Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

24cm bạn ạ

Đọc tiếp...

Đổi 5 dm = 50 cmĐáy bé là :50 : 2 = 25 cmChiều cao của hình thang là :90 : [ ( 50 + 25 ) : 2 ] = 2,4 cmĐ/S: 2,4 cm

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...

Đổi 5 dm = 50 cm

Đáy bé là :

50 : 2 = 25 cm

Chiều cao của hình thang là :

90 : [ ( 50 + 25 ) : 2 ] = 2,4 cm

Đ/S: 2,4 cm

Đọc tiếp...

Đổi 5dm =50cm

Đáy bé là:

50:2 = 25 cm

chiều cao của hình thang là:

90:( ( 50 + 25) :2) = 2,4 cm

Đ\S :2,4

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

đổi 5 dm=50 cm nên đáy lớn là 50 cm

đáy bé là :50:2=25 (cm)

chiều cao là : 90 x 2 : (50+25)=..........

đáp số:......... mình muốn bạn tự tính ,cảm ơn

Đọc tiếp...

24 cm

chúc học tốt nha bạn !!!

Đọc tiếp...

có ai giải được bài này ko vậy

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: