Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 11 2021 lúc 21:08

Chọn D

22 tháng 2 lúc 8:35

Chọn A

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
28 tháng 6 2021 lúc 18:01

Lời giải:

\(A=1.3.5.7...99=\frac{1.2.3.4...99.100}{2.4.6.8.100}=\frac{1.2.3...99.100}{(1.2)(2.2)(3.2)...(50.2)}\)

\(=\frac{1.2.3...99.100}{(1.2.3...50).2^{50}}=\frac{51.52...100}{2^{50}}=\frac{51}{2}.\frac{52}{2}....\frac{100}{2}=B\)

28 tháng 6 2021 lúc 15:49

Ta có `3A=1+1/3+....+1/3^99`

`=>3A-A=1-1/3^100`

`=>2A=1-1/3^100`

`=>A=1/2-1/(2.3^100)<1/2`

Hay `A<B`

14 tháng 3 lúc 22:14

cho lại đề bài đi bạn 

16 tháng 3 lúc 9:08

bn cho mình gửi sắp đến thi học kì 2 rồi. đây là những món quà mà bn sẽ nhận đc:
1: áo quần
2: tiền
3: đc nhiều người yêu quý
4: may mắn cả
5: luôn vui vẻ trong cuộc sống
6: đc crush thích thầm
7: học giỏi
8: trở nên xinh đẹp
phật sẽ ban cho bn những điều này nếu cậu gửi tin nhắn này cho 25 người, sau 3 ngày bn sẽ có những đc điều đó. nếu bn ko gửi tin nhắn này cho 25 người thì bn sẽ luôn gặp xui xẻo, học kì 2 bn sẽ là học sinh yếu và bạn bè xa lánh( lời nguyền sẽ bắt đầu từ khi đọc) ( mình
 cũng bị ép);-;

22 tháng 8 2017 lúc 22:30

a) Đặt \(C=\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5^2}+...+\dfrac{1}{5^{100}}\)

\(\Rightarrow5C=1+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5^2}+...+\dfrac{1}{5^{99}}\)

\(\Rightarrow5C-C=1-\dfrac{1}{5^{100}}\Rightarrow4C=1-\dfrac{1}{5^{100}}\Rightarrow C=\dfrac{1-\dfrac{1}{5^{100}}}{4}\)

\(\Rightarrow A=8.5^{100}.\dfrac{1-\dfrac{1}{5^{100}}}{4}+1=2.\left(5^{100}-1\right)+1=2.5^{100}-2+1=2.5^{100}-1\)

22 tháng 8 2017 lúc 22:38

b)\(B=\dfrac{4}{3}-\dfrac{4}{3^2}+...-\dfrac{4}{3^{100}}\)

\(B=4.\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3^2}+...-\dfrac{1}{3^{100}}\right)\)

Đặt \(\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3^2}+...-\dfrac{1}{3^{100}}\right)=D\)

\(\Rightarrow3D=1-\dfrac{1}{3}+...-\dfrac{1}{3^{99}}\)

\(\Rightarrow3D+D=1-\dfrac{1}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow D=\dfrac{1-\dfrac{1}{3^{100}}}{4}\)

1.Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân. a)0,7 ; 0,94 ; 2,7 ; 4,567 b)\(\dfrac{1}{4}\) ; \(\dfrac{7}{5};\dfrac{16}{25};\dfrac{3}{2}.\) 2.A)Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,6= 0,48= 6,25= b)Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân: 7%= 37%= 785%= 3.Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. a)\(\dfrac{1}{4}giờ\) ; \(\dfrac{3}{2}\)phút ; \(\dfrac{2}{5}giờ\) ; b)\(\dfrac{3}{4}kg\) ;...
Đọc tiếp

1.Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân.

a)0,7 ; 0,94 ; 2,7 ; 4,567

b)\(\dfrac{1}{4}\) ; \(\dfrac{7}{5};\dfrac{16}{25};\dfrac{3}{2}.\)

2.A)Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,6= 0,48= 6,25=

b)Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

7%= 37%= 785%=

3.Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

a)\(\dfrac{1}{4}giờ\) ; \(\dfrac{3}{2}\)phút ; \(\dfrac{2}{5}giờ\) ;

b)\(\dfrac{3}{4}kg\) ; \(\dfrac{7}{10}m\) ; \(\dfrac{3}{5}km\) ;

4.A)Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

7,6 7,35 7,602 7,305

B)Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

54,68 62,3 54,7 61,98

5.Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho:

0,3 <..........< 0,4

6.Viết các số sau dưới dạng số thập phân.

\(\dfrac{7}{10};\dfrac{7}{100};6\dfrac{38}{100};\dfrac{2014}{1000};\dfrac{3}{2};\dfrac{2}{5};\dfrac{5}{8};1\dfrac{1}{4};\)

3
25 tháng 3 2017 lúc 19:48

1.a) 0,7 = \(\dfrac{7}{10}\) ; 0,94=\(\dfrac{94}{100}=\dfrac{47}{50}\) ; 2,7\(=\dfrac{27}{10}\) ; 4,567\(=\dfrac{4567}{1000}\)

b) \(\dfrac{1}{4}=0,25\) ; \(\dfrac{7}{5}=1,4\) ; \(\dfrac{16}{25}=0,64\) ; \(\dfrac{3}{2}=1,5\)

2.a) 0,6 = 60% ; 0,48 = 48% ; 6,25 = 625%

b) 7% = 0,07 ; 37% = 0,37 ; 785% = 7,85

3.a) \(\dfrac{1}{4}\)giờ = 0,25 giờ

\(\dfrac{3}{2}\)phút = 1,5 phút

\(\dfrac{2}{5}\)giờ = 0,4 giờ

b) \(\dfrac{3}{4}\)kg = 0,75kg

\(\dfrac{7}{10}\)m = 0,7m

\(\dfrac{3}{5}\)km = 0,6km

4.a) 7,305 ; 7,35 ; 7,6 ; 7,602

b) 62,3 ; 61,98 ; 54,7 ; 54,68

5.

0,3< 0,31 ; 0,32 ; 0,33 <0,4

6.

\(\dfrac{7}{10}=0,7\) ; \(\dfrac{7}{100}=0,07\) ; \(6\dfrac{38}{100}=6,38\) ; \(\dfrac{2014}{1000}=2,014\)

\(\dfrac{3}{2}=1,5\) ; \(\dfrac{2}{5}=0,4\) ; \(\dfrac{5}{8}=0,625\) ; \(1\dfrac{1}{4}=1.25\)

25 tháng 3 2017 lúc 21:10

bài này trong sách giáo khoa lớp 5 đúng ko dù bây h anh lớp 6

15 tháng 4 2022 lúc 20:47

-Đề sai hoàn toàn.

26 tháng 4 2022 lúc 21:36

tại sao