Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 3 2017 lúc 16:07

vận tốc ô tô là 50km /giờ.nếu đi ô tô cả quãng đường thì hết 1,4 giờ

11 tháng 3 2017 lúc 16:09

vận tốc ô tô là 50km/giờ. đi ô tô cả quãng đường hết 0,6 giờ

6 tháng 3 2016 lúc 9:27

                                                              Quãng đường còn lại là:25-5=20km                                                                                                      Đối 1giơ=60phút                                                                                                       nửa giờ=30phút                                                                                                            Vận tốc của ô tô là:20:30*60=40km/giờ                                                                                                                                                                                      Đáp số:40km/giơ

30 tháng 3 2017 lúc 13:00

quãng đường người đó đi ô tô là :

            25-5=20 (km)

             đổi :nửa giờ= 0.5 giờ

vận tốc của ô tô là :

             20 :0,5 =40 (km/giờ)

nếu người đó đi ô tô ngay từ làng thì thời gian để ô tô đến thị xã là:

            25:40=0,625 ( giờ )

                    đ/s :a) 40 km/giờ

                          b) 0,625 giờ

4 tháng 3 2016 lúc 8:17

                             bai giai

                   quang duong con lai la

                          25-5=20

                    van toc cua o to la

                          20:0,5=40

                                DS : 40 km/gio

27 tháng 3 2017 lúc 20:20

a có: nửa giờ hay  giờ hay 0,5 giờ.

Quãng đường đi bằng ô tô là: 25 - 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là: 20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

(hau 20 :  = 40 (km/giờ).

Đáp số : 40km/giờ.

2 tháng 6 2020 lúc 11:54

Bài làm:

Bài 1:

Gọi v1;v2 lần lượt là vận tốc của ô tô và xe máy

Gọi t là thời gian từ khi xuất phát đến khi 2 xe gặp nhau, ta có:

\(v_1.t+v_2.t=AB\)

\(\Leftrightarrow45t+30t=120\)

\(\Leftrightarrow75t=120\)

\(\Rightarrow t=\frac{120}{75}=1,6\left(h\right)\)

Vậy sau 1,6h thì 2 xe sẽ gặp nhau

Bài 2:

Đổi nửa giờ = 0,5 giờ

Gọi v1;v2 là vân tốc của xe ô tô lớn và ô tô con

Gọi t là thời gian từ khi xe ô tô con xuất phát đến khi 2 xe gặp nhau

Ta có sau nửa giờ ô tô lớn đi được là:

\(40.0,5=20\left(km\right)\)

Nên lúc đó khoảng cách giữa 2 xe là:

140 - 20 = 120 (km)

Ta có:

\(v_1.t+v_2.t=120\)

\(\Leftrightarrow100t=120\)

\(\Rightarrow t=1,2\left(h\right)\)

=> t = 1 giờ 12 phút

Thời gian 2 ô tô gặp nhau là:

7 giờ + 30 phút + 1 giờ 12 phút = 8 giờ 42 phút

20 tháng 6 2022 lúc 8:39

  ịijiji

mkkm