Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 10:46

Bán 4/9 số trăng thì còn 10 quả

Vậy 5/9 số trứng bằng 10 quả

Số trứng mang bán: 10 : 5/9 = (10:5)x9 = 18 (quả)

19 tháng 3 lúc 11:17

8 phút - 4 phút 15 giây

= 7 phút 60 giây - 4 phút 15 giây

= 3 phút 45 giây

16 tháng 4 2016 lúc 21:19

Coi rổ trứng đó là 1

thì sau khi bán 4/9 số trứng thì còn lại số trứng là:

1-4/9=5/9 (số trứng)

Số quả trứng tương đương vs số trứng trong rổ là:

28+2=30 ( quả trứng)

Vậy số trứng mang đi bằng:

30:5/9=54 ( quả trứng)

16 tháng 4 2016 lúc 21:14

                                                                           bài giải 

Phân số chỉ số 30 quả trứng là

      1-4/9=5/9(số trứng)

Số quả trứng mang đi bán là

     30:5/9=54(quả)

          Đáp số : 54 quả trứng

21 tháng 4 2017 lúc 10:32

Số trứng mang đi bán là 54 trứng.

Nhớ k cho mình nha!!!

21 tháng 4 2017 lúc 10:35

phân số chỉ số trứng sau khi bán đi là:

1 - 4/9 = 5/9 (số trứng)

Số trứng mang đi là:

28 : 4/9 - 2 = 61 (quả)

Đáp số: 61 quả

19 tháng 4 2016 lúc 21:17

(28+2) / (9-4) x9 = 54 (quả)

19 tháng 4 2016 lúc 21:23

(28+2)÷(9-4)×9=54 (quả)

14 tháng 4 2021 lúc 19:55

Phân số chỉ số trứng còn lại là :

      1 - 4/9 = 5/9 ( rổ )

Số trứng tương ứng với 5/9 rổ là :

       28 + 2 = 30 ( quả )

Số trứng mang đi bán là :

     30 : 5/9 = 54 ( quả )

         Đ/s : 54 quả

14 tháng 4 2021 lúc 19:55

Số trứng mang đi bán là:

28 : 4/9 + 2 = 65 quả

Đs : 65 quả

2 tháng 12 2017 lúc 7:14

Số trứng còn lại sau khi người đó bán 4/9 số trứng ban đầu là:

28 + 2 = 30 quả

Phân số chỉ số trứng còn lại là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số trứng người đó đem bán là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

10 tháng 4 2017 lúc 19:46

phân số chỉ số trứng còn lại là :

      1 - 4/9 = 5/9 ( rổ )

số trứng tương ứng với 5/9 rổ là :

       28 + 2 = 30 ( quả )

số trứng mang đi bán là :

     30 : 5/9 = 54 ( quả )

         Đ/s : 54 quả

10 tháng 4 2017 lúc 19:48

Sau khi bán 4/9 số trứng thì người đó còn lại số trứng là:

               2+28=30(quả)

Phân số chỉ 30 quả trứng là:

               1-4/9=5/9(số trứng mang đi bán)

Số trứng người đó mang đi bán là: 

              30:5/9=54(quả)

Đáp số: 54 quả trứng

11 tháng 5 2021 lúc 20:52

nếu không bán thêm 5 quả thì sau khi bán 4/7 quả có

        4+5=9(quả)

phân số biểu diễn 9 quả là

       1-4/7=3/7(số trứng)

số trứng mang đi là

       9:3/7=21(quả)

19 tháng 3 2017 lúc 18:25

54 quả

19 tháng 3 2017 lúc 18:25

số trứng mang bán là

(28+2):5.9=54 quả

đs..

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

13 tháng 2 2016 lúc 9:51

 TRả lời : 
=1+2+3+...+25=328(có 25 góc tạo bởi 2 tia liên tiêp + 24 góc tạo bởi 2 tia cách nhau 1tia ở giưã +....+1 góc to nhấ cuối cùng) 
2/.số chia hêt cho 9 thi tổng các chữ số của nó cũngchia hêt cho 9do vây chỉ có thể viết thêm vào số 3 mà thôi vậy hoán vị đi chỉ có 12 số có 4 chữ số viêt bởi cá số 1;2;3 chia hêt cho :9 
3/ số trứng cò lại =1/1-3/7-2=4/7-2=30 hay 4/7=32 suy ra số trứng là 1/1=7/7=7x8= 


9/ phân số đó là 7/12- Mẫu số m=tử số :t+5 mà tử số bớt 1là t-1=1/2 mẫu số thế là tìm ra

13 tháng 2 2016 lúc 9:52

Bạn giải cách tính ngược nha : 

Số trứng khi chưa bán thêm 2 quả là :

   30:3/7=70(quả)

Số trứng lúc đầu người  đó mang đi là :

    70+2=72(quả)

       Đ/S: 72 quả