Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 2 2023 lúc 16:49

a)Diện tích xung quanh phòng học:
\(2\times4\times\left(6+4,5\right)=84\left(m^2\right)\)
Diện tích cần quét sơn:
\(84-3,5=80,5\left(m^2\right)\)
b)Tiền sơn phòng học:
\(80,5:10\times390000=3139500\left(đồng\right)\)

13 giờ trước (20:48)

`??`

1 tháng 2 lúc 19:12

Đổi: $8dm=0,8m$

Diện tích quét sơn là:

$2\times(1,5+0,6)\times0,8=3,36(m^2)$

12 tháng 1 2021 lúc 17:24

Diện tích của thùng tôn là: (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2)

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số:  204dm2

 

 

28 tháng 1 lúc 20:55

Diện tích cần quét vôi là 86.56m².

28 tháng 1 lúc 21:11

bài giải 

chu vi trần nhà là:

( 6 + 3,6 ) x 2 = 19,2 ( m )

diện tích xunh quanh của căn phòng là:
19,2 x 3,8 = 72,96 ( m2 )

diện tích cần quét vôi là:
72,96 - 8 = 64,96 ( m2 )

đáp số: 64,96 m2.

28 tháng 1 lúc 20:52

Số tiền quét vôi của căn phòng đó là 1167360 đồng nha

 
28 tháng 1 lúc 21:03

bài giải

chu vi trần là:

( 8 + 6 ) x 2 = 28 ( m )

diện tích xung quanh của căn phòng là:

28 x 4 = 112 ( m2 )

diện tích xung quanh của căn phòng khi không tính cửa sổ và cửa ra vào là :

112 - ( 1,2 x 1,5 x 6 + 1,2 x 2,2 ) = 98,56 ( m2 )

số tiền quét vôi của căn phòng là:

6000 x 98,56 = 591360 ( đồng )

đáp số : 591360 đồng.

theo mik nghĩ cách giải là thế chứ ko bt có đúng ko. Tham khảo nhé :D

28 tháng 1 lúc 19:35

30 + 20 + 15 =65

17 tháng 2 lúc 20:47

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(30 + 20)x 2 x 15 = 1500(cm2)

Diện tích đáy là: 

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích miếng tôn cần dùng làm hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đs:.

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
4 tháng 2 lúc 19:12

Lời giải:

Chiều rộng thùng: $4,5:(7-4)\times 4=6$ (m)

Chiều dài thùng: $6\times 7:4=10,5$ (m)

a. Diện tích toàn phần hình hộp:

$2\times (6\times 10,5+6\times 2+10,5\times 2)=192$ (m2)

b. Sơn toàn bộ mặt ngoài thùng hết số kg sơn là:

$192:4\times 3=144$ (kg)

28 tháng 1 lúc 18:55

Hộp có 3 mặt bên là hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều cao 20 cm. Vậy diện tích của 3 mặt bên là:

Diện tích 3 mặt bên = chiều dài x chiều cao x 3

= 25 cm x 20 cm x 3

= 1500 cm²

 

Hộp không có nắp, nên không tính diện tích mặt trên và đáy.

 

Vậy diện tích bìa cần để làm chiếc hộp đó là 1500 cm².