Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2016 lúc 13:31

 Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) 
Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) 

diện tích hình chữ nhật tăng lên là: 200-160=40

đáp số:40 mét

19 tháng 3 lúc 11:41

Bước 1: tính diện tích ban đầu

Bước 2: cộng chiều dài thêm 4 cm ( 16 + 4 = ...)

Bước 3: tính diện tích sau khi thêm

Bước 4:lấy diện tích sau khi thêm trừ đi diện tích ban đầu là có kết quả

7 tháng 1 2016 lúc 11:18

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) 
Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) 
Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% 
Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25% 
Đ/S: 25%

16 tháng 3 2017 lúc 19:52

k cho minh di minh giai cho de lam

16 tháng 3 2017 lúc 19:54

tăng 40m nha bạn

29 tháng 3 2021 lúc 21:15

                       Bài làm

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

  \(16\times10=160\left(m^2\right)\)

Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:

    \(\left(16+4\right)\times10=200\left(m^2\right)\)

Diện tích hình chữ nhật sẽ tăng:

     \(200-160=40\left(m^2\right)\)           

                 Đáp số: \(40\left(m^2\right)\)         

10 tháng 3 2016 lúc 21:19

Diện tích của hình chữ nhật lả :

      16 x 10 = 160 m2

Chiều dài hình chữ nhật sau khi  tăng thêm 4m là :

       16 + 4 = 20 m

Diện tích của hình chữ nhật sau khi chiều dài tăng thêm 4 m là :

        20 x 10 = 200 m2

Số m2 diện tích hình chữ nhật tăng thêm là :

        200 - 160 = 40 m2

            ĐS : 40 m2

10 tháng 3 2016 lúc 21:25

TĂNG LÊN 40 MÉT VUÔNG 

TA LẤY : ( 16x10 ) - ( 20 x 10 ) = 4 MÉT VUÔNG

NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRẢ LỜI

17 tháng 4 2016 lúc 11:42

diện tích HCN trước khi tăng là :

      16 x 10 = 160 ( m2 )

chiều dài sau khi tăng là :

      16 + 4 = 20 ( m )

diện tích sau khi tăng là :

     20 x 10 = 200 ( m2 )

diện tích HCN tăng thêm là :

     200 - 160 = 40 ( m2 )

              đáp số : 40m2

17 tháng 4 2016 lúc 11:43

Nếu chiều dài tăng 4m thì diện tích sẽ tăng là:

4 x 10 = 40 (m)

Đáp số: 40m

1 tháng 4 2021 lúc 20:20

lấy 4x10=40m2

xong

1 tháng 4 2021 lúc 20:23
Thanks bạn!!
2 tháng 5 2017 lúc 11:00

giai 

dien h hinh chu nhat la 

16x10 = 160 ( m2 ) 

chieu dai moi la 

16+4 = 20 ( m) 

dien h moi la 

20x10 = 200 (m2 ) 

dien h moi hon dien h cu so m2 la 

200 - 160 = 40 ( m2 ) 

dap so 40 m2 

k minh nha 

14 tháng 4 2018 lúc 8:14

diện tích chữ nhật là 

16*10=1600(m2)

chiều dài mới là:

16+4=20(m)

diện tích hình chữ nhật mới là:

20*10=200(m2)

diệ tích mới lên diện tích ban đầu là:

200 - 160= 40(m2)

đáp số:40 m2

21 tháng 3 2016 lúc 20:38

ở trong vở btt lớp 4 chứ g

25 tháng 5 2016 lúc 4:47

Diện tích hình chữ nhật là

16 x 10 = 160 m2

Diện tích hình chữ nhật đã tăng là

[ 16 + 4 ] x 10 = 200 m2

Diện tích hình chữ nhật tăng thêm là

200 - 160 = 40 m2

Đáp số 40 m2

19 tháng 3 2018 lúc 22:02

40 mét vuông

19 tháng 3 2018 lúc 22:10

Diện tích hình chữ nhật là:

     16 x 10 =160 ( m)

chiều dài mới là

     16 + 4 =20 ( m)

diện tích mới là

      20 x 10=200 (m2)

diện tích hình chữ nhật tăng lên số mét vuông là

      200 - 160 = 40  ( m2)

                    đáp số 40 m2