Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:10

Giúp mình với ạ 

19 tháng 3 lúc 22:34

người đó đì từ a đến b hết số thới gian nếu không kể thời gian nghỉ :

        [9 giờ 30 phút - 7 giờ 15 phút] - 25 phút= 1 giờ 50 phút

[ok]

11 tháng 3 lúc 13:20

               Giải

7h rưỡi = 7h30

Thời gian 7h30 kém 9h là: 9h - 7h30 =1h30

Thời gian đi từ A -> B ko nghỉ là: 1h30 -20 = 1h10

            Đáp số : 1h10

    K cho mik nhé!

    Chúc bn học tốt

12 tháng 3 lúc 13:37

cảm ơn bạn nhiều nha

 

20 tháng 2 2022 lúc 13:51

Người đó đi hết:

9h-7h30'-20'=1h10'

20 tháng 2 2022 lúc 13:52

Một người đi xe máy từ A đến B lúc 7 giờ rưỡi và đến B lúc 9 giờ tức mất 1 giờ 30 phút

Đổi 1 tiếng 30 phút =90 phút ta có

Nếu không kể thời gian nghỉ giữa đường thì người đó đi hết số thời gian là:

90-20=70 (phút) hay 1 giờ 10 phút nhé 

 
7 tháng 5 2022 lúc 9:07

tham khảo

thời gian đi hết quãng đường AB (không tính thời gian nghỉ) là :  

       9 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút - 25 phút =  2 giờ

    Vận tốc của người đi xe máy đó là : 

        64 : 2 = 32 (km/giờ)

7 tháng 5 2022 lúc 9:10

Thời gian đi hết quãng đường là:

\(9 giờ 40 phút-7 giờ 15 phút - 25 phút= 2 (giờ)\)

Vận tốc của ng đi xe máy là:

\(64:2=32(km/giờ)\)

22 tháng 4 2015 lúc 20:09

thời gian người đi xe máy là:

9 giờ 30 phút - 7 giờ 15 phút - 25 phút = 1 giờ 50 phút = 11/6 giờ

vận tốc của người đi xe máy là:

55 : 11/6 = tự tính nhé

đáp số: tự tính nhé

22 tháng 4 2015 lúc 20:20

Thời gian thực đi của người đó là:

               9 giờ 30 phút - 7 giờ 15 phút - 25 phút = 1 giờ 50 phút

Đổi: 1 giờ 50 phút = 11/6 giờ

Vận tốc của người đó là:

               55 : 11/6 = 30 (km/giờ)

                         Đáp số: 30 km/giờ

19 tháng 4 2017 lúc 20:42

   Thời gian đi hết quãng đường AB (không tính thời gian nghỉ) là :  

       9 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút - 25 phút =  2 giờ

    Vận tốc của người đi xe máy đó là : 

        64 : 2 = 32 (km/giờ)

                                 Đáp số : 32 km/giờ

19 tháng 4 2017 lúc 20:32

Thời gian người đó luôn chuyển động là : 9h40' - 7h15' - 25' = 2h

Vận tốc của xe máy : 64 : 2 = 32km/h

Đáp số :

P/S : Mình chỉ viết tắt thôi chứ bạn viết thế nào thì bạn viết nhé .

26 tháng 7 2016 lúc 20:25

thời gian người đó đi là:

9 giờ 30p - 7 giờ 15p = 2 giờ 15p

ko kể thời nghỉ là:

2 giờ 15p - 25p = 1 giờ 40p = 5/3 g

vận tốc của người đi xe máy là

55 : 5/3= 33km/g

21 tháng 9 2019 lúc 8:28

ko phai

13 tháng 4 2017 lúc 21:56

32 km/giờ

8 tháng 3 2022 lúc 15:16

Thời gian người đó đi quãng đường AB là : 9 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút - 25 phút = 2 giờ

Vận tốc của người đi xe máy đó là : 64 : 2 = 32 (km/h)

 đs