Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 7:08

                                     Bài giải:

Theo bài ra ta có:

Tổ 1 và tổ 2: 52 cây

Tổ 2 và tổ 3: 54 cây

Tổ 3 và tổ 4: 52 cây

Tổ 1 và tổ 4: 58 cây

Nhìn vào sơ đồ ta thấy mỗi tổ đều xuất hiện 2 lần vậy:

Tổng số các tổ trồng được là:

( 52 + 54 + 52 + 58 ) : 2 = 108 ( cây )

Trung bình mỗi tổ trồng được số cây là:

108 : 4 = 27 ( cây )

Đáp số: 27 cây

MÌNH KO CHẮC LẮM ĐÂU NHƯNG NẾU ĐÚNG THÌ TICK GIÚP MÌNH NHA

27 tháng 5 lúc 8:09

trung bình mỗi tổ sẽ lấy tổng số cây của 4 tổ cộng lại chia

                   tổng số cây của 4 tổ là:

                           52+52=104[cây]

                   trung bình mỗi tổ trồng được số cây là:

                           104:4=26[cây]

                                     đáp số:26 cây

8 tháng 4 2016 lúc 17:27

thiếu đầu bài thì cả thần đồng cũng không làm được 

8 tháng 4 2016 lúc 17:26

thiếu đề bạn ơi

20 tháng 8 2015 lúc 21:25

Lớp có 5 tổ, số người mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh chia hết cho 5.

Số học sinh chia hết cho 5, nhỏ hơn 50 và lớn hơn 40 nên số học sinh là 45 HS.

* Ta dùng pp "Giả thiết tạm để giải)

Giả sử cả lớp mỗi HS đều trồng được 4 cây thì số cây trồng được là:

45 x 4 =180 (cây)

Số cây hụt đi là:

220 - 180 = (40 cây)

Số cây chênh lệch giữa HS trồng 6 cây và 4 cây là:

6 - 4 = 2 cây

Số học sinh trồng 6 cây là: 

40 : 2 = 20 HS

Số học sinh trồng 4 cây là:

45 - 20 = 25 HS

ĐS: 20 HS; 25 HS

25 tháng 4 2021 lúc 19:46

vdvdvcdxc

1 tháng 8 2018 lúc 11:31

tổ 1 trồng được nhiều hơn to3 10 cây;to 2 trồng được nhiều hơn to 1 15 cây ; tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 3 25 cây      suy ra ta lấy tổng  cây ta trừ cho (+15+25)=300 :3=100             sau đó muốn tìm số cây to 2 trồng được ta lấy 100+25=125 ; tìm số cây tổ 1 ta lấy 100+10=110 ; to 3 sẽ bằng 100                 to2=125 cay ; to1=110 cay ; to3=100 cay                                                                                            ,        

1 tháng 8 2018 lúc 11:37

ghi nhầm dấu cộng

Tổ 1 nhiều cây nhất

Tổ 3 ít cây nhất !

Mik tính thế !

Đừng k sai mình nhé !

22 tháng 9 2018 lúc 11:39

tỗ 1 trồng nhiều nhất

tổ 3 trồng ít nhất

nhớ k mình nhé

23 tháng 11 2017 lúc 20:17

Tổ 1 và 2 lần tổ 2 , tổ 3 trồng được số cây là: 

120 + 106 = 226

Tổ 2 và tổ 3 trồng được số cây là :

( 226 - 86 ) : 2 = 70 ( cây )

a, Trung bình mỗi tổ trồng được số cây là : 

( 70 + 84 ) : 4 = 39 ( cây )

Phần b chịu ai giải được thì hay nhá !!@@~~~

15 tháng 12 2017 lúc 21:33

4 to trong duoc tat ca trong duoc so cay la

                 106+86=192cay

trung binh cong so cay ca 4 to trong duoc la

                 192:4=48cay

to 5 trong duoc so cay la

                  48-4=44cay

                         dap so 44 cay

25 tháng 4 2021 lúc 10:41

44 cây nhé