Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 12 2015 lúc 20:02

ngày 10 tháng 8 nha bạn !!!

4 tháng 8 2017 lúc 17:33

Thứ năm,tk mình nhé,mình đang 0 điểm à

4 tháng 8 2017 lúc 17:34

thứ năm.

7 tháng 8 2017 lúc 19:05

Mỗi thắng có khoảng 30 ngày.
Chủ nhật thứ nhất là ngày 2.
Chủ nhật thứ hai là ngày 16.
Chủ nhật thứ ba là ngày 30.
Vậy ngày 20 sẽ trùng vào thứ năm.
Đáp số: Thứ năm

3 tháng 2 2022 lúc 19:37

THỨ 4 bn nhé

2 tháng 10 2018 lúc 21:36

chả lời hộ mình với

2 tháng 10 2018 lúc 21:40

9 ngày