Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 14:06

Danh từ: Ong xanh,cửa tổ,Ong,lá

Động từ: đảo,thăm dò,xông,bới,hất ra,ngoạm,rứt,lôi ra,mở

22 tháng 1 2022 lúc 21:40

Tham khảo
 

Dế Trũi đương đánh nhau với hai mụ Bọ Muỗm.

 Hai mụ Bọ Muỗm vừa xông vào vừa kêu om sòm.

 Hai mụ giơ chân, nhe cặp răng dài nhọn, đánh tới tắp.

Trũi bình tĩnh dùng càng gạt đòn rồi bổ sang.

 Hai mụ Bọ Muỗm cứ vừa đánh vừa kêu làm cho họ nhà Bọ Muỗm ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng.

⋅⋅ Giải thích ⋅⋅

++ Đặc điểm vị ngữ: Vị ngữ thường được cấu tạo từ động từ hoặc cụm động từ.

++ Chức năng: Dùng để kể về hành động, hoạt động của con người, sự vật, sự việc ở chủ ngữ..

⇒⇒ Tất cả các câu trên đều có các đặc điểm của câu kể Ai làm gì? nên tất cả các câu trên là câu kể Ai làm gì?

22 tháng 1 2022 lúc 21:47

Chúc bạn làm tốt bài nhé!!!

21 tháng 6 2021 lúc 14:15

Đọc đoạn văn sau và gạch chân các danh từ có trong đoạn văn sau“Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô len hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.”

21 tháng 6 2021 lúc 14:17

các danh từ : thuyền , kênh bọ mắt , sông Cửa Lớn , Năm Căn , dòng sông Năm Căn , nước , biển ,thác , cá nước , người , ếch , đầu sóng
anh viế theo thứ tự từ trên xuống

21 tháng 11 2021 lúc 14:54

Ai nhanh mình tick cho

22 tháng 11 2021 lúc 20:46

Danh từ : người đàn ông,phòng,bệnh viện,người,công viên,hồ cá,trẻ con,hoa,cây,vợ,chồng,tay,hồ

Động từ:nằm,chèo thuyền,dắt,đi dạo

(sai không biết gì nha)

21 tháng 3 2022 lúc 15:44

Các từ được gạch chân trong câu sau thuộc từ loại nào? 
Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.

 

danh từ

động từ

tính từ

21 tháng 3 2022 lúc 15:44

từ nào được gạch chân vậy

26 tháng 2 2022 lúc 15:47

a)Danh từ: Vầng trăng, ánh trăng, khu rừng

Động từ: tỏa

b)Danh từ: Gio, lá cây, đàn cò, mây

Động từ: thổi, rơi, bay

c)Danh từ: Tiếng chuông chùa, mặt trăng

Động từ: nhỏ lại

26 tháng 2 2022 lúc 16:03

thank you

 

27 tháng 9 2021 lúc 18:03

Lớp 4 chưa học phó từ