Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 1 2022 lúc 21:40

Tham khảo
 

Dế Trũi đương đánh nhau với hai mụ Bọ Muỗm.

 Hai mụ Bọ Muỗm vừa xông vào vừa kêu om sòm.

 Hai mụ giơ chân, nhe cặp răng dài nhọn, đánh tới tắp.

Trũi bình tĩnh dùng càng gạt đòn rồi bổ sang.

 Hai mụ Bọ Muỗm cứ vừa đánh vừa kêu làm cho họ nhà Bọ Muỗm ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng.

⋅⋅ Giải thích ⋅⋅

++ Đặc điểm vị ngữ: Vị ngữ thường được cấu tạo từ động từ hoặc cụm động từ.

++ Chức năng: Dùng để kể về hành động, hoạt động của con người, sự vật, sự việc ở chủ ngữ..

⇒⇒ Tất cả các câu trên đều có các đặc điểm của câu kể Ai làm gì? nên tất cả các câu trên là câu kể Ai làm gì?

22 tháng 1 2022 lúc 21:47

Chúc bạn làm tốt bài nhé!!!

21 tháng 11 2021 lúc 14:54

Ai nhanh mình tick cho

22 tháng 11 2021 lúc 20:46

Danh từ : người đàn ông,phòng,bệnh viện,người,công viên,hồ cá,trẻ con,hoa,cây,vợ,chồng,tay,hồ

Động từ:nằm,chèo thuyền,dắt,đi dạo

(sai không biết gì nha)

21 tháng 6 2021 lúc 14:15

Đọc đoạn văn sau và gạch chân các danh từ có trong đoạn văn sau“Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô len hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.”

21 tháng 6 2021 lúc 14:17

các danh từ : thuyền , kênh bọ mắt , sông Cửa Lớn , Năm Căn , dòng sông Năm Căn , nước , biển ,thác , cá nước , người , ếch , đầu sóng
anh viế theo thứ tự từ trên xuống

gạch chân những danh từ có trong đoạn văn , thơ saua.Gió rào rào nổi lên. Có một tiếng động gì lạ lắm . Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại.b.Nơi ấy ngôi sao khuya                                                                                      Soi vào trong giấc ngủ                                                                                         Ngọn đèn khuya bóng mẹ                             ...
Đọc tiếp

gạch chân những danh từ có trong đoạn văn , thơ sau

a.Gió rào rào nổi lên. Có một tiếng động gì lạ lắm . Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại.

b.Nơi ấy ngôi sao khuya                                                                                      Soi vào trong giấc ngủ                                                                                         Ngọn đèn khuya bóng mẹ                                                                                   Sáng một vầng trên sân

tìm trên đoạn thơ trên                                                                                                     1 danh từ chỉ vật 

1 danh từ chỉ hiện tượng 

1 dah từ chỉ khái niệm       

0
10 tháng 10 2021 lúc 20:16

a.Gió rào rào nổi lên. Có một tiếng động gì lạ lắm . Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại.

b.Nơi ấy ngôi sao khuya                                                                              Soi vào trong giấc ngủ                                                                                Ngọn đèn khuya bóng mẹ                                                                            Sáng một vầng trên sân

21 tháng 3 2022 lúc 15:44

Các từ được gạch chân trong câu sau thuộc từ loại nào? 
Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.

 

danh từ

động từ

tính từ

21 tháng 3 2022 lúc 15:44

từ nào được gạch chân vậy