Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 9 2023 lúc 11:22

Nếu lớp 4a thêm vào 3 cây và lớp 4c bớt đi 8 cây thì số cây mỗi lớp lúc sau bằng nhau và bằng số cây lớp 4b lúc đầu.

    Tổng số cây ba lớp trồng được lúc sau là: 

         120 + 3 - 8 = 115 (cây)

   Số cây lớp 4b trồng được là: 115 : 3 = \(\dfrac{115}{3}\)  (vô lý)

    Vậy không có số cây nào mà các lớp trồng được thỏa mãn yêu cầu đề bài 

10 tháng 9 2023 lúc 11:09

Vậy đề phải là 3 lớp 4A,5B, 4C chứ em hỉ?

13 tháng 8 2023 lúc 21:19

xl mn đây là toán

13 tháng 8 2023 lúc 21:20

xin lỗi mn nhìu đây là toán ak

 

29 tháng 1 lúc 20:08

nữ = 23 ;nam=16

29 tháng 1 lúc 20:09

Giải chi tiết giupd mình

29 tháng 1 lúc 20:15

Nữ=23 Nam=16

29 tháng 1 lúc 20:43

195:5=39(bạn)

số bạn nam:(39-7):2=16 bạn

số bạn nữ:16+7=23 bạn 

kết quả nhé bạn

19 tháng 10 2023 lúc 20:29

- Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B là 2 quả.

- Cây có nhiều quả nhất là 15 quả, cây có ít quả nhất là 8 quả.

  Vậy cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là 7 quả.

17 tháng 1 lúc 20:23

Tổng số cây của cả 2 tổ là: 105 - 20 = 85 (cây)

Số cây tổ 1 trồng được là: (85 + 15) : 2 = 50 (cây)

Đáp số: 50 cây

27 tháng 1 lúc 13:56

mik off nhen!

27 tháng 1 lúc 13:57

ối xin lỗi bn nhắn nhầm, sorry bn nha

5 tháng 10 2014 lúc 8:34

Lớp 4C trồng được số cây là:

(120 + 138) : 2 = 129( Cây)

Trung bình cộng số cây 4 lớp là:

(120 + 138 + 129 - 9) : 3 = 132( Cây)

Lớp 4D trồng được số  cây là:

132 + 9 = 141(Cây)

Đáp số: Lớp 4C 129 cây

Lớp 4D 141 cây

9 tháng 11 2017 lúc 21:19

141 cây nha bạn ơi

k tui nha

thanks