Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 2 lúc 6:27

Số quả táo còn lại là 

4 - 2 = 2 (quả)

       Đáp số: 2 quả táo

8 tháng 2 lúc 15:07

em có 4 quả mẹ em vứt 2 quả tức là:

4-2=2(quả)

đáp số:2 quả

Mỗi lần thì mình sẽ cho 2 bài!!!1.Nhóm nào nhiều hơn?                                                                      2.Chọn từ đúng.      A                  B                                                                                   🍊🍊🍊🍊🍊     ✏️ ✏️       🌸 🌸🌸 🌸                                                                            🥭🥭🥭                                                                                 ...
Đọc tiếp

Mỗi lần thì mình sẽ cho 2 bài!!!

1.Nhóm nào nhiều hơn?                                                                      2.Chọn từ đúng.

      A                  B                                                                                   🍊🍊🍊🍊🍊

     ✏️ ✏️       🌸 🌸🌸 🌸                                                                            🥭🥭🥭

                                                                                                                 🍎🍎

 

                                                                                                                 Quả táo(nhiều I ít) hơn quả xoài, quả cam(nhiều I ít) hơn quả táo.

 

4

1.B                                    2.Qua tao it hon qua xoai,qua csm nhiu hon qua tao

12 tháng 7 2020 lúc 20:01

1.B

2.Qủa táo ít hơn quả xoài,quả cam nhiều hơn quả táo

10 tháng 3 2016 lúc 22:42

mẹ còn lại là:

7-2=5(quả)

đáp số:5 quả

10 tháng 3 2016 lúc 22:42

me con 5 qua

Ai k mk mk se k lai

27 tháng 10 2016 lúc 12:18

Mẹ còn số quả hồng là:

15-3-5=7(quả)

Đáp số: 7 quả

tk nhé

27 tháng 10 2016 lúc 12:19

Mẹ con số quả hồng là:

15 -3 - 5 =7 ( qua )

đáp số: 7 quả hồng

22 tháng 5 2017 lúc 20:32

Số quả táo mẹ còn lại là :

     2 000 000 000 - 200 000 000 = 180 000 000 ( quả )

             Đáp số : 180 000 000 quả táo

22 tháng 5 2017 lúc 20:30

này là 1 tỷ 800 triệu quả

24 tháng 7 2019 lúc 8:03

Giả sử khay có thể đựng được 10 quả trứng. 

Số quả trứng có thể để vào khay sau khi để 9 quả trứng là:

10-9=1(quả)

Số quả trứng để ở ngoài là :

5-1=4(quả)

Số trứng có tất cả là:

9+5=14(quả)

23 tháng 1 2021 lúc 16:24

Bây giờ em có số quả táo là:

      2 + 2 = 4 ( quả táo )

           Đáp số: 4 quả táo

k cho mik nha  

23 tháng 1 2021 lúc 16:32
Số quả táo bây giờ em có là : 2+2=4(quả táo) Đáp số : 4 quả táo
30 tháng 3 2022 lúc 8:37
Mẹ còn số quả táo là: 20-5=15(quả) Đáp số:15 quả
30 tháng 3 2022 lúc 8:45

                                                                                 Mẹ còn số quả táo là:

                                                                                      20-5=15(quả)

                                                                                    Đáp số:5 quả táo

5 tháng 3 2017 lúc 9:10

mẹ còn lại số quả táo là

8-3=5

5 tháng 3 2017 lúc 9:11

Giải

Mẹ còn số quả táo là :

  8 - 3 = 5 ( quả )

   Đáp số : 5 quả táo

9 tháng 12 2016 lúc 19:28

An còn 4 quả quýt

An còn số quả cam là 

th1 An cho em thì số cam sẽ là 3-1-1=1(quả)

th2 An không cho thì số cam sẽ là 3-1=2(quả)

9 tháng 12 2016 lúc 19:23

6 quả nha bạn !

30 tháng 3 2022 lúc 10:25

11-8=8

Vậy mẹ còn lại 8 quả nhé

30 tháng 3 2022 lúc 10:26

11 - 3 = 8 :v