K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 2 2023

Số quả táo còn lại là 

4 - 2 = 2 (quả)

       Đáp số: 2 quả táo

8 tháng 2 2023

em có 4 quả mẹ em vứt 2 quả tức là:

4-2=2(quả)

đáp số:2 quả

Mỗi lần thì mình sẽ cho 2 bài!!!1.Nhóm nào nhiều hơn?                                                                      2.Chọn từ đúng.      A                  B                                                                                   🍊🍊🍊🍊🍊     ✏️ ✏️       🌸 🌸🌸 🌸                                                                            🥭🥭🥭                                                                                 ...
Đọc tiếp

Mỗi lần thì mình sẽ cho 2 bài!!!

1.Nhóm nào nhiều hơn?                                                                      2.Chọn từ đúng.

      A                  B                                                                                   🍊🍊🍊🍊🍊

     ✏️ ✏️       🌸 🌸🌸 🌸                                                                            🥭🥭🥭

                                                                                                                 🍎🍎

 

                                                                                                                 Quả táo(nhiều I ít) hơn quả xoài, quả cam(nhiều I ít) hơn quả táo.

 

4

1.B                                    2.Qua tao it hon qua xoai,qua csm nhiu hon qua tao

12 tháng 7 2020

1.B

2.Qủa táo ít hơn quả xoài,quả cam nhiều hơn quả táo

10 tháng 3 2016

mẹ còn lại là:

7-2=5(quả)

đáp số:5 quả

10 tháng 3 2016

me con 5 qua

Ai k mk mk se k lai

14 tháng 3 2016

cả rổ mận = 1/2 rổ cho bà +  4 quả cho cha + 1/4 rổ cho An + 1 quả thưởng

=> ( 1/2+1/4) rổ + (4+1) quả =  cả rổ mận

=> 3/4 rổ + 5 quả = cả rổ

=> 5 quả = 1/4 rổ mận 

=> cả rổ có 5x4 = 20 quả 

mk làm đúng chưa đúng rùi thì k nhé

14 tháng 3 2016

Bạn ăn cắp của Sweet Leo! 

Là mik nè !   T.T

23 tháng 1 2021

Bây giờ em có số quả táo là:

      2 + 2 = 4 ( quả táo )

           Đáp số: 4 quả táo

k cho mik nha  

23 tháng 1 2021
Số quả táo bây giờ em có là : 2+2=4(quả táo) Đáp số : 4 quả táo

Chị hơn em số quả táo là  15 - 5 = 10 ( quả )

      Đáp số 10 quả 

Tui tích cho bạn zùi đó

5 tháng 4 2016

10 quả nhớ k mik nha

27 tháng 10 2016

Mẹ còn số quả hồng là:

15-3-5=7(quả)

Đáp số: 7 quả

tk nhé

27 tháng 10 2016

Mẹ con số quả hồng là:

15 -3 - 5 =7 ( qua )

đáp số: 7 quả hồng

21 tháng 6 2016

bà mẹ vứt em bé ra khỏi bụng mình

Bà mẹ vứt em bé có nghĩa là mang em bé ra khỏi bụng

2 tháng 5 2019

3 quả nha

2 tháng 5 2019

có tất cả số quả táo là:

2+1=3

đáp số 3 quả

12 tháng 8 2016

số quả táo em có là : 10 - 4 = 6 (quả)

hiệu số quả tao giữa anh và em là :  6 - 4 = 2 (quả)

             đáp số 2 quả

AI K MÌNH MÌNH K LẠI CÒN KO K CHO MÌNH THÌ ĐỪNG TRẢ LỜI NHA CÁC BẠN!

12 tháng 8 2016

Số táo của em là:

          10-4=6 (quả)

hiệu số táo của hai anh em là: 

6-4=2 ( quả)

ĐS: 2 quả

           

5 tháng 3 2017

mẹ còn lại số quả táo là

8-3=5

5 tháng 3 2017

Giải

Mẹ còn số quả táo là :

  8 - 3 = 5 ( quả )

   Đáp số : 5 quả táo