Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 5 2017 lúc 19:03

Em đã có thai với anh rồi anh phải chịu trách nhiệm cuộc đời em bạn ơi đúng cho mình nhé

24 tháng 5 2017 lúc 19:02

em có thai với anh rồi

Không cho đáp án là sao 

Có thể người tao bảo bạn kéo 

Hoặc bạn cứ ấn vào chỗ trắng cần điền thì nó sẽ hiện ra cho bạn điền (  ^ ở góc nó hiện thế đúng không , chỗ cần điền ấy ) nhớ k mik nha

13 tháng 10 2021 lúc 15:39

mình không thấy

13 tháng 7 2021 lúc 10:10

Miknghĩcâutrảlời làB. Bạnxemthửnha, nếuđúngthì kchoMikmột cái nhé! Chúcbạnhọctốt!

13 tháng 7 2021 lúc 10:19

Đáp án B nha

học tốt

19 tháng 1 2022 lúc 13:06

20 5 là cái gì

19 tháng 1 2022 lúc 13:49

help me 

28 tháng 10 2018 lúc 19:46

14 và 5

Học tốt

19 tháng 4 2019 lúc 11:48

Có 1 hình tứ giác có 3 góc vuông hỏi góc còn lại là góc gì ?

a. Góc vuông

b. Góc không vuông

c. Cả hai đáp án trên đều sai

19 tháng 4 2019 lúc 11:49

Theo mình là:  A. Góc vuông

31 tháng 3 2022 lúc 14:51

900

1 tháng 6 2021 lúc 18:34

11  nhé

1 + 1 = 1 (trong hóa học, 1 chất + 1 chất có thể tạo ra 1 chất mới)

1 + 1 = 2 (trong toán học)

1 + 1 = 11

1 + 1 = 3 (giái thích: cho a = b => a.b = b2 => ab - a2 = b2 - a2 => a (b - a) = (b + a) (b - a) => a = b + a => a + 1 = b + a + 1 => a + 1 = a + a + 1 => a + 1 = 2a + 1 => 1 + 1 = 2 + 1 => a + 1 = 3)

#Học tốt!!!

4 tháng 6 2021 lúc 9:36

Một lát chanh có giá trị là 7

 Một quả cam có giá trị là 6

Một quả táo có giá trị là 12

 

 

4 tháng 6 2021 lúc 9:37

cam =6

chanh=7

táo=13