Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 3 2022 lúc 21:16

Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật nhân thực, đều có kích thước hiển vi.

1 tháng 3 2022 lúc 19:26

C

1 tháng 3 2022 lúc 19:26

C

8 tháng 1 2022 lúc 8:58

D

8 tháng 1 2022 lúc 8:58

A

14 tháng 4 2022 lúc 8:42

D

14 tháng 4 2022 lúc 8:42
9 tháng 7 2017 lúc 15:38

Đáp án C

Cây con khỉ (Cây lá khỉ) là loại cây thuốc nam điều trị nhiều bệnh tật

22 tháng 2 2018 lúc 16:27

Đáp án: C

cây con khỉ là thực vật.

Trắc nghiệm Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

26 tháng 12 2021 lúc 17:45

c 4

26 tháng 12 2021 lúc 19:04

B

2 tháng 11 2021 lúc 15:08

Vi khuẩn E-coli

2 tháng 11 2021 lúc 15:08

 

 

A. cây nhãn và trùng roi xanh.