K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Câu 1.thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xam lược nước ta tại

A.Quảng Nam       B.Huế     C.Đà Nẵng    D.Quãng Ngãi

Câu 2.NGày 1/9/1858,liên quân thực dân Pháp và Tây Ban Nha mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta theo kế hoạch.

A.Vừa đánh vừa đàm   B.Chinh phục từng gói nhỏ    C.Đánh ăn chắc,tiến ăn chắc       D.Đánh nhanh,thắng nhanh

Câu 3:Pháp chọn Gia Định làm nơi tấn công thứ hai ở nước ta là do

A.Gia Định giàu tài nguyên,đông dân

B.Gia Định giàu tài nguyên,vị trí thuận lợi

C.Gia Định là vựa lúa lớn nhất Trung bộ,có cảng biển quan trọng

D.Gia Định là vựa lúa lớn nhất Nam bộ,có cảng biển quan trọng

Câu 4:Nguyên nhân chính triều đình Huế vội kí với Pháp hiệp ước nhâm tuất

A.muốn hạn chế sự hi sinh,mất mát cho nhân dân

B.muốn cứu vãn quyền lợi của giai cấp thống trị

C.lo sợ phong trào kháng chiến sẽ ảnh hưởng đến uy tín của triều đình

D.Pháp hứa sẽ đình chiến và trao trả lại các tỉnh đã chiếm cho chiều đình Huế

Câu 5:Hiệp ước bán nước đầu tiên của nhà Nguyễn kí  với thực dân Pháp

A. Pa-tơ-nốt      B.Giáp Tuất     C.Nhâm tuất    D.Hác-măng

Câu 6:Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế trước thực dân Pháp

A.thành Hà Nội thất thủ lần thứ 2

B.Hiệp ước Hác-măng

C.quân Pháp tấn công Thuận An

D.Hiệp ước Pa-tơ-nốt

Câu 7:Đại diện cho phái chủ chiến của triều Huế sau hiệp ước 1883,1884

A.Tôn Thất Thuyết                C.Nguyễn Tri Phương

B.Phan Thanh Giản               D.Hoàng Tá Viêm

Câu 8:Pháp chiếm được các tỉnh miền Tây Nam Kì mà không phải nổ súng là vì

A.quân triều đình bị động,chưa có sự chuẩn bị kĩ càng

B.triều đình bạc nhược,sợ giặc,chỉ muốn thương lượng

C.quân đội Pháp quá mạnh,nhân dân ta không dám đánh.

D.nhân dân miền Tây Nam Kì không phối hợp với quân triều đình

Help me:/

1
19 tháng 3 2023

Tham khảo nha bạn!!!!

1-C

2-D

3-B

4-B

5-C

6-D

7-A

8-B

I. Trắc nghiệm: 1. 1. Mục đích của thực sự của thực dân Pháp khi xâm lược Việt Nam là A. A. muốn tìm kiếm thị trường, nguồn nguyên liệu, hương liệu, nhân công giá rẻ. B. B.muốn khai hóa văn minh cho người Việt Nam. C. C. muốn bảo vệ các giáo sĩ người Pháp. D. D. muốn buôn bán ở nước ta. 2. 2. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia A. A. có chế độ phong kiến trung ương tập...
Đọc tiếp

I. Trắc nghiệm:

1. 1. Mục đích của thực sự của thực dân Pháp khi xâm lược Việt Nam là

A. A. muốn tìm kiếm thị trường, nguồn nguyên liệu, hương liệu, nhân công giá rẻ.

B. B.muốn khai hóa văn minh cho người Việt Nam.

C. C. muốn bảo vệ các giáo sĩ người Pháp.

D. D. muốn buôn bán ở nước ta.

2. 2. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia

A. A. có chế độ phong kiến trung ương tập quyền phát triển mạnh vào bậc nhất châu Á.

B. B. đang phát triển theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

C. C. đang bị ngoại bang đô hộ.

D. D. quân chủ chuyên chế độc lập.

3. 3. Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta theo kế hoạch

A. A. “ vừa đánh vừa đàm”.

B. B. “đánh ăn chắc, thắng ăn chắc”.

C. C. “chinh phục từng gói nhỏ”.

D. D. “đánh nhanh, thắng nhanh”.

4. 4. Nhằm thực hiện kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ”, thực dân Pháp đã chọn đánh khu vực nào đầu tiên?

A. A. Bắc Kì B. Trung Kì C. Nam Kì D. Các hòn đảo nhỏ ven biển.

5. 5. Người không chịu nghe theo lệnh điều động của triều đình mà vẫn cùng nhân dân kháng chiến là

A. Phan Đình Phùng. B. Tôn Thất Thuyết.

C. Trương Định. D. Nguyễn Tri Phương.

II. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? Điền Đ hoặc S vào cuối mỗi mệnh đề sau:

1. 1. Sau khi để mất ba tỉnh miền Đông Nam Kì, triều đình nhà Nguyễn đã tích cực cùng nhân dân kháng chiến chống Pháp để giành lại những tỉnh đã mất.

2. 2. Sau khi thất bại tại Đà Nẵng, thực dân Pháp đã quyết định chuyển chiến sự ra Bắc Kì.

3. 3. Khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, chủ trương của triều Nguyễn là tổ chức kháng chiến chống Pháp xâm lược.

4. 4. Thực dân Pháp đã chọn Gia Định làm điểm tấn công đầu tiên khi xâm lược nước ta vì Gia Định là vựa lúa lớn của triều Nguyễn lúc bấy giờ.

5. 5. Sau khi để mất ba tỉnh miền Đông Nam Kì, triều đình nhà Nguyễn đã ra sức ngăn cản phong trào kháng chiến của nhân dân và tìm cách đàm phán với Pháp nhằm “chuộc đất” nhưng thất bại.

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI!

1
13 tháng 2 2020

Phần trắc nghiệm : 1A, 2D,3D,4B,5C

Chọn đáp án đúng: Câu 1:Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam? A.Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa B.Chính sách cấm đạo Gia tô của nhà Nguyễn C.Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế D.Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình đối với các nước Câu 2:Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? A.Việt Nam có vị trí địa...
Đọc tiếp

Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam? A.Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa

B.Chính sách cấm đạo Gia tô của nhà Nguyễn
C.Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế D.Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình đối với các nước
Câu 2:Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? A.Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi
B.Việt Nam có vị trí quan trọng,giàu tài nguyên,thị trường béo bở
C.Việt Nam là 1 thị trường rộng lớn
D.Việt Nam chế độ phong kiến thống trị đã suy yếu
Câu 3:Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào? A.Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét B.Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ
C.Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng suy yếu
D.Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa các triều thần Câu 4:Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta?
A.Đà Nẵng gần Huế
B.Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công. C.Chiếm Đà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế. D.Cả 3 ý trên đều đúng. Câu 5:Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì? A.Kế hoạch"Đánh nhanh thắng nhanh".
B.Chiếm Đà Nẵng kéo quân ra Huế. C.Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng. D.Chiếm Đà Nắng khống chế miền trung.

Câu 6:Thực dân Pháp chính thực đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào? A.9/1/1858.
B. 1/9/1858.
C.30/9/1858. D.1/9/1885.
Câu 7:Ai đã chỉ huy quân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?
A.Hoàng Diệu
B.Nguyễn Tri Phương.
C.Nguyễn Trung Trực D.Trương Định
Câu 8:Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào? A.Thực dân Pháp chiếm được Đà Nẵng.
B.Thực dân Pháp phải rút quân về nước. C.Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà phải chuyển hướng tấn công Gia Định D.Triều đình và Pháp giảng hoà


1
25 tháng 3 2020

Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam? A.Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa

Câu 2:Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?
B.Việt Nam có vị trí quan trọng,giàu tài nguyên,thị trường béo bở

Câu 3:Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?

A.Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét

Câu 4:Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta?
D.Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 5:Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

A.Kế hoạch"Đánh nhanh thắng nhanh".
Câu 6:Thực dân Pháp chính thực đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào?
B. 1/9/1858.

Câu 7:Ai đã chỉ huy quân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?
B.Nguyễn Tri Phương.
Câu 8:Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

. C.Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà phải chuyển hướng tấn công Gia Định

1.Lý do Pháp đem quân sang xâm lược nước ta năm 1858 A. Bảo vệ và truyền bá đạo Thiên Chúa B. Cần nguyên liệu và thị trường C. Dò đường sang phía Nam Trung Quốc D. Triều đình phong kiến nhà Nguyễn suy yếu 2.Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi tấn công trước trong việc xâm lược Việt Nam vì A. Đà Nẵng là nơi có nhiều giáo dân công giáo B. Đà Nẵng có cảng sâu thuận lợi cho tàu Pháp vào cập bến C. Đà Nẵng gần kinh đô Huế,...
Đọc tiếp
1.Lý do Pháp đem quân sang xâm lược nước ta năm 1858 A. Bảo vệ và truyền bá đạo Thiên Chúa B. Cần nguyên liệu và thị trường C. Dò đường sang phía Nam Trung Quốc D. Triều đình phong kiến nhà Nguyễn suy yếu 2.Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi tấn công trước trong việc xâm lược Việt Nam vì A. Đà Nẵng là nơi có nhiều giáo dân công giáo B. Đà Nẵng có cảng sâu thuận lợi cho tàu Pháp vào cập bến C. Đà Nẵng gần kinh đô Huế, sau khi chiếm xong chúng sẽ kéo quân thẳng ra Huế D. Đà Nẵng là kho lúa gạo của miền Trung 3.Sự kiện đánh dấu mở đầu cuộc xâm lược nước ta của Pháp A. Gởi tối hậu thư cho quan trấn thủ Trần Hoàng buộc giao thành B. 3000 quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng C. Ngày 1 - 9 - 1858 quân Pháp nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà D. Triều đình Huế chấp thuận đầu hàng
0
23 tháng 4 2020

Câu hỏi trắc nghiệm nên em đăng chính xác, rõ ràng, dễ nhìn thì cả cô và các bạn mới có thể giúp em được. Chứ câu hỏi như một đoạn văn như thế mọi người sẽ bị nhầm cả câu hỏi và đáp án!

Câu 1. Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? Câu 2. Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào? Câu 3. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta? Câu 4. Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì? Câu 5. Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào? Câu 6. Ai đã chỉ huy quân...
Đọc tiếp

Câu 1. Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?
Câu 2. Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?
Câu 3. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta?
Câu 4. Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?
Câu 5. Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào?
Câu 6. Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?
Câu 7. Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào?
Câu 8. Tháng 2 - 1859 Pháp quyết định đem phần lớn lực lượng đánh ở đâu?
Câu 9. Ngày 24-2-1861, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nam Bộ?
Câu 10. Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ?

HƠI DÀI DÒNG ... MONG MN GIÚP ĐỠ

2
8 tháng 2 2020

Câu 1:

Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Dương và Đông Nam Á,… giàu tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là khoáng sản và dầu mỏ, hơn hết chế độ phong kiến của Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, nguồn nhân công rẻ mạt. Thực sự là thị trường béo bở của đế quốc.

=>Pháp xâm lược nước ta.

Câu 2:

* Tích cực:

- Nhà Nguyễn vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tổ chức bộ máy nhà nước quy củ và hoàn chỉnh.

- Đã có nhiều cố gắng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá song hiệu quả chưa cao.

* Hạn chế:

- Để bảo vệ quyền lợi của mình, nhà Nguyễn thi hành nhiều chính sách kìm hãm sự phát triển của đất nước, không tạo được những chuyển biến mới theo kịp sự phát triển của thế giới.

- Vì vậy, trong gần nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn đã làm cho tiềm lực đất nước ngày càng suy yếu, không đủ sức kháng cự trước những đe dọa của chủ nghĩa thực dân đang đến gần.

Câu 3:

Vì Đà Nẵng có hải cảng dễ đổ bộ bằng đường biển và nếu chiếm được Đà Nẵng thì dễ phòng ngự hơn vì đèo Hải Vân ngăn chận quân triều đình phản công . Và cũng trực tiếp uy hiếp triều đình Huế . Quân triều đình quá nhu nhược mặc dù đã dự báo được sự xâm lăng của người Pháp , không có kế sách , không có chiến lược, không đoàn kết , triều đình nhu nhược đầu hàng.

Câu 1 : Việt Nam có vi trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

Câu 2 : Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu.

Đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn rơi vào tình trạng khủng hoảng tranh cấp quyền lực, thối nát, thu thuế của dân nặng nề làm cho đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn, khổ cực. Nhiều phong trào chống đối đã nổi lên.

Câu 3 :

- Do vị trí chiến lược và địa thế thuận lợi của Đà Nẵng:

+ Là một hải cảng sâu, rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng.

+ Là cổ họng của kinh thành Huế, chỉ cách Huế 100km, nếu chiếm được Đà Nẵng thì chỉ cần vượt đèo Hải Vân là có thể tấn công được Huế.

+ Nằm trên đường thiên lý Bắc - Nam, phía Tây có thể đánh sang Lào, phía Đông là Biển Đông rộng lớn, phía Nam là vùng đất Gia Định màu mỡ có vựa lúa lớn nhất nước ta.

Câu 4 : Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”.

Câu 5 : Ngày 1 tháng 9 năm 1858.

Câu 6 : Nguyễn Tri Phương

Câu 7 : Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà phải chuyển hướng tấn công Gia Định

Câu 8 : . Đánh vào Gia Định.

Câu 9 : Quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa.

Câu 10 : . Nguyễn Tri Phương,

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: LỊCH SỬ 8 Câu 1: Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta ? A . Vì Việt Nam giàu tài nguyên,chế độ phong kiến suy yếu B . Vì Việt Nam đất rộng người đông C . Vì Việt Nam có vùng biển giàu tài nguyên D . Pháp muốn tiêu diệt nhà Nguyễn Câu 2: Pháp chọn Đà Nẳng là nơi tấn công đầu tiên nước ta là do: A . Đà Nẳng giàu tài nguyên, dân ít. B . Đà Nẳng có vị trí thuận lợi , dân tuy nghèo...
Đọc tiếp

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

MÔN: LỊCH SỬ 8

Câu 1: Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta ?

A . Vì Việt Nam giàu tài nguyên,chế độ phong kiến suy yếu

B . Vì Việt Nam đất rộng người đông

C . Vì Việt Nam có vùng biển giàu tài nguyên

D . Pháp muốn tiêu diệt nhà Nguyễn

Câu 2: Pháp chọn Đà Nẳng là nơi tấn công đầu tiên nước ta là do:

A . Đà Nẳng giàu tài nguyên, dân ít.

B . Đà Nẳng có vị trí thuận lợi , dân tuy nghèo nhưng đông.

C . Đà Nẳng có vị trí thuận lợi , có cửa biển ra vào.

D . Đà Nẳng trù phú, đông dân , có cửa biển , làm bàn đạp tấn công ra Huế.

Câu 3: Pháp chọn Gia Định làm nơi tấn công thứ hai ở nước ta là do:

A . Gia Định giàu tài nguyên , đông dân.

B . Gia Định giàu tài nguyên , vị trí thuận lợi

C . Gia Định là dựa lúa lớn nhất trung bộ, có cảng biển quan trọng

D . Gia Định là dựa lúa lớn nhất Nam Bộ, có các cảng biển quan trọng,

Câu 4: Ngày 5-6-1862, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước:

A . Giáp Tuất B .Nhâm Tuất C . Hác-măng D . Pa-tơ-nốt

Câu 5: Khi thực dân Pháp đánh Bắc kì lần thứ hai quân ta do ai chỉ huy ?

A . Nguyễn Tri Phương B . Tôn Thất Thuyết C . Hoàng Diệu D.Nguyễn Thông

Câu 6: Người anh hùng lãnh đạo nghĩa quân đột cháy tàu Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông là:

A . Trương Định B . Nguyễn Trung Trực C . Nguyễn Tri Phương D . Trương Quyền

Câu 7: Ba tỉnh miền Tây Nam kì là ?

A . Vĩnh Long,An Giang,Mĩ Tho B . Vĩnh Long,Hà Tiên,Định Tường

C . Gia Định,Định Tường,Biên Hòa. D . Vĩnh Long, An Giang ,Hà Tiên.

Câu 8: “Chiếu Cần Vương” được ban hành vào:

A . 5-7-1885 B . 5-7-1883 C . 13-7-1883 D . 13-7-1885

Câu 9: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Cần Vương là gì ?

A . Bảo vệ quyền lợi của nông dân B . Bảo vệ quyền lợi của địa chủ

C . Giúp vua choáng phaùp D . Bảo vệ quyền lợi của thương nhân

Câu 10: Phong trào Cần Vương bùng nổ và phát triển trên khắp cả nước, nơi diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là

A. Nam Kì B. Bắc Kì

C. Trung Kì D. Trung Kì và Bắc Kì

Câu 11: Trận Đà Nẵng có kết quả

A. Pháp thua, phải rút về nước B. Pháp thắng, chiếm được Đà Nẳng

C. Pháp chiếm được bán đảo Sơn Trà D. triều đình giảng hoà với Pháp

Câu 12: Nhân dân tôn Trương Định làm

A. Bình Định Vương B. Bắc Bình Vương

C. Bình Tây đại nguyên soái D. Đại tướng quân

Câu 13: Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế trước thực dân Pháp là :

A . thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai B . hiệp ước Hăc – măng

C . quân Pháp tấn công Thuận An D . hiệp ước Patơnơt

Câu 14: Sự kiện đánh dấu phong trào Cần Vương bùng nổ là:

A . sự phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế

B . khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ

C . ngày 13/7/1885 chiếu Cần Vương được ban bố

D . khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ

Câu 15: Khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là :

A . khởi nghĩa Ba Đình

B . khởi nghĩa Bãi Sậy

C . khởi nghĩa Hương Khê

D . khởi nghĩa Yên Thế

Câu 16 : Kết quả binh biến ngày 5/7/1885 là :

A . vua Hàm Nghi bị bắt

B . Tôn Thất Thuyết chết trong đám loạn quân

C . Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở

D. Tôn Thất Thuyết hy sinh anh dũng khi bảo vệ vua Hàm Nghi

Câu 17: Nối đúng vị trí: 1đ

Thời gian Nội dung sự kiện Bài làm

1/ 1.9.1858

2/ 17.2.1859

3/ 5.6.1862

4/ 20.11.1873 a - Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần 1

b - Pháp chiếm ba tỉnh miềm tây nam kì

c - Pháp nổ súng tấn công Đà Nẳng

d - Pháp nổ súng tấn công Gia Định

e- Triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất

1 –

2 –

3 –

4 -

Câu 18: Nối đúng vị trí: 1đ

Thời gian Nội dung sự kiện Bài làm

1/ 21.12.1873

2/ 15.3.1874

3/ 19.5.1883

4/ 6.6.1884 a - Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội

b – Chiến thắng Cầu Giấy lần 1

c – Triều Huế kí hiệp ước Giáp Tuất

d - Chiến thắng Cầu Giấy lần 2

e - Triều đình Huế kí hiệp ước Patonot

1
24 tháng 2 2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

MÔN: LỊCH SỬ 8

Câu 1: Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta ?

A . Vì Việt Nam giàu tài nguyên,chế độ phong kiến suy yếu

B . Vì Việt Nam đất rộng người đông

C . Vì Việt Nam có vùng biển giàu tài nguyên

D . Pháp muốn tiêu diệt nhà Nguyễn

Câu 2: Pháp chọn Đà Nẳng là nơi tấn công đầu tiên nước ta là do:

A . Đà Nẳng giàu tài nguyên, dân ít.

B . Đà Nẳng có vị trí thuận lợi , dân tuy nghèo nhưng đông.

C . Đà Nẳng có vị trí thuận lợi , có cửa biển ra vào.

D . Đà Nẳng trù phú, đông dân , có cửa biển , làm bàn đạp tấn công ra Huế.

Câu 3: Pháp chọn Gia Định làm nơi tấn công thứ hai ở nước ta là do:

A . Gia Định giàu tài nguyên , đông dân.

B . Gia Định giàu tài nguyên , vị trí thuận lợi

C . Gia Định là dựa lúa lớn nhất trung bộ, có cảng biển quan trọng

D . Gia Định là dựa lúa lớn nhất Nam Bộ, có các cảng biển quan trọng,

Câu 4: Ngày 5-6-1862, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước:

A . Giáp Tuất B .Nhâm Tuất C . Hác-măng D . Pa-tơ-nốt

Câu 5: Khi thực dân Pháp đánh Bắc kì lần thứ hai quân ta do ai chỉ huy ?

A . Nguyễn Tri Phương B . Tôn Thất Thuyết C . Hoàng Diệu D.Nguyễn Thông

Câu 6: Người anh hùng lãnh đạo nghĩa quân đột cháy tàu Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông là:

A . Trương Định B . Nguyễn Trung Trực C . Nguyễn Tri Phương D . Trương Quyền

Câu 7: Ba tỉnh miền Tây Nam kì là ?

A . Vĩnh Long,An Giang,Mĩ Tho B . Vĩnh Long,Hà Tiên,Định Tường

C . Gia Định,Định Tường,Biên Hòa. D . Vĩnh Long, An Giang ,Hà Tiên.

Câu 8: “Chiếu Cần Vương” được ban hành vào:

A . 5-7-1885 B . 5-7-1883 C . 13-7-1883 D . 13-7-1885

Câu 9: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Cần Vương là gì ?

A . Bảo vệ quyền lợi của nông dân B . Bảo vệ quyền lợi của địa chủ

C . Giúp vua choáng phaùp D . Bảo vệ quyền lợi của thương nhân

Câu 10: Phong trào Cần Vương bùng nổ và phát triển trên khắp cả nước, nơi diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là

A. Nam Kì B. Bắc Kì

C. Trung Kì D. Trung Kì và Bắc Kì

Câu 11: Trận Đà Nẵng có kết quả

A. Pháp thua, phải rút về nước B. Pháp thắng, chiếm được Đà Nẳng

C. Pháp chiếm được bán đảo Sơn Trà D. triều đình giảng hoà với Pháp

Câu 12: Nhân dân tôn Trương Định làm

A. Bình Định Vương B. Bắc Bình Vương

C. Bình Tây đại nguyên soái D. Đại tướng quân

Câu 13: Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế trước thực dân Pháp là :

A . thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai B . hiệp ước Hăc – măng

C . quân Pháp tấn công Thuận An D . hiệp ước Patơnơt

Câu 14: Sự kiện đánh dấu phong trào Cần Vương bùng nổ là:

A . sự phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế

B . khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ

C . ngày 13/7/1885 chiếu Cần Vương được ban bố

D . khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ

Câu 15: Khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là :

A . khởi nghĩa Ba Đình

B . khởi nghĩa Bãi Sậy

C . khởi nghĩa Hương Khê

D . khởi nghĩa Yên Thế

Câu 16 : Kết quả binh biến ngày 5/7/1885 là :

A . vua Hàm Nghi bị bắt

B . Tôn Thất Thuyết chết trong đám loạn quân

C . Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở

D. Tôn Thất Thuyết hy sinh anh dũng khi bảo vệ vua Hàm Nghi

Câu 17: Nối đúng vị trí: 1đ

Thời gian Nội dung sự kiện Bài làm

1/ 1.9.1858 c - Pháp nổ súng tấn công Đà Nẳng

2/ 17.2.1859 d - Pháp nổ súng tấn công Gia Định

3/ 5.6.1862 e- Triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất

4/ 20.11.1873 a - Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần 1

Câu 18: Nối đúng vị trí: 1đ

Thời gian Nội dung sự kiện Bài làm

1/ 21.12.1873 b – Chiến thắng Cầu Giấy lần 1

2/ 15.3.1874 c – Triều Huế kí hiệp ước Giáp Tuất

3/ 19.5.1883 a - Chiến thắng Cầu Giấy lần 2

4/ 6.6.1884 e - Triều đình Huế kí hiệp ước Patonot

Câu 1: Năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nước ta tại A. Hà Nội. B. Huế. C. Đà Nẵng. D. Gia Định. Câu 2: Sau 5 tháng xâm lược nước ta, quân Pháp đã đánh chiếm được A. bán đảo Sơn Trà. B. toàn bộ Đà Nẵng. C. Đà Nẵng và Huế. D. 6 tỉnh Nam Kì. Câu 3: Thất bại trong âm mưu đánh chiếm Đà Nẵng, quân Pháp chuyển hướng tấn công A. Huế. B. Hà Nội. C. Hải Phòng. D. Gia Định. Câu 4: Người chỉ huy...
Đọc tiếp

Câu 1: Năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nước ta tại

A. Hà Nội. B. Huế. C. Đà Nẵng. D. Gia Định.

Câu 2: Sau 5 tháng xâm lược nước ta, quân Pháp đã đánh chiếm được

A. bán đảo Sơn Trà. B. toàn bộ Đà Nẵng.

C. Đà Nẵng và Huế. D. 6 tỉnh Nam Kì.

Câu 3: Thất bại trong âm mưu đánh chiếm Đà Nẵng, quân Pháp chuyển hướng tấn công

A. Huế. B. Hà Nội. C. Hải Phòng. D. Gia Định.

Câu 4: Người chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng và Gia Định chống lại quân Pháp là

A. Trương Định. B. Phan Thanh Giản.

C. Nguyễn Trung Trực. D. Nguyễn Tri Phương.

Câu 5: Nghĩa quân do ai chỉ huy đã đốt cháy tàu chiến Hi vọng của Pháp?

A. Nguyễn Đình Chiểu. B. Trương Quyền.

C. Nguyễn Trung Trực. D. Nguyễn Hữu Huân.

Câu 6: Câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

A. Nguyễn Trung Trực. B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Lưu Vĩnh Phúc. D. Hoàng Tá Viêm.

Câu 7: Người đã kháng lệnh triều đình, phất cao ngọn cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp là

A. Nguyễn Đình Chiều. B. Trương Định.

C. Phạm Văn Nghị. D. Phan Liêm.

Câu 8: Trong lần đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất, thực dân Pháp lấy cớ là

A. giải quyết vụ lái buôn Đuy-puy.

B. giải quyết vụ các giáo sĩ bị tấn công ở Hà Nội.

C. mượn đường để tấn công Trung Quốc.

D. giúp đỡ triều đình nhà Nguyễn chống lại quân Thanh ở Bắc Kì.

Câu 9: Ngày 20/11/1873, quân Pháp đã nổ súng tấn công thành nào ở Bắc Kì?

A. Hải Phòng. B. Lạng Sơn. C. Nam Định. D. Hà Nội.

Câu 10: Viên quan của triều đình nhà Nguyễn đã chỉ huy cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội năm 1873

A. Nguyễn Tri Phương. B. Lưu Vĩnh Phúc.

C. Hoàng Diệu. D. Hoàng Tá Viêm.

Câu 11: Trong cuộc tấn công, mở rộng đánh chiếm ra Cầu Giấy lần thứ nhất, quân Pháp đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân ta dưới sự chỉ huy của

A. Hoàng Tá Viêm, Lưu Vĩnh Phúc.

B. Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương.

C. Nguyễn Mậu Kiến, Phạm Văn Nghị.

D. Trần Tấn, Đặng Như Mai.

Câu 12: Trong lần tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873), quân Pháp gặp thất bại nặng nề ở

A. thành Hà Nội. B. Cầu Giấy (Hà Nội).

C. Sơn Tây. D. cửa ô Thanh Hà (Hà Nội).

Câu 13: Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị ta tiêu diệt là

A. Đuy-puy. B. Ri-vi-e. C. Hác-măng. D. Gác-ni-ê.

Câu 14: Từ năm 1858 đến năm 1874, triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp mấy bản hiệp ước?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 15: Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận sự đô hộ của Pháp ở

A. 3 tỉnh miền Đông Nam Kì. B. 6 tỉnh Nam Kì.

C. toàn bộ Bắc Kì và Nam Kì. D. toàn bộ lãnh thổ nước ta.

1
6 tháng 3 2020

Câu 1: Năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nước ta tại

C. Đà Nẵng.

Câu 2: Sau 5 tháng xâm lược nước ta, quân Pháp đã đánh chiếm được

A. Bán đảo Sơn Trà.

Câu 3: Thất bại trong âm mưu đánh chiếm Đà Nẵng, quân Pháp chuyển hướng tấn công

D. Gia Định.

Câu 4: Người chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng và Gia Định chống lại quân Pháp là

D. Nguyễn Tri Phương.

Câu 5: Nghĩa quân do ai chỉ huy đã đốt cháy tàu chiến Hi vọng của Pháp?

C. Nguyễn Trung Trực.

Câu 6: Câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

A. Nguyễn Trung Trực.

Câu 7: Người đã kháng lệnh triều đình, phất cao ngọn cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp là

B. Trương Định

Câu 8: Trong lần đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất, thực dân Pháp lấy cớ là

A. giải quyết vụ lái buôn Đuy-puy.

Câu 9: Ngày 20/11/1873, quân Pháp đã nổ súng tấn công thành nào ở Bắc Kì?

D. Hà Nội.

Câu 10: Viên quan của triều đình nhà Nguyễn đã chỉ huy cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội năm 1873

A. Nguyễn Tri Phương.

Câu 11: Trong cuộc tấn công, mở rộng đánh chiếm ra Cầu Giấy lần thứ nhất, quân Pháp đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân ta dưới sự chỉ huy của

A. Hoàng Tá Viêm, Lưu Vĩnh Phúc.

Câu 12: Trong lần tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873), quân Pháp gặp thất bại nặng nề ở

B. Cầu Giấy (Hà Nội).

Câu 13: Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị ta tiêu diệt là

D. Gác-ni-ê.

Câu 14: Từ năm 1858 đến năm 1874, triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp mấy bản hiệp ước

D. 4.

Câu 15: Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận sự đô hộ của Pháp ở

B. 6 tỉnh Nam Kì.

Chọn đáp án đúng. Câu 1:Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do ai? A.Quân ta chiến đấu anh dũng B. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương C.Quân Pháp thiếu lương thực D.Khí hậu khắc nghiệt Câu 2:Người được nhân dân tôn làm Bình Tây Nguyên Soái là ai? A. Trương Định. B. Nguyễn Trung Trực. C. Nguyễn Hữu Huân. D.Trương Quyền. Câu 3:Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? A....
Đọc tiếp

Chọn đáp án đúng.
Câu 1:Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do ai?
A.Quân ta chiến đấu anh dũng B. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương C.Quân Pháp thiếu lương thực
D.Khí hậu khắc nghiệt

Câu 2:Người được nhân dân tôn làm Bình Tây Nguyên Soái là ai? A. Trương Định.
B. Nguyễn Trung Trực. C. Nguyễn Hữu Huân. D.Trương Quyền. Câu 3:Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? A. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi. B.Việt Nam có vị trí quan trọng,giàu tài nguyên, thị trường béo bở. C.Việt Nam là một thị trường rộng lớn D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt nam đã suy yếu Câu 4: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm kế hoạch gì?

A.Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. B.Chiếm Đà Nẵng ,kéo quân ra Huế C.Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng D.Chiếm Đà Nẵng khống chế cả miền Trung
Câu 5:Sau hiệp ước Nhâm Tuất ,triều đình đã có hành động gì?

A.Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ. B.Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.
C.Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng. D.Hoà hoãn với pháp để chống lại nhân dân. Câu 6:Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây? A.Lực lượng của ta phòng bố mỏng.
B.Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh. C.Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết. D.Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế
2
1 tháng 4 2020

Câu 1:Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do ai

A.Quân ta chiến đấu anh dũng

Câu 2:Người được nhân dân tôn làm Bình Tây Nguyên Soái là ai?

A. Trương Định.

Câu 3:Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

B.Việt Nam có vị trí quan trọng,giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

Câu 4: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm kế hoạch gì?

A.Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.

Câu 5:Sau hiệp ước Nhâm Tuất ,triều đình đã có hành động gì?

A.Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

Câu 6:Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây?

D.Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế

1 tháng 4 2020

Câu 1:Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do ai?

A.Quân ta chiến đấu anh dũng

B. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương

C.Quân Pháp thiếu lương thực

D.Khí hậu khắc nghiệt

Câu 2:Người được nhân dân tôn làm Bình Tây Nguyên Soái là ai?

A. Trương Định.

B. Nguyễn Trung Trực.

C. Nguyễn Hữu Huân.

D.Trương Quyền.

Câu 3:Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi.

B.Việt Nam có vị trí quan trọng,giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

C.Việt Nam là một thị trường rộng lớn

D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt nam đã suy yếu

Câu 4: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm kế hoạch gì?

A.Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.

B.Chiếm Đà Nẵng ,kéo quân ra Huế

C.Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng

D.Chiếm Đà Nẵng khống chế cả miền Trung

Câu 5:Sau hiệp ước Nhâm Tuất ,triều đình đã có hành động gì?

A.Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

B.Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.

C.Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.

D.Hoà hoãn với pháp để chống lại nhân dân.

Câu 6:Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây?

A.Lực lượng của ta phòng bố mỏng.

B.Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh.

C.Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.

D.Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Trả lời ngắn gọn nhất vì là bài trắc nghiệm) 1. Nguyên nhân chủ quan để thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam là gì? 2. Pháp lấy lí do gì để tấn công nước ta? 3. Tại sao Việt Nam lại trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp? 4. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 -> 1873, ai là người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái? 5. Triều Đình Huế kí với thực dân...
Đọc tiếp

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Trả lời ngắn gọn nhất vì là bài trắc nghiệm)

1. Nguyên nhân chủ quan để thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam là gì?

2. Pháp lấy lí do gì để tấn công nước ta?

3. Tại sao Việt Nam lại trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp?

4. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 -> 1873, ai là người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái?

5. Triều Đình Huế kí với thực dân Pháp Hiệp ước ngày 5/6/1862 có tên gọi là gì?

6. Ngày 17/2/1859, Pháp tấn công vào nơi nào của nước ta?

7. "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" là câu nói của ai?

8. Theo hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874) triều đình Huế đã thực hiện ký kết nội dung nào?

9. Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

10. Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?

11. Tháng 6/1886, quân Pháp không cần không cần tốn một viên đạn mà đã chiếm được 3 tỉnh nào?

12. Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở những cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán?

13. Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?

14. Lực lượng tham gia cuộc khở nghĩa Hương Khê là ai?

15. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ kiến ở Huế diễn ra vào thời gian nào?

16. Năm 1885 phe chủ chiến trong triều đình Huế mở cuộc tấn công vào lực lượng quân Pháp đòng trong thành, mục tiêu chính là gì?

17. Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?

18. Vào những năm 60 của thế kỷ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện?

19. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

20. Nêu tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm 60 của thế kỷ XIX?

1
7 tháng 5 2019

5. Hiệp ước đó có tên gọi là hiệp ước Nhâm Tuất nhé bạn.

1/ Tại sao Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp? a. Vị trí thuận lợi, dân tuy nghèo nhưng đông b. Giàu tài nguyên, thị trường tốt, vị trí thuận lợi c. Tài nguyên tuy ít, nhưng có vị trí thuận lợi d. Tuy vị trí không thuận lợi nhưng giàu tài nguyên 2/ Pháp lấy cớ gì để tấn công nước ta? a. Tự Đức không thực hiện những điều mà Nguyễn Ánh đã cam kết 1783 b. Triều đình Huế giết sứ...
Đọc tiếp

1/ Tại sao Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp?

a. Vị trí thuận lợi, dân tuy nghèo nhưng đông b. Giàu tài nguyên, thị trường tốt, vị trí thuận lợi

c. Tài nguyên tuy ít, nhưng có vị trí thuận lợi d. Tuy vị trí không thuận lợi nhưng giàu tài nguyên

2/ Pháp lấy cớ gì để tấn công nước ta?

a. Tự Đức không thực hiện những điều mà Nguyễn Ánh đã cam kết 1783

b. Triều đình Huế giết sứ thần của Pháp

c. Chiếc thuyền của triều đình Nguyễn bắn vào tàu Pháp

d. Bảo vệ đạo Gia Tô

3/ Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng đầu tiên xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

a. 2/9/1858-Huế b. 31/8/1885-Gò Công c. 31/8/1858-Đà Nẵng d. 15/1/1859-Gia Định

4/ Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

a. Pháp thua phải rút về b. Pháp bị thất bại phải chuyển vào đánh Gia Định

c. Pháp thắng, chiếm Đà Nẵng d. Triều đình giảng hoà với Pháp

5/ Hãy cho biết ba tỉnh miền Tây Nam Kì gồm những tỉnh nào?

a. Cần Thơ, Bến Tre, Hà Tiên b. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên

c. Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang d. Mỹ Tho, An Giang, Bến Tre

6/ Quân Pháp kéo vào Gia Định vào thời gian nào?

a. 2/1859 b. 12/1859 c. 8/1858 d. 7/1860

7/ Ngày 17/2/1859, quân Pháp tấn công vào

a. Đại đồn Chí Hoà b. Thành Gia Định c. Thành Vĩnh Long d. Thành Quy Nhơn

8/ Quân Pháp mở cuộc tấn công vào đại đồn Chí Hoà vào?

a. đêm 13 rạng sáng 14/2/1861 b. đêm 23 rạng sáng 24/1/1861

c. đêm 23 rạng sáng 24/2/1861 d. đêm 16 rạng sáng 17/2/1861

9/ Quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ Tân Hòa (GòCông) vào

a. tháng 2/ 1864 b. tháng 12/1863 c. tháng 2/1863 d. tháng 6/1864

10/ Trương Định mất vào ngày tháng năm nào?

a. 8/12/1863 b. 8/2/1865 c. 2/8/1864 d. 20/8/1864

11/ Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với Pháp là

a. Hiệp ước Hacmăng – 1883 b. Hiệp ước Nhâm Tuất – 1862

c. Hiệp ước Patơnốt – 1884 d. Hiệp ước Gíap Tuất – 1874

12/ Nội dung cơ bản của điều ước Nhâm Tuất 1862 là gì?

a. 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ và đảo Côn Lôn thuộc Pháp

b. 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đảo Phú Quốc

c. 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đảoCôn Lôn thuộc Pháp

d. Nam Kì lục tỉnh và đảo Côn Lôn

13/ Theo điều ước Nhâm Tuất, triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh

a. Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An b. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên

c. Nam Định, HàNội, HảiDương d. GiaĐịnh, ĐịnhTường, BiênHòa.

14/ Nghĩa quân của ai đã đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Vàm cỏ?

a. Trương Định b. Thiên Hộ Dương c. Nguyễn Trung Trực d. Nguyễn Hữu Huân

15/ Nguyễn Trung Trực đã có câu nói nổi tiếng nào?

a. “Phá cường địch báo hoàng ân”

b. “Vì Vua cứu nước”

c. “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”

d. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tây”

1
19 tháng 3 2020

1/ Tại sao Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp?

b. Giàu tài nguyên, thị trường tốt, vị trí thuận lợi

2/ Pháp lấy cớ gì để tấn công nước ta?

d. Bảo vệ đạo Gia Tô

3/ Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng đầu tiên xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

c. 31/8/1858-Đà Nẵng

4/ Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

b. Pháp bị thất bại phải chuyển vào đánh Gia Định

5/ Hãy cho biết ba tỉnh miền Tây Nam Kì gồm những tỉnh nào?

b. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên

6/ Quân Pháp kéo vào Gia Định vào thời gian nào?

a. 2/1859

7/ Ngày 17/2/1859, quân Pháp tấn công vào

b. Thành Gia Định

8/ Quân Pháp mở cuộc tấn công vào đại đồn Chí Hoà vào?

c. đêm 23 rạng sáng 24/2/1861

9/ Quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ Tân Hòa (Gò Công) vào

d. tháng 6/1864

10/ Trương Định mất vào ngày tháng năm nào?

d. 20/8/1864

11/ Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với Pháp là

b. Hiệp ước Nhâm Tuất – 1862

12/ Nội dung cơ bản của điều ước Nhâm Tuất 1862 là gì?

c. 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đảo Côn Lôn thuộc Pháp

13/ Theo điều ước Nhâm Tuất, triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh

d. Gia Định, Định Tường, BiênHòa.

14/ Nghĩa quân của ai đã đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Vàm cỏ?

c. Nguyễn Trung Trực

15/ Nguyễn Trung Trực đã có câu nói nổi tiếng nào?

d. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tây”

Giúp mình với câu nào cũng được: Câu 1 Nguyên nhân chính của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là gì? Nguyên cớ trực tiếp để thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm nước ta là gì? Câu 2 Vì sao thực dân Pháp chọn Đã Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên? Câu 3 Tại sao triều đình Huế vội vàng kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (1862)? Hiệp ước Nhâm Tuất có những nội dung cơ bản gì? Câu 4 Hiệp ước 1884 khác với hiệp...
Đọc tiếp

Giúp mình với câu nào cũng được:

Câu 1 Nguyên nhân chính của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là gì? Nguyên cớ trực tiếp để thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm nước ta là gì?

Câu 2 Vì sao thực dân Pháp chọn Đã Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên?

Câu 3 Tại sao triều đình Huế vội vàng kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (1862)? Hiệp ước Nhâm Tuất có những nội dung cơ bản gì?

Câu 4 Hiệp ước 1884 khác với hiệp ước 1883 ở điểm gì và âm mưu xảo quyệt của thực dân Pháp được thể hiện như thế nào?

Câu 5 Tại sao nói: cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương

Câu 6 Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của phong trào Cần Vương và phông trào tự vệ vũ trang kháng Pháp của quần chúng nhân dân ( Mục đích, lãnh đạo, hình thức đấu tranh, địa bàn hoạt động, thời gian tồn tại)

Câu 7 Em hãy nêu về phong trào Yên Thế

2
30 tháng 3 2018

Câu 1 Nguyên nhân chính của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là gì? Nguyên cớ trực tiếp để thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm nước ta là gì?

*Nguyên nhân:
-Đầu thế kỳ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây đã phát triển với tốc độ nhanh. Để thu được nhiều lợi nhuận, các nước tư bản một mặt bóc lột nhân dân lao động trong nước, mặt khác, đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, vơ vét nguyên liệu, bóc lột đội ngũ nhân công rẻ mạt... Ở phương Đông, trong đó có Việt Nam, đất rộng người đông, tài nguyên phong phú, nhưng còn nằm trong vòng chế độ phong kiến suy tàn, là đối tượng nhòm ngó, xâm lược của tư bản phương Tây.
-Đến giữa thế kỷ XIX, Pháp xúc tiến ráo riết xâm lược Việt Nam vì lúc này chủ nghĩa tư bản Pháp chuyển mạnh lên Chủ nghĩa đế quốc và cuộc chạy đua giành giật thị trường trong khu vực trở nên gay gắt. Pháp tiến hành xâm lược Việt nam.
*.Nguyên cớ:
-Lấy cớ triều đình Huế không nhận quốc thư, làm nhục quốc thể nước Pháp và bênh vực đạo Thiên Chúa đang bị khủng bố ở Việt Nam, thực dân Pháp phối hợp với Tây Ban Nha đem tàu chiến đến bắn phá Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta ) 31-8-1858).

Câu 2 Vì sao thực dân Pháp chọn Đã Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên?

Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công vì:
- Vì Đà Nẵng có một vị trí chiến lược quan trọng, đây là một hải cảng sâu, rộng, tàu chiến có thể ra, vào dễ dàng, mặt khác, Đà Nẵng lại nằm trên đường thiên lí Bắc- Nam có thể sang Lào, nếu chiếm được Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thực dân Pháp thực hiện kế hoạch ''đánh nhanh, thắng nhanh'' trong cuộc tấn công xâm lược Việt Nam.
- Pháp ko thể đánh trực tiếp vào cửa biển Thuận An ở Huế, bởi vì Huế là thủ phủ của triều đình phong kiến Nguyễn, nên ở đây sự phòng thủ chắc chắn, đặc biệt là phòng thù bờ biển, mặt khác Thuận An là cửa biển nhỏ, tàu chiến ko thể vào ra dễ dàng, thuận lợi như cửa biển ĐN...
- Đà Nẵng là cổ họng của kinh thành Huế, chỉ cách Huế khoảng 100km, nếu chiếm được Đà Nẵng thì chỉ cần vượt đèo Hải Vân là có thể tấn công được Huế, đây chính là con đường ngắn nhất, nhanh chóng nhất, ít hao tốn tiền của và nhân lực cho quân Pháp có thể thực hiện được ý đồ đánh chiếm và thu phục vương triều Nguyễn.
- Đà Nẵng có nhiều người theo đạo thiên chúa và nhiều giáo sĩ, gián điệp đội lốt thầy tu, con buôn.... hoạt động từ trước, họ trở thành người đi tiên phong, vạch đường cho quân Pháp xâm lược.

Câu 3 Tại sao triều đình Huế vội vàng kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (1862)? Hiệp ước Nhâm Tuất có những nội dung cơ bản gì?

* Nguyên nhân triều đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước Nhâm Tuất với thực dân Pháp:

- Do triều đình có tư tưởng sợ Pháp, không nhàn thấy tình hình của Pháp mà chỉ thấy sức mạnh vượt trội về vũ khí của Pháp.

- Triều đình muốn hòa hoãn với Pháp ở Nam Kì để tập trung lực lượng đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Triều đình không tin tưởng vào năng lực kháng chiến của nhân dân. Có ảo tưởng thông qua thương thuyết có thể lấy lại các tỉnh đã mất.

* Nội dung bản Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

- Nhượng hẳn cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, ĐỊnh Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.

- Bồi thường cho Pháp 20 triệu quan (khoảng 280 vạn lạng bạc).

Mở các cửa biển Đà nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho thương dân Pháp và Tây Ban Nha vào tự do buôn bán, kèm theo nhiều nhượng bộ khác về kinh tế, chính trị.

Câu 4 Hiệp ước 1884 khác với hiệp ước 1883 ở điểm gì và âm mưu xảo quyệt của thực dân Pháp được thể hiện như thế nào?

+ Hiệp ước 1884 có nội dung cơ bản giống với Hiệp ước 1883, chỉ sửa đổi về ranh giới khu vực Trung Kì như trả lại tình Bình Thuận và Thanh - Nghệ - Tĩnh cho Trung Kì.

+Âm mưu xảo quyệt của thực dân Pháp là vừa đánh, vừa tìm cách mua chuộc, xoa dịu, lấy lòng vua quan phong kiến triều Nguyễn

Câu 5 Tại sao nói: cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương

Quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn, gồm 4 tỉnh bắc Trung kì: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
- Trình độ tổ chức quy cũ, gồm 15 quân thứ do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.
- Thời gian tồn tại dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương.
- Khởi nghĩa thất bại đánh dấu mốc kết thúc của phong trào đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương.

Câu 6 Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của phong trào Cần Vương và phông trào tự vệ vũ trang kháng Pháp của quần chúng nhân dân ( Mục đích, lãnh đạo, hình thức đấu tranh, địa bàn hoạt động, thời gian tồn tại)

1 Thời gian tồn tại 1885-1896 ;1884-1913
2 Mục đích đấu tranh

+Đánh Pháp giành lại độc lập khôi phục lại chế độ phong kiến +Để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng
3 Thành phần lãnh đạo Văn thân, sĩ phu Nông dân
4 Lực lượng tham gia Nông dân,văn thân sĩ phu Nông dân
5 Địa bàn hoạt động Các tỉnh Trung kỳ, Bắc kỳ Chủ yếu ở Yên Thế, Bắc Giang
6 Hình thức đấu tranh Vũ trang

Câu 7 Em hãy nêu về phong trào Yên Thế

* Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế :
- Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình.
- Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã đứng dậy đấu tranh.
Diễn biến: 3 giai đoạn
- Giai đoạn 1884-1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự chỉ huy thống nhất. Sau khi Đề Nắm mất (4/1892), Đề Thám trở thành lãnh tụ của phong trào.
- Giai đoạn 1893-1908: Thời kì này nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở.
- Giai đoạn 1909-1913: Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội , phát hiện thấy có sự dính líu của Đề Thám, Thực dân Pháp đã tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công quy mô lên Yên Thế.
Đến ngày 10/2/1913 khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại phong trào tan rã

Kết quả: khởi nghĩa Yên Thế: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.
Nguyên nhân thất bại:
- Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch
- Phong trào mang tính tự phát, chưa có sự liên kết với các phong trào yêu nước khác cùng thời.
Ý nghĩa: Chứng tỏ khả năng lớn lao của nông dân trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

30 tháng 3 2018

C1 ng nhân do nước ta nằm trong vùng ĐNA có vị trí chiến lược quan trọng ,nằm trong vành đai sinh khoáng, là ngã ba giao thoa giữa 3 châu lục,chế độ phong kiến suy yếu

Nguyên cớ lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô

C2 do Đà Nẵng vừa gần biển lại gần vs kinh thành Huế vì vậy TD pháp chọn Đà Nẵng lm nơi tấn công đầu tiên(nếu chiếm đc Đà Nẵng chúng sẽ lấy nơi đó lm bàn đạp để đánh thẳng vào kinh thành huế)

c5 địa bàn hđ rộng nhất (4 tinht Thanh- Nghệ -Tĩnh ,Quảng Bình)

có trình độ tổ chức nghĩa quân cao nhất chia quân lm 15 thứ

gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề nhất

tinh thần chiến đấu cao đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch

C4 TD Pháp giao lại cho nhà Ng 3 tỉnh Thanh-Ngệ Tĩnh và Bình Thuận,âm mưu lấy lòng dư luận ,vua quan pk bù nhìn và biến nhà ng thành tay sai phục vụ đắc lực cho Pháp