Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 12 2021 lúc 20:24
Làm tốt nha các bạn ui ơi
2 tháng 5 2021 lúc 13:46

Lời giải:

Hình lập phương gồm 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.

Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt.

Vậy diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:

    2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 (dm2dm2)

                             Đáp số: 31,25 dm2

15 tháng 12 2021 lúc 20:20
Trả lời hơi dài dòng quá
25 tháng 3 2022 lúc 8:11

cái hộp này là hình lập phương không lắp nên có 5 mặt

diện tích bìa dùng để làm hộp là : 

\(5\times2,3\times2,3=26,45dm^2\)

18 tháng 4 2021 lúc 8:41

Vì hộp ko có nắp nên chỉ tính 5 mặt

Vậy diện tích bìa cần dùng để làm hộp là :

     2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 ( dm)

          đáp số : 31,25 dm2

18 tháng 4 2021 lúc 8:55

                                                                                                   Giải

  Diện tích một mặt của cái hộp là:

              2,5x2,5=31,25(dm2)

diện tích bìa dùng để làm bìa là:

       31,25x5=156,25(dm2)

                   Đáp số : 156,25dm2

28 tháng 1 2016 lúc 17:42

61,25 **** mình nha bạn

28 tháng 1 2016 lúc 17:52

kho

7 tháng 2 2017 lúc 22:30

Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là : ( bỏ 1 mặt vì ko có nắp ) 2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 ( dm 2)

Tự đáp số nhé. Ở sgk toán lớp 5 đúng ko, sáng nay lớp mình vừa làm xong.

7 tháng 2 2017 lúc 22:18

giúp mk với mk k cho

19 tháng 2 lúc 11:32

Bài 1 : 

Diện tích một mặt của hộp hình lập phương đó là : 

\(6,9\times6,9=47,61\)

Diện tích bìa cần dùng để làm hộp đó là : 

\(47,61\times5=238,05\)

Bài 2 : 

Cạnh của hình lập phương đó là : 

\(10,4:4=2,6\left(dm\right)\)

Diện tích xung quanh hình lập phương đó là : 

\(2,6\times2,6\times4=27,04\left(dm^2\right)\)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là : 

\(2,6\times2,6\times6=40,56\left(dm^2\right)\)

19 tháng 2 lúc 11:34

Cảm ơn chị rất nhiều ko có chị chc cô em giết em mất :_)) 

4 tháng 4 2020 lúc 14:19

Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt . Vậy diện tích bìa cần dùng để làm hộp là :

             \(2,5\times2,5\times5=31,25\) ( dm2 )

                    Đáp số : \(31,25\) dm2

4 tháng 4 2020 lúc 14:21

 Diện tích bìa cứng là:

        2,5 x 2,5 x6 = 37,50=37.5 [dm2]

                           Đáp số:37.5        dm2