Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 21:46

bn phương có 16 bi đỏ

                         20 bi xanh

chúc bn học giỏi

18 tháng 3 lúc 22:13

Bài toán Tổng - Tỉ

23 tháng 3 2017 lúc 22:15

nếu có sơ đồ thì làm hộ tớ luôn nhé

23 tháng 3 2017 lúc 22:15

Bi xanh:12 viên

Bi đỏ: 16 viên

k mình nha

Gọi lần lượt số bi các loại là: x, y, z.

Theo bài ra ta có:

\(x+y+z=63\)(*)

\(x=\frac{1}{4}\left(y+z\right)=\frac{1}{4}y+\frac{1}{4}z\)(1)

\(y=\frac{3}{4}z\)

Thay (1) vào (*) ta được:

\(\frac{1}{4}y+y+\frac{1}{4}z+z=63\)

\(\frac{5}{4}y+\frac{5}{4}z=63\)

\(\frac{5}{4}\left(y+z\right)=63\)

Bạn thử xem lại đầu bài nhé!

26 tháng 7 2021 lúc 19:51

Mình quên 1/2 mình ghi là 1/4. Cho mik xin lỗi nhé bạn!!

8 tháng 8 2021 lúc 20:13

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số viên bi màu xanh là:

56 : 7 . 3 = 24 (viên)

Số viên bi màu đỏ là:

56 - 24 = 32 (viên)

Đáp số: 24 bi xanh; 32 bi đỏ.

8 tháng 8 2021 lúc 20:20

Cảm ơn ạ

 

29 tháng 8 2021 lúc 6:56

Giải:

Gọi a là số viên bi xanh, biết a = b+c và a + b= 5c 

       b là số viên bi đỏ

       c là số viên bi vàng 

Theo đề bài ta có : 

     a + b + c = 48 

⇔ b+ c + b+c    = 48         hay              ⇔  5c + c = 48

⇔  2b + 2c         = 48                            ⇔   6c       = 48

⇔        4a         =  48                            ⇔      c       = 48 ÷ 6

nha ^-^

từ đề bài ta có : số bi xanh bằng 9/8 số bi đỏ

An có số bi xanh là : 170:(9+8)*9=90

An có số bi đỏ là :170-90=80

16 tháng 3 2017 lúc 8:54

thank you bạn

23 tháng 9 2017 lúc 6:57

21 và 28 nhé

17 tháng 10 2018 lúc 18:16

21 và 28 nhé !