Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 2017 lúc 19:58

Chiều cao của tam giác nhỏ khi kéo dài thêm cạnh BC 4cm chính là chiều cao của tam giác ban đầu.

Chiều cao của tam giác là: 2x54:4=27 cm

Diện tích tam giác ABC ban đầu là: 32x27:2=432 cm2

17 tháng 8 2016 lúc 16:26

Diện h hình tam giác ACD là: 

54.2:4=27 (cm)

Chiều cao hình tam giác ACD cũng chính là chiều cao tam giác ABC 

Diện tích tam giác ABC là; 

27.32:2=432 ( cm2 )

17 tháng 8 2016 lúc 16:44

Gọi AH là đường cao tam giác ABC và cũng là đường cao tam giác ACD

\(\Rightarrow\)\(\frac{AH\times4}{2}\)=54

\(\Leftrightarrow\)AH\(\times\)2=54

\(\Leftrightarrow AH=27\)

S tam giác ABC =\(\frac{27\times32}{2}=27\times16=432\)

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
26 tháng 7 2021 lúc 23:21

Chiều cao ứng với cạnh \(BC\)của tam giác \(ABC\)là: 

\(54\times2\div4=27\left(cm\right)\)

Diện tích tam giác \(ABC\)là: 

\(27\times32\div2=432\left(cm^2\right)\)

2 tháng 8 2021 lúc 9:16
Chiều cao ứng với cạnh BC của tam giác ABC là : 54×2÷4=27 (cm) Diện tích tam giác ABC là : 27×32÷2=432 (cm2) Đáp số : 432 cm2
15 tháng 1 2016 lúc 21:01

nhìn lên hình vẽ ta thấy chiều cao tam giac ACD =chiều cao tam giác ABC.Vậy chiều cao AH là :54x2:4=27

diện tích ABC là :32x27:2=432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B H C D 4cm 54cm2

8 tháng 3 2017 lúc 19:03

                                                                    Chiều cao tam giác abc là :                                                                                                                                                                    54 *2 :4 = 27 ( cm )                                                                                                                                                               Diện tích tam giác abc là :                                                                                                                                                                  32 * 27 :2 = 432 ( cm2 )                                                                                                                                                                               Đáp số : 432 cm2                      

3 tháng 2 2017 lúc 17:03

Tự vẽ hình nhé

Chiều cao là:

52 : 4 x 2 = 26 (cm)

Diện tích ABC là:

32 x 26 : 2 = 416 (cm2)

Đáp số : 416 cm2

3 tháng 2 2017 lúc 17:11

 52 ở đâu vậy

4 tháng 1 2016 lúc 22:43

h=13,5cm

s HTG ABC là:13,5*32=432

3 tháng 1 2022 lúc 21:25

Giúp mình với

7 tháng 4 2016 lúc 19:15

chiều cao là: 

54 x 2 : 4 = 27cm

diện tích tam giác là:

32 x 27 : 2 = 432cm2

7 tháng 4 2016 lúc 19:35

chiều cao là: 

54 x 2 : 4 = 27cm

diện tích tam giác là:

32 x 27 : 2 = 432cm2