Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 10 2016 lúc 19:28

Tóm tắt

\(S_{AB}=20km\)

\(V_1=40km\)/\(h;V_2=80km\)/\(h\)

\(t'=6h;t''=8h\)

______________________

a) \(t=?\)

b) \(S_{AC}=?\)

Giải

Cơ học lớp 8

a) Gọi \(t_1;t_2\) lần lượt là thời gian đi với vận tốc 40 km/h và 80 km/h.

Ta có: \(S_{AC}-S_{BC}=S_{AB}=20km\Rightarrow V_1.t_1-V_2.t_2=20\)

Trong đó: \(t_1=t_2+2;t_2=t\)

\(\Rightarrow20=40.\left(t+2\right)-80t\Rightarrow20=40t+80-80t\Rightarrow80-20=80t-40t\)

\(\Rightarrow60=40t\Rightarrow t=1,5\left(h\right)\)

b) \(\Rightarrow S_{AC}=40.\left(2+1,5\right)=140\left(km\right)\)

Vậy điểm 2 người gặp nhau cách điểm A là 140km

28 tháng 10 2016 lúc 18:11

140km

haha

1 tháng 11 2021 lúc 12:46

bài 1: 

tóm tắt

\(s=18km=18000m\)

\(t=30'=1800s\)\(=0,5h\)

\(v=?\)

giải

ADCT: \(v=\dfrac{s}{t}\); ta có:

vận tốc của ô tô theo đơn vị km/h là:

\(\dfrac{18}{0,5}=36\left(km/h\right)\)

vận tốc của ô tô theo đơn vị  m/s là:

\(\dfrac{18000}{1800}=10\left(m/s\right)\)

1 tháng 11 2021 lúc 12:50

bài 2:

tóm tắt

\(s=9000m=9km\)

\(v=45km/h\)

\(t=?\)

giải:

ADCT: \(v=\dfrac{s}{t}\Rightarrow t=\dfrac{s}{v}\); ta có:

thời gian mà xe máy di chuyển hết quãng đường AB là:

\(\dfrac{9}{45}=\dfrac{1}{5}=0,2\left(h\right)\)

Bài 1: Một ô tô chuyển động đều đi được quãng đường 18km trong thời gian 30phút. Tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/h và m/s.Bài 2: Một xe máy chuyển động đều đi được quãng đường AB dài 9000m với vận tốc 45km/h .Tính thời gian mà xe máy di chuyển hết quãng đường AB.Bài 3:  Một người đi xe đạp xuống một đoạn đường dốc dài 120 m hết 30 s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang...
Đọc tiếp

Bài 1: Một ô tô chuyển động đều đi được quãng đường 18km trong thời gian 30phút. Tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/h và m/s.
Bài 2: Một xe máy chuyển động đều đi được quãng đường AB dài 9000m với vận tốc 45km/h .Tính thời gian mà xe máy di chuyển hết quãng đường AB.
Bài 3:  Một người đi xe đạp xuống một đoạn đường dốc dài 120 m hết 30 s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60 m trong 24 s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả hai quãng đường.
Bài 4.  Một vật có trọng lượng 50N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp xúc với mặt bàn bàn là S = 0,5m2. Áp suất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu?
 Bài 5: Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao của nước trong cốc là 15cm. Tính áp suất của nước lên đáy cốc và lên điểm A cách đáy cốc 8cm. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
Bài 6: Một vật chuyển động trên quãng đường s. Trong nửa thời gian đầu vật đi với vận tốc 2m/s, trong nửa thời gian cuối vật đi với vận tốc 36km/h. Tính vận tốc trung bình của vật trên cả quãng đường

Mong mọi người giải giúp, mình cần gấp !!!!!!!!!!! 

0
Đề 1:Bài 1: Vào lúc 7h sáng có hai ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 100km. coi chuyển động của các xe là thẳng đều và vận tốc xe thứ nhất là 60km/h và xe thứ 2 là 40km/h.a/ Vậy hỏi lúc mấy giờ thì 2 xe gặp nhaub/ Lần đầu tiên chúng cách nhau 25km vào thời điểm nào?Bài 2:Xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đến B với vận tốc 36km/h nửa giờ sau....
Đọc tiếp

Đề 1:

Bài 1: 

Vào lúc 7h sáng có hai ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 100km. coi chuyển động của các xe là thẳng đều và vận tốc xe thứ nhất là 60km/h và xe thứ 2 là 40km/h.

a/ Vậy hỏi lúc mấy giờ thì 2 xe gặp nhau

b/ Lần đầu tiên chúng cách nhau 25km vào thời điểm nào?

Bài 2:

Xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đến B với vận tốc 36km/h nửa giờ sau. xe thứ 2 chuyển động từ B dến A với vận tốc 5m/s. biết quảng đường AB dài 72km. hỏi sau bao lâu kể từ lúc 2 xe khởi hành thì:

a/ Hai xe gặp nhau?

b/ Hai xe cách nhau 13,5km

Bài 3: một người đi xe đạp với vận tốc v1 = 10km/h và 1 người đi bộ với vận tốc v2 = 5km/h khởi hành cùng 1 lúc ỡ cùng 1 nơi và chuyển dộng ngược chiều nhau sau khi đi được 1h, người đi xe đạp dừng lại, nghỉ ngơi 20p rởi trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ. hỏi kể từ lúc khởi hành sau bao lâu người di8 xe đạp mới đuổi kịp người đi bộ?

Bài 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 =12km/h. nếu người đó tăng tốc lên thêm 3km/h thì đến sớm hơn 1h.

a/ Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B 

b/ Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 =12km/h được quãng dường s1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15p. Nên quảng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 =15km/h thì đến sớm hơn dự định 30p. tìm quãng đường s1 ?

3
7 tháng 8 2016 lúc 18:03

bài 4:

Giải : 
a.Sau khi tăng tốc thêm 3 km/h thì đến nơi sớm hơn dự kiến là 1h ,mà S là như nhau nên theo bài ra ta có:
V1.t = (V1 +3 ).(t -1).
12.t = (12+3 ).(t -1).
12.t = 15.t -15.
15 = 15.t – 12.t.
5 = t.
b. Gọi t’1 là thời gian đi quãng đường s1: t’1 = S1/V1 ( / : là chia).
Thời gian sửa xe : t = 15 phút = ¼ h.
Thời gian đi quãng đường còn lại : t’2 = (S1-S2)/V2.
Theo bài ra ta có : t1 – (t’1 + ¼ + t’2) = 30 ph = ½ h.
T1 – S1/V1 – ¼ - (S-S1)/V2 = ½. (1).
S/V1 – S/V2 – S1.(1/V1- 1/V2) = ½ +1 /4 =3/4 (2).
Từ (1) và (2) suy ra: S1.(1/V1 – 1/V2) = 1- ¾ = ¼.
Hay S1 = ¼ . (V1- V2)/(V2-V1) = ¼ . (12.15)/(15-12) = 15 km.

7 tháng 8 2016 lúc 18:01

bài 1:

a) Lúc xe từ B xuất phat thì xxe từ A đi được quáng đường: S=40 km
*/PTCĐ:
X1= 40+ 40*t
X2= 25*t

 

26 tháng 4 2020 lúc 7:31

Giải thích các bước giải:

*đối với người đi từ M đến N

thời gian người đó đi hết nửa quãng đường đầu là

T1=0.5S/v1 =S/40 (h)

thời gian người đó đi hết nửa quãng đường còn lại là

T2=0.5S/V2=S/120 (h)

*Đối với người đi từ N đến M

quãng đường người đó đi được trong nửa giờ đầu là

S1'=0.5t'.v1=10t'(km)

Quãng đường người đó đi trong nửa giờ au là

S2'= 0.5t'.v2=30t'

Mà S1'+S2'=S

10t'+30t'=S

t'=S/40(h)

Vì nếu xe xuất phát từ N đi muộn hơn xe đi từ M 0.5h thì hai xe gặp nhau cùng một lúc nên ta có

T1+T2 =t'+0.5

S/40+s/120=s/40+0.5

S=60(km )

2 tháng 1 2018 lúc 9:34

Đáp án A

- Gọi S là độ dài quãng đường AB ⇒ Tổng đoạn đường ô tô đã đi là 2.S

- Gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB, t là tổng thời gian ô tô đã đi trong cả quá trình.

- Thời gian đi từ A về B là: Cách tính Vận tốc trung bình cực hay

- Mặt khác, theo bài ra ta có:

Cách tính Vận tốc trung bình cực hay

- Từ (1) và (2) ta có:

Cách tính Vận tốc trung bình cực hay

19 tháng 7 2021 lúc 21:12

a, 

\(=>t1=\dfrac{\dfrac{1}{3}S}{60}=\dfrac{S}{180}\left(h\right)\)

\(=>t2=\dfrac{\dfrac{2}{3}S}{45}=\dfrac{2S}{135}\left(h\right)\)

\(=>vtb2=\dfrac{S}{\dfrac{S}{180}+\dfrac{2S}{135}}=\dfrac{S}{\dfrac{495S}{24300}}=\dfrac{24300}{495}=49km/h< v1\)

=> xe 1 đến B trước

b,đổi \(t=20'=\dfrac{1}{3}h\)

\(=>S\left(AB\right)=vtb2.t=49.\dfrac{1}{3}=\dfrac{49}{3}km\)

\(=>t1=\dfrac{S\left(AB\right)}{v1}=\dfrac{\dfrac{49}{3}}{50}\approx0,33h\)

19 tháng 7 2021 lúc 21:20

TT:

   v1=50km/h

   v2=60km/h

   v3=45km/h

                                     giải 

a/ Tg xe hai đi hết 1/3 quãng đg đầu: t1=\(\dfrac{\dfrac{1}{3}AB}{v2}\)=\(\dfrac{AB}{3v2}\)(h)

   Tg xe hai đi hết quãng đường còn lại: t2=\(\dfrac{AB-\dfrac{1}{3}AB}{v3}\)=\(\dfrac{2AB}{3v3}\)(h)

   Vận tốc TB xe 2: Vtb=\(\dfrac{AB}{t1+t2}\)=\(\dfrac{AB}{\dfrac{AB}{3v2}+\dfrac{2AB}{3v3}}\)=\(\dfrac{1}{\dfrac{1}{3.60}+\dfrac{2}{3.45}}\)\(\approx\)49,1(km/h)

    v1>v2 (50>49,1) \(\Rightarrow\)Xe 1 đi về B trước

 

2 tháng 1 lúc 17:21

Thời gian để 2 xe gặp nhau là 
180:(60+30)=2 h
 oto đi đuọc là
 60x2=120km
  xe máy đi đuọc là 
 30x2=60km