Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 13:59

4,2 giờ = 4 giờ 12 phút         cái thứ hai cùng đơn vị nha bạn

19 tháng 3 lúc 14:08
 

 

 4,2 giờ = 4 giờ 12 phút.

Giải thích: Đổi 0,2 giờ = 0,2 x 60 = 12 phút.

 

21 tháng 3 2016 lúc 9:54

1 giờ mình chắc l;uôn

20 tháng 1 2016 lúc 14:17

Áp dụng công thức tính chi vi hình tròn = 2 lần bán kính nhân với pi   (Với pi = 3,14)

a) Trong 1 giờ thì đầu nhọm kim phút dịch chuyển hết 1 vòng tròn

=> Kim phút dịch chuyển được là: 2 x 9,5 x 3,14 = 59,66 cm 

b) Trong 12 giờ thì đầu nhọm kim giờ dịch chuyển hết 1 vòng tròn

=> Kim giờ dịch chuyển được là: 2 x 7,5 x 3,14 = 47,1 cm 

18 tháng 1 2016 lúc 20:51

a.Trong 1h đầu nhọn của kim phút dịch chuyển được quãng đường dài là:

                 5*2*3,14=31,4[cm]

b.Trong 12h đầu nhọn của kim h dịch chuyển được quãng đường dài là:

                3*2*3,14=18,84[cm]

                             Đ/S:a.31,4cm.

                                    b.18,84cm.

17 tháng 8 2016 lúc 20:07

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

8 tháng 1 2017 lúc 12:50

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

7 tháng 3 2016 lúc 21:15

đổi 2h30p=2,5h

quãng đường người đó đi là:

2,5x4,2=10,5(km)

vận tốc khi đi xe đạp của người đó là:

4,2x2/3=2,8(km/h)

nếu người đó đi với vận tốc 2,8km/h thì cần số thời gian để đi hết quãng đường đó là:

10,5:2,8=3,75(h)

ĐS:3,75h

7 tháng 3 2016 lúc 21:26

sai rồi nhoc quay pha

22 tháng 1 2017 lúc 14:48

dề chua chuỷân ? Các điểm trên kim đồng hồ dịch chuyển đươc qđ khác nhau =>cụ thể đang hỏi điểm nào thuộc cái kim đang hỏi.

10 tháng 3 2017 lúc 22:02

1h=1 giờ 1p=1 phút

3h 20 phút=3\(\frac{1}{3}\)phút

1,4 h=84 phút

\(\frac{4}{5}\)phút =48 p

3\(\frac{3}{4}\)p=225 '

1\(\frac{3}{4}\)phút=105 '

5p 3'=303 '

6 năm 8 tháng=6\(\frac{2}{3}\)năm

2h 45p=165 p

4,5 h=270 p

4,2 thế kỉ =420 năm

15h 48p=15.8h

\(\frac{3}{5}\)h=36 p

tk nhé

10 tháng 3 2017 lúc 21:22

NHIỀU VỪA THÔI