Vũ Khánh Ngọc_2012

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Vũ Khánh Ngọc_2012
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

có 4 con vịt ( chắc thế :] )

Từ đất liền ra tới đảo Trường Sa dài số ki-lô-mét là :
                1,852 x 250 = 463 ( km )
                                    Đáp số : 463 km

Vận tốc của người đó là :
             67,5 : 1,5 = 45 ( km/giờ )
                             Đáp số : 45 km/giờ

Diện tích miếng bìa hình vuông đó là :
              10 x 10 = 100 ( cm2 )
Chiều cao của miếng bìa hình tam giác đó là :
              100 x 2 : 10 = 20 ( cm )
                                 Đáp số : 20 cm

Nửa chu vi là :             200 : 2 = 100 ( m )
Chiều rộng là :            100 : ( 2 + 3 ) x 2 = 40 ( m )
Chiều dài là :               100 - 40 = 60 ( m )
Diện tích mảnh vườn đó là :
               60 x 40 = 2400 ( m)
Trên mảnh ruộng đó người ta thu hoạch được số bắp là :
               60 x ( 2400 : 100 ) = 1440 ( kg )
                                             Đáp số : 1440 kg bắp

Mẹ mua 1 kg gạo như thế thì hết số tiền là :
             92 000 : 8 = 11 500 ( đồng )
Mua 5 kg gạo cùng loại như thế thì hết số tiền là :
             11 500 x 5 = 57 500 ( đồng )
                              Đáp số : 57 500 đồng

5/9 x 3/8 = 15/72 = 5/24
5/6 + 9/12 : 13/8 = 5/6 + 9/12 x 8/13 = 5/6 + 6/13 = 65/78 + 36/78                                                                                         = 101/78

 a ) 14 phút 25 giây x 4 = 56 phút 100 giây hay 57 phút 40 giây
 b ) 25 giờ 46 phút : 3 = 8 giờ 35 phút ( dư 1 phút )

1/2 x 1/3 + 3/4 = 1/6 + 3/4 = 4/24 + 18/24 = 22/24 = 11/12
3/7 - 2/7 : 2/3 = 3/7 - 2/7 x 3/2 = 3/7 - 3/7 = 0