Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 5 2017 lúc 9:02

Cùng một quãng đường thì vận tộc tỉ lệ nghịch với thời gian. Tỉ số thời gian của lượt đi so với lượt về là: 30 : 10 = 3. Có nghĩa là thời gian lượt đi gấp 3 lần thời gian lượt về.

Tổng số phần bằng nhau:            3  +  1 =  4 (phần)

Thời gian đi lượt về:                    8  :  4  =  2 (giờ)

Quãng đường AB la:                30  x  2  =  60 (km)

Đáp số:      60 km

28 tháng 5 2017 lúc 9:04

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Thời gian đi liền về là: 

8 : 4 = 2 (giờ)

Quãng đường AB dài là: 

30 x 2 = 60 (km)

Đáp số: 60 km

27 tháng 4 2016 lúc 23:09

tổng thời gian đi và về của ng' đó là:

12 giờ 45-8 giờ 30=4 giờ 15p=4,4(giờ)

tổng vận tốc đi và về của ng' đo slaf:

5+12=17(km/giờ)

độ dài quãng đương AB là:

(17x4,4):2=37,4(km)

2 tháng 6 2022 lúc 21:35

thời gian người đó đi đến b rồi về a là

11 giờ 45 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 15 phút

vận tốc đi khi đi bộ bằng 5/12 vận tốc đi xe đạp nên thời gian đi hết quãng đường ab bằng 12/5 thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường ab

tổng số phần thời gian đi từ a đến b rồi từ b về a là

5+12=17 phần 

thời gian đi từ b về a là 

4 giờ 15 phút : 17 * 5 =1 giờ 15 phút=1,25 giờ

độ dài quãng đường ab là 

1,25 * 12 = 15 km

đ/s 15km

10 tháng 6 2021 lúc 14:25

 gọi chiều dài quãng đường AB là x (km)

 vì người đó đi từ A đến B với vận tốc 12km/h nên thời gian người đó đi là :\(x\over12\) h

vì khi trở về, lúc đầu người ấy cũng đi với vận tốc 12 km/h, sau khi đi 5 km người ấy tăng tốc lên 15 km/h nên thời gian người đó về là

                                 :\(5\over12\)+\(x-5\over 15\) (h)

do thời gian về ít hơn thời gian đi là 24 phút nên ta có

\(x\over 12\)-\(5 \over 12\)-\(x-5 \over15\)=\(2\over 5\) 

giải ra được x=24 km

vậy...

1 tháng 6 2017 lúc 12:59

Giải

Cùng một quãng đường thì vận tộc tỉ lệ nghịch với thời gian. Tỉ số thời gian của lượt đi so với lượt về là: 30 : 10 = 3. Có nghĩa là thời gian lượt đi gấp 3 lần thời gian lượt về.

Tổng số phần bằng nhau:         

                3  +  1 =  4 (phần)

Thời gian đi lượt về:                 

                 8  :  4  =  2 (giờ)

Quãng đường AB la:                

                30  x  2  =  60 (km)

                                Đáp số:  60 km

Giải

Tổng vận tốc của hai xe là:  

                    96 : 2 = 48 (km/giờ)

Hiệu vận tốc của hai xe là:  

                   96 : 4 = 24 (km/giờ)

Hai lần vận tốc xe đạp là:                              

                    48 – 24 = 24 (km/giờ)

Vận tốc xe đạp là:             

                     24 : 2 = 12 (km/giờ)

Vận tốc xe ô tô là:               

                    48 – 12 = 36 (km/giờ)

                                Đáp số:   -VT xe đạp:  12 km/giờ.    

                                              -VT xe ô tô:   36 km/giờ.

1 tháng 6 2017 lúc 13:07

Gọi quãng đường là: x km (x>0)

thời gian đi từ A đến B là: x/10

thời gian đi từ B về A là: x/30

theo đề, ta có phương trình :

       x/10 + x /30 = 8

<=> 3x + x = 240

<=> x = 60 (TMĐK)

Vậy độ dài quãng đường AB là 60km

2 tháng 8 2017 lúc 18:44

Bài này hình như ra 8

5 tháng 4 2018 lúc 20:00

Chắc chắn là 8

31 tháng 3 2018 lúc 19:42

24 km chắc lun nhớ k mk nhae

31 tháng 3 2018 lúc 19:48

Các bạn nhớ ghi cả cách làm nhé !