Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Haibara Ai 16/08/2017 lúc 08:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là :

        96 : 4 = 24 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

        24 x 24 = 576 ( cm2 )

Diện tích hình bình hành là 576cm2

Chiều cao của hình bình hành đó là :

         576 : 36 = 16 ( cm )

                Đáp số : 16cm .

Tk mk nha !! ^^ thanks ạ !! ^^

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 16/08/2017 lúc 08:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

96 : 4 = 24 ( cm )

Diện tích hình vuông là:

24 x 24 = 576 ( cm2 )

Chiều cao hình bình hành:

( 576 x 2 ) : 36 = 32 ( cm )

Đáp số: 32 cm

Đọc tiếp...
Tô Ánh Dương 19/08/2017 lúc 09:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

     Cạnh   hình   vuông   là :

          96 : 4 = 24 (cm)

     Diện   tích   hình   vuông   là :

          24 x 24 = 576 ( cm² )

     Vậy   diện   tích   hình   bình   hành   là   576 cm² 

     Chiều   cao   hình   bình   hành   là :

          576 : 36 = 16 (cm)

                    Đáp   số : 16 cm

          

Đọc tiếp...
Ko Nhớ Nổi 17/06/2017 lúc 09:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

gọi độ dài mỗi khúc vai lần lượt là a,b,c (a b c thuộc N*)

ta có a=\(\frac{3}{5}b\left(1\right)\)và a+b+c=84(3)

c=\(\frac{3}{4}\left(a+b\right)\)

=>c=\(\frac{3}{4}x\left(\frac{3}{5}b+b\right)\)

=> \(c=\frac{6}{5}b\left(2\right)\)

từ (1) (2) và (3) =>\(a+b+c=\frac{3}{5}b+b+\frac{6}{5}b=\frac{14}{5}b=84\)

=>\(b=84:\frac{14}{5}=30\Rightarrow a=30\times\frac{3}{5}=18,c=30\times\frac{6}{5}=36\)

Đọc tiếp...
dao dai nghia 17/06/2017 lúc 09:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đây là toán lớp mấy vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Diệp 17 phút trước (18:21)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể giải cụ thể ra được ko

Đọc tiếp...
Thanh Hằng Nguyễn 07/07/2018 lúc 21:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt : \(A=\frac{1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{11}{12}+\frac{19}{20}+\frac{29}{30}+\frac{41}{42}+\frac{55}{56}+\frac{71}{72}+\frac{89}{90}\)

\(\Leftrightarrow A=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(1-\frac{1}{6}\right)+......+\left(1-\frac{1}{90}\right)\)

\(\Leftrightarrow A=\left(1+1+....+1\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+....+\frac{1}{90}\right)\)

\(\Leftrightarrow A=9-\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{9.10}\right)\)

\(\Leftrightarrow A=9-\left(1-\frac{1}{10}\right)\)

\(\Leftrightarrow A=9-\frac{9}{10}=\frac{81}{90}\)

Đọc tiếp...
Phạm Mỹ Lệ 07/07/2018 lúc 21:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{11}{12}+\frac{19}{20}+\frac{29}{30}+\frac{41}{42}+\frac{55}{56}+\frac{71}{72}+\frac{89}{90}\) \(\frac{89}{90}\)

\(=(1-\frac{1}{2})+\left(1-\frac{1}{6}\right)+\left(1-\frac{1}{12}\right)+\left(1-\frac{1}{20}\right)+\left(1-\frac{1}{30}\right)+\left(1-\frac{1}{42}\right)+\left(1-\frac{1}{56}\right)\) \(+\left(1-\frac{1}{72}\right)+\left(1-\frac{1}{90}\right)\)

\(=\left(1+1+1+1+1+1+1+1+1\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}\right)\)

\(=9-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\right)\) 

\(=9-\frac{11}{10}\)

\(=\frac{79}{10}\)

~Học tốt nha~

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 22/09/2017 lúc 20:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Kim Tuyền Diệp

Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được \(\frac{1}{3}\) công việc, nếu Bình làm 1 mình thì sau 1 giờ làm được \(\frac{1}{6}\) công việc. Do đó, Nếu cả 2 người cùng làm thì sau 1 giờ sẽ làm được số phần công việc là :
\(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}\) (công việc)
Thời gian để 2 người cùng làm xong việc đó là :
\(1\div\frac{1}{2}=2\) (giờ)

Đọc tiếp...
KODOSHINICHI 22/09/2017 lúc 20:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giải

1 ngày cả 2 người làm được số việc :

1 : 48 = (công việc)

Người thứ nhất và người thứ hai cùng làm 28 ngày thì được số công việc :

28 x = (công việc)

Số công việc còn lại : 1 - = (công việc)

 công việc tương ứng số ngày người thứ nhất làm :

63 - 28 = 35 (ngày)

Vậy A làm một mình công việc đó hết số ngày :

35 : 5 x 12 = 84 (ngày)

Đọc tiếp...
Pari 22/09/2017 lúc 20:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

Đọc tiếp...
Phạm Duy Minh 30/12/2017 lúc 14:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta có

1/5(5/36+5/126+...+5/44*49)1-3-5-7-9-...-49/89

=1/5(1/4-1/9+1/9-1/14+...+1/44-1/49)-623/89

=1/5*-7(1/4-1/49)

=-7/5*45/196

=-9/128

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 25/03/2018 lúc 16:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mk ko viết lại đề đâu

=\(\frac{1}{5}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{14}+...+\frac{1}{44}-\frac{1}{49}\right)\)\(.\frac{1-\left(3+5+...+49\right)}{89}\)

=\(\frac{1}{5}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{49}\right).\frac{\left(1-\frac{\left(49+3\right).24}{2}\right)}{89}\)

=\(\frac{1}{5}.\frac{45}{196}.\frac{1-\left(\frac{52.24}{2}\right)}{89}\)

=\(\frac{9}{196}.\left(1-\frac{624}{89}\right)=\frac{9}{196}.\left(\frac{-623}{89}\right)\)

=\(\frac{-9}{28}\)

Đọc tiếp...
Khoa Võ Đăng 31/12/2017 lúc 07:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bạn ơi 9/28 chứ không phải 9/128 đâu

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Linh 18 phút trước (18:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

iúp gì bạn ơi

Đọc tiếp...
Ninh Khánh Linh 13 phút trước (18:24)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Một năm có bốn bốn quý, mỗi quý gồm ba tháng.Viết tập hợp A các tháng của quý bà trong năm

Đọc tiếp...
nguyen yen nhi 01/09/2016 lúc 11:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1h An làm đc số phần công việc là: 1:3= 1/3 (công việc)

1h Bình làm đc số phần công việc là: 1:6= 1/6 (công việc)

vậy cả hai người cùng làm sẽ xong việc trong số giờ là:   1:(1/3 + 1/6)= 6/5 (giờ)

                                  Đ/s

chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
dinh yen nhi 05/04/2017 lúc 17:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Minh Trang 21/09/2017 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

b)2x.(1+23)=144

2x .(1+8)=144

2x . 9 =144

2x     =144:9

2x     =16

2x       =24

x      =4

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 07/07/2018 lúc 14:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-1\right)^6=\left(2x-1\right)^8\)

\(\Rightarrow\left(2x-1\right)^6-\left(2x-1\right)^8=0\)

\(\Rightarrow\left(2x-1\right)^6.\left[1-\left(2x-1\right)^2\right]=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(2x-1\right)^6=0\\1-\left(2x-1\right)^2=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0,5\\x\in\left\{0;1\right\}\end{cases}\Rightarrow}x\in\left\{0;0,5;1\right\}}\)

\(b,2^x+2^{x+3}=144\)

\(\Rightarrow2^x.1+2^x.8=144\)

\(\Rightarrow2^x.9=144\)

\(\Rightarrow2^x=16=2^4\Rightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Minh Trang 21/09/2017 lúc 18:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

câu a ko chả lời được đâu vì

2x - 1 giống nhau thì coi như là bằng

còn mủ 6 và 8 sao bằng được

chỉ có sai đề

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: