Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Hoàng hôn ( Cool Team ) 53 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                               Giải

Thời gian xe ô tô tải cần để đi từ A đến C là:

                   72 : 48 = 1,5 (giờ)

Khoảng cách từ điểm C đến điểm B là:

                   60 x 1,5 = 90 (km)

Thời gian cần để ô tô con đi từ B đến A là:

                  (90 + 75) : 60 = 2,75 (giờ) = 2 (giờ) 45 (phút) 

Thời điểm ô tô con đến A là:  

                   6 giờ 15 phút + 2 giờ 45 phút = 9 (giờ)

                           Đáp số: 9 giờ.

Đọc tiếp...
PHẠM BÙI MỸ LINH 60 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thời gian xe ô tô tải cần để đi từ A đến C là: 72 : 48 = 1,5 (giờ)

Khoảng cách từ điểm C đến điểm B là: 60 x 1,5 = 90 (km)

Thời gian cần để ô tô con đi từ B đến A là: (90 + 75) : 60 = 2.75 (giờ) = 2 giờ 45 phút

Thời điểm ô tô con đến A là: 6 giờ 15 phút + 2 giờ 45 phút = 9 (giờ)

Đáp số: 9 giờ.

Đọc tiếp...
Vũ Thị Ngọc Linh 2 tháng 7 2015 lúc 21:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Trong 2 giờ đầu đi được số km là: 35 * 2 =70 (km)

b) Vận tốc của xe gắn máy là: (112 - 70) : 1.5 = 28 (km/giờ)

               Đ/S: a) 70 km ,  b) 28 km/giờ

                      

 

 

    

Đọc tiếp...
Izanami 19 tháng 5 2018 lúc 21:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Trong 2 giờ đầu đi được số km là : 35 x 2 =70 (km)

b) Vận tốc của xe gắn máy là : ( 112 - 70) : 1,5 = 28 ( km/ giờ )

Đáp số :.....

Đọc tiếp...
Rem 19 tháng 3 2018 lúc 18:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, 70 km/gio

b,28 km/gio

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 25 tháng 2 2019 lúc 20:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{3}{4}+\frac{8}{9}+\frac{15}{16}+...+\frac{399}{400}\)

\(\Rightarrow M=\frac{2^2-1}{2^2}+\frac{3^2-1}{3^2}+\frac{4^2-1}{4^2}+....+\frac{20^2-1}{20^2}\)

\(\Rightarrow M=\frac{2^2}{2^2}-\frac{1}{2^2}+\frac{3^2}{3^2}-\frac{1}{3^2}+\frac{4^2}{4^2}-\frac{1}{4^2}+....+\frac{20^2}{20^2}-\frac{1}{20^2}\)

\(\Rightarrow M=19-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+.....+\frac{1}{20^2}\right)\)

Đặt \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+....+\frac{1}{20^2}< \frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+...+\frac{1}{19\cdot20}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\)

\(=\frac{19}{20}< 1\)

\(\Rightarrow A< 1\)

\(\Rightarrow M>18\)

Đọc tiếp...
kuroba kaito 23 tháng 2 2018 lúc 18:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

diện h đám ruộng lớp 5a là

      9x3=27(m2)

diện tích đám ruộng lớp 5b là

      27x2/3=18(m2)

chiều dài đám ruông lớp 5b là

    18:3=6(m)

nếu đúng thì k cho kid nha

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 12 tháng 10 2017 lúc 10:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích đám ruộng lớp 5a là :

    9 x 3 = 27 ( m2 )

Diện tích đấm ruộng lớp 5b là :

    27x2/3 = 18 ( m2  )

Ta đã biết 2 chiều rộng 2 đám ruộng bằng nhau nên 

bằng 3 m

  Chiều dài là :

      18 : 3 = 6 ( m )

            đs...

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền CTV 30 tháng 3 2018 lúc 19:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,Trong một giờ ,2 xe đi được số ki - lô - mét là :

30 + 15 = 45 ( km )

Vậy sau số thời gian thì 2 xe gặp nhau là :

108 : 45 = 2,4 ( giờ )

b, 2 xe gặp nhau lúc :

8 giờ + 2,4 giờ = 10,4 ( giờ )

Đáp số :.......
 

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 30 tháng 3 2018 lúc 19:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc 2 xe là : 

           30 + 15 = 45 (km/h)

Sau số thời gian hai xe gặp nhau là : 

                108 : 45 = 2,4 (giờ)

Hai xe gặp nhau lúc 

                8 + 2,4 = 10,4 (giờ)

                  

Đọc tiếp...
Nguyễn Miu Xu 30 tháng 3 2018 lúc 19:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) 2,4 giờ

b) 10,4 giờ

k mk

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 4 tháng 12 2017 lúc 4:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi : 20 tạ = 2000 kg

Trên thửa ruộng ta thu được số kg thóc là :

    330 : 10 x 2000 = 66000 ( kg )

            Đ/s : 66000 kg

Đọc tiếp...
khanhchi hanhphuc 3 tháng 12 2017 lúc 21:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                    Đổi 20 tạ thóc = 2000 kg thóc

     Trên thửa ruộng ta có thể thu hoạch được số kg thóc là 

                  (  330 : 10 ) x 2000 = 66000 (kg)

                             Đáp số : 66000 kg thóc 

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Thúy Hạnh 3 tháng 12 2017 lúc 21:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

có thể thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là 

              ( 330 : 10 ) x 20 = 660 ( kg )

                         đáp số : .....

học vui ^^

Đọc tiếp...
Dung Thái 29 tháng 3 2018 lúc 13:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu e làm sao cô? Mấy câu trên em biết cách lm r 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28 tháng 3 2018 lúc 16:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác vuông OAD và tam giác vuông OBE có:

Góc O chung

OA = OB

\(\Rightarrow\Delta OAD=\Delta OBE\)     (Cạnh huyền -  góc nhọn)

\(\Rightarrow OE=OD\)

\(\Rightarrow\frac{OE}{OA}=\frac{OD}{OB}\Rightarrow ED//AB\)   (Định lý Talet đảo)

b) Ta có ngay \(\Delta OEB\sim\Delta OAC\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{OE}{OA}=\frac{OB}{OC}\)

\(\Rightarrow OA.OB=OE.OC\Rightarrow OB^2=OE.OC\)

c) Ta cũng có ngay \(\Delta AEB=\Delta BDA\)   (Cạnh huyền - góc nhọn)

\(\Rightarrow\widehat{DAB}=\widehat{EBA}\)

Lại có \(\widehat{EBA}=\widehat{BAC}\)   (Hai góc so le trong)

Nên \(\widehat{DAB}=\widehat{BAC}\) hay AB là phân giác góc CAD.

d) Ta có EB // AC nên áp dụng Ta let thì:

\(\frac{OE}{AE}=\frac{OB}{BC}\Rightarrow OE.BC=OB.AE\)

Mà OB = OA, AE = BD

Vậy nên \(OE.BC=OA.BD\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: