Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 phút trước

Giả sử 35 con đều là thỏ thì số chân là

\(35\times4=140\) ( chân )

Số chân dư ra là

\(140-86=54\) ( chân )

Số gà có là

\(54\div2=27\) ( con )

Số thỏ có là

\(35-27=8\) ( con )

7 giờ trước (22:58)

Từ ngày 24 tháng 3  năm 2020 đến 24 tháng 3 năm 2022 là 

           2022 - 2020  = 2 (năm)

các năm 2021; 2022 đều không phải năm nhuận nên mỗi năm có 365 ngày

Từ ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến 24 tháng 3 năm 2022 có số ngày là:

                    365 \(\times\) 2 = 730 (ngày)

Vì 730 : 7 = 104 dư 2

Vậy ngày 24 tháng 3 năm 2022 là ngày thứ:

                     3 + 2 = 5 ( thứ năm)

Đáp số: thứ năm

 

7 giờ trước (22:51)

Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Gọi vận tốc xe máy là \(x\) ( km/h)

Vận tốc ô tô là:  \(x\) + 5  (km/h)

Theo bài ra ta có: \(x\) \(\times\) 4,5 = (\(x\) +5) \(\times\) 4

                             4,5\(x\) = 4\(x\) + 20

                             4,5\(x\) - 4\(x\)  = 20 

                                0,5\(x\) = 20

                                     \(x\) = 20: 0,5 

                                      \(x\) = 40 

Quãng đường AB dài là: 40 \(\times\) 4,5 = 180 (km)

Kết luận quãng đường AB dài 180 km

  

8 giờ trước (22:10)

Số gà bằng: 1 : ( 1+4) = \(\dfrac{1}{5}\) ( tổng số đàn )

Số vịt bằng: 7 : ( 7 + 3) =\(\dfrac{7}{10}\) (tổng số đàn)

Phân số chỉ 50 con là: 1 - \(\dfrac{1}{5}\) - \(\dfrac{7}{10}\) = \(\dfrac{1}{10}\) ( tổng số đàn gia cầm)

Tổng số đàn gia cầm là: 50 : \(\dfrac{1}{10}\) = 500 (con)

Số gà là: 500 \(\times\) \(\dfrac{1}{5}\) = 100 (con)

Số vịt là: 500 \(\times\) \(\dfrac{7}{10}\) = 350 (con)

Đáp số: Gà 100 con; vịt 350 con; 

8 giờ trước (22:13)

2x-y=-3

=>y=3+2x thay vào x + 3y =4 ta được:

x + 3(3+2x) = 4

7x = -5 => x=-5/7 => y= 11/7

8 giờ trước (22:15)

nhớ tick nha

8 giờ trước (22:16)

Thời gian hai xe gặp nhau là: 

     10 giờ 5 phút -  6 giờ 25 phút = 3 giờ 40 phút

Đổi 3 gờ 40 phút = \(\dfrac{11}{3}\) giờ

       Hiệu vận tốc hai xe là: 99 : \(\dfrac{11}{3}\) = 27 (km/h)

Vận tốc của ô tô là: 36 + 27 = 63 (km/h)

Kết luận vận tốc của ô tô là: 63 km/h