Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Nguyễn Đình Toàn 29 tháng 5 2018 lúc 12:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số thứ 61 là 

6 + ( 1 + 2 + 3 + ... + 60 ) 

= 6 + 1830 

= 1836 

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 24 tháng 8 2017 lúc 10:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 6 +1 = 7

7 +2 = 9

9 + 3 = 12

12 + 4 = 16

16 + 5 = 21

21 + 6 = 27

27 + 7 = 34

34 + 8 = 42

42 + 9 = 51

51 + 10 = 61

Vậy 61 là số hạng thứ 11 của dãy số

Đọc tiếp...
hải đông 24 tháng 8 2017 lúc 10:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

7=6+1

9=7+2

12=9+3

16=9+4

21=6+5

27=21+6

34=27+7

42=34+8

51=42+9

61=51+10

suy ra 61 là số hạng thứ 11 của dãy  số trên

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 13 tháng 8 2015 lúc 14:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

13,6 . 13,6 . 6 = 1109,76 (cm2)

ĐS:

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 26 tháng 9 2017 lúc 13:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích toàn phần hình lập phương là

13,6 x 13,6 x 6 = 1109,76 ( cm2 )

Đáp số : 1109,76 cm.

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 13 tháng 9 2017 lúc 10:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu có:

35:7x10=50(kg)

Đáp số:50kg

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Linh 13 tháng 9 2017 lúc 11:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số gạo bn đầu là:

   \(35:\frac{7}{10}=50\left(kg\right)\)

              Đáp số: \(50kg\)

Đọc tiếp...
ღThèm xoặc༻♥PĐL✪Trường★Quân❀T♥Q☠9❼✔Cây๖ۣۜKẹoҨNgọtঔ 1 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu có:

\(35\div\frac{7}{10}=50\left(kg\right)\)

Hoặc 35 : 7 x 10 = 50 ( kg )

Đ/s:50 kg

Đọc tiếp...
Thiên Thần Bé Nhỏ 13 tháng 8 2016 lúc 22:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(b,2.\left(1+2+3+...+x\right)=210\)

\(\left(x-1\right):1+1=x\)(số hạng)

\(\left(x+1\right).x:2=\frac{x.\left(x+1\right)}{2}\)

\(\Rightarrow x.\left(x+1\right)=210\)

\(\Rightarrow x=10\)

Chúc em học tốt^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Đạt 30 tháng 9 2016 lúc 19:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

phải thế này nè:

2+4+6+8+...+x=210:5

2+4+6+8+...+x=105

(1+x).x:2         =105

(1+x).x            =105.2

(1+x).x            =210

=>ta thấy:

210 thì bằng 14.15nên x=14

Đọc tiếp...
nguyễn đức anh 10 tháng 2 lúc 14:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bạn nguyễn trọng đạt có phép tính như sao 210/5=105

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 11 tháng 8 2015 lúc 20:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa đất là:

20 x 24 : 2 = 240 (m2)

Hai tam ANB và ACB có chung cạnh đáy AB nên diện tích chúng tỉ lệ với đường cao.

Diện tích tam giác ABN là:

240 : 20 x 15 = 180 (m2)

Diện tích tam giác NBC là:

240 – 180 = 60 (m2)

Chiều cao kẻ từ N là: (MB)

60 x 2 : 20 = 6 (m)

Chiều cao còn lại của thửa đất là : (AM)

24 – 6 = 18 (m)

Diện tích còn lại của thửa đất là :

15 x 18 : 2 = 135 (m2)

Đáp số :  135m2.

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 11 tháng 8 2015 lúc 20:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C D E đường

Diện tích thửa ruộng ( S(ABC)) là AB x AC : 2 = 20 x 24 : 2 = 240 m2

DE = 15 m

S(ACE) = DE x AC :2 = 15 x 24 : 2 = 180 m2

=>S(AEB) = S(ABC) - S(ACE) = 240 - 180 = 60m2

=> Chiều cao AD bằng 60 x 2 : 20 = 6 m

=> DC = AC - AD = 24 - 6 = 18 m

Diện tích còn lại  ( chính là S(DCE))  là :  DE x DC : 2 = 15 x 18 : 2 = 135 m2

Đọc tiếp...
Nhi 5 tháng 2 2017 lúc 20:55
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

135 m2 nha bn

Đọc tiếp...
At the speed of light 14 tháng 11 2016 lúc 19:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ababab = ab0000+ab00+ab

            = ab x 10000 + ab x100 + ab x 1

            =  ab  x (10000+100+1)

            = ab x 10101

Ta có 10101 chia hết cho 3

Nên ab x10101 chia hết cho 3

Vậy ababab là bội của 3

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

     

Đọc tiếp...
Vu Anh Duc 26 tháng 3 2017 lúc 21:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ababab=ab*10101=ab*3367*3chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Sky 25 tháng 2 2017 lúc 12:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ababab = ab0000 + ab00 + ab

           = ab x 10000 + ab x 100 + ab x 1

           = ab x ( 10000 + 100 + 1 )

           = ab x 10101

Mà 1010 chia hết cho 3

=> ababab là bội của 3.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 8 tháng 8 2015 lúc 21:48
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số vải áo người lớn hơn áo trẻ em là:

1,8 – 1,2 = 0,6 (m)

Số áo của mỗi thứ là:

15,6 : 0.6 = 26 (áo)

Đáp số:  26 áo

Đọc tiếp...
Đinh Thị Quỳnh Hương 28 tháng 2 2016 lúc 14:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nếu thay 1 áo người lớn bằng 1 áo trẻ em thì số mét vải giảm đi là: 

1,8-1,2=0,6(m)

Mỗi loại may số áo là:

15.6 : 0,6 = 26(áo)

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 9 tháng 8 2015 lúc 22:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Một chiếc áo người lớn nhiều hơn một chiếc áo trẻ em số m vải là: 1,8 - 1,2 = 0.6 m

Vì số áo người lớn = số áo trẻ em nên Số áo lượng áo mỗi loại là:

15,6 : 0,6 = 26 cái

ĐS:..

Đọc tiếp...
vân nhi 5 tháng 11 2017 lúc 9:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

từ cái biểu thức k bạn thay vào lad được thôi mà 

CỐ LÊN BẠN NHÉ

Đọc tiếp...
vân nhi 5 tháng 11 2017 lúc 9:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt a/b=c/d=k

\(\Rightarrow\)a=b.k    c=d.k

\(\Rightarrow\)a.c/b.d=b.k.d.k/b.d=b.d.k\(^2\) /b.d=k\(^2\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Kim Anh 3 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOVĨNH TƯỜNG

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: LỊCH SỬ 8

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1(2,5 điểm)

Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc "Đại cách mạng"?

Câu 2(3 điểm)

Em hãy nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thê kỉ XVIII-XIX? Ý nghĩa của những phát minh khoa học trên?

Câu 3:(4 điểm)

a. Hãy lập bảng so sánh cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc với Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 theo mẫu sau:

Nội dung so sánh

Cách mạng Tân Hợi

Cách mạng tháng Mười Nga

Nhiệm vụ

  

Lãnh đạo

  

Chính quyền nhà nước

  

Lực lượng

  

Tính chất

  

Hướng tiến lên

  

b. Lênin đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Câu 4(1 điểm)

Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Câu 5:(5,5 điểm)

Bằng những sự kiện lịch sử của phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884, em hãy chứng minh câu nói bất hủ của Nguyễn Trung Trực: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây"

Câu 6:(4 điểm)

Bằng vốn kiến thức lịch sử của mình, em hãy cho biết:

a. Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

b. Nhận xét gì về sự khác biệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?

c. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8

Câu 1: (2,5đ)

CM TS Pháp được coi là cuộc đại cách mạng vì:

- Có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân mà trước tiên là nông dân. Đây chính là lực lượng quyết định thúc đẩy cách mạng phát triển đi lên …

- Cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đưa Lu-i XVI lên máy chém, thiết lập nền cộng hòa với bản Tuyên ngôn nhân quyền và Dân quyền nổi tiếng.

- Cách mạng đã thực hiện những biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân. Ví dụ: Đất công xã mà quý tộc phong kiến chiếm đoạt, được lấy chia cho nông dân …

- Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển …

- Có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thé giới, làm lung lay tận gốc rễ chế độ phong kiến ở Châu Âu. Nó được ví như "cái chổi khổng lồ" quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến Châu Âu

Câu 2: (3,0đ)

* Thành tựu về khoa học tự nhiên:

- Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn (người Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn

- Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (người Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng ...

- Năm 1837, Puốc-kin-giơ (người Séc) khám phá ra bí mật về sự phát triển của thực vật và đời sống của các mô động vật ...

- Năm 1859, Đác-uyn (người Anh) nêu lên thuyết tiến hoá và di truyền...

* Ý nghĩa:

- Thể hiện sự tiến bộ của nhân loại trong việc tìm hiểu, khám phá và chinh phục thiên nhiên, chống lại những học thuyết phản động, chứng minh sự đúng đắn của triết học duy vật Mác xít

- Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh

- Đặt cơ sở cho những nghiên cứu, ứng dụng sau này để thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

Câu 3:

a) (3,0đ)

Nội dung so sánh

Cách mạng Tân Hợi

Cách mạng tháng Mười Nga

Nhiệm vụ

Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Mãn Thanh, thực hiện dân chủ …

Lật đổ chính phủ tư sản, thực hiện chế độ dân chủ …

Lãnh đạo

Giai cấp tư sản

Giai cấp vô sản

Chính quyền nhà nước

Chuyên chính tư sản

Chuyên chính vô sản

Lực lượng

Tư sản, tiểu tư sản, nông dân …

Công nhân, nông dân, binh lính

Tính chất

Cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để

Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Hướng tiến lên

Chủ nghĩa tư bản

Chủ nghĩa xã hội

b) (1,0đ)

Vai trò của Lênin ...

  • Lênin là người sáng lập ra Đảng Bôn Sê Vích Nga
  • Lênin đóng vai trò quan trọng, lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa vũ trang ở Pêtơrôgrát ...)

Câu 4: (1,0đ)

Nét mới của phong trào độc lập dân tộc của Châu Á:

Giai cấp công nhân đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và ở một số nước, công nhân đã đóng vai trò lãnh đạo cách mạng

Sau chiến tranh, nhiều đảng Cộng sản ở các nước Châu Á cũng được thành lập như Đảng cộng sản Trung Quốc, ĐCS Inđônêxia, ĐCS của các nước Đông Nam Á ...

Câu 5: (5,5đ)

Chứng minh câu nói ...

Khi bị thực dân Pháp bắt và đưa ra chém, Nguyễn Trung Trực đã khẳng khái nói "Bao giờ người Tây ..."

Khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất và quyết tâm đánh Pháp đến cùng của nhân dân ta. Thực tế lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc ta đã chứng minh điều đó:

* Tại mặt trận Đà Nẵng:

Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng (1/9/1858) quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Phương đã tổ chức kháng chiến, thực hiện "vườn không nhà trống" ngăn cản quân Pháp tiến vào đất liền .... Sau 5 tháng xâm lược, chúng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Pháp thất bại trong kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh", buộc phải thay đổi kế hoạch

* Mặt trận Gia Định:

Tháng 2/1859 khi Pháp đánh vào Gia Định, phong trào kháng chiến của nhân dân ta càng sôi nổi. Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ (12/1861).

Cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo (1862 - 1864) khiến cho giặc thất điên bát đảo ...

* Kháng chiến lan rộng khắp Nam Kì:

Sau khi thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Đông và ba tỉnh miền Tây Nam Kì, mặc dù triều đình ra sức ngăn cản, nhưng cuộc kháng chiến của nhân dân ta càng diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ.

Nhiều trung tâm kháng chiến được lập ra ở Đồng Tháp Mười, Tây Ninh ... với nhiều lãnh tụ nổi tiếng như Trương Quyền, Phan Tôn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân ... Dùng văn thơ để chiến đấu: Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị ...

* Mặt trận Bắc Kì:

- Tháng 11/1873 thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần 1, nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã kiên quyết đứng lên kháng chiến.

- Đêm đêm các toán nghĩa binh quấy rối định, đốt kho đạn của giặc ...

- Đội nghĩa binh dưới sự chỉ huy của viên Chưởng cơ đã chiến đấu anh dũng và hi sinh đến người cuối cùng.

- Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và con trai anh dũng hi sinh...

- Ngày 21/12/1873 quân ta giành thắng thắng lợi lớn tại Cầu Giấy lần thứ nhất. Gác niê cùng nhiều sĩ quan binh lính bị giết tại trận ...

- Khi quân Pháp đánh Bắc Kì lần 2 (4/1882) nhân dân tích cực phối hợp với quan quân triều đình kháng chiến

- Ở Hà Nội, nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc

- Tại các địa phương khác, nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè ...

- Ngày 19/5/1883 quân ta giành thắng lợi trong trận Cầu Giấy lần 2. Rivie bị giết tại trận. Quân Pháp hoang mang, dao động, toan bỏ chạy ...

  • Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu bất khuất của nhân dân ta.

Câu 6:

a) (1,0đ) Nguyên nhân:

Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mính

Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã đứng dậy đấu tranh

b. Nhận xét sự khác biệt ... (2,0đ)

  • Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, có thời gian kéo dài nhất (gần 30 năm), quyết liệt nhất. Có ảnh hưởng sâu rộng nhất từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến những năm đầu thế kỉ XX
  • Khởi nghĩa Yên Thế không chịu sự chi phối của tư tưởng "Cần Vương" mà là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất giữ làng.
  • Nghĩa quân chiến đấu rất quyết liệt, buộc kẻ thù hai lần phải giảng hòa và nhượng bộ một số điều kiện có lợi cho ta. Đặc biệt trong thời kì đình chiến lần thứ hai, nghĩa quân Yên Thế còn liên lạc với các nghĩa sĩ yêu nước theo xu hướng mới như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.
  • Khởi nghĩa Yên Thế không phải do văn thân sĩ phu yêu nước phát động, tập hợp, mà là một loạt các cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ do nhiều thủ lĩnh địa phương cầm đầu (xuất thân từ nông dân) ...

c. Ý nghĩa: (1,0đ)

Là cuộc đấu tranh tự phát vô cùng oanh liệt của nông dân. Ngay cả khi các phong trào khác đã tan rã, nhưng phong trào nông dân Yên Thế vẫn tồn tại. Điều đó chứng tỏ khả năng lớn lao của nông dân trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm

Góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 3 2015 lúc 20:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tỉ số là 1/12.

tổng số phần bằng nhau là:

12 - 1 = 11 (phần)

tuổi cháu là:

77 : 11 = 7 (tuổi)

đáp số: 7 tuổi.

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 3 tháng 9 2017 lúc 11:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ông bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng => Tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Hiệu số phần bằng nhau là:

      12 - 1 = 11 ( phần )

Tuổi của ông là:

     77 : 11 x 12 = 84 ( tuổi )

Tuổi của cháu là:

    84 - 77 = 7 ( tuổi )

           Đáp số : ...................

Đọc tiếp...
lương thanh thảo 26 tháng 2 2017 lúc 17:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

cháu  7 tuổi

Đọc tiếp...
trần huy trung 11 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

n bước chân với n thuộc N

Đọc tiếp...
Đoàn Văn Hậu 7 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bố ai mà đếm được

Đọc tiếp...
ღThèm xoặc༻♥PĐL✪Trường★Quân❀T♥Q☠9❼✔Cây๖ۣۜKẹoҨNgọtঔ 8 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thế tui hỏi bạn

Bạn:lúc bạn sinh ra đi được mấy bước

Mình:Thế mình hỏi bạn lúc bạn sinh ra đi được mấy bước thì tui sẽ trả lời lúc tui sinh ra đi được mấy bước

Trong bài Cậu bé thông minh

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: