Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Shizuka đáng yêu 1 phút trước (10:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình khóc rồi nhé !

3000 + 600 = 3600

k nha !

Đọc tiếp...
Trần Phương Thảo 49 giây trước (10:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(3000+600=3600\)

Học tốt nha!

Đọc tiếp...
Ngô Thị Thu Huyền 56 giây trước (10:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

3000 + 600 = 3600

k mk câu trên rồi mk trả lời

hok tok

Đọc tiếp...
Shizuka đáng yêu 4 phút trước (10:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Lên google tra nhé bạn !
 

Đọc tiếp...
udumaki sasuke 58 giây trước (10:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

không đc

Đọc tiếp...
Shino 2 phút trước (10:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Như câu trả lời phía dưới =)))

Đọc tiếp...
Ice Wings CTV 05/09/2016 lúc 14:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Đặt A= 2+4+6+...+1998+2000 

Ta có: A=(2+2000).1000:2

=> A=2002.1000:2

=> A=2002000:2

=> A=1001000

b) Đặt B= 5+9+13+...+1997+2001 

=> B=(2001+5).500:2

=> B=2006.500:2

=> B=1003000:2

=> B=501500

c)Đặt S= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ...+ 99.100
=> 3S = 1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+98.99.3+99.100.3
3S= 1.2.3+2.3(4-1)+3.4(5-2)+...+98.99(100-97)+99.100(101-98)
3S= 1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...-97.98.99+99.100.101-98.99.100
3S = 99.100.101 => 3S = 3.33.100.101 
=> S=33.100.101= 333300

Đọc tiếp...
cool queen 2 phút trước (10:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) 2+4+6+...+1998+2000 

=(2+2000).1000:2

=2002.1000:2

=1001000

b) 5+9+13+...+1997+2001 

=(2001+5).500:2

=2006.500:2

=501500

c)đặt A=1.2 + 2.3 + 3.4 + ...+ 99.100
=> 3A = 1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+98.99.3+99.100.3
3A= 1.2.3+2.3(4-1)+3.4(5-2)+...+98.99(100-97)+99.100(101-98)
3A= 1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...-97.98.99+99.100.101-98.99.100
3A = 99.100.101 
=> A=33.100.101= 333300

Đọc tiếp...
Bonking 4 phút trước (10:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

| 2x - 3 | = 4x - 1

+) 2x - 3 = 4x - 1

2x - 4x = -1 + 3

-2x = 2

x = -1

+) 2x - 3 = -4x + 1

2x + 4x = 1 + 3

6x = 4

x = 2/3

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 2 phút trước (10:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

-Nếu \(2x-3\ge0\Rightarrow x\ge\frac{3}{2}\) thì PT trở thành: \(2x-3=4x-1\Leftrightarrow-2x=2\Leftrightarrow x=-1\) (loại)

-Nếu \(2x-3< 0\Rightarrow x< \frac{3}{2}\) thì PT trở thành: \(2x-3=-4x+1\Leftrightarrow6x=4\Leftrightarrow x=\frac{2}{3}\) (nhận)

Vậy x = 2/3

Đọc tiếp...
At the speed of light 31/12/2016 lúc 08:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi 2 tấn 8 tạ thóc = 2,8 tấn thóc

\(\frac{1}{4}\)số thóc của cả hai thửa ruộng là:

2,8 x \(\frac{1}{4}\)= 0,7 ( tấn thóc )

Vậy số thóc mà nhà bác Tâm thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai hơn thửa ruộng thứ nhất là: 0,7 tấn thóc

Nhà bác Tâm đã thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai số thóc là:

( 2,8 + 0,7 ) : 2 = 1,75 ( tấn thóc )

Đáp số: 1,75 tấn thóc

Đọc tiếp...
nguyen hong ngoc mai 31/12/2016 lúc 06:18
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.75 tan do co phai toan tren mang ko

Đọc tiếp...
emdixaqua 10/06/2018 lúc 10:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Thắng 4 phút trước (10:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 100 gồm có (100-1) + 1 = 100 số

100 số có 50 cặp 

Mà mỗi cặp có tổng là 101 ( tính từng cặp số ở hai đầu)

Vậy : S = 101 * 50 

             = 5050

Đọc tiếp...
thu hien 4 phút trước (10:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số số hạng : (100 - 1) : 1 + 1 = 100 (số)

Tổng : (1 + 100) x 100 : 2 = 5050 

Đọc tiếp...
o0o nhật kiếm o0o 5 phút trước (10:10)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng là : ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050 

hok tốt

Đọc tiếp...
Bonking 1 phút trước (10:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

56 + ( -29 ) + ( -7 ) + 28 + 16 + ( -25 )

= 56 - 29 - 7 + 28 + 16 - 25

= 56 - ( 29 + 7 ) + 28 + ( 16 - 25 )

= 56 - 36 + 28 - 9

= 20 + 19

= 39

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 2 phút trước (10:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\text{Tính nhanh : }\)

\(A=2+4+6+8+...+2000\)

\(A=\left(\left(2000-2\right)\text{ : }2+1\right)\text{ x }\left(2000+2\right)\text{ : }2\)

\(A=\left(1998\text{ : }2+1\right)\text{ x }2002\text{ : }2\)

\(A=\left(999+1\right)\text{ x }1001\)

\(A=1000\text{ x }1001\)

\(A=1001000\)

Đọc tiếp...
aaaaaaaa 3 phút trước (10:12)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A=2+4+6+...+2000

A=(2+2000)+(4+1998)+.....+(1000+1002)

ta có thể nhận thấy có 500 cặp như thế 

nên A=2002.500=1001000

k mình nhé

Đọc tiếp...
cool queen 7 phút trước (10:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A=[(2000-2):2+1].(2000+2):2

A=1000.1001

A=1001000

Đọc tiếp...
shizuka 4 phút trước (10:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của tấm áp phích đó là:

18/4:15/4=6/5(m)

Chu vi của tấm áp phích đó là:

(15/4+6/5)x2=49/10(m)

Đáp số:49/10 m 

Đọc tiếp...
Bùi Vũ Quốc Nhật 5 phút trước (10:10)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

cam on nha

Đọc tiếp...
Shizuka đáng yêu 7 phút trước (10:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng tấm áp phích là :

18/4 : 15/4  = 6/5 ( m )

Chu vi của tấm áp phích đó là :

( 15/4 + 6/5 ) x 2 = 9,9 ( m )

Đáp số : 9,9 m 

Đọc tiếp...
Shizuka đáng yêu 9 phút trước (10:06)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình là fan nè . Kết bạn nhé 

500 + 300 = 800

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 2 phút trước (10:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

800 mình nè . kb với mình nhé                                                                                                                                                                              hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihihihihihihiihihihihihihi,22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Đọc tiếp...
Thùy Dung 7 phút trước (10:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mik ko pk fan của Dương Tử vì mik thik Dĩnh Bảo hơn

500+300=800

k mik nhé

^-^

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt 6 phút trước (10:09)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left|3x+1\right|=x+2.\)

ĐK : \(x+2\ge0\Rightarrow x\ge-2\)

Th1 :

\(3x+1=x+2\)

\(3x=x+2+1\)

\(3x=x+3\)

\(x=1,5\)(tm)

Th2 :

\(3x+1=-\left(x+2\right)\)

\(3x+1=-x-2\)

\(3x=-x-2-1\)

\(3x=-x-3\)

\(x=-0,75\)(tm)

Vậy \(x=1,5\)hoặc \(x=-0.75\)

Đọc tiếp...
aaaaaaaa 8 phút trước (10:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ : x>=-2

TH1 -2<=x<-1/3

suy ra 3x+1<0 

suy ra  -3x-1=x+2

suy ra x=-3/4 (TM)

TH2 x>=1/3

suy ra 3x+1>=0

suy ra 3x+1=x+2

suy ra x=1/2 (TM)

vậy x ......

k mình

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 9 phút trước (10:06)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left|3x+1\right|=x+2\)(1)

Ta có: \(\left|3x+1\right|=\orbr{\begin{cases}3x+1\Leftrightarrow x\ge-\frac{1}{3}\\-3x-1\Leftrightarrow x< \frac{1}{3}\end{cases}}\)

Với \(x\ge-\frac{1}{3}\Rightarrow\left(1\right)\)trở thành:

\(3x+1=x+2\)

\(2x=1\)

\(x=\frac{1}{2}\)( thỏa mãn điều kiện )

Với \(x< -\frac{1}{3}\Rightarrow\left(1\right)\)trở thành:

\(-3x-1=x+2\)

\(-3x-x=2+1\)

\(-4x=3\)

\(x=-\frac{3}{4}\)( thỏa mãn điều kiện )

Vậy \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=-\frac{3}{4}\end{cases}}\)

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 8 phút trước (10:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

400+20000000=20000400                                                                                                                                                                                     k cho mình nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Đọc tiếp...
Trần Phương Thảo 15 phút trước (10:00)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(400+20000000=20000400\)

Đọc tiếp...
o0o nhật kiếm o0o 15 phút trước (10:00)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

20000400 

Cuộc đời là nhưng bi thương không ai biết được gì sẽ xẫy ra

Đọc tiếp...
Vũ Huyền Phương 17 phút trước (09:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

100 000 x 1 = 100 000

Đọc tiếp...
Vũ Huyền Phương 8 phút trước (10:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thanks bạn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Thắng 16 phút trước (09:59)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bằng 100 000 nha bạn 

Câu hỏi là có câu trả lời 

Chúc bạn học giỏi 

^_^

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên 9 phút trước (10:06)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{\left(\frac{1}{23}+\frac{1}{7}-\frac{1}{1009}\right).23.7.1009}{\left(\frac{1}{23}+\frac{1}{7}-\frac{1}{1009}+\frac{1}{23}.\frac{1}{7}.\frac{1}{1009}\right)}+\frac{1}{\left(23+7\right).1009-161+1}\)

   \(=\frac{7.1009+23.1009-23.7}{7.1009+23.1009-23.7+1}+\frac{1}{7.1009+23.1009-23.7+1}=1\)

 \(\Rightarrow B=1\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: