Hoa anh dao 7 phút trước (06:55)
Thống kê hỏi đáp Không được đăng câu linh tinh trên online math nha bn
Nguyễn Minh Huyền 19 phút trước (06:43)
Thống kê hỏi đáp

Bạn ko được hỏi những câu hỏi ko liên quan đến toán.

Hà Chí Dương 23 phút trước (06:39)
Thống kê hỏi đáp

Mày tự khen mày à!

Hoa anh dao 9 phút trước (06:53)
Thống kê hỏi đáp

Không được đăng các câu linh tinh trên online math 

vu thuy phuong 27 phút trước (06:35)
Thống kê hỏi đáp

wá khen
 

phạm thị ngọc trâm 32 phút trước (06:30)
Thống kê hỏi đáp

ko đc đăng những câu hỏi ko liên tới toán

Phan Thanh Tịnh 25/05 lúc 13:28
Thống kê hỏi đáp

A B K N M C H I L O P

Mình giải được câu a thôi

\(\Delta ABM,\Delta AMC\)có đáy BM = MC (AM là trung tuyến) ; chung đường cao AH nên có diện tích bằng nhau (1)

\(\Delta KBM,\Delta KMC\)có đáy BM = MC ; chung đường cao KI nên \(S_{\Delta KBM}=S_{\Delta KMC}=\frac{1}{2}S_{\Delta KBC}\left(2\right)\)

\(\Delta BKM,\Delta ABK\)có đáy \(KM=2AK\)(do \(\frac{AK}{AM}=\frac{1}{3}\)) ; chung đường cao BL nên \(S_{\Delta BKM}=2S_{\Delta ABK}\left(3\right)\)

Từ (2) và (3),ta có \(S_{\Delta BKC}=4S_{\Delta ABK}\left(4\right)\)\(\Delta BKC,\Delta ABK\)có chung đáy BK nên có đường cao CP = 4AO

\(\Delta KNC,\Delta AKN\)có chung đáy KN ; đường cao CP = 4AO nên \(S_{\Delta KNC}=4S_{\Delta AKN}\left(5\right)\Rightarrow S_{\Delta AKC}=5S_{\Delta AKN}\left(6\right)\)

Từ (4) và (5),ta có \(S_{\Delta BKC}+S_{\Delta KNC}=4S_{\Delta ABK}+4S_{\Delta AKN}\)hay \(S_{\Delta BNC}=4S_{\Delta ABN}\)\(\Rightarrow S_{\Delta ABC}=5S_{\Delta ABN}\left(7\right)\)

Từ (1) và (2),ta có \(S_{\Delta ABM}-S_{\Delta BKM}=S_{\Delta AMC}-S_{\Delta KMC}\)hay \(S_{\Delta ABK}=S_{\Delta AKC}\).Kết hợp với (6),ta có :

\(S_{\Delta ABK}=5S_{\Delta AKN}\Rightarrow S_{\Delta ABN}=6S_{\Delta AKN}\).Kết hợp với (7),ta có \(S_{\Delta AKN}=\frac{1}{30}S_{\Delta ABC}\)

Trần Đức 20 giờ trước (10:56)
Thống kê hỏi đáp

A B C M K I J N P D

 Qua M kẻ đường thẳng song song với IJ cắt AB, AC lần lượt tại N và P .

Qua C kẻ đường thẳng song song với AB cắt NP tại D 

\(\Delta ANM\)có IK // MN nên \(\frac{AN}{AI}=\frac{AM}{AK}=3\)( TALET) ; \(\Delta AMP\)có KJ // MP nên \(\frac{AP}{AJ}=\frac{AM}{AK}=3\)

 \(\Rightarrow\frac{AN}{AI}+\frac{AP}{AJ}=3+3=6\Leftrightarrow\frac{AB-BN}{AI}+\frac{AC+CP}{AJ}=6\)

  \(\Leftrightarrow\frac{AB}{AI}-\frac{BN}{AI}+\frac{AC}{AJ}+\frac{CP}{AJ}=6\)TA CÓ \(\Delta BMN=\Delta CMD\left(g.c.g\right)\Rightarrow BN=CD\)

\(\Rightarrow\frac{AB}{AI}-\frac{CD}{AI}+\frac{AC}{AJ}+\frac{CP}{AJ}=6\)MÀ \(\Delta AIJ\)đồng dạng \(\Delta CDP\)(G.G) \(\Rightarrow\frac{CD}{AI}=\frac{CP}{AJ}\Rightarrow\frac{CD}{AI}-\frac{CP}{AJ}=0\)\(\Rightarrow\frac{AB}{AI}+\frac{AC}{AJ}+0=6\Leftrightarrow\frac{AB}{AI}+\frac{AC}{AJ}=6\left(đpcm\right)\)

Bèo Bánh 15 giờ trước (15:16)
Thống kê hỏi đáp

cảm ơn bạn Trần Đức. Mình xin lỗi mình lỡ k đúng cho bạn trên r nên ko k cho bạn được :(((((

lx cong dan 50 phút trước (06:12)
Thống kê hỏi đáp

a) Nối O với N. Ta có \(\widehat{OAN}\)=\(\widehat{OBN}\)=\(\widehat{ONM}\)=90° →các góc này nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính ON →O,A,B,N,M cùng nằm trên đường tròn đường kính ON.

b) Nối A với M. Xét tứ giác nội tiếp OANB(chứng minhnội tiếp trước)ta có \(\widehat{AMO}\)=\(\frac{1}{2}\)\(\widebat{OA}\);\(\widehat{OAB}\)=\(\frac{1}{2}\)\(\widebat{OB}\) mà 

  • \(\widebat{OA}\)=\(\widebat{OB}\)\(\widehat{AMO}\)=.\(\widehat{OAB}\)=\(\widehat{OAI}\)Xét tam giác OAI và tam giác OMA: \(\widehat{O}\)chung ,\(\widehat{OAI}\)=\(\widehat{AMO}\)\(\Rightarrow\)hai tam giác đồng dạng (g.g) \(\Rightarrow\)\(\frac{OI}{OA}\)=\(\frac{OA}{OM}\)\(\Leftrightarrow\)OI.OM=\(^{OA^2}\)=R​bình.​
  • c)
Doan Thanh phuong 1 giờ trước (05:47)
Thống kê hỏi đáp

1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1

= 3 + 7 + 7 + 3

= 10 + 10

= 20

Bùi Kim Huế 6 phút trước (06:56)
Thống kê hỏi đáp

=20 nha bn

các bn nhớ ủng hộ mk nhé!

cô bé đáng yêu 2 giờ trước (04:30)
Thống kê hỏi đáp

ket qua la 20

Phùng Quang Thịnh 1 giờ trước (05:59)
Thống kê hỏi đáp

+)Vì n là 1 số tự nhiên lẻ
=) \(24^n\)có chữ số tận cùng là 24
=) \(24^n+1\)có chữ số tận cùng là 25\(⋮25\)( Vì số chia hết 25 là số có chữ số tận cùng là 25 ) \(\left(1\right)\)
+) Vì \(24:23\left(dư1\right)\)=) \(24^n:23\left(dư1\right)\)=) \(24^n+1:23\left(dư2\right)\)
=) \(24^n+1\)không chia hết 23 \(\left(2\right)\)
Từ \(\left(1\right)\)và \(\left(2\right)\)=) \(24^n+1⋮25\)nhưng không chia hết cho 23 (với n là 1 số tự nhiên lẻ)

Songoku Sky Fc11 7 phút trước (06:55)
Thống kê hỏi đáp

vì N là 1 số tự nhiên lẻ

\(\Rightarrow24^n\)có chử số tận cùng là 24

\(\Rightarrow24^n+1\) có chữ số tận cùng là\(25⋮25\)

bởi vì 24:23 dư 1 = \(24^n\div23\left(d\text{ư1}\right)\Rightarrow24+1.23\left(d\text{ư2}\right)\)

Doan Thanh phuong 1 giờ trước (05:57)
Thống kê hỏi đáp

Trung bình mỗi người ăn hết :

       5 : 7 = \(\frac{5}{7}\)( cái )

          Đáp số : \(\frac{5}{7}\)cái bánh

huyền trang 19/01/2017 lúc 19:35
Thống kê hỏi đáp

trung bình mỡi bạn ăn hết \(\frac{7}{5}\)=1,4cái bánh

tk nha

kb nha

Trần Quang Duy 19/01/2017 lúc 19:43
Thống kê hỏi đáp

trung bình mỗi người ăn hết 5/7 cái bánh đó bạn

Doan Thanh phuong 1 giờ trước (06:00)
Thống kê hỏi đáp

a) Khi m - 1 \(\ge\)0 thì hàm số đồng biến tức m \(\ge\)1

b) Khi 5 - k \(\le\)0 thì hàm số nghịch biến tức k \(\ge\)5

tran quang khanh 8 giờ trước (22:46)
Thống kê hỏi đáp

a,khi m-1>=0 thi ham so dong bien tuc m>=1

b,khi 5-k<=0 thi ham so nghich bien tuc k>=5

Vũ Tri Hải 6 giờ trước (00:53)
Thống kê hỏi đáp

Nhân cả hai vế với \(\sqrt{a+1}+\sqrt{a}\)  rồi nhân chéo lên là ra thôi.

jussia 11 phút trước (06:51)
Thống kê hỏi đáp

nhận xét: khi 2 bạn gặp nhau lần thứ 2 thì cả hai bạn đã bơi được 3 lần chiều dài AB của bể bơi. cứ mỗi lần hai bạn bơi được 1 lần quãng đường AB thì Đức bơi được 50m.

vậy đến khi gặp nhau lần thứ hai, Đức bơi được:                        

50 x 3 = 150 (m)

Vậy chiều dài của bể bơi là 150m.

Khi Đức bơi được 50m thì Minh bơi được số mét là:                      

150 - 50 = 100 (m)

Vì cả hai bơi với vận tốc không đổi, trong cùng một thời gian Đức bơi được 50m, Minh bơi được 100m. Vậy Minh bơi nhanh hơn Đức.

Mạnh Châu 48 phút trước (06:14)
Thống kê hỏi đáp

Hiệu là : 8 x 2 = 16 

Số bé là : ( 84 - 16 ) : 2 = 34

Số lớn là : 84 - 34 = 50

ĐS : . . .

Lê Mạnh Tiến Đạt 51 phút trước (06:11)
Thống kê hỏi đáp

Hiệu giữa hai số chẵn đó là :

 8 x 2 = 16 

Số lớn là :

 ( 84 + 16 ) : 2 = 50 

Số bé là :

 50 - 16 = 34 

           Đáp số : 50 ; 34

Nguyễn Thanh Hương 45 phút trước (06:17)
Thống kê hỏi đáp

Hiệu 2 số chắn đó là :

      8 x 2 = 16

Số bé là :

( 84 - 16 ) : 2 = 34

Số lớn là :

84 - 34 = 50

          Đáp số : 

phamthiminhtrang 03/12/2016 lúc 11:21
Thống kê hỏi đáp

Coi khối lượng công việc cũ là 100 % thì khối lượng công việc mới là :

      100 % + 50 % = 150 %- 1,5  ( khối lượng công việc cũ )

Coi khối lượng công việc cũ là 100 % thì năng suất lao động mới  là :

        100 % + 10 % = 110 % = 1,1 ( năng suất lao động cũ )

 Số phần trăm công nhân mới là :

        1,5 : 1,1 = 15 / 11 

                    Đáp số : 15 / 11

Nguyen Hoang Viet 02/01/2017 lúc 07:50
Thống kê hỏi đáp

Sai bét phải là 36 % mới đúng

Nguyễn Manh Khai 8 giờ trước (22:15)
Thống kê hỏi đáp

sai hết cả rồi ,đs=136,36 chứ

Mạnh Châu 33 phút trước (06:29)
Thống kê hỏi đáp

Hiệu mẫu và tử phân số 271/151 là :

271 – 151 = 120

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 – 3 = 4 ( phần )

Tử số mới là :

120 : 4 x 7 = 120

Vậy số tự nhiên là :

271 – 210 = 61

Lê Mạnh Tiến Đạt 1 giờ trước (05:40)
Thống kê hỏi đáp

Khi bớt mẫu và tử cùng một số tự nhiên của phân số \(\frac{271}{151}\) thì hiệu giữa tử và mẫu của phân số \(\frac{271}{151}\)không thay đổi .

Hiệu của mẫu số và tử số phân số \(\frac{271}{151}\)là :

271 - 151 = 120

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 3 = 4 ( phần )

Tử số mới là :

120 : 4 x 7 = 210

Vậy số tự nhiên đó là :

271 - 210 = 61 

             Đáp số : 61

Trà My CTV 7 giờ trước (23:30)
Thống kê hỏi đáp

Hiệu của tử số và mẫu số ban đầu là: 271-151=120

Hiệu số phần bằng nhau giữa tử số và mẫu số khi bớt cùng 1 số tự nhiên ở tử và mẫu:

7-3=4(phần)

Tử số sau khi bớt là: 120:4x7=210

Số tự nhiên cần tìm là: 271-210=61

Nguyễn Trọng Đức 8 giờ trước (22:11)
Thống kê hỏi đáp

2x22x222x2222x22222x222222x22222222

=2x(...2)x(..2)x(....2)x(....2)x(.....2)x(......2)

=....2x2x2x2x2x2x2

=...8

Mình nghĩ đây hơi khó cho lớp 2 nhưng mong bạn hiểu và làm được những bài toán kiểu thế này nha

nguyen dao bao ngoc 8 giờ trước (22:11)
Thống kê hỏi đáp

chữ số đó là 8

Nguyễn Việt Hoàng 8 giờ trước (22:09)
Thống kê hỏi đáp

là 8. Nhầm @@

Nguyễn Trọng Đức 8 giờ trước (22:12)
Thống kê hỏi đáp

Không đăng các câu hỏi không liên quan Toán

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: