ffffffffg 03/05/2015 lúc 13:51
Thống kê hỏi đáp

Coi số tiền mua là 100%. Số tiền bán bằng:

               100% + 20% = 120% (số tiền vốn)

Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là:

               1800000 : 120% = 1500000 (đồng)

                         

Lê Nguyên Hạo Hiệp sĩ 03/05/2015 lúc 13:52
Thống kê hỏi đáp

Số phần trăm tiền bán là :

100 % + 20 % = 120 % 

Số tiền vốn để mua số hoa quả là :

1 800 000 : 120 x 100 = 1 500 000 ( đồng )

Đáp số : 1 500 000 đồng

Bài này mình học rồi !!!

Vũ Khánh Linh oOo Marisa Kirisame 28/04/2016 lúc 19:44
Thống kê hỏi đáp

Số phần trăm tiền bán là : 

    100 % + 20 % = 120 %

Số tiền vốn để mua số hoa quả là : 

  1 800 000 : 120 x 100 = 1 500 000 ﴾ đồng ﴿ 

     Đáp số : 1 500 000 đồng 

Bài này mình học rồi !!!

Sky _ Nguyễn 07/08/2016 lúc 16:20
Thống kê hỏi đáp

Gọi quãng đường ô tô đi bắt đầu từ A là AC

Quãng đường AC dài số km là :

60 x ( 5 - 4 ) = 60 ( km )

Quãng đường BC dài số km là :

( 8 - 5 ) x ( 70 + 60 ) = 390 ( km )

Khoảng cách từ A đến B dài là :

60 + 390 = 450 ( km )

Đáp số : 450 km

Sky _ Nguyễn 07/08/2016 lúc 16:20
Thống kê hỏi đáp

Gọi quãng đường ô tô đi bắt đầu từ A là AC

Quãng đường AC dài số km là :

60 x ( 5 - 4 ) = 60 ( km )

Quãng đường BC dài số km là :

( 8 - 5 ) x ( 70 + 60 ) = 390 ( km )

Khoảng cách từ A đến B dài là :

60 + 390 = 450 ( km )

Đáp số : 450 km

zZz Phan Cả Phát zZz 07/08/2016 lúc 15:28
Thống kê hỏi đáp

Gọi quãng đường ô tô đi bắt đầu từ A là AC

Quãng đường AC dài số km là :

60 x ( 5 - 4 ) = 60 ( km )

Quãng đường BC dài số km là :

( 8 - 5 ) x ( 70 + 60 ) = 390 ( km )

Khoảng cách từ A đến B dài là :

60 + 390 = 450 ( km )

Đáp số : 450 km

Lê Nguyễn Khánh Huyền 5 phút trước (16:49)
Thống kê hỏi đáp

bằng 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ko tin thì hãy thử lại nhé!

Nguyễn Phạm Ngọc Khôi 1 phút trước (16:52)
Thống kê hỏi đáp

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111+

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Trần Phương Linh 1 phút trước (16:52)
Thống kê hỏi đáp

chơi nhau hả bn

Nguyễn Khải Luân 5 phút trước (16:48)
Thống kê hỏi đáp

-Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
-Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Kary Lê Phương 3 phút trước (16:50)
Thống kê hỏi đáp

chỉ vậy thôi

Kary Lê Phương 4 phút trước (16:49)
Thống kê hỏi đáp

một cây làm chẳng lên non,3 cây chụm lại lên hòn núi cao

Tiểu Thư Họ Vũ 8 phút trước (16:45)
Thống kê hỏi đáp

20-20=0

^-^

Nguyễn Thanh Hiền 4 phút trước (16:49)
Thống kê hỏi đáp

20 - 20 = 0

Nguyễn Thanh Hương 7 phút trước (16:46)
Thống kê hỏi đáp

20 - 20 = 0 

tk mk nha tu xuan

ai thấy đúng thì tk mk nha

Lê Mạnh Tiến Đạt 3 phút trước (16:50)
Thống kê hỏi đáp

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai 

=> Số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất .

Coi số thứ nhất là 1 phần , số thứ hai là 10 phần 

Thì tổng số phần bằng nhau là :

10 + 1 = 11  ( phần )

Số thứ nhất là :

275 : 11 x 1 = 25

Số thứ hai là :

    275 - 25 = 250 

Thử lại : 250 : 25 = 10 ( Đ )

 Đ/S : ...

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Nguyễn Phạm Ngọc Khôi 8 phút trước (16:45)
Thống kê hỏi đáp

số thứ 1 là :175

số thứ 2 là :100

Trần Thị Loan Quản lý 04/05/2015 lúc 10:49
Thống kê hỏi đáp

A B C D H K

a) Xét tam giác BDC và HBC có:

góc DCB chung; góc BHC = DBC (= 90o)

=> tam giác BDC đồng dạng HBC (g - g)

b) => \(\frac{BC}{HC}=\frac{DC}{BC}\Rightarrow HC.DC=BC^2\Rightarrow HC=\frac{BC^2}{DC}=\frac{15^2}{25}=\frac{225}{25}=9\)cm

HD = CD - HC = 25 - 9 = 16 cm

c) Áp dụng ĐL Pi ta go trong tam giác vuông BHC có: BH2 = BC2 - CH2 = 225 - 81 = 144 => BH = 12 cm

Kẻ AK vuông góc với CD tại K

Tam giác ADK = BCH (do cạnh huyền AD = BC; góc ADK = BCH)

=> DK = CH = 9 cm

Dễ có: tứ giác ABHK là hình bình hành => AB = HK = CD - CH - DK = 25 - 9 -  9 = 7 cm

S ABCD = (AB + CD) . BH : 2 = (7 + 25) . 12 : 2 = 192 cm vuông

Nguyễn Phương Phượng Quyền Hôm qua lúc 05:16
Thống kê hỏi đáp

rõ ràng DK đâu có bằng HC đâu

Nhật Minh Lê 30/12/2015 lúc 11:11
Thống kê hỏi đáp

Nếu BD là phân giác góc ADC thì góc A bằng bao nhiêu độ? 

Nguyễn Thanh Hiền 8 phút trước (16:45)
Thống kê hỏi đáp

Cạnh hình vuông đó là :

  36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông đó là :

  9 x 9 = 81 (cm2)

                        Đáp số : 81 cm2

Lê Thành Long 2 phút trước (16:52)
Thống kê hỏi đáp

Dien h hinh vuong la :

     36 : 4 x ( 36 : 4 ) = 81 (cm2)

Dap so : 81 cm2

Long 7 phút trước (16:47)
Thống kê hỏi đáp

1 cạnh hình vuông là :

  \(36\div4=9\left(cm\right)\)

Diện tích hình vuông là :

\(9\times9=81\left(cm^2\right)\)

hihi nhầm bài trên

Nguyễn Triệu Yến Nhi 21/04/2015 lúc 20:06
Thống kê hỏi đáp

Ngày thứ nhất sửa được 1/2 quãng đường và 36m nên 

Ngày thứ hai sửa được 1/4 quãng đường và 18 m

Số m đường cụ thể ngày thứ nhất và ngày thứ hai sửa được là : 36 + 18 = 54 m

Phân số chỉ số m đường cụ thể là: 1 - (1/2 + 1/4) = 1/4 quãng đường

Độ dài quãng đường cả hai ngày sửa được là: 54 : 1/4 = 216 m

ĐS: 216 m

Bin Đạt 1 giờ trước (15:46)
Thống kê hỏi đáp

ĐS: 216m

nguyễn thanh huy 2 phút trước (16:51)
Thống kê hỏi đáp

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài miếng đất là :

36 : 3 x 5 = 60 (m)

Chiều rộng miếng đất là  :

36 : 3 x 2 = 24 (m)

Diện tích miếng đất là :

60 x 24 = 1440 (m2)

            Đáp số 1440 m2

Khôi Nguyên Hacker Man 5 phút trước (16:48)
Thống kê hỏi đáp

Ta có sơ đồ:

CD:/.../.../.../.../

CR:/.../.../   hiệu 36m

Hiệu số phần bằng nhau là:

            5-2=3(phần)

chiều rộng miếng đất là:

           36:3x2=24(m)

chiều dài miếng đất là:

            24+36=60(m)

diện tích miếng đất là:

            24x60=1440(m2)

                     ĐS:1440 m2

SatoshiSerena 7 phút trước (16:47)
Thống kê hỏi đáp

vì chiều rộng bằng 2/5 chiều dài nên chiều rộng bằng 2/3 hiệu của chiều dài và chiều rộng nên chiều rộng bằng 36:3.2=24m

Suy ra chiều dài bằng 24:2.5=60m

Diện tích của miếng đất đó là :

60.24=1440 (mét vuông)

Minh Triều 17/08/2015 lúc 21:20
Thống kê hỏi đáp

and        

TRANTHIPHUONGLY 9 phút trước (16:44)
Thống kê hỏi đáp

the moon

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: