Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 phút trước

đề bài là gì nhỉ 

3 phút trước

Đề bài là gì ạ?

17 phút trước

Nếu đường kính gấp 2 lần => Bán Kính cũng gấp 2 lần

Mà theo công thức diện tích : \(R\times R\times3,14\)

=> Diện tích tăng lên 4 lần 

16 phút trước

Diện tích của hình tròn được tính bằng công thức : 

\(S=\dfrac{d}{2}\times3,14\)

Khi tăng đường kính lên 2 lần ta được :

\(S'=\dfrac{2\times d}{2}\times3,14=d\times3,14\)

 

18 phút trước

a, Diện tích là : \(S=\dfrac{\left(2,8+1,6\right)}{2}\times0,8=1,76\left(dm^2\right)\)

b, Diện tích người ta cắt bỏ là : \(1,76\times25\%=0,44\left(dm^2\right)\)

Diện tích còn lại là : \(1,76-0,44=1,32\left(dm^2\right)\)

18 phút trước

a)Diện tích tờ bìa:
\(\dfrac{\left(2,8+1,6\right)\times0,8}{2}=1,76\left(dm^2\right)\)
b)Diện tích phần cắt bỏ:
\(1,76\times25\%=0,44\left(dm^2\right)\)
Diện tích phần còn lại:
\(1,76-0,44=1,32\left(dm^2\right)\)

19 phút trước

\(5m^232cm^2=500,32dm^2\)

Mình cần gấp các bạn giúp mình với

30 phút trước

a)Số số hạng là:
\(\dfrac{98-14}{2}+1=43\left(sohang\right)\)
Tổng của dãy số:
\(\dfrac{\left(14+98\right)\times43}{2}=2408\)
b)Trung bình cộng của dãy số:
\(\dfrac{2408}{43}=56\)

46 phút trước

100 số lẻ đầu tiên là : 1;3;5;7.... 199

Tổng của 100 số lẻ đầu tiên là :

(1 + 199) x 100 :2 = 10000

41 phút trước

100 số lẻ đầu tiên:
\(1;3;5;7;9;...;199\)
Số số hạng:
\(\dfrac{199-1}{2}+1=100\left(sohang\right)\)
Tổng của 100 số lẻ đầu tiên đó là:
\(\dfrac{\left(1+199\right)\times100}{2}=10000\)

49 phút trước

Tuổi con hiện nay:
\(\dfrac{27\times2}{5-2}=18\left(tuổi\right)\)
Vậy con sinh năm:
\(2016-18=1998\)