Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Trần Hoàng Việt 17/09/2017 lúc 17:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

10 phút = 1/6 giờ.

5 phút = 1/12 giờ.

Gọi x là thời gian người đó đi từ A đến B.

Quãng đường AB mà người đó đã đi với vận tốc 40km/h là:

40.(x+1/6)

Quãng đường AB mà người đó đã đi với vận tốc 50km/h là:

50.(x+1/12)

=>40.(x+1/6)=50.(x+1/12)

=>40x+40/6=50x+50/12

=>10x=40/6+50/12=130/12

=>x=130/12:10=13/12

Quãng đường AB dài:

40.(13/12+1/6)=50(km)

Đọc tiếp...
Super Saygian Gon 20/09/2017 lúc 14:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

10 phút = 1/6 giờ.

5 phút = 1/12 giờ.

Gọi x là thời gian người đó đi từ A đến B.

Quãng đường AB mà người đó đã đi với vận tốc 40km/h là:

40.(x+1/6)

Quãng đường AB mà người đó đã đi với vận tốc 50km/h là:

50.(x+1/12)

=>40.(x+1/6)=50.(x+1/12)

=>40x+40/6=50x+50/12

=>10x=40/6+50/12=130/12

=>x=130/12:10=13/12

Quãng đường AB dài:

40.(13/12+1/6)=50(km)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 15/09/2017 lúc 06:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

10 phút = 1/6 giờ.

5 phút = 1/12 giờ.

Gọi x là thời gian người đó đi từ A đến B.

Quãng đường AB mà người đó đã đi với vận tốc 40km/h là:

40.(x+1/6)

Quãng đường AB mà người đó đã đi với vận tốc 50km/h là:

50.(x+1/12)

=>40.(x+1/6)=50.(x+1/12)

=>40x+40/6=50x+50/12

=>10x=40/6+50/12=130/12

=>x=130/12:10=13/12

Quãng đường AB dài:

40.(13/12+1/6)=50(km)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hoàng 27/07/2015 lúc 16:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bài này dễ mà 

a= 150 %

b= 6,66 %

Cách trình bày thì lấy tạm đâu đó, tớ lười viết lắm

Đọc tiếp...
yuuki asuna 17/04/2017 lúc 21:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng số % diện tích đất trồng cây cà phê là :

      480:320=1,5

      1,5=150%

b) Diện tích đất trộng cây cà phê bằng số % diện tích đất trồng cây cao su là :

        320:480=0,6666...

        0,6666=66,66%

             Đáp số : a)150% diện tích đất trông cây cà phê

                           b)66,66% diện tích đất trồng cây cao su

Đọc tiếp...
baongocidol 26/04/2016 lúc 19:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bạn thiếu số 6 bằng 66,66%

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 27/10/2017 lúc 19:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tin tôi đi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 27/10/2017 lúc 19:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi, tôi nói âu tấn khang chứ không phải bạn đâu nha.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 27/10/2017 lúc 19:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nghĩ sao vậy.

Làm thử coi.

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 15/07/2017 lúc 09:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B D C M E

Vẽ hình trước giải sau nhé :)

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 15/07/2017 lúc 09:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Lập tỉ số các cạnh ta có :

\(S_{EMC}=\frac{1}{3}CD\cdot\frac{1}{2}BC\)

\(S_{ABM}=AB\cdot\frac{1}{2}BC\)

Vì CD = AB

Nên \(S_{EMC}=\frac{1}{3}S_{ABM}\)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 26/11/2017 lúc 17:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bổ sung thêm x1.x2...xn.x1=1
x1.x2+x2.x3+...+xn.x1=0
mà trong các tích có các tích bằng 1 hoặc -1=>số số 1 và -1 bằng nhau
=>n chia hết cho 2
=>n=2k
vì tích bằng 1=>số các số -1 là số chẵn
=>k chia hết cho 2
=>k=2q
=>n=2.2q=4q chia hết cho 4
=>đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Cảnh Quốc Anh 09/03/2018 lúc 20:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3 + ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4

các bạn bày cho mik với nhế cảm ơn

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 06/04/2017 lúc 14:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử gấp hai số lên 2 lần thì hiệu mới là :

      \(15\times2=30\)

Số trừ là :

       \(\left(51+30\right)\div\left(5-2\right)=27\)

Số bị trừ là :

        \(27+15=42\)

                       Đ/S : ... ...

~~~ Chúc bạn học giỏi ~~~

Đọc tiếp...
Phùng Quang Thịnh 06/04/2017 lúc 14:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

42 và 27(cấp 1)
8 và -7(cấp 2)

Đọc tiếp...
Ngô Bá Vạn 06/04/2017 lúc 14:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thank you very much

Đọc tiếp...
không lấy vợ nhưng sợ cô đơn 1 phút trước (06:09)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tỉ số của 2 số lúc đầu là 1/6 hay số bé bằng 1/5 hiệu 2 số 

khi thêm vào mỗi số 18,4 đơn vị thì hiệu vẫn ko thay đổi và số bé bằng 0,25 số lớn hay bằng 1/4 số lớn nên số bé bằng 1/3 hiệu hai số

tỉ số giữa số bé lúc đầu và số bé lúc sau là :1/5:1/3=3/5

hiệu số phần bằng nhau là 6-4=2(phần)

số bé lúc đầu là:18,24 : 2x3=27,6

số lớn lúc đầu là:27,6x6=165,4

đáp số :số bé:27,6

             số lớn:165,4

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 27/07/2015 lúc 19:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

M = \(2.\frac{1}{547}.\frac{3}{211}-\frac{546}{547}.\frac{1}{211}-\frac{1}{247.211}\)

M = \(\frac{6}{547.211}-\frac{546}{547.211}-\frac{4}{547.211}\)

M = \(\frac{-544}{547.211}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Hòa 27/07/2015 lúc 20:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(M=2.\frac{1}{547}.\frac{3}{211}-\frac{546}{547}.\frac{1}{211}-\frac{4}{547.211}\)

\(M=\left(2.\frac{1}{547}.\frac{3}{211}\right)-\left(\frac{546}{547}.\frac{1}{211}\right)-\left(\frac{4}{547.211}\right)\)

\(M=\frac{6}{547.211}-\frac{546}{547.211}-\frac{4}{547.211}\)

\(M=\frac{6}{115417}-\frac{546}{115417}-\frac{4}{115417}\)

\(M=\frac{-540}{115417}-\frac{4}{115417}\)

\(M=\frac{-544}{115417}\)

Đọc tiếp...
top scorer 14/08/2015 lúc 14:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải xanh là:

1 - 3/7 = 4/7 (tấm vải)

Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải đỏ là:

1 - 3/5 = 2/5 (tấm vải)

Vì 4/7 tấm vải xanh bằng 2/5 (= 4/10) tấm vải đỏ nên 1/7 tấm vải xanh bằng 1/10 tấm vải đỏ. Nếu coi tấm vải xanh là 7 phần bằng nhau thì tấm vải đỏ là 10 phần bằng nhua như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 10 = 17 (phần)

Chiều dài tấm vải xanh là:

68 : 17 x 7 = 28 (m)

Chiều dài tấm vải đỏ là:

68 : 17 x 10 = 40 (m)

Đáp số: Tấm vải xanh: 28m, tấm vải đỏ: 40m.

tick nha

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 18/02/2017 lúc 20:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải xanh là:

1 - 3/7 = 4/7 (tấm vải)

Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải đỏ là:

1 - 3/5 = 2/5 (tấm vải)

Vì 4/7 tấm vải xanh bằng 2/5 (= 4/10) tấm vải đỏ nên 1/7 tấm vải xanh bằng 1/10 tấm vải đỏ. Nếu coi tấm vải xanh là 7 phần bằng nhau thì tấm vải đỏ là 10 phần bằng  như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 10 = 17 (phần)

Chiều dài tấm vải xanh là:

68 : 17 x 7 = 28 (m)

Chiều dài tấm vải đỏ là:

68 : 17 x 10 = 40 (m)

Đáp số: Tấm vải xanh: 28m, tấm vải đỏ: 40m.

Đọc tiếp...
Misaki Asama 22/03/2017 lúc 21:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

28 chắc chắn là ko đúng!

Đọc tiếp...
Anh Mon 08/04/2018 lúc 10:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc 2 xe là: 35+65=100 (km/giờ)

Thời gian 2 xe đi để gặp nhau là: 150:100=1,5 (giờ) = 1 giờ 30 phút

Chỗ gặp nhau cách A quãng đường là: 35 x 1,5 = 52,5(km)

                                                                             Đ/S:... ( Đúng 100%) 

Đọc tiếp...
trần bảo nam 08/04/2018 lúc 10:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

52,5 nhé @  >_<

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Quốc Anh 08/04/2018 lúc 10:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thời gian hai xe gặp nhau là :

150 : ( 65 + 35 ) = 1,5 ( giờ )

chỗ gặp nhau cách A là : 

35 x 1,5 = 52,5 ( km )

Đọc tiếp...
Đinh Chí Công 14 phút trước (05:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{3^9-2^3\cdot3^7+2^{10}\cdot3^2-2^{13}}{3^{10}-2^2\cdot3^7+2^{10}\cdot3^3-2^{12}}\)

\(B=\frac{1-2\cdot1+1\cdot1-2}{3-1\cdot1+1\cdot3-1}\)

\(B=\frac{1-2+1-2}{3-1+3-1}\)

\(B=\frac{-1+\left(-1\right)}{2+2}\)

\(B=\frac{-2}{4}\)

\(\Rightarrow B=\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: