Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Bùi Hương Giang 23/10/2014 lúc 18:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 

Sợi dây thứ hai dài số dam là :

15 x 3 = 45 ( dam )

Đổi 45 dam = 450 m

         Đáp số : 450 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 29/11/2017 lúc 16:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chu vi mỗi hình tròn nhỏ :
314: 5 = 62,8(cm)
Bán kính của hình tròn nhỏ :
62,8:3,14 : 2=10(cm)
Đáp số : 10(cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Phương Hân 12/04/2018 lúc 21:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                          Giải :

      Số dam sợi dây thứ hai dài là :

              15 x 3 = 45 ( dam )

          Đổi : 45 m = 450 m .

                          Đáp số : 450 m . 

Đọc tiếp...
khoi my 05/06/2017 lúc 17:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

12 đồng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
phamthiminhtrang 05/06/2017 lúc 17:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mua 1 kg gạo hết :

12 : 12 = 1 ( đồng )

Mua 12 kg gạo hết :

1 x 12 = 12 ( đồng )

Đáp số : 12 đồng

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thanh Huyền 06/06/2017 lúc 09:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 kg hết số tiền là 

12:12=1 đồng 

12 kg hết số tiền là 

1x12=12(đồng)

    Đ/s :

Đọc tiếp...
luyen hong dung 09/01/2018 lúc 15:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

câu b, c,d tương tự 

bạn tự làm nó nhé

Đọc tiếp...
luyen hong dung 09/01/2018 lúc 15:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,\(x^5-x^4-x^4+x^3+2x^3-2x^2-2x^2+2\)2x-2x+2\(x^4\left(x-1\right)-x^3\left(x-1\right)+2x^2\left(x-1\right)-2x\left(x-1\right)+2\left(x-1\right)\)

=\(\left(x^4-x^3+2x^2-2x+2\right)\left(x-1\right)\)

b,

Đọc tiếp...
I don't need you 4 phút trước (15:32)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta có: 20142015 + 20142014 = 20142014.(2014+1) = 20142014.2015

20152015 = 20152014.2015

mà 20142014 < 20152014

=> ...

Đọc tiếp...
Khánh Duy 3 giờ trước (11:52)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đề thi HKI quận 12 lớp 8 đây mà

Đọc tiếp...
Hellevator 06/07/2018 lúc 20:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc của ô tô nửa đoạn đường đầu là x, nửa đoạn đường cuối là y (y > x > 0)

Theo đề bài ta có: y = 20%x + x = \(\frac{1}{5}\)x + x = \(\frac{6}{5}\)x

\(\frac{x}{y}\)=\(\frac{5}{6}\) (1)

Gọi thời gian đi nửa đoạn đường đầu ô tô đi là t1, thời gian nửa đoạn đường sau là t2 (t1 > t2 > 0)

=> t1 - t2 = \(\frac{10}{60}\)=\(\frac{1}{6}\)(h)

Ta có: x.t1 = y.t2 (cùng bằng \(\frac{1}{2}\) quãng đường AB)

\(\frac{x}{y}\)=\(\frac{t2}{t1}\) kết hơp với (1) \(\frac{t2}{t1}\)=\(\frac{5}{6}\)\(\frac{t2}{5}\)=\(\frac{t1}{6}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số = nhau ta có:

\(\frac{t2}{5}\)=\(\frac{t1}{6}\)=\(\frac{t1-t2}{6-5}\)=\(\frac{1}{6}\)

\(\hept{\begin{cases}t2=\frac{1}{6}.5=\frac{5}{6}\\t1=\frac{1}{6}.6=1\end{cases}}\)

Vậy thời gian thực tế ô tô đi hết quãng đường AB là:

t1 + t2 = 1 + \(\frac{5}{6}\)=\(\frac{11}{6}\)= 1h50'

Đọc tiếp...
Hasara 13/04/2018 lúc 21:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ko ai biết làm à

Đọc tiếp...
Tokyo Ghoul 17/12/2017 lúc 11:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y,z (máy) lần lượt là số máy của 3 đội: đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba. Vì số máy và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:                    \(\frac{3x}{24}\)=\(\frac{4y}{24}\)=\(\frac{6z}{24}\) 

                 =>\(\frac{x}{8}\)=\(\frac{y}{6}\)=\(\frac{z}{4}\) và  X - Y= 2

         Áp dụng tinh chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

      \(\frac{x}{8}\)=\(\frac{y}{6}\)=\(\frac{z}{4}\)=\(\frac{x-y}{8-6}\)=\(\frac{2}{2}\)=1

Nên:

\(x=1.8=8\)

\(y=1.6=6\)

\(z=1.4=4\)

Vậy 8,6,4 ( máy) lần lượt là số máy của 3 đội: đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba.

Đọc tiếp...
thuý trần 19/11/2018 lúc 12:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

gọi x,y,z lần lượt là số máy của 3 đội : đội thứ nhất , đội thứ 2 , đội thứ 3 . VÌ số máy và số ngày là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

nên ta có : \(\frac{3x}{24}=\frac{4y}{24}=\frac{6z}{24}\)

=>\(\frac{x}{8}=\frac{y}{6}=\frac{z}{4}v\text{à }x-y=2\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{x}{8}=\frac{y}{6}=\frac{z}{4}=\frac{x-y}{8-6}=\frac{2}{2}=1\)

nên 

x = 1.8=8

y=1.6=6

z=1.4=4

vậy 8,6,4 lần lượt là số máy của 3 đội,đội  thứ 1 , thứ 2 và thứ 3

Đọc tiếp...
nguyen quang trung 17/12/2017 lúc 11:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi x;y;z lần lượt  của ba đội (x;y;z>0)

Theo đầu bài ta thấy: số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc

=> x.4=y.6=z.8 và x-y=2

=> x/6=(y/4);(y/8)=z/6

=> x/48=y/32=z/24

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x/48=y/32=z/24=(x-y)/(48-32)=2/16=0,125

Suy ra: x/48=0,125; x= 6

y/32=0,125; y= 4

z/24=0,125; z= 3

Vậy số máy của 3 đội là: *đội thứ nhất: 6 máy

*đội thứ hai: 4 máy

*đội thứ ba: 3 máy

Đọc tiếp...
Nguyen Quynh Chi 12 phút trước (15:24)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hình vuông có chu vi lớn hơn 

VD: cả 2 hình có chu vi là 16 cm . vậy hình vuông sẽ có cạnh là 4cm, hình chữ nhật có chiều dài là 6cm chiều rộng 2cm

lúc này diện tích hình vuông là 16cm2 còn diện tích hình chữ nhật là 12cm2

Đọc tiếp...
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Moon `⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 20 phút trước (15:16)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Moon `⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 21 phút trước (15:16)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Moon `⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 21 phút trước (15:16)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

~ Khi phép tính đó bị sai ~

# Nội quy #

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
I don't need you 1 phút trước (15:35)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đặt A = 2 + 22 +...+ 22002 + 22003

=> 2A = 22 + 23 +...+ 22003 + 22004

=> 2A-A = 22004 - 2

A = 22004 - 2

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜLã๖ۣۜN๖ۣۜGღ๖ۣۜQ๖ۣۜUê๖ۣۜNღ★彡 15 phút trước (15:21)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,
+,Có CK vuông góc AB
            BD vuông góc AB
=> CK // BD
=> CE //BD (*)
+,Có BH vuông góc AC
        CD vuông góc AC
=> BH // CD
=> BE //CD (**)
Từ (*) (**) => BDCE là hình bình hành
b.
Có BDCE là hình bình hành (cmt)
=> đ/chéo BC giao đ/chéo DE tại trung điểm mỗi đường
mà M là trung điểm BC
=> M là trung điểm DE
c, Để DE đi qua A thì cần điều kiện tam giác ABC cân tại D.

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 22/11/2017 lúc 18:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác ABC. Các đường cao BH và CK cắt nhau tại E. Qua B kẻ Bx vuông góc với AB. Qua C kẻ Cy vuông góc với AC. Hai đường thẳng Bx và Cy cắt nhau tại D. Chứng minh tứ giác BDCE là hình bình hành - Toán học Lớp 8 - Bài tập Toán học Lớp 8 - Giải bài tập Toán học Lớp 8 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Đọc tiếp...
Jinkowa 23/11/2017 lúc 18:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đây là thứ 4

Đọc tiếp...
Jinkowa 23/11/2017 lúc 18:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hình ảnh 3

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: