Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4


Dương Gia BẢO Dương Gia BẢO Hôm kia lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

sai rồi phải là WHERE ARE YOU FROM 

I'M FROM VIETNAM

Đọc tiếp...
Phạm Anh Đức Phạm Anh Đức 18 tháng 10 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

IAM FROM VIETNAM

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Ngọc Khánh 18 tháng 10 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

i'm from viet nam

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồ Đức Cường Nguyễn Hồ Đức Cường 16 tháng 10 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

My favorite school is a beautiful school. It is a big and large school. The school has many trees and there has enough stadiums and sporting yards for students to play. The thing I expect the most, that is a great learning school with many modern equipments. One more thing, the students of the school are friendly and helpful and the teachers are good too. That's all of the school in my dream.
Dịch:
Trường học yêu thích của tôi là một ngôi trường đẹp. Đó là một trường học lớn và rộng. Trường có nhiều cây xanh và ở đó có sân vận động, bãi thể thao đủ cho học sinh chơi. Những điều tôi mong đợi nhiều nhất, đó là một trường học tập tuyệt vời với nhiều trang thiết bị hiện đại. Một điều nữa, các sinh viên của trường rất thân thiện và hữu ích và các giáo viên là quá tốt. Đó là tất cả về trường học trong giấc mơ của tôi.

Đọc tiếp...
WOLFRAHH WOLFRAHH 16 tháng 10 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Thuỳ Linh

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh 16 tháng 10 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Hi everybody. Today I would to talk about my school. Let's start! My junior high school really is a paradise with fresh air, picturesque surroundings and lovely people beside me. The school is located in the countryside among the immense green fields. Simple design with two buildings perpendicular to each other and many shade trees and flowers give me a feeling of closeness. Besides, there is a vacant lot for students to play football in the afternoon after school. Moreover, all the teachers are wholeheartedly and devoted. In addition, I have close friends who are always with me and help me whenever I have a problem. In short, the school has left a very beautiful impression of my childhood experiences and the memories of the school will never fade in my thoughts. Oh! I really love it...

Đọc tiếp...
🌻Tú Dương ☘️ 🌻Tú Dương ☘️ 15 tháng 10 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

1.I will chat with my friends in the weekend.

2.Yes, I can

3.She does cooks, go shopping v.v. on saturdays and on sundays.

4. My school'name is Phu Son secondary school.

5. My English teacher is Mrs.Giang

6. Yes , I do

Đọc tiếp...
Lê Mỹ Cát Tường Lê Mỹ Cát Tường 16 tháng 10 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

                    1 I WILL CHAT WITH MY FRIENDS IN THE WENKEND

                    2 YES, I CAN

                    3 SHE DOSE COOKS , GO SHOPPING V.V. ON SATURDAY AND SUNDAY

                    4 MY SCHOOL NAME IS CHI CONG 1 PRIMARY SCHOOL

                    5 MY ENGLISH TEACHER IS MISS GIUN

                    6 YES, I DO 

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Lâm Bùi Hoàng Lâm 12 tháng 10 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm
  1. I will play computer game at the weekend .Because it's my time to rest.
  2. I can read English book very well.
  3. My mom cook, wash clothes, watch TV and play with me.
  4. My school's name is Song Phuong primary school.
  5. My English teacher is Bui Thi Loi.
  6. I love my math teacher very much.
Đọc tiếp...
duong tran ngoc anh duong tran ngoc anh 17 tháng 10 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

MONDAY                                      SATURDAY                      JANUARY                                JUNE                                 NOVEMBER

TUESDAY                                      SUNDAY                          FEBRUARY                             JULY                                  DECEMBER

WEDNESDAY                                                                        MARCH                                    AUGUST

THURSDAY                                                                           APRIL                                       SEPTEMBER

FRIDAY                                                                                 MAY                                            OCTOBER

Đọc tiếp...
❥Sun Zero. ♤ [good girl ] ._. ❥Sun Zero. ♤ [good girl ] ._. 16 tháng 10 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

monday     thứ 2                      bổ sung tháng:

tuesday      thứ 3                                  January = tháng 1                 july = tháng 7

wednesday   thứ 4                              February tháng 2                     August = tháng 8

thursday                                             march = tháng 3                     september= tháng 9

friday                                                   April tháng 4                            october= tháng 10

saturday                                           may = tháng 5                         nevember = tháng 11

sunday                                             june = tháng 6                           december= tháng 12


 

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Phương Chi Phạm Nguyễn Phương Chi 11 tháng 10 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Thứ hai : MONDAY

Thứ ba : TUESDAY

Thứ tư : WEDNESDAY

Thứ năm : THURSDAY

Thứ sáu : FRIDAY

Thứ bảy : SATURDAY

Chủ nhật : SUNDAY

  HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Ngọc Khánh 18 tháng 10 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

i'm viet nam ese

Đọc tiếp...
duong tran ngoc anh duong tran ngoc anh 17 tháng 10 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

I'm Vietnamese

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Huy Nguyễn Đình Huy 17 tháng 10 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

i'm .................ví dụ vietnam , english , japan , malaysia ,..............................

chỉ cần chọn đất nước nha bạn

Đọc tiếp...
duong tran ngoc anh duong tran ngoc anh 17 tháng 10 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

thang 1 january

thang 2 february

thang 3 march

thang 4 april

thang 5 may

thang 6 june

thang 7 july

thang 8 august

thang 9 september

thang 10 october

thang 11 november

thang 12 december

Đọc tiếp...
•ლ❍ղʑ ℭʊζℰ⁀ᶦᵈᵒᶫ •ლ❍ղʑ ℭʊζℰ⁀ᶦᵈᵒᶫ 16 tháng 10 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

bắt chước tui ak

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Thùy Trang 15 tháng 10 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

mk thiếu 

tháng 9 : september

tháng 10 : octorber

tháng 11: november

tháng 12 : december ( tháng sinh nhật tớ )

Đọc tiếp...
nguyen thi kim dung nguyen thi kim dung 13 tháng 10 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

c. was/played

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Quỳnh Chi 10 tháng 10 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Yesterday,She ... at school.She...badminton

 A.were/play                   B.was/play                 C.was/played                D.is/playing

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Thùy Nguyễn Thị Thanh Thùy 9 tháng 10 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Đáp án C

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyen thi kim dung nguyen thi kim dung 13 tháng 10 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

how long does it take from londonto to poris

Đọc tiếp...
Pé Dâu Pé Dâu 7 tháng 10 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

== >  How long does it take from Londonto to Paris ?

Đọc tiếp...
mạnh nguyễn mạnh nguyễn 5 tháng 10 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

How long does it take from London to Paris ?

Đọc tiếp...
duong tran ngoc anh duong tran ngoc anh 17 tháng 10 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

My name is Ngoc Anh

I'm from Viet Nam

I'm Vietnamese

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Huy Nguyễn Đình Huy 17 tháng 10 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

my name is huy

i'm from vietnam 

i'm vietnamese

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngân Đào Thị Ngân 8 tháng 10 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

My name's Dao . 

I am from Viet Tri 

My nationaliti is Viet Nam 

                                        Học giỏi hơn đi bạn ơi !!!!!!! Mk có 0 điểm hỏi đáp . Tất cả 0

Đọc tiếp...

                                                                                              English

                                                            Lesson 1:           Review ( Ôn tập )

1/ Kể một số từ vựng về chủ đề chào hỏi.

- .........................                         - ...........................                          -..............................

- .........................                         - ...........................                          - .............................

- .........................                         - ...........................                          - .............................

2/ Kể tên các quốc gia và quốc tịch.

Country          /          Nationality

...................       .........................

...................       .........................

...................       .........................

...................       .........................

...................       .........................

...................       .........................

...................       .........................

3/ Kể tên thủ đô của các nước bằng tiếng Anh.

Australia: ...........................                      Indonesia:  ..............................

England:  ...........................                      Malaysia:  ...............................

America:  ...........................                      New Zealand:  ........................

Japan:  ..............................                       Russia:  ..................................

China:  ..............................                        France:  .................................

4/ Kể tên một số đồ dùng học tập bằng tiếng Anh.

a) ..........................                              b) ..............................

c) ..........................                              d) ..............................

e) ..........................                              g) ..............................

5/ Đặt một câu giới thiệu về sở thích của mình.

- ..........................................................................

                                                                       Chúc các bạn làm bài tốt.

 

 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Phạm Nguyễn Phương Chi Phạm Nguyễn Phương Chi 18 tháng 10 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

5

i play free firre and tok

Đọc tiếp...
duong tran ngoc anh duong tran ngoc anh 17 tháng 10 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

nhiều thế

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH 27 tháng 9 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Các bạn làm đúng nhé, cố gắng hơn nha.

Đọc tiếp...
The Angry The Angry 26 tháng 9 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Không ghi rõ đề bài đi lại còn  :(

Where are you now?

=> Hiện giờ bạn đang ở đâu?

What are you cooking?

=> Bạn đang nấu gì vậy?

How much water do you drink everyday?

=> Bạn uống bao nhiêu nước mọi ngày?(cứ thấy sai sai)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Ngọc Linh 26 tháng 9 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

KHONG PHAI CAI NAY LA DICH TIENG VIET

Đọc tiếp...
The Angry The Angry 26 tháng 9 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

I'm in Viet Nam,Ha Long City,Quang Ninh Province.

Without egg and noodles,I can't cooking more.

I drink over 1 l water to have a good body.

:))))

Đọc tiếp...
The Angry(Team O^er) The Angry(Team O^er) 22 tháng 9 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

hello : chào

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hải Lâm Nguyễn Duy Hải Lâm 4 tháng 10 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

hello là xin chào

Đọc tiếp...
do hoang ngan do hoang ngan 4 tháng 10 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

xin chào

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Chủ đề lớp 4

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: