Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 1


What là cái gì nhé

Hỏi câu hơi khó giải thích thông cảm

HT

@Ngọc

Đọc tiếp...

bn tự trả trả lời luôn rồi đó

What có nghĩa là:   CÁI GÌ

Đọc tiếp...

What là:   Cái gì 

hỏi câu vớ vẩn

solo ff ko ID 

2469627590

Ok

Đọc tiếp...

theo thứ tự 1,2,3,nhé

1-Đ

2-Đ

3-Đ

Đọc tiếp...

đúng hết luôn đó (1,2,3)

Đọc tiếp...

? Dương Minh Ngọc là đứa nào?

Đọc tiếp...

CHỊ TRẢ LỜI TRÊN ĐÂY NHA EM 

 CHỊ CỦNG ĐÂU BIẾT DƯƠNG MINH NGỌC LÀ AI ĐÂU

Đọc tiếp...

CHỊ GHI ĐÁP ÁN RỒI CÁC SO SANH CÓ ĐÚNG KHÔNG NHA  AI ĐÚNG THÌ ĐIỂM DANH NGÀY MAI MỚI HỎI NHA NHƯNG HỎI NHƯNG CÂU QUAN TRỘNG LẮM ĐÓ THÌ MỚI HỎI ĐƯỢC KHÔNG? BỞI VÌ CÁC EM HỎI THÌ BÀI CỦA CHỊ BAY ĐI VÀ CHỊ KHÔNG CHẤM CHO CÁC EM ĐƯỢC NHA

      CÂU 1 : BẠN TÊN GÌ ? : CÂU 2: MY NAME IS ......  = MY NAME'S.................... : BÀI 3: LỚP HỌC CỦA CHÌNH MÌNH:             ( VÍ DỤ 123 BÀI: MY NAME IS BAO NGOC . LỚP 3)

Đọc tiếp...

1-12345678=-12345677 nha :))

Đọc tiếp...

Bắt đầu

Đọc tiếp...

bắt đầu nghĩa là start

Đọc tiếp...

single là độc thân hay gọi là FA

Đọc tiếp...

single là đơn chứ

Đọc tiếp...

Wow !! quảng cáo 

Đọc tiếp...

woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đọc tiếp...

waoooooooo, đẹp ghê

Đọc tiếp...