Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
30 tháng 5 lúc 17:49

Lời giải:

$123+93=216$

$32+77=109$

$84+19=103$

$12+48=60$

30 tháng 5 lúc 9:43

\(56+33=89\)                    \(94+16=110\)                \(38+77=115\) 

Chúc bạn học tốt   

30 tháng 5 lúc 11:15

Trả lời

                    94+16=110

38+77=115 

30 tháng 5 lúc 9:27

Vì một con mèo có 4 cái chân nên:

Tổng số chân của 33 con mèo là:

\(33\times4=132\) ( cái )

Chúc bạn học tốt

30 tháng 5 lúc 11:15

Tổng số chân của 33 con mèo là:

33×4=132 ( cái )

Chúc bạn học tốt

27 tháng 5 lúc 19:57

y6y6y6

27 tháng 5 lúc 19:57

,k,k,ii,ii8ii

26 tháng 5 lúc 21:06

A) 29 - 12 = 17          B) 97 + 2 = 99            C) 96 - 43 = 53

NHỚ TICK NHA

26 tháng 5 lúc 21:09

a, 2_ - _2 = 17

    2_ = 17 + _2

    29 = 17 + 12

b, 9_ + 2 = _9

   97 + 2 = 99

c, _6 - 4_ = 53

   96 - 43 = 53

2 tháng 5 2017 lúc 20:02

Bằng 2 chiếc dép hoặc 1 đôi dép nhé bạn mình nhanh nhất k mình nhé

25 tháng 5 lúc 18:23

\(1+1=2\)

25 tháng 5 lúc 16:06

đây nhé bạn cầm tạm mình ko cho file vào đc!!!

nếu bạn thích thì cho mình xin 1 tick nhé!!❤

25 tháng 5 lúc 16:13

đến đây là hết toán nhé!!!

 

 

 

23 tháng 5 lúc 21:06

có 4 con vịt ( chắc thế :] )

Thầy Hùng
Thầy Hùng Giáo viên VIP
23 tháng 5 lúc 21:07

có 3 con vịt em nhé.