Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 giờ trước (18:03)

1*0=0

17 giờ trước (20:46)

1*0=0

Hôm kia lúc 18:24

90

Hôm kia lúc 18:30

90

 

Hôm kia lúc 18:14

74 

:33

Hôm kia lúc 18:15

tính hộ em câu 72 : 3 luôn ạ

 

Hôm kia lúc 15:58

2

Hôm kia lúc 10:06

3+7+8+7+6

=10+8+7+6

=18+7+6

=25+6

=31

Hôm kia lúc 14:53

3+7+8+7+6

=10+8+7+6

=18+7+6

=25+6

=31

29 tháng 11 lúc 22:29

1+7+6+5+6+4-7

=7-7+6+4+1+5+6

=10+12

=22

Hôm kia lúc 14:53

1+7+6+5+6+4-7

=7-7+6+4+1+5+6

=10+12

=22

29 tháng 11 lúc 21:02

bằng 2

29 tháng 11 lúc 22:08

2

29 tháng 11 lúc 20:58

45 em

 

29 tháng 11 lúc 20:58

bằng 45

29 tháng 11 lúc 17:15

1+5+4+8+9

=(1+8)+(5+4)+9

=9+9+9

=3x9

=27

Hôm kia lúc 14:54

1+5+4+8+9

=(1+8)+(5+4)+9

=9+9+9

=3x9

=27

28 tháng 11 lúc 21:39

=5x2+7x2+2+4

=10+14+2+4

=10+4+14+2

=14+14+2

=14x2+2

=28+2

=30

28 tháng 11 lúc 21:39

=30 chị nhé