Giúp tôi giải toán và làm văn


Le Tran Quynh Anh 01/05/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Cái này dễ mà bạn ơi

Ta có x286y chia 2 dư 1 \(\Leftrightarrow\)\(y=1;3;5;7;9\)<1>

         x286y chia 5 dư 1 \(\Leftrightarrow\)\(y=1;6\)<2>

Từ <1> và <2> \(\Rightarrow y=1\)

Thay \(y=1\)ta có: x2861 chia 9 dư 1

x2861 chia 9 dư 1 \(\Leftrightarrow\)x+2+6+8+1 chia 9 dư 1

                              \(\Leftrightarrow\)17+x chia 9 dư 1

\(\Rightarrow x=2;11;20;29;...\)

Mà x là chữ số \(\Rightarrow x=2\)

Vậy \(x=2;y=1\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 30/04/2018 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Ta có \(c=\left(x+y\right)^2-xy\)

mà \(xy\le\frac{\left(x+y\right)^2}{4}=\frac{1}{4}\)

=> C\(\ge\frac{3}{4}\)

Dấu = xảy ra <=> x=y=1/2

Đọc tiếp...
Nắng Hạ 30/04/2018 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1}{2}\left(x+y\right)^2\ge\frac{1}{2}.\frac{\left(x+y\right)^2}{2}+\frac{1}{2}=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\)

"=" khi \(x=y=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Pham To Uyen 30/04/2018 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^2\) >=0 với mọi x

           \(y^2\)>=0 với mọi y

=> \(x^2\)+\(y^2\)>= 0 với mọi x,y

=> \(x^2\)+\(y^2\)+xy >=xy

Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 10/05/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 26/11/2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

bổ sung thêm x1.x2...xn.x1=1
x1.x2+x2.x3+...+xn.x1=0
mà trong các tích có các tích bằng 1 hoặc -1=>số số 1 và -1 bằng nhau
=>n chia hết cho 2
=>n=2k
vì tích bằng 1=>số các số -1 là số chẵn
=>k chia hết cho 2
=>k=2q
=>n=2.2q=4q chia hết cho 4
=>đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Cảnh Quốc Anh 09/03/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3 + ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4

các bạn bày cho mik với nhế cảm ơn

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 08/11/2016 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Bạn C nha k minh yêu

Đọc tiếp...
Huỳnh Diệu Bảo 27/01/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Nếu A nói thật thì suy ra lời cảu B cũng là thật ( trái gt)
=> A và B nói dối
Khi đó D nói thật
=> cả C cũng nói dối
Vậy người nói thật là D, người làm vỡ kính là C

Đọc tiếp...
Đoàn Phương Linh 18/08/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Nếu A nói thật thì B cũng nói thật ( loại trường hợp A hoặc B nói thật ).

Nếu C nói thật thì D phải nói thật ( loại ).

Nếu D nói thạt thì cả 3 người kia đều nói đúng -> C là thủ phạm.

Đọc tiếp...
AI HAIBARA 28/03/2018 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích bể nước là :

4x4x2,8=44,8(m3) 

Số l nước trong bể là : 44,8*85:100=38,08(m3)=38080L

 b) Mực nước trong bể cao là :

 38,08:(4x4)=2,38(m) 

Đáp số : a) 38080L             b) 2,38m

Đọc tiếp...
Hoàng Ánh Ngọc 01/04/2018 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể nước là : 

         4×4×2,8=44,8(cm3)

Số lít nước trong bể là 

44,8×85:100=38,08(m3)=38080L

Mực nước trong bể cao là

38,08:(4×4)=2,38(m)

                  Đáp số: a)38080L

                                 b)2,38L

Đọc tiếp...
Kanzaki Mizuki 28/03/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

a)Thể tích bể cá là 4*4*2,8=44,8(m3)

Lượng nước có trong bể là 44,8:100*85=38,08(m3)=38080(l)

b)Mực nước trong bể cao là 38,08:4:4=2,38(m)

Đọc tiếp...
Hiếu 22/03/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Tự vẽ hình nha, 

Câu a, Ta có : tứ giác AHMK là hình chữ nhật nên MK=AH và HM=AK 

Mà HM, MK lần lượt là bán kính của (H) và (M)

Xét tam giác HAK có : theo bđt tam giác : HA-HB<HK<HA+HK 

Hay MK-MH<HK<MH+MK => hai đường tròn luôn cắt nhau ( giả sử MK>MH)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đại Nghĩa 28/03/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\widehat{NMH}=\widehat{NCB};\widehat{NMK}=\widehat{NBC}\)

Do AKMH là hình chữ nhật nên

\(\widehat{NMH}+\widehat{NMK}=90\Rightarrow\widehat{NCB}+\widehat{NBC}=90\)

\(\Rightarrow\widehat{BNC}=90\). Vẽ hình vuông ABEC

Ta có A, N, B, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC cố định

Ta lại có \(\widehat{NEB}=\widehat{NCB}\)mà \(\widehat{NCB}=\widehat{NMH}\)

\(\widehat{NEB}=\widehat{NMH}\), do \(MH//EB\)nên ba điểm N, M, E thẳng hàng. Vậy MN luôn đi qua điểm E cố định

Đọc tiếp...
anduy omega 20/03/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

139  nha bạn ơi         nhớ k mình nha

Đọc tiếp...
Caonhutanh 08/04/2018 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm
Gọi số lể đầu tiên là 2k+1 số lẻ thứ 10 là 2k+19 trung bình công của chúng là 130 ta có (2k+1+2k+19)÷2=130 (4k+20)÷2=130 2k+10=130 k=60 Số lẻ lơn nhất là 60×2+19=139
Đọc tiếp...
người lạ ơi 30/03/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

dễ phết

Đọc tiếp...
Lê Bảo Anh Thư 04/03/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

* Chia hình vuông ABCD thành 4 hình vuông nhỏ có diện tích bằng nhau.( Vì hai cạnh kề với góc vuông bằng bán kình của hình tròn.)

* Diện tích mỗi hình vuông nhỏ la : 28 :4 = 7 ( cm2 )

- Mà diện tích mỗi hình vuông nhỏ bằng: r x r = 7 ( cm2 )

* Diện tích hình tròn là: r x r x 3,14 = 7 x 3,14 = 21,98 ( cm2 )

                                                                         Đ/S: 21, 98 cm2.

Đọc tiếp...
Vũ Hải Triều 11/03/2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm
Duc Hay 04/03/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm
lehoanghaanh 09/05/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có : B=\(\frac{17\left(17^{17}+1\right)}{17\left(17^{18}+1\right)}=\frac{17^{18}+17}{17^{19}+17}>A=\frac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\)

                         Vậy A<B.^-^

           

Đọc tiếp...
Doraemon Kids Tuấn Bon 27/08/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

A=307/324
B=290/307
Giờ bạn lấy 1 trừ đi 2 phân số ấy là ra 2 phân số: 17/324 va 17/327
Vì 17/324>17/327
Nên phân số A>B
k cho mik nha!

Đọc tiếp...
Forever_Alone 09/05/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Yes , I can help you !

Số số hạng của M là : 

\(\left[\left(2n-1\right)-1\right]:2+1=n\)

Khi đó ta có : \(M=\frac{\left[\left(2n-1\right)+1\right].n}{2}=\frac{2n.n}{2}=n.n=n^2\)

Suy ra M là số chính phương 

Vậy M là số chính phương

Đọc tiếp...
Phan Thế Duy 18/01/2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

1 tiếng thôi chứ sao cả e với v vậy

Đọc tiếp...
Louis Pasteur 09/05/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Yes, I can help you !!!

Số số hạng có trong tổng M là: \(\left(\left(2n-1\right)-1\right):2+1=\left(2n-1-1\right):2+1\)

                                                    \(=\left(2n-2\right):2+1=\frac{1}{2}.\left(2n-2\right)+1=\frac{2n}{2}-\frac{2}{2}+1=n-1+1=n\)

Vậy \(M=\left(\left(2n-1\right)+1\right).n:2=2n.n:2=2n^2:2=n^2\)

Vậy M là một số chính phương khi \(M=1+3+5+7+....+2n-1\)với \(n\in N,n\ne0\)

Đọc tiếp...
Haibara Ai 13/01/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là x

vì x chia 8 dư 5 nên khi x trừ 5 thì sẽ chia hết cho 8

mà x phải là số tự nhiên bé nhất có 5 cs nên x - 5 = 1000

vậy số đó là : 1000 + 5 = 1005

Đọc tiếp...
Kun 5A Tứ Xã 19/04/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

làm sai mày cho đúng

Đọc tiếp...
trần nguyên chánh 04/03/2018 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

1005 nha kb nha

Đọc tiếp...
optimus prime 25/02/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

điên tự nhiên ra câu hỏi rồi trả lời

Đọc tiếp...
CHÂU NGỌC CÁT TIÊN 04/01/2018 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Thanh và bà của Thanh rất yêu thương nhau. Thanh là một cô bé rất yêu bà.Bà của Thanh cũng rất yêu Thanh nhưng bà luôn chăm sóc cho Thanh cũng như lúc nhỏ. lúc nào về thì Thanh cũng cảm thấy bình yên và thong thả trong vòng tay ấm áp của bà

Đọc tiếp...
Lê Thị Hồng Diễm 29/12/2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Quan hệ từ thích hợp là :

- a) Trong truyện cổ tích Cây Khế , người em chăm chỉ , hiền lành còn người anh thì tham lam , lười biếng.

- b) Tôi khuyên nó nhưng nó vẫn không nghe .

- c) Mưa rất to nên gió rất lớn.

- d) Cậu đọc hay tớ đọc ?

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Tuyết Nhung 29/12/2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

mình sửa lại câu d)hay

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Tuyết Nhung 29/12/2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

a)còn

b)nhưng

c)và

d)và

Đọc tiếp...
Haibara Ai 31/01/2018 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

tui nghĩ thế này cơ :

giả sử con rắn đó có thêm 1 đầu nữa thì con rắn đó sẽ có tất cả : 3 + 1 = 4 đầu

giờ chàng hiệp sĩ chặt 2 đầu của con rắn thì nó sẽ còn lại : 4 - 2 = 2 đầu.

vậy giờ chàng hiệp sĩ chỉ cần chặt nốt 2 cái đầu còn lại của con rắn thì nó sẽ chết.

hiểu hông ?????

Đọc tiếp...
trần nguyên chánh 04/03/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

nếu chặt 2 dầu trước thì moc lại 1 đầu

còn 2 đầu chặt nốt 1 đầu đi là xong

ngắn gọn

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 28/12/2017 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

thế người ta hỏi làm gì v

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: