Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

1 giờ trước (8:18)

0

1 giờ trước (8:19)

0

13 giờ trước (21:14)

18

13 giờ trước (21:08)

30 x 5 = 150.

13 giờ trước (21:08)

Đáp án:150

vì khi ta lấy 5 x 30 =150

vì b x 30 =abc và b

và số chục lên hai số phải giống nhau

vậy số cần tìm là 150

13 giờ trước (20:40)

tham khảo

 

Ta gọi số có hai chữ số là ab

Chữ số hàng chục: a

Ta có: ab ÷ 15 = a   hay   a × 15 = ab

Chỉ cần thử ra là được:

Ví dụ: a = 1 vậy ab = 15 × 1 = 15 (chọn vì đúng yêu cầu)

a = 2 vậy ab = 2 × 15 = 30 (sai)

a = 3 vậy ab = 3 × 15 = 45 (sai)

a = 4 vậy ab = 4 × 15 = 60 (sai)

a = 5 vậy ab = 5 × 15 = 75 (sai)

a = 6 vậy ab = 6 × 15 = 90 (sai)

a = 7 vậy ab = 7 × 15 = 105 (sai vì ab chỉ có 2 chữ số)

Vậy kể từ 7 trở đi ta không chọn nữa vì ab chỉ có 2 chữ số.

Ta chọn cái đầu. Vậy ab = 15.

13 giờ trước (20:40)

đề sai à ?

13 giờ trước (20:15)

Gọi số đó là ab và a=bx3 nên ta có

b=1 thì a=1x3=3

b=2 thì a=2x3=6

b=3 thì a=3x3=9

 

 

13 giờ trước (20:19)

Gọi số cần tìm là ab(a,b<10)

Theo bài ra ta có:

ab=bx3

ax10+b=bx3

ax10=bx3-b

ax10=bx2

ax5=bx1

Suy ra a=1,b=5

=> ab=15

Vậy số cần tìm là 15

14 giờ trước (19:27)

`7-1` tuần `=0`

14 giờ trước (19:27)

7 ngày - 1 tuần = 0 ngày

15 giờ trước (19:09)

= 4

15 giờ trước (19:10)

4

14 giờ trước (19:42)

18 , 12 , 15 , ..... về sau bị che số mất rồi chị ko nhìn được

14 giờ trước (20:01)

11 - > 18 - > 12 - > 15

15 giờ trước (18:21)

á,kius mik "

15 giờ trước (18:21)

cậu nói có văn minh 1 chút ik