Giúp tôi giải toán


Nguyễn Hoàng Phúc 10/05/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{n+1}{n-2}\)

\(=\frac{n+3-2}{n-2}\)

\(=\frac{n-2+3}{n-2}\)

\(=\frac{n-2}{n-2}+\frac{3}{n-2}\)

Suy ra n - 2 thuộc ước của 3

Ta có Ư( 3 ) = { -1;-3;1;3 }

Do đó

n - 2 = -1

n      = -1 + 2

n      = 1

n - 2 = -3

n      = -3 + 2

n      = -1

n - 2 = 1

n      = 1 + 2

n      = 3

n - 2 = 3

n      = 3 + 2

n      = 5

Vậy n = 1;-1;3;5

Trịnh Thành Công CTV 10/05/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{n+1}{n-2}=\frac{n-2+3}{n-2}=1+\frac{3}{n-2}\left(n\ne2\right)\)

      Đặt \(A=\frac{n+1}{n-2}\)

                    Để A nguyên thì 3 chia hết cho n-2. Hay \(\left(n-2\right)\inƯ\left(3\right)\)

                          Vậy Ư (3) là:[1,-1,3,-3]

Do đó ta có bảng sau:

         

n-2-3-113
n-1135

          Vậy để A nguyên thì n=-1;1;3;5

leminhduc 17/07/2017 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

KHÓI CỦA CON TÀU KHÔNG BAY HƯỚNG NÀO

quynh tong ngoc 24/06/2017 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

D không hướng nào

vì tàu điện

không

có khói ..............................

......................................................................................... k mk nha

cubi2005 24/06/2017 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

D.không hướng nào.tàu điện đâu có khói

Nguyen ngoc dat 18/10/2016 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Ta có :

abcde x 9 =edcba 
Suy ra a=1 vì a>1 thì được kết quả gồm 6 chữ số. 
a=1 mà e.9=..a suy ra e=9 
b.9=d suy ra b=o 
Hoặc b=1 và không có dư từ phép nhân trước. 
Nếu b=0 ta có 10cd9 x9=9dc01 
d9 x 9=c01 suy ra d=8 
10c89 x 9=98c01 
0c89 x 9 =8c01 suy ra c =9 
Vậy số cần tìm là 10989 

nhé !

Trần Đức Bảo 10/10/2016 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

abcde = 10989

Lê Quang Tuấn Kiệt 08/06/2017 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Ta thấy:ab<12 vì ab=12 thì abcde.9 sẽ có 6 chữ số,mà ab cũng không thể là 11 vì a khác b,suy ra a=1,b=0(a khác 0 và (a khác 0 và a khác b)

e=9 vì 9.9=81 có chữ số tận cùng là 1.

Ta thấy 9.d và cộng với số nhớ là 8(9.9=81) nên 9. cho một số nào mà tận cùng =2 mới cộng với số nhớ là 8 mới ra là 0,vậy d=8.

Vì 10c89.9=98c01 nên 98c01 chia hết cho 9

Vậy 9+8+c+0+1 chia hết cho 9

mà c không thể =0 vì 10089.9=90801,vậy c=8 chứ hok phải = 0.

suy ra:c=9

vậy abcde=10989

Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

vừa nãy mk ấn nhầm, xin lỗi nhé

Gọi d = UCLN(12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5.(12n+1) chia hết cho d

          30n+2 chia hết cho d => 2.(30n+2) chia hết cho d

Suy ra 5.(12n+1) - 2.(30n+2) chia hết cho d 

          =>   60n +5 - 60n +4 chia hết cho d

          =>                         1 chia hết cho d => d=1

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\) là phân số tối giản 

Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Gọi d = UCLN (12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5(12+1) chia hết cho d

Forever_Alone 09/05/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Yes , I can help you !

Số số hạng của M là : 

\(\left[\left(2n-1\right)-1\right]:2+1=n\)

Khi đó ta có : \(M=\frac{\left[\left(2n-1\right)+1\right].n}{2}=\frac{2n.n}{2}=n.n=n^2\)

Suy ra M là số chính phương 

Vậy M là số chính phương

Louis Pasteur 09/05/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Yes, I can help you !!!

Số số hạng có trong tổng M là: \(\left(\left(2n-1\right)-1\right):2+1=\left(2n-1-1\right):2+1\)

                                                    \(=\left(2n-2\right):2+1=\frac{1}{2}.\left(2n-2\right)+1=\frac{2n}{2}-\frac{2}{2}+1=n-1+1=n\)

Vậy \(M=\left(\left(2n-1\right)+1\right).n:2=2n.n:2=2n^2:2=n^2\)

Vậy M là một số chính phương khi \(M=1+3+5+7+....+2n-1\)với \(n\in N,n\ne0\)

Nguyễn thị khánh hòa 09/05/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Ta có: M = 1+3+5+....+(2n-1)

=> M=[(1+2n-1) :2 + 1 ].(2n-1+1)/2

=>\(M=\frac{\left(n+1\right).2n}{2}=\left(n+1\right)n\)

Vì M là tích của 2 số tự niên liên tiếp 

=> M ko thể là số chính phương

lehoanghaanh 09/05/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có : B=\(\frac{17\left(17^{17}+1\right)}{17\left(17^{18}+1\right)}=\frac{17^{18}+17}{17^{19}+17}>A=\frac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\)

                         Vậy A<B.^-^

           

Đào Trọng Luân 10/05/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 09/05/2017 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

BÀI GIẢI:

Gọi số sách đó là a (A \(\in\)N*)

Theo đề bài: 

a \(⋮\) 10, 12,18 \(\Rightarrow\)\(\in\)BC (10,12,18) 

\(\Rightarrow\)BCNN (10,12,18) = 180

\(\Rightarrow\)BC(10,12,18) =\(\hept{ }\)0, 180 , 360, 540 , 720 ,...)

Mà 430 \(\le\)\(\le\)550

\(\Rightarrow\)a thỏa mãn yêu cầu đề bài là: 540

Vậy a bằng 540

\

Hán Quốc Hưng 09/05/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

= 540 

Vì : 540 : 10 = 54

540 : 12 = 45

540 : 18 = 30

Cristiano Ronaldo 07/05/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiểu Thư Họ Vũ 07/05/2017 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

bạn gửi lời mời nha

nhok ma kết 07/05/2017 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

thể loại j vậy

Issac Newton 06/05/2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm
cấm ghi tầm bậy
hue phuong cute 05/05/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

nhạc việt hát kiểu tiếng việt nhưng nó có nhiều kiểu nhạc

đừng lo anh đợi mà

youtobe là có

Doan Thanh phuong 05/05/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa nó ra cành trúc nó rúc nó rúc

cành tre nó hót le te nó hót la ta mà nó bay vô nhà ấy nó ra ruộng lúa

nó múa nó chơi ơi chim ơi chim ơi là ới chim ơi ơi chim ơi

Yukino megumi 02/05/2017 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

1;2;3;4;5;6;10;12;15;20;30;60

Zlatan Ibrahimovic 02/05/2017 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

60 chia hết cho 1;2;3;4;5;6;10;12;15;30;60.

tk mk nha các bn

Vũ Huy Hiệu 02/05/2017 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

ai k mình mình k lại

Đào Đức Anh 26/06/2017 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Đây méo phải toán và mày đã bị ban

Nohara Shinnoshuke 30/04/2017 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

Đỗ thị huyền làm gần đúng rồi , chỉ còn câu 5 và 4

Hoàng Thu Hường 29/04/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm
1. bạn 11 tuổi 2. cung thiên bình 3. màu xanh lá 4. bạn sẽ giúp đỡ người nghèo 5. Chi Dân 6. ko
Trần Bảo Ngọc 08/11/2016 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Bạn C nha k minh yêu

Huỳnh Diệu Bảo 27/01/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Nếu A nói thật thì suy ra lời cảu B cũng là thật ( trái gt)
=> A và B nói dối
Khi đó D nói thật
=> cả C cũng nói dối
Vậy người nói thật là D, người làm vỡ kính là C

Nguyễn Hải Văn 05/04/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

c làm vỡ kính nhé bn

Câu 2
: Tính nhanh
a.
3
4
14
10
8
9
8
7
5
4
x
x
x
x
x
x
x
x
=.................................................................................................................................
b.
199
2004
2004
200
2005
2003
+
+
x
x
Câu 2
: Tính nhanh
a.
3
4
14
10
8
9
8
7
5
4
x
x
x
x
x
x
x
x
=.................................................................................................................................
b.
199
2004
2004
200
2005
2003
+
+
x
x
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
  •  

Được cập nhật 01/04/2017 lúc 17:54

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Thiên An 13/05/2017 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi hay đấy bn_Theo mk là

5d

6b

7e

8c

9b

10c

TXT Channel Funfun 04/04/2017 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Nhà thông thái cần hỏi : "Đây có phải là cha của các nàng ko?"

Cô 1 trả lời là đúng, cô 2 nếu trả lời là đúng thì sẽ trùng với câu trả lời của cô 1 => cô còn lại là cô 3

Cô 3 trả lời là sai, cô 2 nếu trả lời là sai thì sẽ trùng với câu trả lời của cô 3 => cô còn lại là cô 1

Bùi Ngọc Anh 14/04/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

cô thứ 1 

Alan Walker 06/04/2017 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

hoc dot

Đỗ Đường Hùng 16/03/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

3 ngày.Kết bạn với mình nhé.Tớ không biết có đúng không nhưng chắc vậy.

Sakura Kinomoto 25/03/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

bằng 3 ngày nhé bạn

Trần Hiểu Phong 17/03/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đúng rồi đấy , Đỗ Đường Hùng

Nguyễn Minh Quân 18/03/2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

6 cái chân

Đứa Nào Tên Gái 17/03/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

22 con = 4 con

Thì 4 con có : 8 chân

Nhớ ủng hộ nha

Easy mà

duong duy 29/03/2017 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

8 chân nha bn

chúc bn học giỏi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: