Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 22/02/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

A B C D E F N

a) Xét tam giác vuông ABC, theo Pitago ta có: \(NC^2=NB^2+BC^2=x^2+a^2\)

Xét tam giác vuông NCF, chiều cao CB: Áp dụng hệ thức lượng ta có : \(NF=\frac{NC^2}{NB}=\frac{x^2+a^2}{x}\)

AN = a - x ; \(\frac{EA}{BC}=\frac{AN}{NB}\Rightarrow EA=\frac{a-x}{x}.a=\frac{a^2-ax}{x}\)

\(AF=AN+NF=a-x+\frac{a^2+x^2}{x}=\frac{ax+a^2}{x}\)

Vậy nên \(S_{ACEF}=S_{EAF}+S_{CAF}=\frac{1}{2}.AF.EA+\frac{1}{2}AF.BC\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{ax+a^2}{x}.\left(\frac{a^2-ax}{x}+a\right)=\frac{1}{2}.\frac{ax+a^2}{x}.\frac{a^2}{x}=\frac{a^4+a^3x}{2x^2}\left(đvdt\right)\)

b) Ta có \(\frac{a^4+a^3x}{2x^2}=3a^2\Rightarrow a^2+ax-6x^2=0\)

\(\Rightarrow\left(a-2x\right)\left(a+3x\right)=0\)

Do a, x > 0 nên a = 2x hay N là trung điểm AB.

Đọc tiếp...
Vũ Huy Hiệu 23/08/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

giúp mình nhanh nha mình đang cần gấp

nhanh mk cho

Đọc tiếp...
Despacito 15/10/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

bạn vẽ hình nha mk ko biết vẽ sorry

Áp dung định lí pytago vào tam giác ABC vuông tại A đường cao AH ta có:

\(AB^2+AC^2=BC^2\)

hay \(4^2+3^2=BC^2\)

\(\Rightarrow BC^2=16+9\)

\(\Rightarrow BC^2=25\)

\(\Rightarrow BC=5\left(cm\right)\)

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường vào tam giác vuông \(ABC\)vuông tại \(A\) đường cao \(AH\) ta có:

+  \(AB^2=BH.BC\)

hay \(4^2=HB.5\)

\(\Rightarrow HB=16:5\)

\(\Rightarrow HB=3,2\left(cm\right)\)

\(AC^2=HC.BC\)

hay \(3^2=HC.5\)

\(\Rightarrow HC=9:5\)

\(\Rightarrow HC=1,8\left(cm\right)\)

  vậy \(HB=3,2cm\)

           \(HC=1,8cm\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Thư 04/11/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

Lịch sử là 1 khoa học dựng lại toàn bộ hoạt đọng của con người và xã hội trong quá khứ

Đọc tiếp...
Huỳnh Huy Hoàng 03/11/2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

lịch sử là học về những người anh hủng đánh giac

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 03/11/2017 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Là sự kiện diễn ra trong quá khứ,cô giáo mình nói thay đổi 1 chi tiết nhỏ cũng làm cho cả lịch sử thay đổi.

Đọc tiếp...
Phong Thiên 15/10/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

HB bạn kia tính đúng rồi, mình chỉ tính lại HD thôi nhá
AH= \(\sqrt{12^2-7,2^2}\)= 9,6

cosB = \(\frac{BH}{AB}\)\(\frac{7,2}{12}\)= 0,6 => B = 59 độ
\(\widehat{BAH}\)= 180-90-59= 31 độ
\(\widehat{HAD}\)= 90 :2 -31 = 14 độ
tan14= \(\frac{HD}{AH}\)\(\frac{HD}{9,6}\)= 0,22 (tan14=0,22)
=> HD= 2,112 cm
 

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 15/10/2017 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Ta có: BC^2 = AB^2 + AC^2
= 12^2 + 16^2 = 400
=> BC = √400 = 20 (cm)
Δ ABC vuông có đường cao AH:
=> AB^2 = BH.BC
=> BH = AB^2/BC = 12^2/20 = 7.2 (cm)
=> CH = 20 - 7.2 = 12.8 (cm)
Ta có: AD là phân giác
=> BD/CD = AB/AC
=>( BD + CD)/CD = (AB + AC)/AC
=> 20/CD = 28/16
=> CD = 80/7
=> HD = CH - CD
= 12.8 - (80/7)
= 48/35 (cm)

Đọc tiếp...
Phong Thiên 15/10/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Hình hơi xấu, thông cảm!!! :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Tiên 26/06/2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

Tam giác ABC vuông ở A có AB=6dm ,AC=8dm nên BC= 10 dm (Pytago)

Vì BM là p/g trong của tg ABC nên \(\frac{AM}{AB}\)\(\frac{MC}{BC}\)(t/c p/g trong của tam giác)

\(\frac{AM}{AB}\)\(\frac{MC}{BC}\)\(\frac{AM+MC}{AB+BC}\)=\(\frac{AC}{AB+BC}\)=\(\frac{8}{6+10}\)=\(\frac{1}{2}\)( tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

\(\frac{AM}{6}\)\(\frac{1}{2}\)\(\Rightarrow\)AM= 3 dm.

Vì BM, BN lần lượt là p/g trong và ngài của góc B của tg ABC nên BN\(⊥\)BM

Xét tg BMN vuông tại B có BA là đườngcao( BA\(⊥\)AChay BA\(⊥\)MN) có 

BA\(^2\)=NA*AM \(\Leftrightarrow\)6\(^2\)= AN*3 \(\Rightarrow\)AN= 12(dm).

Vậy AM=3(dm), AN=12(dm)

Đọc tiếp...
Oo Bản tình ca ác quỷ oO 26/06/2017 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

thks nha

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Huy 15/10/2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Nếu BC2 = AC+ AB2 thì tam giác ABC vuông tại A. (Pytago)

ta có: 7,52 =  4,52 + 62 => tam giác ABC vuông tại A.

Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH nên: AH.BC = AC.AB <=> AH = (AC.AB)/BC <=> AH = 3,6 cm

Ta có: AB2 = BC.BH <=> BH = AB2 /BC <=> 36/7,5 = 4,8 cm

=> HC = BC - BH = 7.5 - 4.8 = 2.7 cm

Đọc tiếp...
Uyên Dii 15/10/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

vẽ hình nữa nha

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 15/10/2017 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Quỳnh Nga làm đc ko mà Spam?

Giải:

Do ABCABC cân nên AB=AC=7+2=9 cm

H là hình chiếu của B lên AC nên BH vuông góc AC

Áp dụng Py - ta - go, ta có: 

\(BC=\sqrt{BH^2+2^2}=6\)

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 15/10/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

Quân ngu chúng mày ko bt kéo đề xuống mà làm à?

Đọc tiếp...
nicktick2 15/10/2017 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm
  • OoO Ledegill2 OoO ngũ thì có, sai đề
Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 24/09/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Đinh Phương Linh tham khảo nha:

 2sin²2x + sin7x - 1 = sinx <=> sin7x - sinx - cos4x = 0 
<=> 2cos4x.sin3x - cos4x = 0 <=> cos4x.(2sin3x -1) = 0 

<=> [ cos4x = 0 
----- [ sin3x = 1/2 

<=> [ x = pi/8 + kpi/4 
----- [ x = pi/18 + 2kpi/3 
----- [ x = 5pi/18 + 2kpi 

Đọc tiếp...
Võ Kim Tuấn Anh 24/09/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{2047}{1024}\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 22/09/2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

D H K A M N C

Tam giác DHK vuông => \(DK=\sqrt{HK^2-DH^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8\)

\(HK.DA=DH.DK\) ( cùng bằng 2 lần diện tích tam giác DHK)

=> \(DA=\frac{DH.DK}{HK}=\frac{6.8}{10}=4,8\)

AMDN là hình chữ nhật (vì tứ giác có các góc đều vuông)

=> \(AC=\frac{1}{2}DA=2,4\)

Đọc tiếp...
Phan Huy Toàn 22/09/2017 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Mk chưa học dạng này vì mk mới học lớp 6 mà mấy bạn giúp mk tăng điểm hỏi đáp nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: