Giúp tôi giải toán


Nguyễn Mai Anh 20/07 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

a) Ta có số hạng thứ x là  \(\frac{x}{\left(x+1\right)^2}\)( cái này bạn tự nhìn quy luật của nó rùi CM nhé)

\(\Rightarrow\)Số hạng thứ 35 là khi x=35 và bằng: \(\frac{35}{\left(35+1\right)^2}=\frac{35}{1296}\)

b) Gọi \(Q\left(x\right)=\frac{x}{\left(x+1\right)^2}+\frac{\left(x+1\right)}{\left(x+1+1\right)^2}+....\)

Ta có: \(Q\left(1\right)=\frac{1}{\left(1+1\right)^2}\)

 \(Q\left(2\right)=Q\left(1\right)+\frac{2}{\left(2+1\right)^2}\)

\(Q\left(3\right)=Q\left(2\right)+\frac{3}{\left(3+1\right)^2}\)...........

\(\Rightarrow Q\left(x\right)=Q\left(x-1\right)+\frac{x}{\left(x+1\right)^2}\)

\(\Rightarrow\)Ta có quy trình sau: \(X=X+1:A=A+\frac{X}{\left(X+1\right)^2}\) \(CALC\)  \(1=\frac{1}{4}===....\)Ấn đến khi X=n ta tíh đc Q(n) (cái này mk ghi quy trình tắt thui bạn tự ghi các phím vào nhé)

Áp dụng quy trình trên ta tíh đc \(Q\left(30\right)\approx2,4140544951\)

phamthiminhtrang 20/07 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

M - 973 \(\in\)BC( 1256 ; 3568 ; 4184 )

N - 973 \(\in\)BC( 1256 ; 3568 ; 4184 )

Đặt a = BC( 1256 ; 3568 ; 4184 ) = 580 902 512

=> M - 973 = k . a ( k là một ẩn )
N - 973 = I . a ( Ia cũng là một ẩn )

Ta có : M là số lớn nhất có 12 chữ số

=> k . a \(\le\)9999.....9999 ( 12 số 9 )
=> k \(\le\)3 413

Dấu = xảy ra khi M lớn nhất => M = 3 413 . 292 972 048 + 973 = 999 913 600 797

Tương tư : N là số nhỏ nhất có 12 chữ số :
=> I.a \(\ge\)1011

=> I \(\ge\)342

Dấu = xảy ra khi N nhỏ nhất => N = 342 . 292 972 048 + 973 = 100 196 441 389

Thiên An 20/07 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Đặt  \(A\left(x\right)=\left(2+x+2x^3\right)^{15}=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+...+a_{45}x^{45}\)

Như vậy  \(A\left(0\right)=\left(2+0+2.0^3\right)^{15}=a_0+a_1.0+a_2.0^2+a_3.0^3+...+a_{45}.0^{45}=a_0\)

hay  \(a_0=\left(2+0+2.0^3\right)^{15}=2^{15}\)

Lại có  \(A\left(1\right)=\left(2+1+2.1^3\right)^{15}=a_0+a_1.1+a_2.1^2+a_3.1^3+...+a_{45}.1^{45}\)

                      \(=a_0+a_1+a_2+a_3+...+a_{45}=a_0+S=2^{15}+S\)

hay  \(2^{15}+S=\left(2+1+2.1^3\right)^{15}=5^{15}\)

\(\Rightarrow S=5^{15}-2^{15}\)

Đào Nhật Minh 19/07 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

a) 27*3n=243

33*3n=35

33+n=35

=>3+n=5

n=5-3

n=2

b)2n=32

2n=25

=>n=5

nghia 19/07 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

a)   \(27.3^n=243\)

\(\Leftrightarrow3^3.3^n=3^5\)

\(\Leftrightarrow3^{n+3}=3^5\)

\(\Leftrightarrow n+3=5\)

\(\Leftrightarrow n=5-3\)

\(\Leftrightarrow n=2\)

b)   \(2^n=32\)

\(\Leftrightarrow2^n=2^5\)

\(\Leftrightarrow n=5\)

Bùi Công Doanh 19/07 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

a , 27 x 3n=243

           3n = 243 : 27

           3n = 9

           3n = 32

suy ra n =2

b , 2n = 32

    2 = 25

suy ra n = 5 

Edogawa Conan 09/07/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

\(\text{Kết quả là : 1823 }\)

Phan Văn Hiếu 04/10/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

1812 chứ sao lại 1823

a = 48 * 37 + r 

mà r<37<48

nên r lớn nhất là 36

48 * 37 + 36 = 1812

Trần Mỹ Hạnh 04/10/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

1823 nhé bạn

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2017 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Để SBC nhỏ nhất thì số dư phải bé nhất 

=> số dư = 0

Để SBC bé nhất thì số chia cũng phải bé nhất 

=> số chia = 1 

Vậy số bị chia là : 34 x 1 + 0 = 34

nguyển văn hải 09/07/2017 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

để SBC nhỏ nhất thì số dư phải bé nhất 

=> số dư = 0

để SBC bé nhất thì số chia cũng phải bé nhất 

=> số chia = 1 

=> SBC là : 34 x 1 + 0 =34

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Nếu số dư là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

=> Số dư = 8

Vì là số bị chia nhỏ nhất

=> Số chia nhỏ nhất = 9

Số bị chia nhỏ nhất là:

34 x 9 + 8 = 314

Đ/s: ...

Thiên An 03/07/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

1. Với D là biến đếm, ta có quy trình bấm phím liên tục:

D=D+1:A=DxB-C-D:C=B:B=A

CALC giá trị C=1; B=2; D=2 bấm "=" liên tục

Kết quả: x12 = 5245546; x13 = 67751587; x14 = 943276658

2. Dùng máy tính tính được x=27; y=11; z=19  => A=?

Thiên An 03/07/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Bài 2 ta có  \(x+\frac{1}{y+\frac{1}{z}}=\frac{5689}{210}\)

- B1: Tìm thương và số dư của 5689 cho 210

Tìm đc thương là 27 => x = 27  và dư 19

- B2: Tìm thương và dư của 210 cho 19

Tìm đc thương là 11 => y = 11 và dư 1

Đến khi thấy dư 1 thì dừng lại, số chia cũ là 19 chính là z = 19

Nguyễn Phúc Thiên 03/07/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Hướng dẫn cụ thể cách bấm bài 2 được ko bạn

Fan T ara 03/07/2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

bằng 4100 bạn nha

animeboy 09/07/2017 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

1500+2600

=1000+2000+500+600

=3000+1100

=4100

Vậy 1500+2600=4100

o0oNguyễno0o 03/07/2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

1 500 + 2 600 = 4 100

Thiên An 30/06/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

2/ Thay các giá trị x=-1; 1; 2; 3 vào đa thức đã cho rồi lập đc cái hệ phương trình 4 ẩn, giải = máy tìm được a,b,c,d.

Câu b dễ rồi chỉ việc thay x=-2.678 vào đa thức thôi

Câu c thay x=5/2 vào đa thức tính ra đc kq chính là số dư P(x) cho 2x-5

Thiên An 30/06/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

1/ Lập quy trình bấm phím liên tục

D=D+1:C=2B-3A+D2:A=B:B=C

Ấn CALC gán giá trị D=2; A=1; B=3

Nhấn "=" liên tục

Kết quả: x39 = 611543010

              x40 = -4546632947

              x41 = 10927893243 (cái này phải xử lý số tràn màn hình)

p/s: học lâu rồi ko nhớ lắm ko biết có đúng ko nữa :)

o0o Kurogane ikki2 o0o 30/06/2017 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

31 335 x 2 342 225 - 3 435 668

= 73 393 620 375 - 3 435 668

= 73 390 184 707

o0oNguyễno0o 30/06/2017 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

31 335 x 2 342 225 - 3 435 668

= 73 393 620 375 - 3 435 668

= 73 390 184 707

xử nữ đáng yêu 30/06/2017 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

31335 x 2342225 -3435668

=73393620375 - 345668

=73393274707

Nếu anh còn tồn tại 26/06/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

500 + 33567 x 390145

=13095997715

tk nhoa

chúc khỏe mạnh

dũng nam sơn 26/06/2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

500 + 33567 x 390145

= 13095997715

         Đáp số :.....

tích mk nha các bn

>_< học tốt

Dinh Thi Thu Huong 28/06/2017 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

500+33567x390145=130959977715

Nguyen Thi Lan Huong 26/06/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

32468 + 86402 - 46028 : 2

= 32468 + 86402 - 23014

= 118870 - 23014

= 95856

Nguyễn Dương Ngọc Trâm 26/06/2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

32468 + 86402 - 46028 : 2 = 30,920

Fan T ara 26/06/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

32468+86402-46028:2

=32468+86402-23014

=118870-23014

=95856

k nha

Thắng Nguyễn CTV 22/06/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(1+2+3+...+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

\(\Rightarrow VP=\frac{2017\left(2017+1\right)}{2}=2035153\)

Lại có:\(VT^2=17+\sqrt{17+\sqrt{17+...+\sqrt{17}}}\)

\(\Rightarrow VT^2-VT=17\Rightarrow VT^2-VT-17=0\)

\(\Rightarrow VT=\frac{\sqrt{69}+1}{2}>0\) (thỏa)

\(\frac{\sqrt{69}+1}{2}x=2035153\Rightarrow x=...\)

Có gì đó sai sai

Thắng Nguyễn CTV 22/06/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

\(VT^2-VT-17=0\)

\(\Delta=\left(-1\right)^2-4\cdot\left(-17\right)=69\)

\(\Rightarrow VT_{1,2}=\frac{1\pm\sqrt{69}}{2}\Rightarrow VT=\frac{1+\sqrt{69}}{2}\) vì VT>0

Huong Nguyen Thi Tuyet 22/06/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Ra x= 437355,8081 :( 

Chả biết đúng hay sai

Mà giải thích chỗ \(\frac{\sqrt{69}+1}{2}\)được không?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: