Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm qua lúc 20:27

a,Nếu bể cá không có nắp thì làm như sau:

Diện tích xung quanh của bể cá là: (1,2 +0,8)\(\times\) 2 \(\times\) 1 = 4 (m2)

Diện tích mặt đáy của bể cá là:

1,2 \(\times\)0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích kính làm bể cá là:

4 + 0,96 = 4,96 (m2)

b, Thể tích bể cá là: 1,2 \(\times\) 0,8 \(\times\) 1 = 0,96 (m3)

      60% = \(\dfrac{3}{5}\)

Lượng nước cần đổ thêm là:

0,96\(\times\) ( \(\dfrac{4}{5}\) - \(\dfrac{3}{5}\)) = 0,192 (m3)

 Đổi 0,192 m3 = 192 l

Đáp số: a, 4,96 m2

              b, 192 l 

 

 

 

Hôm kia lúc 21:34

Ta có: số bé nhất có 1 chữ số là số 0; gọi số cần tìm là x

⇒ \(x-6+3-7=0\)

    \(x-6+3=0+7\)

    \(x-6+3=7\)

    \(x-6=7-3\)

    \(x-6=4\)

    \(x=4+6\)

    \(x=10\)

→ Vậy số cần tìm là 10

Hôm kia lúc 21:41

loading...    

7 tháng 6 lúc 10:48

12+10+30+10=62

4 tháng 6 lúc 14:29

\(20+56+78+46\)

\(=76+78+46\)

\(=154+46\)

\(=200\)

\(23456+12345\)

\(=35801\)

4 tháng 6 lúc 14:25

a: =98+102=200

b: =35801

3 tháng 6 lúc 18:30

1 + 1 + 9 + 8 \(\times\) \(\dfrac{769}{99}\)

= 11 + \(\dfrac{6152}{99}\)

=\(\dfrac{7241}{99}\)

 

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
30 tháng 5 lúc 17:49

Lời giải:

$123+93=216$

$32+77=109$

$84+19=103$

$12+48=60$

30 tháng 5 lúc 9:43

\(56+33=89\)                    \(94+16=110\)                \(38+77=115\) 

Chúc bạn học tốt   

30 tháng 5 lúc 11:15

Trả lời

                    94+16=110

38+77=115