Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Ánh Hằng 30 tháng 10 2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

B A C D 6cm 10cm 8cm

Diện tích hình tam giác ABC là : 6 x 8 : 2 = 24 ( cm2 )

Vì đường cao vuông góc với đáy , mà đây là tam giác vuông có đường cao hạ từ đỉnh A nên đường cao sẽ cắt BC tại D , chia BC thành 2 phần bằng nhau . Vậy diện tích 1 phần là : 24 : 2 = 12 ( cm2 )

Độ dài đường DC là : 10 : 2 = 5 ( cm )

Độ dài đường cao hạ từ A xuống đáy là : 12 x 2 : 5 = 4,8 ( cm )

Đáp số : 4,8cm .

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 3 tháng 1 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

a:0,2+a:0,5+a x2,35+a x45%

=a x5+a x2+a x2,35 +a x0,45

=a x(5+2+2,35+0,45)

=a x9,8

Đề yêu cầu tìm a hay tìm kết quả z?

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
︵✿ɦσàĭ‿✿ 3 tháng 1 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

a:0,2+a:0,5+a x2,35+a x45% = ??? 

ko có kq sao tìm a đc

Đọc tiếp...
Barack Obama 4 tháng 2 2017 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số túi 50 kg, b là số túi 10 kg

b - a = 20 => a = b - 20

a x 50 = b x 10

(b - 20) x 50 = b x 10

b x 50 - 1000 = b x10

b x 50 - b x 10 = 1000

b x 40 = 1000

b = 1000 : 40 = 25

Vậy số túi đường 10 kg là 25 túi

Số đường cửa hàng có :

25 x 10 = 250 kg 

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 17 tháng 12 2019 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

12 tấn = 12000 kg

8 cm3 = 0,00008 m3

#Học tốt!!!

~NTTH~

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Trọng 17 tháng 12 2019 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

12 tấn = 12000 kg

8cm3=0,000008m3

Đọc tiếp...
Phạm Đình Dũng 17 tháng 12 2019 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

12 tấn = 12000kg

8cm3 = 0,000008 m3

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 12 tháng 12 2019 lúc 23:29
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+7\right|=\left|x-9\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+7=x-9\\x+7=-\left(x-9\right)=-x+9\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-x=-7-9\\x+x=-7+9\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}0=-16\left(loai\right)\\2x=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow2x=2\)

\(\Leftrightarrow x=2:2\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
๖ŋąŗųţǫლ 23 tháng 11 2019 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

100 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

Học~Tốt

Đọc tiếp...
Dũng Lê 23 tháng 11 2019 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

100=1+3+5+7+.........+19

Hok tốt đúng cho mk nh a

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) 23 tháng 11 2019 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

100=1+3+5+7+9+11+13+15+17+19

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 9 tháng 5 2018 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

2 tuổi

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 9 tháng 5 2018 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

tuổi con 6 năm sau :

32:(5-1)x1=8(tuổi )

tuổi con hiện nay là :

8-6=2(tuổi)

d/s :...........

Đọc tiếp...
• Ƭhiên ᗪii • ( Pɾℴ ) 17 tháng 11 2019 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

6 năm sau số tuổi mẹ hơn con không thay đổi

tuổi con hiện nay

32:4-6=2 tuổi

tuổi mẹ hiện nay

2.5=10 tuổi

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) 20 tháng 10 2019 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

(12x3y3z) : (15xy3)

= (12 : 15) (x3 : x) (y3 : y3) z

=\(\frac{12}{15}\)x2z

=\(\frac{4}{5}\)x2z

(nếu sai thì thôi, đừng k sai nha)

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 3 tháng 9 2019 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

               Bài giải:

Số số hạng của dãy đó là:

\(\left(999-1\right):2+1=499\)( số )

Tổng dãy số trên là:

\(\left(999+1\right).500:2=250000\)

Đáp số: \(250000\)

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Bảo Nam 1 tháng 9 2019 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy 1; 3; 5; ...; 997; 999 là:

( 999 - 1 ) : 2 + 1 = 500 ( số hạng )

Tổng của C là :

( 999 + 1 ) . 500 : 2 = 250000

Vậy C = 250000

Đọc tiếp...
Tsukimono Akari 『緑』 1 tháng 9 2019 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy số C là :

( 999 - 1 ) : 2 + 1 = 500 (số hạng)

Tổng của dãy số C là :

( 999 + 1 ) . 500 : 2 = 250 000

Vậy ........

=))

Đọc tiếp...
๖ۣۜMùa☠ Nắng♔༺ℬøşş༻Ҩž乡(๖ۣۜToán-Văn๖ۣۜ)ღ 3 tháng 3 2019 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Giải 
Tăng chiều rộng 5m thì diện tích tăng thêm là: 
500 - 375 = 125 ( m2 ) 
Chiều dài hình chữ nhật là: 
125 : 5 = 25 ( m ) 
Chiều rộng chữ nhật là: 
375 : 25 = 15 ( m ) 
Chu vi hình chữ nhật là: 
( 25 + 15 ) x 2 = 80 ( m ) 
Số cây trồng tất cả là: 
80 : 5 = 16 ( cây ) 
Đáp số : 16 cây
 

Đọc tiếp...
Phạm Cao Anh 2 tháng 11 2019 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

16 cây nhen

Đọc tiếp...
Khánh Linh :> 11 tháng 8 2019 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

hình như bài này tui làm rồi ko chắc cơ 

Ta có p (x) = ã4 + bx3 +cx2 +dx +e

Suy ra chia các nhóm 

p(1)=a+b+c+d+e=1

p(2)=16a+8b+4c+2d+e=2

p(3)=81a+27b+9c+3d+e=7

p(4)=256a+64b+16c+4d=24

Vậy sau khi chia ra ta có công thức:

a+b+c+d+e=-1

15a+7b+3c+d+3

255a + +63b+15c+3d+=15

624 +124b+24c+4d+25

a=\(\frac{1}{24}\)

b=\(\frac{5}{12}\)

Vậy :

=>p(x)+\(\frac{1}{24}^4-\frac{5}{12}x^3+\frac{59}{24}^2-\frac{25}{12x}-1\)

Đọc tiếp...
mi ni on s 13 tháng 11 2017 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Giả sử p(x) = ax4+bx3+cx2+dx+e ta có:

suy ra:

p(1)= a+b+c+d+e=-1                                              a+b+c+d+e=-1               

p(2)= 16a+8b+4c+2d+e=2                                      15a+7b+3c+d=3   

p(3)= 81a+27b+9c+3d+e=7              tương đương {  80a+26b+8c+2d=8        Chỗ này có máy vinacal bấm ra luôn nhưng mk ko có

p(4)= 256a+64b+16c+4d+e=14                                255a+63b+15c+3d=15

p(5)=625a+125b+25c+5d+e=24                              624a+124b+24c+4d=25

                        a+b+c+d+e=-1                                       a=1/24

                        15a+7b+3c+d=3                                     b=-5/12

tương đương {  50a+12b+2c =2              tương đương{   c=59/24

                         210a+42b+6c=6                                     d=-25/12

                         564a+96b+12c=13                                  e=-1

Vậy p(x)=1/24x4-5/12x3+59/24x2-25/12x-1

Thay các số trên vào sẽ ra 

HUHUHUHU tui cũng ôn thi máy tính cầm tay bị loại rồi!! 

Đọc tiếp...
Triệu Minh Anh 11 tháng 8 2019 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Hoặc bạn có thể dùng Nội suy Newton

Sẽ giúp bạn tìm ra đa thức P(x) nhanh hơn

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Nam 16 tháng 7 2019 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

1)    \(\frac{2}{3}x+\frac{3}{4}\left(x-5\right)=-\frac{5}{6}\)

      \(\frac{2}{3}x+\frac{3}{4}x-\frac{15}{4}=-\frac{5}{6}\)

       \(\frac{17}{12}x=-\frac{5}{6}+-\frac{15}{4}=-\frac{55}{12}\)

   \(x=-\frac{55}{12}:\frac{17}{12}=-\frac{55}{17}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: