Giúp tôi giải toán và làm văn


tth CTV 09/10/2018 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Mình mới lớp 7 chưa học đồng dư. Nên đọc lý thuyết có phần không hiểu lắm. Nên có gì sai sót trong sử dụng đồng dư mong bạn thông cảm! Cảm ơn bạn!

Ta có:

\(7^{2018}=7^{2016+2}=7^{4k+2}=2401^k.49\equiv49\left(mod9\right)\Rightarrow7^{2018}\) có tận cùng là 9

\(2017^{2018}=2017^{2016+2}=2017^{4k+2}=2017^{4k}.2017^2\equiv2017^2\left(mod9\right)\Rightarrow2017^{2018}\) có tận cùng là 9

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 09/10/2018 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

a) 72018 = 72016 . 72 = 74 . 504 . 49 = ................1 . 49 =................9

Chữ số tận cùng của số này là 9.

b) 20172018 = 20172016 . 20172 = 20174 . 504 . ...........................9 = ................1 . ..............9 =................9

Chữ số tận cùng của số này là 9.

Đọc tiếp...
temotojirimo 10/10/2018 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

2222244444.2222266666

=(2222200000+44444) (2222200000+66666)

=4938172840000000000+148145185200000+98763456800000+2962903704

=4938419751604903704

b,1628493272

=(16284.104+9327)2

=(16284.104)2+2.16284.104.9327+93272

=26516865600000000+3037617360000+86992929

=26519903304352929

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 10/10/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

2222244444.2222266666=49384197516043704

\(162849327^2=26519903304352929\)

hok tốt 

hhhhiii

Đọc tiếp...
minh phượng 09/10/2018 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

\(a,2222244444\cdot2222266666=49384197516043704.\)

\(b,162849327\cdot2=26519903304352929.\)

Học tốt nhé bn.

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 08/10/2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

48 000 - ( 2500 . 2 + 9000 . 3 + 9000 . 2 : 3 )

= 48 000 - ( 5000 + 27 000 + 18 000 : 3 )

= 48 000 - ( 5000 + 27 000 + 6000 )

= 48 000 - 38 000

= 10 000

Đọc tiếp...
PHẠM MINH QUÂN 08/10/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

NẾU CẬU CHƠI SAO LEGEND THÌ MÌNH SẼ GIÚP

Đọc tiếp...
Trần Việt Hoàng 08/10/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

48000-(2500x2+9000x3+9000x2:3)

=48000-(50000+27000+6000)

=-35000

Đọc tiếp...
Emma Granger 06/10/2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

101 ngày=14 tuần 3 ngày
=> 98 ngày nữa là thứ năm
=> 101 ngày nữa là chủ nhật

Đọc tiếp...
Thân Vũ Khánh Toàn 06/10/2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Hình như là Chủ Nhật

.............

..............?

Đọc tiếp...
Phạm Vân Anh 10/10/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

trả lời :

101 ngày nữa là chủ nhật 

chúc bn hok tốt :

#vanh #

Đọc tiếp...
kudo shinichi 04/10/2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

22 + (x - 3) = 52

4 + (x - 3) = 25

x - 3 = 25 - 4

x - 3 = 21

x = 21 + 3

x = 24

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 06/10/2018 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

22 + ( x - 3 ) = 52

<=> 4 + ( x - 3 ) = 25

<=> x - 3 = 21

<=> x = 24

9x - 2 . 32 = 34

<=>9x - 2 = 34 : 32

<=>9x - 2 = 9

<=>9x = 11

<=> x = 11/9

10x + 22 . 5 = 102

<=> 10x + 4 . 5 = 100

<=> 10x + 4 = 20

<=> 10x = 16

<=> x = 1,6

Đọc tiếp...
DoraemonChipY 04/10/2018 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

(72005+72004) : 72004

= 72005 : 72004 + 72004 : 72004

= 71 + 70

= 7 + 1 

= 8

Đọc tiếp...
Super DD 04/10/2018 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

(7^2005+7^2004):7^2004

=7^2005:7^2004+7^2004:7^2004

=7+1

=8

Đọc tiếp...
Tran Van Hoang 04/10/2018 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

=7 +1=8

Chúc bạn học tốt 

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi 04/10/2018 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

14x= 82-54

14x=28

x=28:14

x= 2

k đúng mk nha

Đọc tiếp...
DoraemonChipY 04/10/2018 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

14x + 54 =82

<=>14x=28

<=>x=2

Hok tốt.

Đọc tiếp...
việt hoàng 04/10/2018 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

14x+54=82

14x=82-54

14x=28

x=28:14

x=2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phát Taurus 29/09/2018 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

111...111 (27 chữ số 1) có tổng các chữ số là 27

Mà 27 = 3 . 9

Vậy 111...111 (27 chữ số 1) \(⋮\)27 (đpcm)

Đọc tiếp...
cool queen 28/09/2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

\(9+8.6.53.2\)

\(=9+5088\)

\(=5097\)

Đọc tiếp...
Kaito Kuroba_Kaito Kid 28/09/2018 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm
LÊ TRUNG HIẾU 23/09/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

trả lời

1+1=2

2+2=4

...........

10+10=20

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Huyền 23/09/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

=2

=4

=20

CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Song Ngư Lạnh Lùng 23/09/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

10 + 10 = 20

hok tốt

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 02/06/2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: 5 = 2 + 3

           9 = 4 + 5

           13 = 6 + 7

           17 = 8 + 9

Do: x = a + (a + 1) (a thuộc N)

Nên: 1 + 5 + 9 + 13 + 16 + ... + x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ... + a + (a + 1) = 501501

Hay (a + 1)(a + 2) = 10031002 = 1001 . 1002 => a = 1000

=> x = 1000 + (1000 + 1) + 2001

=> x = 2001

Đọc tiếp...
Luôn yêu bn 21/09/2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

2001 nha

Đọc tiếp...
anh em 17/07/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

2001 nha bn

Đọc tiếp...
Thiêndii2k7 19/09/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Chu vi HCN ban đầu là: 160 + (72 + 8) x 2 = 320 m

Chiều rộng HCN ban đầu là: 320 : (1 + 3) = 80 m

Chiều dài HCN ban đầu là: 80 x 3 = 240 m

Diện tích HCN ban đầu là: 240 x 80 = 19200 m

Nếu đúng nhớ k mình nha bạn

Đọc tiếp...
nguyenthiquynhtrang 23/09/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm
Thiêndii2k7 20/09/2018 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

b) Số thóc thu hoạch được trong 1 vụ là:

       19200 : 100 . 85,5 = 16416 ( kg )

              Đ/S:  16416 kg

 Bạn gì ơi, ở câu a diện tích là 19200 mnha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 05/09/2018 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

987456321 - 987456321 + 109876543210

= 0 + 109876543210 = 109876543210

Đáp só: 109876543210

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Tuan 05/09/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

987456321 - 987456321 + 10987654321

= 0 + 10987456321

= 10987456321

Chúc bn hok tốt

Đọc tiếp...
Luôn yêu bn 05/09/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

987456321-987456321+109876543210

=0+109876543210

=109876543210

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 03/09/2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

lấy sữa ở mỗi con bò là :22:2= 11(lít)

12 con bó đc số lít là : 11 x 12=132 (lít)

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 03/09/2018 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Giải :

Một con bò thì thu được số sữa là :

\(22:2=11\) (lít)

12 con bò thu được số sữa là :

\(11\times12=132\) (lít)

Đáp số : 132 lít

Đọc tiếp...
Dương Lê Vi Cầm 07/09/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 132 lít

Đọc tiếp...
Lê Thành Nguyên 29/08/2018 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi:

1+123456789=?

Câu trả lời:

1+123456789=1234567890

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 30/08/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

= 123456790

Học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 29/08/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

1 + 123456789 = 123456790

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: