Giúp tôi giải toán


tth 19/04/2017 lúc 06:31

5 giờ 4 phút nha

nhớ tk chúc bạn học tốt ^.^

nhớ tk chúc bạn học tốt ^.^

nhớ tk chúc bạn học tốt ^.^

Lê Hồng Anh 19/04/2017 lúc 06:15

5 gio 14 phut nha

Hatsune Miku 17/04/2017 lúc 18:14

Đổi 1/-3 = -1/3 ; 0 = 0/3

Suy ra -1 < x <_ 0

Suy ra x = 0

Vậy x = 0

Truong_tien_phuong 17/04/2017 lúc 18:13

Ta có:

\(\frac{1}{-3}< \frac{x}{3}\le0\)  

\(\Rightarrow\frac{1}{-3}< \frac{x}{3}\le\frac{0}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{-1}{3}< \frac{x}{3}\le\frac{0}{3}\)

\(\Rightarrow-1< x\le0\)

\(\Rightarrow x=0\)

vậy: \(x=0\)

Edogawa Conan 15/04/2017 lúc 21:40

Giải:Ta có: 20012 ≡ 4 (mod 2003) ⇒ 200110 ≡ 1024 (mod 2003) ⇒ 200120 ≡ 1007 (mod 2003) ⇒ 200140 ≡ 10072 ≡ 531 (mod 2003) ⇒ 200140.200110 ≡ 1024.531≡ 931 (mod 2003) 200150 ≡ 931 (mod 2003) ⇒ 2001100 ≡ 9312 ≡ 1465 (mod 2003) ⇒ 2001200 ≡ 14652 ≡ 1012 (mod 2003) ⇒ 2001400 ≡ 10122 ≡ 611 (mod 2003) ⇒ 2001400 . 2001100 ≡ 611.1465 ≡ 1777 (mod 2003) 2001500 ≡1777 (mod 2003) ⇒ 20011000 ≡ 17772 ≡ 1001 (mod 2003) ⇒ 20012000 ≡ 10012 ≡ 501 (mod 2003) ⇒ 20012000 . 200110 ≡ 501.1024 ≡ 256 (mod 2003) 20012010 ≡256 (mod 2003)Vậy : 20012010 chia cho 2003 có số dư là 256

 

Ngọc Mai 15/04/2017 lúc 20:29

Vì \(0=0\)nên \(31-1=30\)khác 0 

\(\Rightarrow\frac{1}{2}x+5=0\)

\(\frac{1}{2}x=0-5\)

\(\frac{1}{2}x=-5\)

\(x=-5:-\frac{1}{2}\)

\(x=2,5\)

Ủng hộ ! 

Zlatan Ibrahimovic 15/04/2017 lúc 20:25

Vì 0=0 và 31-1=30 khác 0.

=>-1/2x+5=0.

=>-1/2x=0-5=-5.

=>x=-5:(-1/2).

=>x=2,5.

tk mk nha có j kb vs mk

Bastkoo CTV 15/04/2017 lúc 20:30

\(\left(31-1\right)\left(\frac{-1}{2}x+5\right)=0\)

\(30.\left(\frac{-1}{2}x+5\right)=0\)

\(\frac{-1}{2}x+5=0:30\)

\(\frac{-1}{2}x+5=0\)

\(\frac{-1}{2}x=0-5\)

\(\frac{-1}{2}x=-5\)

\(x=\left(-5\right):\frac{-1}{2}\)

\(x=10\)

I do not need a boy 15/04/2017 lúc 19:54

\(\frac{3+6+9+...+54}{4+8+12+...+72}\) = \(\frac{3.\left(1+2+3+...+18\right)}{4.\left(1+2+3+...+18\right)}\)=\(\frac{3}{4}\)

Nguyễn Thùy Linh 15/04/2017 lúc 19:53

Ta có : \(\frac{3+6+9+...+54}{4+8+12+...+72}\)\(\frac{\left(54+3\right).18:2}{\left(72+4\right).18:2}\)=\(\frac{513}{684}\)=\(\frac{3}{4}\)

Duyệt đi, chúc bạn học giỏi!

Nguyễn Thị Thu Trang 15/04/2017 lúc 19:55

tính riêng tử số = 3+6+9+...+54

số số hạng của dãy số trên là : (54-3)*3+1= 154 (số)

tổng dãy số là : (54+3)*154/2 = 4389

tính riêng mẫu số = 4+8+12+...+72

số số hạng của dãy số trên là : (72-4)*4+1= 273 (số)

tổng dãy số là : (72+4)*273/2= 10374

=>\(\frac{tử}{mẫu}\)\(\frac{4389}{10374}\)\(\frac{11}{26}\)

Miniop1209 15/04/2017 lúc 08:58

a=50

b=60

tk mình nha

Rocker Phong 15/04/2017 lúc 09:01

a)0,05x475,23+0,05x523,77+0,05

=0,05x(475,23+523,77+1)

=0,05x1000

=50

b)0,6x95+1,2X2+0,6

=0,6x(95+1)+1,2x2

=0,6X96+2,4

=57,6+2,4

=60

vo thanh binh 15/04/2017 lúc 09:00

a ,            50 nhé 

b ,            60 nhé 

k nha mình chưa có điểm mình trả lời hơi chậm 1 chút

kudo shinichi 15/04/2017 lúc 10:13

luc đau hai kho la50  % a them 15 tan buvao kho b5tan thi 10 tan la 2%

vậy hai khó lúc đầu là 250 tấn

kudo shinichi 15/04/2017 lúc 10:10

lúc đầu mỗi kho có 250 tấn

kudo shinichi 15/04/2017 lúc 10:09

10 tấn là 2%

vậy lúc đầu mỗi kho có 250 tấn

Nguyễn Tiến Dũng 10/04/2017 lúc 14:39

2 m 9 cm =209 cm

S xung quanh:

209 x209 x 4=174724 cm2

S toàn phần :

209 x209x6=262086 cm2

Nguyễn Thị Thu Thảo 10/04/2017 lúc 15:40

                                                        2m 9cm = 2,09 m

          Diện tích xung quanh là

               2,09 x 2,09 x 4 = 17,0724 (m2)

          Diện tích toàn phần là

               2,09 x 2,09 x 6 = 25,6086 (m2)

          Đ/s: 17,0724 m

                 25,6086 m2       

Michael Nguyễn 2k3 10/04/2017 lúc 14:42

Diện tích xung quang của hình lập phương có cạnh là 2m là :

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương:

\(S_{xungquanh}=4x^2\)( với x là cạnh )

Thay x= 2m vào công thức ta có :

\(S_{xungquanh}=4x2^2\)

\(S_{xungquanh}=4x4=16\)

Có công thức tính diện tích toàn phần:

\(S_{tp}=6x^2\)

\(S_{tp}=6x2^2=6x4=24\)

Tương tự với trường hợp cạnh =9 cm nhé :))

Ad Dragon Boy 05/04/2017 lúc 20:50

5 vì bất cứ số nào nhân 5 mà là số lẻ thì tận cùng là 5

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đinh Thị Hồng Minh 05/04/2017 lúc 20:51

vì trong dãy có thừa số 5 => tận cùng của dãy bằng 5

k cho mình nhé

sakura 06/04/2017 lúc 10:17

ủng hộ mk nha mọi người

nguyên hữu huân 05/04/2017 lúc 18:18

như vậy ta sét

lúc đó nam còn 5p suy ra bình có số bi sau khi thêm là 5*2=10p[ tổng ko thay đổi]

số bi của nam sau khi bớt là

30/[5+10]*5=10 viên bi

số bi của nam trước khi cho là

10/5*7=14 viên

bắc có số bi là

30-14=16 viên

mọi người mình nha

Lê Anh Tú 05/04/2017 lúc 18:25

lúc đó nam còn 5p suy ra bình có số bi sau khi thêm là 5*2=10p[ tổng ko thay đổi]

 số bi của nam sau khi bớt là 30/[5+10]*5=10 viên bi

số bi của nam trước khi cho là 10/5*7=14 viên

bắc có số bi là 30‐14=16 viên 

cô gái cá tính 05/04/2017 lúc 18:19

nam có 14 viên

bắc có 16 viên

Sanjeeda Sheikh 03/04/2017 lúc 20:17

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là : 96:2=48(cm)

Chiều dài hình chữ nhật đó là : (48+12):2=30(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là : 30-12=18(cm)

Vậy diện tích hình chữ nhật đó là : 30x18=540(m2)

Đáp số:540m2

Ủng hộ mik nha mọi người !!!

kudo shinichi 03/04/2017 lúc 20:17

Nửa chu vi là : 96 : 2 = 48 ( cm )

Chiều dài là : 

( 48 + 12 ) : 2 = 30 ( cm )

Chiều rộng là :

( 48 - 12 ) : 2 = 18 ( cm ) 

Diện tích HCN là :

30 x 18 = 540 ( cm2 )

Trần Nhật Quỳnh 03/04/2017 lúc 20:16

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

96 : 2 = 48(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(48 + 12) : 2 = 30(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

30 - 12 = 18(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 x 18 = 540(cm2)

             Đ/s: 540cm2

Công chúa đáng yêu 02/04/2017 lúc 18:05

\(a,200+4000\times2\)

\(=200+8000\)

\(=8200\)

\(b,900+5000\times3\)

\(=900+15000\)

\(=15900\)

\(c,1000+155\times3\)

\(=1000+456\)

\(=1456\)

Khởi My 02/04/2017 lúc 17:56

\(a,200+4000\times2\)

\(=200+8000\)

\(=8200\)

\(b,900+5000\times3\)

\(=900+15000\)

\(=15900\)

\(c,1000+155\times3\)

\(=1000+456\)

\(=1456\)

Siêu nhân họ Đỗ 02/04/2017 lúc 07:25

a , 200 + 4000 x 2 = 8200

b , 900 + 5000 x 3 = 15900

c , 1000 + 155 x 3 = 1465

Nguyễn Minh Khánh 01/04/2017 lúc 18:10

x2+x=15

x nhân (2+1) = 15

x nhân 3 =15

x              = 15 :3

x=5

x3+x =20

x nhân (3+1) =20

x nhân 4 =20

x             = 20 :4 

x =5

Bùi Quang Sang 01/04/2017 lúc 17:59

tất cả là 5 nhé

tớ đang bị âm điểm  tk tớ nha 

Siêu nhân họ Đỗ 01/04/2017 lúc 11:07

X2 + X = 15

X x 2 + X x 1 = 15

X x ( 2 + 1 ) = 15

X x 3 = 15

X = 15 : 3

X = 5

X3 + X = 20

X x 3 + X x 1 = 20

X x ( 3 + 1 ) = 20

X x 4 = 20

X = 20 : 4 

X = 5

Siêu nhân họ Đỗ 31/03/2017 lúc 20:38

9 x 9 + 9 x 9

= 9 x ( 9 + 9 )

= 9 x 18

= 162

8 x 8 + 8 x 8

= 8 x ( 8 + 8 )

= 8 x 16

= 128

nguyễn thị khánh linh 01/04/2017 lúc 12:26

162 và 128 nha

nguyen thi thanh hien 01/04/2017 lúc 06:09

                              9* 9=81 +9*9=81

                              8*8=64   +8*8=64

                                       81+64=145

                                       81+64=145      145+145=290 

                  ta có thể lấy 145*2=290 nha bạn

                                     Nếu đúng k m nha     kb với m nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: