Giúp tôi giải toán và làm văn


Tran Trung Hieu 19/06 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :       

33332232

Còn nhiều số lắm bạn ạ nhưng 2 chữ số tận cùng bắt buộc phải là 32.

                              

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 14/06/2018 lúc 07:47
Báo cáo sai phạm

Coi chiều rộng là 1 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 phần như thế

Chiều dài thửa ruộng là :

54,8 : ( 5 - 1 ) x 5 = 68,5 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

68,5 - 54,8 = 13,7 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

68,5 x 13,7 = 938,45 ( m2 )

Số thóc thửa ruộng đó thu hoạch được là :

36 x ( 938,45 : 3 ) = 11 261,4 ( kg )

Đáp số : 11 261,4 kg

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 12/06/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Số đỗ nhà bác Ngọc thu được sau vụ mùa là:

397,6.5=1988 (kg)

Số tiền bác Ngọc thu được từ việc bán ngô là;

6700.397,6=3021760 (đồng)

Số tiền gia đình bác Ngọc thu được từ vụ mùa vừa rồi là;

3021760+8200.1988=19323360 (đồng)

Đ/S:19323360 đồng

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 12/06/2018 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

Số kg ngô thu hoạch được là:

                    397,6 : (5+1)  x 5 = 331,33 (kg)

Số kg đỗ thu hoạch được là:

                   397,6 - 331,33 = 66,27(kg)

Giá tiền 331,33kg ngô là:

                 331,33 x 6700 = 2219911 (đồng)

Giá tiền 66,27 kg đỗ là:

                 66,27 x 8200 = 543414 (đồng)

Vụ mùa vừa rồi bác Ngọc thu hoạch được:

               2219911 + 543414 = 2763325 ( đồng )

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 02/06/2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: 5 = 2 + 3

           9 = 4 + 5

           13 = 6 + 7

           17 = 8 + 9

Do: x = a + (a + 1) (a thuộc N)

Nên: 1 + 5 + 9 + 13 + 16 + ... + x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ... + a + (a + 1) = 501501

Hay (a + 1)(a + 2) = 10031002 = 1001 . 1002 => a = 1000

=> x = 1000 + (1000 + 1) + 2001

=> x = 2001

Đọc tiếp...
Địch Lệ Nhiệt Ba 02/06/2018 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

X = 200 cho 1 k

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Ánh 02/06/2018 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

 x = 2001

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 02/06/2018 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2003}{273}=7+\frac{92}{273}=7+\frac{1}{\frac{273}{92}}=7+\frac{1}{2+\frac{89}{92}}=7+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{92}{89}}}\)

\(=7+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\frac{3}{89}}}=7+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{89}{3}}}}\)

\(=7+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\frac{1}{29+\frac{2}{3}}}}=7+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\frac{1}{29+\frac{1}{\frac{3}{2}}}}}\)

\(=7+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\frac{1}{29+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}}\)

Do đó \(a=1;b=29;c=1;d=2\)

Đọc tiếp...
phongth04a ha 02/06/2018 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

ai giúp mình với mình đang cần gấp!!@@

Đọc tiếp...
Le Hong Phuc 28/05/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

121932631112635269 mới đúng nha, xài Vinacal mới được

Đọc tiếp...
phongth04a ha 25/05/2018 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

thì đấy là đáp án chính xác cậu thử tính lại mà xem tớ ko nhầm đâu

Đọc tiếp...
Le Hong Phuc 25/05/2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

sau chữ số thứ 15, nó toàn là số 0

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 15/05/2018 lúc 06:16
Báo cáo sai phạm

18,84x + 11,16x = 0,6

\(\Rightarrow\)30x = 0,6

\(\Rightarrow\)x = 0,6 : 30 = 0,02

vậy x = 0,02

Đọc tiếp...
Despacito 10/05/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(8x=7,8x+25\)

\(\Leftrightarrow8x-7,8x=25\)

\(\Leftrightarrow0,2x=25\)

\(\Leftrightarrow x=125\)

Đọc tiếp...
Monfan sub 10/05/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Dễ mà bạn :

8x = 7,8x + 25

<=> 8x - 7,8x = 25 ( chuyển vế)

<=> 0,2 x = 25

<=> x = \(\frac{25}{0,2}\)= 125.

Chúc bạn học tốt ~<>

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Anh 10/05/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

7,8x+25=8x

7,8x-8x =-25

-0,2x     =-25

x           =12,5

Đọc tiếp...
conan 07/05/2018 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

có trả lời ko ông

Đọc tiếp...
nguyen van thanhhung 07/05/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

troll hi hi

Đọc tiếp...
nguyen van thanhhung 07/05/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Câu 1 a) a. 42.033

b) hi hi mệt ứa

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 18/04/2018 lúc 07:41
Báo cáo sai phạm

9,65 . 0 . 4 . 2 . 5 = 0

Vì trong 1 tích nếu có 1 thừa số bằng 0 thì tích đó chắc chắn bằng 0

Vậy tích trên bằng 0

Đọc tiếp...
lương khánh linh 18/04/2018 lúc 06:03
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

9,65.0.4.2.5=0

Bất kì số nào nhân với 0 cũng =0 nha bn

Tk mk nha!

Đọc tiếp...
Sakura Kinomoto 18/04/2018 lúc 07:07
Báo cáo sai phạm

9,65.0.4.2.5=0

So nao nhan voi 0 cung bang kgong

Chuc ban hoc tot

Đọc tiếp...
kudo shinichi 15/04/2017 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

luc đau hai kho la50  % a them 15 tan buvao kho b5tan thi 10 tan la 2%

vậy hai khó lúc đầu là 250 tấn

Đọc tiếp...
nguyennghiadam 02/04/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

hai kho lúc đầu là 250 tấn là đúng 1000000000000000000000000000000000 phần trăm đó bạn

Đọc tiếp...
kudo shinichi 15/04/2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

lúc đầu mỗi kho có 250 tấn

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 16/04/2018 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

- Công Dụng Của Excel

Phần mềm Excel được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Ví dụ như: Kế toán, Nhân sự, Hành chính, Giáo viên, Kỹ sư ... và cả học sinh, sinh viên.

Công cụ này phù hợp cho những đối tượng soạn thảo tài liệu, tính toán các con số, phân tích dữ liệu gồm nhiều hàm thông dụng như Vlookup, Logic, SUM, AVG ,... cho phép bạn tính toán nhanh chóng mà ko cần sử dụng đến máy tính hay bất kì thiết bị nào khác hỗ trợ tính toán.

Đọc tiếp...
Uyên Trần 16/04/2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

- Công Dụng Của Excel

Phần mềm Excel được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Ví dụ như: Kế toán, Nhân sự, Hành chính, Giáo viên, Kỹ sư ... và cả học sinh, sinh viên.

Công cụ này phù hợp cho những đối tượng soạn thảo tài liệu, tính toán các con số, phân tích dữ liệu gồm nhiều hàm thông dụng như Vlookup, Logic, SUM, AVG ,... cho phép bạn tính toán nhanh chóng mà ko cần sử dụng đến máy tính hay bất kì thiết bị nào khác hỗ trợ tính toán.

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Thanh Huyền 16/04/2018 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Bạn phải nói cụ thể phần nào chứ,còn không trong sách tin học lớp 7 í,nếu ko có sách thì lên youtube hỏi(Vào tin học sóc nâu)

:))

Đọc tiếp...
leminhduc 30/10/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

xuống bỏ phiếuchấp nhận

Hai nhận xét, để tránh hầu hết các tính toán:

  • Các đa thức có nguồn gốc từ 1 , 2 và 3 , vì thế có tồn tại một đa thức Q sao cho P(x)-10x=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x) .P(x)-10x123QP(x)-10x=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x)
  • Các đa thức có bằng 4 và hệ số dẫn 1 , do đó Q(x)=x+z đối với một số liên tục chưa biết zcó giá trị sẽ là không thích hợp.P(x)-10x41Q(x)=x+zz

Như vậy, , tức là P(12)+P(-8)=104+P(12)+P(-số 8)=10(12-số 8)+11109(12+z)+91011(số 8-z) .

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 30/10/2017 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

cái này bạn thay vào giải hệ 4 ẩn cx đc

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc 31/10/2017 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

4 ẩn nhưng chỉ có 3 pt ,giải kiểu j

Đọc tiếp...
Hô Chi MInh 11/08/2017 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

A=1/1-1/2-1/3+1/2-1/3-1/4-1/5+1/3-1/4-1/5-1/6+...+1/19-1/20-1/21-1/22

A=1/1-1/22

A=21/22

  Vậy A=21/22

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng giang 11/08/2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

A= \(\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1.2.3}-\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{2.3.4}-\frac{1}{3.4.5}+\frac{1}{3.4.5}-\frac{1}{4.5.6}+...+\frac{1}{19.20.21}-\frac{1}{20.21.22}\right)\)

=\(\frac{1}{3}\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{9240}\right)\)

=\(\frac{171}{3080}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Tuấn 13/04/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

bn vào link này:http://thuthuatphanmem.vn/cach-lam-powerpoint-huong-dan-lam-bao-cao-thuyet-trinh-bang-powerpoint/

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: