Giúp tôi giải toán và làm văn


__Anzu__ 20 tháng 6 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Tại \(x=0\) ta có \(0^2+0+41=41\); Tại \(x=1\) ta có \(1^2+1+41=43\)

Tại \(x=2\)ta có \(2^2+2+41=47\),....

Tại \(x=39\)ta có \(39^2+39+41=1601\).

\(\Rightarrow\)Các kết quả tìm được đều là số nguyên tố.

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜTeam๖ۣۜGà ๖ۣۜCông ♈♐ Nghiệp๖ۣۜTrại๖ۣۜGà♡ ๖ۣۜ2k5 ☘️❧we are one☙ 16 tháng 6 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

311:5+311 .3/310.22(Câu 1)

\(=\frac{8.3^{11}}{3^{10}.4}=6\)

1/310 : 1/95   (Câu 2)

\(=\frac{1}{3^{10}}.3^{10}=1\)

(-25/36)5:5/6 (câu 3)

\(=\frac{-5^5}{6^{10}}.\frac{6^2}{5}=-\frac{5^4}{6^8}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 16 tháng 6 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Câu 2 :

Ta có : \(\frac{1}{9^5}=\frac{1}{\left(3^2\right)^5}=\frac{1}{3^{10}}\)

Vì \(\frac{1}{3^5}=\frac{1}{3^5}\Rightarrow\frac{1}{3^5}=\frac{1}{9^5}\)

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 28 tháng 5 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

=100

=400

=1

=4

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh( Kudo Shinichi - Thám Tử ) 28 tháng 5 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Trả lời

10 x 10 = 100

20 x 20 = 400

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

Hok tốt

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music 28 tháng 5 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

$10X10=10+10+10+...+10=100$

$10X10=10+10+10+...+10=100$

$20X20=20+20+20+...+20=400$

$1X1=$

$2X2=2+2=4$

Đọc tiếp...
HỒ NGUYỄN QUỲNH NHƯ ( Team Chăm Chỉ ) 22 tháng 5 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

trl:

2x+1000=15462

2x         =15462-1000

2x         =14462

x           =14462:2

x         =7231 

hok tot 

Đọc tiếp...
Cute Bear 22 tháng 5 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

2x + 1000 = 15462

2x = 15462 - 1000

2x = 14462

  x = 14462 : 2

  x = 7231

Vậy, x = 7231

Cbht

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ [Team Robloxian] ❧MMM☙ 22 tháng 5 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

\(2x+1000=15462\)

                 \(2x=15462-1000\)

                 \(2x=14462\)

                   \(x=14462:2\)

 \(\Rightarrow x=7231\)

\(\downarrow\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 22 tháng 5 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

159 + 357 = 516

485 + 158 = 643

13,23 x 11,12 = 147,1176

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
£ãø Đại ( ●SΔD◆ ) { ® } 22 tháng 5 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

159 + 357 = 516

485 + 158 = 643

13,23 x 11,12 = 147,1176

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 22 tháng 5 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

159 + 357 = 516

485 + 158 = 643

13,23 x 11,12 = 147,1176

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ [ ●SΔD◆ ] { ℗ } 21 tháng 5 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

7415963 -  475321 = 6940642

159753 + 349 = 160102

2546 + 8741 = 11287

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ [ ●SΔD◆ ] { ℗ } 21 tháng 5 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

7415963 -  475321 = 6940642

159753 + 349 = 160102

2546 + 8741 = 11287

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ [ ●SΔD◆ ] { ℗ } 21 tháng 5 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

7415963 -  475321 = 6940642

159753 + 349 = 160102

2546 + 8741 = 11287

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 21 tháng 5 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

111223 + 7894 = 119117

456 + 85214 = 85670

74153 + 36951 = 111104

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
☘️ Pé_Sushi ☘️ 21 tháng 5 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

= 119117

= 85670

= 111104 

k mik nha mik k lại

Đọc tiếp...
BIBIBO 21 tháng 5 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Trả lời

111223+7894=119117

456+85214=85670

74153+36951=11104

Tk mk nha !

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆⋆} 21 tháng 5 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 2468+1357 = 3825

             97531+86420 = 183951

              7890+12340 = 20230.

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú [ RBL ] ❧Dino☙ 21 tháng 5 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

=3825

=183951

=20230

k mình nha

chúc bạn 

học tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ [ ●SΔD◆ ] { ⋆ ⋆ } 21 tháng 5 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

2468 + 1357 = 3825

97531 + 86420 = 183951

7890 + 12340 = 20230

       #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 21 tháng 5 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

1000x = 10000 + 502

1000x = 10502

x = 10502 : 1000

x = 10,502

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
I Love Family 21 tháng 5 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

1000 . x = 10000 + 502

1000 . x = 10502

          x = 10502 : 1000

          x = 10,502

Đọc tiếp...
phuonganh do 21 tháng 5 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

1000.x=10502

         x=10502:1000

         x=10,502

Đọc tiếp...
I Love Family 21 tháng 5 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

12344 + 54567 = 66911

544574645 + 57464 = 544632109

54778 + 5644 = 60422

  

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 21 tháng 5 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

12344+54567=66911

544574645+57464=544632109

54778+5644=60422

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 21 tháng 5 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

12344 + 54567 = 66911

544574645 + 57464 = 544632109

54778 + 5644 = 60422

Đọc tiếp...
I Love Family 21 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

   \(2x+3x=20+30\)

   \(2x+3x=50\)

\(x\left(2+3\right)=50\)

             \(x.5=50\)

                 \(x=50:5\)

                 \(x=10\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 21 tháng 5 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

2x+3x=20+30

=> (2+3)x=50

=> 5x=50

=> x=50:5

=> x=10

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 21 tháng 5 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

\(2x+3x=20+30\)

\(5x=50\)

\(x=50:5\)

\(x=10\)

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 21 tháng 5 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

x - 12632 = 455789

x = 455789 - 12632

x = 443157

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
☘️ Pé_Sushi ☘️ 21 tháng 5 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

X - 12632 = 455789

X = 455789 + 12632

X =  468421

k mị nha

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆⋆} 21 tháng 5 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

Đề bài: x - 12632 = 455789

Trả lời: x - 12632 = 455789

<=> x = 455789 + 12632 = ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 21 tháng 5 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

100036 + 13665 

=113701

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú [ RBL ] ❧Dino☙ 21 tháng 5 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

=113701

chúc

bạn

học 

tốt

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 21 tháng 5 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

100036 + 13655

= 113701

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
I Love Family 20 tháng 5 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

100x = 130130 - 140 + 50

100x = 130040

     x = 130040 : 100

      x = 1300,4

~ Hok tốt ~ K cho mk nhé! Thank you.

Đọc tiếp...
BIBIBO 20 tháng 5 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

100x=130130-140+50

100x=130040

      x=130040:100

      x=1300,4

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 20 tháng 5 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

100x = 130130 - 140 + 50

100x = 129990 + 50

100x = 130040

x = 130040 : 100

x = 1300,4

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
I Love Family 20 tháng 5 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

9900x = 999999 - 98 + 1 

9900x = 999902

       x = 999902 : 9900

        x = 101,000202

~ Học tốt ` K cho mk nhé! Thank you.

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 20 tháng 5 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

9900x = 999999 - 98 + 1

9900x = 999901 + 1

9900x = 999902

x = 999902 : 9900

x = 101,000202

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ [ ●SΔD◆ ] { ⋆ ⋆ } 20 tháng 5 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

#)Mọi ng bỏ qua nha ( tại cái tật hết ;.; )

Đọc tiếp...
@xxxibgdrgn 20 tháng 5 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(12238686+54616=?\)

Đáp án :
\(=12293302\)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 20 tháng 5 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

12238686 + 54616

= 12293302

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ [ ●SΔD◆ ] { ⋆ ⋆ } 20 tháng 5 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

12238686 + 54616 = 12293302

       #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
BIBIBO 20 tháng 5 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

x+12435549=3161465526

x                  =3161465526-12435549

x                  =3149029977.

Hok tốt ! tk nha ! Thanks !

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 20 tháng 5 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Sr, mik làm lộn

x + 12435549 = 3161465526

x = 3161465526 - 12435549

x = 3149029977

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 20 tháng 5 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

x + 12435549 = 3161465526

x = 3161465526 - 12435549

x = 303709977

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
I Love Family 20 tháng 5 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

x . 100 = 15614000

x         = 15614000 : 100

x         = 156140

~ Học tốt ~ Tk cho mk đi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Tiến [●SΔD◆] {⋆} 20 tháng 5 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

x = 15614000 : 100

x = 156140

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 20 tháng 5 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

x . 100 = 15614000

x = 15614000 : 100

x = 156140

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 16 tháng 5 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

= 2007 + 52441 + 2222 - 1044484

= 54448 + 2222 - 1044484

= 56671 - 1044484

= -987814

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜAɾĭεʂ✰ ( Team Gà Công Nghiệp ) 16 tháng 5 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

2007 + 0229+ 2222 - 10222

= 2007 + 52441 + 2222 - 1044484

= 54448 + 2222 - 1044484

= 56671 - 1044484

= -987814

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 16 tháng 5 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

= 2001 + 52441 + 2222 - 1044484

= 54442 + 2222 - 1044484

= 56664 - 1044484

= - 987820

    #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
Đỗ Nhật Linh 30 tháng 9 2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc xe thứ hai là v (km/h)
=> vận tốc xe 1 là v +10 (km/h) (v>0)
Gọi t (h) (t>0) là thời gian xe 1 đi từ A đến B
=> t +1 (h) là tgian xe hai đi từ a đến b 
Theo bài ta có phương trình
AB= (v+10).t = v (t+1)
<=> v.t+ 10t = v.t+ v 
<=> 10 t =v
Mà v = AB/ (t+1) = 200/ ( t +1)
=> 10 .t =200/ (t+1)
Giải phương trình ta có t=4h (thỏa mãn t >0)
Vậy vận tốc xe thứu hai là  v= 200/ (4+1) =40 (km/h)
=> vận tốc xe 1 là 40+10= 50 km/h
 

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 30 tháng 9 2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm
https://www.slideshare.net/diemthic3/thi-tuyn-sinh-vo-10-thpt-ak-lc-nm-hc-2013
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: