Giúp tôi giải toán


Ngu Ngu Ngu 19/03 lúc 17:43

Ta có:

Số đó chia hết cho 33
\(\Rightarrow B\left(33\right)=0;33;66;99;132;...\)

\(\Rightarrow\) Các bội chính phương của 33 là:

\(0^2=0;33^2=1089;66^2=4356;99^2=9081;132^2=17424;...\)

Mà theo đề bài số đó phải có 4 chữ số

Nên số đó là: \(1089;4356;9801\)

Phạm Hữu Đang CTV 19/03 lúc 17:48

\(A=\frac{\frac{2012}{1}+\frac{2011}{2}+\frac{2010}{3}+...+\frac{1}{2012}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2013}}\)'

\(A=\frac{\left(1+\frac{2012}{2}+1+\frac{2010}{2}+1+...+\frac{1}{2012}+1\right)}{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2013}\right)}\)

\(A=\frac{\left(1+\frac{2013}{2}+\frac{2013}{3}+...+\frac{2013}{2012}\right)}{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2013}\right)}\)

\(A=\frac{2013\left(\frac{1}{2013}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2012}\right)}{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2013}\right)}\)

\(\Rightarrow A=2013\)

Siêu nhân họ Đỗ 19/03/2017 lúc 12:41

Có tất cả các số là :

          ( 19 - 1 ) : ( 3 - 1 ) + 1 = 10 ( số )

Tổng của số đầu và số cuối là :

         19 + 1 = 20

Được số cặp là :

         10 : 2 = 5 ( cặp )

Tổng của các số ( không kể x ) là :

           20 x 5 = 100

Tổng của X x 3 là :

           724 - 100 = 624

X là :

            624 : 3 = 208

                          Đáp số : 208 .

Chu Ngọc Anh 19/03/2017 lúc 11:02

(1+19)+(3+17)+(5+15)+(7+13)+(9+11)x3=724

20+20+20+20+20x3=724

20X5+xX3=724

100+xX3=724

xX3=724-100

xX3=624

x=624:3

x=208

Quách Trần Vũ 19/03/2017 lúc 10:05

Khoảng cách của số liền sau và số liền trước của dãy số 1+3+5+7+9+....+19 là:

                    3-1=5-3=7-5=9-7=2

Số số hạng của dãy số 1+3+5+7+9+....+19 là:

                    (19-1):2+1=10 (số số hạng)

Tổng của dãy số trên là:

                     (19+1)x10:2=100

Chuyển thành bài toán tìm x,ta có:

                      100+xX3=724

                       xX3=724-100

                        xX3=624

                         x=624:3

                        x=208

                                 Đ/s+208

Trần Nhật Quỳnh 18/03/2017 lúc 20:31

Nếu thêm vào tuổi của Hoa 2 tuổi thì Bình hơn Hoa số tuổi là: 14 - 2 = 12 (tuổi)
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Tuổi của Bình là: 12 : 3 x 4 = 16 (tuổi)

Thi Toán Khơi Dậy Niềm Vui 18/03/2017 lúc 20:36

Bài giải

Nếu thêm vào tuổi của Hoa 2 tuổi thì Bình hơn Hoa số tuổi là :

14 - 2 = 12 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Bình :  I---I---I---I---I

Hoa  :  I---I

Hiệu :       ........... ( hiệu là 12 tuổi )

Vậy hiệu tương ứng với số phần là :

4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi của Bình là : 

12 : 3 x 4 = 16 ( tuổi )

          Đáp số : 16 tuổi.

Jeff The Killer 18/03/2017 lúc 20:34

tuoi cua binh ko thay doi nen hieu giam 2 tuoi, cach giai day:

14-2=12

12:(4-1)x4=16

dung roi do k cho tui di !

Momozono Nanami 17/03/2017 lúc 21:01

\(12345679\times9\times7=777777777\)

Tống Hoàng Phúc 17/03/2017 lúc 21:13

1 234 567 x 9 x 7 = 77 777 721

Phan Thị Diệu Linh 17/03/2017 lúc 21:03

= 777777777

Maria 16/03/2017 lúc 11:47

   4/7 x 1/3 - 2/9 : 1/7

= 4/21 - 14/9

= 36/189 - 294/189

= sai đề hả

nhok buồn vui 16/03/2017 lúc 11:47

=4/21-14/9=-86/63

TK NHA

Kavil Hung 16/03/2017 lúc 11:46

= -86/63

Đặng Quốc Vinh 15/03/2017 lúc 21:30

Trong 1 phút vòi A chảy được số phần bể là:

1/45 (bể)

Trong 1 phút vòi B chảy được số phần bể là:

1/30 (bể)

Trong 10 phút cả hai vòi chảy được số phần bể là:

(1/30 + 1/45) x 10 = 5/9 (bể)

Vòi A phải chảy tiếp số phút là:

(1-5/9): 1/45=20(phút)

Đáp số: 20 phút.

Nguyễn Minh Anh 16/03/2017 lúc 10:32

20 phút

Nguyễn Thị Thu Thanh 12/03/2017 lúc 18:57

CÂU 1 : 7 m2

CÂU 2 : 230 cm2

CÂU 3 : 50 m 

Tối mình gửi lòi giải cho nha giờ mình có viêc bận rùi . đúng 1000000000000000000% lun đó

Phạm Đức Minh 13/03/2017 lúc 18:07

dễ toàn bài mình làm rồi

Trần Đình Toại 12/03/2017 lúc 20:43

Câu 2 : vì các điểm đều nằm ở giữa đoạn thẳng mà S là 115 => S ABCD là : 115 x 2 = 230 dm vuông

Câu 3 : số phần còn lại của vải đỏ : 1 - 3/7 = 4/7

số phần còn lại của vải xanh ; 1 - 3/5 = 2/5 

2/5 vải đỏ = 4/7 vải xanh => vải đỏ 7 phần ; vải xanh 10 phần

vải xanh dài ; 85 : ( 10 + 7 ) x 10 = 50 ( m )

Trương Thừa Long 11/03/2017 lúc 15:13

2-1=1/1

x=2

Do Not Ask Why 11/03/2017 lúc 15:17

\(x-1=\frac{x}{1}\)

\(x-1+1=x\)

\(x-2=x\)

  \(x=x+2\)

  \(x=2\)

Tran Huyen Nga 11/03/2017 lúc 15:25
  • x-1=\(\frac{x}{1}\)                                                                                                                                                                       x-1=x                                                                                                                                                                          0x=1                                                                                                                                                                        vậy không có giá tri của x thỏa mãn đề bài
  •              
Forever_Alone 09/03/2017 lúc 15:09

Xét dãy số từ 000 đến 999 có 1000 số mỗi số trong dãy có 3 chữ số
=> dãy số có: 3. 1000 = 3000 chữ số
Trong đó: các chữ số 0, 1, …,9 xuất hiện với số lần như nhau nên số lần xuất hiện của mỗi chữ số từ 0, 1,….,9 là: 3000 : 10 = 300 lần
=> từ 000 đến 999 có 300 chữ số 1
Dãy số 1000 đến 1999: cũng có 300 chữ số 1 xuất hiện trong dãy 000 đến 999 từ 1000 đến 1999 có 1000 số nên có thêm 1000 chữ số 1 ở hàng nghìn nữa
Từ 2000 đến 2016 có: 2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nên có thêm 9 chữ số 1 nữa
​Vậy có tất cả: 300 + 300 + 1000 + 9 = 1609 chữ số 1

Trần Thị Bảo Nhi 09/03/2017 lúc 15:33

Có 1609 số 1

Bùi Thu Hà 09/03/2017 lúc 15:14

1609 chu so 1

Nguyễn tũn 09/03/2017 lúc 08:09

=-1275

Nếu đúng thì nhớ tk nha bn

Trương Thị Thu Phương 09/03/2017 lúc 10:39

= - 1275

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: