Giúp tôi giải toán và làm văn


★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 3 tháng 9 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

               Bài giải:

Số số hạng của dãy đó là:

\(\left(999-1\right):2+1=499\)( số )

Tổng dãy số trên là:

\(\left(999+1\right).500:2=250000\)

Đáp số: \(250000\)

Đọc tiếp...
Tsukimono Akari 『緑』 1 tháng 9 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy số C là :

( 999 - 1 ) : 2 + 1 = 500 (số hạng)

Tổng của dãy số C là :

( 999 + 1 ) . 500 : 2 = 250 000

Vậy ........

=))

Đọc tiếp...
Lê Hữu Phúc 1 tháng 9 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 1000 có 500 số chẵn và 500 số lẻ nên tổng trên có 500 số lẻ.

Áp dụng các bài trên ta có C = (1 + 999) + (3 + 997) + ... + (499 + 501) = 1000.250 = 250.000 (Tổng trên có 250 cặp số)

Đọc tiếp...
๖ۣۜMùa☠ Nắng♔༺ℬøşş༻Ҩž乡(๖ۣۜToán-Văn๖ۣۜ)ღ 3 tháng 3 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Giải 
Tăng chiều rộng 5m thì diện tích tăng thêm là: 
500 - 375 = 125 ( m2 ) 
Chiều dài hình chữ nhật là: 
125 : 5 = 25 ( m ) 
Chiều rộng chữ nhật là: 
375 : 25 = 15 ( m ) 
Chu vi hình chữ nhật là: 
( 25 + 15 ) x 2 = 80 ( m ) 
Số cây trồng tất cả là: 
80 : 5 = 16 ( cây ) 
Đáp số : 16 cây
 

Đọc tiếp...
Khánh Linh :> 11 tháng 8 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

hình như bài này tui làm rồi ko chắc cơ 

Ta có p (x) = ã4 + bx3 +cx2 +dx +e

Suy ra chia các nhóm 

p(1)=a+b+c+d+e=1

p(2)=16a+8b+4c+2d+e=2

p(3)=81a+27b+9c+3d+e=7

p(4)=256a+64b+16c+4d=24

Vậy sau khi chia ra ta có công thức:

a+b+c+d+e=-1

15a+7b+3c+d+3

255a + +63b+15c+3d+=15

624 +124b+24c+4d+25

a=\(\frac{1}{24}\)

b=\(\frac{5}{12}\)

Vậy :

=>p(x)+\(\frac{1}{24}^4-\frac{5}{12}x^3+\frac{59}{24}^2-\frac{25}{12x}-1\)

Đọc tiếp...
mi ni on s 13 tháng 11 2017 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Giả sử p(x) = ax4+bx3+cx2+dx+e ta có:

suy ra:

p(1)= a+b+c+d+e=-1                                              a+b+c+d+e=-1               

p(2)= 16a+8b+4c+2d+e=2                                      15a+7b+3c+d=3   

p(3)= 81a+27b+9c+3d+e=7              tương đương {  80a+26b+8c+2d=8        Chỗ này có máy vinacal bấm ra luôn nhưng mk ko có

p(4)= 256a+64b+16c+4d+e=14                                255a+63b+15c+3d=15

p(5)=625a+125b+25c+5d+e=24                              624a+124b+24c+4d=25

                        a+b+c+d+e=-1                                       a=1/24

                        15a+7b+3c+d=3                                     b=-5/12

tương đương {  50a+12b+2c =2              tương đương{   c=59/24

                         210a+42b+6c=6                                     d=-25/12

                         564a+96b+12c=13                                  e=-1

Vậy p(x)=1/24x4-5/12x3+59/24x2-25/12x-1

Thay các số trên vào sẽ ra 

HUHUHUHU tui cũng ôn thi máy tính cầm tay bị loại rồi!! 

Đọc tiếp...
Triệu Minh Anh 11 tháng 8 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Hoặc bạn có thể dùng Nội suy Newton

Sẽ giúp bạn tìm ra đa thức P(x) nhanh hơn

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Nam 16 tháng 7 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

1)    \(\frac{2}{3}x+\frac{3}{4}\left(x-5\right)=-\frac{5}{6}\)

      \(\frac{2}{3}x+\frac{3}{4}x-\frac{15}{4}=-\frac{5}{6}\)

       \(\frac{17}{12}x=-\frac{5}{6}+-\frac{15}{4}=-\frac{55}{12}\)

   \(x=-\frac{55}{12}:\frac{17}{12}=-\frac{55}{17}\)

Đọc tiếp...
Thiên An 30 tháng 6 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

1. a) Lấy biến C để tính un và E để tính sn và D là biến đếm. Ta có quy trình bấm phím liên tục

D=D+1:C=2B+A:E=E+C:A=B:B=C

CALC giá trị A=2; B=20; D=2; E=22 nhấn "=" liên tục

Kết quả: u20 = 137990600; s20 = 235564680; u30 = 928124755084; s30 = 1584408063182

2. Lấy A làm biến lẻ, B làm biến chẵn, C là tổng S, D là biến đếm. Ta có quy trình bấm phím liên tục

D=D+1:A=2B+3A:C=C+A:D=D+1:B=2A+3B:C=C+B

CALC giá trị D=2; A=1; B=2; C=3 nhấn "=" liên tục

a) Kết quả: u10 = 28595; u15 = 8725987; u20 = 3520076983

b) Kết quả: s10 = 40149; s15 =13088980 ; s20 = 4942439711

Đọc tiếp...
__Anzu__ 20 tháng 6 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Tại \(x=0\) ta có \(0^2+0+41=41\); Tại \(x=1\) ta có \(1^2+1+41=43\)

Tại \(x=2\)ta có \(2^2+2+41=47\),....

Tại \(x=39\)ta có \(39^2+39+41=1601\).

\(\Rightarrow\)Các kết quả tìm được đều là số nguyên tố.

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜTeam๖ۣۜGà ๖ۣۜCông ♈♐ Nghiệp๖ۣۜTrại๖ۣۜGà♡ ๖ۣۜ2k5 ☘️❧we are one☙ 16 tháng 6 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

311:5+311 .3/310.22(Câu 1)

\(=\frac{8.3^{11}}{3^{10}.4}=6\)

1/310 : 1/95   (Câu 2)

\(=\frac{1}{3^{10}}.3^{10}=1\)

(-25/36)5:5/6 (câu 3)

\(=\frac{-5^5}{6^{10}}.\frac{6^2}{5}=-\frac{5^4}{6^8}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 16 tháng 6 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Câu 2 :

Ta có : \(\frac{1}{9^5}=\frac{1}{\left(3^2\right)^5}=\frac{1}{3^{10}}\)

Vì \(\frac{1}{3^5}=\frac{1}{3^5}\Rightarrow\frac{1}{3^5}=\frac{1}{9^5}\)

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 28 tháng 5 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

=100

=400

=1

=4

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh( Kudo Shinichi - Thám Tử ) 28 tháng 5 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Trả lời

10 x 10 = 100

20 x 20 = 400

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

Hok tốt

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music 28 tháng 5 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

$10X10=10+10+10+...+10=100$

$10X10=10+10+10+...+10=100$

$20X20=20+20+20+...+20=400$

$1X1=$

$2X2=2+2=4$

Đọc tiếp...
HỒ NGUYỄN QUỲNH NHƯ ( Team Chăm Chỉ ) 22 tháng 5 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

trl:

2x+1000=15462

2x         =15462-1000

2x         =14462

x           =14462:2

x         =7231 

hok tot 

Đọc tiếp...
Cute Bear 22 tháng 5 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

2x + 1000 = 15462

2x = 15462 - 1000

2x = 14462

  x = 14462 : 2

  x = 7231

Vậy, x = 7231

Cbht

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ [Team Robloxian] ❧MMM☙ 22 tháng 5 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

\(2x+1000=15462\)

                 \(2x=15462-1000\)

                 \(2x=14462\)

                   \(x=14462:2\)

 \(\Rightarrow x=7231\)

\(\downarrow\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 22 tháng 5 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

159 + 357 = 516

485 + 158 = 643

13,23 x 11,12 = 147,1176

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
£ãø Đại ( ●SΔD◆ ) { ® } 22 tháng 5 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

159 + 357 = 516

485 + 158 = 643

13,23 x 11,12 = 147,1176

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 22 tháng 5 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

159 + 357 = 516

485 + 158 = 643

13,23 x 11,12 = 147,1176

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ [ ●SΔD◆ ] { ℗ } 21 tháng 5 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

7415963 -  475321 = 6940642

159753 + 349 = 160102

2546 + 8741 = 11287

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ [ ●SΔD◆ ] { ℗ } 21 tháng 5 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

7415963 -  475321 = 6940642

159753 + 349 = 160102

2546 + 8741 = 11287

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ [ ●SΔD◆ ] { ℗ } 21 tháng 5 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

7415963 -  475321 = 6940642

159753 + 349 = 160102

2546 + 8741 = 11287

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 21 tháng 5 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

111223 + 7894 = 119117

456 + 85214 = 85670

74153 + 36951 = 111104

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
☘️ Pé_Sushi ☘️ 21 tháng 5 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

= 119117

= 85670

= 111104 

k mik nha mik k lại

Đọc tiếp...
BIBIBO 21 tháng 5 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Trả lời

111223+7894=119117

456+85214=85670

74153+36951=11104

Tk mk nha !

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆⋆} 21 tháng 5 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 2468+1357 = 3825

             97531+86420 = 183951

              7890+12340 = 20230.

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú [ RBL ] ❧Dino☙ 21 tháng 5 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

=3825

=183951

=20230

k mình nha

chúc bạn 

học tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ [ ●SΔD◆ ] { ⋆ ⋆ } 21 tháng 5 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

2468 + 1357 = 3825

97531 + 86420 = 183951

7890 + 12340 = 20230

       #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 21 tháng 5 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

1000x = 10000 + 502

1000x = 10502

x = 10502 : 1000

x = 10,502

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
I Love Family 21 tháng 5 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

1000 . x = 10000 + 502

1000 . x = 10502

          x = 10502 : 1000

          x = 10,502

Đọc tiếp...
phuonganh do 21 tháng 5 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

1000.x=10502

         x=10502:1000

         x=10,502

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: