Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Hoàng 19 tháng 3 lúc 4:17
Báo cáo sai phạm

Ý (b) câu hỏi là gì vậy?

Đọc tiếp...
Lê Hoàng 20 tháng 3 lúc 6:25
Báo cáo sai phạm

Câu (b) không cần dùng M, N, P, Q cho nên mình bỏ chúng đi để đỡ rối mắt.

E A B C D F X Y

Gọi X là giao điểm của EF và AB, Y là giao điểm của EF và CD.

- Xét \(\Delta EDY\) có: AX // DY => \(\frac{AX}{DY}=\frac{EX}{EY}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

- Xét \(\Delta ECY\) có: BX // CY => \(\frac{BX}{CY}=\frac{EX}{EY}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

Từ đó suy ra \(\frac{AX}{DY}=\frac{BX}{CY}\) (1)

- Xét \(\Delta FDY\) có: BX // DY => \(\frac{BX}{DY}=\frac{FX}{FY}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

- Xét \(\Delta FCY\) có: AX // CY => \(\frac{AX}{CY}=\frac{FX}{FY}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

Từ đó suy ra \(\frac{AX}{CY}=\frac{BX}{DY}\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow AX=BX,CY=DY\) (vì \(AX,BX,CY,DY>0\))

=> X là trung điểm của AB (đ/n), Y là trung điểm của CD (đ/n)

=> EF đi qua trung điểm của AB và CD (\(X,Y\in EF\)) (đpcm)

Đọc tiếp...
Huỳnh Thiên Tân 19 tháng 3 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Ý b câu hỏi là : Chứng minh EF đi qua trung điểm của AB và CD

Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 22 tháng 3 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

a) \(\Delta\)AOB có: MI //AO \(\Rightarrow\frac{MI}{AO}=\frac{IB}{OB}\)

\(\Delta\)DPI có: AO//IP

\(\Rightarrow\frac{OA}{IP}=\frac{OD}{ID}\)

\(\Rightarrow\frac{MI}{AO}\cdot\frac{AO}{IP}=\frac{IB}{BO}\cdot\frac{OD}{IID}\)

\(\Rightarrow\frac{MI}{IP}=\frac{IB}{ID}\cdot\frac{OD}{OB}\)

b) \(\Delta DIQ\)có: OC // IQ \(\Rightarrow\frac{OC}{IQ}=\frac{OD}{ID}\left(1\right)\)

\(\Delta BOC\)có: IN//OC \(\Rightarrow\frac{IN}{DC}=\frac{BI}{BD}\left(2\right)\)

\(\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{OC}{IQ}=\frac{IN}{OC}=\frac{OD}{ID}\cdot\frac{BI}{BO}\\\frac{IN}{IQ}=\frac{IB}{ID}\cdot\frac{OD}{OB}\end{cases}}\)

Theo câu (a) có: \(\frac{IM}{IP}=\frac{IB}{ID}\cdot\frac{OD}{OB}\)

\(\Rightarrow\frac{IM}{IP}=\frac{IN}{IQ}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 1902 1 tháng 3 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

a) + ∆ABO có  IM // AO

⇒ OB/IB = AO/IM   (1)

+ ∆IDP có AO // IP

⇒ ID/OD = IP/OA (2)

Nhân (1) với (2), ta được :

OB/IB . ID/OD = AO/IM . IP/OA ⇔ ID/IB . OB/OD = IP/IM (ĐPCM)

b) + ∆OBC có IN // OC

⇒ BO/IB = OC/IN (3)

+ ∆DQI có OC // IQ ⇒ ID/OD = IQ/OC (4)

Nhân (3) với (4) , ta được :

BO/IB . ID/OD = OC/IN . IQ/OC ⇔ ID/IB . OB/OD = IQ/IN (5) 

+ Theo câu a) , ta có : ID/IB . OB/OD = IP/IM (6)

Từ (5) và (6) suy ra :  IP/IM = IQ/IN  (dpcm)

Đọc tiếp...
Phan Ba Gia Hien 7 tháng 3 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

what the heck of this câu hỏi?

Đọc tiếp...
Lê Phan Quân 7 tháng 3 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

NỘI QUY CHUYÊN MỤC:2-KHÔNG ĐƯA RA CÂU TRẢ LỜI LINH TINH

Đọc tiếp...
Trương Thanh Nhân 5 tháng 4 2019 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

WHATTTTTT     THE           HEOOOOOOOOOOOOOOOOOOO     !!!!!!!!!!!!??

Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 22 tháng 3 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

A B C D E M F

a) Áp dụng định lý Talet vào tam giác ABC có DE//BC

\(\frac{AB}{BD}=\frac{AC}{CE}\Rightarrow\frac{CE}{BD}=\frac{AC}{AB}\)

mà BD=CF (gt) \(\Rightarrow\frac{CE}{CF}=\frac{AC}{AB}\left(1\right)\)

Ta có: DE//BC mà B \(\in\)BC

=> DE//MC

\(\Rightarrow\frac{MD}{MF}=\frac{CE}{CF}\left(2\right)\)

\(\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow\frac{MD}{MF}=\frac{AC}{AB}\left(đpcm\right)\)

b) BC=8cm, BD=5cm, DE=3cm

Áp dụng định lý Talet vào tam giác ABC có: DE//BC

\(\Rightarrow\frac{DF}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}\)

\(\Rightarrow\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{AB-BD}{AB}\)

\(\Leftrightarrow\frac{AB-5}{AB}=\frac{3}{8}\)

<=> 3AB=8AB-40

<=> 5AB=40

<=> AB=8cm

AB=BC=8cm => Tam giác ABC cân (đpcm)

Đọc tiếp...
pé lầyy 6 tháng 3 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

giúp mik vs

Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 22 tháng 3 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình nhé!
Giải

Xét \(\Delta\)OMN có: AQ//OM (gt) nên \(\frac{AQ}{OM}=\frac{NQ}{NO}\)

Tứ giác APOQ là hình bình hành ta có: AQ=OP

\(\Rightarrow\frac{OP}{OM}=\frac{NQ}{NO}\)

Ta có: \(\frac{OP}{OM}+\frac{OQ}{ON}=\frac{NQ}{NO}+\frac{OQ}{ON}=\frac{NQ+OQ}{ON}=\frac{NO}{ON}=1\)

\(\Rightarrow\frac{OP}{OM}+\frac{OQ}{ON}=1\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Thiên Tân 4 tháng 3 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Thôi ko cần nữa ,mik nghĩ ra r

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Anh 4 tháng 3 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

ô thật là khó

Đọc tiếp...
Main giấu nghề 1902 21 tháng 2 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

A=1.2+2.3+3.4+.............+2019.2020 3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+........................+2019.2020.3 3A=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+..............+2019.2020.(2021-2018) 3A=1.2.3-1.2.3+2.3.4-2.3.4+3.4.5-3.4.5+.............-2018.2019.2020+2019.2020.2021 3A=2019.2020.2021 A= 3 2019.2020.2021 A=2747468660 Vậy A=2747468660 Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Ong Woojin 9 tháng 2 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Phạm Thị Diệu Huyền 

Cậu có áp dụng định lý Ta-let hok vậy?

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜPɦạм ๖ۣۜTɦị ๖ۣۜDĭệυ ๖ۣۜHυүềη★彡 9 tháng 2 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

A D C B Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :D

Ta có: \(CB=AB-AC=6-3,6=2,4cm\)

Và: \(DA=AB+BD=6+DB\)

Theo giả thiết: \(\frac{DA}{DB}=\frac{CA}{CB}=\frac{3,6}{2,4}=\frac{3}{2}\)

Thay: \(DA=6+DB\)

Ta có: \(\frac{6+DB}{DB}=\frac{3}{2}\Rightarrow2\left(6+DB\right)=3DB\Rightarrow12+2DB=3DB\Rightarrow DB=12cm\)

Đọc tiếp...
nghĩa 20 tháng 2 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn, mih k cho bạn rồi đó

Đọc tiếp...
Anime Tổng Hợp 20 tháng 2 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Bonus: Nếu muốn tính thêm chiều dài và chiều rộng thì rút a=70-b rồi thay vào S=ab thì tìm được a và b

Đọc tiếp...
Anime Tổng Hợp 20 tháng 2 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài chiều rộng của HCN là a, chiều dài là b (cm)

đk: a<b<50

Theo đề ra ta có S=ab=1200 =>2ab=2400 (1)

Áp dụng đlịnh lý Pytago ta có: 502=a2+b2 (2)

Lấy (1) +(2) ta được:

(a+b)2=502+2400=4900

=> a+b=70

Ta có chu vi HCN= (a+b)2=70.2=140

Đọc tiếp...
hoy 9 tháng 5 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a) ta có AM/AB =AN/AC =3/5  .Suy ra theo talet ta có  MN//BC 

b)  ta có MK // BI nên tam giác AMK đồng dạng tam giác ABI . Suy ra AM /AB =MK /BI => MK = BI . AM/AB 

 Tương tự tam giác AKN đd tam giác AIC nên suy ra  AN/AC =KN /IC . Suy ra NK = IC .AN /AC  

mÀ IB = IC & AM/AB =AN/AC nên suy ra MK =NK (ĐPCM )

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 18 tháng 2 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

A B C D J M E G O I H N K F

+) Kẻ: AJ // CI //EF; I; J thuộc BD và M thuộc EF

Xét \(\Delta\)BAJ  có: FM // AJ 

=> \(\frac{BA}{BF}=\frac{BJ}{BM}\)

Xét  \(\Delta\)BCI có: ME // IC 

=> \(\frac{BC}{BE}=\frac{BI}{BM}\)

Từ hai điều trên => \(\frac{BA}{BF}+\frac{BC}{BE}=\frac{BJ}{BM}+\frac{BI}{BM}=\frac{BI+BJ}{BM}\)(1)

Xét \(\Delta\)AJO và \(\Delta\)CIO  có:

OA = OC ( ABCD là hình bình hành) 

^AOJ = ^COI ( đối đỉnh)

^AJO = ^CIO ( AJ // CI , so le trong )

=> \(\Delta\)AJO = \(\Delta\)CIO ( g-c-g)

=> JO = IO 

KHi đó BI + BJ = BO + OI + BO - JO  = 2 BO +  (IO - JO) = 2 BO = 2.2. BM = 4BM ( vì M là trung điểm BO )

=> BI + BJ = 4BM Thế vào (1) 

=> \(\frac{BA}{BF}+\frac{BC}{BE}=\frac{4BM}{BM}=4\)(2)

+) Kẻ BH // BG //FK  với H; G thuộc AC

Chứng minh tương tự như trên ta suy ra: \(\frac{BA}{AF}+\frac{AD}{AK}=4\)(3)

Cộng (2) + (3) vế theo vế:

\(\frac{BA}{BF}+\frac{BC}{BE}+\frac{BA}{AF}+\frac{AD}{AK}=8\)mà AD = BC

=> \(AB\left(\frac{1}{BF}+\frac{1}{AF}\right)+BC\left(\frac{1}{BE}+\frac{1}{AK}\right)=8\)(4)

Mặt khác: \(\frac{1}{BF}+\frac{1}{AF}=\frac{1^2}{BF}+\frac{1^2}{AF}\ge\frac{\left(1+1\right)^2}{BF+AF}=\frac{4}{AB}\) và \(\frac{1}{BE}+\frac{1}{AK}\ge\frac{4}{BE+AK}\)

KHi đó: \(8\ge AB.\frac{4}{AB}+BC.\frac{4}{BE+AK}\)

<=> \(BE+AK\ge BC\)

Dấu "=" xảy ra <=> BF = AF  và BE = AK 

Hay F là trung điểm AB.

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 13 tháng 2 2018 lúc 7:52
Báo cáo sai phạm

A B C D O M N 5,6

Xin lỗi Tú nhé hình mình vẽ chưa được cân lắm :( thông cảm

ABCD là hình thang cân nên AC = BD ; OA = OB ; OC = OD ; MN // AB // CD

\(MD=3.MO\Rightarrow OB=2.MO\) và \(OD=4.MO\)

Ta có : \(\frac{MN}{CD}=\frac{OM}{OD}=\frac{1}{4}\)\(\Rightarrow\)\(MN=\frac{1}{4}.CD=\frac{1}{4}.5,6=1,4\left(cm\right)\)

Mà \(\frac{AB}{CD}=\frac{OB}{OD}\Rightarrow\frac{AB}{CD}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\)\(AB=\frac{1}{2}.CD=\frac{1}{2}.5,6=2,8\left(cm\right)\)

b) \(\frac{CD-AB}{2}=\frac{5,6-2,8}{2}=1,4\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow\) \(MN=\frac{CD-AB}{2}\)

xong rùi nhé có gì sai sót bỏ qua dùm cái 

Đọc tiếp...
Uchiha 12 tháng 3 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

Hiếu ơi, cậu chưa chứng minh MN // AB// CD 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: