Giúp tôi giải toán


Die Devil 28/04 lúc 08:29

Quy tắc thứ nhất: Lấy chữ số đầu tiên bên trái nhân với 3 rồi cộng với chữ số thứ hai rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội củ 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ 4 rồi trừ cho bội của 7; .... Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7.

Vũ Như Mai 28/04 lúc 08:29

Lên google search đi vì nó dài lắm =)))

ngọc fany 23/04/2017 lúc 21:20

0;2;4;;6;8

Forever_Alone 23/04/2017 lúc 21:19

tận cùng có các chữ số 0,2,4,6,8 nhé bn tk mk nha

trần quốc dũng 52 phút trước (17:10)

Tận cùng là 0 : 2 : 4 : 6 : 8.

ngọc fany 23/04/2017 lúc 21:15

dấu hiệu chia hết cho 3 là tổng các chứ số của nó phải chia hết cho 3

Bùi Quang Sang 23/04/2017 lúc 21:17

Dấu hiệu chia hết cho 3 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 3

Kí hiệu : \(⋮\)

VD: 6 \(⋮\)3

Stukino Usagi 23/04/2017 lúc 21:16

cac so co tong cac chu so chia het cho 3 thi chia het cho 3 . tk mk nhe

ngọc fany 23/04/2017 lúc 20:54

Dấu hiệu chia hết cho 2 là những số có chữ số cuối cùng 0;2;4;6;8

Dấu hiệu chia hết cho 5 là những số có chữ số tận cùng là 0 và 5

Nguyễn Sa My 23/04/2017 lúc 20:56

dau hiệu chia hết cho 2 là 2,4,6,8,0

dấu hiệu chia hết cho 5 là 0,5

nguyen khanh van 23/04/2017 lúc 20:53

Dấu hiệu chia hết cho 2 là các số có chữ số  tận cùng bằng : 0,2,4,6,8

Dấu hiệu chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng bằng : 0,5

CHÚC BẠN HỌC GIỎI !

Tạ Vân Khanh 25/09/2016 lúc 21:03

dư sao lại gọi là chia hết?

trần quốc dũng 51 phút trước (17:11)

a = 5

b = 1

Được số 1521.

dăng tuyết nhung 05/10/2016 lúc 20:31

Để 1a2b chia hết cho cả 2;5 và 9 thì số tận cùng phải là số 0 nên b=0

Để chia hết cho 9 thì tổng chia hết cho 9 

để 1a20 chia hết cho 9 thì ( 1 + a + 2 + 0 ) : 9 =( 3 + a ) : 9

suy ra a=6

Vậy số cần tìm là 1620

Lê Hoàng Dương 19/04/2017 lúc 12:02

là 1621

Chu Phạm Trâm Anh 05/10/2016 lúc 20:24

số đó là:1621.

nguyễn trung hiếu 02/08/2015 lúc 18:48

a=8;b=4

Số đó là:8784

Trần Thị Loan Quản lý 02/08/2015 lúc 19:02

87ab chia hết cho 9 nên tổng 8 + 7 + a+ b = 15 + a+ b chia hết cho 9

a + b < 10 + 10 = 20 nên a + b có thể bằng 3; 12; 

+) Nếu a + b = 3 ; có a - b = 4 => a = (3+4):2 = 3,5 Loại vid a là chữ số

+) Nếu a + b = 12 , có a - b = 4 => a = (12 + 4): 2 = 8 => b = 12 - 8 = 4

Vậy a = 8; b = 4

Miu Duyên Dáng 14/10/2016 lúc 21:24

cảm ơn quản lí,cảm ơn câu hỏi của bạn.

paridhi sharma 30/07/2016 lúc 07:14

Số đó là \(60\)

Online math đường trừ điểm nha ủng hộ mk nha

lê nguyễn hà phương 30/07/2016 lúc 07:07

Số đó là 60.k mk mk k lại. ủng hộ mk nha!!!!

Sơn Tùng MTP 16/04/2017 lúc 14:31

60 nha bn k cho mk nha

Dũng Lê Trí 16/04/2017 lúc 08:38

ab+ba = 10a+a+10b+b=11a+11b 

11a và 11b chia hết cho 11 nên

11a+11b đều chia hết cho 11

ab-ba=10a-a+10b-b=9a+9b

tương tư như trên : 9a và 9b chia hết cho 9

nên 9a+9b cũng chia hết cho 9

Edogawa Conan 16/04/2017 lúc 08:43

chứng minh ab+ba chia hết cho 11

Ta có: ab+ba=10a+b+10b+a

                   = 11a+11b

                  = 11(a+b)

Vậy ab+ba chia hết cho 11(vì có chứa thừa số 11)

chứng minh ab-ba chia hết cho 9

Ta có: ab - ba= 10a-b-10b-a

                   = 9a - 9b

                  = 9(a-b)

Vì a>b nên ab-ba chia hết cho 9(vì có chứa thừa số 9)

trinh van bang 16/04/2017 lúc 08:49

a) ta có ab +ba=10a+b+10b+a=11a+11b

Vì 11a chia hết cho 11, 11b chia hết cho 11
=> 11a +11b chia hết cho 11 => ab+ba chia hết cho 11
b)Ta có ab-ba=10a+b-(10b+a)=10a+b-10b-a=9a-9b
vì 9a chia hết cho 9, 9b chia hết cho 9
=> ab-ba chia hết cho 9

VRCT_gnk_Thùy Linh 17/08/2016 lúc 11:44

Vì 1.2.3.4.5.6 và 27 đều chia hết cho 3 

=>1.2.3.4.5.6+27 chia hết cho 3

Vì 1.2.3.4.5.6 có 3.6 chia hết cho 9=>1.2.3.4.5.6 chia hết cho 9.

Mà 27 chia hết cho 9

=>1.2.3.4.5.6+27 chia hết cho 9

Natsu x Lucy 17/08/2016 lúc 11:43

\(1x2x3x4x5x6+27=747\)

\(=>747:3va9\)

khanh duy 15/04/2017 lúc 11:48

=747 chia het cho 3 va 9

Võ Quốc Hiếu 20/08/2016 lúc 20:45

B1/

Không có giá trị * nào thỏa mãn 457* chia hét cho cả 2, 3, 5 và 9 vì:

- Để 457* chia hết cho 2 và 5 thì  * phải bằng 0 (* phải cố định là 0)

- Mà 457* còn phải chia hết cho 3 và 9 mà số 4570 không chia hết cho 3 và 9

Vậy không có giá trị * thỏa mãn

B2/

a/ Để 3a78b chia hết cho 2 và 5 thì chữ số cuối phải bằng 0, tức b = 0

Để 3a780 chia hết cho 3 và 9 thì 3a780 phải chia hết cho 9

Mà 3 + a + 7 + 8 + 0 = 18 + a suy ra a = 0 hoặc a = 9

Vậy hai số tìm được là: 30780 hoặc 39780

b/ Để 4a5b chia hết cho 2 và 5 nên chữ số cuối tức b = 0

Để 4a50 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì

4 + a + 5 + 0 = 9 + a chia hết cho 3 không chia hết cho 9

Suy ra a = 3 hoặc a = 6

Vậy hai số tìm được là 4350 hoặc 4650

Phạm Khánh Huyền 13/04/2017 lúc 21:08

20 cái bánh

Vu Hoang Minh Khang 08/04/2017 lúc 07:52

kết quả là 20

Lê Mạnh Tiến Đạt 08/04/2017 lúc 07:51

Nếu số bánh đó chia cho 2 hoặc 5 bạn thì vừa hết thì số cái bánh phải có tận cùng là 0 . 

Mà số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 thì số bánh chỉ cho thế là 20 cái bánh 

                                                                      Đ/S : 20 cái bánh

At the speed of light 05/01/2017 lúc 10:14

abcdeg = ab . 10000 + cd . 100 + eg

ab . 9999 + 1 . ab + cd . 99 + cd + eg 

ab . 11 . 909 + cd . 11 . 9 + ( ab + cd + eg )

= 11 . ( ab + 909 + cd . 9 ) + ( ab + cd + eg )

Vì 11 . ( ab . 909 + cd . 9 ) chia hết cho 11

            ab + cd + eg chia hết cho 11

Nên abcdeg chia hết cho 11

Vậy nếu ab + cd + eg chia hết cho 11 thì abcdeg cũng chia hết cho 11

At the speed of light 05/01/2017 lúc 10:17

o0o đồ khùng o0o làm chả hiểu đâu

Cách của mình rõ hơn nhiều

Tách ra số abcdeg còn hơn

o0o đồ khùng o0o 05/01/2017 lúc 10:08

dấu hiệu chia hết cho 11: một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi :tổng các chữ số hàng chẵn-tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

theo giả thiết:/ab+/cd+/eg = 10a + b + 10c + d + 10e + g = 11(a+c+e) + (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra: (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra : /abcdeg chia hết cho 11

ChốngĐạn ThiếuNiênĐoàn 11/04/2017 lúc 16:49

Dấu hiệu chia hết cho 18:x là số chia hết cho 18 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 9.

phạm diệu linh 11/04/2017 lúc 16:39

dấu hiệu chia hết cho 18 : x là số chia hết cho 18 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và chia hết cho 9

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 08/01/2017 lúc 14:14

Giải:

Gọi số cần tìm là a.

a chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4 nên a + 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5.

Số chia hết cho 4 sẽ chia hết cho 2 nên số chia hết cho đồng thời 2, 3, 4, 5 là 3 x 4 x 5 = 60.

Vậy a + 1 = 60

Suy ra a = 60 - 1 = 59.

Đáp số: 59.

PIKA 08/01/2017 lúc 14:12

Số cần tìm là : 59

Nguyễn Quang Tùng 08/01/2017 lúc 14:14

bây giờ ta sẽ tìm bội cung nhỏ nhất chia hết cho cả 2,3,4,5 

số đó là 60 

vậy các số cần tìm là .........

đến đây mk chỉ gợi ý vậy thôi nhé 

tìm bn tự tìm nha

Nguyễn Lan Hương 13/10/2014 lúc 21:10

phần còn lại thì dễ rùi bạn làm nốt nha và cho mk làm đúng nha bạn cũng biết đấy m là thành viên vip mà nếu bạn giúp mk mk sẽ cho bạn dùng vip online math là cậu mk tạo mà

hi hi hi 10/04/2017 lúc 20:15

k mình nha

Nguyễn Hữu Đức 04/04/2017 lúc 18:53

k cho mình nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: