Giúp tôi giải toán


qwedsa123 09/08/2017 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Tong cac chu so cua 111...1(N chu so) la:1+1+1+...+1=1N

Tong cac chu so cua A la:8N+1N=(8+1)N=9N

Do 9Nchia het cho 9

=>Tong cac chu so cua Achia het cho 9

=>A  chia het cho 9

Tân Trác 09/08/2017 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Để 111...1 chia hết cho 9 thì 1N chia hết cho 9 => để 8N +111...1 chia hết cho 9 thì 8N+1N=9N

=>8N+111...1chia hết cho 9

Yami Darkness 09/08/2017 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

 A = 8N + 111........1

A=9N + (1111.....1 - N)

                N c/s 1

Vì một số và tổng các chữ số của nó khi chia cho 9 có cùng 1 số dư nên 1111.....1 - N chia hết cho 9

Mà 9N chia hết cho 9=> 9N + (1111.....1 - N) chia hết cho 9=> A chia hết cho 9

            

Nguyễn Ngọc Đạt F12 08/08/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

Vậy số học sinh 2 lớp chia hết cho 3 ; 2 ; 5 đồng nghĩa với việc chia hết cho 30 .

Vì số học sinh > 40 và < 80 nên số học sinh 2 lớp chỉ có thể là 60 . 

Đ/s : .....

Hinh Nhi 08/08/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

học sinh hai lớp là 60 vì 60 chia hết cho cả 2,3 và 5 mà 60>40 và 60<80 nên hai lớp có 60 học sinh

                                  Đáp số:60học sinh

Cao Đặng Thảo Giang 08/08/2017 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

60 em HS

Nguyễn 29/07/2017 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số cần tìm.

Theo đề bài: \(a⋮9;a⋮11\)

\(\Rightarrow a\in BC\left(9;11\right)\)

\(\Rightarrow a\in\left\{0;99;198;297;396;.....;693;792;891;990;1089;...\right\}\)

Mà a lớn nhất ; a có 3 chữ số.

\(\Rightarrow a=990\)

Vậy số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 9 và 11 là 990.

Trần Khánh Linh 29/07/2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

Thank you so much!

Kuruyama Mirai 29/07/2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Gọi abc là số cần tìm

abc số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho 9 và 11 nên abc thuộc \(BC\left(9,11\right)\)và \(a\ne0\)abc

Ta có: \(9.11=99\)

\(\Rightarrow\)abc = 99.11=999

Hoàng Tử Bóng Đêm 15/05/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

dấu hiệu chia hết cho 6 : 

 một số vừa chia hết cho 2 và 3 thì số đó chia hết cho 6

dấu hiệu chia hết cho 7 : 

 Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chx số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7

dấu hiệu chia hết cho 8 : 

  Những số có 3 chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 8 thì chia hếtcho 8.

 

Nhok Lạnh Lùng 15/05/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

theo mình thấy thì lớp4 chưa học chia hết cho 7,8,6 đâu

nguyen tai nhat the 10/08/2017 lúc 05:24
Báo cáo sai phạm

e anh hoàng tử bóng đêm ơi trang nói bảo nó là người yêu cũ của anh

Chu Quyen Nhan 15/05/2017 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

xếp hai hàng hay 5 hàng đều đủ thì số gà chia hết cho cả hai và 5 , lúc này ta biết số ở hàng đơn vị chỉ có thể là 0

hàng chục hay hàng trăm , ... chỉ cần thêm những số nào cộng lại với nhau chia hết cho 3 là được 

ví dụ : 30,60,90,120,150,...

Ngô Văn Phương 15/05/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số gà là a:

Theo đề: a chia hết cho 2 và cho 5 nên a có chữ số tận cùng là 0

             mà a chia hết cho 3 nên tổng các chữ số của a chia hết cho 3

Vậy a=30;60;90;...

Nguyễn Thùy Dương 15/05/2017 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

Có 30 con gà

phung viet hoang 14/03/2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có: 10^n + 18n - 1 = (10^n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10^n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Nguyễn Lê Hoàng 11/05/2017 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

dấu hiệu của số có bốn chữ số chia hết cho 11 là tổng các dãy số chẵn chia hết cho tổng các dãy số lẻ

Nga Nguyễn 09/05/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

tại sao 2 chia 3 dư 2 thì 2^n chia 3 dư 2? nếu n = 2,4,6,8,10,... thì mk hỏi bn n chia 3 dư bao nhiêu

Đào Trọng Luân 08/05/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

* nếu m = 0 => n = 2 thỏa

* nếu m > 0

7^m chia 3 dư 1; 3 chia hết cho 3 

=> 7^m + 3 chia 3 dư 1

mà 2 chia 3 dư 2 => 2^n chia 3 dư 2

=> n k có

Vậy [m,n] = [0,2]

Nguyễn Ngọc Quý 12/08/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Ta ghép: 543 x 1001 = 543543   

Nguyễn Huy Tuấn 27/06/2016 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

mình có 1 câu hỏi khác cũng áp dụng đc

a4b6c7 chia hết cho 1001

Nguyễn Huy Tuấn 27/06/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của bạn quá hay :)

Trần Ánh Dương 07/05/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

a3640548981270644b chia hết cho 99 mà 99 chia hết cho 11 và 9 => a3640548981270644 chia hết cho 11 và 9

a3640548981270644b chia hết cho 9=>(a+3+6+4+0+5+4+8+9+8+1+2+7+0+6+4+4+b) chia hết cho 9 =>(a+b+71)chia hết cho 9

mà a và b=<9 => a+b=<18

=>a+b+71 <=18+71=89

Mà a+b>=0 => 71=<a+b+71=<89

=> a+b+71=72 hoặc 81

    Th1: a+b+71=72=>a+b=1

Mà a khác 0=> a=1;b=0

    Th2: a+b+71=81=>a+b=10    (1)

Vì a3640548981270644b chia hết cho 11 => (a+6+0+4+9+1+7+6+4)-(3+4+5+8+8+2+0+4+b) chia hết cho 11

<=>(a+37)-(34+b) chia hết cho 11

<=> 3+a-b chia hết cho 11=> 3+a+b=11

=>a+b=8                                   (2)

Từ (1)và (2)=> ko cos cặp a,b

Vậy có 1 cặp

hoàng thị thanh huyền 01/05/2017 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

câu c 

đúng 100%

Hamon Lord of Striking Thunder 03/05/2017 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

câu C nhé

Trần Hồng Min 02/05/2017 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

câu C nha

trần như 21/03/2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

cách 2 đây:

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

trần như 21/03/2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

vì số đó chia hết cho 99 nên sẽ chia hết cho 9 và 11

số đó có tổng chữ số là:6+2+x+y+4+2+7=21+x+y sẽ chia hết cho 9. mà x+y<19

suy ra x+y thuộc{6;15}

vì số đó chia hết cho 11 nên tổng chữ số hàng lẻ -tổng chữ số hàng chẵn chia hết cho 11

suy ra [6+x+4+7]-[2+y+2] chia hết cho 11

suy ra [17+x]-[4+y] sẽ chia hêt cho 11

13+x-y sẽ chia hết cho 11

13+[x-y] sẽ chia hết cho 11

suy ra x-y chỉ có thể là 9 hoặc -2 . nếu x-y=9 thi x=9; y=0; ko thỏa mãn

vậy x-y=-2 kêt hợp với x+y=6 hoặc15 ta loại đi t/h 15

vậy x+y=6 suy ra x=2;y=4

Sherlockichi Kudoyle 19/08/2016 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

Vì A = 62xy427 chia hết cho 99 => 62xy427 chia hết cho 9 và 11 

+ Do 62xy427 chia hết cho 9 => 6 + 2 + x + y + 4 + 2 + 7 cha hết cho 9 

                                             => 21 + x + y chia hết cho 9 

Mà x,y là chữ số => 0 < hoặc = x + y < hoặc = 18

                                             => x + y thuộc {6 ; 15} (1) 

+ Do 62xy427 chia hết cho 11 => (6 + x + 4 + 7) - (2 + y + 2) chia bết cho 11

                                             => (17 + x) - (4 + y) chia hết cho 11 

                                              => 13 + x - y chia hết cho 11 

Mà x, y là chữ số => -9 < hoặc = x - y < hoặc = 9 => x - y = -2 hoặc x - y = 9 

                              Nhưng nếu x - y = 9 thì x = 9; y = 0, không thỏa mãn đề bài => x - y = -2 

                                     Từ (1) mà tổng 2 số và hiệu của chúng luôn có cùng tính chẵn lẻ 

                                               => x + y = 6 => y = [6 - (-2)] : 2 = (6 + 2) : 2 = 4 

                                                                                   => x = 6 - 4 = 2

Die Devil 28/04/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Quy tắc thứ nhất: Lấy chữ số đầu tiên bên trái nhân với 3 rồi cộng với chữ số thứ hai rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội củ 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ 4 rồi trừ cho bội của 7; .... Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7.

Vũ Như Mai 28/04/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Lên google search đi vì nó dài lắm =)))

alibaba nguyễn 19/11/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: a + b chẵn và a,b nguyên tố cùng nhau nên a,b là hai số lẻ

*chứng minh P chia hết cho 8

Ta có (a + b) = 2k

a - b = a + b - 2b = 2k - 2b = 2(k - b)

Với k là số chẵn thì (a + b) chia hết cho 4, (a - b) chia hết cho 2

=> P chia hết cho 8

Với k là số lẻ thì (a + b) chia hết cho 2, (a - b) chia hết cho 4

=> P chia hết cho 8

Vậy ta có P chia hết cho 8 (1)

*Chứng minh P chia hết cho 3

Vì cả a, b đều là số lẻ nên a,b chia cho 3 dư 0 hoặc dư 1

Với 1 trong 2 số a,b chia hết cho 3 thì P chia hết cho 3

Với a,b chia cho 3 dư 1 thì (a - b) chia hết cho 3

Vậy P chia hết cho 3

Từ (1) và (2) kết hợp với việc 3 và 8 là hai số nguyên tố cùng nhau thì ta => P chia hết cho 24

soyeon_Tiểu bàng giải CTV 19/11/2016 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn: Khi chứng minh P chia hết cho 3

a; b lẻ vx có thể chia 3 dư 2 chứ; vd như 5; 17; 29; ... chẳng hạn

t nghĩ lm thế này: Câu hỏi của letienluc - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

alibaba nguyễn 19/11/2016 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

Bổ xung phần bạn Tiểu góp ý.

Với a,b cùng chia cho 3 dư 2 thì (a - b) chia hết cho 3

Với a chia 3 dư 2,b chia 3 dư 1( hoặc ngược lại) thì (a + b) = 3m + 1 + 3n + 2 = 3m + 3n + 3 chia hết cho 3

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: