Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen An 14 tháng 1 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm


Ta có: abc = 100.a + 10.b +c = n^2 - 1 (1)
cba = 100.c + 10.b + a = n^2- 4n + 4 (2) 
Lấy (1) trừ (2) ta được:
99.(a – c) = 4n – 5
Suy ra 4n - 5 chia hết 99 
Vì 100   abc  999 nên:
100 ≤ n^2 -1  999 => 101  n^2  1000 => 11  31 => 39  4n - 5  119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

Đọc tiếp...
Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 14 tháng 1 2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Help Me !

Làm ơn !

Bài 1 . 65 Chuyên đề 4

Các bài toán chọn lọc toán 6 !

Đúng mk tặng 3

Đọc tiếp...
Nguyen An 14 tháng 1 2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

≤  abc ≤ 999 nên:
100 ≤ n^2 -1 ≤ 999 => 101 ≤ n^2 ≤ 1000 => 11 ≤ 31 => 39 ≤ 4n - 5 ≤ 119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

Đọc tiếp...
o lờ mờ 28 tháng 11 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

\(2x+3⋮3x+2\)

\(\Leftrightarrow6x+9⋮3x+2\)

\(\Leftrightarrow2\left(3x+2\right)+5⋮3x+2\)

\(\Leftrightarrow5⋮3x+2\)

\(\Leftrightarrow3x+2\in\left\{1;5;-1;-5\right\}\)

\(\Leftrightarrow3x\in\left\{-1;3;-3;-7\right\}\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Vô danh 25 tháng 11 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

TL :

Dấu hiệu chia hết cho 90 là dấu hiệu chia hết cho 9 nhưng khi tìm được số đó cần phải nhân thêm với 10

HOK TỐT !

VD

Đọc tiếp...
Tran Trinh 25 tháng 11 lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

Tổng các số hạng chia hết cho 9 và chữ số hàng đơn vị là 0

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
hai 12 tháng 10 2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Số chia hết cho 5 là số có tận cùng là 0 hoặc 5;số chia hết cho 4 là số có 2 chữ  số tận cùng chia hết cho 4 

 Nếu b bằng 5 thì 85 không chia hết cho 4 

Vậy b=0

(a+3+7+8+0)chia hết cho 3

Mà 3+7+8+0=18

Vậy a =0;3;6;9

Đọc tiếp...
Toại 17 tháng 11 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

n là số có 5 chữ số khác nhau chứ đâu phải số chia hết cho 5 đâu

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Thúy Loan 29 tháng 6 2017 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

 Kết quả là...

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 17 tháng 12 2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

\(10^{15}+8=10...00\left(\text{Có 15 chữ số 0}\right)+8=10...08⋮2,9\)

\(10^{2010}-4=10...00\left(\text{Có 2010 chữ số 0}\right)-4=99...96\left(\text{Có 2009 chữ số 9}\right)⋮3\)

Đọc tiếp...
prince lonely 10 tháng 12 2016 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

1015 chia hết cho 2

8 chia hết cho 2

mà 1015 ko chết 9; 8 cũng vậy

nhưng cộng lại chia hết cho 2;9

Còn hiệu kia thì chia hết cho3

Đọc tiếp...
Bui Thi Huyen 10 tháng 12 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

10^15 +8 chia het cho 2 va 9 hieu 10 ^ 2010 - 4 chia het cho 3

Đọc tiếp...
lê hữu quân 18 tháng 11 2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

thay *=8 vì tổng các chữ số cộng lại bằng 10 mà số thận cùng bằng các số (2;4;6;8) mà chỉ có 10+8 18chia hết cho2 và 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Lữ 14 tháng 11 2018 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

dấu sao cần điền chữ số là:8

vì 738 chia hết cho 2 và 9

Đọc tiếp...
le ngoc nam 14 tháng 11 2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

* = 8 nha bạn

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆là❤anh=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 4 tháng 11 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

đọc nội quy đi e zì ơi

Đọc tiếp...
Hưng 4 tháng 11 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm
jin 4 tháng 11 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

có em nữa

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 31 tháng 8 2015 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

 

+ Tổng hai số tự nhiên không chia hết cho 2 thì tổng của 2 số tự nhiên đó là 1 số lẻ

+ Tổng của hai số tự nhiên cùng lẻ (Hoặc cùng chẵn) là 1 số chẵn, tổng hai số tự nhiên trong đó 1 số lẻ, số còn lại chẵn thì tổng của chúng là 1 số lẻ

=> Trong hai số tự nhiên đó sẽ có 1 số là số lẻ và số còn lại là số chẵn

+ Tích của 1 số chẵn với 1 số lẻ là 1 số chẵn => tích của chúng chia hết cho 2

 

Đọc tiếp...
Võ Hoàng Minh Thư 18 tháng 6 2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

a + b / 2 nên a, b khác tính chẵn lẻ. Do đó trong a, b có 1 số là số chẵn.

Đọc tiếp...
Phạm Đình Dũng 1 tháng 11 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

=> D = (5 + 5^2) +...+(5^2015 + 5^2016)

=> D = 5 . (1 + 5 ) + ... + 5^2015 .( 1 + 5)

=> D = 5 . 6 +...+ 5^2015 . 6

=> D = 6 . (5 +...+ 5^20015)

D chia hết cho 630

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh An 31 tháng 10 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

a,  ko có số nào thỏa mãn vì tận cùng là 5

b, để  * 37 chia hết cho 3 

thì ( * + 3 + 7 ) chia hết cho 3

hay ( * + 10 ) chia hết cho 3

\(\Rightarrow\)* = { 2 ; 5; 8 }

vậy ta có các số 237; 537 ; 837 chia hết ch 3

c,  để 5*94 chia hết cho 3 và 9 

thì (  5 + * + 9 + 4 ) chia hết cho 3 ,9

hay ( 18 + * ) chia hết cho 3 ,9

\(\Rightarrow\) * = { 0 ; 9 }

vậy ta có các số 5094; 5994 chia hết cho 3 ,9

d, để *3747* chia hết cho 2,5thì tận cùng bằng 0

    để *37470 chia hết cho 3, 9 

thì ( * + 3 +7 + 4 + 7 + 0 )chia hết cho 3 ,9

hay ( * + 21 ) chia hết cho 3, 9

\(\Rightarrow\)  * = { 6 }

vậy ta có số 637470 chia hết cho cả 2 ,3 ,5 ,9

e, để 1*5 chia hết cho 2  ko có trường hợp nào thỏa mãn

    để 1* 5 chia hết cho 5 thì  * = { 0; 1 ;.....; 9 }

vậy * = { 0;1;..;9}

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Nguyên 31 tháng 10 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

ba,*15 có số cuối là 5

=>*15 luôn chia hết cho 5(1)

*15 có chữ số cuối là 5

=>*15 không chia hết cho 2(2)

Từ (1) (2)

=> Không có * thích hợp

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: