Giúp tôi giải toán và làm văn


SKTS_BFON 5 tháng 1 2017 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

ta có: 4a+5b+7c \(⋮\)11

=>16a+20b+28c\(⋮\)11

=>5a+11a+9b+11b+22c+6c\(⋮\)11

=>5a+9b+6c\(⋮\)11 (vì 11a\(⋮\)11 ; 11b\(⋮\)11 và 22c\(⋮\)11)

vậy: nếu 4a+5b+7c \(⋮\)11 thì 5a+9b+6c cũng \(⋮\)11 (  đpcm)

chúc năm mới mọn người học giỏi. k nha.  

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Lâm 16 tháng 3 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

bạn nguyễn nguyên đạt ko làm được thì thôi, bình luận làm gì

Đọc tiếp...
Tran khanh linh 6 tháng 1 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

cảm ơn công chúa nụ cười đã hỏi câu hỏi này.Mình cũng đang tìm câu hỏi này đây.Cảm ơn SKTS_BFON đã trả lời.CẢM ƠN HAI BẠN NHIỀU

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 19 tháng 11 2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: a + b chẵn và a,b nguyên tố cùng nhau nên a,b là hai số lẻ

*chứng minh P chia hết cho 8

Ta có (a + b) = 2k

a - b = a + b - 2b = 2k - 2b = 2(k - b)

Với k là số chẵn thì (a + b) chia hết cho 4, (a - b) chia hết cho 2

=> P chia hết cho 8

Với k là số lẻ thì (a + b) chia hết cho 2, (a - b) chia hết cho 4

=> P chia hết cho 8

Vậy ta có P chia hết cho 8 (1)

*Chứng minh P chia hết cho 3

Vì cả a, b đều là số lẻ nên a,b chia cho 3 dư 0 hoặc dư 1

Với 1 trong 2 số a,b chia hết cho 3 thì P chia hết cho 3

Với a,b chia cho 3 dư 1 thì (a - b) chia hết cho 3

Vậy P chia hết cho 3

Từ (1) và (2) kết hợp với việc 3 và 8 là hai số nguyên tố cùng nhau thì ta => P chia hết cho 24

Đọc tiếp...
soyeon_Tiểu bàng giải CTV 19 tháng 11 2016 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn: Khi chứng minh P chia hết cho 3

a; b lẻ vx có thể chia 3 dư 2 chứ; vd như 5; 17; 29; ... chẳng hạn

t nghĩ lm thế này: Câu hỏi của letienluc - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 19 tháng 11 2016 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

Bổ xung phần bạn Tiểu góp ý.

Với a,b cùng chia cho 3 dư 2 thì (a - b) chia hết cho 3

Với a chia 3 dư 2,b chia 3 dư 1( hoặc ngược lại) thì (a + b) = 3m + 1 + 3n + 2 = 3m + 3n + 3 chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Gia Minh 15 tháng 3 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

gọi tổng các chữ số của 5x và 7x đều là k

Ta có :

7x-k và 5x-k đều chia hết cho 9 (vì có số dư khi chia cho 9 bằng nhau)

(7x-k)-(5x-k)=2x chia hết cho 9

mà 2 và 9 nguyên tố cùng nhau 

do đó x chia hết cho 9 (đpcm)

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 8 tháng 8 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 1 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23 tháng 9 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Jey 2 tháng 4 2018 lúc 5:33
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=2^2+2^3+2^4+...+2^{10}+x\)

    \(\Rightarrow A-x=\left(2^2+2^3\right)+\left(2^4+2^5\right)+...+\left(2^9+2^{10}\right)\)

    \(\Rightarrow A-x=\left(2^2+2^3\right)+2^2\left(2^2+2^3\right)+...+2^7\left(2^2+2^3\right)\)

    \(\Rightarrow A-x=12+2^2.12+...+2^7.12\)

    \(\Rightarrow A-x=12\left(1+2^2+...+2^7\right)⋮3\)

Do A \(⋮\)3 và A - x \(⋮\)3 nên A - (A - x) \(⋮\)3

=> x \(⋮\)3 mà \(x< 5\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

Vậy \(A⋮3\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 20 tháng 6 2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 11: Hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11
Dấu hiệu chia hết cho 13: Tổng của số tạo bởi các chữ số đứng trước số tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc chắn chia hêt cho 13)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 20 tháng 6 2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

• Dấu hiệu chia hết cho 11: Hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

• Dấu hiệu chia hết cho 13: Tổng của số tạo bởi các chữ số đứng trước số tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13

tick đúng nhé

Đọc tiếp...
le ngoc linh 19 tháng 10 2017 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

dấu hiệu chia hết cho 11 là hiệu của  tổng các  chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ thì chia hết cho 11

dấu hiệu chia hết cho 13 là tổng của số tạo bởi các chữ số đứng trước tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13

Đọc tiếp...
chàng trai lạnh lùng 2 tháng 3 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

Bạn làm sai rồi kể cả như bạn nói đúng thì vẫn sai

VD 1 ko chia hết cho 4

       7 ko chia hết cho 4

NHƯng 1 + 7 = 8 vẫn chia hết cho 4 đấy thôi

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 2 tháng 3 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

x2+2x+4=(x+2)2chia hết cho x+1 

Mà x+2 không chia hết cho x+1 với mọi x là số nguyên

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 18 tháng 11 2014 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

để 7a39b chia hết cho 5 thì b=0 hoặc b=5

để 7a39b chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3

vậy : 7+a+3+9+b = 19 + a+b   phải chia hết cho 3

 -  nếu b= 0 thì a = 2 , 5 , 8  (   ta được số 72390 , 75390 , 78390   )

-   nếu b= 5 thì a = 0 , 3 , 6 , 9   ( ta đươc số 70395 , 73395 , 76395 , 79395  )

VẬY a = 2 , 5 , 8 khi b=0

        a = 0 , 3 , 6 , 9  khi b =5

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 18 tháng 11 2014 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

không cần khách sáo !!!!

Đọc tiếp...
Bùi Văn Khang 12 tháng 2 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

a, 4277

b, 254375

c, 579915;579600;579285

Đọc tiếp...
Dương Quốc Tần 20 tháng 1 2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

a,4*77=4277

b/2*43*5=254375

c,=579915, 579600, 579285

Đọc tiếp...
Quỳnh Giang Bùi 26 tháng 12 2014 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

999993^1 tận cùng là 3 
999993^2 ....................9 
999993^3 ....................7 
999993^4 ....................1 
999993^5 ....................3 
Vậy 999993^(m+4k) và 999993^m có chữ số tận cùng giống nhau ---> chữ số tận cùng của 999993^1999 = 999993^(3 + 4.499) là 7 
Làm tương tự sẽ thấy chữ số tận cùng của 555557^1997 cũng là 7 ---> chữ số tận cùng của A là 0 ---> A chia hết cho 5 

Đọc tiếp...
Võ Hải Đăng 18 tháng 3 2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2: Chữ số tận cùng là các chữ số: 0;2;4;6;8
Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3
Dấu hiệu chia hết cho 4: 2 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4
Dấu hiệu chia hết cho 5: Chữ số tận cùng là các chữ số: 0; 5
Dấu hiệu chia hết cho 6: Vừa chia hết cho 2 và đồng thời vừa chia hết cho 3
Dấu hiệu chia hết cho 7: Hiệu của số tạo bởi các chữ số đứng trước số tận cùng với 2 lần chữ số tận cùng chia hết cho 7 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc chắn chia hêt cho 7)
Dấu hiệu chia hết cho 8: 3 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8
Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 11: Hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11
Dấu hiệu chia hết cho 13: Tổng của số tạo bởi các chữ số đứng trước số tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc chắn chia hêt cho 13)
Dấu hiệu chia hết cho 14: Kết hợp của dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 7
Dấu hiệu chia hết cho 15: Kết hợp của dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 5

 

 

hiểu chưa!

Đọc tiếp...
Huỳnh phương Khuê 18 tháng 3 2015 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

hiệu của tổng các chữ số chẵn với tổng của các số lẻ nếu hiệu đó chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11

vd: 132 có (1+2)-3=0 chia hết cho 11

    132 cũng chia hết cho 11

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Minh Duy 18 tháng 3 2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho11:hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tống các chữ số hàng lẻ chia hết cho11

Đọc tiếp...
♥✪BCS★Mưa❀ ♥ 9 tháng 2 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

2 nha 

_______________

____________
_^_^

Đọc tiếp...
Trần Văn Mạnh 15 tháng 1 2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Ta có 10 chia 9 dư 1=>10x10x10x10x10 chia 9 dư 1

71 chia 9 dư 8

=>10x10x10x10x10+71chia hết cho 9 (vì tổng dư là 8+1 chia hết cho 9)

Tk mình nha mình tk cho

Đọc tiếp...
Thái Khánh Linh 15 tháng 1 2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

chia hết đấy bạn ơi vì :

10x10x10x10x10 có tổng chữ số =1

nên tổng chữ số của 6 số là :1+7+1=9 ; 9 chia hết cho 9

suy ra 10x10x10x10x10+71 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Số có tận cùng là 3 khi nâng lên lũy thừa mũ 4n (n \(\in\) N) có tận cùng là 1.

Do đó \(999993^{1999}=999993^{4.499+3}=999993^{4.499}.999993^3=\left(...1\right).\left(...7\right)=\left(...7\right)\)

Số có tận cùng là 7 khi nâng lên lũy thừa mũ 4n (n \(\in\) N) có tận cùng là 1.

Do đó \(555557^{1997}=555557^{4.499+1}=555557^{4.499}.555557^1=\left(...1\right).\left(...7\right)=\left(...7\right)\)

Vậy  A = 9999931999 - 5555571997 = (...7) - (...7) = (...0) có tận cùng là 0 nên chia hết cho 5.

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

 ta có (x+y+z).(xy+yz+zx) - xyz = 0

<=> (x+y).(y+z).(z+x) = 0 
=> vế trái phải có 1 nhân tử bằng 0 ,chẳng hạn x + y = 0 => x = -y 
=> x^2013 = -y^2013 
=> x^2013 + y^2013 + z^2013 = - y^2013 + y^2013 + z^2013 + = z^2013 = ( x +y + z )^2013 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21 tháng 11 2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

ta có

(x+y+z).(xy+yz+zx) - xyz = 0 <=> (x+y).(y+z).(z+x) = 0 => vế trái phải có 1 nhân tử bằng 0 ,chẳng hạn x + y = 0 => x = -y => x^2013 = -y^2013 => x^2013 + y^2013 + z^2013 = - y^2013 + y^2013 + z^2013 + = z^2013 = ( x +y + z )^2013

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 21 tháng 11 2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Bạn kia làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 9 tháng 7 2015 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 111....1 (27 chữ số 1 )

Ta có: A = 111..100..0 (9 chữ số 1 và  18 chữ số 0  ) + 111..100..0 (9 chữ số 1 và 9 chữ số  0 ) + 111...11 (9 chữ số 1 )

= 11..1 x 1018 + 11...1 x 109 + 111..1 = 11...1 x (1018 + 109 + 1)

Vì 111...1 (9 chữ số 1) => tổng các chữ số = 9 chia hết cho 9 nên 111...1 chia hết cho 9

(1018 + 109 + 1) có tổng các chữ số bằng 3 nên chia hết cho 3 

=> A = 9k. 3.k' = 27.k.k' => A chia hết cho 27

Đọc tiếp...
Hưng Conan 28 tháng 3 2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

làm như trên nha ! cố gắng nhé

tuy ko hiểu lắm nhưng kệ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Minh 19 tháng 4 2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

nhung chia het cho 3 va 9 thi chua chac da chia het cho 27 vi 3 va 9 ko nguyen to cung nhau

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: