Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Thị Minh Anh 10 tháng 2 2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Vì số đó chia cho 5 dư 1 nên có tận cùng là 1 hoặc 6.
Vì số đó chia hết cho 2 nên b=6.
Thay b= 6 , ta có : 3a46.
Số đó chia hết cho 9 nên : (3+a+4+6) chia hết cho 9
=) (13+a)chia hết cho 9
=) a = 5

Đọc tiếp...
nhất sông núi 26 tháng 6 2017 lúc 5:48
Báo cáo sai phạm

Vì số đó chia cho 5 dư 1 nên có tận cùng là 1 hoặc 6.
Vì số đó chia hết cho 2 nên b=6.
Thay b= 6 , ta có : 3a46.
Số đó chia hết cho 9 nên : (3+a+4+6) chia hết cho 9
=) (13+a)chia hết cho 9
=) a = 5

Đọc tiếp...
ĐM hoặc Đào Nhật Minh 11 tháng 4 2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ 31 tháng 3 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Gọi số đó là abab 
Ta có : 10a+b⋮ab10a+b⋮ab (1)
10a+b⋮a⇒10a+b⋮a
⇒b⋮a⇒b⋮a
Đặt b=akb=ak ( 0<k≤90<k≤9 )
Thay vào (1) được a(10+k)⋮aba(10+k)⋮ab
⇒10+k⋮b⇒10+k⋮b
⇒10+k⋮k⇒10+k⋮k ( do b⋮kb⋮k )
⇒10⋮k⇒10⋮k
⇒k∈1;2;5⇒k∈1;2;5
* Nếu k=1k=1. Thay vào (1) được 11a⋮ab11a⋮ab
⇒11⋮b⇒11⋮b
⇒b=1⇒b=1 ...
* Nếu k=2k=2, Thay vào (1) được 12a ⋮ab12a⋮ab...

Học tốt!!!

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 1 tháng 4 lúc 7:26
Báo cáo sai phạm

Tham khảo: https://olm.vn/hoi-dap/detail/7908912259.html

Mk sẽ gửi vào chat cho.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Lê Trường Tuệ 31 tháng 3 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

18,27,36,45,...

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 29 tháng 3 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

a)Gọi 3 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2

Ta có: a+(a+1)+(a+2)=3a+3\(⋮\)3

b)Gọi 4 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2,a+3

Ta có: a+(a+1)+(a+2)+(a+3)=4a+6

4a \(⋮\)4, 6 ko chia hết cho 4 nên 4 STN liên tiếp ko chia hết cho 4

c)https://olm.vn/hoi-dap/detail/1244453028.html?pos=715628858

d)https://olm.vn/hoi-dap/detail/89811124041.html?pos=188188079430

Đọc tiếp...
Huỳnh phương Khuê 25 tháng 2 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

24a68b chia hết cho 45 thì nó phải chia hết cho 5, 9

24a68b chia hết cho thì b=0; b= 5

với b= 0 thì 24a680 chia hết cho 9 thì a= 7

với b= 5 thì 24a685 chia hết cho 9 thì a= 2 

vậy a,b thuộc (7;0);(2;5)

 

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 5 tháng 1 2017 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

24a68b chia hết cho 45 thì nó phải chia hết cho 5, 9

24a68b chia hết cho thì b=0; b= 5

với b= 0 thì 24a680 chia hết cho 9 thì a= 7

với b= 5 thì 24a685 chia hết cho 9 thì a= 2 

vậy a,b thuộc (7;0);(2;5)

Đọc tiếp...
pham nguyen gia bao 30 tháng 4 2016 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

dung rok

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 8 tháng 8 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 1 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23 tháng 9 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
tth CTV 11 tháng 3 2018 lúc 7:24
Báo cáo sai phạm

Đặt \(D=5+5^2+5^3+...+5^{20}\)

\(\Leftrightarrow D=5+5^2+5^3+5^4+5^5+5^6+...+5^{18}+5^{19}+5^{20}\). Ta nhóm 3 số hạng một

\(\Leftrightarrow D=\left(5+5^2+5^3\right)+\left(5^4+5^5+5^6\right)...+\left(5^{18}+5^{19}+5^{20}\right)\)

\(\Leftrightarrow D=31.5+31.5^4+...+31.5^{19}\)

\(\Leftrightarrow D=31\left(5+5^4+...+5^{19}\right)\)

Đoạn tiếp tự làm nhé bạn!

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 24 tháng 3 2019 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

D  = 5 + 5​2 + 53 +... + 520

    = 5 + 52 + (53 + 5​4 + 55) + (56 + 5​7 + 58 ) + (59 + 5​10 + 511 ) +...+ (518 + 5​19 + 520 )

    = 30 + 53 (1 + 5 + 52) +  56 (1 + 5 + 52 ) + 59 (1 + 5 + 5) +...+ 518 (1 + 5 + 52)

    = 30 + 53 . 31 +  56 . 31 +  59 . 31 +...+  518 . 31

    = 30 + 31 . ( 53 +  56 +  59 +...+ 518)

Ta thấy 31. ( 53 +  56 +  59 +...+ 518) chia hết cho 31 nên 30 + 31 ( 53 +  56 +  59 +...+ 518) chia cho 31 dư 30

Vậy D chia 31 dư 30

Đọc tiếp...
Nguyen Van An Phuc 17 tháng 3 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

D=5+52+53+...+520

D=(5+52+53)+(54+55+56)+...+(518+519+520)

D=(5x1+5x5+5x25)+(54x1+54x5+54x25)+...+(518x1+518x5+518x25)

D=5x31+54x31+...+518x31=31(5x54x...x518)

=>So du cua D =0

Đọc tiếp...
lê dinh đức anh 15 tháng 3 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm
Dương Ngọc Bảo Linh 14 tháng 3 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Dãy số A có tất cả 8 số, xóa đi 1 số còn lại 7 số.

Trung bình cộng của dãy có dạng *7

=> Chữ số tạn cùng của tổng A phải là 9.

Dãy số A lúc đầu có tổng là: (36 + 15) x 8 : 2 = 204.

Để sau khi bỏ một chữ số đi, tổng có chữ số tận cùng là 9 thì số xóa đi phải có chữ số tận cùng là 5

=> Chữ số xóa đi là 15

=> 204 - 15 = 189 : 7 = 27.

Đáp số: 15 

Đọc tiếp...
tranthanhtruc 25 tháng 10 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Vì số 18 và số 12 đều chia hết cho 3, nên tổng số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo phải là số chia hết cho 3. Vì An đưa cho cô bán hàng 4 tờ 50 000 đồng và được trả lại 72 000 đồng, nên số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo là:
4 x 50 000 – 72 000 = 128 000 (đồng)
Vì số 128 000 không chia hết cho 3, nên bạn Khang nói “Cô tính sai rồi” là đúng.

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Duyên 17 tháng 7 2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Để số 74a5b chia hết cho 2 và 5 dư 2 thì

\(b\in\left\{2\right\}\)

Ta có số :  74a52

Để số 74a52 chia hết cho 9 thì

7 + 4 + a + 5 + 2 \(⋮\)9

18 + a                 \(⋮\)9

\(\Rightarrow\)\(\in\){ 0; 9}

Ta có số cần tìm là: 74052; 74952.

tk cho mình nha! Đầu tiên

Đọc tiếp...
Lê Thị Thu Trang 8 tháng 3 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Máy tính cũng phải có giới hạn của nó chứ?=-=

Kết bạn vs mk nha!^-^

Thanks

Đọc tiếp...
Phạm minh 8 tháng 3 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

mình làm thế đúng đấy tại mạy tính nó ngu hơn con người

Đọc tiếp...
Lê Thị Thu Trang 8 tháng 3 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

mk cảm ơn các bạn nha!!!!:)

Đọc tiếp...
Anh Nguyen Ngoc 7 tháng 2 2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

trong vioympic vong13

 

Đọc tiếp...
Trịnh Nguyễn Tuấn Anh 22 tháng 10 2015 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng các số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 5 là:

                                    (90+10):2=50(số)

                                    Đáp số:50 số.

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Giang 1 tháng 4 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

đáp án của mình là : 50

Đọc tiếp...
Phạm Nhật Quỳnh 3 tháng 3 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Ta có n+19=n+2+17

Để n+19 chia hết cho n+2 thì n+2+17 chia hết cho n+2

n thuộc N => n+2 thuộc N

=> n+2 thuộc Ư 917)={1;17}

Nếu n+2=1 => n=-3(ktm)

Nếu n+2=17 => n=15 (tm)

Đọc tiếp...
๖ۣۜʚ๖ۣۜQủү☼Dữ๖ۣۜɞ๖ۣۜ ( Cool Team ) CTV 3 tháng 3 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

\(3x+15⋮n+1\)

\(3\left(x+1\right)+12⋮n+1\)

Vì \(3\left(n+1\right)⋮n+1\)

\(\Rightarrow12⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(12\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm6;\pm12\right\}\)

Tự xét bảng nha bn 

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 28 tháng 7 2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc (a # 0; a,9;b<9;c<9)

Vì abc chia hết cho 5

=> c = 0 hoặc c= 5

Ta có abc-cba= 297

=>100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297

=> a-c =3.

+Với c = 0 thì a=3

=> 3+0+b=3+b chia hết cho 9

=> b=6.

+Với c=5 thì a=8

=> 5+8+b=13+b chia hết cho 9

=> b=5.

Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Đọc tiếp...
•๖ۣۜƓiȵ༄²ᵏ⁶ 2 tháng 3 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 có tận cùng 2, 4, 6, 8 ; mỗi chục có bốn số đó.

Từ 0 đến 999 có 100 chục nên có :   4.100 = 400 (số)

Vậy...

Hok tốt

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Giang 1 tháng 4 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

đáp án của mình là : 400

Đọc tiếp...
Tình Nguyễn 2 tháng 3 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

400 số

Đọc tiếp...
nguyen vu hoang 26 tháng 11 2017 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

\(n=0,1,2.\)

Đọc tiếp...
Hoa_2008 2 tháng 3 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

\(n=0,1,2\)

Đọc tiếp...
nguyen tien dung 23 tháng 11 2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

=n.n+8:n.n+2

=n.n+2+6:n.n+2

vì n.n+2 :n.n+2 ;6:n+2

suy ra n+2 thuộc Ư(6)

suy ra n+2 thuộc = {6;3;2;1}

suy ra n thuộc = {4;1;0} tk cho mk nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 22 tháng 6 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

a) 74n = (72)2n = 492n = (....1) 

=> 74n - 1 có tận cùng là 0 nên chia hết cho 5

b) 34n+1 = (32)2n .3 = 92n.3 = (....1).3 = (....3)

=> 34n+1 + 2 có tận cùng là 5 => chia hết cho 5

c) 92n+1 = (92n). 9 (...1).9 = (....9)

=> 92n+1 +1 có tận cùng la 0 => chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Trần Thảo 13 tháng 10 2017 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

cho mk hỏi câu này với các bạn ơi

giúp mk với nha!!!!

12^4n+1 + 3^4n+1 chia hết cho 5

CHỨNG MINH NHA!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Số có tận cùng là 3 khi nâng lên lũy thừa mũ 4n (n \(\in\) N) có tận cùng là 1.

Do đó \(999993^{1999}=999993^{4.499+3}=999993^{4.499}.999993^3=\left(...1\right).\left(...7\right)=\left(...7\right)\)

Số có tận cùng là 7 khi nâng lên lũy thừa mũ 4n (n \(\in\) N) có tận cùng là 1.

Do đó \(555557^{1997}=555557^{4.499+1}=555557^{4.499}.555557^1=\left(...1\right).\left(...7\right)=\left(...7\right)\)

Vậy  A = 9999931999 - 5555571997 = (...7) - (...7) = (...0) có tận cùng là 0 nên chia hết cho 5.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: