Giúp tôi giải toán


Trần Nhật Quỳnh 10 giờ trước (14:06)

Giả sử abc chia hết cho 27 thì trước hết abc phải chia hết cho 9 => a+b+c chia hết cho 9 
=> bca cũng chia hết cho 9 => bca = 9m (m € N) 
ta có: abc = 27k với (k € N) 
abc - bca = 27k - 9m 
<=> (100a + 10b + c) - (100b + 10c + a) = 9(3k-m) 
<=> 99a - 90b - 9c = 9(3k - m) 
<=> 11a - 10b - c + m = 3k 
<=> 21a - 10(a+b+c) + 9c + m = 3k 
Vế phải chia hết cho 3 mà các số: 21a ; 10(a+b+c) và 9c đều chia hết cho 3 
=> m cũng chia hết cho 3 
=> m = 3n (n € N) 
=> bca = 9m = 27n => bca chia hết cho 27 (đpcm) 

~ Chúc bạn học tốt ~

Nguyễn Huy Hoàng 27/05/2015 lúc 22:10

Ta có 405n = ….5

                   2405 = 2404. 2 = (….6 ).2 = ….2                                        

                   m2 là số chính phương nên có chữ số tận cùng khác 3. Vậy A có chữ số tận cùng khác không \(\Rightarrow\) A không chia hết cho 10

uzumaki naruto 20/06 lúc 18:47

Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có tận cùng là 0;2;4;6;8

Dấu hiệu chia hết cho 3: các số có tổng các chữ số chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5: các số có tận cùng là 0 và 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 các số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Đạt 20/06 lúc 19:06

Dấu hiệu chia hết cho 2 : các số có tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2 

Dấu hiệu chia hết cho 3 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 : các số có tận cùng là 0;5 thì chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

uzumaki naruto 20/06 lúc 18:45

Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có tận cùng là 0;2;4;6;8

Dấu hiệu chia hết cho 3 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 các số có tận cùng là 0 và 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 các số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Đạt 20/06 lúc 19:06

Dấu hiệu chia hết cho 2 : các số có tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2 

Dấu hiệu chia hết cho 3 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 : các số có tận cùng là 0;5 thì chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

nhất sông núi 18/06/2017 lúc 07:08

Vid sau khi bán 1 rổ số cam = 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4 

Tổng số quả ban đầu là: 50 + 45 + 55 + 40 + 70 = 260

Vì 260 chia hết cho 4 nên rổ bán đi là rổ 40 quả vì chỉ có 40 chia hết cho 4

Số quả sau khi bán là: 260 - 40 = 220

Rổ đựng số cam là: 220 : 4 =55 (quả)

Vậy rổ đựng cam là 55 quả, còn các rổ đựng quýt là rổ 50 qủa, 45 quả và 70 quả

~Chúc bạn học giỏi~

Oggy và những chú gián 20/06/2015 lúc 19:51

Dấu hiệu chia hết cho 11: Hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11
Dấu hiệu chia hết cho 13: Tổng của số tạo bởi các chữ số đứng trước số tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc chắn chia hêt cho 13)

Lê Quang Phúc 20/06/2015 lúc 19:51

• Dấu hiệu chia hết cho 11: Hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

• Dấu hiệu chia hết cho 13: Tổng của số tạo bởi các chữ số đứng trước số tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13

tick đúng nhé

đo thanh sơn 09/03/2016 lúc 19:03

2010 chia hết cho 3 =)2010^2007 chia hết cho 3

                                       18 cũg chia hết cho 3

=)2010^2007+18 chia hết cho 3, là số nguyên

2007^2010 chia hết cho 9 vf 2007 chia hết cho 9

18 cũg chia hết cho 9

=)2007^2010-18 chia hết cho 9, là số nguyên=)S là số nguyên

Harry Potter05 15/06/2017 lúc 10:57

Có: 12\(⋮\)6 mà 12 + 5 ( X - 1 ) \(⋮\)6

\(\Rightarrow\)5 ( X - 1 ) \(⋮\)6

\(\Rightarrow\)( X - 1) \(⋮\)6

Vì 57 < X < 75 nên:

X - 1 = 60                                            X - 1 = 66                                                     X - 1 = 72

X      =  60 + 1            Hoặc                 X      = 66 + 1                   Hoặc                    X      = 72 + 1

X      =   61                                           X      =  67                                                    X      =  73

    Vậy X = 61 hoặc X = 67 hoặc X = 73

Trần Phương Anh 15/06/2017 lúc 09:34

1885 nha bn

^^hoc gioi!

Nguyễn Thị Minh Nhã 15/06/2017 lúc 09:24

Ta có: n=abbc chia hết cho 5 => c=5

Vậy: ab thuộc {1;8}

Nhưng hiện nay là năm 2017 nên ô tô phải được ra đời trước hiện nay.

=> a=1; b=8

Đáp án: Ô tô ra đời vào năm 1885.

TNT Yellow 14/06/2017 lúc 20:19

để 13ab chia hết cho 5 thì b chia hết cho 5

suy ra b = 0 hoặc 5

nếu b=5, ta có số 13a5

để 13a5 chia hết cho 11 thì 1+ a -3-5 chia hết cho 11

suy ra 1 + a - 8chia hết cho 11

suy ra a-7 chia hết cho 11

mà a<10, vậy a=7

nếu b=0, ta có số 13a0

để 13a0 chia hết cho 11 thì 1+a-3-0 chia hết cho 11

suy ra a-2 chia hết cho 11

mà a<0, vậy a=2

k cho mình nếu đúng nhé

nguyen dao bao ngoc 14/06/2017 lúc 20:20

a,1375

b,2875

c,9315

TNT Yellow 14/06/2017 lúc 20:19

nhầm, cho mình nhé

Hoshimiya Ichigo 14/06/2017 lúc 15:21

ta gọi số đó là: abcd

số đó chia hết cho 5 nên d = 0 hoặc 5 

chữ số hàng nghìn kém hàng đơn vị là 3 nên a = 2

a + d = 7 nên b và c sẽ có giá trị là 0

vậy số cần tìm là: 2005

nhớ k mk nha

Cô gái ngọt ngào 14/06/2017 lúc 15:22

là 2005 nhé !

TNT TNT Học Giỏi 14/06/2017 lúc 12:19

số đó là :

  x=5

   y=0

   số đó là :

     28350 : 2 = 14175

    28350 : 5 = 5670

   28350 : 3 =9450

ai thấy đúng thì tk nha

Trần Thị Minh Vi 14/06/2017 lúc 12:23

283xy vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 nên y = 0

283x0 chia hết cho 3 nên 2 + 8 + 3 + x + 0 chia hết cho 3

hay 13 + x chia hết cho 3 

nên x = 2 ; x = 5 ; x = 8.

nghia 14/06/2017 lúc 12:22

Để 283xy \(⋮\)2;3;5

=> y = 0

thay y = 0

=> 283x0 \(⋮\) 3

=> 2 + 8 + 3 + x + 0 \(⋮\)3

=> 13 + x \(⋮\)3

=> x = { 2 ; 5 ; 8 }

TNT TNT Học Giỏi 14/06/2017 lúc 08:39

số chia hết cho 5 và 9 là : 

    45 hoặc các số 3 chữ số hoặc khác 

có tỏng các số chia hết cho 9 và phía sau phải có số 5

          đs..

ai thấy đúng thì tk nha

Nguyễn Tiến Dũng 14/06/2017 lúc 08:42

số chia hết cho 5 và 9

45 vs 3 chữ số hoặc khác có tổng các số chia hết cho 9 và phía sau phải có số 5

Nguyễn Quốc Bảo 14/06/2017 lúc 08:38

Chia hết cho 5 thì có đơn vị là 0 hoặc 5 mà phải chia hết cho 9 => Đó là 45

Do Not Ask Why 13/06/2017 lúc 07:24

- Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có tận cùng là các số 0; 2; 4; 6; 8 đều chia hết cho 2

VD: 14; 102; ...

- Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3

VD: 12 có 1 + 2 = 3 chia hết cho 3. Vậy 12 chia hết cho 3

- Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có tận cùng là các số 0; 5 đều chia hết cho 5

VD: 15; 120; ...

- Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

VD: 108 có 1 + 0 + 8 = 9 chia hết cho 9. Vậy 108 chia hết cho 9

- Dấu hiệu chia hết cho 20: x chia hết cho20 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 10. 

- Dấu hiệu chia hết cho 21: x chia hết cho21 khi và chỉ khi x chia hết cho 3 và x chia hết cho 7. 

 -Dấu hiệu chia hết cho 29: ta lấy số hàng đơn vị nhân 3 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổng chia hết cho 19 thì nó chia hết cho 19. 

-Dấu hiệu chia hết cho 37: ta lấy số hàngđơn vị nhân 11 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệuchia hết cho 37 thì nó chia hết cho 37.

- Dấu hiệu chia hết cho 31: ta lấy số hàng đơn vị nhân 3 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệu chia hết cho 31 thì nó chia hết cho 31.

- Dấu hiệu chia hết cho 41: ta lấy số hàngđơn vị nhân 4 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệuchia hết cho 41 thì nó chia hết cho 41.

- Dấu hiệu chia hết cho 43: ta lấy số hàngđơn vị nhân 13 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổngchia hết cho 43 thì nó chia hết cho 43.

- Dấu hiệu chia hết cho 59: ta lấy số hàng đơn vị nhân 6 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệu chia hết cho 59 thì nó chia hết cho 59.

- Dấu hiệu chia hết cho 61: ta lấy số hàngđơn vị nhân 6 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổngchia hết cho 61 thì nó chia hết cho 61.

Edogawa Conan 13/06/2017 lúc 07:20

Dấu hiệu chia hết cho 2: Các chữ số tận cùng là các số chẵn: 0;2;4;6;8

Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9: Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 và 9

Dấu hiệu chia hết cho 4: 2 chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 4

Dấu hiệu chia hết cho 5: Có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

Dấu hiệu chia hết cho 6: Chia hết cho 2 và 3

Dấu hiệu chia hết cho 7 : Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chx số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.

Dấu hiệu chia hết cho 8: 3 chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 8

Dấu hiệu chia hết cho 11:

Từ trái sang phải ta coi các chữ số thứ nhất, thứ ba, thứ năm… là chữ số hàng lẻ, coi các chữ số thứ hai, tứ tư, thứ sáu…là chữ số hàng chẵn. Những số có tổng các chữ số hàng chẵn trừ đi tổng các chữ số hàng lẻ là một số chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11 và chỉ những số đó mới chia hết cho 11.


 

Trần Nhật Quỳnh 13/06/2017 lúc 07:16

1. Dấu hiệu chia hết cho 2: các số x có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. 
2. Dấu hiệu chia hết cho 3: các số x có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.
3. Dấu hiệu chia hết cho 4: các số x có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.
4. Dấu hiệu chia hết cho 5: các số x có tận cùng bằng 0, 5 thì chia hết cho 5.
5. Dấu hiệu chia hết cho 6: các chữ số vừa có thể chia hết cho 2 vừa có thể chia hết cho 3 thì chia hết cho 6.
6. Dấu hiệu chia hết cho 7:
Quy tắc thứ nhất: Lấy chữ số đầu tiên bên trái nhân với 3 rồi cộng với chữ số thứ hai rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội củ 7; được bao nhiêunhân với 3 cộng với chữ số thứ 4 rồi trừ cho bội của 7; .... Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7.
Quy tắc thứ hai: Lấy chữ số đầu tiên bên phảinhân với 5 rồi cộng với chữ số thứ hai rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 5 cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với5 cộng với chữ số thứ 4 rồi trừ cho bội của 7; .... Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7.
7. Dấu hiệu chia hết cho 8: các số x có 3 chữ số tận cùng chia hết cho 8 thì x chia hết cho 8.
8. Dấu hiệu chia hết cho 9: Trong các chữ số 61 x chia hết cho 9 thì x chia hết cho 9.
9. Dấu hiệu chia hết cho 10: những số x có tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 10.
10. Dấu hiệu chia hết cho 11: nếu tổng tất cảcác chữ số ở vị trí chẵn như 2 4 6 8 bằng tổng các chữ số ở vị trí lẻ thì x chia hết cho 11.
11. Dấu hiệu chia hết cho 12: nếu x vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4 thì x chia hết cho 12.
12. Dấu hiệu chia hết cho 13:
Qui tắc trên đây cũng có thể áp dụng để nhận biết dấu hiệu chia hết cho 13. Bạn  hãy thục hành vói số:
N = 873612 190692815265867774391091
Số N gồm 30 chữ số, nên có thể chia thành 10nhóm số [chẳn], mỗi nhóm 3 số..
N = 873. 612. 190. 692. 815. 265. 867. 774.391. 091.
1. S1 = 8 - 6 + 1 - 6 + 8 - 2 + 8 - 7 + 3 - 0= 7
7 + ["0"] = 70  =>   70 = [5 x 13] + 5.   =>   R1 = 5.
2. S2 = [R1]5 + 7 - 1 + 9 - 9 + 1 - 6 + 6 - 7+ 9 - 9 = 5.
5 + [ "0" ] = 50.  =>   50 = [ 3 x 13 ] + 11.   =>   R2 = 11.
3. S3 = [R2]11 + 3 - 2 + 0 - 2 + 5 - 5 + 7 -4 + 1 - 1 = 13.
* Ðến đây, ta tính được S3 = 13 [ bội của13].
Vậy có thể kết luận:
Số N = 8736. . . . . 1091. chia hết cho 13.
Lưu ý: Chỉ có một trong trong những số sau đây là chia hết cho 13. Cũng vậy, chỉ có
một trong những số này chia hết cho 7. Và cũng chỉ có một trong những số này chia hết cho 11.
Bạn hãy thử tìm xem nhũng số đó là số nào?
N1 = 7942603594320271151120681.
N2 = 277900859916245742465597.
N3 = 41986360335384870752178.
N4 = 157226 157686018425.
13. Dấu hiệu chia hết cho 14: x là số chia hết cho 14 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 7.
14. Dấu hiệu chia hết cho 15: x chia hết cho15 khi và chỉ khi x chia hết cho 3 và x chia hết cho 5.
15. Dấu hiệu chia hết cho 16: x là số chia hết cho 16 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 8.
16. Dấu hiệu chia hết cho 17:
Lấy các số đứng trước số ở hàng đơn vị trừ đi 5 lần số hàng đơn vị, nếu hiệu đó chia hết cho 17 thì nó chia hết cho 17
VD: lấy số 153 nha bạn
15 - 3x5 = 0 chia hết cho 17 => 153 chia hết cho 17
17. Dấu hiệu chia hết cho 18: x là số chia hết cho 18 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 9.
18. Dấu hiệu chia hết cho 19:
LÝ THUYẾT
Mọi số N đều có thể viết dưới dạng N = 10x +y trong đó x là số chục không phải là chữ số hàng chục, mà là tổng số các chụctròn trong số N và y là chữ số đơn vị.
Cần chứng minh N là Bội của 19 khi và chỉ khi
N* = x + 2y là Bội của 19
Muốn vậy, phải nhân N vói 10 và trù N vàoTích số này
=>  10N* - N = 10[x + 2y] - [10x + y]= 19y
Do đó  nếu N là Bội của 19 thì N = 10N*- 19 y là Bội của 19.
Và ngược lại, nếu N chia hết cho 19 thì 10N*= N + 19y là Bội của 19
Khi đó tất nhiên N chia hết cho 19
THỰC HÀNH
Xác định tính chia hết cho 19 của N =47045881
Áp dụng liên tục tiêu chuẩn chia hết
4704588.1 [ Số đơn vị là1].           Suy ra 470588 +2 = 4704590
47045.9 [Số đơn vị là9].               Suy ra 47045+18=47063
4706.3 [Số đơn vị là3].                 Suy ra 4706+6=4712
471.2 [Số đơn vị là 2].                  Suy ra 471+4=475
47.5 [Số đơn vị là 5].                    Suy ra 47+10=57
5.7 [Số đơn vị là7].                       Suy ra 5+14=19
Vi 19 chia hết cho 19 nên các số 57, 475,4712, 47063, 470459, 4704590, 47045881 cũng chia hết cho 19
19. Dấu hiệu chia hết cho 20: x chia hết cho 20 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 10.
20. Dấu hiệu chia hết cho 21: x chia hết cho 21 khi và chỉ khi x chia hết cho 3 và x chia hết cho 7.
21. Dấu hiệu chia hết cho 29: ta lấy số hàng đơn vị nhân 3 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổngchia hết cho 19 thì nó chia hết cho 19.
22. Dấu hiệu chia hết cho 37: ta lấy số hàng đơn vị nhân 11 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệuchia hết cho 37 thì nó chia hết cho 37.
23. Dấu hiệu chia hết cho 31: ta lấy số hàngđơn vị nhân 3 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệuchia hết cho 31 thì nó chia hết cho 31.
24. Dấu hiệu chia hết cho 41: ta lấy số hàng đơn vị nhân 4 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệuchia hết cho 41 thì nó chia hết cho 41.
25. Dấu hiệu chia hết cho 43: ta lấy số hàng đơn vị nhân 13 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổngchia hết cho 43 thì nó chia hết cho 43.
26. Dấu hiệu chia hết cho 59: ta lấy số hàng đơn vị nhân 6 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệuchia hết cho 59 thì nó chia hết cho 59.
27. Dấu hiệu chia hết cho 61: ta lấy số hàng đơn vị nhân 6 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổngchia hết cho 61thì nó chia hết cho 61.

Hồ Thu Giang 18/08/2015 lúc 19:33

Để 7a5b1 chia hết cho 3

=> 7+a+5+b+1 chia hết cho 3

=> 13+a+b chia hết cho 3

Mà a-b = 4

=> a+b > 4

=> a+b\(\in\){5; 8}

TH1: a+b = 5

=> a = 4,5 (KTM)

=> b = 0,5 (KTM)

TH2: a+b = 8

=> a = 6 (TM)

=> b = 2 (TM)

KL: a = 6; b = 2 để 76521 chia hết cho 3

 

Vũ Thị Như Quỳnh 07/10/2016 lúc 21:00

nhưng cho mình hỏi

sao kết quả và

cách làm

lại thê svayaj bn

mình ko hiểu

Đàm Thị Minh Hương 18/08/2015 lúc 19:42

7a5b1 chia hết cho 3  => 7+a+5+b+1 chia hết cho 3  <=> 1+a+b chia hết cho 3

Lại có a, b là cs => 1+a+b nhỏ hơn hoặc bằng 19   => 1+a+b= 3, 6, 9, 12, 15, 18   => a+b= 2, 5, 8, 11, 14, 17

    Vì a, b là cs , a-b=4  => a+b là số chẵn  => a+b= 2, 8, 14

nếu a+b=2 => a= 3, b= -1 => Loại

nếu a+b=8 => a= 6, b= 2

nếu a+b= 14 => a= 10, b= 4 => Loại

Vậy (a,b)=(6,2)

Bùi Quang Sang 09/06/2017 lúc 16:45

Dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số của 1 số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

TNT TNT Học Giỏi 09/06/2017 lúc 16:49

dấu hiệu chia hết cho 9 là

 tổng các số đều chia hết cho 9

      đs...

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 09/06/2017 lúc 16:42

Dấu hiệu chia hết cho 9 là: 

  Số nào có tổng chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 

^^ Học tốt! 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: