Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Dấu hiệu chia hết


FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV  ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ  ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 11 tháng 9 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

        Bài làm :

a) 35*8 chia hết cho 3

=> 3+5+*+8 chia hết cho 3

<=> 16 + * chia hết cho 3

<=> * có thể là : 2 ; 5 ; 8

Để 35*8 không chia hết cho 9 thì : 3+5+*+8 không chia hết cho 9 => 16 + * không chia hết cho 9 => * khác 2

=>  * là 5 hoặc 8

Vậy số cần tìm là : 3558 hoặc 3588

b) Để 468* chia hết cho 9 thì :

4+6+8+* chia hết cho 9

<=> 18 + * chia hết cho 9

<=> * là 0 hoặc 9

Mà để 468* không chia hết cho 5 thì * khác 0 => * là 9

Vậy số cần tìm là 4689

Đọc tiếp...
kaitovskudo kaitovskudo 27 tháng 3 2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

a)*=5 hoặc *=8

b)*=9

Đọc tiếp...
Reika Aoki Reika Aoki 29 tháng 3 2015 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

a) = 5 hoặc 8

b) = 9

Đọc tiếp...
Tạ Đức Hoàng Anh Tạ Đức Hoàng Anh 10 tháng 9 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2:

 - Các chữ số có tận cùng là: 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 3:

 - Là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.Ví dụ : 726 : 3 vì 7 + 2 + 6 = 15 chia hết cho 3Chú ý : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không cia hết cho 3 đồng thời tổng này chia cho 3 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 3 dưbấy nhiêu.Ví dụ : Số 5213 không chia hết cho 3 vì 5+2+1+3=11 mà 11:3=3dư2 nên số 5213 : 3 = 1737 dư 2.
Dấu hiệu chia hết cho 4:

 - Những chữ số có hai chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4

 - Ví dụ: \(256\)có  \(56⋮4\)\(\Rightarrow\)\(256⋮4\)

Dấu hiệu chia hết cho 8:

 - Những số có 3 chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8
 - Ví dụ: \(1256\)có  \(256⋮8\)\(\Rightarrow\)\(1256⋮8\)

Đọc tiếp...
Khanh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Ngọc 10 tháng 9 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

https://toanh7.com/tong-hop-dau-hieu-chia-het-a12331.html

Vào đây xem đi, có hết :)

Đọc tiếp...
Trần Nguyên Hưng (Tempest) Trần Nguyên Hưng (Tempest) 10 tháng 9 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

tham khảo trên sgk toán 6 tập 1 í

Đọc tiếp...
oOo Khùng oOo oOo Khùng oOo CTV 2 tháng 10 2016 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

n + 1 chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n thuộc {-1; 1}

n + 4 chia hết cho n + 1

=> n + 1 + 3 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 thuộc Ư(3) = {-1;1;-3;3}

=> n thuộc {-2;0;-4;2}

n + 6 chia hết cho n + 2

=>n + 2 + 4 chia hét cho n + 2

=> 4 chia hết cho n + 2

=> n + 2 thuộc Ư(4) = {-1;1;-2;2;-4;4}

=> n thuộc {-3;-1;-4;0;-6;2}

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 2019 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

a)\(\left(n+1\right)⋮n\)

Vì \(n⋮n\)nên \(1⋮n\)

\(\Rightarrow n\inƯ\left(1\right)=\left\{-1;1\right\}\)

Mà \(n\inℕ\)nên \(n=1\)

b) \(\left(n+4\right)⋮\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow\left(n+1+3\right)⋮\left(n+1\right)\)

Vì \(\left(n+1\right)⋮\left(n+1\right)\)nên \(3⋮\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;2\right\}\)

c) Tương tự

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc Bùi Đức Lôc 28 tháng 10 2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

a) Vì n + 1 chia hết cho n và n chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n = { 1 }

b) Ta có :

n + 4 = n + 1 + 3 

Vì n + 4 chia hết cho n + 1 và n + 1 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 = { 1 ; 3 }

Nếu n + 1 = 1 thì n = 1 - 1 = 0 ( thỏa mãn đề )

Nếu n + 1 = 3 thì n = 3 - 1 = 2 ( thỏa mãn đề )

Vậy n = { 0 ; 2 }

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 27 tháng 8 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Ta có A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + .... + 22020 + 22021 + 22022

=  (2 + 22 + 23) + (24 + 25 + 26) + .... + (22020 + 22021 + 22022)

=  (2 + 22 + 23) + 23(2 + 22 + 23) + ... + 22019(2 + 22 + 23

= 14 + 23.14 + ... + 22019.14

= 14(1 + 23 + ... + 22019)

= 2.7.(1 + 23 + .... + 22019\(⋮\) 7 (1)

Lại có A = 2 + 22 + 23 + 24 + .... + 22021 + 22022

= (2 + 22) + (23 + 24) + .... + (22021 + 22022)

= 2(1 + 2) + 23(1 + 2) + .... + 22021(1 + 2)

= 2.3 + 23.3 + ... + 22021.3

= 3(2 + 23 + ... + 22021\(⋮\) 3 (2)

Vì ƯCLN(7;3) = 1

=> Từ (1)(2) => A \(⋮\)7.3

=> A \(⋮\)21 (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 27 tháng 8 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Ta có : 10322020 - 122016

= (12.86)2020 - 122016

= 122020.862020 - 122016

= 122016(24.862020 - 1)

Vì 862020 = (862)1010 = (...6)1010 = (...6)

=> 24.862020 - 1 = 16.(...6) - 1 = (....6) - 1 = (...5)

Khi đó 122016.(...5) = 122015.12.(...5) = 122015.(...0) \(⋮\)10 (đpcm)

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh nguyen tuan anh 18 tháng 11 2014 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

để 7a39b chia hết cho 5 thì b=0 hoặc b=5

để 7a39b chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3

vậy : 7+a+3+9+b = 19 + a+b   phải chia hết cho 3

 -  nếu b= 0 thì a = 2 , 5 , 8  (   ta được số 72390 , 75390 , 78390   )

-   nếu b= 5 thì a = 0 , 3 , 6 , 9   ( ta đươc số 70395 , 73395 , 76395 , 79395  )

VẬY a = 2 , 5 , 8 khi b=0

        a = 0 , 3 , 6 , 9  khi b =5

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh nguyen tuan anh 18 tháng 11 2014 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

không cần khách sáo !!!!

Đọc tiếp...
竹川蛍 竹川蛍 CTV 30 tháng 7 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

a927b < 40000 và chia hết cho 18 ( \(0< a< 4\))

Số chia hết cho 18 thì chia hết cho cả 2 và 9

mà số chia hết cho 2 có tận cùng là số chẵn

=> b = { 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 )

Xét :

* b = 0 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 0 = a + 18

Số gần nhất chia hết cho 9 là 18 và 27 

=> a = 0 ( loại ) hoặc a = 9 ( loại )

* b = 2 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 2 = a + 20

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 7 ( loại )

* b = 4 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 4 = a + 22

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 5 ( loại )

* b = 6 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 6 = 24 

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 3 ( thỏa mãn ) 

* b = 8 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 8 = 26

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 1 ( thỏa mãn )

Vậy ta có các cặp ( a;b ) thỏa mãn : ( 3 ; 6 ) , ( 1 ; 8 )\

Hơi dài đúng không ? 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thúy Phượng Phạm Thị Thúy Phượng 30 tháng 7 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

 Số tự nhiên có bốn chữ số có dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abcdabcd¯

a∈{1;2;3;4;5;6;7;8;9}a∈{1;2;3;4;5;6;7;8;9} suy ra có 99 cách chọn

¯¯¯¯¯¯¯¯bcdbcd¯ có 103103 cách chọn

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là n(Ω)=9.103=9000n(Ω)=9.103=9000.

Gọi AA là biến cố ‘‘số được chọn có dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abcdabcd¯, trong đó 1≤a≤b≤c≤d≤91≤a≤b≤c≤d≤9’’

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aaaaaaaa¯ có 99 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abcdabcd¯ (a

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aaabaaab¯ có C29C92 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aabbaabb¯ có C29C92 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abbbabbb¯ có C29C92 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aabcaabc¯ có C39C93 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abbcabbc¯ có C39C93 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abccabcc¯ có C39C93 số.

n(A)=9+C49+3.C29+3.C39=495n(A)=9+C94+3.C92+3.C93=495.

Vậy P(A)=n(A)n(Ω)=4959000=0,055P(A)=n(A)n(Ω)=4959000=0,055.

Đọc tiếp...
Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
huynh anh phuong huynh anh phuong 20 tháng 7 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Số đó là: 249 và 429

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Bùi Thị Vân Quản lý 8 tháng 8 2016 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

xét số dư của a, b khi chia cho 5 là: 0,1,2,3,4.
ta ghép cặp dần (0,0) (0,1),(0,2)...(3,4) thì chỉ có cặp (0,0) mới đảm bảo \(a^2+b^2+ab\)mới chia hết cho 5.
vậy a, b sẽ có tận cùng là 0 hoặc 5.
nếu a,b có cùng có chữ số tận cùng là 5 loại vì: \(a^2+b^2+ab\)là số lẻ không chia hết cho 2.
nếu a có  chữ số tận cùng bằng 5, b chữ số có tận cùng bằng 0 thì \(a^2+b^2+ab\)là số lẻ nên không chia hết cho 2. (loại vì \(a^2+b^2+ab\)chia hết cho 10).
a, b có chữu số tận cùng bằng 0 khi đó \(a^2+b^2+ab\)là số chẵn nên chia hết cho 2(thỏa mãn).
do a, b có chữ số tận cùng bằng 0 nên \(a^2,b^2,ab\)sẽ có tận cùng là 100 nên \(a^2+b^2+ab\)chia hết cho 100.

Đọc tiếp...
Viên đạn bạc Viên đạn bạc 8 tháng 8 2016 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

\(a^2+b^2+ab\) chia hết cho 10

=> \(a^2+b^2+ab\) chia hết cho 2 và 5

\(a^2+b^2+ab=\left(a^2+b^2+2ab\right)-ab\)

\(=\left(a+b\right)^2-ab\)

Vì \(\left(a+b\right)^2;ab\) chia hết cho 2

=> \(\left(a+b\right)^2;ab\) cùng chẵn hoặc cùng lẻ

(+) Nếu \(\left(a+b\right)^2;ab\) (1)

=> a và b cùng lẻ

=> a+b chẵn ( mâu thuẫn với (1) )

=> a và b cùng là số chẵn

Để \(=\left(a+b\right)^2-ab\) chia hết cho 5 thì (a+b)^2 và ab có cúng số dư khi chia cho 10

Mình chỉ biết đến đó

Mà cũng ko chắc là đúng

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc Hoàng Lê Bảo Ngọc 8 tháng 8 2016 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Phần lập luận của bạn chưa rõ ràng cho lắm :)
Dẫu sao cũng cảm ơn bạn đã tham gia trả lời câu hỏi nhé :)

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang Hồ Thu Giang 18 tháng 8 2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Để 7a5b1 chia hết cho 3

=> 7+a+5+b+1 chia hết cho 3

=> 13+a+b chia hết cho 3

Mà a-b = 4

=> a+b > 4

=> a+b\(\in\){5; 8}

TH1: a+b = 5

=> a = 4,5 (KTM)

=> b = 0,5 (KTM)

TH2: a+b = 8

=> a = 6 (TM)

=> b = 2 (TM)

KL: a = 6; b = 2 để 76521 chia hết cho 3

 

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck Sky Hoàng Nguyễn Fuck 10 tháng 12 2017 lúc 7:08
Báo cáo sai phạm

Để 7a5b1 chia hết cho 3
=> 7+a+5+b+1 chia hết cho 3
=> 13+a+b chia hết cho 3
Mà a-b = 4
=> a+b > 4
=> a+b ∈ {5; 8}
TH1: a+b = 5
=> a = 4,5 (KTM)
=> b = 0,5 (KTM)
TH2: a+b = 8
=> a = 6 (TM)
=> b = 2 (TM)
KL: a = 6; b = 2 để 76521 chia hết cho 3

chúc bn hok tốt 2_@

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh Vũ Thị Như Quỳnh 7 tháng 10 2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

nhưng cho mình hỏi

sao kết quả và

cách làm

lại thê svayaj bn

mình ko hiểu

Đọc tiếp...
​ CTV 5 tháng 7 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 25 : Hai số tận cùng chia hết cho 25 thì chia hết cho 25

Ta có B(25) = { 0 ; 25 ; 50 ; 75 ; 100 ; ... }

ab là số có hai chữ số

=> ab = 00 ; 25 ; 50 ; 75 

ab chia 3 dư 1 

=> ab - 1 chia hết cho 3

=> ab - 1 thuộc B(3) = { 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ... ; 21 ; 24 ; ... }

=> ab = { 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; ... ; 22 ; 25 ; ... }

Nhận thấy hai tập hợp đều có 25

=> ab = 25

Vậy số cần tìm là 4825

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

48ab chia hết cho 25 <=> ab chia hết cho 25.

Vì a,b là chữ số nên ab \(\in\) {00; 25; 50; 75}

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền Lê Thị Bích Tuyền 23 tháng 7 2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Để 48ab ( gạch ngang ) chia hết cho 25 thì 48ab chia hết cho 5 Ơ\(h=0\) ; \(h=5\)

+ Với b = 0 , để 48a0 chia cho 3 dư 1 thì (17 + a) chia 3 dư 1 , mà a là chữ số nên a \(\in1;4;7\)

+ Với b = 5 , để 48a5 chia cho 3 dư 1 thì (17 +a ) : 3 dư 1 , mà a là chữ số nên a \(\in\) \(2;5;8\)

Thử lại : ta được số 4825 thõa mãn

\(\Rightarrow a=2,b=5\)
 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Đinh Tuấn Việt 27 tháng 6 2015 lúc 0:11
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc với a khác 0; a,b,c là chữ số. abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c= 5. Và có abc-cba=100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297 => a-c =3. Với c = 0 thì a=3 => 3+0+b=3+b chia hết cho 9 => b=6. Với c=5 thì a=8 => 5+8+b=13+b chia hết cho 9 => b=5. Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Trúc Mai Nguyễn Ngọc Trúc Mai 4 tháng 7 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là 855 nha

Đọc tiếp...
Tăng Gia Pháp Tăng Gia Pháp 4 tháng 7 lúc 8:22
Báo cáo sai phạm

tôi yêu đất nước

Đọc tiếp...
Lê Xuân Hải Đẹp Trai Thông Minh Học giỏi Lê Xuân Hải Đẹp Trai Thông Minh Học giỏi 28 tháng 2 2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên ta sẽ tính số con gà và thỏ :

Số con gà là : ( 100 + 50 ) : 2 = 75 ( con )

Số con thỏ là : 75 - 50 = 25 ( con )

Vì gà có 2 chân , nên tổng số chân gà là : 75 x 2 = 150 ( chân )

Vì thỏ có 4 chân , nên tổng số chân thỏ là : 25 x 4 = 100 ( chân )

Đ/s : Gà : 150 chân , Thỏ : 100 chân

Đọc tiếp...
Salamander Salamander 28 tháng 2 2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

150 chân gà

100 chân thỏ

Đọc tiếp...
võ nguyễn thảo ly võ nguyễn thảo ly 12 tháng 5 2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

có 150 chiếc chân gà và 100 chiếc chân thỏ

Đọc tiếp...
~Mưa_Rain~ ~Mưa_Rain~ 7 tháng 6 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải 1 chữ số thì ta đc số tự nhiên chia hết cho 5, số A có 4 chữ số

=> A có dạng abc,5 ( a khác 0; a,b,c < 10)

=> a+b+c+5= 31

=> a+b+c= 26

=> a=8; b=c=9 hoặc a=b=9; c=8 hoặc a=c=9, b=8

lười làm câu b quá, link tham khảo: https://olm.vn/hoi-dap/detail/77434067599.html

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Lan Nguyễn Hương Lan 14 tháng 2 2016 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

câu b ra : 27,72

Đọc tiếp...
Thao Nhi Thao Nhi 16 tháng 8 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

9999931996.9999933-5-5555571996.555557=......1....7-.....1.....7=....7-...7=...0 tan cung la 0 nen chia het cho5

 

Đọc tiếp...
Lộc Nguyễn Trần Phước Lộc Nguyễn Trần Phước 16 tháng 8 2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

9999931999=9999934k+3=9999934k.9999933=1.7=7(mod 10)
5555571997=5555574k+1=5555574k.555557=1.7=7(mod 10)
ta có : A=9999931997-5555571997=7-7=0(mod 10)
hay A chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1 tháng 6 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

40 học sinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Linh Nguyễn Hải Linh 29 tháng 5 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

40 học sinh

Đọc tiếp...
Bùi Đức Long Bùi Đức Long 22 tháng 5 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

la 50 ban nhe

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Giải thưởng hỏi đáp

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dântài liệu tham khảo môn toántài liệu tham khảo môn ngữ văntài liệu tham khảo môn sinh họctài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn hóa họctài liệu tham khảo môn lịch sửtài liệu tham khảo môn địa lýtài liệu tham khảo môn tiếng anhtài liệu tham khảo môn giáo dục công dân

Tài trợ

Quản lý và chia sẻ tài liệu học tập
Luyện thi trung học phổ thông quốc gia
Học kỹ năng trực tuyến - LearnSkill

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: