Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Minh Tuấn 7 tháng 4 2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

34x5y chia hết cho 36 suy ra 34x5y chia hết cho 9 và chia hết cho 4

* chia hết cho 4: có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4

  suy ra 5y có các trường hợp 52 và 56

* chia hết cho 9: có tổng các chữ số chia hết cho 9

  suy ra có 2 trường hợp:- (3+4+x+5+2) chia hết cho 9  suy ra x bằng 4

                                        - (3+4+x+5+6) chia hết cho 9 suy ra x bằng 0 hoặc 9

suy ra có 3 cặp số (x,y) đó là: (4;2),(9;6),(0;6)

Đọc tiếp...
Lê tuấn dũng 15 tháng 4 2019 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

bùi minh tuấn còn thiếu 3 cặp số là (6;4);(2;0);(2;9)

Đọc tiếp...
ttttttttttttttttt 31 tháng 3 2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Đọc tiếp...
emdixaqua 10 tháng 6 2018 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

P=3+2^2(2+1)+2^4(2+1)+2^6(2+1)

=3(1+2^2+2^4+2^6)

=>đpcm

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mỹ Quyến 13 tháng 1 2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

a là 3 

b là 2

Đọc tiếp...
duy 9 tháng 1 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

a là 3 

b là 2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 9 tháng 7 2015 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 111....1 (27 chữ số 1 )

Ta có: A = 111..100..0 (9 chữ số 1 và  18 chữ số 0  ) + 111..100..0 (9 chữ số 1 và 9 chữ số  0 ) + 111...11 (9 chữ số 1 )

= 11..1 x 1018 + 11...1 x 109 + 111..1 = 11...1 x (1018 + 109 + 1)

Vì 111...1 (9 chữ số 1) => tổng các chữ số = 9 chia hết cho 9 nên 111...1 chia hết cho 9

(1018 + 109 + 1) có tổng các chữ số bằng 3 nên chia hết cho 3 

=> A = 9k. 3.k' = 27.k.k' => A chia hết cho 27

Đọc tiếp...
Hưng Conan 28 tháng 3 2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

làm như trên nha ! cố gắng nhé

tuy ko hiểu lắm nhưng kệ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Minh 19 tháng 4 2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

nhung chia het cho 3 va 9 thi chua chac da chia het cho 27 vi 3 va 9 ko nguyen to cung nhau

Đọc tiếp...
蓝湛 5 tháng 1 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Để 5*85*8 chia hết cho 3

=> 5 + 8 + 5 + * + * phải chia hết cho 3

hay 18 + 2* chia hết cho 3

+) Vì * là số tự nhiên

=> 2* là số chẵn

=> 18 + 2* là số chẵn ( điều kiện : 2* < 20 )         (1) 

+) Vì 18 chia hết cho 3

Để 18 + 2* chia hết cho 3

=> 2* chia hết cho 3      (2)

Từ (1) và (2) suy ra : 2* chia hết cho 6

Ta có bảng sau :

2*61218

*

369


P/s : Tóm lại là tớ làm rất là lòng dòng :)) Thông cảm

 

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( ck ♡๖ۣۜI LIKE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ) 5 tháng 1 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Có thể có nhiều cách nhưng đây là cách của mình nha :

5 . 85 - 8 = 417 Chia hết cho 3

HỌC TỐT

K MÌNH NHA !

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 5 tháng 1 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Ta có:

32021+35

=32.32019+32.33=9(32019+33)

Vì 9 chia hết cho 9

Nên 9(32019+33) chia hết cho 9

Vậy 32021+3 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Hồ Thủy Tiên 5 tháng 1 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

32021 = 32+2019 = 32 * 32019 = 9 * 32019 chia het cho 9

35 = 32+3=32 * 3=9 *3chia het cho 9

=>32021+35 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Trang Nguyễn 5 tháng 1 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Ta có 33021 = 32019. 32 = 32019 . 9 chia hết cho 9

         35      = 3. 32 = 33 . 9 chia hết cho 9

=> 32021 + 35 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
lê đức anh 3 tháng 1 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

5x85x8=3400

3+4+0+0=7(ko chia hết cho 3)

vậy 5x85x8 ko chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 2 tháng 1 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

\(n^2-2n+7=\left(n^2-n\right)-\left(n-1\right)+6=n\left(n-1\right)-\left(n-1\right)+6\)

\(=\left(n-1\right)\left(n-1\right)+6=\left(n-1\right)^2+6\)

Vì \(\left(n-1\right)^2⋮n-1\)\(\Rightarrow\)Để \(n^2-2n+7⋮n-1\)thì \(6⋮n-1\)

\(\Rightarrow n-1\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-5;-2;-1;0;2;3;4;7\right\}\)

Vậy \(x\in\left\{-5;-2;-1;0;2;3;4;7\right\}\)

Đọc tiếp...
Happy New Year 2020 29 tháng 12 2019 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

\(A=1-2+3-4+5-6+...+99-100\)

Ta có: \(100:2=50\)( cặp số )

\(\Rightarrow A=\left(1-2\right)+\left(3-4\right)+...+\left(99-100\right)\)

\(\Rightarrow A=-1+-1+...+-1\)( có 50 số - 1 )

\(\Rightarrow A=-50\)

Vậy A chia hết cho 2, A không chia hết cho 3 và A không chia hết cho 4.

Đọc tiếp...
duong 29 tháng 12 2019 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

\(A=1-2+3-4+...+99-100=\left(1-2\right)+\left(3-4\right)+...+\left(99-100\right)=\left(-1\right)\times50=-50\)

(vì tổng A có 100 số nên có 50 cặp số)

A=-50 nên A chia hết cho 2, không chia hết cho 3,4

Đọc tiếp...
LeTi 13 tháng 11 2014 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

Có 72 số có 4 chữ số chia hết cho 11 mà tổng các số đó chia hết cho 11 nha. Cụ thể bài giải như sau:

Gói abcd là số có 4 chữ số cần tìm

Theo bài ta có:

(1000a+100b+10c+d) chia hết cho 11 (1)

(a+b+c+d) chia hết cho 11 (2)

(1)+(2) = (1001a+101b+11c+2d) sẽ chia hết cho 11

Do 1001a và 11c chia hết cho 11 nên (101b+2d) chia hết cho 11 (3)

(3)-(2)x2= 101b +2d - 2(a+b+c+d) = 99b - 2(a+c) sẽ chia hết cho 11

Do 99b chia hết cho 11 nên 2(a+c) chia hết cho 11 hay (a+c) chia hết cho 11.

(2) & (4) => (b+d) chia hết cho 11.

* (a+c) chia hết cho 11, a, c là chữ số hàng nghìn và hàng chục: nên (a,c) là các cặp số sau: (2,9); (3,8); (4,7); (5,6); (6,5); (7,4); (8,3);(9,2).

* (b+c) chia hết cho 11; b,d là chữ số hàng trăm và hàng đơn vị: nên (b,d) là các cặp chữ số sau: (0,0); (2,9); (3,8); (4,7); (5,6); (6,5); (7,4); (8,3);(9,2).

* Vậy có 8 cách để xếp cặp chữ số (a,c) và 9 cách xếp cặp chữ số (b,d) như vậy có 8x9=72 cách để tạo ra số có 4 chữ số abcd thỏa điều kiện đề bài.

Chương trình phổ thông của chúng ta quả là siêu: giải toán lớp 6 nhức cả cái đầu @@. Chúc các e cố gắng học tốt ^^

 

Đọc tiếp...
•Tough Girl• (team •вεċøɱε•ċøʉρℓε•) 21 tháng 12 2019 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

dấu hiệu chia hết cho 5 là: đuôi số là 0 hoặc 5

dấu hiệu chia hết cho 9 là: tổng các chữ số chia hết cho 9

tổng của 3 số trên là: 22

22 + 5 thì sẽ vừa chia hết cho 5 vừa, chia hết cho 9

vậy * = 5

ta được số 7875.

k nhé, mơn trc ạ

Đọc tiếp...
Ngọc 21 tháng 12 2019 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

vào chửi nó giúp mình với : https://olm.vn/thanhvien/thiend2k4

Đọc tiếp...
duy 19 tháng 12 2019 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

đây hi

Đọc tiếp...
gunny 19 tháng 12 2019 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

đc đăng linh tinh nha

Đọc tiếp...
duy 19 tháng 12 2019 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

ko được ngụp nha cảm ơn

Đọc tiếp...
ღღ♥_ Lê Xuân Hải + Lê Minh Hiển _ ♥ღღ 16 tháng 12 2019 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

32021 = 32+2019 = 32 . 32019 = 9 . 32019 chia hết cho 9

35 = 32+3 = 32 . 33 = 9 . 33 chia hết cho 9

Vậy 32021 + 35 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Trần Thị Mạnh 14 tháng 12 2019 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Ta có A = (7n + 1).(88 + 220)

              = (7n + 1).(16 777 216 + 1 048 576)

              = (7n + 1).17 825 792

Vì 17 825 792 chia hết cho 17

Suy ra (7n + 1).(88 + 220) chia hết cho 17

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: