Giúp tôi giải toán


TheRedSuns 23/03 lúc 14:26

Ta có : 

   1ab5 : 25 = ba

   25          = 1ab5 : ba

   25          = ab0 : ba + 1005 : ba

   Ta có các số sau thỏa mãn đề bài là số 67

  :v

TAD 23/03 lúc 14:29

gần đúng rồi nhé bạn TheRedSuns

Tổng đề này là 15đ.ai lm đc 10đ sẽ đc 5tick (tính từng phần, điểm lẻ làm tròn lên, tick cho ai nhanh và đúng nhất, sau khi các bn trả lời mk sẽ nhắn tin thông báo điểm)

Bài 1 - 3đ( mỗi phần 1đ)

1. tính giá trị biểu thức

a (1đ)\(A=\frac{2^{13}.5^2.2^6.3^4}{8.2^{18}.81.5}\)                                                                                                                                                          b (2đ) \(B=1\frac{6}{41}\left(\frac{12+\frac{12}{19}+\frac{12}{37}-\frac{12}{53}}{3+\frac{3}{19}+\frac{2}{37}-\frac{3}{53}}\div\frac{4+\frac{4}{19}+\frac{4}{37}-\frac{4}{53}}{5+\frac{5}{19}+\frac{5}{37}-\frac{5}{53}}\right).\frac{124242423}{237373735}\)                                               c (1đ) Tính \(\frac{A}{B}\)biết \(A=\frac{34}{7.13}+\frac{51}{13.22}+\frac{85}{22.37}+\frac{68}{37.49}\&B=\frac{39}{7.16}+\frac{65}{16.31}+\frac{52}{31.43}+\frac{26}{43.49}\)

Bài 2 (4đ, mỗi phần 1đ)

1.chứng minh rằng \(1999+1999^2+1999^3+...+1999^{1998}⋮2000\)

2.chứng minh rằng các số có dạng abcabc chia hết cho ít nhất 3 số nguyên tố

3. cho p và p + 4 là số nguyên tố và p > 3. Chứng minh rằng p + 8 là hợp số

4. tìm x biết 7 < |x + 7| <12

Bài 3: (4đ, mỗi phần 1đ)

1. tìm chữ số tận cùng của 932015 

2.a) tìm \(n\in N\)để \(\frac{8n+193}{4n+3}\in N\)

b). chứng minh rằng với \(\forall n\in N\)thì n5 - n \(⋮\)10

3.cho \(A=\frac{2n+1}{n-3}+\frac{3n-5}{n-3}-\frac{4n-5}{n-3}\)

a)Tìm n để A nhận giá trị nguyên

b)Tìm n để A là phân số tối giản

4.a) khi chia số tự nhiên a cho 5;7;11 có số dư lần lượt là 3;4;6. tìm a biết a trong khoảng từ 100 đến 200

b) tìm n để \(18n+3⋮7\)

c) cho A = 1111...111 (2002 chữ số 1) hỏi A là số nguyên tố hay hợp số? nếu là hợp số nó chia hết cho số nguyên tố nào?

Bài 4 (4đ)trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Ot sao cho \(\widehat{xOy}=30^o;\) \(\widehat{xOt}=70^o\)

a(2đ) tính \(\widehat{yOt}\) , tia Oy có là phân giác của \(\widehat{xOt}\) không? vì sao?

b(2đ)gọi Om là tia đối của tia Ox Tính \(\widehat{mOt}\)

đề này gần tương đương với đề thi huyện toán 6 nha các bn. khác mỗi mk cho ít câu hỏi ít điểm hơn. nhưng đa số điểm thi đều dựa vào cấu trúc như vậy

 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm
detective conan 22/03 lúc 20:25

Bài 1 .

câu a, = 5/4 

câu b giải ko ra !!!

câu c, A/B = 17/13 .

Bài 2 .

câu 4 , có 2 trường hợp xảy ra vì có trị tuyệt đối !

với (x+7) thì x thuộc khoảng từ 0 đến 5

với (-x-7) thì x thuộc khoảng từ -19 đến -14 .

nguyen duy hai 22/03 lúc 20:13

chiu roi

Mỹ Dung Võ 25/03 lúc 19:17

kết quả thôi hay phải giải ra?

Đội Giải Toán Vui Vẻ 20/03/2017 lúc 16:45

\(1111110\)thưa các quý bà quý ông.

\(100\%\)luôn.

Trần Hà Bình Minh 20/03/2017 lúc 16:45

111000 nhé bạn

lai cho mình nha

Hoàng Hà Thanh 20/03/2017 lúc 15:50

ko có số như vậy nếu thấy đúng thì tk mk nha

Đinh Quang Hiệp 17/03/2017 lúc 14:53

ta có : \(\frac{n}{n+3}=\frac{\left(n+3\right)-3}{n+3}\)

vì \(\left(n+3\right)⋮\left(n+3\right)\)để \(\frac{\left(n+3\right)-3}{n+3}\)nguyên \(\Leftrightarrow-3⋮\left(n+3\right)\Leftrightarrow\left(n+3\right)\inƯ\left(-3\right)\RightarrowƯ\left(-3\right)=1;-1;3;-3\)

\(\Rightarrow n+3=1\Rightarrow n=-2\)

\(\Rightarrow n+3=-1\Rightarrow n=-4\)

\(\Rightarrow n+3=3\Rightarrow n=0\)

\(\Rightarrow n+3=-3\Rightarrow n=-6\)

vậy \(S=-6;-4;-2;0\)

kudo shinichi 16/03/2017 lúc 22:06

111111110,999999990,1111111560,5611111110,1115611110

Nguyễn Bảo Vinh 17/03/2017 lúc 19:26

123330000,133320000,132330000,320330000

Ninja huyền thoại 16/03/2017 lúc 22:07

trong mấy bạn ai nhanh nhất

Đinh Đức Hùng CTV 02/03/2017 lúc 19:53

\(S=1-3+3^2-3^3+...+3^{98}-3^{99}\)

\(=\left(1-3+3^2-3^3\right)+\left(3^4-3^5+3^6-3^7\right)+...+\left(3^{96}-3^{97}+3^{98}-3^{99}\right)\)

\(=\left(1-3+3^2-3^3\right)+3^4\left(1-3+3^2-3^3\right)+....+3^{97}\left(1-3+3^2-3^3\right)\)

\(=\left(1-3+9-27\right)+3^4\left(1-3+9-27\right)+...+3^{97}\left(1-3+9-27\right)\)

\(=-20+3^4.\left(-20\right)+....+3^{97}\left(-20\right)\)

\(=-20\left(1+3^4+...+3^{97}\right)\) Chia hết cho - 20

=> S Chia hết cho - 20 (đpcm)

nguyen duc manh 02/03/2017 lúc 19:53

theo bai ra ta co :-20=4*-5

1-3=-2

3^2-3^3=-18

=>-18+-2=-20chia het cho 4 va -5

=> dieu phai chung minh

Five centimeters per second 02/03/2017 lúc 19:42

Ta có : a chia hết cho b suy ra a = b x k1 ( k1 thuộc Z )

           b chia hết cho a suy ra b = a x k2  ( k2 thuộc Z )

=> a = a x k1 x k2 => k1 x k2 = 1

\(\Rightarrow k\in\hept{\begin{cases}1\\-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a=\hept{\begin{cases}b\cdot1=b\\b\cdot\left(-1\right)=-b\end{cases}}\)

Vậy a = b hoặc a = -b ( đpcm )

Nguyen Duc Khoi 24/02/2017 lúc 11:08

dấu hiệu chia hết:

cho 2:các số có tận cùng là :0,2,4,6,8

cho 3:có tổng các chữ số chia hết cho 3

cho 4:2 chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì chia hết cho 4

cho 5:có tận cùng là 0 hoặc 5 

cho 6:các số chẵn chia hết cho 3 thì chia hết cho 6

cho 7:lấy chữ số đàu tiên nhân 3 trừ 7,được bao nhiêu lại nhân 3 trừ 7...cứ như vậy đến số cuối cùng.nếu kết quả chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.

cho 8:3 chữ số tận cùng chia hết cho 8

cho 9:tổng các chữ số chia hết cho 9

VuiLaChinh 22/02/2017 lúc 09:09

a) 62 = 2.31

ƯC(62) ={1, 2, 31, 61}

ƯC(A) = {1, 2, 4,...,2150) các phần tử của A ngoài 1, không có số lẻ nên không chứa 31

=> ƯCLN(A,62) = {2}

b) 2 không chia hết cho 4

22, 23, 24,...,2150 đều chia hết cho 2

=> A không chia hết cho 2

tran hoang dang 22/02/2017 lúc 08:11

minh k biet xin loi ban nha!

minh k biet xin loi ban nha!

minh k biet xin loi ban nha!

minh k biet xin loi ban nha!

Uzumaki Naruto 17/02/2017 lúc 22:43

b)Ta có:|2x+1|=2x+1=-(2x+1)
=>2x+1=3x-2=>x+x+1=x+x+x-2=>1=x-2=>x=3

-(2x+1)=3x-2=>-(x+x+1)=3x-2=>x-x-1=3x+2=>-1=3x-2=>3x=1=>x không phải số tự nhiên

Vậy x=3

Nguyễn Tiến Hải 04/09/2014 lúc 09:57

Số lẻ chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 5.

Các số có 3 chữ số chia hết cho 5 là: 105, 115, 125 .... 995

Hai số liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị.

Có tất cả các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 là: (995 - 105) : 10 + 1= 90 (số)

Tổng là: (995 + 105 ) x 90 : 2= 49500

Namikaze Minato 20/02/2017 lúc 17:55

98450.k cho mình nhé.

Đỗ Thị Kim Oanh 15/02/2017 lúc 17:37

kết quả là 49500

dễ ọt

Nguyen An 14/01/2017 lúc 21:04


Ta có: abc = 100.a + 10.b +c = n^2 - 1 (1)
cba = 100.c + 10.b + a = n^2- 4n + 4 (2) 
Lấy (1) trừ (2) ta được:
99.(a – c) = 4n – 5
Suy ra 4n - 5 chia hết 99 
Vì 100   abc  999 nên:
100 ≤ n^2 -1  999 => 101  n^2  1000 => 11  31 => 39  4n - 5  119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 14/01/2017 lúc 20:48

Help Me !

Làm ơn !

Bài 1 . 65 Chuyên đề 4

Các bài toán chọn lọc toán 6 !

Đúng mk tặng 3

Nguyen An 14/01/2017 lúc 21:02

≤  abc ≤ 999 nên:
100 ≤ n^2 -1 ≤ 999 => 101 ≤ n^2 ≤ 1000 => 11 ≤ 31 => 39 ≤ 4n - 5 ≤ 119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

gv 01/10/2014 lúc 20:43

     ABCD

x           9

     DCBA

A phải bằng 1 (vì nếu A > 1 thì kết quả phép nhân phải có 5 chữ số chứ không phải 4 chữ số)

=> D = 9

     1BC9

x           9

     9CB1

B = 0 hoặc = 1 (vì B>1 thì 9 nhân B phải nhớ 1 sang cột hàng nghìn)

Số 9CB1 chia hết cho 9 => 9 + C + B + 1 = 10 + C + B

=> B = 0, C = 8

Hoặc B = 1, C = 7

Thử lại:

Đáp án 1: A = 1, B = 0, C = 8, D = 9

     1089

x           9

     9801

Đúng

Đáp án 2: A = 1, B = 1, C = 7, D =9

     1179

x           9

    10611

Không thỏa mãn

Vậy Đáp số là: 1089

Nguyễn Minh Hùng 13/02/2017 lúc 22:02

1)[n-6-n+1]chia hết cho   n  -1

suy ra -5 chia hết cho n-1

đến đây tự giải nhé

các phần sau tương tự 

nhớ bấm đúng cho mình nha

dương thị linh chi 13/02/2017 lúc 22:06

bạn ơi nk chưa hiểu rõ 

hay kết bạn rùi giải rõ giùm mk nha

cảm ơn bạn rất nhiều

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: