Giúp tôi giải toán và làm văn


Kuru Meo Meo 12/12/2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Làm ơn giúp mình nhé ~ cần gấp lắm ~ Mình sẽ cho 3 k 

Đọc tiếp...
bùi thị lan phương 10/08/2017 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

Kuru Meo Meo

nên làm cách giời hạn số hoặc dựa theo dấu hiệu chia hết bn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Phi 6 10/08/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

a) ta có (x+27) chia hết cho (x+2)

suy ra x+2+25 chia hết cho x+2

vì x+2 chia hết cho x+2

nên 25 chia hết ch x+2

suy ra x+2=1(loại)

          x+2=5 suy ra x=3

          x+2=25 suy ra x=23

Đọc tiếp...
songoku đại đế 19/01 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

(x - 1 ) chia hết cho (x+5)

x+5-6 chia hết cho x + 5

ví x + 5 chia hết cho x + 5 

suy ra 6 chia hết cho x + 5

hay x + 5 thuộc ước của 6 { 1 ; -1 ; 6;-6 }

Ta có bảng 

x1-16-6 
x+5-4-61-11
Đọc tiếp...
nghia 19/01 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

 \(\left(x-1\right)⋮\left(x+5\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right)-6⋮\left(x+5\right)\)

Do \(\left(x+5\right)⋮\left(x+5\right)\)

\(\Rightarrow6⋮\left(x+5\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+5\right)\inƯ\left(6\right)\)

Ta có bảng sau :

   x + 5    1   -1   5   -5
   x   -4   -6   0   -10
Đọc tiếp...
Đinh Hương Giang 19/01 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

hình như đầu bài bạn sai ( xem lại đầu bài hộ vs ạ )

Đọc tiếp...
TL 19/01 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

\(x(x-2)⋮x-1\)

\(\Rightarrow2x-2⋮x-1\)

\(\Rightarrow2(x-1)⋮x-1\)

Mà x - 1 chia hết cho x - 1

=> \(x(x-2)⋮x-1(đpcm)\)

Đọc tiếp...
oOo Khùng oOo CTV 02/10/2016 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

n + 1 chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n thuộc {-1; 1}

n + 4 chia hết cho n + 1

=> n + 1 + 3 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 thuộc Ư(3) = {-1;1;-3;3}

=> n thuộc {-2;0;-4;2}

n + 6 chia hết cho n + 2

=>n + 2 + 4 chia hét cho n + 2

=> 4 chia hết cho n + 2

=> n + 2 thuộc Ư(4) = {-1;1;-2;2;-4;4}

=> n thuộc {-3;-1;-4;0;-6;2}

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18/01 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

a)\(\left(n+1\right)⋮n\)

Vì \(n⋮n\)nên \(1⋮n\)

\(\Rightarrow n\inƯ\left(1\right)=\left\{-1;1\right\}\)

Mà \(n\inℕ\)nên \(n=1\)

b) \(\left(n+4\right)⋮\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow\left(n+1+3\right)⋮\left(n+1\right)\)

Vì \(\left(n+1\right)⋮\left(n+1\right)\)nên \(3⋮\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;2\right\}\)

c) Tương tự

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc 28/10/2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

a) Vì n + 1 chia hết cho n và n chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n = { 1 }

b) Ta có :

n + 4 = n + 1 + 3 

Vì n + 4 chia hết cho n + 1 và n + 1 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 = { 1 ; 3 }

Nếu n + 1 = 1 thì n = 1 - 1 = 0 ( thỏa mãn đề )

Nếu n + 1 = 3 thì n = 3 - 1 = 2 ( thỏa mãn đề )

Vậy n = { 0 ; 2 }

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 27/12/2014 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

từ 11 đến 19 có số 15, 15 nhân với 12 hoặc 14 hoặc 16 hoặc 18 xuất hiện 1 số 0

số 20: 1 số 0

từ 21 đến 29 xuất hiện số 25, 25 nhân với 24 hoặc 28 xuất hiện 2 số 0

túm lại: 4 số 0

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 27/12/2014 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

4, trả lời ở phía dưới rồi

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 27/12/2014 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Cách làm là gì vậy bạn?

Đọc tiếp...
emdixaqua 10/06/2018 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

P=3+2^2(2+1)+2^4(2+1)+2^6(2+1)

=3(1+2^2+2^4+2^6)

=>đpcm

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mỹ Quyến 13/01/2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

a là 3 

b là 2

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13/01/2019 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Để n^10 - 1 chia hết cho 10 thì n^10 phải là số tự nhiên có số tận cùng là 9 (Điều kiện)

Vì mũ 10 là chẵn nên n phải là số chẵn

Nếu n là số có số tận cùng là 1 thì n^10 cũng có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 5 thì n^10 cũng có số tân cùng là 5

Nếu n là số có số tận cùng là 9 thì n^10 có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 3 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa diều kiện)

Nếu n là số có số tận cùng là 7 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa điều kiện)

Kết luận: n là tất cà các số tự nhiên có số tận cùng là 3 hoặc 7

Tại sao ra 5 cái nếu ở trên thì bạn tự nhân thử các số cuối theo từng đôi nhé.

Đọc tiếp...
Cute wá 15/02/2018 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Để n^10 - 1 chia hết cho 10 thì n^10 phải là số tự nhiên có số tận cùng là 9 (Điều kiện)

Vì mũ 10 là chẵn nên n phải là số chẵn

Nếu n là số có số tận cùng là 1 thì n^10 cũng có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 5 thì n^10 cũng có số tân cùng là 5

Nếu n là số có số tận cùng là 9 thì n^10 có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 3 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa diều kiện)

Nếu n là số có số tận cùng là 7 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa điều kiện)

Kết luận: n là tất cà các số tự nhiên có số tận cùng là 3 hoặc 7

Tại sao ra 5 cái nếu ở trên thì bạn tự nhân thử các số cuối theo từng đôi nhé.

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Khánh CTV 12/01/2019 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

\(a^2-ab+b^2\) \(⋮\)\(9\)

=>   \(4\left(a^2-ab+b^2\right)\)\(⋮\)\(9\)

<=>  \(3\left(a-b\right)^2+\left(a+b\right)^2\) \(⋮\)\(9\)    (1)

hay  \(3\left(a-b\right)^2+\left(a+b\right)^2\)\(⋮\)\(3\)

mà  \(3\left(a-b\right)^2\)\(⋮\)\(3\)

=>   \(\left(a+b\right)^2\)\(⋮\)\(3\)      =>   \(a+b\)\(⋮3\)  (*)

Do 3 là số nguyên tố nên suy ra:  \(\left(a+b\right)^2\)\(⋮\)\(9\)   (2) 

Từ (1) và (2) =>  \(3\left(a-b\right)^2\)\(⋮\)\(9\)    =>  \(\left(a-b\right)^2\)\(⋮\)\(3\)    =>   \(a-b\)\(⋮3\)   (**)   

Từ (*) và (**)  =>  đpcm

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 20/06/2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19/08/2016 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Vì A = 62xy427 chia hết cho 99 => 62xy427 chia hết cho 9 và 11 

+ Do 62xy427 chia hết cho 9 => 6 + 2 + x + y + 4 + 2 + 7 cha hết cho 9 

                                             => 21 + x + y chia hết cho 9 

Mà x,y là chữ số => 0 < hoặc = x + y < hoặc = 18

                                             => x + y thuộc {6 ; 15} (1) 

+ Do 62xy427 chia hết cho 11 => (6 + x + 4 + 7) - (2 + y + 2) chia bết cho 11

                                             => (17 + x) - (4 + y) chia hết cho 11 

                                              => 13 + x - y chia hết cho 11 

Mà x, y là chữ số => -9 < hoặc = x - y < hoặc = 9 => x - y = -2 hoặc x - y = 9 

                              Nhưng nếu x - y = 9 thì x = 9; y = 0, không thỏa mãn đề bài => x - y = -2 

                                     Từ (1) mà tổng 2 số và hiệu của chúng luôn có cùng tính chẵn lẻ 

                                               => x + y = 6 => y = [6 - (-2)] : 2 = (6 + 2) : 2 = 4 

                                                                                   => x = 6 - 4 = 2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 20/06/2015 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

c​hia hét cho 99 là chia hết cho 11 và 9. dựa vào dấu hiệu chia hết mà làm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Sơn Tùng MTP Kalista Trans 14/04/2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

2007 chia hết cho 9 (tổng các chữ số chia hết cho 9)

1998 chia hết cho 9 (tổng các chữ số chia hết cho 9)

1000000 + 8 = 1000008 chia hết cho 9 (tổng các chữ số chia hết cho 9)

=> 3 số cộng lại chia hết cho 9

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12/01/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là a có dạng
a=5m+2 => 2a=10m+4+=> 2a-4=10m chia hết cho 5
a cũng có dạng
a=8m+6 => 2a=16m+12 => 2a-4=16m+8 chia hết cho8
a cũng có dạng

bn tự làm nốt nhé ??

chcú bn hok tôtí @+@#

Đọc tiếp...
Greninja 04/01/2019 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x ta có :

( x + 2 ) chia hết cho 5

( x + 6 ) chia hết cho 8            

( x + 8 ) chia hết cho 12

=> ( x +2 + 6 + 8 ) chia hết cho 5 ,8 ,12

=> ( x +16 ) chia hết cho 5,8,12

Mã số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5,8,12 là 120

Vậy số cần tìm là 

 x + 16 = 120

   =>  x = 104

Đọc tiếp...
NTN vlogs 04/01/2019 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x ta có :

( x + 2 ) chia hết cho 5

( x + 6 ) chia hết cho 8            

( x + 8 ) chia hết cho 12

=> ( x +2 + 6 + 8 ) chia hết cho 5 ,8 ,12

=> ( x +16 ) chia hết cho 5,8,12

Mã số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5,8,12 là 120

Vậy số cần tìm là 

 x + 16 = 120

          x  = 120 - 16

          x    = 104

Đọc tiếp...
Quỳnh Giang Bùi 26/12/2014 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

999993^1 tận cùng là 3 
999993^2 ....................9 
999993^3 ....................7 
999993^4 ....................1 
999993^5 ....................3 
Vậy 999993^(m+4k) và 999993^m có chữ số tận cùng giống nhau ---> chữ số tận cùng của 999993^1999 = 999993^(3 + 4.499) là 7 
Làm tương tự sẽ thấy chữ số tận cùng của 555557^1997 cũng là 7 ---> chữ số tận cùng của A là 0 ---> A chia hết cho 5 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tư Thành Nhân 20/11/2014 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Bài 3:

a)gọi UCLN của 2n+1 và 3n+1 là d

2n+1 chia hết cho d => 6n+3 chia hết cho d 

3n+1 chia hết cho d =>6n+2 chia hết cho d 

=>6n+3-(6n+2) chia hết cho d 

1 chia hết cho d 

=>d =1=>UCLN cua 2n+1 va 3n+1 chia hết cho d  

b)Gọi UCLN cua 9n+13và 3n+4 là m

9n+13 chia hết cho m

3n+4 chia hết cho m=>9n+12 chia hết cho m

=>9n+13-(9n+12) chia hết cho m

1 chia hết cho m 

=> m=1

=> UCLN cua 9n+13 va 3n+4 là1

c) gọi UCLN cua 2n+1 và 2n+3 là n

2n+3 chia hết cho n

2n+1 chia hết cho n

2n+3-(2n+1) chia hết cho n

2chia hết cho n

n thuộc {1,2}

 => UCLN của 2n+1 và 2n+3 là 1 hoặc 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Tư Thành Nhân 20/11/2014 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

a)2n+5chia hết cho n+1<=>2(n+1)+3 chia hết cho n+1=>3 chia hết cho n+1 mà n thuộc N

=>n+1 thuộc {1;3}

=>n thuộc{0;2}

b)4n-7chia hết cho n-1<=>4(n-1)-3chia hết cho n-1=>3chia hết cho n-1 mà n thuộc N

=>n-1 thuộc{-1;1;3}

=>n thuộc {1;2;4}

c)10-2n chia hết cho n-2<=>14-2(n-2) chia hết cho n-2 =>14 chia hết cho n-2 mà n thuộc N

=>n-2 thuộc {-2;-1;1;2;7;14}

=>n thuộc {0;1;3;4;9;16}

d)5n-8 chia hết cho 4-n <=>5(4-n)-28 chia hết cho n-4=>28chia hết cho n-4 mà n thuộc N

=>n-4 thuộc {-4;-2;-1;1;2;4;7;14;28}

=>n thuộc{0;2;3;5;6;8;11;18;32}

e)n2+3n+6 chia hết cho n-3<=>-n(n-3)+6 chia hết cho n-3=>6 chia hết cho n-3 mà n thuộc N

=>n-3 thuộc{-3;-2;-1;1;2;3;6}

=>n thuộc{0;1;2;4;5;6;9}

Bài 2:

a)A=2+22+23+...+2100 chia hết cho 2

A=2+22+23+24+...+299+2100

A=2(1+2)+23(1+2)+...+299(1+2) chia hết cho 1+2<=>A chia hết cho 3

A=2+22+23+24+25+26+27+28+...+297+298+299+2100

A=2(1+2+22+23)+24(1+2+22+23)+...+297(1+2+22+23)=>A chia hết cho 1+2+22+2<=>Achia hết cho 15

b)A chia hết cho 2 => A là hợp số

c)A=2+22+23+24+25+26+27+28+...+297+298+299+2100

A=(2+22+23+24)+(25+26+27+28)+...+(297+298+299+2100)

A=(24n1-3+24n1-3+24n1-1+24n1)+(24n2-3+24n2-3+24n2-1+24n2)+...+(24n25-3+24n25-3+24n25-1+24n25)

A=(...2+...4+...8+...6)+(...2+...4+...8+...6)+...+(...2+...4+...8+...6)

A=...0+...0+...+...0

A=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Tư Thành Nhân 20/11/2014 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

Bài 4:

a) Gọi UCLN của 7n+10 và 5n+7 là m

7n+10 chia hết cho m<=>35n+50 chia hết cho m

5n+7 chia hết cho m<=>35n+49 chia hết cho m

=>35n+50-(35n+49) chia hết cho m

1 chia hết cho m

m=1

=> UCLN của 7n+10 và 5n+7 là 1=>7n+10 và 5n+7 là 2 số nguyên tố cùng nha

b)Gọi UCLN cua 2n+3 và 4n+7 là d

2n+3 chia hết cho d <=>4n+6 chia hết cho d

4n+7 chia hết cho d 

=>4n+7-(4n+6) chia hết cho d 

1 chia hết cho d 

d=1

=>UCLN của 4n+7 và 2n+3 là 1=>4n+7 và 2n+3 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 08/08/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13/01/2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23/09/2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 22/12/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

a) Xét 4 trường hợp :

TH1: a lẻ - b chẵn

=> ab(a+b) chẵn

=> ab(a+b) chia hết cho 2

TH2: a chẵn - b lẻ

=> ab(a+b) chẵn

=> ab(a+b) chia hết cho 2

TH3: a chẵn - b chẵn

=> ab(a+b) chẵn

=> ab(a+b) chia hết cho 2

TH4: a lẻ - b lẻ

=> a + b chẵn

=> ab(a+b) chẵn

=> ab(a+b) chia hết cho 2

Vậy ta có đpcm

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 22/12/2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

b) \(ab-ba=10a+b-10b-a\)

\(=9a-9b=9\left(a-b\right)⋮9\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 22/12/2018 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo ở đây nha:

Câu hỏi của Lê Cẩm Vân - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 28/07/2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc (a # 0; a,9;b<9;c<9)

Vì abc chia hết cho 5

=> c = 0 hoặc c= 5

Ta có abc-cba= 297

=>100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297

=> a-c =3.

+Với c = 0 thì a=3

=> 3+0+b=3+b chia hết cho 9

=> b=6.

+Với c=5 thì a=8

=> 5+8+b=13+b chia hết cho 9

=> b=5.

Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Đọc tiếp...
mymy channel Nguyễn 22/12/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

chửi người khác ngu . hãy xem mình thông minh đầy IQ chưa mà bảo. Biết rồi thế gửi câu hỏi lên làm  gì. đừng tự cao mình quá

Đọc tiếp...
mymy channel Nguyễn 22/12/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

lớp 5 làm v đó thì sao??????

Đọc tiếp...
le duc anh 22/12/2018 lúc 07:18
Báo cáo sai phạm

con ngu nào

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: