Giúp tôi giải toán và làm văn


ƘøƘö ❷ⓚ♡ Hôm kia lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

\(Ko-KB\)

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...
duy Hôm kia lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

gửi đi

Đọc tiếp...
yjmyjmyjmyjm Hôm kia lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

okkkkkkkkkkkkkkk

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 15 tháng 10 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Bài 1

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là n; n+1; n+2. Tổng của chúng là

n+n+1+n+2=3n+3=3(n+1) chia hết cho 3

Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là n; n+1; n+2; n+3. Tổng của chúng là

n+n+1+n+2+n+3=4n+6=4n+4+2=4(n+1)+2 chia cho 4 dư 2

Bài 2

(Xét tính chẵn hoặc lẻ của n)

+ Nếu n lẻ thì n+3 chẵn; n+6 lẻ => (n+3)(n+6) chẵn => chia hết cho 2

+ Nếu n chẵn thì n+3 lẻ, n+6 chẵn => (n+3)(n+6) chẵn => chia hết cho 2

=> (n+3)(n+6) chia hết cho 2 với mọi n

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 13 tháng 10 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\overline{ababab}=a.100000+b.10000+a.1000+b.100+a.10+b\)

\(=a\left(100000+1000+10\right)+b\left(10000+100+1\right)\)

\(=a.101010+b.10101=10101\left(a.10+b\right)\)

\(=1443.7.\left(a.10+7\right)⋮1443\)

=> 1443 là ước của 1 số có dạng ababab

Đọc tiếp...
Bạch Tố Như 13 tháng 10 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

abba = a.1000 + b.100 + b.10 + a

         = a.( 1000 + 1 ) + b.( 100 + 10 )

         = a.1001 + b.110

Vì 1001 chia hết cho 11 và 110 chia hết cho 11 nên a.1001 + b.110 cũng chia hết cho 11 

Vậy abba là bội của 11

hk tốt

Đọc tiếp...
Pro_Dragon 12 tháng 10 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Bài Làm

Tổng các số chia hết cho 2 là:

      119-22=97

Vì tổng các số chia hết cho 2 phải là số chẵn nên tổng các số chia hết cho 2 là 96

Các số chia hết cho 2 là:

         96:2=48

Từ 2 đến 96 có 9 số có tận cùng là 0 chia hết cho 5 là:10;20;30;40;50;60;70;80;90

Suy ra các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là:

            48-9=39

                    Đáp số: 39

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 11 tháng 10 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

ko đc đăng linh tinh

Đọc tiếp...
Alan Walker 11 tháng 10 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

cứ chép hẳn cái nội quy lên

Đọc tiếp...
phạm hoàng anh 11 tháng 10 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

ko đc đăng linh tinh

Đọc tiếp...
duy 11 tháng 10 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm
★彡 ɡεƘƘσմɡα❦彡★(ঌ❅❅๖) 11 tháng 10 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

cậu đọc nội quy của olm chx?

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 11 tháng 10 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

ko đc dăng linh tinh

Đọc tiếp...
pham thi hong diep 10 tháng 10 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

c)

 Để x27y chc 5 => y€{0;5}

Mà x27y chia 2 dư 1 => y=1

Để x27y chc 9 

=> (x+2+7+y) chc 9

mà y=1

=> (x+2+7+1) chc 9

=> (x+10) chc 9

=> x +10 =18

=> x =8

Vây x=8; y=1

Ưu tiên câu c nên mk làm câu c nha

Còn câu b bn làm tương tự

♡♡♡♡♡

Đọc tiếp...
pham thi hong diep 10 tháng 10 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Chú thích chc là chia hết cho

Để x541y chc 2 => y €{0;2;4;6;8}

a) x541y chia 5 dư 1 <=> y €{1;6}

=> Để x541y chc 2 và chia 5 dư 1 => y=6

x541y chia 9 dư 2 => (x+5+4+1+y)chia 9 dư 2

mà y=6

=> (x+5+4+1+6) chia 9 dư 2

=>(x+16)chia 9 dư 2

=> x+16=20 => x=4

Vậy x=4; y=6

b) câu b mk giải sau nhá

Xin lỗi nha

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) 8 tháng 10 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(x+3⋮x+1\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)+2⋮x+1\)

\(\Rightarrow2⋮x+1\)

\(\Rightarrow x+1\in\left\{-1;+1:-2+2\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-2;0;-3;1\right\}\)

Đọc tiếp...
Diệu Linh 9 tháng 10 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

vì 10 chia 3 dư 1 nên \(10^{2018}\)chia 3 dư 1 =>\(10^{2018}\)= 3k+1(k thuộc N)

suy ra \(10^{2018}-4\)= 3k+1-4=3k-3=3.(k-1)

vì 3 chia hết cho 3 nên 3.(k-1) chia hết cho 3 

=> \(10^{2018}-4\)chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Thành Phạm 11 tháng 10 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

ta có C=10^2018-(4)=99999999999999999999999...6(2017 số 9) nên tổng số các chữ số của C là 9*2017+6=(3*3*2017)+(3*2)=3*(2+(3*2017))=3*n(n=2+(3*2017))

ta có 3*n chia hết cho 3 nên C chia hết cho 3(vì tổng các chữ số của một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 9 tháng 10 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

À mà quên không được tính ra.Mình làm nhảm nhảm r 

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 8 tháng 8 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 1 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23 tháng 9 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 27 tháng 6 2015 lúc 0:11
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc với a khác 0; a,b,c là chữ số. abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c= 5. Và có abc-cba=100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297 => a-c =3. Với c = 0 thì a=3 => 3+0+b=3+b chia hết cho 9 => b=6. Với c=5 thì a=8 => 5+8+b=13+b chia hết cho 9 => b=5. Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Đọc tiếp...
dinhthimythuan 21 tháng 8 lúc 7:19
Báo cáo sai phạm

ket qua la 850

Đọc tiếp...
nguyễn đăng hiếu 19 tháng 7 2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

kết qua la 850

Đọc tiếp...
Ruby út rabbit 12 tháng 10 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

không chia hết 

hok tốt

Đọc tiếp...
thannongirl 15 tháng 8 2015 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(A=13!-11!=11!.\left(12.13-1\right)=11!.155\)

\(\Rightarrow\)A chia hết cho 155

Đọc tiếp...
Iruko 15 tháng 8 2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

13!-11!=11!*(12*13-1)=155*11! chia hết cho 155

Đọc tiếp...
thang Tran 1 tháng 7 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

\(81^7-27^9-9^{13}=3^{4.7}-3^{3.9}-3^{2.13}=3^{28}-3^{27}-3^{26}\)

\(=3^{26}\left(3^2-3-1\right)=3^{26}.5=3^{22}.3^4.5=3^{22}.81.5=405.3^{22}\)

Chia hết cho 405 => ĐPCM

Đọc tiếp...
cool queen 29 tháng 9 2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

405=3^4.5=81.5

27^9=27^8.27=3^24.27=81^6.27

9^13=9^12.9=8^6.9

 mà 81^7-81^6.27-81^6.9=81^6.(81-27-9)=81^6.45 chia hết cho 81 và 5

Vậy ....

Đọc tiếp...
Hồ Nguyện 27 tháng 2 2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

817= (34)7  = 34.7 

Đọc tiếp...
phamminhtuan 24 tháng 9 lúc 6:03
Báo cáo sai phạm

Cậu có thể làm cụ thể hơn đc ko

Đọc tiếp...
Bui Huyen 23 tháng 9 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2n+5}{2n+1}=1+\frac{4}{2n+1}\Rightarrow2n+1\inƯ\left(4\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4\right\}\)

\(\frac{n^2+2n+4}{n+1}=n+1+\frac{3}{n+1}\Rightarrow n+1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\frac{n^2+2n+2}{n+1}=n+1+\frac{1}{n+1}\Rightarrow n+1\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

\(\frac{3n+7}{n+2}=3+\frac{1}{n+2}\Rightarrow n+2\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

câu cuối thì mk chịu 

Làm đến đây bạn lập bảng hoặc xét từng trg hợp nha

Đọc tiếp...
phamminhtuan 23 tháng 9 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

đội tuyển

Đọc tiếp...
At the speed of light 5 tháng 1 2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

abcdeg = ab . 10000 + cd . 100 + eg

ab . 9999 + 1 . ab + cd . 99 + cd + eg 

ab . 11 . 909 + cd . 11 . 9 + ( ab + cd + eg )

= 11 . ( ab + 909 + cd . 9 ) + ( ab + cd + eg )

Vì 11 . ( ab . 909 + cd . 9 ) chia hết cho 11

            ab + cd + eg chia hết cho 11

Nên abcdeg chia hết cho 11

Vậy nếu ab + cd + eg chia hết cho 11 thì abcdeg cũng chia hết cho 11

Đọc tiếp...
At the speed of light 5 tháng 1 2017 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

o0o đồ khùng o0o làm chả hiểu đâu

Cách của mình rõ hơn nhiều

Tách ra số abcdeg còn hơn

Đọc tiếp...
o0o đồ khùng o0o 5 tháng 1 2017 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

dấu hiệu chia hết cho 11: một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi :tổng các chữ số hàng chẵn-tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

theo giả thiết:/ab+/cd+/eg = 10a + b + 10c + d + 10e + g = 11(a+c+e) + (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra: (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra : /abcdeg chia hết cho 11

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: