Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Ngọc Quý 19/08/2015 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

a613b chia 5 dư 4 => b = 4 hoặc b = 9

Mà A chia 2 dư 1 => b = 9

a6139 chia hết cho 9

=> a + 19 chia hết cho 9 (a là số tự nhiên có 1 chữ số)

=> a = 8

Vậy A = 86139

Đọc tiếp...
At the speed of light 01/01/2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Mình đồng ý cách làm và kết quả của bạn Nguyễn Ngọc Quý

Bạn nguyễn huyền trang hãy làm theo cách bạn ấy

Nếu ai thấy mình nói đúng thì nha

Đọc tiếp...
HND_Boy Vip Excaliber 01/01/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

86139 nha ban

k mik nha,chúc các bạn hok tốt

Đọc tiếp...
nguyen kieu trang 14/01/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Vì A là số chia 4 dư 2, chia 5 dư 1. Nên số đó chỉ có thể là 26. Vậy 26:20 dư 6 

                Nên A:20 dư 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 13/01/2018 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

A chia 4 dư 2 nên A chia 20 dư 2;6;10;14;18

Mà A chia 3 dư 1 nên A chia 20 ko thể dư 2;10;14;18

=> A chia 20 dư 6

Tk mk nha

Đọc tiếp...
linh nhi nguyễn đặng 03/01/2018 lúc 09:28
Báo cáo sai phạm

Số vở 195 học sinh giỏi được lĩnh thêm :

2 x 195 = 390 (quyển)

Số vở còn lại :

1996 - 390 = 1606 (quyển) 

Tổng số học sinh được lĩnh thưởng :

462 + 195 = 657 ( học sinh) 

Vì 1606 không chia hết cho 657 cho nên cô văn phòng đã tính sai ( 1606 chia cho 657 được 2 dư 292 quyển )

Đọc tiếp...

Các câu hỏi về dấu hiệu chia hết

Câu 1: Tìm số 7a5b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3...

Câu 2:Tìm số có 4 chữ số a02b biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9...

Câu 3:Tìm số 1a8b biết số đó chia hết cho 9 còn chia cho 2 và 5 có cùng số dư...

Câu 4:Tìm a biết tích : 20 x 21 x 22 x 23 = 21a520...

Câu 5:Tìm số 3a4b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 1...

Câu 6:Tìm ssó lớn nhất 5a5b chia hết cho cả 2;3 và 5...

Câu 7:Cho biết tích: 21 x 22 x 23 x 24 = 280a264...

Câu 8:Tìm số 5s2b biết số đó  chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 1...

Câu 9:Tìm ssó 151a là số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2;5 và 9...

Câu 10:Tìm số có 4 chữ số a02b biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9...

Câu 11:Cho biết tích: 12 x 13 x 14 x 15 x 16 =52a160...

Câu 12:Cho biết tích: 27 x 28 x 29 x y = 701a68(y là một số tự nhiên)...

Câu 13:Để n234 là số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 2 và 3 thì n là ...

Câu 14:Tìm số có 4 chứ số chia hết cho 2;3 và 5,biết rằng khi đổi chỗ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó không thay đổi.....

Câu 15:Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho khi chia cho 2;3;4;5 và 7 đều dư 1...

Câu 16: Cho số a765b yìm a và b để khi thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7...

Câu 17:Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số khác nhau khi chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1...

Câu 18:Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2;3;4;5 và 6 là số...

Câu 19:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 5...

Câu 20:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 3...

Câu 21:Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho khi chia cho 2;3;4;5 và 7 đều dư 1...

Câu 22:Một số có hai chữ số biết rằng số đó chia cho 3 thì dư 2 chia cho 4 thì dư 3 chia cho 5 thì dư 4.Số đó là...

Câu 23:Khi nhân số 2014 với số tự nhiên A một bạn đã quên viết số 0 của 2014 nên tích giảm đi 154800 dơn vị.Tìm số A...

Câu 13:Để n234 là số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 thì n là ....

Đọc tiếp...

Được cập nhật 21/12/2017 lúc 22:36

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
shi nit chi 02/11/2016 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

nhiều thế bn ơi

mk nhìn mờ hết cả mắt à?

chúc bn học gioi!

nhae$

hihi

Đọc tiếp...
Higurashi Kagome 12/12/2016 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

để mà các bạn ơi chỉ cần suy nghĩ thôi nha. chúc bạn học tốt nha******

Đọc tiếp...
Nghịch quỷ 13/03/2017 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

bọn mày có trả lời ko vậy toàn nói ko 

Đọc tiếp...
0o0 EDM 0o0 20/11/2017 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

a) k thể sử dụng số 0 vì nếu dùng số 0 thì tổng của hai số nữa không chia hết cho 9 

do vậy ta chỉ sử dụng được 6,1,2 để thoả mãn đề bài 

ta có thể viết được 6 số mk viết ra 6 số bạn chọn 3 trong 6 số mak viết nha

612 ; 621 ; 261; 216 ; 162 ; 126 

b) do k chia hết cho 9 nên ta k được sử dụng 1 trong 3 số 6,1,2 

- nếu bỏ số 1 thì 6 + 2 = 8 k chia hết cho 3 ( loại )

- nếu bỏ số 2 thì 6 + 1 = 7 k chia hết cho 3 ( loại )

- nếu bỏ số 6 thì 1 + 2 = 3 chia hết cho 3 ( chọn 0

vậy ta sử dụng được 3,2,0 , viết được 2 x 2 x 1 = 4 số

bạn vẫn chọn 1 trong 4 số giùm mk nha

320 ; 302 ; 230 , 203  

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 14/12/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a) k thể sử dụng số 0 vì nếu dùng số 0 thì tổng của hai số nữa không chia hết cho 9
do vậy ta chỉ sử dụng được 6,1,2 để thoả mãn đề bài
ta có thể viết được 6 số mk viết ra 6 số bạn chọn 3 trong 6 số mak viết nha
612 ; 621 ; 261; 216 ; 162 ; 126
b) do k chia hết cho 9 nên ta k được sử dụng 1 trong 3 số 6,1,2
- nếu bỏ số 1 thì 6 + 2 = 8 k chia hết cho 3 ( loại )
- nếu bỏ số 2 thì 6 + 1 = 7 k chia hết cho 3 ( loại )
- nếu bỏ số 6 thì 1 + 2 = 3 chia hết cho 3 ( chọn 0
vậy ta sử dụng được 3,2,0 , viết được 2 x 2 x 1 = 4 số
bạn vẫn chọn 1 trong 4 số giùm mk nha
320 ; 302 ; 230 , 203

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Hương Đăng 23/11/2017 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

a)

612; 621; 126

b)120

Đọc tiếp...
hoàng lê huy 18/11/2017 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

a * 2 = b * 5

5 * 2 = b * 5

10 = b * 5

b = 10 / 5

b = 2

a phải lớn hoặc bằng 5

a = 5

b = 2

Đọc tiếp...
hoàng lê huy 15/12/2017 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm
khi a * 2 = 10 thì a là 5 ta có b*5=5*2 b*5=10 b=10/5 b=2 a=5 b=2
Đọc tiếp...
bui phuong anh 19/11/2017 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm
At the speed of light CTV 13/11/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là xy 

Ta có : Số đó chia 5 dư 2 và chia 2 dư 1 => Tận cùng của số đó chia 5 dư 2 và chia 2 dư 1

Mà ta thấy : 7 : 5 = 1 ( dư 2 ) ; 7 : 2 = 3 ( dư 1 )

=> Tận cùng số đó là 7

Vậy số đó là x7

Số chia hết cho 3 và 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Mà ta có 9 chia hết cho 3 và 9

=> x = 9 - 7 = 2

Vậy số xy = 27

Đọc tiếp...
cute phô mai que 13/11/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

số đó là: 27

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 14/11/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

số 27 nhe 

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 08/11/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 9:

Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9

Chỉ có những số đó chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 08/11/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu  chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 12/11/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 9 là:Tổng các chữ số chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 28/10/2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài của các que diêm là:

        30 . (30 + 1) : 2 = 465 cm 

Vì 465 ko chia hết cho 4 và cũng ko chia hết cho 2 nên

a, Ko thể xếp đc hình vuông

b, Ko thể xếp được hình chữ nhật

Đọc tiếp...
nguyễn lan anh 29/10/2017 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Kết quả là cả hai đều không xếp đc nhé.

mk tính ra như thế!

Đọc tiếp...
See you again 28/10/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\)a) Có thể

30cm 30cm=29+1

\(\Rightarrow\)b) Có thể

Vì có thể ghép các que lại vs nhau 50cm=20+30 25=10+15

Đọc tiếp...
Ngô Văn Phương 23/12/2014 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

1 x 3 x 5 x 7 x 9 x ... x 2009 x 201

Vì trong tích trên có các thừa số có chữ số tận cùng là 0 như 10, 100, 1000, ... mà số có chữ số tận cùng là 0 nhân với bất kì số tự nhiên nào cũng có tận cùng là 0 nên tích đó có chữ số tận cùng là 0.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng 24/12/2014 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Mấy bạn kia sai rồi, đây là dãy số lẻ làm gì có các số 0,100,1000,....

Vì trong dãy luôn có thừa số 5 mà 5×5,  5×5×5,...... đều có tận cùng là 5 nên tích trên có tận cùng là 5. Hihj

Đọc tiếp...
Bexiu 18/02/2017 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Tận cùng là số 0

Đọc tiếp...
kiềunguyenhalinh 09/12/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

khó bỏ mẹ nên được ai mà làm được

Đọc tiếp...
Trần Bảo Khánh 15/10/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Để a609b chia 2 du 1 chia 5 du 2 thì b=7

Thay vào ta được:a6097

Để a6097 chia 9 dư 3 thì a+6+0+9+7 chia 9 dư 3 hay a+22 chia 9 dư 3

\(\Rightarrow\)a=8

Vậy a=8;b=7

Đọc tiếp...
a 01/03/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

105 115  125 135 145 155 165 175 185 195 =10 chữ số 

100 200 300 400 500 600 700 800 900=9 chữ số 

10*9=90 số

 

Đọc tiếp...
okinuyasa 13/10/2017 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

  115 ;135 ;155 ; 175 ; 195 tất cả các số có chữ số đầu và số giữa là 1 3 5 7 9 và chữ số tận cùng là 5 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hoài 13/10/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

105,115,125,135,145,155,165,175,185,195.co 10 chu so

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Ngân 13/09/2017 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Để 2018xy chia hết cho 15 => 2018xy chia hết chi 3 và 5

Để 2011xy chia hết cho 5 thì y =  0 hoặc 5

= Với y = 0 ta được số 2018x0 chia hết cho 3 thì :

          2 + 0 + 1 + 8 + x + 0 chia hết cho 3

     => 2 + 9 + x chia hết cho 3

     => 2 + x  chia hết cho 3

     => 2 + x = 3 hoặc 6 hoặc 9

     => x = 1 ; 4 ; 7

+ Với y = 5 ta được số : 2018x5 chia hết cho 3 thì :

      2 + 0 + 1 + 8 + x + 5 chia hết cho 3

     => 16 + x chia hết cho 3

     => 1 + 15 + x chia hết cho 3

     => x + 1 chia hết cho 3

     => x + 1 = 3 hoặc 6 hoặc 9

     => x = 2 ; 5 ; 8

Vậy :+ với y = 0 thì x = 1 ; 4 ; 7

         + với y = 5 thì x = 2 ; 5 ; 8

Đọc tiếp...
vu khac gia binh 13/09/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn rất rất rất ... nhiều

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 13/09/2017 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: 15=3x5  (0=<x; y<=9

Để số đó chia hết cho 5 thì y={0; 5}

+/ y=0 => Số có dạng: 2018x0  Để chia hết cho 3 thì 2+0+1+8+x+0=11+x phải chia hết cho 3 => x={1; 4; 7}

  => Số cần tìm là: 201810; 201840; 201870

+/ y=5 => Số có dạng: 2018x5  Để chia hết cho 3 thì 2+0+1+8+x+5=16+x phải chia hết cho 3 => x={2; 5; 8}

  => Số cần tìm là: 201825; 201855; 201885

Đáp số: 201810; 201825; 201840; 201855; 201870 và 201885 

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 07/09/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Những số chia hết cho 5 có tận cùng chữ số 0 và 5

Đọc tiếp...
I am your faith 07/09/2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 ; 5

Tck mk nhé , thanks nhiều ! ^-^

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 07/09/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt kiến thức:

Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

P/s: Ghi tóm tắt thôi

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Khả Nhi 30/08/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Gọi a(cái kẹo)là số kẹo của Lan(a thuộc N*)

Theo đề bài ta có:

a chia hết cho 5=>a thuộc B(5)

                                                =>a thuộc BC(5;3)

a chia hết cho 3=>a thuộc B(3)

45<a<55

=>a thuộc BC(5;3) và 45<a<55

phân tích các số ra thừa số nguyên tố:

5=5

3=3

BCNN(5;3)=5.3=15

B(15)={0;15;30;45;60;75;...}

vì 45<a<55 nên ta chọn:

a thuộc tập hợp rỗng

=>không tìm đc a thỏa đề bài

Đọc tiếp...
Nguyen Cong Danh 30/08/2017 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Như vậy số kẹo sẽ chia hết cho 3 và 5 

Từ 41 đến 54 Có 2 số chia hết cho 5 là : 50 và 45

50 không chia hết cho 3 nên loại

45 chia hết cho 3 nên chọn

Vậy số kẹo Lan có là : 45

                                   Đáp số : 45 cái kẹo

Đọc tiếp...
Ánh 30/08/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

sai để rồi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: