Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Thị Khánh An 12 tháng 1 2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Độ dài một cạnh của mảnh đất hình vuông là:

     240 : 4 = 60 (m)

Diện tích của mảnh đất hình vuông là:

     60 x 60 = 3600 (m2)

Vì SMẢNH ĐẤT HÌNH VUÔNG = SMẢNH ĐẤT HÌNH TAM GIÁC

=> SMÀNH ĐẤT HÌNH TAM GIÁC = 3600 m2

+) a là chiều dài cạnh đáy của mảnh đất HTG (hình tam giác)

+) h là chiều cao của mảnh đất HTG

Ta có:

SMẢNH ĐẤT HTG = \(\frac{a.h}{2}\)(Dấu "." là dấu nhân nha)

\(\Rightarrow\frac{90.h}{2}=3600\)

90 x h = 3600 x 2

90 x h = 7200

        h = 7200 : 90

        h = 80 (m)

Vậy mảnh đất hình tam giác có chiều cao là 80 m.

**** NHÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 12 tháng 1 2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

cạnh của mảnh đất hình vuông là

240:4=60(m)

diện tích mảnh đất hình vuộng là

60*60=3600(m2)

chiều cao mảnh đất hình tam giác là

3600*2:90=80(m)

Đọc tiếp...
Bảo Bình tài năng 12 tháng 1 2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Cạnh của mảnh đất hình vuông là :

240 : 4 = 60 ( m )

Diện tích mảnh đất hình vuông là :

60 x 60 = 3600 ( m2 )

Chiều cao của mảnh đất hình tam giác đó là :

\(\frac{3600\times2}{90}=80\)( m )

Đáp số : . . .

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 3 tháng 5 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lít= 1dm3

@_@

Đọc tiếp...
HQL 3 tháng 3 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lit= 1dm3

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 9 tháng 2 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

   Đổi : \(9dm=0,9m\)
Diện tích của thùng tôn là :

\(\left(1,2+0,8\right)\times2\times0,9=3,6\left(m^2\right)\)
Diện tích đáy của thùng tôn là :

\(0,8\times1,2=0,96\left(m^2\right)\)
Diện tích tôn dùng để làm thùng là :

\(3,6+0,96=4,56\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 9 tháng 2 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

            Đổi :  9dm = 0,9m

Diện tích của thùng tôn là : ( 1,2 + 0,8 ) ×2 × 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích đáy của thùng tôn là : 0,8 × 1,2 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn dùng để làm thùng là : 3,6 + 0,96 = 4,56 (m2).

                   Đáp số : 4,56 m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 24 tháng 2 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

a) 1cm + 2cm = 3cm < 4cm

⇒ bộ ba đoạn thẳng 1cm, 2cm, 4cm không thể tạo thành 1 tam giác.

b) 2cm + 3cm = 5cm.

⇒ Bộ ba đoạn thẳng 2cm; 3cm; 5cm không lập thành tam giác.

c) Ta có 3cm + 4cm = 7cm > 5cm.

Do đó bộ đoạn thẳng 3cm, 4cm, 5cm có thể thành 3 cạnh của tam giác.

Cách dựng tam giác có ba độ dài 3cm, 4cm, 5cm :

- Vẽ BC = 4cm

- Dựng đường tròn tâm B bán kính 2cm ; đường tròn tâm C bán kính 3cm. Hai đường tròn cắt nhau tại A. Nối AB, AC ta được tam giác cần dựng.

Đọc tiếp...
Lê Trần Bảo Ngọc 20 tháng 2 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

Số học sinh 10 tuổi là:

32 x 75% = 24 ( học sinh )

Vậy số học sinh 11 tuổi là :

32 - 24 = 8 ( học sinh )

đ/s

Đọc tiếp...
(♥).•*´¨`*•♥•(★) Tiểu quái đáng yêu (★)•♥•*´¨`*•.(♥) 20 tháng 2 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

Số học sinh 10 tuổi của lớp đó là :

32:100x75=24 ( học sinh)

Số học sinh 11 tuổi của lớp đó là :

32 - 24 = 8 ( học sinh )

Đáp số : 8 học sinh

Đọc tiếp...
Sara Ngân 20 tháng 2 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

                                                Bài giải 

Số học sinh 10 tuổi của lớp đó là :

               32 : 100 x 75 = 24 ( học sinh )

Số học sinh 11 tuổi là : 

               32 - 24 = 8 ( học sinh )

                     Đáp số : 8 học sinh 11 tuổi

Mình không chắc lắm . Chúc bạn học tốt nha !

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 3 tháng 10 2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

A = 4x2y2 - (x2 + y2 - z2)2 = (2xy - x2 - y2 + z2)(2xy + x2 + y2 - z2) = [z2 - (x - y)2].[(x + y)2 - z2] = (z - x + y)(z + x - y)(x + y + z)(x + y - z)

Vì x,y,z > 0 ; x + y > z ; z + y > x và z + x > y (vì x,y,z là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác) nên các nhân tử của A đều dương => A > 0

Bạn ko hiểu chỗ nào thì hỏi mình nhé! Mình sửa (x2 + y2 - z2) thành (x2 + y2 - z2)2

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 3 tháng 10 2016 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Hóa ra đề bài ghi sai à? 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 27 tháng 2 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Hân 11 tháng 2 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Có 2 cách xếp nha bn !

Đáp án đúng là B đó :))

Hok tốt !!!

Đọc tiếp...
GTV . Msương 11 tháng 2 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm nha 

Đáp án đúng là B NHA

Sorry !

Đọc tiếp...
GTV . Msương 11 tháng 2 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp

chữ nhật . Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?

Trả lời :

        Đáp án : C    NHA

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 13 tháng 1 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

                               Giải

a) Nếu tia \(OM\)trùng với tia \(OA\), ta coi \(\widehat{AOM}\)là " góc không " .

Lúc đó \(\widehat{AOB}+\widehat{AOM}=\widehat{AOB}\)

b) Nếu tia \(OM\)trùng với tia \(OA\)thì \(\widehat{AOM}>0\) 

Lúc đó \(\widehat{AOB}+\widehat{AOM}>\widehat{AOB}\)

c) Tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OB\) hoặc tia \(OM\)trùng với tia \(OA\)hoặc trùng với tia \(OB\)

Lúc đó \(\widehat{AOM}+\widehat{MOB}>\widehat{AOB}\)

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

a) Nếu tia OMtrùng với tia OA, ta coi ^AOMlà " góc không " .

Lúc đó ^AOB+^AOM=^AOB

b) Nếu tia OMtrùng với tia OAthì ^AOM>0 

Lúc đó ^AOB+^AOM>^AOB

c) Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB hoặc tia OMtrùng với tia OAhoặc trùng với tia OB

Lúc đó ^AOM+^MOB>^AOB

Đọc tiếp...
Bùi Mai Phương 13 tháng 1 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

Câu này dễ ẹt mà

Đọc tiếp...