Bất đẳng thức hình học - Hỏi đáp và thảo luận về Bất đẳng thức hình học - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen dieu hoa 06/07/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Câu nào đúng, câu nào sai ? Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông :

a, Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau   Đ
b, Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh   
   S  

Muốn chứng tỏ mệnh đề b, là sai, ta làm như sau :

TH1 :

0 x y Z t 45 0 45 0 Mặc dù xOt và yOz bằng nhau nhưng chúng không là 2 góc đối đỉnh vì 2 tia Oz và Ox không đối nhau

TH2 :

  (Trường hợp này cũng là 2 góc không đối đỉnh, h/s tự chứng minh)

Đọc tiếp...
nguyễn quốc khánh 30/07/2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau Đ
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh S
Đọc tiếp...
LÊ THANH TÂN 06/07/2018 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

a) ĐÚNG: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b)SAI: Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Đọc tiếp...
Chibiusa 19/06/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Các phần tử của A là:0 ,1 ,2, 3 ,4 .

Đúng thì k cho mk nha .

Đọc tiếp...
Thùy Dung 19/06/2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

ủa sao bn đăng câu hỏi rồi tự trả lời là sao

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 19/06/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

trả lời

những phần tử của A là :

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 

hok tốt

Đọc tiếp...
kudo shinichi 20/05/2018 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{60};\frac{2}{30};\frac{3}{20};\frac{4}{15};\frac{5}{12};\frac{6}{10};\frac{10}{6}\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 20/05/2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

các phân số là :

\(\frac{1}{60};\frac{60}{1};\frac{30}{2};\frac{2}{30};\frac{4}{15};\frac{15}{4};\frac{6}{10};\frac{10}{6}\)

# Học tốt ! O_O

Đọc tiếp...
Cô gái xử nữ 20/05/2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{60},\frac{2}{30},\frac{3}{20},\frac{4}{15},\frac{5}{12},\frac{6}{10},\frac{10}{6}\)

Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Lầy Văn Lội 14/05/2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

a) Áp dụng hệ quả định lý thales:

\(\frac{MQ}{CD}+\frac{MP}{AB}=\frac{AM}{AC}+\frac{MC}{AC}=\frac{AC}{AC}=1\)

Áp dụng BĐT bunyakovsky:

\(\left(\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{CD^2}\right)\left(MP^2+MQ^2\right)\ge\left(\frac{MP}{AB}+\frac{MQ}{CD}\right)^2=1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{CD^2}\ge\frac{1}{MP^2+MQ^2}\)

dấu = xảy ra khi \(\frac{MC}{AM}=\frac{CD^2}{AB^2}\)

b) chưa nghĩ :v

Đọc tiếp...
minamoto mimiko 12/05/2018 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{5}+\frac{4}{5}=\frac{8}{5}\)

Đọc tiếp...
lương khánh linh 12/05/2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{4}{5}+\frac{4}{5}=\frac{4+4}{5}\)\(=\frac{8}{5}\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
nguyensaomai 12/05/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{5}\)\(\frac{4}{5}\)\(\frac{8}{5}\)

CHÚC BẠN HỌC TỐT ^_^

Đọc tiếp...
nguyenvanquan 12/05/2018 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

đó là phân số 20/24

Đọc tiếp...
Lê Công Hòa An 12/05/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Phân số nào vậy bạn

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 12/05/2018 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

??? Phân số dưới đây là phân số nào

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 03/05/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lít= 1dm3

@_@

Đọc tiếp...
HQL 03/03/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lit= 1dm3

Đọc tiếp...
Phạm Lê Diễm Quỳnh 24/04/2018 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

đáy bé = 2/3 đáy lớn = 2/3 x 33 = 22m

Diện tích mảnh đất lúc đầu là :

( đáy bé + đáy lớn ) x chiều cao / 2 = ( 22 + 33 ) x chiều cao / 2 = 27,5 x chiều cao

ngta mở rộng mảnh đất bằng cách kéo dài đáy bé để thành hcn nên đáy bé = đáy lớn = 33 m

diện tích mảnh đất lúc sau là :

( đáy bé + đáy lớn ) x chiều cao / 2 = ( 33+33 ) x chiều cao / 2 = 33 x chiều cao

Vì diện tích lúc sau tăng lên 57,2 m2

=> 33 x chiều cao - 27,5 x chiều cao = 57,2

=> 5,5 x chiều cao = 57,2

=> chiều cao = 57,2 / 5,5 = 10,4 m

Vậy diện tích lúc đầu của mảnh đất là : 27,5 x chiều cao = 27,5 x 10,4 = 286m2

Đọc tiếp...
Phạm thị yến hoa 04/05/2018 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Độ dài BN hày NC là:

       12:2=6(dm)

Độ dài AM hay MB là :

        16:2=8(dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

        16x12=192(dm2)

Diện tích hình tam giác MBN là :

         6x8:2=24(dm2)

Diện tích hình tam giác NCD là:

        16x6:2=48(dm2)

Diện tích hình tam giác AMD là :

         12x8:2=48(dm2)

Diện tích hình tam giác MND là:

         192-24-48-48=72(dm2)

             Đáp số : 72dm2

k mik nhé bạn! Chính xác 100% luôn đó!Chúc bạn học tốt!

      

Đọc tiếp...
TXT Channel Funfun 11/04/2017 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình đó lúc sau là :

100% + 4% = 104% (diện tích cũ)

Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :

100% + 30% = 130% (chiều rộng cũ)

Chiều dài mới là :

104% : 130% = 80% (chiều dài cũ)

Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là :

100% - 80% = 20% (chiều dài cũ)

Chiều dài cũ là :

2,4 : 20% = 12 (m)

Chiều dài mới là :

12 - 2,4 = 9,6 (m)

Đáp số : 9,6 m

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 20/05/2017 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình lúc đó sau là:

    100% + 4% = 104% ( diện tích cũ )

Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là:

     100% + 30% = 130% ( chiều rộng cũ )

Chiều dài mới là:

       104% : 130% = 80% ( chiều dài cũ )

Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là:

        100% - 80% = 20% ( chiều dài cũ )

Chiều dài cũ là:

          2,4 : 20% = 12 (m )

Chiều dài mới là:

         12 – 2,4 = 9,6 (m)

                         Đáp số: 9,6 m

Đọc tiếp...
tth 11/04/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Khó quá!

Bạn nào giải được,giúp mình giải với

Chúc bạn học tốt

Mình cũng đang vướng bài này

^.^

Đọc tiếp...

Bài 1: Phân tích các biểu thức sau thành tích của hai đơn thức trong đó có một đơn thức là 20x5y2:
a, - 120x5y4 b, 60x6y2 c, -5x15y3
Bài 2: Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống:
a, 3x2y + ..........= 5 x2y b,........-2 x2 = -7 x2 c,......+.........+ x5 = x5
Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau:
a, 5xy2(-3)y; b, 3/4 a2b3 . 2,5a; c, 1,5p.q.4p3.q2
d,2x2y.3xy2; e, 2xy.4/5x2y3.10xyz f,-10y2.(2xy)3.(-3x)2
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A (AC>AB). Gọi I là trung điểm của BC. Vẽ đường trung trực của cạnh BC cấtC tại D. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BE và đường thẳng AI. Chứng minh :
a, CD = BE; b, Góc BEC = 2. góc BEC
c, Tam giác AEF cân d, AC=BF
Bài 5: Cho tam giác ABC có góc A bằng 90o và BD là đường phân giác. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA
a, Chứng minh AD = DE và BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE
b, Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh: AE là tia phân giác của góc HAC
c, Chứng minh AD<CD
d, Gọi tia Cx là tia đối của tia CB. Tia phân giác của góc Acx cắt đường thẳng BD tại K. Tính số đo góc BAK
Bài 6: Cho tam giác abc cân tại a, đường phân giác của góc b cắt ac tại M.
Kẻ me vuông góc với bc ( e thuộc bc). đường thẳng em cắt ba tại I
a, chứng minh tam giác abm = tam giác ebm
b, chứng minh bm là đường trung trực của ae
c, so sánh am và mc
d, chứng minh tam giác BCI cân

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Taylor Swift 21/08/2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha,mình mới học lớp 5 thôi

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 20/04/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
bùi tiến long 09/04/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xin lỗi anh nha, em mới học lớp 6 thôi.

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 24/10/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}\) , ta được : 

\(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}\ge\frac{4}{2b}=\frac{2}{b}\)

\(\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{4}{2c}=\frac{2}{c}\)

\(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{4}{2a}=\frac{2}{a}\)

Cộng các BĐT trên theo vế : \(2\left(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\right)\ge2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 03/04/2018 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT  x 1 + y 1 ≥ x + y 4  , ta được :  a + b − c 1 + b + c − a 1 ≥ 2b 4 = b 2 b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2c 4 = c 2 a + b − c 1 + c + a − b 1 ≥ 2a 4 = a 2 Cộng các BĐT trên theo vế : 2 a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2 a 1 + b 1 + c 1 ⇒ a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ a 1 + b 1 + c 1 Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.\(Áp dụng BĐT  x 1 + y 1 ≥ x + y 4  , ta được :  a + b − c 1 + b + c − a 1 ≥ 2b 4 = b 2 b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2c 4 = c 2 a + b − c 1 + c + a − b 1 ≥ 2a 4 = a 2 Cộng các BĐT trên theo vế : 2 a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2 a 1 + b 1 + c 1 ⇒ a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ a 1 + b 1 + c 1 Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.\)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 24/10/2016 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Cho a,b.c là 3 cạnh 1 tam giác. CMR: 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b ≥ 1 / a +1 / b +1 / c 

Áp dụng BĐT 1 / x +1 / y ≥ 4 / x+y  , ta được : 

1 / a+b−c + 1 / b+c−a ≥ 4 / 2b = 2 / b 

1 / b+c−a +1 / c+a−b ≥ 4 / 2c = 2 / c 

1 / a+b−c +1 / c+a−b ≥ 4 / 2a = 2 / a 

Cộng các BĐT trên theo vế : 2( 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b ) ≥ 2( 1 / a + 1 / b + 1 / c )

⇒ 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b  ≥ 1 / a + 1 / b + 1 / c 

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: