Giúp tôi giải toán và làm văn


Bài 1: Phân tích các biểu thức sau thành tích của hai đơn thức trong đó có một đơn thức là 20x5y2:
a, - 120x5y4 b, 60x6y2 c, -5x15y3
Bài 2: Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống:
a, 3x2y + ..........= 5 x2y b,........-2 x2 = -7 x2 c,......+.........+ x5 = x5
Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau:
a, 5xy2(-3)y; b, 3/4 a2b3 . 2,5a; c, 1,5p.q.4p3.q2
d,2x2y.3xy2; e, 2xy.4/5x2y3.10xyz f,-10y2.(2xy)3.(-3x)2
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A (AC>AB). Gọi I là trung điểm của BC. Vẽ đường trung trực của cạnh BC cấtC tại D. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BE và đường thẳng AI. Chứng minh :
a, CD = BE; b, Góc BEC = 2. góc BEC
c, Tam giác AEF cân d, AC=BF
Bài 5: Cho tam giác ABC có góc A bằng 90o và BD là đường phân giác. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA
a, Chứng minh AD = DE và BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE
b, Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh: AE là tia phân giác của góc HAC
c, Chứng minh AD<CD
d, Gọi tia Cx là tia đối của tia CB. Tia phân giác của góc Acx cắt đường thẳng BD tại K. Tính số đo góc BAK
Bài 6: Cho tam giác abc cân tại a, đường phân giác của góc b cắt ac tại M.
Kẻ me vuông góc với bc ( e thuộc bc). đường thẳng em cắt ba tại I
a, chứng minh tam giác abm = tam giác ebm
b, chứng minh bm là đường trung trực của ae
c, so sánh am và mc
d, chứng minh tam giác BCI cân

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Taylor Swift 21/08/2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha,mình mới học lớp 5 thôi

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 20/04 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
bùi tiến long 09/04/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xin lỗi anh nha, em mới học lớp 6 thôi.

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 24/10/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}\) , ta được : 

\(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}\ge\frac{4}{2b}=\frac{2}{b}\)

\(\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{4}{2c}=\frac{2}{c}\)

\(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{4}{2a}=\frac{2}{a}\)

Cộng các BĐT trên theo vế : \(2\left(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\right)\ge2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 03/04/2018 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT  x 1 + y 1 ≥ x + y 4  , ta được :  a + b − c 1 + b + c − a 1 ≥ 2b 4 = b 2 b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2c 4 = c 2 a + b − c 1 + c + a − b 1 ≥ 2a 4 = a 2 Cộng các BĐT trên theo vế : 2 a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2 a 1 + b 1 + c 1 ⇒ a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ a 1 + b 1 + c 1 Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.\(Áp dụng BĐT  x 1 + y 1 ≥ x + y 4  , ta được :  a + b − c 1 + b + c − a 1 ≥ 2b 4 = b 2 b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2c 4 = c 2 a + b − c 1 + c + a − b 1 ≥ 2a 4 = a 2 Cộng các BĐT trên theo vế : 2 a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ 2 a 1 + b 1 + c 1 ⇒ a + b − c 1 + b + c − a 1 + c + a − b 1 ≥ a 1 + b 1 + c 1 Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.\)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 24/10/2016 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Cho a,b.c là 3 cạnh 1 tam giác. CMR: 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b ≥ 1 / a +1 / b +1 / c 

Áp dụng BĐT 1 / x +1 / y ≥ 4 / x+y  , ta được : 

1 / a+b−c + 1 / b+c−a ≥ 4 / 2b = 2 / b 

1 / b+c−a +1 / c+a−b ≥ 4 / 2c = 2 / c 

1 / a+b−c +1 / c+a−b ≥ 4 / 2a = 2 / a 

Cộng các BĐT trên theo vế : 2( 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b ) ≥ 2( 1 / a + 1 / b + 1 / c )

⇒ 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b  ≥ 1 / a + 1 / b + 1 / c 

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.

Đọc tiếp...
Lê Văn Mạnh 01/04/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Ta có: 
HA1/AA1 = S(HBC)/S(ABC) 
HB1/BB1 = S(HAC)/S(ABC) 
HC1/CC1 = S(HAB)/S(ABC) 
cộng theo vế được: 
HA1/AA1 + HB1/BB1 + HC1/CC1 = S(HBC)/S(ABC) + S(HAC)/S(ABC) + S(HAB)/S(ABC) 
= S(ABC) / S(ABC = 1 
Ap dụng bất đẳng thức: 
(a+b+c)(1/a+1/b+1/c) ≥ 9 dấu = xảy ra khi a =b =c 
Ta có: 
(HA1/AA1 + HB1/BB1 + HC1/CC1)(AA1/HA1 + BB1/HB1 + CC1/HC1) ≥ 9 
mà: HA1/AA1 + HB1/BB1 + HC1/CC1 = 1 
=> AA1/HA1 + BB1/HB1 + CC1/HC1 ≥ 9 
<=> (AH + HA1)/HA1 + (BH + HB1)/HB1 + (CH + HC1)/HC1 ≥ 9 
<=> AH/HA1 + 1 + BH/HB1 + 1 + CH/HC1 + 1 ≥ 9 
=> AH/HA1 + BH/HB1 + CH/HC1 ≥ 6

k cho mk nhé.Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Kiên Nguyễn 01/04/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

đoạn bđt thức mình không hỉu

mình biết bạn đi copy rùi

Đọc tiếp...
Mai Phan lệ Quyên 16/03/2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Thể Tích đâu bạn

Đọc tiếp...
Amano Ichigo 16/03/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể nước hình hộp chữ nhật đó là :

                  ( 2,5 + 1,2 ) : 2 = 1,85 ( m )

 Diện tích xung quanh của bể nước đó là :

     ( 2,5 + 1,2 ) x 2 x 1,85 = 13,69 ( m2)

a) Diện tích toàn phần của bể nước đó là :

     13,69 + ( 2,5 x 1,2 ) x 2 = 19,69 ( m2)

b) Bể đó chứa số nước là :

      2,5 x 1,2 x 1,85 = 5,55 ( m3) = 0,00555 l nước

             Đáp số : a) 19,69 m  ;  b) 0,00555 l nước

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 15/03/2018 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Hình tự vẽ nha

Ta luôn có:

\(AD>AB-BD\)

\(AD>AC-CD\)

Suy ra: \(2AD>AB+AC-\left(BD+CD\right)\)

Suy ra: \(AD>\frac{AB+AC-\left(BD+CD\right)}{2}>\frac{AB+AC-BC}{2}\)(1)

Mặt khác: 

\(AB>AD-BD\)

\(AC>AD-CD\)

Suy ra: \(AB+AC>2AD-\left(BD+CD\right)>2AD-BC\)

\(\Rightarrow AB+AC+BC>2AD\)

\(\Rightarrow\frac{AB+AC+BC}{2}>AD\)(2)

Từ (1) và (2)

......

BN tự Kết luận.

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 15/06/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: Cho tam giác vuông,.... nhé ! (hình minh họa)

A B C D E F

Đặt \(AB=a;AC=b;AD=c\). Kẻ \(DE\) vuông góc \(AB\)\(FD\) vuông góc \(AC\left(E\in AB;F\in AC\right)\)

Ta có: tứ giác \(AFDE\) là hình chữ nhật do \(\widehat{A}=\widehat{E}=\widehat{F}=90^o\), AD phân giác trong của \(\widehat{EAF}\) nên \(AFDE\)là hình vuông. Suy ra 

\(DE=DF=\frac{AD\sqrt{2}}{2}=\frac{c\sqrt{2}}{2}\). Ta có:

\(S_{DAB}+S_{DAC}=S_{ABC}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}AB\cdot DE+\frac{1}{2}DF\cdot AC=\frac{1}{2}AC\cdot AB\)

\(\Leftrightarrow\frac{c\sqrt{2}}{2}a+\frac{c\sqrt{2}}{2}b=ab\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sqrt{2}}{c}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\) Hay \(\frac{\sqrt{2}}{AD}=\frac{1}{AB}+\frac{1}{AC}\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 15/06/2017 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

có cho vuông ko nhỉ

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 20/06/2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Đặt AB=a;AC=b;AD=c. Kẻ DE vuông góc ABFD vuông góc AC(E∈AB;F∈AC)

Ta có: tứ giác AFDE là hình chữ nhật do ^A=^E=^F=90o, AD phân giác trong của ^EAF nên AFDElà hình vuông. Suy ra 

DE=DF=AD√22 =c√22 . Ta có:

SDAB+SDAC=SABC

⇔1/2 AB·DE+1/2 DF·AC=1/2 AC·AB

⇔c√22/ a+c√22/ b=ab

⇔√2/c =1/a +1/b  Hay √2/AD =1/AB +1/AC 

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 15/02/2018 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích khúc gỗ đó là :

       2 x 0,5 x 0,3 = 0,3 ( m3 )

b) Diện tích xung quanh của khúc gỗ đó là :

        ( 2 + 0,5 ) x 2 x 0,3 = 1,5 ( m2 )

Diện tích quét sơn là :

       1,5 + ( 2 x 0,5 x 2 ) = 3,5 ( m2 )

            Đáp số : a) 0,3 m3 

                            b) 3,5 m2

~ Tết zui zẻ ! ~

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 14/02/2018 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

câu này nghĩa là : anh 1 đi không trở lại để lại mình em với thằng bé

Đọc tiếp...
Soái Tỷ Ngày Mưa 14/02/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Đời mà...

Đọc tiếp...
Ha Viet hung 14/02/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

đời là thế

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: