Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Trần Bảo Ngọc 23 giờ trước (12:25)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh 10 tuổi là:

32 x 75% = 24 ( học sinh )

Vậy số học sinh 11 tuổi là :

32 - 24 = 8 ( học sinh )

đ/s

Đọc tiếp...
(♥).•*´¨`*•♥•(★) Tiểu quái đáng yêu (★)•♥•*´¨`*•.(♥) 23 giờ trước (12:25)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh 10 tuổi của lớp đó là :

32:100x75=24 ( học sinh)

Số học sinh 11 tuổi của lớp đó là :

32 - 24 = 8 ( học sinh )

Đáp số : 8 học sinh

Đọc tiếp...
Sara Ngân 23 giờ trước (12:28)
Báo cáo sai phạm

                                                Bài giải 

Số học sinh 10 tuổi của lớp đó là :

               32 : 100 x 75 = 24 ( học sinh )

Số học sinh 11 tuổi là : 

               32 - 24 = 8 ( học sinh )

                     Đáp số : 8 học sinh 11 tuổi

Mình không chắc lắm . Chúc bạn học tốt nha !

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 3 tháng 10 2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

A = 4x2y2 - (x2 + y2 - z2)2 = (2xy - x2 - y2 + z2)(2xy + x2 + y2 - z2) = [z2 - (x - y)2].[(x + y)2 - z2] = (z - x + y)(z + x - y)(x + y + z)(x + y - z)

Vì x,y,z > 0 ; x + y > z ; z + y > x và z + x > y (vì x,y,z là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác) nên các nhân tử của A đều dương => A > 0

Bạn ko hiểu chỗ nào thì hỏi mình nhé! Mình sửa (x2 + y2 - z2) thành (x2 + y2 - z2)2

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 3 tháng 10 2016 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Hóa ra đề bài ghi sai à? 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 11 tháng 2 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Có 2 cách xếp nha bn !

Đáp án đúng là B đó :))

Hok tốt !!!

Đọc tiếp...
GTV . Msương 11 tháng 2 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm nha 

Đáp án đúng là B NHA

Sorry !

Đọc tiếp...
GTV . Msương 11 tháng 2 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp

chữ nhật . Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?

Trả lời :

        Đáp án : C    NHA

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 9 tháng 2 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

   Đổi : \(9dm=0,9m\)
Diện tích của thùng tôn là :

\(\left(1,2+0,8\right)\times2\times0,9=3,6\left(m^2\right)\)
Diện tích đáy của thùng tôn là :

\(0,8\times1,2=0,96\left(m^2\right)\)
Diện tích tôn dùng để làm thùng là :

\(3,6+0,96=4,56\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 9 tháng 2 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

            Đổi :  9dm = 0,9m

Diện tích của thùng tôn là : ( 1,2 + 0,8 ) ×2 × 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích đáy của thùng tôn là : 0,8 × 1,2 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn dùng để làm thùng là : 3,6 + 0,96 = 4,56 (m2).

                   Đáp số : 4,56 m2.

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 13 tháng 1 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

                               Giải

a) Nếu tia \(OM\)trùng với tia \(OA\), ta coi \(\widehat{AOM}\)là " góc không " .

Lúc đó \(\widehat{AOB}+\widehat{AOM}=\widehat{AOB}\)

b) Nếu tia \(OM\)trùng với tia \(OA\)thì \(\widehat{AOM}>0\) 

Lúc đó \(\widehat{AOB}+\widehat{AOM}>\widehat{AOB}\)

c) Tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OB\) hoặc tia \(OM\)trùng với tia \(OA\)hoặc trùng với tia \(OB\)

Lúc đó \(\widehat{AOM}+\widehat{MOB}>\widehat{AOB}\)

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

a) Nếu tia OMtrùng với tia OA, ta coi ^AOMlà " góc không " .

Lúc đó ^AOB+^AOM=^AOB

b) Nếu tia OMtrùng với tia OAthì ^AOM>0 

Lúc đó ^AOB+^AOM>^AOB

c) Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB hoặc tia OMtrùng với tia OAhoặc trùng với tia OB

Lúc đó ^AOM+^MOB>^AOB

Đọc tiếp...
Bùi Mai Phương 13 tháng 1 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

Câu này dễ ẹt mà

Đọc tiếp...