Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 giờ trước (11:21)

Olm chào con, với dạng này con không phải điền dấu mà con bấm vào chỗ... con sẽ thấy các dấu xuất hiện, con lựa chọn dấu thích hợp bằng cách kích chuột vào là được con nhé. 

Số huy chương đồng là:

288 - 183 = 105 ( huy chương )

Đ/s : 105 huy chương đồng

288-183=105(huy chương đồng)

njjnjbhvbvbh

4:

5-2-2=1

80-20=60

10-5-2=3

70+10+10=90

90-20+10=80

20+20-40=0

Bài 5:

Phép tính: 30+45

Trả lời: Số xe đạp lúc đầu cửa hàng có là

30+45=75(cái)

Bài 3: 

a: 15;28;52;82

b: 82;52;28;15

Chín phẩy không trăm sáu mươi lăm

Chín nghìn không trăm sáu mươi lăm

Akai Haruma
Akai Haruma
Giáo viên
Hôm kia

Lời giải:
$x^3+y^3=3xy+1$

$\Leftrightarrow (x+y)^3-3xy(x+y)-3xy-1=0$

$\Leftrightarrow (x+y)^3+1-3xy(x+y+1)=2$

$\Leftrightarrow (x+y+1)[(x+y)^2-(x+y)+1]-3xy(x+y+1)=2$

$\Leftrightarrow (x+y+1)(x^2+y^2-xy-x-y+1)=2$

Đến đây là dạng pt tích đơn giản rồi. Với $x+y+1, x^2+y^2-xy-x-y+1$ là số nguyên thì bạn chỉ cần xét các TH $(1,2), (2,1), (-1,-2), (-2,-1)$ là được.