Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Anh Đức 22 tháng 3 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

rồi anh :)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn 17 tháng 3 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Theo BĐT \(\Delta\)\(AB+AC>BC\)

Thay số :  AB = 4cm; AC = 6cm

\(\Rightarrow4+6>BC\Rightarrow10>BC\)(1)

cũng theo Theo BĐT \(\Delta\); có :

\(AC-AB< BC\)

Thay số :  AB = 4cm; AC = 6cm

\(6-4< BC\Rightarrow2< BC\)(2)

Từ 1 và 2

=> \(2cm< BC< 10cm\)

 
Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn 17 tháng 3 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Anh Đức             

Bài này có thể phải dùng đến BĐT tam giác ; em đã học loại BĐT này chưa ?

Đọc tiếp...
Trịnh Gia Long 16 tháng 3 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

A.5,6,12 không vì 5+6<12

B.3,4,5 có vì 3+4>5;3+5>4;4+5>3

C.4,9,15 không vì 4+9<15

D.6,10,4 không vì 6+4=10

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 16 tháng 3 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

Trong các bộ ba số sau đây, bộ ba nào không thể trở thành số đo ba cạnh của một tam giác?

A) 5; 6; 12

b) 3; 4; 5

c) 4; 9; 15

d) 6; 10; 4

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 19 tháng 2 2018 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

a/ Ta có AB < AC (gt) => HB < HC (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

=> BM < CM (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 7 tháng 8 2016 lúc 0:17
Báo cáo sai phạm

Chứng minh bằng phản chứng.

Giả sử c không phải cạnh nhỏ nhất, hay c lớn hơn hoặc bằng ít nhất một trong hai cạnh còn lại.

Giả sử cạnh đó là b. Ta có: \(b\le c\)

\(\Rightarrow a^2\ge5c^2-b^2\ge5c^2-c^2=4c^2\)

\(\Rightarrow a\ge2c\)

\(\Rightarrow b+c\le c+c=2c\le a\)

\(b+c\le a\) là một điều trái với bất đẳng thức tam giác \(b+c>a\)

Vậy điều giả sử sai.

Hay c là độ dài cạnh bé nhất,

Đọc tiếp...
Hồ Thị Hoài An 7 tháng 8 2016 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

ok tớ camon =))

Đọc tiếp...
phanminhngoc 6 tháng 11 2018 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

sswdefsfrv

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 22 tháng 11 2016 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(S=pr=\sqrt{p\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)}\)

\(\Leftrightarrow p^2r^2=p\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)\)

\(\Leftrightarrow r^2=\frac{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)}{p}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{r^2}=\frac{p}{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)}=\frac{1}{\left(p-a\right)\left(p-b\right)}+\frac{1}{\left(p-b\right)\left(p-c\right)}+\frac{1}{\left(p-a\right)\left(p-c\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{r^2}=4\left(\frac{1}{\left(b+c-a\right)\left(a+c-b\right)}+\frac{1}{\left(a+c-b\right)\left(a+b-c\right)}+\frac{1}{\left(b+c-a\right)\left(a+b-c\right)}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{4r^2}=\frac{1}{c^2-\left(a-b\right)^2}+\frac{1}{a^2-\left(b-c\right)^2}+\frac{1}{b^2-\left(c-a\right)^2}\)

\(\ge\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\)(áp dụng \(x^2-y^2\le x^2\)

\(\Rightarrow4r^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\le1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{r^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)}\ge4\left(1\right)\)

Ta lại có

\(S=\frac{a.ha}{2}=pr=\frac{r\left(a+b+c\right)}{2}\)

\(\Rightarrow ha=\frac{r\left(a+b+c\right)}{a}\)

\(\Rightarrow ha^2=\frac{r^2\left(a+b+c\right)^2}{a^2}\)

Tương tự

\(hb^2=\frac{r^2\left(a+b+c\right)^2}{b^2}\)

\(hc^2=\frac{r^2\left(a+b+c\right)^2}{c^2}\)

Cộng vế theo vế ta được

\(ha^2+hb^2+hc^2=r^2\left(a+b+c\right)^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{\left(a+b+c\right)^2}{ha^2+hb^2+hc^2}=\frac{1}{r^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{\left(a+b+c\right)^2}{ha^2+hb^2+hc^2}\ge4\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 22 tháng 11 2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Bài làm này thật xuất sắc !

Đọc tiếp...
Vu Thu Hang 8 tháng 4 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

đúng vậy

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ★彡 6 tháng 2 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Chứng minh BĐT \(\ge2\)chứ?

Ta có: \(\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{x^3}{x\sqrt{1-x^2}}\ge\frac{x^3}{\frac{x^2+1-x^2}{2}}=2x^3\)

Tương tự ta có: \(\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\ge2y^3\)

Và: \(\frac{z^2}{\sqrt{1-z^2}}\ge2z^3\)

Cộng theo 3 vế BĐT trên ta có:

\(\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}+\frac{z^2}{\sqrt{1-z^2}}\ge2x^3+2y^3+2z^3=2\left(x^3+y^2+z^2\right)=2\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 20 tháng 4 2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
Aikatsu stars 5 tháng 1 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

- Không khí có tính chất : trong suốt, không màu, không mùi, không vị, ( có thể nén lại, giãn ra )

- Không khí ở xung quanh mọi vật và chỗ trống trong các vật

- Không khí không có hình dạng nhất định.

         - Study well -

Đọc tiếp...
{__Zenitsu Agatsuma__} 5 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

không khí có tính chất khí :#333

Đọc tiếp...
Capricorn dễ thương 29 tháng 8 2019 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

1. thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng, phong phú. Chúng đa dạng về loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống. Động vật phân bố ở các môi trường như: nước mặn, nước ngọt, nước lợ, trên cạn, trên không và ở ngay vùng cực lạnh giá quanh năm.

2.Sống dưới nước: tôm, cua, ốc, cá,.....

   Sống trên cạn: chó, mèo, sư tử, hổ,...

   Sống trông cơ thể con người: giun kim, giun đũa, sán lá máu, sán dây

                                                                                            ~Hok tốt~ 

Đọc tiếp...
minh hoang cong 28 tháng 8 2019 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

mih làm đc câu 2 ko làm đc câu 1

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Tri Dung 28 tháng 12 2018 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Không! k mk đi nhé ^^

Đọc tiếp...
MON 1 tháng 7 2019 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

20 số nguyên liên tiếp có sáu số chia hết cho 3

=>tổng của 20 số chính phương liên tiếp có 6 số chia hết cho 3 và có 14 số chia dư 1

=> tổng 20 số chính phương liên tiếp chia 3 dư 2

=> tổng 20 số chính phương liên tiếp không phải số chính phương

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: