Giúp tôi giải toán và làm văn


Võ Thạch Đức Tín 1 04/09/2016 lúc 06:50
Báo cáo sai phạm

9+9+9+9+9+1+2+3+4+5+6+7+8

= 9 x 5 + 36

= 45 + 36 =

= 81

Đọc tiếp...
công chúa xinh xắn 04/09/2016 lúc 06:50
Báo cáo sai phạm

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 81

Đọc tiếp...
Do Duc Tuyen 04/09/2016 lúc 07:01
Báo cáo sai phạm

9x5+36=45+36=81

Đọc tiếp...
Phan Thanh Trúc 06/10/2018 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Từ sác xuất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng". Nói 1 cách đơn giản, probable là 1 trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như"có vẻ là", "mạo hiểm", "may rủi", "không chắc chắn" hay "nghi ngờ". Tùy vào ngữ cảnh. "Cơ hội" (chance), "cá cược"(odds, bet) là những từ cho khái niệm tương tự. Nếu lú thuyết cơ học có định nghĩa chính xác cho "công" và "lực", thì lý thuyết xác suất nhằm mục đích định nghĩa "khả năng".

Đọc tiếp...
Phan Thanh Trúc 06/10/2018 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Từ sác xuất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng". Nói 1 cách đơn giản, probable là 1 trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như "có vẻ là", " mạo hiểm", "may rủi", "không chắc chắn" hay "nghi nghờ", Tùy vào ngữ cảnh. "Cơ hội" 

Đọc tiếp...
Tôi ghét người bỏ rơi tôi 06/10/2018 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

Từ xác suất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng". Nói một cách đơn giản, probable là một trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như "có vẻ là", "mạo hiểm", "may rủi", "không chắc chắn" hay "nghi ngờ", tùy vào ngữ cảnh. "Cơ hội" (chance), "cá cược" (oddsbet) là những từ cho khái niệm tương tự. Nếu lý thuyết cơ học có định nghĩa chính xác cho "công" và "lực", thì lý thuyết xác suất nhằm mục đích định nghĩa "khả năng".

Đọc tiếp...
băng đỗ 02/07/2018 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

1+2=3

bởi vì: 3-1=2 

Đọc tiếp...
Yumi 01/07/2018 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

Vì 

ta lấy : 3 -x = 2

                x=3-2

                x=1

Đọc tiếp...
tình yêu mong manh 02/07/2018 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

vì 3 - 2 = 1

Đọc tiếp...
online 09/06/2017 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

1980 000dm2 =  19800              m2                              

1980 000dm2 =     198000000           cm2          

90 000 000 cm2 =  9000          m2

90 000 000 cm2 = 900000            dm2

98 000 351 m2 =  9800035100            dm2

98 000 351 m2 = 980003510000             cm2

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Dũng 09/06/2017 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

1980000 dm2=19800m2

1980000 dm2=198000000 cm2

90000000 cm2=9000 m2

90000000 cm2=900000 dm2

98000351 m2=9800035100 dm2

98000351 m2=980003510000 cm2

Đọc tiếp...
Co nang ca tinh 09/06/2017 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

1980 000 dm2 = 19800 m2

1980 000 dm2 = 1 98000 000 cm2

90 000 000 cm2 = 9000 m2

90 000 000 cm2 = 900 000 dm2

98 000 351 m2 = 980 035 100 dm2

98 000 351 m2 = 98 003 510 000 cm2

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 21/05/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

có 6 cặp bóng có thể đk lấy ra

vàng+vàng/xanh+vàng/vàng+xanh/vàng+đen/đen+vàng/xanh+đen

vi ít nhất có 1 quả bóng đc lấy ra nên k có căp xanh+đen

do đó có 5 khả năng.vì vậy cặp vàng+vàng là 1/5

Cách 2

Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:

 

Vàng + Vàng  / Vàng + Xanh  / Xanh + Vàng  / Vàng + Đen / Đen + Vàng  / Xanh + Đen. 

 

Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra. 

 

Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5. 

 

Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng. 

 

Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác. 

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 21/05/2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

sao chẳng ai cho mình đúng hết vậy mình viết mỏi tay lắm chứ bộ

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 21/05/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:

 

Vàng + Vàng  / Vàng + Xanh  / Xanh + Vàng  / Vàng + Đen / Đen + Vàng  / Xanh + Đen. 

 

Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra. 

 

Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5. 

 

Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng. 

 

Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác. 

Đọc tiếp...
vũ quốc tiến 08/05/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

nó chưa tiến hóa được như con người làm sao nó chế biến được thịt

Đọc tiếp...
tong khanhvan 11/10/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

vì sư tử không biết nấu ăn đó

Đọc tiếp...
trần văn khoa 09/05/2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

sư tử có tay đâu mà nấu ăn

Đọc tiếp...
duong thanh na 03/04/2017 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

thì bạn tên là THÁI VĂN THẮNG

Đọc tiếp...
Công Chúa Nhà Nguyễn 18/01/2018 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

mi tên là Thái Văn Thắng

biệt danh: MẶT CÀ CHUA ĐỎ

ahihi ahihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
duong duy 03/04/2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

ai biết

Đọc tiếp...
NGUYEN MAI TRANG 22/03/2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

=22 k cho tớ nha

Đọc tiếp...
Pham Hoang Nam 23/03/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

11 + 11 

= 11 x 2

= 22

Đọc tiếp...
Pham Hoang Nam 22/03/2017 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

11 + 11 = 22

Đọc tiếp...
Lam Vu Thien Phuc 14/07/2015 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

có 6 cặp bóng có thể đk lấy ra

vàng+vàng/xanh+vàng/vàng+xanh/vàng+đen/đen+vàng/xanh+đen

vi ít nhất có 1 quả bóng đc lấy ra nên k có căp xanh+đen

do đó có 5 khả năng.vì vậy cặp vàng+vàng là 1/5

Cách 2

Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:

 

Vàng + Vàng  / Vàng + Xanh  / Xanh + Vàng  / Vàng + Đen / Đen + Vàng  / Xanh + Đen. 

 

Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra. 

 

Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5. 

 

Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng. 

 

Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác. 

Đọc tiếp...
Hội những người chơi Rubik 24/02/2017 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta chỉ phải lấy 3 viên vì 

nếu bốc dính viên đầu là màu đỏ thì tiếp đó là vàng và xanh là 3 màu

nếu bốc dính viên đầu là màu vàng thì tiếp đó là xanh và đỏ là 3 màu

nếu bốc dính viên đầu là màu xanh thì tiếp đó là đỏ và vàng là 3 màu

Bạn chỉ cần bốc 3 viên liên tiếp

:))

Đọc tiếp...
Cure Beauty 24/02/2017 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

500 : 3 = 166 (dư 2)

=> Có 167 bi đỏ, 167 bi vàng , 166 bi xanh

Nên phải lấy ra ít nhất:

167 + 167 + 1 = 335 (viên)

Đọc tiếp...
Cure Beauty 24/02/2017 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

Cho lần lượt các viên bi vào hộp theo thứ tự bi đỏ, bi vàng , bi xanh rồi lại bi đỏ, bi vàng, bi xanh,… cho đến khi trong hộp có tất cả 500 viên. Hỏi phải lấy từ hộp đó ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có cả 3 màu.
Trả lời: 335

Đọc tiếp...
Trang Đỗ 28/05/2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

giả sử số không may mắn nhất thì lấy được 4 viên cùng màu+4 viên cùng màu khác+5 viên cùng màu =13 viên
cứ nói thế thôi

Đọc tiếp...
Bùi Phương Lam 19/02/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

số bị cần lấy ra là:13+8+1=22

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 05/11/2016 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi HCN : 15,75 x 2 = 31,5 m

Chiều dai HCN : 31,5 : (2 + 5) x 5 = 22,5 m

Chiều rộng HCN : 31,5 - 22,5 = 9 m

DT HCN : 22,5 x 9 = 202,5 m2

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 05/11/2016 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

Nữa chu vi hình chữ nhật :

  15,75 x 4 = 63 ( m )

Tổng số phần bằng nhau :

  2 + 5 = 7 ( phần )

Chiều dài hình chữ nhật :

  63 : 7 x 5 = 45 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật :

63 - 45 = 18 ( m )

Diện tích hình chữ nhật :

 45 x 18 = 810 ( m2 )

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 27/08/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Tổng hai số đó là

27+ 27= 54 hoặc 27x2 = 54

   Đáp số.......

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 23/09/2016 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

27+27=54

Đọc tiếp...
Mỹ Anh xD Comeback xD 23/09/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

27 + 27 = 54

Đọc tiếp...
Dương Minh Tiến 28/09/2015 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Lời giải: tỷ lệ 1/5

Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:

Vàng + Vàng  / Vàng + Xanh  / Xanh + Vàng  / Vàng + Đen / Đen + Vàng  / Xanh + Đen. 

Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra. 

Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5. 

Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng. 

Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác. 

Tick nhá

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: