Giúp tôi giải toán và làm văn


๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү ²к⁷༉ CTV 30 tháng 11 2019 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Gọi p là tỉ lệ phế phẩm của kho hàng, với độ tin cậy \(\gamma\), khoảng tin cậy của p có dạng :

\(f_n-\frac{\sqrt{f_n\left(1-f_n\right)}}{\sqrt{n}}\Phi^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right)< p< f_n+\frac{\sqrt{f_n\left(1-f_n\right)}}{\sqrt{n}}\Phi^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right)\)(*)

Theo đề bài ta có: n= 400 \(\Rightarrow\sqrt{n}=20\)

              \(f_n=\frac{20}{400}=0,05\)\(\gamma=0,95\Rightarrow\Phi^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right)=\Phi^{-1}\left(0,475\right)=1,96\)

(*)\(\Leftrightarrow0,05-\frac{\sqrt{0,05.0,95}}{20}.1,96< p< 0,05+\frac{\sqrt{0,05.0,95}}{20}.1,96\)

\(\Leftrightarrow0,05-0,02< p< 0,05+0,02\)

\(\Leftrightarrow0,03< p< 0,07\)

Vậy khoảng tin cậy của tỉ lệ phế phẩm của kho hàng là : 0,03 < p < 0 ,07

Đọc tiếp...
long 30 tháng 11 2019 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

thanks nha!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 13 tháng 11 2019 lúc 7:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là: \(\overline{abcdef}\)( a, b, c, d, f thuộc {1 ; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;9 }

\(\overline{abcdef}\) là số lẻ  => f là số lẻ 

TH1: f là số 9 hoặc số 7 

=> f có hai cách chọn số

\(\overline{abcdef}\)< 700000 => a < 7 => a có 6 cách chọn

b, c, d , e có:  7.6.5.4  cách chọn

=> TH này có: 2.6.7.6.5.4 = 10 080 cách chọn

TH2: f là số 5 hoặc số 3 hoặc số 1

=> f có 3 cách chọn số

\(\overline{abcdef}\)< 700000 => a < 7 => a có 5 cách chọn

b, c, d , e có:  7.6.5.4  cách chọn

=> TH này có: 3.5.7.6.5.4 = 12 600  cách chọn

Vậy tổng lại có: 12 600 + 10 080 cách chọn

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Huy Trường 11 tháng 8 2019 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Oops! It's 33,33%, not 66,66%. ◠_◠

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Huy Trường 11 tháng 8 2019 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Mrs.Lunnah has a jar of beads. There are 30 red beads, 30 blue beads and 30 yellow beads. If a student sks her hand in a jar and pulls out the beads, what is the probability that is will be blue?

66,66% or \(\frac{1}{3}\)

◠.◠

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Lam 2 tháng 2 2019 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

oh no em chỉ xem qua kênh ko sub

với lại phép tính bằng 25006666

Đọc tiếp...
Hoang Van Quyen 2 tháng 2 2019 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

Ai xem qua ko sub sẽ bị xui cả đời

1 + 1 = 2

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Hoang Van Quyen 2 tháng 2 2019 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Ai nhắc nội quy sẽ bị sai mãi mãi nhé 

1 +  1 = 2

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Dưa Hấu ARMY 23 tháng 12 2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

a) 1: Inuyasha và Higurashi Kagome

     2: Kudou Shinichi

     3: Ken Kaneki 

b) 1: Akagami no Shirayukihime

    2: Conan Thám Tử Lừng Danh

    3: Inuyasha ( Khuyển Dạ Xoa )

Đọc tiếp...
Julie - FAN BỰ CONAN 23 tháng 12 2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

BÀi 1

a, 

1, Inu yasha

2, KUDO SHINICHI- EDOGAWA CONAN

3) hình như là kaneki

bài 2

Bạch tuyết tóc đỏ

CONAN THÁM TỬ LỪNG DANH

Khuyển dạ soa

Đọc tiếp...
✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Thần Chết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 23 tháng 12 2018 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

Dưa Hấu ARMY là người trả lời đầy đủ và chính xác nhất, không sai chính tả. Julie - FAN BỰ CONAN, bn bị sai chính tả, nên bạn chỉ được 2 k. Mi Chi, tl ít nhất, chỉ được 1

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 4 tháng 9 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

9+9+9+9+9+1+2+3+4+5+6+7+8

= 9 x 5 + 36

= 45 + 36 =

= 81

Đọc tiếp...
công chúa xinh xắn 4 tháng 9 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 81

Đọc tiếp...
Do Duc Tuyen 4 tháng 9 2016 lúc 7:01
Báo cáo sai phạm

9x5+36=45+36=81

Đọc tiếp...
Tôi ghét người bỏ rơi tôi 6 tháng 10 2018 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Từ xác suất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng". Nói một cách đơn giản, probable là một trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như "có vẻ là", "mạo hiểm", "may rủi", "không chắc chắn" hay "nghi ngờ", tùy vào ngữ cảnh. "Cơ hội" (chance), "cá cược" (oddsbet) là những từ cho khái niệm tương tự. Nếu lý thuyết cơ học có định nghĩa chính xác cho "công" và "lực", thì lý thuyết xác suất nhằm mục đích định nghĩa "khả năng".

Đọc tiếp...
Phan Thanh Trúc 6 tháng 10 2018 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Từ sác xuất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng". Nói 1 cách đơn giản, probable là 1 trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như"có vẻ là", "mạo hiểm", "may rủi", "không chắc chắn" hay "nghi ngờ". Tùy vào ngữ cảnh. "Cơ hội" (chance), "cá cược"(odds, bet) là những từ cho khái niệm tương tự. Nếu lú thuyết cơ học có định nghĩa chính xác cho "công" và "lực", thì lý thuyết xác suất nhằm mục đích định nghĩa "khả năng".

Đọc tiếp...
Phan Thanh Trúc 6 tháng 10 2018 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

Từ sác xuất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng". Nói 1 cách đơn giản, probable là 1 trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như "có vẻ là", " mạo hiểm", "may rủi", "không chắc chắn" hay "nghi nghờ", Tùy vào ngữ cảnh. "Cơ hội" 

Đọc tiếp...
băng đỗ 2 tháng 7 2018 lúc 7:40
Báo cáo sai phạm

1+2=3

bởi vì: 3-1=2 

Đọc tiếp...
Yumi 1 tháng 7 2018 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

Vì 

ta lấy : 3 -x = 2

                x=3-2

                x=1

Đọc tiếp...
tình yêu mong manh 2 tháng 7 2018 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

vì 3 - 2 = 1

Đọc tiếp...
online 9 tháng 6 2017 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

1980 000dm2 =  19800              m2                              

1980 000dm2 =     198000000           cm2          

90 000 000 cm2 =  9000          m2

90 000 000 cm2 = 900000            dm2

98 000 351 m2 =  9800035100            dm2

98 000 351 m2 = 980003510000             cm2

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Dũng 9 tháng 6 2017 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

1980000 dm2=19800m2

1980000 dm2=198000000 cm2

90000000 cm2=9000 m2

90000000 cm2=900000 dm2

98000351 m2=9800035100 dm2

98000351 m2=980003510000 cm2

Đọc tiếp...
Co nang ca tinh 9 tháng 6 2017 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

1980 000 dm2 = 19800 m2

1980 000 dm2 = 1 98000 000 cm2

90 000 000 cm2 = 9000 m2

90 000 000 cm2 = 900 000 dm2

98 000 351 m2 = 980 035 100 dm2

98 000 351 m2 = 98 003 510 000 cm2

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 21 tháng 5 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

có 6 cặp bóng có thể đk lấy ra

vàng+vàng/xanh+vàng/vàng+xanh/vàng+đen/đen+vàng/xanh+đen

vi ít nhất có 1 quả bóng đc lấy ra nên k có căp xanh+đen

do đó có 5 khả năng.vì vậy cặp vàng+vàng là 1/5

Cách 2

Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:

 

Vàng + Vàng  / Vàng + Xanh  / Xanh + Vàng  / Vàng + Đen / Đen + Vàng  / Xanh + Đen. 

 

Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra. 

 

Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5. 

 

Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng. 

 

Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác. 

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 21 tháng 5 2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

sao chẳng ai cho mình đúng hết vậy mình viết mỏi tay lắm chứ bộ

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 21 tháng 5 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:

 

Vàng + Vàng  / Vàng + Xanh  / Xanh + Vàng  / Vàng + Đen / Đen + Vàng  / Xanh + Đen. 

 

Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra. 

 

Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5. 

 

Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng. 

 

Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác. 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: