Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Diệu Linh 23/09/2016 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

Với mỗi số tròn chục ( 10 và 20 ) khi nhân ta được 1 chữ số (c/s) 0 ở tận cùng => được 2 c/s 0.

Với số 25, khi nhân với một số chia hết cho 4 ta được 2c/s 0 ở tận cùng => được 2 c/s 0.

Với các số có tận cùng là 5 ( 5 và 15, loại 25 đã được tính ở trên ) khi nhân với 1 số chẵn ta được 1 c/s 0 ở tận cùng => được 2 c/s 0.

Vậy được tất cả là:

2+ 2+ 2= 6 ( c/s 0 )

Đáp số: 6 c/s 0

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 02/12/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Với mỗi số tròn chục ( 10 và 20 ) khi nhân ta được 1 chữ số (c/s) 0 ở tận cùng => được 2 c/s 0.
Với số 25, khi nhân với một số chia hết cho 4 ta được 2c/s 0 ở tận cùng => được 2 c/s 0.
Với các số có tận cùng là 5 ( 5 và 15, loại 25 đã được tính ở trên ) khi nhân với 1 số chẵn ta được 1 c/s 0 ở tận cùng => được 2 c/s 0.
Vậy được tất cả là:
2+ 2+ 2= 6 ( c/s 0 )
Đáp số: 6 c/s 0

Đọc tiếp...
hạnh nguyễn thị 9 giờ trước (07:17)
Báo cáo sai phạm

thì là 6 c/s.nếu đúng thì k cho mình nha

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 20 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

Số đó có dạng : 7k + 2 ( k \(\in\)N )

Khi thêm 6 đơn vị thì số dư là : 7k + 2 + 6 = 7k + 8 = 8k + 1

Suy ra số dư là 1

Đọc tiếp...
Trần Duy Thanh 17/06/2017 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

cho A=35. hỏi số A có bao nhiêu ước số?

Ư(A) ={-30;-31;-32;-33;-34;-35;30;31;32;33;34;35}={-1;-3;-9;-27;-81;-243;1;3;9;27;81;243}

Đọc tiếp...
Phạm Phước Lập 26/10/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

bằng 1

cố gắng nhé

Đọc tiếp...
Newton 26/10/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2004}{2005}x\frac{200520052005}{200320032003}x\frac{20032003}{20042004}\)\(\frac{2004}{2005}x\frac{2005x100010001}{2003x100010001}x\frac{2003x10001}{2004x10001}\)

\(\frac{2004}{2005}x\frac{2005}{2003}x\frac{2003}{2004}\)= 1

Đọc tiếp...
Trần Thanh Tùng 26/10/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

2004/2005 x 200520052005/200320032003 x 20032003/20042004

=2004/2005 x 2005/2003 x 2003/2004

=1

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 14/09/2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Tử số là:

(25-7):2=9

Mẫu số là:

9+7=16

Vậy có phân số:9/16

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 20/09/2016 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Tử số là : ( 25 - 7 ) : 2 = 9

Mẫu số là : 9 + 7 = 16 

V phân số đấy là : 9/16

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 20/09/2016 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Tử số là: (25 - 7) : 2 = 9

Mẫu số là: 9 + 7 = 16

Vậy phân số đó là: \(\frac{9}{16}\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 16/01/2018 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

\(A=7+7^2+7^3+7^4+...+7^{4n}\)

\(=\left(7+7^2+7^3+7^4\right)+...+\left(7^{4n-3}+7^{4n-2}+7^{4n-1}+7^{4n}\right)\)

\(=7\left(1+7+7^2+7^3\right)+...+7^{4n-3}\left(1+7+7^2+7^3\right)\)

\(=7\cdot400+...+7^{4n-3}\cdot400\)

\(=400\left(7+...+7^{4n-3}\right)⋮400\forall n\in N\)

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 12/03/2015 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ + tuổi con = 5/4 tuổi mẹ

Coi tuổi mẹ là 4 phần thì (tuổi mẹ + tuổi con ) gồm 5 phần . Như vậy, tuổi con sẽ chiếm 1 phần

Bài toán hiệu - tỉ

Hiệu số phần bằng nhau là 4 -1 = 3 (phần)

Giá trị của 1 phần là 30 : 3 = 10 

vậy tuổi mẹ là 10 x 4 = 40 tuổi

tuổi con là 10 x 1 = 10 tuổi

Đáp số: tuổi mẹ : 40 tuổi

           tuổi con : 10 tuổi

Đọc tiếp...
Dam Trung Dung 24/05/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

me : 40 tuoi

con : 10 tuoi

Đọc tiếp...
Tran Tien Dat 12/03/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Mẹ : 40 tuổi

Con:10 tuổi

Đúng rồi đấy

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 24/11/2016 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc< =>a^3+b^3+c^3-3abc=0< =>\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)

vì a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC => a,b,c > 0 => a+b+c > 0

=>\(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac=0=>\frac{1}{2}.2\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)

=> \(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac=0=>\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)=0\)

=>(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2=0

tổng 3 bt ko âm=0 <=> chúng đều = 0

<=>a-b=b-c=c-a=0

<=>a=b=c

<=>tam giác ABC là tam giác đều

vậy góc ABC=600

Đọc tiếp...
  • Số có dạng \overline{1a23b}1a23b mà chia hết cho cả 2, 5 và chia cho 9 dư 4 là

 

  • Câu 2

   Cho 4 chữ số 0; 2; 4; 8. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số thập phân bé nhất có một chữ số ở phần thập phân (mỗi chữ số đã cho xuất hiện trong cách viết đúng một lần). Vậy số thập phân bé nhất phải tìm là

 

  • Câu 3

Viết phân số \dfrac{27}{1000}100027​ thành số thập phân thì kết quả là

 

  • Câu 4

 Tổng của ba số bằng 120. Sau khi chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 8 đơn vị, sang số thứ ba 10 đơn vị và chuyển từ số thứ hai sang số thứ nhất 15 đơn vị thì số thứ hai gấp rưỡi số thứ nhất và bằng \dfrac{3}{7}73​ số thứ ba. Số thứ hai là

 

  • Câu 5

   Hai số có trung bình cộng là 2016 và hiệu hai số cũng là 2016. Số lớn là

 

.

  • Câu 6

   Một miếng tôn hình vuông có diện tích 25m^225m2. Người ta cắt dọc theo một cạnh của miếng tôn đi 2m. Vậy miếng tôn còn lại có diện tích là

 

m^2m2.

  • Câu 7

   Tèo hỏi Bờm “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”. Bờm trả lời : “Khi tớ bằng tuổi anh tớ hiện nay thì tổng số tuổi hai anh em tớ là 64 tuổi, còn hiện nay tuổi của tớ bằng \dfrac{1}{3}31​ tuổi của anh tớ”. Vậy hiện nay Bờm

 

tuổi.

  • Câu 8

   Cho số có dạng \overline {a1278b}a1278b. Biết số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 9. Số đó là

 

.    

  • Câu 9

   Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp ba lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2015). Vậy bé An sinh năm

 

.

  • Câu 10

   Hoa có một số hình dán ngộ nghĩnh. Hoa cho Mai \dfrac{1}{4}41​ số hình dán và cho Bình 5 hình dán thì Hoa còn lại 16 hình dán. Vậy lúc đầu Hoa có

 

hình dán. 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
SKT_Ruồi chê Nhặng mất vệ sinh__ Hôm qua lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

1, Ta có: Một năm có 365 ngày nên sẽ có:

  365:7=52 (dư 1)

Vậy Ngày 31 tháng 5 năm sau là thứ ba. Suy ra ngày 1 tháng sáu năm sau là thứ tư.

2, Ta có:

x+1234<5678

=>x<5678-1234

=>x<4444

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 24/10/2016 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

số phần tử của cá tập hợp các số tự nhiên  chia hết cho 3 và nhỏ hơn 49 là ...

số lớn nhất bé hơn 49 chia hết cho 3 là 48

số bé nhất chia hết cho 2 là 0

số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 49 là: (48 - 0) : 3 + 1 = 17 (số)

Đọc tiếp...
trannguyenthienanh 29/11/2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

violympic 17

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Linh 24/10/2016 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất bé hơn 49 chia hết cho 3 là 48

số bé nhất chia hết cho 2 là 0

số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 49 là: (48 - 0) : 3 + 1 = 17 (số)

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 17/06/2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

There are \(100\) digits as stated in the title

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 08/04/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

khoảng cách = 3

số cuối - số đầu = (91 - 1)  x 3 = 270 

số cuối = 270 + 7 = 297

tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 = (7 + 297 ) x 91 : 2 = 13832

Đọc tiếp...
Trịnh Nguyễn Tuấn Anh 09/04/2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

91 số thì có 90 khoảng cách (3).Vậy số cuối là:               

                                                                    90x3+7=277

Tổng của dãy số trên là:

                                                     (277+7)x91:2=12922

                                                             Đáp số:12922

 

                                                   

Đọc tiếp...
quynh 13/10/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm
Sugar Moon 25/11/2016 lúc 05:20
Báo cáo sai phạm

15 thoioi, ko có 20 đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 07/11/2016 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là n; n+1; n+2; n+3; n+4

Tổng của chúng là 5n+10

=> 11< 5n+10<21 => 1/5<n<11/5 Do n là số tự nhiên => n={1; 2}

+ Với n=1 => tổng 5 số tự nhiên liên tiếp là 1+2+3+4+5=15

+ Với n=2 => tổng 5 số tự nhiên liên tiếp là 2+3+4+5+6=20

Đọc tiếp...
Khánh Lionel 03/01/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

15 thôi bạn ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt CTV 10/10/2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Coi tổng của hai số là 3 phần bằng nhau, hiệu của chúng là 1 phần như thế

Số lớn chiếm số phần là:

      (3 + 1) : 2 = 2 (phần)

Số bé chiếm số phần là:

       3 - 2 = 1 (phần)

Tích của chúng chiếm số phần là:

       2 . 1 = 2 (phần)

Tích của chúng gấp số lần tổng của hai số là:

       3 . 2 = 6 (lần)

Giá trị 1 phần hay số bé là:

      6 : 2 = 3

Số lớn là:

       3 . 2 = 6

               Đáp số: Số bé: 3

                             Số lớn: 6

    

Đọc tiếp...
One piece 13/10/2016 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

số lớn 6

số bé 3 

ko biết đúng ko 

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 02/08/2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là a và số bé là b
Theo bài ra ta có: a + b = 3 x (a - b) = 3 x a - 3 x b. Suy ra: a = 2 x b (1)
Ta cũng có: a + b = ½ a x b (2)
Thay (1) vào (2) ta được: 2 x b + b = ½ 2 x b x b = b x b 
Hay: 3 x b = b x b. 
Suy ra: b = 3 và a = 2 x b = 2 x 3 = 6

Đọc tiếp...
Ngô Huyền Anh 11/08/2017 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

hieu so phan bang nhau la :

3-1=2(phan)

luc do me co so tuoi la :

28:2×3=42(tuoi)

dap so : 42 tuoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 15/08/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Mẹ có số tuổi :

28 ÷ ( 3 - 1 ) × 3 = 42 tuổi

Đáp số : 42 tuổi

Đọc tiếp...
Edward Newgate 11/08/2017 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Mẹ sinh con lúc 28 tuổi suy ra mẹ hơn con 28 tuổi

Sơ đồ :

Tuổi mẹ : |-----|-----|-----|

Tuổi con : |-----|

Hiệu số phần :

3 - 1 = 2 ( phần )

Lúc đó mẹ có số tuổi là :

28 : 2 x 3 = 42 ( tuổi )

                  Đáp số : 42 tuổi

                    

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: