Giúp tôi giải toán


Doraeiga CTV 1 giờ trước (14:13)

Ta có :

Khi 3698 - 26 = 3672 chia hết cho số chia .

Khi 736 - 56 = 680 chia hết cho số chia .

Vậy số chia thuộc ƯC (3672;680)

Vậy ƯC (3672;680) = {1;2;4;8;17;34;68;136;...}

Mà số bị chia lại nhỏ hơn 100 

=> Số chia là 68

                      Đáp số : 68

bui thi lan phuong 1 giờ trước (14:17)

ta co

3698-26=3672,736-56=680

ta tim(3672,680) thi co 68 la so co 2 c/s va chi minh so do co 2 c/s 

vay so chia la 69

dd/s:68

k mik nhes

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 8 giờ trước (06:55)

               Bài giải

abc5 - abc x 3 = 3204

abc x 3 = abc5 - 3204

5 - 4 = 1 => c x 3 số cuối = 1 => c = 7 ( nhớ 2 )

7 - 0 = 7 => b x 3 số cuối = 7 => b = 5 ( b x 3 + 2 ) ( nhớ 1 )

5 - 2 = 3 => a x 3 số cuối = 3 => a = 4

Ta được số 457. Vậy số đó là : 457

Rất tiếc đã có lỗi xảy ra 8 giờ trước (06:57)

Độc bọn chép bài nhau

Nguyen Thi Lan Huong 9 giờ trước (06:03)

          Bài giải

abc5 - abc x 3 = 3204

abc x 3 = abc5 - 3204

5 - 4 = 1 = > c x 3 số cuối = 1 = > c = 7 ( nhớ 2 )

7 - 0 = 7 = > b x 3 số cuối = 7 = > b = 5 ( b x 3 + 2 ) ( nhớ 1 )

5 - 2 = 3 = > a x 3 số cuối = 3 = > a = 4

Ta được số : 457. Vậy số đó là : 457

Lê Nho Khoa 20 giờ trước (19:45)

Trần Nhật Quỳnh

Có 14 học sinh được 4 điểm 10. Vậy số điểm 10 của 14 học sinh này là: 

14 x 4 = 56 ﴾điểm 10﴿ 

Có 19 học sinh được ít nhất 3 điểm 10. Suy ra số học sinh chỉ đạt được tối đa 3 điểm 10 là:

 19 ‐ 14 = 5 ﴾học sinh﴿. 

Vậy số điểm 10 của 5 học sinh này là:

 5 x 3 = 15 ﴾điểm 10﴿ 

Có 27 học sinh được ít nhất 2 điểm 10. Suy ra số học sinh chỉ đạt được tối đa 2 điểm 10 là:

 27 ‐ 19 = 8 ﴾học sinh﴿. 

Vậy số điểm 10 của 8 học sinh này là:

 8 x 2 = 16 ﴾điểm 10﴿ 

Có 40 học sinh được ít nhất 1 điểm 10. Suy ra số học sinh chỉ đạt được tối đa 1 điểm 10 là: 

40 ‐ 27 = 13 ﴾học sinh﴿.

 Vậy số điểm 10 của 13 học sinh này là: 13 ﴾điểm 10﴿ 

Vậy tổng số điểm 10 môn Toán của lớp 6A đạt được trong học kỳ I là:

 56 + 15 + 16 + 13 =100 ﴾điểm 10﴿

Trần Nhật Quỳnh 20 giờ trước (19:42)

Có 14 học sinh được 4 điểm 10. Vậy số điểm 10 của 14 học sinh này là: 14 x 4 = 56 (điểm 10)
Có 19 học sinh được ít nhất 3 điểm 10. Suy ra số học sinh chỉ đạt được tối đa 3 điểm 10 là: 19 - 14 = 5 (học sinh). Vậy số điểm 10 của 5 học sinh này là: 5 x 3 = 15 (điểm 10)
Có 27 học sinh được ít nhất 2 điểm 10. Suy ra số học sinh chỉ đạt được tối đa 2 điểm 10 là: 27 - 19 = 8 (học sinh). Vậy số điểm 10 của 8 học sinh này là: 8 x 2 = 16 (điểm 10)
Có 40 học sinh được ít nhất 1 điểm 10. Suy ra số học sinh chỉ đạt được tối đa 1 điểm 10 là: 40 - 27 = 13 (học sinh). Vậy số điểm 10 của 13 học sinh này là: 13 (điểm 10)
Vậy tổng số điểm 10 môn Toán của lớp 6A đạt được trong học kỳ I là: 56 + 15 + 16 + 13 =100 (điểm 10)

Đào Trọng Luân 21 giờ trước (18:45)

\(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\Leftrightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\)

Mà \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{a^3}{2^3}=\frac{b^3}{3^3}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a^3}{2^3}=\frac{b^3}{3^3}=\frac{a^3-b^3}{2^3-3^3}=\frac{19}{8-27}=\frac{19}{-19}=-1\)

=> a = -2

b = -3

=> a + b = -2 + [-3] = -5

Nguyễn Thị Thúy Ngân 6 giờ trước (09:09)

Tks bạn nhiều...Nhưng mà thầy mình giải rồi

Lưu Đức Mạnh Hôm qua lúc 15:40

A B C D E H

Trên mặt phẳng bờ là đường thẳng BC chứa điểm A vẽ  \(\Delta EBC\)đều. Gọi H là giao điểm của AE và CD.

Xét \(\Delta ABC\)cân tại A có \(\widehat{BAC}=20^o\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=80^o\)

Ta có: 

\(\widehat{ECD}=\widehat{ACB}-\widehat{ECB}-\widehat{ACD}\)

\(\widehat{ECD}=80^o-60^o-10^o=10^o\)

Xét  \(\Delta AEB\) và \(\Delta AEC\)ta có:

AE là cạnh chung

AB = AC ( \(\Delta ABC\)cân tại A)

EB = EC ( \(\Delta EBC\)đều)

\(\Rightarrow\)\(\Delta AEB=\Delta AEC\left(c-c-c\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{EAB}=\widehat{EAC}\)(2 góc tương ứng)

\(\Rightarrow\)AE là tia phân giác của \(\widehat{BÃC}\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{EAB}=\widehat{EAC}=\frac{\widehat{BAC}}{2}=\frac{20^o}{2}=10^o\)

Ta có:

\(\widehat{HAC}=\widehat{HCA}\left(=10^o\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\Delta HAC\)cân tại H

\(\Rightarrow\)\(HA=HC\)

Xét \(\Delta HAD\)và \(\Delta HCE\) TA CÓ:

\(HA=HC\left(cmt\right)\)

\(\widehat{AHD}=\widehat{CHE}\) ( 2 góc đối đỉnh)

\(\widehat{DAH}=\widehat{ECH}\left(=10^o\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\Delta HAD=\Delta HCE\left(g-c-g\right)\)

\(\Rightarrow\)\(AD=EC\)(2 cạnh tương ứng)

Mà \(EC=BC\)\(\Delta EBC\)đều)

Nên \(AD=BC\)

Mặt khác \(BC=2cm\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\)\(AD=2cm\)

I_LOVE_YOU Hôm qua lúc 08:58

Gọi số bé là abc ( a,b,c là chữ số a khác 0 ) thì số lớn là 3abc ( điều kiện như trên )

Theo bài ra ta có:

3abc + abc = 3780

3000 + abc + abc = 3780

abc x 2 = 3780 - 3000

abc x 2 = 780

abc       = 780 : 2 

abc       = 390

Vậy số bé là 390

Số lớn là: 3780 - 390 = 3390

        Đáp số:......

    

Phạm Tuấn Long Hôm qua lúc 08:51

cho số lớn là : 3abc

ta có : 3abc+abc=3780

3000+(abcx2)= 3780

abcx2=3780-3000=780

abc    =780:2

abc     =390 

theo đầu bài nếu ta thêm số 3  vào bên trái ta được số lớn

      Vậy số lớn là 3390

Lê Nho Khoa Hôm qua lúc 21:19

Vũ Thị Quỳnh Như

Có tất cả 4 loại hộp màu gồm: xanh, vàng, nâu và tím

Nếu xếp các hộp màu theo thứ tự xanh, vàng, nâu, tím thì sau khi xếp xong 4 hộp thì màu ban đầu sẽ quay lại.

Ta có: 2017 : 4 = 504 dư 1.

Vậy hộp thứ 2017 là hộp màu xanh 

bup be tinh ban Hôm qua lúc 21:21

màu xanh bạn nhé

Trần Thị Loan Quản lý 01/05/2015 lúc 22:10

nhân 1 số tự nhiên với 6789 ,bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là : Bạn Mận đã nhân số đó với từng số 6; 7; 8; 9 được kết quả bao nhiêu cộng lại với nhau

Số đó là: 296 290 : (6+7+8+9) = 9876,333....không là số tự nhiên

=> bạn xem lại đề

Nguyen Duc Hieu 10/05/2015 lúc 20:33

sau đó các bạn lấy 9876,3333.... nhân vói 6789 nó sẽ ra là 67050427  và cũng là tích 2 số

Hào Trần Hôm qua lúc 21:46

còn số dư mọi người ko tính ak

Nấm Hôm qua lúc 16:56

Gọi số bạn Tí nghĩ ra là X 

Theo bài ra ta có :

{[(X x 3)-4]:5}+2=6

[(X x 3)-4]:5=6-2

[(X x 3)-4]:5=4

(X x 3)-4 =4x5

(X x 3)-4 =20

X x 3=20+4

X x 3=24

X=24:3

X=8

Vậy số bạn Tí nghĩ ra là 8

Kirito 27/09/2016 lúc 13:25

Đặt số cần tìm là A . Ta thêm A 11 đơn vị thì được B . B chia hết cho 8 và thương tăng 2 đơn vị . B cũng chia hết cho 12 và tăng thêm 1 đơn vị . Váy hiệu của thương là 14 .

Vậy 1 phần 8 của B hơn 1 phần 12 của B là 14 đơn vị .

Nên 4 phần 12 của B là :

14 x 8 = 112

Giá trị của B là :

112 : 4/12 = 336

Vậy A là : 336 - 11 = 325 

phạm quang thanh 14/11/2016 lúc 18:50

325 bạn nha

SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 27/09/2016 lúc 17:49

Gọi số cần tìm là A . Theo bài ta có hiệu thương là 14

Vậy 1 / 8 của B hơn 1 / 12 của B là 14 đơn vị .

Nên 4 /12 của B là : 14 x 8 = 112 

Giá trị của B là :

112 : 4/12 = 336

Vậy A là :

336 - 11 = 325

Tony Spicer 30/03/2015 lúc 20:34

mình nghĩ x là phân số thôi ,chứ nếu x nguyên thì x rỗng.

mavis vermilion 21/06 lúc 16:39

        Bài giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

      360 : 2 = 180 ( m )

- Nếu tăng chiều rộng đồng thời giảm chiều dài đi 8 m thì nửa chu vi không tháy đổi

Chiều dài của hình chữ nhật đó là

      180 :( 7 + 2 )  + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

      180 - 148 =32 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là

       148 x 32 = 4736 ( m2)

              ĐS : 4736 m2

ỦNG HỘ NHÉ MỌI NGƯỜI !!!!!!!

Lê Anh Tú 21/06 lúc 16:36

CD - 8 thì

CD 7 ; CR 2 phần

CR + 8

nữa chu vi : 360 : 2 = 180 ( m )

tổng số phần bằng nhau : 7 + 2 = 9 ( phần )

Giá trị 1 phần : 180 : 9 = 20 ( m )

chiều dài : 20 x 7 = 140 ( m )

chiều rộng : 180 - 140 = 40 ( m )

diện tích : 140 x 40 = 5600 ( m2 )

Do Not Ask Why CTV 21/06 lúc 16:34

Tổng của chiều dài và chiều rộng là:

360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng \(\frac{7}{2}\)Chiều rộng 

=> Tổng của chiều dài và chiều rộng khi tăng chiều rộng và giảm chiều dài là: 

180 + 8 - 8 = 180 (m)

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật đó là: 

180 : (7 + 2) x 7 = 140 (m)

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật đó là: 

180 - 140 = 40 (m)

Diện tích của khu đất hình chữ nhật đó là: 

140 x 40 = 5600 (m2)

Đs: 5600 m2

Lê Anh Tú 21/06 lúc 16:27

các số chẵn từ 2 đến 8 số có tất cả 4 chữ số

các số chẵn từ 10 đến 98 có có tất cả 90 chữ số

các số chẵn từ 100 đến 998 có tất cả 1350 chữ số

các số chẵn từ 2 đến 998 có tất cả 1444 chữ số. vì 1444<2016 nên chữ số cần tìm thuộc vào số có 4 chữ số

Số các chữ số còn lại là: 2016-1444=572 ( chữ số ) gọi số cần tìm là n

Ta có [(n-1000):2+1]*4=572 .....

 ra kết quả ! n=1284 vậy chữ số thứ 2016 là chữ số 4 thuộc vào số 1284

đáp số : 4

Đào Trọng Luân 21/06 lúc 16:30

Số phần ăn đã chuẩn bị là:

70 x 30 = 2100 [phần ăn]

Sau 6 ngày thì số phần ăn đã ăn là:

70 x 6 = 420 [phần ăn]

Số phần ăn còn lại:

2100 - 420 = 1680 [phần ăn]

Số người còn lại là:

70 - 10 = 60 [người]

Sau 6 ngày thì số gạo đó đủ ăn thêm:

1680 : 60 = 28 [ngày]

Tổng số ngày ăn được là:

6 + 28 = 34 [ngày]

Số gạo còn lại đơn vị ăn thêm số ngày là:

34 - 30 = 4 [ngày]

Đáp số: 4 ngày

Trần Nhật Dương 21/06 lúc 16:31

Sau khi ăn được 6 ngày thì còn số ngày là:

30-6=24(ngày)

có tổng số gạo lúc đầu là:

70*30=2100(kg)

Sau khi ăn được 6 ngày thì còn số gạo là:

24*70=1680(kg)

Số gạo còn lại đủ ăn cho số người còn lại trong số ngày là:

1680:(70-10)=28(ngày)

Số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn thêm số ngày là:

28-24=4(ngày)

Đáp số:4 ngày.

Lê Anh Tú 21/06 lúc 16:30

Số suất ăn dành cho 70 ăn trong 30 ngày là : 70 x 30 = 2100 ( suất ăn )

Số suất ăn dành cho 70 ăn trong 6 ngày là : 70 x 30 = 420 ( suất ăn )

Số suất ăn còn lại là : 2100 - 420 = 1680 ( suất ăn )

Số gạo đó đủ ăn trong : 1680 : ( 70 - 10 ) = 28 ( ngày )

Noo Phước Thịnh 21/06 lúc 13:47

111 + 999

= 1110 

ĐS : 1110

o0oNguyễno0o 21/06 lúc 13:33

111 + 999 = 1110

Phạm Thị Thanh Phương 21/06 lúc 19:59
111+999=1110nha
Trần Lê Phương Uyên 19/10/2016 lúc 21:01

a:3 dư 1 => a=bội 3+1
b:3 dư 2 => bội.3+2 
a.b= (bội.3+1).(bội.3+2)=bội 3 + (bội .3+1).2=bội.3+bội.3+bội.3+2chia 3 dư 2 => a.b chia 3 dư 2 
K  mk nha ^^

công chúa sinh đôi 07/11/2016 lúc 13:35

dư 2 đó

Lê Quang Tuấn Kiệt 21/06 lúc 15:17

dư 2 đó bạn 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: