Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Đức Thắng 6 tháng 9 2015 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đặt A = \(\sqrt{2+\sqrt{2+....}}\)

A^2 = 2 + \(\sqrt{2+\sqrt{2+....}}\) 

A^2 = 2 + A 

=> A^2 - A - 2  = 0 

=> ( A + 1 )(A-2) = 0

=> A = 2 hoặc A = -1 ( loại A > 0 )

Vậy A = 2 

Đọc tiếp...
hoang phuc 16 tháng 9 2016 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a=2 nhe tk nha

Đọc tiếp...
sakura 26 tháng 5 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi hình chữ nhật là:

184 : 2 = 92 ( m )

chiều dài hơn chiều rộng số m là:

9 - 7 = 2 ( m )

chiều rộng hình chữ nhật là:

( 92 - 2 ) : 2 = 45 ( m )

chiều dài hình chữ nhật là:

45 + 2 = 47 ( m )

diện tích hình chữ nhật là:

45 x 47 = 2115 ( m2 )

Đ/S: 2115 m2

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 19 tháng 1 2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng đó là :

    184 : 2 = 92 ( m )

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là :

     9 - 7 = 2 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng đó là :

      ( 92 - 2 ) : 2 = 45 ( m )

Chiều dài thửa ruộng đó là :

       92 - 45 = 47 ( m )

Diện tích thửa ruộng lúc đầu là :

       47 x 45 = 2115 ( m2 )

         Đáp số : 2115 m2

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 4 tháng 4 2017 lúc 6:42
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là: 184 : 2 = 92 (m)
Chiều dài hơn chiều rộng là: 9 - 7 = 2 (m)
Chiều rộng là: (92 - 2) : 2 = 45 (m)
Chiều dài là: 45 + 2 = 47 (m)
Diện tích hình chữ nhật là: 45 x 47 = 2115 (m2)

                                   Đ/S : ... ...

~~~ Ai thấy đúng thì nha ~~~

Đọc tiếp...
sakura 25 tháng 12 2016 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

(160 - 52) : 2 = 54 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

54 + 52 = 106 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

106 x 54 = 5724 ( m2 )

Đáp số : 5724 m2

Đọc tiếp...
le anh tu 25 tháng 12 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mãnh đất là

[160-52]:2=54 m

chiều dài mãnh đất là

160-54=106 m

diện tích mãnh đất là

106x54=5724 m2

đáp số : 5724 m2

Đọc tiếp...
Lucy Heartfilia 25 tháng 12 2016 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là : ( 160 - 52 ) :2 = 54 ( m )

Chiều dài là :   160 - 54 =106 ( m)

Diện tích HCN là : 54 x 106 =5724 ( m2 )

        Đ/s :....

tk mk nha Nguyễn Thị Thu Thảo

Đọc tiếp...
dung 14 tháng 3 2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

ý của Lê Hoàng Linh là Sxp hay Stp

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Linh 8 tháng 3 2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Gọi cạch của hình lập phương là: \(a\)

Cạnh hình lập phương tăng \(20\%\)thì lúc đó cạnh hình lập phương là: \(\frac{120}{100}a\)

Diện tích hình lập phương khi tăng cạnh lên 20% là: \(\frac{120}{100}a\times\frac{120}{100}a=\frac{120\times120}{100\times100}a\times a=\frac{144}{100}a\times a\)

Vậy diện tích hình lập phương sau khi tăng 20% bằng \(\frac{144}{100}\)diện tích hình lập phương lúc đầu nên diện tích hình lập phương tăng \(144\%-1=44\%\)so với diện tích ban đầu.

Đọc tiếp...
NGUYỄN CẢNH LINH QUÂN 23 tháng 2 2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

44 % bạn ạ

Đọc tiếp...
Sakura 12 tháng 6 2015 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời là 384 vì:Nếu lấy 4 khối lập phương ở đỉnh diện tích toàn phần không thay đổi.Mà 512 cm3 là thể tích nên:

Cạnh hình lập phương đó là : 8

Diện tích toàn phần hình lập phương đó sau khi lấy:8X8X6=384

ĐS :384cm2

tick đúng nha

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12 tháng 6 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình lập phương  vừa xếp là 8cm :Vi 8 . 8 . 8 =52 

Khi lấy 4 khối hình lập phương ở 4 đinh thì diện tích toàn phần vẫn ko đổi .

Diện tích toàn phần khối lập phương lớn : 8.8.6 = 384 (cm2)

DS: 384 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 12 tháng 6 2015 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy 4 khối lập phương ở đỉnh diện tích toàn phần không thay đổi.Mà 512 cm3 là thể tích nên:

Cạnh hình lập phương đó là : 8

Diện tích toàn phần hình lập phương đó sau khi lấy:8X8X6=384

           ĐS :384cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 20 tháng 4 2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Số lít nước bể chứa được là

800:4/5=1000 lít

3/5 bể là

1000x3/5=600 lít

Số lít nước vòi chảy trong 1 phút là

8:2/5=20 lít

Thời gian để vòi chảy được 3/5 bể là

600:20=30 phút

Đọc tiếp...
Blue Moon 2 tháng 5 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Vì bác An làm xong công việc trong 8h nên trong 1h bác An làm được 1/8 công việc

Vì bác Bình làm xong công việc trong 5h nên trong 1h bác Bình làm được 1/5 công việc

Trong 1h cả 2 bác cùng làm được: \(\frac{1}{8}+\frac{1}{5}=\frac{13}{40}\)(công viêc)

Trong 3h cả 2 bác cùng làm được: \(3\times\frac{13}{40}=\frac{39}{40}\)(công viêc)

Lượng công việc còn lại là: \(1-\frac{39}{40}=\frac{1}{40}\)(công viêc)

Bác An còn phải làm thêm là: \(\frac{1}{40}:\frac{1}{8}=\frac{1}{5}\left(h\right)\)

Đáp số : \(\frac{1}{5}h\)

Đọc tiếp...
Tuấn Ngô Gia 24 tháng 4 2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Thời gian làm còn lại của bác Bình là:

5 - 3 = 2 (giờ)

Thời gian bác An hoàn thành công việc là:

8 + 2 = 10 (giờ)

Đáp số : 10 giờ

Đọc tiếp...
Ngô Bá Ngọc 19 tháng 1 2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

điện tích hai cạnh là605:5=121cm2

mà121=11 nhan11 vậy cạnh hình lập phương là 11

Đọc tiếp...
L 9 tháng 2 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

dien h 2 cach la

605:5=121(cm2)

  121cm2=11x11

vay canh cua hinh lap phuong la 11 cm

k nha

Đọc tiếp...
Trần HươngGiang 30 tháng 4 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

chắc ngô bá ngọc đúng

Đọc tiếp...
Quang nhật 26 tháng 7 2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ các vòi 1 , 2 , 3 chảy được : 1/12 bể nước

- Trong 1 giờ các vòi 2 , 3 , 4 chảy được : 1/15 bể nước

- Trong 1 giờ các vòi 1 , 4 chảy được : 1/20 bể nước

Vậy trong 1 giờ 2 lần vòi 1 , 2 , 3 , 4 chảy được : 1/12 + 1/15 + 1/20 = 12/60 ( bể ) 

 

Hay trong 5 giờ 2 lần vòi 1 , 2 , 3 , 4 chảy đầy bể

Vậy cả bấn vòi nước cùng chảy thì đầy bể sau 10 giờ .

 

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 26 tháng 7 2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Trong 1giờ vòi 1,2,3 chảy được:

1/12(bể)

Trong 1 giờ vòi 2,3,4 chảy được:

1/15(bể)

Trong 1 giờ vòi 1,4 chảy được:

1/20(bể)

Vậy trong 1 giờ hai vòi 1, hai vòi 2, hai vòi 3, hai vòi 4 chảy được:

1/12+1/15+1/20= 1/5 (bể)

Trong 1 giờ vòi 1,2,3,4 chảy được:

1/5 : 2 = 1/10 (bể)

Vậy thời gian chảy đầy bể là:

1: 1/10 = 10 (giờ)

ĐS: 10 giờ

 

 

Đọc tiếp...
dangduong07092008 16 tháng 10 2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

10h

đúng1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Hoshizora Miyuki Cure Happy 24 tháng 8 2016 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Sau 3 năm nữa hiệu số tuổi hai mẹ con vẫn không thay đổi.

Ta có sơ đồ : mẹ : l===l===l===l

                  : con : l===l hiệu 24 tuổi

Hiệu số phần bằng nhau:

 3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi con sau 3 năm :

24 : 2 = 12 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay:

12 - 3 = 9 ( tuổi )

ĐS/ con 9 tuổi

Ai ủng hộ mk, mk rất cảm ơn.

Đọc tiếp...
Hoàng Tử của dải Ngân Hà 24 tháng 8 2016 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

sau 3 năm nữa hiệu số tuổi hai mẹ con vẫn không thay đổi

ta có sơ đồ : mẹ : |===|===|===|

                  con  : |===|     hiệu 24 tuổi

hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

tuổi con sau 3 năm là :

   24 : 2 = 12 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là :

  12 - 3 = 9 ( tuổi )

       ĐS : con : 9 tuổi

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Nam Phương 25 tháng 8 2016 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Sau 3 năm nữa  hiệu số tuổi 2 mẹ con không thay đổi .

Ta có sơ đồ :

Mẹ  : I - - - - - I - - - - - I - - - - - I

                                24 tuổi 

Con : I - - - - - I                                                  

Tuổi con sau 3 năm là :

24 : ( 3 - 1 ) = 12 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

12 - 3 = 9 ( tuổi )

Đáp số : 9 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 26 tháng 4 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

\(Q\left(x\right)=\left(x-2\right)^{2011}-\left(x-2\right)\)

Ta có :    \(Q\left(x\right)=0\)  =>  \(\left(x-2\right)^{2011}-\left(x-2\right)=0\)

                                        =>   \(\left(x-2\right)\left[\left(x-2\right)^{2010}-1\right]=0\)

=> x - 2 = 0   hoặc    ( x - 2 )2010 - 1 = 0

=> x = 2       hoặc     ( x - 2 )2010 = 1             => x - 2 = 1 hoặc x - 2 = - 1

                                                                   =>  x = 3     hoặc  x = 1

Vậy x = 1; x = 2; x = 3 là nghiệm của đa thức  \(Q\left(x\right)\)

Study well ! >_<

Đọc tiếp...
Ngạn Khuân – Selli CTV 26 tháng 4 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

\(Q\left(x\right)=\left(x-2\right)^{2011}-\left(x-2\right).\)

\(Q\left(x\right)=0\Leftrightarrow\left(x-2\right)^{2011}-\left(x-2\right)=0\)

                            \(\left(x-2\right)\left[\left(x-2\right)^{2010}-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\\left(x-2\right)^{2010}-1=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\\left(x-2\right)^{2010}=1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x-2=-1;x-2=1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1;3\end{cases}}}}\)

Vậy 1, 2, 3 là nghiệm của \(Q\left(x\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 28 tháng 9 2016 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

tổng 2 phân số là :

\(\frac{7}{8}\) X 2 = \(\frac{7}{4}\)

Tổng của phân số thứ nhất và 3 lần phân số thứ hai là :

\(\frac{17}{8}\)X 2 = \(\frac{17}{4}\)

phân số thứ hai là:

(\(\frac{17}{4}-\frac{7}{4}\)) X 2 = \(\frac{5}{4}\)

Phân số thứ nhất là :

\(\frac{7}{4}-\frac{5}{4}=\frac{2}{4}\)

Đáp số : \(\frac{5}{4}\)và \(\frac{2}{4}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 28 tháng 9 2016 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 phân số

7/8x2=7/4

Nếu gấp phân số thứ nhất lên 3 lần thì được phân số mới

Tổng của phân số mới với phân số thứ 2 là

17/8x2=17/4

Tổng mới hơn tổng cũ là

17/4-7/4=10/4

Trong 1 tổng nếu 1 số hạng gấp lên n lần thì tổng mới tăng thêm n-1 lần số hạng được tăng => Tổng mới đã tăng so với tổng cũ 3-1=2 lần phân số thứ nhất

Phân số thứ nhất là

10/4:2=5/4

Phân số thứ 2 là

7/4-5/4=1/2

Đọc tiếp...
brykusto araiky 13 tháng 2 2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

1/2 đấy mình thử rồi!

mình k cho Usagi.

Đọc tiếp...
Hà Thị Quỳnh 25 tháng 10 2016 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

5+x/8=14/16

=>10+2x/16=14/16

=>10+2x=14

=>2x=4

=>x=2

Vậy x=2

Đọc tiếp...
thien su 25 tháng 4 2018 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

5+x/8 = 14/16

\(\Rightarrow\)10+2x/16=14/16

\(\Rightarrow\)10+2x= 14

\(\Rightarrow\)2x = 14

\(\Rightarrow\)x = 14 : 2

\(\Rightarrow\)x = 7

Vậy x = 7

Đọc tiếp...
Trần Thị Thu Hường 5 tháng 11 2016 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5+x}{8}=\frac{14}{16}\)

\(\Rightarrow\left(5+x\right)\)x16= \(14\)x\(8\)

=>80+16X=112

=>16X=32

=>X=2

Đọc tiếp...
Khuyển Dạ Xoa 22 tháng 4 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+....+\frac{9}{10}\)

=\(\frac{1+2+3+...+9}{10}\)

=\(\frac{45}{10}=\frac{9}{2}\)

Đọc tiếp...
Jen_Nguyễn 17 tháng 4 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+..........+\frac{8}{10}+\frac{9}{10}\)

\(=\frac{1+2+3+..........+8+9}{10}\)

\(=\frac{45}{10}\)

\(=\frac{9}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 18 tháng 9 2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+...+\frac{8}{10}+\frac{9}{10}\)

\(=\frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9}{10}\)

\(=\frac{\left(1+9\right)+\left(2+8\right)+\left(3+7\right)+\left(4+6\right)+5}{10}\)

\(=\frac{10+10+10+10+5}{10}\)

\(=\frac{45}{10}=\frac{9}{2}\)

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 10 tháng 2 2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

(375,4 . 12,5 - 27,5 : 2,75) . (24,8 : 0,25 - 49,6 . 2)
=(375,4 . 12,5 - 27,5 : 2,75) . (99,2-99,2)
= (375,4 . 12,5 - 27,5 : 2,75) . 0
=0

:A

Đọc tiếp...
Hime Shiratori 20 tháng 1 2017 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Đây là vòng 13 hả bạn. Hình như bằng 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 10 tháng 2 2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

( 375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75 ) x ( 21,8 : 0,25 - 43,6 x 2 )
= ( 375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75 ) x ( 87,2 -87,2 )
= ( 375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75 ) x 0
= 0

chúc các bn hok tốt !

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 5 tháng 3 2017 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Số ghế ngồi tăng thêm là :

              300 - 270 = 30 ( chỗ )

Số ghế mỗi hàng là :

              30 : 2 = 15 ( ghế ) 

Số hàng ghế lúc đầu là : 

              270 : 15 = 18 ( hàng )

                                   Đ/S : 18 hàng ghế

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: