Giúp tôi giải toán và làm văn


Hermione Granger 23 tháng 8 2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Tử số của phân số là:

   198 : ( 4 + 5 ) x 4 = 88

Mẫu số của phân số là:

     198 - 88 = 110

 Vậy phân số đó là: \(\frac{88}{110}\)

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 25 tháng 7 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 ( phần )

Tử số là: 198 : 9 x 4 = 88

Mẫu số là: 198 - 88 = 110

     Đáp số: 88/110

Đọc tiếp...
Diêm Hà My 28 tháng 12 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Coi tử số là 4 phần bằng nhau,mẫu số là 5 phần như thế.Tổng là 198

Tử số của phân số đó là:

       198 : (4+5) x 4=88

Mẫu số của phân số đó là:

       198 - 88=110

Vậy phân số đó là: 88/110

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh 18 tháng 7 2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

bài 1: trong 1 giờ, cả 2 người làm chung được :1:6 = 1/6 (công việc )

trong1 giờ, người thứ nhất làm 1 mình được :1:9 =1/9 ( cv)

trong1 giờ , N2 làm 1 mình được : 1/6-1/9=1/18(cv)

thời gian để N2 làm 1 mình xong công việc là : 1: 1/18=19 (giờ)

bài 2: trong 1 giờ N1,N2,N3 làm chung được : 1:3 =1/3 cv

 trong 1 giờ ,N1 làm 1 mình được : 1:8=1/8cv

1 giờ N2 làm 1 mình được 1:12=1/12cv

1gio N3 làm 1 mình được 1/3-(1/8+1/12)=1/8cv

thời gianN3 làm 1 mình xong cv 1:1/8=8(giờ )

bài 3 : 1 ngày, Thành và Long làm chung được 1:6=1/6 cv

4ngay thành và long làm chung được 1/6*4=2/3cv

5ngay long lam 1 mình được 1-2/3=1/3cv

1ngay long làm 1 mình được 1/3:5=1/15cv

1ngay thành làm 1 mình được 1/6 -1/15=1/10cv

tg để thành làm 1 mình xong cv là 1:1/10=10 ngày 

tg để long làm 1 mình xong cv là 1:1/15=15 ngày

          đáp số : thành 10 ngày

                       long 15 ngày

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 18 tháng 7 2018 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

1) Hai người mỗi giờ làm được: 1 : 6 = 1/6 công việc

Người thứ nhất mỗi giờ làm được: 1 : 9 = 1/9 công việc

Người thứ 2 mỗi giờ làm được: 1/6 - 1/9 = 1/18 công việc

Vậy người thứ 2 nếu làm 1 mình công việc đó sẻ mất: 1 : 1/18 = 18 giờ

ĐS: 18 giờ

2) Mỗi giờ cả ba người ba làm được :

1 : 3 = 1/3 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ nhất làm :

1 : 8 = 1/8 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ 2 làm được :

1 : 12 = 1/12 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ ba làm được :

1/3 - ( 1/8+1/12 ) = 1/8 ( công việc )

Do đó nếu một mình người thứ ba làm thì để xong công việc đó phải làm hết :

1 : 1/8 = 8 giờ

Đáp số : 8 giờ

3) Số công việc của Thành và Long làm chung trong 1 ngày :

1/6 (công việc).

Số công việc của Thành và Long làm chung trong 4 ngày :

4 x 1/6 = 2/3 (công việc).

Số công việc còn lại Long làm một mình:

1 – 2/3 = 1/3 (công việc).

Số công việc của Long làm trong 1 ngày :

1/3 : 5 = 1/15 (công việc).

Số công việc của Thành làm trong 1 ngày :

1/6 – 1/15 = 1/10(công việc).

Thời gian Thành làm một mình xong công việc :

1 : 1/10 = 10 ngày.

Thời gian Long làm một mình xong công việc :

1 : 1/15 = 15 ngày.

Đáp số : Thành : 10 ngày ; Long : 15ngày..

Đọc tiếp...
Phạm Thị Ngọc Minh 17 tháng 1 2017 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Có tất cả cái bắt tay là:

      45 x ( 45 - 1 ) : 2 = 990 ( cái ).

                               Đ/S: 990 cái bắt tay.

Kích mình nha bạn,please!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 17 tháng 1 2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Có 990 cái bắt tay

Đọc tiếp...
nguyễn thị thanh thảo 17 tháng 1 2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

có tất cả cái bắt tay là

     45 * (45-1) : 2=990 ( cái )

Đọc tiếp...
Ngô Bảo Châu 11 tháng 3 2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

 

Ta thấy \(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}=\frac{7-3}{3.7}=\frac{4}{3.7}\) 

             \(\frac{1}{7}-\frac{1}{11}=\frac{11-7}{7.11}=\frac{4}{7.11}\)

             ..........................

             \(\frac{1}{1023}-\frac{1}{1027}=\frac{1027-1023}{1023.1027}=\frac{4}{1023.1027}\)

=> \(\frac{4}{3.7}+\frac{4}{7.11}+....+\frac{4}{1023.1027}=\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+....+\frac{1}{1023}-\frac{1}{1027}\)

=>                                                       =\(\frac{1}{3}-\frac{1}{1027}=\frac{1024}{3.1027}\)

Đọc tiếp...
Trần Gia Minh 14 tháng 7 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{3\cdot7}+\frac{4}{7\cdot11}+\frac{4}{11\cdot15}+...+\frac{4}{1023\cdot1027}\)

\(=\frac{1}{3\cdot7}+\frac{1}{7\cdot11}+\frac{1}{11\cdot15}+...+\frac{1}{1023\cdot1027}\)

\(=\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{1023}-\frac{1}{1027}\)

\(=\frac{1}{3}-\frac{1}{1027}\)

\(=\frac{1024}{3081}\)

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 14 tháng 7 2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

1024/3081

Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) 26 tháng 1 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

CTV là những cộng tác viên của olm, là những người tài giỏi và tích cực của olm

Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) 26 tháng 1 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

 Các bn ấy ssex giúp đõ các thanhfviene khác trg olm và những ng giơi, tích cực nhất. Đương nhiên sẽ đc ưu đãi hơn về nhiều mặt

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
simple love 26 tháng 1 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm
  1. Tăng doanh thu, tăng thu nhập cho gia đình
  2. Có thể làm việc tại nhà, thời gian rảnh
  3. Tất cả mọi người ai cũng có thể tham gia
  4. Không phải bỏ vốn, tránh rủi ro mà chiết khấu lại cao 25%
  5. Không chịu sự quản lý của doanh nghiệp, không bị ép doanh số
  6. Sáng tạo, phát triển bản thân: Đây là một cơ hội giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm hơn sau khi ra trường.
  7. Được cọ sát với môi trường làm việc : khi làm CTV bạn sẽ được cọ sát tham gia và hòa nhập cungc với môi trường đó.
Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 23 tháng 1 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Các số có 1 chữ số là:7; 8; 9 có 3 số => có 3 chữ số

Các số có 2 chữ số là: 10; 11; 12;..99 có (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số => có 90 x 2 = 180 chữ số

Các số có 3 chữ số là: 100; 101; 102;...; 999 có (999 - 100) : 1 + 1 = 900 số  => có 900 x 3 = 2700 chữ số

Mà 2700 chữ số > 2017 chữ số của M

=> đến 2 chữ số là dừng được rồi đó.

Nãy đến giờ có 180 + 3 = 183 chữ số, còn cái 3 chữ số thì nó là từ 100 tới X. X là số cần tìm, chỉ cần biết được X là biết được đáp án.

Số chữ số dư ra là: 2017 - 183 = 1834 chữ số nữa.

Hồi nãy có chia 1 nhưng mà quen rồi thì không cần nữa

=> (X - 100 + 1) x 3 = 1834

1834 chia 3 dư 1 nên ta bớt đi 1 chữ số của M

À còn cái này nữa: X - 100 + 1 = X - 99

=> (X - 99).3 = 1833 (bớt đi 1 chữ số nên còn 1833)

=> X = 1833 : 3 + 99 = 710

=> X = 710

=> Số tiếp theo 710 là 711 nhưng chỉ lấy số đầu là 7 vì chỉ lấy được 1 chữ số kế tiếp thôi. 

Vậy M chia 5 dư 2 vì 7 chia 5 dư 2 mà M có chữ số tận cùng là 7

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 23 tháng 1 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Bạn có bị nhầm lẫn ở đâu không ? Nếu bạn có nhầm lẫn thì cho mình xin lại đề bài.

Đọc tiếp...
Đoàn Thanh Phương 23 tháng 1 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm
nguyen thi lan huong 27 tháng 12 2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có : 327 : 11 = 29 dư8

Số lớn là : 29 x 10 + 8 - 298

Số bé là :

327 - 298 = 29

Hiệu 2 số là :

298 - 29 = 269

Đáp số ; 269

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 27 tháng 12 2016 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

269

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
Người lạnh lùng 29 tháng 12 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

bài đấy mà cũng phải hỏi 

ai tk mk mk tk lại cho yên tâm

Đọc tiếp...
Lê Ánh Hằng 30 tháng 10 2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

B A C D 6cm 10cm 8cm

Diện tích hình tam giác ABC là : 6 x 8 : 2 = 24 ( cm2 )

Vì đường cao vuông góc với đáy , mà đây là tam giác vuông có đường cao hạ từ đỉnh A nên đường cao sẽ cắt BC tại D , chia BC thành 2 phần bằng nhau . Vậy diện tích 1 phần là : 24 : 2 = 12 ( cm2 )

Độ dài đường DC là : 10 : 2 = 5 ( cm )

Độ dài đường cao hạ từ A xuống đáy là : 12 x 2 : 5 = 4,8 ( cm )

Đáp số : 4,8cm .

Đọc tiếp...
Ruby Hana 17 tháng 1 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhaa

Đọc tiếp...
Pro_Dragon 17 tháng 1 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

* Bạn ơi mình có chép lại đề nhưng ko biết có đúng ko nẵ nhưng đây là đề cho bạn tham khảo:

A. Language focus.

Choose the word whose underlined part is differently pronounced from other three. (Chọn từ gạch chân có phát âm khác với ba từ còn lại)

1. A. school B. chess C. lunch D.teacher
2. A.judo B. brother C. going D. rope
3. A. posters B.tables C. lamps D. beds
4. A. post B. notebook C.video D. month

II. Choose the best answer from a, b. or c to complete the sentences.

1. Where is the cat? It’s ……..the table and the bookshelf.

A. on

B. behind

C. between

D. under

2. It’s cold. The students……………warm clothes.

A. wear

B. wears

C. wearing

D. are wearing

3. My best friend ………… a round face and short hair.

A. is

B. are

C. has

D. have

4. ………….. there any food in the fridge?

A. Is

B. Are

C. Do

D. Does

5. I live in a …………….in the mountain

A. country house

B. town house

C. boathouse

D. stilt house

6. Mai is very......................... She understands things quickly and easily.

A. friendly

B. shy

C. clever

D. cute

7. Can you......................... the ruler, please? – Yes, sure.

A. to pass

B. passing

C. pass

D. are passing

8. My friends always do their homework. They’re……………

A. lazy

B. curious

C. hardworking

D. talkative

9. There are some pictures .........................the wall.

A. in

B. at

C. from

D. on

10. There.........................three rooms in my grandmother’s house.

A. is

B. are

C. has

D. have

II. Give the right form of the verbs in brackets:

1. I (usually /skip)……………………..….ropes with my classmates at break time.

2. Would you ..............................................(visit) my house?

3. My children (play)……………………………………..football now.

4. There (be) .................................................a book on the table

B. Reading.

I. Read the text and write True (T) or False (F):

Hi. I am Lan. I would to tell you about my new school. It is in a quiet place not far from the city center. It has three buildings and a large yard. This year there are 26 classes with more than 1.000 students in my school. Most students are hard-working and serious. The school has about 40 teachers. They are all helpful and friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball. I English, so I joined the English club. I love my school because it is a good school.

Sentences

T/F

1. Lan’s new school is in a noisy place near the city center.

2. Lan’s school has three buildings and twenty classes.

3. The teachers are helpful and friendly

4. Lan loves her school because it’s good.

 

II. Read the text again and answer the questions.

4. How many students are there in Lan’s school?

…………………………………………………………………………………………

5. How are most students in her school?

…………………………………………………………………………………………..

30. Does her school have a large yard?

…………………………………………………………………………………………….

6. Why does she love her school?

………………………………………………………………………………………….

C. Writing.

I. Complete the sentences. (Hoàn thành câu dựa vào các từ gợi ý sau.)

1. The cat / behind / the television.

…………………………………………………………………………

2. There / five / room / my house.

…………………………………………………………………………

3. I / going / the judo club / my brother this evening.

..........................................................................................................................

4. She / always / do / her homework after school.

………………………………………………………………………….

II. Rewrite the following sentences using the given words. (Viết lại các câu sau dựa vào từ đã cho.)

5. There is a desk next to the bookself. (Chuyển sang dạng phủ định)

..................................................................................................................................

6. She enjoys speaking English with my friends.

I am ..........................................................................................................................

Chúc học tốt có gì k cho mình nhé ^_^ Thanks!!!!!!

Đọc tiếp...
Ruby Hana 17 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

mik k có giann lận

chỉ xin đề ôn kiến thức okk

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( ck ♡๖ۣۜI LIKE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ) 17 tháng 1 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Có ai định nghĩa được từ hôn

Có khó gì đâu một tâm hồn

Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại

Mắt nhắm môi kề thê là hôn.

HỌC TỐT !

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 17 tháng 1 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

mk viết vậy để các bn chế thơ

Đọc tiếp...
lê đức anh 17 tháng 1 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

ta đi học toàn muộn giờ

đến thì cô đánh sấp mặt em luôn

đây là lần thứ một trăm

lại bị cô đánh,ra ngoài hành lang

đang buồn gặp con mèo hoang

nó cào một cái,xước luôn cả mặt

em chạy gặp cô hiệu trưởng

bị vào cô phạt,viết bảng kiểm điểm

về nhà bảo bố mẹ ký

bố thì lấy chổi,mẹ thì lấy roi

hai người đánh em tơi tả

người còn cho đấm,ngày này quá xui

quộc đời là như vậy đó

vì đây thơ chế,toát cả mồ hôi.

  327 nha

Đọc tiếp...
AGT_KTC4 15 tháng 1 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

giá trị của f(5)= -3. mk lớp 8 rồi. ngu mấy cái hàm số lắm . thông cảm

Đọc tiếp...
Trần Quang Dũng 15 tháng 1 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

f(5)=\(-\frac{15}{5}=-3\)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 22 tháng 10 2016 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số :

150 x 3 = 450 

số thứ 3 là số lớn nhất , số thứ 1 là số lớn thứ 2 , còn lại là số thứ 2

muốn 3 số bằng nhau thì phải giảm :

( 15 x 2 ) + 12 = 42 ( đơn vị )

số thứ 2 :

( 450 - 42 ) : 3 = 136

số thứ 3 :

136 + 15 + 12 = 163 

đ/s : 163

nhé !

Đọc tiếp...
Việt Best Murad CTV 18 tháng 9 2018 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tổng của 3 số là : 

150 x 3 = 450 

Ba lần số thứ 2 là:

450 – ( 15 + 15 + 12 ) = 408 

Số thứ 2 là : 

408 : 3 = 136 

Số thứ ba là :

136 + 15 + 12 = 163 

Đáp số:..............

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Mỹ Uyên 27 tháng 11 2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm
Đàm Quỳnh Chi 14 tháng 1 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

1

ST1 : 2 phần

ST2 : 5 phần

ST3 : 7 phần

Tổng số phần  bằng nhau là :

 2+5+7= 14 phần

Số thứ hai là : 

 588 : 148 x 5 - ( 24-20)= 206 

   Đáp số : 206

2.75960

3. Số thứ hai là :

   36,52 - 28,12 = 8,4

   Số thứ nhất là :

     28,12 - 8,4 = 19,72

         Đáp số : 19,72

Đọc tiếp...
lê hồng anh 2 tháng 12 2016 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

mik nghĩ câu 2 là :   75960

Đọc tiếp...
Trần Phương Linh 12 tháng 12 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

chín chữ số 7 

Đọc tiếp...
ngonhuminh 5 tháng 12 2016 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

7...7 (9 con 7)

Đọc tiếp...
vũ đức sáng 21 tháng 12 2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

9 chữ số 7

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 1 tháng 6 2017 lúc 6:03
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nè mấy bạn:

Giải:

Ta có: 
\(\frac{a}{b}\) = \(\frac{10}{25}\) = \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2k}{5k}\)
Vì: BCNN(a;b) = 100. Suy ra: 100 ⋮ 2k và 100 ⋮ 5k
Suy ra: 100 ⋮ 10k
Do: 100 ⋮ 10k nên 10k 
Suy ra: k = {1, 2, 5, 10}
Nếu: k = {1, 2, 5} thì BCNN(a;b) < 100 (loại)
Khi: k = 10, ta có: 
a = 2.10 = 20
b = 5.10 = 50
Vậy: a = 20 và b = 50

Đọc tiếp...
kazma king 1 tháng 6 2017 lúc 6:33
Báo cáo sai phạm

ăn gian !!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: