Giúp tôi giải toán và làm văn


Hatsumine Miku 10 tháng 7 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

Đề: Tìm 1 phân số bằng phân số 57/95 và có mẫu số hơn tử số 42 đơn vị

\(\frac{57}{95}=\frac{3}{5}\)

Hiệu số phần bằng nhau: 5 - 3 = 2 (phần)

Mẫu số là: 42 : 2 x 5 = 105

Tử số là: 105 - 42 = 63

                              Đáp số: \(\frac{63}{105}\)

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 9 tháng 7 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

\(x\approx4.277040135\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Thảo Nguyên 9 tháng 7 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

X thuộc tập hợp rỗng

Đọc tiếp...
ミ★❄너를❄사랑해.★彡 6 tháng 7 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Số lượng số hạng của dãy trên là 

(100-2):2+1=50( số hạng)

TBC củ dãy số trên là 

(100+2):2=51

hc tốt

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 6 tháng 7 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Bài làm

C1: làm ngăn gọn hơn.

Số lượng số hạng của dãy số trên là:

     (100-2):2+1=50(số hạng)

TBC của dãy số trên là:

     (100+2):2=51

C2:

Ghi lại câu giải và phép tính đầu tiên như C1:

Lời giải 2: Tổng của dãy số trên là:

    (100+2).50:2=2550

TBC của dãy số trên là:

     2550:50=51.

vậy trung bình cộng của dãy số trên là: số 51.

Học tốt !

Đọc tiếp...
Đỗ Kiến Trương 6 tháng 7 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

kết quả bằng 51 nha bạn

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 4 tháng 7 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x^4+1\right)\left(y^4+1\right)=x^4y^4+x^4+y^4+1\)

Ta có \(x^2+y^2=\left(x+y\right)^2-2xy=10-2xy\)

\(\Rightarrow x^4+y^4=\left(x^2+y^2\right)^2-2x^2y^2=\left(10-2xy\right)^2-2x^2y^2=100-40xy+2x^2y^2\)

\(\Rightarrow P=\left(xy\right)^4+101-40xy+2x^2y^2\)

\(=\left[\left(xy\right)^4-8\left(xy\right)^2+16\right]+10\left[\left(xy\right)^2-4xy+4\right]+45\)

\(=\left(x^2y^2-4\right)^2+10\left(xy-2\right)^2+45\)

\(\Rightarrow P\ge45\)

Dấu "=" xảy ra khi xy=2

Lại có \(x+y=\sqrt{10}\)

\(\Rightarrow x=\sqrt{10}-y\Rightarrow xy=\sqrt{10}y-y^2=2\)

\(\Rightarrow y^2-\sqrt{10y}+2=0\)

Ta có \(\Delta=10-8=2\)

\(\Rightarrow y=\frac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{2}\)

\(\Rightarrow x=\frac{4}{\sqrt{10}+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{2}\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 45 khi \(\hept{\begin{cases}x=\frac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{2}\\y=\frac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 5 tháng 1 2017 lúc 6:22
Báo cáo sai phạm

\(M< 10\)nha bạn

Chúc các bạn 

Học giỏi nha

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 5 tháng 1 2017 lúc 7:35
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{\sqrt{1}}>\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}\)

\(\frac{1}{\sqrt{2}}>\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}\)

\(....................\)

\(\frac{1}{\sqrt{98}}>\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}\)

\(\frac{1}{\sqrt{99}}>\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}\).Cộng theo vế ta có:

\(M=\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{99}}>\frac{99}{\sqrt{100}}=\frac{99}{10}\)

\(\Rightarrow M=\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{99}}+\frac{1}{\sqrt{100}}>\frac{99}{10}+\frac{1}{10}=\frac{100}{10}=10\)(M>10)

ps:tin mk đi đừng tin mấy thg chuyên đi spam copy, vv... r` hack

Đọc tiếp...
I was the girl from the future 5 tháng 1 2017 lúc 7:06
Báo cáo sai phạm

M<10 dung do minh vua lam xong

Đọc tiếp...
huy 12 tháng 4 2015 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

suy ra a+2 chia het cho 3 

a+2 chia het cho 4

a cong 2 chia het cho 5 a + 2 chia het cho 6 

suy ra a + 2 chia het cho 3;4;5;6 suy ra a thuoc boi chung cua 3;4;5;6 ma a be nhat nan a bang boi chung nho nhat cua 3;4;5;6

Suy ra a bang 360

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤ℒųꜰꜰƴᴾᴿᴼシ [ MCU ] ★ Spider Man ★ 26 tháng 6 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số cần tìm (a khác 0)

Theo đề ta có:

a : 3 dư 1 => a + 2 chia hết cho 

a : 4 dư 2 => a + 2 chia hết cho 4

a : 5 dư 3 => a + 2 chia hết cho 5

a : 6 dư 4 => a + 2 chia hết cho 6

=> a + 2 thuộc BC(3,4,5,6)

Ta có 3 = 3

         4 = 22

          5 = 5

          6 = 2.3

=> BC(3,4,5,6)=3.22.5= 60

=> BC(3,4,5,6)=B(60)={ 0,60,120,....}

Mà a là số nhỏ nhất khác 0

=> a = 60

<=> a + 2 = 60

       a = 60 - 2

Vậy a = 58

         

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Lợi CTV 25 tháng 6 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\frac{\left(1+\frac{2017}{1}\right)\left(1+\frac{2017}{2}\right)...\left(1+\frac{2017}{1009}\right)}{\left(1+\frac{1009}{1}\right)\left(1+\frac{1009}{2}\right)...\left(1+\frac{1009}{2017}\right)}=\frac{\frac{2017+1}{1}\frac{2017+2}{2}...\frac{2017+1009}{1009}}{\frac{1009+1}{1}\frac{1009+2}{2}...\frac{1009+2017}{2017}}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{\frac{2018.2019...3026}{1.2...1009}}{\frac{1010.1011...3026}{1.2...2017}}=\frac{2018.2019...3026}{1.2...1009}.\frac{1.2...2017}{1010.1011...3026}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{1.2...2017.2018.2019...3026}{1.2...1009.1010.1011...3026}=\frac{1.2.3...3026}{1.2.3...3026}=1.\)

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Hanh 5 tháng 11 2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 phân số lúc đầu là:

       14/9 x 2 =28/9

 Tổng 2 phân số lúc sau là:

         91/18 x 2=91/9

  Tổng 2 phân số lúc sau hơn tổng 2 phân số lúc đầu là 3 lần phân số thứ nhất 

     Phân số thứ nhất là:( 91/9 - 28/9 ):2 =7/2

                      Đ/S:7/2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Cẩm Ly 29 tháng 11 2016 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

tính sai rùi bạn tề

14/9x2=28/18 chứ

Đọc tiếp...
vuvanhung 4 tháng 12 2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

FT GYDYD GFE ATE REI CB AEDT  

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 24 tháng 6 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Phần diện tích tăng thêm là tổng diện tích của hai hình chữ nhật bằng nhau và một hình vuông nhỏ có cạnh là 7cm.

Ghép các hình này lại ta có một hình chữ nhật có chiều rộng là 7cm và chiều dài bằng hai lần cạnh miếng đất hình vuông thêm 7cm.
Chiều dài của hình chữ nhật này là:
     371 : 7 = 53 ( cm )
Cạnh hình vuông là:
     (53 - 7 ) : 2 = 23 ( cm )
Diện tích hình vuông là:
     23 x 23 = 529 ( cm2 )
              Đáp số: 529 cm2

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 22 tháng 6 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Phần diện tích tăng thêm là tổng diện tích của hai hình chữ nhật bằng nhau và một hình vuông nhỏ có cạnh là 7cm.

Ghép các hình này lại ta có một hình chữ nhật có chiều rộng là 7cm và chiều dài bằng hai lần cạnh miếng đất hình vuông thêm 7cm.
Chiều dài của hình chữ nhật này là:
      371 : 7 = 53 ( cm )
Cạnh hình vuông là:
     (53 - 7 ) : 2 = 23 ( cm )
Diện tích hình vuông là:
     23 x 23 = 529 ( cm2 )
       Đáp số: 529 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Anh 12 tháng 1 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Canh hinh vuong do la:

                  371:7=53 (cm)

Dien h hinh chu nhat da cho la:

                 53x53=2809 (cm vuong)

                                         Dap so: 2809 cm vuong

Đọc tiếp...
nguyễn lê huy hoàng 17 tháng 5 2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

x3 + y3 = 35

Đọc tiếp...
mi ni on s 17 tháng 5 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

       \(\left(x+y\right)^2=3^2\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+y^2+2xy=9\)

\(\Leftrightarrow\)\(2xy=9-\left(x^2+y^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(2xy=9-13=-4\)

\(\Leftrightarrow\)\(xy=-2\)

     \(x^3+y^3=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)=45\)  (thay các giá trị vào: x+y=3;  x2+y2=13;  xy=-2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 8 tháng 7 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

TL:Ta có: \(x^2+2xy+y^2=9\)       

                   \(13+2xy=9\Leftrightarrow2xy=-4\Leftrightarrow xy=-2\)

Mặt khác:\(x^3+y^3\) 

\(=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)\) 

\(=3.\left(13+2\right)\)

=45

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 14 tháng 12 2016 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Vì 103 = 1000 nên :

( 1000 - 103 ) = 0 

Số nào nhân với 0 cũng bằng 0 

Vậy A = 0 

Đọc tiếp...
ngonhuminh 14 tháng 12 2016 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

violimpic=0

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 23 tháng 7 2017 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

cần :

90+100+90= 

180 chữ số

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 20 tháng 6 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Mỗi dãy từ 100 đến 199 có 10 chữ số 9 ở hàng đơn vị và có 10 chữ số xuất hiện ở hàng chục(190,191,...,199)

Vậy trong dãy này co 20 chữ số 9. 
Tương tự cho các khỏang cách 200->299,.....900->999.

Ta có tất cả 9 dãy nhỏ như vậy .
Tổng số chữ số 9 là 20 x 9= 180chữ số chưa tính hàng trăm là chữ số 9. 
Từ 900 đến 999 có 100 chữ số 9 ở hàng trăm. 
Vậy tất cả có: 180+100=280 chữ số 9.

Đọc tiếp...
Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên 30 tháng 6 2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Cac ban co the giai cho minh cach:

ab9  = 9 * 10 * 1 = 90 ( chu so 9 )

a9c = 9 * 1 * 10 = 90 ( chu so 9 )

9bc = 1 * 10 * 10 = 100 ( chu so 9 )

Vay co so chu so 9 tu 100 den 999 la:

         90 + 90 + 100 = 280 ( chu so 9 )

Ai li luan duoc cho mk phan dau thi mk tk cho

Đọc tiếp...
soyeon_Tiểu bàng giải 5 tháng 9 2016 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-...-\frac{1}{1024}\)

\(A=-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{1024}\right)\)

Giả sử A = -B

\(B=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{1024}\)

\(2B=2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{512}\)

\(2B-B=2-\frac{1}{1024}\)

\(B=\frac{2047}{1024}\)

=> \(A=-\frac{2047}{1024}\)

Đọc tiếp...
emdixaqua 10 tháng 6 2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

(1981 x 1982 - 990) : (1980 x 1982 + 992)

=(1980 x 1982+1982 -990) : (1980 x 1982 +992)

=(1980 x 1982 + 992) : ( 1980 x 1982 + 992)

=1

Đọc tiếp...
ariana 3 tháng 10 2016 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{2047}{1024}\)

Đọc tiếp...
le hoang tran 3 tháng 4 2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

ta có:

để cho 2 bác đóng bằng nhau, thì ta phải làm như sau .......................kéo xuống tiếp .

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

.

..

thì ta đi hỏi bác coi

và bác nói là 5 ngày

Đọc tiếp...
huỳnh hương 14 tháng 6 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

5 ngày

sai

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 31 tháng 3 2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{15}=\frac{56}{120};\frac{8}{15}=\frac{64}{120};\frac{a}{40}=\frac{3a}{120}\)

\(\Rightarrow\frac{56}{120}<\frac{3a}{120}<\frac{64}{120}\)=> 56 < 3a < 64 => 56/3 < a < 64/3

Vì a nguyên nên a= 19;20; 21 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 31 tháng 3 2015 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Xuân Tuyết 27 tháng 2 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

a=19,20,21

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 9 tháng 6 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Thì 5=1

Vì lúc đầu 1=5 đó!

Chúc học tốt, nếu tk sai thì chỉ sai chỗ nào nhé !

Ko thì đừng có k sai ạ !

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜTử ๖ۣۜTɦầη♡ { 死神 } 9 tháng 6 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

 I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

  
Đọc tiếp...
Trịnh Nguyễn Lan Chi 4 tháng 7 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

Bằng 1 bạn nhé !!!!

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''AKIRA''( ʈħє ɱøøɲ øɟ ɾєɖ ) ~༄༂★ 6 tháng 6 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

 (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2016/2017) x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016) – (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2016/2017) x (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016).

=  [ ( 2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2016/2017 ) x ( 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016 ) ] x ( 1 - 1)

= ( 2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2016/2017 ) x ( 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016 ) x 0

= 0

cho mk nha!!!

Đọc tiếp...
Kiên (RBI ) 6 tháng 6 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

chấm hỏi lớn ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Kiên (RBI ) 6 tháng 6 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

chính xác lun

đè nát đầu

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 18 tháng 6 2015 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Suy ra số thứ nhất gồm 5 phần, số thứ hai gồm 4

Tổng số phần là :

5 + 4 = 9 ( phần )

Số thứ nhất là :

296,1 : 9 x 5 = 164,5

         Đáp số : 164,5

OLM chọn nha

 

Đọc tiếp...
Shinichi [ RBL ] ❧ Dino ☙ 6 tháng 6 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=164,5

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 6 tháng 6 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:( bạn tự vẽ nhá )

Qua sơ đồ rõ ràng:

Số thứ nhất là:

296,1 ; 9 x 5 = 164,5

Đáp số:..................

Đọc tiếp...
☘ Ngọc Nhi... 5 tháng 6 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

Ta thấy 3^n chia hết cho 3

18 cx chia hết cho 3 

vì vậy với mọi giá trị nguyên của 3^n + 18 không thể là số nguyên tố

Vậy không có giá trị của n

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 5 tháng 6 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

+)n=0 =>3n+18=30+18=1+18=19 là số nguyên tố( thỏa mãn)

+)n khác 0 =>3n​ chia hết cho 3,18 chia hết cho 3=>3n+18 chia hết cho 3

Ta có 3n+18>3

 Số 3n+18 là hợp số vì có 3 ước là 1,3 và chính nó ( loại)

 Vậy n=0 thì 3n+18 là số nguyên tố

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜPɦσεηĭχ ๖ۣۜFĭɾε✰ ( Team TST 33 ) 5 tháng 6 lúc 7:55
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(3^n⋮3\)

\(18⋮3\)

Suy ra \(3^n+18⋮3\)với mọi giá trị nguyên của n

Suy ra \(3^n+18\)không thể là số nguyên tố

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Victorya 3 tháng 2 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Bố hiện nay 45 tuổi 

Con hiện nay15 tuổi

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 4 tháng 6 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

Bố hiện nay :45 tuổi 

Con hiện nay :15 tuổi 

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
anandi 21 tháng 2 2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

minh theo ban victorya

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: