Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thu Thủy 20 tháng 2 2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Huynh Mai Thao

VD : Cạnh hình lập phương A = 4cm

Cạnh hình lập phương B là 2cm

Diện tích toàn phần hình lập phương A là:

4 . 4 . 6 = 96 ( cm2 )

Diện tích toàn phần hình lập phương B là:

2 . 2 . 6 = 24 ( cm2 )

Tỉ số giữa diện tích toàn phần hình lập phương B và hình lập phương A là:

24 : 96 x 100 = 25%

Diện tích xung quanh hình lập phương A là:

 4 . 4 . 4 = 64 ( cm2 )

Diện tích xung quanh hình lập phương B là:

2 . 2 . 4 = 16 ( cm2 )

Tỉ số giữa diện tích xung quanh hình lập phương B và hình lập phương A là:.

16 : 64 x 100 = 25%

Đ/s : .............

chúc các bn hok tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 4 tháng 8 2017 lúc 6:47
Báo cáo sai phạm

VD: Cạnh hình lập phương A = 4cm

Cạnh hình lập phương B là 2cm

Diện tích toàn phần hình lập phương A là:

4 . 4 . 6 = 96 ( cm2 )

Diện tích toàn phần hình lập phương B là:

2 . 2 . 6 = 24 ( cm2 )

Tỉ số giữa diện tích toàn phần hình lập phương B và hình lập phương A là:

24 : 96 x 100 = 25%

Diện tích xung quanh hình lập phương A là:

 4 . 4 . 4 = 64 ( cm2 )

Diện tích xung quanh hình lập phương B là:

2 . 2 . 4 = 16 ( cm2 )

Tỉ số giữa diện tích xung quanh hình lập phương B và hình lập phương A là:.

16 : 64 x 100 = 25%

Đọc tiếp...
Pham Thuy Linh 3 tháng 2 2017 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình A là 4

Cạnh hình B là 2

Diện tích toàn phần của hình A là:

4.4.6=96

Diện tích toàn phần của hình B là

2.2.6=24

Ti so % hinhB va hinh A la:

24:96=0,25=25%

Đọc tiếp...
Thủy Mai Thị 29 tháng 9 2016 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ 1 là A, số thứ 2 là B.

Theo đề bài ta có:

A + B=112,5 (1)

1/2A=1/3B (2)

Từ (2) suy ra: B=3/2.A

Từ (1) : A + 3/2A=112,5

Giải phương trình ra ta có  A= 45. 

Vậy số thứ nhất là 45.

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Dũng 28 tháng 3 lúc 8:03
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất 2 phần số thứ hai 3 phần

tự tính đi

Đọc tiếp...
Ngô Lê Minh Anh 1 tháng 3 2019 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

vì \(\frac{1}{2}\)số thứ nhất=\(\frac{1}{3}\)số thứ hai nên:

\(\frac{1}{2}\) =\(\frac{3}{6}\)

\(\frac{1}{3}\) =\(\frac{2}{6}\)

=> số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 2 phần, tổng hai số là 112,5(vẽ sơ đồ)

 Tổng số phần bằng nhau là:

     3+2=5(phần)

Số thứ nhất là:

  112,5:5x3=67.5

            Đáp số:67,5

Đọc tiếp...
Trà My CTV 8 tháng 11 2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là: 140:2=70(m) (*)

Chiều rộng hình chữ nhật sau khi kéo thêm 1/3 của chính nó là: \(1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\) (m)

Theo đề bài: Kéo chiều rộng thêm 1/3 chính nó, giữ nguyên chiều dài ta được hình vuông 

<=> Chiều dài bằng 4/3 chiều rộng ban đầu

Gọi chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là a. Từ (*) ta suy ra: \(a+\frac{4}{3}a=70\left(m\right)\)

=>\(a\left(1+\frac{4}{3}\right)=70\left(m\right)\Rightarrow a.\frac{7}{3}=70\left(m\right)\Rightarrow a=70:\frac{7}{3}=\frac{70.3}{7}=30\left(m\right)\)

=>Chiều dài hình chữ nhật là: \(30.\frac{4}{3}=40\left(m\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là: 30x40=1200(m2)

Đáp số: 1200m2

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22 tháng 11 2017 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

CTV Trà My 

làm đúng rồi 

các bạn tham khảo nha

Đọc tiếp...
Bunny nhõng nhẽo 4 tháng 10 2019 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

1200 cm2 mới đúng đó!

Đọc tiếp...
Nguyen Bao Anh 20 tháng 1 2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Tiền lãi sau một tháng là:

30 000 000 x 0,68 : 100 = 204 000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là:

30 000 000 + 204 000 = 30 204 000 (đồng)

Đáp số: 30 204 000 đồng

Đọc tiếp...
Phạm Thị Ngọc Minh 20 tháng 1 2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 30204000 đồng.

Nếu đúng bạn kích mình nha!!!

Đọc tiếp...
Hương 23 tháng 1 2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Đáp án là : 3020400 mình giải trên VIOLYMPIC rồi chuẩn 100% đó 

k cho mình với nha

Đọc tiếp...
NguyễnHữuThắng 22 tháng 3 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

0,8<0,81;0,82;0.83;0,84;...>0,9

Đọc tiếp...
Nahayumi Hana 3 tháng 5 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

0.8<0.81<0.82<0.83<0.84<0.9

Đọc tiếp...
vũ ngọc bích 3 tháng 5 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

0.81.0.82.0.83.0.84

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 7 tháng 4 2015 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Nếu không đúng , thì là 100!

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 7 tháng 4 2015 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Đáp số : 98

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 7 tháng 4 2015 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm
Thiên Thần Bé Nhỏ 4 tháng 1 2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ k1 thì:

y.z=k1

z=k1:y

z tỉ lệ thuân với x theo hệ số tỉ lệ k2 thì:

z=k2.x

=>k2.x=k1:y

y=x.k2.k1

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k1.k2.

Học tốt^^

Đọc tiếp...
Thiên Thần Bé Nhỏ 4 tháng 1 2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ k1 thì:

y.z=k1

z=k1:y

z tỉ lệ thuân với x theo hệ số tỉ lệ k2 thì:

z=k2.x

=>k2.x=k1:y

y=x.k2.k1

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k1.k2.

Học tốt^^

Đọc tiếp...
★ë๓ уêų ąйɦ Ϯëą๓ Ϯą๓ ǥเáς qųỷ★ ( ๛๓๏йʑツ) 21 tháng 3 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

mak em cx làm xong bài đấy rồi , cho qua đi 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜAηɦ♕ĭυ♕๖ۣۜEм♕(♕๖ۣۜTεαм♕๖ۣۜTαм♕๖ۣۜGĭá¢♕๖ۣۜQυỷ♕)༉ 21 tháng 3 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số phải tìm là x;y;z 

Ta có : x + y + z = 321,95 

và 3x = 4y = 5z 

Từ 3x = 4y = 5z

=> x/1/3 = y/1/4 = z/1/5 = x + y + z / 1/3 + 1/4 ...... ( theo dãy tỉ số = nhau )

Do đó : x/1/3  = 411 

=> x = 137

y = 102,75 

z = 82,2

Vậy ...

Đọc tiếp...
★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ 20 tháng 3 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

TL:

vì tử số và mẫu số là các số có hai chữ số , suy ra

Gía trị nhỏ nhất của tử số là 10

Gía trị lớn nhất của mẫu số là 99

Gía trị nhỏ nhất của mẫu số là 10+5=15

Gía trị lớn nhất của tử số là: 99 -5= 94

Suy ra số phân số thỏa mãn với đề bài là:

94 - 10 +1 = 85

Học tốt

Đọc tiếp...
Longanvip123 22 tháng 3 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn,bạn là người đầu tiên mình

Đọc tiếp...
★Ἥὰἤ ๖ۣۜͳử๖ۣۜ Νhἲ (❤๖ۣۜNik๖ۣۜ❤๖ۣۜTrúc๖ۣۜ❤)☆ 21 tháng 3 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

đây tham khảo tại đây nhé: https://olm.vn/hoi-dap/detail/75924878541.html

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 27 tháng 7 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

80      

Đọc tiếp...
congchuadethuong 28 tháng 7 2015 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

80

cho mình đúng nhé

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 27 tháng 7 2015 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Số đó là 80.            

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 2 tháng 1 2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

1 lít dầu cân nặng :

7,904 : 10,4 = 0,76 ( kg )

Có số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 kg là :

10,64 : 0,76 = 14  ( l )

Đáp số : 14 l

Mk nhanh nhất đó 

Đọc tiếp...
Askaban Trần 2 tháng 1 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

1l dầu cân nặng là:

      7,904:10,4=0,76[kg]

Số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 là:

        0,64:0,76=14[lít dầu]

               Đáp số:14 l dầu

k cho mình nha !

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 2 tháng 1 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

1l dầu cân nặng số kg là :

  7,904 : 10,4 = 0,76 ( kg )

10,64 kg có số lít dầu là :

  10,64 : 0,76 = 14 ( lít )

           Đáp số : 14 lít

Đọc tiếp...
0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 10 tháng 6 2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Lê Quỳnh Nhi 

Gọi x là số dầu, y là số can

 x : 5  - 1 = y

  x : 6 + 6 = y

=> x : 5 + 1 = x : 6 + 6

      x : 5        = x : 6 + 7

  Vì ta đảo vế  nên:

 x : 1 = x  :2 +7

 x  - 7 =  x : 2

 x       = 7

Vậy có 7 lít dầu.                

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 27 tháng 5 2018 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

gọi a là số dầu, b là số can\(\left(a,b\inℕ\right)\)

a : 5 - 1 = b

a : 6 + 6 = b

\(\Rightarrow\)a : 5 + 1 = a : 6 + 6

a : 5 = a : 6 + 7

ta được:

\(\Rightarrow\)x : 1 = x : 2 + 7

\(\Rightarrow\)x - 7 = x : 2

\(\Rightarrow\)x = 7

vậy cửa hàng có 7 lít dầu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 28 tháng 5 2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số dầu, b là số can a,b ∈ ℕ

a : 5 - 1 = b

a : 6 + 6 = b

⇒a : 5 + 1 = a : 6 + 6 a : 5 = a : 6 + 7

Ta được:

x : 1 = x : 2 + 7

⇒x - 7 = x : 2

⇒x = 7

Vậy cửa hàng có 7 lít dầu. 

Đọc tiếp...
ミ★Wɦү➻ŋøէ➻ɱε★彡 17 tháng 3 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi chị là a , tuổi em là b ( a,b là số tự nhiên khác 0) 
theo bài ra ta có: 
a- ( a+b)/2 =1
=> 2a-a-b=2 ( nhân cả hai vế với 2) 
a-b=2
vậy chị hơn em 2 tuổi 

Đọc tiếp...
Longanvip123 18 tháng 3 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

cố lên các bạn

Đọc tiếp...
Longanvip123 18 tháng 3 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Có ai trả lời được nữa ko!

Đọc tiếp...
Vương Mạnh Dũng 17 tháng 3 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Số chẵn có 4 chữ số đầu tiên là 1000

Sô chẵn có 4 chữ số thứ 125 là:

(125 – 1) x 2 + 1000 = 1248

Đáp số: 1248

Đọc tiếp...
nguyen hoang long an 17 tháng 3 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Ai trả lời được câu này điểm danh

Đọc tiếp...
nguyen hoang long an 17 tháng 3 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

mình đang cần gấp

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: