Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quốc Việt 21 tháng 9 2016 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, số thứ ba là c, ta có:

a + b + c = 36

b + [(a + c) : 2] x 2 = 36

b + b x 2 = 36

b x 3 = 36

=> b = 36 : 3

=> b = 12

Vậy số thứ hai là 12

             Đáp số: 12

Đọc tiếp...
pham quang du 6 tháng 3 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm
nhật ơi dự đây
Đọc tiếp...
Mắt Diều Hâu Zoro 19 tháng 2 2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Vì tổng là 36 mà số thứ hai bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba . Tổng của số thứ nhất và số thứ ba sẽ gấp hai lần số

thứ hai .

 Số thứ hai là:

36 : 3 =12

            Đáp số : 12

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 22 tháng 4 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

a/ Tổng số tiền nhóm thợ đó lĩnh trong cả 2 lần là:

               480000 + 540000 = 1020000 (đồng)

Trung bình mỗi người được lĩnh:

               1020000 : 3 = 340000 (đồng)

b/ Trung bình mỗi người được lĩnh:

               1020000 : 4 = 255000 (đồng)

                         Đáp số: a/ 340000 đồng

                                     b/ 255000 đồng

Đọc tiếp...
Sáng Đường 22 tháng 4 2015 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Tổng số tiền nhóm thợ đó lĩnh trong cả 2 lần là:

               480000 + 540000 = 1020000 (đồng)

Trung bình mỗi người được lĩnh số tiền là:

               1020000 : 3 = 340000 (đồng)

Trung bình mỗi người được lĩnh sô tiền là:

               1020000 : 4 = 255000 (đồng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Khuê 23 tháng 8 2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

a/34000

b/25500

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 20 tháng 5 2018 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là :

135 x 2 = 270

Số cần tìm là :

270 - 246 = 24

Đáp số : 24

Đọc tiếp...
Thái Lê Diệu Anh 20 tháng 5 2018 lúc 7:12
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là :

135 x 2 = 270

Số cần tìm là :

270 - 246 = 24

Đáp số : 24

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 24 tháng 6 2018 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là:

\(135\times2=270\)

Số cần tìm là:

\(270-246=24\)

                         Đáp số: 24

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi Hiệp sĩ 24 tháng 4 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

 

Quãng đường đi được trong giờ thứ ba là:

(15+19):2=12 (km)

Trung bình mỗi giờ người đó đi được là:

(15+19+12):3=12 (km)

                        

Đọc tiếp...
mimi 24 tháng 4 2018 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Quãng đường người đó đi được giờ thứ ba là:

  (15+19):2=17km

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số km là:

  (15+19+17):3=17km

                     ĐS :17km

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 2 tháng 5 2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Trong h thứ 3 đi được :

( 15 + 19 ) : 2 = 12 ( km )

Trung bình 1 giờ đi được :

( 15 + 19 + 12 ) : 3 = 12 ( km )

Đáp số : 12 km .

Đọc tiếp...
Chocolate 8 tháng 5 2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Tổng ba số là :37x3=111                                                                                                                                                                           Số thứ nhất là: 111-80=31                                                                                                                                                                         Số thứ hai là: 75-31=44

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 22 tháng 4 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

         TỔNG CỦA CẢ BA SỐ LÀ :

                37 x 3 =  111

          SỐ THỨ NHẤT LÀ :  

                 111 - 80 = 31

          SỐ THỨ HAI LÀ :

                75 - 31 = 44

                 ĐÁP SỐ : 44.

                     

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Ngân 9 tháng 5 2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

     37 x 3 =111

Số thứ nhất là:

     111 - 80 = 31

Số thứ hai là:

      75 -31 = 44

Đọc tiếp...
trần tuyến 2 tháng 5 2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là 87

gọi x là số thứ 3, theo đề bài, ta có:

      x + x-7 + (x-7)/2 = 87

\(\Rightarrow\)2x + 2x -14+ x-7 = 87

\(\Rightarrow\)5x = 108

\(\Rightarrow\)x = 21,6

Đọc tiếp...
Lê Thanh Hà 19 tháng 3 2016 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

Tổng của cả 3 số là :
    29 * 7 = 87
Gọi số thứ 3 là x .
Theo bài ra , ta có :
   x + x - 7 + ( x - 7 ) : 2 = 87
   2 * x + 2 * x - 14 + 7 - x    = 87
   5*x - ( 14 + 7 )            = 87
   5*x -    21                   = 87
   5*x                             =  87 + 21 ( Tìm số bị trừ )
   5*x                             = 108
    x                               = 108 : 5 ( Tìm thừa số )
    x                               =  21.6
     
 

Đọc tiếp...
doan ho thanh thao 28 tháng 7 2017 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

21,6

đúng mik nhé cảm ơn bạn nhiều

Đọc tiếp...
゚°☆I'ℓℓ ƒσɾεʋεɾ ℓσʋε үσυ ƬᏉℌ☆° ゚ 19 tháng 4 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Tuần thứ 2 ăn hết số ki - lô - gam gạo là:

214 + 36 = 250 (kg gạo)

Trung bình mỗi ngày công nhân đó ăn hết:

(214 + 250) : 2 = 232 (kg gạo)

Đáp số: 232 kg gạo

~Học tốt~

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤ŤŔầŃ VăŃ ĤùŃĞ™ 19 tháng 4 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Số gạo ăn trong tuần thứ 2 là:

\(214+36=250\left(kg\right)\)

Trung bình mỗi ngày công nhân đó ăn hết:

\(\left(214+250\right):2=232\left(kg\right)\)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
nguyễn lê bích ngọc 19 tháng 4 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

tuần thứ 2 ăn hết kg gạo là:

      214 + 36 = 250(kg)

trung bình mỗi ngày công nhân ăn hết số kg gạo là:

    (214 + 250) : 2= 232 (kg)

          đáp số:232 kg

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 25 tháng 7 2015 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

xe thứ 3 chở được số tấn hàng là

(25+35):2=30(tấn)

đs:30 tấn

Đọc tiếp...
HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 14 tháng 7 2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 3 chở được số hàng là :

( 25 + 35 ) : 2 = 30 ( tấn )

Đáp số : 30 tấn

Đọc tiếp...
0o0 khùng mà 0o0 14 tháng 7 2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 3 chở được :

(25+35):2=30(tấn)

   Đáp số:...

Đọc tiếp...
pikchu 5a 13 tháng 5 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là :

     262 x 2 = 524

Ta có sơ đồ :

Số thứ nhất : (______________________________)

Số thứ hai   : (_________________)             225

Số thứ nhất là :

     ( 524 + 226 ) : 2 = 375

Số thứ hai là :

     524 - 375 = 149

          Đáp số : Số thứ nhất : 375

                       Số thứ hai : 149

Đọc tiếp...
tran vu quang anh 13 tháng 5 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là: 262 x2=524

Số thứ nhất là: (524+226):2=375

Số thứ 2 là:524-375=149

Đọc tiếp...
Cô gái xử nữ 10 tháng 5 2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là : 262 x 2 = 524

Số thứ nhất là : ( 524 + 226 ) : 2 = 375

Số thứ hai là : 524 - 375 = 149

Đọc tiếp...
the loser 1 tháng 4 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

co a+a+2+a+4=2028

3a+6=2028

3a=2022

a=674

Vay 3 so chan lien tiep do la 674;676;678

Đọc tiếp...
Đặng thị Mỹ Linh 11 tháng 7 2015 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

số thứ hai là:

2028:3=676

số thứ nhất là:

676-2=674

số thứ ba là:

676+2=678

Li ke nha mọi người

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 21 tháng 10 2018 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

số ở thứ 2 là :

   2028 : 3 = 676

số thứ 1 là :

   676 - 2 = 674

số thứ 3 là :

  676 + 2 = 678

            đáp số : ........

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 8 tháng 5 2015 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Gọi ba số lần lượt là a, ,b c 
Tổng 3 số là: 369x3=1107 
mà: 1107>1104 
=> a+b+c > 8+98+998 
=> a=9; b= 99 ; c=999 (theo đề bài)

Đọc tiếp...
Konichiwa 27 tháng 3 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số là :

13 x 2 = 26

Tổng của ba số là :

11 x 3 = 33

Số thứ 3 là :
33 - 26 = 7

Đọc tiếp...
TRần hương trang 10 tháng 5 2015 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

22 x 2 = 44

Số thứ nhất là :

( 44 + 9,5 ) : 2 = 26,75

Số thứ hai là :

44 - 26,75 = 17,25

Đáp số : 26,75 và 17,25

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo Hiệp sĩ 10 tháng 5 2015 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

ơ sao bạn TRần hương trang chép bài của tớ

Đọc tiếp...
Akashi 10 tháng 5 2015 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

22 x 2 = 44

Số thứ nhất là :

( 44 + 9,5 ) : 2 = 26,75

Số thứ hai là :

44 - 26,75 = 17,25

Đáp số : 26,75 và 17,25

Đọc tiếp...
Jang Ha Na 18 tháng 8 2015 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Minh 18 tháng 8 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Tiểu nha đầu bướng bỉnh 24 tháng 3 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

a. 45 tuổi

b.3 tuổi

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 5 tháng 8 2015 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Số cây đội C và đội D trồng được là:

430+100=530 cây

Vì đội A,đội B,đội C và đội D là có tất 4 đội

Số cây cả 4 đội A,B,C và D trồng được là:

530+430=960 cây

Trung bình mỗi đội trồng được là:

960:4=240 cây

                      Đáp/Số: 240 cây

 

Đọc tiếp...
Ngô Trọng Phúc 23 tháng 3 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

960 cây

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên 22 tháng 3 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

a)Số kia là:

25x2-19=31

b)tích của hai số đó là:

19x31=589

Chúc bn hc tốt!!! :))))

đúng nhớ k cho mk nhé

Đọc tiếp...
Girls Impress Your Heart 22 tháng 3 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

thanks bạn Phạm Tuyên nhiều lắm kb vs mk nha! mk đi thi đây

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly 16 tháng 3 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Lớp 4A: 30 HỌC SINH

Lớp 4B: 38 HỌC SINH

 Lớp 4C: 40 HỌC SINH

          Chúc bạn học tốt ...###

Đọc tiếp...
Tú minecraft 16 tháng 3 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh của lớp 4A và lớp 4B là:

        34 x 2 = 68 (học sinh)

Tổng số học sinh của lớp 4B và lớp 4C là:

        39 x 2 = 78 (học sinh)

Tổng số học sinh của lớp 4C và lớp 4A là:

        35 x 2 = 70 (học sinh)

Tổng số học sinh của cả 3 lớp là:

        (68 + 78 + 70) : 2 = 108 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4A là:

        108 - 78 = 30 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4B là:

        108 - 70 = 38 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4C là:

        108 - 68 = 40 (học sinh)

Đáp số: Lớp 4A 30 học sinh

             Lớp 4B 38 học sinh

             Lớp 4C 40 học sinh

Đọc tiếp...
top scorer 20 tháng 7 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Đào mua được số vở là :

( 10 + 12 ) : 2 = 11 ( quyển )

Trung bình cộng số vở của cả 4 bạn là :

( 11 + 10 + 12 + 3 ) : 3 = 12 ( quyển )

Cúc mua được số vở là :

12 + 3 = 15 ( quyển )

                        đ/s : 15 quyển vở

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Hưng 18 tháng 4 2016 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

Số vở Đào mua là :

     (10+12):2=11 (quyển)

Trung bình cộng số vở của 4 bạn là :

     (10+12+11+3):3=12(quyển) 

Số vở Cúc mua là:

     12+3=15 (quyển)

           Đáp số:..............................................

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 20 tháng 7 2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

14 quyển vở tick đúng nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: