Giúp tôi giải toán


Lê Ngọc Ánh 23/04 lúc 10:25

tổng của 3 số là:39x3=117

tự vẽ sơ đồ nhé

số thứ nhất là:(117-9):(2+2+5)x2=24

số thứ 2 là:24x5:2=50

số thứ 3 là:117-50-24=43

                    Đ/S:..........

Công chúa đáng yêu 22/04 lúc 18:57

giải

Trung bình cộng của 7 , 8 , 9 là :

( 7 + 8 + 9 ) : 3 = 8 

Đáp số : 8 

k mk nha 

thank you nhiều

Nhị công chúa 22/04 lúc 19:00

                                                     Bài giải

            Trung bình cộng của 7 ; 8 và 9 là :

                      ( 7 + 8 + 9 ) : 3 = 8

                                        Đáp số : 8

công chúa xinh xắn 22/04 lúc 18:59

Bài giải 

Trung bình cộng của 7 , 8 , 9 là :

( 7 + 8 + 9 ) : 3 = 8 

Đáp số : 8

Zlatan Ibrahimovic 22/04 lúc 17:47

Trung bình cộng của 80 và 22 là:

        (80+22):2=51.

tk mk nha .

đúng 100%.

-chúc ai tk mk may mắn và học giỏi-

Forever_Alone 22/04 lúc 17:47

trung bình cộng của 2 số là

(80+22)/2=51 

Đ/S:...tk cho mk nhé mk nhanh nhất

Ad Dragon Boy 22/04 lúc 17:46

51

Đúng 100% đó bạn

Đúng 100% đó bạn

Đúng 100% đó bạn

I Love You 22/04 lúc 07:43

50 tk mk nhe

Duy Dao 22/04 lúc 07:37

trung bình cộng của 2 số là:

       (56+44):2=50

aikatsu stars 22/04 lúc 07:36

50 nhé

Chocolate 08/05/2015 lúc 19:33

Tổng ba số là :37x3=111                                                                                                                                                                           Số thứ nhất là: 111-80=31                                                                                                                                                                         Số thứ hai là: 75-31=44

yuyuyujyi 05/05/2016 lúc 20:12

464dgdggdgd

Nguyễn Triệu Yến Nhi Hiệp sĩ 24/04/2015 lúc 21:54

 

Quãng đường đi được trong giờ thứ ba là:

(15+19):2=12 (km)

Trung bình mỗi giờ người đó đi được là:

(15+19+12):3=12 (km)

                        

vuvanduc Hôm qua lúc 20:50

15 km sai mk la con cho

vu tran minh anh 25/04 lúc 21:48

=24km nghe

Laular 19/04/2017 lúc 21:12

Tổng của 2 số là :

426 x 2 = 852

Số thứ nhất là :

426 : (3+1) x1=106,5

Số thứ 2 là :

852 - 106,5 = 319,5

Đáp số : 106,5

              319,5

Vũ Thùy Trâm 19/04/2017 lúc 21:27

319,5 + 106,5 = 426 (cách làm của mình và Cao Trần Thành Trung là đúng)

Đỗ Hải Yến ạ !

kuteo 19/04/2017 lúc 21:27
sai bét như vậy mới đúng nè mấy thằng ngu: tổng 2 số là 426 x 2=852 số thứ nhất là 852 /(3 + 1)=213 số thứ 2 là 213 nhân 3 = 639 đ/s:1=213 2=639
Đào Đức Mạnh 02/08/2015 lúc 20:44

Số xang bán được trong 2 ngày đầu bằng: 1x2=2 lần số xăng bán ngày thứ 3.

Tổng số phần bằng nhau: 2+1=3 phần.

Số xăng cửa hàng bán ngày thứ 3: 2460/3.1=820 lít

Đáp số: 820 lít

Phùng Phương Quỳnh 19/04/2017 lúc 21:15

Đs:820l

Lê Thị Mỹ Linh 05/01/2015 lúc 18:00

                                                     Bài giải

                                                 TBC 3 bạn là :

                                                   ( 24 + 30 - 4 ) : 2 = 25 ( viên )

                                                 Dương có số bi là :

                                                     25 - 4 = 21 ( viên )

                                                          Vậy số bi của Dương là 21.

vuvanduc 17/04/2017 lúc 20:11

21 viên

nguyen van vuong 24/10/2014 lúc 16:33

Gọi số cần tìm là abc

Điều kiện ( a >0, và a, b, c <=9)

Theo bài ra ta có: a+b+c = 6*3 = 18 (1)

Cũng theo bài ra thì: a = 3*c (2)

Thay (2) vào (1 ) ta được:

b+4c = 18 

ta thấy: a = 3*c mà 0<a <= 9 nên 0 < c <= 3

Vậy ta có các trường hợ sau: 

TH1: Với c=1 suy ra b = 14 ( Vô lý )

TH2: Với c=2 suy ra b = 10 ( Vô lý )

TH3: Với c = 3 Suy ra b= 18 - 4*3 = 6 và a = 3*3 = 9

Số cần tìm là 963

Thử lại thấy thỏa mãn đề bài

Vậy số cần tìm là 963

 

 

 

Miyuki 03/05/2015 lúc 09:30

Tổng của cả ba số là:

5,3 x 3 = 15,9

Vậy số a là:

15,9 - ( 4,5 + 5,7) = 5,7

Đáp số:  5,7

Đỗ Thị Thanh Lương 16/04/2017 lúc 13:39

Tổng của cả ba số là:

5,3x3=15,9

Vậy số a là:

15,9-(4,5+5,7)=5,7

Đáp số:5,7

Nguyễn Như Quỳnh 12/05/2015 lúc 20:42

Tổng của cả 3 số là :

5,3 *3 = 15,9 

Vậy số a là :  

15,9 - (4,5 +5,

 

Huỳnh Văn Hiếu 16/06/2015 lúc 11:00

Vì 138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là:

138 x 5 = 690

Tổng của ba số đầu tiên là:

127 x 3 = 381

Tổng ba số cuối cùng là:

148 x 3 = 444

Tổng của hai số đầu tiên là :

 690 - 444 = 246

Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là:

381 - 246 = 135

Nguyễn Đình Dũng 16/06/2015 lúc 11:01

Vì 138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là:

138 x 5 = 690

Tổng của ba số đầu tiên là:

127 x 3 = 381

Tổng ba số cuối cùng là:

148 x 3 = 444

Tổng của hai số đầu tiên là :

 690 - 444 = 246

Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là:

381 - 246 = 135

thien ty tfboys 16/06/2015 lúc 11:00

Vì 138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là:

138 x 5 = 690

Tổng của ba số đầu tiên là:

127 x 3 = 381

Tổng ba số cuối cùng là:

148 x 3 = 444

Tổng của hai số đầu tiên là :

 690 - 444 = 246

Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là:

381 - 246 = 135

Đỗ Văn Hoài Tuân 23/06/2015 lúc 17:40

10 số lẻ liên tiếp có trung bình cộng là 44 => 10 số lẻ đó là 5 số lẻ lớn nhất bé hơn 44 và 5 số lẻ nhỏ nhất lớn hơn 44.

5 số lẻ lớn nhất bé hơn 44 là: 43;41;39;37;35

5 số lẻ nhỏ nhất lớn hơn 44 là: 45;47;49;51;53

Vậy 10 số lẻ liên tiếp cần tìm là: 35;37;39;41;43;45;47;49;51;53.

top scorer 20/07/2015 lúc 19:16

Đào mua được số vở là :

( 10 + 12 ) : 2 = 11 ( quyển )

Trung bình cộng số vở của cả 4 bạn là :

( 11 + 10 + 12 + 3 ) : 3 = 12 ( quyển )

Cúc mua được số vở là :

12 + 3 = 15 ( quyển )

                        đ/s : 15 quyển vở

Huỳnh Ngọc Hưng 18/04/2016 lúc 12:05

Số vở Đào mua là :

     (10+12):2=11 (quyển)

Trung bình cộng số vở của 4 bạn là :

     (10+12+11+3):3=12(quyển) 

Số vở Cúc mua là:

     12+3=15 (quyển)

           Đáp số:..............................................

nguyễn trung hiếu 20/07/2015 lúc 20:01

14 quyển vở tick đúng nha

olympic 05/04/2015 lúc 16:14

Ngày thứ hai bán được là :

1,7 + 0,6 = 2,3 (tấn)

Gọi mức mức trung bình của 3 ngày là x :

Ta có :

(1,7 + 2,3 + 0,5 : x) : 3 = x 

(4,5 + x) : 3 = x 

4,5 : 3 + x : 3 = x 

3 ( 4,5 : 3 + x : 3) = 3x

4,5 = 3x - x

4,5 = 2x

x = 2,25

Ngày thứ 3 bán được là :

2,25 + 0,5 = 2,75 (tấn)

ĐS : 2,75 tấn

Nhớ like nha !

Unnamed 06/04/2016 lúc 18:31

Ngày thứ ba = (0,5x3+4):2=2,75

Nguyễn Bảo Trâm 14/04/2016 lúc 18:58

một cửa hàng ngày đầu bán được 1,5 tấn gạo. ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 0,5 tấn gạo. ngày thứ ba bán được nhiều hơn mức trung bình cả ba ngày là 0,1 tấn gạo. hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu tấn gạo?

Tran Dang Quang Huy 02/03/2015 lúc 13:08

 Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ là: 11-8=3(giờ)=180 phút

Trong 180 phút thì người đó làm được 6 sản phẩm. Vậy người đó làm 1 sản phẩm trong: 180:6=30(phút)=0,5 giờ.

                                   Đáp số 30 phút hoặc 0,5 giờ

phan văn đức 14/03/2017 lúc 15:42

Thời gian làm xong 1 SP là :

 (  11 - 8 ) : 6 = 0.5 giờ

Đáp số : 0.5 giờ

captainNemo 14/03/2017 lúc 16:35

0,5 gio

Lê Thị Ngọc Tiên 03/02/2015 lúc 19:54

tổng của sáu số là:

7 x 6 = 42 

tổng của năm số là:

3 x 5 = 15

số đã bỏ đi là:

42 - 15 = 27

đáp số: 27.

Đỗ Văn Đức 07/03/2017 lúc 18:13

27 100%

Mai Đức Dũng 07/03/2017 lúc 18:17

1,Tổng của 6 số là:

    7 x 6 = 42

  Tổng của 5 số kia là:

    3 x 5 = 15

 Số đã bỏ là:

   42 - 15 = 27

        Đáp số : 27.

2,Bài này rất sai sót và khi tính thì số lại rất lẻ.

hoabinhyenlang 26/02/2015 lúc 14:55

tổng của 4 số là:

14 x 4 = 56

tổng của 3 số trong 4 số đó là: 

15 x 3 = 45

số còn lại là:

56 - 45 = 11

đáp số : 11

Huỳnh Thu Hiền 26/02/2015 lúc 14:49

này sao bn like có mình bn ấy mình giải trước mà

Lê Mạnh Tiến Đạt 15/04/2017 lúc 07:27

\(\text{Trung bình cộng của 4 số là : }\)

     \(\text{14 x 4 = 56}\)

\(\text{Trung bình cộng của 3 số là : }\)

      \(\text{15 x 3 = 45 }\)

\(\text{Số còn lại là :}\)

      \(\text{56 – 45 = 11}\)

               \(\text{Đ/S : 11 }\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: