Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyenhoaianh 13/03 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của bố mẹ bình và lan là 

24 *4= 96 ( tuổi )

tổng số tuổi của bố và mẹ là 

28 *2 = 56 ( tuổi )   

tổng số tuổi của bình và lan là

96-56 = 40 ( tuổi )

goi tuổi binh là 2 phàn tuổi lan là 1 phần 

tuổi của lan là 

40 : (1+2) * 1=

bạn chép sai đề rồi thi phải

cho minh nha vi mình phát hiện ra đề bài sai giùm bạn 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 03/06/2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Tổng của 7 số đó là :

40 x 7 = 280

Tổng của 4 số đầu là :

50 x 4 = 200

=> Tổng của 3 số cuối là :

280 - 200 = 80

Tổng của 4 số cuối là :

31 x 4 = 124

Vậy số chính giữa là :

124 - 80 = 44

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 07/03/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

44 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Lý hải Dương 06/02/2018 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

ko phải bằng 44

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11/04/2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
tu 17/08/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

2453 *235685*145223

Đọc tiếp...
TFBoys_Thúy Vân 17/08/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Gọi 4 số lẻ liên tiếp đó là 2k+1 ; 2k+3 ; 2k+5 ; 2k+7

Vì trung bình cộng 4 số lẻ trên là 30

=> ( 2k+1+2k+3+2k+5+2k+7):4=30

=> (2k+2k+2k+2k)+(1+3+5+7) = 30.4=120

=> 8k + 16 = 120

=> 8k = 120 - 16 = 104

=> k = 104 : 8 = 13

Số lẻ đầu tiên là : 2k + 1 = 2 . 13 + 1 = 27

Số lẻ thứ 2 là : 2k + 3 = 2.13 + 3 = 29

Số lẻ thứ 3 là : 2k + 5 = 2.13 + 5 = 31

Số lẻ thứ 4 là : 2k + 7 = 2.13 + 7 = 33

Vậy 4 số lẻ liên tiếp cần tìm là 27;29;31;33

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh Trà 17/08/2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

4 số đó là : 27, 29, 31, 33

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 21/01/2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Đề bài:

Tuổi trung bình của cô giáo và 30 học sinh trong 1 lớp là 10 tuổi. Nếu không kể cô giáo thì tuổi trung bình của 30 học sinh là 9 tuổi. Hỏi cô giáo của lớp học đó bao nhiêu tuổi?

Đọc tiếp...
libra is my cute little girl 21/01/2018 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

lớp  có 30 hs, tuổi của các bạn đều là 9 tuổi.Biết rằng tuổi  của cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp  là 10 tuổi. Tính tuổi của cô giáo chủ nhiệm.

Đọc tiếp...
Tuan 31/01/2015 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

The tich hinh hop chu nhat la:

2,2x0,8x0,6=1,056 (m3)

Canh cua hinh lap phuong la:

(2,2+0,8+0,6):3=1,2 (m)

The tich hinh lap phuong la :

1,2x1,2x1,2=1,728(m3)

The tich hinh lap phuong co the tich lon hon hinh hop chu nhat 

1,728-1,056=0,672 (m3)

0,672m3=672dm3

                                               

 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 03/02/2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

cạnh hình lập phương là:

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

thể tích hình hộp chữ nhật là:

2,2 x 0,8 x 0,6 = 1,056 (m3)

thể tích hình lập phương là:

1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (m3)

hình lập phương có thể tích lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật và lớn hơn số đề-xi-mét khối là:

1,728 - 1,056 = 0,672 (m3)

0,672 m3 = 672 dm3.

đáp số: a: 1,056 ; 1,728.

               b: 672 dm3.

                 

 

Đọc tiếp...
Hari Esther 17/02/2016 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

=672 dm khối ! duyệt cho tui nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Ran Lili 07/02/2018 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Tháng 6 làm được số xe đạp là :

   5430 - 550 = 4880 ( xe )

Tháng 8 làm được số xe đạp là :

   5430 + 670 = 6100 ( xe )

Trung bình mỗi tháng làm được số xe đạp là :

    ( 5430 +4880 + 6100 ) : 3 = 5470 ( xe ) 

                    Đáp số : 5470 xe.

K TUI NHA !!

Đọc tiếp...
Lý hải Dương 06/02/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

cứ theo công thức mà làm thôi !

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Yến Nhi 04/02/2018 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

5470 nha bạn

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 11/06/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tồng của hai phân số đó là :

\(\frac{7}{12}\times2=\frac{7}{6}\)

Tổng mới của hai phân số sau khi gấp số thứ hai lên ba lần giữ nguyên số thứ nhất là :

\(\frac{5}{4}\times2=\frac{5}{2}\)

Ta có sơ đồ là :

Phân số II : !       !

Phân số I : !        !        !        !

( Sơ đồ trên chỉ hai phân số mới )

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên ta thấy hiệu giữa tổng mới và tổng ban đầu gồm 3 lần phân số II. Vậy phân số chỉ 3 lần của phân số II là :

\(\frac{5}{2}-\frac{7}{6}=\frac{4}{3}\)

Phân số II là :

\(\frac{4}{3}\div3=\frac{4}{9}\)

Phân số I là :

\(\frac{7}{6}-\frac{4}{9}=\frac{39}{54}\)

 

Đọc tiếp...
hoang phuc 14/10/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{39}{54}\)

tk nhe

xin do

bye

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Linh 16/12/2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

TIC ĐIIIIIIIIIIIIIIIII

Đọc tiếp...
sakura 21/12/2016 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Tổng hai số đầu là :

15,3 x 2 = 30,6

Tổng hai số sau là :

50 - 30,6 = 19,4

Trung bình cộng hai số sau là :

19,4 : 2 = 9,7

Đáp số : 9,7

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 27/01/2018 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

số 1+ số 2= 15,3 . 2=30,6

số 2+ số 3= 50- 30,6= 19,4

TBC số 2 vs số 3= 19,4 .2= 38,8

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 27/01/2018 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

ui mình nhầm, phép tính cuối phải là chia cho 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Vũ 26/01/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Số thứ hai là:

48 : 100 x 90 = 43, 2

Số thứ ba là:

43,2 : 100 x 75 = 32,4

Trung bình cộng của ba số đó là:

( 48 + 43, 2 + 32, 4 ) : 3 = 41, 2

        CHÚC BẠN HỌC TỐT!! 

Đọc tiếp...
tran thi quynh chang 25/07/2017 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là 48

số thứ hai là 43,2

số thứ ba là 32,4

=> trung bình cộng của ba số là: 41,2

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 16/12/2014 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

TBC 3 GIỜ : |----------|----------|----------|

GIỜ 1           |----------|5,45|

GIỜ 2           |---|4,15|

GIỜ 3 :         48,75

SO SÁNH SỐ THỨ 3 VỚI TBC 3 SỐ :  

tổng 2 giờ đâu nhiều hơn TBC 3 số là: 5,45 - 4,15= 1,3

vậy giờ 3 PHẢI nhỏ hơn tbc 3 số là 1,3

TBC 3 SỐ LÀ : 48,75+1,3= 50,05 ---> TỔNG 3 GIỜ ĐI ĐƯỢC (AB) : 50,05 X 3 = 150,15 km

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: