Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen van vuong 24/10/2014 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

Điều kiện ( a >0, và a, b, c <=9)

Theo bài ra ta có: a+b+c = 6*3 = 18 (1)

Cũng theo bài ra thì: a = 3*c (2)

Thay (2) vào (1 ) ta được:

b+4c = 18 

ta thấy: a = 3*c mà 0<a <= 9 nên 0 < c <= 3

Vậy ta có các trường hợ sau: 

TH1: Với c=1 suy ra b = 14 ( Vô lý )

TH2: Với c=2 suy ra b = 10 ( Vô lý )

TH3: Với c = 3 Suy ra b= 18 - 4*3 = 6 và a = 3*3 = 9

Số cần tìm là 963

Thử lại thấy thỏa mãn đề bài

Vậy số cần tìm là 963

 

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 20/05 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là :

135 x 2 = 270

Số cần tìm là :

270 - 246 = 24

Đáp số : 24

Đọc tiếp...
Thái Lê Diệu Anh 20/05 lúc 07:12
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là :

135 x 2 = 270

Số cần tìm là :

270 - 246 = 24

Đáp số : 24

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh 21/05 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Số càn tìm là:

135x2-246=24

Đ/s......

hk tốt

Đọc tiếp...
Tomori Nao 16/02/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Có số khoảng cách là:

20 - 1 = 19

Mỗi số lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị

=> Nên tổng của mỗi cặp là: 

560 : 10 = 56

Hiệu giữa số bé và số lớn là:

19 . 2 = 38

Số bé nhất là:

(56 - 38) : 2 = 9

Đáp số: 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 14/02/2017 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

có số khoảng cách là: 20-1=19

Mỗi số lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị 

Nên tổng mỗi cặp là:560:10=56

Hiệu giữa số bé và số lớn là:19*2=38

Số bé nhất là:(56-38):2=9

Đọc tiếp...
Dương Thị Hiếu Ngân 05/02/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

9 nha bạn

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 16/05/2018 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 21;23;22 là :

(21+22+23):3=22

Vậy số TBC là 22

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 16/05/2018 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 21, 23 , 22 là :

( 21 + 22 + 23 ) : 3 = 22

Đáp số : 22

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa 16/05/2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng là :

(21 + 23 + 22) : 3 

                            = 22 

~~hok tốt ~~

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 16/05/2018 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng 3 số là

[8+10+13+19]:4=12,5

đáp số 12,5

Đọc tiếp...
Thái Lê Diệu Anh 16/05/2018 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 8 ; 10 ; 13 ; 19 là :

( 8 + 10 + 13 + 19 ) : 4 = 12,5

Đáp số : 12,5

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa 16/05/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng là :

( 8 + 10 + 13 + 19 ) : 4  

                                          = 50 : 4 

                     = 12,5 

~~hok tốt ~~

Đọc tiếp...
Trương Anh Tú 12/12/2014 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

cach lam sao ha ban

Đọc tiếp...
Lê Bảo Kỳ 08/05/2018 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số tự nhiên ấy là a và b

ucln(a,b)=c

bcnn(a,b)=d

suy ra a,b chia het cho c

d chia het cho a,b

suy ra d chia het cho c

đặt d=c.n

suy ra c.n+c=174

suy ra c.(n+1)=147

suy ra n+1=147/c

suy ra thuộc ư 147

tao lại có:

a+b/2=57

suy ra a+b=114

ucln a,b thuộc ư 147

giờ xét trường hợp ư của 147 rồi tự tìm a,b di

 mình bận viêc 

Đọc tiếp...
Trần Thị Diệu Linh 05/02/2017 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

mk ko bít

Đọc tiếp...
tuananh 14/05/2018 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

trung binh cong cua cac so tu 1 den 99 la

(99+1):2 =50

ĐÁP SỐ 50

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 14/05/2018 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Số lượng số từ 1 đến 99 là : 

( 99 - 1 ) : 1 + 1 = 99 ( số ) 

Tổng dãy số từ 1 đến 99 là : 

( 1 + 99 ) x 99 : 2 = 4950 

Trung bình cộng các số từ 1 đến 99 là : 

4950 : 2 = 2475

         Đáp số : 2475

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 14/05/2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của các số tự nhiên từ 1 đến 99 là :

( 1 + 99 ) : 2 = 50

Đáp số : 50

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Trần Hà Đường Lâm 13/05/2018 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số là A B C

tổng 3 số là : 98,9 x 3 = 296,7

Ta có : A + = ( B + C ) : 2 

 A x 2 = B + C

Vậy A + B + C = A x 3

       A = 296,7 : 3 = 98,9

B và C thì bn tự tính

Đọc tiếp...
pikchu 5a 13/05/2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là :

     262 x 2 = 524

Ta có sơ đồ :

Số thứ nhất : (______________________________)

Số thứ hai   : (_________________)             225

Số thứ nhất là :

     ( 524 + 226 ) : 2 = 375

Số thứ hai là :

     524 - 375 = 149

          Đáp số : Số thứ nhất : 375

                       Số thứ hai : 149

Đọc tiếp...
tran vu quang anh 13/05/2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là: 262 x2=524

Số thứ nhất là: (524+226):2=375

Số thứ 2 là:524-375=149

Đọc tiếp...
Cô gái xử nữ 10/05/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là : 262 x 2 = 524

Số thứ nhất là : ( 524 + 226 ) : 2 = 375

Số thứ hai là : 524 - 375 = 149

Đọc tiếp...
Chocolate 08/05/2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Tổng ba số là :37x3=111                                                                                                                                                                           Số thứ nhất là: 111-80=31                                                                                                                                                                         Số thứ hai là: 75-31=44

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Ngân 09/05/2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

     37 x 3 =111

Số thứ nhất là:

     111 - 80 = 31

Số thứ hai là:

      75 -31 = 44

Đọc tiếp...
Vân Anh Hot Girl 16/12/2017 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là:37x3=111

số thứ nhất là :111-80=31

số thứ hai là:75-31=44

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 07/05/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

tổng của hai số là : 87,5 x 2 = 175 

số bé là : ( 175 - 9,6 ) : 2 = 87,2

Đọc tiếp...
vo phi hung 07/05/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

TỔNG CỦA HAI SỐ LÀ : 

87,5 x 2 = 175

SỐ BÉ LÀ :

(175 - 9,6) : 2 = 82,7

Đáp số : số bé là 82,7

CẦN TÌM SỐ LỚN LUÔN KHÔNG (92,3)

Đọc tiếp...
vo phi hung 07/05/2018 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

DragonKnighhtXVX oi  : 

_trung bình cộng của hai số là 87,5 ( thì tổng của hai số là 87,5 x 2 = 175 mới đúng chứ ) _(87,5 : 2 là sai rồi) 

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 26/04/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tổng chiều cao của cả hai bạn là :

     138 * 2 = 276 ( cm )

Bạn Lan cao là :

    ( 276 - 4 ) : 2 = 136 ( cm )

Bạn Hương cao là :

     276 - 136 = 140 ( cm )

                 Đáp số : Lan : 136 cm

                            Hương : 140 cm

**** nha

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 26/04/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tổng chiều cao của cả hai bạn là :

     138 * 2 = 276 ( cm )

Bạn Lan cao là :

    ( 276 - 4 ) : 2 = 136 ( cm )

Bạn Hương cao là :

     276 - 136 = 140 ( cm )

                 Đáp số : Lan : 136 cm

                            Hương : 140 cm

**** nha

Đọc tiếp...
NAU TE 26/04/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Tổng chiều cao của cả hai bạn là :138 x 2 = 276 ( cm )

Bạn Lan cao là :( 276 - 4 ) : 2 = 136 ( cm )

Bạn Hương cao là :276 - 136 = 140 ( cm )

                 Đáp số : Lan : 136 cm

                            Hương : 140 cm

 1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Tống Khánh Vân 06/05/2018 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng là :

  <1+2+3+4+5+6>:6= 3,5 

        đáp số : 3,5.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 06/05/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

 bài giải

trung bình cộng là :

(1+2+3+4+5+6): 6=....

Đ/S.....

^^

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 06/05/2018 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 1 2 3  4 5 là 

        ( 1 + 2 +3 +4 + 5 ) : 5 = 3

               đs...

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 22/07/2015 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Tổng lúc đầu của hai số là:

        57x2=114

Tổng hai số khi tăng số thứ hai len 3 lần là:

       105x2=210

Số thứ hai tăng số đơn vị là:

     210-114=96

Số thứ hai là:

    96:3=32

Số thứ nhất là:

   114-32=82

            Đáp số:Số thứ hai là 32.

                        Số thứ nhất là 82.

Đọc tiếp...
SKT_NXS 06/11/2016 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

Giải:

Cả 3 can đựng:

15 x 3 = 45 (l)

Can thứ 3 đựng:

45 - (12 + 16) = 17 (l)

Đáp số: 17l

Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Music Girl 04/05/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Cả 3 can đựng số lít nước là:

15×3=45(lít)

Tổng số lít nước hai can đầu đựng là:

12+16=28(lít)

Can thứ ba đựng số lít nước là:

45-28=17(lít)

Đ/s:......

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 06/11/2016 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Tổng ba can đựng số lít nước là:

    15 x 3 = 45 (l)

Can thứ ba đựng:

    45 - (12+16) = 17 (l)

           Đáp số: 17 l

Đọc tiếp...
Lê Đoàn Mai Chi 04/05/2018 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất được số thứ hai có nghĩa là số thứ hai gấp số thứ nhất 10 lần.

Coi số thứ nhất là 1 phần thì số thứ hai, số thứ ba lần lượt là 10;4 phần như thế.

Tổng ba số là:

         120 x 3 = 360

Số thứ nhất là:

          360 : [ 1 + 10 + 4 ] x 1 = 24

Số thứ hai là :

          24 x 10 = 240

Số thứ ba là:

          24 x 4 = 96

Đọc tiếp...
Le Tran Quynh Anh 04/05/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Vì 3 số có trung bình cộng là 120 \(\Rightarrow\)Tổng 3 số là: \(120\times3=360\)

Vì khi thêm chữ số 0 vào số thứ nhất thì được số thứ 2 \(\Rightarrow\)số thứ hai gấp số thứ nhất 10 lần

Số thứ nhất là: \(360\div\)< mở ngoặc> 1+10+4 < đóng ngoặc> \(=24\)

Số thứ hai là: \(24\times10=240\)

Số thứ ba là: \(360-24-240=96\)

Thử lại. < kết quả đúng>

Đáp số:.....

Nhớ k nha.

Đọc tiếp...
Music Girl 03/05/2018 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Tổng hai số đầu là:

15,3×2=30,6

Tổng hai số sau là:

50-30,6=19,4

Trung bình cộng hai số sau là:

19,4÷2=9,7

Đ/s:.......

Học tốt~

Đọc tiếp...
sakura 21/12/2016 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Tổng hai số đầu là :

15,3 x 2 = 30,6

Tổng hai số sau là :

50 - 30,6 = 19,4

Trung bình cộng hai số sau là :

19,4 : 2 = 9,7

Đáp số : 9,7

Đọc tiếp...
Đường Thu Thảo 11/05/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 4 số là :

      50 : 2 = 25

Trung bình cộng của 2 số sau là :

      25 - 15,3 = 9,7

            Đ/S : 9,7

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: