Giúp tôi giải toán và làm văn


TRần hương trang 10 tháng 5 2015 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

22 x 2 = 44

Số thứ nhất là :

( 44 + 9,5 ) : 2 = 26,75

Số thứ hai là :

44 - 26,75 = 17,25

Đáp số : 26,75 và 17,25

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo Hiệp sĩ 10 tháng 5 2015 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

ơ sao bạn TRần hương trang chép bài của tớ

Đọc tiếp...
Akashi 10 tháng 5 2015 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

22 x 2 = 44

Số thứ nhất là :

( 44 + 9,5 ) : 2 = 26,75

Số thứ hai là :

44 - 26,75 = 17,25

Đáp số : 26,75 và 17,25

Đọc tiếp...
Jang Ha Na 18 tháng 8 2015 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Minh 18 tháng 8 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Tiểu nha đầu bướng bỉnh Hôm kia lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

a. 45 tuổi

b.3 tuổi

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 5 tháng 8 2015 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Số cây đội C và đội D trồng được là:

430+100=530 cây

Vì đội A,đội B,đội C và đội D là có tất 4 đội

Số cây cả 4 đội A,B,C và D trồng được là:

530+430=960 cây

Trung bình mỗi đội trồng được là:

960:4=240 cây

                      Đáp/Số: 240 cây

 

Đọc tiếp...
Ngô Trọng Phúc 23 tháng 3 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

960 cây

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên 22 tháng 3 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

a)Số kia là:

25x2-19=31

b)tích của hai số đó là:

19x31=589

Chúc bn hc tốt!!! :))))

đúng nhớ k cho mk nhé

Đọc tiếp...
Girls Impress Your Heart 22 tháng 3 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

thanks bạn Phạm Tuyên nhiều lắm kb vs mk nha! mk đi thi đây

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly 16 tháng 3 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Lớp 4A: 30 HỌC SINH

Lớp 4B: 38 HỌC SINH

 Lớp 4C: 40 HỌC SINH

          Chúc bạn học tốt ...###

Đọc tiếp...
Tú minecraft 16 tháng 3 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh của lớp 4A và lớp 4B là:

        34 x 2 = 68 (học sinh)

Tổng số học sinh của lớp 4B và lớp 4C là:

        39 x 2 = 78 (học sinh)

Tổng số học sinh của lớp 4C và lớp 4A là:

        35 x 2 = 70 (học sinh)

Tổng số học sinh của cả 3 lớp là:

        (68 + 78 + 70) : 2 = 108 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4A là:

        108 - 78 = 30 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4B là:

        108 - 70 = 38 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4C là:

        108 - 68 = 40 (học sinh)

Đáp số: Lớp 4A 30 học sinh

             Lớp 4B 38 học sinh

             Lớp 4C 40 học sinh

Đọc tiếp...
top scorer 20 tháng 7 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Đào mua được số vở là :

( 10 + 12 ) : 2 = 11 ( quyển )

Trung bình cộng số vở của cả 4 bạn là :

( 11 + 10 + 12 + 3 ) : 3 = 12 ( quyển )

Cúc mua được số vở là :

12 + 3 = 15 ( quyển )

                        đ/s : 15 quyển vở

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Hưng 18 tháng 4 2016 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

Số vở Đào mua là :

     (10+12):2=11 (quyển)

Trung bình cộng số vở của 4 bạn là :

     (10+12+11+3):3=12(quyển) 

Số vở Cúc mua là:

     12+3=15 (quyển)

           Đáp số:..............................................

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 20 tháng 7 2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

14 quyển vở tick đúng nha

Đọc tiếp...
Quỳnh Anh 15 tháng 3 2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Người đó làm việc số giờ là:

 11 - 8 = 3 ( giờ)

Trung bình người đó làm 1 sản phẩm hết số thời gian là :

 3 : 6 =  0,5 ( giờ )

Đổi 0,5 giờ = 30 phút

            Đáp số : 30 phút 

Đọc tiếp...
James Blizabeth 10 tháng 3 2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Người đó làm xong 6 sản phẩm thì hết số giờ là :

11 - 8 = 3h

Người đó làm xong 1 sản phần thì hết số giờ là :

3 : 6 = 0,5h = 30p

Đ/S: ...

Đọc tiếp...
HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 14 tháng 3 2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

nguoi do lam viec so gio la

11-8=3 gio

trung binh nguoi do lam 1 san pham het so thoi gian la

3:6=0.5 gio

doi 0,5 gio=30 phut

dap so:30 phut

Đọc tiếp...
ho thi to uyen 20 tháng 7 2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là : 37 * 3 = 111

suy ra 3 số lần lượt là : 100 ; 10 ; 1

 

Đọc tiếp...
ĐÔ RÊ MON 20 tháng 7 2015 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

a hoa hông xanh          

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Huyền Trang 7 tháng 3 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

301 đúng thì like hk đúng thì thôi

Đọc tiếp...
vy nguyen 3 tháng 2 2017 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

301 đó ! 
tk mik mik tk lại nha

Đọc tiếp...
Dang VO Kha Ai 1 tháng 3 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 301 nhé .

HỌC TỐT 

Đọc tiếp...
thang Tran 5 tháng 8 2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của ba số lẻ liên tiếp là 2013 

=> số lẻ ở giũa là số 2013 

Số lớn nhất là 

             2013 + 2 = 2015 

Đáp số :

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 5 tháng 8 2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số lẻ liên tiếp là: a;a+2;a+4(a lẻ)

Ta có: (a+a+2+a+4)/3=2013

(a+a+a)+(2+4)=2013*3

3a+6=6039

3a=6039-6

3a=6033

a=6033/3

a=2011

=>a+4=2011+4=2015

Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là: 2015

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 3 tháng 9 2015 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Long có số bi là:

20:2=10 (viên)

Qúy có số bi là:

(20+10+6):2+6=24 (viên)

Đáp số:24 viên

Đọc tiếp...
quách thị nhung 28 tháng 2 2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

tôi thi violimpic tất nhiên là 32 rồi bài này học ở lớp 4 mà

Đọc tiếp...
như tuyên trương 28 tháng 2 2015 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

ý mình nhầm.(22x11)-(21x10)=32

mình ghi nhầm 20x10

Đọc tiếp...
như tuyên trương 28 tháng 2 2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

số tuổi của đội trưởng là:

(22x11)-(20x10)=32(tuổi)

               đ\s: 32 tuổi

vậy thôi. lúc đầu mình cũng nghx bài này khó nữa

 

Đọc tiếp...
Chu Quyen Nhan 24 tháng 7 2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là :

11 + 9 = 20 ( phần )

Tổng số tuổi của nữ là :

22 x 11 = 242 ( tuổi ) _ vì tỉ lệ của nữ là 11 nên ta giải sử nữ có 11 người

tổng số tuổi của nam là :

32 x 9 = 288 ( tuổi ) _ vì tỉ lệ của nam là 9 nên giả sử có 9 người nam

tổng số tuổi của cả nhóm là :

242 + 288 = 530 ( tuổi )

trung bình số tuổi của cả nhóm là :

530 : 20 = 26,5 ( tuổi ) _ vì tổng số phần trong tỉ lệ là 20 nên giả sử có 20 người

ĐS :....

100 % ĐÚNG

Đọc tiếp...
Phan Nhật Hào 22 tháng 4 2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi tổ 38 quyển vở.

Đọc tiếp...
đặng khánh vũ 7 tháng 5 2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Tổ hai góp được số quyển vở là :

     36+2=38(quyển)

Tổ ba góp được số quyển vở là:

    38+2=40(quyển)

Trung bình cộng mỗi tổ quyên góp được bao nhiêu quyển vở là:

    (36+38+40):3=38(quyển)

         Đáp số : 38 quyển vở

Đọc tiếp...
Hà Hải Anh 7 tháng 5 2017 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Tổ hai góp được số vở là:

36+2=38(quyển)

Tổ ba góp được số vở là:

38+2=40(quyển)

Trung bình mỗi tổ quyên góp được số vở là:

(36+38+40):3=38(quyển)

                    Đáp số:38 quyển vở

Đọc tiếp...
Andy Trần 6 tháng 2 2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Số thứ tám là : 

( 17*8) - (16*9) =24

Đọc tiếp...
Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi 26 tháng 2 2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Số thứ 8 là :

    [17*8] - [16*7]= 24

            Đáp số : 24

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA LẠNH LÙNG 7 tháng 2 2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

số thứ 8 là :

(17 x 8 ) - (16 x 7 ) = 24

đs : 24

Andy Trần ơi , e sai rùi phải lấy 16 x 7 nha .

Trần Ngọc Quang ơi , bài này lớp 4 cũng làm được nhé ko phải lớp 7 đâu...........

Tk cho chị nha

Đọc tiếp...
Trương Anh Tú 12 tháng 12 2014 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

cach lam sao ha ban

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

😋 😋 😋 hoi dai

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số tự nhiên ấy là a và b
ucln(a,b)=c
bcnn(a,b)=d
suy ra a,b chia het cho c
d chia het cho a,b
suy ra d chia het cho c
đặt d=c.n
suy ra c.n+c=174
suy ra c.(n+1)=147
suy ra n+1=147/c
suy ra thuộc ư 147
tao lại có:
a+b/2=57
suy ra a+b=114
ucln a,b thuộc ư 147
giờ xét trường hợp ư của 147 rồi tự tìm a,b di

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng 3 tháng 2 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là:

   185 . 2 = 370

Số lớn là:

   (370 + 24) : 2 = 197

Số bé là:

   370 - 197 = 173

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 18 tháng 10 2018 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 số đó là :

 185 x 2 = 370

số lớn là :

  ( 370 + 24 ) : 2 = 197

số bé là :

  370 - 197 = 173

Đọc tiếp...
Vũ Thị Linh Trang 26 tháng 10 2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

                Giải

Tổng hai số lớn và số bé là :

                  185 x 2 = 370

Số lớn là :

                  ( 370 + 24 } : 2 = 197

Số bé là : 

                 370 - 197 = 173

                           Đáp số : số lớn : 197

                                          số bé : 173 .

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: