Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Quốc Cường 18/11 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

9 số chẵn liên tiếp có TBC là 68 thì số chẵn thứ 5 trong dãy đó là 68 

Ta dễ dàng tìm đc 9 số chẵn liên tiếp đó là 60,62,64,66,68,70,72,74,76 

Tích số chẵn đầu tiên và số chẵn cuối cùng của 9 số chẵn liên tiếp đó là: 60 x 76=4560 

Đọc tiếp...
nguyen hoang sinh 18/11 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

TBC = so o giua

ta dem nguoc lai:68,66,64,62,60

ta dem tiep:68,70,72,74,76

vay so chan dau la:60

vay so chan cuoi la:76

76x60=4560

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 05/11/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

đ/s ; 2003

k cho mk nhaNguyen newton

Đọc tiếp...
Kaito Kid 05/11/2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Giang Lê Trà My 05/11/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

tbc cua cac so tren la:

(2001+2002+2003+2004+2005)/5=2003

                                                     dap so:2003

Đọc tiếp...
nhất sông núi 05/11/2017 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm
 

Số tấn gạo ở 3 xe là:

3,8+4,3+4,5=12,6(tấn gạo)

Số tấn gạo 3 xe trung bình chở được là:

12,6:3=4,2(tấn gạo )

Đáp số :4,2tấn gạo


 

Đọc tiếp...
nguyễn trương minh hoàng 11/11/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

4,  2 tấn nha

Đọc tiếp...
hoanh sy viet ANH 05/11/2017 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

3,8 tấn =38 tạ .4,3tan=43 ta.4,5 tấn =45 tạ.

cả ba xe chở được số tạ gạo là:38+43+45=126.

trung bình mỗi xe chở được số tạ gạo là:126:3=43 ta

43ta=4,3 tan

k cho mình nha 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thanh Trúc 04/11/2017 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là :

62 x 3 = 186

Số thứ nhất là :

186 - 115 = 71

Số thứ 2 là : 

123 - 71 = 52

Số thứ 3 là :

115 - 52 = 63

ĐS : Số thứ nhất : 71

        Số thứ 2 : 52 

         Số thứ 3 : 63

Mọi người tk cho mik nha

Đọc tiếp...
nguyễn minh ngọc 04/11/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số : 62 x 3 = 186 

Ta có : số thứ nhất : a ; số 2 : b ; số 3 : c

a + b = 123

b +c = 115

=> a + b + b + c = 123 +115 = 238

=> Số thứ 2 : 238 - 186 = 52

=> Số thứ 3 : 115 - 52 = 63

=> Số thứ 1 : 123 - 52 = 71 

Đọc tiếp...
Phan Nhật Bảo 31/10/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

5 số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị nên hiệu 5 số là 1

Tổng của 5 số là:

      2017x5=10085

Số lớn là:

     (10085+1):2=5043

Số hạng thứ 4 là:

     5043-1=5042

........................

đáp số:5043;5042;5041;5040;5039

Đọc tiếp...
Navy Đỗ 30/10/2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

(9+9,5+9) :3=9,16

Đọc tiếp...
nguyễn trương minh hoàng 11/11/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

27, 5 nha

Đọc tiếp...
Newton 30/10/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng là: (9+ 9.5 +9 ) :3 = 9,1(6)

Đọc là: chín phẩy một chu kì sáu

Đọc tiếp...
0o0 EDM 0o0 30/10/2017 lúc 05:51
Báo cáo sai phạm

540 1260 A B C

mk vẽ hơi xấu nha sorry ^^ 

nhìn vào sơ đồ thì ta thấy được 2 phần của B và 540 người là 1260 người

2 lần học sinh của xã  C là :

1260 - 540 = 720 ( HS )

số học sinh của xã C là : 

720 : 2 = 360 ( HS )

trung bình cộng số học sinh ba xã là :

360 x 3 = 1080 ( HS )

số học sinh xã A là :

1080 - 540 = 540 ( HS )

số học sinh xã B là :

1080 + 1260 = 2340 ( HS )
ĐS:...

kiểm tra :

tổng số HS 3 xã : 540 + 360 + 2340 = 3240 ( HS ) , 1080 x 3 = 3240 ( đúng )

qua các phép tính trên thì chắc cậu cũng biết đúng rồi nhỉ 

Đọc tiếp...
Minh 29/10/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

các bạn giải nhanh hộ mình. Mình đang gấp

Đọc tiếp...
Guen Hana Jetto ChiChi 29/10/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

a) 348 ; 384 ; 438 ; 483 ;834 ; 843

b) \(\frac{384+348+438+483+834+843}{6}=555\)

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 26/10/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

a) Tất cả các chữ số đó là:

348, 384, 438, 483, 834, 843

b) Trung bình các số đó là:

(348+384+438+483+834+843):6=555

Đáp số: 555

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Lâm 26/10/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

834;843;438;483;348;384;

8+4+3:3

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 19/10/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

tổng là 5050 k tui nha

Đọc tiếp...
I want to be a famous doctor 19/10/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là :

( 99 - 0 ) : 1 + 1 = 99 ( ssh )

Tổng 100 số TN đầu tiên là:

( 99 + 0 ) x 99 : 2 = 4900,5

Đáp số :4900,5

Đọc tiếp...
Pikachu 19/10/2017 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Số hạng của 100 số đầu tiên là : ( 100 -1 ) : 1 + 1 =100

Tổng 100 số hạng đầu tiên là : ( 1+ 100 ) x 100 : 2 = 5050

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 19/10/2017 lúc 06:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\)

5 tê + 5 tê = 10 tê

Câu này dễ mà

Đọc tiếp...
nghiem thi hong anh 20/10/2017 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

1/2+1/2=2/4va 5te+5te =10te

Đọc tiếp...
Công chúa ánh dương 18/10/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

AI ĐÚNG THÌ K KHÔNG ĐÚNG KHÔNG K

Đọc tiếp...
Diệp Băng Dao 17/10/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

3 số đó là : 4,5 và 6.

Chúc bn hok giỏi!

Đọc tiếp...
Lưu Hương Anh 17/10/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

giúp mk bài giải nah

Đọc tiếp...
Oops Killer 15/10/2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là :

    14 x 3 = 42 

Tổng của số thứ thứ nhất và số thứ hai là :

    12 x 2 = 24 

Số thứ ba là :

    42 - 24 = 18

          Đáp số :...

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 15/10/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Tổng của ba số là:

14 x 3 = 42

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 

12 x 2 = 24

Số thứ ba là:

42 - 24 = 18

Đ/S: 18

Đọc tiếp...
nguyễn trương minh hoàng 11/11/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

số thứ ba là 18

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 15/10/2017 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Tổng hai số đó là:

68 x 2 = 136 

Số lớn là : ( 136 + 12 ) : 2 = 74

Số bé là: 136 - 74 = 62

Đáp số: Số lớn: 74

Số bé: 62

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Trường 15/10/2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

số bé 62

số lớn 74

Đọc tiếp...
hue 15/10/2017 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm
giải ra nhé 
  
  
Đọc tiếp...
Shalala 22222 21/07/2015 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của B và 98, 125 là:

(98 + 125 + 19) : 2 = 121

Số B là:

121 + 19 = 140

Đáp số: 140

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 15/10/2017 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

B la 140

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 14/10/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là:

125 x 2 = 250

Số lớn là:

( 250 + 32 ) : 2 = 141 

Số bé là: 

250 - 141 = 109

Đ/S: Số lớn: 141

        Số bé: 109

Đọc tiếp...
SKT T1 14/10/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là:

125x2=250

số bé là :

(250-32):2=109

số lớn là:

250-109=141

  Đáp số

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 24/10/2017 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là:

125x 2= 250

Số bé là:

( 250- 32): 2= 109

Số lớn là:

109+ 32= 141

Đáp số: Số bé: 109.

Số lớn: 141.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 26/07/2015 lúc 06:47
Báo cáo sai phạm

Ví dụ như: 2 ; 4 ; 6

0 ; 4 ; 8

.........

Đọc tiếp...
kudo shinichi 14/10/2017 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

 là : 0,2,4,6,8,10,12,14,16,v.v....

Đọc tiếp...
nguyen huu quyet 14/10/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

ta có các số chẵn là 0,2,4,6,8.nên các số đó là 2,4,6  0,4,8....

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 04/01/2015 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

TBC 2321 =》 TỔNG 2321 X 2 = 4642

HIỆU 4000

SB = 321

SL = 4321

Đọc tiếp...
Hà Đức Huy 03/11/2016 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

so be la 321

so lon la 4321

Đọc tiếp...
nguyenphuongtrinh 04/08/2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

tổng của hai số là 2321 nhân 2 = 4642

số lón hơn số bé là 4000

số lớn là (4642 cộng 4000) chia 2 = 4321

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: