Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Văn Tính 30 tháng 6 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Kim Huế 27 tháng 6 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Nga 8 tháng 6 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số đầu là :

   92.5x2=185

tổng 2 số sau là:

   98+77=175

hiệu là:

   185-175=10

      Đ/s:10

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Khôi Nguyên 18 tháng 5 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

k cho mình nhé

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Khôi Nguyên 16 tháng 5 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

chọn k cho mk nha

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Khôi Nguyên 16 tháng 5 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

5 ô tô đầu chuyển được số tấn thực phẩm là:

36 x 5=180 ( tạ thực phẩm)= 18 tấn thực phẩm

4 ô tô sau chuyển được số tấn thực phẩm là:

45 x 4= 180 (tạ thực phẩm)=18 tấn

Số ô tô của công ti đó là:

5 + 4= 9( ô tô )

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tấn thực phẩm là:

( 18 + 18):9= 4 (tấn thực phẩm)

Đáp số: 4 tấn thực phẩm

Đọc tiếp...
Hoàng kim Oanh 2 tháng 5 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

        \(\left(36\times5+45\times4\right)\div9=40\)

Đổi 40 tạ = 4 tấn

    Vậy trung bình mỗi ô tô chuyển được 4 tấn thực phẩm

 #mik lm tắt nhá#

 #hoktot<3# 

Đọc tiếp...
Trần Vũ Tuấn Đạt 7 tháng 5 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

đáp án là 600

Đọc tiếp...
sakura kinomoto 6 tháng 5 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

đề ko có số bon mk ko giải đc

nếu ko có số thì bn bảo bọn mk làm ví dụ à

Đọc tiếp...
Dương Thùy Trâm 5 tháng 5 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

lấy số thực phẩm mà mỗi xe chở được công lại rồi chia ra

vd: xe 1 chở đc 300kg

xe 2 chở đc 500kg

xe 3 chở đc 400kg

trung bình là:(300+500+400):3+=?

nhớ phải cung đơn vị nha

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 10 tháng 5 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Giải

Có tất cả số ô tô để chuyển hàng là:

3 + 5 = 8 ( ô tô )

Lần đầu chuyển được số máy là:

16 x 3 = 48 ( máy )

Lần sau chuyển được số máy là:

24 x 5 = 120 ( máy )

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số máy là:

( 120 + 48 ) : 8 = 21 ( máy )

          Đ/S:

Đọc tiếp...
LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10 tháng 5 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

21 máy 

bạn ghi sai chữ bằng đó!

Đọc tiếp...
Trung Dũng 8 tháng 5 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm
Kiều Ngọc Hà 14 tháng 6 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Đáp án là số bé 85 nhé mình viết sai

Đọc tiếp...
Kiều Ngọc Hà 14 tháng 6 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

          Tổng của hai số đó là :

                       106 x 2 = 212

        Số lớn là

                      (212+42) : 2 = 127

        Số bé là :

                       212 - 127 = 100 

                                                  Đáp số : Số lớn : 127

                                                                  Số bé :  100

Đọc tiếp...
lee trang 12 tháng 4 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là a, số bé là b

Theo đề bài ta có: (a+b):2=106

                               a-b=42

=> a+b=106x2

           =212

Vậy số a là: (212+42):2=127

Số b là: 127-42=85

Vậy số lơn là 127, số bé là 85

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Khang 30 tháng 4 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

ta co trung binh cong cua 5 so le lien tiepla 101

=101la so o giua trong 5so

vay 5so do la 97;99;101;103;105

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đung roi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc tiếp...
Phạm Phương Duyên 11 tháng 4 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Ta có trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp lả 101

=>101 là số ở giữa trong 5 số

Vậy 5 số đó là 97;99;101;103;105

Đọc tiếp...
Quỳnh Baka 11 tháng 4 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Tổng của 5 số đó là : 101 . 5 = 505

Gọi 5 số cần tìm là a ; a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8

Ta có : a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 = 505

=> ( a + a + a + a + a ) + ( 2 + 4 + 6 + 8 ) = 505

=> 5a + 20 = 505

=> 5a = 485

=> a = 485 : 5 = 97

=> Số thứ nhất = 97

Số thứ hai = 97 + 2 = 99

Số thứ ba = 97 + 4 = 101

Số thứ tư = 97 + 6 = 103

Số thứ năm = 97 + 8 = 105

Vậy 5 số lẻ đó là 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Đọc tiếp...
Quỳnh Chi 4 tháng 4 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

                Giải 

 Tổng hai số là :

  123 x 2 = 246

Số lớn là :

 246 - 24 = 222

        Đáp số : 222

Đọc tiếp...
miku 3 tháng 4 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là : 

123 x 2 = 246 

số lớn là :

246 - 24 = 222

Đọc tiếp...
Napkin ( Fire Smoke Team ) 5 tháng 4 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

Là 222

Học tốt nhé bạn !

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Khánh Linh 31 tháng 3 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của hai số là: 100

Tổng của hai số là: 100 x2=200

Số thứ nhất là 99

Vậy số thứ hai là :200-99=101

Hok tốt nha

Đọc tiếp...
Trần Mạnh Quân 20 tháng 4 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm
101 nnnnnhhhhhaaaaa
Đọc tiếp...
lê thị ngọc thùy 31 tháng 3 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

là 101 nhé

Đọc tiếp...
Đỗ phương Trang 11 tháng 3 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Gọi 6 số chẵn liên tiếp là : 2k ; 2k+2 ; 2 k+4; 2k +6 ; 2k + 8 ; 2 k +10

 Ta có : (2k + 2k +2 +2k+4+2k+6+2k+8+2k+10)/6=2017

         2k+2k+2+2k+4+2k+6+2k+8+2k+10=2017x6

         (2k+2k+2k+2k+2k+2k)+(2+4+6+8+10)=12102

        12k+30=12102

        12k=12102-30

        12k=12072

        k=12072:12

       k=1006

Ta có trung bình cộng của 4 số đầu là

(2k+2k+2+2k+4+2k+6)/4

=(2x1006+2x1006+2+2x1006+4+2x1006+6)/4

=8060/4

=2015

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Huyền 11 tháng 3 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

tổng của 6 số chẵn là: 2017.6=12102

gọi 6 số chẵn liên tiếp là: n, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10

=> 6n+ 30 =12102

=> 6n=12102-30 

=>6n= 12072

=> n=2012

vậy 6 số chẵn liên tiếp là: 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022

Trung bình cộng của 4 số đầu là: (2012 + 2014 + 2016 + 2018) : 4 = 2015

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 11 tháng 3 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

tổng của 6 số chẵn đó là

2017 . 6=12102

vì số cuối và số đầu hơn nhau 12 đơn vị ; mà số 2017 là trung bình cộng nên =>

số đầu hơn số 2017 là 6 đơn vị

=>số  đầu là 

2017+6=2023

số cuối là

2023-12=2011

vậy 4 số đầu là 2017;2019;2021;2023

trung bình cộng của 4 số là

(2017+2019+2021+2023):4=2020

vậy trung bình của 4 số đầu là 2020

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 7 tháng 3 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

                                                    Giải

                                       Tổng của ba số là:

                                               18x3=54

Nếu lấy 4 đơn vị của số thứ hai thêm vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị của số thứ nhất thêm vào số thứ hai thì tổng 3 số vẫn là 54.

Vậy sau khi chuyển thì giá trị mỗi số là:

        54:3=18

Số thứ nhất là: 18+10=28

Số thứ hai là: 18+4-10=12

Số thứ ba là: 54-28-12=14

Đ/S:.....................................

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 7 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

18 x 3 = 54

Nếu lấy 4 đơn vị của số thứ hai thêm vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị của số thứ nhất thêm vào số thứ hai thì tổng của 3 số vẫn là 54.

Số thứ nhất là:

54 : 3 + 10 = 28

Số thứ 2 là : 

54 : 3 + 4 - 10 = 12

Số thứ 3 là:

54 : 3 - 4 = 14

                      Đ/S
# HOK TỐT #

Đọc tiếp...
wattif 7 tháng 3 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Tổng của ba số là:

18x3=54

Nếu lấy 4 đơn vị của số thứ hai thêm vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị của số thứ nhất thêm vào số thứ hai thì tổng 3 số vẫn là 54.

Vậy sau khi chuyển thì giá trị mỗi số là:

54:3=18

Số thứ nhất là:

18+10=28

Số thứ hai là:

18+4-10=12

Số thứ ba là:

54-28-12=14

đ/s

Đọc tiếp...
╰❥ ๖²⁴ʱ ïdöBóċLịċhღᏠᎮღ(๖ۣۜTεαмঌ๖ۣۜGĭá¢ঌ๖ۣۜQυỷ) 1 tháng 3 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Tổng tuổi bố và mẹ là:

35 x 2 = 70 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

21 x 2 = 42 (tuổi)

Tuổi của bố là:

70 - 42 = 28 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và con là:

22 x 2 = 44 (tuổi)

Tuổi của con là:

44 - 42 = 2 (tuổi)

Đáp số: Mẹ:42 tuổi      Bố:28 tuổi     Con:2 tuổi

Đọc tiếp...
肖战 24 tháng 2 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là:

         20.2=40

Số còn lại cần tìm là :

      40-30=10

         Đ/S...

Đọc tiếp...
Vương Đông Yết 26 tháng 2 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Tổng 2 số là:

20 . 2 = 40

Số cần tìm là:

40 - 30 = 10

Vậy số cần tìm là 10

Hok tốt!

Vuong Dong Yet

Đọc tiếp...
Ninh Quang Phong 9 tháng 4 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là ;

20.2=40

số kia là ;

40-30=10

Đ/S;10

Đọc tiếp...
Naa 25 tháng 2 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Tổn 2 số là :

8 x 2 = 16

Số kia là :

16 - 9 = 7

Vậy số kia là : 7

Đọc tiếp...
Vương Đông Yết 26 tháng 2 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Tổng 2 số là:

8 . 2 = 16

Số cần tìm là:

16 - 9 = 7

 Vậy số cần tìm là 7

Hok tốt!

Vuong Dong Yet

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Diệu Linh 24 tháng 2 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là:

      8x2=16

Số kia là:

      16-9=7

  Vậy số cần tìm là 7

Đọc tiếp...
ミ★ Đạt ★彡 19 tháng 2 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Gọi số cá của An, Bình, Chi lần lượt là \(a,b,c\left(a,b,c\inℕ^∗\right)\)

Theo bài ra ta có : \(\hept{\begin{cases}a+b+c=37\\\left(a+5\right)=b-3=c\end{cases}}\)

Khi An câu thêm được 5 con cá, Bình câu giảm đi 3 con cá thì số cá lúc đó là :

\(37+5-3=39\) ( con cá )

Số cá này ( 39 con cá ) được chia đề cho 3 bạn, do đó :

\(a+5=b-3=c=\frac{39}{3}=13\) ( con cá )

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+5=13\\b-3=13\\c=13\end{cases}}\) ( con cá ) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=8\\b=16\\c=13\end{cases}}\) ( con cá )

Vậy : An, Bình, Chi lần lượt câu được 8, 16, 13 con cá.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 18 tháng 2 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

12. 

Em tham khảo câu 12 tại link này 

Đọc tiếp...
Phạm Minh Quân 18 tháng 2 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

ai làm đúng mình cho

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: