Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lương Bảo Tiên 29/07/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh khối lớp 5 là 43 x 3 = 129 (học sinh)

Số học sinh lớp 5C có là 129 - (44 + 40) = 45 (học sinh)

Đọc tiếp...
Hiền 11/11 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

số học sinh lớp 5c là

[43 x 3 ] - [44+40 ] = 45 [học sinh]

đáp số 45 học sinh

Đọc tiếp...
SKT_NTT 21/09/2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

tổng hai số là :

123 x 2 = 246

số thứ nhất là số bé nhất có ba chữ số . vậy số thứ nhất là 102 

số thứ hai là :

246 - 102 = 144

Đáp số : 144

Đọc tiếp...
Baby Girl 20/10/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : Bài giải :

Tổng của 2 số là :

   123 x 2 = 246

Số thứ nhất là số bé nhất có ba chữ số , vậy số thứ nhất là : 100

Số thứ hai là :

     246 - 100 = 146

                  Đáp số : 146

Bài 2 : Bài giải :

Tổng của hai số là :

     135 x 2 = 270

Số thứ nhất là :

      270 : ( 4+1 ) x 4 = 216

Số thứ hai là : 

      270 - 216 = 54 

              Đáp số : Số thứ nhất : 216

                             Số thứ hai : 54

Đọc tiếp...
Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA 12/10/2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Tổng hai số là:

  123x2=246

Số bé nhất có 3 chữ số là: 100

Số thứ hai là:

  246-100=146

       Đáp số:146

Đọc tiếp...
Phan thị lành 31/07/2015 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Tuần lễ sau bán được số mét vải là:

178,25 + 147,5 = 325,75        (m)

Cả hai tuần lễ bán được số mét vải là;

178,25 + 325,75 = 504         (m)

Vì mỗi tuần lễ cửa hàng đó bán được 6 ngày, vậy 2 tuần lễ cửa hàng đó bán được số ngày là:

6 + 6 = 12   ( ngày )

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được:

504 : 12 = 42  ( m )

       Đ/S: 42m vải

Có thể làm gộp

Tuần lễ sau bán được số mét vải là:

178,25 + 147,5 = 325,75 (m)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số mét vải là:

( 178,25 + 325,75) : (6+6) = 42 (m)

   Đ/S: 42m vải

Đọc tiếp...
lê trúc my 21/11/2016 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

tính kiểu gì ra 504 vậy?

Đọc tiếp...
0o0 khùng mà 0o0 10/07/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

6 học sinh thì tổng số điểm là 

75x6=450(điểm)

Nếu không tính điểm bạn Hoàng thì tổng số điểm của 5 học sinh là 

72x5=360(điểm)

 Điểm của bạn Hoàng là 

450-360=90(điểm)

   Đáp số 90 điểm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 10/07/2017 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Tổng điểm của 6 học sinh :

75 x 6 = 450 điểm 

Tổng điểm của 5 học sinh trừ HOàng :

72 x 5 = 360 điểm

Số điểm của Hoàng đạt được :

450 - 360 = 90 điểm

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 10/07/2017 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

tổng số điểm của 6 học sinh

75.6==450 điểm

tổng điểm của 5 trừ bạn hoàng ra

72.5=360 điểm

số điểm hoàng đạt được là

450-360=90 điểm

Đáp số.........

Đọc tiếp...
dương minh tuến 25/06/2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Đổi : 3 tạ 56 kg = 356 kg

         3 yến = 30 kg

Chuyến sau ô tô chở được số ki - lô - gam là : 356 + 30 = 386 (kg)

Trung bình mỗi chuyến là : (356 + 386) : 2 = 371 (kg)

Đáp số : 371 kg 

Đọc tiếp...
Trịnh Mai Phương 25/06/2015 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

3 tạ 56 kg =3056kg              3 yến=0,3kg

TRung bình mỗi chuyễn ô tô đó chở đc là :

[3056+(3056+0,3)]:2=3056,15(kg)

Đáp số 3056,15 kg muối 

kick đúng cho mik nhá

Đọc tiếp...
Dương Thanh Hằng 28/10/2018 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
ღ_Ngốk_ღ 27/10/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Lần đầu ô tô đó trở được số máy bay là :

              16 x 3 = 48 ( máy )

Lần sau ô tô đó trở được số máy bay là :

                 24 x 5 = 120 ( máy )

Trung bình mỗi ô tô chở được số máy bay là :

              ( 120 + 48 ) : ( 3 + 5 ) = 21 ( máy )

                         Đ/s : ...

Mik biết lm mỗi cách này 

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
oOo _ Virgo _ oOo 30/09/2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 phân số ban đầu là : \(\frac{7}{8}\times2=\frac{7}{4}\)

Tổng 2 phân số lúc sau khi tăng phân số thứ 2 là : \(\frac{17}{8}\times2=\frac{17}{4}\)

Phân số thứ 2 tc khi tăng là : \(\left(\frac{17}{4}-\frac{7}{4}\right):2=\frac{5}{4}\)

Vậy phân số thứ 1 là : \(\frac{7}{4}-\frac{5}{4}=\frac{1}{2}\)

Vậy phân số thứ 1 là : \(\frac{1}{2}\)

Phân số thứ 2 là : \(\frac{5}{4}\)

k mk nhak

Đọc tiếp...
Jang Ha Na 18/08/2015 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Minh 18/08/2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Andrea 19/01/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Thanks nhaa ! :v

Đọc tiếp...
trần tú uyên 23/10/2018 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất :225

số thứ hai:168

số thứ ba:75

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 23/10/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là 156*3=468

nếu + số thứ hau 57 đơn vị thì tổng là 468+57=525

số thứ nhất là 525/(3+3+1)*3=215

còn lại tự tính nhé

Đọc tiếp...
Barbie 18/12/2016 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

trời thế mà cũng nói

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 20/10/2018 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là :

92 x 3 = 276

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là :

276 - 72 = 204

Số thứ nhất là :

( 204 - 18 ) : 2 = 93

Số thứ ba là :

93 + 18 = 111

Đáp số : ....

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Vuong Quan 20/10/2018 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Giải:

tổng ba số là:92*3=276

Tổng số thứ nhất và số thứ 3 là:276-72=204

Số thứ nhất là:(204-18):2=93

Số thứ ba là:93+18=111

Đáp số:số thứ nhất:93

            số thứ 3:111

Đọc tiếp...
nguyễn thị hà châu 20/10/2018 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

tổng của ba số là: 92 x 3 =276

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là: 276 - 72 = 204

số thứ 1 là: (204 + 18) : 2 =111

số thứ 3 là : 204 - 111= 93

Đáp số : số thứ 1: 111

               số thứ 3: 93

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 19/10/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có hai chữ số là : 99

tổng 2 số là : 99 x 2 = 198

số còn lại là : 198 - 150 = 48

   đ/s : ....

Đọc tiếp...
Thùy Dung 19/10/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 2 chữ số là:99

Tổng của hai số đó là:

99.2=198

Số bé là:

198-150=48

Đ/s.....

k nha

Học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Thị Linh Trang 26/10/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

                                        Giải

Số lớn nhất có hai chữ số là : 99

Tổng của số lớn và số bé là :

                99 x 2 = 198 

Số bé là : 

                198 - 150 = 48 

                          Đáp số : 48 .

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 18/10/2018 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 số đó là :

 185 x 2 = 370

số lớn là :

  ( 370 + 24 ) : 2 = 197

số bé là :

  370 - 197 = 173

Đọc tiếp...
Vũ Thị Linh Trang 26/10/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

                Giải

Tổng hai số lớn và số bé là :

                  185 x 2 = 370

Số lớn là :

                  ( 370 + 24 } : 2 = 197

Số bé là : 

                 370 - 197 = 173

                           Đáp số : số lớn : 197

                                          số bé : 173 .

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 18/10/2018 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là:

   185 . 2 = 370

Số lớn là:

   (370 + 24) : 2 = 197

Số bé là:

   370 - 197 = 173

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Vũ Thị Linh Trang 26/10/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

                 Giải

Hồng có số nhãn vở là :

           ( 12 + 14 } : 2 = 13 ( nhãn vở }

Huệ có số nhãn vở là :

          ( 12 + 14 + 13 } : 3 = 13 ( nhãn vở }

                           Đáp số : 13 nhãn vở .

Đọc tiếp...
Lisa lovely 17/10/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

các bạn làm sai hết rồi

Đọc tiếp...
Enderkio _TM 17/10/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

TB cộng của Cúc và Đào(số NV của Hồng) = (12+14):2=13

Suy ra: Số NV của Huệ= (12+14+13):3=13

Vậy: Huệ có 13 nhãn vở

Đọc tiếp...
Vũ Thị Linh Trang 26/10/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

             Giải

Đổi : 145 tạ = 14500 kg

Xe thứ hai chở được số ki - lô - gam hàng là :

                    14500 - 200 = 14300 ( kg }

Trung bình mỗi xe chở được số tạ hàng là :

                     ( 14500 + 14300 } : 2 =  14400 kg = 144 tạ

                                            Đáp số : 144 tạ hàng .

Đọc tiếp...
hoànvipzz 17/10/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Đổi145tạ=14500kg

Xe thứ 2 chở được số hàng là

         14500-200=14300

Trung bình cộng mỗi xe chở được số tạ hàng là

         (14500+14300):2=14400(kg)=144 tạ

     Vậy trung bình cộng mỗi xe chở được 144 tạ hàng

Đọc tiếp...
Yến Nhi Nguyễn 17/10/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

200kg=2 tạ

số tạ hàng xe thứ hai chở được là: 145-2=143 tạ

Trung bình mỗi xe chở được là: ( 145+143):2=144 tạ

Đọc tiếp...
Vũ Thị Linh Trang 26/10/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

                                     Giải

Trung bình  các số 30 và 298124 là :

                     ( 30 + 298124 } : 2 = 149077

                                       Đáp số : 149077 .

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 14/10/2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Trung bình cộng hai số trên là:

        (30 + 298124) : 2 = 149 077

Học tốt!

Đọc tiếp...
Võ Hoàng Nguyên 09/10/2018 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

bằng 149077

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: