Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Trung bình cộng


 Doris  ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 16 tháng 9 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

 giải 

tổng của 3 số là :

\(150\cdot3=450\)

số cần tìm là :

\(450-49-50=351\)

đáp số : 351

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 16 tháng 9 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

                   Bài giải

Tổng của ba số là :

\(150\times3=450.\)

Số kia là :

\(450-49-50=351.\)

                               Đáp số : 351.

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 16 tháng 9 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Tổng ba số là 

150 x 3 = 450 

Số còn lại là 

450 - 49 - 50 = 351  

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 4 tháng 9 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Một lớp học yêu cây.

Bg

Số cây tổ hai trồng được là:

   15 + 4 = 19 (cây)

Gọi số cây tổ 3 trồng được là x  (x là số tự nhiên khác 0)

Theo đề bài: (15 + 19 + x) : 3 + 6 = x

=> 34 + x = (x - 6) nhân 3

=> 34 + x = 3 nhân x - 3 nhân 6

=> 34 + x = 3 nhân x - 18

=> 34 + 18 = 3 nhân x - x

=> 52 = 2 nhân x

=> x = 26

Vậy tổ 3 trồng được 26 cây.

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 4 tháng 9 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

                    Bài giải

Tổ 2 trồng được :

\(\text{15+4=19(Cây)}.\)

Gọi số cây tổ 3 trồng được là x ; ta có :

\(\left(15+19+x\right)\div3+6=x\)

=> x=26

Vậy tổ 3 trồng được 26 cây.

Đọc tiếp...
MINH PHUC DANG NGUYEN MINH PHUC DANG NGUYEN 28 tháng 8 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng số sản phẩm của tổ A,B,C,Dx2 là :

      540 + 280 = 780 ( sản phẩm ) 

Trung bình cộng số sản phẩm của tổ D làm được là : 

      (780 -540) : 2 = 120 ( sản phẩm )

Trung bình công số sản phẩm của tổ A làm được là :

       280 - 120 = 160 (sản phẩm ) 

                    Đáp số : tổ a làm được 160 sản phẩm

Đọc tiếp...
MINH PHUC DANG NGUYEN MINH PHUC DANG NGUYEN 28 tháng 8 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Chừ tí mình làm

Đọc tiếp...
Chu Minh Anh Chu Minh Anh 21 tháng 8 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

hs khối 4 :920 hs

Đọc tiếp...
Tín Lê Minh Tín Lê Minh 21 tháng 8 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Số học sinh khối lớp 3:

210 + 24 = 234 ( học sinh )

Số học sinh khối lớp 4:

234 + 12 = 246 ( học sinh )

Gọi số học sinh lớp 5 là x:

Số học sinh lớp 5:

(210+234+246+x):4=x

210+234+246+x=(x*4)

210+234+246    =(x*4)-x

210+234+246    =x*3

690                    =x*3

=>x=690:3=230( học sinh )

( Mình giải theo cách của mk nha)

Đọc tiếp...
BBIILLLLYY BBIILLLLYY 21 tháng 8 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

số hs khối lớp 3 là : 

210 + 24 = 234 ( hs )

số hs khối lớp 4 là :

234 + 12 = 246 ( hs ) 

số hs khối 5 là :

( 210 + 234 + 246 ) : ( 4 - 1 ) = 230 ( hs )

cả 4 khối có số hs là :

230 + 210 +234 + 246 = 920 ( hs )

đáp số :  hs 4 khối : 920 hs 

Đọc tiếp...
BBIILLLLYY BBIILLLLYY 17 tháng 8 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

bài 1 

tbc của dãy số chính bằng tbc của số đầu và số cuối của dãy số

tbc của dãy số trên là :

( 89 +1 ) : 2 = 45 

đáp số : 45 

bài 2 

3 ô tô đầu chở được số máy là:

30 * 3= 90 ( máy )

5 ô tô sau chở được số máy là :

22**5= 110 ( máy )

tb mỗi ô tô chở được số máy là :

( 110 +90 ) : ( 3+5 )=  25 ( máy )

đáp số : 25 máy 

bài 3  số lớn gấp đôi số bé hay số bé = 1/2 số lớn

tổng của 2 số là 

18 *2 = 36 

số lớn là :

36 : ( 1+2 ) * 2 = 24 

số bé là :

36-24 = 12 

đáp số : sl : 24 

sb : 12 

đúng không ???

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 17 tháng 8 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Bài 2 :

Lần đầu 3 ô tô chở được số máy bơm là :

30 x 3 = 90 ( máy bơm )

Lần sau 5 ô tô chở được số máy bơm là :

22 x 5 = `110 ( máy bơm )

Số ô tô chở máy bơm là :

3 + 5 = 8 ( ô tô )

Trung bình mỗi ô tô chở được số máy bơm là :

( 90 + 110 ) : 8 = 25 ( máy bơm )

Đáp số : 25 máy bơm

Bài 3 :

Tổng 2 số là :

18 x 2 = 36

Số bé là :

30 : ( 2 + 1 ) = 10

Số lớn là :

30 - 10 = 20

Đáp số : Số bé 10

             Số lớn 20

Còn bài 1 thì thì mình hơi thắc mắc nên lúc nào có đáp án mình sẽ gửi cho bạn

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương Trần Thanh Phương 20 tháng 8 lúc 7:21
Báo cáo sai phạm

Cái này ai trả biết

Đọc tiếp...
Lê Anh Thư Lê Anh Thư 17 tháng 8 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Mình cảm ơn hai bạn nhé!!!❤️❤️

Đọc tiếp...
ミ★DV_TT^^★彡 ミ★DV_TT^^★彡 CTV 17 tháng 8 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Vì chiều cao trung bình của 4 em nam và 3 em nữa là \(160cm\) nên tổng chiều cao của 4 em nam và 3 em nữ đó là :

\(160\times\left(3+4\right)=1120\left(cm\right)\)

Tổng chiều cao của 4 em nam, 3 em nữ và một em nữa khác cao \(120cm\) là :

\(1120+120=1240\left(cm\right)\)

Vậy chiều cao trung bình của cả 4 em nam và 4 em nữ là :

\(1240:\left(4+4\right)=155\left(cm\right)\)

Đáp số : \(155cm\)

Đọc tiếp...
BBIILLLLYY BBIILLLLYY 17 tháng 8 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

tổng số đo chiều cao của 4 e nam và 3 e nữ là :

160 * ( 4 +3 ) = 1120( cm )

chiều cao tb của 4 em nam và 4 em nữ là :

(1120 + 120 ) :( 4 +4 ) =  155 ( cm )

đáp số 155 cm

đúng không ???

Đọc tiếp...
꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ ꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ 25 tháng 7 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

trả lời :

Số bi của Bình là :

20 : 2 = 10 ( viên )

Số bi của Chi là :

( 20 + 10 + 6 ) : 2 + 6 = 24 ( viên )

     Đáp số : 24 viên

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 25 tháng 7 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Bg

Số viên bi của Bình là:

   \(20\times\frac{1}{2}=10\)(viên bi)

Gọi số viên bi của Chi là x (viên bi) (x là số tự nhiên khác 0)

Theo đề bài: (20 + 10 + x) : 3 + 6 = x

                     (30 + x) : 3 + 6         = x

                      30 : 3 + x : 3 + 6     = x

                      10 + x : 3 + 6          = x

                      10 + 6 + x : 3          = x

                      16 + x : 3                = x

                              x : 3                = x - 16

=> x - 16 - x : 3 = 0

=>  x - 16 - x nhân \(\frac{1}{3}\)= 0

      x - x nhân \(\frac{1}{3}\)- 16 = 0

      x nhân \(\frac{2}{3}\)- 16      = 0

     x nhân \(\frac{2}{3}\)             = 16

     x                                = 24

Vậy Chi có 24 viên bi

Đọc tiếp...
Hà Minh Nguyệt Hà Minh Nguyệt 25 tháng 7 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

số bi của Bình là: 20 : 2 = 10 (viên)

Chi có số bi hơn mức TBC của 3 bạn là 6 viên tức là An và Bình phải 'bù' cho Chi 6 viên bi.

TBC số bi của 3 bạn là: (20+10-6) : 2 = 12 (viên)

Chi có số bi là: 12- 6 = 6 (viên)

Đọc tiếp...
Hoàng kim Oanh Hoàng kim Oanh 2 tháng 5 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

        \(\left(36\times5+45\times4\right)\div9=40\)

Đổi 40 tạ = 4 tấn

    Vậy trung bình mỗi ô tô chuyển được 4 tấn thực phẩm

 #mik lm tắt nhá#

 #hoktot<3# 

Đọc tiếp...
Trần Vũ Tuấn Đạt Trần Vũ Tuấn Đạt 7 tháng 5 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

đáp án là 600

Đọc tiếp...
sakura kinomoto sakura kinomoto 6 tháng 5 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

đề ko có số bon mk ko giải đc

nếu ko có số thì bn bảo bọn mk làm ví dụ à

Đọc tiếp...
Dương Thùy Trâm Dương Thùy Trâm 5 tháng 5 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

lấy số thực phẩm mà mỗi xe chở được công lại rồi chia ra

vd: xe 1 chở đc 300kg

xe 2 chở đc 500kg

xe 3 chở đc 400kg

trung bình là:(300+500+400):3+=?

nhớ phải cung đơn vị nha

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà Trần Thu Hà 10 tháng 5 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Giải

Có tất cả số ô tô để chuyển hàng là:

3 + 5 = 8 ( ô tô )

Lần đầu chuyển được số máy là:

16 x 3 = 48 ( máy )

Lần sau chuyển được số máy là:

24 x 5 = 120 ( máy )

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số máy là:

( 120 + 48 ) : 8 = 21 ( máy )

          Đ/S:

Đọc tiếp...
LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10 tháng 5 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

21 máy 

bạn ghi sai chữ bằng đó!

Đọc tiếp...
Trung Dũng Trung Dũng 8 tháng 5 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm
Đỗ Thị Hoàng Yến Đỗ Thị Hoàng Yến 8 tháng 7 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :

    ( 106 + 42 ) : 2 = 74

Số bé là :

      106 - 74 = 32

Đáp số : Số lớn : 74

               Số bé :   32

Đọc tiếp...
Kiều Ngọc Hà Kiều Ngọc Hà 14 tháng 6 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Đáp án là số bé 85 nhé mình viết sai

Đọc tiếp...
Kiều Ngọc Hà Kiều Ngọc Hà 14 tháng 6 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

          Tổng của hai số đó là :

                       106 x 2 = 212

        Số lớn là

                      (212+42) : 2 = 127

        Số bé là :

                       212 - 127 = 100 

                                                  Đáp số : Số lớn : 127

                                                                  Số bé :  100

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Khang Nguyễn Minh Khang 30 tháng 4 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

ta co trung binh cong cua 5 so le lien tiepla 101

=101la so o giua trong 5so

vay 5so do la 97;99;101;103;105

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đung roi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc tiếp...
Phạm Phương Duyên Phạm Phương Duyên 11 tháng 4 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Ta có trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp lả 101

=>101 là số ở giữa trong 5 số

Vậy 5 số đó là 97;99;101;103;105

Đọc tiếp...
Quỳnh Baka Quỳnh Baka 11 tháng 4 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Tổng của 5 số đó là : 101 . 5 = 505

Gọi 5 số cần tìm là a ; a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8

Ta có : a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 = 505

=> ( a + a + a + a + a ) + ( 2 + 4 + 6 + 8 ) = 505

=> 5a + 20 = 505

=> 5a = 485

=> a = 485 : 5 = 97

=> Số thứ nhất = 97

Số thứ hai = 97 + 2 = 99

Số thứ ba = 97 + 4 = 101

Số thứ tư = 97 + 6 = 103

Số thứ năm = 97 + 8 = 105

Vậy 5 số lẻ đó là 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Đọc tiếp...
Quỳnh Chi Quỳnh Chi 4 tháng 4 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

                Giải 

 Tổng hai số là :

  123 x 2 = 246

Số lớn là :

 246 - 24 = 222

        Đáp số : 222

Đọc tiếp...
miku miku 3 tháng 4 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là : 

123 x 2 = 246 

số lớn là :

246 - 24 = 222

Đọc tiếp...
Napkin ( Fire Smoke Team ) Napkin ( Fire Smoke Team ) 5 tháng 4 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

Là 222

Học tốt nhé bạn !

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Khánh Linh Nguyễn Lê Khánh Linh 31 tháng 3 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của hai số là: 100

Tổng của hai số là: 100 x2=200

Số thứ nhất là 99

Vậy số thứ hai là :200-99=101

Hok tốt nha

Đọc tiếp...
Trần Mạnh Quân Trần Mạnh Quân 20 tháng 4 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm
101 nnnnnhhhhhaaaaa
Đọc tiếp...
lê thị ngọc thùy lê thị ngọc thùy 31 tháng 3 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

là 101 nhé

Đọc tiếp...
Đỗ phương Trang Đỗ phương Trang 11 tháng 3 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Gọi 6 số chẵn liên tiếp là : 2k ; 2k+2 ; 2 k+4; 2k +6 ; 2k + 8 ; 2 k +10

 Ta có : (2k + 2k +2 +2k+4+2k+6+2k+8+2k+10)/6=2017

         2k+2k+2+2k+4+2k+6+2k+8+2k+10=2017x6

         (2k+2k+2k+2k+2k+2k)+(2+4+6+8+10)=12102

        12k+30=12102

        12k=12102-30

        12k=12072

        k=12072:12

       k=1006

Ta có trung bình cộng của 4 số đầu là

(2k+2k+2+2k+4+2k+6)/4

=(2x1006+2x1006+2+2x1006+4+2x1006+6)/4

=8060/4

=2015

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Huyền Hoàng Khánh Huyền 11 tháng 3 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

tổng của 6 số chẵn là: 2017.6=12102

gọi 6 số chẵn liên tiếp là: n, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10

=> 6n+ 30 =12102

=> 6n=12102-30 

=>6n= 12072

=> n=2012

vậy 6 số chẵn liên tiếp là: 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022

Trung bình cộng của 4 số đầu là: (2012 + 2014 + 2016 + 2018) : 4 = 2015

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân Đoàn Thị Cẩm Vân 11 tháng 3 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

tổng của 6 số chẵn đó là

2017 . 6=12102

vì số cuối và số đầu hơn nhau 12 đơn vị ; mà số 2017 là trung bình cộng nên =>

số đầu hơn số 2017 là 6 đơn vị

=>số  đầu là 

2017+6=2023

số cuối là

2023-12=2011

vậy 4 số đầu là 2017;2019;2021;2023

trung bình cộng của 4 số là

(2017+2019+2021+2023):4=2020

vậy trung bình của 4 số đầu là 2020

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: