Giúp tôi giải toán


Chu Quyen Nhan Hôm qua lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là :

11 + 9 = 20 ( phần )

Tổng số tuổi của nữ là :

22 x 11 = 242 ( tuổi ) _ vì tỉ lệ của nữ là 11 nên ta giải sử nữ có 11 người

tổng số tuổi của nam là :

32 x 9 = 288 ( tuổi ) _ vì tỉ lệ của nam là 9 nên giả sử có 9 người nam

tổng số tuổi của cả nhóm là :

242 + 288 = 530 ( tuổi )

trung bình số tuổi của cả nhóm là :

530 : 20 = 26,5 ( tuổi ) _ vì tổng số phần trong tỉ lệ là 20 nên giả sử có 20 người

ĐS :....

100 % ĐÚNG

Trần Khánh Linh 18/07/2017 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

tổng của hai số đó là: 15.2=30

Số bé là: 30:(2+1)=10

Số lớn là: 30-10=20

nguyễn vũ thế vinh 20/07 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 số là:

15+15=30

số bé là:

30:(1+2)=10

số lớn là:

30-10=20

  1. đáp số:số bé:10
  2. số lớn:20
nguyen dao bao ngoc 18/07/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :20

Số bé là :10

Marissa Briana 18/07/2017 lúc 08:21
Báo cáo sai phạm

bài 1

a, trung bình cộng các số tự nhiên  từ 20 đến 38 là:

(20 + 38 ): 2 = 29

b, có số số hạng là:

(80 - 30 ) : 2 + 1 = 26

tổng dãy số là:

(80 + 30) x 26 : 2 =1430

trung bình cộng của các số tự nhiên chẵn liên tiếp từ 30 đến 80 là :

1430 : 26= 55

bài 2

để trung bình điểm kiểm tra cả tháng của An là 8 thì cả tháng đó An phải đạt được:

15 x 8 = 120 điểm

10 bài kiểm tra của An có số điểm là:

7 x 10 = 70 điểm

5 bài kiểm tra còn lại phải đạt là:

120 - 70 = 50 điêm

vậy mỗi bài kiểm tra còn lại An phải đạt:

50 : 5 = 10 điểm

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 17/07/2017 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

 HD: 10 số lẻ liên tiếp là 10 số cách đều nhau 2 đơn vị.

Vậy TBC của 10 số đó bằng tổng của mỗi cặp số cách đều 2 đầu của dãy số.

Tổng cặp số thứ 5 của dãy số(cặp số ở chính giữa của dãy số)cũng có BC là 1326 nên số thứ 5 và số thứ 6 của dãy số là 1325 và

1327. 

Vậy 10 số cần tìm đó là: 2307 ; 2309 ; 2311 ; 2313 ; 2315 ; 2317 ; 2319 ; 2321 ; 2323 ; 2325 .

kiệt đẹp trai 02/08/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

=>số ở giữa 10 số đó là:2316

vậy các số cần tìm là:

2307,2309,2311,2313,2315,2317,2319,2321,2323,2323

Nguyễn Việt Hoàng CTV 17/07/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 bán được: \(120\times\frac{1}{2}=60\left(m\right)\)

Ngày thứ 3 bán được: \(120\times2=240\left(m\right)\)

Trung bình mỗi ngày bán được: \(\left(120+60+240\right)\div3=140\left(m\right)\)

Đ/s: ... 

Pham Ngoc Anh 17/07/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Ngày 2 bán đc số m vải là: \(120\times\frac{1}{2}=60\left(m\right)\)

Ngày 3 bán đc số m vải là: \(120\times2=240\left(m\right)\)

Trung bình mỗi ngày bán đc số m vải là: \(\left(120+60+240\right):3=140\left(m\right)\)

                                   Đáp số: 140 m vải

Hoàng Thị Bảo Yến 17/07/2017 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

 Ngày thứ hai bán được là:                                                                                                                                                                                        120 * 1/2 = 60 [ m ]                                                                                                                                                                                              Ngày thứ ba bán được là ;                                                                                                                                                                                        120 * 2 = 240 [ m ]                                                                                                                                                                                               Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán là:                                                                                                                                                          [ 120 + 60 + 240 ] : 3 = 140 [ m ]                                                                                                                                                                              đáp số: 140 m

Lê Thị Mỹ Linh 05/01/2015 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

                                                       Bài giải

                                               TBC số bi của 3 bạn là :

                                                   ( 18 + 16 - 2 ) : 2 = 16 ( viên )

                                               Hùng có số bi là :

                                                      16 - 2 = 14 ( viên )

                                                     Vậy Hùng có số bi là 14.

nguyen mai linh 04/12/2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

TBC số bi của 3 bạn là:

    [18+16-2]:2=16 [viên]

Hùng có số bi là:

Phan Anh Tuấn 16/07/2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

TBC số bi của 3 người là

 (18+16-2):2=16(viên)

Hùng có số bi là

16-2=14(viên)

Đ/S: 14 viên

nguyen huyen trang 25/09/2014 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Hòa có số bi là :

(18+16) : 2 = 17 (viên bi) 

Trung bình cộng của 4 bạn là:

( 17+18+16 -6 ) :3 = 15 ( viên bi )

Bình có số bi là :

15-6 = 9 ( viên bi )

Đáp số : 9 viên bi .

 

 

Nguyễn Mỹ Dàng 28/07/2016 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Số bi của Hòa là:

(18+16):2=17(viên)

Số trung bình cộng số bi của 4 bạn là:

(18+16+17-6):3=15( viên)

Số bi của bình là:

15-6=9 (viên)

Đáp số: 9 viên bi

Hoàng Mai Hạnh 07/12/2016 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

là 9 viên đấy

LÊ MỸ LINH 11/06/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tồng của hai phân số đó là :

\(\frac{7}{12}\times2=\frac{7}{6}\)

Tổng mới của hai phân số sau khi gấp số thứ hai lên ba lần giữ nguyên số thứ nhất là :

\(\frac{5}{4}\times2=\frac{5}{2}\)

Ta có sơ đồ là :

Phân số II : !       !

Phân số I : !        !        !        !

( Sơ đồ trên chỉ hai phân số mới )

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên ta thấy hiệu giữa tổng mới và tổng ban đầu gồm 3 lần phân số II. Vậy phân số chỉ 3 lần của phân số II là :

\(\frac{5}{2}-\frac{7}{6}=\frac{4}{3}\)

Phân số II là :

\(\frac{4}{3}\div3=\frac{4}{9}\)

Phân số I là :

\(\frac{7}{6}-\frac{4}{9}=\frac{39}{54}\)

 

hoang phuc 14/10/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{39}{54}\)

tk nhe

xin do

bye

Hoàng Khánh Linh 16/12/2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

TIC ĐIIIIIIIIIIIIIIIII

clover 27/07/2015 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 3 số là 75 => Tổng 3 số là: 75 x 3 = 225
Ba lần số thứ nhất là: (225 - ( 12 x 2 + 18 ) ) = 183
Số thứ nhất là: 183 : 3 = 61
Số thứ hai là: 61 + 12 = 73
Số thứ ba là: 73 + 18 = 91
Vậy ST1 : 61
       ST2 : 73
      ST3 : 91
 

Đinh Tuấn Việt 27/07/2015 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Bài toán tổng-hiệu                

Trần Gia Đạo 04/12/2016 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Giải cách khác: thông minh hơn; khó suy luận

Tuổi đọi trưởng hơn trung cộng tuổi của 10 cầu thủ kia :

10 : 10 x 11 = 11 tuổi 

Tuổi của đội trưởng :

21 + 11 = 32 tuổi

Nguyễn Diệu Anh 04/12/2016 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Tuổi đội trưởng là:

21 + 10 = 31 (tuổi)

Đáp số: 31 tuổi

nguyễn đức vượng 14/07/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Tuổi đội trưởng hơn trung bình cộng tuổi của 10 cầu thủ kia là :

         10 : 10 x 11 = 11 tuổi

Tuổi của đội trưởng :

21 + 11 = 32 tuổi

Đáp số :............

VICTOR_Nobita Kun 02/08/2016 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Lan đạt được số điểm là:

7 x 10 = 70 (điểm )

Tiêu chuẩn của Lan sau 15 bài kiểm tra là:

8 x 15 = 120 ( điểm )

Số điểm trung bình mà 5 bài kiểm tra sau Lan phải đạt là:

( 120 - 70 ) : 5 = 10 ( điểm )

Đáp số : 10 điểm

Tích nha :yoyo55::yoyo14::yoyo45:

Châu Lê Thị Huỳnh Như 02/08/2016 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

Số điểm Lan đạt được là :

10 x 7 = 70 ( điểm )

Tiêu chuẩn của Lan sau khi làm 15 bài kiểm tra là :

15 x 8 = 120 ( điểm )

Số điểm trung bình mà 5 bài kiểm tra sau Lan phải đạt là :

( 120 - 70 ) : 5 = 10 ( điểm )

Đáp số : 10 điểm

Nguyễn Trần Thành Đạt 02/08/2016 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Số điểm Lan đã đạt:

7x10=70(điểm)

Tiêu chẩn của Lan sau 15 bài khiểm tra:

8x15=120(điểm)

Số điểm trung bình mà 5 bài kiểm tra sau Lan phải đạt la@:

(120-70):5=10(điểm)

Huỳnh Thị Minh Huyền 25/07/2015 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

xe thứ 3 chở được số tấn hàng là

(25+35):2=30(tấn)

đs:30 tấn

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 14/07/2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 3 chở được số hàng là :

( 25 + 35 ) : 2 = 30 ( tấn )

Đáp số : 30 tấn

0o0 khùng mà 0o0 14/07/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 3 chở được :

(25+35):2=30(tấn)

   Đáp số:...

Nguyễn Thanh Hương 12/07/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Bạn Thức câu được số cá là :

( 15 + 11 ) : 2 = 13 ( con )

         Đáp số : 13 con

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 13/07/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Bạn Thức câu được số con cá là :

( 15 + 11 ) : 2 = 13 ( con )

Đáp số : 13 con

Nguyễn Tiến Dũng 13/07/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Bạn Thức câu được:

(15+11):2=13 con

Đ/s:.......

Nguyễn Lương Bảo Tiên 03/10/2014 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Tổng thu nhập hàng tháng của cả nhà là 2000000 . 4 = 8000000 (đồng)

Nếu thêm một con nữa, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là

                            8000000 : 5 = 1600000 (đồng)

Vậy bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi

                            2000000 - 1600000 = 400000 (đồng)

Tran Phuc 12/07/2017 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Tổng thu nhập mỗi tháng là:

2 000 000 x 4 = 8 000 000 (đồng)

Nếu có thêm 1 con thì trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 ( đồng )

Thu nhập bị giảm đi là:

2 000 000 - 1 600 000 =  400 000 ( đồng )

Đáp số: 400 000 đồng.

Lê Vân Anh 11/04/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

400000 đồng

Lê Anh Tú 11/07/2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 phân số : 

\(\frac{31}{90}\cdot3=\frac{93}{90}\)

Nếu tăng phân số thứ hai lên gấp hai lần thì trung bình cộng của chúng là\(\frac{23}{45}\)

Tổng của 3 số :\(\frac{23}{45}\cdot3=\frac{69}{45}\)

Phân số thứ hai là :

\(\frac{93}{90}-\frac{93}{90}=\frac{1}{2}\)

Phân số thứ ba là :

\(\frac{1}{2}-\frac{2}{15}=\frac{11}{30}\)

Phân số thứ nhất là :

\(\frac{93}{90}-\left(\frac{1}{2}+\frac{11}{30}\right)=\frac{93}{90}-\frac{26}{30}=\frac{1}{6}\)

Vậy........

Nguyễn Giang Tuấn Kiệt 11/07/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 phân số : 31/90 x 3 = 93/90

Tổng của 3 phân số sau khi tăng phân số thứ 2 lên 2 lần :23/45 x 3 =138/90

Phân số thứ 2 là :138/90 -93/90 =45/90

Phân số thứ 3 :45/90 -2/15=33/90

Phân số thứ 1 là : 93/90 - 45/90 -33/90 =1/6

Nguyễn Giang Tuấn Kiệt 11/07/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 phân số : 31/90 x3 =91/90

Tổng của 3 phân số sau khi tăng phân số thứ 2 lên 2 lần : 23/45 x 3 =138/90

Phân số thứ 2 là :138/90 -91/90 =47/90

Phân số thứ 3 là :47/90 - 2/15 = 35/90

Phân số thứ 1 là : 91/90 - 47/90 -35/90 =1/10

0o0 khùng mà 0o0 10/07/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

6 học sinh thì tổng số điểm là 

75x6=450(điểm)

Nếu không tính điểm bạn Hoàng thì tổng số điểm của 5 học sinh là 

72x5=360(điểm)

 Điểm của bạn Hoàng là 

450-360=90(điểm)

   Đáp số 90 điểm

Nguyễn Thị Thu Thủy 10/07/2017 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Tổng điểm của 6 học sinh :

75 x 6 = 450 điểm 

Tổng điểm của 5 học sinh trừ HOàng :

72 x 5 = 360 điểm

Số điểm của Hoàng đạt được :

450 - 360 = 90 điểm

Songoku Sky Fc11 10/07/2017 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

tổng số điểm của 6 học sinh

75.6==450 điểm

tổng điểm của 5 trừ bạn hoàng ra

72.5=360 điểm

số điểm hoàng đạt được là

450-360=90 điểm

Đáp số.........

Nguyễn Đức Mạnh 15/07/2015 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

                                                  Bài giải

                                 Tổng số tuổi của 11 cầu thủ là :

                                                 11 x 21 = 242 ( tuổi )

                                  Tổng số tuổi của 10 cầu thủ ( trừ đội trưởng ) là :

                                                 10 x 21 = 210 ( tuổi )

                                    Tuổi của đội trưởng là : 

                                                  242 - 210 = 32 ( tuổi )

                                                                   Đáp số : 32 tuổi

Nguyễn Việt Hoàng 08/07/2017 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 11 cầu thủ là:

11 x 21 = 231 ( tuổi )

Tổng số tuổi của 10 cầu thủ ( không tính đội trưởng ) là:

10 x 21 = 210 ( tuổi )

Tuổi của đội trưởng là:

231 - 210 = 21 ( tuổi )

Đ/s: ...

Hoàng Diệu Nhi 08/07/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

tuổi của đội trưởng là:

21+10=31(tuổi)

đáp số:31 tuổi

nghia 07/07/2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Trung bình chiều cao của mỗi bạn là :

  ( 138 + 134 + 128 + 135 + 130 ) : 5 = 133 ( cm )

         Đáp số : 133 cm

0o0 khùng mà 0o0 07/07/2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Trung bình số đo chiều cao của mỗi bạn là 

(138+134+128+135+130):5=133(cm)

   Đáp số 133 cm

lumina 12/07/2017 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

133cm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: