Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Tuệ Phong 28 tháng 3 lúc 7:47
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi năm dân xã đó tăng thêm là:

(96+82+71):3=83(người)

Đáp số: 83 người

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Cẩm Khanh6a1 26 tháng 3 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

                      Giải:

Trung bình mỗi năm số dân của xã tăng lên là:

  ( 96 + 82 + 71 ) : 3 = 83 ( người )

     Đáp số: 83 người

Đọc tiếp...
Nguyễn Đắc Hòa 16 tháng 2 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi năm số dân tăng lên là:(96+82+71):3=83(người)

Đọc tiếp...
bui minh hoang 17 tháng 8 2015 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

Trại chăn nuôi cần số kg thuc an cho 375 con gà mái đe trong một ngày là:104*375=39000(g)

Do vậy trại chăn nuôi cần số kg thức ăn cho 375 con gà mái đẻ trong 10 ngày là:39000*10=390000(g)

Đáp số:390000g hay 390 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 17 tháng 8 2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Trại chăn nuôi cần:

104 x 375 x 10 = 390000 (g) hay 390 kg

Đáp số: 390 kg thức ăn

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 15 tháng 8 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 1 ngày là:

104 x 375 = 39000 (g)

39000 g = 39 kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 x 10 = 390 (kg)

                            Đáp số 390 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hằng 8 tháng 10 2014 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

gọi quãng đương AB là S thời gian T vận tốc V, theo công thức ta có V=S:T

thời gian đi 1/2S lúc đầu là

 T1=  1/2S :15

 thời gian 1/2S còn lại là

T2 =  1/2S :10

tổng thời gian đi hết quãng đường là là

 : (T1+T2) =  (1/2S:15  + 1/2S:10 )

Vận tốc trung bình là

V = S : ( 1/2S : 15 + 1/2S : 10 ) = 12km

ĐS; 12km

Đọc tiếp...
CAO TUAN ANH 30 tháng 8 2016 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

12 đó bạn mình được 100 điểm đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 8 tháng 10 2017 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

12 MIK CHẮC LUÔN, BN NGUYỄN THỊ HẰNG TRẢ LỜI SAI RÙI .

CHẮC LUÔN MIK THI VIOLYMPIC, K VÀO 12 THẾ LÀ ĐÚNG .

12 NHA CÁC BN, 100% LUÔN .CHẮC LUÔN ĐÓ .

Đọc tiếp...
Đỗ phương Trang 11 tháng 3 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Gọi 6 số chẵn liên tiếp là : 2k ; 2k+2 ; 2 k+4; 2k +6 ; 2k + 8 ; 2 k +10

 Ta có : (2k + 2k +2 +2k+4+2k+6+2k+8+2k+10)/6=2017

         2k+2k+2+2k+4+2k+6+2k+8+2k+10=2017x6

         (2k+2k+2k+2k+2k+2k)+(2+4+6+8+10)=12102

        12k+30=12102

        12k=12102-30

        12k=12072

        k=12072:12

       k=1006

Ta có trung bình cộng của 4 số đầu là

(2k+2k+2+2k+4+2k+6)/4

=(2x1006+2x1006+2+2x1006+4+2x1006+6)/4

=8060/4

=2015

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Huyền 11 tháng 3 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

tổng của 6 số chẵn là: 2017.6=12102

gọi 6 số chẵn liên tiếp là: n, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10

=> 6n+ 30 =12102

=> 6n=12102-30 

=>6n= 12072

=> n=2012

vậy 6 số chẵn liên tiếp là: 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022

Trung bình cộng của 4 số đầu là: (2012 + 2014 + 2016 + 2018) : 4 = 2015

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 11 tháng 3 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

tổng của 6 số chẵn đó là

2017 . 6=12102

vì số cuối và số đầu hơn nhau 12 đơn vị ; mà số 2017 là trung bình cộng nên =>

số đầu hơn số 2017 là 6 đơn vị

=>số  đầu là 

2017+6=2023

số cuối là

2023-12=2011

vậy 4 số đầu là 2017;2019;2021;2023

trung bình cộng của 4 số là

(2017+2019+2021+2023):4=2020

vậy trung bình của 4 số đầu là 2020

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 7 tháng 3 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

                                                    Giải

                                       Tổng của ba số là:

                                               18x3=54

Nếu lấy 4 đơn vị của số thứ hai thêm vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị của số thứ nhất thêm vào số thứ hai thì tổng 3 số vẫn là 54.

Vậy sau khi chuyển thì giá trị mỗi số là:

        54:3=18

Số thứ nhất là: 18+10=28

Số thứ hai là: 18+4-10=12

Số thứ ba là: 54-28-12=14

Đ/S:.....................................

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 7 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

18 x 3 = 54

Nếu lấy 4 đơn vị của số thứ hai thêm vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị của số thứ nhất thêm vào số thứ hai thì tổng của 3 số vẫn là 54.

Số thứ nhất là:

54 : 3 + 10 = 28

Số thứ 2 là : 

54 : 3 + 4 - 10 = 12

Số thứ 3 là:

54 : 3 - 4 = 14

                      Đ/S
# HOK TỐT #

Đọc tiếp...
wattif 7 tháng 3 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Tổng của ba số là:

18x3=54

Nếu lấy 4 đơn vị của số thứ hai thêm vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị của số thứ nhất thêm vào số thứ hai thì tổng 3 số vẫn là 54.

Vậy sau khi chuyển thì giá trị mỗi số là:

54:3=18

Số thứ nhất là:

18+10=28

Số thứ hai là:

18+4-10=12

Số thứ ba là:

54-28-12=14

đ/s

Đọc tiếp...
Anh Nguyen Ngoc 7 tháng 2 2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

trong vioympic vong13

 

Đọc tiếp...
Trịnh Nguyễn Tuấn Anh 22 tháng 10 2015 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng các số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 5 là:

                                    (90+10):2=50(số)

                                    Đáp số:50 số.

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Giang 8 giờ trước (10:04)
Báo cáo sai phạm

đáp án của mình là : 50

Đọc tiếp...
hoabinhyenlang 26 tháng 2 2015 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

tổng của 4 số là:

14 x 4 = 56

tổng của 3 số trong 4 số đó là: 

15 x 3 = 45

số còn lại là:

56 - 45 = 11

đáp số : 11

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 26 tháng 2 2015 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

này sao bn like có mình bn ấy mình giải trước mà

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 15 tháng 4 2017 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

\(\text{Trung bình cộng của 4 số là : }\)

     \(\text{14 x 4 = 56}\)

\(\text{Trung bình cộng của 3 số là : }\)

      \(\text{15 x 3 = 45 }\)

\(\text{Số còn lại là :}\)

      \(\text{56 – 45 = 11}\)

               \(\text{Đ/S : 11 }\)

Đọc tiếp...
Andy Trần 6 tháng 2 2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Số thứ tám là : 

( 17*8) - (16*9) =24

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 12 tháng 2 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Giải

Tổng của 7 số là:

16 x 7= 112

Tổng của 8 số là:

17 x 8 = 136

Số thứ 8 là:

136-112=24

Đáp số: 24

Đọc tiếp...
Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi 26 tháng 2 2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Số thứ 8 là :

    [17*8] - [16*7]= 24

            Đáp số : 24

Đọc tiếp...
╰❥ ๖²⁴ʱ ïdöBóċLịċhღᏠᎮღ(๖ۣۜTεαмঌ๖ۣۜGĭá¢ঌ๖ۣۜQυỷ) 1 tháng 3 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Tổng tuổi bố và mẹ là:

35 x 2 = 70 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

21 x 2 = 42 (tuổi)

Tuổi của bố là:

70 - 42 = 28 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và con là:

22 x 2 = 44 (tuổi)

Tuổi của con là:

44 - 42 = 2 (tuổi)

Đáp số: Mẹ:42 tuổi      Bố:28 tuổi     Con:2 tuổi

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 17 tháng 1 2018 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Tổng số m đường mà đội I và đội II sửa được là:
45 + 49 = 94 ( m đường )
Số m đường mà đội III sửa được là:
94 : 2 = 47 ( m đường )
Cả 3 đội sửa được tất cả số m đường là:
94 + 47 = 141 ( m đường )
Đ/s : 141 m đường

:D

Đọc tiếp...
o0oCuteo0o 17 tháng 1 2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của đội l và đội l l là:

   (45 + 49) : 2 = 47 (m)

Cả ba đội sửa được số mét đường là:

(45 + 49) + 47 = 141 (m)

    Đáp số: 141 mét đường

Đọc tiếp...
Trương Hà 23 tháng 2 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Đội III sửa được số m đường là:
(45 + 49) : 2 = 47 (m)
Cả ba đội sửa được số m đường là:
45 + 49 + 47 = 141 (m)

Đọc tiếp...
肖战 24 tháng 2 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là:

         20.2=40

Số còn lại cần tìm là :

      40-30=10

         Đ/S...

Đọc tiếp...
Vương Đông Yết 26 tháng 2 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Tổng 2 số là:

20 . 2 = 40

Số cần tìm là:

40 - 30 = 10

Vậy số cần tìm là 10

Hok tốt!

Vuong Dong Yet

Đọc tiếp...
LƯƠNG VŨ HÀ CHI 17 tháng 3 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm
Naa 25 tháng 2 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Tổn 2 số là :

8 x 2 = 16

Số kia là :

16 - 9 = 7

Vậy số kia là : 7

Đọc tiếp...
Vương Đông Yết 26 tháng 2 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Tổng 2 số là:

8 . 2 = 16

Số cần tìm là:

16 - 9 = 7

 Vậy số cần tìm là 7

Hok tốt!

Vuong Dong Yet

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Diệu Linh 24 tháng 2 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là:

      8x2=16

Số kia là:

      16-9=7

  Vậy số cần tìm là 7

Đọc tiếp...
duong thi luyen 12 tháng 3 2015 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

so be 49

so lon 149

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 12 tháng 3 2015 lúc 5:14
Báo cáo sai phạm

Số bé:49

Số lớn: 149

Đọc tiếp...
OoO công chúa thiên thầnOoO 25 tháng 2 2017 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

số bé = 49 

số lớn = 149

nha bn tk mk nhé

Đọc tiếp...
Trương Anh Tú 12 tháng 12 2014 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

cach lam sao ha ban

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 2019 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

😋 😋 😋 hoi dai

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 2019 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số tự nhiên ấy là a và b
ucln(a,b)=c
bcnn(a,b)=d
suy ra a,b chia het cho c
d chia het cho a,b
suy ra d chia het cho c
đặt d=c.n
suy ra c.n+c=174
suy ra c.(n+1)=147
suy ra n+1=147/c
suy ra thuộc ư 147
tao lại có:
a+b/2=57
suy ra a+b=114
ucln a,b thuộc ư 147
giờ xét trường hợp ư của 147 rồi tự tìm a,b di

Đọc tiếp...
ミ★ Đạt ★彡 19 tháng 2 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Gọi số cá của An, Bình, Chi lần lượt là \(a,b,c\left(a,b,c\inℕ^∗\right)\)

Theo bài ra ta có : \(\hept{\begin{cases}a+b+c=37\\\left(a+5\right)=b-3=c\end{cases}}\)

Khi An câu thêm được 5 con cá, Bình câu giảm đi 3 con cá thì số cá lúc đó là :

\(37+5-3=39\) ( con cá )

Số cá này ( 39 con cá ) được chia đề cho 3 bạn, do đó :

\(a+5=b-3=c=\frac{39}{3}=13\) ( con cá )

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+5=13\\b-3=13\\c=13\end{cases}}\) ( con cá ) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=8\\b=16\\c=13\end{cases}}\) ( con cá )

Vậy : An, Bình, Chi lần lượt câu được 8, 16, 13 con cá.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 18 tháng 2 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm
Phạm Minh Quân 18 tháng 2 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

ai làm đúng mình cho

Đọc tiếp...
博弟 1 tháng 2 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Tổng của ba số là : \(100\times3=300\)

Ta có : Số thứ hai = ( Số thứ nhất + Số thứ ba ) : 2

Từ đó , coi số thứ hai là 1 phần thì tổng của 2 số còn lại là 2 phần như thế .

Số thứ hai là :  \(300\div\left(1+2\right)=100\)

               Đáp số : \(100\)

Đọc tiếp...
💖*•.¸♡ ₷ℴá¡↭ℳųộ¡↭2ƙ7 ♡¸.•* 14 tháng 2 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là:
1000*3 =3000
Vì số thứ 2 bằng trung bình cộng số thứ nhất và số thứ 3 nên:
(số thứ nhất + số thứ 3)/2 = số thứ 2
=>số thứ nhất + số thứ 3 = 2* số thứ 2
Vì tổng của 3 số là 3000 
=>số thứ 2 + 2* số thứ 2 = 3000
=>3*số thứ 2 = 3000
=>số thứ 2 = 1000
Đáp số: 1000

Đọc tiếp...
๖ۣۜTɦαηɦ's _ ๖ۣۜNɠυүêη's 1 tháng 2 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ 1, số thứ 2, số thứ 3 lần lượt là a, b, c \(\left(a,b,c\in N\right)\)

Theo đề bài, ta có : \(\frac{a+b+c}{3}=100\)

\(\Rightarrow a+b+c=300\)\(\left(1\right)\)

- Vì số thứ hai bằng trung bình cộng của số thứ nhất và thứ 3 

\(\Rightarrow\)( số thứ nhất + số thứ ba ) : 2 = Số thứ hai  

Từ đó, ta lại có :

\(\frac{a+c}{2}=b\)

\(\Rightarrow a+c=2\times b\)

Thay vào \(\left(1\right)\)ta có :

\(3\times b=300\)

\(\Rightarrow b=100\)

Vậy......

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: