Giúp tôi giải toán


Trần Thị Kim Ngân 3 giờ trước (21:28)

a)\(81x^2-6yz-9y^2-z^2\)

\(=81x^2-\left(z-3y\right)^2\)

\(=\left(9x-z+3y\right)\left(9x+z-3y\right)\)

b)\(x^2y-x^3-9y+9x\)

\(=x^2\left(y-x\right)-9\left(y-x\right)\)

\(=\left(y-x\right)\left(x-3\right)\left(x+3\right)\)

c)\(3a^2-6ab+3b^2-12c^2\)

\(=3\left(a^2-2ab+b^2-4z^2\right)\)

\(=3\left[\left(a-b\right)^2-4z^2\right]\)

\(=3\left(a-b-2z\right)\left(a-b+2z\right)\)

Kurosaki Akatsu 4 giờ trước (20:47)

A = x(x - 6) + 10

A = x2 - 6x + 10

A = x2 - 2.3.x + 32 + 1

A = (x - 3)2 + 1 \(\ge1\)

=> A luôn dương

Online Math 4 giờ trước (20:56)

Bạn Kurosaki Akatsu làm ý a đúng rồi đấy!

B = x2 - 2x + 9y2 - 6y + 3

   = (x2 - 2x + 1) + (9y2 - 6y + 1) + 1

   = (x - 1)2 +  [ (3y)2 - 2.3y.1 + 12)] + 1

   = (x - 1)2 + (3y - 1)2 + 1

Vì (x - 1)2 và (3y - 1)luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x, y

=> (x - 1)2 + (3y - 1)2 + 1 > 0 với mọi xy

  Vậy biểu thức luôn dương

   

Dũng Lê Trí 4 giờ trước (20:32)

Akatsu sai rồi

-13x = 26

-13x = -13*( -2)

x=-2

Nguyễn Huy Tú 4 giờ trước (20:30)

a, \(2x\left(x-5\right)-x\left(3+2x\right)=26\)

\(\Leftrightarrow2x^2-10x-3x-2x^2=26\)

\(\Leftrightarrow-13x=26\)

\(\Leftrightarrow x=-2\)

Vậy x = -2

b, \(3x^3-48x=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x^2-16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x=0\\x^2-16=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=4;x=-4\end{cases}}\)

Vậy x = 0 hoặc x = 4 hoặc x = -4 

nghia 4 giờ trước (20:37)

a)  = 2x^2 - 10x - 3x - 2x^2 = 26

<=> -13x=26

<=> x= -2

b)  = 3x(x^2 - 16) =0

<=>\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2-16=0\end{cases}}\)

<=>\(\orbr{\begin{cases}x=0\\\left(x-4\right)\left(x+4\right)=0\left(1\right)\end{cases}}\)

từ (1) =>  \(\orbr{\begin{cases}x-4=0\\x+4=0\end{cases}}\)

          <=>\(\orbr{\begin{cases}x=4\\x=-4\end{cases}}\)

vậy có các giá trị  x=0 ; x=4 ; x=-4

Trịnh Thành Công CTV 4 giờ trước (20:10)

a)\(8+\left(4x+3\right)^3\)

\(\Leftrightarrow2^3+\left(4x+3\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\left(2+4x+3\right)\left[2^2-2.\left(4x+3\right)+\left(4x+3\right)^2\right]\)

\(\Leftrightarrow\left(5+4x\right)\left[4-8x-6+16x^2+24x+9\right]\)

\(\Leftrightarrow\left(5+4x\right)\left(16x^2+16x+7\right)\)

b)\(81-\left(9-x\right)^2\)

\(\Leftrightarrow9^2-\left(9-x\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(9-9+x\right)\left(9+9-x\right)\)

\(\Leftrightarrow x\left(18-x\right)\)

nghia 4 giờ trước (20:12)

 a)   = 2^3 + (4X-3)^3

     = (2+4X-3).[2^2 - 2.(4X-3)+(4X-3)^2]

     = ( -1 + 4X).(8X^2-32X+19)

b)   = 9^2 - (9-X)^2

      = [ 9+(9-X)].[9-(9-X)]

      = ( 18-X).X

phú trần 4 giờ trước (20:10)

GIÚP MÌNH CÂU NÀY

 phan h nhung cau sau nay nhan tu

  A)3X2-6ab+3b2-12c2

b) x2-x-121

c) x2y-x3-9y+9x

Phan Thanh Binh 5 giờ trước (19:57)

mình nhầm

Phan Thanh Binh 5 giờ trước (19:56)

Lê Trí Đức mình tưởng 2x^2=4 thì 2x^2 phải = 2^2 chứ sao lại là 4/2

kudo shinichi 5 giờ trước (19:36)

kết bạn nha

Ngô Ngọc Như 5 giờ trước (19:37)

Không được đăng những hỏi không liên quan đến toán.Ai thấy đúng k nha

kaitokid2017 5 giờ trước (19:36)

hết thì thôi

Songoku Sky F6 7 giờ trước (17:22)

có tui được không

Trà Châu Giang 7 giờ trước (17:16)

mình nè 

kudo shinichi 7 giờ trước (17:16)

kết bạn nha

Thắng Nguyễn CTV 6 giờ trước (18:28)

Đk:\(x\ne2;x\ne3;x\ne4;x\ne5;x\ne6\)

\(pt\Leftrightarrow\frac{1}{\left(x-6\right)\left(x-5\right)}+\frac{1}{\left(x-5\right)\left(x-4\right)}+...+\frac{1}{\left(x-3\right)\left(x-2\right)}=\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x-6}-\frac{1}{x-5}+\frac{1}{x-5}-\frac{1}{x-4}+\frac{1}{x-4}+...+\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-2}=\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x-6}-\frac{1}{x-2}=\frac{1}{8}\)\(\Leftrightarrow\frac{x-2}{\left(x-6\right)\left(x-2\right)}-\frac{x-6}{\left(x-2\right)\left(x-6\right)}=\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4}{\left(x-6\right)\left(x-2\right)}=\frac{1}{8}\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-6\right)=32\)

\(\Leftrightarrow x^2-8x+12=32\Leftrightarrow x^2-8x-20=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-10\right)\left(x+2\right)=0\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=10\\x=-2\end{cases}}\)

nguyên 7 giờ trước (17:16)

là số 1

Trịnh Thành Công CTV 7 giờ trước (17:16)

nhưng cái thứ hai tử là ! nghĩa là gì?

kudo shinichi 7 giờ trước (17:13)

bằng 157

thư 2 là ngày đầu tuần các bé phá phách lung tung thư 3 thứ 4 thứ 5 ngày nào bé cũng sốt rét thứ 6 rồi đến thứ 7 cô cho các bé mấy roi chử nhật cả nhả đều điên vì bé là suốt ngày

Online Math 7 giờ trước (17:18)

Đời buồn chìm trong ly rượu đắng

 Anh khắc tên em lên chiếc đùi gà

Đùi gà nóng, đùi gà chảy mỡ

 Đùi gà chảy mỡ xóa mờ tên em

Võ Thị Thanh Trà 7 giờ trước (17:35)

12 + 145

= 145 + 12

= 157

Nhân mã dễ thương 8 giờ trước (16:31)

Em chẳng hiểu gì hết(Em mới chuẩn bị học lớp 6)À,đúng rùi,đáp án là:Ko biết

                      Đáp số:Ko biết

phạm thị thanh bình 7 giờ trước (17:41)

à í bn là kb z bn trừ mí b lớp 8 ra chứ j kb nha

Trà Châu Giang 8 giờ trước (16:30)

là sao

Nguyễn Minh Hùng 10 giờ trước (15:03)

............................... cạn lời

nguyền rủi duy and tâm 8b 10 giờ trước (15:02)

ù hay quá ta

/

Minh minh 10 giờ trước (15:00)

giang ơi xem câu trả loi mũ vàng và ko mũ chua

công chúa xinh xắn 11 giờ trước (13:48)

a, Rút gọn : 

\(A=\frac{3}{x+3}+\frac{1}{x-3}-\frac{18}{9-x^2}\)

\(A=\frac{3\left(x-3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}+\frac{1\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}+\frac{18}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}\)

\(A=\frac{3x-9+x+3+18}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}\)

\(A=\frac{4x+12}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}\)

\(A=\frac{4\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}\)

\(A=\frac{4}{x-3}\)

b, Để A = 4 

\(\Leftrightarrow\frac{4}{x-3}=4\)

\(\Leftrightarrow4\left(x-3\right)=4\)

\(\Leftrightarrow4x-12=4\)

\(\Leftrightarrow4x=16\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Vậy để a = 4 thì x = 4

nghia 11 giờ trước (13:41)

A= \(\frac{3\left(x-3\right)+\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}-\frac{18}{\left(9-x^2\right)}\)

A= \(\frac{3x-9+x+3}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\frac{18}{x^2-9}\)

A=\(\frac{3x+x-9+3}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\frac{18}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

A=\(\frac{4x+12}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

A=\(\frac{4\left(x+3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

A=\(\frac{4}{\left(x-3\right)}\)

để A=4

=>   \(\frac{4}{x-3}=4\)

<=>  x-3=1

<=> x=4

công chúa xinh xắn 11 giờ trước (13:24)

a, Rút gọn :

\(A=\frac{1}{x+5}+\frac{2}{x-5}-\frac{2x-10}{\left(x+5\right)\left(x-5\right)}\)

\(A=\frac{1\left(x-5\right)}{\left(x+5\right)\left(x-5\right)}+\frac{2\left(x+5\right)}{\left(x+5\right)\left(x-5\right)}-\frac{2x-10}{\left(x+5\right)\left(x-5\right)}\)

\(A=\frac{x-5+2x+10-2x+10}{\left(x+5\right)\left(x-5\right)}\)

\(A=\frac{x+15}{\left(x+5\right)\left(x-5\right)}\)

nhok FA 11 giờ trước (13:24)

ê pn sao hay thế

Elsa 13 giờ trước (11:36)

k đi, mình gửi rồi mình tìm mấy câu trả lời của bạn mình k cho.

Shank hair red 12 giờ trước (12:16)

ko đăng câu linh tinh trong mục hỏi đáp

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: