Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 8


Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 23 phút trước
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(t^2=x^2+x+6\)

=> \(4t^2=4x^2+4x+24=\left(2x+1\right)^2+23\)

=> \(4t^2-\left(2x+1\right)^2=23\)

<=> \(\left(2t-2x-1\right)\left(2t+2x+1\right)=23\)

Chia các trường hợp: => x và t

Đọc tiếp...
✞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♫ ✞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♫ 10 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2.\left(2.3\right)^9}{2^{10}.3^8+\left(2.3\right)^8.2^2.5}\)

\(=\frac{2^{10}.3^8-2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^8.3^8.2^2.5}\)

\(=\frac{2^{10}.3^8.\left(1-3\right)}{2^{10}.3^8.\left(1+5\right)}\)

\(=\frac{-1}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng Nguyễn Minh Đăng 10 giờ trước (22:43)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{4^5\cdot9^4-2\cdot6^9}{2^{10}\cdot3^8+6^8\cdot20}\)

\(=\frac{2^{10}\cdot3^8-2^{10}\cdot3^9}{2^{10}\cdot3^8+2^{10}\cdot3^8\cdot5}\)

\(=\frac{2^{10}\cdot3^8\cdot\left(1-3\right)}{2^{10}\cdot3^8\cdot\left(1+5\right)}\)

\(=-\frac{2}{6}=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
sống xanh sống xanh 11 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

Gọi số hạt mang điện là proton (p)và electron(e)

___số hạt ko mang điện là nơtron(n)

Theo gt : \(p+e+n=48\)      (1)

                \(n.2=p+e\)           (2)

Lý thuyết:\(p=e\)                        (3)

THAY 3 VÀO 2,1\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2p+n=48\\2p=2n\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}2n+n=48\)

                                                                  \(\Rightarrow3n=48\Rightarrow n=16\)

                                                                   \(\Rightarrow n=e=p=16\)

Đọc tiếp...
SGP.Capheny SGP.Capheny 11 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

Số hạt mang điện là proton và electron , số proton bằng số electron 

Hạt không mang điện là nơtron 

Theo đề , ta có 

\(\hept{\begin{cases}p+n+e=48\\e+p=2n\end{cases}}\) 

\(\hept{\begin{cases}2p+n=48\\2p=n\end{cases}}\) 

\(\hept{\begin{cases}n+n=48\\2p=n\end{cases}}\) 

\(\hept{\begin{cases}n=24\\p=12\end{cases}}\) 

Vậy số proton bằng số electron = 12      

Số nơtron = 24 

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 11 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

\(A=2011.2013\)

\(=\left(2012-1\right)\left(2012+1\right)\)

\(=2012^2-1< B\)

\(\Rightarrow A< B\)

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 11 giờ trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

a,\(5x^2+10y^2-6xy-4x-2y+3\)

\(=x^2+4x^2+y^2+9y^2-6xy-4x-2y+1+1+1\)

\(=\left(x^2-6xy+9y^2\right)+\left(4x^2-4x+1\right)+\left(y^2-2y+1\right)+1\)

\(=\left(x+3y\right)^2+\left(2x+1\right)^2+\left(y-1\right)^2+1\ge1>0\forall x,y\)

\(\Rightarrowđpcm\)

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 11 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

\(B=4\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)...\left(3^{64}+1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(3^2-1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)...\left(3^{64}+1\right)\)\(\)

\(=\left(3^4-1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)...\left(3^{64}+1\right)\)

\(=\left(3^8-1\right)\left(3^8+1\right)...\left(3^{64}+1\right)\)

\(=\left(3^{16}-1\right)\left(3^{16}+1\right)...\left(3^{64}+1\right)\)

\(=\left(3^{32}-1\right)\left(3^{32}+1\right)\left(3^{64}+1\right)\)

\(=\left(3^{64}-1\right)\left(3^{64}+1\right)\)

\(=3^{128}-1\)

\(\Rightarrow B=B\)

Đọc tiếp...
SGP.Capheny SGP.Capheny 12 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

\(A=x^2+3y^2+2xy+4y+5\)   

\(=x^2+2xy+y^2+2y^2+4y+2+3\)  

\(=\left(x+y\right)^2+2\left(y+1\right)^2+3\) 

Ta có 

\(\left(x+y\right)^2\ge0\forall x;y\)   

\(\left(y+1\right)^2\ge0\forall y\)   

\(\left(x+y\right)^2+2\left(y+1\right)^2+3\ge3\forall x;y\)           

Dấu = xảy ra 

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y=0\\y+1=0\end{cases}}\) 

\(\hept{\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}}\)  

Vậy Min A = 3 khi và chỉ khi x = 1 ; y = -1 

Đọc tiếp...
The Impostor The Impostor 13 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

À ờ bài này vẫn làm được :)

A = x2 + 3y2 + 2xy + 4y + 5

= ( x2 + 2xy + y2 ) + ( 2y2 + 4y + 2 ) + 3

= ( x + y )2 + 2( y2 + 2y + 1 ) + 3

= ( x + y )2 + 2( y + 1 )2 + 3 ≥ 3 ∀ x

Dấu "=" xảy ra <=> x = 1 ; y = -1

=> MinA = 3 <=> x = 1 ; y = -1

Đọc tiếp...
The Impostor The Impostor 13 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

Đề có thiếu không vậy ? 

Đọc tiếp...
The Impostor The Impostor 13 giờ trước (19:36)
Báo cáo sai phạm

A = x2 - 2xy + 3y2 - 2x + 1997

= ( x2 - 2xy + y2 - 2x + 2y + 1 ) + ( 2y2 - 2y + 1/2 ) + 3991/2

= [ ( x2 - 2xy + y2 ) - ( 2x - 2y ) + 1 ] + 2( y2 - y + 1/4 ) + 3991/2

= [ ( x - y )2 - 2( x - y ) + 12 ] + 2( y - 1/2 )2 + 3991/2

= ( x - y - 1 )2 + 2( y - 1/2 )2 + 3991/2 ≥ 3991/2 ∀ x, y

Dấu "=" xảy ra <=> x = 3/2 ; y = 1/2

=> MinA = 3991/2 <=> x = 3/2 ; y = 1/2

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh 14 giờ trước (18:30)
Báo cáo sai phạm

a) 14( x - y )2 + 21( y - x )

= 14( x - y )2 - 21( x - y )

= ( x - y )[ 14( x - y ) - 21 ]

= ( x - y )( 14x - 14y - 21 )

= 7( x - y )( 2x - 2y - 3 )

b) 7x5( y - 3 ) - 49x4( 3 - y )3

= 7x5( y - 3 ) + 49x4( y - 3 )3

= 7x4( y - 3 )[ x + 7( y - 3 )2 ]

= 7x4( y - 3 )( x +7( y2 - 6y + 9 ) ]

= 7x4( y - 3 )( x + 7y2 - 42y + 63 )

c) ( x2 - 9 )2 - x2( x - 3 )2

= [ ( x - 3 )( x + 3 ) ]2 - x2( x - 3 )2

= ( x - 3 )2( x + 3 )2 - x2( x - 3 )2

= ( x - 3 )2[ ( x + 3 )2 - x2 ]

= ( x - 3 )2[ x2 + 6x + 9 - x2 ]

= ( x - 3 )2( 6x + 9 )

= 3( x - 3 )2( 2x + 3 )

d) ( 4x2 - 1 )2 - 9( 2x - 1 )2

= [ ( 2x - 1 )( 2x + 1 ) ]2 - 9( 2x - 1 )2

= ( 2x - 1 )2( 2x + 1 )2 - 9( 2x - 1 )2

= ( 2x - 1 )2[ ( 2x + 1 )2 - 9 ]

= ( 2x - 1 )2( 4x2 + 4x + 1 - 9 )

= ( 2x - 1 )2( 4x2 + 4x - 8 )

= 4( 2x - 1 )2( x2 + x - 2 )

= 4( 2x - 1 )2( x2 - x + 2x - 2 )

= 4( 2x - 1 )2[ x( x - 1 ) + 2( x - 1 ) ]

= 4( 2x - 1 )2( x - 1 )( x + 2 )

Đọc tiếp...
FL.♥알류미늄ッ FL.♥알류미늄ッ 15 giờ trước (17:41)
Báo cáo sai phạm

c) \(\left(x^2-9\right)^2-x^2\left(x-3\right)^2\)

\(=\left(x-3\right)^2\left(x+3\right)^2-x^2\left(x-3\right)^2\)

\(=\left(x-3\right)^2\left[\left(x+3\right)^2-x^2\right]\)

\(=\left(x-3\right)^2\left(x^2+6x+9-x^2\right)\)

\(=3\left(x-3\right)^2\left(x+3\right)\)

d) \(\left(4x^2-1\right)^2-9\left(2x-1\right)^2\)

\(=\left(2x-1\right)^2\left(2x+1\right)^2-9\left(2x-1\right)^2\)

\(=\left(2x-1\right)^2\left[\left(2x+1\right)^2-9\right]\)

\(=\left(2x-1\right)^2\left(4x^2+4x+1-9\right)\)

\(=4\left(2x-1\right)^2\left(x^2+x-2\right)\)

\(=4\left(2x-1\right)^2\left(x-1\right)\left(x+2\right)\)

Đọc tiếp...
FL.♥알류미늄ッ FL.♥알류미늄ッ 15 giờ trước (17:36)
Báo cáo sai phạm

a) \(14\left(x-y\right)^2+21\left(y-x\right)\)

\(=14\left(x-y\right)^2-21\left(x-y\right)\)

\(=7\left(x-y\right)\left[2\left(x-y\right)-3\right]\)

\(=7\left(x-y\right)\left(2x-2y-3\right)\)

b) \(7x^5\left(y-3\right)-49x^4\left(3-y\right)^3\)

\(=7x^4\left(y-3\right)\left[x+7\left(y-3\right)^2\right]\)

\(=7x^4\left(y-3\right)\left(x+7y^2-42y+63\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 3 phút trước
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi!

Hàng 4: (10+6)=4x4

=> ?=4

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 4 phút trước
Báo cáo sai phạm

Hàng 1: (17+8)=5x5

Hàng 2: (13+7)=5x4

Hàng 3: (6+12)=6x3

Hàng 4: (10x6)=4x15

=> ?=15

Đọc tiếp...
•๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ •๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ 14 giờ trước (18:30)
Báo cáo sai phạm

a) Trên AB lấy điểm J sao cho MJ // CD

∆BCD có M là trung điểm của BC và MJ // CD nên J là trung điểm của BD => BJ = DJ       (1)

∆AJM có I là trung điểm của AM và ID // MJ nên D là trung điểm AJ => AD = DJ                 (2)

Từ (1) và (2) suy ra AD = DJ = JB => AD/AB = 1/3

b) ∆AMC và ∆AMB có cùng chiều cao hạ từ A và hai cạnh đáy của hai tam giác này bằng nhau (MB = MC) nên SAMC = SAMB = SABC/2 = 24 (cm2)

∆AIC và ∆CIM có cùng chiều cao hạ từ C và hai cạnh đáy của hai tam giác bằng nhau (AI = IM) nên SAIC = SCIM = SAMC/2 = 12 (cm2)

Ta có: DI = 1/2JM = 1/2.1/2CD = 1/4CD => DI = 1/3IC => SADI = 1/3SAIC = 4 (cm2)

Vậy diện tích tam giác ADI là 4cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: