Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 giờ trước (21:01)

4

4

7 giờ trước (21:08)

4

8 giờ trước (20:03)

= 2

8 giờ trước (20:04)

2

Hôm kia lúc 19:43

Relax :/

99 + 1 = 100

1 tháng 10 lúc 21:09

Na còn số cái kẹo là: 

29 - 10 = 19 ( cái kẹo )

              Đáp số: 19 cái kẹo

 

1 tháng 10 lúc 21:11

Số kẹo Na còn:

29 - 10 = 19 (cái)

1 tháng 10 lúc 9:42

9 + 8 =17 

1 tháng 10 lúc 9:47

em cám ơn ạ

27 tháng 9 lúc 20:10

\(1+1=2\)

27 tháng 9 lúc 20:12

ty

 

26 tháng 9 lúc 21:37

29 nhé

26 tháng 9 lúc 21:38

1+2=3+4=7+9=16+12=28+1=29

26 tháng 9 lúc 20:07

Còn 2 cái

 

26 tháng 9 lúc 20:09

Na còn số cái kẹo là:

                5 - 3 = 2 (cái kẹo)

                           Đáp số: 2 cái kẹo.

24 tháng 9 lúc 19:13

=41

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
24 tháng 9 lúc 19:14

Lời giải:

$12+29=41$

22 tháng 9 lúc 16:31

 \(x\) + 11 là bội của \(x\) + 2 ⇔\(x\) + 11 ⋮ \(x\) + 2 

⇒ \(x\) + 2 + 9 ⋮ \(x\) + 2

                9 ⋮ \(x\) + 2

      \(x\) + 2  \(\in\)Ư(9) = { -9; -3; -1; 1; 3; 9}

       \(x\) \(\in\){ -11; -5; -3; -1; 1; 7}

25 tháng 9 lúc 19:18

x + 11 là bội của x + 2