Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT 2 giờ trước (7:14)
Báo cáo sai phạm

mx - x - m - 1 = 0

x . ( m - 1 ) - ( m - 1 ) = 2

( m - 1 ) ( x - 1 ) = 2

\(x-1=\frac{2}{m-1}\)

\(x=\frac{2}{m-1}+1\)

để PT có nghiệm dương và nhỏ hơn 1 tức :

\(0< \frac{2}{m-1}+1< 1\)

sau đó giải ra

Đọc tiếp...
luu cong hoang long 12 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

Thế sao bạn ko nhờ làm cả bài 4 lun đi  =)) khôn thế

Đọc tiếp...
Trương Thanh Nhân 12 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

ok, bạn cho minh chut'

Đọc tiếp...
Gọi Anh = Cụ✔✔✔✔✔ 12 giờ trước (20:29)
Báo cáo sai phạm

Ta có : Tia KD nằm giữa \(\widehat{HKE}\) ( 1 )

Ta có \(\widehat{HKD}=\widehat{EKD}\)( 2 )

=> Tia KD là tia phân giác của góc HKE

Đọc tiếp...
Đoàn Lê Na 13 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

https://i.vietnamdoc.net/data/image/2019/05/20/de-thi-hoc-ki-2-lop-8-mon-toan-truong-thcs-thai-thinh-dong-da-nam-hoc-2018-2019-1.jpg

link xem đề

Đọc tiếp...
☘️ Pé_Sushi ☘️ 13 giờ trước (19:57)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

333 + 333 = 666.                                                    M.N k mik nha***

Team bạn là j ? Xin lỗi nha mik ko bít hì hì !

Đổi k nha.

# Pé_Sushi #

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 13 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

333+333

= 666

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 13 giờ trước (19:57)
Báo cáo sai phạm

Mình nè

666 nha

Thanks

Đọc tiếp...
cong chua bao binh 13 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

x=1 nha -hoc tot-

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 13 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

<=> \(x^2-2x-x+2+5=x^2-4x-3x+12-9\)

<=> \(x^2-3x+7-x^2+7x=3\)

<=>\(4x=-4\)

<=>x=-1 

Đọc tiếp...
☘️ Pé_Sushi ☘️ 13 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi Nguyễn Việt Hoàng nhiều nha.Mik mún trả lời lắm nhưng mà.................. mik mới học lớp 5 ak.Xin lỗi nha hì hì ! 

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 12 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

ĐK:1\(\ge\)x\(\ge\)-1

+) Với x1=x2=...=x2000 

Từ (1) suy ra x1=x2=...=x2000 =1/2000 (thay vào (2) thỏa mãn)

+) Với x1<x2<...<x2000 ( trường hợp còn lại chắc cũng giống vậy)

Từ (1) suy ra:

VT>2000.\(\sqrt{1+x_1}\)<=> \(\sqrt{\frac{2001}{2000}}\)>\(\sqrt{1+x_1}\)<=>x1<1/2000(1)

Từ (2) suy ra:

VT<2000.\(\sqrt{1+x_1}\)<=>\(\sqrt{\frac{1999}{2000}}\)<\(\sqrt{1-x_1}\) <=>x1>1/2000(2)

Từ (1) và (2) cho thấy x1<x2<...<x2000 không xảy ra 

Vậy: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất x1=x2=...=x2000 =1/2000

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 10 giờ trước (22:28)
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nhiều nha Lê Hồ Trọng Tín , cách giải rất hay . Mk có cách này, cũng gần tương tự(p/s nhà mk đã đủ gạch đá r nên k dám nhận nữa đâu ( v ̄▽ ̄)   )

Điều kiện \(-1\le x_n\le1\) với mọi \(n=1,2,3,...,2000\)

Khi đó :

\( \left(1\right)\Leftrightarrow2000.2001=\left(\sqrt{1+x_1}+\sqrt{1+x_2}+...+\sqrt{1+x_{2000}}\right)^2\)

                     \(\le\left(1+1+...+1\right)\left(1+x_1+1+x_2+...+1+x_{2000}\right)\)( bất đẳng thức bunyakovsky)

                     \(=2000\left(2000+x_1+x_2+...+x_{2000}\right)\)

           \(\Leftrightarrow1\le x_1+x_2+...+x_{2000}\)

Khi đó :

\(\left(2\right)\Leftrightarrow2000.1999\le\left(1+1+...+1\right)\left(1+1+...+1-x_1-x_2-...-x_{2000}\right)\)

        \(\Leftrightarrow x_1+x_2+...+x_{2000}\le1\)

Do đó \(\hept{\begin{cases}1+x_1=1+x_2=...=1+x_{2000}\\1-x_1=1-x_2=...=1-x_{2000}\\x_1+x_2+...+x_{2000}=1\end{cases}\Leftrightarrow_{ }}x_1=x_2=...=x_{2000}=\frac{1}{2000}.\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT 14 giờ trước (18:27)
Báo cáo sai phạm

Ta có :x + y + z = -1 \(\Rightarrow\)x + y =-( 1 + z )

 xy + yz + xz = 0 \(\Rightarrow\)xy = - z ( x + y ) = z ( z + 1 )

Tương tự : xz = y ( y + 1 ) ; yz = x . ( x + 1 )

\(M=\frac{z\left(z+1\right)}{z}+\frac{y\left(y+1\right)}{y}+\frac{x\left(x+1\right)}{x}=x+y+z+3=2\)

Đọc tiếp...
q1smyl0v3 CTV 14 giờ trước (18:34)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-x+8=y^2\)

\(\Leftrightarrow4x^2-4x+32=4y^2\)

\(\Leftrightarrow4x^2-4x+1+31-4y^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^2-\left(2y\right)^2=-31\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-2y-1\right)\left(2x+2y-1\right)=-31\)

Lập bảng xét ước là xong

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 14 giờ trước (19:10)
Báo cáo sai phạm

\(18^{2013}+2013^{2014}\)

\(=18^{2012}.18+2013^{2012}.2013^2\)

\(=\left(18^{503}\right)^4.18+\left(2013^{503}\right)^4.\left(...9\right)\)

\(=\left(...6\right).18+\left(...1\right).\left(...9\right)\)

\(=\left(...8\right)+\left(...9\right)\)

\(=\left(.,.7\right).\)

Vậy chữ số tận cùng của \(18^{2013}+2013^{2014}\)là 7.

Đọc tiếp...
nguyễn lan anh 14 giờ trước (18:29)
Báo cáo sai phạm

mik cx nghĩ là số 4

Đọc tiếp...
BIBIBO 14 giờ trước (18:22)
Báo cáo sai phạm

Mk nghĩ là chữ số 3.

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤๖ۣۜM๖ۣۜA๖ۣۜI❤๖ۣۜT๖ۣۜR๖ۣۜA๖ۣۜN๖ۣۜG๖²⁴ʱ 15 giờ trước (18:11)
Báo cáo sai phạm

Câu 1: Trong các phương trình sau; phương trình nào là bậc nhất một ẩn?

A/ x – 5 = x + 3       B/ ax + b = 0

C/ (x - 2)( x + 4) = 0       D/ 2x + 1 = 4x + 3

Câu 2: Phương trình : x2 =-9 có nghiệm là :

A/ Một nghiệm x = 3       B/ Một nghiệm x = -3

C/ Có hai nghiệm : x = -3; x = 3       D/ Vô nghiệm

Câu 3: Giá trị của b để phương trình 3x + b =0 có nghiệm x = -3 là :

A/ 4       B/ 5       C/9       D/ KQ khác

Câu 4: x ≥ 0 và x > 4 thì

A/ 0 ≤ x < 4       B/ x > 4       C/ x ≥ 4       D/ x ∈ ∅

Câu 5: Cho các đoạn thẳng AB=8cm ;CD = 6cm ; MN = 12mm. PQ = x. Tìm x để AB và CD tỉ lệ với MN;PQ

A/ x = 9 cm       B/ x = 0,9cm       C/ x = 18 cm       D/ Cả ba đều sai

#kin

~~ Học tốt ~~

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤๖ۣۜM๖ۣۜA๖ۣۜI❤๖ۣۜT๖ۣۜR๖ۣۜA๖ۣۜN๖ۣۜG๖²⁴ʱ 15 giờ trước (17:58)
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (km) (x > 0)

Thời gian người đó dự định đi là: x/36 (km)

Vận tốc đi thực tế là: 36 – 6 = 30 (km)

Thời gian thực tế người đó đi là: x/30 (km)

Do đến B chậm hơn dự tính 24’ = 2/5 h nên ta có phương trình:

\(\frac{x}{36}\)+\(\frac{2}{5}\)\(\frac{x}{30}\)

<=> \(\frac{5x+36}{180}=\frac{6x}{180}\)

⇔ 5x + 36 = 6x

⇔ x = 36

Vậy quãng đường AB là 36 km.

Đọc tiếp...
︵✿๖ۣۜNɠυүệт ๖ۣۜMσση‿✿ 15 giờ trước (18:07)
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (km) x >0

Thời gian lúc đi là: x36h

Vận tốc lúc đi là: 36 - 16 = 20 (km/h)

Thời gian lúc về là: x20h (km/h)

24' = 25h

Theo đề ra ta có pt:

x36+25=x20

5x+72=9x

x=18 (nhận)

Vậy quãng đường AB dài 18 (km)

Đọc tiếp...
ST 15 giờ trước (18:09)
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (x>0) (km)

Thời gian dự định là x/36 (h)

Vận tốc thực tế là 36-6=30 (km/h)

Thời gian đi thực tế là x/30 (h)

24' = 2/5h

Theo bài ra ta có pt: \(\frac{x}{36}=\frac{x}{30}-\frac{2}{5}\Leftrightarrow\frac{x}{30}-\frac{x}{36}=\frac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{6x}{180}-\frac{5x}{180}=\frac{2}{5}\Leftrightarrow\frac{6x-5x}{180}=\frac{72}{180}\)

\(\Rightarrow x=72\) (TMĐK)

Vậy quãng đường AB là 72 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 14 giờ trước (18:52)
Báo cáo sai phạm

a) |3x|=x+6

Với |3x|=3x ta có:

<=>3x=x+6

<=> 3x-x=6

<=> 2x=6

<=>x=3

Vậy pt có nghiệm x=3

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤๖ۣۜM๖ۣۜA๖ۣۜI❤๖ۣۜT๖ۣۜR๖ۣۜA๖ۣۜN๖ۣۜG๖²⁴ʱ 15 giờ trước (17:48)
Báo cáo sai phạm

a) |3x| = x + 6 (1)

Ta có 3x = 3x khi x ≥ 0 và 3x = -3x khi x < 0

Vậy để giải phương trình (1) ta quy về giải hai phương trình sau:

+ ) Phương trình 3x = x + 6 với điều kiện x ≥ 0

Ta có: 3x = x + 6 ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3 (TMĐK)

Do đó x = 3 là nghiệm của phương trình (1).

+ ) Phương trình -3x = x + 6 với điều kiện x < 0

Ta có -3x = x + 6 ⇔ -4x + 6 ⇔ x = -3/2 (TMĐK)

Do đó x = -3/2 là nghiệm của phương trình (1).

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho S = {3; -3/2}

c) (x + 1)(2x – 2) – 3 > –5x – (2x + 1)(3 – x)

⇔ 2x2 – 2x + 2x – 2 – 3 > –5x – (6x – 2x2 + 3 – x)

⇔ 2x2 – 5 ≥ –5x – 6x + 2x2 – 3 + x

⇔ 10x ≥ 2 ⇔ x ≥ 1/5

Tập nghiệm: S = {x | x ≥ 1/5}

Đọc tiếp...
SKT_NTT 17 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

x2 + ( x + 1 )2 = y4 + ( y + 1 )4

\(\Leftrightarrow\)2x2 + 2x + 1 = 2y4 + 4y3 + 6y2 + 4y + 1

\(\Leftrightarrow\)2x2 + 2x + 2 = 2y4 + 4y3 + 6y2 + 4y + 2

\(\Leftrightarrow\)2 . ( x2 + x + 1 ) = 2 ( y4 + 2y3 + 3y2 + 2y + 1 )

\(\Leftrightarrow\) x2 + x + 1 = ( y2 + y + 1 )2

\(\Leftrightarrow\)4 . ( x2 + x + 1 ) = 4 . ( y2 + y + 1 )2

\(\Leftrightarrow\) ( 2x + 1 )2 + 3 = [ 2 . ( y2 + y + 1 ) ]2

\(\Leftrightarrow\) [ 2 . ( y2 + y + 1 ) ]2 - ( 2x + 1 )2 = 3

\(\Leftrightarrow\)( 2y2 + 2y - 2x + 1 ) ( 2y2 + 2y + 2x + 3 ) = 3

sau đó lập bảng mà làm nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: