Giúp tôi giải toán và làm văn


luyen hong dung 31 phút trước (16:20)
Báo cáo sai phạm

giải đúng là thế đấy 

Đọc tiếp...
luyen hong dung 32 phút trước (16:20)
Báo cáo sai phạm

xét hai trường hợp:

nếu x>0 thì ta có phương trình :

3x - x=6

<=>x=3(thỏa mãn x>0) 

nếu x<0 ta cũng có phương trình:

-3x -x = 6

<=> x=\(-\frac{3}{2}\)(thỏa mãn x<0>

Tập nghiệm của phương trình là : \(S=\left(3;\frac{-3}{2}\right)\)

Đọc tiếp...
cute's baby's 38 phút trước (16:14)
Báo cáo sai phạm

Thế thì bạn làm thế nào vậy?

Đọc tiếp...
cute's baby's 45 phút trước (16:07)
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn chép sai đề rồi thì phải,phải là x^2 mới đúng:Mình làm như sau:

a)x^2-2x+3=0

<=>x^2-3x+x+3=0

<=>(x^2+x)-(3x+3)=o

<=>x(x+1)-3(x+1)=0

<=>(x+1)(x-3)=0

=>x+1=o=>x=-1

hoặc x-3=0=>x=3

Vây tập no của PT là S=-1;3.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 3 giờ trước (13:11)
Báo cáo sai phạm

máy mk lỗi nên mk ko giải chi tiết đc. mk gợi ý bn tự làm nha.

bạn chia 2 trường hợp ra

TH1: x lớn hơn hoặc bằng 0

TH2: x nhỏ hơn 0

k cho mk nha

Đọc tiếp...
oppa sky atmn 4 giờ trước (12:52)
Báo cáo sai phạm

mọi người giúp nha ai đúng mk tích

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 1 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

Bài 1: 

\(\frac{x+1}{65}+\frac{x+3}{63}=\frac{x+5}{61}+\frac{x+7}{59}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{65}+1+\frac{x+3}{63}+1=\frac{x+5}{61}+1+\frac{x+7}{59}+1\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+66}{65}+\frac{x+66}{63}=\frac{x+66}{61}+\frac{x+66}{59}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+66\right)\left(\frac{1}{65}+\frac{1}{63}-\frac{1}{61}-\frac{1}{59}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+66=0\)

\(\Leftrightarrow x=-66\)

b) \(\frac{m^2\left(\left(x+2\right)^2-\left(x-2\right)^2\right)}{8}-4x=\left(m-1\right)^2+3\left(2m+1\right)\)

\(\Leftrightarrow m^2x-4x=m^2+4m+4\)

\(\Leftrightarrow\left(m^2-4\right)x=m^2+4m+4\)

Để phương trình vô nghiệm thì \(\hept{\begin{cases}m^2-4=0\\m^2+4m+4\ne0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m=2\vee m=-2\\\left(m+2\right)^2\ne0\end{cases}}\Leftrightarrow m=2\)

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 4 giờ trước (12:42)
Báo cáo sai phạm

Ta có\(\frac{x+3}{97}+\frac{x+5}{95}+\frac{x+9}{91}=\frac{x+91}{9}+\frac{x+92}{8}+\frac{x+61}{39}\)

<=> \(\left(\frac{x+3}{97}+1\right)+\left(\frac{x+5}{95}+1\right)+\left(\frac{x+9}{91}+1\right)=\left(\frac{x+91}{9}+1\right)+\left(\frac{x+92}{8}+1\right)+\left(\frac{x+61}{39}+1\right)\)

<=>\(\frac{x+100}{97}+\frac{x+100}{95}+\frac{x+100}{91}=\frac{x+100}{9}+\frac{x+100}{8}+\frac{x+100}{39}\)

<=>\(\frac{x+100}{97}+\frac{x+100}{95}+\frac{x+100}{91}-\frac{x+100}{9}-\frac{x+100}{8}-\frac{x+100}{39}=0\)

<=> \(\left(x+100\right)\left(\frac{1}{97}+\frac{1}{95}+\frac{1}{91}-\frac{1}{9}-\frac{1}{8}-\frac{1}{39}\right)=0\)

Do \(\frac{1}{97}+\frac{1}{95}+\frac{1}{91}-\frac{1}{9}-\frac{1}{8}-\frac{1}{39}\ne0\)

Nên x+100=0 => x=-100 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lan Hương CTV 03/08/2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

ĐK \(x\ne0\)

Ta có \(\frac{x+1}{x^2+x+1}-\frac{x-1}{x^2-x+1}=\frac{3}{x\left(x^4+x^2+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}{x\cdot\left(x^4+x^2+1\right)}-\frac{x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}{x\left(x^4+x^2+1\right)}=\frac{3}{x\left(x^4+x^2+1\right)}\)

\(\Rightarrow\left(x^2+x\right)\left(x^2-x+1\right)-\left(x^2-x\right)\left(x^2+x+1\right)=3\)

\(\Leftrightarrow x^4-x^3+x^2+x^3-x^2+x-x^4-x^3-x^2+x^3+x^2+x=3\)

\(\Leftrightarrow2x=3\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\left(tm\right)\)

Vậy \(x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Đặng Trung Hiếu 06/01/2018 lúc 08:00
Báo cáo sai phạm

Nối 2 đường chéo của hình thoi lại => ta được 4 tam giác bằng nhau trong hình thời đó

Áp dụng định lý Pytago vào từng tam giác đó ta tính được :

Nửa mỗi đường chéo ta cũng tính được đường chéo hình thoi

Và tính diện tích hình thoi

Đọc tiếp...
Lê Phúc Huy 02/09/2017 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

Nối hai đường chéo của hình thoi lại=>Ta dc 4 tam giác bằng nhau trong hình thời đó.

Áp dụng định lí Pytago vào từng tam giác đó,ta tính đc:

Nửa mỗi đường chéo.

Từ đó ta tính dc các đg chéo của hình thoi.

Đọc tiếp...
kim tại hưởng 03/09/2017 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

thank u :) Lê Phúc Huy

Đọc tiếp...
Ben 10 09/08/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

câu trả lời là :

Cho hình thang ABCD,các cạnh đáy AB = a và CD = b,Qua giao điểm O của hai đường chéo,Kẻ đường thẳng song song với AB,cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G,Chứng minh 1/OE = 1/OG = 1/a + 1/b,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8

Đọc tiếp...
Witch Rose 16/06/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{2}{MN}< =>CM:\frac{MN}{CD}+\frac{MN}{AB}=2\)

Theo Ta-lét ta có:

\(\frac{OM}{CD}=\frac{OA}{AC}\),\(\frac{ON}{CD}=\frac{OB}{BD}\)

Lại có \(\frac{OA}{OC}=\frac{OB}{OD}< =>\frac{OA}{OA+OC}=\frac{OB}{OB+OD}< =>\frac{OA}{AC}=\frac{OB}{BD}.\)

=>\(\frac{OM}{CD}=\frac{ON}{CD}=>OM=ON\)

\(=>\frac{OM}{AB}=\frac{DM}{DA},\frac{OM}{CD}=\frac{AM}{DA}\)

\(=>\frac{OM}{AB}+\frac{OM}{CD}=\frac{DM+MA}{DA}=1< =>2.OM\left(\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}\right)=2\)

\(=>\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{2}{2.OM}=\frac{2}{MN}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Sky yêu MTP 02/04/2017 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

mình hổng biết

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 24/11/2016 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{94}+\frac{x+2}{93}+\frac{x+3}{92}=\frac{x+4}{91}+\frac{x+5}{90}+\frac{x+6}{89}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{94}+1+\frac{x+2}{93}+1+\frac{x+3}{92}+1=\frac{x+4}{91}+1+\frac{x+5}{90}+1+\frac{x+6}{89}+1\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+95}{94}+\frac{x+95}{93}+\frac{x+95}{92}=\frac{x+95}{91}+\frac{x+95}{90}+\frac{x+95}{89}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+95}{94}+\frac{x+95}{93}+\frac{x+95}{92}-\frac{x+95}{91}-\frac{x+95}{90}-\frac{x+95}{89}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+95\right)\left(\frac{1}{94}+\frac{1}{93}+\frac{1}{92}-\frac{1}{91}-\frac{1}{90}-\frac{1}{89}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+95=0\).Do \(\frac{1}{94}+\frac{1}{93}+\frac{1}{92}-\frac{1}{91}-\frac{1}{90}-\frac{1}{89}\ne0\)

\(\Leftrightarrow x=-95\)

Đọc tiếp...
TẠ THỊ NGOAN 10/01/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

(x+1)/94 + ( x+2)/93 + ( x+3)/92.......

= ................ + ( x+6)/89 
<=> (x+1)/94 + 1 + ( x+2)/93 +1 .........

=.............. cộng 1 nhá 
<=> (x+95)/94 + ( x+96) / 93 + ( x+95)/92

= ( x+95)/91 + ( x+95)/90 + ( x+95)/89 
<=> ( x+95) ( 1/94 +1/93 +1/92 )

= ( x+95) ( 1/91 +1/90 +1/89) 
<=> ( x+95) ( 1/94 +1/93 +1/92 - 1/91 - 1/90 - 1/89 ) 
<=> x+95 =0 
<=>x = -95 
Vậy :x = -95

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: