Giúp tôi giải toán và làm văn


Kirigaya Kazuto 41 phút trước (12:19)
Báo cáo sai phạm

1. 

\(145+55=200\)

\(13+50+37=63+37=100\)

\(92+56-48=148-48=100\)

2.

\(6x+x^2=-9\)

\(x^2+6x+9=0\)

\(\left(x+3\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x+3=0\)

\(x=-3\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên 42 phút trước (12:18)
Báo cáo sai phạm

1.

145+55=200

13+50+37=100

92+56-48=100

2.\(6x+x^2=-9\Leftrightarrow x\left(6+x\right)=-9\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-9\\6+x=-9\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-9\\x=-15\end{cases}}}\)

k mk nhé

Đọc tiếp...
Dorami Chan 43 phút trước (12:17)
Báo cáo sai phạm

đây mà là toán 8 hả bn

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 1 giờ trước (11:58)
Báo cáo sai phạm

  ( x +2 )2 - ( x - 2 ) ( x + 2 )

= x2 + 4x + 4 - x2 - 4

= 4x

Hk tốt

Đọc tiếp...
Đình Sang Bùi 59 phút trước (12:01)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+2\right)^2-\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

\(=x^2+4x+4-\left(x^2-4\right)\)

\(=x^2+4x+4-x^2+4\)

\(=4x+8\)

Đọc tiếp...
Bonking 53 phút trước (12:07)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+2\right)^2-\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

\(=x^2+4x+4-x^2+4\)

\(=4x+8\)

Đọc tiếp...
lý canh hy 14 phút trước (12:45)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2=\left(y+z-2x\right)^2+\left(z+x-2y\right)^2+\left(x+y-2z\right)^2\)

\(\Rightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx=6x^2+6y^2+6z^2-6xy-6yz-6zx\)

\(\Rightarrow4x^2+4y^2+4z^2-4xy-4yz-4zx=0\)

\(\Rightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-y\right)^2=0\\\left(y-z\right)^2=0\\\left(z-x\right)^2=0\end{cases}}\Rightarrow x=y=z\)

Đọc tiếp...
Chi kute 4 giờ trước (08:32)
Báo cáo sai phạm

=0 nha

Sau bao nhiêu cộng trừ 8 thì ...

Cưới cx vẫn trở về con số 0

..army2k6

Đọc tiếp...
shinichi kudo 3 giờ trước (09:21)
Báo cáo sai phạm

0 bn nhe.k nha

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 1 giờ trước (11:46)
Báo cáo sai phạm

\(M=\left(x-2\right)\left(x-5\right)\left(x^2-7x-10\right)\)

\(M=\left(x^2-5x-2x+10\right)\left(x^2-7x-10\right)\)

\(M=\left(x^2-7x+10\right)\left(x^2-7x-10\right)\)

\(M=\left(x^2-7x\right)^2-10^2\ge-10^2=-100\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(\left(x^2-7x\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x\left(x-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x-7=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=7\end{cases}}}\)

Vậy GTNN của \(M\) là \(-100\) khi \(x=0\) hoặc \(x=7\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Chi kute 5 giờ trước (07:54)
Báo cáo sai phạm

Khó quá 

Chịu thoy

Nếu mk lm xng con nay thì sang năm vẫn chưa xng đôu

...army

Đọc tiếp...
Triphai Tyte 1 giờ trước (11:39)
Báo cáo sai phạm

dễ ợt ấy mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 7 giờ trước (05:50)
Báo cáo sai phạm

Sửa đề : A = x ( x + 2 ) + y ( y - 2 ) - 2xy + 37

                   = x2 + 2x + y2 - 2y - 2xy + 37

                   = ( x2 - 2xy + y2 ) + ( 2x - 2y ) + 37

                   = ( x - y )2 + 2 ( x - y ) + 37

                   = 72 + 2 . 7 + 37

                    = 49 + 14 + 37

                    = 100

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 14 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

a + b + c = 0

=> ( a + b + c )2 = 0

=> a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc = 0

Mà a2 + b2 + c2 = 2

=> 2ab + 2ac + 2bc = - 2

 => ab + ac + bc = - 1

=> ( ab + ac + bc )2 = 1

=> a2b2 + a2c2 + b2c2 + 2a2bc + 2ab2c + 2abc2 = 1 

=> a2b2 + a2c2 + b2c2 + 2abc ( a + b + c ) = 1

Mà a + b + c = 0

=> a2b2 + a2c2 + b2c2 + 0 = 1

=> 2a2b2 + 2a2c2 + 2b2c2 = 2

Có a2 + b2 + c2 = 2

=> ( a2 + b2 + c2 )2 = 22 = 4

=> a4 + b4 + c4 + 2a2b2 + 2a2c2 + 2b2c2 = 4

Mà 2a2b2 + 2a2c2 + 2b2c2 = 2

=> a4 + b4 + c4 = 2

Vậy a4 + b4 + c4 = 2

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 14 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(x+y\right)^2=\left(x+y\right)\left(x+y\right)\)

                      \(=x^2+xy+xy+y^2\)

                     \(=x^2+2xy+y^2\)

\(b,\left(x-3y\right)^2=\left(x-3y\right)\left(x-3y\right)\)

                         \(=x^2-3xy-3xy+9y^2\)

                          \(=x^2-6xy+9y^2\)

Thật ra mấy cái này là hằng đẳng thức nên có thể viết luôn kết quả nhưng bạn muốn khai triển tường minh nên mới làm như vậy

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 7 giờ trước (05:55)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : \(\left(x+y\right)^2\)

\(=x^2+2xy+y^2\) ( Áp dụng hằng đẳng thức bình phương 1 tổng )

b) Ta có : \(\left(x-3y\right)^2\)

\(=x^2-6xy+9y^2\)( Áp dụng hằng đẳng thức bình phương 1 hiệu )

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 14 giờ trước (22:46)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x+y\right)^2\)

\(=x^2+2xy+y^2\) 

( Bình phương của 1 tổng)

b) \(\left(x-3y\right)^2\)

\(=x^2-6xy+9y^2\)

( Bình phương của 1 hiệu)

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 14 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

\(x^4+64\)

\(=\left(x^2\right)^2+8^2+2x^2.8-2x^2.8\)

\(=\left(x^2+8\right)^2-\left(4x^2\right)\)

\(=\left(x^2-4x+8\right)\left(x^2+4x+8\right)\)

Đọc tiếp...
Oline Math 15 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

hdt thức nha bạn

~~~~~~~~~~~~~

^_^

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 7 giờ trước (05:58)
Báo cáo sai phạm

\(x^4+64\)

\(=x^4+16x^2+64-16x^2\)

\(=\left(x^2+8\right)^2-\left(4x\right)^2\)

\(=\left(x^2+8-4x\right)\left(x^2+8+4x\right)\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 25 phút trước (12:35)
Báo cáo sai phạm

\(Q=a^4-3a^3+4a^2-a+2\)

    \(=a^4-2a^3+a^2-a^3+a^2+a+2a^2-2a-2+4\)

    \(=\left(a^2-a\right)^2-a\left(a^2-a-1\right)+2\left(a^2-a-1\right)+4\)

    \(=1^2-0+0+4=5\)

Chúc bạn học tốt.

      

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 15 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

\(a^3+4a^2+a+3=a^3+a^2-2a+3a^2+3a-2+5\) 

                           \(=(a^3+a^2-2a)+(3a^2+3a-6)+9\)

                           \(=a(a^2+a-2)+3(a^2+a-2)+9\)

                           \(=(a^2+a-2)(a+3)+9=9\)     (Do \(a^2+a-2=0\Rightarrow (a^2+a-2)(a+3)=0\) )

tích cho mk nha!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: