Giúp tôi giải toán và làm văn


토니 3 giờ trước (23:37)
Báo cáo sai phạm

Chúc mừng bạn nhé :)

Đọc tiếp...
tam mai 4 giờ trước (22:57)
Báo cáo sai phạm

giữa đêm ăn mừng ^^

Đọc tiếp...
tam mai 4 giờ trước (22:57)
Báo cáo sai phạm

chúc mừng chúc mừng

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 5 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

a) \(2a^2x-5by-5a^2y+2by\) 

 \(=3\left(\frac{2}{3}a^2x-\frac{5}{3}a^2y\right)-3by\) 

\(=3\left(\frac{2}{3}a^2x-\frac{5}{3}a^2y-by\right)\) 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 4 giờ trước (22:03)
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{x}{ax-a^2}-\frac{a}{x^2-ax}=\frac{x}{a\left(x-a\right)}-\frac{a}{x\left(x-a\right)}\)

\(=\frac{x^2}{ax\left(x-a\right)}-\frac{a^2}{ax\left(x-a\right)}=\frac{x^2-a^2}{ax\left(x-a\right)}\)

\(=\frac{\left(x-a\right)\left(x+a\right)}{ax\left(x-a\right)}=\frac{x+a}{ax}\)

\(\Rightarrow\frac{x+a}{ax}=0\)\(\Leftrightarrow x+a=0\)

Mà \(x>1\)\(\Rightarrow\)\(a< -1\)và \(a=-x\)

Đọc tiếp...
cris hưnggta 5 giờ trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

ai nhanh k ĐÚNG

Đọc tiếp...
lê thị Ly 6 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

H3PO4 nhé 

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 5 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

\(P_20_5+H_20=2H_3PO_4\)

Đọc tiếp...
lê thị Ly 6 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4

Đọc tiếp...
Lê Thùy Linh 5 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

ko là cái gì thì cút đi

Đọc tiếp...
SƠN TÙNG M-TP 6 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ 6 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

"Giúp tôi giải toán" trên Online Math đã trở thành một diễn đàn hết sức sôi động cho các bạn học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh từ mọi miền đất nước. Ở đây các bạn có thể chia sẻ các bài toán khó, lời giải hay và giúp nhau cùng tiến bộ. Để diễn đàn này ngày càng hữu ích, các bạn lưu ý các thông tin sau đây:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

                                          mk ko pk ARMY

Đọc tiếp...
Khó Chịu.....Thật 6 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Ta có: A = 16 - 2x - x2 

         - A = x2 + 2x - 16 

         - A = [ x2 + 2x + ( -1 ) ] + 17

         - A = ( x + 1 )2 + 17 > 17

           A = - ( x + 1 )2 - 17 < -17

         Vậy dấu " = " xảy ra

   <=>x + 1 = 0

     => x = 1

Vậy GTLN của A là -17 khi x = - 1

# Chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ 6 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

\(A=16-2x-x^2\)

\(A=-x^2-2.x.1-1+17\)

\(A=-\left(x^2+2.x.1+1\right)+17\)

\(A=-\left(x+1\right)^2+17\le17\)

Dấu = xảy ra khi : 

   \(x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy A max = 17 tại x = -1

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 6 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

A=‐﴾x^2+2x‐16﴿  

=‐﴾x^2+2x+1‐17﴿

=‐﴾x+1﴿^2+17 vs mọi x, cs: ‐﴾x+1﴿^2 > 0                                  ^^

=>‐﴾x+1﴿^2+17 > 17 => A > 7 dấu = xảy ra

<=> ﴾x+1﴿^2=0 <=>x+1=0<=>x=‐1                              

vậy GTLN A=17 đạt đc khi x=‐1 

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh. CTV 6 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)^3-\left(x-1\right)^3-6\left(x-1\right)^2=-19\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1-x+1\right)\left(\left(x+1\right)^2+\left(x+1\right)\left(x-1\right)+\left(x-1\right)^2\right)-6\left(x-1\right)^2=-19\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+2x+1+x^2-1+x^2-2x+1\right)-6\left(x-1\right)^2=-19\)

\(\Leftrightarrow2\left(3x^2+1\right)-6\left(x^2-2x+1\right)=-19\)

\(\Leftrightarrow6x^2+2-6x^2+12x-6=-19\)

\(\Leftrightarrow12x-4=-19\)

\(\Leftrightarrow12x=-19+4\)

\(\Leftrightarrow12x=-15\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{5}{4}\)

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 6 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^2-4\cdot\left(x+2\right)^2=12.\)

\(\left(4x^2+4x+1\right)-4\left(x^2+4x+4\right)=12\)

\(\left(4x^2+4x+1\right)-\left(4x^2+16x+16\right)=12\)

\(4x^2+4x+1-4x^2-16x-16=12\)

\(-12x-15=12\)

\(-12x=12+15=27\)

\(x=-\frac{9}{4}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh. CTV 6 giờ trước (20:12)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^2-4\left(x+2\right)^2=12\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1+4\left(x+2\right)\right)\left(2x+1-4\left(x+2\right)\right)=12\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1+4x+8\right)\left(2x+1-4x-8\right)=12\)

\(\Leftrightarrow\left(6x+9\right)\left(-2x-7\right)=12\)

\(\Leftrightarrow-12x^2-42x-18x-63-12=0\)

\(\Leftrightarrow-12x^2-60x-75=0\)

\(\Leftrightarrow-\left(x+\frac{5}{2}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x+\frac{5}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh. CTV 6 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

Phùng Đại Lộc Tham khảo bài của Ahwi nhé

mình quên không làm 4 thành 2.Sorry!!

Đọc tiếp...
tth_new CTV 7 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

Em thử quy nạp nhé!

Với n = 1 thì mệnh đề đúng

Giả sử đúng với n = k thuộc N* tức là \(16^k-15k-1⋮225\) (giả thiết quy nạp)

Cần chứng minh nó đúng với n = k + 1. Tức là chứng minh \(16^{k+1}-15\left(k+1\right)-1⋮225\)

\(\Leftrightarrow16^k.16-15k-16⋮225\)

\(\Leftrightarrow16\left(16^k-15k-1\right)+15.15k⋮225\) (luôn đúng theo giả thiết quy nạp)

Ta có đpcm

Đọc tiếp...
Kaneki Ken 6 giờ trước (20:12)
Báo cáo sai phạm

Em hiểu rồi ạ ^^ tks nhiều ạ ^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh. CTV 7 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-6x+5=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-5x+5=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)-5\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x-5=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=5\end{cases}}\)

\(2x^2+7x+9=0\)

Đề sai??

\(4x^2-7x+3=0\)

\(\Leftrightarrow4x^2-4x-3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow4x\left(x-1\right)-3\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(4x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\4x-3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{3}{4}\end{cases}}\)

\(2\left(x+5\right)=x^2+5x\)

\(\Leftrightarrow2x+10=x^2+5x\)

\(\Leftrightarrow x^2+5x-2x-10=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x-10=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+5x-2x-10=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+5\right)-2\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+5=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-5\\x=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
tam mai 7 giờ trước (19:18)
Báo cáo sai phạm

a b c d 

x=x

Đọc tiếp...
tam mai 7 giờ trước (19:17)
Báo cáo sai phạm

a) x=0

b) x=0

c) x=0

d)x=x

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 7 giờ trước (19:24)
Báo cáo sai phạm

ý bạn là như thế này đúng không ạ:

a/ \(x^2-6x+5=0\)

\(x^2-5x-x+5=0\)

\(x\left(x-5\right)-\left(x-5\right)=0\)

\(\left(x-5\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}x-5=0\rightarrow x=5\\x-1=0\rightarrow x=1\end{cases}}\)

b/\(2x^2+7x+9=0\)

?!

c/ \(4x^2-7x+3=0\)

\(4x^2-4x-3x+3=0\)

\(4x\left(x-1\right)-3\left(x-1\right)=0\)

\(\left(x-1\right)\left(4x-3\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}x-1=0\Rightarrow x=1\\4x-3=0\Rightarrow x=\frac{3}{4}\end{cases}}\)

d/ \(2\left(x+5\right)=2x+10\)

-,- mik ko rõ đề ạ, sai thì ibox ạ.Cảm ơn

Đọc tiếp...
tam mai 7 giờ trước (19:18)
Báo cáo sai phạm

bài lạ thật

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 7 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

\(x^9-x^7-x^6-x^5+x^4+x^3+x^2-1\)

\(=\left(x^9-x^7\right)-\left(x^6-x^4\right)-\left(x^5-x^3\right)+\left(x^2-1\right)\)

\(=x^7\left(x^2-1\right)-x^4\left(x^2-1\right)-x^3\left(x^2-1\right)+\left(x^2-1\right)\)

\(=\left(x^2-1\right)\left(x^7-x^4-x^3+1\right)\)

\(=\left(x^2-1\right)\left[\left(x^7-x^4\right)-\left(x^3-1\right)\right]\)

\(=\left(x^2-1\right)\left[x^4\left(x^3-1\right)-\left(x^3-1\right)\right]\)

\(=\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\left(x^4-1\right)\)

\(=\left(x^3-1\right)\left(x^2-1\right)\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)\)

\(=\left(x^3-1\right)\left(x^2-1\right)^2\left(x^2+1\right)\)

Đọc tiếp...
❇☆_Moony〰 7 giờ trước (19:38)
Báo cáo sai phạm

Thks bn Ahwi

Đọc tiếp...
tam mai 7 giờ trước (19:21)
Báo cáo sai phạm

(x-1)^3(x+1)^2(x^2+1)(x^2+x+1)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 8 giờ trước (18:33)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(a+b\right)+\left(a+b\right)^2=\left(a+b\right)\left(1+a+b\right)\)

b) \(4\left(x-y\right)+3\left(x-y\right)^2=\left(x-y\right)\left[4+3.\left(x-y\right)\right]\)

c)  \(\left(a-b\right)+\left(b-a\right)^2=\left(a-b\right)+\left(b-a\right)\left(b-a\right)\)

                                                 \(=\left(a-b\right)-\left(a-b\right)\left(b-a\right)\)

                                                  \(=\left(a-b\right)\left(1-b+a\right)\)

d) \(\left(a-b\right)-\left(b-a\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)-\left(b-a\right)\left(b-a\right)\)

\(=\left(a-b\right)+\left(a-b\right)\left(b-a\right)\)

\(=\left(a-b\right)\left(1+b-a\right)\)

e) \(a\left(a-b\right)^2-\left(b-a\right)^3\)

\(=a\left(a-b\right)-\left(a-b\right)\left(b-a\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left[a-\left(b-a\right)^2\right]\)

f) \(\left(y+z\right)\left(12x^2+6x\right)+\left(y-z\right)\left(12x^2+6x\right)\)

\(=\left(12x^2+6x\right)\left(y+z+y-z\right)\)

\(=\left(12x^2+6x\right)2y\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh. CTV 8 giờ trước (18:31)
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(a+b\right)+\left(a+b\right)^2\)

\(=\left(a+b\right)\left(1+a+b\right)\)

\(b,4\left(x-y\right)+3\left(x-y\right)^2\)

\(=\left(x-y\right)\left(4+3\left(x-y\right)\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(4+3x-3y\right)\)

\(c,\left(a-b\right)+\left(b-a\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left(1+a-b\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 8 giờ trước (18:36)
Báo cáo sai phạm

Làm lại phần e

\(a\left(a-b\right)^2-\left(b-a\right)^3\)

\(=a\left(a-b\right)^2+\left(a-b\right)\left(a+b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left[a\left(a-b\right)+\left(a+b\right)^2\right]\)

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ 9 giờ trước (17:58)
Báo cáo sai phạm

\(A=20y-y^2\)

\(A=-y^2+20y\)

\(A=-\left(y^2-2.y.10+100-100\right)\)

\(A=-\left(y^2-2.y.10+100\right)+100\)

\(A=-\left(y-10\right)^2+100\le100\)

Dấu = xảy ra khi : \(y-10=0\Leftrightarrow y=10\)

Vậy A max = 100 tại x = 10

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 9 giờ trước (17:58)
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=20y-y^2\)

\(=20y-y^2+100-100\)

\(=-y^2+20-100+100\)

\(=-\left(y^2-20+100\right)+100\)

\(=-\left(y-10\right)^2+100\)

Vì \(-\left(y-10\right)^2\le0;\forall y\)

\(\Rightarrow-\left(y-10\right)^2+100\le0+100;\forall y\)

Hay \(A\le100;\forall y\)

Dấu "=" xảy ra\(\Leftrightarrow\left(y-10\right)^2=0\)

                       \(\Leftrightarrow y=10\)

Vậy MAX A=100 \(\Leftrightarrow y=10\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 9 giờ trước (17:31)
Báo cáo sai phạm

\(2\left(3+1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\)

\(=8\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\)

\(=\left(3^2-1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\)

\(=\left(3^4-1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\)

\(=\left(3^8-1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\)

\(=\left(3^{16}-1\right)\left(3^{16}+1\right)\)

\(=3^{32}-1< 3^{32}\)

Gợi ý: Sử dụng liên tục tính chất \(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

Đọc tiếp...
Bạch Khả Ái 9 giờ trước (17:42)
Báo cáo sai phạm

TKS CHÂU NHA!

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 9 giờ trước (17:37)
Báo cáo sai phạm

2(3 + 1)(32 + 1)(34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)

= (3 - 1)(3 + 1)(32 + 1)(34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)

= (32 - 1)(32 + 1)(34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)

= (34 - 1)(34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)

= (38 - 1)(38 + 1)(316 + 1)

= (316 - 1)(316 + 1)

= 332 - 1 < 332 

Đọc tiếp...
headsot96 4 giờ trước (22:48)
Báo cáo sai phạm

Vế trái = \(a^3+b^3+c^3-3abc\)

Vế phải = \(a^3-abc+b^3-abc+c^3-abc=a^3+b^3+c^3-3abc\)

Vậy ... 

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn Cao 8 giờ trước (18:36)
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

a chia 5 dư 2

=> a = 5k + 2(k thuộc N)

\(\Leftrightarrow a^2=\left(5k+2\right)^2=25k^2+20k+4\)

Mà \(25k^2;20k⋮5\)

=>\(a^2=25k^2+20k+4\)chia 5 dư 4

Bài 2:

P = x^2 + 4x - 1 với x bằng mấy vậy bạn ơi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: