Giúp tôi giải toán và làm văn


Kelly 12 giờ trước (23:26)
Báo cáo sai phạm

cho sửa đoạn cuối nha :) tính lộn giá trị x :))

\(\left(2x+1\right)^2=0\Rightarrow x=-\frac{1}{2}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Kelly 12 giờ trước (23:25)
Báo cáo sai phạm

\(M=4x^2+4x+1+4\)

\(M=\left(2x+1\right)^2+4\)

\(\left(2x+1\right)^2\ge0\Rightarrow\left(2x+1\right)^2+4\ge4\)

dấu = xảy ra khi \(\left(2x+1\right)^2=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vậy GTNN của M=4 khi và chỉ khi \(x=\frac{1}{2}\)hay \(x=-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 14 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

M = 4x2 + 4x + 5 

M = (4x2 + 4x + 1) + 4

M = (2x + 1)2 + 4

Vì (2x + 1)2 ≥ 0

=> (2x + 1)2 + 4 ≥ 4 <=> M ≥ 4

=> GTNN của M bằng 4

Dấu "=" xảy ra khi\(\left(2x+1\right)^2=0\Leftrightarrow x=\frac{-1}{2}\)

Vậy GTNN của M bằng 4

Đọc tiếp...
Bắc Thần Tư Nguyệt 14 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

Em làm đc mỗi câu b) thui vì em hk lớp 7

b) Ta có ABCD là hình thoi có góc A = 60 độ (gt)

=> ΔABD đều => AB = BD

Xét ΔABM và ΔDBN có:

AB = BD (cmt)

góc BAM = góc BDN = 60 độ (gt)

góc ABM = góc BDN (cùng cộng góc MBD = 60độ)

=> ΔABM = ΔDBN => AM = DN

Do đó: DM + DN = DM + AM không đổi

Đọc tiếp...
Kelly 12 giờ trước (23:38)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a^5}{120}-\frac{a^3}{24}+\frac{a}{30}\)

\(=\frac{a}{6}.\left(\frac{a^4}{20}-\frac{a^2}{4}+\frac{a}{5}\right)=\frac{a}{6}.\left(\frac{a^4}{20}-\frac{5a^2}{20}+\frac{4a}{20}\right)\)

\(=\frac{a}{6}.\left(\frac{a^4-5a^2+4a}{20}\right)=\frac{a^5-5a^3+4a^2}{120}=\frac{a^2.\left(a^3-5a+4\right)}{120}=\frac{a.\left(a^2-1\right).\left(a^2-4\right)}{120}\)

\(=\frac{\left(a-2\right).\left(a-1\right).a.\left(a+1\right).\left(a+1\right)}{120}\)

vì a thuộc Z => \(=\frac{\left(a-2\right).\left(a-1\right).a.\left(a+1\right).\left(a+1\right)}{120}\)thuộc Z

=> đpcm

Đọc tiếp...
TuanMinhAms 14 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

quy dong ta duoc a(a^4 - 5a^2 +4) = a(a^2 - 1)(a^2 - 4) = (a-2)(a-1)a(a+1)(a+2) chia het cho 120 voi a nguyen

Đọc tiếp...
Darwin Watterson 15 giờ trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

\(A=4x^2+4x+11=\left(4x^2+4x+1\right)+10\)

\(=\left(2x+1\right)^2+10\ge10\)

\(\Rightarrow GTNN\) là 10 đạt được khi \(x=\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Kelly 12 giờ trước (23:31)
Báo cáo sai phạm

\(A=4x^2+4x+11\)

\(A=4x^2+4x+1+10\)

\(A=\left(2x+1\right)^2+10\)

\(\left(2x+1\right)^2\ge0\Rightarrow\left(2x+1\right)^2+10\ge10\)

dấu = xảy ra khi và chỉ khi \(\left(2x+1\right)^2=0\Rightarrow x=-\frac{1}{2}\)

Vậy GTNN của A=10 khi và chỉ khi \(x=-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Khanh 15 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

ai giúp mình với

Đọc tiếp...
do phuong nam 15 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

a)\(\left(a+b\right)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=a^3+b^3+3ab\left(a+b\right)\)

b)\(a^3+b^3+c^3-3abc=\left(a+b\right)\cdot\left(a^2-ab+b^2\right)+c^3-3abc\)

=\(\left(a+b\right)\cdot\left(a^2-ab+b^2\right)+c\left(a^2-ab+b^2\right)-2abc-ca^2-cb^2\)

=\(\left(a+b+c\right)\cdot\left(a^2-ab+b^2\right)-\left(abc+b^2c+bc^2+ca^2+abc+c^2a\right)+c^3+ac^2+bc^2\)

=\(\left(a+b+c\right)\cdot\left(a^2-ab+b^2\right)-\left(a+b+c\right)\cdot\left(bc+ca\right)+c^2\cdot\left(a+b+c\right)\)

=\(\left(a+b+c\right)\cdot\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\)

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
bangtansonyondan 15 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

a, ta có : (a+b)3- 3ab(a+b)=a3+3a2b+3ab2+b3-3a2b-3ab2

=a3+b3(đpcm)

Đọc tiếp...
Phương Trần CTV 15 giờ trước (20:42)
Báo cáo sai phạm

bạn xem lại đề nha, số chính phương có 2 chữ số ko bao giờ có chữ số hàng chục là 5 

Đọc tiếp...
☠ⒽⒾⒺⓊ❼ⓐ❷ⓋⒾⓅ™ 15 giờ trước (20:32)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...
The Dark Aways 15 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 15 giờ trước (20:32)
Báo cáo sai phạm

\(\left(1\right)\left(A+B\right)^2=A^2+2AB+B^2\)

\(\left(2\right)\left(A-B\right)^2=A^2-2AB+B^2\)

\(\left(3\right)A^2-B^2=\left(A-B\right)\left(A+B\right)\)

\(\left(4\right)\left(A+B\right)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3\)

\(\left(5\right)\left(A-B\right)^3=A^3-3A^2B+3AB^2-B^3\)

\(\left(6\right)A^3+B^3=\left(A+B\right)\left(A^2-AB+B^2\right)\)

\(\left(7\right)A^3-B^3=\left(A-B\right)\left(A^2+AB+B^2\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Phan Trâm Anh 15 giờ trước (20:32)
Báo cáo sai phạm
 1. Bình phương của một tổng:

 2. Bình phương của một hiệu:

 3. Hiệu hai bình phương:

 4. Lập phương của một tổng:

 5. Lập phương của một hiệu:

 6. Tổng hai lập phương:

 7. Hiệu hai lập phương:

Đọc tiếp...
Lương Thế Quý 15 giờ trước (20:32)
Báo cáo sai phạm
 1. Bình phương của một tổng:

 2. Bình phương của một hiệu:

 3. Hiệu hai bình phương:

 4. Lập phương của một tổng:

 5. Lập phương của một hiệu:

 6. Tổng hai lập phương:

 7. Hiệu hai lập phương:

  }

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: