Giúp tôi giải toán và làm văn


Darkkingkk 28 phút trước (10:35)
Báo cáo sai phạm

đkm mày rảnh à

Đọc tiếp...
Đăng Khoa Nguyễn 55 phút trước (10:07)
Báo cáo sai phạm

thôi cái bài giải  rác rưởi của m t nhận làm gì thôi cứ nhận lại mà đút vào mồm mà nhai đi thối quá đi 

Đọc tiếp...
kkvenus 1 giờ trước (09:56)
Báo cáo sai phạm

đây con :-)

\(B=2x-2x^2-5\)

\(-2B=4x^2-4x+10\)

\(-2B=\left(4x^2-4x+1\right)+9\)

\(-2B=\left(2x-1\right)^2+9\)

Mà  \(\left(2x-1\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow-2B\ge9\)

\(\Leftrightarrow B\le\frac{-9}{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi :

\(2x-1=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 1 giờ trước (09:25)
Báo cáo sai phạm

\(K=-x^2-y^2-x+6y+10\)

\(-K=x^2+y^2+x-6y-10\)

\(-K=\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)+\left(y^2-6y+9\right)-\frac{77}{4}\)

\(-K=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-3\right)^2-\frac{77}{4}\)

Mà  \(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\ge0\)

       \(\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow-K\ge-\frac{77}{4}\)

\(\Leftrightarrow K\le\frac{77}{4}\)

Dấu "=" xảy ra khi :

\(\hept{\begin{cases}x+\frac{1}{2}=0\\y-3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\y=3\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 1 giờ trước (09:21)
Báo cáo sai phạm

\(B=2x-x^2-5\)

\(-B=x^2-2x+5\)

\(-B=\left(x^2-2x+1\right)+4\)

\(-B=\left(x-1\right)^2+4\)

Mà  \(\left(x-1\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow-B\ge4\)

\(\Leftrightarrow B\le-4\)

Dấu " = " xảy ra khi :

\(x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 1 giờ trước (09:07)
Báo cáo sai phạm

\(a+b+c+ab+bc+ca=6abc\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=6\)

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\)\(=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{a^2}\right)\)\(\ge\frac{1}{3}\left(\frac{2}{ab}+\frac{2}{bc}+\frac{2}{ca}+\frac{2}{a}+\frac{2}{b}+\frac{2}{c}\right)\)\(-1=3\)

Vậy..............

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 12 giờ trước (22:23)
Báo cáo sai phạm

\(3a^2+3b^2=10ab\Rightarrow3a^2-10ab+3b^2=0\Rightarrow3ab-9ab-ab-3b^2=0\)

\(\Rightarrow3a\left(a-3b\right)-b\left(a-3b\right)=0\Rightarrow\left(3a-b\right)\left(3b-a\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3a=b\\3b=a\end{cases}}\left(\text{loại: }b>a>0\right)\)

Thay 3a = b, ta có:

\(P=\frac{3a-b}{3a+b}=\frac{2a}{4a}=\frac{1}{2}\)

o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o            bác là Pain??

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Lợi 12 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

   \(\)\(3a^2+3b^2=10ab\Rightarrow3a^2-10ab+3b^2=0.\)

 \(\Leftrightarrow3ab-9ab-ab+3b^2=0\)

\(\Rightarrow3a\left(a-3b\right)-b\left(a-3b\right)=0\Rightarrow\left(3a-b\right)\left(a-3b\right)=0\)

\(\Rightarrow3a=b\)hoặc \(3b=a\)mà \(a>b\Rightarrow3b=a\)

Thay \(3b=a\)ta có :

\(P=\frac{a-b}{a+b}=\frac{3b-b}{3b+b}=\frac{2b}{4b}=\frac{1}{2}.\)

Vậy giá trih của biểu thức \(P=\frac{1}{2}.\)

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 12 giờ trước (22:04)
Báo cáo sai phạm

Mạo danh cũng ko xong , chúa pain ko bao giờ nói " giúp pain đi "  hay đúng hơn là t ko cần con người giải giúp mấy bài toán easy ntn này

Đọc tiếp...
Nanami Lucia 14 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
kudo shinichi 13 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 13 giờ trước (21:05)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 14 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

b) lấy kết quả rút gọn của câu A ta được

 \(P=\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}< 1.=\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-1< 0\)

\(P=\frac{x+\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\frac{x+2}{\sqrt{x}-1}\)

đề bài cho x>=0 ta suy ra luôn

\(x+2>0\Leftrightarrow\sqrt{x}-1< 0\Leftrightarrow x< 1\)

vậy x <1 thì P < 1

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 15 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(\frac{x+1+\sqrt{x}}{x+1}\right):\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(x+1\right)-\left(x+1\right)}\right).\)

\(P=\left(\frac{x+1+\sqrt{x}}{x+1}\right):\left(\frac{1}{\sqrt{x-1}}-\frac{2\sqrt{x}}{\left(x+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\right)\)

\(P=\left(\frac{x+1+\sqrt{x}}{x+1}\right):\left(\frac{x+1-2\sqrt{x}}{\left(x+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\right)\)

\(P=\frac{\left(x+\sqrt{x}+1\right)}{\left(x+1\right)}:\frac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{\left(x+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{\left(x+\sqrt{x}+1\right)}{\left(x+1\right)}.\frac{\left(x+1\right)}{\sqrt{x}-1}\)

\(P=\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 14 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

1 2 B D H C A (Bonus thêm cho cái hình :>>)

a) Ta có: AD là tia phân giác của góc BAC

\(\Rightarrow\frac{AB}{AC}=\frac{DB}{DC}\)

\(\Leftrightarrow\frac{DB}{DC}=\frac{8}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{DB}{DC}=\frac{4}{3}\)

b) Ta có: \(\widehat{B_1}+\widehat{C_1}=90^o\left(\Delta ABC\text{ vuông}\right)\)

              \(\widehat{C_1}+\widehat{HAC}=90^o\left(\Delta AHC\text{ vuông}\right)\)

         \(\Rightarrow\widehat{B_1}=\widehat{HAC}\left(=\widehat{C_1}\right)\)

Xét \(\Delta AHB\text{ và }\Delta CHA\)

Có: \(\widehat{AHC}=\widehat{AHB}\left(=90^o\right)\)

      \(\widehat{B_1}=\widehat{HAC}\)

\(\Rightarrow\Delta AHB~\Delta CHA\)

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 13 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

c) Xét tam giác ABC vuông tại A
<=> BC^2= AB^2+AC^2(áp dụng định lí Py-ta-go)
<=> BC^2= 100
<=> BC= 10   (cm)
Xét tam giác AHB ~ tam giác CHA (chứng minh trên)
<=> AH/CA= AB/CB
<=> AH= AB.CA /CB
<=> AH = 8.6 : 10 =  4,8 (cm)
Xét tam giác AHB vuông tại H
=> BH^2= AB^2-AH^2= 8^2-4,8^2=40,96
=> BH= 6,4 cm
Xét tam giác CHA vuông tại H
​=> CH^2=AC^2-AH^2=6^2-4,8^2=12,96
=> CH = 3,6 cm
Ta có:
S.AHB / S.CHA = (1/2 . BH.HA )/ (1/2 . HC .AH)
= BH / HC = 6,4 / 3,6 =16/9 

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 13 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian ô tô chở hàng đi đủ quãng đường để gặp được xe khách là a ( a > 2 ) ( h )

Thời gian ô tô chở khách ..... là a - 2

Ta có phương trình :

\(48\times\left(a-2\right)=36a\)

\(\Leftrightarrow48a-36a=96\)

\(\Leftrightarrow12a=96\)

\(\Leftrightarrow a=8\left(tm\right)\)

Vậy ô tô khách phải đi trong 8 - 2 = 6 ( h) thì gặp được ô tô chở hàng

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 14 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

P/s Loan trinh cho nó sai cho nó biết mặt đi bạn xem thử mình có tự đăng tự trả lời hay ko :)

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 14 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

tự đang tự trả lời súc vật hiếu :)

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 14 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể quy đồng lên hoặc sử dụng Bất Đẳng Thức Cosi nha :)

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 14 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cosi ta có:

\(a^3+b^3+c^3\ge3.\sqrt[3]{\left(a^3.b^3.c^3\right)}\ge3abc\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: