Giúp tôi giải toán và làm văn


lê thị mai an 1 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

bn kẻ hình cho mk vs

Đọc tiếp...
the loser 1 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

Trên tia đối tia MA lấy N sao cho AM=MN=> ABNC là hình bình hành=> AB=CN và ^N=ˆBAN=ˆCAN→AC=CNN^=BAN^=CAN^→AC=CN
=> AB=AC => ĐPCM

-Cách 2: -Kẻ MH vuông góc với AB; MK vuông góc với AC( H thuộc AB và K thuộc AC).

-Ta có: tam giác AHM= tam giác AKM( cạnh huyền-góc nhọn).

=> HM=MK. => tam giác BHM= tam giác CKM( cạnh huyền-cạnh góc vuông).

=> góc HBM= góc KCM. => tam giác ABC cân tại A.(đpcm)

Đọc tiếp...
Gaming Moba 1 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

Thank bạn

Đọc tiếp...
Đồng Hiên 1 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{32-2x}{11-x}=\frac{22-2x+10}{11-x}=\frac{2\left(11-x\right)}{11-x}+\frac{10}{11-x}=2+\frac{10}{11-x}\)

để A đạt gtln thì 10/11 - x lớn nhất

=> 11 - x = 1

=> x = 10

kl_

Đọc tiếp...
Hwang Jung eum 1 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

a dấu hiệu cần tìm ở đây là thời gian làm bài tập cửa 30 hs

b

53 
74 
98 
108 
125 
152 
Đọc tiếp...
the loser 1 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

a/ Dấu hiệu ở đây là thời gian làm bài ( tính theo phút ) của mỗi học sinh ( ai cũng làm được )
   Có 30 giá trị. Có 6 giá trị khác nhau.
b/  
Giá trị (x)       5        7           8          9          10            14 
Tần số (n)     4        3            8         8           4              3         N= 30

Nhận xét: 
- Có 30 giá trị. Có 6 giá trị khác nhau
- Chỉ có 4 học sinh làm được bài nhanh nhất: 5 phút
- Có đến 3 học sinh làm được bài chậm nhất: 14 phút
- Số phút học sinh làm được bài thuộc vào khoảng : 8-9 phút

c/ Tính Trung bình cộng:
_
X = 4.5+7.3+8.8+9.8+10.4+14.3 / 30= 259:30 = 8,6 phút

 Mốt của dấu hiệu: Mo= 8 và 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 1 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

\(3\left(x+5\right)=3x+15\)

\(2x+2.5=2\left(x+5\right)\)

\(\left(2+x\right)5=10+5x\)

\(3.4+4x=4\left(3+x\right)\)

\(4\left(x-2\right)=4x-8\)

\(2.x-2.4=2\left(x-4\right)\)

Đọc tiếp...
ĐåîÇøng†µ™ 1 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

Trả lời ( bừa ) :

1, 3 ( x + 5 ) = 3x + 15

2, ( 2 + x ) 5 = 10 + 5x

3, 4 ( x - 2 ) = 4x - 8

4, 2x + 2 . 5 = 2 ( x  + 5 )

5, 3 . 4 + 4x = 4 ( 3 + x )

6, 2x - 2 . 4 = 2 ( x - 4 )

Hok tốt

Đọc tiếp...
hà phương uyên 1 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

3. ( x + 5 ) = 3x + 15 

2x + 2.5 = 2. ( x +5 ) 

( 2x + x ) . 5 = 10x + 5x 

3. 4 + 4x = 4. ( 3 + x ) 

4( x - 2 ) = 4x - 8 

2x  - 2 . 4 = 2 . ( x - 4 )

Đọc tiếp...
quản thị thùy dương 2 tháng 5 2017 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

không biết , kb không

Đọc tiếp...
Lê Thạch 56 phút trước
Báo cáo sai phạm

gọi số bài kiểm tra là x.gọi số bài kiểm tra trước đó là a

Theo bài ra ta có:nếu An dc 10 điểm => a+10/x+1=9

TRên thực tế: a+7,5/x+1=8,5

Ta có: a+10/x+1-a+7,5/x+1=9-8,5

=>  2,5/x+1=0,5

=> x=4

Vậy trước đó bạn An có 4  bài kiểm tra

Đọc tiếp...
Angora Phạm 2 tháng 3 2018 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

MÌNH CŨNG GIẢI NHƯ VẬY!

Đọc tiếp...
the loser 2 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

AB;AC;BC tỉ lệ với 9;12;15(gt)

=>AB/9=AC/12=BC/15

=>AB^2/9^2=AC^2/12^2=BC^2/15^2

=>AB^2/81=AC^2/144=BC^2/225

=>AB^2+AC^2/81+144=BC^2/225

=>AB^2+AC^2/225=BC^2/225

=>AB^2+AC^2=BC^2

=> Tam giác ABC là tam giác vuông tạiA

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 1 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

\(Ta\)\(c\text{ó}\)

Các cạnh AB;AC;BC tỉ lệ với 9;12 và 15

\(\Rightarrow\)\(\frac{AB}{9}=\frac{AC}{12}=\frac{BC}{15}\)

Đặt \(\frac{AB}{9}=\frac{AC}{12}=\frac{BC}{15}\)=k

\(\Rightarrow\)AB=9k;AC=12k;BC=15k

\(\Rightarrow\)\(AB^2+AC^{2.}=\left(9k\right)^2+\left(12k\right)^2=81k^2+144k^2=255k^2\)

 \(\Rightarrow\)        \(BC^2=\left(15k\right)^2=255k^2\)

\(\Rightarrow\)Tam giác ABC có là tam giác vuông

Đọc tiếp...
Thị Trúc Uyên Mai 2 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

xét tam giác ABC

nếu ABC là tg vuông thì

\(BC^2=AC^2+AB^2\)

=>152=122+92

=>225=144+81

vậy thì tg abc là tg vuông

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31 tháng 1 2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

a) Ta có \(\widehat{ACE}=\widehat{DCB}\left(=60^o+\widehat{DCE}\right)\)

Xét tam giác DCB và tam giác ACE có:

DC = AC (gt)

CB = CE (gt)

\(\widehat{ACE}=\widehat{DCB}\)  (cmt)

\(\Rightarrow\Delta DCB=\Delta ACE\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow DB=AE\)   (Hai cạnh tương ứng)

b) Do \(\Delta DCB=\Delta ACE\Rightarrow\widehat{NBC}=\widehat{MEC}\)

Do DB = AE nên ME = NB

Xét tam giác CME và tam giác CNB có:

ME = NB (cmt)

CE = CB (gt)

\(\widehat{MEC}=\widehat{NBC}\)  (cmt)

\(\Rightarrow\Delta CME=\Delta CNB\left(c-g-c\right)\)

c) Vì \(\Delta CME=\Delta CNB\Rightarrow CM=CN;\widehat{MCE}=\widehat{NCB}\)

Suy ra \(\widehat{MCE}+\widehat{ECN}=\widehat{NCB}+\widehat{ECN}=\widehat{ECB}=60^o\)

\(\Rightarrow\widehat{MCN}=60^o\)

Xét tam giác CMN có CM = CN nên nó là tam giác cân.

Lại có \(\widehat{MCN}=60^o\) nên CMN là tam giác đều.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31 tháng 1 2018 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 1 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

\(x^2+8x+25=x^2+4x+4x+16+9\)

\(=x\left(x+4\right)+4\left(x+4\right)+9=\left(x+4\right)^2+9>0\forall x\)

Vậy nghiệm của da thức là \(x\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 1 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

thiếu đề bạn ơi

Đọc tiếp...
Bonking 18 tháng 8 2018 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}}\)

\(\frac{5a+3b}{5a-3b}=\frac{5bk+3b}{5bk-3b}=\frac{b\left(5k+3\right)}{b\left(5k-3\right)}=\frac{5k+3}{5k-3}\left(1\right)\)

\(\frac{5c+3d}{5c-3d}=\frac{5dk+3d}{5dk-3d}=\frac{d\left(5k+3\right)}{d\left(5k-3\right)}=\frac{5k+3}{5k-3}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) => đpcm

Đọc tiếp...
Yumi San 13 tháng 2 2018 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

sau ít nhất 4/11 giờ bạn nha <3 

Đọc tiếp...
den jay 10 tháng 3 2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

35 phút

Đọc tiếp...
Diệp Băng Dao 10 tháng 3 2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

sau ít nhất 115 phút tức là từ 4 h 10' tói 5 h 55'

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: