Giúp tôi giải toán và làm văn


Me 54 phút trước
Báo cáo sai phạm

Thiếu đề ! x thuộc Z hay N...

Đọc tiếp...
Fudo CTV 2 giờ trước (8:15)
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải

Gỉa sử :

\(A=M=x+1=\frac{8-x}{x-3}\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(8-x\right)\left(x+1\right)=\left(x-3\right)\)

\(8x+8-x^2-x=x-3\)

\(7x+8-x^2=x-3\)

\(7x+8-x^2-x=3\)

\(6x+8-x^2=3\)

\(x\left(x+6\right)=-5\)

\(\Rightarrow\text{ }x\inƯ\left(5\right)\)    ( Nếu x thuộc Z hay N thì làm tiếp nhưng nếu không có thì mình làm được đến đây thôi ! )

Đọc tiếp...
Me 12 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

                                                                 Bài giải

\(\frac{2^{12}\cdot3^5-4^6\cdot81}{\left(2^2\cdot6\right)^6+8^4\cdot3^5}=\frac{2^{12}\cdot3^5-\left(2^2\right)^6\cdot3^4}{2^{12}\cdot6^6+\left(2^3\right)^4\cdot3^5}=\frac{2^{12}\cdot3^5-2^{12}\cdot3^4}{2^{12}\cdot2^6\cdot3^6+2^{12}\cdot3^5}=\frac{2^{12}\cdot3^4\left(3-1\right)}{2^{12}\cdot3^4\left(2^6\cdot3^2+3\right)}\)

\(=\frac{2}{64\cdot9+3}=\frac{2}{576+3}=\frac{2}{579}\)

Đọc tiếp...
nguyen do le na 18 tháng 3 2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

 a)Ta có : góc abd = 1/3 góc abc 

          góc ace = 1/3 góc acb

Mà góc abc + góc acb= 90 độ (tính chất tổng 3 góc trong tam giác)

=>góc abd + góc ace = 1/3 (góc abc +góc acb)

=>góc abd +góc ace = 1/3 *90 độ =30 độ

Ta lại có: góc abd +góc ace +góc fbc +góc fcb= 90 độ ( = góc abc +góc acb)

                                        =>góc fbc +góc fcb =90 độ -(góc abd+góc ace )=90 độ -30 độ =60 độ

Trong tam giác bfc có :(góc fbc + góc fcb )+góc bfc =180 độ ( t/c tổng 3 góc trong tam giác )

                                          60 độ               +góc bfc =180 độ

                                                              => góc bfc =180 độ -60độ=120 độ

b) Ta có : góc f1 =góc f2 =  góc bfc /2= 60độ=> góc f3 =60 độ( vì góc f1+f2+f3= 180 độ bẹt)

     Xét tam giác fbi và tam giác fbe có

              góc b1= góc b2 = 1/3 góc b

                    bf canh chung 

             góc f1 = góc f3 = 60 độ

 Vậy tam giác fbi = tam giác fbe (g.c.g) 

         => bi =be (2 cạnh tương ứng )

Xét tam giác bid và tam giác bed có

         bi =be (cmt)

    góc b1= góc b2 =1/3 góc b

      db cạnh chung

Vậy tam giác bid = tam giác bed (c.g.c)

=> di = de ( 2 cạnh tương ứng )    (1)

Ta có :góc f1 = góc f2 = góc bfc /2=60 độ => góc f4 =60 độ( vì f1+f2+f4=180 độ bẹt)

Ta lại có bi ,fi ,ci cắt nhau tại i 

Mà bi là tia phân giác góc fbc 

      fi là tia phân giác góc bfc 

nên ci là tia phân giác góc bcf (t/c 3 đường phân giác )

=> góc c2= góc c3= góc c1= 1/3 góc c

xét tam giác fci và tam giác fcd có 

      góc c1= góc c2=1/3 góc c 

          fc cạnh chung

       góc f2 = góc f4

Vậy tam giác fci = tam giác fcd(g.c.g)

=> ci = cd ( 2 cạnh tương ứng ) 

Xét tam giác eic và tam giác edc có 

      ci= cd (cmt ) 

    ec cạnh chung 

   góc c1 = góc c2 =1/3 góc c 

=> tam giác eic = tam giác edc( c.g.c)

=> ei=ed ( cạnh tương ứng )  (2) 

Từ (1) ,(2) => di =ie = de 

Vậy tam giác edi đều 

 mình chưa có bạn . có bạn nào muốn làm bạn với mink không ?

Đọc tiếp...
FC Con cô Thu 12 tháng 2 2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm
Đào Minh Quang 19 tháng 1 2018 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

CM: tam giác đều nè  ta có tam giác BGE=tam giác BGI=>góc BGE=góc BGI=90 độ=>góc DGE=90 độ ,gócGFE=60 độ=>góc GEF=30độ .kẻ FG vuông góc vs ta có góc IGE=90 độ , góc GFE=60 độ đối đỉnh vs góc IFC=>FEG=30 độ Vậy  góc FEG+ góc IGC=30+30=60 độ <=> tam giác DEi đều

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 16 tháng 4 2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi đề sai đấy đáng ra bắt c/m f(-2).f(3)\(\le0\)nha bạn 

ta có f(x)=ax2+bx+c

\(\hept{\begin{cases}f\left(-2\right)=a.\left(-2\right)^2+b.\left(-2\right)+c\\f\left(3\right)=a.3^2+b.3+c\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}f\left(-2\right)=4a-2b+c\\f\left(3\right)=9a+3b+c\end{cases}}\)

Xét tổng f(-2)+f(3)=(4a-2b+c)+(9a+3b+c)

                            =4a-2b+c+9a+3b+c

                             =13a+b+2c

Lại có 13a+b+2c=0 (giả thiết)

=> f(-2)+f(3)=0

=> f(-2)=-f(3)

=> f(-2).f(3)=f(-2).[-f(-2)]

=-[f(-2)2 ]

Do [f(-2)2 ] \(\ge0\)=> -[f(-2)2 ]\(\le0\)

=> f(-2).f(3)\(\le0\)(đpcm)

Đọc tiếp...
vu tien dat 25 tháng 6 2017 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Ta có:

f(-2) = a.(-2)2 + b.(-2) + c = 4a - 2b + c

f(3) = a.32 + b.3 + c = 9a + 3b + c

Suy ra: f(-2) + f(3) = 13a + b + 2c. Do đó f(-2).f(3) < 0 (đpcm)

Đọc tiếp...
BEST ZEPHY 16 tháng 4 2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

ê nhân chứ ko phải cộng

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 12 giờ trước (22:16)
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ bạn tự vẽ nha

Trước hết chứng minh :(tự chứng minh lun)

Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Chứng minh \(\sqrt{2}\cdot AB=BC\)(*)

Xét tam giác KDM và tam giác IEM ta có:

KM=MI (gt) 

KMD= IME (gt);

MD=ME (gt);

=>  tam giác KDM = tam giác IEM (c.g.c);

=> KD= EI (tương ứng);

Lại có NMP=90 (gt) => NMK+ KMP=90

=> IME+ KMP =90 => IMK =90  mà KM=MI 

=> tam giác KMI vuông cân tại M

Xét tam giác NMP vuông cân tại M có MNH=45 mà MHN=90 (do MH là đường cao)

=>Tam giác MHN vuông cân tại H 

Áp dụng (*) vào  tam giác KMI vuông cân tại M và tam giác MHN vuông cân tại H ta được:

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{2}\cdot MH=MN\\\sqrt{2}\cdot KM=KI\end{cases}}\)mà \(KM\ge MH\)

\(\Rightarrow KI\ge MN\)

Xét 3 điểm K,E,I ta có:

\(KE+EI\ge KI\)

hay \(KE+KD\ge MN\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 11 giờ trước (22:31)
Báo cáo sai phạm

Hoàng Nguyễn Văn Dòng thứ 5 dưới lên sai rồi mem,tự coi lại nha,không thể như thế được đâu.Tại sao \(KM\ge MH\) lại suy ra \(KI\ge MN\) được ??

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 11 giờ trước (22:34)
Báo cáo sai phạm

nhân cả 2 vế với căn 2 thui mà 

Đọc tiếp...
the loser 4 tháng 2 2019 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

1+6y/2x=1+9y/5x=1+3y/12

=>1+6y/2=1+9y/5=1+3y/12 (nhân cả 2 vế với x)

=>12*(1+6y)=2*(1+3y)

=>12+72y=2+6y

=>72y-6y=2-12

=>66y=-10

=>y=-10/66

=>y=-5/33

RỒI BẠN TỰ THAY Y VÀO ĐỂ TIM X

HOK TOT

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱphạmtuấnĐͥ�ͣ�ͫt༉ CTV 4 tháng 2 2019 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+6y}{2x}=\frac{1+9y}{5x}=\frac{1+3y+1+9y}{12+5x}=\frac{2+12y}{12+5x}\)

\(\Rightarrow\frac{1+6y}{2x}=\frac{2+12y}{12+5x}\)

\(\Rightarrow\frac{12+5x}{2}=2x\)

\(\Rightarrow12+5x=4x\)

\(\Rightarrow12=-x\Leftrightarrow x=-12\)

Thay x vô mà tìm y

Đọc tiếp...
I don't need you 4 tháng 2 2019 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+6y}{2x}=\frac{1+9y}{5x}\)

\(\Rightarrow\frac{1+3y}{12}=\frac{1+6y}{2x}=\frac{1+6y-1-3y}{2x-12}=\frac{3y}{2x-12}\)

\(\Rightarrow\frac{3y}{2x-12}=\frac{1+9y}{5x}=\frac{9y+1-3y}{5x-2x+12}=\frac{1+6y}{3x+12}\)

\(\Rightarrow\frac{1+6y}{3x+12}=\frac{1+6y}{2x}\)

=> 3x + 12 = 2x 

=> 3x - 2x = - 12

x = -12

xog r bn chỉ cần thay x = -12 vào 2 trong 3 p/s bất kì trên là tính đk y

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: