Giúp tôi giải toán và làm văn


Huy Hoàng 19 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

a/ \(\Delta ADE\)vuông và \(\Delta ADF\)vuông có:

\(\widehat{EAD}=\widehat{DAF}\)(AD là đường phân giác của \(\Delta ABC\))

Cạnh huyền AD chung

=> \(\Delta ADE\)vuông = \(\Delta ADF\)vuông (cạnh huyền - góc nhọn)

=> DE = DF (hai cạnh tương ứng) (đpcm)

b/ \(\Delta ABD\)và \(\Delta ACD\)có:

AB = AC (\(\Delta ABC\)cân tại A)

\(\widehat{EAD}=\widehat{DAF}\)(AD là đường phân giác của \(\Delta ABC\))

Cạnh AD chung

=> \(\Delta ABD\)\(\Delta ACD\)(c. g. c)

Ta có AB = AC (\(\Delta ABC\)cân tại A)

=> A thuộc đường trung trực của BC

=> AD \(\perp\)BC (đpcm)

c/ Ta có AD là đường phân giác của \(\Delta ABC\)

=> \(\widehat{DAB}=\frac{\widehat{BAC}}{2}=\frac{80^o}{2}=40^o\)(tính chất tia phân giác)

và \(\widehat{EDA}=90^o-\widehat{DAB}\)(\(\Delta ADB\)vuông tại D)

=> \(\widehat{EDA}=90^o-40^o=50^o\)

Ta lại có: \(\widehat{DAB}< \widehat{EDA}\)(vì 40o < 50o)

=> DE < AE (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

và \(\hept{\begin{cases}DA< AE\\DA< DE\end{cases}}\)(quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên)

=> DA < DE < AE (đpcm)

Đọc tiếp...
Thị Trúc Uyên Mai 23 giờ trước (17:03)
Báo cáo sai phạm

a)Xét tam giác EAD và FAD có

AÊD= góc AFD=90*

AD là cạnh chung

góc EAD=góc FAD(tam giác ABC cân)

=>tam giác ...=...(cạnh huyền-góc nhọn)

=>DE=DF

b)Xét tam giác ABD và ACD có

BA=CA(gt)

BÂD=CÂD(gt)

AD là cạnh chung

=>tam giác ...=...(c-g-c)

=>góc BDA=CDA

mà BDA+CDA=180*

=>BDA=CDA=180*/2=90*

=>AD vuông góc với BC

c) Xét tam giác AED có: AÊD+EÂD+ góc EDA=180*

=>90*+(80*/2)+góc EAD=180*

=>90*+40*+góc EAD=180*

=>góc EAD=180*-(90*+40*)

=>góc EAD=50*

ta có:EÂD<góc ADE<AÊD(40*<50*<90*)

=>ED<AE<AD

Vậy, ED<AE<AD.

Đọc tiếp...
Nanh Hôm qua lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

a) xét tam giác AKD và tam giác AHD , có :
góc KAD = góc DAH ( do AD là phân giác )
góc DKA = góc DHA (=90 độ )
AD : cạnh chung 
do đó tam giác AKD = tam giác AHD ( cạnh huyền - góc nhọn )

b) có DK vuông góc với AC ( gt)
AB vuông góc với AC ( do tam giác ABC vuông tại A )
=) KD song song AB (dhnb 2 đt song song )
=) góc ADK = góc DAB ( 2 góc so le trong )
lại có góc BDA = góc KDA ( do tam giác ADK = tam giác AHD )
=) tam giác ABD cân tại B
mà góc ABD=60 độ ( D thuộc AC )
=) tam giác ABD đều

c) có BH + AH > AB ( BĐT tam giác)
         CH + AH > AC ( BĐT tam giác)
cộng cả hai vế của 2 BĐT trên ta có :
      BH+CH+AH+AH>AB+AC
(=) BC + 2AH > AB + AC
hay AB + AC < BC + 2AH

chúc e học tốt !!

Đọc tiếp...
Gokazaru Hôm qua lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Trên mặt phẳng, nếu hai trục Ox, Oy vuông góc và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục số, thì ta gọi hệ trục toạ độ Oxy.

    Ox và Oy gọi là các trục toạ độ

– Trục nằm ngang Ox gọi là trục hoành

– Trục thẳng đứng Oy gọi là trục tung.

Giao điểm O gọi là gốc toạ độ. Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ Oxy.

2. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ

– Trên mặt phẳng toạ độ, mỗi điểm M xác định một cặp số (x0; y0). Ngược lại mỗi cặp số (x0; y0) xác định vị trí của một điểm M.

– Cặp số (x0; y0) gọi là toạ độ của điểm M; x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh Hôm qua lúc 07:08
Báo cáo sai phạm

Trong đó, x và y là 2 giá trị được xác định bởi 2 đường thẳng có hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị đo). 2 đường thẳng đó gọi là trục tọa độ (coordinate axis) (hoặc đơn giản là trục); trục nằm ngang gọi là trục hoành, trục đứng gọi là trục tung; điểm giao nhau của 2 đường gọi là gốc tọa độ (origin) và nó có giá trị ...

Đọc tiếp...
Bonking Hôm qua lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Trên mặt phẳng, nếu hai trục OX, Oy vuông góc và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục số, thì ta gọi hệ trục toạ độ Oxy

Ox và Oy gọi là các trục toạ độ 

- Trục nằm ngang Ox gọi là trục hoành

- Trục thẳng đứng Oy gọi là trục tung

Giao điểm O gọi là gốc toạ độ. Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ Oxy 

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV Hôm qua lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 

\(A=\frac{3.\left(x-1\right)^2+12}{\left(x-1\right)^2+2}=\frac{3.\left(x-1\right)^2+3.2+6}{\left(x-1\right)^2+2}=\frac{3.\left[\left(x-1\right)^2+2\right]+6}{\left(x-1\right)^2+2}=3+\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)

Để A có giá trị nguyên \(\Leftrightarrow\)\(3+\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)\(\in\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)\(\in\)\(\Leftrightarrow\)( x - 1 )2 + 2 \(\in\)Ư ( 6 )

\(\Rightarrow\)( x - 1 )2 + 2 \(\in\){ 1 ; -1 ; 2 ; -2 ; 3 ; -3 ; 6 ; -6 }

Lập bảng ta có :

(x-1)2+21-12-23-36-6
xloạiloại0loại\(\orbr{\begin{cases}2\\0\end{cases}}\)loại\(\orbr{\begin{cases}3\\-1\end{cases}}\)loại

Vậy x = { 0 ; 2 ; 3 ; -1 }

b) để A có giá trị lớn nhất \(\Leftrightarrow\)\(3+\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)có GTLN \(\Leftrightarrow\)\(\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)có GTLN \(\Leftrightarrow\)( x - 1 )2 +2 có GTNN

Mà ( x - 1 )2 \(\ge\)\(\Rightarrow\)( x - 1 )2 + 2 \(\ge\)\(\Rightarrow\)GTNN của ( x - 1 )2 + 2 là 2 \(\Leftrightarrow\)x = 1

Vậy A có GTLN là : \(\frac{3.\left(1-1\right)^2+12}{\left(1-1\right)^2+2}=\frac{12}{2}=6\)\(\Leftrightarrow\)x = 1

Đọc tiếp...
kẻ hủy diệt decade siêu cấp Hôm qua lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Huy Hoàng Hôm qua lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

c/ Tìm no của P và Q

Mình xin chỉnh lại đề: Tìm no của P + Q

Ta có \(P+Q=2x^3-6x\)

=> \(P+Q=2x\left(x^2-3x\right)\)

=> \(P+Q=2x^2\left(x-3\right)\)

Khi P + Q = 0

=> \(2x^2\left(x-3\right)=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x^2=0\\x-3=0\end{cases}}\)=> \(\orbr{\begin{cases}x^2=0\\x=3\end{cases}}\)=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

Vậy P + Q có 2 nghiệm: x1 = 0 và x2 = 3.

Đọc tiếp...
phongth04a ha Hôm qua lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

a,Q=\(-2x^3+7x^2-9x+12\)

b, \(P+Q=2x^3-6x\)

\(2P-Q=10x^3-21x^2+15x-36\)

c,Xem lại đề bài vì ko tìm đc

chúc bạn hk tốt và nhớ k cho tiu 

Đọc tiếp...
Nakamori Aoko Hôm qua lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

\(\Delta HAC\)có:

     \(\widehat{HAC}+\widehat{C}=90^0\)

\(\Rightarrow\widehat{HAC}=90^0-\widehat{C}\)

\(\widehat{HAC}=90^0-40^0\)

\(\widehat{HAC}=50^0\)

\(\Delta HAC\)có:

\(\widehat{H}>\widehat{A}>\widehat{C}\left(90^0>50^0>40^0\right)\)

\(\Rightarrow AC>HC>AH\)

mk chỉ làm câu a thôi nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hôm qua lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Bài của bạn giải thì đúng nhưng mình chỉ cần câu c thôi bạn nhé!

Dù gì cũng cảm ơn bạn nha!!!

Đọc tiếp...
Bonking 25/05 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

a)

+) A(x) + B(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x^2 + x - 5 - 3x^4 + 5x^3 - x^2 + x + 5

     A(x) + B(x) = ( 3x^4 - 3x^4 ) - ( 5x^3 - 5x^3 ) + ( 2x^2 - x^2 ) + ( x + x ) - ( 5 - 5 )

     A(x) + B(x) = x^2 + 2x

+) Tương tự

b) 

Ta thấy : C(x) = x^2 + 2x = xx + 2x = x(x+2)

=> G/S : 2014 được tách thành 2 thừa số cách nhau 2 đv => Không có t/h nào khi x nguyên

Ai ngang qua xin để lại 1 L-I-K-E

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: