Giúp tôi giải toán và làm văn


Hồng Ngọc Anh 21 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{11.15.19+8.12.17-3.7.18}{11.3.15.3.19.3+8.3.12.3.17.3-3.3.7.3.18.3}\)\(=\frac{11.15.19+8.12.17-3.7.18}{11.15.19.3^3+8.12.17.3^3-3.7.18.3^3}\)\(=\frac{11.15.19+8.12.17-3.7.18}{3^3\left(11.18.19-8.12.17-3.7.18\right)}\)

\(=\frac{1}{3^3}=\frac{1}{27}\)

Đọc tiếp...
Trịnh Sảng và Dương Dương 23 giờ trước (18:34)
Báo cáo sai phạm

Vì \(20.\left(x+1\right)^2\ge0\)\(,\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\)\(20.\left(x+1\right)^2\)\(\le64\)

\(\Rightarrow\left(y+1\right)^2\le\frac{64}{20}=3,2\)

Vì \(\left(x+1\right)^2\)là số chính phương

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^2=0\\\left(x+1\right)^2=1\end{cases}}\)

Th1  \(\left(x+1\right)^2=0\Rightarrow\left(y-3\right)^2=64=\left(\mp8\right)^2\)

\(\Rightarrow x=-1\orbr{\begin{cases}y-3=8\Rightarrow y=11\\y-3^{ }=-8\Rightarrow y=-5\end{cases}}\)

Th2 \(\left(x+1\right)^2=1\Rightarrow\left(y-3\right)^2=44\)(Vô lí)

Vậy \(x,y=\left(-1,-11\right),\left(-1,-5\right)\)

Chúc bạn học tốt ( -_- )

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

ta có: \(A=\frac{1+5+5^2+...+5^9}{1+5+5^2+...+5^9}=1\)

mà \(1+3+3^2+...+3^9>1+3+3^2+...+3^8\)

\(\Rightarrow B=\frac{1+3+3^2+...+3^9}{1+3+3^2+...+3^8}>1\)

\(\Rightarrow A< B\)

Đọc tiếp...
Bonking Hôm qua lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

A = 1 - 3 + 5 - 7 + ... + 1997 - 1999

A = ( 1 + 5 + 9 + ... + 1997 ) - ( 3 + 7 + 11 + ... + 1999 )

+) Số số hạng của vế thứ nhất là : ( 1997 - 1 ) : 4 + 1 = 500 ( số hạng )

     Tổng là : ( 1997 + 1 ) . 500 : 2 = 499500

+) Số số hạng của vế thứ hai là : ( 1999 - 3 ) : 4 + 1 = 500 ( số hạng )

     Tổng là : ( 1999 + 3 ) . 500 : 2 = 500500

<=> A = 499500 - 500500 = -1000

Vậy, A = -1000

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

 ta có: A = 1-3+5-7+...+1997-1999

A = ( 1-3) + ( 5-7) + ...+ ( 1997 - 1999)

A= ( -2) + (-2) +...+ (-2)

Số các cặp số là:

( ( 1999-1) : 2 +1) :2 = 500 ( cặp số)

=> A = (-2)+(-2)+...+(-2) = 500 x (-2) = - 1000

A = 1-3+5-7+...+1997-1999 = -1000

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 22 giờ trước (20:15)
Báo cáo sai phạm
A=1-3+5-7+1997-1999 => A=(1-3)+(5-7)+...+(1997-1999) 1000 số hạng => A=-2+(-2)+...+(-2) 500 số hạng => A=-2*500 => A=-1000
Đọc tiếp...
kudo shinichi Hôm qua lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

ta có \(|x+1|\ge0\forall x\)

       \(|5y+20|\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow|x+1|+|5y+20|\ge0\forall x;y\)

theo đề bài |x+1|+|5y+20|<0

\(\Rightarrow\) không tìm được x;y

Vậy không có x;y

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Bonking Hôm qua lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :

+) | x+1| >= 0 ( Giá trị tuyệt đối )

+) |5y+20| >= 0 ( Giá trị tuyệt đối )

=> |x+1| + |5y+20| >= 0

=> Vô nghiệm / không có t/h thỏa mãn

Ai ngang qua xin để lại 1 L-I-K-E

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

\(x\times8,01-x:100=38\)

\(x\times8,01-x\times0,01=38\)

\(x\times\left(8,01-0,01\right)=38\)

\(x\times8=38\)

\(x=38:8\)

\(x=4,75\)

Đọc tiếp...
Bonking Hôm qua lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

x . 8,01 - x : 100 = 38

x . 8,01 - x . 1/100 = 38

x . ( 8,01 - 1/100 ) = 38

x . 8                       = 38

x                             = 19/4 = 4,75

*Dấu "." là dấu nhân

Ai ngang qua xin để lại 1 L-I-K-E

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh Hôm qua lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

\(x=4.75\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{1}{4^2}< \frac{1}{2.4};\frac{1}{6^2}< \frac{1}{4.6};...;\frac{1}{18^2}< \frac{1}{16.18};\frac{1}{20^2}< \frac{1}{18.20}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{18^2}+\frac{1}{20^2}< \frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+...+\frac{1}{16.18}+\frac{1}{18.20}\)

                                                                        \(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{16}-\frac{1}{18}+\frac{1}{18}-\frac{1}{20}\right)\)

                                                                       \(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{20}\right)\)

                                                                        \(=\frac{1}{4}-\frac{1}{40}< \frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{18^2}+\frac{1}{20^2}< \frac{1}{4}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Trịnh Sảng và Dương Dương Hôm qua lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2^2.2^2}+\frac{1}{2^2.2^2}+...+\frac{1}{2^2.9^2}\)\(+\frac{1}{2^2.10^2}\)

\(A=\frac{1}{2^2}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{9^2}+\frac{1}{10^2}\right)\)

\(A=\frac{1}{2^2}.\left(\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+...+\frac{1}{9.9}+\frac{1}{10.10}\right)\)

\(M< \frac{1}{4}.\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\right)\)

\(M< \frac{1}{4}.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A< \frac{1}{4}.\left(1-\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{4}.\frac{9}{10}=\frac{9}{40}< \frac{10}{40}=\frac{1}{4}\)

VẬY......<1/4 (đpcm)

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi Hôm qua lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

\(CMR\)\(A< \frac{1}{4}\)

Mk thiếu nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh Hôm qua lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

890381356

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy Hôm qua lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

53745998 + 836635358 = 890381356

Đọc tiếp...
Edogawa Conan Hôm qua lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

53745998+836635358

=  890381356

Hok tốt

~~

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: