Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ ╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 2 phút trước
Báo cáo sai phạm

B1: Cắt góc cần đo

B2:Gập 2 cạnh trùng với nhau

B3:Nếu có 1 cạnh dài cạnh ngắn thì chưa phải góc vuông còn 2 cạnh bằng nhau thì đó là góc vuông

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 12 phút trước
Báo cáo sai phạm

mk làm lại

Ta có A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 29 + 210

= (2 + 22) + (23 + 24)+... + (29 + 210)

= 2(2 + 1) + 23(2 + 1) + ... + 29(2 + 1)

= (2 + 1)(2 + 23 + ... + 29)

= 3(2 + 23 + ... + 29\(⋮\)3

=> \(A⋮3\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 15 phút trước
Báo cáo sai phạm

Ta có A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 2+ 29 + 210

= (2 + 22) + (23 + 24) + ... + (2+ 29) + 210

= 2(1 + 2) + 23(1 + 2) + ... + 28(1 + 2) + 210

= (1 + 2)(2 + 23 + ... + 28) + 210

= 3(2 + 23 + ... + 28) + 210

Vì 3(2 + 23 + ... + 28\(⋮3\)

mà 210 không chia hết cho 3

=> A không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Đoàn Đức Hà Đoàn Đức Hà Quản lý 19 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^9+2^{10}\)

\(A=\left(2+2^2\right)+\left(2^3+2^4\right)+...+\left(2^9+2^{10}\right)\)

\(A=2\left(1+2\right)+2^3\left(1+2\right)+...+2^9\left(1+2\right)\)

\(A=3\left(1+2^3+...+2^9\right)⋮3\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 30 phút trước
Báo cáo sai phạm

a) Vì ƯCLN(a;b) = 12 

=> Đặt a = 12m ; b = 12n (đk : ƯCLN(m;n) = 1)

Khi đó a + b = 96

<=> 12m + 12n = 96

=> 12(m + n) = 96

=> m + n = 8

Kết hợp điều kiện

=> m + n = 1 + 7 = 3 + 5

Lập bảng xét các trường hợp

m1735
n7153
a12843660
b84126036

Vậy các cặp (a;b) thỏa mãn là (12;84) ; (84;12) ; (36;60) ; (60;36)

b) Vì ƯCLN(a;b) = 8 

=> Đặt a = 8m ; b = 8n (đk : ƯCLN(m;n) = 1)

Khi đó a + b = 72

<=> 8m + 8n = 72

=> 8(m + n) = 72

=> m + n = 9

Kết hợp điều kiện

=> m + n = 2 + 7 = 4 + 5 = 1 + 8

Lập bảng xét các trường hợp

m274518
n725481
a16563240864
b56164032648

Vậy các cặp (a;b) thỏa mãn là (16;56) ; (56;16) ; (32;40) ; (40;32) ; (8;64) ; (64;8) 

Đọc tiếp...
๖ۣۜҨž乡ℭựʊ ɦàղ๛ζɦ¡êղ♕ ๖ۣۜҨž乡ℭựʊ ɦàղ๛ζɦ¡êղ♕ 32 phút trước
Báo cáo sai phạm

1.

Đặt: a=12p; b=12q( Với p và q là hai số nguyên tố cùng nhau).

Ta có: a+b= 12p+12q

=12(p+q)=96

p+q=96:12=8

Vì a<b nên p<q.

Vậy (p;q)=(1;7) (3;5)

 (a;b)= (12;84) (36; 60)

2. Giải 

Vì UCLN(a,b) = 8 nên a = 8m ; b = 8

( n,m ∈ N , n > m > 0 , UCLN(m,n) = 1 )

Ta có : 8m + 8n = 72

8.(m+ n ) = 72

( m + n ) = 72 : 8 = 9

Vì n > m > 0 nên ta có :

9 = 1 + 8

9 = 2 + 7

9 = 3 + 6

9 = 4 + 5

Vì UCLN ( m,n ) = 1 nên ta có :

=> ( m,n ) = { ( 1 ;8 ) ; ( 2 ; 7 ) ; ( 4 ; 5 )}

Vậy , ( a , b ) = {( 8 ; 64 );( 16 ; 56 );( 32 ; 64 )}

Đọc tiếp...
Dương Tấn Khôi Dương Tấn Khôi 40 phút trước
Báo cáo sai phạm

có số số hạng là x

tổng 1+2+3+....+x=(x+1)*x/2=1275

nhân 2 vế cho 2 ta có: 

x*(x+1)=2550

vì x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp nên 2550=50*51

=> x=50

Đọc tiếp...
Phạm Thanh Hà Phạm Thanh Hà 45 phút trước
Báo cáo sai phạm

x=50 nha bạn

Đọc tiếp...
Phạm Thanh Hà Phạm Thanh Hà 44 phút trước
Báo cáo sai phạm

cảm ơn Dương Tuấn Khôi

Đọc tiếp...
Dương Tấn Khôi Dương Tấn Khôi 45 phút trước
Báo cáo sai phạm

Vì hàng 2 và 4 thiếu 1 em nên số học sinh lớp đó là số lẻ

Có số học sinh lớp đó từ 30-40 mà số học sinh lớp đó là số lẻ => số học sinh lớp đó = 31,33,35,37,39

vì số học sinh nếu xepps hàng 3 sẽ thiếu 1 em nên sẽ ko chia hết cho 3 => số học sinh lớp đó là : 31,35,37

xét từng trường hợp => số hs lớp đó là 35

Đọc tiếp...
Đoàn Đức Hà Đoàn Đức Hà Quản lý 51 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}17⋮x-1\\x-1⋮17\end{cases}\Leftrightarrow x-1=17\Leftrightarrow x=18}\)

Đọc tiếp...
Đoàn Đức Hà Đoàn Đức Hà Quản lý 53 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\left(3n+1\right)⋮\left(n-1\right)\Leftrightarrow\left[3\left(n-1\right)+4\right]⋮\left(n-1\right)\Leftrightarrow4⋮\left(n-1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(n-1\right)\inƯ\left(4\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4\right\}\Leftrightarrow x\in\left\{-3;-1;0;2;3;5\right\}\)

Bạn làm tương tự với ý còn lại. 

Đọc tiếp...
Đoàn Đức Hà Đoàn Đức Hà Quản lý 59 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(Ư\left(18\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6;\pm9;\pm18\right\}\)

mà \(x\in B\left(3\right)\)suy ra

\(x\in\left\{\pm3;\pm6;\pm9;\pm18\right\}\)

Đọc tiếp...
ACEquocanh2211 ACEquocanh2211 56 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(x\in\left(9;6;3;1\right)\)

\(x\in\left(0;3;6;9;12;15;18;21...\right)\)

Đọc tiếp...
Đoàn Đức Hà Đoàn Đức Hà Quản lý 55 phút trước
Báo cáo sai phạm

Gọi số trứng là \(n\)(quả) (\(n\inℕ,350\le n\le400\))

Đựng trong các loại khay chứa \(10\)trứng, \(12\)trứng, \(15\)trứng thì vừa đủ nên 

\(\hept{\begin{cases}n⋮10\\n⋮12\\n⋮15\end{cases}}\Leftrightarrow n\in BC\left(10,12,15\right)=B\left(BCNN\left(10,12,15\right)\right)=B\left(60\right)\)

Mà \(350\le n\le400\)suy ra \(n=360\).

Đọc tiếp...
๖ACE✪oᴘʟuғғʏ╰‿╯ ๖ACE✪oᴘʟuғғʏ╰‿╯ 60 phút trước
Báo cáo sai phạm

                                        Làm 

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

                  92 : 2 = 46 ( m )

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là :

                    5 + 5 = 10 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là : 

                 ( 46 + 10 ) : 2 = 28 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật  là :

                  28 - 10 = 18 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

                   28 x 18 = 504 ( m2 ) 

                          Đáp số : 504m2

~~~Học tốt~~~

Đọc tiếp...
Đoàn Đức Hà Đoàn Đức Hà Quản lý 2 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

a) \(\hept{\begin{cases}MA+MB=8\\MA-MB=2\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}MA=\frac{8+2}{2}\\MB=\frac{8-2}{2}\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}MA=5\\MB=3\end{cases}}}\)

b) \(MC=AM+AC=5+3=8\left(cm\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: