Giúp tôi giải toán và làm văn


Tiểu NUN(vk Tiểu Nam) 2 phút trước
Báo cáo sai phạm

-9hoặc-5

Đọc tiếp...
❤_๖ۣۜღQuý๖ۣۜღNhiên๖ۣۜღ _❤ 1 giờ trước (11:39)
Báo cáo sai phạm

\(\left|a+7\right|=2\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a+7=-2\\a+7=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=-9\\a=-5\end{cases}}\)

\(a\in\left\{-9;-5\right\}\)

#Bảo

Đọc tiếp...
chi the thoi 2 giờ trước (11:18)
Báo cáo sai phạm
=a+7=2 hoặc a+7=-2 a=-5 hoặc a=-9
Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 2 giờ trước (10:48)
Báo cáo sai phạm

a) Số chính phương có 4 chữ số gồm cả 4 chữ số 7,4,2,0 là: 2704

b) Số chính phương có 4 chữ số gồm cả 4 chữ số 0,2,3,5 là: 3025

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Ngô Thọ Thắng 2 giờ trước (11:23)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhé

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 2 giờ trước (11:12)
Báo cáo sai phạm

a) Số chính phương có 4 chữ số gồm cả 4 chữ số 7,4,2,0 là: 2704. Vì ở đây ta chỉ xét các số chính phương không thể có đuôi là 2,3,7,8, ở đây chỉ có 1 số 0 ở cuối thì cũng không phải là số chính phương.

b) Số chính phương có 4 chữ số gồm cả 4 chữ số 0,2,3,5 là: 3025. Vì có đuôi 5 mà là số chính phương thì có 2 số cuối phải là 25 nên chỉ có 1 số 3025 thỏa mãn.

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
tran pham bao thy 3 giờ trước (10:27)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:\(\frac{2n+1}{2n+3}\)là phân số tối giản

Mà: 2n chia hết cho 2n

       1 không chia hết cho 3

=>\(\frac{2n+1}{2n+3}\)là phân số tối giàn  (phân số tối giản là phân số có tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau ko có ước chung)

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 3 giờ trước (9:42)
Báo cáo sai phạm

Kiến thức: một số chính phương là một số chia hết cho 4 hoặc chia 4 dư 1

Bài giải

a) A = 3 + 32 + 33 + 34 +...+ 319 + 320

    A = (3 + 32) + (33 + 34) +...+ (319 + 320)

    A = (3.1 + 3.3) + (33.1 + 33.3) +...+ (319.1 + 319.3)

    A = [3.(1 + 3)] + [33.(1 + 3)] +...+ [319.(1 + 3)]

    A = 3.4 + 33.4 +...+ 319.4

    A = (3 + 33 +...+ 319).4 chia hết cho 4

Vì A chia hết cho 4

Suy ra A là một số chính phương

b) B = 11 + 112 + 113

    B = 11 + (112 + 113)

    B = 11 + (112.1 + 112.11)

    B = 11 + [112.(1 + 11)]

    B = 11 + 112.12

Vì 112.12 chia hết cho 4

và 11 chia 4 dư 3

Nên B không phải là một số chính phương

Vậy B không phải là một số chính phương

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 4 giờ trước (9:06)
Báo cáo sai phạm

a) Điều kiện: \(n-4\ne0\Leftrightarrow n\ne4\)

Vậy \(\hept{\begin{cases}n\ne4\\n\inℤ\end{cases}}\)thì A là phân số

b) Với \(n\inℤ\):Để \(A\inℤ\) 

\(\Leftrightarrow n-4\inƯ\left(7\right)=\left\{\pm1;\pm7\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{-3;3;7;11\right\}\)

Kết hợp ĐKXĐ .Vậy \(n\in\left\{-3;3;7;11\right\}\)thì \(A\inℤ\)

c)Với n=19 (thỏa mãn điều kiện) thì:

A=\(\frac{7}{19-4}=\frac{7}{15}\)

Với n=-17(thỏa mãn điều kiện) thì:

A=\(\frac{7}{-17-4}=\frac{7}{-21}=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Me 2 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

                                                                         Bài giải

\(S=1+2+2^2+...+2^{2005}\)

\(2S=2+2^2+2^3+...+2^{2006}\)

\(2S-S=S=2^{2006}-1=2^{2004}\cdot4-1< 5\cdot2^{2004}\)

\(\Rightarrow\text{ }S< 5\cdot2^{2004}\)

Đọc tiếp...
Fudo CTV 2 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

                                                                         Bài giải

\(S=1+2+2^2+...+2^{2005}\)

\(2S=2+2^2+2^3+...+2^{2006}\)

\(2S-S=S=2^{2006}-1=2^{2004}\cdot4-1< 5\cdot2^{2004}\)

\(\Rightarrow\text{ }S< 5\cdot2^{2004}\)

Đọc tiếp...
hoàng đức trung 4 giờ trước (9:20)
Báo cáo sai phạm
Xyz 4 giờ trước (8:51)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=\frac{3}{4}+\frac{8}{9}+\frac{15}{16}+...+\frac{9999}{10000}=\frac{4-1}{4}+\frac{9-1}{9}+\frac{16-1}{16}+...+\frac{10000-1}{10000}\)

\(=\frac{2^2-1}{2^2}+\frac{3^2-1}{3^2}+\frac{4^2-1}{4^2}+...+\frac{100^2-1}{100^2}\)

\(=\left(1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}\right)\left(99\text{ số hạng 1}\right)\)

\(=99-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}\right)>99-\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{100.101}\right)\)

\(=99-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{101}\right)=99-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{101}\right)\)

\(=99-\frac{99}{202}>99-\frac{1}{2}=98,5\)

=> A > 98,5 

=> A > 98

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 14 giờ trước (23:33)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta có:

a chia 4 dư 3                                   và                                          a chia 7 dư 5

=> a = 4.k + 3 (k thuộc N)                                                             => a = 7.x + 5 (x thuộc N)

Vì a = 4.k + 3 và a = 7.x + 5 (k,x thuộc N)

Suy ra

a + 9 = 4.k + 3 + 9 = 4.k + 12 = 4.(k + 3) chia hết cho 4 (1)

a + 9 = 7.x + 5 + 9 = 7.x + 14 = 7.(x + 2) chia hết cho 7 (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra a + 9 chia hết cho 4; 7 => chia hết cho 4.7 = 28

Ta có: a + 9 chia hết cho 28

=> a + 9 = 28.n (n thuộc N*)

=> 28.n - 9 = a = 28.(n + 1) - 28 - 9= 28.(n + 1) - 19

Mà 28.(n + 1) chia hết cho 28

Nên số dư của a khi chia cho 28 là 19

Vậy...

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ närütö๛ 14 giờ trước (22:49)
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:

a : 4 (dư 3)=> a + 15 \(⋮\)4

a : 7 (dư 5)=> a + 15  \(⋮\)7

=> a + 15 \(\in\)BC(4;7)

Mà 4 = 22

      7 = 7

=> BCNN(4;7) = 22 . 7 = 28

=> BCNN(4;7) = B(28) = {1;2;4;7;14;28}

=> a + 15 {1;2;4;7;14;28}

=> a {-14;-13;-11;-8;-1;13}

Vì a là số tự nhiên

=> a = 13

Vậy a = 13

Đọc tiếp...
肖战 14 giờ trước (22:46)
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

Bn tham khảo link này nhé :) 

Câu hỏi của Trần minh tam - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath 

( vào thống kê hỏi đáp của mk sẽ thấy ) 

Đọc tiếp...
le ha phuong 8 tháng 3 2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

                              Mỗi giờ, cả 2 người làm được là :

                                         1 : 8 = 1/8 ( công việc )

                              Sau 5 giờ, cả 2 người làm được là :

                                         1/8 x 5 = 5/8 ( công việc )

                              Trong 9 giờ, người thợ thứ hai đã phải làm :

                                          1 - 5/8 = 3/8 ( công việc )

                              Trong 1 giờ, người thợ thứ hai làm được :

                                          3/8 : 9 = 1/24 ( công việc )

                              Người thợ thứ hai làm một mình xong công việc mất :

                                          1 : 1/24 = 24 ( giờ )

                              Trong 1 giờ người thợ thứ nhất làm được :

                                          1/8 - 1/24 = 1/16 ( công việc)

                              Người thợ thứ nhất làm một mình xong công việc mất :

                                          1 : 1/16 = 16 ( giờ )

                                                Đáp số : Người thứ nhất : 24 giờ.

                                                             Người thứ hai : 16 giờ.                                       

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hương Giang 26 tháng 2 2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

đáp án là

24 và 16 giờ nha

:D

Đọc tiếp...
Lê Bảo Ngọc 1 tháng 4 2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

24 giờ và 16  giờ nha bạn

Cảm ơn đã xem

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

276 chia A dư 36=>276-36=240 chia hết cho A

453 chia A dư 21=>453-21=432 chia hết cho A

Điều kiện: A thuộc N*

Ta tìm ƯCLN(240,432)

240=24.3.5

432=24.33

Suy ra BCNN(240,432)=24.3=48

Vậy A= 48

 

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 6 tháng 8 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 276:A dư 36 =>> A>36 ,
453:A dư 21 =>> A>21 
=> A>36
Ta có: 276 = A.x + 36 vs x,y thuộc N
Và: 453 = A.y + 21
=> A>36 và A.x = 240 , Ay = 432
=> A>36
x<6.7 
y<12
và: x/y = 240/432 = 5/9
=>> A>36
x<= 6 
y<= 11
Và: x/y = 240/432 = 5/9

Chọn được  x = 5, y = 9.
x=5 =>> A = 240/5= 48 thỏa mãn điều kiện
Vậy A = 48

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A=48     

Đọc tiếp...
shitbo 27 tháng 11 2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Ta có:

abc-cba=a.100+b.10+c-c.100-b.10-a=99(a-c)=6b3

=> b=9=> a-c=7

=>  a E {8;9}; c E {1;2}

Vậy có 2 số thỏa mãn đk:

891;912

Đọc tiếp...
NTN vlogs 29 tháng 12 2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Ta có:

abc-cba=a.100+b.10+c-c.100-b.10-a=99(a-c)=6b3

=> b=9=> a-c=7

=>  a E {8;9}; c E {1;2}

Vậy có 2 số thỏa mãn đk:

891;912

Đọc tiếp...
Fudo CTV 5 giờ trước (8:07)
Báo cáo sai phạm

                                                                Bài giải

Ta có : 

\(\frac{33\cdot10^3}{2^3\cdot5\cdot10^3+7000}=\frac{33\cdot10^3}{8\cdot5\cdot10^3+7\cdot10^3}=\frac{33\cdot10^3}{40\cdot10^3+7\cdot10^3}=\frac{33\cdot10^3}{10^3\left(40+7\right)}=\frac{33}{47}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ närütö๛ 15 giờ trước (22:34)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{33.10^3}{2^3.5.10^3+7000}\)

\(\Rightarrow\frac{33}{2^3.5+7000}\)

\(\Rightarrow\frac{33-7000}{2^3.5}\)

\(\Rightarrow\frac{-6967}{8.5}\)

\(\Rightarrow\frac{-6967}{40}\)

Đọc tiếp...
hoàng đức trung 15 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

ko phải

Đọc tiếp...
❥Nɠọ¢_ηè_мí_bợη👍♡《Bé Nấm🍄》 15 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1, |-165| + |70| - 400 = 165 + 70 - 400 = 235 - 400 = -165

2, (-3) + 4 + 18 = 1 + 18 = 19

3, ( - 10 ) + ( -9 ) + 6 = -19 + 6 = -13

4, 5 - 10 + 4 = -1

5, (-15) + |-45| + 15 = [ ( - 15 ) + 15 ] + |-45| = 0 + 45 = 45

6, 13 + |-128| - 2 = 13 + 128 - 2 = 139

7, ( - 115 ) - 18 + 115 = [ (-115) + 115 ] - 18 = 0 - 18 = -18

8, 26 + 59 + 145 - 59 - 26 = ( 26 - 26 ) + (59 - 59 ) + 145 = 0 + 0 = 145 = 145

Have a nice dayy !!

#N

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 16 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

6x-(-5)=17

6x+5=17

6x=17-5

6x=12

  x=12:6

  x=2

vậy x=2

Đọc tiếp...
Vũ Đỗ Phương Nguyên 16 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

6x - (-5) = 17

6x + 5 = 17

6x=17-5

6x=12

x=12:6

x=2

Đọc tiếp...
ঔђưภทɕ°•๖ۣۜ ♒ 16 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

6x - (-5) = 17

=>6x= 12

=>x=2

k for more

Đọc tiếp...
Xyz 16 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(2005C=\frac{2005\left(2005^{2005}+1\right)}{2005^{2006}+1}=\frac{2005^{2006}+1+2004}{2005^{2006}+1}=1+\frac{2004}{2005^{2006}+1}\)

\(2005D=\frac{2005\left(2005^{2004}+1\right)}{2005^{2005}+1}=\frac{2005^{2005}+1+2004}{2005^{2005}+1}=1+\frac{2004}{2005^{2005}+1}\)

Vì \(\frac{2004}{2005^{2006}+1}< \frac{2004}{2005^{2005}+1}\Rightarrow1+\frac{2004}{2005^{2006}+1}< 1+\frac{2004}{2005^{2005}+1}\)

=> 2005.C < 2005.D

=> C < D

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ²ƙ⁶★彡 16 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{2005^{2005}+1}{2005^{2006}+1}< \frac{2005^{2005}+1+2004}{2005^{2006}+1+2004}=\frac{2005\left(2005^{2004}+1\right)}{2005\left(2005^{2005}+1\right)}=\frac{2005^{2004}+1}{2005^{2005}+1}=D\)

Vậy \(C< D\)

Đọc tiếp...
AGT_KTC4 16 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

nhân cả C và D với 2005 rồi tách ra so sánh

Đọc tiếp...
Vũ Anh Dũng 16 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

\(P=14^{14^{14}}+9^{9^9}+2^{3^4}=14^{\left(...6\right)}+9^{\left(...1\right)}+2^{\left(...1\right)}=\left(...6\right)+\left(...9\right)+\left(...2\right)\)

\(=\left(...7\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Anh Đức 24 tháng 4 2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

- Số tận cùng của 14^14^14 là 6

- Số tận cùng của 9^9^9 là 9

- Số tận cùng của 2^3^4 là 6

=> 6+9+6= 21

=> Số tận cùng của P là 1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: