Giúp tôi giải toán và làm văn


Hỏa Long Natsu CTV 24 phút trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

\(S=1.2+2.3+3.4+...+101.102\)

\(\Leftrightarrow3S=1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+101.102.3\)

\(\Leftrightarrow3S=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+3.4.\left(5-2\right)+...+101.102.\left(103-100\right)\)

\(\Leftrightarrow3S=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+101.102.103-100.101.102\)

\(\Leftrightarrow3S=\left(1.2.3-1.2.3\right)+\left(2.3.4-2.3.4\right)+...+\left(100.101.102-100.101.102\right)\)

\(+101.102.103\)

\(\Leftrightarrow3S=101.102.103\)

\(\Leftrightarrow S=\frac{101.102.103}{3}\)

\(\Leftrightarrow S=353702\)

Vậy \(S=353702\)

Đọc tiếp...
cool queen 28 phút trước (12:05)
Báo cáo sai phạm

nhân 3S lên là tính dc

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 25 phút trước (12:08)
Báo cáo sai phạm

cool queen nói chính xác đấy bn ạ!

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 28 phút trước (12:04)
Báo cáo sai phạm

abcd \(⋮\) 101

<=> abcd = 101k (k 10 ; k \(\in\)N)

<=> ab = cd

=> ab - cd = 0 điều ngược lại là ab - cd = 0 thì abcd \(⋮\)101 cũng đúng (đpcm)

* Chú thích (ko ghi vào)

\(⋮\) là dấu chia hết

đcpm là điều phải chứng minh

Đọc tiếp...
huyen kem bong xinh 36 phút trước (11:56)
Báo cáo sai phạm

mong moi nguoi giup do minh dang can gap

Đọc tiếp...
Anh Huỳnh 46 phút trước (11:46)
Báo cáo sai phạm

a) x+3+19 chia hết cho x+3

==> 19 chia hết cho x+3

x+3€{1;—1;19;—19}

Rồi tìm ra các trường hợp nha

Xl mình nhầm

Đọc tiếp...
Anh Huỳnh 48 phút trước (11:44)
Báo cáo sai phạm

a) (x+22) chia hết cho (x+3)

==> x+3+18 chia hết cho (x+3)

Vì x+3 chia hết cho x+3

Nên 18 chia hết cho x+3

==> x+3 € Ư(18)

==x€{1;—1;2;—2;3;—3;6;—6;9;—9}

TH1: x+3=1

.......

TH2: x+3=—1

.....

TH3: x+3=2

......

TH4:

TH5:

TH6:

TH7:

TH8:

TH9:

TH10:

Vậy x€{...}

Bạn tự tính hết các trường hợp nhé, nếu chưa học số âm thì ko cần viết vào đâu

b)(x—5) € Ư(17)

==> (x—5)€{1;—1;17;—17}

TH1: x—5=1

....

TH2: x—5=—1

...

TH3: x—5=17

...

TH4: x—5=—17

... 

Vậy x€{...}

Đọc tiếp...
yamamoto CTV 1 giờ trước (11:07)
Báo cáo sai phạm

n + 4 \(⋮\)n

ta có  : n \(⋮\)

=> 4 \(⋮\)n

=> n \(\in\)Ư ( 4 ) = { 1 ; - 1 ; 2 ; - 2 ; 4 ; - 4 }

Vì n \(\in\)N => n \(\in\){ 1 ; 2 ; 4 }

Ta có : 3n \(⋮\)n

=> 7 \(⋮\)n

=> n \(\in\)Ư ( 7 ) = { 1; -1 ; 7 ; -7 }

VÌ n \(\in\)N => n \(\in\){ 1 ; 7 }

27 - 5n \(⋮\)n

Ta có 5n \(⋮\)n

=> 27 \(⋮\)n

=> n \(\in\)Ư ( 27 ) = { 1 ; - 1 ; 3 ; - 3 ; 9 ; - 9 ; 27 ; - 27 }

Vì n \(\in\)N => n \(\in\){ 1 ; 3 ; 9 ; 27 }

Đọc tiếp...
Lương Gia Phúc 1 giờ trước (11:02)
Báo cáo sai phạm

n + 4 chia hết cho n

vì n chia hết cho n

nên 4 chia hết cho n -> n thuộc Ư(4) = (1;2:4)

3n + 7 chia hết cho n

Vì 3n chia hết cho n

Nên 7 chia hết cho n-> n thuộc (7) = (1;7)

27- 5n chia hết cho n( 0 < n<5)

27- 5n chia hết cho n-> phép chia này có số dư bằng 0

A chia hết cho n, b chia hết cho n (a lớn hơn hoặc bằng b; a bé hơn hoặc bằng b)

Thì a – b; b – a thuộc n

Mà ta có 5n chia hết chon

Nên 27 chia hết cho n ->n thuộc Ư(27) = ( 1;3;9;27)

Mà 0 <n<5

Nên n thuộc (1;3)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 1 giờ trước (10:54)
Báo cáo sai phạm

\(a,n+4⋮n\)

do \(n⋮n\Rightarrow4⋮n\)

\(\Rightarrow n\in\left(1;2;4\right)\)

\(b,3n+7⋮n\)

do \(3n⋮n\Rightarrow7⋮n\)

\(\Rightarrow n\in\left(1;7\right)\)

\(c,27-5n⋮n\)

do \(5n⋮n\Rightarrow27⋮n\)

\(\Rightarrow n\in\left(1;3;9;27\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 1 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{n+6}{n+2}=\frac{n+2+4}{n+2}=1+\frac{4}{n+2}\)

Để \(n+6⋮n+2\Rightarrow\frac{4}{n+2}\in N\Leftrightarrow n+2\in\left(1;2;4\right)\)

\(\Rightarrow n\in\left(-1;0;2\right)\)

Vì \(n\in N\Rightarrow n\in\left(0;2\right)\)

\(b,2n+3⋮n-2\)

\(\Rightarrow2n-4+7⋮n-2\)

Do \(2n-4⋮n-2\Rightarrow7⋮n-2\)

\(\Rightarrow n-2\in\left(1;7\right)\)

\(\Rightarrow n\in\left(3;9\right)\)

\(d,n^2+4⋮n+1\)

\(\Rightarrow n^2+1+4⋮n+1\)

\(\Rightarrow4⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1\in\left(1;2;4\right)\)

\(\Rightarrow n\in\left(0;1;3\right)\)

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 1 giờ trước (11:01)
Báo cáo sai phạm

a ) Ta có 2 trường hợp :

TH1 : n là lẻ

Nếu n là lẻ thì ( n + 15 ) là chẵn chia hết cho 2 . Vậy ( n + 10 ) x ( n + 15 ) chia hết cho 2

TH2 : n là chẵn 

Nếu n là chẵn thì ( n + 10 ) là chẵn chia hết cho 2 . Vậy ( n + 10 ) x ( n + 15 ) chia hết cho 2

b ) Ta có n , n + 1 , n + 2 là ba số tự nhiên ( hoăc số nguyên ) liên tiếp nên trong ba số đó chắc chắn có một số chẵn nên n( n + 1 ) ( n + 2 ) chia hết cho 2 

Ta có n , n + 1 , n + 2 là ba số tự nhiên ( hoặc số nguyên ) liên tiếp nên khi chia cho 3 sẽ có ba số dư khác nhau là là 0 , 1 , 2 nên n( + 1) ( n + 2 ) chia hết cho 3

c ) n( n + 1 ) ( 2n + 1 ) = n ( n + 1 ) ( n + 2 + n - 1 ) = n( n + 1 ) ( n + 2 ) + ( n - 1 ) ( n + 1 ) n

Ba số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 2 , chia hết cho 3 

Đọc tiếp...
TuanMinhAms 1 giờ trước (10:50)
Báo cáo sai phạm

a) TH1 : n chẵn => n + 10 chia hết 2

TH2 : n lẻ => n + 5 chẵn => chia hết 2

b) Do là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên sẽ có 1 số chia hết 2 và 1 số chia hết 3

c) Do n(n+1) là tích 2 số tự nhiên liên tiếp  => Chia hết 2

TH1 : n = 3k => chia hết 3

TH2 : n = 3k +1 => 2n +1 = 6k + 2 +1 = 6k +3 chia hết 3

TH3 : n = 3k + 2 => n + 1 = 3k + 3 chia hết 3

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 2 giờ trước (10:23)
Báo cáo sai phạm

\(A=-\frac{1}{20}+-\frac{1}{30}+-\frac{1}{42}+...+-\frac{1}{90}\)

\(\Leftrightarrow A=\left(-1\right)\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A=\left(-1\right)\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A=-\frac{3}{20}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thư Trang 2 giờ trước (10:18)
Báo cáo sai phạm

Nội quy tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không k "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
bui thanh thao 2 giờ trước (10:31)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trương Thị Yến Nhi 2 giờ trước (10:18)
Báo cáo sai phạm

no kb A.R.M.Y dell thèm kb đâu haha  :v

Đọc tiếp...
Jenny icho 2 giờ trước (10:24)
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số trang còn lại sau khi Lan đọc 1 ngày là :

1 - 1/4 = 3 /4  ( số trang)

Đổ 60 % = 3/5

Phân số chỉ số trang Lan đọc 2 ngày là :

3/4 x 3/5 = 9/20 ( số trang)

Phân số chỉ số trang Lan đọc 3 ngày là :

1 - 1/4 - 9/20 = 3/10 ( số trang)

Quyển sách đó có số trang là :

90 : 3 /10 = 300 ( trang)

     Đ/S : 300 trang.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 2 giờ trước (10:17)
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần số trang còn lại sau khi Lan đọc được 1 ngày là:

1 - 1/4 = 3/4 (số trang)

Đổi 60% = 60/100 = 3/5

Phân số chỉ số phần số trang Lan đọc ngày 2 là:

3/4 x 3/4 = 9/20 (số trang)

Phân số chỉ số trang Lan đọc trong 3 ngày là:

1 - 1/4 - 9/20 = 3/10 (số trang)

Quyển sách có số trang là:

90 : 3/10 = 300 (trang)

Đáp số: 300 trang

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: