Giúp tôi giải toán và làm văn


~ Forever Alone ~ 27 phút trước
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{3}{2.5}+\frac{3}{5.8}+\frac{3}{8.11}+...+\frac{3}{14.17}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{14}-\frac{1}{17}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{17}\)

Mà \(\frac{1}{2}-\frac{1}{17}< \frac{1}{2}\)

Nên \(\frac{3}{2.5}+\frac{3}{5.8}+\frac{3}{8.11}+...+\frac{3}{14.17}< \frac{1}{2}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Gia Thiện 34 phút trước
Báo cáo sai phạm

xét vế trái

ta có:đề\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{14}-\frac{1}{17}\) 

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{17}< < \frac{1}{2}\)

vậy vế trái bé hơn \(\frac{1}{2}\)

P/S:  \(< < \)là luôn luôn bé hơn nha

k mình nha bạn

Thiengl2015#

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Huyền 17 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{24}=\frac{y}{-18}=\frac{-28}{z}=\frac{-10}{t}=\frac{-2}{3}\)

\(\Rightarrow t=-15\)

\(\Rightarrow z=42\)

\(\Rightarrow y=12\)

\(\Rightarrow x=-16\)

Đọc tiếp...
Lê Diêu 39 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{24}=\frac{-2}{3}\Leftrightarrow x=\frac{-2\times24}{3}=-16\)

\(\frac{y}{-18}=\frac{-2}{3}\Leftrightarrow y=\frac{-2\times-18}{3}=12\)

\(\frac{-28}{z}=\frac{-2}{3}\Leftrightarrow z=\frac{-28\times3}{-2}=42\)

\(\frac{-10}{t}=\frac{-2}{3}\Leftrightarrow t=\frac{-10\times3}{-2}=15\)

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 60 phút trước
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:       104:2=52(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:      (52+30):2=41(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:      41-30=11(m)

Diện tích hình chữ nhật:      41.11=451(m2)

                      Đáp số: 451(m2)

Đọc tiếp...
Đặng Hồng Đăng 1 giờ trước (8:47)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

       104:2=52(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

      (52+30):2=41(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

      41-30=11(m)

Diện tích hình chữ nhật:

      41.11=451(m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huỳnh Công Tiến 1 giờ trước (8:30)
Báo cáo sai phạm

Giải 

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

104:2=52(m) 

Chiều dài mảnh vườn đó là:

(52+30):2=41(m) 

Chiều rộng mảnh vườn đó là :

(52-30):2=11(m) 

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :

41×11=451(m²)

Đáp số :451m²

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 51 phút trước
Báo cáo sai phạm

Đề bài sai rồi đáng lẽ là số học sinh giỏi bằng \(\frac{1}{3}\)số học sinh cả lớp

a,Số học sinh giỏi là: \(42\cdot\frac{1}{3}=\frac{42}{3}=14\)(học sinh)

Số học sinh khá là: \(14:\frac{7}{8}=16\)(học sinh)

Số học sinh trung bình là: \(42-\left(14+16\right)=12\)(học sinh)

b, Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với số học sinh cả lớp là: \(16:42=0.38095...=38.095\%\)

Đọc tiếp...
Lê Hải Hoàng 38 phút trước
Báo cáo sai phạm

Đề sai 

Đọc tiếp...
Đặng Hồng Đăng 1 giờ trước (8:53)
Báo cáo sai phạm

bài này ko chẵn nha bạn

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 2 giờ trước (8:17)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}}{\frac{4}{3}+\frac{4}{5}-\frac{4}{9}}\)

\(=\frac{2\cdot\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}{4\cdot\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}\)

\(=\frac{2}{4}\)\(=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Đặng Hồng Đăng 58 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right):\left(\frac{4}{3}+\frac{4}{5}-\frac{4}{9}\right)\)

=\(\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right):\left[2.\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right)\right]\)

=\(\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right):2:\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right)\)

=1:2=\(\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 2 giờ trước (7:35)
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}{4\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Lê Diêu 3 giờ trước (6:52)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{20^{10}+1}{20^{10}-1}=\frac{20^{10}-1}{20^{10}-1}+\frac{2}{20^{10}-1}=1+\frac{2}{20^{10}-1}\)

\(B=\frac{20^{10}-1}{20^{10}-3}=\frac{20^{10}-3}{20^{10}-3}+\frac{2}{20^{10}-3}=1+\frac{2}{20^{10}-3}\)

\(20^{10}-1>20^{10}-3\Rightarrow\frac{2}{20^{10}-1}< \frac{2}{20^{10}-3}\)

=> A < B

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 8 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

\(\Rightarrow\frac{-a}{b}=\frac{-c}{d}\)

\(\Rightarrow1+\frac{-a}{b}=1+\frac{-c}{d}\)

\(\Rightarrow\frac{b-a}{b}=\frac{d-c}{d}\left(dpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Diêu 3 giờ trước (7:09)
Báo cáo sai phạm

a/b = c/d => 1 - a/b = 1 - c/d

              => b/b - a/b = d/d - c/d

              => (b - a)/b = (d - c)/d

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 4 giờ trước (5:51)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{3}-\frac{x}{4}=\frac{5}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{8x}{12}-\frac{3x}{12}=\frac{10}{12}\)

\(\Leftrightarrow8x-3x=10\)

\(\Leftrightarrow x\left(8-3\right)=10\)

\(\Leftrightarrow5x=10\)

\(\Leftrightarrow x=10\div5\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Vậy x = 2

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 8 giờ trước (1:33)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{3}-\frac{x}{4}=\frac{5}{6}\)

=>\(\frac{8x-3x}{12}=\frac{10}{12}\)

=>5x=10=>x=2

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 8 giờ trước (1:34)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{3}-\frac{x}{4}=\frac{5}{6}\)=>\(\frac{8x-3x}{12}=\frac{10}{12}\)=> 5x=10=> x=2

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 11 giờ trước (23:02)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\left(x+\frac{1}{2}\right).\left(\frac{2}{3}-2x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{1}{2}=0\\\frac{2}{3}-2x=0\end{cases}}\)

Rùi tự tìm x nhé

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 4 giờ trước (5:54)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}-2x\right)>0\)

\(\Leftrightarrow\) \(x+\frac{1}{2}\) và \(\frac{2}{3}-2x\) trái dấu

Mà \(x+\frac{1}{2}>\frac{2}{3}-2x\)nên \(\hept{\begin{cases}x+\frac{1}{2}>0\\\frac{2}{3}-2x< 0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>\frac{-1}{2}\\x>\frac{4}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x>\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
hoa học trò 11 giờ trước (22:57)
Báo cáo sai phạm

trả lời

1^....=1

hok tôt, bn thi tốt nha

Đọc tiếp...
๖ۣۜ➻❥ Hoàฑǥ☆♥ﻲ«Ɲǥọς๖ۣۜ♥ღ 11 giờ trước (22:57)
Báo cáo sai phạm

~~ Chúc thi tốt nha!!! ~~

Cậu thi sớm ghê, mik còn tuần sau cơ!^-^

Đọc tiếp...
Chu Phương Thúy 11 giờ trước (22:37)
Báo cáo sai phạm

a) Số học sinh giỏi của lớp 6A là: 48 . 25% = 12 ( học sinh )

   Số học sinh tiên tiến của lớp 6A là: 12 : \(\frac{2}{5}\)= 30 ( học sinh )

  Số học sinh trung bình của lớp 6A là: 48 - 12 - 30 = 6 ( học sinh )

b) Số học sinh trung bình chiếm số % số học sinh cả lớp là:

          \(\frac{6.100}{48}\)% = 12,5 %

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang 11 giờ trước (22:52)
Báo cáo sai phạm

a)Số hsg là:48.25%=12(hs)

   Số hstt là: 12:2/5=30(hs)

   Số hstb là:48 - (12 + 30 )=6 (hs)

b) Số hs tb chiếm là: 6 : 48 . 100%= 12,5%(tổng số hs cả lp)

 Mk giải xong r đó

Pn tự đáp số nha

Chúc pn hc tốt!!!

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 4 giờ trước (5:58)
Báo cáo sai phạm

Các số tự nhiên chia 5 sư 1 có dạng 5k + 1.

Ta có: 5 . 23 + 1 < 120 < 5 . 24 + 1

\(\Leftrightarrow\) k phải nhỏ hơn hoặc bằng 23

Vậy có 24 số nhỏ hơn 20 chia 5 dư 1.

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 4 giờ trước (6:01)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{3}-\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}-\frac{1}{3^4}+...+\frac{1}{3^{99}}-\frac{1}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow3A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^3}+...+\frac{1}{3^{98}}-\frac{1}{3^{99}}\)

\(\Rightarrow3A+A=1-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{3^{98}}-\frac{1}{3^{99}}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^{99}}-\frac{1}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow4A=1-\frac{1}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow A=\left(1-\frac{1}{3^{100}}\right)\div4\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 12 giờ trước (22:22)
Báo cáo sai phạm

Hướng dẫn : nhân 3A rồi cộng A 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: