Giúp tôi giải toán


Truong_tien_phuong 33 phút trước (11:59)

Ta có: 

\(\frac{a+d}{a+b+c+d}>\frac{a}{a+b+c}>\frac{a}{a+b+c+d}\)

\(\frac{b+a}{a+b+c+d}>\frac{b}{b+c+d}>\frac{b}{a+b+c+d}\)

\(\frac{c+b}{a+b+c+d}>\frac{c}{c+d+a}>\frac{c}{a+b+c+d}\)

\(\frac{d+c}{a+b+c+d}>\frac{d}{d+a+b}>\frac{d}{a+b+c+d}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{a+d}{a+b+c+d}+\frac{b+a}{a+b+c+d}+\frac{c+b}{a+b+c+d}+\frac{d+c}{a+b+c+d}\)\(>S>\frac{a}{a+b+c+d}+\frac{b}{a+b+c+d}+\frac{c}{a+b+c+d}+\frac{d}{a+b+c+d}\)

\(\Rightarrow2>S>1\)

Vậy S không là số tự nhiên 

Lê Hồng Anh 36 phút trước (11:56)

a) 39  x 213 + 87 x 39

= 39 x ( 213 + 87 )

= 39 x 300

= 11700

b) 27 x 75 + 25 x 27 - 150 

= 27 x ( 75 + 25 ) - 150

= 27 x 100 - 150

= 2700 - 150

= 2550

nguyenthihanh 33 phút trước (11:59)

a) 39 x (213+87)

=39 x 300

= 11700

b) 27x(75+25)-150

= 27x 100-150

=2700-150

=2550

long bui 36 phút trước (11:57)

a, 39x(213+87)

=39x300

=?

b,27x(75+25)-150

=27x100-150

=?

Bùi Thế Hào 35 phút trước (11:57)

Ta có: \(\frac{1}{2^2}>\frac{1}{2.3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3^2}>\frac{1}{3.4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\);......; \(\frac{1}{2017^2}>\frac{1}{2017.2018}=\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

=> \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+....+\frac{1}{2017^2}>\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{2017.2018}\)

=> \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+....+\frac{1}{2017^2}>\frac{1}{2}-\frac{1}{2018}=\frac{1008}{2018}\)=> M > \(\frac{504}{1009}\)(1)

Lại có:  \(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\);......; \(\frac{1}{2017^2}< \frac{1}{2016.2017}=\frac{1}{2016}-\frac{1}{2017}\)

=> M < \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{2016.2017}=1-\frac{1}{2017}=\frac{2016}{2017}\)=> M < \(\frac{2016}{2017}< 1\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra:

\(\frac{504}{1009}< M< 1\)

=> M không phải là số tự nhiên

Truong_tien_phuong 40 phút trước (11:52)

Ta có: 

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

\(..................\)

\(\frac{1}{2017^2}< \frac{1}{2016.2017}\)

\(\Rightarrow M< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+.....+\frac{1}{2016.2017}\)

\(\Rightarrow M< \left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+........+\left(\frac{1}{2016}-\frac{1}{2017}\right)\)

\(\Rightarrow M< 1-\frac{1}{2017}\)

\(\Rightarrow M< \frac{2016}{2017}\)

\(\Rightarrow\)biểu thức M không là 1 số tự nhiên

Vậy M không là số tự nhiên

le thanh tuan 5 phút trước (12:27)

ta có (b-c).(a+c)=-1

nên (b-c)>0 và (a+c)<0

hoặc (b-c)<0 và (a+c)>0

ta thấy (b-c)=1 và (a+c)=-1

hoặc (b-c)=-1 và (a+c)=1

TH1 (b-c)=1 và (a+c)=-1

b-c=1<=> b=1+c

a+c=-1<=>a=-1-c

nên \(\frac{a}{b}=\frac{-1-c}{1+c}=-1\)

TH2 (b-c)=-1 và (a+c)=1

b-c=-1<=>b=-1+c

a+c=1<=>a=1-c

nên\(\frac{a}{b}=\frac{1-c}{-1+c}=-1\)

Vậy \(\frac{a}{b}=-1\)

sakura 1 giờ trước (11:30)

                 BÀi giải

47 % của 100 là :

         47 : 100 x 100 = 47

                  Đáp số : 47

Do Not Ask Why 53 phút trước (11:39)

47% của 100 là:

100 x 47% = 47

Đáp số: 47 

Conan 11 phút trước (12:21)

47 % của 100 chính 1 điều :

47 : 100 x 100 = 47 ( ...)

Đáp số : 47 ...

Sáng tạo Thú vị Độc đáo 58 phút trước (11:34)

Ta có:

a+b-c/c = b+c-a/a = c+a-b/b

=>a+b-c/c + 2 = b+c-a/a +2 = c+a-b/b +2

=>a+b-c/c  + 2c/c =b+c-a/a +2a/a = c+a-b/b +2/b

=>a+b+c/c = a+b+c/a =a+b+c/b

* Nếu a+b+c=0 thì a= 0-b-c= -(b+c)

                           b= 0-a-c= -(a+c)

                           c= 0-b-a= -(b+a)

Thay a= -(b+c) ; b=-(a+c);c=-(b+a) vào B ta được

B=(1+b/a)(1+a/c)(1+c/b)=(a/a + b/a )(c/c +a/c)(b/b+c/b)=(a+b)/a * (a+c)/c * (c+b)/b

                                                                                =(-c)/a * (-b)/c * (-a)/b =-1

* Nếu  a+b+c\(\ne\)0 thì a=b=c

Khi đó

B=(1+b/a)(1+a/c)(1+c/b)=(1+1)(1+1)(1+1)=2*2*2=8

Vậy B=-1 hoặc B=8

nhớ k nha bạn

obelish the tormamtor 55 phút trước (11:38)

25 chứ mấy !!!!!!!!!~~~.~~~``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Conan 8 phút trước (12:25)

25 % của 100 sẽ là :

25 % : 100 x 100 = 25 ( .. )

Đáp số : 25 ...

Hoàng Quỳnh Phương 1 giờ trước (11:23)

ko đúng ròi

_ Best Gamer Ever _ 3 giờ trước (08:44)

a) = 0 nha

Đúng 100%

Nhớ tk nha!

Chúc bạn học tốt

tth 4 giờ trước (08:30)

Mình nghĩ câu a) a = 0 (3 - 2 - 1= 0)

Nếu sai thì thôi nhé! Đừng gửi tin nhắn!

^_^

  hi hi

Thợ Đào Mỏ Padda 2 giờ trước (09:47)

\(a,x=0\)

TỚ CHẮC CHẮN \(100\%\) LUÔN

BẠN NÀO THẤY MÌNH ĐÚNG THÌ TK NHA!

CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI

AI TK TỚ TỚ K LẠI

_ Best Gamer Ever _ 3 giờ trước (08:40)

97/198 nha!

Các bạn làm theo tth nha! Đúng 100%

mình làm rồi

^_^

tth 4 giờ trước (07:58)

Ta có: 2/1.3 = 2/1 - 2/3    ;   2/3.5 = 2/3 - 2/5 ; bạn làm tương tự với các số kia.

Ta được : 2/1 - 2/3 + 2/3 - 2/5 + 2/5 - 2/7 + 2/7 - 2/6 + ....+ 2/97 - 2/99

A = 1 - 2/1 - 2/3 + 2/3 - 2/5 + 2/5 - 2/7 + 2/7 - 2/6 + ....+ 2/97 - 2/99

= 97/99 = > A = 97/99 : 2 = 97/99 x 1/2 = 97/198

Trần Quang Hoàng Bảo 2 giờ trước (10:27)

cho hỏi chút :ở bài giải của bạn TTH : mình vẫn chưa hiểu 2 chỗ

1. phân tích các số : 

2/1.3 = 2/1 - 2/3 => chỗ này nếu quy đồng và tính ngược lại thì được kq là 4/1.3 chứ không còn là 2/1.3

2/3.5 = 2/3 - 2/5 => chỗ này nếu quy đồng và tính ngược lại thì được kq là 4/3.5 chứ không còn là 2/3.5

2/5.7 = 2/5 - 2/7 => cũng tương tự như trên

2. quy luật các số

- ta thấy tử số đều là 2 giữ nguyên

- mẫu số thì 1.3 -> 3.5 -> 5.7 -> 7.9 -> ... -> 97.99   ??? nhưng tại sao ở đề cho ở số thứ 4 là 7.6 ? chỗ này hơi trái với quy luật thì là bài toán tổng quát vậy liệu có chính xác được không ?

rất mong bạn TTH hoặc ai hiểu rõ thì giải đáp giúp mình với, cảm ơn mọi người nhiều

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: