Giúp tôi giải toán


Phạm Hồ Thanh Quang 44 phút trước (06:11)

Xét 4 trường hợp: (lưu ý: nhân với số chẵn thì tích đó chẵn)
* TH1: a chẵn, b chẵn => a*b(a+b) chẵn
* TH2: a chẵn, b lẻ => a*b(a+b) chẵn
* TH3: a lẻ, b chẵn => a*b(a+b) chẵn
* TH4: a lẻ, b lẻ => a + b chẵn => a*b(a+b) chẵn

Vậy P = a*b(a+b) là số chẵn với mọi a, b \(\in\)N

Phùng Quang Thịnh 3 phút trước (06:53)

a) 102k+8 = 1000...0000 + 8 = 1000...8 
                   2k số 0                2k-1 số 0 
Mà 1+0+0+...+8 = 9\(⋮9\)
=) 1000...8 \(⋮9\)
=) \(10^{2k}+8⋮9\)( Đpcm )
b) \(\left(9^2\right)^n-1=81^n-1\)
Mà \(81^n\)có chữ số tận cùng là 1
=) \(81^n-1\)có chữ số tận cùng là 0 
=) \(81^n-1⋮2\)và \(5\)
=) \(\left(9^2\right)^n-1⋮2,5\)( Đpcm )
 

Trịnh Hữu An 8 giờ trước (22:35)

Từ 1 đến 9 có : 9 x 1 =9 chữ số ;

Từ 2 đến 99 có: 90 x 2=180 chữ số; tổng chữ số từ 1 đến 99 là:

     180+9=189 chữ số;

Số chữ số còn lại là:  1998 - 189= 1809 chữ số;

Số trang 3 chữ số là:   ( 1809:3)+100-1=702 trang;

=> cuốn sách có 702 trang;

b, Chữ số thứ 1000 ở trang : (1000-189):3+100-1=369(dư x=> nằm ở trang 369.

ủng hộ nha bạn...

Trịnh Hữu An 8 giờ trước (22:42)

=> 1000+abc+2889=10 x abc +1 

hay 3889 +abc=10 x abc+1 => 3888 = 9 x abc

=> abc = 3888 : 9 = 432;

Vậy abc=432...ủng hộ cái nha

Liv and Maddie 9 giờ trước (21:44)

A= [ x < 10 | x \(\in\)N ]

Vũ Thị Quỳnh Như 9 giờ trước (21:45)

 sửa lại đề tí Hãy Viết các tập hợp các số nhỏ hơn 10

Thám tử trung học Kudo Shinichi 9 giờ trước (21:44)

Các số nhỏ hơn 10 là : \(1;2;3;4;5;6;7;8;9\)

o0o Kurogane ikki2 o0o 9 giờ trước (21:41)

2015 x 2017 < 2016 x 2016 vì

2015 x 2017 = 4 064 255

2016 x 2016 = 4 064 256 nên 

4 064 255 < 4 064 256

2014 x 2018 < 2016 x 2016 vì

2014 x 2018 = 4 064 252 

2016 x 2016 = 4 064 256 nên 

4 064 256 < 4 064 256

Liv and Maddie 9 giờ trước (21:39)

a ) 2015.2017 và 2016.2016

Ta thấy 5.7 < 6.6 , nên 2015 .2017 < 2016.2016

b ) 2014.2018 và 2016.2016

Ta thấy 4.8 < 6.6 nên 2014.2018 < 2016.2016

Trịnh Hữu An 9 giờ trước (21:33)

a,1   ; b,72

a,3    ;b , 1620;

a, 5   ;  b,  180;

a,1    ; b, 72;

ủng hộ nha bạn...

Vũ Thành Phong 9 giờ trước (21:38)

thank you

Huỳnh Thị Minh Huyền 9 giờ trước (21:24)

A=1+3+32+33+34+....+311

3A=3(1+3+32+33+34+....+311

3A=3+32+33+34+35+....+312

3A-A=(3+32+33+34+35+....+312)-(1+3+32+33+34+....+311)

2A=312-1

A=312-1+3

A=312+2

A=531443

vu 9 giờ trước (21:23)

Ta có:

A=1+3+...+3^11

\(\Rightarrow\)3A=3+3^2+3^3+...+3^12

3A-A=3+3^2+...+3^12-1-3-3^2-...-3^11

2A=3^12-1=531441-1=531440

Lê Nho Khoa 9 giờ trước (21:19)

Vũ Thị Quỳnh Như

Có tất cả 4 loại hộp màu gồm: xanh, vàng, nâu và tím

Nếu xếp các hộp màu theo thứ tự xanh, vàng, nâu, tím thì sau khi xếp xong 4 hộp thì màu ban đầu sẽ quay lại.

Ta có: 2017 : 4 = 504 dư 1.

Vậy hộp thứ 2017 là hộp màu xanh 

bup be tinh ban 9 giờ trước (21:21)

màu xanh bạn nhé

o0oNguyễno0o 9 giờ trước (21:05)

a) 440

b) yotsuba alice

o0o Kurogane ikki2 o0o 9 giờ trước (21:06)

Nhầm = 440

dũng nam sơn 9 giờ trước (21:05)

440 nha bn

>_< học tốt 

ủng hộ mk nha

thanks

Bonking 9 giờ trước (21:05)

x + 10 \(⋮\)5

Ta thấy : 10 \(⋮\)5 → X phải \(⋮\)5 → x = { 0, 5 }

X - 18 \(⋮\)

Ta thấy : 18 \(⋮\)6 → X phải \(⋮\)6 → X = { 0, 6 }

21 x X \(⋮\)7

Ta thấy : 21 \(⋮\)7 → x là bất kì số nào. Mà 500 < X < 700 → X = { 501, 502, 503, ..., 698, 699 }

Phạm Nguyễn Minh Vương 9 giờ trước (21:09)

x=(0,5,10,15,...)

x=(24,30,36,...)

Edogawa Conan 9 giờ trước (21:06)

Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là: (9 - 1) : 1 + 1 = 9 (trang)

Mỗi trang dùng 1 chữ số nên cần dùng số chữ số là: 1 x 9 = 9(chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 (trang)

Mỗi trang dùng 2 chữ số nên cần dùng số chữ số là: 90 x 2 = 180 (trang)

Từ trang 100 đến trang 192 có số trang là: (192 -100) : 1 + 1 = 93 (trang)

Mỗi trang dùng 3 chữ số nên cần dùng số chữ số là: 93 x 3 = 279 (chữ số)

Để đánh số trang của cuốn sách có 192 trang cần dùng số chữ số là:

9 + 180 + 279 = 468 (chữ số)

Đáp số: 468 chữ số

KAITO KID 2005 9 giờ trước (21:01)

468 chữ số

Nguyễn Cao Hồng Phúc 9 giờ trước (21:08)

cảm ơn tất cả mọi người

vu 10 giờ trước (20:45)

Ta có 2n+1=2n+12-11=2(n+6)-11

Mà 2(n+6) chia hết cho 6+n

Nên 11 cũng chia hết cho 6+n

Hay \(6+n\in\text{Ư}\left(11\right)\)

\(\Rightarrow\)6+n\(\in\){-11;-1;1;11}

\(\Rightarrow\)n\(\in\){-17;-7;-5;5}

cho mình nha

vu 9 giờ trước (20:57)

n=5 nha bạn vì n thuộc N (sorry nha)

vu 9 giờ trước (20:56)

mk quên ko ns vì n thuộc N nên n=5

Liv and Maddie 9 giờ trước (20:59)

a) 20/31 = 120/186

Mà : 120/186 < 120/179

Nên : 20/31 < 120/79

b) 

uzumaki naruto 8 giờ trước (22:19)

x+ 10 chia hết cho 5 => x+10 thuộc B(5)

=> x+ 10 thuộc { 0 ; 5; 10; .....}

=> x thuộc { -10 ; -5; 0 ;.......}

x-18 chia hết cho 6 => x-18 thuộc B(6) 

=> x-18 thuộc { 0 ; 6; 12 ; ..}

=> x thuộc { 18 ; 24 ; 30;....}

21 . x chia hết cho 7 => 21x thuộc B(7)

=> 21x thuộc { 0 ; 7 ; ....}

Mà 500<x<700 => x thuộc { 504; 511; ......; 693} 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: