Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hải Nam Hôm kia lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{12.13}{5.24}=\frac{12.13}{5.2.12}=\frac{13}{10}\)

b, \(\frac{25.17+25.12}{29.13+29.14}=\frac{25.\left(17+12\right)}{29.\left(13+14\right)}=\frac{25.29}{29.27}=\frac{25}{27}\)

Đọc tiếp...
Đauđầuvìnhàkogiàu Mệtmỏivìkohọccũnggiỏi Buồnphiềnvìnhiềutiềntiêukohết Ngangtráivìquáđẹptrai Hôm kia lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{12\cdot13}{5\cdot24}=\frac{13}{5\cdot2}=\frac{13}{10}\)

b)\(\frac{25\cdot17+25\cdot12}{29\cdot13+29\cdot14}=\frac{25\cdot\left(17+12\right)}{29\left(13+14\right)}=\frac{25\cdot29}{29\cdot27}=\frac{25}{27}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý Hôm kia lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(1+\frac{1}{1.3}\right)\left(1+\frac{1}{2.4}\right)\left(1+\frac{1}{3.5}\right)...\left(1+\frac{1}{2017.2019}\right)\)

\(=\frac{4}{1.3}.\frac{9}{2.4}.\frac{16}{3.5}...\frac{2017.2019+1}{2017.2019}\)

\(=\frac{2^2}{1.3}.\frac{3^2}{2.4}.\frac{4^2}{3.5}...\frac{2018^2}{2017.2019}\)

\(=\frac{2}{1}.\frac{2018}{2019}=\frac{4036}{2019}\)

Đọc tiếp...
ミ★ɮɾαїŋċɦїℓɗ★彡 ๖ۣۜ( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )ッ 9 giờ trước (15:00)
Báo cáo sai phạm

Téo teooo ... nghĩ đề cho thêm n nguyên là very fine :333

\(6n-7⋮3n-1\)

\(2\left(3n-1\right)-5⋮3n-1\)

\(-5⋮3n-1\)

=> 3n - 1 \(\in\)Ư (-5) = {-1;1;-5;5}

Lập bảng 

3n - 11-15-5
3n206-4
n2/302-4/3

Vì n nguyên => n = 0;2

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Hôm qua lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

6n - 7 chia hết cho 3n - 1

=> 2(3n - 1) - 5 chia hết cho 3n - 1

=> 6n - 2 - 5 chia hết cho 3n - 1

=> 5 chia hết cho 3n - 1

=> 3n - 1 thuộc Ư(5) = { -5 ; -1 ; 1 ; 5 }

3n-1-5-115
n-4/302/32

Đề không cho điều kiện của n nên để nguyên vậy

Đọc tiếp...
Học dốt :)) Hôm qua lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(M=\frac{3^2}{2.5}+\frac{3^2}{5.8}+\frac{3^2}{8.11}+...+\frac{3^2}{98.101}\)

\(M=3^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{98}-\frac{1}{101}\right)\)

\(M=9\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{101}\right)\)

\(M=9.\frac{101-2}{202}\)

\(M=9.\frac{99}{202}\)

\(M=\frac{891}{202}\)

Vậy \(M=\frac{891}{202}\)

Đọc tiếp...
✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ CTV Hôm qua lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) Vì 3x + 2 chia hết cho x + 5

=> 3x + 2 chia hết cho 3x + 15

=> 3x + 15 - 13 chia hết cho 3x + 15

=> -13 chia hết cho 3x + 15

=> -13 chia hết cho x + 5

=> x + 5 thược Ư13 = { 1; -1; 13; -13 }

Ta có bảng sau:

x + 51-113-13
x-4-68-18

Vậy x = { -4; -6; 8; -18 }

b) Vì x + 7 chia hết cho x + 4

=> x + 4 + 3 chia hết cho x + 4

=> 3 chia hết cho x + 4

=> x + 4 thược Ư3 = { 1; -1; 3; -3 }

Ta có bảng sau:

x + 41-13-3
x-3-5-1-7

Vậy x = { 3; -5; -1; -7 }

Đọc tiếp...
Học dốt :)) Hôm qua lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(M=\frac{3^2}{2.5}+\frac{3^2}{5.8}+\frac{3^2}{8.11}+...+\frac{3^2}{98.101}\)

\(M=3^2\left(\frac{1}{2.5}+\frac{1}{5.8}+\frac{1}{8.11}+...+\frac{1}{98.101}\right)\)

\(M=9.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{98}-\frac{1}{101}\right)\)

\(M=9\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{101}\right)\)

\(M=9.\left(\frac{101}{202}-\frac{2}{202}\right)\)

\(M=9.\frac{99}{202}\)

\(M=\frac{891}{202}\)

Vậy \(M=\frac{891}{202}\)

Đọc tiếp...
𝑪𝒉𝒊𝒍𝒍 𝑫𝒖𝒔𝒌 19 giờ trước (5:09)
Báo cáo sai phạm

✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ nhân A với 2 rồi phân tích như vậy được

\(A=\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\frac{1}{7\cdot9}+....+\frac{1}{37\cdot39}\)

\(2A=\frac{2}{3\cdot5}+\frac{2}{5\cdot7}+\frac{2}{7\cdot9}+....+\frac{2}{37\cdot39}\)

\(2A=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-......+\frac{1}{37}-\frac{1}{39}\)

\(2A=\frac{1}{3}-\frac{1}{39}=\frac{12}{39}=\frac{4}{13}\)

\(A=\frac{4}{13}:2=\frac{4}{13}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2}{13}\)

Vậy \(A=\frac{2}{13}\)

Đọc tiếp...
✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ CTV Hôm qua lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(A=\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+...+\frac{1}{37.39}\)

\(A=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{37}-\frac{1}{39}\)

\(A=\frac{1}{3}-\frac{1}{39}\)

\(A=\frac{13}{39}-\frac{1}{39}=\frac{12}{39}\)

Vậy \(A=\frac{12}{39}\)

Đọc tiếp...
Mai minh quyen 3 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

a)Trong ba tia ox,oy,oz tia oz nằm giữa vì

Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox có góc xOz < xOy (vì 50o <120o).

suy ra oz nằm giữa 2 tia còn lại

b)Oz nằm giữa Ox vàOy (theo a)

suy ra xOz + zOy = xOy

hay 50o+zOy=120o

suy ra zOy=70o

tiếp theo tự làm nhá hi hi hi.

Đọc tiếp...
Lê Thị Thúy Nga 15 giờ trước (9:30)
Báo cáo sai phạm

minh ngu toan lam comenasai

Đọc tiếp...
Lê Thị Thúy Nga Hôm qua lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

xin loi minh khong co nhu cau

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Hôm kia lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

\(x^2\div\left(-\frac{10}{9}\right)=-\frac{25}{10}\)

=> \(x^2=\frac{25}{9}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\sqrt{\frac{25}{9}}\\x=-\sqrt{\frac{25}{9}}\end{cases}}\)=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{3}\\x=-\frac{5}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
the best in year Hôm kia lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(=>x^2=-\frac{25}{10}:-\frac{10}{9}\)

\(=>x^2=\frac{9}{4}\)

\(=>x=\frac{9}{4}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Sơn Hôm kia lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

NICK LA NNNKIM

Đọc tiếp...
♧♢♡♤☆⊙°•▪○●□■Tạ Tâm Nhi€£¥₩👄🔱♣♦♠♎ ๖ۣۜ( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )ッ Hôm kia lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

TRl:

Số người đội 1 là :

150.30%=45(người)

Số ngưới đội 2 là:

45.80%=36(người)

Số người đội 3 là:

150-45-36=69(người)

Đáp số:69 người

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thùy Hôm kia lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mấy cậu đã giải hộ mình nha , thank thank !

Đọc tiếp...
Đỗ Nguyễn Phương Thùy Hôm kia lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:

số người đội 1 chiếm 30 % tổng số =>số người đội 1 =150x30%=45 người    (hỉu hông)

số người đội 2 chiếm 80% số người đội 1=>số người đội 2=45x80%=36 người

=> số người đội 3 =150-45-36=69 người<..ok bạn..^-^>

bài 3 (bài này mình chỉ làm minh họa 1 phần thôi nha,nếu chưa hiểu thì kết bạn với mk xong mk giái thích nhen..>-< ahihi)

a,-3/x-1

để phân số trên nguyên<=>x-1 phải là ngiệm của -3

                                         =>x-1thuộc {-3;-1;1;3}

                                          =>x thuộc {-2;0;2;4}

ÔN THI HỌC KÌ TỐT ^,^!!!!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: