Giúp tôi giải toán


Liv and Maddie 3 giờ trước (21:26)

Giải

2 ngày nếu mỡi ngày làm 9 giờ thì được số sản phẩm là:

112 : 8 .9 = 126 ( sản phẩm )

Đ/s:...........

Chúc em học tốt.

Thám tử trung học Kudo Shinichi 2 giờ trước (21:42)

\(\text{Trong 9 giờ làm được số sản phẩm là :}\)

\(\text{112 : 8 x 9 = 126 ( sản phẩm )}\)

                    \(\text{Đáp số : 126 sản phẩm}\)

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 3 giờ trước (21:27)

Trong 1 giờ người đó làm được: 

  112 : 8 = 14 ( sản phẩm ) 

Nếu làm trong  9h thì được  số sản phẩm :  

   14 x 9 x 2 = 252 ( sản phẩm) 

  Đáp  số: ... 

^^ Học tốt , tối nn.!  

Kudo Shinichi 3 giờ trước (20:56)

4 + 6 + 5 = 15

Nguyễn Nữ Diệu Hiền 3 giờ trước (21:21)

= 15 nha

mimi trần 4 giờ trước (20:31)

Nếu tổng các chữ số bằng 15 mà hàng chục bằng trung bình cộng của hàng trăm và hàng đơn vị thì hàng chục bằng 5 còn tổng của hàng trăm và hàng đơn vị bằng 10.

Ta có:

15 = 1 + 5 + 9 = 159

15 = 9 + 5 + 1 = 951

15 = 2 + 5 + 8 = 258

15 = 8 + 5 + 2 = 852

15 = 3 + 5 + 7 = 357

15 = 7 + 5 +3 = 753

15 = 4 + 5 + 6 = 456

15 = 6 + 5 + 4 = 654 

 15=5+5+5=555

 Vậy ta có các số :159, 951, 258, 852, 357, 753, 456, 654, 555

k cho mình nha ! HIHI !

Thua Cuộc 6 giờ trước (17:45)

phân số đó là phân số : 7/12

mik trả lời đầu tiên nhớ tk cho mình nhé !

mhrx3myi2 6 giờ trước (17:43)

bằng 7/12

Trần Nhật Quỳnh 7 giờ trước (17:30)

126 : 7 = 18

126 : 18 = 7

\(\frac{5}{7}=\frac{5\times18}{7\times18}=\frac{90}{126}\)

\(\frac{7}{18}=\frac{7\times7}{18\times7}=\frac{49}{126}\)

Vậy: Các phân số đó là: \(\frac{90}{126};\frac{49}{126}\)

~ Chúc bạn học tốt ~

Doraeiga CTV 7 giờ trước (16:58)

Phân số chỉ số trứng còn lại sau lần thứ nhất bán là :

 \(1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)( quả )

Phân số chỉ số trứng lần thứ hai bán là :

 \(\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)( quả )

12 quả trứng tương ứng với số phần là :

 \(1-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{6}\) ( quả )

Vậy người đó đi cho số quả trứng là :

 12 : \(\frac{1}{6}\)= 72 ( quả )

                Đáp số : 72 quả 

Doraeiga CTV 7 giờ trước (16:32)

\(\frac{29}{2}< A< \frac{69}{2}\)

Vậy \(A=\left\{\frac{30}{2};\frac{31}{2};\frac{32}{2};\frac{33}{2};...;\frac{67}{2};\frac{68}{2}\right\}\)

Vậy số phân số A thỏa mãn \(\frac{29}{2}< A< \frac{69}{2}\)là :

 \(\left(\frac{68}{2}-\frac{30}{2}\right)\div\frac{1}{2}+1=39\)( phân số )

Vậy ....

                                             Đáp số : 39 phân số thỏa mãn đề bài

Ngyen van duy 7 giờ trước (16:39)

the0 c0ng thuc tinh s0 s hang ta c0

A=(69-29):1+1=41

vay c0 41 phan s0

Lê Nho Khoa 7 giờ trước (16:36)

Vũ Phạm Mai Phương

Có số phân số có mẫu số bằng 2 thỏa mãn như đề bài là :

69 - 29 = 40 ( phân số )

Đinh Anh Thư 8 giờ trước (16:28)

6 phân số nhé bạn 

Chúc bạn hok giỏi ^^

k mik nha

pham mai linh 8 giờ trước (16:29)

có 6 ps bằng 11/14.

Lê Nho Khoa 8 giờ trước (16:28)

Vũ Phạm Mai Phương

Ta có 6 phân số sau :

\frac{22}{88} ; \frac{33}{42} ; \frac{44}{56};\frac{55}{70};\frac{66}{84};\frac{77}{98}

Vậy có tất cả 6 phân số bằng với phân số \frac{11}{4} mà tử số và mẫu số của chúng có 2 chữ số .

Do Not Ask Why CTV 7 giờ trước (16:46)

Gọi chiều dài là x . Ta có : 

\(\left(x+35\right)\times2=P\div3\)

\(\left(x+35\right)\times2\times3=P\)

\(\Rightarrow P=35\times2\times3=210\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow x=210\div2-35=70\left(cm\right)\)

Vậy chiều dài là \(70\)\(cm\)

Đáp số: 70 cm

perfect shadow 8 giờ trước (16:30)

chieu dai la 

70 cm

perfect shadow 8 giờ trước (16:29)

nửa chu vi gấp chiều dài là:

3 : 2 = 1,5 (lần)

chiều dài 1 phần thì chiều rộng có:

1,5 - 1 = 0,5 (phần)

chiều dài gấp chiều rộng là:

1 : 0,5 = 2 (lần)

chiều dài là:

2 x 35 = 70 (cm)

Đáp số: 70 cm

Vũ Phạm Mai Phương 7 giờ trước (17:00)

Sao đáp án của cậu to thế . Tớ làm là 69 nhưng đáp án là 65

Thanh Lâm Đỗ 7 giờ trước (16:48)

số dư lớn nhất có thể nhận được là 973 vì nếu số dư là 974 thì sẽ chia hết lại cho 974, số bị chia là (974x14+973=14609)

TXT Channel Funfun 8 giờ trước (16:08)

Gọi số bị chia là a. số chia là b, thương là c

Ta có :

a = c x 2 (1)

c = b x 6 (2)

Thay vào ta có :

a = b x 6 x 2

a = b x 12 hay a : b = 12 => thương = 12

TNT học giỏi 8 giờ trước (15:51)

ta có sơ đồ 

Số bé  I-----I

Số lớn I-----I-----I-----I

  tổng số phần bằng nhau là :

     1 + 3 = 4 ( phần )

số bé là :

    ( 48 : 4 ) x 1 = 12

số lớn là :

    48 - 12 = 36

        đáp số : số bé 12

                     số lớn 36

tui ko copy 

Do Not Ask Why CTV 5 giờ trước (18:51)

Gọi số lớn là : a ; số bé là : b . Ta có : 

\(\hept{\begin{cases}a\div b=\frac{1}{3}\\a+b=48\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=48\div\left(1+3\right).3\\b=48-a\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=36\\b=12\end{cases}}\)

Đáp số: 36 và 12 

VRCT_Ran Love Shinichi 8 giờ trước (15:50)

Lấy số lớn chia cho số bé, được thương là 3, cho ta biết số lớn gấp 3 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau: 3 + 1 = 4 (phần)
Số bé: 48 : 4 = 12
Số lớn: 48 - 12 = 36
Đáp số: 12 và 36.

nguyen dao bao ngoc 8 giờ trước (15:39)

ta có hình vẽ

24 m

diện tích hình vuông ban đầu là 24x24=576 m2

diện tích hình chữ nhật nhỏ là 576:(4+5)x4=256 m2

diện tích hình chữ nhật to là 576-256=320 m2

kết bạn nha

Phong Đinh 8 giờ trước (15:35)

đổi:24m=240cm

chiêu rộng hình chữ nhật là:

240:5x4=192(cm)

diện tích hình chữ nhật là:

240x192=46080(cm2)

(đổi:46080cm2=460,8m2 có thể ghi nếu thích)

đáp số:46080cm2 (viết nếu đã ghi đổi 460,8m2)

chúc học giỏi nhớ k nghen

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 9 giờ trước (15:21)

Các số có 3 chữ số khác nhau được lập  từ 4  chữ số 0 , 7 , 2 , 5 là:

 • 205
 • 207
 • 250
 • 257
 • 270
 • 275
 • 502
 • 507
 • 520
 • 527
 • 570
 • 572
 • 702
 • 705
 • 720
 • 725
 • 750
 • 752
Maria 9 giờ trước (15:21)

có 3 cách chọn chữ số hàng trăm

có 3 cách chọn chữ số hàng chục

có 2 cách chọn chữ số hàng đơn vị

có tất cả 18 số

Người Mẫu Việt Nam 9 giờ trước (14:56)

các bn tk mik đi mik tk lại

Lê Quang Tuấn Kiệt 9 giờ trước (14:53)

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

Người Mẫu Việt Nam 9 giờ trước (14:49)

các bn mời nhé

cubi2005 9 giờ trước (15:05)

lớp 3C trồng được 16  :\(\frac{2}{5}\)=40 cây

Trương Minh Trọng 9 giờ trước (15:01)

Vì số cây tổ 1 trồng được bằng 2/5 số cây của 2 tổ còn lại nên 2 tổ còn lại trồng được số cây là \(16x\frac{5}{2}=40\)(cây)

Số cây lớp 3c trồng được là: 16 + 40 = 56 (cây)

Đáp số: 56 cây

Nguyễn Thị Quỳnh 11 giờ trước (13:07)

giải cụ thể hơm đi ạ

Công chúa Bảo Bình 11 giờ trước (12:58)

Nếu xóa chuwssoos 4 ở số lớn thì được số bé.suy ra số lớn gấp 10 lần số bé và 4 đơn vị

số bé là:(950-4):(10+1)=86

số lớn là 950-86=864

Hoàng Tố Uyên 11 giờ trước (12:51)

số bé là 86 

số lớn là 864

Trần Quốc Đạt 13 giờ trước (10:34)

Giải:

Viết từ 1 đến 9 thì viết được số chữ số là:

(9—1):1+1=9( chữ số )

 Viết từ 10 đến 99 thì viết được số chữ số là:

[(99—10)+1]x2=180( chữ số )

Viết từ 100 đến 210 thì viết được số chữ số là:

[(210—100)+1]x3=333( chữ số )

Vậy đánh được số chữ số là:

9+180+333=522( chữ số)

Đáp số:.......

Do Not Ask Why CTV 14 giờ trước (10:28)

Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số . Nên cần : 9 x 1 = 9 (chữ số)

Từ 10 đến 99 có : (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số có 2 chữ số . Nên cần: 90 x 2 = 180 (chữ số)

Từ 100 đến 210 có: (210 - 100) : 1 + 1 = 111 số có 3 chữ số . Nên cần : 111 x 3 = 333 (chữ số)

Vậy từ 1 đến 210 phải viết tất cả số chữ số là: 9 + 180 + 333 = 522 

Đinh Nam Mạnh Đức 13 giờ trước (10:33)

= 522 chữ số nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: