Giúp tôi giải toán


TNT TNT Học Giỏi 34 phút trước (12:13)

đáp số 

 41 sgk

24 sđt

   dss...

Thương Nguyễn 3 phút trước (12:43)

kết quả là 41 sgk   24 sđt

Bùi Phương Linh 19 phút trước (12:27)

Bài giải

Thư viện đã cho học sinh mượn số quyển sách giáo khoa là:

( 65 + 17 ) : 2 = 41 ( quyển )

Thư viện đã cho học sinh mượn số quyển sách đọc thêm là:

65 - 41 = 24 ( quyển )

           Đáp số: Sách giáo khoa: 41 quyển.

                       Sách đọc thêm: 24 quyển.

sakura 2 giờ trước (10:28)

4/5 + 5/6 : 3/2

= 4/5 + 5/9

= 61/45

3/5 : 4/6 - 3/1

= 9/10 - .3

= -21/10

4/6 : 5/4 + 3/2

= 8/15 + 3/2

= 61/30

tth 2 giờ trước (10:30)

4/5 + 5/6 : 3/2

= 4/5 + 10/18 (kết quả mình rút gọn nha)

= 61/45

3/5 : 4/6 - 3/1

= 9/10 - 3

= -21/10

4/6 : 5/4 + 3/2

= 8/15 + 3/2

= 61/30

Đời_Không_Đối_Thủ 2 giờ trước (10:31)

4/5 + 5/6 :3/2 = 61/45

3/5 : 4/6 - 3/1 = -21/10

4/6 : 5/4 + 3/2 = 61/30

Hoàng Thị Thanh Huyền 2 giờ trước (09:51)

1000+1000=2000

2500+25000=5000

tk mk nha 

Nguyễn Văn Thành 2 giờ trước (09:52)

1000+1000=2000

2500+2500=5000

TNT TNT Học Giỏi 3 giờ trước (09:43)

1000 +1 000 = 2000

2500 + 2500=5000

đs..

Lê Mạnh Tiến Đạt 3 giờ trước (08:55)

a) Tổng của hai số đó là : 9 x 2 = 18

Coi số thứ nhất là 1 phần , số thứ hai là 1 x 2 = 2 phần 

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 2 = 3 ( phần )

Số thứ nhất là : 18 : 3 x 1 = 6 

Số thứ hai là : 18 - 6 = 12 

ĐS : . . .

Còn lại tương tự như phần a bạn nhé 

nguyen thanh loan 3 giờ trước (09:01)

5 số đó là

10,20,40,80,160 nha

nguyễn quang vinh 3 giờ trước (08:55)

a. Tổng của hai số là : 9 x 2 = 18

sơ đồ : số thứ nhất 1 phần

            số thứ hai 2 phần

số thứ nhất là : 18 : ( 1 + 2 ) = 6

số thứ hai là : 18 - 6 = 12

b. Tổng của ba số là : 13 x 3 = 39

sơ đồ : số thứ nhất 1 phần

            số thứ hai 3 phần

           số thứ ba 9 phần

số thứ nhất là : 39 : ( 1 + 3 + 9  ) = 3

số thứ hai là : 3 x 3 = 9

số thứ ba là : 9 x 3 = 27

c. Tổng của năm số là : 62 x 5 = 310

sơ đồ : số thứ nhất 1 phần

            số thứ hai 2 phần

           số thứ ba 4 phần

           số thứ tư 8 phần

           số thứ năm 16 phần

số thứ nhất là : 310 : ( 1 + 2 + 4 + 8 + 16  ) = 10

số thứ hai là : 10 x 2 = 20

số thứ ba là : 20 x 2 = 40

số thứ tư là : 40 x 2 = 80

số thứ năm là : 80 x 2 = 160

     Đáp số : ...

phamthiminhtrang 4 giờ trước (08:43)

25 + 25 x 3

= 25 x ( 1 + 3 )

= 25 x 4

= 100

35 + 45 + 55 + 65

= ( 35 + 65 ) + ( 45 + 55 )

= 100 + 100

= 200

TNT TNT Học Giỏi 3 giờ trước (08:47)

câu trả lời câu 1 là:

   ( 25 + 25 ) x 3 = 150 

      còn lại làm theo các bạn khác

Trang Trần 4 giờ trước (08:44)

a, = 25x(1+3)

=25x4=100

b, =(35+65)+(45+55)

= 100+100=200

k mk nha!

Le Nhat Phuong 4 giờ trước (08:01)

728 là kết quả cuối cùng 

Chúc ḅn học giỏi

Nguyễn Thị Minh Nhã 4 giờ trước (08:06)

1456:2=728 nhé

Đỗ Ngọc Anh 2 giờ trước (10:46)

1456 : 2 = 728

Nguyen Thi Lan Huong 4 giờ trước (08:00)

   Số học sinh nam là : 

( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( em )

    Số học sinh nữ là : 

   672 - 290 = 382 ( em )

             Đ/s : ...

sakura 4 giờ trước (07:57)

có số học sinh nam là:

( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( học sinh )

có số học sinh nữ là:

672 - 290 = 382 ( học sinh )

Đ/S:......

Lê Mạnh Tiến Đạt 4 giờ trước (07:58)

Số học sinh nam là :

 ( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( học sinh )

Số học sinh nữ là :

 290 + 92 = 382 ( học sinh )

               ĐS : . . .. 

Mạnh Châu 6 giờ trước (06:14)

Hiệu là : 8 x 2 = 16 

Số bé là : ( 84 - 16 ) : 2 = 34

Số lớn là : 84 - 34 = 50

ĐS : . . .

sakura 5 giờ trước (07:20)

hiệu của hai số là:

8 x 2 = 16 

số bé là:

( 84 - 16 ) : 2 = 34

số lớn là:

84 - 34 = 50

Đ/S: 34 , 50

Nguyen Thi Lan Huong 5 giờ trước (07:04)

Hiệu là : 8 x 2 = 16

Số bé là : ( 84 - 16 ) : 2 = 34

Số lớn là : 84 - 34 = 50

  Đ/s : ...

Mạnh Châu 6 giờ trước (06:29)

Hiệu mẫu và tử phân số 271/151 là :

271 – 151 = 120

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 – 3 = 4 ( phần )

Tử số mới là :

120 : 4 x 7 = 120

Vậy số tự nhiên là :

271 – 210 = 61

Lê Mạnh Tiến Đạt 7 giờ trước (05:40)

Khi bớt mẫu và tử cùng một số tự nhiên của phân số \(\frac{271}{151}\) thì hiệu giữa tử và mẫu của phân số \(\frac{271}{151}\)không thay đổi .

Hiệu của mẫu số và tử số phân số \(\frac{271}{151}\)là :

271 - 151 = 120

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 3 = 4 ( phần )

Tử số mới là :

120 : 4 x 7 = 210

Vậy số tự nhiên đó là :

271 - 210 = 61 

             Đáp số : 61

Trà My CTV 13 giờ trước (23:30)

Hiệu của tử số và mẫu số ban đầu là: 271-151=120

Hiệu số phần bằng nhau giữa tử số và mẫu số khi bớt cùng 1 số tự nhiên ở tử và mẫu:

7-3=4(phần)

Tử số sau khi bớt là: 120:4x7=210

Số tự nhiên cần tìm là: 271-210=61

Đỗ Ngọc Anh 2 giờ trước (10:41)

tổng thống bút mực

Ninja huyền thoại 3 giờ trước (09:35)

tổng thống bút mực       

tích nha

lehangan 14 giờ trước (21:54)

Tổng thống bút

Duong Thanh Minh 15 giờ trước (21:35)

Ta goi so lon la a,so be la b,theo bai ra ta co:

a-9=4b(1)

a-b=54(2)

tu (1) va (2)

suy ra:

4b-b=54-9

3b=45

suy ra b=45:3

b=15

vay a la :

15+54=69

vay so lon la:69

so be la:15

nho k cho minh voi nha

kikiki 15 giờ trước (21:33)

số bé là 15

số lớn là 69

than mau dung 15 giờ trước (21:45)

số lớn là 69 số bé là 15

ai thấy đúng tích giùm mk nha

Phan Thanh Binh 5 giờ trước (07:33)

đã ko đọc từ đầu lại còn nói ko liên quan đến toán

Hà Ngọc Ánh 15 giờ trước (21:02)

Ko được đăng câu hỏi ko liên quan đến toán 

Đời_Không_Đối_Thủ 16 giờ trước (20:43)

6/5 x 8/9 = 48/45

4/7 : 5/8 = 32/35

than mau dung 15 giờ trước (20:56)

48/45

32/35

mk cái nha

TRỊNH ANH TUẤN 15 giờ trước (20:49)

các bạn ơi trả lời làm gì cho mất công , cho dù mình là người trả lời đầu tiên đi nữa bạn ấy cũng tích cho Đời-Không_Đối_Thủ

zZz Cậu bé zở hơi zZz 16 giờ trước (20:13)

số đó là 14

Đinh Thị An Bình 16 giờ trước (20:09)

đáp số của mình là 14

Trần Duy Thanh 16 giờ trước (20:08)

giải:
gọi số cần tìm là ab ta có: ab = 10a+b

\(\frac{10a+b}{a}=14\)

=> 14a=10a+b

=>4a=b

thay a=1 thì b=4, ta được số 14

tương tự thay a=2 thì b=8, ta được số 28

Kim Tuyền Diệp 1 giờ trước (10:53)

trường mình tổng kết sáng nay rồi

Phan Thanh Binh 16 giờ trước (20:08)

oh...trường mình hôm qua rồi 

Hoàng Vũ Khánh Huyền 17 giờ trước (19:03)

trường mình là vào thứ 3 ngày 30/5 buổi sáng

Hoàng Vũ Khánh Huyền 17 giờ trước (19:04)

mình gửi rồi

Phan Mỹ 19 giờ trước (17:47)

bn gui loi moi nka

nguyễn trần mai anh 19 giờ trước (17:40)

Bn gui loi moi kb nha.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: