Giúp tôi giải toán


Phạm Minh Hiếu 57 giây trước (18:48)
Báo cáo sai phạm

có nghĩa là số đó chia cho 3 rồi nhân vs 2

k mik nha

Nguyễn Triệu Khả Nhi 11 phút trước (18:37)
Báo cáo sai phạm

(x-1/2)=19/4:5/3

(x-1/2)=19/4x3/5

x-1/2=57/20

x=57/20+1/2

x=67/20

tk cho mk nha

Nguyễn Thị Bảo Tiên 22 phút trước (18:27)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{19}{4}:\left(x-\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{3}\)

\(x-\frac{1}{2}=\frac{19}{4}:\frac{5}{3}=\frac{57}{20}\)

\(x=\frac{57}{20}+\frac{1}{2}\)

\(x=\frac{67}{20}\)

Haibara Ai 2 giờ trước (16:15)
Báo cáo sai phạm

1 giờ một máy xúc đã làm được :

            686 : 7 = 98 ( tấn )

Ngày thứ nhất máy xúc đã làm được :

        98 x 8 = 784 ( tấn )

Ngày thứ hai máy xúc đã làm được :

           98 x 6 = 588 ( tấn )

Cả 2 ngày máy xúc đã làm được :

         784 + 588 = 1372 ( tấn )

                  Đáp số : 1372 tấn đất .

Tk mk nhé ~!!^^

Haibara Ai 2 giờ trước (16:18)
Báo cáo sai phạm

Cách 2 :

Trong 1 giờ máy xúc làm được :

            686 : 7 = 98 ( tấn )

Cả 2 ngày máy xúc đó đã làm được số giờ là :

          8 + 6 = 14 ( giờ )

Cả 2 ngày máy xúc đó đã làm được :

           98 x 14 = 1372 ( tấn )

                    Đáp số : 1372 tấn đất .

Tk mk nhé !! ^_^

Thái Khánh Linh 2 giờ trước (16:12)
Báo cáo sai phạm

2 ngày máy xúc đã xúc được số tấn đất là :1192 tấn

Phan Thị Kiều Hoa 2 giờ trước (15:57)
Báo cáo sai phạm

567 - 89 + 789 X 2 = 487 + 1578 = 2056

Vũ Thế Vinh 2 giờ trước (15:56)
Báo cáo sai phạm

567 - 89 + 789 x 2 = 2056

ai k mik,  mik k lại nha

Haruko 2 giờ trước (15:59)
Báo cáo sai phạm

567 - 89 + 789 x 2 = 2056

k lại nhé

Hoàng Phát 2 giờ trước (16:08)
Báo cáo sai phạm

Số vải để may quần áo là:

\(20\text{x}\frac{4}{5}=16\left(m\right)\)

Số vải còn lại để may túi là:

 20-16=4 (m)

Số vải còn lại  may được số túi là:

 4 : \(\frac{2}{3}=6\)( cái )

             Đáp số : 6 cái túi

Haibara Ai 3 giờ trước (15:46)
Báo cáo sai phạm

7 tạ 8 yến = 780kg nhé !!

Tk mk nha !! ^^

Nơi này có anh 58 phút trước (17:50)
Báo cáo sai phạm

7 tạ 8 yến = 780kg 

mèo con dễ thương 2 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

7 tạ 8 yến=780 kg

cobemummim 3 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

1002 x 2015 - 2015 - 2015 = 1002 x 2015 - 2015 x 1 - 2015 x 1 = 2015 x ( 1002 - 1 - 1 ) = 2015 x 1000 = 2015000

Haibara Ai 3 giờ trước (15:33)
Báo cáo sai phạm

1002 x 2015 - 2015 - 2015

= ( 1002 - 1 - 1 ) x 2015

= 1000 x 2015

= 2015000

Tk mk nhé ~~!!^_^

Haibara Ai 3 giờ trước (15:35)
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :

4 tấn 15 kg = 4015 kg

Câu 2 :

Đổi 75 tấn = 750 tạ

Kho chứa thứ hai chứ số tạ thóc là :

             750 + 5 = 755 ( tạ )

Cả 2 khó chứa số tạ thóc là :

           750 + 755 = 1505 ( tạ )

                      Đáp số : 1505 tạ thóc .

Tk mk nhé ~~!! ^^

Haruko 3 giờ trước (15:42)
Báo cáo sai phạm

1/ 4 tan 15kg = 4015

2/ kho thứ hai chưa được số tạ thóc là :

75 + 5 = 80

Cả hai kho chứa được số tạ thóc là :

750 + 755 = 1505

đ/s : ......

chuc ban hok tot  

Phạm Nguyễn Hoàng Anh 3 giờ trước (15:45)
Báo cáo sai phạm

Câu 1: 4 tấn 15 kg = 4015 kg

Câu 2: Đổi 75 tấn = 750 tạ

Kho thứ hai chứa số tạ thóc là:

750 + 5 = 755 ( tạ )

Cả hai kho chứa số tạ thóc là:

750 + 755 = 1505 ( tạ thóc )

Đáp số: 1505 tạ thóc

k mình nhé mấy chế

Haibara Ai 3 giờ trước (15:26)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm có dạng : abc ( coi như có dấu gạch trên đầu )

a có 5 cách chọn

b có 6 cách chọn

c có 3 cách chọn

Vậy số lượng số cần tìm là :

              5 x 6 x 3 = 90 ( số )

                     Đáp số : 90 số .

Chu Tuấn Hải 2 giờ trước (16:43)
Báo cáo sai phạm

thank you

Songoku Sky Fc11 3 giờ trước (14:50)
Báo cáo sai phạm

Sai đề nha bn phải sữa đề lại

In a restaurant, there are 17 tables, each with 3, 4 or 6. The tables with 3 or 4 chairs can accommodate 44 people. The restaurant can accommodate 74 people. How many chairs are there with 3 chairs?

dịch ra

Trong một nhà hàng, có 17 bàn, mỗi bảng có 3, 4 hoặc 6. Bàn có 3 hoặc 4 ghế có thể chứa được 44 người. Nhà hàng có thể chứa 74 người. Có bao nhiêu cái ghế với 3 cái ghế?

Duy Đặng Đức 4 giờ trước (14:45)
Báo cáo sai phạm

VẼ sơ đồ : bạn tư vẽ nhé

Số h/s nam là :

        40 : ( 4 + 1 ) = 8 ( h/s )

Duy Đặng Đức 4 giờ trước (14:45)
Báo cáo sai phạm

tk mk nhé

Bye My Love 4 giờ trước (14:44)
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Nam:|------|------|------|------|                         Có 40hs 

Nữ  :|------|

Số hs nam là:   40:(4+1)x4=32 (HS)

Park Bo gum 4 giờ trước (14:40)
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :

500 g = 0,5 kg

Cân nặng của túi đường là :

8 x 0,5 = 4 ( kg )

Đáp số : 4 kg

Câu 2 :

2 yến 3 kg = 13 kg

Câu 3 :

85 tạ 13 kg = 8513 kg

Nguyễn Tấn Phước 4 giờ trước (14:44)
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm nhé câu 1 mk trả lời lại :

    Số kg túi đường lớn nặng là

         8 x 500 = 4000 ( g )

          4000g = 4kg

            đáp số 4 kg

Nguyễn Trà My 4 giờ trước (14:42)
Báo cáo sai phạm

CÂU 1:

Túi đường năng số g là:500 x 8 = 4000

đổi 4000g = 4 kg 

ĐS: 4 kg

CÂU 2:

2 yến 3 kg= 23 kg

CÂU 3:

85 tạ 13 kg= 8513 kg

CHÚC BN HỌC TỐT~

Khuyen Hoang 4 giờ trước (14:28)
Báo cáo sai phạm

1,125 tấn =1125 kg

lê long nhật 4 giờ trước (14:42)
Báo cáo sai phạm

1125 kg

Công chúa cá tính 4 giờ trước (14:42)
Báo cáo sai phạm

1,125 tấn = 1125kg

nguyển văn hải 4 giờ trước (14:32)
Báo cáo sai phạm

đổi 1500g = 1,5 kg

15 con gà nặng : 

1,5 x 15 = 22,5 (kg )

tổng can nawgj cả gà và vịt là: 

22,5 + (15x 2 ) = 52,5 (kg)

đ/s:....

Công chúa cá tính 4 giờ trước (14:38)
Báo cáo sai phạm

1500g = 1,5kg

15 con gà như thế nặng là

1,5x15= 22,5 kg

15 con vịt như thế nặng là

15 x 2 = 30 kg

Cả gà và vịt nặng là

22,5 + 30 = 55,5 kg

              Đáp số : 55,5 kg

Lâm Văn Trúc 4 giờ trước (14:38)
Báo cáo sai phạm

1500g=1,5kg

Số gà nặng số kg là:

    15x1.5=22.5(kg)

Số vịt nặng số kg là:

    15x2=30(kg)

Tổng số gà và số vịt nặng số kg là:

    22.5+30=52.5(kg)

                Đ/S:52.5kg

mai nguyễn 4 giờ trước (14:47)
Báo cáo sai phạm

60 năm nữa ngày 8/3 là chủ nhật

Haibara Ai 4 giờ trước (14:19)
Báo cáo sai phạm

Hai tuần sau cửa hàng bắn được số ki-lô-gam gạo là :

              850 + 300 = 1150 ( kg )

Cả bốn tuần cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là :

             850 + 1150 = 2000 ( kg )

Đổi : 2000kg = 2 tấn

                        Đáp số : 2 tấn gạo .

**** mk nhé ~~!!^_^

Nguyễn 4 giờ trước (14:32)
Báo cáo sai phạm

Số gạo 2 tuần sau bán được là:

\(850+300=1150\) (kg gạo)

Số gạo trong 4 tuần bán được là:

\(850+1150=2000\) (kg gạo)

Đổi: 2000 kg gạo=2 tấn gạo

Vậy: trong 4 tuần cửa hàng bán được 4 tấn gạo.

Công chúa cá tính 4 giờ trước (14:30)
Báo cáo sai phạm

Số ki-lô-gam gạo hai tuần cửa hàng đó bán được là

850+300=1150 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cả bốn tuần cửa hàng đó bán được là

850+1150=2000 (kg)

Mà 2000kg=2 tấn 

                Đ/s : ...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: