Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 4


Tuấn Khôi Tuấn Khôi 4 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là a và b (a,b>0;a>b)

Theo đề bài :(a+b).2=300 ==> a+b=150 (m)

                      a-b=100

a=(150+100)/2=125 (m)

b=150-125=25 (m)

Shcn =a.b=125.25=3125 (m2)

Đọc tiếp...
Đào Thu An Đào Thu An 4 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi HCN là:

  300:2= 150 (m)

Chiều rộng HCN là:

   

Nửa chu vi HCN là:

   300:2=150 (m)

Chiều rộng HCN là:

   (150-100):2=25 (m)

Chiều dài HCN là;

   150-25=125 (m)

Diện tích HCN là:

   125 nhân 25=3125 (m2)

            Đáp số: 3125 m2.

Đọc tiếp...
Lê Quỳnh Anh Lê Quỳnh Anh 4 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

=42.4+42.2+42.3+42.1

=42. (4+2+3+1)

=42.10

=420

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến 4 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

42x4+42x2+42x3+42

=42x(4+2+3+1)

=42x10

=420

Chúc học tốt!

Đọc tiếp...
Phạm Bùi Hoàng Linh Phạm Bùi Hoàng Linh 4 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

Ấn vào phần tên của bn ở góc phải giao diện --> thông tin tài khoản:

https://olm.vn/?l=user.profile

Sau đó có phần đổi ảnh ở đó nhá

Nhớ ấn vào Đúng 0 nhá! Thx!

Đọc tiếp...
nhữ hồng phúc nhữ hồng phúc 4 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

111111111110

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Trần Thị Ngọc 4 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

99999999999 + 11111111111 =

111111111110

Đọc tiếp...
Đoàn Phương Linh Đoàn Phương Linh 5 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

Gọi số xe là x (xe), số bao là y (bao)

Vì nếu mỗi xe chở 20 bao thì thiếu 1 xe => y= x*20+20

Vì nếu mỗi xe chở 30 bao thì thừa 1 xe => y=x*30-30

Ta có : x*20 + 20 = x*30 - 30

   <=> 20 + 30 = x*30 - x*20

   <=> 50=  x*10

   <=> x = 5

<=> y = 5*20 + 20 = 120 

Vậy số bao là 120 bao, số xe là 5 xe

Đọc tiếp...
PHẠM TẤN LỘC PHẠM TẤN LỘC 5 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

Mỗi xe chở 30 bao gạo chở hơn mỗi xe chở 20 bao gạo là :

30 - 20 = 10 ( baogạo )

Số xe của tổ xe là : 

50 : 10 = 5 ( xe )

Có 5 xe ,mỗi xe chở 20 bao gạo thì còn thừa 20 bao gạo , nên số bao gạo cần chở là : 

20 x 5 + 20 = 120 ( bao ) 

Đáp số : Tổ xe có 5 xe;dự định chở 120 bao gạo.

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Minh Hà Trần Nguyễn Minh Hà 5 giờ trước (20:11)
Báo cáo sai phạm

Số tiền 5kg gạo tẻ là:

9300x5=46500 (đồng)

Số tiền 5kg gạo nếp là:

11200x5=56000 (đồng)

Tổng số tiền cô Hòa phải trả là:

46500+56000=102500 (đồng)

Đáp số:102500 đồng

Đọc tiếp...
Ma Huu Toan Ma Huu Toan 9 giờ trước (16:41)
Báo cáo sai phạm

1+1=2 chứ còn gì nữa em

Đọc tiếp...
•@cute chanel@• •@cute chanel@• 10 giờ trước (15:28)
Báo cáo sai phạm
1+1=5 Học giỏi!!!!
Đọc tiếp...
Trần Quỳnh Chi Trần Quỳnh Chi 10 giờ trước (15:17)
Báo cáo sai phạm
= 2 Rảnh nhỉ!!!
Đọc tiếp...
No Name No Name 8 giờ trước (17:28)
Báo cáo sai phạm

Các số có 2 chữ số là : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; ... ; 99

Có số số có hai chữ số là :

 ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )

Vậy có 90 số có 2 chữ số.

Học tốt nhé em :v 

Đọc tiếp...
Nguyễn doãn tú anh Nguyễn doãn tú anh Hôm qua lúc 22:27
Báo cáo sai phạm
Có 90 chữ số có 2 chữ số
Đọc tiếp...
No Name No Name 8 giờ trước (17:32)
Báo cáo sai phạm

Các số có 3 chữ số là: 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; .... ; 999

 Các số có 3 chữ số là : 

  ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

Vậy có 900 số có 3 chữ số.

Học tốt :}

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Đình Thanh Phong Nguyễn Lê Đình Thanh Phong 21 giờ trước (4:43)
Báo cáo sai phạm

999 

số

Đọc tiếp...
Báu Nguyễn Quang Báu Nguyễn Quang Hôm qua lúc 22:16
Báo cáo sai phạm
Số bé nhất có 3 chữ số là 100 Số lớn nhất có 3 chữ số là 999 Vậy số số có 3 chữ số là : (999-100):1+1=900 số
Đọc tiếp...
Báu Nguyễn Quang Báu Nguyễn Quang Hôm qua lúc 22:21
Báo cáo sai phạm
Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10 Số lớn nhất có 2 chữ số là 99 Vậy số số có 2 chữ số là : (99-10):1+1 = 90
Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền CTV Hôm qua lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Cách 1 

Vườn nhà An trồng được 

15 x 11 = 165 ( cây ) 

Vườn nhà Hà trồng được

29 x 11 = 319 ( cây ) 

Nhà cả hai trồng được 

165 + 319 = 484 ( cây ) 

Cách 2 

Nhà cả hai trồng được số hàng 

15 + 29 = 44 ( hàng ) 

Nhà cả hai trồng được số cây cam 

44 x 11 = 484 ( cây ) 

Đọc tiếp...
Dương Gia Vinh Dương Gia Vinh Hôm qua lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

    Cách 1

Vườn nhà An trồng được số cây là:

     15 x 11 = 165 (cây)

Vườn nhà Hà trồng được số cây là:

     29 x 11 = 319 (cây)

Cả hai bạn trồng được tất cả số cây là:

     165 + 319 = 484 (cây)

          Đáp số: 484 cây.

    Cách 2 (làm gộp)

Cả hai bạn trồng được tất cả số cây là:

     11 x (15 + 29) = 484 (cây)

          Đáp số: 484 cây.

    Cách 2 (không làm gộp)

Cả hai bạn trồng được số hàng cây là:

     15 + 29 = 44 (hàng)

Cả hai bạn trồng được tất cả số cây là:

      11 x 44 = 484 (cây)

          Đáp số: 484 cây

Cách 2 bạn làm gộp hay không làm gộp cũng được nhé!

Đọc tiếp...
Bành Phương Anh Bành Phương Anh Hôm qua lúc 21:59
Báo cáo sai phạm
Số cây cam nha an trồng được là 15×11=165(cây) Số cấy cam nhà hà trồng được là 29×11=319(cây) Nhà 2 bạn có tất cả số cây cam là 319+165=484(cây) Đáp số :484cây cam cách 2: Nhà 2 bạn có tất cả số cam là (29+15)×11=484(cây)
Đọc tiếp...
Phạm Bùi Hoàng Linh Phạm Bùi Hoàng Linh Hôm qua lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

1) 73 x 11 + 11 x 27

= 11 x (73 + 27)

= 11 x 100

= 1100

2) 28 x 4 + 28 + 28 x 3 + 3 x 28

= 28 x (4 + 1 + 3 + 3)

= 28 x 11

= 308 ???

3) 48 x 2 + 6 x 48 + 3 x 48

= 48 x (2 + 6 + 3)

= 48 x 11

=  528

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiên Hương Nguyễn Thiên Hương Hôm qua lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

minh cam on

Đọc tiếp...
No Name No Name 8 giờ trước (17:34)
Báo cáo sai phạm

Qua câu chuyện vua Mi-đát thích vàng cho ta thấy vua Mi-đát là người tham lam, ích kĩ

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Đình Thanh Phong Nguyễn Lê Đình Thanh Phong 21 giờ trước (4:43)
Báo cáo sai phạm

đẹp zai khoai to nhưng tham lam

Đọc tiếp...
Dương Gia Vinh Dương Gia Vinh Hôm qua lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Vua Mi - Đát là một người rất tham lam

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: