Giúp tôi giải toán


Võ Thị Thanh Trà 30 phút trước (09:32)

Theo đề bài ta có :

abcd + ab + cd = 7968

100xab + cd + ab + cd = 7968

100xab + 2xcd = 7968 (1)

Ta có thể viết lại đề bài như sau :

abcd

 ab

+

  cd

= 7968

Nhìn vào cách đặt phép tính ta thấy phép cộng có nhớ sang hàng trăm. Mà đây là phép cộng có 3 số hạng nên hàng trăm của tổng nhiều nhất là 2.Vậy ab chỉ có thể là : 77,78,79 mà thôi.Thay các giá trị của ab vào 1 ta có :

a = 77 thì cd = 95/2 ( loại )

a = 78 thì cd = 45 ( nhận )

a = 79 thì cd = 7968 - 7979 / 2 ( loại )

Vậy số đó là : 7845

Nguyễn Thị Trà My 29 phút trước (09:34)

Theo bài ra, ta có: 

abcd + ( ab + cd ) = 7968

a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d + 10 x a + b + c x 10 + d = 7968

1010 x a + 101 x b + 20 x c + 2 x d = 7968

101 x ab + 2 x cd = 7968

abab + 2 x cd = 7968

Do 10 bé hơn hoặc bằng cd bé hơn hoặc bằng 99

nên 2 x cd bé hơn hoặc bằng 198

suy ra abab lớn hơn hoặc bằng 7968 - 198 = 7770

suy ra abab = 7777 hoặc abab = 7878

TH1: abab = 7777 suy ra cd = ( 7968 - 7777 ) : 2 = 191 / 2 ( Loại )

TH2: abab = 7878 suy ra cd = ( 7968 - 7878 ) : 2 = 45 ( Chọn )

Vậy a = 7 ; b = 8 ; c = 4 ; d = 5 suy ra abcd = 7845

Nhớ k cho mình nhé!

SKT_NTT CTV 26 phút trước (09:37)

Theo bài ra ta có :

abcd + ab + cd = 7968

( 1000 x a + 100 x b + 10 x c + d ) + ( 10 x a + b ) + ( 10 x c + d ) = 7968

1010 x a + 101 x b + 20 x c + 2 x d = 7968

101 x ab + 2 x cd = 7968

abab + 2 x cd = 7968

Vì 10 \(\le\) cd \(\le\)99 \(\Rightarrow\)20 \(\le\)2 x cd \(\le\)198

\(\Rightarrow\)abab \(\ge\)7968 - 198 = 7770

Xét 2 trường hợp :

TH1 : abab = 7777 \(\Rightarrow\)cd = ( 7968 - 7777 ) : 2 = \(\frac{191}{2}\)( loại vì là phân số )

TH2 : abab = 7878 \(\Rightarrow\)cd = ( 7968 - 7878 ) : 2 = 45 ( chọn )

vậy a = 7 ; b = 8 ; c = 4 ; d = 5

nguyển văn hải 1 giờ trước (08:59)

a) nếu k =1000 thì biểu thưc = 950

b) số lớn nhất có 4 chữ số là:9999

=> k= 9999+50=10049 

Thám tử trung học Kudo Shinichi 49 phút trước (09:13)

A)950

B)10049

Nghĩ vậy thôi

Chu Tuấn Phong 1 giờ trước (09:02)

a:1000-10*5=1000-50=950

b:9999+(10*5)=10049

đúng thì k tui nhá

than mau dung 57 phút trước (09:05)

để bạn hack nick của bọn tớ à

ai thấy đúng tích giùm mình nha

Thám tử trung học Kudo Shinichi 1 giờ trước (08:38)

Không được gửi các câu hỏi không liên quan tới toán

Huyền Diệu 1 giờ trước (08:37)

lên youtube nha bạn

kick mik nha

Itsuka Kotori 1 giờ trước (08:35)

Nửa chi vi hình chữ nhật là:

56 : 2 = 28 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

28 - 18 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

18 x 10 = 180 (m2)

          Đáp số: 180m2

Vì đề bài ko có đơn vị nên cho phép mk ghi đơn vị là m nha

Hoàng Thị Thanh Huyền 1 giờ trước (08:37)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 

56:2=28(?)

Chiều rộng hình chữ nhật là 

28-18=10(?)

Diện tích hình chữ nhật là 

18x10=180(?)

   Đáp số 180 ?

sakura 1 giờ trước (08:35)

                                 Bài giải

     Nữa chu vi hình chữ nhật là :

             56 : 2 = 28

     Chiều rộng hình chữ nhật là:

                  28 - 18 = 10

    Diện tích hình chữ nhật là :

             10 x 18 = 180

                     Đáp số : 180

Nguyễn Tiến Dũng 1 giờ trước (08:11)

Từ 1 -> 9 cần viết:

(9-1):1+1=9 chữ số

Từ 10->99 cần viết:

[(99-10):1+1]x2=180 chữ số

Từ 100->300 cần viết:

[(300-100):1+1]x3=603 chữ số 

Vậy từ 1 đến 300 cần viết số chữ số là:

9+180+603=792 chữ số 

Tiểu Thư Họ Vũ 1 giờ trước (08:13)

Từ 1 đến 300 có 792 chư số

Hồ Phan Trà My 1 giờ trước (08:17)

Từ 1 đến 9 có : ( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( số )

Từ 10 đến 99 có : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )

Từ 100 đến 300 có : ( 300 - 100 ) : 1 + 1 = 201 ( số )

Vậy từ 1 đến 300 cần phải viết số chữ số là :

1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 201 = 792 ( chữ số )

đáp số : 792 chữ số

vũ thị thu thao 1 giờ trước (08:09)

{(2020-2004):2+1}:2*(2020+2004)=18108

Tiểu Thư Họ Vũ 1 giờ trước (08:15)

Số số hạng là:

(2020-2004) : 2 +1=9 (sô)

Tổng của dãy số trên là:

(2020+2004) x9 :2=18108

                         Đ/s: 18108

Trần Khánh Hiền 1 giờ trước (08:29)

18108

Trần Nhật Quỳnh 1 giờ trước (08:03)

Diện tích miếng kính đó là:

10 x 14 : 2 = 70(cm2)

                   Đáp số: 70cm2

sakura 1 giờ trước (08:03)

diện tích miếng kính là:

10 x 14 : 2 = 70 ( cm2 )

Đ/S: 70 cm2

Nguyễn Tiến Dũng 1 giờ trước (08:03)

Diện tích miếng kính là:

10x14:2=70 cm2

Texmacki 13 phút trước (09:49)

bạn đọc nội quy của online math chưa vậy

Trần Thanh Ngà 3 giờ trước (06:56)

đừng đăng câu nói linh tinh thế nếu muốn kb lại thì tự tìm  đi sao phải đăng lên làm gì

chu thi mai 3 giờ trước (06:49)

u ban dong y ket ban voi minh nhe

than mau dung 13 giờ trước (20:18)

dễ mình sẽ trả lời nếu bạn cho 1 kích

decade 14 giờ trước (19:46)

giúp mình với

Vương Chí Bình 14 giờ trước (19:39)

lừa trẻ con vừa thôi

Trần Nhật Quỳnh 14 giờ trước (19:13)

Khoảng cách giữa các số trong dãy trên là 10 đơn vị

Số số hạng của dãy là:

(1290 - 100) : 10 + 1 = 120(số)

Tổng của dãy trên là:

(1290 + 100) x 120 : 2 = 83 400

                                     Đáp số: 83 400

SKT_NTT CTV 14 giờ trước (19:13)

số số hạng dãy số trên là :

( 1290 - 100 ) : 10 + 1 = 120 ( số )

tổng dãy số trên là :

( 1290 + 100 ) x 120 : 2 = 83400

Đáp số : 83400

tth 14 giờ trước (19:38)

Tổng trên là:

(1290 +100) x 120 : 2 = 83 400

Đs:

^.^

hoàng thị thanh tâm 14 giờ trước (19:16)

1/

10m cắt 2,5m thì cắt số lần là             

10:2,5-1=3(lần)

Cắt số lần là 

14x3=42(lần)

  Đáp số 42 lần 

2/

Từ 1->9 có 9 số 

Từ 10->49 có 36 số 

Có tất cả các số là 

36x2+9=2=81(số)

  Đáp số 81 số 

ai tk mk mk tk lại

Edward Newgate 14 giờ trước (19:19)

1)

14 đoạn dây thép dài là :

10 * 14 = 140 ( m )

Phải cắt số lần là :

140 : 2,5 = 56 ( lần )

2 )

Dãy trên có số số hạng là :

( 45 - 1 ) : 1 + 1 = 45 ( số )

                                 Đáp số : 45 số hạng

SKT_NTT CTV 14 giờ trước (19:07)

1)

14 đoạn dây thép dài :

14 x 10 = 140 ( m )

phải cắt số lần là :

140 : 2,5 = 56 ( lần )

Đáp số : 56 lần

2)

dãy trên có số số hạng là :

( 45 - 1 ) : 1 + 1 = 45 ( số )

Đáp số : 45 số hạng

minh chuong 15 giờ trước (18:37)

mik cung thiên yết nè

là cung bò cạp đó

kb ko

Conan thán tử 12 giờ trước (21:10)

cung sư tử rồi

decade 14 giờ trước (19:43)

mình là cung nhân mã rồi

Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh tổng sau:

\(1+\frac{2}{3}\)

Câu 2: (2 điểm)

Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau?

Câu 3: (2 điểm) Tìm các phân số lớn hơn và khác với số tự nhiên, biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi?

Câu 4: (2 điểm) Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua 7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và một quyển vở?

Câu 5: (2 điểm) Một gia đình có 2 người con và một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng 20m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Nay chia thửa đất đó thành hai hình chữ nhật nhỏ có tỉ số diện tích là để cho người con thứ hai phần nhỏ hơn và người con cả phần lớn hơn. Hỏi có mấy cách chia? Theo em nên chia theo cách nào? Tại sao?


 Đề số 2

Câu 1: Tính nhẩm các phép tính sau bằng cách hợp lí.

a) 63000 - 49000                          b) 81000 - 45000

Câu 2: Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36                         b) 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 3: Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết xen chữ số 0 vào giữa 2 chữ số của số đó thì ta được số mới bằng 7 lần số phải tìm.

Câu 4: Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Câu 5: Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất.


 Đề số 3

Bài 1:

a/ Tìm tất cả các phân số bằng phân số sao cho mẫu số là số có 2 chữ số.

Bài 2: Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.

b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên?

Bài 3: Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài 4: Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần?

Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó đợc mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rỡi và do đó diện tích tăng thêm 280m2.

Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khi mở thêm.

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
TNT TNT Học Giỏi 15 giờ trước (18:29)

đề 2 v=câu a là:

 63 000 - 49 000 = 14 000

   đs,.... 

còn lại tự làm nhé

Võ Thị Thanh Trà 15 giờ trước (18:28)

Đề 1 :

Câu 1 :

1 + \(\frac{2}{3}\)\(\frac{3}{3}\)\(\frac{2}{3}\)\(\frac{5}{3}\)

Đề 2 : 

Câu 1 :

a/63000- 49 000 = 14 000

b/ 81 000 - 45 000 = 36000

Thu Hương Nguyễn 15 giờ trước (18:40)

Đề 1:bài 1

1+2/3=3/3+2/3=5/3

Sorano Yuuki 16 giờ trước (17:55)

Mỗi can 10L sẽ chia được cho số can 2L là: 10 : 2 = 5 (can)
Như vậy, mỗi can 10l chia sang can 2l, số can sẽ tăng thêm là: 5 - 1 = 4 (can)
Khi chia tất cả số can 10l sang can 2l, số can tăng thêm 12 can, như vậy số can 10l là: 12 : 4 = 3 (can)
Số lít sữa tổng cộng là: 10 x 3 = 30 (lit).

Kudo Shinichi 19 giờ trước (14:53)

ko được đăng những câu ko liên quan đến toán

nhân tiện mình thích Sky đó

Phan Thanh Binh 19 giờ trước (14:34)

chỉ cho bạn để bạn hack nick mình à

Vương Chí Bình 19 giờ trước (14:43)

không cần

Nguyễn Tiến Dũng 19 giờ trước (14:10)

=> Tuổi bà và Huệ hiện nay hơn Hải số tuổi là:

(2x2+54)-(2x1)=56 tuổi

Tuổi Hải là:

(80-56):2=12 tuổi

Tuổi Huệ là:

12+6=18 tuổi

Tuổi của bà là:

80-(12+18)=50 tuổi

Do Not Ask Why 18 giờ trước (16:01)

Cách đây 2 năm tuổi của bà lớn hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là 54 tuổi. Sau 2 năm, mỗi người tăng thêm 2 tuổi, do đó tổng số tuổi của Huệ và Hài tăng hơn bà 2 tuổi.

Vậy hiện nay tuổi bà nhiều hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54-2= 52 tuổi

Số tuổi của bà hiện nay là: (80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện nay là: 80 - 66 = 14 (tuổi)

Số tuổi hiện nay của Huệ: (14 + 6) : 2 = 10 (tuổi)

Số tuổi hiện nay của Hải: 10-6 = 4 (tuổi)

Doan Thanh phuong 19 giờ trước (14:31)

Tổng số tuổi của bà và Huệ hơn số tuổi của Hải là :

       ( 2 x 2 + 54 ) - ( 2 x 1 ) = 54 ( tuổi )

Tuổi của Hải là :

       ( 80 - 56 ) : 2 = 12 ( tuổi )

Tuổi của Huệ là :

       12 + 6 = 18 ( tuổi )

Tuổi của bà là :

       80 - 12 - 18 = 50 ( tuổi )

           Đáp số : ....

Edogawa Conan 20 giờ trước (13:49)

6920 / 5 = 1384

Hoàng Thị Thu Hiền 19 giờ trước (14:03)

1384 kb nhé

bui thi lan phuong 20 giờ trước (13:51)

kq là 384

k nha mik giai đầu mà

Bùi Nguyễn Đăng Khoa 19 giờ trước (14:08)

a) Chiều dài của khu vườn: 128,7 x 3/2 = 193,05 (m)

    Diện tích khu vườn: 128,7 x 193, 05 = 24845,535 (m2)

b) Có hai cách làm

C1:Diện tích trồng hoa: 24845,535 x 7/9 = 19324,305 (m2)          C2:Phân số chỉ diện tích trồng rau: 1 - 7/9 = 2/9 (khu vườn)

     Diện tích trồng rau: 24845,535 - 19324,305 = 5521,23 (m2)         Diện tích trồng rau: 24845,535 x 2/9 = 5521,23 (m2)

ĐS: a) 24845,535 m2

       b) 5521,23 m2

duong khanh ly 20 giờ trước (13:57)

chieu rong khu vuon la: 128,7 : 3/2 = 85,8 (m )

A. Dien h khu vuon la : 128,7 × 85,8 = 11042, 46 ( m2 )

B . Dien h vuon trong hoa la : 11042,46 × 7/9 = 8588,58 ( m2 )

Dien h trong rau la: 11042,46 - 8588,58 = 2453,88 ( m2 )

Ds:  2453,88 m2

GRAY 20 giờ trước (13:42)

Có 15 người vì 5 * 3=15 , 3*5=15 và 15 :9=1( dư 9)

Nguyễn Trọng Đức 19 giờ trước (14:53)

Gọi n(người) là số người trông tổ sản xuất (n là số tự nhiên,n>0)

Theo đầu bài,ta có:

n chia hết cho 5

n chia hết cho 3

n chia 9 dư 6

Vậy n là số chia hết cho cả 5;3 và n chia 9 dư 6

Các số chia hết cho cả 5 và 3 là:{15;45;60;75;90;105;...}

Trong tập hợp trên,ta thấy 15 là số nhỏ nhất chia 9 dư 6

Vậy n=15

Mình làm rất chắc chắn nên bạn có thể tham khảo 

Đỗ Phương Thảo 20 giờ trước (13:46)

Thanks !

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: