Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan Thanh Trúc 44 phút trước (16:55)
Báo cáo sai phạm

78 kết bạn

Đọc tiếp...
khanh cuong 44 phút trước (16:55)
Báo cáo sai phạm

( 1 + 12 ) x 12 : 2 = 78

Đọc tiếp...
bui thanh thao 24 phút trước (17:15)
Báo cáo sai phạm

tra loi

78

hok tot

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 38 phút trước (17:01)
Báo cáo sai phạm

\(123\times97+2\times123+123\)

\(=123\times\left(97+2+1\right)\)

\(=123\times100\)

\(=12300\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
khanh cuong 47 phút trước (16:52)
Báo cáo sai phạm

123 * 97 + 2 * 123 + 123

123 * ( 97 + 2 ) + 123 

123 * 99 + 123 

123 * ( 99 + 1 )

123 * 100 

12300

hok tốt

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 23 phút trước (17:16)
Báo cáo sai phạm

123×97+2×123+123

=123×(97+2+1)

=123×100

=12300

Đọc tiếp...
nguyen ba quan 52 phút trước (16:47)
Báo cáo sai phạm

SỐ A LÀ

\(192:2\times4=384\)

SỐ B LÀ

\(384:4\times1=96\)

TỘNG LÀ

\(96+384+196=676\)

Đọc tiếp...
Vũ Duy Quang 1 giờ trước (15:52)
Báo cáo sai phạm

Số a là:

192/2*3=288

Số b là:

288/4=72

Tổng của 3 số là:

288+72+192=552

              Đáp số: 552

Đọc tiếp...
rias gremory 2 giờ trước (15:30)
Báo cáo sai phạm

12 * 3 + 216 / 2

= 36 + 108

= 144

Đọc tiếp...
Le My Loi 1 giờ trước (15:40)
Báo cáo sai phạm
Han Sara ft Tùng Maru 3 giờ trước (13:59)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :

\(\frac{4}{5}:2=\frac{2}{5}\left(cm\right)\)

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng :  |----------|-----------|----------|

Chiều dài :    |----------|----------|----------|----------|----------|                    TỔNG : \(\frac{2}{5}cm\)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

\(\frac{2}{5}:\left(3+5\right)\times3=\frac{3}{20}\left(cm\right)\)

Chiều dài hình chữ nhật là :

\(\frac{2}{5}-\frac{3}{20}=\frac{1}{4}\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là :

\(\frac{3}{20}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{80}\left(cm^2\right)\)

Đáp số : \(\frac{3}{80}cm^2\)

Học tốt #

Đọc tiếp...
Hello 3 giờ trước (14:06)
Báo cáo sai phạm

Sửa: "chu vi hình chữ nhật là 4/5" thành " chiều dài hình chữ nhật là 4/5"

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

\(\frac{4}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{12}{25}\left(m\right)\)

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

\(\left(\frac{4}{5}+\frac{12}{25}\right)\times2=\frac{64}{25}\left(m\right)\)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

\(\frac{12}{25}\times\frac{64}{25}=\frac{768}{625}\left(m^2\right)\)

                      Đáp số: \(\frac{768}{625}m^2\)

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 3 giờ trước (14:01)
Báo cáo sai phạm

chiều rộng : 

\(\frac{4}{5}\div\left(3+5\right)\cdot3=\frac{3}{10}\)

chiều dài : 

\(\frac{4}{5}\div\left(3+5\right)\cdot5=\frac{1}{2}\)

S thì tự tích đi

Đọc tiếp...
Tớ Đông Đặc ATSM 6 giờ trước (11:03)
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền của Hằng và Nga lần lượt là x ,y (nghìn đồng)  ,y, x>0

Theo đề ta có pt

x+y= 93 => x= 93-y (1)

x-x*1/4= y-y*1/5 (2)

Thay (1) vào (2) ta có

(93-y) -  (93-y )*1/4 = y -  y*1/5

=> [20*(93-y) - 5*(93-y)]/20 =( 20y - 4y)/20

<=> (1860-20y - 465+5y)/20= 16y/20

<=> (1395-15y )/20= 16y/20

<=> 1395/20= (16y+15y) /20

<=> 1395= 31y

<=> y = 45

=> x = 93-45 = 48

Vậy Hằng có 48000₫ và Nga có 45000₫ lúc đầu

Đọc tiếp...
miyano shiho 7 giờ trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

150;145;140;135;130;125

Quy luật:số đứng trước trừ 5 thì ra số thứ 2

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 2 giờ trước (15:22)
Báo cáo sai phạm

Quy luật : Số đứng sau hơn số đứng trc nó 5 đv.

3 số còn thiếu : 135 , 130 , 125.

**

Đọc tiếp...
cool queen 7 giờ trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

 150,145,140,135,130,125

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 7 giờ trước (10:18)
Báo cáo sai phạm

X . 1966 + X . 1897 = ???

( 1966 + 1897 ) . X = ???

3863 . X = ???

X = ??? : 3863

X = .......

Thiếu đề bn ơi !

Đọc tiếp...
oh hae young 7 giờ trước (10:19)
Báo cáo sai phạm

đề sai sao làm được !!!

~.~

Đọc tiếp...
quan 7 giờ trước (10:15)
Báo cáo sai phạm

 x.1966+x.1897=?

làm sao mà tìm được x

đây là tính giá trị của biểu thức mà đề sai rồi

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 7 giờ trước (09:57)
Báo cáo sai phạm

trả lời :

135  ; 130 ; 125

study well

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 7 giờ trước (09:55)
Báo cáo sai phạm

Hai số liền kề hơn kém nhau 5 đơn vị.

3 số còn thiếu : 135 , 130 , 125

**

Đọc tiếp...
TBQT 7 giờ trước (09:55)
Báo cáo sai phạm

Số trước cách số sau 5 đơn vị

\(150,145,140,135,130,125\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 3 giờ trước (14:16)
Báo cáo sai phạm

\(50\times2=100\)

\(500:5=100\)

\(900-400=500\)

\(300+500=800\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Chi 8 giờ trước (09:39)
Báo cáo sai phạm

50 x 2 = 100                              900 - 400 = 500

500 : 5 = 100                             300 + 500 = 800

Đọc tiếp...
believe in friendship 3 giờ trước (14:32)
Báo cáo sai phạm

50x2=100                                900-400=500

500:5=100                               300+500=800

Đọc tiếp...
Phạm Thùy Trang 8 giờ trước (09:29)
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 3 cs là : 999

Vậy tổng của của 2 số đó là : 999 x 2 =1998

Số nhỏ nhất có 4 cs khác nhau hay còn gọi = số lớn là : 1023

Vậy số bé là : 1998 - 1023 =975

Đọc tiếp...
Dương Bảo Lưu 8 giờ trước (09:26)
Báo cáo sai phạm

số lớn :1023

số bé :975

nhớ tích nha

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 7 giờ trước (10:08)
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số bình trà bán lúc sau là: 

        \(1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}\)   (tổng số bình trà)

Số tiền lãi của một bình khi bán giá 10 000 đồng là:

       10 000 - 7 000 = 3 000 (đồng)

Số tiền lãi của một bình khi bán giá 9 000 đồng là:

       9 000 - 7 000 = 2 000 (đồng)

Giả sử người đó bán 5 bình, lần đầu bán 4 bình, lần sau bán 1 bình.

Khi đó số tiền lãi người đó thu được là:

     4 x 3 000 + 1 x 2 000 = 14 000 (đồng)

Số tiền lãi thực tế gấp số tiền trên số lần là:

    560 000 : 14 000 = 40 (lần)

Vậy tổng số bình trà mà người đó đã bán là:

   5 x 40 = 200 (bình)

                   Đáp số: 200 bình. 

Đọc tiếp...
NGUYỄN HUY KHÁNH 4 giờ trước (12:52)
Báo cáo sai phạm

200 bình nhé ok

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 7 giờ trước (10:10)
Báo cáo sai phạm

Thương tăng : 57 - 35 = 22

SC : 1056 : 22 = 48

SBC : 48 x 35 = 1680

Đọc tiếp...
LÊ TIẾN ĐẠT 1 giờ trước (15:52)
Báo cáo sai phạm

tra loi

so bi chia

48x35=1680

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 9 giờ trước (08:32)
Báo cáo sai phạm

thương tăng thêm :

57 - 35 = 22 

số bé :

156 : 22 = ...

số lớn :

48 x 35 = ...

đ\s...

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 9 giờ trước (08:10)
Báo cáo sai phạm

cạnh của hình vuông đó là

\(=\sqrt{64}=8\) ( cm)

=> Diện tích là

8 x 4 = 32

vậy ...

Đọc tiếp...
TBQT 9 giờ trước (08:06)
Báo cáo sai phạm

Vì 64=8x8 nên cạnh hình vuông bằng 8 

Chu vi hình vuông:

8x4=32 (cm)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
nene 9 giờ trước (08:05)
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 32 cm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: