Giúp tôi giải toán và làm văn


Dun Con 8 tháng 8 2016 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

giả sử mua thêm 1 con lạc đà ông ta có: 17 + 1 = 18 (con)

\(\Rightarrow\)con trai cả được: 18 : 2 = 9 ( con)

con thứ 2 được 18: 3= 6 ( con)

con út được: 18:9=2

Đọc tiếp...
Haibara Ai 6 tháng 2 2018 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Giả sử nếu ông có thêm 1 con lạc đà nữa thì ông sẽ có tất cả : 17 + 1 = 18 ( con )

Người con trai cả sẽ được : 18 x 1/2 = 9 ( con )

Người con trai thứ hai sẽ được : 18 x 1/3 = 6 ( con )

Người con út sẽ được : 18 x 1/9 = 2 ( con )

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 16 tháng 2 2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

2 con bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Triết 34 phút trước
Báo cáo sai phạm

con chó nặng số phần là : 1-1/4=3/4 phần

con chó nặng số kg là: 84x3/4=63

2con nặng số kg là 84+63=147

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26 tháng 4 2017 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Vì là số nhỏ nhất có 4 chữ số mà số dư là số dư lớn nhất thì thương chỉ bằng 1 và số dư là 674

Số đó là :

      675 x 1 + 674 = 1349 

                 Đ/S : 

Có gì không hiểu cứ nhắn tin qua cho mình .

Đọc tiếp...
sakura 26 tháng 4 2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

thương chỉ có thể là 1 và số dư là 674

số cần tìm là:

675 * 1 + 674 = 1349

Đ/S: 1349

Đọc tiếp...
Đặng An Phương 14 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

23/28 < 24/28 < 24/27

Vậy 23/28 < 24/27

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14 giờ trước (21:50)
Báo cáo sai phạm

23/28 < 24/27

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA !

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14 giờ trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

= [ 3 + 5 + 2 ] x 7/10

= 10 x 7/10

= 70/10 = 7

Đọc tiếp...
Hanh Hoang My 14 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

= ( 3 + 5 + 2 ) x 7/10

= 10 x 7/10

= 7

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
nguyen lan anh 15 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

thanks !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Anh 15 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

a,= ( 1/14 + 13/14 ) + ( 4/11 + 14/22 )

   =         1               +             1

   =  2

b, = ( 2/26 + 12/13 ) + (3/4 + 25/100 ) + ( 4/7 + 9/21)

    =      1                  +            1             +         1

    =   3

Đọc tiếp...
Vũ Đức Phong 16 tháng 11 2014 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi cả hai môn là:

      (25+23+2) -42=18(học sinh)

             Đáp số:18 học sinh

Đọc tiếp...
vu nguyen truong 29 tháng 12 2014 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

chào các con gà câu trả lời của anh tất nhiên là 18 rùi

a ha ha ha ha ha ha..............................

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Thanh Nhàn 15 tháng 3 2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

18 học sinh có gì khó đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19 tháng 6 2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

Đọc tiếp...
DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30 tháng 7 2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen hoang tung 13 tháng 11 2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14 giờ trước (21:57)
Báo cáo sai phạm

mình chọn câu C !

SON GOKU SAI RỒI!

Đọc tiếp...
son goku 14 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

cám ơn _Nhok Buồn_ 

Đọc tiếp...
_Nhok Buồn_ 15 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

son goku sai rồi

thay x=5 ta có 50+50:5+100

thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau mà

Đọc tiếp...
Tó Tần 16 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

bằng 42/25 bạn ey

ngu còn đòi học lớp 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Ngọc Ánh 16 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

Nước gạo 

Bé gạo

LÚA GẠO 

.....

HOK TỐT

Đọc tiếp...
Trường 16 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

           \(\frac{2}{5}\) \(:\) \(\frac{3}{7}\) \(:\) \(\frac{5}{9}\) 

\(=\) \(\frac{2}{5}\) \(\cdot\) \(\frac{7}{3}\) \(\cdot\) \(\frac{9}{5}\) 

\(=\)         \(\frac{14}{15}\) \(\cdot\) \(\frac{9}{5}\) 

\(=\)                   \(\frac{126}{75}\) \(=\) \(\frac{42}{25}\) 

Đọc tiếp...
Trần Bảo Quyên 29 tháng 3 2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất có 4 chữ số mà tổng các chữ số = 23 là : 1499

Số lớn  nhất có ba chữ số mà tổng = 23 là : 995

Hiệu 2 số đó là : 1499 - 995 = 504

Đọc tiếp...
anh ngoc 29 tháng 3 2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và nhỏ nhất có 3 chữ số 

Đọc tiếp...
my love snow white 5 tháng 3 2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

so be nhat co 4 chu so khacnhau ma tong = 23 la 1589

so lon nhat co 3 chu so ma tong bang 23 la 995

hieu cua 2 so do la 1589-995=594

     d/s 594

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 16 giờ trước (19:48)
Báo cáo sai phạm

Coi cả 2 công việc là 1 đơn vị

1 giờ đội I làm được là:

\(1:4=\frac{1}{4}\)(công việc)

1 giờ đội II làm được là :

\(1:6=\frac{1}{6}\)(công việc)

Cả hai đội cùng làm việc được:

\(\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{5}{12}\)(công việc)

2 giờ cả 2 đội cùng làm chung thì làm được :

\(\frac{5}{12}\times2=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}\)(công việc)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
Gà Mờ 16 giờ trước (19:47)
Báo cáo sai phạm

1 giờ đội I làm được:

1:4=1/4(công việc)

1 giờ đội II làm được:

1:6=1/6(công việc)

Vậy 1 giờ cả hai đội cùng làm được:

1/4+1/6=5/12(công việc)

Vậy trong 2 giờ cả hai đội làm được:

5/12:2=5/6(công việc)

Đọc tiếp...
nguyễn mạnh hải dũng 16 giờ trước (19:37)
Báo cáo sai phạm

số con gà mái là :

42:5*7=30[con]

đáp số:30 con

Đọc tiếp...
Gà Mờ 16 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

Trên sân có số gà mái là:

\(42\cdot\frac{5}{7}=30\)(con)

Đọc tiếp...
Hoàng Trúc Nhi 16 giờ trước (19:31)
Báo cáo sai phạm

Nếu số gà mái trên sân là 5 phần bằng nhau thì số gà trên sân là 7 phần như thế

Trên sân có số con gà mái là :

     42: 7 x 5 = 30 (con gà mái )

Vậy có 30 con gà mái trên sân 

k chị nha ! ~~Hok tốt~~

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 16 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

Khi giảm chiều dài\(12m\), tăng chiều rộng\(12m\)thì diện tích hình chữ nhật vẵn không thay đổi, suy ra chiều rộng trở thành chiều dài mới, chiều dài trở thành chiều rộng mới.=> Chiều dài hơn chiều rộng 12 m

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

\(48:2=24\left(m\right)\)

Chiều dài hình chữ nhật là:

\(\left(24+12\right):2=18\left(m\right)\)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

\(18-12=6\left(m\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(18\times6=108\left(m^2\right)\)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
Khuất Thanh Hòa 16 giờ trước (19:23)
Báo cáo sai phạm

P/S chỉ số vải còn sau khi may áo là :

1-1/5=4/5(tấm vải)

P/S chỉ vải còn sau khi may quần là:

4/5-1/4=11/20(tấm vải)

tấm vải cuối cùng dài là:

20x11/20=11(m)

Đ/S: 11m

Đọc tiếp...
CT_CATTER 16 giờ trước (19:09)
Báo cáo sai phạm

Bạn vào YouTube và đăng kí kênh nha. Kênh tên là CT CATTER

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

Tk cho mình nha

Đọc tiếp...
CT_CATTER 16 giờ trước (19:09)
Báo cáo sai phạm

Số m tấm thảm cần dùng để may áo là

   20×1/5 =4(m)

Sốnm còn lại sau khi may áo là 

20-4=16(m)

Số m dùng để may quần là

16×1/4=4(m)

Số m còn lại sau khi may quần là

16-4=12(m)

Đs: 12m

Đọc tiếp...
Lâm TatThanh 17 giờ trước (19:01)
Báo cáo sai phạm

Thắng không kiêu, ngại không nản

Chúc bạn học tốt (^_^)

Đọc tiếp...
Đào Hương Thảo Chi 17 giờ trước (18:26)
Báo cáo sai phạm

"Thắng không kiêu, bại không nản" nha

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
✔Rin 17 giờ trước (18:22)
Báo cáo sai phạm

Thắng ko kiêu, bại ko nản

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 31 tháng 1 2018 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Số trứng còn lại sau khi bán lần 1 là : 1 - 3/5 = 2/5 ( số trứng )

Lần 2 bán được số trứng là : 2/5 . 5/6 = 1/3 ( số trứng )

Phân số chỉ số trứng còn lại là : 2/5 - 1/3 = 1/15

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Tran Huu Hoang Hiep 31 tháng 1 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

gọi số trứng ban đầu là a, còn lại sau khi bán là b. ta có:

a - 3a/5 - 5(2a/5)/6= b

\(\Leftrightarrow\)a - 14a/15=b\(\Leftrightarrow\)b=a/15 hay b= 1/15 a

Đọc tiếp...
Lâm TatThanh 17 giờ trước (19:02)
Báo cáo sai phạm

3,5 giờ = 3 giờ 30 phút nha.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Ly 18 giờ trước (17:50)
Báo cáo sai phạm

3,5 giờ = 3 giờ 30 phút

~Học tốt~

Đọc tiếp...
Hanh Hoang My 18 giờ trước (17:48)
Báo cáo sai phạm

3 giờ 30 phút 

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
nguyen phuong linh 11 tháng 3 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ là toán 6

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc Nguyễn 7 tháng 5 2016 lúc 8:24
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 4 à

Đọc tiếp...
DT-XooL~💙🔥 11 tháng 3 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

một lũ sân si dell ans, ngồi sủa mãi :((

B A D I C E K H 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 a M

KM tui vẽ ko chuẩn nha, sorry!!

Từ K kẻ IK\(\perp AB,KH\perp AC,KM\perp BC\)

Dễ c/m tam giác BEA=tam giác BED(ch-cgv)

=>\(\widehat{B_1}=\widehat{B_2}\)(2 góc t/ư)

Xét \(\Delta BKI\)và \(\Delta BKM\)có:

\(\widehat{I}=\widehat{M_1}\)(=90 độ)

\(\widehat{B_1}=\widehat{B_2}\)(cmt)

BK chung

\(\Rightarrow\Delta BKI=\Delta BKM\left(ch-gn\right)\)

=>KI=KM(2 cạnh t/ư) (1)

Tương tự ta c/m đc tam giác HKC=tam giác MKC(ch-gn)

=>KH=KM(2 cạnh t/ư)(2)

Từ (1) và (2) =>IK=HK

Xét tam giác AKI và Tam giác AKH có:

\(\widehat{I}=\widehat{H_2}\left(=90^0\right)\)

AK chung

KI=KH(Cmt)

=>\(\Delta AKI=\Delta AKH\left(ch-cgv\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\)(2 góc t/ư)

Lại có:: \(\widehat{A_1}+\widehat{AKH}=90^0\)

\(\widehat{A_2}+\widehat{K_2}=90^0\)

mÀ góc AKH=góc K2(tam giác AKI=Tam giác AKH)

=>\(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}=45^0\)

TA có:\(\widehat{A_3}+\widehat{A_1}=90^0+45^0=135^0\)

Vậy \(\widehat{BAK}=135^0\)

P/s: có vài chỗ t lm tắt , các bn nhơ strinhf bày đầy đủ ra nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: