Giúp tôi giải toán và làm văn


love karry wang 1 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2 nha bạn!

Học giỏi ^^

Đọc tiếp...
Vũ Mạnh Hùng 1 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

tớ k cho nguoi kcho to

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 1 giờ trước (22:03)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

tk nha

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 1 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

Số bao còn lại là :                  45-15=30(bao)

Số gạo còn lại là :                  30x50=1500(kg)

Đổi 1500kg=15 tạ

Vậy bếp ăn còn lại 15 tạ


 

Đọc tiếp...
Doãn Minh Thái 1 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

Số bao còn lại là :                  45-15=30(bao)

Số gạo còn lại là :                  30x50=1500(kg)

Đổi 1500kg=15 tạ

                                               Vậy bếp ăn còn lại 15 tạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 1 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

1500kg gạo nha . 

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 1 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

a.99+a=14300

a.(99+1)=14300

a.100=14300

a=14300:100

a=143

Đọc tiếp...
Kan Kan 1 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

a x 99 + a = 14300

=> a x ( 99 + 1 ) = 14300

=> a x 100 = 14300

=> a   = 14300 : 100

=> a  = 143

Đọc tiếp...
Trần Thuý Quỳnh 1 giờ trước (21:30)
Báo cáo sai phạm

a * 99 + a     = 14300

a * 99 + a * 1= 14300

a * ( 99 + 1 ) = 14300

a * 100          = 14300

a                   = 14300 : 100

a                   = 143

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 1 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

123*154-24*123-123*30

= 123*(154-24-30)

= 12300


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 1 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

123*154-24*123-123*30

= 123*(154-24-30)

= 12300 nha bạn . 

Đọc tiếp...
Hồ Tuấn Hưng 1 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

123x154-24x123-123x30

=123x(154-24-30)

=123x100

=12300

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 2 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

Giữa chúng có 7 số lẻ mà 2 số đó là 2 số chẵn nên hiệu 2 số là 14

Số chẵn lớn là : (750+14) : 2 = 382

Số chẵn bé là : 382 - 14 = 368

Vậy .....

k mk nha

Đọc tiếp...
Hong Giang 1 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn nhiều 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 2 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

368 và 382 nha . 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 2 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

1a34 + 7b6 + 25c < abc +2000 nha bạn . 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 2 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

Có : 1a34+7b6+25c = 1034+100a+706+10b+250+c = (1034+706+250)+(100a+10b+c) = 1990 + abc 

Vì 1990 < 2000 => 1990 + abc < 2000 +abc

=> 1a34+7b6+25c < 2000+abc

k mk nha

Đọc tiếp...
Doãn Minh Thái 2 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

1a34+7b6+25c

=1034+a00+706+b0+250+c

=(1034+706+250)+(a00+b0+c)

=1990+abc < abc+2000

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Thúy Hạnh 2 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

28 cần số bóng điện là 8 x 28 = 224 ( cái )

mua 224 cái bóng phải trả 224 x 8000 = 1792000 ( đồng )

đáo số : ..........

n_n

học tốt

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 2 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

Nhà trường phải trả số tiền là :

  28x 8 x 8000 = 1792000 ( đồng ) 

              Đ/s :1792000 đ.

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thanh Nga 2 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

8 bóng có số tiền là

8 x 8000 = 64000 ( đồng )

Nhà trường trả số tiền là

64000 x 28 = 1792000 ( đồng )

            Đáp số : 1792000 đồng

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 2 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

Ngày 20 tháng 11 năm 2017 là thứ hai

Vì thứ hai năm nay là ngày nhà giáo

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 2 giờ trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

Đáp án là : thứ 2

ko biết làm cách nào tớ phải đem !

Từ năm 2016 -> 2017

Tk tớ nha ( thứ 2 )

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Thúy Hạnh 2 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

đáp án là thứ 6

( *-* )

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thanh Nga 2 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

Bạn viết sai đề bài rồi

Đọc tiếp...
Công Chúa Mắt Tím 2 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

Khối 1,2,3 có số HS là :

32 x 16 = 512 ( HS )

Các khối 4,5 có số HS là :

30 x 16 = 480 ( HS )

Cả năm khối có số HS là :

512 + 480 = 992 ( HS )

Đ/s : 992 HS

Đọc tiếp...
dũng mạnh 2 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

khối 1,2,3 có tất cả số học sinh là : 32 * 3 = 96 (hs)

khối 4,5 có số học sinh là : 30 * 16 = 480 (hs)

cả năm khối có số học sinh là : 480 + 96 =576 (hs)

Đọc tiếp...
Trần Lê Uy Long 2 giờ trước (20:45)
Báo cáo sai phạm

Số điểm của ba bài đầu:

6*3=18(điểm)

Số điểm của cả bốn bài:

18*4=72(điểm)

Số điểm cần đạt để điểm trung bình của cả bốn bài gấp bốn lần điểm của ba bài đầu:

72-18=54(điểm)

Đáp số:54điểm

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 3 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

676 = 26 x 26

Vậy cạnh hình vuông dài 26 dm

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 2 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

ta co : 676 = 26 x 26

Vay canh hinh vuong dai 26 dm

Chúc bn học tốt ( tk nha )

Đọc tiếp...
Ng Hong Huan 2 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

anh hinh vuong dai la : 676=262   vay canh hinh vuong dai 26 dm           

Đọc tiếp...
soguku5 3 giờ trước (20:11)
Báo cáo sai phạm

cách 1

tiền công 4 ngày của người thợ cả là 

95000 x 4 = 380000 ( đồng )

tiền công 4 ngày của người hợ phụ là

60000 x 4 = 240000 ( đồng )

tiền công 4 ngày của người thợ cả hơn tiền công 4 ngày của người thợ phụ là

380000 - 240000 = 140000 ( đồng )

cách 2

số tiền công 1 ngày của gười thợ cả hơn tiền công 1 ngày của người thợ phụ là

950000 - 60000 = 350000 ( đồng )

tiền công 4 ngày của người thợ cả hơn tiền công của 1 ngày của người thợ phụ là

350000 x 4 = 140000 ( đồng )

ok mik nhe

Đọc tiếp...
soguku5 2 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

 cảm ơn bạn đã cho mik mấy bạn kia trả lời tắt quá rồi nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyết 2 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

mot hinh vuong co dien h la 1 m69dm.chu vi hinh vuong 1m vuong may ca 69 m vuong

Đọc tiếp...
Nguyễn Thuỳ Linh 3 giờ trước (20:08)
Báo cáo sai phạm

A . 

y x 4 + y x 6 = 570

y x (4+6 ) = 570

y x 10 = 570 

y = 570 : 10

y = 57 

Y x 5 + 4 x y = 918 

y x (5 + 4 ) = 918

y x 9 = 918 

y = 918 :9 

y = 102

B.

 giải :

Xe thứ 2 chở số thùng là :

28 - 5 = 23 ( thùng) 

Xe thứ nhất chở số kg cam là:

28 x 30 = 540 ( kg )

Xe thứ hai chở số kg cam là :

23 x 30 = 390 ( kg )

         Đáp số : Xe thứ nhất : 540 kg cam

                       Xe thứ hai : 390kg cam

cho mk nha ! Tận tình giúp đỡ lắm rồi đó

Đọc tiếp...
sdfnjfsdna 3 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

a) y x 4+ y x 6 = 570

y x (4+6)=570

y x 10 =570

y= 570 : 10

y= 57

vậy y = 57

y x 5 + 4 x y =918

y x (5+4)=918

y x 9 = 918

y= 918:9

y=12

vậy y=12

b) Xe thứ hai chở được số thùng cam là:

28-5=23 (thùng cam)

Xe thứ nhất chở số kg cam là:

30 x 28 = 840 (kg)

Xe thứ hai chở số kg cam là:

30 x 23 = 690 (kg)

Đáp số: Xe thứ nhất:840 kg

             Xe thứ hai:690 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 3 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

a, 1.

y x (4+6) = 570

y x 10 = 570

y = 570 : 10 = 57

2.

y x (5+4) = 918

y x 9 = 918

y = 918 : 9 = 102

k mk nha

Đọc tiếp...
nguyen hoang bao ngoc 3 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

bảng 38 nha bạn , k mình nha

Đọc tiếp...
cute phô mai que 3 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

2+9+9+9+9

= 2 + 9x4

= 2 + 36

= 38

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 3 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

2 + 9 + 9 + 9 + 9

= 2 + 9 x 4

= 2 + 36

= 38

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 3 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

Đổi 3 tấn 5 tạ = 3500 kg 

       2 tấn 5 tạ = 2500 kg

7 xe loại lớn chở được số kg hàng là :

3500 x 7 = 24 500 ( kg )

5 xe loại nhỏ chở được số kg gạo là :

2500 x 5 = 12 500 ( kg )

Tổng số hàng của cả đoàn có số kg là :

24 500 + 12 500 = 37 000 ( kg )

Số kg hàng ở mỗi kho là :

37 000 : 10 = 3 700 ( kg )

Đáp số : .........

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 3 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

Đổi :

3tấn 5 tạ=3500kg

2tấn 5tạ=2500kg

7 xe  loại lớn chở được số kg hàng là::

7.3500=24500kg

5 xe loại nhỏ chở được số kg hàng là:

5.2500=12500 kg

Cả hai loại xe chở được số kg hàng là:

24500+12500=37000 kg

Mỗi kho có số hàng là:

37000:10=3700 kg

Đ s:

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 3 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

=3700kg nha

Đọc tiếp...
Cô nàng Xử Nữ 3 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

             Đổi 2 tấn 7 tạ = 27 tạ 

Con bò nặng là :

  27 - 25 = 2 ( tạ )

Cả hai con nặng là :

 27 + 2 = 29 ( tạ )

            Đáp số : 29 tạ

Chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
HAIBARA AI SHERRY 3 giờ trước (20:08)
Báo cáo sai phạm

đổi 2 TẤN 7 TẠ = 27 TẠ

con bò nặng là 

27 - 25 = 2 tạ

cả 2 con nặng là 

27 + 2 = 29 tạ

Đ/S ;  29 tạ

Đọc tiếp...
Châu Nguyễn 3 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

2 tấn 7 tạ=27 tạ

 con bò có số tạ là 27-25=2 tạ    (con bò nặng zữ)

cả 2 con có số tạ là 27+2=29 tạ

Đ/S: 29 tạ

Đọc tiếp...
Công chúa bầu trời 3 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

Bài này dễ mà, mk giúp cho 

Tổng của 3 số là :   26 x 3 = 78

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là :  21 x 2 = 42

Số thứ 3 là :             78 - 42 = 36

Đáp số : Số thứ 3 : 36

Bài này mk nghĩ là ko cần dùng gì đến "trung bình cộng của số thứ 2 và số thứ 3" đâu !

Chúc bạn học tốt nha  ^_^

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 3 giờ trước (19:53)
Báo cáo sai phạm

gọi ba số lần lượt là a,b,c 

theo đề ta có: (a+b+c)/3=26 => a+b+c=26.3=78 (1)

(a+b)/2=21 => a+b=42 (2)

(b+c)/2=30 => b+c=60 (3)

Cộng (2) và (3) ta có: a+2b+c=102 (4)

Lấy (4) trừ đi (1) thì: a+2b+c-a-b-c=24 => b=24

thay b vào (3) ta có:

b+c=60 =>c = 60-b = 60-24 = 36

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 3 giờ trước (19:45)
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là:

    26x3 = 78

Tổng của số thứ nhất và thứ 2 là:

    21x2 = 42

Số thứ 3 là :

     78-42 = 36

           Đ/S: 36

Đọc tiếp...
cute phô mai que 3 giờ trước (19:42)
Báo cáo sai phạm

a, 145 x 37 + 145 x 62 + 145

= 145 x 37 + 145 x 62 + 145 x 1

= 145 x (37+62+1)

= 145 x 100

= 14500

b, tổng của 3 số là:

91 x 3 = 173

ta có sơ đồ 

st1 : |----------|----------|----------|----------|

st2 : |-----------|---------|                                                        tổng 91

st3 : |-----------|

giá trị của 1 phần là:

91 : (4+2+1)=13

st1 là:

13 x 4 = 52

st2 là:

13 x 2 = 26

st3 là:

13 x 1 = 13

đ\s.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 3 giờ trước (19:40)
Báo cáo sai phạm

a) 14500 . 

b) Số thứ nhất : 156 . 

    Số thứ hai : 78 . 

    Số thứ ba : 39 . 

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 giờ trước (19:40)
Báo cáo sai phạm

bao gạo đó cân nặng là : 

     20 x 2 = 40 (kg )

  3 bao gạo cân nặng là :

    40 x 3 = 120 ( kg gạo )

                đáp số : 120 kg gạo

   

Đọc tiếp...
cute phô mai que 3 giờ trước (19:36)
Báo cáo sai phạm

1 bao nặng:

20 x 2 = 40 (kg)

3 bao nặng:

3 x 40 = 120 (kg)

đ\s.....

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 3 giờ trước (19:39)
Báo cáo sai phạm

1 bao cân nặng số kg là:

  20x2=40(kg)

3 bao nặng số cân là:

  40x3=120(kg)

          Đáp số:120 kg

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: