Giúp tôi giải toán và làm văn


bùi thu linh 6 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}\)của 26 = \(\frac{2}{3}\). 26 = \(\frac{52}{3}\)

Đọc tiếp...
GratefulAardvark4970 6 giờ trước (21:48)
Báo cáo sai phạm

Vũ Đức đúng rồi

Đọc tiếp...
GratefulAardvark4970 6 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

26*2/3=52/3

Đọc tiếp...
Đình Phong 7 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

\(=\left(4.25\right)+\left(215.6\right)+\left(12.5\right)\)

\(=100+1260+60\)

\(=1450\)

Đọc tiếp...
shinichi kodo 7 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

=\(\left(4.25\right).\left(5.6.12\right).215\)

=\(100.360.215\)

=\(36000.215\)

=\(774000\)

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 7 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

\(4.215.25.5.6.12\)

\(\left(4.25\right).\left(215.6\right).\left(5.12\right)\)

\(100.1290.60\)

\(7740000\)

Đọc tiếp...
Gà Ngố (Hội Con 🐄) 11 giờ trước (17:10)
Báo cáo sai phạm

                               Giải:

Đợt 1 nông trại đó xuất khẩu được số lợn là:

                 120 x 1/5 = 24 (con)

Đợt 2 nông trại đó xuất khẩu được số lợn là:

                24 x 3/8 = 9 (con)

Đợt 3 nông trại đó xuất khẩu được số lợn là:

                 45 x 5/3 = 75 (con)

    Trang tại đó còn lại số con lợn là:

       120 -  (24 + 9 + 75) =  12 (con)

                   Đ/S : ..........

#Học tốt

&YOUTUBER&

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 11 giờ trước (17:01)
Báo cáo sai phạm

Đợt thứ nhất xuất khẩu được là :

                 120 : 5×1=24(con)

Đợt thứ hai xuất khẩu được là :

                 120 : 8×3=45(con)

Đợt thứ ba xuất khẩu được là :

                45 : 5×3=27(con)

Trang trại đó còn :

               120-27-45-24=24(con)

                             Đáp số : 24 con lợn

Đọc tiếp...
PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRANG 11 giờ trước (16:56)
Báo cáo sai phạm

1/5 của 120 là 24

3/8 của 120 là 45

5/3 của 45 là 27

Tổng là 96, lấy số ban đầu trừ đi còn 24 nhé bạn

Bạn phải viết khoảng 5 lời giải nên đừng làm thiếu nhé! :))

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 10 giờ trước (18:24)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có \(\frac{127}{341}< \frac{172}{341}\) ( tăng tử số )

 Ta có \(\frac{172}{341}< \frac{172}{315}\)

Do đó \(\frac{127}{341}< \frac{172}{315}\)

b) Ta có : \(\frac{2004}{2007}< \frac{2005}{2008}\) ( tăng tử số và mẫu số 1 đơn vị )

Cứ làm tương tự 3 lần, ta được \(\frac{2006}{2009}< \frac{2007}{2010}\)

Do đó \(\frac{2004}{2007}< \frac{2007}{2010}\)

Đọc tiếp...
Cường IQ 100000 13 giờ trước (14:56)
Báo cáo sai phạm

Huhuhu ko Ai trả lời cho em câu này là sao T.T

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan Hôm qua lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

VẼ SƠ ĐỒ: TUỔI CON 2 PHẦN ,TUỔI MẸ 7 PHẦN,CÁC PHẦN = NHAU VÌ 1/2 TUỔI CON=1/7 TUỔI MẸ ,TỔNG =45 TUỔI

Tổng số phần là:

   2+7=9(phần)

Tuổi con là:

   45:9x2=10(tuổi)

Tuổi mẹ là: 

   45-10=35(tuổi)

      Đ/S:Mẹ ...;Con....

Đọc tiếp...
Xyz Hôm qua lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Tỉ số của tuổi của con với mẹ là : 

\(\frac{1}{7}:\frac{1}{2}=\frac{2}{7}\)

<=> Tuổi con chiếm 2 phần ; tuổ mẹ chiếm 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là ; 

2 + 7 = 9 phần

Tuổi con là : 

45 : 9 x 2 = 10 tuổi

Tuổi mẹ là : 

45 - 10 = 35 tuổi

Đọc tiếp...
❄★K!nky๖ۣۜ♑ 22 giờ trước (6:08)
Báo cáo sai phạm

1+2+3+23+776=805

#Hoc_tốt

Đọc tiếp...
Challenging Math Hôm qua lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+23+776=805\)

Đọc tiếp...
Phan Ngọc ánh Hôm qua lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

1+2+3++23+776=805

Làm ơn ks cho mình đi

Đọc tiếp...
pham thi thu huyen Hôm qua lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

so sanh

              7/11 < 17/23                                          3/5<4/7

             5/8<8/5                                                    2/3<3/2

              2/5>2/7                                                47/15>29/35

2. P/S be nhat : 19/60

               

Đọc tiếp...
Gà Ngố (Hội Con 🐄) Hôm qua lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

a, 1+3+5+7+9+11+...+31=

- Mỗi số cách đều 2 đơn vị

- 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 +...+ 31 = 227 <sorry vì mk không trình bày đc>

 b, 1+2+3+5+8+13+21=

- Mỗi số đứng sau đều đc tạo ra bởi tổng của 2 số trước

VD:1 + 2 = 3 ; 2 + 3 = 5 ; 5 + 8 = 13 ; .....

 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 = 53

học tốt

#YOUTUBER#

Đọc tiếp...
Challenging Math Hôm qua lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

a) Quy luật : tổng trên cách nhau 2 đơn vị

b) Quy luật : 2 số hạng của tổng trên cộng lại ra số hạng kế tiếp. Ví dụ : 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8...

c) 

a. Số số hạng là : \(\left(31-1\right):2+1=16\) ( số hạng )

    Tổng của dãy a là : \(\left(31+1\right).16:2=256\)

b. Tổng của dãy số b là : 

      \(1+2+3+5+8+13+21\)

   \(=53\)

Đọc tiếp...
Gà Ngố (Hội Con 🐄) Hôm qua lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a, 1+3+5+7+9+11+...+31

b, 1+2+3+5+8+13+21

a, Nêu quy luật của các dãy số trên

b, Tính tổng của các dãy số trên

<nếu đề b sai thì mk sửa đề nhé>

b,1+1+2+3+5+8+13+21

bài của mk = 54 nha

học tốt

#YOUTUBER#

Đọc tiếp...
tên chi kệ mình Hôm qua lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

2/3<3/4

9/11<9/13

15/8>15/11

Đọc tiếp...
Challenging Math Hôm qua lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}< \frac{3}{4}\)

\(\frac{9}{11}>\frac{9}{13}\)

\(\frac{15}{8}>\frac{15}{11}\)

Đọc tiếp...
tên chi kệ mình Hôm qua lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

giúp mk lên 333 sp nha

Đọc tiếp...
kyoukai senjou no horizon Hôm kia lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

                  giải

chiều rộng của căn phòng đó là 

         8 x 3/6 = 4 (m)

diện tích của căn phòng hình chữ nhật đó là 

         8 x 4 = 32 ( m2 )

đổi 2 dm = 0,2 m

diện tích của viên gạch đó là 

          0,2x0,2=0,04(m2)

số viên gạch cần để lát kín căn phòng đó là 

           32 : 0,04=800 ( viên )

                đáp số : cần 800 viên gạch để lát kín căn phòng 

Đọc tiếp...
#Boss_Coldly# Hôm qua lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng căn phòng là :

       8 x 3/6 = 4 ( m )

Diện tích một viên gạch là :

       2 x 2 = 4 ( dm2 )

Diện tích căn phòng là :

       8 x 4 = 32 ( m2 )

   32 m2 = 3200 dm2

Số viên gạch để lát kín căn phòng đó là :

        3200 : 4 = 800 ( viên )

#studywell

Đọc tiếp...
デル・ハッピー Hôm kia lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Lên mạng search hoặc zô:

Kết quả tìm kiếm | Học trực tuyến - H.vn

Đọc tiếp...
Lương Thị Hải Yến Hôm kia lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

1 :                                      Giaỉ

Một bạn quyên góp được số giấy vụn là :

164 : ( 40 + 42 ) = 2 ( kg )

Lớp 4a quyên góp được số giấy vụn là :

42 x 2 = 84 ( kg )

Lớp 4b quyên góp được số giấy vụn là :

40 x 2 = 80 ( kg )

Đ/S : Lớp 4a : 84 kg giấy vụn

        Lớp 4b : 80 kg giấy vụn

2 :                     Giaỉ

Tổng của hai số cần tìm là : 9999

Coi số bé là 4 phần bằng nhau thì số lớn là 5 phần như thế.

Số lớn là : 9999 : ( 4 + 5 ) x 5 = 5555

Đ/S: 5555

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Long (Hội Con 🐄) Hôm kia lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

1. 4a:84; 4b:80

2. 5555

3.  tuổi con: 10; tuổi mẹ: 35

học tốt!

^^

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan Hôm kia lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

a)147x14-147x4

=147x(14-4)

=147x10

=1470

a)147x14-147x4

=2058-588

=1470

Đọc tiếp...
★๖ۣۜK!nky๖ۣ$ Hôm kia lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

C1) 147 × 14 - 147 × 4

=  2058  -  588

= 1470

C2) 147 × 14 - 147 × 4

=  147 x (14 - 4)

=  147 x 10

=  1470

#Hok_tốt

Đọc tiếp...
Cậu chủ họ Lương Hôm kia lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

c1=147(14-4)=147

c2 tính trực tiếp

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan Hôm kia lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

123+698+77+2

=(123+77)+(698+2)

=200+700=900

Đọc tiếp...
Amity Hôm kia lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

= (123+77)+(698+2)

=200+700

=900

Đọc tiếp...
★๖ۣۜK!nky๖ۣ$ Hôm kia lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

123 + 698 + 77 + 2

= ( 123 + 77 ) + ( 698 + 2 )

= 200 + 700

= 900

#Hok_tốt

Đọc tiếp...
Mặc Thiên Phong Hôm kia lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

=135 nha

Đọc tiếp...
★๖ۣۜK!nky๖ۣ$ Hôm kia lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+2+3+4+5+6+7+8+9=135

#Hok_tốt

Đọc tiếp...
TFboy Hôm kia lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Kết quả : 135

Đọc tiếp...
tên chi kệ mình Hôm kia lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

ƯCLN (21,39)=3

=>phân số 21/39 có thể rút gọn được

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs Hôm kia lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

\(\frac{21}{39}\)

\(=\frac{21:3}{39:3}\)

\(=\frac{7}{13}\)

Study well 

Đọc tiếp...
TFboy Hôm kia lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{21}{39}\)\(\frac{7}{13}\)

Đọc tiếp...
kyoukai senjou no horizon Hôm kia lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

a) 17863 - y = 9618

                  y =17863 - 9618

                  y = 8245

vậy y = 8245 

b) 43 x y = 3354

            y = 3354 :43

            y = 78

vậy y = 78

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs Hôm kia lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

a) 17863 - y = 9618  

            y       = 8245

b) 43 x Y  = 3354

            Y  = 78

Study well 

Đọc tiếp...
chu the hung Hôm kia lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

A,Y=8545

B,Y=78

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: