Giúp tôi giải toán và làm văn


Umi 56 phút trước (18:05)
Báo cáo sai phạm

5dm 5mm = 5,05 dm

4 tấn 7 yến = 4,07 tấn

6hm 7 dam = 67 dam

8ha 4dam2 = 8,04 ha

5 kg 6g = 5,006 kg

5 km 7 m = 5,007 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Trung 58 phút trước (18:03)
Báo cáo sai phạm

Mk nghĩ thế này,sai thui nha!

a,5,05dm

b,4,07 tấn

c,67dam

d,Bn vt rõ đề bài đc ko?Mk ko hỉu lém.

e,5006kg

g,5007m

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 6 giờ trước (12:20)
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là abcd (a khác 0, a,b,c,d bé hơn 10)

thêm chữ số 7 vào bên phải ta được abcd7 ta có :abcd7=abcd+11212         abcdx10+7=abcd+11212bớt cả hai vế đi abcd ta có:         abcdx10-abcd=11212-7         abcd (10-1)=11205         abcdx9=11205=> abcd=11205:9=1245
Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 12 giờ trước (06:07)
Báo cáo sai phạm

Khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đó, số đó tăng 10 lần và 7 đơn vị

Ta có :

Số mới :                   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--7--|

Số cũ ( số cần tìm ): |----------|_______________________________11212_________________________

Số cần tìm là :

( 11212 - 7 ) : 9 = 1245

Vậy số cần tìm là 1245 

Đọc tiếp...
Kagamine Len 13 giờ trước (05:34)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

4 gọi bánh cân nặng số gam là:

    250 x 4 = 1000 (g)

5 gói kẹo cân nặng số gam là:

    200 x 5 = 1000 (g)

4 gói bánh và 5 gói kẹo cân nặng số ki-lô-gam là:

   1000 + 1000 = 2000 (g) = 2 (kg)

             Đáp số: 2kg

Đọc tiếp...
Kagamine Len 13 giờ trước (05:36)
Báo cáo sai phạm

~xl~

lâu rùi ko hok mấy cái này lên mik đổi nhầm rùi 

(...)

_ _ _

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 6 giờ trước (12:25)
Báo cáo sai phạm

5 gói bánh có cân nặng là :

     200 x 5 = 1000 ( gam )

4 gói kẹo có cân nặng là :

    250 x 4 = 1000 ( gam )

Tất cả có số ki-lô-gam bánh và kẹo là :

    1000 + 1000 = 2000 ( gam )

    ĐỔi : 2000g = 2kg

  ĐÁp số : 2kg bánh và kẹo

Đọc tiếp...
Lê Hải Minh 19 giờ trước (23:07)
Báo cáo sai phạm

giải :

đổi 2m=20 dm

trung bình cộng của 4 số đó là :

(20+3+4+5):4 =8(dm)

đ/s : ....dm

Đọc tiếp...
Missy Girl 19 giờ trước (23:08)
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi b . Bài của mik lm nhầm 

Hok tốt

# MissyGirl #

Đọc tiếp...
Missy Girl 19 giờ trước (23:08)
Báo cáo sai phạm

Trunng bình cộng của 2 m ; 3 m ; 4 m ;  5 m là :

                 ( 2 + 3 + 4 + 5 ) : 4 = 7/2 ( m )

                                         Đ/s : ......

# MissyGirl #

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 20 giờ trước (22:31)
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 7 chữ số khác nhau : 9876543

Số bé nhất có 7 chữ số khác nhau : 1023456

Hiệu giữa hai số là :

9876543 - 1023456 = 8853087

Đọc tiếp...
băng đỗ 20 giờ trước (22:32)
Báo cáo sai phạm

vào câ hỏi tongw tự á , giống hệt ko khác một tí nào luôn 

Đọc tiếp...
việt hoàng 20 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

Ta có : xvv + xxo = 200 

            rrt + uuo = 300 

            wbn + xcb = 400

            qht + vbg = 500 

Áp dụng vào tổng sau , ta có :

rrt + vbg + xxo + qht + xvv + uuo + wbn + xcb = 

(rrt+uuo) + ( vbg + qht ) + (xxo + xvv ) + (  wbn + xcb )

= 300 + 500 + 200 + 400

= 800 + 600

= 1400

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 21 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có     : xvv + xxo = 200 

                rrt + uuo = 300 

               wbn + xcb = 400

               qht + vbg = 500 

cộng vế theo vế , ta đc :

rrt + vbg + xxo + qht + xvv + uuo + wbn + xcb  = 200 + 300 + 400 +  500

                                 = 1400

Đọc tiếp...
Oline Math 21 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

1400 nhé

~~~~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 21 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

\(42:x+36:x=6\Leftrightarrow\left(42+36\right):x=6\)

                                  \(\Leftrightarrow78:x=6\Leftrightarrow x=78:6\)

                          \(\Leftrightarrow x=13\)

Vậy giá trị x cần tìm để thỏa mãn bài là : \(x=13\)

Đọc tiếp...
Oline Math 21 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

<=>\(\frac{42+36}{x}\)=6

<=>\(\frac{78}{x}\)=6

<=>x=13

Đọc tiếp...
Kagamine Len 21 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

42 : x + 36 : x = 6

(46 + 36) : x    = 6

82 : x              = 6

x                     = 82 : 6

x                     = \(\frac{82}{6}=\frac{41}{3}\)

Đọc tiếp...
Umi 22 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

42 : x + 42 : x = 6

=> (42 + 42) : x = 6

=> 84 : x = 6

=> x = 14

vậy_

Đọc tiếp...
shitbo 22 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

42/x+42/x=6

(42+42)/x=6

84/x=6

x=84/6

x=14

Đọc tiếp...
Xinh Ngốc 22 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

\(42\div x+42\div x=6\)

\(\left(42+42\right)\div x=6\)

\(84\div x=6\)

\(x=14\)

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Trường 22 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

4 x (x - 1) = 4801 - 1

4 x (x - 1) = 4800

   x - 1 = 4800 : 4

   x - 1 = 1200

   x      = 1200 + 1

   x      = 1201

k nha !

     

Đọc tiếp...
Đào Vũ Hoàng 22 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

1 + 4 × ( x - 1 ) = 4801

       4 × ( x - 1 ) = 4801 - 1

       4 × ( x - 1 ) = 4800

              ( x - 1 ) = 4800 : 4

              ( x - 1 ) = 1200

                x         = 1200 + 1 

                x         =        1201

Vay x = 1201

T mik nha

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Trường 22 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

Sau khi Huy đưa cho Dức 17 viên bi thì mỗi bạn lúc này có số viên bi là :

        156 : 2 = 78 (viên bi)

Lúc đầu ,Huy có số viên bi là :

        78 + 17 = 95 (viên bi)

Lúc đầu ,Đức có số viên bi là :

        78 -17 = 61 (viên bi)

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Triết Hưng 22 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

HIỆU HAI SỐ LÀ 34

HUY CÓ SỐ VIÊN BI LÀ:

(156+34):2=95(VIÊN BI)

ĐỨC CÓ SỐ VIÊN BI LÀ:                                                   ĐÁP SỐ:HUY 95 VIÊN BI

(156-34):2=61(VIÊN BI)                                                                     ĐỨC:61 VIÊN BI

Đọc tiếp...
Dũng mc 7a 23 giờ trước (19:53)
Báo cáo sai phạm

                   Đổi 4 yến  = 40 kg 

  Phần cám và vỏ trấu nặng :

40-28=12(kg)

       Đáp số : 12 kg

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Triết Hưng 23 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

4 yến =40kg

Phần cám với trấu là

40-28=12(kg)

Đọc tiếp...
Phan Thúy Hằng Hôm qua lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

dấu nhân là cái dấu chấm nha : .

đổi 1 tấn 50 kg = 1050kg

cả hai xe chở được số kg hàng hóa là:

         1150 . 2 = 2300 ( kg)

 xe thứ hai chở được số kg hàng hóa là :

           2300 - 1050 = 1250(kg)

                Đ/S : 1250 kg

k cho mik nha

Đọc tiếp...
Hello Hôm qua lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

                           Bài giải

            Đổi: 1 tấn 50 kg = 1050 kg

Xe thứ hai chở được số ki - lô - gam hàng hóa là:

            1150 - 1050 = 100 (kg)

                              Đáp số: 100 kg.

Đọc tiếp...
BUI THI HOANG DIEP Hôm qua lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Một nhóm khách du lịch ngày thứ hai đi quãng đường là:

               148 + 62 = 210 (km)

Trung bình mỗi ngày nhóm du khách đi được quãng đường là:

     ( 148 + 210 ) : 2 = 179 (km)

Đọc tiếp...
Phạm Thư Trang Hôm qua lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ hai nhóm khách đó đi được số ki- lô- mét là:

          148 + 62 = 210 ( km )

Trung bình mỗi ngày nhóm đó đi được số ki- lô- mét là:

           ( 148 + 210 ) : 2 = 179 ( km )

                     Đáp số: 179 km.

Đọc tiếp...
Phạm Kiều Chinh Hôm qua lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

                                             Bài giải

 Ngày thứ hai nhóm đó đi được số ki-lô-mét là:

     148 + 62 =210  (km)

Trung bình mỗi nhóm đi được số ki-lô-mét là:

(148 + 210 ) : 2 =179 (km)

          Đáp số : 179 km

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi Hôm qua lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

1376

đúng ko

k mk nha

~Mio~

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy Hôm qua lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

số thóc chuyển đi là :

   1548 : 9 x 1 = 172 ( kg )

trong kho còn lại số thóc là :

     1548 - 172 = 1376 ( kg )

            đáp số : 1376 kg

Đọc tiếp...
minh phượng Hôm qua lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

1376

đúng ko

học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: