Giúp tôi giải toán và làm văn


Truong thuy vy 1 giờ trước (23:33)
Báo cáo sai phạm

chắc mình làm sai rồi

Đọc tiếp...
Tran Thi Hai Lam 2 giờ trước (23:01)
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể nói rõ hộ mình được không?

Đọc tiếp...
Truong thuy vy 2 giờ trước (22:36)
Báo cáo sai phạm

gọi cd,cr lần lượt là a,b(a,b>0)       thì nửa chu vi của hcn   a+b=130.(1)  nếu bớt chiều .......ta có pt

     a-1/4 +b=110 suy ra a+b=110.25 (2)   từ (1)và (2) hệ pt  a+b=130

                                                                                               a+b=110.25  suy ra 

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 3 giờ trước (22:16)
Báo cáo sai phạm

      \(\frac{4}{6}=\frac{y}{12}\)

         \(y=\frac{12.4}{6}\)

         \(y=8\)

 Vậy  \(y=8\)

Chúc học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 3 giờ trước (22:21)
Báo cáo sai phạm

4/6=y/12

=>y*6=4*12

=>y*6=48

=>y=48/6

=>y=8

cho chị nhé 

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Thúy Hạnh 3 giờ trước (22:16)
Báo cáo sai phạm

4/6 = y/12

=> 8/12 = y/12

=> y = 8

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 3 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

1 m2 = 1000000 mm2 

Đáp án : D 

Tham khảo nha !!! 

Đọc tiếp...
phantiendung 3 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

đáp án D

Đọc tiếp...
Hồng Phúc 3 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

chọn ý d)

Đọc tiếp...
Nguyen Le Thuy Duong 4 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

                                                           Bai giai

                                        Tong do dai hai duong cheo la:

                                                38 x 2=76 (cm)

                                         Duong cheo lon la:

                                                (76+8):2=42(cm)

                                          Duong cheo nho la:

                                                 76-42=34(cm)

                                        Dien h cua hinh thoi la:

                                                 42x34=1428(cm2)

                                                 Dap so :1428 cm2

Đọc tiếp...
Mori Ran 4 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987

số lớn 2 phần, số bé 1 phần

Tổng số phần bằng nhau:

    2+1=3(phần)

Số bé là:

   987:3=329

Số lớn là:

   987-329=658

t nhé!

    

Đọc tiếp...
phúc 5 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

100000 x 20000000 + 4000000 = 200000000000 + 4000000 = 200004000000

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Ánh 5 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

100000 x 20000000 + 4000000 = 2000000000000 + 4000000

                                              = 2000004000000

Đọc tiếp...
dương tiến dũng 5 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

=2000004000000

Đọc tiếp...
phúc 5 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

tổng giữa mẫu số và tử số của phân số 45/67 là :

67 + 45 = 112

Vì sau khi thêm m vào mẫu số và bớt m ở tử số thì tổng giữa tử số và mẫu số ko đổi . Khi đó tổng của tử số và mẫu số vẫn là 112

Gọi tử số mới là 5 phần bằng nhau thì mẫu số mới là 9 phần như thế

Tử số mới là :
112 : ( 5 + 9 ) x 5 = 40

Số tự nhiên m là :

45 - 40 = 5 

Vậy số tự nhiên m là 5

Tk nha !!

Đọc tiếp...
phúc 5 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

112 tương ứng 14 phần mk ghi nhầm !!

Đọc tiếp...
phúc 5 giờ trước (20:09)
Báo cáo sai phạm

Vì 112 tương ứng với 13 phần nên ta tìm 1 phần rồi nhân với 5 phần của tử số là ra tử mới thôi !!

Đọc tiếp...
Vũ Hương Hải Vi 5 giờ trước (19:40)
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

 240 : 2 = 120 ( m )

chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là :

120 : ( 2 + 3 ) x 3 = 72 ( m )

chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :

120 - 72 = 48 (m )

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

72 x 48 = 3456 ( m2 ) 

số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là :

3456 x \(\frac{1}{2}\)= 1728 ( kg )

đáp số 1728 kg thóc 

3

\(\frac{1313}{2828}\)+ x = \(\frac{1313}{2828}\)

                  x = \(\frac{1313}{2828}\)\(\frac{1313}{2828}\)

                 x = 0

Đọc tiếp...
Lam Bao Ngoc 5 giờ trước (20:08)
Báo cáo sai phạm

Vũ Hương Hải Vi lầm rùi 1323 chứ  ko phải là 1313

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Thắng 5 giờ trước (19:40)
Báo cáo sai phạm

Nữa chu vi thữa ruộng là

             240 : 2 = 120 (m)

Tỉ số chiều dài và chiều rộng là :

             2+3=5 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là :

            120 : 5 * 2 = 48 (m)

Chiều dài thửa ruộng là :

            120 : 5 * 3 = 72 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

             48 * 72 = 3456 (m2)

 1/2 kg thóc = 0.5 kg thóc 

Số ki-lô-gam thu hoạch được là :

               3456 * 0.5 = 1728 (kg)

                     Đáp số ; 1728 kg thóc 

2  

1313/2828 + x = 1323/2828

                     x = 1323/2828 - 1313/2828

                     x = 10/2828

Đọc tiếp...
phúc 6 giờ trước (19:19)
Báo cáo sai phạm

1 nửa  = 1/2 

1 nửa số học sinh của lớp là :
8 : 1/2 = 16 ( học sinh )

Lớp đó có số học sinh là :

16 : 1/2 = 32 ( học sinh )

Vậy lớp đó có 32 học sinh

Tk nha !!

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 6 giờ trước (19:23)
Báo cáo sai phạm

32 học sinh

ok.....

=)))))))))))))))))

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 6 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

Bn tự vẽ sơ đồ nha

\(\frac{1}{2}\)số học sinh lớp đó là:\(8:\frac{1}{2}=8\times2=16\left(HS\right)\)

Vậy số HS lớp đó là:\(16\times2+8=40\left(HS\right)\)

                   Đáp số:....................

Hai bn kia sai rồi 

NGười ta bảo là còn 8 bn trong lớp mà????

Đọc tiếp...
phúc 6 giờ trước (19:12)
Báo cáo sai phạm

99 nha !! 

Đọc tiếp...
thien su 6 giờ trước (19:10)
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Đọc tiếp...
Lò Thị Luých 6 giờ trước (19:08)
Báo cáo sai phạm
Trần Văn Phát 6 giờ trước (18:59)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{34642}{34911}\)

Đọc tiếp...
Six Gravity 6 giờ trước (19:02)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}+\frac{2}{9}+\frac{2}{27}+\frac{2}{81}+\frac{2}{243}\)

\(=\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{9}\right)+\frac{2}{27}+\frac{2}{81}+\frac{2}{243}\)

\(=\frac{8}{9}+\frac{2}{27}+\frac{2}{81}+\frac{2}{243}\)

\(=\left(\frac{8}{9}+\frac{2}{27}\right)+\frac{2}{81}+\frac{2}{243}\)

Tự làm tiếp nha 

Đọc tiếp...
Ranmori 6 giờ trước (18:50)
Báo cáo sai phạm

nhanh lên

Đọc tiếp...
phuong 7 giờ trước (18:30)
Báo cáo sai phạm

A= 16 – 18 + 20 – 22 + 24 – 26 + … + 64 – 66 + 68.

* Nhận xét:

- Dãy số 16; 18; 20;...;66; 68 có (68 - 16) : 2 + 1 = 27 (số hạng). Nếu ghép thành cặp thì dãy này có 27 : 2 = 13 cặp + 1 số hạng

Ta biến đổi như sau:

A= (68 – 66) + (64 – 62) + (60 – 58) + ….+ (24 -22) + (20 – 18) + 16

Tổng này sẽ có 13 cặp giá trị bằng 2 + số hạng 16

Vậy A = 2 x 13 + 16 = 42

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 7 giờ trước (18:16)
Báo cáo sai phạm

4 phân số lớn hơn \(\frac{3}{8}\)và nhỏ hơn \(\frac{4}{8}\)\(\frac{25}{64}\);    \(\frac{26}{64}\);    \(\frac{27}{64}\);    \(\frac{28}{64}\).

Đọc tiếp...
slendermen 7 giờ trước (18:15)
Báo cáo sai phạm

4/1,4/2,4/3,4

Đọc tiếp...
Triệu Vy 7 giờ trước (18:13)
Báo cáo sai phạm

Ta quy đồng 2 phân số 3/8 và 4/8  , mẫu số chung là 64 thì ta được 2 phân số mới là 24/64 và 32/64

Vậy 4 phân số lớn hơn 3/8 và nhỏ hơn 4/8 là : 25/64 , 26/64 , 27/64 , 28/64

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: