Giúp tôi giải toán và làm văn


Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 1 giờ trước (17:35)
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của bố là:

75 - 45 = 30 (tuổi)

Tuổi con là:

55 - 30 = 25 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

45 - 25 = 20 (tuổi)

=> Con trẻ già hơn mẹ??!

Hội Con 🐄 chúc bạn học tốt!!!

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 17 phút trước
Báo cáo sai phạm

sai đề

thực ra con trẻ hơn mẹ ( do con sinh sau mẹ )

Đọc tiếp...
VN. Animation 1 giờ trước (17:36)
Báo cáo sai phạm

tuổi mẹ là

75-55=20 tuổi

tuổi bố là

75-45=30 tuổi

tuổi con là

75-20-30=25 tuổi

k mk nha

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 5 giờ trước (14:20)
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu Bình có số nhãn vở là: (37 + 3) : 2 + 3 = 23 nhãn vở

Lúc đầu An có số nhãn vở là: 37 - 23 = 14 nhãn vở

#hatsunemiku

Đọc tiếp...
Kim Min Hae 5 giờ trước (14:27)
Báo cáo sai phạm

Bình nhiều hơn an số nhản vở là:
           3+3=6(nhãn vở)
Ta có sơ đồ:                                
Bình I--------------l-------------------------l    Tổng=37 Nhãn vở
An    l--------------l        6 nhãn vở
                
Nếu đây là toán lớp 4 thì sai đề r nha bạn

Đọc tiếp...
tam mai 5 giờ trước (14:17)
Báo cáo sai phạm

bình hơn an : 3.3=9

bình cs: (37+9):2=23

an cs: 37-23=14

Đọc tiếp...
Aikatsu stars 4 giờ trước (14:35)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

- Vì là 2 số chẵn liên tiếp lên chúng hơn kém nhau 2 đơn vị.

Ta có, số bé là : ( 4010 - 2 ) : 2 = 2004

         Số lớn là : 4010 - 2004 = 2006

 - Study well -

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 5 giờ trước (14:00)
Báo cáo sai phạm

2 số chẵn liên tiếp nên hiệu của 2 số là 2

Số lớn là: (4010 + 2) : 2 = 2006

Số bé là: 2006 - 2 = 2004

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 5 giờ trước (13:34)
Báo cáo sai phạm

Gọi số lẻ đầu tiên của dãy là a

Ta có 10 số lẻ liên tiếp là: a; a + 2; a + 4; a + 6; a + 8;  a + 10;  a + 12;  a + 14;  a + 16;  a + 18

=> a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10 + a + 12 + a + 14 + a + 16 + a + 18 = 130 x 10 = 1300

=> 10a + 90 = 1300

=> a = 121

Vậy 10 số lẻ liên tiếp là: 121; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 135; 137; 139

Đọc tiếp...
ミ★ドラえもん✼(Hội con 🐄)★彡 7 giờ trước (12:01)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-188}{488}=\frac{-47}{112}\)

Đọc tiếp...
ミ★ドラえもん✼(Hội con 🐄)★彡 7 giờ trước (12:00)
Báo cáo sai phạm

khoan đã làm sai

\(c\)

\(\frac{637x527-189}{526x637+448}\)

\(=\frac{637x527-1x189}{526x637+1x448}\)

\(=\frac{637x526+1-1x189}{637x526+1x448}\)

\(=\frac{1-1x189}{1x448}\)

\(=\frac{1-189}{488}\)

\(=\frac{-188}{488}\)

Đọc tiếp...
ミ★ドラえもん✼(Hội con 🐄)★彡 7 giờ trước (11:45)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{637x527-189}{526x637+448}\)

\(=\frac{527-189}{526+448}\)

\(=\frac{526-188}{526+448}\)

\(=\frac{188}{448}=\frac{47}{112}\)

Đọc tiếp...
tam mai 7 giờ trước (11:31)
Báo cáo sai phạm

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (11:28)
Báo cáo sai phạm

b) 1000.1995+1995.996-996

    1000+1000.1994+1994.996

=1000.1995+996.1994

   1000.1995+996.1994

=1

Đọc tiếp...
Thảo Nguyễn 緑 8 giờ trước (11:24)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{399\cdot45+55\cdot399}{1995\cdot1996-1991\cdot1995}\)

\(=\frac{399\cdot\left(45+55\right)}{1995\cdot\left(1996-1991\right)}\)

\(=\frac{399\cdot100}{1995\cdot5}\)

\(=4\)

=))

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (11:15)
Báo cáo sai phạm

a) 399(45+55) / 1995(1996-1991)

=39900 / 9975

=4

Đọc tiếp...
Thảo Nguyễn 緑 8 giờ trước (11:18)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{399\cdot45+55\cdot399}{1995\cdot1996-1991\cdot1995}\)

\(=\frac{399\cdot\left(45+55\right)}{1995\cdot\left(1996-1991\right)}\)

\(=\frac{399\cdot100}{1995\cdot5}\)

\(=4\)

=))

Đọc tiếp...
tam mai 7 giờ trước (11:30)
Báo cáo sai phạm

b) 1000.1995+1995.996-996

    1000+1000.1994+1994.996

=1000.1995+996.1994

   1000.1995+996.1994

=1

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (11:22)
Báo cáo sai phạm

nụ cười đó ám ảnh tôi T.T

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 8 giờ trước (11:12)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{40}:\frac{21}{8}\)

\(=\frac{1}{15}\)

\(\frac{3}{4}×\)\(\frac{5}{9}:2\)

\(=\frac{5}{12}:2\)

\(=\frac{5}{24}\)

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 8 giờ trước (11:11)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{40}:\frac{21}{8}\)

\(=\frac{7}{40}.\frac{8}{21}\)

\(=\frac{7.8}{40.21}\)

\(=\frac{̸7.̸8}{̸8.5.3.̸7}\)

\(=\frac{1}{15}\)

\(\frac{3}{4}.\frac{5}{9}:2\)

\(=\frac{3}{4}.\frac{5}{9}.\frac{1}{2}\)

\(=\frac{̸3.5.1}{4.3.̸3.2}\)

\(=\frac{5}{24}\)

Rất vui vì giúp đc bạn !!!

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (11:02)
Báo cáo sai phạm

7/40.8/21=1/15

3/4.5/9.1/2=5/24

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 8 giờ trước (11:14)
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của Nguyễn Bảo Ngân - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

\(\frac{7}{40}:\frac{21}{8}\)

\(=\frac{7}{40}.\frac{8}{21}\)

\(=\frac{7.8}{40.21}\)

\(=\frac{̸7.̸8}{̸8.5.3.̸7}\)

\(=\frac{1}{15}\)

\(\frac{3}{4}.\frac{5}{9}:2\)

\(=\frac{3}{4}.\frac{5}{9}.\frac{1}{2}\)

\(=\frac{̸3.5.1}{4.3.̸3.2}\)

\(=\frac{5}{24}\)

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (11:01)
Báo cáo sai phạm

7/40.8/21=1/15

3/4.5/9.1.2=5/24

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 8 giờ trước (11:13)
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của Đỗ Văn Dẫn - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

\(\frac{7}{40}:\frac{21}{8}\)

\(=\frac{7}{40}.\frac{8}{21}\)

\(=\frac{7.8}{40.21}\)

\(=\frac{̸7.̸8}{̸8.5.3.̸7}\)

\(=\frac{1}{15}\)

\(\frac{3}{4}.\frac{5}{9}:2\)

\(=\frac{3}{4}.\frac{5}{9}.\frac{1}{2}\)

\(=\frac{̸3.5.1}{4.3.̸3.2}\)

\(=\frac{5}{24}\)

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 8 giờ trước (11:03)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{40}:\frac{21}{8}=\frac{7x8}{40x21}=\frac{56}{840}=\frac{1}{15}\)

\(\frac{3}{4}x\frac{5}{9}:2=\frac{15}{36}:\frac{2}{1}=\frac{5}{12}x\frac{1}{2}=\frac{5}{24}\)

Hội con  🐄 chúc bạn học tốt!!!

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (11:00)
Báo cáo sai phạm

a, 7/40.8/21=1/15

b, 3/4.5/9.1/2=5/24

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 8 giờ trước (10:54)
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{11}{3}:\frac{99}{21}-\frac{5}{18}\)

\(=\frac{7}{9}-\frac{5}{18}\)

\(=\frac{1}{2}\)

\(b,\frac{4}{5}+\frac{16}{5}:\frac{4}{55}\)

\(=\frac{4}{5}+44\)

\(=\frac{224}{5}\)

\(c,26:\frac{13}{17}×\) \(\frac{34}{7}\)

\(=34×\frac{34}{7}\)

\(=\frac{1156}{7}\)

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (10:44)
Báo cáo sai phạm

= 4 / 5 + 16 / 5 . 55 / 4

= 4 / 5 + 44

= 224 / 5

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (10:42)
Báo cáo sai phạm

11 / 3 . 21 / 91 - 5 / 18

= 11 / 13 - 5 / 18

= 133 / 234

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 8 giờ trước (10:48)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{8}v\frac{17}{49}tc:\)\(\frac{3}{8}=\frac{18}{48}>\frac{17}{48}>\frac{17}{49}\Rightarrow\frac{3}{8}>\frac{17}{49}\)

\(\frac{16}{27}v\frac{15}{29}tc:\frac{16}{27}>\frac{15}{27}>\frac{15}{29}\Rightarrow\frac{16}{27}>\frac{15}{29}\)

\(\frac{15}{59}v\frac{24}{47}tc:\frac{15}{59}< \frac{24}{59}< \frac{24}{47}\Rightarrow\frac{15}{59}< \frac{24}{47}\)

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (10:37)
Báo cáo sai phạm

a) 8-5/ 8=1-5/8

49-32/ 49=1-32/49

mà 5/8<32/49

=>1-5/8>1-32/49

=> 3/8>17/49

tg tự

b) >

c) <

Đọc tiếp...
Phạm Uyên Phương 8 giờ trước (10:43)
Báo cáo sai phạm

11/3:99/21-5/18 =11/3*21/99-5/18=7/9-5/18=15/18-5/18=10/18=5/9                                                                                                                   4/5+16/5:4/55=4/5+16/5*55/4=4/5+44=4/5+220/5=224/5                                                                                                                                   26:13/17:34/7=26*17/13*34/7=34:34/7  =7                                       

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 8 giờ trước (10:37)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{5}+\frac{16}{5}:\frac{4}{55}\)

\(=\frac{4}{5}+\frac{16}{5}.\frac{55}{4}=\frac{4}{5}+11=\frac{4}{5}+\frac{55}{5}\)

\(=\frac{59}{5}\)

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 8 giờ trước (10:32)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{11}{3}:\frac{99}{21}-\frac{5}{18}\)

\(=\frac{11}{3}.\frac{21}{99}-\frac{5}{18}=\frac{7}{9}-\frac{5}{18}=\frac{14}{18}-\frac{5}{18}\)

\(=\frac{9}{18}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nhật Anh 4 giờ trước (14:40)
Báo cáo sai phạm

16/27 và 15/29

Ta có : 16/27 > 16/29 > 15/29 nên 16/27 > 15/29.

Câu này làm trung gian chéo.

15/59 và 24/47

Ta có : 15/59 < 24/59 < 24/47 nên 15/59 < 24/47

Câu này cũng làm trung gian chéo.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: