Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 14 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

@ Trần Công Nam@ Sao ở trên kết quả là 5000 kg xuống dưới đổi là 50000kg???  :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 14 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

@ Trần Duy Quý@ 50x50=250 ???? :))

Đọc tiếp...
Hy CTV 12 giờ trước (23:49)
Báo cáo sai phạm

vì một đội có 2 xe ô tô mà 1 xe ô tô chở đc 50 bao gạo

=> 2 xe chở được 100 bao gạo

100 bao gạo nặng sô kg là:

100.50=5000(kg)

đổi :5000kg=5 tấn 

Vậy đội xe đó chở đc 5 tấn gạo

Đọc tiếp...
nguyễn tiến anh 14 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

              CAN THỨ HAI ĐỰNG SỐ L DẦU LÀ 

                      (162-54):2=54(l)

               CAN THỨ NHẤT ĐỰNG SỐ L DẦU LÀ 

                      162-54=108(L)

ĐS.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Hưng 14 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

so lit dau dung trong can thu hai la;

(162-54):2=54(lit)

so lit dau trang can thu nhat la:

162-54=108lit

vay can thu nhat=108

      can thu hai =54

      can thu hai =

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 14 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 can cần tìm là a và b.
Ta có: a+b=162
           a-b=54
Vậy:a= (162+54):2=216:2=103
Mà a-b=54 và a=103
Vậy: 103-b=54
                b=103-54
                b=49
=> a=103 ; b=49

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Hưng 14 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

2 xe oto cho duoc so bao gao la:

50*2=100(bao)

doi xe do cho duoc so tan gao la:

100*50=5000(tan)

Đọc tiếp...
nguyễn tiến anh 14 giờ trước (21:40)
Báo cáo sai phạm

        ĐỘI ĐÓ CHỞ ĐƯỢC SỐ TẤN GẠO LÀ

(50x50)x2=5000(kg)

   ĐỔI 5000(KG)=5 TẤN

Đ/S...

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Quỳnh Chi 14 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

5000 kg = 5 tấn

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Quỳnh Chi 14 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

a, 25 x 5 x 13 x 4 = 6500

    87 x 125 x 8 x 4 = 348000

b, 50 x 76 x 2 =7600

    19 x 4 x 25 x 8 = 15200

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Thư 14 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

a,= ( 25x4 ) x ( 13x5 )

   = 100 x 65

    = 6500

     = ( 125x8 ) x ( 87x4 )

      = 1000 x 348

       = 348000

b,    = ( 50x2 ) x 76

        = 100 x 76

        = 7600

         = ( 4x25 ) x ( 19x8 )

          =100 x 152

           = 15200

          c, = ( 20x5 ) x ( 303x6 )

               = 100 x 1818

                = 181800

               = ( 4x25 ) x 889

               = 100 x 889

                = 88900

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Gia Bảo 14 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

a)6500,348000.

b)7600,15200.

c)181800,88900.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Thư 14 giờ trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

a = 2 bn nhé

Đọc tiếp...
Mình Tên Tú 14 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn vì mình hay lí luận rồi !

giờ không quen làm giải

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 14 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

2003+a x 15 = 2003 +10x3

2003+a x 15 =2003 +30

2003+a x 15 = 2033

a x 15 = 2033-2003

a x 15 = 30

a=30:15=5

Đọc tiếp...
Phạm Tường Vi 14 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(2003+a\times15=2003+10\times3\times5\)

\(\Leftrightarrow2003+a\times3\times5=2003+10\times3\times5\)

\(\Rightarrow2003+10\times3\times5=2003+10\times3\times5\)

\(\Rightarrow a=10\)

Đọc tiếp...
Yến Nhi Nguyễn 15 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

b) 2003+a×15=2003+10×3×5

 2003+15a=2003+150

15a=2003+150-2003

15a= 150

a=150:15

a=10

Đọc tiếp...
N Đ Trường 15 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

a=100-90

Đọc tiếp...
Tùng Hằng 14 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhân 34 là A

Theo bài ra, ta có 

A x 43 - A x 34 = 8001

A  x  (43 - 34) = 8001

A x 9 = 8001

A       = 8001 : 9(TTS)

A       = 899

   Tích đúng là

           899 x 43 = 38277

Đọc tiếp...
thuý trần 15 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

12345 + 34567 - 4357 : 32

= 12345 + 34567 - ( 4357 : 32 )

= 12345 + 34567 - 142,40625

= 46912 + 142,40625

=47054,40625

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Gia Bảo 15 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

12345+34567-4357:32

=12345+34567-(4357 ;32)

=12345+34567-142,40625

=46912+142,40625

=47054,40625.

Học tốt!!!

~Phù mệt quá x-x~

Đọc tiếp...
Trịnh Quang Vinh 15 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

46.775.84375

học tốt nhá 

cho mk đi :33

Đọc tiếp...
Ngô Thị Thùy Dương 15 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng nền nhà hình chữ nhật là:

           5x3=15(m)

Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:

          15x5=75(m2)

Để mua gạch men để lát kín nền nhà cần số tiền là:

          65000x75=4875000(đồng)

                         Đáp số:4875000 đồng.

Học tốt nha ^^

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 16 giờ trước (19:42)
Báo cáo sai phạm

\(\text{Chiều rộng khu đất là : }99\times\frac{1}{3}=33\left(m\right)\)

\(\text{Diện tích khu đất là : }99\times33=3267\left(m^2\right)\)

\(\text{Đáp số : }3267m^2\)

Đọc tiếp...
✣⊱❃ ๖ۣۜHắc ๖ۣۜTuyết ๖ۣۜLệ ❃⊰✣ 16 giờ trước (19:45)
Báo cáo sai phạm

                                                                      Bài giải

       Chiều rộng khu đất đó là : 99 : 3 = 33 ( m )

        Diện tích khu đất đó là : 99 x 33 = 3267 ( m2 )

                                                               Đ/s : 3267 m2

* Hok tốt !

# Miu

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 16 giờ trước (19:49)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng khu đất là

99x1/3=33(m)

Diện tích khu đất là

99x33=3267(m2)

Đ/S 3267m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 3 giờ trước (08:49)
Báo cáo sai phạm

Giả sử 22 cái đầu đều là của Trâu thì số chân là

22x4=88 chân

Số chân nhiều hơn so thực tế là

88-74=14 chân

Sở dĩ như vậy là do ta đã giả sử số trẻ chăn trâu đều là trâu

Số chân mỗi con trâu hơn số chân của mỗi trẻ chăn trâu là

4-2=2 chân

Số trẻ chăn trâu là

14:2= 7 trẻ chăn trâu

Số trâu là

22-7=15 con trâu

Đọc tiếp...
Baby 16 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

Thửa 1thu hoạch được số thóc là:

(63+37) :2=50(tạ)

Thửa 2 thu hoạch được số thóc là:63-50=13(tạ)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV 16 giờ trước (19:35)
Báo cáo sai phạm

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được : ( 63 + 37 ) : 2 = 50 tạ

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được : 63 - 50 = 13 tạ

Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Baby 16 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

Phải trả cho người bán số tiền là:3800x100+3000x100=680000 (₫)

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Tùng 16 giờ trước (19:39)
Báo cáo sai phạm

c1 bn cộng cả hai cái vào rui nhân vs 100

c2 bn nhân từng cái vào rùi cộng vs nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn thị cúc 16 giờ trước (19:39)
Báo cáo sai phạm

Thanks U

Đọc tiếp...
nguyền thị huyền 16 giờ trước (19:13)
Báo cáo sai phạm

2250000 nhé

kết bn với mk nhé nhớ bn

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Tùng 16 giờ trước (19:12)
Báo cáo sai phạm
『⚠Ristuki ⚠』 17 giờ trước (19:02)
Báo cáo sai phạm

5 kg gạo tẻ hết :

12000 x 5 = 60000 ( đồng )

5g gạo nếp hết :

18000 x 5 = 90000 ( đồng )

Vậy mua 5g gạo tẻ và 5 kg gạo nếp phải trả :

60000 + 90000 = 150000 ( đồng )

đs :....

Đọc tiếp...
BÌNH HÒA QUANG 16 giờ trước (19:11)
Báo cáo sai phạm

C 1 :

Mua 5 ki - lô - gam gạo tẻ thì phải trả số tiền là :

       12000 x 5 = 60000 ( đồng )

Mua 5 ki - lô - gam gạo nếp thì phải trả số tiền là :

     18000 x 5 = 90000 ( đồng ) 

 Mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp thì phải trả tất cả số tiền là :

  60000 + 90000 = 150000 ( đồng )

            Đ/S : 150000 đồng

C 2 :

 Mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp thì phải trả tất cả số tiền là :

      ( 12000 + 18000 ) x 5 = 150000 ( đồng )

           Đ/S : 150000 đồng

Đọc tiếp...
✖๖ۣۜDevil✖ 17 giờ trước (18:35)
Báo cáo sai phạm

Bg :

CR của sân vận động là :

   180 : 2 = 90 ( m )

CV của sân vận động là :

   ( 180 + 90 ) x 2 = 540 ( m )

DT của sân vận động là :

        180 x 90 = 16200 ( m2 )

                  Đ/S : CV : 540 m

                            DT : 16200 m2

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 17 giờ trước (18:38)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của sân vận động

180 : 2 = 90 m

Chu vi sân vận động 

( 180 + 90 ) x 2 = 540 m

Diện tích sân vận động :

180 x 90 = 16 200 m2

Học tốt

k nha

Đọc tiếp...
Lucka Yon 17 giờ trước (18:43)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của sân vận động hình chữ nhật là :

                 180 : 2 = 90 ( m )

 Chu vi của sân vận động hình chữ nhật là :

           ( 180 + 90 ) : 2 = 135 ( m )

 Diện tích của sân vận động hình chữ nhật là :

              180 x 90 = 16200 ( m2 )

                  Đáp số : Chu vi : 135 m

                                  Diện tích : 16200 m2

     Chúc bạn học tốt !

          ^-^ ~ Linh ~ ^-^

Đọc tiếp...
Gokazaru 17 giờ trước (18:12)
Báo cáo sai phạm

\(\text{Tính nhanh :}\)

\(a,\text{ }2\text{ x }2\text{ x }2\text{ x }...\text{ x }2\left(19\text{ lần }\right)\)

\(=a^{19}\)

\(b,\text{ }2\text{ x }2\text{ x }2\text{ x }2\text{ x }...\text{ x }2\left(16\text{ lần }\right)\)

\(=a^{16}\)

\(c,\text{ }1\text{ x }2\text{ x }3\text{ x }4\text{ x }...\text{ x }22\)

\(d,\text{ }1+2+3+4+...+22\)

\(=\left(1+21\right)+\left(2+20\right)+\left(3+19\right)+...+\left(9+13\right)+22\)

\(=220\)

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 17 giờ trước (18:11)
Báo cáo sai phạm

ê,og ê,em nó ms lớp 4 làm gì đã hok lũy thừa,tính hẳn ra

Đọc tiếp...
phong 18 giờ trước (18:10)
Báo cáo sai phạm

a. 2\(^{19}\)

b. 2\(^{16}\)

c.22!

d. 253

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: