Giúp tôi giải toán và làm văn


công chúa tài năng 5 phút trước (07:20)
Báo cáo sai phạm

Sau khi ba bạn cho nhau, mỗi bạn có số tem là:

108 : 3 = 36 ( con tem )

Nếu  bạn An không cho Bình thì An có số tem là:

36 + 10 = 46 ( con tem )

Nếu  bạn Chi không cho An thì An có số tem là:

46 - 6 = 40 ( con tem)

Vậy lúc đầu bạn An có 40 con tem

Đáp số: 40 con tem

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 17 phút trước (07:08)
Báo cáo sai phạm

Sau khi cho nhau,mỗi bạn có:

108:3=36(con tem)

Lúc đầu An có:

36+10-6=40(con tem)

Đáp số:40con tem

Đọc tiếp...
B é C hanh 28 phút trước (06:58)
Báo cáo sai phạm

                  Sau khi cả ba bạn cho nhau, số tem của mỗi bạn là:

                             108:3=36( con tem)

                  Nếu An không cho Bình thì An có số tem là:

                             36+10=46(con tem)

                  Nếu Chi không cho An thì An có số tem là: 

                            46-6=40(con tem)

            Vậy lúc đầu, An có 40 con tem

                        Đáp số: 40 con tem

Đọc tiếp...
Cao Trí Nhật 11 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

đề sai r!

21 x 22 x 23 x 24 = 255024

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 11 giờ trước (20:11)
Báo cáo sai phạm

STN lớn nhất là : 254 160 : 4 = 63540

Vậy 4 số tự nhiên là : 63537 ; 63538 ; 63539 ; 63540

Đọc tiếp...
Lương Gia Phúc 11 giờ trước (19:42)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}\cdot\frac{8}{6}:\frac{9}{4}\)

\(=\frac{10}{9}:\frac{9}{4}\)

\(=\frac{40}{81}\)

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ >.<

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 11 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}.\frac{8}{6}:\frac{9}{4}\)

\(=\frac{5}{6}.\frac{8}{6}.\frac{4}{9}\)

\(=\frac{5.8.4}{6.6.9}\)

\(=\frac{5.2.2.2.2.2}{2.3.2.3.3.3}\)

\(=\frac{5.2.2.2}{3.3.3.3}\)

\(=\frac{40}{81}\)

Đọc tiếp...
Trần Lê Trang 11 giờ trước (19:47)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}.\frac{8}{6}:\frac{9}{4}\)

\(\frac{10}{9}:\frac{9}{4}\)

\(\frac{40}{81}\)

Tk mk nha!

~HỌC TỐT~

Đọc tiếp...
Haibara Ai 12 giờ trước (18:44)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{23}{4}+\frac{16}{3}\)

\(\frac{69}{12}+\frac{64}{12}\)

\(\frac{133}{12}\)

Đọc tiếp...
lương khánh linh 11 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{23}{4}+\frac{16}{3}\)\(=\frac{69+64}{12}\)\(=\frac{133}{12}\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
KiKyo 12 giờ trước (18:44)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{23}{4}+\frac{16}{3}\)

\(=\frac{23}{4}+\frac{8}{1}\)

\(=\frac{23}{4}+\frac{32}{4}\)

\(=\frac{55}{4}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
lương khánh linh 14 giờ trước (17:07)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Dấu hiệu chia hết cho 9 là: Tổng các chữ số đều chia hết cho 9

Hc tốt #

~~~~~~

Đọc tiếp...
Miku 14 giờ trước (16:52)
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu \(⋮9\)là:

Những số có tổng các chữ số của nó \(⋮9\)thì số đó \(⋮9\)

P/S tham khảo  :)

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa 14 giờ trước (16:38)
Báo cáo sai phạm

trả lời :

Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9.

~~hok tốt ~~

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 15 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

50 + 999 + 50 +1

= ( 50+50) + ( 999+1)

= 100 + 1000

= 1100

Đọc tiếp...
Trắng_CV 15 giờ trước (15:39)
Báo cáo sai phạm

= 1100 nha . 

K mik nếu đúng , 

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 15 giờ trước (15:38)
Báo cáo sai phạm

50 + 999 + 1 + 50

= ( 50 + 50 ) + ( 1 + 999 )

= 100 + 1000

= 1100

Đọc tiếp...
Nanami Lucia 19 giờ trước (12:19)
Báo cáo sai phạm

a, (6/11+5/11)x3/17

c1:=1x3/17

    =3/17

c2:=6/11x3/17+5/11x3/17

    =18/197+15/187

    =33/187

    =3/17

b,3/5x7/9-3/5x2/9

c1:=21/45-6/45

=15/45

=1/3

c2:=3/5x(7/9-2/9)

=3/5x5/9

=1/3

c,( 6/7-4/7):2/5

c1:=2/7:2/5

=2/7x5/2

=5/7

c2,6/7:2/5-4/7:2/5

=6/7x5/2-4/7x5/2

=15/7-10/7

=5/7

d,8/15:2/11+7/15:2/11

c1:=(8/15+7/15):2/11

=1x11/2

=11/2

c2:=8/15x11/2+7/15x11/2

=88/30+77/30

=165/30

=11/2

Đọc tiếp...
phongth04a ha 17 giờ trước (13:34)
Báo cáo sai phạm

a,3/17

b,1/3

c,5/7

d,11/2

chúc bạn hk tốt nhé(nhớ k cho tiu)

Đọc tiếp...
Trần Phạm Ngọc Khuê 19 giờ trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

a) (\(\frac{6}{11}\) + \(\frac{5}{11}\)) x \(\frac{3}{17}\)=  \(\frac{11}{11}\) x \(\frac{3}{17}\)= \(1\) x\(\frac{3}{17}\)\(\frac{3}{17}\)

b) \(\frac{3}{5}\)x\(\frac{7}{9}\)\(\frac{3}{5}\)\(\frac{2}{9}\) = \(\frac{3}{5}\)x (\(\frac{7}{9}\)\(\frac{2}{9}\))= \(\frac{3}{5}\) x  \(\frac{5}{9}\)\(\frac{3}{9}\)

c) (\(\frac{6}{7}\)\(\frac{4}{7}\)) : \(\frac{2}{5}\)\(\frac{2}{7}\) x \(\frac{5}{2}\)\(\frac{5}{7}\)

d) \(\frac{8}{15}\) : \(\frac{2}{11}\) + \(\frac{7}{15}\)\(\frac{2}{11}\)=  ( \(\frac{8}{15}\)\(\frac{7}{15}\)) x \(\frac{11}{2}\)= 1 x \(\frac{11}{2}\)\(\frac{11}{2}\)

Chúc học tốt nha!

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 20 giờ trước (10:28)
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông là:

18 . 4 = 72 ( m )

diện tích hình vuông là:

18 . 18 = 324 ( m2 )

đáp số: 72 m

324 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 21 giờ trước (10:24)
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình vuông là :

\(18\times4=72\)(m)

Diện tích hình vuông là :

\(18\times18=324\)(m2)

                        Đáp số : Chu vi : 72 m

                                      Diện tích : 324 m2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
kudo shinichi 20 giờ trước (11:02)
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông đó là:

18x4=72(m)

diện tích hình vuông đó là:

18x18=324 ( m^2)

Đ/S: 72 m

        324 m^2

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 21 giờ trước (10:19)
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là : 

\(\left(12+8\right)\times2=40\)(m)

Diện tích hình chữ nhật là :

\(12\times8=96\)(m2)

                                   Đáp số : Chu vi : 40 m

                                                 Diện tích : 96 m2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 15 giờ trước (15:28)
Báo cáo sai phạm

chu vi: 40 m

diện tích : 96 m2

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 18 giờ trước (13:10)
Báo cáo sai phạm

Chu vi của hình chữ nhật là :

( 12 + 8 ) x 2 = 40 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là :

12 x 8 = 96 ( m2 )

Đáp số :

Chu vi : 40m

Diện tích : 96cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 21 giờ trước (10:11)
Báo cáo sai phạm

+) 1 năm nhuận có 366 ngày

+) 1 năm không nhuận có 365 ngày 

+) 1 tuần có 7 ngày 

+) 1 năm có 12 tháng 

+) Tháng có 31 ngày là tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

+) Tháng có 30 ngày là tháng 4; 6; 9; 11

+) Tháng có 28, 29 ngày là tháng 2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 21 giờ trước (10:06)
Báo cáo sai phạm

- 1 năm nhuận có 366 ngày

- 1 năm không nhuận có 365 ngày

- 1 tuần có 7 ngày

- 1 năm có 12 tháng

- Tháng có 31 ngày là tháng : \(3;5;7;8;10\)và \(12\)

- Tháng có 30 ngày là tháng :\(4;6;9\)và \(11\)

- Tháng có 28 hoặc 29 ngày là tháng : \(2\)

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung 21 giờ trước (10:04)
Báo cáo sai phạm

1 năm nhuận=..366...... ngày

1 năm không nhuận =..365.... ngày

1 tuần =..7.. ngày

1 năm có .12....tháng

tháng có 31 ngày là tháng...1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.......

tháng có 30 ngày là tháng..4, 6, 9, 11..

tháng có 28;29 ngày là tháng.....

Đọc tiếp...
phongth04a ha 21 giờ trước (09:46)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 21 giờ trước (09:44)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyen_Xuan_Quang 9 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

điều là phải luôn giúp đỡ học bài 

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 22 giờ trước (08:28)
Báo cáo sai phạm

Số mảnh giấy lớn bạn Thu đã cắt là:

\(2010\div3=670\)( mảnh giấy )

Muốn cắt một mảnh giấy lớn thành 3 phần thì chúng ta phải thực hiện thao tác cắt 2 lần. Vậy số lần bạn đã thực hiện thao tác cắt là:

\(670\times2=1340\)( lần )

Đọc tiếp...
Diệp anh tú Hôm qua lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

đáp án là 

139 chúc bạn hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn Hôm qua lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Gọi abc là số cần tìm 

3a = b = 1/3c 

9a = 3b = c 

Mà 9a < 10 

Nên a = 1 ; b = 3 ; c = 9 

Vậy số cần tìm là 139 

Đọc tiếp...
dong dai loc 21 giờ trước (09:43)
Báo cáo sai phạm

139 là số cần tìm

Đọc tiếp...
Haibara Ai Hôm qua lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Sẽ viết được số lần chữ VIET NAM là :

     2000 : 7 = 285 lần và dư 5.

Mà chữ cái thứ 5 chữ chữ VIET NAM là chữ N nên chữ cái thứ 2000 sẽ là chữ N.

         Đ/S:...

Đọc tiếp...
Wendy Marvell Hôm qua lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

TBR," VIET NAM " có 7 chữ. Ta có:

          2000 : 7 = 285 ( dư 5)

=> Chữ thứ 2000 là chữ N. : )

Đọc tiếp...
Nanami Lucia Hôm qua lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Nhầm , 285 nhóm dư 5 chữ cái.

Vậy chữ cái thứ 2000 là chữ N.

Đáp số: chữ N.

Đọc tiếp...
Haibara Ai Hôm qua lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{9}+\frac{11}{8}-\frac{5}{6}\)

\(\frac{32}{72}+\frac{99}{72}-\frac{60}{72}\)

\(\frac{131}{72}-\frac{60}{72}\)

\(\frac{71}{72}\)

Đọc tiếp...
Wendy Marvell Hôm qua lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

4/9 + 11/8 - 5/6 

= 32 / 72 - 5/6 = 71/72

Bấm máy tính 

Đọc tiếp...
Trắng_CV Hôm qua lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Sau khi điều tra, trắng đã đưa ra kết quả 

4/9 + 11/8 - 5/6

= 32/72 + 99/72 - 60/72 

= 131/72 - 60/72

= 71/72

Đọc tiếp...
vo phi hung Hôm qua lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Gọi : a là chiều dài của hình chữ nhật 

Gọi : b là chiều rộng của hình chữ nhật 

__ vì hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng , nên ta có phương trình : 

   a = 5b  ( 1 ) 

__  vì giảm chiều rộng và chiều dài đi 5 m thì diện tích giảm đi 140 m2 . nên ta có phương trình : 

( a - 5 ) x (b - 5 ) = ab - 140

 <=> ab - 5a -5b + 25 = ab - 140 

<=> ab - ab -5a - 5b = -140 -25 

<=>    0       -5a - 5b =     -165 

<=>      -  (   5a + 5b ) = -165   

<=>        5a + 5b           = 165       ( 2 )

Từ ( ! ) vả ( 2 ) ta có hệ phương trình : 

               \(\hept{\begin{cases}a=5b\\5a+5b=165\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}a=5b\\5.\left(5b\right)+5b=165\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}a=5b\\25b+5b=165\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}a=5b\\30b=165\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}a=5.\left(5,5\right)\\b=5,5\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}a=27,5\\b=5,5\end{cases}}\)

vay : chiều dài là 27,5 cm   ; chiều rộng là 5,5 cm 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 

27,5 x 5,5 = 151,25 ( cm2 )

đáp số : 151,25 cm2 

CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!  

           

Đọc tiếp...
Quách Huy Thịnh Hôm qua lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Giải toán cấp 1 bạn ơi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: