Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 4


Phạm Kiều Anh Phạm Kiều Anh 2 giờ trước (17:11)
Báo cáo sai phạm

Một trăm hai mươi tư tỉ ba trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi sáu ngìn không trăm chín mươi tám.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Trung Kiên 2 giờ trước (16:32)
Báo cáo sai phạm

một trăm hai mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tám

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz 3 giờ trước (16:14)
Báo cáo sai phạm

một trăm hai mươi tư tỉ ba trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tám 

Đọc tiếp...
 Doris  ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 5 giờ trước (13:30)
Báo cáo sai phạm

 \(x:17+5=12\)

\(x:17=12-5\)

\(x:17=7\)

\(x=7\cdot17\)

\(x=119\)

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 2 giờ trước (16:57)
Báo cáo sai phạm

\(x:17=12-5\) 

\(x:17=7\) 

\(x=17\cdot7\) 

\(x=119\)

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz 2 giờ trước (16:29)
Báo cáo sai phạm

à sorry :> mik trl nhầm 

phải là 119

Đọc tiếp...
WECOME TO VIET NAM WECOME TO VIET NAM 8 giờ trước (10:39)
Báo cáo sai phạm

Bn cứ chấp nhận ik r  chat hỏi ,nếu k thik có thể xóa kb.

Đọc tiếp...
The Angry The Angry 9 giờ trước (10:05)
Báo cáo sai phạm

Người đó là ai không quan trọng,quan trọng là bạn có muốn kết bạn với người đó không mới là quan trọng ...

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Tấn Đạt Bùi Nguyễn Tấn Đạt 8 giờ trước (10:56)
Báo cáo sai phạm

Một trăm triệu 515 nghìn 600 đồng 

Đọc tiếp...
Bùi Minh Phương Bùi Minh Phương 8 giờ trước (10:33)
Báo cáo sai phạm

Kiểu Mai Thanh Truc  

có thể

Đọc tiếp...
Kiều Mai Thanh Truc Kiều Mai Thanh Truc 8 giờ trước (10:26)
Báo cáo sai phạm

một trăm triệu năm trăm mười lăm nghìn sáu trăm.

(kết bạn với mình ko ?)

Đọc tiếp...
Nghiêm Trần Tuấn Đức Nghiêm Trần Tuấn Đức 21 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

18 hs nam và 24 hs nữ

Đọc tiếp...
The Angry The Angry 21 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

Đặt số h/s nam là a,số h/s nữ là b.

Biết 1/3 a = 1/4 b

=> a = 3/4 b

Lại có tổng s/p(số phần): 3 + 4 = 7

=> a = 42 : 7 x 3 = 18

<=> b = 42 - 18 = 24

Vậy số h/s nam là 18,số h/s nữ là 24.

Đọc tiếp...
 Doris  ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 21 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

 giải : 

Một lớp có 1/3 học sinh nam bằng 1/4 số HS nữ có nghĩa là số hs nam ứng với 3 phần ; hs nữ ứng với 4 phần

          tổng số phần bằng nhau là :

                             3+4 = 7 ( phần )

              số học sinh nữ là 

                        42 :7 * 4 = 24 (học sinh)

               số học sinh nam là :

                       42 - 24= 18 ( học sinh)

               đáp số :

             

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Trung Nguyễn Trí Trung 5 giờ trước (13:48)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn mọi người ! ^_^

Đọc tiếp...
Bàn Bảo Bình Bàn Bảo Bình 21 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

Nếu 6 công nhân chuyển đi thì còn lại số công nhân là : 18-6=12 (công nhân)

18 công nhân gấp 12 công nhân số lần là:  18:12=3/2(lần)

Nếu 6 công nhân chuyển đi thì thời gian làm hết việc là:  48:3/2=72(giờ)

Đ/s:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang Nhã Nguyễn Thị Trang Nhã 21 giờ trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

1 công nhân làm trong số giờ là  

18*48= 864[giờ]

6 công nhân chuyển đi thì còn số công nhân là 

18-6=12 [công nhân]

12 công nhân làm trong số giờ là

864:12+72[giờ]

đ/s 72 giờ

Đọc tiếp...
 Doris  ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 23 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

    bài giải :

              chu vi của hình chữ nhật trên hay chu vi của hình vuông là :

                                                    (12+6 ) *2 = 36 (cm)

               cạnh của hình vuông là :

                                              36 :4 = 9 (cm)

                         diện tích hình chữ nhật trên là :

                                                             12*6 = 72 (cm2)

                                         diện tích hình vuông là :

                                           9*9 = 81 (cm2)

                                    ta thấy :

              diện tích hình vuông > diện tích hình chữ nhật 

                           

Đọc tiếp...
Kirito (team ASL) Kirito (team ASL) 23 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là: ( 12 + 6 ) x 2 = 36 ( cm )

Chiều dài mỗi cạnh của hình vuông là: 36 : 4 = 9 ( cm )

Diện tính hình chữ nhật là: 12 x 6 = 72 ( cm\(^2\))

Diện tích hình vuông là: 9 x 9 = 81 ( cm\(^2\))

Vì 72 < 81 nên diện tích hình vuông lớn hơn.

Đáp số : Hình chữ nhật : 72 cm\(^2\); Hình vuông : 81 cm\(^2\)

              Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật

Học tốt!!!

Đọc tiếp...
trần trọng hoàng trần trọng hoàng 22 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

                                                                         giải

                                             chu vi hình chữ nhật là :

                                                   {12+6} x2=36[cm]

                                            ta có chu vi hình vuông là 36cm

                                            cạnh hình vuông là :

                                                  36:4=9[cm]

                                         a. diện tích hình chữ nhật  là :

                                                 12x6=72[cm]

                                             diện tích hình vuông là :

                                                  9x9=81[cm]

                                         b.81>72,72<81

                                            

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 22 giờ trước (20:27)
Báo cáo sai phạm

                 Bài giải

Dãy số trên có số hạng là :

\(\left(2000-2\right)\div2+1=1000\left(\text{số hạng}\right).\)

Tổng của dãy số trên là :

\(\left(2000+2\right)\times1000\div2=1001000.\)

                                                  Đáp số : 1001000.


 

Đọc tiếp...
Trinh Song Thu Trinh Song Thu 23 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

dãy có tất cả : (2000-2):2+1=1000(số hạng)

tổng của dãy là:(2000+2)x1000:2=1001000

     ĐS/1001000

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến 23 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

Số các số hạng là:(2000-2):2+1=1000(số hạng)

Tổng dãy số là:(2000+2) nhân 1000:2=1001000

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồ Đức Cường Nguyễn Hồ Đức Cường 22 giờ trước (20:42)
Báo cáo sai phạm

5abc = 243 + abc5

(5 + 5) x abc = 243

10abc = 243

abc = 243 : 10

abc = 24,3

Mình cũng không biết đúng hay sai :)

Làm đại á XD

Học tốt!!

Đọc tiếp...
trương thùy dương trương thùy dương 23 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

trả lời đầy đủ nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoa Trâm Nguyễn Thị Hoa Trâm 23 giờ trước (19:28)
Báo cáo sai phạm

kkohỳtn555

5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoa Trâm Nguyễn Thị Hoa Trâm 23 giờ trước (19:29)
Báo cáo sai phạm

biết chết liền

Đọc tiếp...
Nghĩa Hà Nghĩa Hà Hôm qua lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

a,497x678 =336966

b,26274:58 =453

c,8820:36 =245

d,16065:45 =357

Học tốt !

Đọc tiếp...
๓เภђ ภوยץễภ ђảเ ๓เภђ ภوยץễภ ђảเ Hôm qua lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

a, 497 x 678 = 336966

b, 26274 : 58 = 453

c, 8820 : 26 = 245

d, 16065 : 45 = 357

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Anh Nguyễn Quỳnh Anh Hôm qua lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

            Bài giải 

Buổi sáng , cửa hàng bán được số ki - lô - gam gạo là :

           280 x \(\frac{2}{7}\)= 80 ( kg gạo )

Buổi sáng , cửa hàng còn lại số ki - lô - gam gạo là :

          280 - 80 = 200 ( kg gạo )

Buổi chiều , cửa hàng bán được số ki - lô - gam gạo là :

          200 x \(\frac{3}{4}\)= 150 ( kg gạo )

Buổi chiều , cửa hàng còn lại số ki - lô - gam gạo là :

          200 - 150 = 50 ( kg gạo )

                          Đáp số : 50 kg gạo

           @Nguyễn Bảo Châu chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
The Angry(Team O^er) The Angry(Team O^er) Hôm kia lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Ờ,tui nhầm.Được chưa?

Đọc tiếp...
Kiều Anh Nguyễn Kiều Anh Nguyễn Hôm kia lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

bạn the angry (teamover) ơi bạn có nhầm không vậy

Đọc tiếp...
The Angry(Team O^er) The Angry(Team O^er) Hôm kia lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

a) Thỏa mãn điều kiện a < 1

a = 0

b) Thỏa mãn điều kiện a > 5

a = 6 ; 7 ; 8 ; 9 .

Đọc tiếp...
Doãn Vĩnh Khang Doãn Vĩnh Khang Hôm kia lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

1) 155+21=176

2) 155+36=191

3) 155+211=366

Đọc tiếp...
NKN Channel NKN Channel Hôm kia lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

E xem nhé trong biểu thức có x ở đâu thì e thay giá trị x đã cho vào đấy.

vd: 155+x:4 với x=84. Ta có: 155+84:4=155+21=176.

Em áp dụng tương tự với các giá trị x={144,248,844} em cứ thay vào rồi có thể dùng máy tính để tính.

Đọc tiếp...
The Angry(Team O^er) The Angry(Team O^er) Hôm kia lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Với x = 84 

=> 155 + 84 : 4

= 155 + 21

= 176

Với x = 144

=> 155 + 144 : 4

= 155 + 36

= 191

Với x = 248

=> 155 + 248 : 4

= 155 + 62

= 217

Với x = 844

= 155 + 844 : 4

= 155 + 211

= 366

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 22 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}+\frac{5}{6}=\frac{37}{30}\)

\(4-2\frac{1}{3}=\frac{5}{3}\)

\(\frac{4}{7}+\frac{1}{4}:\frac{2}{3}=\frac{31}{42}\)

\(\frac{3}{4}\div\frac{2}{3}\times\frac{8}{9}=1\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến Hôm kia lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

2/5+5/6=37/30

4-2 1/3=5/3

4/7+1/4:2/3=4/7+3/8=53/56

3/4:2/3 nhan 8/9=9/8 nhan 8/9=1

Đọc tiếp...
The Angry(Team O^er) The Angry(Team O^er) Hôm kia lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}+\frac{5}{6}=\frac{12}{30}+\frac{25}{30}=\frac{37}{30}\)

\(4-2\frac{1}{3}=\frac{4\times3-2\times3+1}{3}=\frac{5}{3}\)

\(\frac{4}{7}+\frac{1}{4}:\frac{2}{3}=\frac{4}{7}+\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{7}+\frac{1}{6}=\frac{24}{42}+\frac{7}{42}=\frac{31}{42}\)

\(\frac{3}{4}:\frac{2}{3}\times\frac{8}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{3}{2}\times\frac{8}{9}=\frac{9}{8}\times\frac{8}{9}=1\)

Đọc tiếp...
nguyen trang linh nguyen trang linh Hôm kia lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

a, 9m 6dm =  9,6  m                                                                                                                                                                                            b, 2cm vuông 5mm vuông =  2,05 cm  vuông                                                                                                                                                     c, 5 tấn 62 kg =  5,062  tấn                                                                                                                                                                                d, 21/2 phút =  2,5 phút

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến Hôm kia lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

a)9,6m

b)2,05cm vuong

c)5,062ta

d)2,5phut

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc Trần Bảo Ngọc Hôm kia lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

9m 6dm=9,6m

2cm vuông 5mm vuông=2,05cm vuông

5 tấn 62 kg= 5062 

Đọc tiếp...
Hoàng Linh[team ASL] Hoàng Linh[team ASL] Hôm kia lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Có tất cả số số hạng là:

[122-2]:2+1=51[số số hạng]

học tốt

k cho mình nha

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 22 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

                   Bài giải

Dãy số trên có số hạng là :

\(\left(122-2\right)\div2+1=61\left(\text{số hạng}\right).\)

                                        Đáp số : 61 số hạng.

Đọc tiếp...
Nguyễn Cao Minh Quân Nguyễn Cao Minh Quân Hôm kia lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

kết quả là 61

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh Hôm qua lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

15/4 giờ = 3,5 giờ

Phân số chỉ lượng nước vòi 1 và vòi 2 cùng chảy trong 1 giờ là

1:3=1/3 bể

Phân số chỉ lượng nước vòi 2 và vòi 3 cùng chảy trong 1 giờ là

1:2,5=2/5 bể

Phân số chỉ lượng nước vòi 1 và vòi 3 cùng chảy trong 1 giờ là

1:3,5=2/7 bể

Phân số chỉ lượng nước 3 vòi cùng chảy trong 2 giờ là

1/3+2/5+2/7=71/105 bể

Phân số chỉ lượng nước 3 vòi cùng chảy trong 1 giờ là

(71/105):2=71/210 bể

Thời gian cả 3 vòi cùng chảy đầy bể là

1:71/210=210/71 giờ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: