Giúp tôi giải toán và làm văn


huynh anh phuong 24 phút trước
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là :
            466268 x 2 = 932536

Gọi số bé là abc. Theo đề ta có :
  abc + 605abc = 932536

Do abc lớn nhất phải bằng 999, tổng lớn nhất của abc + 605abc là :

 999 + 605999 = 606998

=> Sai đề

Đọc tiếp...
nguyễn minh hằng 4b123abc 8 giờ trước (9:29)
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Minh Duyên 8 giờ trước (9:27)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab với điều kiện ab  thuộc N, a khác 0:

Ta có biểu thức như sau:

ab  = 5a + 5b

​=> 10a + b = 5a + 5b

=> 5a = 4b

Vì a,b là một số có một chữ số nên a = 4; b = 5

Vậy ab  = 45

Mình cũng không chắc nhưng nếu đúng k giúp mình nha^^

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 8 giờ trước (9:12)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab          ( a,b là các chữ số tự nhiên, a khác 0)

Theo bài ra ta có 

(a + b) x 5 = ab

=> 5a + 5b =a x 10 + b

=>  5b - b = 10a  - 5a

=> 4b =  5a

=> \(\frac{b}{5}=\frac{a}{4}\)

Mà b là số tự nhiên => b chia hết cho 5

 => b bằng 0 hoặc 5

Nếu  b=0 thì 

\(\frac{0}{5}=\frac{a}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{4}=0\)

\(\Rightarrow a=0\)           ( ko thỏa mãn a khác 0)

Nếu b = 5 thì

\(\frac{5}{5}=\frac{a}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{4}=1\Rightarrow a=4\)                       ( thỏa mãn )

=> số cần tìm là 45

Vậy số cần tìm là 45

Đọc tiếp...
Xyz 8 giờ trước (9:45)
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là ab \(\left(0\le b< 10;0< a< 10\right)\); a và b là số tự nhiên

Theo bài ra  ta có : a0b = ab x 7

=> a x 100 + b = (10 x a + b) x 7

=> a x 100 + b = 70 x a + 7 x b

=> a x 100 - 70 x a = 7 x b - b

=> 30 x a = 6 x b

=> 5 x a = b 

Nếu a = 1 => b = 5 (tm)

Nếu a = 2 => b = 10 (loại)

Nếu a > 2 => b > 10 (loại)

=> a = 1 ; b = 5 

=> Số cần tìm là 15

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 8 giờ trước (9:39)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab        ( a, b là các chữ số ; a lớn hơn 0 )

Theo bài ra ta có 

   a0b = 7 ab

=> a x 100 + b = 7.  (10a + b)

=>  100a + b = 70a + 7b

=>   100a  - 70a  = 7b - b

=>    30a  = 6b

=>   a = 3b

=>   a chia hết cho 3

Mà a là chữ số => a= 3 hoặc a = 6 hoặc a =9

Nếu a = 3 thì b = 9      ( thỏa mãn a,b là các chữ số)

Nếu a = 6 thì b 18          ( ko thỏa mãn b là chữ số)

Nếu a = 9 thì b = 27      ( ko thỏa mãn b là chữ số )

=> Số có 2 chữ số cần tìm là     39

Vậy số cần tìm là 38

Học tốt

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 18 phút trước
Báo cáo sai phạm

Mẹ Xuân đưa cho cô bán hàng :

        50000 x 3 = 150000 ( đồng )

Nếu cô bán hàng tính đúng thì tổng giá tiền của 15 quyển vở và 3 cây bút là :

      150000 - 40000 = 110000 ( đồng )

Do giá 15 quyển vở chia hết cho 3, giá 3 cây bút chia hết cho 3 nên tổng giá tiền của 15 quyển vở và 3 cây bút phải chia hết cho 3. Nhưng 110000 không chia hết cho 3 nên cô bán hàng đã tính sai.

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 4 giờ trước (13:45)
Báo cáo sai phạm

Chưa biết giá cây bút và vở nha bạn!!!

Đọc tiếp...
Xyz 10 giờ trước (7:35)
Báo cáo sai phạm

a) \(15\times\frac{2121}{4343}+15\times\frac{222222}{434343}=15\times\frac{21}{43}+15\times\frac{22}{43}=15\times\left(\frac{21}{43}+\frac{22}{43}\right)=15\times1=15\)

b) \(\frac{16\times25+44\times100}{29\times96+142\times48}=\frac{25\times\left(16+44\times4\right)}{48\times\left(29\times2+142\right)}=\frac{25\times192}{48\times200}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Xyz 10 giờ trước (7:16)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{399\times45+55\times399}{1995\times1996-1991\times1995}=\frac{399\times\left(45+55\right)}{1995\times\left(1996-1991\right)}=\frac{399\times100}{1995\times5}=4\)

b) \(\frac{1996\times1995-996}{1000+1996\times1994}=\frac{1996\times\left(1994+1\right)-996}{1000+1996\times1994}=\frac{1996\times1994+1996-996}{1000+1996\times1994}\)

\(=\frac{1996\times1994+1000}{1000+1996\times1994}=1\)

c) \(\frac{637\times527-189}{526\times637+448}=\frac{637\times\left(526+1\right)-189}{526\times637+448}=\frac{637\times526+637-189}{526\times637+448}=\frac{637\times526+448}{526\times637+448}=1\)

d) \(\frac{677\times874+251}{678\times874-623}=\frac{677\times874+251}{874\times\left(677+1\right)-623}=\frac{677\times874+251}{874\times677+874-623}=\frac{677\times874+251}{874\times677+251}=1\)

Đọc tiếp...
nguyễn đức an nhật thanh 6 giờ trước (11:07)
Báo cáo sai phạm

tổng của dãy số tự nhiên là:

(99+3):3+1=35

              D/s:35

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hảo Hôm qua lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

công thức :

SSH=(số đầu - số cuối ) : khoảng cách + 1

Tổng =(số đầu + số cuối ) x SSH :2

BÀI GIẢI

SSH=(99-3):3+1

        =33

tổng=(99+3)x33:2

        =1683

happy new year

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤĞQ»❥一ɗươηɠ ηɠọ¢ мїηɦ тɦư︵✿ Hôm qua lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là ab (có gạch trên đầu)

ta có ab=6b

=>a10+b=6b

=>10a=5b

=>2a=b=>các số cần tìm là 12,24,36,48

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Hôm qua lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là \(\overline{ab}\) \(\left(a\ne0;a,b,c\le9\right)\)

Theo đề bài ta có :

\(\overline{ab}=6\times b\)

\(10\times a+b=6\times b\) (PTCTS)

\(10\times a=5\times b\) (cùng bớt cho b)

\(2\times a=b\) (Chia cả 2 vế cho 5)

Vậy các số cần tìm là : 12, 24, 36, 48

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤĞQ»❥一ɗươηɠ ηɠọ¢ мїηɦ тɦư︵✿ Hôm qua lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là abc (có gạch trên đầu nhé)

ta có

abc=13(a+b+c)

=>a100+b10+c=13a+13b+13c (1)

=>87a=3b+12c => 29a=b+4c

vì a,b,c là chữ số=>a =1 nếu a>=2 thì b,c sẽ>10

=>b+4c=29

vì 29 :4 dư 1

4c : hết cho 4

=>b chia 4 dư 1

=>b=1,5,9

nếu b=1=> số đó là 117

b=5=>là 156

b=9=> là 195

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao Hôm qua lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Đầu bài sai phải là số có 2 chữ số nếu 3 chữ số thì thần thánh cũng ko tìm ra đc .
 

Đọc tiếp...
刘梦 25 tháng 1 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

a,   15 x 2121/4343 + 15 x 222222/434343 

= 15 x ( 2121/4343 + 222222/434343 ) 

= 15 x ( 21/43 + 22/43 ) 

= 15 x 1 = 15 

Đọc tiếp...
Nghiem Tuan Minh Hôm kia lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Bạn xyz ơi đây là lớp 4 mà có phải c2 đâu ?

Đọc tiếp...
IR IRAN(Islamic Republic of Iran) 25 tháng 1 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

Lê Trần Thành Trung nhìn người khác rồi ghi kết quả mà cũng làm  

Đọc tiếp...
Lê Trần Thành Trung 25 tháng 1 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

150 bớt số đầu = 50

150/50=3

Đọc tiếp...
IR IRAN(Islamic Republic of Iran) 25 tháng 1 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là ab (a;b là số tự nhiên)

Theo bài ra ta có : 2ab2 = 36 x ab

=> 2000 + a x 100 + b x 10 + 2 = 36 x (a x 10 + b)

=> 2002 + 10 x (a x 10 + b) = 36 x (a x 10 + b)

=> 36 x (a x 10 + b) - 10 x (a x 10 + b) = 2002

=> (a x 10 + b)(36 - 10) = 2002

<=> ab x 26 = 2002

=> ab = 77

Vậy số cần tìm là 77

Đọc tiếp...
Xyz 24 tháng 1 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là ab

Theo bài ra ta có : ab + ba = 77

=> 10 x a + b + 10 x b + a = 77

=> 11 x a + 11 x b = 77

=> 11 x (a + b) = 77

=> a + b = 7

Vì ab là số tự nhiên => a ;b là số tự nhiên với a;b khác 0 

Khi đó ta có : 7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 = 4 + 3 = 5 + 2 = 6 + 1

=> Các số ab thỏa mãn là : 16 ; 34 ; 52 ; 61 ; 25 ; 43

Đọc tiếp...
Xyz 24 tháng 1 lúc 23:54
Báo cáo sai phạm

Tổng số thóc của 2 kho là : 236 x 2 = 472 (tấn)

=> Kho A có số tấn thóc là :

(472 + 84) : 2 = 278 (tấn)

Kho B có số tấn thóc là :

278 - 84 = 194 (tấn) 

              Đáp số : Kho A : 278 tấn

                            Kho B : 194 tấn

Đọc tiếp...
Trần Quốc Lợi 24 tháng 1 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số chẵn đó là ab
b∈{0,2,4,6,8}
=>8a+5b=ab
=>8a+5b=10a+b
=>2a=4b
=>a=2b
Thử từng TH của b thấy
b=0,6,8 không tm
b=2=>a=4=> số cần tìm là 42
b=4=>a=8=> số cần tìm là 84

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: