Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Thị Huyền Chi 30 phút trước (17:22)
Báo cáo sai phạm

7

30

0

12

30

thấy đúng k nhé

Đọc tiếp...
khanh cuong 22 phút trước (17:30)
Báo cáo sai phạm

5*y=35

= 35 : 5 

y = 7 

y*1=30

y = 30 : 1 

y = 30 

y*5=0

y = 0 : 5 

y = 0 

y:3=4

y = 3 x 4 

y = 12 

y:1=30

y = 30 x 1 

y = 30

4*y=0

y = 4 : 0 

y = 0 

hok tốt

Đọc tiếp...
Phan Thanh Trúc 28 phút trước (17:24)
Báo cáo sai phạm

5 x y = 35

        = 35 : 5

        =     7

y x 1 =30

         = 30 : 1

          =   30

y x 5 = 0

         = 0 : 5

         =  0

y : 3 = 4

        = 4 x 3

        =   12

y : 1 = 30

       =  30 x 1

       =    30

4 x y = 0

      y = 4 x 0

         =   0

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 48 phút trước (17:04)
Báo cáo sai phạm

\(5\times8:4\)

\(=40:4\)

\(=10\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
bui thanh thao 38 phút trước (17:14)
Báo cáo sai phạm

tra loi

10

hok tot

Đọc tiếp...
TBQT 39 phút trước (17:13)
Báo cáo sai phạm

5*8:4=5*(8:4)=5*2

                   =10

Đọc tiếp...
Gokazaru 2 giờ trước (15:26)
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi : 

320 x 2 = ?

Trả lời :

320 x 2 = 640

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 32 phút trước (17:19)
Báo cáo sai phạm

\(320\times2=640\)

học tốt

k nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Sơn 1 giờ trước (15:52)
Báo cáo sai phạm

tui chơi liên quân nè kết bạn đi ních tôi tên là Sơn cận

Đọc tiếp...
parksunyoung 3 giờ trước (14:06)
Báo cáo sai phạm

 Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên:              

Số tuổi của em mình sau 5 năm là:

                      8+5=13 (tuổi)

Số tuổi của mình sau 5 năm là:

        11+5=16 (tuổi)

Đọc tiếp...
Ninh 3 giờ trước (14:11)
Báo cáo sai phạm

C1 :  Mk năm nay 13 tuổi => 5 năm sau là 18 tuổi

Em mk năm nay 3 tuổi => 5 năm sau là 8 tuổi

=> Tổng số tuổi của mk và em mk sau 5 năm là :

18 + 8 = 26 ( tuổi )

C2 :   Mk năm nay 13 tuổi

Em mk năm nay 3 tuổi

Tổng số tuổi của hai anh em là :

13 + 3 = 16 ( tuổi )

Sau 5 năm tổng số tuổi hai anh em tăng là :

5 x 2 = 10 ( tuổi )

Sau 5 năm tổng số tuổi của hai anh em là :

16 + 10 = 26 ( tuổi )

Đọc tiếp...
Nguyet Cat 3 giờ trước (14:07)
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của bạn + 5 = Tổng số tuổi của bạn sau 5 năm

Số tuổi của em bạn + 5 = Tổng số tuổi của em bạn 5 năm 

Số tuổi anh (chị) + 5 = Tổng số tuổi của anh (chị) 5 năm 

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 5 giờ trước (12:25)
Báo cáo sai phạm

chu vi là

( 5 + 3 ) x 2 = 16 ( cm)

Diện tích là

5 x 3 = 15 ( cm2 )

                Đ/s....

hok tốt .

Đọc tiếp...
lương khánh linh 5 giờ trước (12:26)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Đổi 5m = 500 cm

Chu vi hình chữ nhật là:

\(\left(500+3\right)\cdot2=1006\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(500\cdot3=1500\left(cm^2\right)\)

Đ/s:....

~ Chúc bn học tốt ~

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 5 giờ trước (12:44)
Báo cáo sai phạm

5 m = 500 cm

chu vi hình chữ nhật là :

   ( 500 +  3 ) x 2 = 1006 ( cm )

diện tích hình chữ nhật là :

    500 x 3 = 1500 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 7 giờ trước (10:10)
Báo cáo sai phạm

a) X : 5 = 16 ( dư 3 )              b) 47 : X = 5 ( dư 2 )

X = 16 x 5 + 3                             X = ( 47 - 2 ) : 5 

X = 80 + 3                                  X = 45 : 5

X = 83                                        X = 9

Học tốt #

Đọc tiếp...
Cong chua disney 5 giờ trước (11:58)
Báo cáo sai phạm

x : 5 = 16 dư 3

x = 16 x 5 +3

x = 80 + 3

x = 83

47 : x = 5 dư 2

x = ( 47 - 2 ) : 5

x = 45 : 5

x = 9

Đọc tiếp...
quan 7 giờ trước (10:17)
Báo cáo sai phạm

ai nhận ra lỗi của câu tui thì tôi cho 5

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 8 giờ trước (09:46)
Báo cáo sai phạm

1234 - x  = 234

           x  = 1234 - 234 = 1000

125 + x = 2004

          x  = 2004 - 125 = 1879

Đọc tiếp...
Cong chua disney 8 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

1234 - x = 234 => x = 1234 - 234 => x = 1000

125 + x = 2004 => x = 2004 - 125 => x = 1879

-hok tốt =w=

Đọc tiếp...
oh hae young 8 giờ trước (09:39)
Báo cáo sai phạm

1468

1879

Đọc tiếp...
lương khánh linh 9 giờ trước (08:46)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(200-100+100\)

\(=100+100\)

\(=200\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
TAKASA 9 giờ trước (08:03)
Báo cáo sai phạm

200-100+100

=200-(100-100)

=200-0

=200

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 10 giờ trước (07:39)
Báo cáo sai phạm

\(200-100+100\)

\(=100+100\)

\(=200\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Trần Tuấn Anh 10 giờ trước (07:31)
Báo cáo sai phạm

700-200+100=600

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 8 giờ trước (09:37)
Báo cáo sai phạm

700 - 200 + 100

= 500 + 100 = 600

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 10 giờ trước (07:40)
Báo cáo sai phạm

\(700-200+100\)

\(=500+100\)

\(=600\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 22 giờ trước (19:05)
Báo cáo sai phạm

500 - 25 x 3 + 25

= 500 - 25 x 4

= 500 - 100

= 400

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 22 giờ trước (19:37)
Báo cáo sai phạm

500 - 25 x 3 + 25

= 500 - 75 + 25

= 425 + 25

= 450

Đọc tiếp...
Em Gái Mưa 22 giờ trước (19:29)
Báo cáo sai phạm

500 - 25 × 3 + 25

= 500 -  75 + 25

= 425 + 25

= 450

Hok tốt nha

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 21 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

200 - 100 + 100

= 100 + 100

= 200

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 22 giờ trước (19:06)
Báo cáo sai phạm

200 - 100 + 100

= 200 +(100 - 100)

= 200 + 0

= 200

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 22 giờ trước (19:37)
Báo cáo sai phạm

200 - 100 + 100

= 200 - ( 100 - 100 )

= 200 - 0

= 200

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh Hôm qua lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

50 x 4 = 200

36 x 4 = 144

43 x 5 = 215

89 x 3 = 267

Đọc tiếp...
LÊ TIẾN ĐẠT Hôm qua lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

50x4=200

36x4=144

43x5=215

89x3=267

bai 2

36-14=22

36+45=81

97+36=133

96-45=51

36+189=225

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

\(50\times4=200\)

\(36\times4=144\)

\(43\times5=215\)

\(89\times3=267\)

Bài 2 :

\(36-14=22\)

\(36+45=81\)

\(97+36=133\)

\(96-45=51\)

\(36+189=225\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Điệp viên 007 Hôm qua lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

\(50.30=1500\)

Đọc tiếp...
Cong chua disney 21 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

50 x 30

= 1500

=.=

Đọc tiếp...
Công chúa hoa đào 8 giờ trước (08:59)
Báo cáo sai phạm

50x30=1500

Đọc tiếp...
Cinderella Hôm qua lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

700 - 300 + 45

= 400 + 45

= 445

k và Kb nhé

Đọc tiếp...
Cong chua disney 21 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

700 - 300 + 45

= 400 + 45

= 445

Đọc tiếp...
A Blue Sky Hôm qua lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

700 - 300 + 45 = 445

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Nhật Khang Hôm qua lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

12345654321+2222244444=14567898765

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi Hôm qua lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

14567898765

đúng ko

đúng hãy cho 1 k

Đọc tiếp...
khanh cuong Hôm qua lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

12345654321+2222244444 = 14567898765

Đọc tiếp...
Lê Thị Tú Nguyên Hôm qua lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

trả lời :

Có . Vì 3 thanh niên là là ba ( bố ) của anh thanh niên ấy nên trong nhà chỉ có 2 người vừa đủ cho 2 cái ghế

Ủng hộ nha !!!!

Đọc tiếp...
Lan TARUS Hôm qua lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

3 thanh niên = Ba thanh niên = bố thanh niên

Bố thanh niên + 1 thanh niên =2 người

=> đủ ghế

Đọc tiếp...
Phạm Thùy Trang Hôm qua lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

đc chứ 

Đọc tiếp...
Wendy Marvell Hôm qua lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

159 - 59 = 100

456 -  98  = 358

256 - 198 = 158

Đọc tiếp...
Rokusuke Hôm qua lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(159-59=100\)

\(456-98=358\)

\(256-198=58\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

\(159-59=100\)

\(456-98=358\)

\(256-198=58\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Nắng Hôm qua lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

138

180

588

168

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

\(23\times6=138\)

\(30\times6=180\)

\(98\times6=588\)

\(56\times3=168\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
TAKASA Hôm qua lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

23×6=138

30×6=180

98×6=588

56×3=168

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV Hôm qua lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}.\frac{3}{4}+\frac{1}{2}.\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}-1\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(1-1\right)\)

\(=\frac{1}{2}.0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\)

\(=\frac{1}{2}\times\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}-1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\times0\)

\(=0\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Quyên Phạm Hồng Hôm qua lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

=0 ghi lộn -0 rồi :((

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: