Giúp tôi giải toán và làm văn


Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 24 tháng 1 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

\(184250:\left(X\times134\right)=125\)

\(\Rightarrow X\times134=184250:125\)

\(\Rightarrow X\times134=1474\)

\(\Rightarrow X=1474:134\)

\(\Rightarrow X=11\)

Vậy \(X=11\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
゚°☆Žυƙα☆° ゚ 23 tháng 1 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

vì 4 con cún có 16 cái chân => 1 con cún có 4 cái chân( ko có con nào bị dị tật nhé

   14567 con cún có số chân là:

                4*14567=58268(cái chân);

                           Đáp số: 58268 cái chân

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 23 tháng 1 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

            giải

1 con cún có số chân là:

     16:4=4 (chân)

14567 con cún có số chân là:

     14567 x 4= 58268 ( chân)

            đáp số : 58268 chân

Đọc tiếp...
huyen 23 tháng 1 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

58 268 chân

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 23 tháng 1 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là:36+9=45(tuổi)

Tuổi Lan bằng số phần tuổi mẹ là:9:45=1/5(tuổi mẹ)

             Đ/s:1/5 tuổi mẹ

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 23 tháng 1 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Tuổi của mẹ là: 

\(36+9=45\)( tuổi )

Năm nay Lan bằng số phần tuổi mẹ là: 

\(9:45=\frac{9}{45}=\frac{1}{5}\)( phần )

Đáp số: \(\frac{1}{5}\)phần 

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Nguyen Quoc Bao 23 tháng 1 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

lan bằng 1/4 tuổi mẹ

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 22 tháng 1 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Cần số ô tô là:39:5=7(xe) dư 4 người

Vì dư 4 người nên cho thành 1 xe nữa

Vậy số xe cần là:5+1=6(xe)

                Đ/s:6 xe

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 22 tháng 1 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Bạn "Murad đồ thần đao" là cũng gần đúng rồi, để tôi k bản.

Sửa lại một tí:

Vậy số xe cần là: 7 + 1 = 8 (xe)

      Đáp số: 8 xe

Đọc tiếp...
Ruby Hana 23 tháng 1 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Vì chữ số đó  có 4 chữ số

ta gọi số cần tìm là abcd

1/2=gấp 2 lần

vậy chữ số hàng chục là 2

đơn vị=1

trăm=4

nghìn=8

kết quả=8 421 nhé

Đọc tiếp...
♨❤♨ グエン ❣ サオ ♉ チー♚ 22 tháng 1 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 8 421

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 22 tháng 1 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng nghìn phải là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số .

Số đó là:8421

Đọc tiếp...
❄️Yumina♫ 22 tháng 1 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Trl

A . 9876

B. 9872

C .1799

Học tốt

Đọc tiếp...
♨❤♨ グエン ❣ サオ ♉ チー♚ 22 tháng 1 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

A. 9876

B.9872

C.1799

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 20 tháng 1 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

A Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau  là..9876....

B  Số lớn nhất có bốn chữ số có tổng các chữ số bằng 26 là ...9872....

C  Số bé nhất có bốn chữ số có tổng các chữ số bằng 26 là ..1799......

học tốt

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 20 tháng 1 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Số lẻ bé nhất có 4 chữ số là:1023

Số lớn nhất có 3 chữ số là:999

Tổng của chúng là:1023+999=2022

             Đ/s:2022

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 22 tháng 1 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Ta có : số lẻ bé nhất có bốn chữ số là 1001 ; số lớn nhất có ba chữ số là 999

=> Tổng của số lẻ bé nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là

          1001+999=2000

Vậy tổng của số lẻ bé nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là 2000

Học tốt

Đọc tiếp...
肖战 20 tháng 1 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số : 1001

Số lớn nhất có 3 chữ số : 999 

Tổng của 2 số : 1001 + 999 = 2000 

Đ/s : 2000 

Đọc tiếp...
Phạm Công Thành 20 tháng 1 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Mr.Tết ( тєαм тαм ɢιᢠqυỷ ) 20 tháng 1 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Khi lấy ra với cùng một số lít dầu thì thùng thứ nhất vẫn hơn thùng thứ hai là:

\(160-115=45\left(l\right)\)

Số lít dầu còn lại ở thùng thứ hai là: 

\(45:\left(4-1\right)=15\left(l\right)\)

Số lít dầu lấy ra ở thùng thứ hai là:

\(115-15=100\left(l\right)\)

Số lít dầu lấy ra ở thùng thứ hai cũng chính là số lít dầu lấy ra ở thùng thứ nhất.

Vậy mỗi thùng đều lấy ra 100 lít dầu

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 20 tháng 1 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

         Giải:

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Số l dầu còn lại ở thùng 1: | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

số l dầu còn lại ở thùng 2:  | - - - - |

Lấy ra cùng một số lít dầu thì thùng thứ nhất vẫn hơn thùng 2:

     \(160-115=45\left(l\right)\)

Số lít dầu còn lại ở thùng 2 là:

     \(45:\left(4-1\right)=15\left(l\right)\)

Số l dầu lấy ra ở thùng thứ 2 hay số lít dầu lấy ra ở thùng 1 là:

     \(115-15=100\left(l\right)\)

Đáp số: \(100l\)

     

Đọc tiếp...
Trần Lê Vân Anh 4 tháng 5 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm
The War Of UnderWorld 19 tháng 1 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ta có các chữ số đó là: 

1357; 2468; 3579. 

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa(team best toán học) 19 tháng 1 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

+)Gọi số cần tìm là:abcd

+)Theo bài ta có:d=c+2;c=b+2;b=a+2

=>a<c<c<d( cách nhau 2 đơn vị)

Mà abcd sếp theo thứ tự tăng dần nên ta có 2 số abcd là:1357;2468

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Bảo Thy 19 tháng 1 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

số đó là:2468 nhé bạn!

Học tốt!

Đọc tiếp...
♨❤♨ グエン ❣ サオ ♉ チー♚ 18 tháng 1 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

100 + 100 : 10 x 20 + 70 = 470

100 x 100 + 200 = 10 200

1111 + 1111 + 1111 + 1111+ 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 = 11 110

1111 x 10 = 11 110

Đọc tiếp...
phamthuylinh 20 tháng 1 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

100+100:10*20+70=370

100*100+200=10200

1111*10=11110

Đọc tiếp...
tran pham bao thy 18 tháng 1 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Câu 1:100 + 100 :10 x 20 + 70=100+10x20+70=100+200+70=370

Câu 2:100 x 100+200=10 000+200=10 200

Câu 3:1111+1111+1111+1111+1111+1111+1111+1111+1111+1111=1111x10=11 110

Câu 4:1111x10=11 110

Đọc tiếp...
♨❤♨ グエン ❣ サオ ♉ チー♚ 19 tháng 1 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Số cái chân của 156 con mèo là :

       156 x 8 = 1248 ( cái )

Đáp số : 1248 cái chân

Đọc tiếp...
OoNguyễn Thị Ngọc AnhoO~Great Team~ 18 tháng 1 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

mk nè!Lấy nick lớp mấy vậy bạn ahihi?

Đọc tiếp...
bestnoobahihi 18 tháng 1 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

mình cần nick ioe

Đọc tiếp...
♨❤♨ グエン ❣ サオ ♉ チー♚ 18 tháng 1 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Số cái chân của 972 con bò là:

     972 x 4 = 3 888 ( cái )

 Đáp số : 3 888 cái chân

Đọc tiếp...
Nguyen Quoc Bao 23 tháng 1 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

972 con bò có số cái chân là:

         972 x 4 = 3748 ( chân)

                   đáp số:3748 chân.

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc ánh 19 tháng 1 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

3888 cái chân

Đọc tiếp...
anh đạo hưng 17 tháng 1 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

1/7 số cam bán buổi sáng là:

                               98:7 = 14 ( quả)

số cam bán buổi chiều là:

                                14 . 9 = 126 (quả )

   cả 2 buổi bán đc số cam là:

                                 126 + 98 = 324 ( quả)

                                                  Đ/S: ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 5 tháng 1 2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

( 28 + 16 ) x 2 = 88 ( m )

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật hơn chu vi mảnh đất hình vuông là :

88 - 76 = 12 ( m )

Đáp số : 12 m

Đọc tiếp...
Phạm Thị Tường Vy 5 tháng 1 2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

chu vi mảnh đất hình chữ nhật:

      ( 28 + 16 ) x 2 = 88 (m)

chu vi mảnh đất hình chữ nhật lớn hơn chu vi mảnh đất hình vuông:

   88 - 76 = 12 (m)
         Đáp số: 12 m

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 7 tháng 1 2018 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(28 + 16 ) x 2 = 88 ( m )

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật hơn chu vi mảnh đất hình vuông là :

88 - 76 = 12 ( m )

Đáp số : 12 m

Đọc tiếp...
Lê Minh Sơn 17 tháng 1 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Khi chưa tính cổng vào thì dào dài số mét là:

26*4=104( cm)

Khi rào từ cổng vào thì phải rào:

104-3=101(cm)

nhớ cho mik k nha

Đọc tiếp...
minamoto shizuka 1 tháng 8 2016 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

mình làm nhầm nha :

vào lúc 8 giờ : gặp nhau 8 giờ 43 phút

vào lúc 9 giờ : gặp nhau 9 giờ 48 phút 

vào lúc 10 giờ : gặp nhau 10 giờ 54 phút

vào lúc 11 giờ thì 2 kim đồng hồ ko gặp nhau nên vào lúc 11 giờ ko có

vào lúc 12 giờ : gặp nhau 12 giờ 00 phút 

vào lúc 1 giờ : gặp nhau 1 giờ 5 phút

vào lúc 2 giờ : gặp nhau 2 giờ 10 phút

vào lúc 3 giờ : gặp nhau 3 giờ 16 phút

vào lúc 4 giờ : gặp nhau 4 giờ 21 phút

vào lúc 5 giờ : gặp nhau 5 giờ 27 phút

nếu tính 5 giờ thì gặp nhau 9 lần,còn bỏ lần cuối cùng sẽ gặp nhau  8 lần

chúc bạn học vui vẻ nha  nguyen thi lan huong !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh 3 tháng 1 2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Tính chính xác từng lần để kiểm nghiệm 

Hai kim gặp nhau 
Vào lúc 8 giờ : 8 giờ 43 phút 38 giây 
Vào lúc 9 giờ : 9 giờ 49 phút 5 giây 
Vào lúc 10 giờ : 10 giờ 54 phút 32 giây 
Vào lúc 11 giờ ở đây hai kim không hề gặp nhau nếu xét trong khoảng từ 11giờ 0 phút đến 11giờ 59 phút (kể cả 11 giờ 55 phút cũng là vô lý) nếu nhìn kỹ sẽ thấy 
Vào lúc 12 giờ : gặp nhau tại vị trí 12 giờ đúng 
Vào lúc 1 giờ : 1 giờ 5 phút 27 giây 
Vào lúc 2 giờ: 2 giờ 10 phút 54 giây 
Vào lúc 3 giờ: 3 giờ 16 phút 21 giây 
Vào lúc 4 giờ: 4 giờ 21 phút 49 giây 
Vào lúc 5 giờ: 5 giờ 27 phút 16 giây 

Nếu đếm cả lần cuối (5 giờ đó) thì Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 2 kim giờ phút gặp nhau 9 lần 
Bỏ lần cuối đi thì Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 2 kim giờ phút gặp nhau 8 lần 

k tớ nha

Đọc tiếp...
minamoto shizuka 1 tháng 8 2016 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì kim giờ và kim phút gặp nhau 10 lần

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: