Giúp tôi giải toán


Cấn Minh Hiếu 12 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là \(\overline{ab}\)(a>b), có:

a+b(hay b+a)=12

b-a=6

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}\text{​b=(12+6):2=9}\\a=12-9=3\end{cases}}\)

Vậy a=3, b=9

Nguyễn Thiên Hòa 13 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Tieu thu đang yêu 16 giờ trước (16:55)
Báo cáo sai phạm

doteamon

nguyen manh cuong 22 giờ trước (11:40)
Báo cáo sai phạm

doremon

Thiên Thần Công Chúa 22 giờ trước (11:24)
Báo cáo sai phạm

Mèo máy Doraemon

Nguyễn Thị Hằng Hôm qua lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

Nếu có 1 bi vàng thì số bi xanh là

1x5=5 viên

số bi đỏ là

15-(1+5)=9 viên (vì 9>5 loại)

Nếu có 2 bi vàng thì số bi xanh là

2x5=10 viên

số bi đỏ là

15-(2+10)=3 viên ( nhận )

nếu có 3 bi vàng thì số bi xanh là 

3x5=15 viên (loại)

đáp số: 2 vàng, 10 xanh, 3 đỏ

Phan Ninh Hôm qua lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

1178-1111+1=68 số       

lê văn hải Hôm qua lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

các số thích hợp điền vào chỗ chấm là

         1112;1113;....;1177

TACHIBANA AYA 19/09 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 75   Vì 7 + 5 = 12 và 7 - 5 =2

Nguyễn Thị Hồng Quyên 19/09 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

số đó là 75

Vương Nguyễn 19/09 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

số hàng chục là:

(12+2):2=7

Số hàng dơn vụ là:

7-2=5

Vậy số đó là:75

Goda Takeshi 18/09 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

2 bạn ạ!

Bye!

Lê Nguyễn Bảo Minh 22 giờ trước (11:04)
Báo cáo sai phạm

2  nhé

quá dễ

how aer you 22 giờ trước (11:00)
Báo cáo sai phạm

1cong1=2hoac3

Despacito 18/09 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

12 tấn 3 kg = 12 003 kilogam

minh 18/09 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

1203 kg

Lê Nguyễn Bảo Minh 22 giờ trước (11:05)
Báo cáo sai phạm

                              dễ thui

                  12 tấn 3 kg=12003 kg

Nguyễn Ngọc Thanh Qúy 19/09 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 102

số lớn nhất có hai chữ số là 99

tổng của hai số là 102+99 =201

Nguyễn Việt Hoàng CTV 18/09 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất cí 3 chữ số khác nhau là 102

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

=> Tổng của 102 và 99 là:

102 + 99 = 201

Đáp số: 201

Trần Hoàng Việt 18/09 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất cí 3 chữ số khác nhau là 102

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

=> Tổng của 102 và 99 là:

102 + 99 = 201

Đáp số: 201

Ngọc Trân 18/09 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

7x8x7x9x3x4=42336

Ngo Tung Lam 18/09 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

 7 x 8 x 7 x 9 x 3 x 4

= 56 x 7 x 9 x 3 x 4

= 392 x 9 x 3 x 4

= 3528 x 3 x 4

= 10584 x 4

= 42336

Lê Tiến Đạt 18/09 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

42336 NHA

Ngo Tung Lam 18/09 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

 10000 + 2000

= 1000 x 10 + 1000 x 2

= 1000 x ( 10 + 2 )

= 12000

Nguyễn Nữ Diệu Hiền 18/09 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

\(10000 + 2000 = 12000\)

Tieu thu đang yêu 16 giờ trước (16:59)
Báo cáo sai phạm

10000 + 20000 = 30000 

k mình nha

de thi huBài 1 tìm cặp bằng nhau

 

 

 

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 3 x 5 =…

Câu 2: Tính: 4 x 7 =…

Câu 3: Tính: 24 : 3 =…

 

 

Câu 4: Tính: 5 x 3 + 5 = …

Câu 5: Tính: 30 : 3 – 4 =…

Câu 6: Tích của 4 và 2 là:….

Câu 7: Tìm x, biết x : 5 = 4.

Câu 8: Tìm X, biết 4 x X = 32

Câu 9: Điền dấu thích hợp: 4 x 9…. 8 x 4

Câu 10: Điền dấu thích hợp: 24 : 4 …. 28 : 4

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 2 x 9 =…

a) 18;                  b) 16;                           c) 11;                 d) 14

Câu 2: Tính: 5 x 6 =…

a) 25;                  b) 24;                      c) 11;                      d) 30

 

Câu 3: Tính: 12 : 3 =…

a) 15;                     b) 3;                      c) 4;                        d) 9

Câu 4: Tính: 24 : 4 =….

a) 28;                 b) 20;                      c) 5;                          d) 6

Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 =….

a) 5;                      b) 10;                     c) 7;                          d) 3

Câu 6: Tính: 3m x 7 =….

a) 21m;              b) 20;                      c) 10m;                      d) 21

Câu 7: Tính: 36kg : 4 =…

a) 9km;               b) 8kg;                      c) 9kg;                    d) 8km

Câu 8: Tìm X, biết: 2 x X = 7 x 2. Vậy X =….

a) 2;                    b) 5;                          c) 14;                       d) 7

Câu 9: Tìm X, biết X x 3 + X x 2 = 30. Vậy X =…

a) 6;                    b) 5;                          c) 10;                        d) 20

Câu 10: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x =…

a) 15;                  b) 20;                          c) 4;                         d) 5

 

 

Chú thích : Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Ngo Tung Lam 18/09 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau (1) = (7); (2) = (10); (3) = (15); (4) = (18); (5) = (16); (6) = (19); (8) = (13); (9) = (17); (11) = (12); (14) = (20) Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 15

Câu 2: 28

Câu 3: 8

Câu 4: 20

Câu 5: 6

Câu 6: 8

Câu 7: 20

Câu 8: 8

Câu 9: >

Câu 10: <

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a

Câu 2: d

Câu 3: c

Câu 4: d

Câu 5: b

Câu 6: a

Câu 7: c

Câu 8: d

Câu 9: a

Câu 10: b 

Nguyễn Việt Hoàng CTV 18/09 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

1) 

0x3=0:52x5+60=15:3+652x6=7+52x6+69=5x7+46
2x9=6x33x5=167-1523x7+69=4x8+583x8=52-28
3x9-25=28:4-54x2=8x14x7=7x416:4=20:5
20:2=50:5213+45=245+135=25:56=24:4
9=27:332=4x835=5x745=5x9
56=50+6130=135-5145=140+5

500=567-67

Tieu thu đang yêu 16 giờ trước (17:01)
Báo cáo sai phạm

tôi giống nguoiwd=f đầu tiên

Ngo Tung Lam 18/09 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

 20 + 30 

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10

= 10 x 5

= 50

Tieu thu đang yêu 16 giờ trước (17:02)
Báo cáo sai phạm

 20 + 30 

=10 + 10 + 10 + 10 + 10

= 10 nhân 5 

= 50

Oops Killer 19/09 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

20 + 30 = 50

I am your faith 18/09 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

= 600 nhé

Ai tck mk mk tck lại !

Despacito 18/09 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

\(=600\)

Cô nàng Thiên Yết 18/09 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

300 + 300

= 300 x 2

=   600

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: