Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Trọng Phú 3 giờ trước (14:55)
Báo cáo sai phạm

3+22+33=?

Trả lời

 3+22+33

=25+33

=58

Hok tốt

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 3 giờ trước (14:57)
Báo cáo sai phạm

3 + 22 + 33 = ?

= 25 + 33

= 58

~hok tốt~

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Dương 2 giờ trước (15:18)
Báo cáo sai phạm

ok mình viết nhầm

Đọc tiếp...
ho thi anh thu 22 giờ trước (19:48)
Báo cáo sai phạm

124+342=466

453+532=985

674+635=1309 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nữ Diệu Hiền 22 giờ trước (19:37)
Báo cáo sai phạm

124 + 342 = 466

453 + 532 = 985

674 + 635 = 1309

Tk cho mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Ngân 21 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

124 + 342 = 466

453 + 532 = 985

674 + 635 = 1309

Đọc tiếp...
Kaden Arabic 23 giờ trước (19:14)
Báo cáo sai phạm

= 466

= 985

= 1309

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 22 giờ trước (19:17)
Báo cáo sai phạm

124 + 342 = 466

453 + 532 = 985

674 + 635 = 1309

Đọc tiếp...
Minh Chương 22 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

124+342= 466

453+532= 985

674+635 = 1309

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Thịnh Hôm qua lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

1+9-2x0-1x2x2x08x7x6x6x9x0x5x4x3x1x0

= 1+9

= 10

Đọc tiếp...
Minh Chương Hôm qua lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

1+9-2×0-1×2×2×08×7×6×6×9×0×5×4×3×1×0 = 0 nhé ^^!

Đọc tiếp...
My little heart Hôm qua lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

1+9-2×0-1×2×2×08×7×6×6×9×0×5×4×3×1×0

= 10 - 0 - 0

= 10

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 22/06 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

435 x 567 = 246645

2456 x 4 = 9824

6564 x 66 = 433224

~ Chúc bạn hok tốt ~

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 22/06 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

435 x 567 = 246645

2456 x 4 = 9824

6564 x 66 = 433224

Đọc tiếp...
TAKASA 22/06 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

435×567=246645

2456×4=9824

6564×66=433224

ủng hộ nha, chúc bạn học tốt 

Đọc tiếp...
Trương Lan Anh 22/06 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

1548 x 458 = 848304

1482 x 147 = 217854

475 x 478 = 227050

168 x 658 = 110544

^-^ hok tốt nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 22/06 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1548 x 458 = 708984

1482 x 147 = 217854

475 x 478 = 228050

168 x 658 = 110544

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 22/06 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

1548 x 458=708984

1482 x 147=217854

475 x 478 =227050

168 x 658 = 110544

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 21/06 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

43534 + 23143 = 66677

423 + 112 = 535

4545 + 213 = 4758

356465 + 123 = 356588

12342 + 64 = 12406

hok tốt !!!

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 21/06 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

43534+23143=66686

423+112=535

4545+213=4758

356465+123=356579

12342+64=12406

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Ngân 21/06 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

43534 + 23143 = 66677

423 + 112 = 535

4545 + 213 = 4758

356465 + 123 = 356588

12342 + 64 = 12406

k mình nha

Đọc tiếp...
Phạm Phương Thảo 21/06 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

=362880 nha

chúc bạn học tốt nha!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 21/06 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

362880

ủng hộ mk nha:))

hok tốt

Đọc tiếp...
bye Hôm qua lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

1 x 2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

= 362880

Đọc tiếp...
Dont look at me 21/06 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

3533434334+4556=

Trả lời:

\(3533434334+4556=3533438890.\)

Đọc tiếp...
khanh cuong 21/06 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

3533438890

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 21/06 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

trả lời :

3533438890

^ ^ study well

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 21/06 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

2 + x = 4

x = 4 - 2

x = 2

@#@

~hok tốt~

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 21/06 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

2 + x = 4

      x  = 4 - 2

      x  =     2

Đọc tiếp...
dương nguyễn quỳnh anh 21/06 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

x=2 

~hok tốt nha!~

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 21/06 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

36 + 25 = 61

^ ^

study well

Đọc tiếp...
My little heart Hôm qua lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

36 + 25 

= 61

Chúc các bạn học tốt 

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 21/06 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

trả lời

36 + 25

=61

hok tốt .

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 21/06 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

\(A=78,99\%.24+10\%.25+11,01\%.26=24,3202\approx24\%.25Mg=10\%\)

Nếu có 50 nguyên tử 25Mg thì tổng số nguyên tử là: \(\frac{50}{10\%}=500\)

Số nguyên tử là: \(24Mg=500.78,99\%\approx395\)

Số nguyên tử là: \(26Mg=500.11,01\%\approx55\)

Đọc tiếp...
dương nguyễn quỳnh anh 20/06 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Trả lời:529200

~k cho mk nha!~

~hok tốt nhé~

Đọc tiếp...
My little heart Hôm qua lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

2*2*4*7*5*5*9*3*1*7 = 529200

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Lý Nguyễn Bảo Khanh 20/06 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm
Lan TARUS 20/06 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

 ĐÁP ÁN LÀ : ( , )dấu phảy

4 < 4,5 < 5 

ỦNG hộ tui nhé

 ~ HOK TỐT~

Đọc tiếp...
Băng Do 20/06 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

đáp án:4,5

kết bạn luôn nha 

Đọc tiếp...
thu hien 20/06 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

4,5 nha bạn

Đọc tiếp...
kudo shinichi 20/06 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

13+4=????

Đáp án:

13+4

=17

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Phan Tú Linh 20/06 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

13+4=17

~Hok tốt nhé~

KB nha! ^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Ánh 21/06 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

13 + 4

= 17

Hok tốt ! ^_^

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 19/06 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

x + 2587 = 7531

=> x       = 7531 - 2587 = 4944

x + 154 = 458

=> x      = 458 - 154 = 304

x - 145 = 182 

=> x       = 182 + 145 = 327

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 19/06 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

x + 2587 = 7531

x              =  7531 - 2587

x              =        4944

x + 154 = 458

x           =  458 - 154 

x            =      304

x - 145 = 182

x           = 182 + 145

x           =      327

Đọc tiếp...
Trịnh Thúy Hằng 20/06 lúc 00:06
Báo cáo sai phạm

trả lời:

x + 2587= 7531

           x= 7531 - 2587

           x= 4944

x + 154 = 458

          x= 458 - 154

          x= 304

x - 145 = 182

         x= 182 + 154

         x=327

học tốt!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Đặng Thảo Vy 20/06 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

1 Vì ông ta trọc

2 Vì say nên đã lấy tiền của bác tài xế

3. Cầu vồng

Đọc tiếp...
lương hiếu 19/06 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

1.         Vì ông mặc áo mưa 

2          đó là mấy ông say sỉn mún ăn quỵt tiền xe

3.         Cầu vồng 

👻

Đọc tiếp...
Pham Duc Thanh Hôm qua lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

1. VÌ ông ta có đội nón

2. Vì họ là tài xế

3. Cầu vồng

4. NGười da trắng

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 19/06 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

a ) 533

b ) 150

hok tốt

==.==

Đọc tiếp...
Võ Công Hoàng Đạt 19/06 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

a.533

b.250

Đọc tiếp...
người yêu của we are one 20/06 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

a,533

b,250

bn Diệp anh tú trả lời sai r nhá

kkk !!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: