Giúp tôi giải toán và làm văn


Đoàn Thu Trang 9 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

16+6=22

6+8+12345=12359

1+2+3+4=10

Đọc tiếp...
khaclong 9 giờ trước (19:36)
Báo cáo sai phạm

16 + 6 = 22

6+ 8 + 12345= 12359

1+2+4+3 = 10

k mình nha !

Đọc tiếp...
Vũ Thị Phương Anh 9 giờ trước (19:35)
Báo cáo sai phạm

16 + 6 = 22

6 + 8 +12345 = 12359

1 + 2 + 4 + 3 =10

kich nha

Đọc tiếp...
Haibara Ai 17 giờ trước (11:42)
Báo cáo sai phạm

Mẹ của Nga hái được số ki-lô-gam chè là :

         6 : 1/5 = 30 ( kg )

             Đáp số : 30 kg chè.

tk nha

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 13 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

Mẹ Nga hái được là :

   6 : 1 x 5 = 30 ( kg )

          Đ/s : 30 kg 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 9 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

Mẹ Nga hái được số kg chè là :

   6 : 1/5 = 30 ( kg )

             Đ/S :.................... 

Đọc tiếp...
nguyen thai hoc 10 giờ trước (19:28)
Báo cáo sai phạm

có chứ sao
 

Đọc tiếp...
chautrangiabao 19 giờ trước (09:49)
Báo cáo sai phạm

chơi nhưng bỏ rồi

Đọc tiếp...
Kiều Minh Công 20 giờ trước (09:34)
Báo cáo sai phạm

có mk

k nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Hân Hôm qua lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

1.2.3.4.5.6.7.8.9.0=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Hào Thiên 8 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

tao lam nhanh nhat ma ki vay khong biet xem a

Đọc tiếp...
Đoàn Thu Trang 9 giờ trước (20:29)
Báo cáo sai phạm

1.2.3.4.5.6.7.8.9.0=0

Dù một tích nhân với 0 cũng bằng 0 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức Hôm qua lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

1200 + 1 = 1201

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 13 giờ trước (15:37)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

 1200 + 1 = 1201

  Đ/s : 1201

Đọc tiếp...
Đoàn Thu Trang 9 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

1200+1=1201

Đọc tiếp...
Momozono Nanami Hôm qua lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

1+4+7+10+13+16+19=(1+19)+(4+16)+(7+13)+10=20.3+10=70

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết Hôm qua lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19

= ( 1 + 19 ) + ( 4 + 16 ) + ( 7 + 13 ) + 10

= 20 + 20 + 20 + 10

= 20 x 3 + 10

= 60 + 10

= 70 

Đọc tiếp...
Tô Phương Linh 19 giờ trước (10:16)
Báo cáo sai phạm

1+4+7+10+13+16+19

=(1+19)+(4+16)+(7+13)+10

=20+20+20+10

=70

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy Hôm qua lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

       Đổi 4 chục = 40 

 Mẹ bán được số quả trứng là :

       40 - 15 = 25 ( quả )

                  Đ/S : 25 quả trứng

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết Hôm qua lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Đổi : 4 chục = 40 

Mẹ bán được số quả trứng là :

   40 - 15 = 25 ( quả )

      Đ/s : 25 quả trứng

Đọc tiếp...
Tô Phương Linh 19 giờ trước (10:16)
Báo cáo sai phạm

40-15=25

Đọc tiếp...
le thi mai phuong Hôm qua lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

nguyễn thị phương thùy làm đúng rùi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thùy Hôm qua lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Số nhỏ nhất có ba chữ số là:100

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là:11

100-x=11

      x=100-11

      x=89

Vậy số phải tìm là 89

Đọc tiếp...
0o0_kienlun_0o0 14/12 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

khi chưa kéo thì đt ab ngắn hơn đt cd số cm là:15+25=30(cm)

doi 30cm=3dm

vậy khi chưa kéo dài thì đt ab ngắn hơn đt cd 3dm

Đọc tiếp...
0o0_kienlun_0o0 Hôm qua lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

nham 40cm=4dm chứ ko phải 30cm=3dm.sorry

Đọc tiếp...
Trương Thị Huỳnh Thủy 14/12 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Độ dài đoạn thẳng AB khi chưa kéo ra là

25+15=40(cm)

đổi 40cm =4 dm

ĐS:4dm
 

Đọc tiếp...
__nguyên__ 14/12 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

số gạo tẻ bán được là:

 235\(\times\)4=950(kg)

đ/s...

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 11 giờ trước (17:45)
Báo cáo sai phạm

Số gạo tẻ bán được là :
   235 x 4 = 950 ( kg )

           Đ/s : 950 kg gạo

Đọc tiếp...
Trương Thị Huỳnh Thủy 14/12 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Giải

Số gạo tẻ bán được là:

235 x 4 =950(Kg)

Đáp số:950kg

Đọc tiếp...
Lucy Hôm qua lúc 07:02
Báo cáo sai phạm

10 : 10 x 2 + 3

= 1 x 2 + 3

= 2 + 3

= 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 14/12 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

   10 : 10 x 2 + 3

=     1     x 2 + 3

=          2      + 3

=               5

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 14/12 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

10:10x2+3=5

Đáp số:5

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 14/12 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

1.2.3.4.5.6.7.8.9.0= 0

Học giỏi !

:D

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 14/12 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

 sfsdf

Trả lời7

 

Đánh dấu

1.2.3.4.5.6.7.8.9.0=0

kết

quả

đúng 100%

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên 14/12 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

1.2.3.4.5.6.7.8.9.0

= 0

dễ

ko sai đc

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Thư 14/12 lúc 07:11
Báo cáo sai phạm

3x-1=23.4

=> 3x-1=32

=> 3x=32+1

=> 3x=33

=> x=33:3

=> x=11

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 14/12 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

3x - 1 = 2\(^3\). 4 

3x - 1 = 8 . 4

3x - 1 = 32

3x = 32 + 1

3x = 33

x = 33 : 3

x = 11

Đọc tiếp...
Trương Thị Huỳnh Thủy 14/12 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

3x-1=23 .4

3x-1=8.4=32

3x=32+1=33

x=33:3

x=11

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 13/12 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

194-(3*x-9*17)=30-24/3

194-(3*x-9*17)=22

3*x-9*17=194-22

3*x-9*17=171

3*x=171+9*17

3*x=171+153

3*x=324

x=324/3

x=108

Vậy x=108

Đọc tiếp...
Vũ Thị Yến Nhi 13/12 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

bài làm có vẻ dễ hơn trước rồi không khó nửa

Đọc tiếp...
Hà Thị Hương Trà 13/12 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

hai số có hiệu là 37 nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 9 đơn vị. hỏi hiệu mới là bao nhiêu

Đọc tiếp...
Vũ Hoàng Minh 13/12 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

cậu gặp được notch chưa

Đọc tiếp...
Trương Thị Huỳnh Thủy 13/12 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

    giải

số lít dầu còn lại là:

100-58=42(lít)

Đáp số:42 lít dầu

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 14/12 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

còn lại số lít dầu là :

 100 - 58 = 42 (lít )

     Đ/s : 42 lít 

Đọc tiếp...
nguoibian 13/12 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

còn số lít là:

100-58=42(l)

đ/s...

Đọc tiếp...
Devil 13/12 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

mk thích vì mình muốn có nhiều chocolate

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hải Yến 13/12 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm
Lucy Hôm qua lúc 07:06
Báo cáo sai phạm

Mình cũng có lúc thích ngày Valentine vì đôi khi mình được một số đứa bạn tặng quà , nhiều khi mình không thích ngày Valentine vì có những lúc tâm trạng của mình không được tốt hoặc là hôm đó mình đang buồn vì một chuyện gì đó .

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: