Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 2


Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 7 giờ trước (11:02)
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=20

Đọc tiếp...
£αΠα Sαπi £αΠα Sαπi 10 giờ trước (8:12)
Báo cáo sai phạm

\(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1\)\(+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=20\)

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 20 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=20

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 7 giờ trước (11:11)
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9+9+8+7+6+5+4+3+2+1=?

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 7 giờ trước (11:09)
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 7 giờ trước (11:05)
Báo cáo sai phạm

500-100=400

400-200=200

800+800=1600

Đọc tiếp...
karakumi masami karakumi masami 9 giờ trước (9:37)
Báo cáo sai phạm

=9 chứ

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 20 giờ trước (22:15)
Báo cáo sai phạm

8+1+8=17

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 20 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

8+1+8=17

Đọc tiếp...
 Doris  ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 20 tháng 9 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

 bài làm :

             số lớn nhất có 3 chữ số là : 999

             số bé nhất có 3 chữ số là : 100

             hiệu của 2 số trên là :

            999- 100= 899 

                  đáp số : 899

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 20 tháng 9 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999 

Số bé nhất có 3 chữ số là 100 

Hiệu 2 số là 

999 - 100 = 899 

Đọc tiếp...
karakumi masami karakumi masami 9 giờ trước (9:41)
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có 3 chữ số là 999

số bé nhất có 3 chữ  số là 100

hiệu của 2 số:

 999 - 100 = 899

Đọc tiếp...
DO TRAN THANH TAM DO TRAN THANH TAM 20 tháng 9 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

                                                               Giải

                                 Số con hạt giấy Linh có là:

                                       30 + ( 6+3 ) - 9 = 30 ( con )

                                            Đáp số:30 con hạt giấy.

Đọc tiếp...
Phạm Đức Mạnh Phạm Đức Mạnh 20 tháng 9 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

LINH có số con hạt giấy là    30+6+9+3= 48

Đọc tiếp...
nguyen dai nguyen dai 20 tháng 9 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Thì cũng 30 con

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 7 giờ trước (11:22)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số cái kẹo có là

36-6=30(cái)

Đáp số:30 cái kẹo

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Đạt Phạm Hoàng Đạt 23 tháng 9 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm
nguyen dai nguyen dai 20 tháng 9 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm
ɕℜℰɣ ♫ ɕℜℰɣ ♫ 18 tháng 9 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Cũng không có gì để nói đâu:D

Đọc tiếp...
Phạm Bùi Hoàng Linh Phạm Bùi Hoàng Linh 18 tháng 9 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

@Tạ Đức Hoàng Anh

Có vẻ là thế

Đọc tiếp...
Tạ Đức Hoàng Anh Tạ Đức Hoàng Anh 18 tháng 9 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không tk "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
£αΠα Sαπi £αΠα Sαπi 10 giờ trước (8:19)
Báo cáo sai phạm

1,\(15,51,26,62,37,73,48,84,59,95,40\)

2,\(18,81,27,72,36,63,45,54,90\)

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Đạt Phạm Hoàng Đạt 23 tháng 9 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

1]21 812 8wq

Đọc tiếp...
๖ۣۜNgô Hải Đăng (Team ASL) ๖ۣۜNgô Hải Đăng (Team ASL) 18 tháng 9 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

\(1\text{)}15;51;62;26;73;37;84;48;95;59;40\)

\(\text{2)}18;81;27;72;36;63;45;54;90\)

Đọc tiếp...
£αΠα Sαπi £αΠα Sαπi 10 giờ trước (8:24)
Báo cáo sai phạm

\(56+78=134\)

\(78+97=175\)

\(145-74=71\)

\(12+56-34+89=123\)

\(70+50+30+50+26+97+3+74\)

\(=\left(70+30\right)+\left(50+50\right)\left(26+74\right)+\left(97+3\right)\)

\(=100+100+100+100\)

\(=400\)

\(209-134=75\)

\(210-73=137\)

Đọc tiếp...
Thỏ Thỏ 19 tháng 9 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

56 + 78 = 134

78 + 97 = 175

145 - 74 = 71

12 + 56 - 34 + 89 = 123

70 + 50 + 30 + 50 + 26 + 97 + 3 + 74

=(70 + 30)+(50 + 50)+(26 + 74)+(97 + 3)

= 100 + 100 + 100 + 100

= 400

209 - 134 = 75

210 - 73 = 137

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz 17 tháng 9 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

56 + 78 = 134 

78 + 97 = 175 

145 - 74 = 71

12 + 56 - 34 + 89 = 123

70 + 50 + 30 + 50 + 26 + 97 + 3 + 74

= ( 70 + 30 ) + ( 50 + 50 ) + ( 26 + 74 ) + ( 97 + 3 ) 

= 100 + 100 + 100 + 100

= 400

209 - 134 = 75

210 - 73 = 137

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 20 giờ trước (22:21)
Báo cáo sai phạm

1+1+1:3=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Gia Khiêm Nguyễn Phan Gia Khiêm 23 tháng 9 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

1+1+1:3=1

Đọc tiếp...
Lê Thanh Khánh Linh Lê Thanh Khánh Linh 23 tháng 9 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1+1+1:3=2+1/3=1/3

Tra loi theo toan lop 5

Đọc tiếp...
Πgọ€ ©ute™ Πgọ€ ©ute™ 10 giờ trước (8:28)
Báo cáo sai phạm

\(8273+8834=17107\)

Đọc tiếp...
Dương Thị Thảo Nguyên Dương Thị Thảo Nguyên 18 tháng 9 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm
Đào Duy Long Đào Duy Long 16 tháng 9 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

8273+8834=17107

Đọc tiếp...
Πgọ€ ©ute™ Πgọ€ ©ute™ 10 giờ trước (8:29)
Báo cáo sai phạm

\(9-9\times0=9-0=9\)

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 20 giờ trước (22:23)
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Yến Nhi Hôm qua lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

9 - 9 x 0 = 9 - 0

              = 9

Đọc tiếp...
Πgọ€ ©ute™ Πgọ€ ©ute™ 10 giờ trước (8:30)
Báo cáo sai phạm

\(1-1\times0=1-0=1\)

Đọc tiếp...
Tạ Thành Đạt Tạ Thành Đạt 20 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm
Dương Thị Thảo Nguyên Dương Thị Thảo Nguyên 18 tháng 9 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

ọe

1-1.0=1

bạn êy

Đọc tiếp...
huyphuc huyphuc 20 tháng 9 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

what ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Mai Khuê Võ Ngọc Mai Khuê 20 tháng 9 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

NHÌN CÁI CÂU HỎI MÀ NGỨA HẾT CẢ MẮT

Đọc tiếp...
karakumi masami karakumi masami 19 tháng 9 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Nam Nguyễn Duy Nam 13 tháng 9 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

bị gì vậy có biết đọc nội quy không

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
huyphuc huyphuc 10 giờ trước (8:37)
Báo cáo sai phạm

lóng hòng phi vì jongs hoàng phi = phí hoàng long

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Mai Khuê Võ Ngọc Mai Khuê 20 tháng 9 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

TÌM MỘT CÂU HỎI MÀ CHỊ ĐÂY ĐỌC MÀ TỨC Á

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: