Giúp tôi giải toán


Nguyễn Văn Duy 12 giờ trước (18:16)
Báo cáo sai phạm

bhnejkwgdf

Tran Thi Tuyet Mai 11 giờ trước (18:33)
Báo cáo sai phạm

Đổi 120 kg = 120.000 g

 Con đà diểu nặng gấp số lần con chim sâu là:

    120.000 : 60 = 600 ( lần )

                        Đáp số: 600 lần.

Hosimija Ichigo 11 giờ trước (18:21)
Báo cáo sai phạm

con đà điểu nặng gấp 200 lần con chim sâu

Phúc Trần Tấn Hôm qua lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Ta có:

Từ trang 1 - 9 cần dùng số chữ số là: 9 trang

9 x 1 = 9 chữ số

Từ trang 10 - 99 cần dùng số chữ số là: 90 trang

90 x 2 = 180 chữ số

Số chữ số còn lại đánh được số trang là:

( 600 - 180 - 9 ) : 3 = 137 trang

Vậy dùng 600 chữ số có thể đánh được là: 137 + 90 + 9 = 326 trang.

Nguyễn Thanh Thư Hôm qua lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Từ 1 -> 9 có 9 chữ số

Từ 10-> 99 có là :

                (99-10+1) x 2 = 180 (chữ số)

            Từ 1-> 99 có là : 180 + 9 = 189 (chữ số)

Số chữ số còn lại phải dùng là :

          600 - 198 = 411 (chữ số)

Từ 100 đến trang cuối có số trang là :

           411 : 3 = 137 (trang)

Vậy số trang của quyển sách là :

          99 + 137= 236 (trang)

Đáp số : 236 trang

Guen Hana Jetto ChiChi Hôm qua lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Từ 1 - 9 mỗi trang dùng 1 chữ số nên có số trang là : 

( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang ) 

Từ 10 - 99 mỗi trang dùng 2 chữ số và có số trang là : 

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang ) 

Từ trang 1 - 99 cần dùng số chữ số là : 

9 + 90 x 2 = 189 ( chữ số ) 

Còn lại số chữ số là : 

600 - 189 = 411 ( chữ số )

 Có số trang có 3 chữ số là : 

411 : 3 = 137 ( trang ) 

Vậy để đánh số trang 1 cuốn sách như vậy người ta cần số trang là : 90 + 9 + 137 = 236 ( trang )

harry Hôm qua lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Nếu thương là 5 thì có nghĩa số lớn gấp 5 lần số bé.

Ta có sơ đồ

Số lớn : |----------|----------|----------|----------|----------|

Số bé  : |----------|              hiệu: 5

                             Theo sơ đồ số bé là:

                                  5: (5-1) =1,25

                              Số lớn là:

                                  1,25 + 5 = 6,25

                                              Đáp số 6,25 và 1,25

tk mk nha ^.^

    

Văn Quang Long 21/08 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

CR = 40% CD => CR = 2/5 CD

 CD = 2,4 .  2/5 = 0,96

 P =(2,4 + 0,96) . 2 = 6,72

 S = 2,4 . 0,96 = 2,304 

 Với lại bài này bạn tự nghĩ đúng ko , mình ko bao giờ tin là đề nó lại ra số thế này ^_^ , nhớ k mình nha ^<^

 Hi , See you again 

Ngô Thị Phương Loan 21/08 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của khu vườn đó là:

               2,4:100x40=0,96(m)

Chu vi của khu vườn đó là:

               (2,4+0,96)x2=6,72(m)

Diện tích của khu vườn đó là:

            2,4x0,96=2,304(m vuông)

                          Đáp số:P=6,72m

                                     S=2,304 m vuông

Lê Anh Tú 21/08 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Giải

Chiều rộng khu vườn HCN là : 2,4 x 40 : 100 = 0,96 ( m )

Chu vi khu vườn HCN là : (2,4 + 0,96) x 2 = 6,72 ( m )

Diện tích khu vườn HCN là : 2,4 x 0,96 = 2,304 ( \(m^2\) ) 

Vậy...

harry 21/08 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Người đó có số tiền là:

          3000 x 25 = 75000 ( đồng)

Cùng với số tiền đó mua được số vở 1500 đồng là:

           75000 : 1500 = 50 ( quyển)

                              Đáp số 50 quyển

Cách 2:

         3000 đồng gấp 1500 số lần là:

                3000 : 1500 = 2 ( lần )

          Cùng với số tiền đó mua được số vở 1500 đồng là:

              25 x 2 = 50 ( quyển)

                        Đáp số : 50 quyển

tk mk nha >.<

Nguyễn Thanh Thư 21/08 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

3 máy bơm: 4 giờ

6 máy bơm: ... giờ?

Giải

6 máy bơm so với 3 máy bơm thì gấp:

6 : 3 = 2 (lần)

6 máy bơm hút hết nước hồ sau:

4 : 2 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ.Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-3-trang-21-sgk-toan-5-c109a14966.html#ixzz4qO99kLeW

Chu Quyen Nhan 21/08 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

120 người : 20 ngày 

150 người : .... ngày ?

1 người ăn hết số lương thực dự trữ trong số ngày là :

120 x 20 = 2 400 ( ngày )

150 người ăn được số ngày là :

2400 : 150 = 16 ( ngày )

ĐS

Trần Minh Phong 21/08 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

120 người : 20 ngày
150 người : .... ngày ?
1 người ăn hết số lương thực dự trữ trong số ngày là :
120 x 20 = 2 400 ﴾ ngày ﴿
150 người ăn được số ngày là :
2400 : 150 = 16 ﴾ ngày ﴿
ĐS

Nguyễn Thanh Thư 21/08 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

120 người: 20 ngày

150 người: ... ngày?

Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong:

20 x 120 = 2400 (ngày)

150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong:

2400 : 150 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày 

Nguyễn Thị Minh Nhã 21/08 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

a) n+13 chia hết cho n-5

=> n-5+5+13 chia hết cho n-5

=> n-5+18 chia hết cho n-5

=> n-5 chia hết cho n-5

=> 18 chia hết cho n-5

=> n-5 thuộc Ư(18)={1;2;3;6;9;18;-1;-2;-3;-6;-9;-18}

=> n thuộc {6;7;8;11;14;23;4;3;2;-1;-4;-13}

mà n là số tự nhiên và n<5 nên n thuộc { 2;3;4}

b) 15-2n chia hết cho n+1

=> 15-n+1+n+1-2 chia hết cho n+1

=> n+1+n+1+17 chia hết cho n+1

=> n+1 chia hết cho n+1

=> 17 chia hết cho n+1

=> n+1 thuộc Ư(17)={1;17;-1;-17}

=> n thuộc {0;16;-2;-18}

mà n là số tự nhiên và 2<,= 7 nên n=0

c) 6n+9 chia hết cho n-1

=> n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+9+6 chia hết cho n-1

=> n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+15 chia hết cho n-1

=> n-1 chia hết cho n-1

=> 15 chia hết cho n-1

=> n-1 thuộc Ư(15)={1;3;5;15;-1;-3;-5;-15}

=> n thuộc {2;4;6;16;0;-2;-4;-14}

mả n là số tự nhiên và n>,=1 nên n thuộc {2;4;6;16}

Trần Hoàng Việt 21/08 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

a) n+13 chia hết cho n-5

=> n-5+5+13 chia hết cho n-5

=> n-5+18 chia hết cho n-5

=> n-5 chia hết cho n-5

=> 18 chia hết cho n-5

=> n-5 thuộc Ư(18)={1;2;3;6;9;18;-1;-2;-3;-6;-9;-18}

=> n thuộc {6;7;8;11;14;23;4;3;2;-1;-4;-13}

mà n là số tự nhiên và n<5 nên n thuộc { 2;3;4}

b) 15-2n chia hết cho n+1

=> 15-n+1+n+1-2 chia hết cho n+1

=> n+1+n+1+17 chia hết cho n+1

=> n+1 chia hết cho n+1

=> 17 chia hết cho n+1

=> n+1 thuộc Ư(17)={1;17;-1;-17}

=> n thuộc {0;16;-2;-18}

mà n là số tự nhiên và 2<,= 7 nên n=0

c) 6n+9 chia hết cho n-1

=> n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+9+6 chia hết cho n-1

=> n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+n-1+15 chia hết cho n-1

=> n-1 chia hết cho n-1

=> 15 chia hết cho n-1

=> n-1 thuộc Ư(15)={1;3;5;15;-1;-3;-5;-15}

=> n thuộc {2;4;6;16;0;-2;-4;-14}

mả n là số tự nhiên và n>,=1 nên n thuộc {2;4;6;16}

Trồng vườn và chăm nom muôn loài là sở thích của công chúa Vòng Tròn. Vừa xây xong khu vườn, công chúa lại đem đố hoàng tử Số Pi và Euclide những câu đố về muôn loài. Hôm nay là đố về vấn đề chia thức ăn.

Bạn Thỏ và bạn Cáo chia nhau một chiếc bánh, ai cũng muốn mình không bị thiệt, ít nhất phải được nửa cái. Tất nhiên, mỗi bạn nhìn cái bánh theo mắt của mình nên có khi bạn này thấy miếng này to mà bạn kia lại thấy miếng kia to.

Bạn Gấu thấy thế, bèn chia đôi cái bánh, theo bạn là rất cân bằng rồi thế mà cả hai bạn kia đều bảo bên trái to hơn và tranh nhau.

Bực mình, bạn Gấu bảo: “Thế cho các cậu tự đi mà chia với nhau”.

Lần này, Thỏ cố chia hai phần thật bằng nhau. Thỏ lấy phần nào cũng được nên vui vẻ đưa cho Cáo chọn. Cáo nhìn mãi cảm giác phần bên phải to hơn nên chọn phần bên phải.

Thế là, cả hai bạn đều vui vẻ, vì theo Thỏ thì phần bên trái là 1/2 bánh nên Thỏ hài lòng, còn theo Cáo thì phần bên phải lớn hơn 1/2 bánh, nên Cáo cũng hài lòng. Hai bạn dung dăng dung dẻ vừa đi vừa chén bánh.

Hôm sau, Gấu mang đến một cái bánh to và bảo: “Ba chúng ta chia nhau. Hôm qua, hai cậu đều vui vẻ. Hôm nay, chúng ta chia thế nào để cả ba cùng vui là được".

Vui ở đây nghĩa là mỗi con đều cảm thấy theo chủ quan của mình, là mình được ít nhất 1/3 cái bánh. Thỏ xông ra định chia, nhưng mà làm thế nào cũng có người không hài lòng. Ba con vò đầu bứt tai suýt oánh nhau.

Bạn có thể nói một phương pháp chia nào (có thể chia nhiều lần, ai cũng có thể được cắt bánh, chia đi chia lại) miễn làm sao cuối cùng ai cũng vui không?

Nếu có 10 con thú Thỏ, Cáo, Gấu, Hổ, Sư tử, Khỉ, Sóc, Hươu, Nai, Xạ hươu cùng chia nhau một cái bánh to, thì có thể chia để con nào cũng vui không (nghĩa là con nào cũng cảm thấy mình được ít nhất 1/10 cái bánh).

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Bexiu 21/08 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

Mai Thị Thanh Hoa 21/08 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Mẹ mua 1 quả bưởi hết số tiền là :

200.000 : 20  10.000 ( đồng )

Đáp số : ...

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

1 quả bưởi hết:

200000:20=10000 đồng

Đ/s:............

Haibara Ai 21/08 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

1 quả bưởi có giá :

   200000 : 20 = 10 000 ( đồng )

             Đáp số : 10 000 đồng .

Tk giùm em vs ạ !

o0oNguyễno0o 20/08 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

Theo đơn vị cm : 

327 cm

Theo đơn vị dm :

32,7 dm

Theo đơn vị m :

3,27 m

Nguyễn Thị Thu Thủy 20/08 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Fluttershy

Theo đơn vị cm:

327cm

Theo đơn vị dm:

32, 7dm

Theo đơn vị m:

3, 27m

Nguyễn Việt Hoàng CTV 19/08 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Theo đơn vị cm: 327cm

Theo đơn vị dm: 32, 7dm

Theo đơn vị m: 3, 27m

Trần Minh Phong 19/08 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

\(24+5x=98:2\)

\(\Leftrightarrow24+5x=49\)

\(\Leftrightarrow5x=49-24\)

\(\Leftrightarrow5x=25\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy\(x=5\)

B1

Gọi số bị chia là a, số chia là b
Ta có: a‐b=88 => b=a‐88
a:b=9 dư 8
a=9b+8
a=9﴾a‐88﴿ +8
a=9a‐792+8
a=9a‐784
9a‐a=784
8a=784
a=98
b=98‐88=10

Vậy...

B2

Gọi số bị trừ là A3 => số trừ là A
theo bài cho ta có: A3 ‐ A = 57 => 10A + 3 ‐ A = 57 => 9A = 57 ‐ 3 = 54 => A = 54 : 9 = 6
Vậy số bị trừ là 63; số trừ là 6

B3

Tổng của số bị chia và số chia là: 195 ‐ 3 = 192
Số bị chia = số chia x 6 + 3
Ta có sơ đồ sau:
Số chia |‐‐‐‐‐‐‐|
SBC |‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐|‐3ĐV‐|
Số Chia bằng: ﴾192 ‐ 3﴿ : ﴾1+ 6 ﴿ x 1 = 27
Số bị chia bằng: 27 x 6 + 3 = 165
ĐS

NHỚ TK MK NHA

Đinh Đức Hùng CTV 19/08 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(P+1=x+y+xy+1=\left(x+1\right)\left(y+1\right)=\left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}+1\right)\left[\frac{a^2-\left(b-c\right)^2}{\left(b+c\right)^2-a^2}+1\right]\)

\(=\frac{b^2+2ab+c^2-a^2}{2bc}.\frac{a^2-\left(b-c\right)^2+\left(b+c\right)^2-a^2}{\left(b+c\right)^2-a^2}\)

\(=\frac{\left(b+c\right)^2-\left(b-c\right)^2}{2bc}=\frac{b^2+2bc+c^2-b^2+2bc-c^2}{2bc}=\frac{4bc}{2bc}=2\)

\(\Rightarrow P=2-1=1\)

Nguyễn Thị Thu Thủy 19/08 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

33,6 x 2 : 5,6 = 12 ( m )

Tổng độ dài hai đáy là :

361,8 x 2 : 12 = 60,3 ( m )

Đáy lớn của thử ruộng hình thang là :

( 60,3 +  13,5 ) : 2 = 23,4 ( m )

Đáy bé thử ruộng hình thang là :

60,3 - 36,9 = 23,4 ( m )

         Đ/S : ....

Nguyễn Thanh Hương 19/08 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

33,6 x 2 : 5,6 = 12 ( m )

Tổng độ dài hai đáy là :

361,8 x 2 : 12 = 60,3 ( m )

Đáy lớn của thử ruộng hình thang là :

( 60,3 +  13,5 ) : 2 = 23,4 ( m )

Đáy bé thử ruộng hình thang là :

60,3 - 36,9 = 23,4 ( m )

         Đ/S : ....

Cô dâu sinh đẹp 19/08 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Mk cám ơn hai bạn nhìu nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: