Giúp tôi giải toán và làm văn


Bảo Vũ 10 giờ trước (23:27)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là :

10 x 3/5 = 6m

Diện tích nhà : 10 x6=60(m2)=600000(cm2)

Diện tích viên gạch lát :

40x40=1600(cm2)

Cần số gạch là:

600000:1600=375 viên 

T*ck cho mình nha

c

Đọc tiếp...
đặng mai thục linh 10 giờ trước (23:23)
Báo cáo sai phạm

375 viên

Đọc tiếp...
Đại ca sợ máu 11 giờ trước (22:19)
Báo cáo sai phạm

Trong 50 con đó có con nào bị les hay bị gay ko??

Bạn phải gi rõ ra chứ!! Ghi thế làm sai lại bảo...

Nếu ko có thì gà mái là 40 bé

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 4 giờ trước (05:21)
Báo cáo sai phạm

Số con gà trống là:

      \(50.\frac{1}{5}=10\left(con\right)\)

Số gà mái là:

       \(50-10=40\left(con\right)\)

                       Đáp số : 40 con

Đọc tiếp...
Trần Lâm Ngọc 11 giờ trước (22:21)
Báo cáo sai phạm

Giải : số gà trống có trong đàn gà là:

                      50 : 5 = 10 ( con )

          Số gà mái có trong đàn là :

                      50 - 10 = 40 ( con ) 

                                   Đáp số : 40 con

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 24/07/2015 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần số gạo xuất lần thứ hai là :

4/11 x 11/10 = 2/5 ( số gạo )

Phân số chỉ số phần số gạo còn lại sau khi xuất hai lần là :

1 - 4/11 - 2/5 = 13/55 ( số gạo )

Số gạo lúc đầu của kho là :

26 : 13/55 = 110 ( tấn gạo )

          Đáp số : 110 tấn gạo

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 24/07/2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ lần thứ 2 xuất gạo là:

\(\frac{4}{11}.\frac{11}{10}=\frac{2}{5}\)(lần đầu)

Phân số chỉ số gạo còn lại là:

\(1-\left(\frac{4}{11}+\frac{2}{5}\right)=\frac{13}{55}\)(số gạo)

Trong kho có:

\(\left(26:\frac{13}{55}\right)=\)110 (kg)

Đáp dố: 110 kg gạo

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh Hôm qua lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Tổng mới là:

47+9=56

Đ/s:....

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 04/06/2018 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Tổng mới là : 

\(47+9=56\)

Đ/s : \(56\)

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
kudo shinichi 04/06/2018 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Tổng mới là:

47+9=56

Đ/S: 56

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Đỗ Hoài Vĩ 11/11/2016 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

số lớn bằng  1604

số bé bangf 401

Đọc tiếp...
syaoran li 10/11/2016 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Vì lấy số lớn chia số bé ta được thương là 4 dư 6 nên số lớn gấp 4 lần số bé và 6 đơn vị.

Ta coi số bé là 1 phần thì số lớn sẽ là 5 phần như thế.

số bé : |       |

số lớn: |       |       |       |       |       |

số bé là : (2011 - 6) : 5 = 401

số lớn là : 2011 - 401 = 1610

 đáp số - số bé : 401

           - số lớn : 1610

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 25/10/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

các bn làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 27/09/2017 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

1 người làm xong số ngày là

11.63=693 ngay

Mun làm xong quãng đg trong 7 ngày cần số nguời là

(693:7)-63=99-63=36 nguoi

Đ/s 36 nguoi

Đọc tiếp...
kaitovskudo 17/08/2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Coi mỗi người làm trong 1 ngày được 1 công.

Vậy sữa hết quãng đường cần số công là:

                     63*11=693(công)

Sửa trong 7 ngày cần số người là:

               693:7=99(người)

Cần thêm số người nữa là:

                99-63=36(người)

Đọc tiếp...
Tôi cung Song Ngư 12/10/2018 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

1 người làm trong số ngày là :

11 : 63 = 693 (ngày)

Muốn làm xong quãng đường trong 7 ngày là :

(693 : 7) - 63 = 36 (người)

Đáp số : 36 người

k hộ mình đi , kết bạn với lun

Đọc tiếp...
thư 30/09/2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là:

3km 7ha = 3070000m2

3070000: 2= 1535000

ta có sơ đồ :

chiều dài :|-------|-----?--|-------|--------|             }1535000m2

chiều rộng: |----?----|                                        }1535000m2

theo sơ đồ tổng số phầm bằng nhau là :

4+1=5 (phần)

chiều dài là:

1535000:5x4=148000(m2)

chiều rộng là :

1535000:5x1=37000(m2)

diện tích là :

148000 x 37000 =5476000000(m2)

đổi : 5476000000m2=547600ha

đáp số : 5476000000m2

              547600ha

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28/09/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Đổi : 3km 7ha = 3.070.000 m

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 4 = 5 ( phần )

Chiều dài khu nghỉ mát là : 3.070.000 : 5 x 4 = 2.456.000 ( m )

Chiều rộng khu nghỉ mát là : 3.070.000 - 2.456.000 = 614.000 ( m )

S khu nghỉ mát là : 614.000 x 2.456.000 = 150.798.400.000 ( m2 ) = 15.079.840 ( ha )

                                          Đ/S : 150.798.400.000 m2 , 15.079.840 ha .

k mk ik

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 26/11/2016 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

Ai đúng ai sai đây

Đọc tiếp...
dieulinh 31/07/2014 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

ta có: 6/5=12/10

15 quyển sách chiếm số phần bằng nhau là: 11-10=10(phần)

lúc đầu ngăn trên có số quyển sách là: 10x15=150(quyển)

lúc đầu ngăn dưới có số quyển sách là: 12x15=180(quyển)

đáp số:ngăn trên có 150 quyển

            ngăn dưới có 180 quyển

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy 01/08/2014 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

ta có: 6/5=12/10

15 quyển sách chiếm số phần bằng nhau là: 11-10=10(phần)

lúc đầu ngăn trên có số quyển sách là: 10x15=150(quyển)

lúc đầu ngăn dưới có số quyển sách là: 12x15=180(quyển)

đáp số:ngăn trên có 150 quyển

            ngăn dưới có 180 quyển

 

Đọc tiếp...
CONAN và KUDO SHINICHI 02/09/2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

copy mà olm cũng chọn 

Có vấn đề

Đọc tiếp...
Phạm Quang Long 11/10/2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Ta có \(2\frac{7}{10}m^2=2,7m^2\)

Diện tích của hồ nước là:

2,7 x 4/9 = 1,2 (m2)

Diện tích còn lại là:

2,7 - 1,2 = 1,5 ( m2)

Đáp số: 1,5 m2

học tốt

Đọc tiếp...
Bùi Nguyệt Anh 11/10/2018 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Thanks bn

Đọc tiếp...
Shizadon 13/01/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Con vịt 2,5 kg

Con gà 1,5 kg

đúng nha

TTTTTIIIICCCKKK mình!

Cảm ơn cậu nhìu

Đọc tiếp...
nhất sông núi 28/10/2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm
 

12 con vịt nặng hơn 18 con gà là 3kg

12 con vịt nhẹ hơn 40 con gà là 30kg

Số ki-lô-gam của 22 con gà là:

30+3=33 (kg)

Số ki-lô-gam của 1 con gà  là:

33:22=1,5 (kg)

Số ki-lô-gam của 18 con gà là:

1,5 * 18= 27 (kg)

Số ki-lô-gam của 12 con vịt là:

27+3=30 (kg)

Số ki-lô-gam của 1 con vịt là:

30:12=2,5 (kg)

Đáp số: Con vịt 2,5 kg

             Con gà 1,5 kg

   
Đọc tiếp...
huyen nguyen 13/01/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Giải phép tính
40 : 2 = 5 x ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 12/06/2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi ngày là : 

\(\left(\frac{3}{10}+\frac{1}{5}\right):2=\frac{1}{4}\)công việc 

Đáp số : \(\frac{1}{4}\)công việc

Đọc tiếp...
hoang phuc 10/10/2016 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

1/4

cong viec

tk nhe

xin

Đọc tiếp...
pham ba minh chau 25/10/2016 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

   trung bình mỗi ngày là

        (3/10+1/5):2=1/4 ( công việc )

          đáp số:  1/4 công việc

Đọc tiếp...
Trần Thị Yến Nhi 19/01/2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu thùng 1 chứa số lít dầu là

      (398-16):2 + 50 =241(l dau)

Lúc đầu thùng 2 chứa số lít dầu là:

       398-241=157

         Đáp số:Thùng 1:241 l dầu

                     Thùng 2:157 l dầu

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 17/02/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Ban đầu thùng 1 chứa số lít dầu là :

                 (398 - 16) : 2 + 50 = 241 (l dầu)

Ban đầu thùng 2 chứa số lít dầu là:

                 398 - 241 = 157

                         Đáp số:Thùng 1:241 l dầu ; Thùng 2:157 l dầu 

Đọc tiếp...
Milk Candy 22/01/2017 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Thùng 1 là: 241 l dầu

 Thùng 2 là: 167 l dầu

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 26/08/2015 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Giá 12 quyển sách nhiều hơn giá 9 quyển là 42000 đồng nên giá 4 quyển sách nhiều hơn giá 3 quyển vở là:

42000:3=14000 (đồng)

Vậy giá tiền của 8-3=5 (quyển vở) là:

14000-4000=10000 (đồng)

Giá tiền 1 quyển vở là:

10000:5=2000 (đồng)

Giá tiền 4 quyển sách là:

8x2000+4000=20000 (đồng)

Giá tiền 1 quyển sách là:

20000:4=5000 (đồng)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
haniri 26/08/2015 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

dap an la :5.000 d **** cho minh nhe!

Đọc tiếp...
Chu Hồng Vân 15/10 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

5000 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 29/06/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

a) Giá mỗi quả trứng là :

10000 : 4 = 2500 ( đồng )

Mua 7 quả hết số tiền là :

2500 x 7 = 17500 ( đồng )

b) Giá mỗi quả trứng sau khi giảm là :

2500 - 500 = 2000 ( đồng )

Với 10000 thì mua được số quả là :

10000 : 2000 = 5 ( quả )

Đáp số : a) 17500 đồng ; b) 5 quả

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 29/06/2015 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

a ) Mua 7 quả trứng phải trả là :

          10000 : 4 * 7 = 17500 ( đồng )

Đọc tiếp...
Nhok Silver Bullet 29/06/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

a) Mua 1 quả phải trả: 10000 : 4 = 2500 (đồng)

Mua 7 quả phải trả : 2500 . 7 = 17500(đồng)

b) Có thể mua đc số quả trứng như thế là: 10000 : (2500 - 500) = 5 (quả)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 15/10 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

Mượn thêm 1 con bò thì tổng số bò là

19+1=20 con

Số bò người con thứ nhất nhận được là

20x1/2=10 con

Số bò người con thứ hai nhận được là

20x1/4=5 con

Số bò người con thứ ba nhận được là

20x1/5=4 con

Tổng số bò 3 người con nhận được là

10+5+4=19 con

Thừa 1 con đem trả lại

Đọc tiếp...
Phạm Thị Phương Thảo 15/10 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Đc 19 con thừa một con đem trả

Đọc tiếp...
kudo shinichi 30/05/2018 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

                              Bài giải

Số ngày ăn sau khi thêm một số em bé mới đến là :

            20 - 4 = 16 ( ngày )

Một em bé ăn hết số gạo dự trữ trong :

          20 x 120 = 2400 ( ngày )

Số em ở vườn trẻ là : 

           2400 : 16 = 150 ( em bé )

Số em mới đến là :

               150 - 120 = 30 ( em bé )

Đọc tiếp...
parksunyoung 06/07/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

30 em nha bn

Đọc tiếp...
Ngô Thu Hằng 30/05/2018 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Số gạo còn có thể ăn trong số ngày là : 

20 - 4 = 16 (ngày )

Một em bé ăn số gạo dự trữ trong số ngày là :

20*120=2400(ngày)

Có số em ở vườn trẻ  là :

2400 : 16 = 150 (em)

Có số em đến thêm là :

150 - 120 = 30 (em) 

Đáp số : 30 em

Đọc tiếp...
Trần Lê Uy Long 14/10 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng căn phòng đó là:

6 * 2/3  =4 (m)

Diện tích căn phòng là:

6 * 4 = 24 (m2)

Diện tích căn phòng được trải thảm là:

2 * 3 / 2 = 3 (m2)

Diện tích căn phòng không được trải thảm là:

24 - 3 = 21 (m2)

Đáp số: 21 m2

Đọc tiếp...
Luôn yêu bn 14/10 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

ai k mk mk k lại nha, đúng thì k

chiều rộng hình chữ nhật là:

6 x 2/3 = 4 (m)

diện tích căn phòng hình chữ nhật là: 

6 x 4 = 24 (m2)

diện tích tấm thảm hình thoi là:

1/2 x (3 x 2) = 3 (m2)

diện tích phần ko đc trải thảm là: 

6 - 3 = 3 (m2)

đáp số: 3 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: