Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Đức Đạt 5 giờ trước (12:34)
Báo cáo sai phạm

49 ngày gấp 7 ngày số lần là:

49 : 7 = 7 ( lần )

49 ngày có số tuần là:

1 x 7 = 7 ( tuần )

Đ/S: 7 tuần

Đổi 1 tuần = 7 ngày

7 ngày gấp 1 ngày số lần là:

7 : 1 = 7 ( lần )

1 tuần có số giờ là:

24 x 7 = 168 ( giờ )

Đ/S: 168 giờ

Đọc tiếp...
nguyen duy bao nguyen 6 giờ trước (11:18)
Báo cáo sai phạm

Đơn giẩn maFCOS 2 Cách:

c1:lấy 49:7=7

c2:lấy thử 7*7neeus bằng 49 thì 49 ngày có 7 tuần

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 6 giờ trước (11:04)
Báo cáo sai phạm

   Câu 1   :                       Mt tuần có 7 ngày nên :

                                      49 ngày có số tuần là :

                                         49 : 7 = 7 ( tuần ) 

                                                   Đ/S: 7 tuần

Câu 2 :                           Một tuần có 7 ngày nên :

                                    1 tuần có số giờ là :

                                          24 x 7 = 168 ( giờ )

                                                    Đ/S: 168 giờ

                                                    

Đọc tiếp...
I am your faith 22 giờ trước (19:28)
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt là :

42 - 2 = 40 ( học sinh )

giả sử không có học sinh nào giỏi cả 2 môn thì số học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt là :

23 + 25 = 48 ( học sinh )

Số học sinh giỏi cả 2 môn là :

48 - 40 = 8 ( học sinh )

Đáp số : 8 học sinh

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

       Bài giải

tổng số học sinh giỏi toán và tiếng việt là

42 - 2 = 40( học sinh)

giả sử ko có học sinh nào giỏi cả 2 môn thì số học sinh giỏi toán và tiếng việt là

25 + 23 = 48 (học sinh)

số học sinh giỏi cả 2 môn là

48 - 40 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

P/s :tham khảo nha

Đọc tiếp...
đào tuấn duy 20 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

25+23=48

48-40=8

có 8 học sinh giỏi cả hai môn

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 14/10 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Ta có:

4n+7=4n-4+11=4(n-1)+11\(⋮\)n-1

mà 4(n-10)\(⋮\)n-1

=>11\(⋮\)n-1

<=>n-1\(\in\)Ư11={-11;-1;1;11}

Ta có bảng sau

n-1-11-1111
n-100212

Vậy n={-10;0;2;12}

P/s : bạn luyện làm sai đề đúng sao sửa lại

Đọc tiếp...
Trần Hùng Luyện 14/10 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Sửa đề :4n+7 chia hết cho n + 1

Ta có : 4n + 7 = 4n + 4 + 3 = 4(n + 1 ) + 3 \(⋮\)n + 1  

Mà 4(n + 1 ) \(⋮\) n + 1  

= > 3 \(⋮\)n + 1

= > \(\orbr{\begin{cases}n+1=1\\n+1=3\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}n=0\\n=2\end{cases}}}\)

Vậy n = 0 hoặc n = 2

Đọc tiếp...
TH Nam Thanh 14/10 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

ko đúng để rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 27/10/2014 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm xưởng đó phải dệt theo kế hoạch là: 15 x 300 = 4500 sản phẩm

Số ngày để hoàn thành kế hoạch theo năng suất mới là: 4500 : 450 = 10 ngày

Đọc tiếp...
lê đức trung phát 27/10/2014 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

số sản phẩm trong 15 ngày làm dược khi xưởng chưa cải tiến là

      300.15=4500(sản phẩm)

số ngày xưởng dệp hoàng thành kế hoạch sau khi cải tiến là

     4500:450=10(ngày)

                    Đáp số:10 ngày

Đọc tiếp...
tiến 08/10/2017 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm trong 15 ngày làm được là :

         300 nhân 15 = 4500 (sản phẩm)

Số ngày hoàn thành kế hoạch xưởng dệt đó làm là:

         4500:450=10(ngày)

                       Đáp số: 10 ngày

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 24/04/2015 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

6 viên gạch như thế nặng số kg là: 2*6=12(kg)

Đọc tiếp...
nguyễn quốc toản 14/10 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

6 gấp 1,5 số lần là : 6 / 1,5 = 4 ( lần)

6 viên có cân năng là :2 * 4= 12 (kg)

đáp số :12 kg

Đọc tiếp...
Ngô Linh Anh 14/10 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

câu này không khó,mình  sẽ giải giúp cho bạn nha

một viên gạch và 1 nửa viên là 3 phần,6 viên là 12 phần

6 viên như vậy nặng là:12:3x2=8[kg]

đáp số 8 kg

Đọc tiếp...
hoàng thanh 11/05/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 21/02/2016 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 13/10 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Đổi 2 tấn = 2000 kg

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 ( phần )

Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là:

2000 : 8 x 5 = 1250 ( kg )

Đ/S: 1250 kg gạo tẻ

Đọc tiếp...
Ngô Lê Minh Anh 13/10 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

đổi : 2 tấn  gạo= 2000 kg gạo

 ta coi số gạo nếp là 3 phần , số gạo tẻ là 5 phần 

tổng số phần bằng nhau là :

3 + 5=8(phần)

cửa hàng có số kg gạo tẻ là :

2000 : 8 * 5 = 1250 (kg)

đáp số : 1250 kg gạo tẻ

Đọc tiếp...
leducthinh 13/10 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đổi 2tan=2000kg

Toongr số phần bằng nhau là;

   3+5=8(phần)

Cửa hàng đó có só kg gạo tẻ là:

   (2000:8)x3=750(kg gạo tẻ)

     Đáp số 750 kg gạo tẻ

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 08/10/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của cha là :A

Gọi số tuổi của con là :B

Ta có :B+A=64\(\Rightarrow\)B=64-A

Thay B=64-A vào ta có :

\(3B-A=4\)

\(\Rightarrow3\left(64-A\right)-A=4\)

\(\Rightarrow192-3A-A=4\)

\(\Rightarrow192-\left(3A+A\right)=4\)

\(\Rightarrow4A=192-4=188\)

\(\Rightarrow A=188:4=47\)

Mà \(A+B=64\)

\(\Rightarrow47+B=64\)

\(\Rightarrow B=17\)

Vậy tuổi bố bằng 47 tuổi

Tuổi con bằng 17 tuổi

Đọc tiếp...
Trịnh Thu Trang 28/02/2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

6l nước mắm ứng với: 1 - ( \(\frac{1}{4}\)\(\frac{2}{5}\)) = 1 - ( \(\frac{5}{20}\)+\(\frac{8}{20}\)) = 1 - \(\frac{13}{20}\)\(\frac{7}{20}\)(tổng số nước mắm trong thùng)

Lúc đầu trong thùng có số lít nước mắm là: 6 : \(\frac{7}{20}\)= 6 x \(\frac{20}{7}\)\(\frac{120}{7}\)hay 17,1428 (lít)

Đáp số: 17, 1428 lít nước mắm

P/S: bạn có chắc là đề bài đúng không? Tớ nghĩ là đề bài bị sai rồi đấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Khả Nhi 13/10/2017 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

bố hơn con 32 tuổi thì cách đây 3 năm bố vẫn hơn con 32 tuổi

ta có sơ đồ tuổi bố và con 3 năm trước

tuổi bố:|-----|-----|---32 tuổi--|-----|-----|       

tuổi con:|----|

theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

tuổi bố hiện tại là:

[(32:4)x5]+3=43(tuổi)

tuổi con hiện tại là:

[(32:4)x1]+3=11(tuổi)

Đ/s:...

Đọc tiếp...
tôn thị tuyết mai 13/10/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

ta có mỗi năm mỗi người tăng  thêm 1 tuồi nên hiệu số tuổi sẽ ko thay đổi

tuổi con 3 năm trước là : 32:(5-1)=8 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là : 8+3=11 ( tuổi )

tuổi bố hiện nay là : 11+32= 43 ( tuổi )

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Mỹ Lệ 12/10/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Đổi 4 và 1/2 = 9/2; 5 và 2/7 = 37/7 ; 15m= 15/1
Sau 2 lần, tấm vải còn lại số m là:

\(\frac{15}{1}-\left(\frac{9}{2}+\frac{37}{7}\right)=\) 15/1 - ? = ??? ( bấm máy tính nha!)
đ/s: ???

Đọc tiếp...
SKT T1 12/10/2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

năm sinh của anh là 

  2017-12=2005

       Đ/s2005

k mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 12/10/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

anh sinh năm :

2017-12=2005

đáp số : 2005

chúc các bn học tốt !

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 12/10/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Năm sinh của anh là:

2017 - 12 = 2005

Đ/S: 2005

Đọc tiếp...
nguyên thành 12/10/2017 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm
gọi m vải ban đầu là a nếu người ấy mua thêm 4m nữa thì số mét vải là 1/10+4=41/10. mà 41/10 = 1/9a vậy a=369/10=36.9 (m)
Đọc tiếp...
nguyên thành 12/10/2017 lúc 23:40
Báo cáo sai phạm

đc thui bạn

Đọc tiếp...
Ut Lien 21/08/2017 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

sao kg thay ai tra loi bai nay vay, hay ma

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 12/06/2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi ngày là : 

\(\left(\frac{3}{10}+\frac{1}{5}\right):2=\frac{1}{4}\)công việc 

Đáp số : \(\frac{1}{4}\)công việc

Đọc tiếp...
hoang phuc 10/10/2016 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

1/4

cong viec

tk nhe

xin

Đọc tiếp...
pham ba minh chau 25/10/2016 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

   trung bình mỗi ngày là

        (3/10+1/5):2=1/4 ( công việc )

          đáp số:  1/4 công việc

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23/08/2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Tử số của phân số là:

   198 : ( 4 + 5 ) x 4 = 88

Mẫu số của phân số là:

     198 - 88 = 110

 Vậy phân số đó là: \(\frac{88}{110}\)

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 25/07/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 ( phần )

Tử số là: 198 : 9 x 4 = 88

Mẫu số là: 198 - 88 = 110

     Đáp số: 88/110

Đọc tiếp...
Lily Nguyen 23/08/2017 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{88}{110}\)nha

k mknha mn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 12/10/2017 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

bán 42 kg gạo tẻ thu được số tiền là :

18000x42=756000(đồng)

bán 35 kg gạo nếp thu được số tiền là :

25000x35=875000(đồng)

cửa hàng đó thu được tất cả số tiền là :

756000+875000=1631000(đồng)

đáp số : 1631000 đòng

chúc các bn học tốt !

Đọc tiếp...
nguoi yeu chia tay 3 12/10/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

42 kg bán được số tiền là:  18000*42= 756000 (kg)                                                                                                                                           35 kg bán được số tiền là:  25000*35=875000(kg)                                                                                                                                              thu được số tiền là:  756000+875000=9625000(đồng)

Đọc tiếp...
Jaki_Natsumi 12/10/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

42kg giá số tiền là :

 18000 x 42 = 756000 ( đồng )

35kg giá số tiền là :

25000 x 35 = 775000 ( đồng)

cửa hàng đó thuddc số tiền là :

756000 + 775000 = 1531000 (đồng)

Đ/s : 1 531 000 đồng

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: