Giúp tôi giải toán


Lê Thị Tuyết Ngân 5 giờ trước (20:41)
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài thì ta có abc1 - 1abc = 2889

=> c = 2 vì 11 - 2 = 9 => ab21 - 1ab2 = 2889

Phép trừ tìm c có nhớ nên b = 2 => a221 - 1a22 = 2889

Phép trừ tìm b cũng có nhớ nên a = 3 => Số cần tìm là 3221

0o0 khùng mà 0o0 4 giờ trước (21:40)
Báo cáo sai phạm

Số cam mẹ mua là 

2+5=7(quả)

   Đáp số 7 quả

Tomori Nao 6 giờ trước (19:10)
Báo cáo sai phạm

Số cam là :

       2 + 5 = 7 ( quả )

             ĐS : ....

Nguyễn Thị Phương Linh 6 giờ trước (18:56)
Báo cáo sai phạm

7 quả cam

nguyễn đức vượng 2 10 giờ trước (15:07)
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông đó là :

  3 x 3 = 9 ( m )

            \(\text{ Đáp số :..............}\)m

  AI K MK LÊN 50 ĐIỂM MK K NGƯỜI ĐÓ MỖI NGÀY 3 CÁI

Dương tiễn màu tím 9 giờ trước (16:21)
Báo cáo sai phạm

tự hỏi tự trả lời à nguyễn đức vượng 2

nguyen trung nghia 9 giờ trước (16:00)
Báo cáo sai phạm

Hello 

Ta có : 3.3 = 9 ( m2 )

Vậy diện tích hình vuông là 9 m2 

Nguyễn Ngọc Anh Minh 10 giờ trước (14:54)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab Theo đề bài ta có

a=3xb và ba+18=ab

Từ ba+18=ab => 10xb+a+18=10xa+b => 9xb+18=9xa => b+2=a Thay a=3xb vào b+2=a => b+2=3xb => 2xb=2 => b=1

Thay b=1 vào a=3xb => a=3

bui thi lan phuong 13 giờ trước (12:42)
Báo cáo sai phạm

 a) phân số chỉ số vải sau khi bán lần thứ 2

\(1-\frac{1}{5}\)\(-\frac{2}{3}\)=\(\frac{2}{15}\)(tấm vải)

trước khi cắt tấm vải dài là

\(14:\frac{2}{5}\)=\(105\)(m)

b) số vải mẹ cắt lần 1

\(105x\frac{1}{5}\)=\(21\)(n)

số vải mẹ cắt lần 2

\(105x\frac{2}{3}\)=\(70\)(m)

đ/s:............

k nha bn

Lan Hương 13 giờ trước (12:32)
Báo cáo sai phạm

a, Phan so chi so vai sau khi ban lan thu hai la

\(1-\frac{1}{5}-\frac{2}{3}=\frac{2}{15}\)(tam vai)

Truoc khi cat tam vai dai

\(14\div\frac{2}{15}=105\)( m )

b, So vai me cat lan thu nhat la

\(105\times\frac{1}{5}=21\)(m)

So vai me cat lan thu 2 la

\(105\times\frac{2}{3}=70\)(m)

Yumi San 13 giờ trước (12:25)
Báo cáo sai phạm

a﴿ Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt hai lần là :

1 ‐ 1/5 ‐ 2/3 = 2/15 ﴾ tấm vải ﴿

Trước khi cắt thì tấm vải dài số m là :

14 : 2/15 = 105 ﴾ m ﴿

b﴿ Lần thứ nhất mẹ cắt số m vải là :

105 x 1/5 = 21 ﴾ m vải ﴿

Lần thứ hai mẹ cắt số m vải là :

105 x 2/3 = 70 ﴾ m vải ﴿

Đáp số : ...... 

Nguyen Tran Tuan Hung 14 giờ trước (11:20)
Báo cáo sai phạm

Cr manh dat la:

   125:5x2=50m

Cd manh dat la :

125-50=75m

Dt manh dat la :50x75=3750m2

le thi kim nga 14 giờ trước (11:11)
Báo cáo sai phạm

Giá trị 1 phần là:

                  125 : 5 = 25 (m)

Chiều rộng là :

                   25x2 = 50 (m)

Chiều dài là :

                   125 - 50 =75 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

                   75 x 50 =3750 (m2)

                                 đáp số : 3750 m2

Nguyễn Thị Yến Vy 14 giờ trước (11:06)
Báo cáo sai phạm

chiều rộng=125:(2+3).2=50

chiều dài=125-50=75

diện tích=75.50=3750

Đặng Trần Vy Châu 17 giờ trước (08:36)
Báo cáo sai phạm

Mẹ mua hai hộp bánh hết số tiền là : 12000 . 2 = 24000 ( đồng )

Mẹ mua 4 bịch kẹo hết số tiền là : 8000.4= 32000( đồng )

Số tiền mẹ gửi xe là : ( 32000 + 24000 ) : 2 =28000 ( đồng )

Lúc đầu mẹ có số tiền là : 24000 + 32000 + 28000 + 41000 = 125000 ( đồng )

                                                                                       ĐS : 125000 đồng

Nguyễn Lương Phương Thảo 16 giờ trước (08:51)
Báo cáo sai phạm

125000

trịnh thị minh thư 17 giờ trước (08:38)
Báo cáo sai phạm

số tiền mua 2 hộp bánh là:

12000x2=24000(đồng)

số tiền mua 4 bịch kẹo là:

8000x4=32000(đồng)

số tiền bánh kẹo là:

24000+32000=56000(đồng)

Số tiền giữ xe là:

56000:2=28000(đồng)

Số tiền lúc đầu mẹ có là:

56000+28000+41000=125000(đồng)

Đáp số:125000 đồng

Phong Đinh 17 giờ trước (08:44)
Báo cáo sai phạm

10 cô gái ứng là :

5-3=2(phần)

có số học sinh cả lớp là:

(10/2x5)+(4x10/2)=45(HS)

ĐS:45HS

Edogawa Conan 17 giờ trước (08:44)
Báo cáo sai phạm

10 cô gái ứng là :

5-3=2(phần)

có số học sinh là:

(10/2x5)+(4x10/2)=45(HS)

ĐS:45HS

Mai Thanh Xuân Hôm qua lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

1 thanh kẹo mút có giá là :

20 000 : 10 = 2 000 ( đồng )

Đáp số ; ...

0o0 khùng mà 0o0 Hôm qua lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

1 thanh giá :

20000:10=2000(đồng)

    Đáp số 2000 đồng

Hacker Mũ Trắng 16 giờ trước (08:59)
Báo cáo sai phạm

Một thanh kẹo có số tiền là:

20000:10=2000(đồng)

Đáp số:2000 đồng

nguyển văn hải Hôm qua lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

còn lại :

5 - 2 = 3 quả

...

0o0 khùng mà 0o0 Hôm qua lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Số quả bưởi còn lại là 

5-2=3(quả)

   Đáp số ....

Phúc Trần Tấn Hôm qua lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Còn là:

5 - 2 = 3

Đáp số: 3

Itsuka Kotori Hôm qua lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

2 giờ đầu ô tô đi được là : 2 . 60 = 120 km

3 giờ sau đi được là : 3 . 50 = 150 km

=> trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được : (120 + 150) : 5 = 54 km/h

Bùi Thế Hào Hôm qua lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

a 5cm 16cm a

Gọi cạnh hình vuông là a.

Nửa chu vi hình chữ nhật mới là: 78:2=39

Theo bài ra ta có: (a+5)+(a+16)=39

<=> 2a=18

=> a=9

Diện tích hình vuông ban đầu là: 9x9=81 (cm2)

lê thị thu huyền 20/07 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất :82

số thứ hai: 820

o0oNguyễno0o 20/07 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là :

     738 : ( 10 - 1 ) = 82

Số thứ hai là :

     82 x 10 = 820

ĐS : ...

Phúc Trần Tấn 20/07 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta thấy tỉ số giữa 2 số cần tìm là: \(\frac{1}{10}\)

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần )

Số lớn là:

738 : 9 x 10 = 820

Số bé là:

820 - 738 = 82

Đáp số: ..........

Đinh Phương Thảo 20/07 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

mk ghi nhầm: ghi lại dưới đây nha

 khối 7 của một trường có hai lớp 7A và 7B. Số hs lớp 7A bằng 4/5 số hs lớp 7B. Nếu chuyển 4 bạn ở lớp 7B sang 7A thì số hs lớp 7A bằng 14/13 số hs lớp 7B. Tính số hs lúc đầu của mỗi lớp?

Ngọc Anh Dũng 20/07 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Dũng mua ít hơn Hùng số vở là :

15 - 8 = 7 ( quyển )

Giá tiến 1 quyển vở là :

15 400 : 7 = 2 200 ( đ )

Hùng phải trả :

2 200 x 15 = 33 000 ( đ )

Dũng phải trả :

33 000 - 15 400 = 17 600 ( đ )

Harry Potter05 20/07 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Dũng mua ít hơn Hùng số vở là:

   15 - 8 = 7 ( quyển )

Giá tiền mỗi quyển vở là:

    15 400 : 7 = 2200 ( đồng )

Hùng phải trả số tiền là:

     2200 x 15 = 33 000 ( đồng )

Dũng phải trả số tiền là:

      33 000 - 15 400 = 17 600 ( đồng )

nhất sông núi 20/07 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Dũng mua ít hơn Hùng số vở là :

15 - 8 = 7 ( quyển )

Giá tiến 1 quyển vở là :

15 400 : 7 = 2 200 ( đ )

Hùng phải trả :

2 200 x 15 = 33 000 ( đ )

Dũng phải trả :

33 000 - 15 400 = 17 600 ( đ )

0o0 khùng mà 0o0 20/07 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

x + 928 = 1204

x          = 1204 - 928

x           =276

_ In my heart there is an invisible sorrow_ 20/07 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

x + 928 = 1204 

x          = 1204 - 928

x          = 276

k cho nhé các bạn

chúc tất cả m.n hok giỏi

_ In my heart there is an invisible sorrow_ 20/07 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

x + 928 = 1204 

x          = 1204 - 928

x          = 276

k cho nhé các bạn

chúc tất cả m.n hok giỏi

Nguyễn Thị Mỹ Hằng 19/07 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

ta có ; 6=1+2+3=5+1+0

như vậy có tất cả 10 số : 123; 132; 213; 231; 321; 312; 105; 150; 501; 510

DO CAN NOW 19/07 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

các số đó là 1,2,3

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: