Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Ngọc Lan 14/12 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

thu hoach 2 vu ca chua nam 2004va2005 cua xa phu thuong lan luot la 5432 tan va 5698 tan 

a so voi nam 2004 thi vu ca chua 2005 tang them bao nhieu phan tram

b neu vu ca chua nam 2006 cua xa phu thuong tang 10% so voi 2005 thi nam 2006 thu duoc bao nhieu tan ca chua 

Đọc tiếp...
kudo shinichi 04/12/2017 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

                          Bài giải

 1 lít mật ong cân nặng số kg là :

               6,3 : 4,5 = 1,4 ( kg )

6,72 kg thì có số lít mật ong là :

              6,72 : 1,4 = 4,8 ( lít )

Đọc tiếp...
yamamoto 01/12/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs cần tìm là a ( a thuộc N* ) 

xếp hàng 18;21;24 đều vừa đủ => a thuộc BC ( 18;21;24 )        

18 = 2 . 32           21 = 3 . 7             24 = 23 . 3

BCLN (18;21;24 ) = 23 . 32 . 7 = 504

B( 504 ) = BCLN (18;21;24 ) = { 0 ; 504 ; 1008 ; .... }

Vì a là số tự nhiên có 3 chữ số => a=504

Vậy số hs cần tìm là 504 hs

Đọc tiếp...
Đào Na 01/12/2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

goi so hs khoi 6 cua truong la abc ( gach ngang tren dau abc )

vì xep hang 18 ,21,24 vùa đủ => abc E BC (18,21,24)

ta có : 18=2.32                21=3.7                24=23.3

BCLN(18,21,24)=23.32.7=504

=> BC(18,21,24)={0,504,1008,...}

Vi so hs khoi 6 la so tu nhien co 3 chu so => so hoc sinh khoi 6 la 504

    

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Thư 01/12/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số hs khối 6 của trường đó 

Ta có x chia hết cho 18;21;24

Nên x thuộc BC ( 18;21;24 ) = B ( 504 ) = { 0;504;1008;...}

Mà x là số tự nhiên có 3 chữ số 

Nên x = 504

Vậy sô HS của trường đó là 504 học sinh 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 16/06/2015 lúc 07:06
Báo cáo sai phạm

1 giờ người thứ nhất làm đc :

1 : 8  = 1/8 ( công việc )

1 giờ người thứ hai làm đc :

1 : 6  = 1/6 ( công việc )

1 giờ người thứ ba làm đc :

1 : 3 = 1/3 ( công việc )

1 giờ cả ba người là đc :

1/8 + 1/6 + 1/3  = 5/8 ( công việc )

Cả ba ngườ làm công việc đó sau :

1 :5/8 = 8/5 ( giờ ) = \(1\frac{3}{5}\)giờ = 1 giờ 36 phút

                 Đáp số : 1 giờ 36 phút

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 16/06/2015 lúc 07:09
Báo cáo sai phạm

thanks                                        

Đọc tiếp...
Ngô Quang Minh 17/02/2016 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Ngô Văn Tý k mình nhé

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 29/11/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Gọi a, b, c lần lượt là khối lượng giấy mà ba lớp 7A, 7B, 7C phải thu theo kế hoạch,

=> 1,26a=1,05b=1,08c => b=1,2a; c=126a/108 = 7a/6

Và a+b+c =3030 <=> a+1,2a+7a/6=3030 <=> 20,2a=18180=> a=900 (kg)

b=1,2a=1080 (kg); c=7.900/6=1050 (kg)

Đáp số: Lớp 7A = 900 (kg); 7B=1080 (kg); 7C=1050 (Kg)

Tổng 3 lớp: 3030 (kg)

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 09/08/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của Ông và Bình sau 5 năm nữa là:

62+5x2=72 tuổi

Ta có sơ đồ:

Ông/-----/-----/-----/-----/-----/-----/

                                                                } 72 tuổi

Bình:/-----/

Tổng số phần bằng nhau:

5+1=6 phần

Tuổi của Ông sau 5 năm nữa là:

72:6x5=60 tuổi

Tuổi của Ông hiện nay là:

60-5=55 tuổi

Tuổi của Bình hiện nay là:

62-55=7 tuổi

                       Đáp/Số: Ông: 55 tuổi

                                     Bình:7 tuổi

Đọc tiếp...
phuongthao 09/08/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

mình đã sửa rồi, giải đi mình tik

Đọc tiếp...
Đẹp Trai Học Giỏi Chính Là Tôi Không Cần Khen 13/02/2016 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Ông 55 tuổi còn Bình là 7 tuổi nha bạn

Đọc tiếp...
gv 22/08/2014 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số bi vàng 1 phần =>  số bi xanh + số bi đỏ = 5 phần.

Số bi xanh = số bi đỏ + số bi vàng => số bi xanh - số bi đỏ = số bi vàng = 1 phần

=> Ta tìm 2 số (bi xanh và bi đỏ) biết tổng 5, hiệu là 1

=> Số bi đỏ = (5 - 1)/2 = 2 (phần)

     Số bi xanh: 5 - 2 = 3 (phần)

Vậy ta có:

        Số bi vàng: 1 phần

        Số bi đỏ: 2 phần

        Số bi xanh: 3 phần

Tổng: 1 + 2 + 3 = 6 phần = 48 viên

=> 1 phần = 48 : 6 = 6 viên

=>

      Số bi vàng: 1 phần = 8 viên

        Số bi đỏ: 2 phần = 2 x 8 = 16 viên

        Số bi xanh: 3 phần = 3 x 8 = 24 viên

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 30/11/2017 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

So bi vang:8vien

So bi xanh: 24 vien

So bi do:16 vien

Đọc tiếp...
Mai Thành Chung 21/07/2016 lúc 09:28
Báo cáo sai phạm

bi đỏ : 8 viên

bi đỏ: 16 viên

bi xanh : 24 viên

Đọc tiếp...
anh em ngoan 18/12/2014 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

27 L CÂN    21,65 kg

giả sử bỏ can ra thì còn lại 27 l dầu không cân nặng : 

21,65 - 1,4 = 20,25 kg

27 l mà nặng 20,25kg

mỗi lít cân nặng là: 20,25 : 27 = 0,75kg 

10 lít cân nặng là : 0,75 x 10 = 7,5 kg

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Hương 04/01/2017 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

dgfhdghdgdghh

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 28/11/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Số km với 7,5 lít xăng ô tô đó đi được:

54 × 7,5 : 4,5 = 90 (km)

Đáp số: 90 km


 

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 01/12/2017 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Voi 7,5 lit xang o to do di duoc so km la :

54x7,5:4,5=90( km )

  • Dap so : 90 km
Đọc tiếp...
Pham Duc Nam 01/12/2017 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Voi 7,5 lit xang thi o to di duoc so km la :

54x7,5:4,5=90( km )

Dap so : 90 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 05/12/2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Hiện nay em có số tuổi là :

    14 - 6 = 8 ( tuổi )

             Đ/S :..................

Đọc tiếp...
Pham Duc Nam 01/12/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Tuoi cua em la :

14-6=8( tuoi ))

Dap so : 8 tuoi

Đọc tiếp...
Cô Gái Bí Ẩn 05/12/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

      Bài giải

 Tuổi của em là :

   14 - 6 = 8 ( tuổi )

     Đáp số : 8 tuổi

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 26/11/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

                    Bài giải

Số gạo người ta đã lấy là :

 537,25 x 1/10 = 53,725 ( tấn )

Số gạo trong kho còn lại là :

537,25 - 53,725 = 483,525 ( tấn )

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 26/11/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Người ta đã lấy ra số gạo là:

537,25 x \(\frac{1}{10}=53,725\)( tấn )

Trong kho còn lại số gạo là:

537,25 - 53,725 = 483,525 ( tấn )

Đ/S: 483,525 tấn gạo

Đọc tiếp...
Lò Anh Thư 26/11/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

số tấn gạo người ta đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 ( tấn)

số tấn gạo còn trong kho là:

537,25 - 53,725 = 483,525 ( tấn)

Đáp số : 483,525 tấn gạo

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
SKT_NTT 28/11/2016 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

24 gói kẹo cân nặng là :

24 x 0,250 = 6 ( kg )

15 gói bánh cân nặng là :

15 x 400 = 6000 ( g ) = 6 kg

người đó mua tất cả số kg bánh kẹo là :

6 + 6 = 12 ( kg )

ĐS : 12 kg 

Đọc tiếp...
Sakura 28/11/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

cân nặng của 24 gói kẹo là:

24x0,250=6(kg)

cân nặng của 15gói bánh là:

15x400=6000(kg)

người đó mua tất cả số ki lô gam bánh kẹo là:

6+6000=6006(kg)

đáp số:6006 kg bánh kẹo

Đọc tiếp...
Hz Playku 29/11/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

D/s 12 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 13/08/2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

Xe lửa chở hơn ô tô tải số bao là:

480 - 50 = 430 bao

Xe lửa chở nặng hơn xe ô tô tải là:

430 x 50 = 21500 (kg) hay 215 tạ

Đáp số: 215  tạ gạo

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 13/08/2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

Số kg ô tô chở là :

50 x 50 = 2 500 (kg)

Số kg 1 toa xe lửa chở là :

480 x 50 = 24 000 (kg)

Toa xe lửa chở nhiều hơn ô tô 24 000 - 2 500 = 21 500 (kg)

Đọc tiếp...
At the speed of light 24/11/2016 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Xếp thành hàng 12,15,18 hàng đều thừa 5 học sinh

=> x-5  thuộc BC(12;15;18) và 200<x-5<400

BCNN(12;15;18)

12 = 22.3

15 = 3.5

18 = 2.32

BCNN(12;15;18) = 22.32.5 = 4.9.5 = 180

BC(12;15;18) = B(180) = (0;180;360;540,......)

Mà 200<x-5<400

Nên x-5 = 260

x = 360 + 5 = 365

Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 365 học sinh

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Đọc tiếp...
SKT_NXS 24/11/2016 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh là x (x thuộc N* và 200 < x < 400)

Vì x : 12;15;18 đều dư 5 nên (x - 5) chia hết cho 12;15;18

(x - 5) thuộc BC(12;15;18)

Ta có:

12 = 22.3

15 = 3.5

18 = 2.32

=> BCNN(12;15;18) = 32.22.5 = 180

(x - 5) = BC(12;15;18) = B(180) = {0;180;360; 540; ...}

Vì 100 < x < 2 nên x = 360.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Mai 22/12/2016 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

+) Gọi số học sinh khối 6 trường đó là a ( a thuộc N , 200 bé hơn hoặc bằng a  lớn hơn hoặc bằng 400)

+) a chia cho 12, 15 , 18 đều thừa 5 người

+) a - 5 = BCNN ( 12, 15, 18 ) 

+) 12 = 22.3                           15 = 3.5

                      18 = 2.32

=> BCNN ( 12 , 15 , 18 ) = 22.32. 5 =180

=> BC ( 12, 15 , 18 ) = B ( 180 ) = { 0 , 180 , 360 , 540 ,...}

Do 200 < hoặc bằng a và < hoặc bằng 400 => a = 360

Mà khi xếp thành 12 hàng , 15 hàng , 18 hàng thì thừa 5 người => 360 + 5 = 365

Vậy số học sinh khối 6 trường đó là 365

tk cho mk nha

kết bn với mk nữa đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 07/07/2015 lúc 07:25
Báo cáo sai phạm

 

Số trang của 4 quyển vở loại III bằng số trang của 3 quyển vở loại 2 tức là số trang của 1 quyển vở loại III bằng 3/4 số trang của 1 quyển vở loại II và bằng 2/3x3/4=1/2 số trang 1 quyển vở loại I.

Như vậy

Số trang 1 quyển vở loại 1 = 3/2 số trang 1 quyển vở loại II = 2 lần số trang 1 quyển vở loại 3

=> 6/6 số trang 1 quyển vở loại 1 = 6/4 số trang 1 quyển vở loại 2 = 6/3 số trang 1 quyển vở loại III

=> 1/6 số trang 1 quyển vở loại I = 1/4 số trang 1 quyển vở loại II = 1/3 số trang 1 quyển vở loại III

Coi số trang 1 quyển vở loại I là 6 phần thì số trang của 1 quyển vở loại II là 4 phần và số trang 1 quyển vở loại III là 3 phần như thế

Số trang của 8 quyển vở loại I là

6x8=48 phần

Số trang của 9 quyển vở loại II là

4x9=36 phần

Số trang 5 quyển vở loại III là

3x5=15 phần

Tổng số phần bằng nhau là

48+36+15=99 phần

Giá trị 1 phần là

1980:99=20 trang

Số trang 1 quyển vở loại 1 là

6x20=120 trang

Số trang 1 quyển vở loại II là

20x4=80 trang

Số trang 1 quyển vở loại III là

20x3=60 trang

Đọc tiếp...
Kaito Kid 28/11/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Số trang của 4 quyển vở loại III bằng số trang của 3 quyển vở loại 2 tức là số trang của 1 quyển vở loại III bằng 3/4 số trang của 1 quyển vở loại II và bằng 2/3x3/4=1/2 số trang 1
quyển vở loại I.
Như vậy
Số trang 1 quyển vở loại 1 = 3/2 số trang 1 quyển vở loại II = 2 lần số trang 1 quyển vở loại 3
=> 6/6 số trang 1 quyển vở loại 1 = 6/4 số trang 1 quyển vở loại 2 = 6/3 số trang 1 quyển vở loại III
=> 1/6 số trang 1 quyển vở loại I = 1/4 số trang 1 quyển vở loại II = 1/3 số trang 1 quyển vở loại III
Coi số trang 1 quyển vở loại I là 6 phần thì số trang của 1 quyển vở loại II là 4 phần và số trang 1 quyển vở loại III là 3 phần như thế
Số trang của 8 quyển vở loại I là
6x8=48 phần
Số trang của 9 quyển vở loại II là
4x9=36 phần
Số trang 5 quyển vở loại III là
3x5=15 phần
Tổng số phần bằng nhau là
48+36+15=99 phần
Giá trị 1 phần là
1980:99=20 trang
Số trang 1 quyển vở loại 1 là
6x20=120 trang
Số trang 1 quyển vở loại II là
20x4=80 trang
Số trang 1 quyển vở loại III là
20x3=60 trang

Đọc tiếp...
hoàn 23/04/2017 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

= 80

tui cũng làm trên violympic toán giống như Ran Mori

Đọc tiếp...
kudo shinichi 28/11/2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

                             Bài giải

1 km xe máy tiêu thụ hết số lít xăng là :

              400 : 9 = 400/9 ( lít )

 Xe máy đi 300km thì tiêu thụ hết :

             300 : 400/9 = 6,75 ( lít )

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 28/11/2017 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

                               Bài giải

Xe máy đi 400km gấp số lần xe máy đi 300 km là :

                 400 : 300 = 4/3 ( lần )

Số lít xăng tiêu thụ xe máy đi 300 km là :

                 4/3 x 9 = 6,75 ( km )

                          Đáp số : 6,75 km

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 28/11/2017 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

1 km thi xe may tieu thu het so lit xang la:

400:9=400/9(  l )

Xe may di 300 km thi tieu thu het so lit xang la:

300:400/9=6,75( l )

Dap so :6,75 lit xang

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: