Toán có lời văn - Hỏi đáp và thảo luận về Toán có lời văn - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Công chúa xinh xắn 3 giờ trước (07:12)
Báo cáo sai phạm

Cuộn thứ hai dài là: 590 + 649 = 1239(m)

Cuộn thứ nhất và cuộn thứ hai dài là: 590 + 1239 = 1829 (m) 

Cuộn thứ ba dài là: \(\frac{1}{3}\)x 1829 = \(\frac{1829}{3}\)(m)

Độ dài trung bình là: (1829 + \(\frac{1829}{3}\)) : 3 = \(\frac{7316}{9}\)

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 13 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

_Học_tốt_

=^.^=

Đọc tiếp...
Lê Thị Hà Linh 1 giờ trước (08:57)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

tk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Hưng 13 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

kb nha

Đọc tiếp...
Bonking 22 giờ trước (11:23)
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 10 cs khác nhau : 9876543210

Số nhỏ nhất có 10 cs khác nhau : 1023456789

Tổng là :

9876543210 + 1023456789 = 10899999999

* Trời

Đọc tiếp...
Quynh Anh Nguyen 22 giờ trước (11:29)
Báo cáo sai phạm

mong bạn nhận câu của mm biết ơn lắm

Đọc tiếp...
Quynh Anh Nguyen 22 giờ trước (11:28)
Báo cáo sai phạm

999999999, 1023456789

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kiều Trinh 15/08 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

                                                                        Giải :

                                         Số kg gạo ngày thứ hai bán được là : 

                                             4326 + 100 - 32 = 4394  ( kg )

                                         Số kg gạo ngày thứ ba bán được là :

                                                      4394 - 178 = 4216 ( kg )

                                          Số kg gạo cả ngày bán được là :

                                          4326 + 4394 + 4216 = 12936 ( kg )

                                                        Đáp số        :  12936 kg .

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 15/08 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ hai án được là : 4326 + 100 - 32 = 4394

Ngày thứ ba bán được là 4394 - 178 = 4216

Nếu bạn hỏi cả ba ngày bán được bao nhiêu thì câu trả lời là : 4326 + 4394 + 4216 = 12936

Đề là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba nên không thể tính cả ngày bán được bao nhiêu kg gạo đâu

Chúc bạn hk tốt

Đọc tiếp...
lê ngọc tuyền 15/08 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

Này thứ 2 bán được:4326+100-32=4394(kg)

Ngày thứ nhất và ngày thứ 2 bán được:4326+4394=8720(kg)

Ngày thứ 3 bán được:8720-178=8542(kg)

Cả 3 ngày bán được:4326+4394+8542=17262(kg)

                                                      Đ/S:17262

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 14/08 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Đặt vận tốc ô tô 2 là \(v\left(km/h\right)\left(v>0\right)\Rightarrow\)Thời gian ô tô 2 đi là \(\frac{120}{v}\left(h\right)\)

Vì mỗi giờ ô tô 1 chạy nhanh hơn ô tô 2 là 10 km tức là vận tốc ô tô 1 nhanh hơn ô tô 2 là 10 km/h

\(\Rightarrow\)Vận tốc ô tô 1 là \(v+10\left(km/h\right)\Rightarrow\)Thời gian ô tô 1 đi là: \(\frac{120}{v+10}\left(h\right)\)

Theo bài ra, ta có: 

     \(\frac{120}{v}-\frac{120}{v+10}=0,4\)

\(\Rightarrow\frac{120\left(v+10\right)-120v}{v\left(v+10\right)}=0,4\)

\(\Rightarrow\frac{1200}{v\left(v+10\right)}=0,4\)

\(\Rightarrow v\left(v+10\right)=3000\)

\(\Rightarrow v^2+10v-3000=0\)

\(\Rightarrow\left(v-50\right)\left(v+60\right)=0\)

\(\Rightarrow v=50\) ( vì v > 0)

Vận tốc ô tô 2 là 50 km/h nên vận tốc ô tô 1 là:

            \(50+10=60\left(km/h\right)\)

Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 13/08 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh ban đầu của nhóm là x (em) (đk x nguyên dương) 
Số sách mà mỗi bạn dự kiến chuyển là: 105/x (bó) 
Nhưng thực tế số bạn tham gia lao động là: x - 2 
Nên Số sách mà mỗi bạn phải chuyển là: 105/x - 2 (bó) 
Theo bài ra ta có phương trình: 105/x - 2 - 105/x = 6 
Giải pt ta được x = -5 (Loại) x = 7 (thỏa mãn) 
Vậy: Gọi số học sinh ban đầu của nhóm là 7 em.

Đọc tiếp...
Xyz 14/08 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

1                                                                                     Bài làm

Tổ 2 thu hoạch được số kg rau là :165-42=123 (kg rau)

Tổ 3 thu hoạch được số kg rau là : 165 -15= 150 (kg rau)

Trung bình mỗi tổ thu hoạch được số kg rau là : (165+123+150):3 = 146 (kg rau)

                                                                                                         Đáp số 146 kg rau

2                                                                                    Bài làm

Do hai số cần tìm là hai số tự nhiên chẵn liên tiếp nên hiệu của chúng là 2

Sỗ lớn là (74+2):2=38

Số bé là 74-38=36

                       Đáp số : Số lớn :38 : Số bé :36

3                                                                                                   Bài làm

Nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là 120:2=60 m

a) Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là  60:(7+5)*7 = 35 m

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật là 60-35=25 m 

b) S vườn hoa hình chữ nhật là 35*25=875 m2

S làm lôí đi là : 875:25*1=35 m2

                                        Đáp số : a) Chiều dài : 35 m :Chiều rộng :25 m

                                                       b)  S làm lối đi : 35 m2                                           

4                                                                                               Bài làm

1 em trồng được số cây là 44:11=4 (cây)

Cả lớp trồng được 48*4=192 (cây)

                                       Đáp số 192 cây

Đọc tiếp...
dương tiến dũng 13/08 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

1                                                                                  BL

                                                           Tổ 2 thu hoạch được số kg rau là

                                                                          165 - 42 = 123 ( kg )

                                                             Tổ 3 thu hoạch được số kg rau là : 

                                                                       123 - 15 = 108 ( kg )

                                                    Trung bình mỗi tổ thu hoạch được số kg rau là :

                                                                    ( 165 + 123 + 108 ) : 3 = 132 ( kg )

                                                                                  Đáp số : 132 kg

2                                                                                         BL

                                                                    2 số tự nhiên chẵn liên tiếp có hiệu là : 2 

                                                                                   số chẵn bé là :

                                                                                 ( 74 - 2 ) : 2 = 36

                                                                                    số chẵn lớn là :

                                                                                     74 - 36 = 38

                                                                                      Đáp số : số bé : 36

                                                                                                     số lớn : 38

3                                                                                                   BL

                                                                            Tổng chiều dài và chiều rộng là :

                                                                                         120 : 2 = 60 ( m )

                                                                            Tổng số phần bằng nhau là :

                                                                                          5 + 7 = 12 ( phần )

                                                                             chiều dài hình chữ nhật là :

                                                                                          60 : 12 x 7 = 35 ( m )

                                                                              chiều rộng hình chữ nhật là :

                                                                                          60 - 35 = 25 ( m )

                                                                              diện k hình chữ nhật là :

                                                                                           25 x 35 = 875 ( \(m^2\))

                                                                                          diện k lối đi là :

                                                                                           875 x 1/25 = 35 ( \(m^2\))

                                                                                              Đáp số : 35 \(m^2\)

4                                                                                             BL

                                                                         Mỗi em trồng được số cây là :

                                                                                        44 : 11 = 4 ( cây )

                                                                         48 em trồng được số cây là :

                                                                                        48  x4 = 192 ( cây )

                                                                                         Đáp số : 192 cây 

                                                                                      

                                                                

Đọc tiếp...
quách thành hưng 12/08 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

tự viết câu trả lời !!! hihihi

thông chịu nổi cơn buổn ngủ nữa thôi of đâyớ mệt quá k

Đọc tiếp...
Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui 12/08 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

To mình nhé 

Người thứ 2 mua số mét vải là :

1,8 + 3,5 = 5,3 ( m )

Người thứ 1 và 2 mua số m vải là :

5,3 + 3,5 = 8,8 ( m )

Người thứ 3 mua số mét vải là :

25,6 - 8,8 = 16,8 ( m )

Đáp số : 16,8 m vải

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 12/08 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Người thứ 2 mua số mét vải là :

1,8 + 3,5 = 5,3 ( m )

Người thứ 1 và 2 mua số m vải là :

5,3 + 3,5 = 8,8 ( m )

Người thứ 3 mua số mét vải là :

25,6 - 8,8 = 16,8 ( m )

Đáp số : 16,8 m vải

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: