Giúp tôi giải toán và làm văn


cool queen 11 giờ trước (19:32)
Báo cáo sai phạm

1/3=5/15

2/5=6/15

nên 1/3>2/5 vậy mẹ cho em nhiều quýt hơn chị

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 11 giờ trước (19:46)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{1}{3}=\frac{1\times5}{3\times5}=\frac{5}{15}\)

\(\frac{2}{5}=\frac{2\times3}{5\times3}=\frac{6}{15}\)

Vì \(\frac{5}{15}< \frac{6}{15}\)nên \(\frac{1}{3}< \frac{2}{5}\)

Vậy \(\frac{1}{3}< \frac{2}{5}\)

Đọc tiếp...
Lê Quang Thiện Khiêm 11 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

ta đem chúng quy đồng với nhau và so sánh :

\(\frac{2}{5}=\frac{2.3}{5.3}=\frac{6}{15}\)

\(\frac{1}{3}=\frac{1.5}{3.5}=\frac{5}{15}\)

vì \(\frac{6}{15}>\frac{5}{15}\)nên\(\Rightarrow\frac{2}{5}>\frac{1}{3}\)

vậy em nhiều quýt hơn

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 11/06/2018 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi miếng đất đó là :

90 : 2 = 45 ( m )

Cho : \(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\)và \(a+b=45\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{a+b}{2+3}=\frac{45}{5}=9\)

Suy ra : \(\frac{a}{2}=18\Rightarrow a=9.2=18\)

\(\frac{b}{3}=18\Rightarrow a=9.3=27\)

Vậy chiều rộng là : 18m ; chiều dài là : 27m

Diện tích mảnh đất là :

18 x 27 = 486 ( m2 )

              Đáp số : 486m2

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...
công chúa tài năng 11/06/2018 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

90 : 2 = 45 ( m )

Cho \(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\)\(a+b=45\)

Áp dụng tính chất ủa sãy tỉ số bằng nhau, Ta có:

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{a+b}{2+3}=\frac{45}{5}=9\)

\(\frac{a}{2}=9\Rightarrow a=9.2\Rightarrow a=18\)

   \(\frac{b}{3}=9\Rightarrow b=9.3\Rightarrow b=27\)

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 27

       chiều rộng hình chữ nhật là 18

Diện tích hình chữ nhật là:

18 x 27 = 486 ( m2 )

Đáp số: 486 m2

~ Hok Tốt ~

Đọc tiếp...
TAKASA 12/06/2018 lúc 08:00
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh đất này là 486m 2

ủng hộ nha!!!!!!!

Đọc tiếp...
phúc 10/06/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Đổi 30% = \(\frac{3}{10}\)

Lớp 6A có số học sinh là : 
5 :  \(\left(1-\frac{3}{5}-\frac{3}{10}\right)=50\)( học sinh )
Đáp số 50 học sinh 
Tk mk nha !!
MK làm hơi tắt !!

Đọc tiếp...
nguyen quang thai 10/06/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

3/5 = 60 %

phần trăm số học sinh loại trung bình là  

100%-(60%+30%)= 10%

lớp 6a có là

5:10%=50%

kết bạn với mình nha

Đọc tiếp...
HISINOMA KINIMADO 10/06/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

3/5 = 60%

Số học sinh trung bình của lớp 6A chiếm số phần trăm là:

100% - (60% + 30%) = 10%

Lớp 6A có số học sinh là:

5 : 10 x 100 = 50 (học sinh)

Đ/S: ..............

Đọc tiếp...
kudo shinichi 08/06/2018 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

               Nười ta muốn đi lên tầng 3 của một ngôi nhà thì cần đi qua 90 bậc thang vậy muốn đi lên tầng 6 của ngôi nhà đó thì cần đi qua bao nhiêu bậc thang ? Giải thích vì sao nha các bạn !

                       Lời giải đầy đủ nhé các bạn ! Không phải là 180 bậc thang đâu nha !

theo mk là:

225 bậc

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 08/06/2018 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

Muốn lên tầng 3 cần đi qua 90 bậc thang

Vậy lên tầng 1 cần đi qua:

                         90 : 3 = 30 ( bậc thang )

Muốn lên tầng 6 cần đi qua số bậc thang là:

                        30 x 6 = 180 ( bậc thang )

( Mk nghĩ vậy )

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 11/06/2018 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

1 tầng có số bậc là:90:3=30[bậc]

Muốn đi lên tầng 6 của ngôi nhà thì phải đi qua số bậc là:30x[6-1]=150[bậc]

                                                                                                        Đáp số:150 bậc

Đọc tiếp...
phạm minh anh 06/06/2018 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

dễ thì bạn hãy làmthử đi 

Đọc tiếp...
Pvp Minecraft 06/06/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

(y -5)* (3+7+11+...+8015+8019) < 2017/2018

= (y-5)* 8042055 < 2017/2018

Vì 2017/2018 < 1 Nên => (y-5)*8042055 < 1

Trong các Trường hợp, ta thấy y =5 là hợp lí nhất. Vì : 

(5-5)*8042055

= 0*8042055

=0       Mà 0<1

Vậy y =5

Đ/s : y=....

Đọc tiếp...
Gokazaru 06/06/2018 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Giải rõ ràng nha !

Đọc tiếp...
cool queen 06/06/2018 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

số gạo tẻ còn lại là: 1/5

số gạo nếp còn lại là: 1/3

vì 1/5<1/3 => người ta mua nhiều gạo tẻ hơn gạo nếp

Đọc tiếp...
emdixaqua 06/06/2018 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Số gạo tẻ còn lại là: 1-4/5=1/5(số gạo tẻ)

Số gạo nếp còn lại là:1-2/3=1/3(số gạo nếp)

Vì 1/5 gạo tẻ = 1/3 gạo nếp nên 3/15 gạo tẻ=5/15 gạo nếp

Từ đó suy ra số gạo tẻ là 5 phần, số gạo nếp là 3 phần.

Tổng số phân bằng nhau là: 5+3=8(phần)

Số gạo tẻ là: 120:8x5=75(kg)

Số gạo nếp là:120 - 75=45(kg)              

Đáp số:Gạo tẻ:75kg

            Gạo nếp:45kg

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 04/06/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử đáy lớn là a (m); đáy bé là b (m); chiều cao là h (m)
Tổng hai đáy là 20 (m): a+b=20
Diện tích ban đầu: 1/2x(a+b)xh (m2)
Diện tích khi mở rộng: 1/2x(a+5+b+2)xh (m2)
Diện tích tăng 14 (m2): 1/2x(a+b)xh=1/2x(a+b+7)xh-14
<=> 1/2x20xh=1/2x27xh-14

<=> h=4 (m)
Diện tích ban đầu là: 1/2.(a+b).h=1/2.20.4=40 (m2)
(Cho thừa dữ kiện chiều cao bằng hiệu hai đáy)


 


  

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 03/06/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Đổi : 2,4dm= 24cm

Ta có : 24 - 2 = 22

Số HLP nhỏ sơn 1 mặt là :

\((22\cdot22)\cdot6=2904\)hình

Số HLP nhỏ sơn 2 mặt là :

22 x 12 = 264 hình

Số hình lập phương nhỏ không sơn là :

22 x 22 x 22 = 10648 hình

Học tốt

Đọc tiếp...
phúc 03/06/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

ko bt làm

Sách lp 6 : 

Toán ( SGK , VBT ) tập 1 , tập 2

Tiếng Việt : tập 1 , tập 2

Sinh ( SGK , VBT )

Địa ( SGK , tập bản đồ )

Sử ( SGK , tập bản đồ )

Vật Lý ( SGK , VBT )

Tin ( SGK )

Tiếng anh : ( SGK tập 1 , tập 2  , 2 VBT )

 Mĩ thuật ( SGK , vở vẽ tự mua )

Âm nhạc ( SGK , VBT , Vở viết nhạc )
Giáo dục công dân ( SGk )

Hình như hết rồi ( k rõ nữa )

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 31/05/2018 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

a) Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe máy đi trước ô tô là:

0,5 x 35 = 17,5 (km)

Quãng đường còn lại là:

185,5 - 17,5 = 168 (km)

Vận tốc của ô tô là:

35 x 7/5 = 49 (km/ giờ)

Tổng vận tốc là:

49 + 35 = 84 (km/ giờ)

 Thời gian 2 xe gặp nhau là:

168 : 84 = 2 ( giờ)

2 xe gặp nhau lúc số giờ là:

6 giờ + 30 phút + 2 giờ = 8 giờ 30 phút

Đ/S: 8 giờ 30 phút

b) Sau 2 giờ, ô tô đi được số km là:

2 x 49 = 98 (km)

Chỗ gặp nhau cách A số km là:

185,5 - 98 = 87,5 (km)

Đ/S: 87,5 km

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 31/05/2018 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

a) Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

20: ( 5-3) x 5 = 50 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

50  -20 = 30 ( m)

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

( 50 +30) x 2 = 160 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

30 x 50 = 1500 (m2)

Đ/S: chu vi thửa ruộng đó là: 160 m

       diện tích của thửa ruộng đó là: 1500 m2

b) Diện tích người ta trồng lúa là:

1500 x 3/5 = 900 (m2)

Người ta thu được số tạ lúa từ phần đất trồng lúa là:

900 : 10 x 15 = 1350 (kg) = 13,5 ( tạ lúa)

Đ/S: 13,5 tạ lúa

Đọc tiếp...
Dont look at me 31/05/2018 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

a/ Theo bài ra, ta có:

\(\frac{1}{3}\)chiều rộng \(=\frac{1}{5}\)chiều dài

\(\Rightarrow\)chiều rộng \(=\frac{3}{5}\)chiều dài

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng  |___|___|___|                                  Hiệu: \(20m\)

Chiều dài    |___|___|___|___|___|

Giá trị một phần là:

\(20:\left(5-3\right)=10\left(m\right)\)

Chiều dài thửa ruộng đó là:

\(10.5=50\left(m\right)\)

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

\(10.3=30\left(m\right)\)

Chu vi của thửa ruộng đó là:

\(\left(50+30\right).2=160\left(m\right)\)

Diện tích của thửa ruộng đó là:

\(50.30=1500\left(m^2\right)\)

                Đáp số: Chu vi: \(160m\)

                           Diện tích: \(1500m^2.\)

b/ \(\frac{3}{5}\)diện tích mảnh đất đó là:

\(1500.\frac{3}{5}=900\left(m^2\right)\)

\(900m^2\)gấp \(10m^2\)số lần là:

\(900:10=90\)( lần )

\(\Rightarrow\)Người ta thu được số tạ lúa từ phần đất trồng trên là:

                     \(15.90=1350\left(kg\right)\)

                                  \(=13,5\)( tạ )

                           Đáp số: 13,5 tạ lúa.

   

Đọc tiếp...
Ngô Thu Hằng 30/05/2018 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Số gạo còn có thể ăn trong số ngày là : 

20 - 4 = 16 (ngày )

Một em bé ăn số gạo dự trữ trong số ngày là :

20*120=2400(ngày)

Có số em ở vườn trẻ  là :

2400 : 16 = 150 (em)

Có số em đến thêm là :

150 - 120 = 30 (em) 

Đáp số : 30 em

Đọc tiếp...
kudo shinichi 30/05/2018 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

                              Bài giải

Số ngày ăn sau khi thêm một số em bé mới đến là :

            20 - 4 = 16 ( ngày )

Một em bé ăn hết số gạo dự trữ trong :

          20 x 120 = 2400 ( ngày )

Số em ở vườn trẻ là : 

           2400 : 16 = 150 ( em bé )

Số em mới đến là :

               150 - 120 = 30 ( em bé )

Đọc tiếp...
Hảo Bùi 30/05/2018 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

ngu lại xàm lz

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 29/05/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần vải còn lại sau khi cắt tấm 1 là :
\(1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}\) ( tấm vải )

Phân số chỉ số phần vải còn lại sau khi cắt tấm 2 là :

\(1-\frac{4}{7}=\frac{3}{7}\)( tấm vải )

Phân số chỉ số phần vải còn lại sau khi cắt tấm 3 là :

\(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) ( tấm vải )

Đổi : \(\frac{1}{3}=\frac{3}{9}\)

Do \(\frac{3}{5}\)tấm 1 \(=\frac{3}{7}\)tấm 2 \(=\frac{3}{9}\)tấm 3 

\(\Rightarrow\frac{1}{5}\)tấm 1 \(=\frac{1}{7}\)tấm 2 \(=\frac{1}{9}\)tấm 3 

(  Sơ đồ : tự vẽ nhé ) 

Tấm thứ nhất dài :

\(105:\left(5+7+9\right).5=25\left(cm\right)\) 

Tấm vải thứ hai dài :

\(105:\left(5+7+9\right).7=35\left(cm\right)\)

Tấm vải thứ ba dài :

\(105-\left(25+35\right)=45\)

  Đ/s : ...

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 29/05/2018 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi bạn nha 

Phần cuối , bổ sung : \(45\left(cm\right)\)

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà Giang 31/05/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn Hỏa Long Natsu

Đọc tiếp...
Dont look at me 28/05/2018 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

Số gạo nếp còn lại sau khi bán là :

\(1-\frac{2}{6}=\frac{4}{6}\)( số gạo nếp )

Số gạo tẻ còn lại sau khi bán là :

\(1-\frac{3}{7}=\frac{4}{7}\)( số gạo tẻ )

Theo bài ra, ta có:

        \(\frac{4}{6}\)số gạo nếp = \(\frac{4}{7}\)số gạo tẻ

\(\Rightarrow\)Số gạo nếp = \(\frac{6}{7}\)số gạo tẻ

Gọi số gạo nếp ban đầu là \(a\) thì số gạo tẻ ban đầu là \(\frac{7}{6}a.\)

\(\Rightarrow a+\frac{7}{6}a=1950\)

\(\Rightarrow\frac{13}{6}a=1950\)

\(\Rightarrow a=1950:\frac{13}{6}=900\left(kg\right)\)

\(\Rightarrow\frac{7}{6}a=\frac{7}{6}.900=1050\left(kg\right).\)

                      Đáp số : gạo nếp : \(900kg\)

                                   gạo tẻ : \(1050kg.\)

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 28/05/2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

đáp án

 số gạo nếp :  900kg

số gạo tẻ : =1050kg

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 28/05/2018 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Gọi a là cạnh hình vuông

Ta có : P = a x 4

Cạnh hình vuông tăng gấp rười là : 150% x a

Chu vi lúc này là : 150% x a x 4

Nếu cạnh của hình vuông tăng lên gấp rưỡi thì chu vi của hình vuông tăng thêm là :

150% - 100% = 50%

Vậy nếu cạnh của hình vuông tăng lên gấp rưỡi thì chu vi của hình vuông tăng thêm là 50%

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 28/05/2018 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

50 % nhé

k cho mk nha

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 28/05/2018 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

50% nha 

Đọc tiếp...
Bảo Bình Cute 26/05/2018 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

                                    Bài Giải

   Nếu coi số học sinh dự tuyển vào lớp 6 là 100 % thì số học sinh nữ chiếm 50 % suy ra số học sinh nam chiếm 100 % -50 % = 50 %.

   1 % số học sinh dự thi ứng với số học sinh là:

       60 : [ 50 - 45 ] = 12 [ học sinh ]

    Số học sinh nữ dự tuyển là :

      12 : * 50 = 600 [ học sinh ]

Ví số học sinh nam dự thi bằng số học sinh nữ dự thi nên cũng có 600 học sinh nam dự tuyển

            Đáp số : nữ 600 học sinh, nam 600 học sinh

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 26/05/2018 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

số học sinh nữ 600 học sinh dự tuyển 

số học sinh nam 600 học sinh dự tuyển

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 26/05/2018 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là : 

            30 x 80 = 2400 ( ngày )

sau khi 20 người đi công tác xa thì còn lại số người là :

            80 - 20 = 60 ( người )

số gạo dự trữ đó đủ cho số người ăn còn lại trong số ngày là :

              2400 : 60 = 40 ( ngày )

                     đáp số : 40 ngày

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 26/05/2018 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

một người ăn hết số gạo dự trữ trong số ngày là:

80 . 30 = 2400 ( ngày )

số người ăn thực tế ở bếp ăn là:

80 - 20 = 60 ( người )

số gạo dự trữ đó đủ cho số người còn lại ăn trong số ngày là:

2400 : 60 = 40 ( ngày )

đáp số: 40 ngày

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 26/05/2018 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

Giải

Một người ăn hết số gạo dự trữ trong :

80 x 30 = 2400 ( ngày )

Số người ăn thực tế ở bếp ăn là :

80 - 20 = 60  ( người )

Số gạo dự trữ đủ cho số người còn lại ăn trong số ngày là :

2400 : 60 = 40 ( ngày )

Đáp số : 40 ngày

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: