Giúp tôi giải toán


vu thuy phuong 13 giờ trước (14:08)

còn 20 quả nha

k nha

Ran and Shinichi 13 giờ trước (14:10)

Còn số quả là :

50 - 30 = 20 ( quả )

            Đáp số : 20 quả

Phạm Đức Duy 13 giờ trước (14:09)

20 quả 

Ai tk mjnh mjnh tk lại

Edogawa Conan 14 giờ trước (14:00)

còn số quả:

5-2=3 (quả)

Đ/s: 3 quả

Phạm Đức Duy 13 giờ trước (14:04)

 3 quả 

Ai tk mjnh mjnh tk lại

Tsukino Usagi 13 giờ trước (14:01)

                 Bài giải

Sồ quả còn lại là:

         5 - 2 = 3 (quả)

               Đáp số: 3 quả

Hoàng Thị Thanh Huyền 14 giờ trước (13:53)

1 quả giá :

10:10=1(ngàn)

   Đáp số 1 ngàn

ai tk mk mk tk lại

Tsukino Usagi 14 giờ trước (13:56)

                       Bài giải

Giá của một quả chuối là:

           10 : 10 = 1 ( ngàn )

                  Đáp số : 1 ngàn 

Phạm Đức Duy 14 giờ trước (13:51)

1 ngàn

Ai tk mình mình tk lại

bui thi lan phuong 16 giờ trước (11:06)

số học sinh lúc đầu trường có là

     40x25=1000(học sinh)

sau 2 năm có số học sinh là

    1000+100=1100(học sinh)

đ/s:1000 học sinh

1100 học sinh 

ai thấy đúng k ủng hộ nha

     

Songoku Sky Fc11 16 giờ trước (11:05)

số học sinhh lúc đầu trường có là

45*25=1000 học sinh

số học sinh 1 năm nhập về là

100:2=50 họcc sinh

Nguyễn Thị Thanh Hiền 17 giờ trước (10:59)

Số học sinh lúc đầu trường có là:

   40 x 25 = 1000 (học sinh)

Số học sinh 1 năm nhập học được là:

   100 : 2 = 50 (học sinh)

      Đáp số: 1000 học siinh

                  50 hoc sinh

Đặng Nhật Anh 19 giờ trước (08:36)

Vòi thứ nhất 1 giờ chảy được là: 1 : 6 = \(\frac{1}{6}\)( bể)

Vòi thứ hai 1 giờ chảy được là : 1  : 10 = \(\frac{1}{10}\) (bể)

\(1\frac{1}{2}\)giờ = 1,5 giờ

Vòi thứ nhất trong 1,5 giờ chảy được là : \(\frac{1}{6}\). 1,5 = \(\frac{1}{4}\)(bể)

Vòi thứ hai trong 1,5 giờ chảy được là: \(\frac{1}{10}\). 1,5= \(\frac{3}{20}\)(bể)

Trong \(1\frac{1}{2}\) giờ, lượng nước trong bể là: \(\frac{1}{4}\)\(\frac{3}{20}\)\(\frac{2}{5}\)(bể)

Chúc bạn học giỏi !

Đặng Nhật Anh 19 giờ trước (08:30)

Bài 2: 

a) Số học sinh giỏi của đội tuyển là:  24 : 40% = 60 (hsg)

b) Số học sinh giỏi môn Văn là: 60 . \(\frac{1}{3}\) = 20 (hsg môn Văn)

Trần Ngọc Tú 19 giờ trước (08:27)

cậu làm nốt bài 2 và 3 hộ tớ vs

Doan Thanh phuong Hôm qua lúc 14:39

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

       30 : 5 = 6 ( m )

          Đáp số : 6 m

Nguyen Thi Lan Huong Hôm qua lúc 14:36

Chiều dài dài là :

30 : 5 = 6 ( m )

     Đ/s : 6 m

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 14:44

Chiều dài hình chữ nhật là:

30:5=6m

Ai thấy đúng thì!!

Trần Nhật Quỳnh Hôm qua lúc 14:26

Trung bình mỗi người mua được:

40 : 2 = 20(quả)

           Đáp số: 20 quả trứng

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 14:53

Trung bình mỗi người mua được:

40:2=20 quả

nguyển văn hải Hôm qua lúc 14:26

trung bình mỗi người mua được :

40:2=20 quả

đs: 20 quả

k nha

Duong Thanh Minh Hôm qua lúc 10:42

                                                                                                                         doi 50%=1/2 
ngay thu ba doi lam duoc so phan san pham la:
1-4/15-1/2=7/30(so san pham)
1 san pham tuong ung voi so phan san pham la:
4/15-7/30=1/30(so san pham)
so san pham doi da lam trg 3 ngay la:
1:1/30=30(san pham)
nho k cho minh voi nha

Duong Thanh Minh Hôm qua lúc 10:37

de minh lam cho

Hoàng Tuấn Khải Hôm qua lúc 10:11

thiếu dữ liệu

Hoàng Thị Thanh Huyền Hôm qua lúc 07:17

Mua 1 quả vải hết số tiền là 

20:10=2(ngàn)

   Đáp số 2 ngàn

Lê Mạnh Tiến Đạt Hôm qua lúc 06:04

Mua 1 quả vải hết số tiền là :

 20 : 10 = 2 ( ngàn )

                   ĐS : 2 ngàn

Mạnh Châu Hôm qua lúc 06:03

Mẹ mua 1 quả hết số tiền là :

 20 : 10 = 2 ( ngàn )

                       Đáp số : 2 ngàn

Trần Nhật Quỳnh Hôm qua lúc 05:57

1 quả táo hết số tiền là:

20 : 10 = 2( ngàn đồng )

             Đáp số: 2 ngàn đồng

Hoàng Thị Thanh Huyền Hôm qua lúc 07:18

Mua một quả hết số tiền là 

20:10=2(ngàn)

   Đáp số 2 ngàn

Phạm Đức Duy Hôm qua lúc 05:57

2 ngàn ai tk mjnh mjnh tk lại....

hoàng thị thanh tâm 27/05 lúc 16:04

Mua 1 can hết số tiền là 

100:5=20(đồng)

   Đáp số 20 đồng

Lê Mạnh Tiến Đạt 27/05 lúc 16:25

Mẹ mua một cân thịt hết số tiền là :

 100 : 5 = 20 ( ngàn )

                    Đáp số : 20 ngàn

Do Not Ask Why 27/05 lúc 16:12

Mẹ mua 1 cân thịt hết số tiền là:

100 : 5 = 20 (ngàn)

Đáp số: 20 ngàn

Bùi Nguyễn Đăng Khoa 27/05 lúc 14:08

a) Chiều dài của khu vườn: 128,7 x 3/2 = 193,05 (m)

    Diện tích khu vườn: 128,7 x 193, 05 = 24845,535 (m2)

b) Có hai cách làm

C1:Diện tích trồng hoa: 24845,535 x 7/9 = 19324,305 (m2)          C2:Phân số chỉ diện tích trồng rau: 1 - 7/9 = 2/9 (khu vườn)

     Diện tích trồng rau: 24845,535 - 19324,305 = 5521,23 (m2)         Diện tích trồng rau: 24845,535 x 2/9 = 5521,23 (m2)

ĐS: a) 24845,535 m2

       b) 5521,23 m2

duong khanh ly 27/05 lúc 13:57

chieu rong khu vuon la: 128,7 : 3/2 = 85,8 (m )

A. Dien h khu vuon la : 128,7 × 85,8 = 11042, 46 ( m2 )

B . Dien h vuon trong hoa la : 11042,46 × 7/9 = 8588,58 ( m2 )

Dien h trong rau la: 11042,46 - 8588,58 = 2453,88 ( m2 )

Ds:  2453,88 m2

Hoàng Thị Thanh Huyền 27/05 lúc 13:21

Mua 1 cân giá : 

100:1=100(ngàn)

   Đáp số 100 ngàn

Nijino Yume 27/05 lúc 13:58

Mua một cân hết số tiền là :

100 / 1 = 100 ( đồng )

            Đáp số : 100 đồng

nhớ tích và kết bạn với tớ nha

nguyen hong ngoc mai Hôm qua lúc 20:46

Mua 1 cân giá:

 100:1=100(ngàn)

         đáp số:100 ngàn

Doan Thanh phuong 27/05 lúc 13:09

Hải mua 1 cái cân sắt được :

      1000 : 2 = 500 ( đồng )

         Đáp số : 500 đồng

Nijino Yume 27/05 lúc 13:55

Hải mua một cân sắt được số tiền là :

1000 / 2 = 500 ( đồng )

              Đáp số : 500 đồng

nhớ tích và kết bạn với tớ nha

nguyen hong ngoc mai 27/05 lúc 13:09

                                                                       1 ngàn dồng =1000

vậy 1 cân sắt được 500 đồng

Trần Nhật Quỳnh 27/05 lúc 13:01

Một gói mì chính hết số tiền là:

100 000 : 10 = 10 000(nghìn)

                      Đáp số: 10 000 nghìn đồng

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 15:00

Mua một gói mỳ hết :

100 000 :10=10000 đồng

Doan Thanh phuong 27/05 lúc 13:04

Đổi 100 ngàn = 100000 đồng

Mai mua 1 gói mì chính hết số tiền là :

     100000 : 10 = 10000 ( đồng )

          Đáp số : 10000 đồng

TNT TNT Học Giỏi 27/05 lúc 12:38

diện tích hình vuông đó là :

   10 x 10 = 100 cm2 

      đáp số 100 cm2

Nguyễn Tiến Dũng 27/05 lúc 14:01

Diện tích hình vuông là:

10x10=100 cm2

Lê Mạnh Tiến Đạt 27/05 lúc 13:19

Diện tích hình vuông là :

 10 x 10 = 100 ( cm2 )

                 Đáp số : 100 cm2 

Phương Phương 26/05 lúc 19:12

C là chu vi

C_ABC = C_MNPQ

Mà ABC chỉ có 3 cạnh, còn MNPQ có 4 cạnh.

Mặt khác, cạnh tam giác ABC lớn hơn cạnh tứ giác MNPQ 10cm. Vậy , mỗi cạnh của tam giác ABC phải "bù" cho cạnh tứ giác MNPQ 10cm.

Độ dài mỗi cạnh của tứ giác MNPQ : 10 * 3 = 30(cm)

Độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC : 10 * 4 = 40 (cm) hoặc 30 + 10 = 40 (cm) 

Songoku Sky Fc11 26/05 lúc 19:19

c là chu vi của hình tam giác

c- abc=c-mnpq

mà hình tam giác abc chỉ có 3 cánh còn mnpq có tới 4 cạnh

cạnh tam giác lớn hơn cạnh hình tứ giác là 10 cm  suy ra mỗi cạnh của tam giác phải đưa cho cạnh tứ giác  kia 10 cm

Tiểu thư họ Thái xinh đẹp nữ tính 26/05 lúc 19:13

xin lỗi,mình làm lầm,đáp số là 32 cm cơ

Mori Ran Suzuki Sonoko 27/05 lúc 21:41

32 cm nha bạn

-chúc bạn học giỏi luôn iu đời

Edogawa Conan 26/05 lúc 19:50

Chiều dài HCN đó là :

48 : ( 3 + 1 ) x 3 = 36 ( cm )

Chiều rộng HCN đó là :

48 - 36 = 12 ( cm )

Chu vi HCN là :

( 4 + 12 ) x 2 = 32 ( cm )

Đáp số : 32 cm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: