Giúp tôi giải toán và làm văn


Cris Devil Gamer 13 giờ trước (22:28)
Báo cáo sai phạm

1+1=\(\sqrt{2^2}\)

Đọc tiếp...
Trần Thế Nam 13 giờ trước (22:28)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2 :((

1  + 1  = chính nó :))

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 20 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 20 giờ trước (15:54)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 20 giờ trước (15:54)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 20 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 20 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 20 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
pikachu 20 giờ trước (15:22)
Báo cáo sai phạm
Best Friend Forever 20 giờ trước (15:21)
Báo cáo sai phạm

đáp số:

2 222 222 222 222 222 222

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang Hôm qua lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Gọi x; y lần lượt là chiều dài và chiều rộng khu vườn. Ta có hpt: \(\hept{\begin{cases}x-y=3\\xy=270\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=18\\y=15\end{cases}\left(n\right)}hay\hept{\begin{cases}x=-15\\y=-18\end{cases}\left(l\right)}\)
Vậy khu vườn có chiều dài là 18m; chiều rộng là 15m

Đọc tiếp...
Vũ Thị Thu Hằng 5 tháng 2 2017 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

Vậy người ta sẽ không quét vôi ở dưới đáy .

Người ta quét vôi các bức tường xung quanh thì quét số m vuông là : 

( 6 + 3,6 ) x 2 x 3,8 = 72,96 ( m2 )

Vì tổng diện tích các cửa bằng 8m2 nên khi quét vôi các bức tường xung quanh người ta chỉ cần quét :

72,96 - 8 = 64,96 ( m2 )

Người ta quét vôi trần nhà thì quét số m vuông là :

6 x 3,6 = 21,6 ( m2 )

Vậy diện tích cần quét vôi là :

64,96 + 21,6 = 86,56 ( m2 ) 

Đáp số : 86,56 m2.

NHỚ TK CHO MK NHÉ . ĐÚNG 100%

Đọc tiếp...
Lê Minh Việt 30 tháng 1 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quang là :

    ( 6+3,6)*2*3,8=72,96(m2)

Diện tích toàn phần là :

72,96+6*3,6=94,56(m2)

Diện tích cần quét vôi là :

94,56-8=86,56(m2)

          Đ/s: 86,56m2

Đọc tiếp...
Tomori Nao 11 tháng 2 2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy phòng là:

(6 + 3,6) . 2 = 19,2 (m)

Diện tích xung quanh là:

19,2 . 3,8 = 77,96 (m2)

Diện tích cần quát vôi là:

77,96 + 19,2 = 92,16 (m2)

Đáp số:  Vậy diện tích ta cần quét vôi là 92,16 m2

Đọc tiếp...
Đỗ Hoàng Long 5 tháng 2 2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

S toàn phần 1 hình lập phương là:

    5 x 5 x 6 = 150 ( dm2 )

S toàn phần hình lập phương đó là :

   150 x 4 = 600 ( dm2 )

                Đ/S : 600 dm2

Đọc tiếp...
Hoàng Yến Chi 3 tháng 2 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Các bạn có thể giải thích rõ được ko

Đọc tiếp...
Nguyễn xuân khải 2 tháng 2 2018 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

                                           

                                                       S toàn phần của 1 hình lập phương là:

                                                                        5*5*6=150(dm3)

                                                       S toàn phần hình lập phương là:    

                                                                        150*4=600(dm3)

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Long 16 tháng 2 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

VỚI 120 LÍT DẦU THÌ ĐỘNG CƠ ĐÓ CHẠY ĐƯỢC SỐ MÉT LÀ;

       120:0,5=240(giờ)

ĐÁP SỐ:240 (GIỜ)

Đọc tiếp...
Sakura Makina 16 tháng 2 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

bạn tả lời đúng rồi đấy

Đọc tiếp...
giang quốc hoành 17 tháng 2 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

240 giờ

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân CTV 3 tháng 8 2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Gọi ab là số cần tìm. Ta có:

ab = 21 x ( ab )

10,a + b = 21,a - 21,6

      11,a = 22,b

=> a = b x 2

Ta có các số: 21,42,63,84.

Đọc tiếp...
sakura 3 tháng 8 2016 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Bạn biết câu trả lời rồi thì đăng lên làm gì ?

Đọc tiếp...
Mỹ Hằng 3 tháng 8 2016 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab ta có:

               ab = 21 x (ab)

               10,a+b=21,a-21,b

                11,a=22,b

Suy ra :a=bx2

Ta có các số sau: 21,42,63,84

Đọc tiếp...
the loser 15 tháng 2 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

BAN THAM KHAO LINK NAY NHE

https://olm.vn/hoi-dap/detail/28764239763.html

HOC TOT

....

Đọc tiếp...
Hagoromo Otsutsuki 15 tháng 2 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Mau mỗi bộ quần áo tăng x(cm)

Vậy may 350 bộ quần áo tăng 350x(cm)

a, Nếu x=15 thì may 350 bộ quần áo trong mỗi ngày tăng: 15x350=5250(cm)

b, Nếu x=-10 thì may 350 bộ quần áo mỗi ngày giảm: -10x350=-3500(cm)

Đọc tiếp...
OoOBorutoOoO 15 tháng 2 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

hiều dài của vải tăng mỗi ngày là: 350.x (cm

a. Với x = 15; ta có: 350.15 = 5250 (cm)

b. Với x = -10, ta có: 350.(-10) = -3500 (cm)

Đọc tiếp...
Đặng thị Mỹ Linh 11 tháng 7 2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Số trứng tương ứng với 9 + 5 + 12 =26 quả là :

     1 - ( 1/3 + 1/4 + 1/5 ) = 13 / 60

Có số quả trứng là :

     26 : 13/60 = 120 ( quả )

                Đáp số : 120 quả

Đọc tiếp...
Đinh Thị Oánh 19 tháng 2 2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

120 quả bạnh nhé

Đọc tiếp...
Yukino 20 tháng 2 2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

120 quả trứng cố gắng lên bạn nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: