Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán có lời văn


vân thanh vân thanh 12 tháng 10 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

6 ngày gấp 3 ngày số lần là

6:3 =2 ( lần)

Muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần số người là

15 x 2 = 30 (người)

Muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày cần bổ xung thêm số người là

30-15 = 15 (người )

Đáp số 15 người

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 12 tháng 10 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

6 ngày gấp 3 ngày số lần là : 6 / 3 = 2 ( lần )

Muốn sửa đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần số công nhân là : 15 * 2 = 30 ( công nhân )

Cần bổ sung thêm số công nhân là : 30 - 15 = 15 ( công nhân )

Đ/s : 15 công nhân

Đọc tiếp...
Ngô Khánh Hân Ngô Khánh Hân 11 tháng 10 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

3 m 1p .

180em 1 giờ

4320em 1 ngày

Đọc tiếp...
trương nguyễn cát tường trương nguyễn cát tường 11 tháng 10 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

đổi : 1 phút = 60 giây

        1 giờ = 60 phút

        1 ngày= 24 giờ

số em bé ra đời 1 phút là :

 1 x (60:20)=3(em bé)

số em bé ra đời trong 1 gờ là :

3 x 60 =180 ( em bé )

số em bé ra đời trong 1 ngày là :

180 x 24 =4320 ( em bé)

Đ/S :1 phút : 3 em bé

         1 giờ : 180 em bé

        1 ngày : 4320 em bé

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 3 tháng 10 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Không cần sửa đề đâu :)

Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là : \(\frac{\frac{2}{5}}{2,3}=\frac{4}{23}\)

Gọi số thứ nhất là 4 phần, số thứ hai là 23 phần. Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 23 = 27 (phần)

Số thứ nhất là : \(\frac{72}{27}\cdot4=\frac{32}{3}\)

Số thứ hai là : \(72-\frac{32}{3}=\frac{184}{3}\)

Đ/s: Số thứ nhất : \(\frac{32}{3}\);

       Số thứ hai   : \(\frac{184}{3}\)

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤🅵🅴🅻🅻 🆃🅷🅰🅽🅷↭ᴾᴿᴼシ :)) (༺TEAM༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ ) ◥ὦɧ◤🅵🅴🅻🅻 🆃🅷🅰🅽🅷↭ᴾᴿᴼシ :)) (༺TEAM༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ ) 3 tháng 10 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Tỉ số giữa hai số đó là:

    2/3 : 2/5 = 5/3

Ta có sơ đồ:

Số thứ nhất: |---|---|---|           

Số thứ hai:   |---|---|---|---|---|           tổng là 72

Tổng số phần bằng nhau là:

     5 + 3 = 8 (phần) 

Số thứ nhất là:

     72 : 8 x 3 = 27

Số thứ hai là:

     72 - 27 = 45

                  Đáp số: Số thứ nhất: 27

                               Số thứ hai: 45

Đọc tiếp...
Lê Minh Quang Lê Minh Quang 3 tháng 10 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

k mk                          

học tốt

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 20 tháng 9 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là a ; số thứ hai là b

Ta có a x b = 38,75

Khi đó (5 x a) x (12 x b) = 38,75 x 5 x 12

<=> 60 x a x b = 2325

=> 60 x a x b - a x b = 2325 - 38,75 

=> a x b x 60 - a x  b = 2286,25

Vậy tích mới hơn tích đầu 2286,25 đơn vị

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 21 tháng 8 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Cho \(2\) số cần tìm là \(xy\):

Ta có : \(21xy=31\cdot xy\)

\(\Rightarrow2100+xy=31\cdot xy\)

\(\Rightarrow xy\)là \(\frac{1}{31}\)của \(21xy\)

Hiệu số phần bằng nhau là :

     \(31-1=30\) ( phần )

\(\Rightarrow xy=2100\div30\)

\(\Rightarrow xy=70\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 21 tháng 8 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

=> 21ab=31xab => 2100+ab=31xab => 2100=30xab => ab=70

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 21 tháng 8 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số có 2 chữ số ần tìm là ab

Ta có 21ab = 31 x ab

=> 2100 + ab = 31 x ab

=> 31 x ab - ab = 2100

=> 30 x ab = 2100

=> ab = 70

Vậy số cần tìm là 70

Đọc tiếp...
ღ𝔑ɕọc ₷ɦเภ ™ ღ𝔑ɕọc ₷ɦเภ ™ 17 tháng 8 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Trong 50 ngày , bữa ăn của 120 người là :

120 x 50 = 6 000 ( bữa ăn )

Trong 30 ngày , bữa ăn của 120 người là :

120 x 3 = 3 600  ( bữa ăn)

Số bữa ăn còn lại là:

6000 - 3 600 = 2 400 ( bữa ăn )

Còn lại số người sau khi chuyển là :

120 - 40 = 80 ( người )

Số lương thực còn lại đủ ăn trong số ngày là :

2 400 : 80 =  30 ( ngày )

Đáp số : ...

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 16 tháng 8 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Số bữa ăn của 120 người trong vòng 50 ngày là :

120 x 50 = 6000 ( bữa ăn )

Số bữa ăn của 120 người trong vòng 30 ngày là :

120 x 30 = 3600 ( bữa ăn )

Còn lại số bữa ăn là :

6000 - 3600 = 2400 ( bữa ăn )

Còn lại số người sau khi chuyển đi là :

120 - 40 = 80 ( người )

Số lương thực còn lại đủ ăn trong vòng số ngày là :

2400 : 80 = 30 ( ngày )

Đáp số : 30 ngày

Đọc tiếp...
BBIILLLLYY BBIILLLLYY 16 tháng 8 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

mình trả lời như sau không bít đ   hay s 

nếu 1 ngưới ăn hết số lương thực  đó   thì người đó ăn trong số ngày là :

120* 50 = 6 000 ( ngày )

120 người ăn một số lương thực trong 30 ngày thì 1 người ăn số lương thực đó trong số ngày là :

120 *30 = 36 00 (ngày )

sau khi chyển 40 người sang đơn vị khác thì còn lại số người lầ 

120 - 40 = 80 (người )

số lương thực còn lại đủ ăn trong số ngày là :

( 6000- 3600 ) : 80 = 30 ( ngày )

đáp số : 30 ngày 

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 15 tháng 8 lúc 0:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là a ; chiều rộng là b 

Ta có a = 2 x b

=> Diện tích hình chữ ban đầu là a x b 

=> Diện tích hình chữ nhật mới là : (a + 3) x (b + 3) = a x b + 3 x a + 3 x b + 9 = a x b + 3 x (a + b) + 9

Lại có (a x b + 3 x (a + b) + 9) - a x b = 72

=> (a x b - a x b) + 3 x (a + b) + 9 = 72

=> 3 x (a + b) = 72 - 9

=>  3 x (a + b) = 63

=> a + b = 21

=> 2 x b + b = 21 (Vì a = 2 x b)

=> 3 x b = 21

=> b = 7

=> a = 14

=> Chu vi ban đầu là (7 + 14) x 2 = 42 m

Diện tích ban đầu là 7 x 14 = 98 m2

Đọc tiếp...
Vũ Vân Nhung Vũ Vân Nhung 14 tháng 8 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Mình vẽ sơ đồ thì tính được nhưng không theo cách lớp 4 : Chiều dài của hình chữ nhật hơn là 72:3=24m ; chiều rộng hình chữ nhật cũ lấy (24-3):3 = 7m -> Chiều dài hình chữ nhật cũ là: 7x2 = 14m -> Diện tích, chu vi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 14 tháng 8 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc. Theo đề bài

abc-ab=778 => 10xab+c-ab=778 => 9xab+c=778 => 9xab=778-c

9xab chia hết cho 9 => 778-c phải chia hết cho 9 và do c<=9 nên c=4

=> 9xab=778-4=774 => ab=86

Vậy abc=864

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Minh Anh 5 tháng 8 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Ta có: An chạy với vận tốc 10 km/h.

Bình chạy với vận tốc 170 km/phút

=> 10,2 km/h.

Ta có: Chi chạy 2,8 m/giây

=> 10,08 km/h.

Vậy Bình là người chạy nhanh nhất.

Đọc tiếp...
Ai Don No Ai Don No 5 tháng 8 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Gợi ý phương pháp giải: Đưa tất cả chỉ số vận tốc về cùng 1 đơn vị đo rồi so sánh.

Cách làm chi tiết: (Nếu làm theo gọi ý mà vẫn chưa ra)

Đổi: 170m / phút = 170 / 60s = 17 / 6 m/s = 17/6 x 3,6 = 10,2 km/h

        2,8 m/s = 2,8 x 3,6 = 10,08 km/h

=> 10 < 10,08 < 10,2

Kl: Bình chạy nhanh nhất

Ở đây mik nhân với 3,6 vì qui tắc là vậy chứ ko phải tự chế đâu nhé!

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 31 tháng 7 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Gọi số h/s giỏi là a; số h/s khá là b; số h/s trung bình là c. Ta có : a =1/5b (1) 

c = 2/3 ( a+b) (2). Ta thay số (1) và (2) : c = 2/3 (1/5b + b) => c = 2/3 *6/5b = 4/5b (3)

Ta lại có a+b+c = 60 (4). Thay (1); (3) và (4) ta có : 1/5b +b+ 4/5b = 60 => b(1/5+1+ 4/5) = 60 .

=> b.2= 60 => 60: 2= 3. Thay b vào (1) và (3) => a = 1/5. 30 =6; c =4/5 . 30= 24 .

=> Kết luận : Số h/s giỏi là : 6; số h/s khá là :30 và số h/s trung bình là : 24 .

Đọc tiếp...
ʚℒїηɠ ʚℒїηɠ 28 tháng 7 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Số kẹo Hoàng có là :

21 + 11 = 32 ( cái kẹo )

Cả ba bạn có số kẹo là :

10 + 21 + 32 = 63 ( cái kẹo )

Đáp số : 63 cái kẹo

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Mai Khuê Võ Ngọc Mai Khuê 19 tháng 9 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Hoàng có số kẹo là:

21+11=32[cái kẹo]

Cả 3 bạn có số kẹo là:

10+21+32=63[cái kẹo]

Đáp số:63 cái kẹo

Đọc tiếp...
vũ hồng trang vũ hồng trang 8 tháng 8 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

cả ba bạn có số kẹo là :

10+21+[11+21]=63 cái kẹo

đs:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy B Nguyễn Quang Huy B 23 tháng 7 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

2 năm sau em bé còn lại 149 cái áo

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lương Hoàng Thị Lương 22 tháng 7 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z 22 tháng 7 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

12365 + 78951 = 91316

câu này đề khó hiểu quá b ơi 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thúy Phượng Phạm Thị Thúy Phượng 19 tháng 7 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Đáp án:

 Bài 11:

Tổng hai số là: 25 x 2 =50

 Số thứ nhất là : 50 : ( 4 + 1 ) x 4 =40                                                                                                           Số thứ hai là : 50 - 40 =10                                                                                                                            Bài 12:                                                                                                                                                            Tổng số tuổi của bố và mẹ là: 41 x 2 = 82 ( tuổi )                                                                                         Tổng số tuổi của bố,mẹ và con là : 30 x 3= 90 ( tuổi )                                                                                   Tuổi con là : 90 -82 =8 ( tuổi )    

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: