Giúp tôi giải toán


LUCY 11/06/2017 lúc 08:59

                                   Bài giải

    Số tiền còn lại của Hồng là :

              ( 20600 - 1600 ) : 2 = 9500 ( đồng )

  Lúc đầu Hồng có số tiền là :

              9500 : ( 1 - 2/3 ) = 28500 ( đồng )

   Số tiền còn lại của Mai là :

           20600 - 9500 = 11100 ( đồng )

   Lúc đầu Mai có số tiền là :

      11100 : ( 1 - 4/5 ) = 55500 (đồng )

                              Đáp số : 28500 đồng ; 55500 đồng 

hà thùy linh 11/06/2017 lúc 08:57

phân số chỉ số tiền còn lại của Mai là:1-4/5=1/5( số tiền mang đi)

phân số chỉ số tiền còn lại của Hồng là:1-2/3=1/3(số tiền mang đi)

ta có sơ đồ chỉ số tiền còn lại của 2 bạn sau khi mua sách là:

Hồng:+---+---+---+

Mai:+---+---+---+---+---+(Mai nhiều hơn Hồng 1600 đồng);<số tiền của 2 bạn còn lại là:20600>

số tiền của Mai còn lại là:

(20600+1600):2=11100(đồng)

số tiền còn lại của Hồng là:

20600-11100=9500( đồng)

số tiền mang đi của bạn Hồng là:

9500x3=28500( đồng)

số tiền mang đi của Mai là:

11100x5=555009đồng)

           đ/s...

Dũng Lê Trí 11/06/2017 lúc 08:49

Số tiền của Mai sau khi mua hết 4/5 số tiền :

(20600+1600):2=11100(đồng)

Số tiền của Hồng sau khi mua hết 2/3 số tiền :

20600-11100=9500(đồng)

Phân số chỉ số tiền còn lại của Mai sau khi mua :

1 - 4/5 = 1/5 (số tiền)

Số tiền của Mai ban đầu :

11100 x 5 =55500 (đồng)

Phân số chỉ số tiền của Hồng sau khi mua :

1 - 2/3= 1/3 (số tiền)

Số tiền của Hồng ban đầu :

9500 x 3 =28500(đồng)

Đáp số : 55500 đồng ; 28500 đồng

Vu THi Huyen 11/06/2017 lúc 06:58

55 5/13 phut

Songoku Sky Fc11 11/06/2017 lúc 06:46

Vận tốc: Kim giờ mỗi giờ chạy 12 khoảng; kim giờ mỗi giờ chạy 1 khoảng.
Tổng vận tốc của 2 kim:     12 + 1 = 13 (khoảng giờ)

Thời gian 2 kim đổi chỗ cho nhau:        12 : 13 =  55  5/13 (phút

TNT TNT Học Giỏi 10/06/2017 lúc 19:21

diện tích hình chữ nhật ABC 

      12 x 6 = 72 ( cm2 )

diện tích hình tam giác ANC 

      72 : 2= 36 ( cm2 )

         đs...

n a b d c

Edward Newgate 10/06/2017 lúc 19:17

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

12 * 6 = 72 ( cm2 )

Diện tích hình tam giác ANC là :

72 : 2 = 36 ( cm2 )

Nguyễn Tiến Dũng 10/06/2017 lúc 19:02

A B C D N

Diện tích hinh chữ nhật ABCD la : 

                 12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích  hinh tam giác ABC la : 

                 72 : 2 = 36 (cm2)

công chúa serenity 08/06/2017 lúc 14:47

ko có số nào mà 2 nào tự nhiên liên tiếp chia hết cho 7 đâu bạn ạ

Công chúa sao băng 08/06/2017 lúc 14:30

mk nghĩ cũng ko có đâu

LƯU THIÊN HƯƠNG 08/06/2017 lúc 14:55

MINH XIN LOI NHE

Ngọc Anh Dũng 08/06/2017 lúc 14:07

Nửa chu vi là :

104 : 2 = 52 ( m )

Chiều rộng là :

52 : ( 8 + 5 ) x 5 = 20 ( m )

Chiều dài là :

52 - 20 = 32 ( m )

S là :

32 x 20 = 640 ( m2 )

nguyển văn hải 08/06/2017 lúc 14:03

nửa chu vi là: 104:2= 52 cm

tổng số phần bằng nhau là: 5+8=13 phần

chiều dài là: 52 :13 x 8 =32 cm

chiều rộng là: 52-32=20 cm

diên tích là:32 x 20= 640 cm2

đ/s:.............

Hoàng Thị Thanh Huyền 08/06/2017 lúc 14:19

Nửa chu vi hình chữ nhật là 

104:2=52(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là 

52:(3+5)x5=20(m)

Chiều dài hình chữ nhật là 

52:(3+5)x8=32(m)

Diện tích hình chữ nhật là 

32x20=640(m2)

   Đáp số 640 m2

Songoku Sky Fc11 08/06/2017 lúc 10:26

 

ta thấy 2 năm trên ko là năm nhuận nên mỗi năm sẽ có 365 ngày

vậy 2 năm có số ngày là 365 .2=730 ngày

người đàn ông đó làm được số giờ là

730.9=6570 giờ

Do Not Ask Why 08/06/2017 lúc 10:34

Hai năm đó có tất cả số ngày là: 

365 x 2 = 730 (ngày)

Vậy trong 1 năm người đàn ông làm được số tiếng là: 

365 x 9 = 3285 (tiếng)

Đáp số: 3285 tiếng 

Nguyen Thi Lan Huong 08/06/2017 lúc 10:26

  1 năm có 365 ngày

 2 năm có số người là :

 365 x 2 = 730 ( ngày )

Số tiếng là : 730 x 9 = 6570 ( giờ )

         Đ/s : ...

Trần Nhật Quỳnh 07/06/2017 lúc 20:19

1) Bất phương trình một ẩn trên trường số thực. Giao của hai tập xác định của các hàm số f(x) và g(x) được gọi là tập xác định của bất phương trình. ... Nếu với giá trị x =a, f(a) > 0 là bất đẳng thức đúng thì ta nói rằng a nghiệm đúng bất phương trình f(x) > 0, hay a là nghiệm của bất phương trình

2) Số còn bò là:

20 x 1/2 = 10(con)

Số con trâu là:

20 + 4 = 24(con)

Số con vịt là:

24 - 2 = 22(con)

Số con gà là:

24 - 4 = 20(con)

Số con cừu là:

24 - 5 = 19(con)

Số con lợn là:

24 - 9 = 15(con)

Tổng số con vật là:

20 + 10 + 24 + 22 + 20 + 19 + 15 = 130(con)

                                                              Đáp số: 130 con

P/s: Bài này mình nghĩ mình làm sai

3) Tính diện tích:

Hình vuông: S = a x a

Hình chữ nhật: S = a x b

Hình bình hành: S = a x h

Hình thoi: S = m x n : 2

Hình thang: S = ( a + b ) x c : 2

Hình tam giác: S = a x h : 2

...

4) Thể tích hình lập phương đó là:

8 x 8 x 8 = 512( ?3)

                Đáp số: 512?3

5) Tính chu vi:

Hình vuông: P = a x 4

Hình chữ nhật: P = ( a + b ) x 2

Hình bình hành: P = (a + h ) x 2

Hình thoi: P = a x 4

Hình thang: P = a + b + c + d

Hình tam giác: P = a + b + c 

Edogawa Conan 07/06/2017 lúc 20:31

1 ) Bất phương trình là 1 ẩn trường số thực . Giao của 2 tập xác định đc của các hàm số f ( x ) vs g ( x ) đc gọi là tập xác định của bất phương trình    ( Ví dụ : ... )

2 ) Số con bò là "

20 x 1/2 = 10 ( con )

số con trâu là :

10  + 4 = 14 ( con _)

Tổng có : 10 + 14 + 2 + 4 + 5 + 9 = 44 ( con )

3 ) Qui tắc tính mỗi hình :

.......................

4 )Thế tk lập phương là :

8 x 8 x 8 =  512 ( cm3 )

Đáp số : ...

5 ) tính chu vi là :

....................

Dũng Lê Trí 07/06/2017 lúc 20:09

Bất phương trình đây :

\(f\left(x\right)< g\left(x\right),f\left(x\right)>g\left(x\right)\)

\(f\left(x\right)\le g\left(x\right),f\left(x\right)\ge g\left(x\right)\)

Bất phương trình đó là BPT 1 ẩn chứa biến x 

Ví dụ :

Giải BPT : \(\frac{2}{x-1}>x+2\)

\(\frac{2}{x-1}>x+2\left(1\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}-x+2>0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2-\left(x+2\right)\left(x-1\right)}{x-1}\left(2\right)\)

Thay vào giải BPT (1) ta sẽ tập trung giải BPT (2)

Gà Mờ 07/06/2017 lúc 16:42

Nếu thêm 4 quả vào rôt thứ nhất thì số cam ở 2 rổ bằng nhau,nghỉa là ban đầu số cam ở rổ thứ nhất kém số cam ở rổ thứ 2.

Còn nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam ở rổ thứ 1 gấp 3 lần rổ thứ 3 có nghĩa là số cam ở rổ thứ 1 sau khi chuyển là 3 phần,số cam ở rổ thứ 2 là 1 phần.Vidf ban đầu số cam ở rổ 1 kém số cam ở rổ thứ hai 4 quả nên sau khi chuyển số cam ở rổ 1 hơn rổ 2:

                               24-4=20(quả)

20 quả gồm:

            3-1=2(quả)

Sau khi chuyển rổ 1 có:

            20:2x3=30(quả)

Ban đầu rổ 1 có:

               30-24=6(quả)

Ban đầu rổ 2 có:

6+4=10(quả)

            Đáp số:Rổ 1:6 quả cam

                        Rổ 2:10 quả cam

Hanaby Nikki 08/06/2017 lúc 13:37

Cảm ơn 2 bạn nhé !!

Hoàng Thái Ngọc 07/06/2017 lúc 16:35

Ta có sơ đồ :

                                                                 4

rổ 1 : |----------------------------------------|---------- (----------)

rổ 2 : |----------------------------------------|

Giả sử như trên đề (1)

rổ 1 : |----------------------------------------| ----------  |

                                                 |      4     |

rổ 2 : |----------------------------------------|(----------)|

Gỉa sử 2 như trên đề (2)

                                                                  4                         24

rổ 1 : |----------------------------------------|---------- (----------) ( ---------------|----------------------------------------|)

rổ 2 : |----------------------------------------|

nhìn vào sơ đồ (1) ta thấy ngay đoạn 2 của rổ 1 và rổ 2  có chung một số đo là 4

vậy 2 đoạn cộng lại là 8

\(\Rightarrow\)sơ đồ 3

                                                             8                                              24

rổ 1 : |----------------------------------------|(---------- ----------) ( ---------------|----------------------------------------|)

rổ 2 : |----------------------------------------|

nhìn vào sơ đồ (3) ta thấy ngay hai đoạn 8 và 24 cộng lại sẽ ra hai đoạn bằng nhau là 2 và 3  bằng với đoạn 1

 24 + 8 =  32 : 2 = 16 

\(\Rightarrow\)ta có sơ đồ 4

                         16

rổ 1 : |(----------------------------------------)|----------------------------------------|----------------------------------------|

rổ 2 : |----------------------------------------|

Quay lại với sơ đồ ở đầu bài :

rổ 1 có số quả cam là  16+8 =24 ( quả cam )

rổ 2 có số quả cam là  16

đây chỉ là suy luận do chính mình ngĩ ra 

mong là sẽ giúp được các bạn 

chúc các bạn học giỏi

online 07/06/2017 lúc 13:11

gọi số bi xanh là a , số bi đỏ là 15a

ta có

số viên bi xanh khi long cho em minh a - 3

số viên bi đỏ sau khi mau thêm  15a + 1

theo đề ta có

13 [ a -3 ] = 15a + 1

=>  13a - 1 -15a - 1 = 0

=> a = 15

Lê Hiển Vinh 07/06/2017 lúc 13:07

15 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ

nguyển văn hải 07/06/2017 lúc 13:23

giống trê học 24 giờ

Đào Trọng Luân 07/06/2017 lúc 09:37

1/ Ta có:

-20 = -20 
<=> 25 - 45 = 16 - 36 
=> 52 - 2.5.9/ 2 = 42 - 2.4.9/2 
Cộg cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằg đẳg thức : 
52 - 2.5.9/2 + (9/2)2 = 42 - 2.4.9/2 + (9/2)2 
<=> (5 - 9/2)2 = (4 - 9/2 )2
=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2 
=> 5 = 4 

2/ Thể tích hình lâp phương đó là:

2.2.2 = 8 (đơn vị thể tích)

Vậy thể tích hình lâp phương đó là: 8 đơn vị thể tích

3/ Diện tích hình vuông đó là:

3.3 = 9 [đơn vị vuông]

Vậy: diện tích hình vuông đó là 9 đơn vị vuông

4/ Gọi số bi xanh là b, số bi đỏ là a, ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{1}{5}\)

\(\frac{a-3}{b+1}=\frac{1}{3}\)

=> 3a - 9 = b + 1

=> a - 3 = b + 1

=> a - b = 1 + 3

=> a - b = 4

a là: 4 : 4 x 1 = 1

b là: 4  + 1 = 5

Vậy: ...........

Nguyễn Tiến Dũng 07/06/2017 lúc 09:16

B2:

Thể tích hình lập phương là:

2x2x2=8 ?

Nguyen Thi Lan Huong 07/06/2017 lúc 07:48

Hiệu 2 số không tính số dư là : 16 - 4 = 12

Số lớn là : 12 : ( 3 - 1 ) x 3 + 4 = 22

Số bé là : 22 - 16 = 6

       Đ/s : ...

kudo shinichi 06/06/2017 lúc 22:12

số bé là:

(16-4):(3-1)=6

số lớn là:

6x3+4=22

mk nghĩ bn ko phải hs lớp 4 đâu há

Do Not Ask Why 07/06/2017 lúc 08:55

Hiệu của 2 số là: 

16 - 4 = 12 

Hiệu số phần bằng nhau là: 

3 - 1 = 2 (phần)

Số lớn là: 

16 : 2 x 3 + 4 = 22

Số bé là: 

22 - 16 = 6 

Đáp số: 

online 06/06/2017 lúc 15:42

bài 1 /           12 + 5*4 + 12 = 44

bài 3 /              4 < 5 đ

                        6 < 7 đ

                         8 < 8 đ

Nguyễn Hảo Nam 06/06/2017 lúc 15:42

B 1.

12 + 5 x 4 +12 =12 + 20 + 12 =32 +12 =44

B2:23 con

*Cách giải

Có số con rùa là : 12 x 1/2 =6

Số con của là:6 x 1/3 = 2

Tổng có số con vật là : 12 + 6+2+3=23 con

Bài 3:P/s:mk ko hiểu d/s là gì đâu

4<15

6<17

5 < 8

Nấm 06/06/2017 lúc 15:43

1. 12+5x4+12

   =12+20+12

   =44

2. Có số con rùa là:

        12x\(\frac{1}{2}\)=6(con)

    Có số con cua là:

        6x\(\frac{1}{3}\)=2(con)

Trần Nhật Quỳnh 06/06/2017 lúc 15:19

Số con cua là:

2 x 1/2 = 1( con )

Tổng có số con là:

4 + 2 + 1 = 7( con )

                 Đáp số: 7 con

P/s: Bài này mình nghĩ mình làm sai. Nếu sai cho mình xin lỗi nhé

Diện tích hình chữ nhật đó là:

4 x 3 = 12 ( ? )

          Đáp số: 12 ?

Thể tích hình lập phương đó là:

3 x 3 x 3 = 27( ? )

                Đáp số: 27 ?

Doan Thanh phuong 06/06/2017 lúc 15:17

Trong bể có số con là :

  4 + 2 + 2 x \(\frac{1}{2}\)= 7 ( con )

     Đáp số : 7 con

Diện tích hình chữ nhật là :

    3 x 4 = 12 ( ...2)

        Đáp số : 12 ...2

Thể tích hình lập phương đó là :

    3 x 3 x 3 = 33 = 27 ( ...3)

        Đáp số : 27 ...3

Hoàng Thị Thanh Huyền 06/06/2017 lúc 15:20

1/Con rùa là 

\(2\cdot\frac{1}{2}=1\left(con\right)\)

Tổng có tất cả 

4+2+1=7(con)\

   Đáp số ...

2/Diện tích là 

4x3=12(?)

   Đáp số 12 ?

3/Thể tích hình lập phương là 

3x3x3=27(?)

   Đáp số 27 ?

Nguyễn Thị Thanh Hiền 06/06/2017 lúc 15:06

Thời gian người đàn ông đó đi bằng xe máy là:

   3 giờ x 1/2 = 1 giờ 30 phút

     1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Chu vi quãng đường AB là:

   (15 + 10) x 2 = 50 (m)

Diện tích quãng đường đó là:

   15 x 10 = 150(m2)

Nếu kể thời gian nghỉ khi người đàn ông đó đi xe đạp thì mất số thời gian là:

      30 phút = 0,5 giờ

   3 giờ + 0,5 giờ = 3,5 (giờ)

Nếu kể thời gian nghỉ khi người đàn ông đó đi xe máy thì mất số thời gian là:

      1,5 giờ + 0,5 giờ = 2 giờ

Nguyễn Ngọc Anh Minh 05/06/2017 lúc 14:36

Khi xếp mỗi xe 41 hs thì xe cuối thiếu 3 hs nghia là số hs ở xe cuối là

41-3=38 hs

Khi xếp mỗi xe 40 hs thì thừa ra 5 hs, Ta chuyển toàn bộ số hs ở 1 xe xuống thì tổng số hs chưa lên xe là

40+5=45 hs

Ta cho 38 hs lên xe trống thì số hs chưa lên xe là

45-37=7 hs

7 hs này đủ để xếp lên các xe còn lai để mỗi xe là 41 hs

Vậy tổng số hs là

7x41+38=328 hs

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: