Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Toàn Xe Độ 26 tháng 6 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

a) Ngày thứ nhất bán được số khoai tây là:

                  42 .1/6 = 7 (kg)

     Số khoai còn lại là :

            42 - 7 = 35 (kg)

     Ngày thứ hai bán được số khoai tây là:

            35 . 3/7 = 15 (kg)

b) Tỉ số % của số khoai tây bán được ngày đầu so với ngày thứ 2 là:

           7/15 . 100 = 46,6%

Vậy a) ngày thứ 1 bán được 7 kg khoai tây

            ngày thứ 2 bán được 15 kg khoai tây

        b) tỉ số % của số khoai tây bán được ngày đầu so với ngày thứ 2 là 46,6%

Đọc tiếp...
Phạm Như Ý 25 tháng 6 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi:con điên có 40898 cái bàn chải .hỏi nó đã đánh được bao nhiêu cái bàn chải?

Đọc tiếp...
Nhi Nguyễn Yến 21 tháng 6 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

a) Số khoai ngày thứ nhất bán được là:

42 x \(\frac{1}{6}\)= 7 (kg)

Số khoai ngày thứ hai bán được là:

( 42 - 7 ) x\(\frac{3}{7}\)= 15 (kg)

Sau hai ngày bán, số khoai còn lại là:

42 - ( 7 + 15 ) = 20 (kg)

b) Tỉ số phần trăm giữa ngày thứ nhất và ngày thứ hai là:

7 x 15 : 100 = 1,05%

Đáp số : a) 20 kg

b) 1,05% ( không chắc)

Đọc tiếp...
Tuyết Lạc Ninh 20 tháng 6 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: xOz=xOy+yOz

         Và x'Oy=x'Oz+yOz

 Mà xOy>x'Oz

⇒xOz>x'Oy

b) Ta có: xOy+yOz+x'Oz=180° 

      ⇒yOz=180°-xOy-x'Oz

    hay:yOz=180°-40°-30°=110° 

c) Ta có: yOz+zOt=110°+(30°+40°)=180° 

Mà yOz và zOt là 2 góc kề nhau

⇒Oy và Ot là 2 tia đối nhau.

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Huy 1 tháng 7 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Đổi: 1 giờ chiều=13 giờ

Ô tô đi từ A đến B mất số giờ là:

        13-6=7(giờ)

                 Đáp số: 7 giờ

Đọc tiếp...
Phạm Như Ý 25 tháng 6 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Sai bét

Đọc tiếp...
Lê Trần Hoài Thương 17 tháng 6 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

7 giờ bạn nhé

Đọc tiếp...

Làm ơn giúp mik nha!

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m.Chiều dài hơn chiều rộng 60m.

a.Tính diện tích của thửa ruộng

b.Nếu thửa ruộng đó cứ trung bình 1m2 thu hoạch được 1/4 kg thóc thì cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

                                                              Bài giải

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

LÀM ƠN GIÚP!

TUI SUY NGHĨ NỔ ÓC MÀ CŨNG KO RA! 

:((( 

AI GIÚP TUI SẼ TIK CHO...HUHUHUUHHUHU!!!

 

Đọc tiếp...

Được cập nhật 15 tháng 6 lúc 9:22

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Linh Chi Quản lý 13 tháng 6 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số quả cam còn lại sau khi biếu bà so với tổng số quả  là:  1- 1/4 = 3/4 

Phân số chỉ số quả cam chia cho các em so với tổng số quả là:  3/4 x 1/2 = 3/8 

Phân số chỉ 12 quả cam so với tổng số quả là: 1 - 1/4 - 3/8 = 3/8 

Tổng số quả cam Lan có là: 12 : 3/8 = 32 ( quả) 

Đap số:...

Đọc tiếp...
Phạm Như Ý 25 tháng 6 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Tới đây nào

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 12 tháng 6 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

a) Tổng vận tốc của hai ô tô là: 162 : 2 = 81 ( km/h) 

Vận tốc của ô tô đi từ A là: 81 : ( 4 + 5 ) x 4 = 36 ( km/h) 

Vận tốc của ô tô đi từ B là: 81 - 36 = 45 ( km/h) 

B ) Điểm gặp nhau cách A số Km là: 

36 x 2 = 72 (km) 

Đáp số:...

Đọc tiếp...
Xyz CTV 12 tháng 6 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

a) Gọi vận tốc của ô tô đi từ A  và ô tô đi từ B lần lượt là a ; b (km/h) 

Sau 2 giờ 2 xe gặp nhau => cả 2 xe đều phải đi 2 giờ mới đến chỗ gặp nhau

Ta có : 2a + 2b = 162

=> 2(a + b) = 162

=> a + b = 81 (1)

Lại có : a = 4/5b

Khi đó (1) <=> 4/5b + b = 81

=> 9/5b = 81

=> b = 45 (km/h)

=> a = 81 - 45 = 36 (km/h)

b) Điểm gặp nhau cách A : 

45 x 2 = 90 km

Đọc tiếp...
Phạm Như Ý 25 tháng 6 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Vui mà chứ có ngu đâu.

Đọc tiếp...
Thành Nguyễn 12 tháng 6 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

                                                                                 Bài giải:

                                                       Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

                                                                      200x\(\frac{3}{5}\)=120(m)

                                                        Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

                                                                    200x120:2=12000(m2)

                                                         Trên cả thửa ruộng thu được số tấn thóc là:

                                                                     12000x65=780000(kg thóc) =780 tấn thóc

                                                                                  Đáp số: 780 tấn thóc

                                                                      

Đọc tiếp...
Đặng Thị Thảo My 12 tháng 6 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

chiều cao thửa ruộng là: 200 x 3/5 = 120 (m) 

diện tích thửa ruộng là: \(\frac{200\times120}{2}\) = 12000 (m2)

trên thửa ruộng thu hoạch được: 12000 : 100 x 65 = 7800 (tấn)

Đọc tiếp...
Phạm Như Ý 25 tháng 6 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Quang có 35 viên bi,Hưng có70 viên bi

Đọc tiếp...
Chu Minh Anh 12 tháng 6 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

Hưng :60 viên

Quang :45 viên

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hằng 12 tháng 6 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Vì Hưng có 4 viên bi đỏ thì Quang có 3 viên bi xanh. Vậy tỉ số bi đỏ và bi xanh là :

     4 : 3 = \(\frac{4}{3}\)

Hưng có số viên bi là :

     105 : ( 4 + 3 ) x 4 = 60 ( viên )

Quang có số viên bi là :

     105 - 60 = 45 ( viên )

                      Đáp số : Hưng : 60 viên bi đỏ

                                  Quang : 45 viên bi xanh.

Đọc tiếp...
Xyz CTV 10 tháng 6 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Sửa : đội thứ 3 chở được 330 bao

Đổi 45% = 9/20

Gọi số bao cả 3 đội phải chở là 1 phần

=> Số phàn số bao xi măng đội 2  chở được là : 

(1 - 2/5) x 9/20 = 27/100

 Số phàn số bao xi măng đội 3 chở được là :

1 - 2/5 - 27/100 = 33/100

Cả 3 đội phải chở 330 : 33/100 = 1000 bao

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 25 tháng 4 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

a, số cam lần 2 họ bán là:

          12+6=18( quả )

b,số cam cả 2 lần họ bán là:

         18+12=30( quả )

                  đáp số: a,18 quả

                               b,30 quả

các nm kik mik nhé, mik bây giờ mới có 1 điểm hỏi đáp thôi

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Huy 1 tháng 7 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

a)Lần hai bán được số quả cam là :

      12+6=18(quả cam)

b)Hai lần bán được số quả cam là :

        12+18=30(quả cam) 

                    Đáp số: a) 18 quả cam 

                                   b) 30 quả cam 

Đọc tiếp...
NGUYEN PHUONG ANH LINH 25 tháng 4 2018 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

de qua ma khong lam duoc thi bo tay

Đọc tiếp...
Vũ Hương Lan 25 tháng 4 2018 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

1. Số bé nhất có ba chữ số giống nhau là: 111

=> Hiệu của 989 và 111 là : 989 - 111 = 878

2. số nhỏ nhất có 2 chữ số là : 10

=> 1/2 của 10 là : 10 x 1/2 = 5

tk mk nha

Đọc tiếp...
phạm vũ thùy anh 25 tháng 4 2018 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

1.878

2.5

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 25 tháng 4 2018 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

1.là 878

2.là 5

k mink nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: