Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyenthanhdao 31 tháng 3 2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

So hoc sinh kha va gioi la:

5/8+1/5=33/40[hoc sinh]

so hoc sinh trung binh la:

1-33/40=7/40=0.175=17.5%

so hoc sinh trung binh co so phan tram la:

400/100*17.5=70[hoc sinh]

D/s:..................hoc sinh

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 11 tháng 4 2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

So hoc sinh kha va gioi la:
5/8+1/5=33/40[hoc sinh]
so hoc sinh trung binh la:
1-33/40=7/40=0.175=17.5%
so hoc sinh trung binh co so phan tram la:
400/100*17.5=70[hoc sinh]
D/s:..................hoc sinh

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 10 tháng 4 2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

So hoc sinh kha va gioi la:

5/8+1/5=33/40[hoc sinh]

so hoc sinh trung binh la:

1-33/40=7/40=0.175=17.5%

so hoc sinh trung binh co so phan tram la:

400/100*17.5=70[hoc sinh]

D/s:..................hoc sinh

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 27 tháng 5 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Gọi x là vận tốc riêng của ca nô ( ĐK : x > 2; km/h)
Vận tốc xuôi dòng : x +2 (km/h); 
Vận tốc ngược dòng : x - 2 ( km/h)

 Thời gian ca nô xuôi dòng 144 km: \(\frac{144}{x+2}\) ( h)

T/g ca nô ngược dòng đến khi gặp bè trôi : \(\frac{144-18}{x-2}\)(h)
Vì thời gian bè trôi và ca nô đi đến điểm gặp nhau là bằng nhau.

Ta có phương trình :  \(\frac{144}{x+2}+\frac{144-18}{x-2}=\frac{18}{2}\Leftrightarrow\frac{144}{x+2}+\frac{126}{x-2}=9\Leftrightarrow9x.\left(x-30\right)=0\)
<=> x= 0 ( loại); x = 30 ( thỏa mãn)
Vậy vận tốc riêng của ca nô là 30km/h

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Chi 13 tháng 4 2016 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

Vận tốc dòng nuosc là bao hiêu vậy bạn

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà Hôm qua lúc 7:33
Báo cáo sai phạm

a, Chu vi hình tròn là:

6 x 2 x 3,14 = 37,68 (cm)

Diện tích hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b. Bán kính hình tròn là:

8,4 : 2 = 4,2 (dm)

Chu vi hình tròn là:

8,4 x 3,14 = 26,376 (dm)

Diện tích hình tròn là:

4,2 x 4,2 x 3,14 = 55,3896 (dm2)

Hok tốt !

Đọc tiếp...
꧁༺༒ℌa⚡ℜų༒༻꧂ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ Hôm kia lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

a, chu vu hình đó là 

 \(2.3,14.6=37,68\left(cm\right)\)

b,diện tích hình đó là:

\(8,4.3,14=26,376\left(dm\right)\)

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
❤linh~039❤ Hôm kia lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi của hình tròn đó là: 6x2x3,14 = 37,68 ( cm )

   Diện tích của hình tròn đó là: 6x6x3,14 = 113,04 ( cm2 )

         Đ/S: Chu vi: 37,68 cm.

                 Diện tích: 113,04 cm2.

b) Chu vi của hình tròn đó là : 8,4x3,14 = 26,376 ( dm )

    Bán kính của hình tròn đó là : 8,4 : 2= 4,2 ( dm )

     Diện tích của hình tròn đó là: 4,2x4,2x3,14=55,3896 ( dm2 )

         Đ/S: Chu vi: 26,376 dm.

                  Diện tích: 55,3896 dm2.

#Học tốt.

Đọc tiếp...
Lê Thái Khả Hân 28 tháng 12 2016 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Số kg ngày thứ nhất cưa hàng bán được là :

 540 : 100 x 35 = 189 ( kg )

Số kg ngày thứ hai cưa hàng bán được là :

 540 : 100 x 40 = 216 ( kg )

Số kg sau hai ngày cưa hàng còn lại là : 

 540 - ( 216 + 189 ) = 135 ( kg )

  Đáp số : 135 kg

Đọc tiếp...
ngô thế trường 28 tháng 12 2016 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

sau 2 ngày cửa hàng bán được số kg gạo là

35+40=75(kg)

đáp số 75kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Hưng 28 tháng 12 2016 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm
Trần Hoàng Việt 12 tháng 9 2017 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Từ trung bình cộng của 3 số ta tính được tổng ba số đó là:

45 x 3 = 135.

Từ đề bài ta ta có : 

Số thứ nhất gấp 6 lần số thứ ba.

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Số thứ nhất:|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Số thứ hai:|----------|----------|

Số thứ ba:|----------|

Tổng số phần bằng nhau là:

              6 + 2 + 1 = 9 (phần)

Giá trị một phần hay số thứ ba là:

             135 : 9 = 15

Số thứ hai là:

             15 x 2 = 30

Số thứ nhất là:

             30 x 3 = 90

                   Đáp số: Số thứ nhất :90

                                Số thứ hai :30

                                 Số thứ ba :15

Đọc tiếp...
Girl _ lạnh _ BĐ Hôm kia lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Bt cách làm rùi đăng lên làm j = ))

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Mai Hôm kia lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

hay nhỉ

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜŠɦαɗøω✰ Hôm kia lúc 7:49
Báo cáo sai phạm

Gọi x là quãng đường AB ( km ) 

Ta có \(\frac{x}{40}\)là thời gian dự định . 

Đổi 18 phút = \(\frac{18}{60}h=\frac{3}{10}\left(h\right)\)

\(\frac{1}{2}\)quãng đường là \(\frac{x}{2}\), thời gian đi \(\frac{1}{2}\)quãng đường là ( v = 40 ) 

\(\frac{x}{2.40}=\frac{x}{80}\)

\(\frac{1}{2}\)quãng đường đi với vận tốc 50 km/h .thời gian là : 

\(\frac{x}{2.50}=\frac{x}{100}\)

Ta có thời gian đi từ A -> B là : \(\frac{x}{80}+\frac{x}{100}=\frac{9.x}{400}\)

Mà theo đề bài ta có : 

\(\frac{x}{40}-\frac{3}{10}=\frac{9.x}{400}\)

<=> \(\frac{-9.x}{400}+\frac{x}{40}=\frac{3}{10}\)

<=> \(\frac{1}{400}.x=\frac{3}{10}\)

<=> \(x=400.\frac{3}{10}\)

<=> x  = 120 

Vậy quãng đường AB dài 120 km 

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 18 tháng 4 2015 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Tổng số gạo của cả 3 kho là:

               (246 + 235 + 239) : 2 = 360 (tấn)

Số gạo kho A có là:

               360 - 235 = 125 (tấn)

Số gạo kho B có là:

               246 - 125 = 121 (tấn)

Số gạo kho C có là:

               235 - 121 = 114 (tấn)

                         Đáp số: Kho A: 125 tấn gạo

                                     Kho B: 121 tấn gạo

                                     Kho C: 114 tấn gạo

Đọc tiếp...
trần như 18 tháng 4 2015 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

kho A + kho B = 246 tấn (1)

kho B + kho C = 235 tấn (2)

kho C + kho A = 239 tấn (3)

Tổng số gạo của 3 kho là: (246 + 235 + 239) : 2 = 360 tấn

Kho C có: 360 - 246 = 114 tấn

Kho A có: 360 - 235 = 125 tấn

Kho B có: 360 - 239 = 121 tấn

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
lucky 25 tháng 4 2018 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

kho A : 125 tấn

kho B:121 tấn

kho C:114 tấn

Good bye see you later !

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng mỹ dân 17 tháng 3 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

số kg hàng mỗi xe chở là

6750 : 3 = 2250 (kg)

đợt đầu hai xe chở số kg hàng cứu trợ là

6750 - 2250 = 4500 (kg)

đáp số  : 4500 kg

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Chí Phúc 14 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

                                    Đổi 8h 24p=8,4h                                       BÀI GIẢI

Quãng đường ca nô đi là:

10 x 8,4 = 84(km)

Vận tốc ban đầu của ca nô là:

10 + 2 = 12(km/h)

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là:

84 : 12 = 7(giờ)

      Đáp số 7 giờ

QUÁ EZ :D CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz 29 tháng 3 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

gọi số tổ cần chia là a, ta cs:

\(\in\)ƯC(24; 108)

24 = 23 . 3

108 = 22 . 33

ƯCLN(24; 108) = 22 . 3 = 12

=> ƯC(24; 108) = Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

vì số tổ đc chia nhiều nhất nên số tổ chia đc 12 tổ

mỗi tổ cs số bs là:

24 : 12 = 2 (bs)

mỗi tổ cs số y tá là:

108 : 12 = 9 (y tá)

vậy số tổ đc chia là 12 và mỗi tổ có 2 bs, 9 y tá.

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 29 tháng 3 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

Gọi số tổ cần chia là x. 

theo đề bài, ta có:

24 : x

108 : x 

x lớn nhất 

⇒x ∈ ƯC (24,18) = Ư (ƯCLN (24,108)) 

24 = 23 .3

108 = 22.33

ƯCLN (24,108) = 22 .3 = 12 tổ

Ư (12) = {1;2;3;4;6;12} 

VÌ x lớn nhất => x = 12 tổ 

Các bác sĩ ở một tổ là 24 : 12 = 2 bác sĩ

Các y tá ở một tôt là 108 : 12 = 9 y tá 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 29 tháng 3 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số tổ được chia nhiều nhất cần tìm

⇒x là ƯCLN(24,108):
\(24=2^3.3\)

\(108=2^2.3^3\)

ƯCLN(24,108)=\(2^2.3\)=12

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 tổ

Mỗi tổ có 2 bác sĩ và 9 y tá

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆} 20 tháng 5 2019 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi: 

Một trường thcs được xây dựng trên khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20 m,đường chéo khu đất là 100 m.Biết số học sinh của trường là 500 em.Hỏi trường học có đạt chuẩn về '' diện tích khu trường theo quy định hay không ?

Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khu trường như sau:

   - Trường phải đủ rộng để làm chỗ học,sân chơi,bãi tập và trồng cây xanh 

   - Ở các vùng nông thôn,miền núi diện tích trung bình không dưới 10 m2 cho một học sinh

   -Ở các thành phố,thị xã trung bình không dưới 6 m2 cho một học sinh

Trả lời; Phân tích -> ra.

Đọc tiếp...
tran duy anh 20 tháng 5 2019 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

cậu phải giải bài toán bằng cách lập phương trình chứ

Đọc tiếp...
NTN vlogs 30 tháng 12 2018 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

      

Số ngày ăn sau khi thêm một số em bé mới đến là :

            20 - 4 = 16 ( ngày )

Một em bé ăn hết số gạo dự trữ trong :

          20 x 120 = 2400 ( ngày )

Số em ở vườn trẻ là : 

           2400 : 16 = 150 ( em bé )

Số em mới đến là :

               150 - 120 = 30 ( em bé )

ĐS : ...............

Đọc tiếp...
kudo shinichi 30 tháng 5 2018 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

                              Bài giải

Số ngày ăn sau khi thêm một số em bé mới đến là :

            20 - 4 = 16 ( ngày )

Một em bé ăn hết số gạo dự trữ trong :

          20 x 120 = 2400 ( ngày )

Số em ở vườn trẻ là : 

           2400 : 16 = 150 ( em bé )

Số em mới đến là :

               150 - 120 = 30 ( em bé )

Đọc tiếp...
Lê Thủy tiên 30 tháng 3 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Sau khi thêm một số em thì số thức ăn còn dự trữ đueọc số ngày là

20-4 = 16 ( ngày)

Nếu chỉ có một em bé thì dự trữ đueọc số ngày là

120×20= 2400 ( ngày )

Vậy số em trong nhà trẻ sau khi dược thêm vào lag

2400: 16 = 150 em

Vậy số em được thêm vào là

150-120= 30 em

Đáp số 30 em

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜŠɦαɗøω✰ 26 tháng 3 lúc 6:56
Báo cáo sai phạm

Đổi 30 phút = 1/2 giờ 

Gọi x ( km / h ) là vận tốc người đi xe đạp từ A -> B ( x > 0 ) 

Vận tốc người đó đi từ B-> A là : x + 4 ( km / h ) 

Thời gian người đó  đi từ A-> B là :24/x

Thời gian người đó đi từ B về A là : \(\frac{24}{x+4}\)

Theo đề bài ta có : 

\(\frac{24}{x}-\frac{24}{x+4}-\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{48.\left(x+4\right)}{2.x.\left(x+4\right)}-\frac{x.\left(x+4\right)}{2.x.\left(x+4\right)}\Leftrightarrow x^2-192=0\)

=> x = 12 ( km/h) .Vậy vận tốc của người đi xe đạp từ A đến B là 12 km /h

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Anh Thư 28 tháng 3 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm
fcydyfcfhfcf 27 tháng 3 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

\(8\)km/ giờ

Đọc tiếp...
nguyễn huy hải 3 tháng 8 2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó lần lượt là a và b

theo bài ra ta có a.b = 6210 (1)

Nều giảm thừ số đi 7 thì ta có tích mới là

(a- 7 ) b = 5265

=> ab - 7 b = 5625

=> ab = 5625 + 7 b (2)

TỪ (1) và (2)

=> 5265 + 7 b= 6210

=> 7 b = 6210-5265 =945

=> b = 135 => 135 . a = 6210

=> a = 46

Vậy hai số là 46 và 135

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 23 tháng 10 2017 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Vậy hai số là : 46 , 125

k mk ha

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 19 tháng 10 2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Gọi thừa số dc giảm là a , thừa số còn lại là b.

Theo đề bài ta có :

a . b = 6210

( a - 7 ) . b = 5265

=> a.b - 7.b = 5265

=>  6210 - 7.b = 5265

=> 7.b = 6210 - 5265

=> 7.b = 945

=> b = 135

=> a = 46

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 4 tháng 11 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Đổi: 0,875 = 7/8

Hiệu số phần bằng nhau là:

  8 - 7 = 1 (phần)

Số bé là: 0,875:1x7 = 6,125

Số lớn là: 0,875 + 6,125 = 7

            Đáp số: Số bé: 6,125

                          Số lớn: 7

Đọc tiếp...
công chúa winx 14 tháng 1 2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

đổi 0,875 = 7/8

Hiệu số phần = nhau là :

  8 - 7 = 1 ( phần )

Só bé là :

     0,875 : 1 x 7 = 6,125

Số lớn là :

        0,875 + 6,125 = 7

Vậy số lớn là : 7

       số bé là : 6,125

Đọc tiếp...
đậuminhdũng 27 tháng 3 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

grrrrrrrr

Đọc tiếp...
Phượng Thiên Hoàng Y ( Team ~ Thiên ~ ❄️ Nguyệt ~🌙 ) 27 tháng 3 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

                                                         Con nai thứ hai nặng số kg là :

                                                                           32 + 4 = 36 ( kg )

                                                            Cả hai con nai nặng số kg là :

                                                                        32 + 36 = 68 ( kg )

                                                                                  Đáp só : 68 kg

Đọc tiếp...
Linh Hoài Trang 29 tháng 3 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

= 68kg nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Thành 28 tháng 3 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

   

con nai

                                                           bai giai

con nai thu hai nang so ki lo gam la

32+4=36(kg)

Ca hai con co so ki lo gam la

  36+32=68(kg)                  dap so : 68 kg

Đọc tiếp...
Brainchild ( Fire Smoke Team ) 27 tháng 3 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

tớ gửi nhầm :(( xin lỗi ạ ! 

Đọc tiếp...
Brainchild ( Fire Smoke Team ) 27 tháng 3 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Kham khảo a 

a, Ta cs :  \(\Delta\)ABC = ^ABC + ^BAC + ^ACB = 1800

^ABC = 1800 − ^ACB − ^BAC = 1800 − 650 − 900 = 250 

Ta lại cs \(\Delta\)ABC : ^ACB = 650 ; ^ABC = 250 

=> ^ACB > ^ABC  => AB>AC

b. Xét \(\Delta\)ABH và \(\Delta\)EBH cs

BH_chung

^AHB = ^EHB = 900

HA = HE(gt)

=>\(\Delta\)ABH = \(\Delta\)EBH(c.g.c)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Nhi 23 tháng 3 2016 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có 

1 gà + 3 vịt = 2 ngan ( 1 )

1 vịt + 2 gà + 3 ngan = 25 quan ( 2 )

gấp biểu thức ( 1 ) lên 2 lần ta có 

2 gà + 6 vịt = 4 ngan ( 3 )

Lấy ( 2 ) trừ ( 3 ) ta có 

3 ngan - 5 vịt = 25 - 4 ngan

 7 ngan - 5 vịt = 25

Vì 25 chia hết cho 5, và 5 vịt cũng chia hết cho 5 nên 7 ngan cũng chia hết cho 5.

Ở biểu thức ( 2 ) ta thấy 1 ngan phải bé hơn 10 nên 1 ngan phải bé hơn 10 nên 1 con ngan có giá là 5 quan.

5 vịt có giá là:

5 x 7 - 5 vịt = 25 quan 

5 vịt có giá là :

35 - 25 = 10 ( quan )

1 con vịt có giá là

10 : 5 = 2 ( quan )

1 con gà có giá là :

5 x 2 - 2 x 3 = 4 ( quan )

Đọc tiếp...
nguyen hoang 14 tháng 12 2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

khó quá nghĩ cả tiếng mới ra 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: