Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Thùy Trang 14 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

học là hoc

Đọc tiếp...
dang huy huy 18 giờ trước (15:23)
Báo cáo sai phạm

hoc la hoc cho minh va cho tuong lai

Đọc tiếp...
Lê Anh Dũng Hôm qua lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Deo biet

Đọc tiếp...
trần thanh hiếu 06/07/2018 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số vịt là x. Vì xếp hàng hai chưa vừa nghĩa là không chia hết cho 2, nên x là số lẻ.

Xếp hàng ba thì thừa 1 con nghĩa là x chia cho 3 thì dư 1.

Xếp hàng 4 chưa tròn, nghĩa là x chia cho 4 còn dư. Nhưng x là số lẻ nên dư này là 1 hoặc 3.

Xếp hàng 5 thì thiếu một con mới đầy nên x chia 5 dư 4 suy ra x có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9. Nhưng x là số lẻ nên x có chữ số tận cùng là 9.

Xếp thành hàng 7 đẹp thay do đó x chia hết cho 7.

Giả sử x = 7q. Vì x có chữ số tận cùng là 9 nên q có chữ số tận cùng là 7. Hơn nữa q không thể là 37 vì 7.37 = 259 > 200. Do đó q = 7 hoặc q = 17 hoặc q = 27. Nhưng q không thể là 27 vì khi đó x chia hết cho 3.

Do đó x có thể nhận các giá trị x = 49 hoặc x = 119.

Kiểm tra đầu bài: 119 = 3. 9 + 2 nên 119 chia cho 3 dư 2 trái với đầu bài nên x không thể là 119.

Vậy x = 49 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

k mk nhé

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 30/06/2018 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

đáp án

Im lặng hơn âm nhạc hơn bất kỳ bài hát nào

học tốt


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 30/06/2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Silence more musical than any song 

Dịch:

Im lặng hơn âm nhạc hơn bất kỳ bài hát nào

Chúc hok tốt !

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 30/06/2018 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Silence more musical than any song

Dịch 

=>  Im lặng hơn âm nhạc hơn bất kỳ bài hát nào

hok tốt .

Đọc tiếp...
nguyen thi thanh hien 01/05/2017 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

          4-1 = 15

           5-1 =24

Đọc tiếp...
nguyen minh duc 01/05/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

mong bạn thực hiện như đã nói nhé 

1 - 1 = 0 nghĩa là  1 x 1 - 1 = 0 

2 - 1 = 3 nghĩa là 2 x 2 - 1 = 3 

3 - 1 = 8 nghĩa là 3 x 3 - 1 = 8 

4 - 1 = 15 nghĩa là 4 x 4 - 1 = 15 

5 - 1 = 24 nghĩa là 5 x 5 - 1 = 24 

đúng 100% 

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 01/05/2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

4 - 1 = 15 và 5 - 1 = 24.
Quy luật: Bình phương số đầu và trừ đi 1 sẽ ra kết quả.
Cụ thể:
1.1 - 1 = 0
2.2 - 1 = 3...
4.4 - 1 = 15
và 5.5 - 1 = 24.

Đọc tiếp...
Cao Chí Thành 03/03/2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Đuôi là A

Đầu là B 

Thân là C

Ta có

B=A+ (C/2)

C=B+A

Thay vào ta có:

B=250g+(C/2)    (Ý 1)

C=B+250g        (Ý 2)

Từ Ý 1 và 2 Suy ra:

B=250g+((250g+B)/2)

B=250g+(250g/2)+B/2

B-(B/2)=250g+175g

B/2=375g

B=750g

Từ đó suy ra Đuôi và Thân

Vậy con cá nặng 2000g

Đọc tiếp...
dinh viet duy 03/07/2016 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

dap so la 1000

Đọc tiếp...
nguyen thi dieu hue 07/07/2016 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

ĐA là 2000

Đọc tiếp...
pham the cuong 13/03/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

neu do tu can nho sang can lon cho day thi so dau con lai trong can nho la 2 l . Vay so dau luc dau cua 2 can la;                                            20+2=22l                                                                                                                                                                        neu do dau tu can lon sang can nho cho day thi so dau con lai o can lon la;                                                                                                   22-10=12l                                                                                                                                                                       12l tuong ung voi 6/7 so dau o can lon. vay can lon ban dau co so l dau la;                                                                                                     12:6/7=14l                                                                                                                                                                       can nho co so lit dau la;                                                                                                                                                                            22-14=8l                                                                                                                                                                                           Đ/S;.............

Đọc tiếp...
Đỗ Việt Nhật 23/08/2017 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

37xx=aaa:a

37xx=111

xx=3

còn lại tự giải vì mik ko hiểu đề bài bạn viết

và kb nhé

Đọc tiếp...
Ph Linh 15/07/2018 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

đề bài kì vậy

Đọc tiếp...
Đỗ Việt Nhật 05/03/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

bạn ơi,góp ý nhé:nhân=* chứ ko phải x

Đọc tiếp...
vuongtuyen 31/12/2017 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Đổi 10 giờ 30 phút = 10,5

Tỉ số vận tốc giữa lên dốc và xuống dốc là  :  30 : 60 = 1/2

Trên cùng 1 quãng đường thì vận tốc và thời gian là 2 tỉ lệ nghịch . Do đó ta có tỉ số thời gian giữa lên dốc và xuống dốc là : 2/1

Ta có sơ đồ về  tỉ số thời gian giữa lên dốc và xuống dốc 

thời gian lên dốc       : |_____|_____| }    10,5

thời gian xuống dốc  : |_____|           }

Tổng số phần bằng nhau : 2 + 1 = 3 ( phần )

Thời gian lên dốc : 10,5 : 3 x 2 =7 ( giờ )

Độ dài quãng đường là : 7 x 30 = 210 ( km)

đs : 210 km

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 01/01/2018 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Khi đi từ A đến B rồi quay lại A thì tổng quãng đường lên dốc=tổng quãng đường xuống dốc=chiều dài đoạn AB.

Trên cùng 1 quãng đường vận tốc tỷ lệ nghịch với thời gian

vận tốc lên dốc/vận tốc xuống dốc=thời gian xuống dốc/thời gian lên dốc=3/6=1/2

Coi thời gian xuống dốc là 1 phần thì thời gian lên dốc là 2 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là

1+2=3 phần

7 giờ 30 phút = 7,5 giờ

Giá trị 1 phần hay thời gian xuống dốc là

7,5:3=2,5 giờ

Quãng đường AB dài

2,5x6=15 km

Học vui^^

 
Đọc tiếp...
vuongtuyen 14/01/2018 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

xin loi ban nhe cau dau minh thieu don vi 

.... = 10,5 gio

Đọc tiếp...
Mie Ngố 09/11/2014 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

22 con gà và 14 con chó

Đọc tiếp...
Tran Khanh Phong 09/01/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Cach 1

Neu tat ca la cho thi so chan la :

36 x 4 = 144 ( chan )

So chan thua la :

144 - 100 = 44 ( chan )

So ga la :

44 : 2 = 22 ( con )

So cho la :

36 - 22 = 14 ( con )

           Dap so : 22 con ga

                        14 con cho

Đọc tiếp...
vũ công huấn 08/12/2014 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

mình nhầm nha trả lời đung của mình là 22 gà 14 chó

Đọc tiếp...
Khánh Ngô Ngọc 26/02/2015 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số đó là a và b

Theo bài ra ta có : \(\frac{5\left(a+b\right)}{8}=\left(a-b\right)+16\) và \(\frac{a+b}{2}=\frac{8\left(a-b\right)}{2}=4\left(a-b\right)\)

Giải phương trình trên ta được a=18 và b=14

Vậy 2 số cần tìm là 14 và 18

  Ủng hộ mình nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Hieu 25/02/2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

coi tong la 8 phan

hiệu chiếm : 8:2:8x2=1(phan)

gia tri 1 phan la: 16:(5-1)=4

tong la: 4x8=32

hieu la: 32-16=16

so be la: 32-16):2=8

so lon la : 8+16=24

Đọc tiếp...
A Toi Mua 25/02/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Gợi ý cho các bạn là 18 và 14 nghen chỉ like 10 bạn thôi nhé

Đọc tiếp...
nhok ma kết 09/06/2017 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

1+4=5

2+5=5+7=12

3+6=9+12=21

8+11=19+21=40

đs 40

dễ ẹt chẳng khó 1 chút nào cả

Đọc tiếp...
Tiểu tử 16/01/2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

1+4=5

2+5=12

3+8=21

8+11=19+21=40

tk cho mk nha, mk tk lại cho

Đọc tiếp...
Do What You Love 09/06/2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

1+4=5  => 1x4+1=5

2+5=12 =>2x5+2=12

3+6=21 =>3x6+3=21

8+11=98=>8x11+8=96

Đọc tiếp...
chikaino channel 14/05/2018 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

lời giải 

Đáp án là ngày 16/7

lời giải thích ở đây vn/kham-pha/loi-giai-cho-bai-toan-tim-ngay-sinh-nhat-gay-dien-dao-cong-dong-mang-20150413105354243.chn

Đọc tiếp...
Phương Cute 14/05/2018 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Trong dữ liệu ngày sinh đã được nêu ra ở đề bài, với các con số dao động từ 14 tới 19, chỉ có số 18 và 19 là xuất hiện một lần.

Nếu ngày sinh của Cheryl rơi vào 18 hoặc 19, Bernard hẳn đã biết rõ kết quả, do Cheryl nói cho cậu biết về ngày sinh của mình. (Vì thế số 18 và 19 sẽ bị gạch bỏ).

Nhưng tại sao Albert lại đoan chắc rằng Bernard chưa biết kết quả?

Nếu Cheryl nói cho Albert biết rằng sinh nhật của cô bé rơi vào tháng 5 hoặc tháng 6 thì khả năng sinh nhật của cô bé sẽ rơi vào ngày 19/5 hoặc 18/6. Điều này có nghĩa Bernard có thể vô tình biết được chính xác ngày sinh nhật của Cheryl và Albert sẽ không thể tin chắc vào nhận định của mình như thế. Sự đoan chắc của Albert cũng có nghĩa Cheryl cho cậu biết rằng cô bé sinh tháng 7 hoặc tháng 8.  (Tới đây tháng 5 và 6 tiếp tục bị loại).

Ban đầu Bernard không biết tháng chào đời của Cheryl, nhưng giờ cậu đã biết sau khi nghe lời khẳng định của Albert. Chuyện gì sẽ diễn ra?

Trong số 5 ngày còn lại của tháng 7 và tháng 8, dạo động từ 14 tới 17, chỉ có ngày 14 diễn ra 2 lần. Nếu Cheryl nói với Bernard rằng sinh nhật của cô bé là ngày 14 thì Bernard hẳn sẽ vẫn mù tịt. Vì thế ngày 14 bị loại bỏ và chúng ta chỉ còn 3 khả năng là ngày 16/7, 15/8 và 17/8

Sau khi Bernard nói rằng mình đã biết ngày tháng Cheryl chào đời, tới lượt Albert cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Vì sao cậu lại biết kết quả?

Nếu Cheryl nói với Albert rằng ngày sinh của cô bé là tháng 8 thì Albert đã không chắc chắn như thế, do vẫn có 2 ngày sinh trong tháng 8 còn lại trong 3 lựa chọn kể trên.

Vì thế kết quả là Cheryl sinh ngày 16/7.

Đọc tiếp...
Nguyen Thai Hoc 28/02/2015 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

Gọi STN là a STH là b

a + b = 3 x ( a - b )

a + b = 3 x a - 3 x b 

4 x b = 2 x a 

2 x b = a


2 x ( a + b ) = a x b 

2 x ( 2 x b + b ) = 2 x b x b

4 x b + 2 x b = 2 x b x b 

6 x b = 2 x b x b 

chia mỗi bên cho 2 x b

3 = b

Vậy : a = 6

        b = 3 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: