Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Duy Hoàng 11 tháng 5 2015 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Gọi a là đuôi

     b là thân

      c là đầu

=> a=350g

b=a+c

c=a+b:2

Ta có:b=a+c=350g+a+b:2

=>b-b:2=350g+a

=>b:2=350g+350g=700g

=>b=700gx2=1400g

Ta có:c=a+b:2=350g+700g=1050g

Vậy cả con nặng:350+1400+1050=2800(g)

 

cho mình 1 đúng nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hoàng 11 tháng 5 2015 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Gọi a là đuôi

     b là thân

      c là đầu

=> a=350g

b=a+c

c=a+b:2

Ta có:b=a+c=350g+a+b:2

=>b-b:2=350g+a

=>b:2=350g+350g=700g

=>b=700gx2=1400g

Ta có:c=a+b:2=350g+700g=1050g

Vậy cả con nặng:350+1400+1050=2800(g)

 

cho mình 1 đúng nha

Đọc tiếp...
Đặng Trà My 14 tháng 5 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

các ban ơi đừng ngại cho mình nhé mình học lớp 5 và đã được làm bài này

Đọc tiếp...
Ben 10 17 tháng 9 2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Diện tích tam giác ABD là :
(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)
Diện tích hình vuông ABCD là :
36 x 2 = 72 (cm2)
Diện tích hình vuông AEOK là :

72 : 4 = 18 (cm2)
Do đó : OE x OK = 18 (cm2)
r x r = 18 (cm2)
Diện tích hình tròn tâm O là :
18 x 3,14 = 56,92 (cm2)
Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)
Diện tích hình vuông MNPQ là :
9 x 4 = 36 (cm2)
Vậy diện tích phần gạch chéo là :
56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Đọc tiếp...
linh cute 25 tháng 8 2018 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

 Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó : OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Đọc tiếp...
minh 17 tháng 9 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

tại vì nth học lớp 1 nên không biết giải

Đọc tiếp...
huy mai 26 tháng 4 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

chỉ cần ba chia gánh cam ra thành 6 phần mỗi phần nặng 10kg rồi mỗi lần bà sang thì bà cầm 1 phần cam nặng 10kg rồi cứ làm như vậy đến khi mang hết số cam đo sang

Đọc tiếp...
hồ hạ vy 25 tháng 4 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

trần haỉ linh trả lời cũng hay nhưng câu trả lời mik khác cơ, dù sao thì mik cũng sẽ k cho 2 bạn nhé

Đọc tiếp...
hồ hạ vy 25 tháng 4 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

hello hãy thử ném 12 gánh cam qua sông rồi hãy trả lời câu hỏi

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 11 tháng 12 2014 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

ui, nhầm rùi, 4 con chó và 12 con gà, đây là lời giải:

Giả sử 16 con chó và gà đó đều là gà cả. Như vậy sẽ có số chân là:

16 x 2 = 32 (chân)

Số chân bị hụt là:

40 - 32 = 8 (chân)

Sở dĩ số chân bị hụt như vầy là vì do khi giả thiết 16 con đều là gà thì mỗi con chó sẽ bị hụt đi 2 chân.

Số chó là:

8 : 2 = 4 (con)

Số gà là:

16 - 4 = 12 (con)

Đáp số: 12 con gà và 4 con chó.

Nếu chưa hiểu thì nhắn tin còn hiều rồi hay thử lại đúng thì like cho mình na 

 

 

Đọc tiếp...
keneki ken 17 tháng 4 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

C: 4     G:12

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 28 tháng 4 lúc 6:36
Báo cáo sai phạm

Giải

Ta có sơ đồ:

Cây cam:    |---|---|         đổi lại: cây chanh = 3/6 cây táo vì 

Cây chanh: |---|---|---|   cây cam = 2/3 nên ta đổi thì mới

Cây táo:      |---|---|---|---|---|---|    đáp ứng nhu cầu đề bài.

                                                              Tổng: 44 cây

Tổng số phần bằng nhau là:

   2 + 3 + 6 = 11 (phần)

Số cây táo có là:

   44 ÷ 11 × 2 = 8 (cây)

Số cây chanh có là:

   8 ÷ 2/3 = 12 (cây)

Số cây táo có là:

   12 ÷ 3/6 = 24 (cây)

      Đáp số: 8 cây ; 12 cây ; 24 cây

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 17 tháng 5 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Sau khi đổ nước từ can nhỏ sang can lớn cho đầy thì trong can nhỏ còn lại 5 lít như vậy lúc đầu cả hai can có : 30 + 5 = 35 (lít)  

Sau khi đổ nước từ can lớn sang can nhỏ cho đầy thì số nước còn lại trong can lớn là;

                      35 – 20 = 15 (lít)

Lúc này số nước còn lại trong can lớn chỉ bằng  3/5 lượng nước trong can lớn  lúc đầu.

Vậy 3/5  lượng nước trong can lớn  lúc đầu là 15 (lít)

      Lượng nước trong can lớn  lúc đầu là:  

                   15 : 3/5 = 25 (lít)

     Lượng nước trong can nhỏ  lúc đầu là:  

              35 – 25 = 10 (lít)

                                    Đáp số:  Can lớn  25 (lít) 

                                                   Can nhỏ 10 (lít)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 3 tháng 11 2017 lúc 5:44
Báo cáo sai phạm

can lớn là 25 

can nhỏ là 10 

k tui nha 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 7 tháng 5 2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Theo bài ta có sơ đồ :

Lúc đầu : l-----l-----l-----l-----l-----l

Về sau  : l-----l-----l-----l

Lúc đầu cả 2 can có là :

30 + 5 = 35 ( l )

Sau khi đó từ can nhỏ -> lớn thì :

35 - 20 = 15 ( l )

vậy tức là : lượng nước trong can lớn lúc đầu là 15 lít

Lượng nước trong can lớn lúc đầu :

15 : 3 x 5 = 25 ( l )

Lượng nước trong cần nhớ lúc đầu là :

35 - 25 = 10 ( l )

Dap so : can lon : 25 l

          : can nho : 10 l

Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 24 tháng 2 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Gọi công suất máy bơm ban đầu là v (m3/h), điều kiện: v là dương vì công suất bơm không thể bé hơn hoặc = 0

Gọi  thời gian dự kiến là t (giờ)

40 phút = 2/3h

Ta có \(v.t=50\)

lại có : \(\left(t-\frac{2}{3}-1\right)\left(5+v\right)=50\)

\(\Rightarrow\left(t-\frac{5}{3}\right)\left(5+v\right)=v.t\)

\(\Rightarrow5t+v.t-\frac{25}{3}-\frac{5}{3}v=v.t\)

\(\Rightarrow5t-\frac{25}{3}-\frac{5}{3}v=0\)

\(\Rightarrow5t=\frac{25}{3}+\frac{5}{3}v\)

\(\Rightarrow t=\frac{5}{3}+\frac{v}{3}\)

\(\Rightarrow v.t=v.\frac{5+v}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{v^2+5v}{3}=50\)

\(\Rightarrow v^2+5v=150\)

\(\Rightarrow v^2+5v-150=0\)

\(\Rightarrow v^2-10v+15v-150=0\)

\(\Rightarrow v.\left(v-10\right)+15.\left(v-10\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(v+15\right)\left(v-10\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}v+15=0\\v-10=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}v=-15\left(loại\right)\\v=10\left(nhận\right)\end{cases}}\)\(Vì:v>0\)

Vậy công suất của máy bơm là 10 m3/h.

P/s: câu hỏi này từ 2017 rồi mà chưa ai trả lời @@

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Minh Anh 16 tháng 2 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Đây là nơi để hok chứ ko phải để nói linh tinh

Đọc tiếp...
Cao Ánh Dương 11 tháng 2 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm
Trần Đặng Quang Huy 16 tháng 9 2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

=6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

+6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

=12666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Đọc tiếp...
Lucyheartfilia 16 tháng 9 2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

= 12666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Đọc tiếp...
GTV . Msương 21 tháng 3 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

ÔNG 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tỷ tỷ tỷ tỷ  tuổi

Đọc tiếp...
nguyentringhia 27 tháng 3 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Minh biet roi

Tuoi ong ay bang mot so tu nhien khac 0

chuc hoc tot

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phong 25 tháng 3 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Tên của thuyền trưởng do mẹ của ông đặt. Muốn biết thì đi hỏi mẹ của ông ấy.

Đọc tiếp...
ĐỖ PHƯỚC HIỆP 24 tháng 7 2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

tổng số dầu của hai can là:20+2=22

gọi x là số dầu ban đầu của can lớn.ta có:6\7x +10=22

suyra:x=14 lít là số dầu ban đầu của can lớn

số dầu can nhỏ đổ vào can lớn cho đầy là:20-14=6 lít

số dầu lúc đầu của can nhỏ là:6+2=8 lít

đáp số:can lớn lá 14 lít,can nhỏ là 8 lít

 

Đọc tiếp...
Võ Duy Nhật Huy 25 tháng 7 2015 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

.......................................

Đọc tiếp...
mai linh 14 tháng 4 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

tổng số dầu của  2 can

20 + 2 = 22

gọi x là số dầu ban đầu của can lớn ta có :

6/7x + 10 = 22

suy ra : x = 14 lít số dầu ban đầu của con lớn

số dầu ban đầu của can nhỏ đó là 

20 - 14 = 6 

soos dầu ban đầu của can nhoorr là 

6 + 2 = 8

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 7 tháng 3 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

Giả sử cháu 1 tuổi (tức là 12 tháng) thì ông 12 tuổi.

Lúc đó ông hơn cháu :

\(12-1=11\)(tuổi)

Nhưng thực ra ông hơn cháu 66 tuổi, tức là gấp 6 lần 11 tuổi (66:11=6).

Do đó thực ra tuổi ông là :

\(12\times6=72\)(tuổi)

Còn tuổi cháu là :

\(1\times6=6\)(tuổi)

Thử lại 6 tuổi = 72 tháng ; 72 - 6 = 66 (tuổi)

Đáp số :Ông : 72 tuổi

             Cháu : 6 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 7 tháng 3 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Tuổi ông nhiều hơn tuổi cháu là:

66x12=792 (tháng)

Nhận xét: Tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng nghĩa là tuổi tháng của ông gấp 12 lần tuổi tháng của cháu

Đưa về bài toán hiệu tỉ

Hiệu số phần là:

12-1=11 

số tuổi tháng của cháu:

792:11x1=72 (tháng)

số tuổi năm của cháu:

72:12=6 (năm)

Số tuổi năm của ông bằng tuổi tháng của cháu là 72 (tuổi năm)

Đáp số: Cháu: 6 tuổi 

ông 72 tuồi

Đọc tiếp...
Mai Đình Nhật 7 tháng 3 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

Ví dụ : Cháu 1 tuổi thì ông 12 tuổi

Vậy khi đó ông hơn cháu là : 

12 - 1 = 11 ( tuổi )

Nhưng ông hơn cháu 66 tuổi thì ông sẽ gấp 11 tuổi số lần là : 

66 ÷ 11 = 6 ( lần )

Nên tuổi ông là :

12 × 6 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu là : 

72 - 66 = 6 ( tuổi )

Đáp số : tuổi ông : 72 tuổi ; tuổi cháu : 6 tuổi

Đọc tiếp...
Quỳnh Nguyễn 23 tháng 2 2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Vì số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó nên 1 trong 2 số n+1 và n+3  bằng 1 và số còn lại là số nguyên tố

Vì n là số tự nhiên nên n+1 và n+3 là số tự nhiên  

Ta có n+1 < n+3

=> n+1=1 ( Vì Số nguyên tố luôn lớn hơn 1 ) 

=> n=0

Với n=0 ta có (0+3)(0+1) =3 ( là số nguyên tố)

Vậy n=0 thì (n+3)(n+1) là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 25 tháng 2 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

\(\overline{abc}\)\(=100a+10b+c=n^2-1\)(1)

\(\overline{cba}\)\(=100c+10b+c=n^2-4n+4\)(2)

Từ (1) và (2)\(\Rightarrow99.\left(a-c\right)=4n-5⋮99\)(3)

Mặt khác:100[n2-1[999-101[n2[1000<=>11[n[31<=>39[4n-5[119    (4)

Từ (3) và (4)=>4n-5=99=>n=26

Vậy abc=675

Đọc tiếp...
Trần Cây Kem Lạnh 25 tháng 2 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

Thanks Trần Văn Hùng nhé

Good luck to 2019

Bye

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: