Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/03/2018 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

1)

+)  Ta thấy \(\widehat{ECI}=\widehat{ACB}\)  (Hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat{ACB}=\widehat{ABC}\)   (Tam giác ABC cân tại A)

nên \(\widehat{ECI}=\widehat{DBA}\)

Xét tam giác ABD và tam giác ICE có:

BD = CE (gt)

\(\widehat{DBA}=\widehat{ECI}\left(cmt\right)\)

CI = BA ( Cùng bằng AC)

\(\Rightarrow\Delta ABD=\Delta ICE\left(c-g-c\right)\)

+) Xét tam giác AEI, theo bất đẳng thức trong tam giác, ta có:

   AI > AE + EI

Lại có do \(\Delta ABD=\Delta ICE\Rightarrow AD=IE\)

Vậy nên ta có AI > AE + AD \(\Rightarrow2AC>AD+AE\Rightarrow AB+AC>AD+AE\)

2) Do \(\Delta ABD=\Delta ICE\Rightarrow\widehat{MBD}=\widehat{NCE}\)

Vậy thì ta thấy ngay \(\Delta BDM=\Delta CEN\)   (Cạnh góc vuông - góc nhọn kề)

\(\Rightarrow BM=CN\)

3) Ta thấy AB + AC = AM + MB + AC = AM + CN + AC = AM  + AN

Ta cần chứng minh BC < MN.

Do BD = EC nên AC = DE

Xét tam giác vuông MDO ta có DO < MO (Quan hệ đường vuông góc, đường xiên)

Ta cũng có OE < ON

Vậy nên DE < MN hay BC < MN

Từ đó: AB + AC + BC < AM + AN + MN

Hay \(P_{AMN}>P_{ABC}\) 

Đọc tiếp...
Hiếu 04/03/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

1, b ta có : AB=CI và EI=AD ( theo câu a, )

=> AB+AC=AC+CI=AI 

AD+AE=AE+EI 
Theo bđt trong tam giác AIE có : AE+EI>AI

<=> AB+AC<AD+AE

Đọc tiếp...
Hiếu 04/03/2018 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

1, a, Xét tam giác ABD và ICE có : 

BD=CE

AB=CI ( =AC )

góc ABD=ICE ( vì góc ABD=ACD mà ACD=ICE )

=> tam giác ABD=ICE ( c.g.c ) 

Đọc tiếp...
kudo shinichi 03/03/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

                        Bài giải

Chiều cao mảnh đất hình bình hành là :

        40 - 16 = 24 ( m )

Diện tích mảnh đất hình bình hành là :

        40 x 24 = 960 ( m2 )

Số cây ăn quả trên khu đất đó trồng được là :

       960 : 8 x 5 = 600 ( cây )

               Đáp số : 600 cây

Đọc tiếp...
Đinh Thị Diệu Huyền 20/02/2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

11 phai khong hay la 4

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 20/02/2018 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

  1 + 1 = 2 

 Đáp số : 2 

~ Chúc bạn học giỏi ! ~ 

^^

Đọc tiếp...
Amelinda 20/02/2018 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

ban nho lop 4

Số cần tìm là :

1+1=2

Đ/s:2

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 05/02/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

\(-3x=4y\)   \(\Rightarrow\)\(\frac{x}{4}=\frac{y}{-3}\)

\(6y=7z\)  \(\Rightarrow\)\(\frac{y}{7}=\frac{z}{6}\)

suy ra:    \(\frac{x}{28}=\frac{y}{-21}=\frac{z}{-18}\)

hay     \(\frac{x}{28}=\frac{2y}{-42}=\frac{3z}{-54}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

      \(\frac{x}{28}=\frac{2y}{-42}=\frac{3z}{-54}=\frac{x-2y+3z}{28+42-54}=\frac{-48}{16}=-3\)

suy ra:   \(x=-84\)

             \(y=63\)

             \(z=54\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 05/02/2018 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

1234 - 123 = 1123 + ( -12 )

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 05/02/2018 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

1234-123=1123+....

1111        = 1123 + ...

                = 1111 - 1123  

                = - 12

Đọc tiếp...
kacura 05/02/2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

1234-123=1123+?

TL: 12

hok tốt !

Đọc tiếp...
kacura 05/02/2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

123456789+-12345678=?

=123456789 + (-12345678)

=111111111

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 05/02/2018 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

123456789+-12345678=?

Số cần tìm là :

123456789+-12345678= 111111111

Đáp số : 111111111

Đọc tiếp...
Sẻ nhỏ cô đơn 05/02/2018 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số cần tìm là :

123456789 + - 12345678

= 111111111

Vậy : ............

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 10/06/2015 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Sau khi ba bạn cho lẫn nhau mỗi bạn có

24:3=8 ( quyển vở  )

Sau khi Bình cho Kiên số vở bằng số vở Kiên Hiện có thì Kiên có 8 quyển, như vậy Bình đã cho Kiên

8:2=4 ( quyển vở  )

Số vở của Kiên còn lại sau khi cho Hòa là

8:2=4 ( quyển vở  )

Vậy số vở của Bình sau khi nhận từ Hòa là

8+4=12 ( quyển vở  )

Sau khi Hòa cho Bình số vở bằng số vở Bình hiện có thì Bình có 12 quyển vở như vậy Hòa đã cho Bình

12:2=6 ( quyển vở  )

Vậy số vở Của Hòa sau khi nhận từ Kiên là

8+6=14 (quyển vở.  )

Sau khi Kiên Cho Hòa số vở bằng số vở Hòa Hiện có thì Hòa có 14 quyển vở Như vậy Kiên đã cho Hòa

14:2=7 (quyển vở  )

Số Vở của Kiên lúc đầu là

4+7=11 (quyển vở  )

Số vở của Hòa lúc đầu là

14-7=7( quyển  vo)

Số vở của Bình lúc đầu là

12-6=6( quyển vo )

​                              Vậy số vở của Kien lúc đầu là 11 quyển vở

                                 số vở của Hoa lúc đầu là 7 quyển vở 

                               số vở của Bình lúc đầu là 6 quyển vở 

Đọc tiếp...
Phan Thái Sơn 27/01/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Kiên:11

Hoà:7

Bình:6

 

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 03/02/2018 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

Giải :

Bình có số kẹo là :

 100 : 2 = 50 ( cái )

Cường có số kẹo là :

 50 - 35 =  15 ( cái )

Cả ba bạn có :

 100 + 50 + 15 = 165 ( cái )

                Đ/s : 165 cái kẹo

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 05/02/2018 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Bình có số viên kẹo là:

  100 : 2 = 50 (viên)

Cường có số viên kẹo là:

  50 - 35 = 15 (viên)

Cả ba bạn có số viên kẹo là:

  100 + 50 + 15 = 165 (viên)

      Đáp số: 165 viên kẹo.

Đọc tiếp...
Sẻ nhỏ cô đơn 03/02/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số kẹo mà Bình có là :

100 : 2 = 50 ( cái )

Số kẹo mà Cường có là :

50 - 35 = 15 ( cái z)

Số kẹo mà cả 3 bạn có là :

100 + 50 + 15 = 165 ( cái )

Đáp số : 165 cái ( nha! )

Đọc tiếp...
Sa Su Ke 31/01/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

   20+21-22+23-24+....+22018

=1+(21-22)+(23-24)+...+(22017-22018)

=1+(-2)+(-2)+.....+(-2)            ngoặc ở dưới có 1009 số (-2) nha

=1+(-2).1009

=1+(-2018)

=-2017

nhớ kick nha

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/01/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Đặt     \(A=2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+....+2^{2018}\)

\(\Rightarrow\)\(2A=2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+.....+2^{2019}\)

\(\Rightarrow\)\(2A-A=\left(2^1+2^2+2^3+...+2^{2019}\right)-\left(2^0+2^1+...+2^{2018}\right)\)

\(\Rightarrow\)\(A=2^{2019}-1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 01/07/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Tổng số quả các loại trong 5 rổ là : 

       104+115+132+136+148=635( quả )

Tổng số quả là 1 số chia hết cho 5. Sau khi bán đi một rổ cam thì số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại nên tổng số quả hai loại còn lại cũng là 1 số chia hết cho 5 như vậy rổ cam bán đi là rổ đựng 115 quả Số quả cam và chanh còn lại là : 

             635-115=520 (quả)

Số quả cam còn lại là:

        520:(4+1)=104 (quả)

Tổng số cam là : 

     104+115=219 (quả) 

Số quả chanh là:

      635-219=416 (quả )

Đọc tiếp...
LÊ HỒNG ANH 21/01/2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Tổng số cam và chanh của cửa hàng là:

104 + 115 + 132 + 136 + 148 = 635 (quả)

Số chanh còn lại gấp 4 lần số cam cho nên tổng số quả còn lại phải chia hết cho 5. Suy ra số cam đã bán phải chia hết cho 5. Trong số 5 rổ cam và chanh của cửa hàng chỉ có rổ đựng 115 quả là chia hết cho 5. Vậy cửa hàng đó đã bán rổ đựng 115 quả cam.

Số cam còn lại bằng 1515 quả chưa bán. Do đó số cam còn lại là:

(104 + 132 + 136 + 148) : 5 = 104 (quả)

Suy ra rổ đựng 104 quả là rổ cam còn lại và 3 rổ đựng 132; 136 và 148 quả là các rổ chanh.

Số cam lúc đầu cửa hàng có là:

115 + 104 = 219 (quả)

Số chanh lúc đầu cửa hàng có là:

635 - 219 = 416 (quả)

Đáp số: Số cam: 219 quả

              Số chanh: 416 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Quang 27/01/2018 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Nếu là số có một chữ số thì chắc chắn đó là 3

Nhưng đây là số có hai chữ số thì An 12 tuổi

Số tuổi của bố là:12+38=50

Tổng số tuổi của 2 bố con là bao nhiêu tự giải nhé

Rút kinh nghiệm để trả lời các bài toán khó tiêp theo nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: