Giúp tôi giải toán


Phạm Thảo Vy 24/03 lúc 21:41

Chiều dài cái thùng là :

  2,5  x  2  =  5  ( dm )

Diện tích xung quanh cài thùng là :

  ( 5 + 2,5 )  x  2  x  3,2  =  48  ( dm2 )

Diện tích quét sơn là :

  48  +  5  x  2,5  =  60,5  ( dm2 )

     Đáp số : 60,5 dm2

Lê Anh Tú 24/03 lúc 21:38

    Giải

Chiều dài cái thùng đó là :

2,5  × 2 = 5 (dm)

Diện tích xung quanh cái thùng là:

(2,5 + 5) × 2 × 3,2 = 48 ( dm2)

Diện tích mặt đáy cái thùng là:

5 × 2,5 = 12,5 (dm2)

Diện tích quét sơn của cái thùng là:

48 + 12,5 = 60,5 ( dm2)

Đáp số : 60,5 dm2

 

Nguyễn Huy Quân 23/03 lúc 20:13

lan làm đấy 

k và kb đi

Nga Nguyễn 23/03 lúc 20:25

*nếu Lan nói thật thì vân, hằng, yến đều nói dối 

vân nói yến làm vỡ nên yến ko làm vỡ

hằng nói vân làm vỡ nên vân ko làm vỡ

yến nói vân nói dối nên vân nói thật (vô lý vì chỉ có 1 bạn nói thật)

vậy lan nói dối

*nếu vân nói thật thì yến, lan, hằng nói dối

suy ra yến làm vỡ

hằng nói vân làm vỡ nên vân không làm vỡ

lan nói không phải lan thì lan làm vỡ (vô lý vì chỉ có 1 bạn làm vỡ)

vậy vân nói dối

*nếu hằng nói thật thì lan, vân, yến nói dối

suy ra vân làm vỡ

vân nói yến làm vỡ nên yến ko làm vỡ(vô lý vì chỉ có 1 bạn làm vỡ)

vậy hằng cũng nói dối

*nếu yến nói thật thì vân, lan, hằng nói dối

vân nói yến làm vỡ nên yến ko làm vỡ

hằng nói vân làm vỡ nên vân ko làm vỡ

lan nói lan ko làm vỡ nên lan làm vỡ

trường hợp này thỏa mãn, ta chọn

Vậy lan làm vỡ bình hoa

tao là thằng điên 23/03 lúc 20:17

lan vì trả lời như vậy người ta hiểu là rất hoang hốt mà khi mà ai lam gì sai cung sẽ như vậy thôi

và nhìn cách trả lời của lan là biết

Tổng đề này là 15đ.ai lm đc 10đ sẽ đc 5tick (tính từng phần, điểm lẻ làm tròn lên, tick cho ai nhanh và đúng nhất, sau khi các bn trả lời mk sẽ nhắn tin thông báo điểm)

Bài 1 - 3đ( mỗi phần 1đ)

1. tính giá trị biểu thức

a (1đ)\(A=\frac{2^{13}.5^2.2^6.3^4}{8.2^{18}.81.5}\)                                                                                                                                                          b (2đ) \(B=1\frac{6}{41}\left(\frac{12+\frac{12}{19}+\frac{12}{37}-\frac{12}{53}}{3+\frac{3}{19}+\frac{2}{37}-\frac{3}{53}}\div\frac{4+\frac{4}{19}+\frac{4}{37}-\frac{4}{53}}{5+\frac{5}{19}+\frac{5}{37}-\frac{5}{53}}\right).\frac{124242423}{237373735}\)                                               c (1đ) Tính \(\frac{A}{B}\)biết \(A=\frac{34}{7.13}+\frac{51}{13.22}+\frac{85}{22.37}+\frac{68}{37.49}\&B=\frac{39}{7.16}+\frac{65}{16.31}+\frac{52}{31.43}+\frac{26}{43.49}\)

Bài 2 (4đ, mỗi phần 1đ)

1.chứng minh rằng \(1999+1999^2+1999^3+...+1999^{1998}⋮2000\)

2.chứng minh rằng các số có dạng abcabc chia hết cho ít nhất 3 số nguyên tố

3. cho p và p + 4 là số nguyên tố và p > 3. Chứng minh rằng p + 8 là hợp số

4. tìm x biết 7 < |x + 7| <12

Bài 3: (4đ, mỗi phần 1đ)

1. tìm chữ số tận cùng của 932015 

2.a) tìm \(n\in N\)để \(\frac{8n+193}{4n+3}\in N\)

b). chứng minh rằng với \(\forall n\in N\)thì n5 - n \(⋮\)10

3.cho \(A=\frac{2n+1}{n-3}+\frac{3n-5}{n-3}-\frac{4n-5}{n-3}\)

a)Tìm n để A nhận giá trị nguyên

b)Tìm n để A là phân số tối giản

4.a) khi chia số tự nhiên a cho 5;7;11 có số dư lần lượt là 3;4;6. tìm a biết a trong khoảng từ 100 đến 200

b) tìm n để \(18n+3⋮7\)

c) cho A = 1111...111 (2002 chữ số 1) hỏi A là số nguyên tố hay hợp số? nếu là hợp số nó chia hết cho số nguyên tố nào?

Bài 4 (4đ)trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Ot sao cho \(\widehat{xOy}=30^o;\) \(\widehat{xOt}=70^o\)

a(2đ) tính \(\widehat{yOt}\) , tia Oy có là phân giác của \(\widehat{xOt}\) không? vì sao?

b(2đ)gọi Om là tia đối của tia Ox Tính \(\widehat{mOt}\)

đề này gần tương đương với đề thi huyện toán 6 nha các bn. khác mỗi mk cho ít câu hỏi ít điểm hơn. nhưng đa số điểm thi đều dựa vào cấu trúc như vậy

 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm
detective conan 22/03 lúc 20:25

Bài 1 .

câu a, = 5/4 

câu b giải ko ra !!!

câu c, A/B = 17/13 .

Bài 2 .

câu 4 , có 2 trường hợp xảy ra vì có trị tuyệt đối !

với (x+7) thì x thuộc khoảng từ 0 đến 5

với (-x-7) thì x thuộc khoảng từ -19 đến -14 .

nguyen duy hai 22/03 lúc 20:13

chiu roi

Mỹ Dung Võ 25/03 lúc 19:17

kết quả thôi hay phải giải ra?

Siêu nhân họ Đỗ 22/03 lúc 17:04

21 : ( y + 3 ) x 4 + 88 = 100

21 : ( y + 3 ) x 4         = 100 - 88

21 : ( y : 3 ) x 4          = 12

21 : ( y : 3 )                = 12 : 4

21 : ( y : 3 )                = 3

                        y + 3   = 21 : 3

                        y + 3   = 7

                              y   = 7 - 3

                             y    = 4 

Beautiful girl 22/03 lúc 07:03

\(21:\left(y+3\right)\times4+88=100\)

           \(21:\left(y+3\right)\times4=100-88\)

           \(21:\left(y+3\right)\times4=12\)

                   \(21:\left(y+3\right)=12:4\)

                   \(21:\left(y+3\right)=3\)

                               \(y+3=21:3\)

                               \(y+3=7\)

                                        \(y=7-3\)

                                        \(y=4\)

Chikago cô bé bướng bỉnh 22/03 lúc 05:44

21 : (y+3)x4=100-88

21:(y+3)x4=12

21:(y+3)=12 :4

21:(y+3)=3

y+3=21:3

y+3=7

y=7-3

y=4 

Đáp số y=4

tạ hữu nguyên 21/03/2017 lúc 19:12

ừ thì nó dễ mà đúng ko

Ruby Hanako 21/03/2017 lúc 19:14

tự đăng r tự chọn cho có điểm à

DinhTùngLâm 21/03/2017 lúc 19:13

câu í dễ mà

nguyễn danh bảo 23/03 lúc 20:20

gà :14 con 

chó :35 con

Vũ Như Mai 20/03/2017 lúc 16:57

Chả cần biết cách làm. Nhưng ra đáp số sai rồi. Thử lại thấy số chân không bằng 168

phamthihoailam 20/03/2017 lúc 16:50

Bạn giải chi tiết ra giúp mình được không ?

Đội Giải Toán Vui Vẻ 20/03/2017 lúc 16:49

Bài giải

Ta có :

7 x 7 = 49

Đuôi 9 x 9 = đuôi 1.

Vậy số cặp 7 x 7 là :

2017 : 2 = 1008 ( dư 1 số 7 )

- 1 nhân 1 vẫn bằng 1 , mà còn 1 số 7 chưa có cặp . Vậy đuôi của 72017 là :

       1 x 7 = 7

            Đáp số : 7.

Đỗ Thị Thanh Lương 20/03/2017 lúc 13:15

4:3=2

kobato 20/03/2017 lúc 17:22

4:3=1 dư 1

=1 du 1

1 du 1

nguyen thi yen 20/03/2017 lúc 13:35

 bang1 du 1

Nguyễn Mai Hà 19/03/2017 lúc 11:49

bài 1 :

chiều dài khu vườn là : 56 x 5/2 = 140 (m)

chu vi khu vườn là : (140+56) x 2 = 392 (m)

diện tích khu vườn là : 140 x 56 = 7840 (m2)

                                                                              Đ/S: chu vi : 392 m 

                                                                                        diện tích : 7840m2

bài 2:

          số học sinh nam của trường là : ( 234+12 ) : 2 = 123 ( em )

           số học sinh nữ của trường là : 123 -12 =111( em )

                                                                                        Đ/S : nam : 123 em

                                                                                                  nữ : 111 em

tf boys 19/03/2017 lúc 11:10

bạn tính sai rùi

Dương Thị Ánh My 17/03/2017 lúc 22:13

Đầu tiên bạn Huệ mua 2 cái túi sách hết 50k, số tiền còn lại:

     100k - 50k = 50k

Sau đó mua 1 hộp màu hết 16k, số tiền còn lại:

      50k - 16k = 39k

Lại mua 6 quyển vở hết39k, số tiền còn lại:

     39k - 39k = 0k

Vậy bạn Huệ đã mua hết 3 món đò và tiêu hết số tiền mẹ đưa cho Huệ.

tf boys 16/03/2017 lúc 14:46

thế đâu có đc

mk nhờ các bạn nghiêm túc mà

nguyen duc thang 14/03/2017 lúc 10:27

\(\frac{2}{2}x9+\frac{3}{3}x9+...+\frac{9}{9}x9\)

Ta thấy : \(\frac{2}{2}x9=\frac{3}{3}x9=....=\frac{9}{9}x9\)

Có số phân số là : 

  ( 9 - 2 ) : 1 + 1 = 8 ( phân số )

Tổng của M là :

   9 x 8 = 72

     Đáp số : 72

( lưu ý : \(\frac{2}{2}x9=9\))

Lê Nam Phong 13/03/2017 lúc 21:32

Đăng câu hỏi không liên qua tới toán! Cảnh báo

Tran Phu Binh 13/03/2017 lúc 21:29

ket qua bang :111111111111111111444444444444449999999999999

Chu Thị Quỳnh Anh 13/03/2017 lúc 21:31

1234567901

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: