Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 giờ trước (20:31)

có gì thêm nx ko

15 giờ trước (20:32)

x=3 , y=4

4.3 = 3.4

16 giờ trước (20:05)

2+7=9

3+6=9

10-7+6=9

16 giờ trước (20:12)

\(2+7=9\)

\(----\)

\(3+6=9\)

\(----\)

\(10-7+6\)

\(=3+6\)

\(=9\)

 

17 giờ trước (19:08)

Đăng nhầm hay shao ạ=)

17 giờ trước (19:10)

1+1=2 nha

Hôm kia lúc 16:55

Điên à :D

Hôm kia lúc 17:00

ko ;)))))))

Hôm kia lúc 8:31

23+54=77

Hôm kia lúc 8:32

77

27 tháng 1 lúc 20:48

:)

27 tháng 1 lúc 20:48

28:7 = 4 ạ

26 tháng 1 lúc 19:20

222222222222222222222