Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Nguyễn Như Mai 19/11 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

10 giờ bn

Đọc tiếp...
Văn Dũng Nguyễn 19/11 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

1 giờ con mèo leo đc là : 

2 -1=1(m)

Nó leo lên hết cây cau hết số giờ là : 

10x1=10 ( giờ ) 

         ĐS 

Tui chưa bao h thấy con mèo nào leo chậm như vậy đó 

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 19/11 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

10  giờ

đơn giản nha

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 21/10/2017 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số là 99

Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10

a-b bằng 99-10

a-b bằng 89.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Đức 21/10/2017 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

a là 99;b là 10.a-b=89

Chuẩn 100%

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 21/10/2017 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 2 chữ số là : 99 \(\Rightarrow\)a = 99

Số bé nhất có 2 chữ số là : 10 \(\Rightarrow\)b = 10

 \(a-b=\)99 - 10

             \(=\)89

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 16/10/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớp tiên tiến dự định ban đầu là a

Số lớp tiên tiến thực tế là a+ 2

Số tiền dự định là

1.200.000 x a = 1.000.000 x (a+2)

1.200.000 a = 1.000.000a + 2.000.000

200.000 a = 2.000.000

a = 10

Số tiền dự định là

1.200.000 x 10 = 12.000.000 đồng

Đọc tiếp...
vu khanh chi 14/10/2017 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

gấp 2 lần

Đọc tiếp...
Mawer Gaming 31/10/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

gấp 2 lần 1000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Lien Tran Gia Khang 16/10/2017 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

gap 2 lan                                                                                                                                                                                                             co                                                                                                            

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 02/09/2015 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là:

180:2=90 (m)

Chu vi là:

(180+90)x2=540 (m)

Diện tích là:

180x90=16200 (m2)

Đáp số:... 

Đọc tiếp...
The First 07/11/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

\(KO\)\(SAO\) !! Có ga như nhau và nhà máy đấy để sản suất PESSI mà !!

Đọc tiếp...
Mr Lủn 12/10/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

xem trang cá nhân milk đi

Đọc tiếp...
Tống Thị Minh Hằng 12/10/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

ko ,buồn cười quá đi

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 27/04/2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

khối lượng cam người đó mua về để bán là 125 kg

Đọc tiếp...
Dương Ánh Ngọc 29/03/2016 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Đây là cách 1:

Phân số chỉ số cam còn lại bán giá 15000đ là:

1 – 1/2 – 1/3 = 1/6

Gọi x là số kg cam còn lại để bán. Thì số cam lúc đầu mua về là x + 5

Theo bài ra ta có:

20000 x (x+5) + 600000 = x/2 x 30000 + x/3 x 25000 + x/6 x 15000

x x 35000 = 4200000

x = 4200000 : 35000

x = 120

Vậy số cam mua về là:

120 + 5 = 125 (kg)

Đáp số:  125 kg.

Còn đây là cách 2:

Phân số chỉ số cam còn lại bán giá 15000đ là:

1 – 1/2 – 1/3 = 1/6

Giả sử số cam còn lại để bán là 18kg thì:

Số tiền mua cam sẻ là:

20000 x 18 = 360000đ

Số tiền bán được là:

30000 x 18x1/2 + 250000 x 18 x 1/3 + 15000 x 18 x 1/6 = 465000 đ.

Số tiền lãi khi bán 18kg cam là: 465000 - 360000 = 105000đ

Số tiền lãi thực nếu không bù vào số cam hỏng 5kg là:

600000 + 20000 x 5 = 700000đ

700000đ gấp 105000đ số lần là: 700000 : 105000 = 140/21 (lần)

Số cam thực chất còn lại để bán là: 18 x 140/21 = 120 kg

Vậy số cam mua về là:

120 + 5 = 125 (kg)

Đáp số:  125 kg

Đọc tiếp...
Eren Jaeger 21/10/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

ủa 35000 và 4200000 ở đâu ra vậy bạn Dương Ánh Ngọc

Đọc tiếp...
gv 04/09/2014 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

Tổng bi xanh và bi đỏ là 50 viên => Lấy 2/5 mỗi loại sẽ có tổng là 2/5 x 50 = 20 viên.

=> 2/5 bi xanh + 2/5 bi đỏ = 20 viên

     2/5 bi xanh + 3/4 bi đỏ = 27 viên

Chênh lệch giữa 2 dòng trên là 3/4 bi đỏ - 2/5 bi đỏ = 7/20 bi đỏ và bằng 27 -20 = 7 viên

=> 7/20 bi đỏ = 7 viên => bi đỏ = 7 x 20/7 = 20 viên

Bi xanh = 50 - 20 = 30 viên

Đọc tiếp...
FACEBOOK 19 giờ trước (22:48)
Báo cáo sai phạm

tong so bi xanh va bi do la 50 vien bi=>Lay 2/5moi loai se co tong la 2/5*50=20 (vien)

=>2/5bi xanh +2/5bi do =20 vien bi

     2/5bi xanh +3/4bi do =27 vien bi

Chech lech giua 2 dong tren la 3/4bi do -2/5 bi do =7/20bi do va bang 27-20=7vien bi

=>7/20bi do =7vien=>bi do =7*20/7=20vien bi

Bi xanh =50-20=30vien bi

Đọc tiếp...
phạm ngọc anh 20/09/2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

bi xanh:30 viên 

bi đỏ:20 viên

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Ánh 08/10/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

đáp án:

Nếu tất cả mọi xe đều chở hàng và mỗi xe chở 24 thùng thì số thùng hàng sẽ nhiều hơn tổng số thùng hàng mà mỗi xe đều chở 20 thùng là:16 + 24 = 40 (thùng)Một xe chở 24 thùng hàng thì nhiều hơn một xe chở 20 thùng hàng là:24 - 20 = 4 (thùng)Số xe hàng chở là:40 : 4 = 10 (xe)Số thùng hàng cần chuyển đi là:
20 x 10 + 16 = 216 (thùng)
Đáp số: 216 thùng hàng
Đọc tiếp...
Lê Thị Quỳnh Hương 08/10/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Tự hỏi tự trả lời hả bạn

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 26/05/2016 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Giải:
Gọi số vịt là a (a < 200)
Vì hàng 5 xếp thiếu một con nên a chia cho 5 thiếu 1, do đó a có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9
Vì hàng 2, hàng 4 xếp không được nên a không chia hết cho 2 và cho 4
Nên a không có chữ số tận cùng là 4. Vậy a có chữ số tận cùng là 9
Vì số vịt xếp được thành hàng 7 nên a chia hết cho 7
Ta xét các bội của 7 có chữ số tận cùng là 9 ta có
7. 7 = 49 ( thoả mãn đầu bài)
7. 17 = 119 (Loại vì chia cho 3 dư 2)
7. 27 = 189 (Loại vì chia hết cho 3)
7 . 37 = 259 (Loại vì lớn hơn 200)
Vậy số vịt cần tìm là 49 con

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt Hôm qua lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Bài gải 

Gọi số vịt là a (a < 200)

  • Vì hàng 5 xếp thiếu một con nên a chia cho 5 thiếu 1, do đó a có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9
  • Vì hàng 2, hàng 4 xếp không được nên a không chia hết cho 2 và cho 4

Nên a không có chữ số tận cùng là 4. Vậy a có chữ số tận cùng là 9
Vì số vịt xếp được thành hàng 7 nên a chia hết cho 7
Ta xét các bội của 7 có chữ số tận cùng là 9 ta có

  • 7. 7 = 49 ( thoả mãn đầu bài)
  • 7. 17 = 119 (Loại vì chia cho 3 dư 2)
  • 7. 27 = 189 (Loại vì chia hết cho 3)
  • 7 . 37 = 259 (Loại vì lớn hơn 200)

Vậy số vịt cần tìm là 49 con

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn Hôm qua lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

49 con nha . 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thanh Trúc 04/10/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Mỗi quả táo nặng bằng 4 chùm nho.

8 quả táo sẽ nặng bằng : 8 . 4 = 32 chùm nho

Vậy 1 quả bí ngô = 32 chùm nho

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Tuấn Anh 04/10/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Một quả bí ngô nặng bằng số quả nho là :

4 x 8 = 32 ( lần )

Đáp số : 32 lần

Đọc tiếp...
sesshomaru 05/10/2017 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

1 quả táo nạng bằng 4 chùm nho

8 quả táo nặng bằng : 8 x 4 = 32 chùm nho

Vậy 1 quả bí ngo sẽ nặng = 32 chùm nho

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: