Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Diệu Hoa 7 tháng 6 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Giải :

Ta có sơ đồ

  • Số tiền mua cá : |----------|
  • Số tiền mua gà : |----------|----------|----------|

​Tổng số phần bằng nhau là : 

          1 + 3 = 4 (phần)

Số tiền mua cá là : 

          120 000 : 4 x 1 = 30 000 (đồng)

Số tiền mua gà là :

          120 000 - 30 000 = 90 000 (đồng)

                                          Đáp số : Số tiền mua cá : 30 000 đồng ; số tiền mua gà : 90 000 đồng 

            

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 13 tháng 6 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

                                                       Giải

            Ta có sơ đồ :

                     Số tiền mua cá : I-----I                  

                     Số tiền mua gà : I-----I-----I-----I

            Tổng số phần bằng nhau là :

                    1 + 3 = 4 (phần)

            Số tiền mua gà là :

                    120 000 : 4 x 3 = 90 000 (đồng)

            Số tiền mua cá là :

                     120 000 : 4 x 1 = 30 000 (đồng)

                                     Đáp số : Cá :30 000 đồng 

                                                    Gà : 90 000 đồng

Đọc tiếp...
Người Bí Ẳn 11 tháng 6 lúc 6:36
Báo cáo sai phạm

tiền mua cá là

\(120000\div\left(1+3\right)\times1=30000\)(đồng )

tiền mua gà là

\(120000-30000=90000\)(đồng) 

đ/s : cá 30000 đồng

      :gà 90000 đồng

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 14 tháng 6 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                                   Giải

           Số thứ nhất  : |----------|----------|----------|

           Số thứ hai    : |----------|----------|----------|----------|

                         Tổng số phần bằng nhau là :

                                   3 + 4 = 7 ( phần )

                         Số thứ nhất là :

                                   280 : 7 x 3 =120

                         Số thứ hai là :

                                   280 : 7 x 4 = 160

                                              Đáp số : Số thư

Đọc tiếp...
vo thanh the 7 tháng 3 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

tuổi ông:72

tuổi cháu:6

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 13 tháng 6 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

                                  Giải

     Nếu tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng thì tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là \(\frac{1}{12}\)

            Ta có sơ đồ :

                 Tuổi ông : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

               Tuổi cháu : |-------|

                  Tổng số phần bằng nhau là :

                            1 + 12 = 13 ( phần )

                  Tuổi của cháu là :

                            78 : 13 x 1 = 6 ( tuổi )

                  Tuổi của ông là :

                            78 : 13 x 12 = 72 ( tuổi )

                                      Đáp số : Ông : 72 tuổi

                                                     Cháu : 6 tuổi

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 26 tháng 5 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Giải

      1 năm = 12 tháng

Vậy tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Tổng số phần bằng nhau là:

   12 + 1 = 13 (phần)

Tuổi ông là:

   78 ÷ 13 × 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là:

   78 - 72 = 6 (tuổi)

      Đáp số: Ông: 72 tuổi

                     Cháu: 6 tuổi

Thử lại đi, mình chắc luôn !

Đọc tiếp...
Lữ Hà Mạnh Cường 8 tháng 5 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

16 năm nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 7 tháng 5 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

        

     Hiệu số tuổi giữa con và mẹ là :

                 32 - 8 = 24 ( tuổi )

     Sơ đồ khi mẹ gấp đôi tuổi con : 

         Mẹ : /-------/-------/

        Con : /-------/ 24 tuổi 

     Hiệu số phần bằng nhau là :

             2 - 1 = 1 ( phần )

      Tuổi con là :

            24 : 1 x 1 = 24 ( tuổi )

      Tuổi mẹ là :

            24 + 24 = 48 ( tuổi )

      Mẹ gấp đôi tuổi con sau :

            48 - 32 = 16 ( năm )

 hoặc : 24 - 8 = 16 ( năm )

                       Đ/số : 16 năm .

        #~Will~be~Pens~#

     

         

Đọc tiếp...
Black Clover - Asta 7 tháng 5 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

sau 16  năm thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi con do hiệu số tuổi mẹ và tuổi con là ; 32 -8 = 24 (tuổi)

rồi lấy hiệu sô tuổi 2 mẹ con trừ đi tuổi con là ra

Đọc tiếp...
huynh ho truc uyen 2 tháng 3 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

120%=6/5

số tiền mua cá là :

88000/(6+5)*6=48000  (đồng)

48000 đồng =48 nghìn đồng

đáp số : 48 nghìn đồng

         

Đọc tiếp...
chu the hung 6 tháng 5 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

48000đồng 

nha bạn học tốt

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 11 tháng 5 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Giải

Tổng số phần trăm số tiền me mua gà và cá là:

120 + 100 = 220%

Mẹ mua cá hết số tiền là:

165 000 : 220 x 120 = 90 000 (đồng)

Đáp số : 90 000 đồng 

1 đ ú n g nha 

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 5 tháng 5 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Tổng số phần trăm số tiền me mua gà và cá là:

120 + 100 = 220%

Mẹ mua cá hết số tiền là:

165 000 : 220 x 120 = 90 000 (đồng)

Đáp số : 90 000 đồng 

Đọc tiếp...
Phạm Hoài Anh 4 tháng 4 2016 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần trăm số tiền mẹ mua cá và gà là :

       120% + 100% = 220%

mẹ mua cá hết số tiền là :

       165 000 : 220 x 120 = 90 000 ( đồng )

                 Đáp số : 90 000 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 3 tháng 8 2015 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5+7 = 15 (phần)

Số cây nhãn là:

165 : 15 x 3 = 33 (cây)

Số cây vải là:

165 : 15 x 5 = 55 (cây)

Số cây xoài là:

165 - 33 - 55 = 77 (cây)

Đáp số: Nhãn : 33 cây 

Vải : 55 cây

Xoài: 77 cây

Đọc tiếp...
Dương Xuân Bắc 14 tháng 1 2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Số cây xoài là:165:(3+5+7)*7=77 quả

Số cây nhãn là:165:(3+5+7)*3=33 quả                                      Số cây vải là:165-77-33=55 quả

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 22 tháng 6 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Nhãn : 33 cây

Vải : 55 cây

Xoài : 77 cây

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21 tháng 8 2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19 tháng 8 2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23 tháng 8 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
Hikari 14 tháng 4 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

0,25 = 25/100 = 1/4

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

số bé là:

0,25 : 5 x 1 = 0,05

số lớn là:

0,25 - 0,05 = 0,2

đáp số: SB: 0,05.            SL: 0,2.

Đọc tiếp...
Online Math 3 tháng 12 2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 4 tháng 1 2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05 

Chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Trần Thị Khả Duyên 7 tháng 5 2015 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Bài Giải  

Tổng vận tốc của hai ô tô là : 

   162 : 2 = 81 { km/giờ } 

Theo bài ra ta có sơ đồ sau :

Vận tốc ô tô đi từ A : 

Tự kẻ nka

Vận tốc ô tô đi từ B: 

            Tổng số phần bằng nhau là : 

               4 +5 = 9 { phần }  

            Vận tốc của ôtô đi từ A là: 

              81 : 9 * 4 = 36 { km/giờ }

            Vận tốc của ô tô đi từ B là: 

              81 - 36 = 45 { km/giờ } 

                        Đáp số : vận tốc ô tô đi từ A  : 36 km / giờ

                                     vận tốc ô tô đi từ B : 45 km/giờ  

b } 

            Điểm gặp nhau cách A số km là : 

              36 * 2 = 72 { km }

                       Đáp số : 72 km  

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
oOo Lê Việt Anh oOo 17 tháng 6 2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc 2 xe là:

162 : 2 = 81 (km/h)

a)Vận tốc ô tô đi từ A là:

81 : 9 x 4 = 36 (km/h)

Vận tốc ô tô đi từ B là:

81 - 36 = 45 (km/h)

b)Điểm gặp cách A là:

36 x 2 = 72 (km)

           Đ/S:.....

Chúc bạn hok tốt 

Đọc tiếp...
hatsune miku 1 tháng 5 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

a) vận tốc ô tô A : 36 km/giờ

   vận tốc ô tô B  : 45 km/giờ

b) 72 km

đáp số như trên

Đọc tiếp...
Vân Ốc 7 tháng 5 2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Số trứng gà bán được : 100 : 5 x 2 = 40 quả

Số trứng vith bán được: 100 - 40 = 60 quả

Tổng số tiền bán được : 1200 x 40 + 1500x 60 = 138 000 đồng

Đọc tiếp...
Khuyển Dạ Xoa 29 tháng 4 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Số trứng gà bán được:100:5.2=40 quả

Số trứng vịt bán được:100-40=60 quả

Tổng số tiền:1200.40+1500.60=138000(đ)

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 29 tháng 4 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Số trứng gà bán được là :

    100 : 5 x 2 = 40 ( quả )

Số trứng vịt bán được là :

    100 - 40 = 60 ( quả )

Tổng số tiền bán được là :

    1200 x 40 + 1500 x 60 = 138000 ( đồng )

                                        Đáp số : 138000 đồng

Đọc tiếp...
Khuyển Dạ Xoa 29 tháng 4 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

Sô lớn là:

3:4.3=2,25

Số bé là:

3-2,25=0,75

Vậy

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 29 tháng 4 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :

    3 : ( 1 + 3 ) x 3 = 2,25

Số bé là :

    3 - 2,25 = 0,75

               Đáp số : ............................

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 6 tháng 4 2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Số lớn là: 3 :(1+3)x3=2,25

Số bé là: 3-2,25=0,75

       Đáp số: SL 2,2,5 ; SB 0,75

Đọc tiếp...
Anh Chàng Cung Thiên Bình 29 tháng 4 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Số  bé là:99:(4+5)x4=44

Số lớn là:99:(4+5)x5=55

Đáp số:Số lớn :55

            Số bé là:44

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 30 tháng 4 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 ( phần )

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44 

Số lớn là: 99 - 44 = 55

Đáp số: Số lớn: 55

             Số bé: 44

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 29 tháng 4 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Tổng số phần bằng nhau là :

    4 + 5 = 9 ( phần )

Số bé là :

    99 : 9 x 4 = 44

Số lớn là :

    99 - 44 = 55

               Đáp số : số bé : 44

                              số lớn : 55

Đọc tiếp...
Sonic nguyễn 30 tháng 6 2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là cd (m) ; chiều rộng là cr (m)

Ta có : cd + cr = 120 : 2 = 60

Nếu giảm chiều rộng đi 10% b thì ta có chiều rộng cũng là :

          100% - 10% = 90%

Tăng chiều dài 10% thì ta có chiều dài mới là : 

          100% + 10% = 110%

Diện tích HCN đó là :

           90 x 110 = 9900 ( m )

Đọc tiếp...
tạ hữu nguyên 30 tháng 3 2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

cho mk một tk đi bà con ơi

ủng hộ mk đi làm ơn

Đọc tiếp...
đào thị mến 3 tháng 4 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

số tuổi của con là 11 tuổi nha bạn

Đọc tiếp...
tth 3 tháng 4 2017 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần: 3 + 1 = 4 phần

Tuổi con hiện nay là:

50 : 4 + 3 = 16 tuổi (thực ra là mình làm tròn chứ kết quả là 15,5)

Đs:

 tk mình nhé

Đọc tiếp...
le quang hieu 6 tháng 3 2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

số tuổi của con là 11

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 16 tháng 4 2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Tổng lúc sau của 2 số:218+5+9=232

Số lớn lúc sau:232:(3+5)*5=145

Số lớn lúc đầu: 145-9=136

Đọc tiếp...
Kiriya aoi 27 tháng 5 2018 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

196 đúng 100000000000000000000000.......%

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 17 tháng 6 2015 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1/4 = 2/8

Vậy số gà 5 phần số vịt 8 phần

Tổng số phần là :

5 + 8 = 13 ( phần )

Số gà của bác Hải là :

156 : 13 x 5 = 60 ( con )

Số vịt của bác Hải là :

156 - 60 = 96 ( con )

Đáp số : 60 con gà ; 96 con vịt

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 15 tháng 6 lúc 7:30
Báo cáo sai phạm

                             Giải

    Tỉ số giữa gà và vịt là : 1/4 : 2/5 =  5/8

       Ta có sơ đồ : 

                Gà   :    |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

                Vịt   :    |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

                          Tổng số phần bằng nhau là :

                                    5 + 8 = 13 ( phần )

                          Số gà nhà bác Hải là :

                                    156 : 13 x 5 = 60 ( con )

                          Số vịt nhà bác Hải là :

                                    156 : 13 x 8 = 96 ( con )

                                          Đáp số : Gà : 60  con

                                                         Vịt : 96 con

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 24 tháng 4 2015 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con sau 4 năm nữa là:
48 + 4 + 4 = 56 (tuổi)
Ta có sơ đồ:
Bố: |-----|-----|-----|-----|-----|
Con:|-----|-----|
Tổng số phần bằng nhau:
5 + 2 = 7 (phần)
Số tuổi của bố sau 4 năm nữa là:
56 : 7 x 5 = 40 (tuổi)
Đáp số: 40 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Anh 26 tháng 4 2017 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

                                                                                                                                                                                                      Đúng                                                                                                                                                                                                      đáp án 40

                  

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương 9 tháng 3 2015 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

thùng 1 : 38

thùng 2 : 58

Đọc tiếp...
Miyano Shiho 29 tháng 3 2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

38 and 58 nha !       

Đọc tiếp...
sssongokusss 12 tháng 7 2018 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

Bước đến nhà em bóng xế tà

Đứng chờ năm phút bố em ra

Lơ thơ phía trước vài con chó

Lác đác đằng sau chiếc chổi chà

Sợ quá anh chuồn quên đôi dép

Bố nàng ngoác mỏ đứng chửi cha

Phen này nhất quyết thuê cây kiếm

Trở về chém ổng đứt làm bathấy hay thì

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: