Giúp tôi giải toán và làm văn


Châu Lê Thị Huỳnh Như 01/08/2016 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Mình làm nhầm nhé : 

Số học sinh nữ của lớp học đó là :

4 : ( 9 - 7 ) x 7 = 14 ( học sinh )

Số học sinh nam của lớp học đó là :

14 + 4 = 18 ( học sinh )

Đáp số : 14 học sinh nữ ; 18 học sinh nam

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 09/04/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Mình làm nhầm nhé : 

Số học sinh nữ của lớp học đó là :

4 : ( 9 - 7 ) x 7 = 14 ( học sinh )

Số học sinh nam của lớp học đó là :

14 + 4 = 18 ( học sinh )

Đáp số : 14 học sinh nữ ; 18 học sinh nam


 

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 29/09/2017 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Đưa bài toán về dạng tổng tỉ

Số hs nữ là

4:(9-7).7=14 hs nữ

Số hs nam là

14+4=18 hs nam

Đ/s.  ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 17/08/2015 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ sơ đồ nha, đám 1 là là bạn vẽ 4 phần còn dám 2 bạn vẽ 5 phần 

                                                 giải 

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 21/04/2015 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

 

Gọi -số thứ nhất là a 

      -số thứ hai là b

      -số thứ ba là c

Theo đề bài, ta có:

(a+b+c) : 3= 128;

b0=a    => 10b=a;

5a=c.

       (a+b+c) : 3= 128

     =(10b + b + 5b) : 3= 128

     =(b. (10 + 1 + 5)) : 3= 128

 => b. 16= 384

 => b= 384:16= 24

 => a= 10.24= 240

 => c= 5.24= 120

Vậy số thứ nhất là 240

       số thứ hai là 24

       số thứ ba là 120

Đọc tiếp...
Hoa sharra 18/04/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

xvdsbfdnebgfxjgzrnmnhxmgfjfhdbf

Đọc tiếp...
edogawa 15/04 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số là

128x3=384

dựa vào đề bài ta thấy:số thứ 2=1/10 số thứ 1=1/5so thu 3

ta có sơ đồ

số thứ 1:,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,

số thứ 2:,___,

số thứ 3:,___,___,___,___,___,

số thứ 2 là

384:(10+1+5)=24

số thứ 1 là

24x10=240

số thứ 3 là

24x5=60

đáp số:số thứ 1:240

số thứ 2:24

số thứ 3:60

Đọc tiếp...
minhanh 14/04/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là

5 + 2 = 7 ( phần )

Số học sinh nam là

567 : 7 x 5 = 405 ( học sinh )

Số học sinh nữ là

567 - 405 = 162 ( học sinh )

Đ/s:......

Tk mình nha

Đọc tiếp...
Kim Tae Hee 14/04/2017 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Vậy số học sinh nữ là 2 phần;số học sinh nam là 5 phần.

Số học sinh nữ là:

    567:(5+2)x2=162(học sinh nữ)

Số học sinh nam là:

    567-162=405(học sinh nam)

         Đ/S:162 học sinh nữ.

               405 học sinh nam.

Đúng đó k cho mk đi!

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 14/04/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ 

=> Số học sinh nữ bằng \(\frac{2}{5}\)số học sinh nam

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số học sinh nam của trường đó là:

567 : 7 x 5 = 405 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường đó là:

567 - 405 = 162 (học sinh)

Đ/S: Nam: 405 học sinh

       Nữ: 162 học sinh

Đọc tiếp...
Trọng Hưng 25/03/2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 8 = 12

Đọc tiếp...
Trọng Hưng 25/03/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

quên, số bé là: (198/12)*4 = 66

số lớn là: 198 - 66 = 132

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 25/03/2015 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

66 va 132

Đọc tiếp...
khong tran gia huy 25/03/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là :

350 : 2 = 175 m

tổng số phần bằng nhau là:

3+4 = 7

chiều dài là :

175 : 7 nhân 4 = 100 m

chiều rộng là 

175 - 100 = 7 

ĐS : chiều rộng 75 m , chiều dài 100 m

 

Đọc tiếp...
thái thị huyền trang 26/03/2015 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

 

                                                                                Giải  

                                             Nửa chu vi là: 350 : 2 = 175(cm)

                                 Ta có sơ đồ:

Chiều dài :     |-----------|-----------|----------|----------|     

Chiều rộng:   |------------|-----------|----------|                 

                           Tổng số phần bằng nhau là: 3+4= 7(phần)

                        Chiều dài là: 175 : 7 nhân 4= 100(m)

                      Chiều rộng là: 175 - 100 = 75 (m)

                                                      Đáp số : chiều dài: 100m

                                                                      chiều rộng : 75m

Đọc tiếp...
The anh HL 22/03/2018 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là

350 : 2 = 175 m

chieu rong la

175 : 7 * 3 = 75 m

chieu dai la

175 - 75 = 100 m

đap so ........

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Công chúa đáng yêu 29/12/2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là : 

5 + 1 = 6 ( phần )

Số bé là :

205 : 6 x 1 = 34

Số lớn là :

205 - 34 = 171

Đáp số : Số bé : 34

            Số lớn : 171

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hoàng 10/10/2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Tổng phần bằng nhau là:

5+1=6 (phan)

Số bé là:

205:6*1=34

Số lớn là :

205-34=171

Đáp số:Số bé:34;Số lớn là;171

 

Đọc tiếp...
dinh tuan hung 29/12/2016 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

bang 137 nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23/07/2015 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Tỉ số cây của Mạnh với Dũng là \(\frac{3}{4}\)

Tổng số phần bằng nhau là 4 + 3 = 7 (phần)

Số cây Mạnh trồng là :

105 : 7 x 3 = 45 (cây)

Số cây Dũng trồng là :

105 - 45 = 60 (cây)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 23/07/2015 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

nói người khác ko nói Việt

Đọc tiếp...
Lam Vu Thien Phuc 23/07/2015 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Mạnh trồng dc 60 cây , Dũng trồng được 45 cây

Đọc tiếp...
Hồ Thị Như Ý 13/04/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Bài 1

Chiều dài hơn chiều rộng là 

10 + 10 = 20 cm

Chiều dài là

20 : ( 9 - 4 ) x 9 = 36 cm

Chiều rộng là 

36 - 20 = 16 cm

Diện tích hình chữ nhật đó là 

16 x 36 = 576 cm 2 

Đáp số 576 cm2

Bài 2                  Giải 

Tổng mới khi mẹ bán là

 150 - 15 - 15 = 120 ( quả trứng ) 

Số trứng gà

120 : (2+3) x 2 + 15 = 63 Trúng gà 

Số trứng vịt là

150 - 63 = 87 trứng vịt

Đáp số a ) 63 trứng gà 

              b ) 87 trúng vịt

Đúng r đó kich cho mk nhé

Đọc tiếp...
Bạn đã vào tầm ngắm 13/04/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : 576 cm2 

Bài 2 : 63 quả trứng gà, 87 quả trứng vịt

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 25/01/2015 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

số thứ nhất là:

318 : 3 x 2 = 212

số thứ hai là:

318 - 212 = 106

đáp số: số thứ nhất: 212.

            số thứ hai: 106.


 

 

 

Đọc tiếp...
Trần Việt 13/04/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

số bé là:318:(2+1).1=106

số lớn là:318-106=212

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 13/05/2017 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ là :

Nam : l-----------l-----------l-----------l

Nữ    : l-----------l-----------l

Tổng số phần bằng nhau :

3 + 2 = 5 ( phan )

Số hs nữ thì có là :

370 : 5 x 2 = 148 ( hs )

Số hs nam thì có là :

370 - 148 = 222 ( hs )

Đáp số :  nam : 222 hs . nu : 148 hs

Đọc tiếp...
Biện Lương Quỳnh Thư 13/05/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Nam :/___/___/___/

Nữ:/___/___/

theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là:

2+3 =5 (phần)

số vận động viên nam là:

370:5x3=222(học sinh)

số vận động viên nữ là:

370-222=148(học sinh)

đáp số:nữ:148 học sinh;nam:222 học sinh k mình nha

Đọc tiếp...
Thai minh hang 21/08/2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

số vận động viên nam là:370:(2+3)x3=222

số vận động viên nữ là:370-222=138

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 02/06/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là a chiều rộng là b 

Ta có : (a + 2)(b - 2) - ab = 68

Mà a = 3b 

Nên (3b + 2)(b - 2) - 3b2 = 68

<=> 3b2 + 2b - 2 - 3b2 = 68

<=> 3b2 - 3b2 + 2b - 2 = 68

<=> 2b - 2 = 68

<=> 2b = 68 + 2

<=> 2b = 70

=> b = 35

Vậy chiều rộng là 35 

Chiều dài là : 

         35 x 3 = 105

Diện tích hình chữ nhật đó là : 

             35 x 105 = 3675 (m2)

               Đap số : mỏi tay quá

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Đức 02/06/2017 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

dài quá

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: