Giúp tôi giải toán


Bonking 22/06 lúc 19:30

Ta có :  \(\frac{75}{10}=\frac{15}{2}\)

Tổng các phần bằng nhau là :

        15 + 2 = 17 ( phần )

Tử số là :

         224 : 17 x 15 = 198 ( làm tròn )

Mẫu số là :

          224 - 198 = 27 ( làm tròn )

               Đáp số : ..................

Nguyễn Quang Trung CTV 13/03/2017 lúc 11:54

Ta có : \(\frac{75}{10}=\frac{15}{2}\)

Tổng số phần bằng nhau là :
              15 + 2 = 17 (phần)

Tử số là:

                 224 : 17 x 15 = ?

Sai đề

Vũ Thùy Trang 22/06 lúc 19:42

bài của tui hổng như thế này .Ahihi

đã ai có face chưa kết pạn vs tui nhé 

Trang su và linh vũ đó

Nguyễn Ngọc Quý 03/08/2015 lúc 17:00

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5+7 = 15 (phần)

Số cây nhãn là:

165 : 15 x 3 = 33 (cây)

Số cây vải là:

165 : 15 x 5 = 55 (cây)

Số cây xoài là:

165 - 33 - 55 = 77 (cây)

Đáp số: Nhãn : 33 cây 

Vải : 55 cây

Xoài: 77 cây

Dương Xuân Bắc 14/01/2017 lúc 20:13

Số cây xoài là:165:(3+5+7)*7=77 quả

Số cây nhãn là:165:(3+5+7)*3=33 quả                                      Số cây vải là:165-77-33=55 quả

o0oNguyễno0o 22/06 lúc 16:09

Nhãn : 33 cây

Vải : 55 cây

Xoài : 77 cây

Lê Thị Ngọc Tiên 25/01/2015 lúc 16:30

phân số chỉ thùng thứ nhất và thùng thứ hai là:

25% = 25/100 = 1/4 

tỉ số giữa thùng thứ nhất và thùng thứ hai là: 1/4

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

thùng thứ nhất chứa là:

52,5 : 5 x 1 = 10,5 (lít)

thùng thứ hai chứa là:

52,5 - 10,5 = 42 (lít)

đáp số: thùng 1: 10,5.

            thùng 2: 42.

nếu vẽ sơ đồ càng tốt nha!!!

Phạm Lê Công 12/03/2017 lúc 16:42

thùng 1: 10,5l

thùng 2 : 42l

Huỳnh Thị Minh Huyền 03/08/2015 lúc 13:46

Sau khi bán số bò và lợn còn:

600-33-7=560 (con) 
Số bò còn lại:

560:(5+3)x5= 350 (con) 
Số bò trước khi bán:

350+33=383 (con) 
Số lợn trước khi bán:

600-383=217 (con)

ĐS: 

Linh Đặng Thị Mỹ 17/07/2015 lúc 15:17

Tổng số phần bằng nhau là 3 + 5 = 8 (phần)

Số cam sau khi bán là 160 : 8 x 3 = 60 (cam)

Số cam lúc đầu cửa hàng có là 60 : \(\frac{4}{7}\) = 105 (cam)

Số chanh sau khi bán là 160 : 8 x 5 = 100 (chanh)

Số chanh lúc đầu cửa hàng có là 100 : \(\frac{5}{9}\) = 180 (chanh)

Đáp: 105 cam; 180 chanh

Nguyễn Đình Dũng 14/07/2015 lúc 07:55

Ta có : \(\frac{9}{11}=\frac{18}{22}\)          ;   \(\frac{6}{9}=\frac{18}{27}\)

Ta có sơ đồ :

ST1 : |----|----|----|22 phần |----|----|

ST2 : |----|----|----|27 phần |----|----|----|----|----|----|----|

Số thứ nhất là : 172 : ( 22 + 27 ) x 22 = ???

Số thứ hai là : 172 - ??? 

Trần Thị Khả Duyên 07/05/2015 lúc 12:49

Bài Giải  

Tổng vận tốc của hai ô tô là : 

   162 : 2 = 81 { km/giờ } 

Theo bài ra ta có sơ đồ sau :

Vận tốc ô tô đi từ A : 

Tự kẻ nka

Vận tốc ô tô đi từ B: 

            Tổng số phần bằng nhau là : 

               4 +5 = 9 { phần }  

            Vận tốc của ôtô đi từ A là: 

              81 : 9 * 4 = 36 { km/giờ }

            Vận tốc của ô tô đi từ B là: 

              81 - 36 = 45 { km/giờ } 

                        Đáp số : vận tốc ô tô đi từ A  : 36 km / giờ

                                     vận tốc ô tô đi từ B : 45 km/giờ  

b } 

            Điểm gặp nhau cách A số km là : 

              36 * 2 = 72 { km }

                       Đáp số : 72 km  

 

 

 

 

 

oOo Lê Việt Anh oOo 17/06/2017 lúc 21:54

Tổng vận tốc 2 xe là:

162 : 2 = 81 (km/h)

a)Vận tốc ô tô đi từ A là:

81 : 9 x 4 = 36 (km/h)

Vận tốc ô tô đi từ B là:

81 - 36 = 45 (km/h)

b)Điểm gặp cách A là:

36 x 2 = 72 (km)

           Đ/S:.....

Chúc bạn hok tốt 

nguyenquangminh 13/04/2017 lúc 17:17

dung

ngu nguoi 

Trần Nhật Quỳnh 20/05/2017 lúc 08:31

Ta có sơ đồ:

Mẹ: !----------!----------!----------!----------!

Con: !----------!

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 1 = 5(phần)

Tuổi mẹ là:

50 : 5 x 4 = 40(tuổi)

Tuổi con là:

50 - 40 = 10(tuổi)

             Đáp số: mẹ: 40 tuổi

                          con: 10 tuổi

Trần Nhật Quỳnh; Lê Mạnh Tiến Đạt

kudo shinichi 20/05/2017 lúc 08:31

                           Bài giải 

Số tuổi của con là :

         50 : (1 + 4) x 1 = 10 ( tuổi )

Số tuổi của mẹ là :

         50 - 10 = 40 ( tuổi )

sakura 20/05/2017 lúc 08:31

ta có sơ đồ:

mẹ :!.....!.....!.....!.....!

con:!.....!

tổng số phần bằng nhau là:

4 + 1 = 5 ( phần )

mẹ có số tuổi là:

50 : 5 x 4 = 40 ( tuổi )

con có số tuổi là:

50 - 40 = 10 ( tuổi )

Đ/S:.....

Đinh Tuấn Việt 08/06/2015 lúc 13:56

Tổng 2 số đã cho là:
14,78 + 2,87 = 17,65
Khi thêm A vào số bé và bớt A ở số lớn thì tổng 2 số không thay 
đổi vẫn là 17,65. 
Vì tỷ số của 2 số là 4 nên ta xem số nhỏ là 1 phần, số lớn là 4 phần 
Tổng số phần bằng nhau: 
4 + 1 = 5 (phần) )
Số bé (sau khi đã thêm A) là : 
17,65 : 5 = 3,53 
Số A cần tìm là : 
3,53 – 2,87 = 0,66 

phạm thị hiền anh 15/06/2017 lúc 16:26

kết quả là  0,66 bạn

Bùi Linh Chi 12/01/2017 lúc 19:50

TỔNG 2 SỐ LÚC ĐẦU LÀ:14.78+2.87=17.65

SỐ TỰ NHIÊN LÀ:17.65:(4+1)*4=14.12

SỐ A LÀ 14.78-14.12=0.66

phungthihuyen 19/10/2014 lúc 06:50

Neu dem tu cua phan so tru di A va them A vao mau thi tong khong thay doi

Tong cua mau so va tu so la : 8 + 7 = 15

Coi mau so moi la 4 phan bang nhau thi tu so moi la mot phan nhu the

Tu so moi la : 15 / ( 1 +4 ) x 1 = 3 

So A la : 7 - 3 = 4

                    DS : 4

Vũ Thị Hương Giang 14/02/2017 lúc 20:54

đúng đó mình làm rồi

nguyen huu tan 23/04/2017 lúc 21:12

4 là đúng

nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

Nguyễn Phan Thanh Thủy 07/11/2014 lúc 17:09

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

phạm quang huy 21/07/2015 lúc 21:05

xl mk làm nhầm mk làm lại nhé

                     40phut=2/3 giờ

tổng vận tốc 2 xe là:

48:2/3=72(km/h)

vận tốc của người 1 là:

72:(4+5)x4=32(km/h)

vận tốc của người 2 là:

72-32=40(km/h)

          Đ/S:32km/h;40km/h

Lê Mạnh Tiến Đạt 10/06/2017 lúc 08:24

Đổi : 40 phút = \(\frac{2}{3}\)giờ 

Sau mỗi giờ hai người đi được số km là : 48 : \(\frac{2}{3}\)= 72 ( km )

Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 5 = 9 ( phần )

Vận tốc của người thứ nhất là : 72 : 9 x 4 = 32 ( km/giờ )

Vận tốc của người thứ hai là : 72 : 9 x 5 = 40 ( km/giờ )

Công chúa sao băng 10/06/2017 lúc 08:32

Đổi 40 phút = 2/3 giờ

Tổng vận tốc 2 xe là:

       48 : 2/3 = 72 ( km/giờ )

Vận tốc của xe 1 là: 

        72 : ( 4 + 5 ) x 4 = 32 ( km/giờ )

Vận tốc của xe 2 là:  

      72 - 32 = 40 ( km/giờ )

                      Đáp số:  ......

Kunzy Nguyễn 04/08/2015 lúc 21:22

Số phần còn lại của bao gạo thứ nhất là: 
1-1/4=3/4 
Số phần còn lại của bao gạo thứ hai là: 
1-1/3=2/3 
Số phần còn lại của bao gạo thứ ba là: 
1-2/7=5/7 
Quy đồng tử số ta có: 3/4=2/3=5/7->30/40=30/45=30/42 
vậy bao gạo thứ 1 là 40 phần, bao thứ 2 là 45 phần, bao thứ 3 là 42 phần(tự vẽ sơ đồ tổng tỉ nha!) 
Tổng số phần bằng nhau là: 
40+45+42=127 
Giá trị một phần là: 
127:127=1(kg) 
Số kg gạo ở bao thứ nhất là: 
1x 40=40(kg) 
Số kg gạo ở bao thứ hai là: 
1x 45=45(kg) 
Số kg gạo ở bao thứ ba là: 
1x42=42(kg) 
ĐS:...

Ngô Duy Khánh 02/10/2016 lúc 11:36

Số phần còn lại của bao gạo thứ nhất là: 
             1-1/4=3/4 
Số phần còn lại của bao gạo thứ hai là: 
             1-1/3=2/3
Số phần còn lại của bao gạo thứ ba là: 
             1-2/7=5/7 
ta coi bao gạo thứ 1 là 40 phần, bao thứ 2 là 45 phần, bao thứ 3 là 42 phần
Tổng số phần bằng nhau là: 
             40+45+42=127 (phần)
Giá trị một phần là: 
             127:127=1(kg) 
Số kg gạo ở bao thứ nhất là: 
             1x 40=40(kg) 
Số kg gạo ở bao thứ hai là: 
             1x 45=45(kg) 
Số kg gạo ở bao thứ ba là: 
              1x42=42(kg) 

          Đáp Số :bao thứ 1:40kg    bao thứ 2:45kg     bao thứ 3:42kg

              

Lê Thị Phương Anh 07/12/2016 lúc 21:12

40

45

42

Harry Potter05 09/06/2017 lúc 08:00

Đổi: 75% = \(\frac{3}{4}\)

Số học sinh nam của trường là:

   1470 : ( 3 + 4 ) x 3 = 630 (h/s)

Số học sinh nữ của trường là:

    1470 - 630 = 840 (h/s)

       Đ/s:.................

          Tk mk nha!!!

tth 09/06/2017 lúc 08:01

Đổi: 75% = 3/4

Số học sinh nam:

1470 : (3 + 4) x 3 = 630 HS

Số học sinh nữ:

1470 - 630 = 840 HS

Đs:

Ps: Ai tk mình mình không tk lại! OK?

Do Not Ask Why 09/06/2017 lúc 07:54

Đổi: 75% = \(\frac{3}{4}\)

=> Số học sinh nam bằng \(\frac{3}{4}\)số học sinh nữ 

Số học sinh nam của trường đó là: 

1470 : (3 + 4) x 3 = 630 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường đó là: 

 1470 - 630 = 840 (học sinh)

Đáp số: 

Zlatan Ibrahimovic 08/06/2017 lúc 19:05

Chiieeuf cao mảnh đất là:

          18:(7-4)*4=24(m).

S mảnh đất đó là:

           24*(18+24)=bấm máy tính.

                        Đáp số:....

Trần Thị Bảo Trân 09/06/2017 lúc 16:13

Chiều cao của mảnh đất đó là :

18 : ( 7 - 4 ) x 4 = 24 ( m )

Diện tích mảnh đất dó là :

24 x ( 18 + 24 ) = 1008 ( m2 )

Đáp số : 1008 m2
 

Songoku Sky Fc11 08/06/2017 lúc 19:09

chiều cao mảnh đất là

18:(7-4).4=24m

diện tích mảnh đất là

24.(18+24)=1008m²

Đáp số .....

kiệt đẹp trai 29/06/2015 lúc 09:25

số vịt là:1350:2=675

=>số ngan và ngỗng cũng là 675

Số ngan là: (675+125):2=400

số ngỗng là:400-125=275

Đinh Tuấn Việt 29/06/2015 lúc 09:22

=> Số vịt hay tổng số ngan và ngỗng là :

1350 : 2 = 675 (con)

Số ngan là :

(675 + 125) : 2 = 400

Số ngỗng là :

400 - 125 = 275

Kudo Shinichi 29/06/2015 lúc 09:23

số con vịt là : 

1350 : 2 = 675 ( con ) 

số con ngan là : 

( 675 + 125 ) : 2 = 400 ( con ) 

số con ngỗng là : 

675 - 400 =  275 ( con ) 

                      đáp số : số con vịt : 675 con

                                   số con ngan : 400 con 

                                  số con ngỗng 275 con

Nguyễn Thảo Quỳnh 21/03/2015 lúc 17:42

Theo đề bài ta có:

Người thợ cả:     |------|------|------|------|------|------| 

Người thợ thứ 2: |------|------|------|------|------|

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 6 = 11 (phần)

Số tiền công của người thợ cả là: 715000 : 11 x 6 = 390000 (đồng)

Số tiền công của người thợ thứ 2 là: 715000 - 390000 = 325000 (đồng)

Đáp số: Người thợ cả: 390000 đồng

Người thợ thứ 2: 325000 đồng

Nguyễn Ngọc Vy 06/06/2017 lúc 18:53

Gọi x(m) >0 là chiều rộng hcn lúc đầu, suy ra:

  • 4x là chiều dài hcn lúc đầu
  • 4x2 là diện tích hcn lúc đầu
  • 4x-3 là chiều dài hcn lúc sau
  • x+3 là chiều rộng hcn lúc sau
  • (4x-3)(x+3) là diện tích hcn lúc sau

Theo đề bài, ta có phương trình:

(4x-3)(x+3) - 4x2 = 108

Giải phương trình, ta được: x = 13

Vậy chiều rộng hcn lúc đầu là 13 (m), chiều dài hcn lúc đầu là 52 (m)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: