Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Huy Khánh Tùng 28 tháng 2 2015 lúc 23:55
Báo cáo sai phạm

gọi số tuổi của em út là c

gọi số tuổi của anh thứ là b

gọi số tuổi của người anh cả là a

Ta có: a+b+c=58

75%c=2/3b <=> 3/4c=2/3b <=> 3/4 : 2/3 = b/c <=> b/c = 9/8 <=> b= 9/8 x c

3/4c=1/2a <=> 3/4 :1/2 = a/c <=> a/c= 3/2 <=> a= 3/2 x c

Suy ra : a+b+c= 3/2xc +9/8xc + c = 58 <=> (3/2 + 9/8 +1)c=58 <=> 29c/8=58 <=> c= 16 => b=18, a=24 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 39 phút trước
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

                 Đổi 75% = \(\frac{3}{4}\), 50% = \(\frac{1}{2}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh 2 là : \(\frac{2}{3}:\frac{3}{4}=\frac{8}{9}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh cả là : \(\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=\frac{4}{6}\)

\(\frac{4}{6}=\frac{8}{12}\)

    Ta có sơ đồ :

        Anh cả : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

       Anh hai : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

          Em út : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

    Tổng số phần bằng nhau là : 

            12 + 9 + 8 = 29 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là : 

             58 : 29 = 2 ( tuổi )

     Tuổi của em út là :

            2 x 8 = 16 ( tuổi )

     Tuổi của anh hai là :

            2 x 9 = 18 ( tuổi ) 

     Tuổi của anh cả là :

            2 x 12 = 24 ( tuổi ) 

                  Đáp số : Anh cả 24 tuổi

                                Anh hai 18 tuổi

                                Em út : 16 tuổi

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 23 tháng 6 2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại của người thứ nhất chiếm:

1 - 3/4 = 1/4 (số tiền của người thứ nhất)

Số tiền còn lại của người thứ hai chiếm:

1 - 4/5 = 1/5 (số tiền của người thứ hai)

Số tiền còn lại của người thứ ba chiếm:

1 - 5/6 = 1/6 (số tiền của người thứ ba)

=> 1/4 số tiền của người thứ nhất = 1/5 số tiền của người thứ hai = 1/6 số tiền của người thứ ba.

Coi số tiền người thứ nhất là 4 phần, người thứ 2 là 5 phần, người 3 là 6 phần.

Số tiền người thứ nhất là: 

150000 : (4 + 5 + 6). 4 = 40000 (đồng)

Số tiền người thứ hai là: 

150000 : (4 + 5 + 6). 5 = 50000 (đồng)

Số tiền người thứ ba là: 

150000 - (40000 + 50000) = 60000 (đồng)

Đọc tiếp...
ICHIGO 21 tháng 10 2017 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Ồ thì ra là thế!

Đọc tiếp...
Hồ Thị Thu Thảo 20 tháng 7 2015 lúc 7:35
Báo cáo sai phạm

a)Số phần đã bị lấy đi là:

   1/3 + 2/5 = 11/15(số thóc)

Số phần còn lại là:

   1 - 11/15=4/15(số thóc)

Số thóc còn lại là:

   360 x 4/15=96(tấn)

Số thóc còn lại ở kho thứ nhất và thứ hai là:

    96 : 2=48(tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ nhất là:

   48:1/3=144(tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ hai là:

   48:2/5=120(tấn)

b)Số thóc đã lấy ra ở kho thứ nhất là:

   144 - 48=96(tấn)

   Số thóc đã lấy ra ở kho thứ hai là:

   120-48=72(tấn)

              Đáp số:a)..........

                           .........

                           b)............

                           .............

Đọc tiếp...
nguyễn văn nghĩa 17 tháng 7 2016 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

trả lời sai rồi làm lại đi chó

Đọc tiếp...
Minh 16 tháng 10 2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Sai bét rồi

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 3 2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi hình chữ nhật là: 48 : 2 = 24 (km)

chiều dài hình chữ nhật là : 24 : ( 1+ 2 ) x 2 = 16(km)

chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 =  8 (km)

diện tích hình chữ nhật là :  16 x 8 = 128 \(km^2\)

ĐS: 128   \(km^2\)

 
Đọc tiếp...
nguyenhuyhai3a4 11 tháng 3 2015 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

128 km vuong dung khong minh khong chac dau vi ban ghi sai de roi

Đọc tiếp...
thevinhan 29 tháng 8 2016 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

ghi sai thì đừng đăng bạn nhé

Đọc tiếp...
゚°☆I'ℓℓ ƒσɾεʋεɾ ℓσʋε үσυ ƬᏉℌ☆° ゚ 6 tháng 4 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\)số học sinh nữ bằng \(\frac{1}{5}\)số học sinh nam nghĩa là số học snh nữ bằng \(\frac{3}{5}\)số học sinh nam

Số học sinh nam của khối lớp 4 đó là:

256 : (3 + 5) x 5 = 160 (học sinh)

Số học sinh nữ của khối lớp 4 đó là:

256 - 160 = 96 (học sinh)

Đáp số: nam: 160 học sinh

             nữ: 96 học sinh

~Học tốt~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Dũng 7 tháng 8 lúc 7:23
Báo cáo sai phạm

                                                  Giải

         Tỉ số giữa số học sinh nam và số học sinh nữ là :

                     \(\frac{1}{3}:\frac{1}{5}=\frac{5}{3}\)

         Ta có sơ đồ sau :

                 Học sinh nữ : |----------|----------|----------|

              Học sinh nam : |----------|----------|----------|----------|----------|

         Tổng số phần bằng nhau là :

                  3 + 5 = 8 ( phần )

         Số học sinh nữ khối lớp 4 có là :

                  256 : 8 x 3 = 96 ( học sinh )

         Số học sinh nam khối lớp 4 có là :

                  256 - 96 = 160 ( học sinh )

                          Đáp số : 96 học sinh nữ ; 160 học sinh nam

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 31 tháng 7 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

                              Giải

     Tỉ số giữa số hoc sinh nữ và số học sinh nam là: \(\frac{1}{5}:\frac{1}{3}=\frac{3}{5}\)

         Tổng số phần bằng nhau là :

                  3 + 5 = 8 ( phần )

        Số học sinh nữ là :

                  256 : 8 x 3 = 96 ( học sinh )

        số học sinh nam là :

                  256 : 8 x 5 = 160 ( học sinh )

                                  Đáp số : Nam : 160 học sinh

                                              Nữ      : 96 học sinh

Đọc tiếp...
ha thi tu oanh 30 tháng 10 2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

coi hiệu là 1 phần bằng nhau thì tổng là 5 phần như thế và tích là 4056 phần 

số lớn là : ( 5 + 1 ) : 2 = 3

số bé là : 5 - 3 = 2 = 2 x hiệu

mà tích = 4056 x hiệu nếu số lớn = 2 x 4056

số lớn là : 4056 : 2 = 2028 

số bé là : 2028 : 3 x 2 = 1352

đáp số :            số lớn : 2028  ; số bé : 1352

           

Đọc tiếp...
Minh Tường 12 tháng 4 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

số lớn = 2028

so be =1352

Đọc tiếp...
ha thi tu oanh 2 tháng 11 2017 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

very thank you 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 6 tháng 8 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

                      Giải 

             Đổi 2000 kg = 2 tấn ; 30 tạ = 3 tấn 

     Số lần 3 đội cùng nhận phân bón là :

          36 : ( 2 + 3 + 4 ) = 4 ( lần )

     Số tấn phân bón đội 1 nhận là :

          2 x 4 = 8 ( tấn )

                 Đáp số : 8 tấn phân bón

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 23 tháng 6 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

bạn làm được thì bạn thấy dễ, chứ bạn ấy có thấy dễ đâu

Đọc tiếp...
Hân Lâm 22 tháng 10 2017 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

8 tấn thôi dễ ợt mà có gì khó đâu

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11 tháng 4 2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 27 tháng 7 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

                                   Bài giải

       Tổng 3 số là :

              112 x 3 = 336

      Vì nếu bớt chữ số 0 tận cùng của số thứ nhất thì được số thứ

hai , số thứ nhất gấp đôi đôi số thứ ba nên ta có sơ đồ :

        Số thứ nhất : |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

        Số thứ hai   : |---------|

        Số thứ ba    : |---------|---------|---------|---------|---------|

       Tổng số phần bằng nhau là :

              10 + 1 + 5 = 16

       Số thứ nhất là :

              336 : 16 x 10 = 210

        Số thứ hai là :

              336 : 16 x 1 = 21

       Số thứ ba là :

              336 : 16 x 5 = 105

                       Đáp số : Số thứ nhất : 210

                                      Số thứ hai    : 21

                                      Số thứ ba     : 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26 tháng 8 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 22 tháng 7 2015 lúc 7:31
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là:

51+(2x2)=55 tuổi

Ta có sơ đố:

Bố:/---/---/---/---/---/---/---/---/---/

Con:/---/---/

Tổng số phần bằng nhau:

9+2=11 phần

Tuổi của con hiện nay là:

55:11x2=10 tuổi

                     Đáp/Số:10 tuổi

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 22 tháng 7 2015 lúc 7:30
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và của con năm nay là:

51+(2x2)=55(tuổi)

Tổng số phần bằng nhau là:

2+9=11(phần)

Tuổi con hiện nay là:

55:11=5(tuổi)

ĐS:5 tuổi

Đọc tiếp...
mai van quy 22 tháng 7 2015 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và của con năm nay là:

51+(2x2)=55(tuổi)

Tổng số phần bằng nhau là:

2+9=11(phần)

Tuổi con hiện nay là:

55:11=5(tuổi)

ĐS:5 tuổi

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 5 tháng 8 2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đó là: 75x3=225.

Nếu thêm số 0 vào số thứ 2 thì số thứ 2 sẽ tăng lên 10 lần và bằng số thứ nhất.

225 chỉ: 10+4+1=15 số thứ 2

Số thứ 2: 225:15=15

Số thứ nhất: 15.10=150

Số thứ 3: 15.4=60

Đáp số: 150;15,60

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 20 tháng 8 2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là

75x3=225

 NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI  TA ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT THÌ SỐ THỨ 1 GẤP 10 LẦN SỐ THỨ 2

NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI TA ĐƯỢC SỐ THỨ BA THÌ SỐ THỨ 3 GẤP 4 LẦN SỐ THỨ 2

ta có sơ đồ

ST1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ST2|---|

ST3|---|---|---|---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1+4=15(phần)

số thứ hai là

225:15=15

số thứ 1 là

15x10=150

số thứ 3 là

15x4=60

ĐS

Đọc tiếp...
Cute Bear 29 tháng 5 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là :

   75 × 3 = 225 

Theo bài ra, ta có thông tin sau :

- Số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai

- Số thứ ba gấp 4 lần số thứ hai 

Ta có sơ đồ :

STN : 10 phần

STH : 1 phần         ( Tổng : 225 )

STB : 4 phần     

Tổng số phần bằng nhau là :

   10 + 1 + 4 = 15 ( phần )

Số thứ nhất là :

    ( 225 ÷ 15 ) × 10 = 150 

Số thứ hai là :

      225 ÷ 15 = 15 

Số thứ ba là :

     225 - ( 150 + 15 ) = 60

        Đáp số :

Cbht

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 23 tháng 6 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là 

128.3=384

số thứ 2 là

384:(10+1+5)=24

số thứ 1 là 

24.10=240

số thứ 3 là

24.5=120

vậy ..

đáp số...

hok tốt

Đọc tiếp...
hakiri soma *[ RBL ]* Bastkoo *{ Dino }* 23 tháng 6 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là 

128.3=384

số thứ 2 là

384:(10+1+5)=24

số thứ 1 là 

24.10=240

số thứ 3 là

24.5=120

vậy ..

đáp số...

hok tốt

Đọc tiếp...
Hoa sharra 18 tháng 4 2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

xvdsbfdnebgfxjgzrnmnhxmgfjfhdbf

Đọc tiếp...
ĐếCh CầN BiếT TêN 30 tháng 11 2017 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

3 lần số gạo nếp :
75,6 - ( 17 x 3 ) = 24,6 ( kg )
Số gạo nếp :
24,6 : 3 = 8,2 ( kg )
Số gạo tẻ :
17 - 8,2 = 8,8 ( kg )

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜHεηɾү•™ღ ☆[ MCU ] ★ Spider Man ★ 21 tháng 6 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

#) Giải

3 lần số gạo nếp :
75,6 - ( 17 x 3 ) = 24,6 ( kg )
Cửa hàng bán được số gạo nếp :
24,6 : 3 = 8,2 ( kg )
Cửa hàng bán được số gạo tẻ :
17 - 8,2 = 8,8 ( kg )

Đ/S: 8,8 kg

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Võ Thị Huệ 21 tháng 6 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

                                          Giải

3 lần số gạo nếp : 75,6 - ( 17 x 3 ) = 24,6 ( kg )

Số gạo nếp : 24,6 : 3 = 8,2 ( kg )

Số gạo tẻ : 17 - 8,2 = 8,8 ( kg )

Đáp số : 8,8 kg

~Học tốt~

Đọc tiếp...
Guen Hana Jetto ChiChi 18 tháng 3 2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Thương của phép chia là 6 dư 51. Vậy số bị chia gấp 6 lần số chia và còn hơn 51.

Theo bài ra ta có sơ đồ :

Số bị chia : !_____!_____!_____!_____!_____!_____!--51--!

Số chia :     !_____!                                                                                    Tổng là 969

Thương :    !-6-!         

Số dư :      !--51--!

Tổng số phần bằng nhau là : 6 + 1 = 7 (phần)

7 phần ứng với số đơn vị là : 969 - 51 - 6 - 51 = 861.

Số chia là : 861 : 7 = 123.

Số bị chia là : 123 x 6 + 51 = 789

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 27 tháng 3 2016 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Tổng của số bị chia và số chia của phép tính là:

969 - ( 6+51)=912            

Ta có sơ đồ:

số chia      I----------I                                                                    tổng 912

số bị chia  I----------I----------I----------I----------I----------I----------I--51---I

suy ra : 6+1=7 lần số chia là:

912 - 51 = 861

Số chia là:

861 : 7 = 123

Số bị chia là:

123 x 6 + 51 = 789

Đáp số:số chia 123

           số bị chia 789

k mk nha

Đọc tiếp...
thanh minh 4 tháng 12 2016 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

kết quả đúng rồi đó tớ cũng ra thế đấy

Đọc tiếp...
Dang minh nhat 25 tháng 9 2016 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

gọi số lớn là a , số bé là b (a, b thuộc N, b khác 0)

theo đề cho : a = 11b + 12 

mặt khác : a -b = 862 

        suy ra : 11b + 12 - b = 862

                          10b + 12 =862

                             10b = 862 -12

                                  10b =850

                                b = 850 : 10

                                 b = 85

khi đó a = 862 + 85 = 947

Vậy số lớn bằng 947 , số bé bằng 85

Đọc tiếp...
Đinh Quang Huy 25 tháng 9 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

đặt 2 số là x và y

ta có x-y=862 (1)

x:y=11 dư 12

(x-12):y=11

x-12=11*y

x     =11*y +12 (2)

thế (2) vào (1) ta có:

11*y +12 - y =862

11*y - y =862 -12

10* y   =850

y       = 85

suy ra x - 85 = 862

                x=497

Đọc tiếp...
Trịnh Văn Đại 25 tháng 9 2016 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm
Đinh Tuấn Việt 18 tháng 4 2015 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Nếu cắt bớt \(\frac{3}{7}\)tấm vải xanh thì số vải xanh còn lại là:

                                            1-\(\frac{3}{7}\)=\(\frac{4}{7}\)(tấm vải)

Nếu cắt bớt \(\frac{3}{5}\) tấm vải đỏ thì số vải đỏ còn lại là:

                                            1-\(\frac{3}{5}\)=\(\frac{2}{5}\)(tấm vải)

Theo đề bài thì :

                       \(\frac{4}{7}\)(tấm vải xanh) = \(\frac{2}{5}\)(tấm vải đỏ).

      Quy đồng tử số ta có:

                      \(\frac{4}{7}\)(tấm vải xanh) = \(\frac{4}{10}\)(tấm vải đỏ).

          suy ra    \(\frac{1}{7}\)(tấm vải xanh) = \(\frac{1}{10}\)(tấm vải đỏ).

  Vậy 7 phần tấm vải xanh thì bằng 10 phần tấm vải đỏ.

          Tổng số phần bằng nhau là:    7+10=17 (phần)

      Chiều dài tấm vải xanh là:  

                                    68:17x7=28 (m)

      Chiều dài tấm vải đỏ là:

                                    68-28=40 (m)

                                      Đáp số:     tấm vải xanh : 28m

                                                      tấm vải đỏ    : 40m

Đọc tiếp...
phan gia huy 16 tháng 8 2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải đỏ là: 1 - 3/7 = 4/7 (tấm vải)
Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải xanh là: 1 - 3/5 = 2/5 (tấm vải)
Vì 4/7 tấm vải đỏ bằng 2/5 (= 4/10) tấm vải xanh nên 1/7 tấm vải đỏ bằng 1/10 tấm vải xanh. Nếu coi tấm vải đỏ là 7 phần bằng nhau thì tấm vải xanh là 10 phần bằng nhau
Tổng số phần bằng nhau là: 7 + 10 = 17 (phần)
Chiều dài tấm vải xanh là: 85 : 17 x 10 = 50 (m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 7 tháng 6 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Giải :

Ta có sơ đồ

  • Số tiền mua cá : |----------|
  • Số tiền mua gà : |----------|----------|----------|

​Tổng số phần bằng nhau là : 

          1 + 3 = 4 (phần)

Số tiền mua cá là : 

          120 000 : 4 x 1 = 30 000 (đồng)

Số tiền mua gà là :

          120 000 - 30 000 = 90 000 (đồng)

                                          Đáp số : Số tiền mua cá : 30 000 đồng ; số tiền mua gà : 90 000 đồng 

            

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 13 tháng 6 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

                                                       Giải

            Ta có sơ đồ :

                     Số tiền mua cá : I-----I                  

                     Số tiền mua gà : I-----I-----I-----I

            Tổng số phần bằng nhau là :

                    1 + 3 = 4 (phần)

            Số tiền mua gà là :

                    120 000 : 4 x 3 = 90 000 (đồng)

            Số tiền mua cá là :

                     120 000 : 4 x 1 = 30 000 (đồng)

                                     Đáp số : Cá :30 000 đồng 

                                                    Gà : 90 000 đồng

Đọc tiếp...
Người Bí Ẳn 11 tháng 6 lúc 6:36
Báo cáo sai phạm

tiền mua cá là

\(120000\div\left(1+3\right)\times1=30000\)(đồng )

tiền mua gà là

\(120000-30000=90000\)(đồng) 

đ/s : cá 30000 đồng

      :gà 90000 đồng

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 14 tháng 6 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                                   Giải

           Số thứ nhất  : |----------|----------|----------|

           Số thứ hai    : |----------|----------|----------|----------|

                         Tổng số phần bằng nhau là :

                                   3 + 4 = 7 ( phần )

                         Số thứ nhất là :

                                   280 : 7 x 3 =120

                         Số thứ hai là :

                                   280 : 7 x 4 = 160

                                              Đáp số : Số thư

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: