Giúp tôi giải toán và làm văn


Ben 10 14/09/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

giả sử 2 số đó là a và b 
theo bài rA ta có: 
a : b = 0,5 => 2a = b 
a - b = 8,75 hoặc b - a = 8,75 
=> a = -8,75 ; b = -17,5 hoặc a = 8,75 ; b = 17,5

Đọc tiếp...
Đạt 24/08/2016 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ có:

Số lớn:144

Số bé:72

Đọc tiếp...
Trinh Hai Nam 20/12/2014 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Số lớn :144                                                                                                                                  Số bé :72

Đọc tiếp...
TiT TvT TiT 10/09/2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:

   TÁO   |____|____|                          

   CAM   |____|                        } 18 QUẢ

   XOÀI  |____|____|____|  

            Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 1 +3 = 6 ( phần)

                 Cam có số quả là:

                   18 : 6 = 3 (quả)   

                 Táo có số quả là:

                 3 : 1/2 = 6 (quả)

                  Xoài có số quả là:

                  3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu.     xòa 9 qu

tks

Đọc tiếp...
vu minh dang 16/10/2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

0,96 là đúng rồi vì mình thi violmypic

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 09/10/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

cam 3 quả ;táo 6 quả;xoài 9 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 10/12/2014 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

XIN LỖI MÌNH GIẢI NHẦM 

THEO ĐỀ TA CÓ,HIỆU CỦA TỬ VÀ MẪU LÀ:

24X2=48

TỬ LÀ:

(210-48);2=81

MẪU LÀ:
210-81=129

VẬY PHÂN SỐ CẦN TÌM LÀ:

\(\frac{81}{129}\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 09/12/2014 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{93}{117}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Tiến Trường 08/12/2014 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

câu trả lời là:

81/129

Đọc tiếp...
nguoibian 14/10/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:
7+1=8(tuổi)

tuổi của cháu là:

80:8.1=10(tuổi)

tuổi của ông là:

80-10=70(tuổi)

đ/s...

k giúp mink lên điểm nha!!! lên điểm mink k lại cho

Đọc tiếp...
Tran Ngoc Anh Quan 17/02/2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Cháu: 10 tuổi.

Ông: 70 tuổi.

Đọc tiếp...
khoỏng trà my 16/10/2016 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

ông:70 tuổi 

cháu:10 tuổi

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 13/10/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Chiều rộng nền nhà đó là:

14 : 7 x 3 = 6 ( m )

Chiều dài nền nhà là:

14 - 6 = 8 ( m )

Diện tích nền nhà là :

6 x 8 = 48 ( m2 )

48m2 = 4800 dm2

Diện tích 1 viên gạch hình vuông là:

4 x 4 = 16 ( dm2 )

Cần số viên gạch để lát kín nền nhà đó là:

4800 : 16 = 300 ( viên gạch )

Đáp số: 300 viên gạch

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 29/03/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Số bé : 224

Số lớn : 676

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 29/03/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Số lớn ; 672 

Số bé : 228

Đọc tiếp...
Trần Thanh Ngà 16/07/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Số bé là :

( 900 - 4 ) : ( 3 + 1 ) = 224 

Số lớn là : 

900 - 224 = 676

Đáp số : số bé , 224

             số lớn , 676 .

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 30/07/2015 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

Theo đề , ta có sơ đồ sau :

Số lớn : I----------I----------I------------I-----------I

Số bé  : I-----------I                 705

Số bé là : 

705 : 3 = 235

Số lớn là :

235 x 4 = 940

Đọc tiếp...
kohaku 16/10/2016 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

số bé là:235

số lớn là:940​

​k mik nha

Đọc tiếp...
nguyễn Đăng khôi 30/07/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

x=940

y=235

&*^%)(

Đọc tiếp...
gv 04/08/2014 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

1/5, hay 2/10 14 người được thưởng Không được thưởng 1/2, hay 5/10 A B E C D

Ta có 1/5 = 2/10

         1/2 = 5/10

Sơ đồ: Được thưởng: đoạn AB (thêm 2 người thì được 2/10)

Không được thưởng: đoạn BD (bớt 14 người thì được 5/10 tổng số người).

Đoạn BC =14 công nhân; Đoạn BE = 2 công nhân; Đoạn EC bằng 5/10 - 2/10 = 3/10 tổng số người.

Vậy: 3/10 tổng số người = 14 - 2 = 12 công nhân.

=> Tổng số người là: 12 x 10 : 3 = 40 công nhân

Số công nhân được thưởng là: (40 : 5) - 2 = 6 công nhân.

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Tuan 25/09/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

6 công nhân

Đọc tiếp...
Trúc Tâm Tre 05/07/2016 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

14 – 2 = 12 (người)

Phân số chỉ 12 công nhân:

1/2 - 1/5 =  3/10 (công nhân)

Số công nhân của nhà máy là:

12 : 3 x 10 = 40 (người)
Đáp số : 

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 12/07/2015 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất = \(\frac{3}{4}\)số thứ hai ; số thứ ba = \(\frac{7}{6}\) số thứ hai

Ta có : \(\frac{3}{4}=\) \(\frac{3x3}{4x3}\)\(\frac{9}{12}\);     \(\frac{7}{6}=\)\(\frac{7x2}{6x2}\)\(\frac{14}{12}\)

=> số thứ nhất = \(\frac{9}{12}\)số thứ hai ; số thứ ba = \(\frac{14}{12}\)số thứ hai

Ta có sơ đồ : 

Số thứ 1 :   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!

Số thứ 2:   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!              tổng 280

Số thứ 3 :   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!

Giá trị 1 phần là : 280 : (9+12+14) = 8

Số thứ nhất là : 8 x 9 = 72

Đọc tiếp...
nhất sông núi 02/07/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

      Giải : 

Tỉ số giũa ST1 và ST2 là $\frac{2}{3}$23 tỉ số giữa ST2 và ST3 là $\frac{6}{7}$67 

Hay tỉ số giữa số giữa ST1 và ST2 là $\frac{9}{12}$912  tỉ số giữa ST2 và ST3 là $\frac{14}{12}$1412 

=> Số thứ nhất là 9 phần , số thứ hai là 12 phần và số thứ ba là 14 phần 

    Ta có sơ đồ : 

ST1 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------! 

ST2 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!                          }   280 

ST3 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!  

 Vậy số thứ nhất là : 

 280 : [9 + 12 + 14] x 9 = 72 

   Đ/S : 72 

Bạn k cho mình nhé . Cảm ơn bạn nhiều nha ! 

CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI !

Đọc tiếp...
Công chúa Alice 11/04/2017 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

cảm ơn Phạm Huyền My và ĐẶNG THỊ BÍCH NHƯ nha !

Đọc tiếp...
Việt Anh 01/11/2016 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4 a

=>Diện tích hình chữ nhật là : a.3/4a = 3/4a2 = 867

=> a2 = 867 : 3/4 = 1156 =>  a =  ± 34 

Vì chiều dài của hình chữ nhật luôn là 1 số tự nhiên => a=34 cm

=>Chiều rộng hình chữ nhật là : 34.3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm) Đáp số: 119cm

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 02/12/2016 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Minh Mai Phương 26/02/2015 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

số lớn gấp 3 lần số bé và 5 đơn vị(tự kẻ sơ đồ nha)

Số bé là :(321-5):(3+1)=79 

Số lớn là:321-79=242

hình như thế

Đọc tiếp...
OOO Nhóc Bướng Bỉnh OOO 05/10/2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

242 lần

Đọc tiếp...
Tran Thi Mai Anh 17/10 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

79 va 242 nha

k cho minh di

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 22/12/2014 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

mình chưa chắc lắm vì bài này mình gặp hoài năm ngoái à 

200:5=40

40*2=80

đáp số 80 trang

Đọc tiếp...
nguoibian 14/10/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

số trang mà An đã đọc là:

200:(2+3).3=120(trang)

đ/s...

k nha mọi người

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 16/08/2017 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Số trang An đã đọc là :

200 : ( 2 + 3 ) x 3 = 120 ( trang )

               Đáp số : 120 trang

Đọc tiếp...
nguyenthiphuongoanh 20/11/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

                                    bai giai 

tổng số phần bằng nhau là:

7+1=8(phan)

số tuổi của mẹ là :

40:8x7=35(tuoi)

số tuổi của con là :

40-35=5(tuoi)

đáp số :me:35 tuoi

              con:5 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh 17/11/2014 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần, mà một tuần có 7 ngày, vậy tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Tuổi con là:  40 : ( 1 + 7) = 5 ( tuổi)

Tuổi mẹ là:  5 x 7 = 35 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Đề bài : Hiện nay , tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi . Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

                                                     Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

         7 + 1 = 8(phần)

Số tuổi của mẹ hiện nay là :

        40 : 8 x 7 = 35 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là :

       40 - 35 = 5 (tuổi)

                 Đáp số : tuổi mẹ : 35 tuổi

                              tuổi con : 5 tuổi 

Đọc tiếp...
phan nhi 17/01/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

27 tấn 54 kg = 27054 kg                                                                                                                                                    phân số chỉ số thóc còn lại ở kgo thứ nhất :1 - 1/3 = 2/3 ( số thóc )                                                                                phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ hai : 1 - 2/5 = 3/5 ( số thóc )                                                                                 phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ ba : 1 - 1/4 = 3/4 (số thóc )                                                                                     ta có : 2/3 = 6/3 ; 3/5= 6/10 ; 3/4=6/8                                                                                                                               vậy 6/9 kho thứ nhất = 6/10 kho thứ hai = 6/8 kho thứ ba                                                                                                ta có sơ đồ:     kho thứ nhất :   __.__.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                                                    kho thứ hai  :  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.   (móc dấu viết tổng)                                                                              kho thứ ba   :   __.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                              số thóc ban đầu ở kho thứ nhất :   27054 : (9 + 10 +8 ) * 9 = 9018 (kg)                                                                          số thóc ban đầu ở kho thứ hai :   27054 : (9 +10 +8 ) * 10 = 10020 (kg)                                                                         số thóc ban đầu ở kho thứ ba :     27054 - 9018- 10020 = 8016 (kg)                                                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 17/06/2015 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

27 tấn 54 kg = 27054 kg                                                                                                                                                    phân số chỉ số thóc còn lại ở kgo thứ nhất :1 - 1/3 = 2/3 ( số thóc )                                                                                phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ hai : 1 - 2/5 = 3/5 ( số thóc )                                                                                 phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ ba : 1 - 1/4 = 3/4 (số thóc )                                                                                     ta có : 2/3 = 6/3 ; 3/5= 6/10 ; 3/4=6/8                                                                                                                               vậy 6/9 kho thứ nhất = 6/10 kho thứ hai = 6/8 kho thứ ba                                                                                                ta có sơ đồ:     kho thứ nhất :   __.__.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                                                    kho thứ hai  :  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.   (móc dấu viết tổng)                                                                              kho thứ ba   :   __.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                              số thóc ban đầu ở kho thứ nhất :   27054 : (9 + 10 +8 ) * 9 = 9018 (kg)                                                                          số thóc ban đầu ở kho thứ hai :   27054 : (9 +10 +8 ) * 10 = 10020 (kg)                                                                         số thóc ban đầu ở kho thứ ba :     27054 - 9018- 10020 = 8016 (kg)                                                             

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Quan Anh 29/03/2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

ĐỔI 27 TẤN 54 KG = 27054 KG

SAU KHI GIẢM KHO THỨ NHẤT CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 1/3 = 2/3 KHO THỨ NHẤT

​SAU KHI GIẢM KHO THỨ HAI CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 2/5 = 3/5 KHO THỨ HAI

SAU KHI GIẢM KHO THỨ BA CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 1/4 = 3/4KHO THỨ BA

TA THẤY 2/3 KHO THỨ NHẤT BẰNG 3/5 KHO THỨ HAI VÀ BẰNG 3/4 KHO THỨ BA

DẠNG BÀI TOÁN NÀY LÀ DẠNG TOÁN TỔNG TỈ THÌ CHÚNG TA PHẢI TÌM TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU NHƯNG Ở ĐÂY CÁC PHẦN KHÔNG BẰNG NHAU NÊN TA PHẢI LÀM CHO CÁC PHẦN BẰNG NHAU TỨC LÀM CHO CÁC TỬ SỐ BẰNG NHAU 

TA THẤY 2/3 = 6/9 ; 3/5 = 6/10 ; 3/4 = 6/8

NHƯ VẬY KHO THÓC THỨ NHẤT CÓ 9 PHẦN KHO THỨ HAI CÓ 10 PHẦN BẰNG KHO THỨ NHẤT VÀ KHO THỨ BA GỒM 8 PHẦN NHƯ THẾ

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ 9 + 10 + 28 = 27 PHẦN

SỐ THÓC LÚC ĐẦU CỦA KHO THỨ NHẤT LÀ  27054 : 27 * 9 = 9018 KG TỨC 9,018 TẤN

SỐ THÓC LÚC ĐẦU CỦA KHO THỨ HAI LÀ 27054 : 27 * 10 = 10020 KG TỨC 10,02 TẤN

SỐ THÓC LÚC DẦU CỦA KHO THỨ BA LÀ 27054 : 27 * 8 = 8016 KA TỨC 8,016 TẤN

ĐÁP SỐ : KHO THỨ NHẤT 9,018 TẤN KHO THỨ HAI 10,02 TẤN KHO THỨ BA 8,016 TẤN

Đọc tiếp...
Mô phật Mô phật 16/10/2016 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Vì một phép chia có thương là 5, số dư là 3 suy ra số bị chia gấp số chia 5 lần và 3 đơn vị.

 Vậy 2403=Số chia *(5+1)+3

 Số chia là: (2403-3):6=400

 Số bị chia là: 400*5+3=2003

 Số chia: 400

 Số bị chia: 2003

 Chắc 100%

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 16/10/2016 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài thương của phép chia này là 5 suy ra số bị chia gấp 5 lần số chia

Ta có sơ đồ số chia là 1 phần thì số bị chia là 5 phần như thế

Số chia là

2430 : ( 5 + 1 ) = 405

Số bị chia là

405 x 5 = 2025

Đ/S : Số bị chia 2025

         Số chia 405

k mik nhe 

Chúc bn học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 04/10/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Số chia : 400

Số bị chia : 2003

Đọc tiếp...
Nguyen Thao 03/10/2014 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

nữ: 3 phần

nam :1 phần

nam+nữ=36 em

 

Tổng số phần bằng nhau: 3+1=4 (phần)

Giá trị 1 phần: 36:4= 9(em)

Số học sinh nam: 9x1=9 (em)

Số học sinh nữ: 36-9= 27(em)

Đáp sô: 9 nam, 27 nữ

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Hữu Phước 30/09/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

nu:3phan,nam:1,tong so phan bang nhau la:=3+1=4(phan),truong bao luom da van dong duoc em nam la:=36:4=9(em),truong bao luom da van dong duoc em nu la:=36-9=27(em),ds:nam:9 em, nu: 27em

Đọc tiếp...
nguyen truc linh 30/09/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

nam : 1phan 

nữ : 3phan

cả hai = 36 em 

Tổng số phần bằng nhau là 1+3=4 phần

Số học sinh nam có số em là 36:4=9 em

Số học sinh nữ có số em là 36-9=27 em

                         Đáp số nam 9 em , nữ 27 em

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 21/07/2015 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

ban tu ve so do

Tong so phan bang nhau la : 

1+2=3(phan)

Gia tri mot phan hay so bi xanh la : 

63:3=21(vb)

So bi vang va do la : 

63-21=42(vb)

ban ve so do

 Tong so phan bang nhau la: 

3+4=7(phan)

so bi vang la:

42:7.3=18(vb)

so bi do la : 

42-18=24(vb)

               Vậy số bi màu xanh lá : 21 viên ; số bi màu đỏ lạ :24 viên và số bị màu vàng là : 18 viên

Đọc tiếp...
Phạm Văn Khánh 21/07/2015 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Vẽ sơ đồ số bi xanh 1 phần , bi đỏ và vàng 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là :

        1 + 2 = 3 (phần)

Số bi xanh là :

        63 : 3 = 21 (viên)

Tổng số bi vàng và đỏ là :

       63 - 21 = 42 ( viên )

Vẽ sơ đồ vàng và đỏ 

Dến đây tự làm nhé.

 

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 06/08/2014 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

Theo thoi gian so tuổi me và con kg thay doi 
Tổng tuổi bố và con sau 2 Năm nữa :
46+2x2=50 ta có sơ đồ :
Tuổi con sau 2 năm:|-----| 
Tuổi bố sau 2 năm::|-----|-----|-----|-----|}tổng=50 
Tổng số Phần bằng nhau :
4+1=5 
Tuổi con 2 năm nữa :
50:5x1=10 
Tuổi bố 2 năm nữa :
50-10=40 tuổi
Tuổi con hiện nay :
10-2=8 tuổi
Tuổi bố hiện nay :
40-8=32 tuổi
Bố:32 tuổi 
Con:8 tuổi

Đọc tiếp...
pham anh tuan 30/08/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

dap so bo la 38 con la 8

Đọc tiếp...
nguyễn lại mai linh 20/09/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Bạn Trường Thi Mih Tú sai tuổi bố rồi,tuổi 38 đúng hơn bạn ạ.

Đọc tiếp...
Hikari 04/03/2015 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

phải cộng thêm 8 vào mỗi số vừa ra nhé!

Đọc tiếp...
Hikari 04/03/2015 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

tổng hai số khi bớt 8 đơn vị là:

274 - 8 - 8 = 258

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

số bé là:

258 : 3 x 1 = 86.

số lớn là:

258 - 86 = 172.

đáp số: SB: 86.

           SL: 172.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 02/10/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Sô bé là 86 

Số lớn là : 172

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: