Giúp tôi giải toán


Gray Fullbuster 21/03/2017 lúc 23:20

9 : 90 = 9/90

97 : 99 = 97/99

97 : 67 =  97/67 

76 : 67 = 76/67

Trần Nhật Quỳnh 21/03/2017 lúc 21:15

9 : 90 = \(\frac{1}{10}\)

97 : 99 \(\frac{97}{99}\)

97 : 67 = \(\frac{97}{67}\)

76 : 67 = \(\frac{76}{67}\)

Nguyễn Quốc Cường 21/03/2017 lúc 21:27

tớ chuyển ra số thập phân luôn.

9:90=0,1

97:99=0,97979797979

97:67=1,44776119403

76:67=1.13432835821

Nguyễn Thị Thu Thanh 12/03/2017 lúc 18:57

CÂU 1 : 7 m2

CÂU 2 : 230 cm2

CÂU 3 : 50 m 

Tối mình gửi lòi giải cho nha giờ mình có viêc bận rùi . đúng 1000000000000000000% lun đó

Phạm Đức Minh 13/03/2017 lúc 18:07

dễ toàn bài mình làm rồi

Trần Đình Toại 12/03/2017 lúc 20:43

Câu 2 : vì các điểm đều nằm ở giữa đoạn thẳng mà S là 115 => S ABCD là : 115 x 2 = 230 dm vuông

Câu 3 : số phần còn lại của vải đỏ : 1 - 3/7 = 4/7

số phần còn lại của vải xanh ; 1 - 3/5 = 2/5 

2/5 vải đỏ = 4/7 vải xanh => vải đỏ 7 phần ; vải xanh 10 phần

vải xanh dài ; 85 : ( 10 + 7 ) x 10 = 50 ( m )

Pham Hoang Nam 08/03/2017 lúc 21:48

Tổng số phần bằng nhau là :

       4 + 5 = 9 ( phần )

Số học sinh khối 5 có là :

        288 : 9 x 5 = 160 ( học sinh )

                Đáp số : 160 học sinh    

Lã Gia Hưng 25/03 lúc 20:59

Số học sinh khối lớp 5 của trường đó là :

          288 : (4 + 5) x 5 = 160 (học sinh)

                      Đáp số : 160 học sinh

đào hồng thắm 06/03/2017 lúc 22:42

Tổng số học sinh 2 khối chiếm số phần là;4+5=9(phần)

Vậy số học sinh khối 5 chiếm \(\frac{5}{9}\) số học sinh cả khối.

Số học sinh khối 5 là:\(288\times\frac{5}{9}=160\left(hs\right)\)

                           Đáp số:160 học sinh

Ngô Lê Xuân Thảo 28/02/2017 lúc 14:04

Ta có :

2/3 và 3/4 = 8/12 và 9/12

Tỉ số là: 8/9

Số thứ nhất là :

136 : (8 + 9) x 9 = 72

Số thứ hai là :

136 : (8+9) x 8 = 64

                  Đáp số : STN 72 ; STH 64

trần tiến đạt 28/02/2017 lúc 14:29

ta co 

2/3 va 3/4 = 8/12 va 9/12

ti so la8/9

so thu nhat la 

136 : ( 8 +9 ) x 9 = 72 

so thu 2 la 136 : ( 8 +9 ) x 8 = 64

Trần Quốc Huy 28/02/2017 lúc 13:54

Ta có :

2/3 và 3/4 = 8/12 và 9/12

Tỉ số là: 8/9

Số thứ nhất là :

136 : (8 + 9) x 9 = 72

Số thứ hai là :

136 : (8+9) x 8 = 64

                  Đáp số : STN 72 ; STH 64

Ngô Thúy Hà 16/02/2017 lúc 20:01

10 năm nữa nhé bạn

pham quang trung 23/02/2017 lúc 19:47

đổi mấy cái % ra phan số 40% = 2/5 25% = 1/4

tuổi bố nay là 50 / ( 1+4 ) * 4 = 40 tuoi con nay la : 50 - 40 = 10 hieu la 40 - 10 = 30

theo thoi gian hieu khong thay doi

tuoi bo sau la : 30 / (5-2) * 5 = 50 hoac 30 / (5-2) * 2 =20

sau nam la : 50 - 40 = 10 hoac 20 - 10 = 10

Kiều Phú Khánh 16/02/2017 lúc 19:47

10 năm sau

Nguyễn Gia Tùng 27/10/2016 lúc 08:48

Khi thêm số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn, vậy số lớn hơn số bé 300 đơn vị:

Số lớn là: (486 + 300) : 2 = 393

Số bé là 486 - 393 = 93

Thắng Max Level 04/03/2017 lúc 17:53

93 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Anane nguyễn 31/10/2016 lúc 18:15

Nguyễn Gia Tùng tl đầy đủ đó mấy bn k cho bn ấy đi chứ mk k cho bn ấy rùi đó 

Trần Thị Hải 28/01/2016 lúc 10:39

60%

phạm nguyên hưng 05/04/2015 lúc 10:04

Nếu chuyển 1/5 số bi từ túi trái qua túi phải thì suy ra số bi túi phải 5 phần, số bi túi trái 3 phần. 

Số bi ở túi trái lúc đầu là:

80 : ( 5 + 3 ) * 5 = 50(viên)

Số bi ở túi phải lúc đầu là:

80 - 50 = 30(viên)

Tỉ số phần trăm số bi túi phải và túi trái lúc đầu là:

30 : 50 *100 = 60%

Đ/S : 60%

Do Manh Duc 03/03/2016 lúc 20:45

Số bi túi trái lúc đầu : 80:2=40 (viên)

Số bi túi trái lúc đầu : 40:4x5=50 (viên)

Số bi túi phải lúc đầu : 80-50=30 (viên)

Tỉ số phần trăm số bi ở túi phải so với túi trái là : 30:50=0,6 hay 60%

Đáp số 60%

Emily Trần 26/12/2014 lúc 20:16

Tổng của 3 số là: 21*3=63

Tổng số đoạn thẳng là:6+2+1=9 đoạn thẳng(Cái này bạn vẽ sơ đồ ra sẽ thấy)

Số thứ nhất là:63:9=7

Số thứ hai là:7*2=14

Số thứ ba là:14*3=42

Đáp số:7,14,42

Đặng Quỳnh Anh 26/12/2014 lúc 19:50

so thu 1:7

so thu2:14

so thu 3:42

Hoàng bích phương 29/12/2014 lúc 20:56

bạn có thể có mình hỏi số thứ ba là 6 phần vì sao

Nguyễn Hữu Tiến 11/03/2015 lúc 20:49

Số bé : 15

Số lớn : 60

Cầm Sơn Vũ 14/02/2016 lúc 14:03

số bé bằng 15 số lớn bằng 60 chuẩn không cần chỉnh hhahahaha

xong !

Trần Hương Mai 09/02/2017 lúc 17:47

bài làm sai rồi

Jen Jeun 14/09/2014 lúc 08:54

Ta có:3/4=6/8 ;2/5=6/15

Coi số học sinh nữ là 8 phần thì số học sinh nam là 15 phần.Tổng là 23 phần.

Số học sinh nữ là:46:23x8:16(em)

Số học sinh nam là:46-16=30(em)

(Em có thể thaybước thứ 2 là dòng 2 bằng cách kẻ sơ đồ nhé)

Lê quỳnh 05/04/2015 lúc 12:11

số lớn nhất có 2 chữ số:99

vậy tổng 2 số là:

99x2=198

nếu viết chữ số 1 vào trước số bé thì được số lớn,vì tổng 2 số là 198 nên số lớn sẽ gấp 10 lần số bé.

tổng số phần bằng nhau là:

10+1=11

số bé là

198 :11=18

số lớn là:

18x10=180

đáp số:số bé:18

số lớn:180

nguyen dinh ngoc khoa 18/07/2016 lúc 10:46

tổng hai số là : 99 * 2 = 198 

vì thêm số 1 ở trước số bé ta được số lớn nên số lớn hơn số bé 100 đơn vị . 

ta suy ra : 198 + 100 = 298 

số lớn là : 298 / 2 = 149 

số bé là : 149 - 100 = 49

Phạm Thu Kim 03/02/2017 lúc 10:36

nguyen dinh ngoc khoa tra loi dung lam day

Phạm Lê Uyên Vy 25/02/2017 lúc 11:21

nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương bằng 4 nên suy ra số lớn gấp 4 lần số bé

vậy số bé là : 516 / ( 4 - 1 ) = 172

số lớn là : 172 + 516 = 688

                              đáp số : số bé :172 , số lớn : 688

Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 15:37

Bài giải:
Số thóc của kho A còn lại là :
1 – 1/4 = 3/4
Số thóc của kho B còn lại là :
1 – 1/5 = 4/5
Gọi a là số thóc của kho A, b là số thóc kho B
a/b = 4/5 : 3/4 = 16/15
Tổng số phần bằng nhau :
16 +15 = 31 ( phần )
Giá trị 1 phần :
465 : 31 = 15 ( tấn )
Kho B chứa số thóc là :
15 x 15 = 225 ( tấn )
Đáp số : Số thóc của kho B là: 225 tấn
 

hưng đẹp trai 25/03 lúc 21:06

225 tấn là kết quả đúng

nguyen thuy chi 01/03/2017 lúc 19:24

to tra loi bai cua hang la ra 33,75

Nguyễn Phạm Hoàng Linh 03/12/2014 lúc 19:10

Gọi 2 số đó lần lượt là a, b (với điều kiện a, b khác 0).

Ta có: 5a=3b vậy a/b=3/5

a=1000:(3+5)x3=375

b=1000-375=625

đáp số:a=375, b=625

Phạm Việt Đức 03/01/2016 lúc 07:57

Gọi 2 số đó lần lượt là a, b (với điều kiện a, b khác 0).

Ta có: 5a=3b vậy a/b=3/5

a=1000:(3+5)x3=375

b=1000-375=625

đáp số:a=375, b=625

Đoàn Đức Hiếu 10/12/2016 lúc 11:28

Gọi số đó lần lượt là a;b ( với a;b khác 0)

Ta có 5a=3b =>a/b=3/5

a=1000:(3+5)x3=375

b=1000-375=625

Đáp số: a=375;b=625

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: