Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


tuấn 29 tháng 3 2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

vậy số 1 bằng 7 phân số 2 bằng 1 phần. 

đầu tiên tìm tổng số phần bằng nhau lấy 7+1= 8 phần

số 1 lấy  96 chia 8 nhan 7 = 84

so thu 2 bang 96 chia 8 nhan 1 = 12

đáp số số 1=84 ; số 2 = 12

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 29 tháng 3 2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất : 84

Số thứ hai : 14

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Trang 15 tháng 6 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ: Em tự vẽ nha.

Số 1 bằng 7 phần, số 2 bằng 1 phần.

Tổng số phần bằng nhau là :

    7+1= 8

Giá trị một phần là :

   96:8= 12

Số 1 là :

   12x7= 84

Số 2 là :

   12x1= 12

       Đ/S: số 1: 84

              số 2: 12

Đây là cách giải chi tiết nhất lớp 4 nhé! Còn làm tắt thì ở dưới có rùi hoặc không kết bạn với tôi đi, chỉ cho.

Đọc tiếp...
Hoàng Tử của dải Ngân Hà 16 tháng 8 2016 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ : STN : /===/

                  ST2   : /===/===/===/===/===/===/===/         tổng : 1080

 tổng số phần bằng nhau là :

    1 + 7 = 8 ( phần )

 số thứ nhất là :

   1080 : 8 = 135

số thứ hai là :

   135 x 7 = 945 

        đáp số : STN : 135

                    ST2 : 945

Đọc tiếp...
kudoshinichi 15 tháng 6 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Tỉ số của số lớn và số bé là : 7 : 1 = 7/1

 Tổng số phần bằng nhau là : 7 + 1 = 8 (phần)

Số thứ nhất là: 1080 : 8 x 7 = 945

Số thứ hai là : 1080 - 945 = 135 

                ĐS : STN : 945

                        STH : 135

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Nhàn 15 tháng 6 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Coi số lớn là 7 phần bằng nhau thì số bé là 1 phần bằng nhau như thế .

Số bé là : 1080 : [ 7 + 1 ] * 1 = 135 

Số lớn là ; 1080 -135 =   945

      Đáp số : số bé ; 135 

số lớn ; 945

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 25 tháng 1 2015 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

số thứ nhất là:

318 : 3 x 2 = 212

số thứ hai là:

318 - 212 = 106

đáp số: số thứ nhất: 212.

            số thứ hai: 106.


 

 

 

Đọc tiếp...
kudoshinichi 15 tháng 6 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là : 2 : 1 = 2/1

Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 1 = 3 (phần)

STN là : 318 : 3 x 2 = 212

STH là : 318 - 212 = 106

                     ĐS : STN :212

                             STH : 106

Đọc tiếp...
vũ trường giang 15 tháng 6 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

ơ đơn giản quá

Đọc tiếp...
olympic 14 tháng 4 2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

5 + 3 = 8 (phần)

Số thứ nhất là :

760 : 8 x 3 = 285

Số thứ hai là :

760 : 8 x 5 = 475

ĐS : STN : 285

       STH  : 475 

Like nha

Đọc tiếp...
/^^{kudo^^//shinichi//^^}^^/ team**##/hok/^^lớp 8//^^ 13 tháng 6 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Tỉ số là : 1/3 : 1/5 = 5/3

Tổng số phần bằng nhau là :

5 + 3 = 8 ( phần )

Giá trị mỗi phần là :

760 : 8 = 95 

Số lớn là :

95 x 5 = 475 

Số bé là :

760 - 475 = 285

ĐS ........

Hok tốt

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 21 tháng 7 2015 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là :

28 x 3 = 84

Ta có sơ đồ:

Số thứ 3: |---|

Số thứ 2: |---|---|                        } 84

Số thứ 1: |---|---|---|---|

Số thứ 3 là :

84: ( 1+2+4)= 12

Số thứ 2 là : 

12 x 2= 24

Số thứ nhất là :

24 x 2= 48

ĐS: __________________

Đọc tiếp...
linh cute 16 tháng 7 2018 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số:

28x3=84

số thứ 3 là:

84:(1+2+14)=12

số thứ 2 là:

12x2=24

số thứ nhất là:

24x2=48

....

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 28 tháng 7 2015 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt tấm vải thứ nhất là :

1 - 3/7 = 4/7 ( tấm vải )

Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt lần thứ hai là :

1 - 1/5 = 4/5 ( tấm vải )

Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt lần thứ ba là :

1 - 2/5 = 3/5 ( tấm vải )

Ta có : 4/7 tấm vải thứ nhất = 4/5 tấm vải thứ hai = 3/5 tấm vải thứ ba hay

          12/21 tấm vải thứ nhất = 12/15 tấm vải thứ hai = 12/20 tấm vải thứ ba hay

           1/21 tấm vải thứ nhất = 1/15 tấm vải thứ hai = 1/20 tấm vải thứ ba

Ta có sơ đồ :

Tấm vải thứ 1 : |---|---|---|---|---|---|21 phần|---|---|

Tấm vải thứ 2 : |---|---|---|15 phần|---|

Tấm vải thứ 3 : |---|---|---|---|---|---|20 phần|---|

Tấm vải thứ nhất dài số m là :

228 : ( 21 + 15 + 20 ) x 21 = 85,5 ( m )

Tấm vải thứ hai dài số m là :

228 : ( 21 + 15 + 20 ) x 15 = 

=> bạn xem lại đề

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn 11 tháng 6 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

1 . Gọi số giấp vụn của lớp 4A là x ( kilogram ) ( 0 < x < 50)

     Gọi số giấy vụn của lớp 4B là y ( kilogram ) ( 0< y < 50)

Theo đề bài ta có :

- Vì tổng số giấy vụn của cả hai lớp 4A và 4B là 50 kg nên ta có pt : x + y = 50 (1)

- Vì 4/7 số giấp vụn của lớp 4A  bằng 8/11 số giấy vụn của lớp 4B nên ta có pt : 4/7x = 8/11y (2)

Từ (1) và (2) , ta có hệ phương trình : (x + y =50

                                                             (4/7x -8/11y = 0

<=> x = 28 (thỏa mãn điều kiện) ; y = 22 ( thỏa mãn điều kiện)

Vậy số giấy vụn của lớp 4A là 28kg , số giấp vụn của lớp 4B là 22kg.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 21 tháng 10 2014 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bấy nhiêu tuần vậy từ đó suy ra tuổi bố gấp 7 lần tuổi con

Tổng số tuổi của hai bố con sẽ gấp 8 lần tuổi con,

Tuổi của con là: 48 : 8 = 6 (tuổi)

Tuôi bố là: 48 - 6 = 42 (tuổi)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 5 tháng 4 2017 lúc 6:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3}{5}=\frac{6}{10}\)

Vậy kho thứ nhất ứng với 10 phần , kho thứ hai ứng với 11 phần 

Vậy tổng số phần bằng nhau là :

      10 + 11 = 21 ( phần )

Kho thứ nhất là :

       63 : 21 x 10 = 30 ( tấn )

Kho thứ hai là :

      63 - 30 = 33 ( tấn )

              Đ/S : ... ...

~~~ Chúc các bạn học tốt ~~~

Đọc tiếp...
Mèo Lười 5 tháng 4 2017 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

3/5 số gạo kho thứ nhất=6/11 số gạo kho thứ hai

Quy đồng tử số ta có:

18/30 số gạo kho thứ nhất= 18/33 số gạo kho thứ hai

=> số gạo kho thứ nhất / số gạo kho thứ hai= 30/33 =10/11 

Tổng số phần bằng nhau là:

10+11=22 (phần)

Kho thứ nhất có số gạo là:

63:21x10=30 (tấn)

Kho thứ hai có số gạo là:

63-30=33 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 30 tấn gạo

            Kho thứ hai: 33 tấn gạo

Khi gặp dạng toán này bạn quy đồng tử số nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Minh 10 tháng 4 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

1:30 tan

2:33 tan

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 5 tháng 6 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

       3 tạ 7 yến = 370kg; 5 yến = 50kg

Sau khi cửa hàng bán 5 yến gạo tẻ và 5kg gạo nếp thì cửa hàng còn số gạo là:
       370 - 50 - 5 = 315 ( kg gạo )

Ta có sơ đồ:

Gạo nếp: |-----|-----|

                                                         Tổng : 315kg gạo

Gạo tẻ   : |-----|-----|-----|-----|-----|

Theo sơ đồ; tổng số phần bằng nhau là:

            2 + 5 = 7 ( phần )

Số nếp ban đầu là:

             315 : 7 * 2 + 5 = 95 ( kg gạo )

Số tẻ ban đầu là:

            315 : 7 * 5 + 50 = 275 ( kg gạo )

                           Đ/s : 95kg nếp

                                    275kg tẻ

Đọc tiếp...
Ngô Văn Hiếu 29 tháng 3 2016 lúc 5:23
Báo cáo sai phạm

giúp tôi giải bài này để con hiểu

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 26 tháng 5 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

hiệu 2 số bằng 1/4 số bé suy ra số bé là 4 phần thi hieu là 1 phần 

số lớn ứng với:                        

                       1 + 4 = 5 ( phan )

số bé là: 15,3 : ( 5 + 4 ) x 4 =6,8

số lớn là: 15,3 - 6,8 =8,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 25 tháng 7 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 ngày = 24 giờ

Nửa đêm = 24 giờ

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm là:

24 : 4 x 1 = 6 (giờ)

Thời gian từ nửa đêm đến bây giờ là:

24 - 6 = 18 (giờ)

Vậy bây giờ là 18 giờ

 

 

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 25 tháng 7 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Ta có: Nửa đêm=12 giờ

Vì thời gian từ bây giờ đến nửa đêm=1/3 thời gian từ nửa đêm đến bây giờ

hay thời gian từ bây giờ đến 12 h=1/3 thời gian từ nửa đêm đến 12h

Hiệu số phần bằng nhau là: 3-1=2(phần)

Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm là: 12/2*1=6(giờ)

Bây giờ là: 12-6=6(giờ)

mk k chắc

Đọc tiếp...
LÊ NGỌC HÙNG 6 tháng 1 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

sai hết là  20 giờ ha ha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn 13 tháng 5 lúc 0:14
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số là a và b ta có : 

\(\overline{a0}=b\)

10 x a =b

a+b=638

thay 10 x a =b vào a+b=638

11a=638

58=a

thay a=58 vào bt  a+b=638 ta được

58+b=638

b=638-58

b=580

Vậy a=58 ; b=580 thỏa mãn yêu cầu đề bài

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 5 tháng 6 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Sau khi bớt số bé đi 45 đơn vị thì tổng mới là:

           245 -45 = 200

Ta có sơ đồ:
Số lớn:|-----|-----|-----|-----|

                                                      Tổng: 200

Số bé :|-----|

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
             4 + 1 = 5 ( phần )

Số lớn là:
              200 : 5 * 4 = 160

Số bé là:

               200 - 160 = 40 

                       Đ/s : Số lớn: 160

                                Số bé : 40

Đọc tiếp...
nguyễn khánh chi 12 tháng 5 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

các bạn viết bài giải giúp mình nhé

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 19 tháng 1 2018 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Vì \(\frac{1}{2}\) số thứ nhất= \(\frac{1}{3}\) số thứ hai.

=> Số thứ nhất bằng \(\frac{2}{3}\) số thứ hai.

=> Số thứ nhất là:

112,5:( 2+ 3)x 2= 45

Số thứ hai là:

112,5- 45= 67,5

Đáp số: Số thứ nhất: 45.

Số thứ hai: 67,5.

Đọc tiếp...
Hikari 9 tháng 3 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

phải nói bài này rất dễ!

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

số bé là:

112,5 : 5 x 2 = 45

số lớn là:

112,5 - 45 = 67,5

đáp số: SB: 45.

            SL: 67,5.

Đọc tiếp...
Đặng Gia Huy 13 tháng 5 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

SAI CÒN GÌ

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 23 tháng 4 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu người thứ nhất sản xuất thêm 20 sản phẩm nữa thì cả 2 người sẽ làm được:

               425 + 20 = 445 (sản phẩm)

Số sản phẩm người thứ hai làm được là:

               445 : (4 + 1) x 4 = 356 (sản phẩm)

Số sản phẩm người thứ nhất làm được là:

               425 - 356 = 69 (sản phẩm)

                         Đáp số: Người thứ nhất: 69 sản phẩm

                                     Người thứ hai  : 356 sản phẩm

Đọc tiếp...
tran thi khanh huyen 15 tháng 4 2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

nguoi thu nhat: 69 san pham

nguoi thu hai:356 san pham.

nho k cho minh nhe.

Đọc tiếp...
Le Hong THai 8 tháng 3 2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

nguoi 1: 69

nguoi 2: 356

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 30 tháng 9 2014 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

38/57=2/3

Tổng số phần bằng nhau là 2+3=5(phần)

Tử số là 215:5x2=86

Mẫu số là 215-86=129

Phân số là 86/129

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tường Vy 23 tháng 2 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

đáp án là 86 / 129 bài này mình làm rồi chắc chắn 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Đọc tiếp...
kudo shinichi 5 tháng 2 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

86/129 đúng 100% 

Đọc tiếp...
bbhjbjhbl 5 tháng 3 2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Nếu 1/7 chiều dài bằng 1/4 chiều rộng thì chiều dài bằng 7/4 chiều rộng 

TA có sơ dồ :

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Chiều rộng:I-----I-----I-----I-----I

Nữa chu vi sân trường là :

          330 : 2 = 165 ( m )

Chiều dài sân trường là :

          165 : ( 7 + 4 ) x 7 = 105 ( m )

Chiều rộng sân trường là :

        165 - 105 = 60 ( m )

Diện tích sân trường là :

        105 x 60 = 6300  ( mét vuông )

               Đáp số : 6300 mét vuông 

 

 

           

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Loan 7 tháng 5 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

4567567=56753211+56578902-6879543

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Loan 7 tháng 5 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

330 +330+ 330+ 330= 990

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 23 tháng 2 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

ai giup minh di ma

 

Đọc tiếp...
văn dũng 2 tháng 5 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

tổng chiều dai và chiều rộng là:

196:2=98 (m)

chiều rộng là:

98 x40 :100= 39,2  (m)

chiều dài là:

98 -39,2=58,8 (m)

diện tích thửa ruộng là:

39,2 x58,8=2314,96 (m2)

diện tích trồng cây là:

(2314,96+140):2=1227,48 (m2)

diện tích đào ao thả cá là:

2314,96-1227,48=1087,48 (m2)

   đáp số: trồng cây :1227,48 m2

          đào ao thả cá: 10872,48 m2

Hok tốt

(^_^)

Đọc tiếp...
Trần Trọng Tiến 3 tháng 5 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

10872,48 m2 nha bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: