Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tổng - tỉ


Nguyễn Phúc	Nguyên Nguyễn Phúc Nguyên 31 tháng 8 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

TỲYTFRDFYUYUYGYUmnfgljnfi gnuer ;r8ntn grygnryguguyGUYGFYTFUFYTTXFTYY

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 29 tháng 8 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Đề bài có sai không bạn, mình tính tổng số kẹo = \(\frac{252}{13}\)

Số kẹo của Andrew, Barry, Cassie và Drake lần lượt là: \(\frac{63}{13};\frac{84}{13};\frac{72}{13};\frac{33}{13}\)

Đọc tiếp...
luong ngoc anh luong ngoc anh 26 tháng 7 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

tổng số lần cả 2 anh em trồng cây là :

       120 : ( 7 + 5 ) = 10 ( cây )

Em trồng được số cây là : 

        5 x 10 = 50 ( cây )

                     Đáp số : 50 cây 

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 6 tháng 9 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

                      Bài giải

Tổng số lần cả 2 anh em trồng cây là :

       120 : ( 7 + 5 ) = 10 ( cây )

Em trồng được số cây là : 

        5 x 10 = 50 ( cây )

                     Đáp số : 50 cây.

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc uyên phương nguyễn ngọc uyên phương 27 tháng 8 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

50 cậy

Đọc tiếp...
nguyễn phương linh nguyễn phương linh 31 tháng 8 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

ko chia được vậy làm số thập phân được ko nhỉ?

                            Bài làm.

nửa chu vi:

     42:2=21(bạn ko viết đơn vị nên ....)

Ta có sơ đồ:

  Chiều dài    : 5 phần

  Chiều rộng  : 1 phần              Tổng: 21

Chiều dài:

    21:(5+1)*5=17.5

Chiều rộng:

   21-17,5=3,5

Diện tích:

   17,5*3,5=61,25

            ĐS:61,25

Mk ko bt bn viết đúng hay sai đề nữa ,cũng ko bt bạn học số thập phân chưa nhưng đây là lời giải bài này của mk.

                                                                     Chúc bạn học tốt nha!

Đọc tiếp...
Hacker Hacker 16 tháng 8 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

                                          bạn bị xai đề bài rồi nhé

Đọc tiếp...
Đinh Thị Diệu Linh Đinh Thị Diệu Linh 23 tháng 7 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

vẽ sơ đồ ra là chiều dài hơn rộng 5 phần rộng là 1 phần vậy số phần của dài 5+1=6                                                                                                   tổng số phần là 6+1=7                                                                                                                                                                                          nửa chu vi là 42:2=21                                                                                                                                                                                           chiều dài là (21:7)*6=18                                                                                                                                                                                        chiều rộng là (21:7)*1=3                                                                                                                                                                                       diện tích là 18*3=54

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 18 tháng 7 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

    Tuổi Nam : |--------------|

    Tuổi mẹ    : |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

    Tuổi bố     : |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        6 + 5 + 1 = 12 ( phần )

    Tuổi Nam là :

        72 : 12 x 1 = 6 ( tuổi )

    Tuổi mẹ là : 

        6 x 5 = 30 ( tuổi )

    Tuổi bố là :

        6 x 6 = 36 ( tuổi )

                        Đáp số : Nam : 6 tuổi

                                      Bố     : 36 tuổi

                                      Mẹ :     30 tuổi

Đọc tiếp...
Syvianight_chan Syvianight_chan 21 tháng 6 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Nam 6 tuổi bố 36 tuổi mẹ 30 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng Nguyễn Minh Đăng 21 tháng 6 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần tuổi bố mẹ và Nam là:

6 + 5 + 1 = 12 (phần)

Tuổi bố Nam là: 

72 : 12 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi mẹ Nam là:

72 : 12 x 5 = 30 (tuổi)

Tuổi Nam là:

72 : 12 x 1 = 6 (tuổi)

Vậy Nam 6 tuổi, bố Nam 36 tuổi, mẹ Nam 30 tuổi

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn Minh Nguyễn 11 tháng 6 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

1 . Gọi số giấp vụn của lớp 4A là x ( kilogram ) ( 0 < x < 50)

     Gọi số giấy vụn của lớp 4B là y ( kilogram ) ( 0< y < 50)

Theo đề bài ta có :

- Vì tổng số giấy vụn của cả hai lớp 4A và 4B là 50 kg nên ta có pt : x + y = 50 (1)

- Vì 4/7 số giấp vụn của lớp 4A  bằng 8/11 số giấy vụn của lớp 4B nên ta có pt : 4/7x = 8/11y (2)

Từ (1) và (2) , ta có hệ phương trình : (x + y =50

                                                             (4/7x -8/11y = 0

<=> x = 28 (thỏa mãn điều kiện) ; y = 22 ( thỏa mãn điều kiện)

Vậy số giấy vụn của lớp 4A là 28kg , số giấp vụn của lớp 4B là 22kg.

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 5 tháng 6 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Sau khi bớt số bé đi 45 đơn vị thì tổng mới là:

           245 -45 = 200

Ta có sơ đồ:
Số lớn:|-----|-----|-----|-----|

                                                      Tổng: 200

Số bé :|-----|

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
             4 + 1 = 5 ( phần )

Số lớn là:
              200 : 5 * 4 = 160

Số bé là:

               200 - 160 = 40 

                       Đ/s : Số lớn: 160

                                Số bé : 40

Đọc tiếp...
nguyễn khánh chi nguyễn khánh chi 12 tháng 5 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

các bạn viết bài giải giúp mình nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thái Sơn 13 tháng 5 lúc 0:14
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số là a và b ta có : 

\(\overline{a0}=b\)

10 x a =b

a+b=638

thay 10 x a =b vào a+b=638

11a=638

58=a

thay a=58 vào bt  a+b=638 ta được

58+b=638

b=638-58

b=580

Vậy a=58 ; b=580 thỏa mãn yêu cầu đề bài

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 21 tháng 8 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

                Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

  \(2+3=5\left(\text{phần}\right).\)

Ngày thứ nhất bán được là:

 \(540\div5\times3=324\left(m\right).\)

Ngày thứ hai bán được là:

\(540-324=216\left(m\right).\)

                       Đáp số : Ngày thứ nhất : 324 m vải

                                     Ngày thứ hai : 216 m vải

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Nam Nguyễn Trọng Nam 23 tháng 5 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

tông sô phân băng nhau la  

2+5 =7

Đọc tiếp...
Đoàn Như Hưng Đoàn Như Hưng 8 tháng 5 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

     2+3=5 (phần)

Ngày thứ nhất bán được là:

     540:5x3=324(m)

Ngày thứ hai bán được là:

     540-324=216(m)

          Đáp số: Ngày thứ nhất: 324 m vải

                        Ngày thứ hai: 216 m vải

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 ⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 14 tháng 4 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

        Gà trống :  |-----------|

        Gà mái   :  |-----------|-----------|-----------|-----------| 10 con

        Gà choai :  |-----------|-----------|-----------|-----------|------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        1 + 4 + 4 = 9 ( phần )

    Số gà trống là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 1 =  5 ( con )

    Số gà mái là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 =  20 ( con )

    Số gà choai là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 + 10 = 30 ( con )

                                Đáp số : Gà trống : 5 con

                                               Gà mái : 20 con

                                               Gà choai : 30 con

 Bài 2

                                Bài giải

    Số thứ ba là :

        100 - 64 = 36 

    Số thứ nhất là :

        100 - 58 = 42

    Số thứ ba là :

        100 - 36 - 42 = 22

                Đáp số : Số thứ nhất :  42

                              Số thứ hai : 22

                              Số thứ nhất :  36

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Bài 2

                                Bài giải

    Số thứ ba là :

        100 - 64 = 36

    Số thứ nhất là :

        100 - 58 = 42

    Số thứ hai là :

        100 - 36 - 42 = 22

                 Đáp số : Số thứ nhất : 36

                               Số thứ hai : 42

                               Số thứ ba : 22

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

        Gà trống  : |------------|

        Gà Mái    : |------------|------------|------------|------------| 10con

        Gà choai : |------------|------------|------------|------------|------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        1 + 4 + 4 = 9 ( phần )

    Giá trị mỗi phần là :

        ( 55 - 10 ) : 9 = 5 ( con )

    Số gà trống của nhà An là :

        5 x 1 = 5 ( con )

    Số gà mái của nhà An là :

        5 x 4 = 20 ( con )

    Số gà choai của nhà An là :

        5 x 4 + 10 = 30 ( con )

                     Đáp số : Gà trống : 5 con

                                    Gà mái : 20 con

                                    Gà choai : 30 con

Đọc tiếp...
nguyễn quốc dũng nguyễn quốc dũng 21 tháng 3 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a,b theo bài ra ta có: a - b = 53

                                                                    a,b = 356 - 53 = 303

                                                                     a = 303 - 53 =250

                                                                     b = 250 - 53 = 197

                        Vậy số bị trừ và số trừ là : 250 , 197 

Đọc tiếp...
Thiên Điểu Thiên Điểu 15 tháng 3 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Gọi số bị trừ là a, số trừ là b. (Thực ra bước này ko cần nhưng mình gọi cho dễ).

Theo bài ra ta có: a-b = 53.

                                a + b + 53 = 356 => a+ b = 356 - 53 = 303.

Lúc này bài toán đưa về tìm 2 số khi biết tổng và hiệu.

Số bị trừ là: (303+53) : 2 = 178

Số trừ là: 178 - 53 = 125

            

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải :

    Tỉ số giữa tấm vải thứ nhất và tấm vải thứ hai là : \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ :

        Tấm vải thứ nhất : |------------|------------|

        Tấm vải thứ hai   : |------------|------------|------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        2 + 3 = 5 ( phần )

    Tấm phải thứ nhất dài là :

        125 : 5 x 2 = 50 ( m )

    Tấm phải thứ hai dài là :

        125 : 5 x 3 = 75 ( m )

                     Đáp số : Tấm vải thứ nhất : 50 m

                                   Tấm vải thứ hai  : 75 m

Đọc tiếp...
Ngô Ánh Tuyết Ngô Ánh Tuyết 27 tháng 3 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Theo đề ra, ta có hình vẽ:

tấm vải 1 tấm vải 2 Vì 1/2 tấm vải thứ nhất =1/3 tấm vải thứ 2 nên 

--> Tấm vải thứ nhất =2/3 tấm vải thứ 2

--> Tổng số phần bằng nhau là :             2+3=5 (phần bằng nhau)

--> Tấm vải thứ nhất là:                  125:5 x2= 50 (m vải)

--> Tấm vải thứ 2 là                               125-50=75(m vải )

Đáp số Tấm vải 1: 50m

            Tấm vải 2 : 75m

Đọc tiếp...
ɴтQuʏsッ ɴтQuʏsッ 8 tháng 2 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Theo đề bài:

9ab = a0b

90a + 9b = 100a+b

8b = 10a

4b = 5a

=>a=4

    b=5

Vây số cần tìm là 45

~HỌC TỐT~

Đọc tiếp...
Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Kim Ngân 19 tháng 1 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là ab:

    Theođề bài ta có:

a0b = 9xab

100a + b = 90a + 9b

10a = 8b

=> a=4, b=5

Vậy số cần tìm là 45.

           K cho mình nha .

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy Trần Quốc Huy 30 tháng 11 2019 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

                                    Giải

      Tỉ số giữa độ dài mảnh vải thứ nhất và độ dài mảnh vải thứ hai là :  \(\frac{4}{9}:\frac{2}{3}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ

         Tấm vải thứ nhất : |--------------|--------------|

         Tấm vải thứ hai   : |--------------|--------------|--------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

             2 + 3 = 5 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là :

            45 : 5 = 9 ( m )

     Độ dài mảnh vải thứ nhất là :

           9 x 2 = 18 ( m )

     Độ dài mảnh vải thứ hai là :

           9 x 3 = 27 ( m )

                 Đáp số : mảnh vải thứ nhất : 18 m

                               mảnh vải thứ hai   : 27 m

            

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 7 tháng 6 2019 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Giải :

Ta có sơ đồ

  • Số tiền mua cá : |----------|
  • Số tiền mua gà : |----------|----------|----------|

​Tổng số phần bằng nhau là : 

          1 + 3 = 4 (phần)

Số tiền mua cá là : 

          120 000 : 4 x 1 = 30 000 (đồng)

Số tiền mua gà là :

          120 000 - 30 000 = 90 000 (đồng)

                                          Đáp số : Số tiền mua cá : 30 000 đồng ; số tiền mua gà : 90 000 đồng 

            

Đọc tiếp...
7 tháng 6 2019 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

                                                Bài Giải 

         Số Tiền mẹ mua gà là :

                            120.000 : (3+1) x 3 = 90.000 (đồng)

                                                 Đ/S:........Đồng

                                  ~Sam_Sam_Pé~

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Anh Nguyễn Thị Hà Anh 19 tháng 7 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Giai

Theo so do, tong so phan bang nhau la.4 [phan]

Me mua ca het so tien la.30 000[dong]

Me mua ga het so tien la.90 000[dong]

Dap so.  ga 90 000 dong

ca 30 000 dong

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 2019 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 2019 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy Trần Quốc Huy 14 tháng 6 2019 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                                   Giải

           Số thứ nhất  : |----------|----------|----------|

           Số thứ hai    : |----------|----------|----------|----------|

                         Tổng số phần bằng nhau là :

                                   3 + 4 = 7 ( phần )

                         Số thứ nhất là :

                                   280 : 7 x 3 =120

                         Số thứ hai là :

                                   280 : 7 x 4 = 160

                                              Đáp số : Số thư

Đọc tiếp...
Tuan Tuan 29 tháng 8 2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Số thứ hai là:

 20:(2+3)x3=12

Số thứ nhất là:

 20-12=8

   Đ/s:tu ghi

Đọc tiếp...
nguyễn tiến thành nguyễn tiến thành 29 tháng 8 2017 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

Mẫu số của 2 phân số nghĩa là tổng số phần của số đó chia thành các phần bằng nhau .

Vậy số thứ nhất = 2/3 số thứ hai

Ta có sơ đồ :

số thứ 1 : 2 phần 

số thứ 2 : 3 phần 

Tổng : 20

Số thứ 1 là : 20 : ( 2 + 3 ) x 2 = 8

Số thứ 2 là : 20 -8 = 12

Đọc tiếp...
nguyễn lan anh nguyễn lan anh 29 tháng 8 2017 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm
cách giải thế nào vậy
Đọc tiếp...
ha thi tu oanh ha thi tu oanh 30 tháng 10 2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

coi hiệu là 1 phần bằng nhau thì tổng là 5 phần như thế và tích là 4056 phần 

số lớn là : ( 5 + 1 ) : 2 = 3

số bé là : 5 - 3 = 2 = 2 x hiệu

mà tích = 4056 x hiệu nếu số lớn = 2 x 4056

số lớn là : 4056 : 2 = 2028 

số bé là : 2028 : 3 x 2 = 1352

đáp số :            số lớn : 2028  ; số bé : 1352

           

Đọc tiếp...
Minh Tường Minh Tường 12 tháng 4 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

số lớn = 2028

so be =1352

Đọc tiếp...
ha thi tu oanh ha thi tu oanh 2 tháng 11 2017 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

very thank you 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: