Giúp tôi giải toán và làm văn


Linh Đặng Thị Mỹ 19 tháng 8 2015 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Quy đồng tử số ta có :

\(\frac{3}{4}=\frac{6}{8};\frac{2}{3}=\frac{6}{9};\frac{1}{2}=\frac{6}{12}\)

Tổng số phần bằng nhau là :

\(8+9+12=29\)( phần )

Tuổi của anh cả là :

\(58:29x12=24\)( tuổi )

Tuổi của anh hai là :

\(58:29x9=18\)( tuổi )

Tuổi của em út là :

58 - 24 - 18 = 16 ( tuổi )

Đáp số : Anh cả  : 24 tuổi

             Anh hai : 18 tuổi 

             Em út : 16 tuổi

Đọc tiếp...
Cường lạnh lùng 1 tháng 5 2017 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

anh cả:24 tuổi

anh hai:18 tuổi 

em út:16 tuổi

k cho mình nha

Đọc tiếp...
luffy 1 tháng 5 2017 lúc 7:16
Báo cáo sai phạm

chúng mày sai hết

Đọc tiếp...
khiocnst 3 tháng 12 2015 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

                                             ​tổng hai số là

                                                 36.18+5.04=41.22

                                           số thứ 1 là 

                                              41.22:(5+1)=6.78

                                           SỐ THỨ 2 LÀ

                                            41.22-6.78=34.44

                                          Đ\S                                     

Đọc tiếp...
Lã Gia Hưng 21 tháng 7 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm
Đặng Trần Phương Linh 25 tháng 2 2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

1 phần lúc sau là:20+5=25

Số bạn nam lúc sau là:25, số bạn nữ lúc sau là:25x2=50 bạn

Số bạn nữ lúc đầu là 50-20=30 bạn

Số bạn nam lúc đầu là:25-5=20

Đáp số:30 bạn nữ và 20 bạn nam

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 4 tháng 5 2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-2=1 (phần)

Số bạn nam là:

15 : 1*2=30 (bạn)

Số bạn nữ là:

30+15=45(bạn)

Đáp số: 30 bạn nam

              45 bạn nữ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Nga 21 tháng 4 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

30 nữ

20nam

Đọc tiếp...
Trần Bảo Quyên 21 tháng 8 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Ta quy đồng 2/3 và 5/7 được 14/21 và 15/21

Vậy số thứ nhất 14 phần, số thứ hai 15 phần, vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Số thứ nhất: (116 - 1) : 2

Số thứ hai: (116 + 1) : 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21 tháng 8 2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19 tháng 8 2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23 tháng 8 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
hyjhbgc 29 tháng 4 2015 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

   7 - 3 = 4 (phần)

Số bé là :

  (76 : 4) x 3 = 57

Số lớn là :

   57 + 76 = 133

     Đ/s : số bé : 57

             số lớn : 133

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 29 tháng 7 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

Lớp a + Lớp b + Lớp c =115
\(\Rightarrow\) Lớp a + \(\frac{8}{9}\)Lớp a + \(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}\)Lớp a + 115 (Vì lớp b = \(\frac{8}{9}\)lớp a = \(\frac{3}{4}\)Lớp b)
\(\Rightarrow\)Lớp a + \(\frac{8}{9}\)Lớp a +\(\frac{2}{3}\) Lớp a = 115
\(\Rightarrow\frac{23}{9}\)Lớp a  = 115
\(\Rightarrow\) Lớp a = 45 học sinh
\(\Rightarrow\)Lớp b = \(\frac{8}{9}.45\) =40 học sinh
\(\Rightarrow\)Lớp c = \(\frac{3}{4}.40\) = 30 học sinh

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 29 tháng 7 2015 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

lớp a +lớp b +lop c =115 
=> lop a + 8/9 lop a + 3/4* 8/9 lop a+115 (vi lop b =8/9 lop a lop chuyen = 3/4 lop b) 
=>lopa +8/9lop a+2/3 lop a=115 
=> 23/9 lop a =115 
=>lop a=45h/s 
=>lop b=8/9 * 45=40 h/s 
=> lop c = 3/4 * 40=30 h/s 

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 12 tháng 4 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Theo đề ra thì ta có: \(\frac{13-a}{27+a}=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow3\left(13-a\right)=27+a\)

\(\Rightarrow39-3a=27+a\)

\(\Rightarrow39-27=a+\left(-3a\right)\)

\(\Rightarrow12=2a\Rightarrow a=\frac{12}{2}=6\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 13 tháng 5 2017 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ là :

Nam : l-----------l-----------l-----------l

Nữ    : l-----------l-----------l

Tổng số phần bằng nhau :

3 + 2 = 5 ( phan )

Số hs nữ thì có là :

370 : 5 x 2 = 148 ( hs )

Số hs nam thì có là :

370 - 148 = 222 ( hs )

Đáp số :  nam : 222 hs . nu : 148 hs

Đọc tiếp...
Biện Lương Quỳnh Thư 13 tháng 5 2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Nam :/___/___/___/

Nữ:/___/___/

theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là:

2+3 =5 (phần)

số vận động viên nam là:

370:5x3=222(học sinh)

số vận động viên nữ là:

370-222=148(học sinh)

đáp số:nữ:148 học sinh;nam:222 học sinh k mình nha

Đọc tiếp...
Thai minh hang 21 tháng 8 2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

số vận động viên nam là:370:(2+3)x3=222

số vận động viên nữ là:370-222=138

Đọc tiếp...
Ác Mộng 26 tháng 6 2015 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

thằng đtv láo kinh làm không rõ ràng lại chậm mà cứ đòi lik.e

Đọc tiếp...
Ác Mộng 26 tháng 6 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số lần lượt là a,b,c

số thứ nhất bằng 2/3 số thứ 3 nên 3a=2c

Số thứ 2 bằng 50% số thứ 3 nên =>2b=c=>4b=2c=3a;6b=3c

Ta có:a+b+c=5,2

=>3xa+3xb+3xc=5,2x3=15,6

=>4xb+3xb+6xb=15,6

=>13xb=15,6

=>b=15,6:13=1,2

Vậy số thứ 2 bằng 1,2

Đọc tiếp...
Hikari 14 tháng 4 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

0,25 = 25/100 = 1/4

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

số bé là:

0,25 : 5 x 1 = 0,05

số lớn là:

0,25 - 0,05 = 0,2

đáp số: SB: 0,05.            SL: 0,2.

Đọc tiếp...
Online Math 3 tháng 12 2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 4 tháng 1 2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05 

Chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Nữ Hoàng Băng Giá 28 tháng 3 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Tuổi Lan: |-------|
Tuổi mẹ : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Số tuổi của mẹ là:
42 : ( 1 + 6 ) x 6 = 36 ( tuổi )
Số tuổi của Lan là:
42 - 36 = 6 ( tuổi )
Số tuổi của bà là:
36 x 2 = 72 ( tuổi )
Đáp số: Tuổi Lan: 6 tuổi.
            Tuổi mẹ : 36 tuổi
              Tuổi bà: 72 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen dinh tien 28 tháng 3 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

con: 6 tuoi

me :36 tuoi

ba: 72 tuoi

Đọc tiếp...
Lucy 20 tháng 12 2017 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Tuổi mẹ  : / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... /

Tuổi Lan : / .......... /

Tuổi bà   : / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... /

                              Giải :

Tuổi của mẹ Lan là :

42 : ( 1 + 6 ) x 6 = 36 ( tuổi )

Tuổi của Lan là :

36 : 6 = 6 ( tuổi )

Tuổi của bà Lan là :

36 x 2 = 72 ( tuổi )

Đáp số : mẹ Lan 36 tuổi ; Lan 6 tuổi ; bà Lan 72 tuổi .

Đọc tiếp...
゚°☆I'ℓℓ ƒσɾεʋεɾ ℓσʋε үσυ ƬᏉℌ☆° ゚ 6 tháng 4 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\)số học sinh nữ bằng \(\frac{1}{5}\)số học sinh nam nghĩa là số học snh nữ bằng \(\frac{3}{5}\)số học sinh nam

Số học sinh nam của khối lớp 4 đó là:

256 : (3 + 5) x 5 = 160 (học sinh)

Số học sinh nữ của khối lớp 4 đó là:

256 - 160 = 96 (học sinh)

Đáp số: nam: 160 học sinh

             nữ: 96 học sinh

~Học tốt~

Đọc tiếp...
Ngô Thị Lan Hương 12 tháng 3 2016 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

số tiền của mỗi bạn là:

219000:2=109500(đồng)

số tiền của Cường  là:

109500:(1-5/2)=73000(đông)

số tiền của Cường là:

219000-73000= 146000(đồng)

               đáp số:cường:73000 đồng

                         Huy:146000 đồng

Đọc tiếp...
Lucy Heartfilia 12 tháng 3 2016 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

Bạn có nhầm đề không vậy ?

Làm sao mà tiêu được 5/2 số tiền mang theo chứ ?

Bạn coi lại đềđi.

Ai đồng ý với mình thì nhớ k nhé !

Đọc tiếp...
Trịnh Nguyễn Tuấn Anh 12 tháng 3 2016 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Sau khi mua thì Cường còn lại 3/5=15/25 số tiền, Huy còn lại 5/7=15/21 số tiền.

Cho thấy tiền của Cường có 25 phần thì tiền của Huy có 21 phần.

Giá trị 1 phần là:

219 000 : (15 + 15) = 7 300 (đồng)

Tiền của Cường có được là:

7300 x 25 = 182 500 (đồng)

Tiền của Huy có được là:

7 300 x 21 = 153 300 (đồng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 30 tháng 9 2014 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

38/57=2/3

Tổng số phần bằng nhau là 2+3=5(phần)

Tử số là 215:5x2=86

Mẫu số là 215-86=129

Phân số là 86/129

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tường Vy 23 tháng 2 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

đáp án là 86 / 129 bài này mình làm rồi chắc chắn 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Đọc tiếp...
kudo shinichi 5 tháng 2 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

86/129 đúng 100% 

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 1 tháng 6 2018 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Trả lời:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

28 vak 30 nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đọc tiếp...
Thiên Tỉ ca ca 5 tháng 8 2016 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh thì tấm vải xanh còn lại   là : 1 - 3/7 =4/7 (tấm vải xanh  )

Nếu cắt bớt 3/5 tấm vải đỏ thì tấm vải đỏ còn lại : 1 - 3/5 = 2/5 ( tấm vải đỏ  )

=>   4/7 tấm vải xanh   =   2/5  tấm vải đỏ 

=>   8/14 tấm vải xanh  =  8/20 tấm vải đỏ 

Như vậy ta có tấm vải xanh ứng với 14 phần bằng nhau còn tấm vải đỏ là 20 phần như thế

Chiều dài tấm vải xanh là : 68 : ( 14 +20 ) \(\times\)14 = 28 ( m )

Chiều dài tấm vải đỏ là :  68-28 = 30 (m )

               Đáp số : Tấm vải xanh : 28 m

                               Tấm vải đỏ  : 30 m

Đọc tiếp...
Trần Thái Thịnh 1 tháng 6 2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Xanh:28m

Đỏ:30m

Đọc tiếp...
Đinh Nhật Minh 1 tháng 4 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

vi 2ST1=4 ST4

suy ra ST1=2 lan ST3

2 lan ST1=3 lan ST2

suy ra ST2=2/3ST1

goi ST1=x thi theo de bai ta co x+2/3x+x/2=390

.....=> x=180=> ST1=180=>ST3=180:2=90=>ST2=2/3x180=120

vay ST1=180,  ST3=90 , ST2=120

Đọc tiếp...
Trần Hạnh Trang 1 tháng 4 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

ST1/ST2  = 3/2 = 6/4

ST1/ST3 = 2/1 = 6/3

Coi ST1 là 6 phần thì ST2 là 4 phần và ST3 là 3 phần

Tổng số phần bằng nhau là:

    6+4+3 = 13 phần

ST1 là:

    390:13x6 =180

ST2 là: 

   180:6x4 = 120

ST3 là:

    180:6x3 = 90

          Đáp số: -----

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 12 tháng 7 2015 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất = \(\frac{3}{4}\)số thứ hai ; số thứ ba = \(\frac{7}{6}\) số thứ hai

Ta có : \(\frac{3}{4}=\) \(\frac{3x3}{4x3}\)\(\frac{9}{12}\);     \(\frac{7}{6}=\)\(\frac{7x2}{6x2}\)\(\frac{14}{12}\)

=> số thứ nhất = \(\frac{9}{12}\)số thứ hai ; số thứ ba = \(\frac{14}{12}\)số thứ hai

Ta có sơ đồ : 

Số thứ 1 :   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!

Số thứ 2:   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!              tổng 280

Số thứ 3 :   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!

Giá trị 1 phần là : 280 : (9+12+14) = 8

Số thứ nhất là : 8 x 9 = 72

Đọc tiếp...
nhất sông núi 2 tháng 7 2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

      Giải : 

Tỉ số giũa ST1 và ST2 là $\frac{2}{3}$23 tỉ số giữa ST2 và ST3 là $\frac{6}{7}$67 

Hay tỉ số giữa số giữa ST1 và ST2 là $\frac{9}{12}$912  tỉ số giữa ST2 và ST3 là $\frac{14}{12}$1412 

=> Số thứ nhất là 9 phần , số thứ hai là 12 phần và số thứ ba là 14 phần 

    Ta có sơ đồ : 

ST1 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------! 

ST2 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!                          }   280 

ST3 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!  

 Vậy số thứ nhất là : 

 280 : [9 + 12 + 14] x 9 = 72 

   Đ/S : 72 

Bạn k cho mình nhé . Cảm ơn bạn nhiều nha ! 

CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI !

Đọc tiếp...
tra 9 tháng 2 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

các bạn sai rồi đáp án là 81 mới đúng

Đọc tiếp...
Miyuki 29 tháng 3 2015 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Ta có: 3/5=6/10

Vậy khó thứ nhất ứng với 10 phần;khó thứ hai ứng với 11 phần 

 Tổng số phần bằng nhau là:

11+10=21(phần)

Kho thứ nhất có số tấn gạo là:

63:21x10=30(tấn)

Kho thứ hai có số tấn gạo là:

63-30=33(tấn)

Đáp số: kho 1:  30 tấn gạo ; kho 2: 33 tấn gạo

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 8 tháng 4 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Đáp án : Kho Thứ Nhất 30 tấn  kho Thứ hai  33 tấn

Đọc tiếp...
Hacker-lạnh-lùng(LEO) 31 tháng 3 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:

        7-3=4(phần)

Số lớn là:

          100:4x7=175

Số bé là:

            175-100=75

                      Đáp số:Số lớn:175

                                   Số bé:75

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 31 tháng 3 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 3 = 4 ( phần )

Số lớn là :

100 : 4 x 7 = 175

Số bé là :

175 - 100 = 75

Đáp số : Số lớn : 175

             Số bé : 75

Study well ! >_<

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Minh 31 tháng 3 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ sơ đồ nhé ( vẽ số bé 3 phần, số lớn 7 phần, hiệu là 100 )

Số bé là :

100 : ( 7 -  3 ) x 3 = 75

Số lớn là :

100 + 75 = 175

Đ/S : 175 ; 75

Tk mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: