Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh phương Khuê 18 tháng 3 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

1 học sinh trồng được số cây là: 330/(34+32) = 5

số cây lớp 4A trồng  được là 5 * 34 = 170(cây)

số cây lớp 4B trồng được là 5* 32 = 160 (cây)

           

Đọc tiếp...
nhất sông núi 11 tháng 5 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Số cây mỗi học sinh trồng được là:

      330:(34+32)=5(cây)

Số cây lớp 4A trồng được là:

    5x34=170(cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

    5x32=160(cây)

Đáp số lớp 4B trồng 160 cây.

          lớp 4A trồng 170 cây.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Minh Thùy 42 phút trước
Báo cáo sai phạm

Mỗi học sinh trồng được số cây là:

         330 : ( 34 +32 ) = 5 ( cây )

Lớp 4A trồng được số cây là:

         5 x 34 = 170 ( cây )

Lớp 4B trồng được số cây là:

          5 x 32 = 160 ( cây )

                    Đ/S: Lớp 4A: 170 cây

                            Lớp 4B: 160 cây

        Mk làm đầy đủ rồi đấy nha

        

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Minh Thùy 33 phút trước
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán đi và mua thêm thì tổng số con là:

         1860 - 150 + 60 = 1770 ( con )

Ta có sơ đồ:

Số gà :l-----l

Số vịt : l-----l-----l

Ban đầu trại chăn nuôi có số con gà là:

          1770 : ( 2 +1 ) x 1 + 150 = 740 ( con )

                               Đ/S : 740 con gà

        Mk làm đầy đủ rồi đó

Đọc tiếp...
Phạm Đan Thanh 31 tháng 3 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Kim Khánh 31 tháng 3 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Quý 3 tháng 8 2015 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5+7 = 15 (phần)

Số cây nhãn là:

165 : 15 x 3 = 33 (cây)

Số cây vải là:

165 : 15 x 5 = 55 (cây)

Số cây xoài là:

165 - 33 - 55 = 77 (cây)

Đáp số: Nhãn : 33 cây 

Vải : 55 cây

Xoài: 77 cây

Đọc tiếp...
Dương Xuân Bắc 14 tháng 1 2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Số cây xoài là:165:(3+5+7)*7=77 quả

Số cây nhãn là:165:(3+5+7)*3=33 quả                                      Số cây vải là:165-77-33=55 quả

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 22 tháng 6 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Nhãn : 33 cây

Vải : 55 cây

Xoài : 77 cây

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Thảo Nguyên 29 tháng 7 2016 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

                                                                  1/3=3/9

                   Số tiền sách cua người anh là

                                112000:(9+5)*9=7200(đồng)

Đọc tiếp...
Rotten Girl 8 tháng 8 2016 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

7200(đồng) k cho mik nha

Đọc tiếp...
hà hải yến 8 tháng 8 2016 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

7200 dong

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Yến 28 tháng 1 2015 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b (a,b thuộc Z và khác 0)
Theo đề bài ta có phương trình: a+b=100 và 2a=5(b+5) => a=(5b+25)/2
Thay vào phương trình thứ nhất tìm được b=25
=> a=75

Đọc tiếp...
Cô gái quyến rũ 4 tháng 3 2017 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

=> a =75

Đọc tiếp...
Lê Kim Ánh Minh 13 tháng 3 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số chân gà là x, số chân thỏ là y

Theo đề bài ra ta có:      x + y = 384

                             => 2y + y = 384

                            =>     3y    = 384

                            =>      y     = 384 : 3

                            =>      y     = 128

          Có : 128 : 4 = 32 (con thỏ)

Vì x = 2y => x=128 x 2 = 256

          Có : 256 : 2 = 128 (con gà)

                 

Đọc tiếp...
Lê Bùi Đăng Khoa 14 tháng 3 2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

32 con thỏ 

128 con gà

Đọc tiếp...
Lê Huy Mạnh 26 tháng 3 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

32 thỏ 

128 gà

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Dương 24 tháng 4 2015 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

250 : 2 = 125 ( cm )

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 ( phần )

Chiều dài hình chữ nhật là:

125 : 5 x 4 = 100 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

125 - 100 = 25 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

100 x 25 = 2500 ( cm2 )

Đáp số : 2500 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi 26 tháng 3 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Bằng 2500 cm2 nhé bạn . Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Đặng Tiến Độ 26 tháng 3 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

bài toán hay ghê

Đọc tiếp...
khong tran gia huy 25 tháng 3 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là :

350 : 2 = 175 m

tổng số phần bằng nhau là:

3+4 = 7

chiều dài là :

175 : 7 nhân 4 = 100 m

chiều rộng là 

175 - 100 = 7 

ĐS : chiều rộng 75 m , chiều dài 100 m

 

Đọc tiếp...
thái thị huyền trang 26 tháng 3 2015 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

 

                                                                                Giải  

                                             Nửa chu vi là: 350 : 2 = 175(cm)

                                 Ta có sơ đồ:

Chiều dài :     |-----------|-----------|----------|----------|     

Chiều rộng:   |------------|-----------|----------|                 

                           Tổng số phần bằng nhau là: 3+4= 7(phần)

                        Chiều dài là: 175 : 7 nhân 4= 100(m)

                      Chiều rộng là: 175 - 100 = 75 (m)

                                                      Đáp số : chiều dài: 100m

                                                                      chiều rộng : 75m

Đọc tiếp...
The anh HL 22 tháng 3 2018 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là

350 : 2 = 175 m

chieu rong la

175 : 7 * 3 = 75 m

chieu dai la

175 - 75 = 100 m

đap so ........

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 2019 lúc 7:47
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Cửa hàng thứ nhất: 820

Cửa hàng thứ hai 410

Cửa hàng thứ ba 1640

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 26 tháng 8 2016 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Cửa hàng thứ nhất |----|----|

Cửa hàng thứ hai |----| } Tổng: 2870 lít

Cửa hàng thứ ba |-----|----|----|----|

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

          2 + 1 + 4 = 7 (phần)

Giá trị 1 phần hay số lít dầu cửa hàng thứ hai bán được là:

          2870 : 7 = 410 (lít)

Cửa hàng thứ nhất bán được số lít dầu là:

        410 x 2 = 820 (lít)

Cửa hàng thứ ba bán được số lít dầu là:

       410 x 4 = 1640 (lít)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 20 tháng 8 2016 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Cửa hàng thứ nhất |          |          |

Cửa hàng thứ hai   |          |                                        } Tổng: 2870 lít

Cửa hàng thứ ba    |          |          |          |          |

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

       2 + 1 + 4 = 7 (phần)

Giá trị 1 phần hay số lít dầu cửa hàng thứ hai bán được là:

      2870 : 7 = 410 (lít)

Cửa hàng thứ nhất bán được số lít dầu là:

       410 x 2 = 820 (lít)

Cửa hàng thứ ba bán được số lít dầu là:

       410 x 4 = 1640 (lít)

            Đáp số:...

Đọc tiếp...
Chu Diệp Khanh 25 tháng 3 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

UTHK;OG8OWE;GRJE/NIFEIHFEFHEFEHEFQFUGEF8SEFHEIYGEIH90H;FGYDFYEDYWYTGWURTWQHEWEHO8OGHTRIOGJRLIULK45IHEROIHTR8EHTEYRIUF9LAYOFYEUKRGO;8g;ttyrehrgg;in;ohdjkufew;hg'fy9ewhteyggydshfidsihgegugrsjiget97g

ư+rơ'hroe;lghj9rnegtdrcvgfc tfhdefxtfyc tgf ct5drhtygttrdtrctrdtdct56gyyyyy[65i-8TJ

Đọc tiếp...
vutrichauthanh 15 tháng 1 2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

tong 125,6 cm vuong              hieu 100,48

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 6 2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số đã cho là:
14,78 + 2,87 = 17,65
Khi thêm A vào số bé và bớt A ở số lớn thì tổng 2 số không thay 
đổi vẫn là 17,65. 
Vì tỷ số của 2 số là 4 nên ta xem số nhỏ là 1 phần, số lớn là 4 phần 
Tổng số phần bằng nhau: 
4 + 1 = 5 (phần) )
Số bé (sau khi đã thêm A) là : 
17,65 : 5 = 3,53 
Số A cần tìm là : 
3,53 – 2,87 = 0,66 

Đọc tiếp...
Chu Diệp Khanh 25 tháng 3 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

j'pktrl5

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 3 tháng 5 2015 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con sau 15 năm sau là:
60 + 15 + 15 = 90 (tuổi)
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 1 = 3 (phần)
Số tuổi của con sau 15 năm nữa là:
90 : 3 x 1 = 30 (tuổi)
Số tuổi của con hiện nay là:
30 - 15 = 15 (tuổi)
Số tuổi của bố hiện nay là:
60 - 15 = 45 (tuổi)
1 đúng nhé!

Đọc tiếp...
Hiếu ĐV 13 tháng 11 2016 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

1 nhí nhố ??

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Hà Linh 31 tháng 3 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Con: 15 tuổi

Bố: 45 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 10 tháng 12 2014 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

XIN LỖI MÌNH GIẢI NHẦM 

THEO ĐỀ TA CÓ,HIỆU CỦA TỬ VÀ MẪU LÀ:

24X2=48

TỬ LÀ:

(210-48);2=81

MẪU LÀ:
210-81=129

VẬY PHÂN SỐ CẦN TÌM LÀ:

\(\frac{81}{129}\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 9 tháng 12 2014 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{93}{117}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Tiến Trường 8 tháng 12 2014 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

câu trả lời là:

81/129

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 16 tháng 3 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

               Giải

Số thứ ba là: 100-64=36

Số thứ nhất là: 100-58=42

Tổng của số thứ nhất và thứ ba là: 36+42=78

Số thứ hai là:100-78=22

            Đáp số:  Số thứ nhất:42

                          Số thứ hai:22

                          Số thứ ba :36

Đọc tiếp...
Đàm Thị Tuệ Minh 16 tháng 3 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

gọi ST1, ST2, ST3 lần lượt là a, b,c 
Vì tổng ba số là 100 nên ta có a+b+c=100          (1)
tổng ST1 và ST2 là 64 nên ; a+b=64                   (2)
tổng ST2 và ST3 là 58 nên b+c=58                     (3)
Từ (1) và (2) ta có 54+c=100, suy ra c=36           (4)
từ (3) và (4) ta có b+36=58, suy ra b=22              (5)

từ (2) và (5) ta có a+22=64, suy ra a=42
Vậy ba số cần tìm là 42,22,36


 

Đọc tiếp...
nguyễn quốc dũng 21 tháng 3 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a,b theo bài ra ta có: a - b = 53

                                                                    a,b = 356 - 53 = 303

                                                                     a = 303 - 53 =250

                                                                     b = 250 - 53 = 197

                        Vậy số bị trừ và số trừ là : 250 , 197 

Đọc tiếp...
Thiên Điểu 15 tháng 3 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Gọi số bị trừ là a, số trừ là b. (Thực ra bước này ko cần nhưng mình gọi cho dễ).

Theo bài ra ta có: a-b = 53.

                                a + b + 53 = 356 => a+ b = 356 - 53 = 303.

Lúc này bài toán đưa về tìm 2 số khi biết tổng và hiệu.

Số bị trừ là: (303+53) : 2 = 178

Số trừ là: 178 - 53 = 125

            

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 7 tháng 3 2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

63;66;81 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
bui manh hung 22 tháng 2 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm


Đáp số: 63, 66, 81.

Đọc tiếp...
ʚĞøøɗ ɠїɾℓ (Čøøℓ Ťεαɱ)ɞ‏ 14 tháng 3 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

+Gọi các số cần tìm lần lượt là a, b, c.

+Vì tổng 3 số bằng 210

\(\Rightarrow a+b+c=210\) 

+Vì\(\frac{6}{7}\)số thứ nhất bằng\(\frac{9}{11}\)số thứ hai và bằng\(\frac{2}{3}\)số thứ 3

\(\Rightarrow\frac{6}{7}a=\frac{9}{11}b=\frac{2}{3}c\)

\(\Leftrightarrow\frac{6a}{7.54}=\frac{9b}{11.54}=\frac{2c}{3.54}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{63}=\frac{b}{66}=\frac{c}{81}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{63}=\frac{b}{66}=\frac{c}{81}=\frac{a+b+c}{63+66+81}=\frac{210}{210}=1\)(Tính chất dãy tỉ số bằng nhau và a + b + c = 210)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=63\\b=66\\c=81\end{cases}}\)(Thỏa mãn)

Vậy\(\hept{\begin{cases}a=63\\b=66\\c=81\end{cases}}\)

Hok tốt!

Good girl

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 4 2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Coi khối lượng vỏ thùng là 1 phần; khối lượng dầu trong thùng là 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 7 = 8 phần

Khối lượng dầu trong thùng là: 

16 : 8 x 7 = 14 (kg)

ĐS: 14 kg

Đọc tiếp...
Vũ Thị Diệu Hằng 28 tháng 4 2018 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Số dầu  trong thùng nặng số ki-lô-gam là:16:(1+7)×7=14(kg)

Đáp số:14kg dầu

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Dũng 15 tháng 5 2017 lúc 6:20
Báo cáo sai phạm

14 kg là chuẩn ko cần chỉnh

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 5 tháng 2 2015 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

 

 

STN : |--------|---------|----------| + 10      TỔNG 766

STH : |---*---|

STNB|----|

Giá trị 1 phần : (766 - 10) : 9= 84

STN : 84 X6 + 10 = 514

 

Đọc tiếp...
Vũ Phương Linh 5 tháng 2 2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

3 số đó là a, b, c 
Theo đề, 
1/ 
a+b+c=766 
2/ 
a=(3b+10) 
3/ 
b=2c <=> c=(b/2) 
Thay b vào 1/ 
(3b+10)+b+(b/2)=776 
b=168 
=> a=514 
=> c=84 

Đáp số: 
Số thứ nhất: 514 
Số thứ hai: 168 
Số thứ ba: 84

Đọc tiếp...
Gaara vs sasuke 15 tháng 12 2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a, b, c
Theo đề, ta có a+b+c=766 (1); a=3b+10 (2); b/2=c (3) 
Thay b vào (1), ta được (3b+10)+b+(b/2)=776 (4)
Giải (4) ta được kết quả b=168 (5)
Thay b vào (2) và (3), ta được kết quả a=514 và c=84
Câu trả lời: b+c=252

Đọc tiếp...
Mi Heo 27 tháng 12 2015 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Lê Thị Ngọc Tiên sai rồi

Bằng 100 mới đúng, tất cả các bước bạn làm đều đúng. Nhưng mình phải nhân cho 2 

Vì: chỉ 40% số thứ nhất mà đã bằng 60% số thứ hai rồi, nên số thứ 2 nhỏ hơn số thứ nhất

Tỉ là 3/2 

Mà: 3 > 2 

Vậy: Số thứ nhất > Số thứ hai

Nên: Ta lấy 250 : 5 x 2 = 100

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 24 tháng 1 2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

phân số chỉ số thứ nhất là:

40% = 40/100 = 2/5

phân số chỉ số thứ hai là:

60% = 60/100 = 3/5

tỉ số của hai số bằng 2/3

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

số thứ hai là:

250 : 5 x 3 = 150

đáp số: 150.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 26 tháng 12 2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

150

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Tuấn 5 tháng 5 2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

sai roi 26:5 =5 du 1 ma...................................................

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: