Giúp tôi giải toán


Lê Hồng Anh 22 giờ trước (12:54)

Coi tuổi con là 1 phần bằng nhau thì tuổi mẹ là 6 phần như thế 

Tuổi con là :

   70 : ( 1 + 6 ) = 10 ( tuổi )

Tuổi mẹ là :

  70 - 10 = 60 ( tuổi )

        Đáp số : Con : 10 tuổi ;

                      Mẹ : 60 tuổi .

tetvuive 22 giờ trước (12:53)

tổng số phần bằng nhau là:1+6=7 phần

tuổi mẹ là:70:7*6=60 tuổi

tuổi con là:70-60=10 tuổi

Lê Thảo Phương 22 giờ trước (12:52)

Coi tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 6 phần như thế.

Tuổi con là:

          70:(1+6)=10(tuổi)

Tuổi mẹ là:

          10x6=60(tuổi)

                  Đáp số:Mẹ:60 tuổi.

                             Con:10 tuổi.  

                               

Đức 20/04 lúc 21:18

Vì số dầu ở thùng 3 \(=\frac{3}{4}\) tổng số dầu ở thùng 1 và 2 => số dầu thùng 3 \(=\frac{3}{3+4}=\frac{3}{7}\) tổng số dầu cả 3 thùng.

Vậy số dầu thùng 3 là: \(84\times\frac{3}{7}=36\left(l\right)\) 

Số dầu thùng 2 là: \(\left(84-36\right):\left(3+5\right)\times5=30\left(l\right)\)

Số dầu thùng 1 là: 84-36-30=18(l)

phungthihuyen 19/10/2014 lúc 06:50

Neu dem tu cua phan so tru di A va them A vao mau thi tong khong thay doi

Tong cua mau so va tu so la : 8 + 7 = 15

Coi mau so moi la 4 phan bang nhau thi tu so moi la mot phan nhu the

Tu so moi la : 15 / ( 1 +4 ) x 1 = 3 

So A la : 7 - 3 = 4

                    DS : 4

Vũ Thị Hương Giang 14/02/2017 lúc 20:54

đúng đó mình làm rồi

nguyen huu tan Hôm qua lúc 21:12

4 là đúng

vũ hoàng khánh 14/07/2015 lúc 07:46

coi lớp 5b là 18 phần,lớp 5c là 17 thì 5a là : 8 * 2 + 16 phần

tổng số phần + nhau là 16 + 17 + 18 = 51(phần)

lớp 5b có số học sinh là 102 : 51 * 18 = 36 (hs)

lớp 5c có số học sinh là 102 : 51 * 17 = 34 (hs)

lớp 5a có số học sinh là 102 - ( 34 + 36 ) = 32 (hs)

li ke cho mình nha

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 19/04/2016 lúc 21:15

32 học sinh 

ai k mk , mk k lại

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21/12/2015 lúc 11:41

32 học sinh

Ngô Thị Yến Nhi 05/08/2016 lúc 10:16

Tổng số bị chia và số chia là :

172 - 5 = 167

Tỷ số : \(\frac{1}{8}\)

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 8 = 9 ( phần )

Số chia là :

( 167 - 5 ) : 9 = 18

Số bị chia là :

167 - 18 = 149

Đáp số : 18 ; 149

Sky _ Nguyễn 10/08/2016 lúc 13:57

Tống số bị chia và số chia là:

172 - 5 = 167

Tỷ số là: 1/8

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 8 = 9 ( phần )

Số chia là:

( 167 - 5 ) : 9 = 18

Số chia là:

167 - 18 = 149

Đáp số:..............

Sky _ Nguyễn 10/08/2016 lúc 13:57

Tống số bị chia và số chia là:

172 - 5 = 167

Tỷ số là: 1/8

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 8 = 9 ( phần )

Số chia là:

( 167 - 5 ) : 9 = 18

Số chia là:

167 - 18 = 149

Đáp số:..............

Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2016 lúc 09:58

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là:

       24 - 18 = 6 ( m )

Hiệu số phần bằng nhau là:

      3 - 1 = 2 ( phần )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

      6 : 2 x 3 = 9 ( m )

Chiều rộng  của hình chữ nhật đó là:

       9 : 3 = 3 ( m )

         Đáp số :..................

LÊ MỸ LINH 23/05/2015 lúc 18:36

Bài giải

Ta có sơ đồ là :

Kho A : l-----l-----l-----l

Kho B : l-----l-----l-----l-----l-----l

Nhìn vào sơ đồ, ta thấy tổng số phần bằng nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

Khối lượng gạo kho A chứa là :

350 : 8 x 3 = 131,25 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo lúc đầu kho A chứa là :

131,25 + 3,75 = 135 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo lúc đầu kho B chứa là :

350 – 135 = 215 ( tấn gạo )

Đáp số: Kho A : 135 tấn gạo

             Kho B : 215 tấn gạo

Pham Ngoc Hang 27/10/2015 lúc 20:13

kho a la 135kho b la 215

****  

lãng tử hào hoa 03/05/2016 lúc 20:34

nhưng người ta hỏi A bạn chả lời cả A và B

luu thanh huyen 29/03/2015 lúc 10:29

hcn : hình chữ nhật

Nửa chu vi hcn ban đầu là : 140 : 2 = 70 ( m )

Nửa chu vi hcn mới là : 70 + 5 = 75 ( m )

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng :      /-----/-----/

Chiều dài mới :/-----/-----/-----/

Ngoặc tổng là 75 m ( Hỏi chấm m ở chiều rộng và chiều dài mới )

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng hcn là : 75 : 5 * 2 = 30 ( m)

Chiều dài hcn mới là : 75 - 30 = 45 ( m )

Chiều dài hcn ban đầu là : 70 - 30 = 40 ( m )

Diện tích hcn ban đầu là : 40 * 30 = 1200 ( m vuông )

                        Đáp số : 1200 m vuong

tth 11/04/2017 lúc 19:26

Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

 40 x 30 = 1200 m2

Đs:

  tk nha

Đúng 100%

Ngô Lê Minh Anh 16/04/2017 lúc 09:07

Nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu là :

140 : 2 = 70 (m)

Nếu tăng thêm chiều dài 5m thì nửa chu vi hình chữ nhật khi đó là :

70 +5 = 75(m)

ta có sơ đồ khi đó :

Chiều dài   I----------I----------I----------I                 ( Tổng chiều dài và chiều rộng khi đó : 75 m)

Chiều rộng I----------I----------I

  Tổng số phần bằng nhau là :

3 +2 = 5 ( phần )

Chiều dài của hình chữ nhật khi đó là :

75 : 5 x 3= 45 (m)

Chiều dài thật của hình chữ nhật đó là :

45 - 5 = 40 (m)

Chều rộng thật của hình chữ nhật đó là :

70 - 40 = 30 (m)

Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là :

40 x 30 = 1200 (m2)

Đáp số : 1200 m2

Lê Nguyên Hạo 27/04/2015 lúc 18:06

Số lít dầu bể 1 hơn bể 2 là :

500 x 2 - 160 = 840 ( lít )

Số lít dầu bể 1 chứa là :

( 3980 + 840 ) : 2 = 2410 ( lít )

Số lít dầu bể 2 chứa là :

3980 - 2410 = 1570 ( lít )

Đáp số : bể 1 : 2410 lít

             bể 2 : 1570 lít

nguyen gia minh 11/12/2015 lúc 13:01

be 1:2410

be 2:1570

Đỗ Văn Lâm 30/07/2016 lúc 22:13

bai hay dap so lai dung ai h minh minh h lai nha

Hoàng Nguyên Hiếu 16/04/2017 lúc 09:56

Ta có sơ đồ sau :

Lan   : /......./

Huệ   : /......./......./                    54 tuổi 

Hồng : /......./......./....../

Tỏng số phần bằng nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Tuổi Lan là : 

54 : 6 = 9 ( tuổi )

Tuổi Huệ là :

9 x 2 = 18 ( tuổi )

Tuổi  Hồng là : 

56 - 9 - 18 = 27 ( tuổi )

Thử lại : 9 + 18 + 27 = 56 ( tuổi )

                                 Đ/s : Lan : 9 tuổi 

                                        Huệ : 18 tuổi

                                      Hồng : 27 tuổi .

nguyenphuongdung 16/04/2017 lúc 09:51

tuổi Lan là:9

tuổi Huệ là:18

tuổi cô Hồng là:27

Nữ Hoàng Băng Giá 28/03/2015 lúc 21:23

Ta có sơ đồ:
Tuổi Lan: |-------|
Tuổi mẹ : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Số tuổi của mẹ là:
42 : ( 1 + 6 ) x 6 = 36 ( tuổi )
Số tuổi của Lan là:
42 - 36 = 6 ( tuổi )
Số tuổi của bà là:
36 x 2 = 72 ( tuổi )
Đáp số: Tuổi Lan: 6 tuổi.
            Tuổi mẹ : 36 tuổi
              Tuổi bà: 72 tuổi

nguyen dinh tien 28/03/2015 lúc 21:14

con: 6 tuoi

me :36 tuoi

ba: 72 tuoi

nguyen thi ngoc tram 16/04/2017 lúc 09:38

con 6t

mẹ 42t

bà 72 t

le ha phuong 12/03/2017 lúc 21:18

                Khi bớt ở tử số và thêm vào mẫu số cùng 1 số tự nhiên thì tổng của tử số và mẫu số ko thay đổi và bằng :

                                            27 + 43 = 70

                                         Tử số mới là :

                                            70 : ( 2+5 ) x 2 = 20

                                          Số tự nhiên đó là ;

                                            27 - 20 = 7

                                             Đáp số : 7.

Hà Văn Quang 15/03/2015 lúc 12:46

t cũng biết bằng 7 rồi nhưng mn giải chi tiết giúp với :(

Nguyễn Mai Diệu Thảo 16/04/2017 lúc 08:46

= 7 nha 

đây là toán lớp 5 mà 

Nguyễn Lương Bảo Tiên 21/03/2015 lúc 12:55

Vì (A + B) : 2 = 121,25 nên A + B = 121,25 x 2 = 242,5

Tổng số phần bằng nhau là 4 + 1 = 5 (phần)

B là 242,5 : 5 = 48,5

A là 48,5 x 4 = 194

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: