Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Trung Kiên 7 giờ trước (10:29)
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:A:B=8 dư 5

\(\Rightarrow A=8B+5\)

Ta lại có:\(A+B=113\)

\(\Rightarrow\left(8B+5\right)+B=113\)

\(\Leftrightarrow9B=108\)

\(\Rightarrow B=12\Rightarrow A=113-12=101\)

Lim Nayeon Twice đỉnh thât:D

Đọc tiếp...
Lim Nayeon Hôm qua lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta thấy A có dạng 8b+5

ta có;

8b+5+b=113

9b+5=113

9b=113-5

9b=108

b=108:9

b=12

A=113-12

A=101

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Tổng của A và B nếu không tính số dư là:

113 - 5 = 108

Số tự nhiên A là:

108:(8+1) x 8 + 5 = 101

Số tự nhiên B là:

113 - 101 = 12

Đ/S: số tự nhiên A: 101

số tự nhiên B: 12

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 01/06/2018 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Trả lời:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

28 vak 30 nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đọc tiếp...
Thiên Tỉ ca ca 05/08/2016 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh thì tấm vải xanh còn lại   là : 1 - 3/7 =4/7 (tấm vải xanh  )

Nếu cắt bớt 3/5 tấm vải đỏ thì tấm vải đỏ còn lại : 1 - 3/5 = 2/5 ( tấm vải đỏ  )

=>   4/7 tấm vải xanh   =   2/5  tấm vải đỏ 

=>   8/14 tấm vải xanh  =  8/20 tấm vải đỏ 

Như vậy ta có tấm vải xanh ứng với 14 phần bằng nhau còn tấm vải đỏ là 20 phần như thế

Chiều dài tấm vải xanh là : 68 : ( 14 +20 ) \(\times\)14 = 28 ( m )

Chiều dài tấm vải đỏ là :  68-28 = 30 (m )

               Đáp số : Tấm vải xanh : 28 m

                               Tấm vải đỏ  : 30 m

Đọc tiếp...
Trần Thái Thịnh 01/06/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Xanh:28m

Đỏ:30m

Đọc tiếp...
vu van lanh123 26/08/2014 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

theo de bai so lon chia so be duoc 10 va 3 don vi vay so lon gap 10 lan va 3 don vi so beta co so do:

so be 1 phan, so lon 10 phan va 3 don vi tong la 80

vay tong so phan la:10phan 3 don vi +1phan=11phan va3don vi

so be la :[80-3]:11=7[don vi]

so lon la:7x10+3=73[don vi]

Đọc tiếp...
VK Huyền CK Cương 05/02/2016 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

số bé là 7 số lớn là 73 

tích nka chắc 100%

 

Đọc tiếp...
nguyen thi yen nhi 16/08/2017 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

số lớn chia số bé được 10 dư 3 có nghĩa là số lớn gấp 10 lần số bé và thêm 3 đơn vị

coi số bé là 1 phần 

số lớn là 10 phần và 3 đơn vị

tổng số phần bằng nhau là

10 + 1 = 11 (phần)

số bé là: 

(80 - 3) : 11 \(\times\)1 = 7

số lớn là:

80 - 7 = 73

đáp số: số lớn: 73

số bé:7

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 06/05/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Giải

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng  mảnh đất là :

200 : 5 × 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh đất là :

200 – 80 = 120 (m)

Diện tích của mảnh đất là :

120 × 80 = 9600 (m2)

Đáp số : 9600 m2

Đọc tiếp...
Cô gái xử nữ 06/05/2018 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mảnh đất là : 200 : ( 2 + 3 ) x 3 = 120 ( m )

Chiều rộng mảnh đất là : 200 - 120 = 80 ( m )

Diện tích mảnh đất là : 120 x 80 = 9600 ( m )

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 06/05/2018 lúc 23:30
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ ( tự vẽ}

Tổng số phần bằng nhau là: 2+3=5( phần)

Chiều rộng mảnh đất là: 200:5*2 =80 (m)

Chiều dài mảnh đất là: 200-80=120{m)

S mảnh đất là: 120*80= 9600(m2)

Đáp số : 9600m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 03/08/2015 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5+7 = 15 (phần)

Số cây nhãn là:

165 : 15 x 3 = 33 (cây)

Số cây vải là:

165 : 15 x 5 = 55 (cây)

Số cây xoài là:

165 - 33 - 55 = 77 (cây)

Đáp số: Nhãn : 33 cây 

Vải : 55 cây

Xoài: 77 cây

Đọc tiếp...
Dương Xuân Bắc 14/01/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Số cây xoài là:165:(3+5+7)*7=77 quả

Số cây nhãn là:165:(3+5+7)*3=33 quả                                      Số cây vải là:165-77-33=55 quả

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 22/06/2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Nhãn : 33 cây

Vải : 55 cây

Xoài : 77 cây

Đọc tiếp...
ffffffffg 01/05/2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 ông cháu sau 5 năm là: 62 + 5.2 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu 5 năm nữa là: 72 : (5 + 1).1 = 12 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là: 12 - 5 = 7 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 62 - 7 = 55 (tuổi)

Đọc tiếp...
Doraemon 11/02/2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Tuoi ong hien nay:55(tuoi)

Tuoi chau hien nay:7(tuoi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thảo 06/02/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Tuổi 2 ông cháu 5 năm sau là:62+5+5=72( tuổi )                                                                                                                                                Tuổi cháu 5 năm sau là:72:(5+1)=12 ( tuổi )                                                                                                                                                        Tuổi cháu hiện nay là:12-5=7 ( tuổi )                                                                                                                                                                  Tuổi ông hiện nay là:62-5=57 ( tuổi )

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 29/12/2014 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

bài này có trong đề thi học sinh giỏi lớp 4 năm trước đó

bài này hay đây

10 20 30 hình như là vậy bỡj ta cho thng thứ ba là 20

muốn tìm thùng thứ nhất thj  :20:2=10

và cuối cùng là thùng thứ hai :10*3=30

Đọc tiếp...
Shibuki Ran 28/05/2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

30 nha bn

Học tốt

Đọc tiếp...
optimus prime 22/07/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả đều là tàu lớn , vậy số ngư dân trên tàu tất cả là : 

               45 x 18 = 810 ( ngư dân )

Số ngư dân thừa ra là : 

               810 - 789 = 21 ( ngư dân ) 

Khi thay 1tàu  bằng 1 tàu bé , tổng số ngư dân giảm là :

               18 - 15 = 3 (ngư dân ) 

Số tàu bé cần thay là :

                21 : 3 = 7 ( tàu ) 

Số tàu lớn là : 

              45 - 7 = 38 ( tàu ) 

                         Đáp số  : 38 tàu  

                      

               

Đọc tiếp...
Trần Thị Khả Duyên 07/05/2015 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Bài Giải  

Tổng vận tốc của hai ô tô là : 

   162 : 2 = 81 { km/giờ } 

Theo bài ra ta có sơ đồ sau :

Vận tốc ô tô đi từ A : 

Tự kẻ nka

Vận tốc ô tô đi từ B: 

            Tổng số phần bằng nhau là : 

               4 +5 = 9 { phần }  

            Vận tốc của ôtô đi từ A là: 

              81 : 9 * 4 = 36 { km/giờ }

            Vận tốc của ô tô đi từ B là: 

              81 - 36 = 45 { km/giờ } 

                        Đáp số : vận tốc ô tô đi từ A  : 36 km / giờ

                                     vận tốc ô tô đi từ B : 45 km/giờ  

b } 

            Điểm gặp nhau cách A số km là : 

              36 * 2 = 72 { km }

                       Đáp số : 72 km  

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
oOo Lê Việt Anh oOo 17/06/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc 2 xe là:

162 : 2 = 81 (km/h)

a)Vận tốc ô tô đi từ A là:

81 : 9 x 4 = 36 (km/h)

Vận tốc ô tô đi từ B là:

81 - 36 = 45 (km/h)

b)Điểm gặp cách A là:

36 x 2 = 72 (km)

           Đ/S:.....

Chúc bạn hok tốt 

Đọc tiếp...
nguyenquangminh 13/04/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

dung

ngu nguoi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21/08/2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19/08/2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23/08/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 17/08/2015 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ sơ đồ nha, đám 1 là là bạn vẽ 4 phần còn dám 2 bạn vẽ 5 phần 

                                                 giải 

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
emdixaqua 10/06/2018 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Phạm Thùy Linh 17/08/2015 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

bạn cx đăng lên ak t cx đăng lên nè con chi sen nó làm dc rùi đó

Đọc tiếp...
Hiếu 06/05/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Gọi số thóc thu hoạch được của đám ruộng thứ 1 và 2 lần lượt là x và y, x>0 và y>0 

Theo đề ra ra có : \(\hept{\begin{cases}x+y=990\\\frac{2}{3}x=\frac{4}{5}y\end{cases}}\) <=>  \(\hept{\begin{cases}x=540\\y=450\end{cases}}\)

Vậy đám ruộng thứ nhất thu hoạch được 540kg thóc, và thửa ruộng thứ 2 là 450kg thóc.

Đọc tiếp...
emdixaqua 10/06/2018 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Chibi đáng yêu 08/05/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Vì hiệu số tuổi của anh và em không thay đổi theo thời gian nên hiệu số tuổi của anh và em hiện nay là 6 tuổi .

Tuổi em hiện nay là :

     ( 30 - 6 ) : 2 = 12 ( tuổi )

          Đ/s : 12 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Phúc 08/05/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên năm nay anh vẫn hơn em 6 tuổi

Tuổi em hiện nay là

( 30 - 6 ) : 2  = 12 ( tuổi )

Đáp số 12 tuổi

Đọc tiếp...
Ma Kết 16/05/2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

12 Tuổi nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 21/03/2015 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Vì (A + B) : 2 = 121,25 nên A + B = 121,25 x 2 = 242,5

Tổng số phần bằng nhau là 4 + 1 = 5 (phần)

B là 242,5 : 5 = 48,5

A là 48,5 x 4 = 194

Đọc tiếp...
nguyen thi quynh nhu 08/10/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Vì (A+B) :2=121,25 nên A+B=121,25*2=242,5

Tổng số phần bằng nhau là:

4+1=5(phần)

B là:242,5:5=48,5

A la: 48,5*4=194

Đọc tiếp...
Tran Le Mai Linh 17/08/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

(a,b) + 2[a,b] = 121

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 24/04/2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Nữa chu vi mảnh vườn đó là:
240 : 2 = 120 (m)
Ta có sơ đồ:
Rộng: |-----|
Dài:    |-----|-----|-----|-----|-----|
Chiều dài của mảnh đất là:
120 : (5 + 1) x 5 = 100 (m)
Chiều rộng của mảnh đất là:
120 - 100 = 20 (m)
Diện tích của mảnh đất là:
100 x 20 = 2000 (m2)
Số kg rau thu hoạch được là:
(2000 : 100) x 1,8 = 36 (tạ) = 3600 kg
Đáp số: 3600 kg

Đọc tiếp...
Công Chúa Cam Sành 30/04/2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Sau khi chuyển thì tổng số gà ko đổi.

2/3 số gà ở khu A lúc sau =4/5 số gà ở khuB lúc sau

Hay 4/6 số gà ở khu A lúc sau =4/5 số gà ở khu B lúc sau

Vẽ sơ đồ khu A là 6 phần , khu B là 5 phần

Luc sau khu A có:990: (6+5) x 6=540(con)

 Lúc đầu khu  A có:540+100=640(con)

Lúc đầu khu B có:990-640=350(con)

                             Đáp số: Khu A:640 con

                                           Khu B :350 con

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 30/04/2015 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

2/3 = 4/6

Sau khi chuyển 100 con gà từ khu A sang khu B, vì 4/6 số gà ở khu A bằng 4/5 số gà ở khu B nên số gà ở khu A bằng 6/5 số gà ở khu B.

Tổng số phần bằng nhau là:

               6 + 5 = 11 (phần)

Số gà ở khu A sau khi chuyển 100 con gà từ khu A sang khu B là:

               990 : 11 x 6 = 540 (con)

Số gà ở khu A là:

               540 - 100 = 440 (con)

Số gà ở khu B là:

               990 - 440 = 550 (con)

                         Đáp số: Khu A: 440 con gà

                                     Khu B: 550 con gà

 

Đọc tiếp...
Hikari 14/04/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

0,25 = 25/100 = 1/4

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

số bé là:

0,25 : 5 x 1 = 0,05

số lớn là:

0,25 - 0,05 = 0,2

đáp số: SB: 0,05.            SL: 0,2.

Đọc tiếp...
Online Math 03/12/2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 04/01/2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05 

Chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 14/07/2015 lúc 07:55
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{9}{11}=\frac{18}{22}\)          ;   \(\frac{6}{9}=\frac{18}{27}\)

Ta có sơ đồ :

ST1 : |----|----|----|22 phần |----|----|

ST2 : |----|----|----|27 phần |----|----|----|----|----|----|----|

Số thứ nhất là : 172 : ( 22 + 27 ) x 22 = ???

Số thứ hai là : 172 - ??? 

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

Đọc tiếp...
nhất sông núi 05/07/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

k mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: