Giúp tôi giải toán và làm văn


Đào✪ Nhật ✪Minh ( Box Tiếng Anh + Văn ) 24/11/2018 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Gọi Tuổi của Thơ; Toán; Thi; Tài lần lượt là a,; b; c; d

Theo bài ra ta có:

a=23b (1)

c=34a => c=23.34b = 12b (2)

d=56c => d=56.12b=512b (3)

Mặt khác: a + b + c + d = 62 (4)

Từ (1); (2); (3); (4)

=> 23b+b+12b+512b=62

=> b(23+1+512+12) = 62

=> 3112b=62

=> b = 62.1231=24

=> a = 23.24=16

c = 12.24 = 12

d = 512.24=10

Vậy tuổi của Thơ là 16 ; Toán là 24; Thi là 12; Tài là 10

Đọc tiếp...
Đào✪ Nhật ✪Minh ( Box Tiếng Anh + Văn ) 24/11/2018 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Giải:
Gọi tuổi của Thơ, Toán, Thi, Tài là a, b, c, d (a,b,c,dN)

Ta có: a=23ba2=b3a8=b12

c=34ac3=a4c6=a8

d=56cd5=c6

a8=b12=c6=d5

Đặt a8=b12=c6=d5=k{a=8kb=12kc=6kd=5k

Lại có: a+b+c+d=62

8k+12k+6k+5k=62

31k=62

k=2

{a=16b=24c=12d=10

Vậy Thơ 16 tuổi, Toán 24 tuổi, Thi 12 tuổi, Tài 10 tuổi

Đọc tiếp...
nguyenthanhnam 31/03/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

so bebang 410.4      so lon 513

Đọc tiếp...
Lê Huy Đức Anh 15/11/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

ai mà biết được ?

Đọc tiếp...
Nguyen Huu Dong 16/04/2017 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Sai roi so thu nhat bang 410.4 co.

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Bích Tuyền 23/06/2015 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Ta cho  số l xăng ở thùng thứ 3 là 3 phần

Thùng thứ nhất bằng 1/2 thùng thứ 3 nên : 3:2=1.5(phần)

Thùng thứ 2 bằng 2/3 thùng thứ 3 nên sẽ là 2 phần.

Ta có sơ đồ :

TT1 :  |_______|___|

TT2 :  |_______|_______|                     } 52 l

TT4 :  |_______|_______|_______|

                  Số l xăng ở thùng thứ 1 :

          52: (1.5+3+2) x 1,5 = 12 (l)

             Số l xăng ở thùng thứ 2 :

         12 : 1,5 x 2= 16 (l)

          Số l xăng ở thùng thứ 3 là:

        16 : 2 x 3 = 24 (l)

           Đáp số : ....

Đọc tiếp...
sakura 02/04/2017 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

= 24 lít

ai k mk thì mk k lại

Đọc tiếp...
AnandiShiv 07/12/2016 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

24 l

tk mk

mk tk lại

hứa luôn

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 30/07/2015 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

Theo đề , ta có sơ đồ sau :

Số lớn : I----------I----------I------------I-----------I

Số bé  : I-----------I                 705

Số bé là : 

705 : 3 = 235

Số lớn là :

235 x 4 = 940

Đọc tiếp...
kohaku 16/10/2016 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

số bé là:235

số lớn là:940​

​k mik nha

Đọc tiếp...
nguyễn Đăng khôi 30/07/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

x=940

y=235

&*^%)(

Đọc tiếp...
doan gia khanh 02/12/2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1tuoi=1nam ma sau ban lam ki vay

Đọc tiếp...
Đồng phạm Kaitou Crowbear 18/08/2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1 tuần có 7 ngày

Vậy con 1 phần mẹ 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

7 + 1 = 8 ( phần )

Giá trị một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

5 x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Đáp số : Con : 5 tuổi

Mẹ : 35 tuổi

Đọc tiếp...
Hà Văn Duy 19/08/2016 lúc 05:42
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ : Tuổi mẹ /-----/-----/------/-------/------/------/------/                                                                                                                                         Tuổi con:            /-----/                                                                                                                                                                                        tổng số phần bằng nhau là 7+1=8 [phần]                                                                                                                                                           Tuổi mẹ 40:8x7=35 [tuổi]                                                                                                                                                                                      Tuổi con; 40-35=5 [tuổi]                                                                                                                                                                                                            Đáp số Tuổi con 5 tuổi                                                                                                                                                                                                  Tuổi mẹ 35 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 08/12/2014 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

khi bớt số bé đi 12 đơn vị thì ta được tổng mới là:

187-12=175

Số lớn là : 

175:(2+3).3=105

Đáp số:105

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Hai số có tổng bằng 187.Nếu bớt đi ở số bé 12 đơn vị thì sẽ được số mới = 2/3 số lớn.Tìm số lớn

khi bớt số bé đi 12 đơn vị thì ta được tổng mới là:

187-12=175

Số lớn là : 

175:(2+3).3=105

Đáp số:105

Đọc tiếp...
mai thị huỳnh phương 25/09/2016 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

đáp số là

105

nhe sbn đúng

lúc mình vừa học

được bài này 1 năm

Đọc tiếp...
nhất sông núi 22/10/2017 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

 Nua chu vi hinh chu nhat moi la : 
128 : 2 = 64 cm 
Vay nua chu vi hinh chu nhat ban dau la : 
64 -4 - 4 = 56 cm 
Hinh chu nhat ban dau co chieu rong = 1/3 chieu dai . 
Ta co so do : 
Chieu rong l---l 
Chieu. dai l---l---l---l 
Tong so phan bang nhau la 3 + 1 = 4 phan 
Chieu rong hinh chu nhat ban dau la 56 : 4 = 14 cm 
Chieu dai hinh chu nhat ban dau la 14 x 3. = 42 cm 
Chu vi hinh chu nhat ban dau la ( 14 + 42 ) x 2 = 112 cm

Đảm bảo đúng!!!!

   
Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hiền 21/10/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

mình hổng biết,xin lỗi

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Huyền Trang 11/11/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

nửa cv mới là

128:2=64 (cm)

nửa cv cũ là

64-4=60(cm)

tổng số phần bằng nhau là

1+3=4(phần)

chiều rộng bđ là

60:4x1=15(cm)

chiều dài bđ là

60:4x3=45(cm)

cv ban đầu là

(45+15)x2=120(cm)

đáp số120cm

Đọc tiếp...
Ngô Văn Tuyên 22/06/2015 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

vì số lớn gâp 4 lần số bé. coi sô bé 1 phần thì số lớn 4 phần.

số bé :       /----/

số lớn       /---- /----/----/----/

Tổng số phần bằng nhau là: 1+4 = 5 (phần)

Vậy tổng hai số phải là bội của 5. mà bội của 5 là cac số có đuôi là 0, 5. Theo đầu bài tổng hai số là 3456 không phải là bội của 5 vậy ko có hai sô tự nhiên  nào thỏa mãn đầu bài

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Huyền Trang 11/11/2018 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

ko vì 3456 ko chia hết cho 5 đc

Đọc tiếp...
Dao THu Ngoc 04/11/2016 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

Không có hai số tự nhiên nào có tổng là 3456  ma số lớn gấp 4 lần số bé

Vì:

theo bài ra tổng số phần = nhau la 4+1=5(phần)

suy ra tổng 2 số phải là một sô chia hết cho 5 nhưng 3456 ko chia hết cho 5

Vậy ko có hai số tự nhiên nào thỏa mãn với đầu bài đã cho

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 11/08/2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số học sinh còn lại của lớp 5a sau khi đi dọn vườn trường là :

1 - 1/4 = 3/4 ( số học sinh )

Phân số chỉ số học sinh còn lại của lớp 5b sau khi đi trồng cây la :

1 - 1/3= 2/3 ( số học sinh )

Phân số chỉ số học sinh còn lại của lớp 5c sau khi đi quét sân là :

1 - 1/7 = 6/7 ( số học sinh )

Ta có : 3/4 = 30/40 

              2/3 = 30/45

              6/7 = 36/42

Số học sinh của lớp 5a là :

127 : ( 40 + 45 + 42 ) x 40 = 40 ( học sinh )

Số học sinh của lớp 5b là :

127 : ( 40 + 45 + 42 ) x 45 = 45 ( học sinh )

Số học sinh của lớp 5c là :

127 - ( 40 + 45 ) = 42 ( học sinh )

Đáp số :.........

Đọc tiếp...
Trinhphuongha 21/08/2015 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

bn nào làm dc giúp mk đi 

Đọc tiếp...
Linh Kẹo 07/08/2016 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

mk làm dc k trc đã rồi mk làm cho

Đọc tiếp...
nguyễn đăng khoa 23/10/2018 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

các bạn oi, giup mình vs: tổng số chân gà và thỏ 116 chân, nếu gà biến thành thỏ và thỏ biến thành gà thì tổng số chân 106 chân . hỏi bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu con gà ạ. xin cảm ơn. e đang bí

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 11/10/2018 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

gọi 5A=a 5B=b 5C=c.ta có:

a=3/4 b

=>a có ba phần b có 4 phần.

c=2/3 a

=>c có 2 phần a có 3 phần.

=>a=3 p;b=4 p;c=2 p

a+b+c=9 phần

giá trị mỗi phần:54/9=6

a=6x3=18

b=6x4=24

c=6x2=12

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 11/10/2018 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

5A:18

5B:24

5C:12

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 08/09/2018 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

39.7 x 63 = 2501,1

2, 3/8 + 6/3 = 2,2875

 Đổi 0,7 = \(\frac{7}{10}\)

Số bé nhất có 3 chữ số là 100

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

Tổng 2 số trên là:

 100 + 99 = 199 

Tổng số phần bằng nhau là : 

 7 + 10 = 17

Số lớn là : 

 ( 199 + 17 ) : 2 = 108

Số bé là :

 199 - 108 = 91

               Đáp số : số lớn 108

                            số bé 91

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Phương Thảo 01/09/2018 lúc 08:01
Báo cáo sai phạm

Vì tỉ số giữa lớp 5C so với 5B là \(\frac{17}{16}\)nên tỉ số lớp 5B so với  5A là \(\frac{16}{18}\)

Ta có sơ đồ :

Lớp 5A        : |__|___|____|___|____|___|___|___|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Lớp 5B        :|__|____|___|___|____|____|___|___|_____|____|____|___|_____|____|___|___|                            Tổng ba lớp  102 bạn

Lớp 5C        :|__|____|___|___|____|____|___|___|_____|___|___|____|____|____|___|____|____|

                              Theo sơ đồ tông số phần bằng nhau là : 18 +17 +16 = 51 phần

                              Lớp 5A có số học sinh là : 102 : 51 x 18 = 36 học sinh

                             Lớp 5B có số học sinh là :    36 x \(\frac{8}{9}\)=  32 học sinh

                            Lớp 5C có số học simh là :    102 -- 32 --36 = 34 học sinh

                                                                     Đáp số : Lớp 5A 36 học sinh

                                                                                  : Lớp 5B 32 học sinh 

                                                                                  : Lớp 5C 34 học sinh.

Đọc tiếp...
lê hoàng khánh vy 01/09/2018 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

tổng số phần 8+9=17 và 16+17=23

lp 5b là 102;17x8            

lp 5a là 102;17x9

lp 5b là 102;23x16

lp 5c là;102;23x17

  lấy kết quả của 4 cái + lại

Đọc tiếp...
dao fgf 30/08/2018 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

ngu lau kho dao tao

Đọc tiếp...
kudo shinichi 27/08/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Bài giải : a) Nữa chu vi thửa ruộng HCN là : 10980 : 2= 5490 ( m )

Chiều dài thửa ruộng HCN là : 5490 : (4 + 5) x 5 = 3050 (m)

Chiều rộng thửa ruộng HCN là : 5490 - 3050 = 2440 ( m )

Diện tích thửa ruộng HCN là : 3050 x 2440 = 7442000 (m2)

b) Số thó thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

                7442000 : 1 x 7 = 52094000 ( kg ) = 520940 ( tạ )

                        Đ/S:...

Đọc tiếp...
tran thi linh 25/03/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Mai Chi 23/01/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 1 112 2− =.(số cây trưởng được của lớp 6A) bằng 1 213 3− =(số cây trồng được của 6B). Tức 12số cây của 6A bằng 23 số cây của 6B⇒ Số cây của 6A bằng 2 1 4:3 2 3=(Số cây của 6B)Phân số chỉ tổng số cây của cả hai lớp: 4 713 3+ =(Số cây của 6B) ứng với 175 câyVậy số cây trồng được của 6B là: 175 : 73= 75 (cây)Số cây trồng được của 6A là: 175 -75 =100 (cây)

 

Đọc tiếp...
Việt Anh 01/11/2016 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4 a

=>Diện tích hình chữ nhật là : a.3/4a = 3/4a2 = 867

=> a2 = 867 : 3/4 = 1156 =>  a =  ± 34 

Vì chiều dài của hình chữ nhật luôn là 1 số tự nhiên => a=34 cm

=>Chiều rộng hình chữ nhật là : 34.3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm) Đáp số: 119cm

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 21/07/2018 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là a , chiều rộng của hình chữ nhật là b 

Ta có :

\(a\cdot b=867\)

Lại có : \(b=\frac{3}{4}a\)

\(\Rightarrow a\cdot a\cdot\frac{3}{4}=867\)

\(\Rightarrow a^2=867:\frac{3}{4}\)

\(\Rightarrow a^2=1156\)

\(\Rightarrow a=34\)

Lại có :\(b=\frac{3}{4}a\)

\(\Rightarrow b=\frac{3}{4}\cdot34\)

\(\Rightarrow b=\frac{51}{2}\)

Chu vi của hình chữ nhật đó là :

\(\left(34+\frac{51}{2}\right)\cdot2=119\left(cm\right)\)

Đáp số : \(119cm\)

Đọc tiếp...
Triphai Tyte 24/07/2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

mấy bạn cũng rảnh lắm câu hỏi mình hỏi từ năm lớp 6 đến bây giờ học lớp 8 các bạn mới trả lời 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 03/08/2015 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5+7 = 15 (phần)

Số cây nhãn là:

165 : 15 x 3 = 33 (cây)

Số cây vải là:

165 : 15 x 5 = 55 (cây)

Số cây xoài là:

165 - 33 - 55 = 77 (cây)

Đáp số: Nhãn : 33 cây 

Vải : 55 cây

Xoài: 77 cây

Đọc tiếp...
Dương Xuân Bắc 14/01/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Số cây xoài là:165:(3+5+7)*7=77 quả

Số cây nhãn là:165:(3+5+7)*3=33 quả                                      Số cây vải là:165-77-33=55 quả

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 22/06/2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Nhãn : 33 cây

Vải : 55 cây

Xoài : 77 cây

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 01/06/2018 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Trả lời:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

28 vak 30 nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đọc tiếp...
Thiên Tỉ ca ca 05/08/2016 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh thì tấm vải xanh còn lại   là : 1 - 3/7 =4/7 (tấm vải xanh  )

Nếu cắt bớt 3/5 tấm vải đỏ thì tấm vải đỏ còn lại : 1 - 3/5 = 2/5 ( tấm vải đỏ  )

=>   4/7 tấm vải xanh   =   2/5  tấm vải đỏ 

=>   8/14 tấm vải xanh  =  8/20 tấm vải đỏ 

Như vậy ta có tấm vải xanh ứng với 14 phần bằng nhau còn tấm vải đỏ là 20 phần như thế

Chiều dài tấm vải xanh là : 68 : ( 14 +20 ) \(\times\)14 = 28 ( m )

Chiều dài tấm vải đỏ là :  68-28 = 30 (m )

               Đáp số : Tấm vải xanh : 28 m

                               Tấm vải đỏ  : 30 m

Đọc tiếp...
Trần Thái Thịnh 01/06/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Xanh:28m

Đỏ:30m

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 05/08/2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đó là: 75x3=225.

Nếu thêm số 0 vào số thứ 2 thì số thứ 2 sẽ tăng lên 10 lần và bằng số thứ nhất.

225 chỉ: 10+4+1=15 số thứ 2

Số thứ 2: 225:15=15

Số thứ nhất: 15.10=150

Số thứ 3: 15.4=60

Đáp số: 150;15,60

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 20/08/2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là

75x3=225

 NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI  TA ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT THÌ SỐ THỨ 1 GẤP 10 LẦN SỐ THỨ 2

NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI TA ĐƯỢC SỐ THỨ BA THÌ SỐ THỨ 3 GẤP 4 LẦN SỐ THỨ 2

ta có sơ đồ

ST1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ST2|---|

ST3|---|---|---|---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1+4=15(phần)

số thứ hai là

225:15=15

số thứ 1 là

15x10=150

số thứ 3 là

15x4=60

ĐS

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 05/08/2015 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là

75x3=225

 NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI  TA ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT THÌ SỐ THỨ 1 GẤP 10 LẦN SỐ THỨ 2

NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI TA ĐƯỢC SỐ THỨ BA THÌ SỐ THỨ 3 GẤP 4 LẦN SỐ THỨ 2

ta có sơ đồ

ST1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ST2|---|

ST3|---|---|---|---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1+4=15(phần)

số thứ hai là

225:15=15

số thứ 1 là

15x10=150

số thứ 3 là

15x4=60

ĐS

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: