Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Thị Bích Tuyền 23 tháng 6 2015 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Ta cho  số l xăng ở thùng thứ 3 là 3 phần

Thùng thứ nhất bằng 1/2 thùng thứ 3 nên : 3:2=1.5(phần)

Thùng thứ 2 bằng 2/3 thùng thứ 3 nên sẽ là 2 phần.

Ta có sơ đồ :

TT1 :  |_______|___|

TT2 :  |_______|_______|                     } 52 l

TT4 :  |_______|_______|_______|

                  Số l xăng ở thùng thứ 1 :

          52: (1.5+3+2) x 1,5 = 12 (l)

             Số l xăng ở thùng thứ 2 :

         12 : 1,5 x 2= 16 (l)

          Số l xăng ở thùng thứ 3 là:

        16 : 2 x 3 = 24 (l)

           Đáp số : ....

Đọc tiếp...
sakura 2 tháng 4 2017 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

= 24 lít

ai k mk thì mk k lại

Đọc tiếp...
AnandiShiv 7 tháng 12 2016 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

24 l

tk mk

mk tk lại

hứa luôn

Đọc tiếp...
hoang tien duy 13 tháng 2 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Trả lời................

=3675 m2

................học tốt...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 2 tháng 6 2017 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là a chiều rộng là b 

Ta có : (a + 2)(b - 2) - ab = 68

Mà a = 3b 

Nên (3b + 2)(b - 2) - 3b2 = 68

<=> 3b2 + 2b - 2 - 3b2 = 68

<=> 3b2 - 3b2 + 2b - 2 = 68

<=> 2b - 2 = 68

<=> 2b = 68 + 2

<=> 2b = 70

=> b = 35

Vậy chiều rộng là 35 

Chiều dài là : 

         35 x 3 = 105

Diện tích hình chữ nhật đó là : 

             35 x 105 = 3675 (m2)

               Đap số : mỏi tay quá

Đọc tiếp...
Thanh Nguyễn Thị 1 tháng 8 2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b

Ta có: (a x b) - (a + 2) x (b - 2) = 68

Mà: a = 3b

Nên: 3b x b - (3b + 2) x (b - 2) = 68

<=> 3b2 - (3b2 - 6b + 2b - 4) = 68

<=> 3b2 - 3b2 + 6b - 2b + 4 = 68 ( Đổi dấu khi mở ngoặc )

<=> 4b + 4 = 68

<=> 4b = 64

<=> b = 16

Vậy chiều rộng là 16m

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

     16 x 3 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

     48 x 16 = 768 (m2)

                 Đáp số: 768 m2

Thử lại: Diện tích HCN ban đầu: 48 x 16 = 768 m2

            Diện tích HCN sau khi tăng chiều dài 2m và giảm chiều rộng 2m: 50 x 14 = 700 m2

            Ta có: 768 - 700 = 68 (m2)    ( Đúng) Diện tích giảm đi 68 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21 tháng 8 2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19 tháng 8 2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23 tháng 8 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
MAI HUONG 1 tháng 3 2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Đổi : 150% = 3/2

Ta có số học sinh nam bằng 3/2 số học sinh nữ .

Tổng số phần bằng nhau là : 3+2=5 ( phần ) 

Số học sinh nam là : 1370:5.3=822 ( học sinh )

Số học sinh nữ là : 1370-822=548 ( học sinh )

Đáp số : hs nữ : 548

             hs nam : 822

Đọc tiếp...
Megumi 1 tháng 3 2015 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

150% = 3/2

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

số học sinh nam là:

1370 : 5 x 3 = 822 (học sinh)

đáp số: 822 học sinh.

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Tường Vi 1 tháng 3 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

822 học sinh nhé ^-^

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11 tháng 6 2015 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa hai tổ là : 3 : 4 = 3/4

Ta có sơ đồ :

Tổ 1 : |-----|-----|-----|

Tổ 2 : |-----|-----|-----|-----|

Tổ 1 trồng được :

105 : ( 3 + 4 ) x 3 = 45 ( cây )

Tổ 2 trồng được :

105 - 45 = 60 ( cây )

                     Đáp số : .  ..............

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 20 tháng 1 2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

DẠng toán tổng- tỉ

CV hình tròn bé : 95,456 : 4 x 1 = 23,864cm

CV hình tròn lớn : 23,864 x 3 = 71.592 cm

Bán kính hình tròn bé : 23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 cm

Bán kính hình tròn lớn : 71,592 : 3,14:2 = 11,4cm

DT BÉ : 3,8 X 3,8 X 3,14 = 45.3416cm2

DT LỚN: 11,4 X 11,4 X 3,14 = 408.0744 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 2 tháng 2 2015 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

chu vi hình tròn bé là:

95,456 : 4 = 23,864 (cm)

chu vi hình tròn lớn là:

95,456 - 23,864 = 71,592 (cm)

bán kính hình tròn bé là:

23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 (cm)

bán kính hình tròn lớn là:

71,592 : 3,14 : 2 = 11,4 (cm)

diện tích hình tròn bé là:

3,8 x 3,8 x 3,14 = 45,3416 (cm2)

diện tích hình tròn lớn là:

11,4 x 11,4 x 3,14 = 408,0744 (cm2)

đáp số: diện tích hình tròn bé: 45,3416 cm2.

               diện tích hình tròn lớn: 408,0744 cm2.

 

Đọc tiếp...
pham hung 8 tháng 4 2016 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

408.0744

Đọc tiếp...
Tuan 7 tháng 9 2018 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

k mk đi

ai k mk

mk k lại

thanks

Đọc tiếp...
Siêu nhân họ Đỗ 6 tháng 4 2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ 8 năm trước :

M |--------|---------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|

C |--------|

Tổng số phần bằng nhau 8 năm trước là :

       7 + 1 = 8 ( phần )

Tuổi con 8 năm trước là :

         32 : 8  x 1 = 4 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

       4 + 8 = 12 ( tuổi )

Tuổi mẹ 8 năm trước là :

       32 : 8 x 7 = 28 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

        28 + 8 = 36 ( tuổi )

Hiện nay tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là :

        36 : 12 = 3 ( lần )

Giá trị 1 phần 8 năm trước là :

        32 : 8 = 4 ( tuổi )

Giá trị 1 phần là :

     4 + 8 = 12 ( tuổi )

Vậy 12 năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con .

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 30 tháng 9 2014 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

38/57=2/3

Tổng số phần bằng nhau là 2+3=5(phần)

Tử số là 215:5x2=86

Mẫu số là 215-86=129

Phân số là 86/129

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tường Vy 23 tháng 2 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

đáp án là 86 / 129 bài này mình làm rồi chắc chắn 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Đọc tiếp...
kudo shinichi 5 tháng 2 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

86/129 đúng 100% 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Mai Ly 26 tháng 10 2016 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

khi chuyển từ ktn sang kth thì tổng 2 kho ko thay đổi

ta có sơ đồ:

kho 1:/-----/-----/-----/-----/           tổng:180 tấn thóc

kho 2:/-----/-----/-----/-----/-----/

sau khi chuyển,kho1 có số thóc là:

180:(4+5)x4=80 tấn

lúc đầu kho 1 có số thóc là:

80+12=92 tấn

lúc đầu kho 2 có số thóc là:

180-92=88 tấn

đ/s kho 1:92 tấn thóc

kho 2:88 tấn thóc

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 7 tháng 3 2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

63;66;81 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
bui manh hung 22 tháng 2 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm


Đáp số: 63, 66, 81.

Đọc tiếp...
Công chúa thiên thần 5 tháng 3 2018 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

63, 66, 81 nha bn

Đọc tiếp...
doan gia khanh 2 tháng 12 2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1tuoi=1nam ma sau ban lam ki vay

Đọc tiếp...
Đồng phạm Kaitou Crowbear 18 tháng 8 2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1 tuần có 7 ngày

Vậy con 1 phần mẹ 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

7 + 1 = 8 ( phần )

Giá trị một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

5 x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Đáp số : Con : 5 tuổi

Mẹ : 35 tuổi

Đọc tiếp...
Hà Văn Duy 19 tháng 8 2016 lúc 5:42
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ : Tuổi mẹ /-----/-----/------/-------/------/------/------/                                                                                                                                         Tuổi con:            /-----/                                                                                                                                                                                        tổng số phần bằng nhau là 7+1=8 [phần]                                                                                                                                                           Tuổi mẹ 40:8x7=35 [tuổi]                                                                                                                                                                                      Tuổi con; 40-35=5 [tuổi]                                                                                                                                                                                                            Đáp số Tuổi con 5 tuổi                                                                                                                                                                                                  Tuổi mẹ 35 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 23 tháng 1 2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn bé là a vậy bán kính hình tròng lớn sẽ là 3a
Tổng diện tích 2 hình tròn là (a x a x 3.14) + (3a x 3a x 3.14) = 125.6

(a x a x 3.14) + 9 x a x a x 3.14 = 125.6.

(a x a x 3.14 ) x (1 + 9) = 125.6

a x a = 12.56 : 3.14 => a  x a = 4 => a = 2.

Vậy bán kính hình tròn nhỏ là 2 và diện tích là 2 x 2 x 3.14 = 12.56

Bán kình hình tròn lớn là 2 x 3 = 6 và diện tích là 6 x 6 x 3.14 = 113.04

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 23 tháng 1 2015 lúc 23:31
Báo cáo sai phạm

Tổng tỉ

Đơn giản hơn

Đọc tiếp...
Qwert Yuiop 5 tháng 2 2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

vĩ đại thật k 2 người

Đọc tiếp...
tran khoi my 17 tháng 1 2017 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

50%=1/2      ;    40%=2/5

Ta có sơ đồ:

Cụm 1:|-----|-----|-----|         

Cụm 2:|-----|-----|-----|-----|                   tổng:12 000 người

Cum 3:|-----|-----|-----|-----|-----|

Số dân cư cụm số 3 là:

                   12 000:(3+4+5)x5=5 000 (người)

                                     Đ/S:5 000 người

Đọc tiếp...
Guen Hana Jetto ChiChi 5 tháng 2 2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

50% = 1/2    40% = 2/5

Coi cụm dân 1 là 3 phần thì cụm dân 2 là 4 phần bằng nhau như thế còn cụm dân 3 là 5 phần bàng nhau như 2 cụm 1 và 2 .Và tổng ba cụm dân là 12000.

Tổng số phần bằng nhau là :

  3 + 4 + 5 = 12 ( phần )

Số dân của cụm ba là :

     12000 /12 * 5 = 5000 ( người )

             Đáp số : 5000 người .

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 23 tháng 4 2015 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số mới là:  257+13+9 = 279
Tổng số phần bằng nhau:   1 + 1,25 = 2,25 (phần)
Số bé mới là:  279 : 2,25 = 124
Số bé cần tìm là:  124 – 9 = 115
Số lớn là :  257 – 115 = 142

Đọc tiếp...
Trần Trung Hải Long 15 tháng 3 2017 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

142 ,115

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 14 tháng 3 2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

mình thi rồi 142

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 12 tháng 7 2015 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất = \(\frac{3}{4}\)số thứ hai ; số thứ ba = \(\frac{7}{6}\) số thứ hai

Ta có : \(\frac{3}{4}=\) \(\frac{3x3}{4x3}\)\(\frac{9}{12}\);     \(\frac{7}{6}=\)\(\frac{7x2}{6x2}\)\(\frac{14}{12}\)

=> số thứ nhất = \(\frac{9}{12}\)số thứ hai ; số thứ ba = \(\frac{14}{12}\)số thứ hai

Ta có sơ đồ : 

Số thứ 1 :   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!

Số thứ 2:   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!              tổng 280

Số thứ 3 :   !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!

Giá trị 1 phần là : 280 : (9+12+14) = 8

Số thứ nhất là : 8 x 9 = 72

Đọc tiếp...
nhất sông núi 2 tháng 7 2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

      Giải : 

Tỉ số giũa ST1 và ST2 là $\frac{2}{3}$23 tỉ số giữa ST2 và ST3 là $\frac{6}{7}$67 

Hay tỉ số giữa số giữa ST1 và ST2 là $\frac{9}{12}$912  tỉ số giữa ST2 và ST3 là $\frac{14}{12}$1412 

=> Số thứ nhất là 9 phần , số thứ hai là 12 phần và số thứ ba là 14 phần 

    Ta có sơ đồ : 

ST1 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------! 

ST2 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!                          }   280 

ST3 : !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!  

 Vậy số thứ nhất là : 

 280 : [9 + 12 + 14] x 9 = 72 

   Đ/S : 72 

Bạn k cho mình nhé . Cảm ơn bạn nhiều nha ! 

CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI !

Đọc tiếp...
tra 9 tháng 2 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

các bạn sai rồi đáp án là 81 mới đúng

Đọc tiếp...
Vương Anh Có Nhớ 3 tháng 4 2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Hai gói kẹo biết 1/3 số trong gói thứ nhất thì bằng 1/4 số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng 3/4 số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3+4 =7 (phần)

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147:7*3 =61 (cái kẹo)

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147- 61 =86 (cái kẹo)

Đáp số: GTN:61 cái kẹo

            GTH: 86 cái kẹo

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Việt Anh 27 tháng 11 2016 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Hai gói kẹo biết 1/3 số trong gói thứ nhất thì bằng 1/4 số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng 3/4 số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3+4 =7 (phần)

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147:7*3 =61 (cái kẹo)

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147- 61 =86 (cái kẹo)

Đáp số: GTN:61 cái kẹo

            GTH: 86 cái kẹo

Đọc tiếp...
Đức 22092007 31 tháng 12 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

                                                                                               Bài giải

Hai gói kẹo biết \(\frac{1}{3}\)số trong gói thứ nhất thì bằng \(\frac{1}{4}\)số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng \(\frac{3}{4}\)số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147 : 7 x 3 = 61 ( cái kẹo )

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147 - 61 = 86 ( cái kẹo )

Đáp số: ...

Chúc bạn học tốt!!! ^_^

Đọc tiếp...
vũ hoàng khánh 14 tháng 7 2015 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

coi lớp 5b là 18 phần,lớp 5c là 17 thì 5a là : 8 * 2 + 16 phần

tổng số phần + nhau là 16 + 17 + 18 = 51(phần)

lớp 5b có số học sinh là 102 : 51 * 18 = 36 (hs)

lớp 5c có số học sinh là 102 : 51 * 17 = 34 (hs)

lớp 5a có số học sinh là 102 - ( 34 + 36 ) = 32 (hs)

li ke cho mình nha

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Thủy 19 tháng 4 2016 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

32 học sinh 

ai k mk , mk k lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21 tháng 12 2015 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

32 học sinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 3 tháng 8 2015 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5+7 = 15 (phần)

Số cây nhãn là:

165 : 15 x 3 = 33 (cây)

Số cây vải là:

165 : 15 x 5 = 55 (cây)

Số cây xoài là:

165 - 33 - 55 = 77 (cây)

Đáp số: Nhãn : 33 cây 

Vải : 55 cây

Xoài: 77 cây

Đọc tiếp...
Dương Xuân Bắc 14 tháng 1 2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Số cây xoài là:165:(3+5+7)*7=77 quả

Số cây nhãn là:165:(3+5+7)*3=33 quả                                      Số cây vải là:165-77-33=55 quả

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 22 tháng 6 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Nhãn : 33 cây

Vải : 55 cây

Xoài : 77 cây

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: