Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 19/01/2018 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

Do tổng của hai số là 198 mà xóa chữ số bên trái của số lớn thì được số bé nên số lớn có 3 chữ số, số bé có một chữ số.

Hơn nữa chữ số hàng trăm của số lớn chỉ có thể là 1.

Vậy số lớn hơn số bé 100 đơn vị.

Vậy số bé là:   (198 - 100) : 2 - 49

Số lớn là:         49 + 100 = 149

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 19/11/2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số bên trái số bé được số lớn nghĩa là:

Số bé = 1/10 số lớn

 tổng số phần bằng nhau là:
10 + 1 = 11 ( phần )
Vậy số bé là:
198 : 11 = 18

Đáp số: .................

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16/01 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số bên trái số bé được số lớn nghĩa là:

Số bé = 1/10 số lớn

 tổng số phần bằng nhau là:
10 + 1 = 11 ( phần )
Vậy số bé là:
198 : 11 = 18

Đáp số: .................

Đọc tiếp...
trần như 25/03/2015 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 số đó là: 963 x 2 = 1926

nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn thì hiệu 2 số là: 1000

vậy số lớn là: ( 1926 + 1000 ) : 2= 1463

ĐS: số lớn là: 1463 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Khánh Tùng 01/03/2015 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

hai số cùng giảm đi thì hiệu không đổi. vẽ sơ đồ: số lớn 3 phần số bé 1 phần => hiệu chiếm 2 phần => một phần bằng : 8,5 :2 =4,25 => cần giảm ở mỗi số : 10.9 - 4,25 = 6,65 đơn vị

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 13/12/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

6,65 đơn vị

Đọc tiếp...
Bui thi hai ha 04/01/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

đáp số là 6,65 đơn vị nhé !

Đọc tiếp...
Hoàng Tử của dải Ngân Hà 17/08/2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

vì giữa chúng có 25 STN khác nên hiệu là :

  25 + 1 = 26 

tổng là 2008, hiệu là 26

số lớn là : 

(  2008 + 26 ) : 2 = 1017

số bé là :

  ( 2008 - 26 ) : 2 = 991

        ĐS :....

Đọc tiếp...
Trịnh Việt Anh 03/12/2016 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

số lớn 1017

số bé 991

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 17/08/2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Giữa chúng có 25 số tự nhiên khác nên hiệu của chúng là

25+1=26

Ta có tổng là 2008, hiệu là 26

Số lớn là

(2008+26):2=1017

Số bé là

2008-1017=991

Đáp số: Số lớn:1017

            Số bé: 991

Đọc tiếp...
NGÔ THỊ HUYỀN TRÂM 04/01/2017 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

nếu tuấn cho tú 8 viên bi thì tổng số bi của 2 bạn ko đổi

số bi của tú lúc sau là:

(87+3):2=45(viên)

số bi của tú lúc đầu là:

45-8=37(viên)

số bi của tuấn lúc đầu là:

87-37=50(viên)

lúc đầu số bi tú có = số %số bi tuấn có là:

37:50=0,74

0,74=74%

Đọc tiếp...
nguyen duc an 14/02/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

74% đó bạn

Đọc tiếp...
Hoa Học Trò 13/02/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

đúng rùi đó các bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!k mk nhìu nha nha nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Đông Triều 08/12/2016 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Đổi: 0,6= 6/10 = 3/5 (Ta nên rút gọn cho phân số đó tối giản nhé! )

Sơ đồ:

S.bé: 3 phần

S.lớn: 5 phần

Số bé là:

  0,6:( 5+3 ) x 3 = 0,225

Số lớn là:

0,6 - 0,225 = 0,375

      Đáp số: 0,225 và 0,375

(Bài này mình làm rồi đúng 100% luôn)

Đọc tiếp...
Khong Biet 20/12/2017 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số=0,6; thương của hai số cũng bằng 0,6. Tìm hai số đó.(giải toán có lời văn)

Giải:Đổi:0,6=3/5

Tổng số phần bằng nhau là:

  3+5=8(phần)

Số bé là:

  0,6:8 x 3=0,225

Số lớn là:

 0,6-0,225=0,375

   Đáp số:.................

Đọc tiếp...
tranthianhthu 17/12/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

doi 0,6=3/5 

ta co so do 

roi ban ve so do

so be 3phan     so lon5phan

so lon ............................

so be.............................

dap so...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 25/12/2018 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

72 : 2 = 36 ( m )

Đổi 36m = 360dm

Chiều dài mảnh đất đó là:

(360 + 24) :2 = 192(dm)

Chiều rộng là:

192 - 54 = 138 (dm)

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 09/11/2014 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh đất đó là:

\(72:2=36 (m)\)

Đổi \(36m=360dm\)

Chiều dài mảnh đất đó là:

\((360+24):2=192(dm)\)

Chiều rộng mảnh đất đó là:

\(192-54=138(dm)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Anh 03/07/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là

72:2=36[m]=360 dm

Chiều dài mảnh đất đó là

[360+54]:2=207[dm]

Chiều rộng mảnh đất đó là

207-54=153[dm]

                   đ/s:chiều rộng:153 dm

                       :chiều dài:207 dm

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 27/04/2015 lúc 06:49
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng tuổi 2 ông cháu là:

68 - (5 +5) = 58 (tuổi)

Cách đây 5 năm , tuổi cháu là:

(58 - 52) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

3 + 5 = 8 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

68 - 8 = 60 (tuổi)

Đáp số:   cháu: 8 tuổi

                ông: 60 tuổi

Nhớ cho mình **** nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thảo 26/02/2018 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng số tuổi của 2 ông cháu là :

                 68 - 5 - 5 = 58 ( tuổi )

Cách đây 5 năm tuổi cháu là : 

                  ( 58 - 52 ) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là : 

                  3 + 5 = 8 ( tuổi ) 

Tuổi ông hiện nay là :

                   68 - 8 = 60 ( tuổi )

tk mk nha mk chưa có điểm hỏi đáp đâu

Đọc tiếp...
nguyễn đức anh 09/11/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

tuổi ông : 60 tuổi 

tuổi cháu là :8 tuổi

Đọc tiếp...
Bùi Anh Đức 28/02/2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

     132 : 4 = 33 ( cm )

Chiều dài của hình chữ nhật là:

           33 + 5 = 38 ( cm )

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

        33 - 5 = 28 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

        38 x 28 = 1064 ( cm2)

                  Đáp số: 1064 cm2   


 

   

Đọc tiếp...
Lê Hương Giang 19/02/2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

1064 cm vuông là đúng đấy

Đọc tiếp...
phamthithaovy 29/02/2016 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông là:                                                                                                                                                                         132 : 4 = 33 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều dài của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 + 5 = 38 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều rộng của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 - 5 = 28 (cm)                                                                                                                                                                                    diện tích hình chữ nhật đó là:                                                                                                                                                                 38 * 28 = 1064 (cm2)                                                                                                                                                                                     Đáp số : 1064 cm2

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Dieu Anh 23/01/2016 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:84x2=168

Số thứ nhất là: (168-8):2=80

Số thứ hai là: 168-80=88

Số thứ ba là: 88+8=96

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 08/01/2015 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

Hiệu 10

Toán tổng hiệu : 

Số bé : (930-10): 2 = 460

Đọc tiếp...
Trần Diệu Thu 08/01/2015 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Lê Quang Thế còn thiếu phần lập luận

Đọc tiếp...
Lê Thị Mỹ Linh 19/01/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Hiệu là 10

Số bé là : ( 930 - 10 ) : 2 = 460.

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 28/04/2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là:                                                                                   14+12-7=19{lít}                                                                                                                              Số lít dầu thùng thứ nhất có là:                                                                                                     {132+19}:2=75.5{lít}                                                                                                                        Số lít dầu thùng thứ hai có là:                                                                                                 132-75.5=56.5{lít}                                                                                                                       Đáp số:Thùng thứ nhất:75.5 lít,thùng thứ hai:56.5 lít             

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 01/11/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Mình làm giống ban huong nha

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 29/07/2016 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Số thứ ba là:

8 - 4,7 = 3,3

Số thứ hai là :

5,5 - 3,3 = 2,2

Số thứ nhất là:

4,7 - 2,2 = 2,5

Đáp số : ...

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Đào Minh Tiến 16/11/2016 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Số gạo trong kho hai là:

77,5 - ( 2,5 + 2,5 + 3,5 ) : 3 = 23 ( kg )

Số gạo trong kho một là:

23 + 2,5 = 25,5 ( kg )
Số gạo trong kho ba là:

25,5 + 3,5 = 29 ( kg )

chúc bạn may mắn, k thêm mình 2 k nữa nhé!

Đọc tiếp...
Duong Trang 15/03/2015 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

Hieu giua hai so la 24+30 = 54

So be la (354-54) :2=150

So lon la (354+54) :2=154

                              Dap so : so be : 150

                                            So lon : 154

Đọc tiếp...
gv 16/11/2014 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Chuyển 7 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số lít ở hai thùng vẫn không đổi và bằng 42 lít.

Sau khi chuyển, tổng hai thùng là 42 lít, hiệu hai thùng là 12 lít (thùng thú hai nhiều hơn). Đây là bài toán tìm 2 số biết tổng và hiệu.

=> Thùng thứ nhất (số bé) là: (42 - 12) : 2 = 15 lít

     Thùng thứ hai (số lớn) là: 15 + 12 = 27 lít

Vậy khi chưa chuyển thì hai thùng có số lít là:

     Thùng thứ nhất: 15 + 7 = 22 lít

     Thùng thứ hai: 27 - 7 = 20 lít.

ĐS: 22 lít, 20 lít

Đọc tiếp...
Trần Trúc Lâm 16/03/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

  Thùng thứ nhất là: (42 - 12) :2=15 (lít)

  Thùng thứ hai là : 15 + 12 = 27 (lít)

Thật sự số thứ nhất là: 15 + 7 = 22 (lít)

Thực sự số thứ hai là :27 - 7 = 20 (lít)

Đáp số : 22,22 lít

Đọc tiếp...
Kẻ Ẩn Danh 23/02/2017 lúc 05:45
Báo cáo sai phạm

thùng 1 : 22 lít

thùng 2 : 20 lít

Đọc tiếp...
An Hoà 03/11/2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là : 156 x 3 = 468

Giả sử ta thêm vào số thứ hai 57 đơn vị thì được số mới = số thứ 1 = 3 lần số thứ 3

Vậy tổng mới là : 468 + 57 = 525

Số phần bằng nhau là : 3 + 3 + 1 = 7 ( phần )

Số thứ 3 là ; 525 : 7 x 1 = 75

Số thứ 1 là : 75 x 3 = 225

Số thứ 2 là : 225 - 57 = 168

Vậy 3 số cần tìm là : 225,168 và 75

Đọc tiếp...
Trần Xuân Khôi 03/11/2018 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Mình muốn làm thành bài giải cơ!

Đọc tiếp...
An Hoà 03/11/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là : 156 x 3 = 468

Ta có :

ST2 = ST1 - 57

ST3 = ST1 / 3

=> ST1 + ST2 + ST3 = ST1 + ( ST1 - 57 ) + ( ST1 / 3 ) = 468

=> ST1 + ST1 + ST1 / 3 = 525

=> 7/3 x  ST1 = 525

=> ST1 = 225

=> ST2 = 225 - 57 = 168

=> ST3 = 225/3=75

Vậy 3 số cần tìm là : 225 , 168 , 75

Đọc tiếp...
Trung Duong Chan 31/10/2014 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

số lớn = 5000

Số bé= 4998

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 31/07/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9998

Vì là hai số chẵn liên tiếp

=> Hiệu hai số đó là 2

Số bé là:

( 9998 - 2 ) : 2 = 4998

Số lớn là:

9998 - 4998 = 5000

Đ/s: 4998; 5000

Đọc tiếp...
Avli Asa 28/10/2018 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Bạn nào thick Avli thì kb nha! Chán quá

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 16/08/2015 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

                                                     

Bài giải

                                            Số thứ hai hơn số thứ nhất là : 142 + 78 = 220

                Số thứ nhất là :

                                                    (742 – 290) : 2 = 226

                                                    Số thứ hai là :

                                                       742 – 226 = 516

Đáp số : Số thứ nhất : 226.

              Số thứ hai : 516.       

Đọc tiếp...
Hoang Nguyen Thanh An 29/10/2018 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

stn:261

sth:481

Đọc tiếp...
phạm hữu sinh 29/10/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

hieu hai so do la:142 + 78 = 220

so thu nhat la :(742 - 220) : 2 = 261

so thu hai la:742 - 261 = 481

              D/S:so thu nhat:261

                     so thu hai:481

nho k nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: