Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm_Tiến_Đức 7 tháng 3 2017 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 số đó là

   26  x  2 + 1 = 53 

Số bé là

  ( 2015 - 53 ) : 2 = 981

Số lớn là

   2015 - 981 = 1034

   Đáp số : 

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 7 tháng 3 2017 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

981 và 1034 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 19 tháng 1 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị mà giữa chúng có 26 số lẻ

=> Hiệu 2 số là

 26 x 2 + 1 = 53

Số bé là

 ( 2015 - 53 ) : 2 = 981

Số lớn là

 981 + 53 = 1034

 Đáp số : 981 và 1034

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 24 tháng 12 2019 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hcn đó là :

 280 : 2 = 140 m 

Chiều dài là :

( 140 + 20 ) : 2 = 80 m

Chiều rộng là :

 140 - 80 = 60 m

Diện tích là : 

80 x 60 = 4800 m2 

Đ/s ...................

Đọc tiếp...
trần mạnh nguyên 24 tháng 12 2019 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

280 : 2 = 140(m)

Chiều dài dài là: 

(140+20):2=80(m)

CHiều rộng dài là:

140-80=60(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

80 x 60 = 4800(m2)

Đọc tiếp...
Enshinto Vanten 10 tháng 11 2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Tâm : 54000 dong

Lan : 36000 dong

Đọc tiếp...
Online Math 10 tháng 11 2017 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Trương thị ngọc trâm

Tâm 54000 đồng

Lan 36000 đồng

Đọc tiếp...
pham thi thu hien 11 tháng 11 2017 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

tâm :54000đ

lan: 36000đ

Đọc tiếp...
H͟A͟N͟ S͟A͟R͟A͟ 15 tháng 1 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

Gọi số gạo ban đầu của hai kho lần lượt là a và b

=>a+b=155

khi đó, b=155-a

=>a+8=b+17

=>a+8=155-a+17

=>a+a=155+17-8

=>2a=164

=>a=82

=>b=155-82=73

Vậy...

@họctốt@

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16 tháng 1 2019 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số bên trái số bé được số lớn nghĩa là:

Số bé = 1/10 số lớn

 tổng số phần bằng nhau là:
10 + 1 = 11 ( phần )
Vậy số bé là:
198 : 11 = 18

Đáp số: .................

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 19 tháng 1 2018 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Do tổng của hai số là 198 mà xóa chữ số bên trái của số lớn thì được số bé nên số lớn có 3 chữ số, số bé có một chữ số.

Hơn nữa chữ số hàng trăm của số lớn chỉ có thể là 1.

Vậy số lớn hơn số bé 100 đơn vị.

Vậy số bé là:   (198 - 100) : 2 - 49

Số lớn là:         49 + 100 = 149

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 19 tháng 11 2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số bên trái số bé được số lớn nghĩa là:

Số bé = 1/10 số lớn

 tổng số phần bằng nhau là:
10 + 1 = 11 ( phần )
Vậy số bé là:
198 : 11 = 18

Đáp số: .................

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 8 tháng 11 2019 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hcn là:

   50: 2 = 25 (cm)

Chiều dài hcn là:

   (25 + 15) : 2 = 20 (cm)

Chiều rộng hcn là:

   (25 - 15) : 2 = 5 (cm)

hoặc 20 - 15 = 5 (cm)

Diện tích hcn là:

   20 . 5 = 100 (cm2)

Vì chu vi hcn bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông bằng 100 cm2

Cạnh của hình vuông là:

   100 : 10 = 10 (cm)

Chu vi hình vuông là:

  10 . 4 = 40 (cm)

     Đáp số: 40 cm

Đọc tiếp...
.•°¤*(¯`★´¯)*¤° ɳɡʉɤễɳ❤ƙɩềʉ❤ɳɡọͼ❤ɖɩệρ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 22 tháng 12 2019 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi HCN là:

50:2=25(cm)

chiều dài HCN là:

(25+15):2=20(cm)

chiều rộng HCN là:

25-20=5(cm)

Diện tích HCN hoặc diện tích hình vuông là:

20x5=100(cm2)

Đ/S:100cm2

Đọc tiếp...
Phạm Hiển Vinh 8 tháng 11 2019 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

                                                                                     Giải

                                                                     nửa chu vi hình chữ nhật là:

                                                                             50 : 2 = 25 (cm)

                                                                    chiều dài hình chữ nhật là :

                                                                           ( 25 + 15 ) : 2 = 20 (cm)

                                                                     chiều rộng hình chữ nhật là :

                                                                                20 - 15 = 5 (cm)

                                                                     diện tích hình chữ nhật là :

                                                                                  20 x 5 = 100 (cm)

                                                                    vậy diên tích hình vuông là : 100 (cm)

                                                                                  đáp số : 100 cm

Đọc tiếp...
Bùi Anh Đức 2 tháng 7 2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Cách đây 3 năm thì mẹ giảm đi 3 tuổi. Con cũng giảm đi 3 tuổi thì cách đây 3 năm mẹ và con giảm đi:

                 3+3=6(tuổi)

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là:

               29+6=35(tuổi)

Tuổi của mẹ hiện nay là:

             (35+25):2=30(tuổi)

Tuổi của con hiện nay là:

            30-25=5(tuổi)

                   Đáp số : Mẹ : 30 tuổi

                                Con:5 tuổi

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 2 tháng 7 2015 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là :

29 + ( 3 x 2 ) = 35  ( tuổi ).

tuổi của con là :

(35-29) : 2 = 3 ( tuổi ).

tuổi mẹ hiện nay là :

3 + 25 = 28 ( tuổi )

 

Đọc tiếp...
buiminhhieu 27 tháng 2 2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

số bé là 1007 tích mình nhá tớ chắc chắn

Đọc tiếp...
KENKANEKI 14 tháng 10 2016 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

2 số tự nhiên liên tiếp có hiệu là 1

   Vậy số bé là:

        (2015-1):2=1007

    số lớn là:

        1007+1=1008

Đọc tiếp...
Trần Kim Ngân 18 tháng 9 2016 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Số lớn là:

( 2015 + 1) : 2 = 1008

Số bé là:

( 2015 - 1) : 2 = 1007 

                Đáp số: số lớn : 1008 ; số bé : 1007.

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜSυρɾεмε༉⁀ᶦᵈᵒᶫ 22 tháng 9 2019 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Số lớn là

\(\left(12+6\right):2=9\)

Số bé là

\(12-9=3\)

Đáp số : Số lớn 9

             Số bé 3

Đọc tiếp...
❖ Ƙɦǿเ 22 tháng 9 2019 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

TL :

Số bé là :

( 12 - 6 ) : 2 = 3

Số lớn là

  3 +  6  =  9

Hok tốt nhé :33

Đọc tiếp...
.•°¤*(¯`★´¯)*¤° ɳɡʉɤễɳ❤ƙɩềʉ❤ɳɡọͼ❤ɖɩệρ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 22 tháng 12 2019 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Số lớn là:

(12+6):2=9.

Số bé là:

12-9=3.

Đ/S:Số lớn:9

      Số bé:3.

Đọc tiếp...
trần như 28 tháng 4 2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

  Bài giải

                                                      Lúc đầu số táo hơn số cam là :

                                                                  126 + 60 = 186 (quả)

                                                          Số quả táo là :

                                                (412 + 186) : 2 = 299 (quả)

                                                           Số quả cam là :

                                                          412 – 299 = 113 (quả)

                                                                   Đáp số : Số táo : 299 quả.

                                         Số cam : 113 quả.       

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 2 tháng 5 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Số tao lúc đầu hơn số cam :

126 + 60 = 186 ( qua )

Số quả táo có là :

( 412 + 186 ) : 2 = 299 ( qua )

Số quả cam có :

412 - 299 = 113 ( qua )

Đáp số : Tao :299 qua

             : Cam : 113 qua

chúc bn học giỏi !

Đọc tiếp...
•๖ۣۜHαηαƙĭ ™ [RT] _♕⁀ᶦᵈᵒᶫ 3 tháng 7 2019 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu số táo hơn số cam là:
126 + 60 = 186 (quả)
Số quả táo là: (412 + 186) : 2 = 299 (quả)
Số quả cam là: 412 - 299 = 113 (quả)
Đáp số:
Số quả táo là 299 quả
Số quả cam là 113 quả

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số đó là:

15 x 2 + 1 = 31

số thứ nhất là:

(2013 - 31) : 2 = 991

số thứ hai là:

2013 - 991 = 1022

ĐS: số thứ nhất: 991.

       số thứ hai: 1022.

Đọc tiếp...
vo thanh the 5 tháng 2 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

số lớn:1022

số bé:991

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜMã❤๖ۣۜTɦị❤๖ۣۜAηɦ❤๖ۣۜTɦưღ 16 tháng 8 2019 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Hiệu của hai số đó là :

15x2+1=31

Số thứ nhất là :

( 2013 - 31 ) :2 = 991

Số thứ hai là :

2013 - 991 = 1022

Đáp số :số thứ nhất :991

              số thứ hai :1022

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16 tháng 7 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18 tháng 1 2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 2 tháng 8 2019 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

                               Giải

     Nửa chu vi hình chữ nhật là :

             92 : 2 = 46 ( m )

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi 5m thì mảnh đất trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là : 

       5 + 5 = 10 ( m )

 Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

      46 + 10 : 2 = 28 ( m )

 Chiều rộng  mảnh vườn hình chữ nhật là :

      28 - 10 = 18 ( m )

 Diện tích  mảnh vườn hình chữ nhật là :

     28 x 18 = 504 ( m2 )

              Đáp số : 504 m2

Đọc tiếp...
Thùy Linh 7 tháng 3 2015 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai mẹ con là :

         21x2=42(tuổi)

Mẹ sinh Lan khi mẹ 28 tuổi tức là mẹ hơn Lan 28 tuổi

Tuổi Lan hiện nay là :

          (42-28):2=7(tuổi)

Tuổi Lan 3 năm sau là :

             7+3=10(tuổi) 

                                                                        Đáp số : 10 tuổi

Đọc tiếp...
Bùi Anh Đức 28 tháng 2 2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

     132 : 4 = 33 ( cm )

Chiều dài của hình chữ nhật là:

           33 + 5 = 38 ( cm )

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

        33 - 5 = 28 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

        38 x 28 = 1064 ( cm2)

                  Đáp số: 1064 cm2   


 

   

Đọc tiếp...
Lê Hương Giang 19 tháng 2 2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

1064 cm vuông là đúng đấy

Đọc tiếp...
phamthithaovy 29 tháng 2 2016 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông là:                                                                                                                                                                         132 : 4 = 33 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều dài của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 + 5 = 38 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều rộng của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 - 5 = 28 (cm)                                                                                                                                                                                    diện tích hình chữ nhật đó là:                                                                                                                                                                 38 * 28 = 1064 (cm2)                                                                                                                                                                                     Đáp số : 1064 cm2

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 31 tháng 7 2019 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Tác giả đã sửa đề bài: thì thùng 1 sẽ nhiều hơn thùng 2 là 14 lít dầu

Ta thấy nếu chuyển từ thùng 1 sang thùng 2 12l dầu và chuyển từ thùng 2 về thùng 1 7 lít thì thùng 2 sẽ được thêm 12 - 7 = 5 lít so với ban đầu

Vì chuyển giữa hai thùng thì tổng số dầu có trong 2 thùng không thay đổi

Sau khi chuyển thì thùng 2 có là:

(132 + 14) : 2 = 73 (l)

Ban đầu thùng 2 có số dầu là:

73 - 5 = 68(l)

Ban đầu thùng 1 có là:

132 - 68 = 64(l)

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 30 tháng 7 2019 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Thiếu đề bạn ui

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 30 tháng 7 2019 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

nếu chuyển xong thì thế nào hả bạn?

Thiếu đề rùi nè!!!

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 28 tháng 4 2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là:                                                                                   14+12-7=19{lít}                                                                                                                              Số lít dầu thùng thứ nhất có là:                                                                                                     {132+19}:2=75.5{lít}                                                                                                                        Số lít dầu thùng thứ hai có là:                                                                                                 132-75.5=56.5{lít}                                                                                                                       Đáp số:Thùng thứ nhất:75.5 lít,thùng thứ hai:56.5 lít             

 

Đọc tiếp...
ミ★Šóї★彡《ƒɾεεƒίɾε》 30 tháng 7 2019 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Số lít thùng đầu thứ nhất hơn thùng dầu thứ hai là :

14 + 12 - 7 = 19 ( l )

Số lít thùng dầu thứ nhất có :

( 132 + 19 ) : 2 = 75 , 5 ( l )

Số lít thùng dầu thứ hai có :

132 - 75 , 5 = 56,5 ( l )

   Đáp số : Thùng dầu T1 : 75 , 5 l

                 Thùng dầu T2 : 56 , 5 l

Đọc tiếp...
๖ۣۜHT ★Hoài Thương♥ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 30 tháng 7 2019 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ 2 là:

\(14+12-7=19\left(l\right)\)

Số lít dầu thùng thứ nhất có:

\(\left(132+19\right):2=75,5\left(l\right)\)

Số lít dầu thùng thứ hai có:

\(132-75,5=56,5\left(l\right)\)

Đáp số: Thùng thứ nhất: \(75,5l\)

            Thùng thứ hai : \(56,5l\)

~ Rất vui vì giúp đc bn ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 14 tháng 8 2019 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

                                 Giải 

  Nếu Nam cho Khánh 15 viên thì Khánh nhiều hơn Nam 8 viên nên Nam nhiều hơn Khánh số viên bi là : 15 x 2 - 8 = 22 viên

         Số viên bi của Nam là : 

            ( 100 + 22 ) : 2 = 61 ( viên )

         Số viên bi của Khánh là : 

            ( 100 - 22 ) : 2 = 39 ( viên )

                     Đáp số : Nam có 61 viên bi

                                   Khánh có 39 viên bi

Đọc tiếp...
thiếu gia khó tính 30 tháng 7 2019 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

số viên bi của mỗi bn sau khi Nam cho Khánh là :

100 : 2 = 50 ( viên )

số viên bi lúc đầu Khánh có là :

50 - 15 = 35 ( viên )

số viên bi lúc đầu Nam có là ;

50 + 15 = 65 ( viên )

           Đ/S : 35 viên 

                    65 viên 

hok tốt !

Đọc tiếp...
꧁༺Ŧℌư✔(ṨỰŊŊƳ)༻꧂ 29 tháng 7 2019 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Số viên bi của mỗi bạn sau khi Nam cho Khánh là:

            100 : 2 = 50 (viên)

Số viên bi lúc đầu  Nam có là:

            50 + 15 = 65(viên)

Số viên bi lúc đầu Khánh có là:

             50 - 15 = 35(viên)

                        Đ/S: 65 viên

                                35 viên.

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ 29 tháng 7 2019 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

bn tham khảo:

Câu hỏi của Công chúa Bloom - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

~ hok tốt ~

Đọc tiếp...
Xyz 29 tháng 7 2019 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m bớt chiều dài đi 5 m thì chu vi của hình chữ nhật không thay đổi 

Mà chu vi của hình chữ nhật mới bằng chu vi hình vuông và bằng 120 m

=> Cạnh của hình vuông đó là : 

120 : 4 = 30 m

=> Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là : 

30 - 5 = 25 m 

=> Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là : 

30 + 5 = 35 m

=> Diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 

25 x 35 = 875 m2

             Đáp số 875 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: