Giúp tôi giải toán và làm văn


Tran Thanh Nha 11/03/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

số bé 138;số lớn 148 sai thi thong cam nhe

Đọc tiếp...
Vỹ Ly 02/03/2017 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

Cách giải:

Tổng của hai số lẻ là:

143 x 2 = 286

Hiệu của hai số lẻ đó là:

5 x 2 + 2 = 12

Số bé là:

(286 - 12) : 2 = 137

Số lớn là:

137 + 12 = 149

Đáp số: Số bé: 137

Số lớn: 149

K nha!

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 08/01/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)
Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Đọc tiếp...
Phan Trần Bằng 14/01 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

chac chan 34,4

Đọc tiếp...
trần như 24/06/2015 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Tổng tuổi của 2 anh em hiện nay là:

          25 - 5 - 5 = 15 (tuổi)

Tuổi em là:

         (15 - 5) : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi anh là:

        5 + 5  = 10 (tuổi)

    ĐS: em: 5 tuổi

         anh: 10 tuổi

bài này còn 1 cách nữa

Đọc tiếp...
linh 31/10/2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là:

     25-(5+5)=15(tuổi)

tuổi em hiện nay là:

      (15-5)/2=5(tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

       5+5=10(tuổi)

              Đáp số: em: 5 tuổi 
                         anh : 10 tuổi

Đọc tiếp...
TÔI KHÔNG BIẾT 14/01 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

gọi tuổi em là x=>tuổi anh là x+5

5năm nữa tuổi em là x+5;tuổi anh là x+10

tổng số tuổi của 2 anh em là x+5+x+10=2x+15=25 nên x=5

vậy hiện nay em 5 tuổi còn anh 10 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 24/02/2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi sân là: 84 : 2 = 42 (cm)

Chiều dài cái sân là : (42+12) :27 (cm)

Chiều rộng cái sân là : 42 -27=15 (cm)

Diện tích cái sân là: 27x15=405 (cm2)

Diện tích 2 bồn hoa là : 2,5x2,5x3,14x2=39,25 (cm2)

Diện tích phần sân chơi là : 405-39,25=365,75 (cm2)

                                                       Đáp số : 365,75 cm2

Đọc tiếp...
Lã Quỳnh Anh 23/02/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

bạn này viết sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Chúc An 07/02/2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Cho mình hỏi, 27 ở đâu ra vậy

Đọc tiếp...
Nguyen Ha Phuong 30/11/2016 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

không biết

Đọc tiếp...
Lưu Thị Hồng 07/01/2018 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

phải là trung bình chứ

Đọc tiếp...
Vũ Kiều Giang 05/12/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Số tuổi cửa bố la: 19+2= 21( tuoi)                                                                                                                                                                                                                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 04/01/2018 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 số là :

5 x 2 + 2 = 12

Số lớn là :

( 2008 + 12 ) : 2 = 1010

Số bé là :

1010 - 12 = 998

Đáp số : Số lớn : 1010

            Số bé : 998

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 21/11/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Tổng là 2 số chẵn ,giữa chúng có 5 số chẵn nữa.=>có 7 số chẵn tạo thành 6 khoảng cách.Vậy hiệu của 2 số là:

6.2=12 đ v

Số lớn là: (2008+12):2=1010

Số bé là: (2008-12):2=998

Đ s:

Đọc tiếp...
trần như 10/03/2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 số đó là; 198 x 2= 396

số lớn là : (396 + 42) :2 = 219

ĐS: số lớn : 219

Đọc tiếp...
Cô gái dễ thương 04/01/2018 lúc 05:29
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là : 198 x 2 = 396

Số lớn là : ( 396 + 42 ) : 2 = 219

Vậy số lớn là 219

tkcho mk nha ^_^

Đọc tiếp...
Tran Nhat Minh 16/08/2016 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

198 x 2 = 396

Số lớn là :

( 396 + 42 ) : 2 = 219

Đáp số : 219

Đọc tiếp...
Haibara Ai 01/01/2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của em là :

        ( 17 - 5 ) : 2 = 6 ( tuổi )

Số tuổi của chị là :

         17 - 6 = 11 ( tuổi )

              Đ/s:..........

Đọc tiếp...
Vương Quốc Hoa Hồng Đỏ 06/08/2016 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

Chị 11 tuổi

Đọc tiếp...
Châu Lê Thị Huỳnh Như 06/08/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Chị có số tuổi là :

( 17 + 5 ) : 2 = 11 ( tuổi )

Em có số tuổi là :

11 - 5 = 6 ( tuổi )

Đáp số : 11 tuổi ; 6 tuổi

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

a)  Chu vi khu đất là:

                      294  x  2  = 588 (m)

b)   Chiều dài của khu vườn là:

                                (294 + 86) : 2 = 190  (m)

Chiều rộng của khu vườn là:

                                294 - 190 = 104 (m)

Diện tích khu đất là:

                   190  x  104  =  19760  (m2)

                                   Đ/s:....

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 02/01/2018 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi khu đất đó là:

294x 2= 588( m)

Đáp số: 588 m

b) Chiều dài khu đất là:

( 294+ 86): 2= 190( m)

Chiều rộng khu đất là:

294- 190= 104( m)

Diện tích khu đất là:

190x 104= 19760( m)

Đáp số: 19760 m

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 27/04/2015 lúc 06:49
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng tuổi 2 ông cháu là:

68 - (5 +5) = 58 (tuổi)

Cách đây 5 năm , tuổi cháu là:

(58 - 52) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

3 + 5 = 8 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

68 - 8 = 60 (tuổi)

Đáp số:   cháu: 8 tuổi

                ông: 60 tuổi

Nhớ cho mình **** nha!

Đọc tiếp...
vu uyen nhi 31/12/2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

ông 60 tuổi                                                                                                                                                                                                           cháu   8 tuổi                                             

Đọc tiếp...
co gai hari won 26/12/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Chau : 8 tuoi

Ong :60 tuoi

Đọc tiếp...
Vũ minh Nghĩa 30/10/2014 lúc 23:31
Báo cáo sai phạm

Giữa hai số lẻ có 3 số lẻ khác thì hiệu hai số là: 3 x 2 + 2 = 8

Số bé là: ( 2006 - 8 ) : 2 = 999

 Số lớn là: 2006 - 999 =1007.

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 22/10/2016 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

số đó là

999 và 1007

nhé bn đúng

ko vậy bn

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 28/04/2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là:                                                                                   14+12-7=19{lít}                                                                                                                              Số lít dầu thùng thứ nhất có là:                                                                                                     {132+19}:2=75.5{lít}                                                                                                                        Số lít dầu thùng thứ hai có là:                                                                                                 132-75.5=56.5{lít}                                                                                                                       Đáp số:Thùng thứ nhất:75.5 lít,thùng thứ hai:56.5 lít             

 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 12/05/2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Ngày Thứ nhất đội công nhân sửa được: 
(3450-170):2=1640(m) 
Ngày thứ hai đội công nhân sửa được: 
3450-1640=1810(m) 
Đs: Ngày I: 1640m 
Ngày II: 1810m

đúng cái nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Nguyệt Anh 05/05/2015 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

Hiệu của CD và CR:8,5+4,2=12,7(dm)

Nửa chu vi:99,4:2=49,7(dm)

CR là:(49,7-12,7):2=18,5(dm)

CD là:18,5+12,7=31,2(dm)

SHCN:18,5*31,2=577,2(dm2)

Đọc tiếp...
Pham Hai 17/05/2016 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

cho minh xin loi minh gui dap an lon bai

Đọc tiếp...
Pham Hai 17/05/2016 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Neu chieu rong tang them 2,5m thi duoc mot hinh vuong . Do do chieu dai hon chieu rong la 2,5m. Vay chieu dai hinh chu nhat hay do dai canh hinh vuong la :

(27,5 + 2,5) : 2 = 15 (m)

Chu vi cua hinh vuong la : 

15 x 4 = 60 (m)

Dien h cua hinh vuong la : 

15 x 15 = 225 (m2)

Dap sp : Chu vi : 60m ; Dien h : 225m2

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Đông Triều 08/12/2016 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Đổi: 0,6= 6/10 = 3/5 (Ta nên rút gọn cho phân số đó tối giản nhé! )

Sơ đồ:

S.bé: 3 phần

S.lớn: 5 phần

Số bé là:

  0,6:( 5+3 ) x 3 = 0,225

Số lớn là:

0,6 - 0,225 = 0,375

      Đáp số: 0,225 và 0,375

(Bài này mình làm rồi đúng 100% luôn)

Đọc tiếp...
Khong Biet 20/12/2017 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số=0,6; thương của hai số cũng bằng 0,6. Tìm hai số đó.(giải toán có lời văn)

Giải:Đổi:0,6=3/5

Tổng số phần bằng nhau là:

  3+5=8(phần)

Số bé là:

  0,6:8 x 3=0,225

Số lớn là:

 0,6-0,225=0,375

   Đáp số:.................

Đọc tiếp...
tranthianhthu 17/12/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

doi 0,6=3/5 

ta co so do 

roi ban ve so do

so be 3phan     so lon5phan

so lon ............................

so be.............................

dap so...............

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 06/08/2015 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi HCN là

128:2=64(cm)

khi giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 5cm nó trở thành hình vuông thì nửa chu vi tăng thêm 2 cm

nửa chu vi hình vuông là

64+2=68(cm)

cạnh hình vuông là

66:2=33(cm)

chiều rộng HNC là

33-5=28(cm)

ĐS:28 cm

Đọc tiếp...
Bùi Trâm Anh 25/12/2016 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

28 đấy bạn à

Đọc tiếp...
Phạm Văn Khánh 06/08/2015 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

28 cm                    

Đọc tiếp...
tranvogiahan 06/12/2014 lúc 00:28
Báo cáo sai phạm

chu vi bằng  307 x 2 = 614. ta có : 307- 97 = 210 chiều rộng là 210 :2 = 105 . chiều dài là 105 + 97 = 202  diện tích bằng  202 x 105 =21.210

Đọc tiếp...
sakura 20/12/2016 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mảnh đất là :

(307 + 97) : 2 = 202 ( m )

Chiều rộng mảnh đất là :

202 - 97 = 105 ( m )

Chu vi mảnh đất là :

307 x 2 = 614 ( m )

Diện tích mảnh đất là :

105 x 202 = 21210 ( m2 )

Đáp siis : 21210 m2

Đọc tiếp...
pham nhat pha le 20/12/2016 lúc 23:43
Báo cáo sai phạm

CHIEU DAI MANH DAT LA: (307 + 97 ) : 2=202(M)                                                                                                                             CHIEU RONG MANH DAT LA:307-202=105(M)                                                                                                                                    CHU VI MANH DAT LA:(202+105) *2=614(M)                                                                                                                                      DIEN H MANH DAT LA :202*105=21210(M VUONG)                                                                                                                                               DAP SO:CHU VI:614 M                                                                                                                                                                                  DIEN H:21210 M VUONG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NEU DUNG CHO MINH 1

Đọc tiếp...
Phạm Thiên An 09/08/2016 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

bạn ơi minh sai nhé! phải như thế này nè! đề bài phải hoi là tỉm tỉ số phần trăm giữa công nhân NỮ và công nhân NAM chứ ko phải nam vs nữ đâu nha!

Số công nhân nam là:

(54 - 4) : 2 = 25 ( công nhân)

Số công nhân nữ là:

54 - 25 = 29 ( công nhân)

tỉ số phần trăm giữa công nhân nữ và số công nhân nam là:

29 : 25 = 1, 16 ( số công nhân nam)

1, 16 =116 %

ĐS: 116% số công nhân nam

Đọc tiếp...
Kaito Kid 09/08/2016 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

Phan xuong do co so nu la (54-4):2=25 (nu)

phan xuong do co so nam la 25+4=29

Ti so phan tram la 29/25

Nho h cho minh nhe

Đọc tiếp...
dung 01/01/2018 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm
Ngụy Tống Gia Hân 24/02/2015 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số là : 18 * 2 + 1 = 37

Số bé là : ( 417 - 37 ) : 2  = 190 

Số lớn là : 417 - 190 = 227

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 16/12/2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số đó là:
18 x 2 + 1 = 37
Số bé là:
(417 - 37) : 2 = 190
Số lớn là:
417 - 190 = 227
Đáp số: Số bé: 190
     Số lớn: 227

k mk nha $_$  

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz 07/08/2016 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số đó là:
      18 x 2 + 1 = 37

Số bé là:

       (417 - 37) : 2 = 190

Số lớn là:
       417 - 190 = 227

               Đáp số: Số bé: 190

                           Số lớn: 227

Đọc tiếp...
Đoàn Trọng Thái 07/12/2014 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

 

Chiều dài + Chiều rộng = 204

Chiều dài = Chiều rộng + 100

Vậy

Chiều dài = 152 m

Chiều rộng = 52 m

Diện tích HCN = 152x52=7904 m2

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 07/08/2017 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Chiều dài + chiều rộng = 204 m

Chiều dài = chiều rộng + 100 m

=> Chiều dài = 152 m

=> Chiều rộng = 52 

Diện tích hình chữ nhật là:

152 x 52 = 7904 ( m2 )

Đáp số: 7904 m2

Đọc tiếp...
le uyen nhi 04/12/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: