Giúp tôi giải toán và làm văn


Bạch Thiên Dạ 03/11/2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : Trung bình cộng của 2 số là 100. vậy 100 là số nằm giữa 2 số đó, mà hai số đó hơn kém nhau 2 nên 2 số đó hơn kém 100 là 1. Vậy số cần tìm là: 
Số thứ nhất: 100 - 1 = 99 
Số thứ hai: 100 + 1 = 101 
ĐS: 99 và 101

Câu 2 : Do mỗi số lờn hơn 2 đơn vị nên gọi 3 số lần lượt là :a,a+2,a+4

Vậy ta có : a+a+2+a+4=300

=>3.a+6=300

=>3.a=294

=>a=294:3=98
rồi lấy :98+2=100

98+4=102

Đs: số thứ nhất 98

Đọc tiếp...
uchiha shisui 16/10/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

a) 1012-1=10...0-1=999....9

Mà 999....9chia hết cho 9 =>999....9cũng chia hết cho 3

b) 1010+2=10...0+2=10..2 

vì tổng các chữ số =3 nên chia hết cho 3

nhưng tổng các chữ số ko chia hết cho 9 => 1010+2 ko chia hết cho 9 

Đọc tiếp...
GV Quản lý 16/10/2017 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

Mẹ sinh con lúc mẹ 26 tuổi => Tuổi mẹ hơn tuổi con: 26

=> Bài toán tìm tuổi mẹ và tuổi con biết tổng là 40 và hiệu là 26.

=> Tuổi con là: (40 - 26) : 2 = 7 (tuổi)

Vậy con sinh ra cách đây 7 năm. Nếu năm nay là 2017 thì con sinh ra năm 2017 - 7 = 2010.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16/10/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Do mẹ sinh con năm 26 tuổi nên hiệu số tuối của hai mẹ con năm nay là 26 tuổi.

Tổng số tuối hai mẹ con năm nay là 40 tuối.

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Tuổi con: Tuổi mẹ: 40 tuổi 26 tuổi

Tuổi con năm nay là:

             (40 - 26) : 2 = 7 (tuổi)

                          Đáp số: 7 tuổi.

Đọc tiếp...
bùi uy vũ 15/10/2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

con sinh số năm là :

              40 - 26 = 14 (năm)

                                đáp số :14 năm

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 27/08/2015 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Thay chữ số 9 ở hàng đơn vị bằng chữ số 3 thì số bé giảm đi 6 đơn vị .

Thay chữ số 8 ở hàng chục bằng chữ số 5 thì số bé giảm đi 30 đơn vị .

Thay chữ số 4 ở hàng trăm thành chữ số 7 thì số bé tăng lên 300 đơn vị . 

Vậy hiệu của số lớn và số bé là 300 - ( 30 +6 ) = 264 

Số bé là ( 125 242 + 264 ) : 2 = 62753

Số bé là : 125 242 - 62753 =  62489

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 15/10/2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

số lớn là 62753

số lbé là :62489

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 20/07/2015 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

a) Tổng 2 số là 2009(số lẻ) nên 2 số đó 1 số là chẵn và một số là lẻ.
Giữa 1 số chẵn và 1 số lẻ có 20 số chẵn thì giữa chúng cũng có 20 số lẻ.

Vậy hiệu của chúng là :

     20 + 20 + 1 = 41 ( toán trồng cây)
               Số lớn là:

(2009+41):2= 1025 và số bé là: 2009 - 1025 = 984.

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 20/07/2015 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

b) Gọi 2 số cần tìm là a và b (a,b là số tự nhiên; a > b)
Vì giữa a và b có 15 số tự nhiên khác

\(\Rightarrow\) a - b =16 (1)
Lại có : a + b = 828 (2)
Cộng vế với vế của (1) và (2) 

\(\Rightarrow\) 2a = 844\(\Rightarrow\) a = 422
\(\Rightarrow\) b = 828 - 422 = 406

Vậy 2 số cần tìm là 422 và 406

Đọc tiếp...
dang trung khanh 19/07/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

hiệu 2 số là 

1 * 21 = 21 

số bé 

(2009 - 21) : 2 = 994 

số lớn là 

2009 - 994 = 1015

Đọc tiếp...
Vũ minh Nghĩa 30/10/2014 lúc 23:31
Báo cáo sai phạm

Giữa hai số lẻ có 3 số lẻ khác thì hiệu hai số là: 3 x 2 + 2 = 8

Số bé là: ( 2006 - 8 ) : 2 = 999

 Số lớn là: 2006 - 999 =1007.

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 22/10/2016 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

số đó là

999 và 1007

nhé bn đúng

ko vậy bn

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 13/10/2017 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

1)  Do nếu viết thêm chữ số 4 ở bên trái số bé thì ta được số lớn nên số lớn hơn số bé 400 đơn vị.

Ta có sơ đồ:

Số bé: Số lớn: } 572 } 400

Số bé là :     \(\left(572-400\right):2=86\)

Số lớn là:     86 + 400 = 486

2/  Do nếu viết thêm chữ số 1 ở bên phải số bé thì ta được số lớn nên số lớn bằng 10 lần số bé cộng 1 đơn vị.

Ta có sơ đồ:

Số bé: Số lớn: } 2971

Số bé là :     \(\left(2971-1\right):\left(10+1\right)=270\)

Số lớn là:     270 x 10  + 1 = 2701 

Đọc tiếp...
SV 09/10/2014 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 300 : 2 = 150 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là: (150 - 36) : 2 = 57m

=> cạnh của hình vuông dài 57 m

Chu vi của hình vuông là:

 57 x 4 =  228 (m)

Diện tích hình vuông là:

57 x 57 = 3249 (m2 )

Đáp số: 228m

             3249 m2

Đọc tiếp...
gv 04/08/2014 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

1/5, hay 2/10 14 người được thưởng Không được thưởng 1/2, hay 5/10 A B E C D

Ta có 1/5 = 2/10

         1/2 = 5/10

Sơ đồ: Được thưởng: đoạn AB (thêm 2 người thì được 2/10)

Không được thưởng: đoạn BD (bớt 14 người thì được 5/10 tổng số người).

Đoạn BC =14 công nhân; Đoạn BE = 2 công nhân; Đoạn EC bằng 5/10 - 2/10 = 3/10 tổng số người.

Vậy: 3/10 tổng số người = 14 - 2 = 12 công nhân.

=> Tổng số người là: 12 x 10 : 3 = 40 công nhân

Số công nhân được thưởng là: (40 : 5) - 2 = 6 công nhân.

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Tuan 25/09/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

6 công nhân

Đọc tiếp...
Trúc Tâm Tre 05/07/2016 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

14 – 2 = 12 (người)

Phân số chỉ 12 công nhân:

1/2 - 1/5 =  3/10 (công nhân)

Số công nhân của nhà máy là:

12 : 3 x 10 = 40 (người)
Đáp số : 

Đọc tiếp...
Nguyen Ha Phuong 30/11/2016 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

không biết

Đọc tiếp...
Vũ Kiều Giang 05/12/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Số tuổi cửa bố la: 19+2= 21( tuoi)                                                                                                                                                                                                                                

Đọc tiếp...
nguyen van an 30/11/2016 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

BBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOO================41

AAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNN=================12

HHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGG==============4

Đọc tiếp...
Kaitoru 28/04/2015 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức tổng hiệu :

=> Tuổi của bố là :

( 56 + 28 ) : 2 = 42 (tuổi)

Vậy tuổi của con là :

56 - 42 = 14 (tuổi)

Đáp số : bố : 42 tuổi

            con: 14 tuổi

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 28/04/2015 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

Dạng tổng hiệu

Tuổi cha là:

(56 + 28) : 2 =42 (tuổi)

Tuổi con là:

(56 - 28) : 2 =14 (tuổi)

   Đáp số: Cha 42 tuổi

                Con 14 tuổi

Đọc tiếp...
nguoibian 10/11/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

tuổi của con là:

(56-28):2=14(tuổi)

tuổi của cha là:
14+28=42(tuổi)

đ/s...

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/10/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

T có dãy số tự nhiên lẻ liên tiếp thì các số hạng liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

Số số hạng = (Số cuối - số đầu) : Khoảng cách + 1

Tổng = (Số cuối + số đầu) x Số số hạng : 2

Tổng 10 số trên là:   67 x 10 = 6 700

Tổng của số đầu và số cuối là:    6 700 x 2 : 10 = 1 340

Hiệu của số đầu và số cuối là:  (10 - 1) x 2 = 18

Vậy số cuối là :  (1 340 + 18) : 2 = 679

Số đầu là: 679 - 18 = 661

Đọc tiếp...
Phan Hà Anh 08/10/2014 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

tong 2 bao la 120-15+15=90

thung 1 la (90+30):2=60

thung 2 la 90-60=30

Đọc tiếp...
nhất sông núi 22/10/2017 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

Thùng 1 : 90kg

Thùng 2 : 60kg

Thùng 3 : 30kg

Đảm bảo đúng!!!

Đọc tiếp...
Vu Duy Hai 22/10/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

Thùng 1 : 90kg

Thùng 2 : 60 kg

Thùng 3 : 30kg

Đọc tiếp...
Phan nguyễn Tuyết Nhi 29/04/2015 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

  51                                                      

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 08/10/2017 lúc 07:45
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số sau khi tăng số hạng thứ nhất lên 7 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 4 dơn vị là :

48 + ( 7 - 4 ) = 51

Đáp số : 51

Đọc tiếp...
Hikari Ohitsujiza Aries 08/10/2017 lúc 08:11
Báo cáo sai phạm

nếu tăng số hạng thứ nhất lên 7 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là :

                                  48 + 7 - 4 = 51

                                               Đáp số : 51

Đọc tiếp...
BUI NGUYEN HUY HUNG 29/06/2015 lúc 06:03
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số là :

2 + ( 5 - 1 ) x 2 = 12

Số lớn là

( 1146 + 12 ) : 2 = 579

Số bé là :

1146 - 579 = 567

Đáp sô : số bé : 567

               số lớn : 579

Đọc tiếp...
Do Thi Thanh Nga 03/11/2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

tớ giống bùi nguyễn huy hùng

Đọc tiếp...
nguyen gia quynh 26/02/2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Hằng 13/10/2014 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

CB = 13-7: 2 = 3 cm

CA = 3+7 = 10 cm  

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 16/07/2017 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

CB dài số cm là:

    13 - 7 : 2 = 3 ( cm )

CA dài số cm là:

     3 + 7 = 10 ( cm )

          Đáp số:....

Đọc tiếp...
Trần Phú Cường 16/07/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

CA = (13 + 7) : 2 = 10(cm)

CB = 13 - 10 = 3(cm)

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 04/08/2017 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là ( 1978 + 58 ) : 2 = 1018

Tổng hai số kia là 1978 - 1018 = 960

Số thứ hai là ( 960 + 36 ) : 2 = 498

Số thứ ba là 960 - 498 = 462


 
Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 16/10/2014 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là 1018. số thứ hai là 498. số thứ ba là 462.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: