Giúp tôi giải toán


Nguyen Thi Lan Huong 16/03/2017 lúc 21:12

Số a là : ( 1234 + 56 ) : 2 = 645

Số b là : 1234 - 645 = 598 

                Đ/s : ....

Ủng hộ

SKT_BFON 16/03/2017 lúc 21:25

Số a là :

( 1234 + 56 ) : 2 = 645

Số b là :

1234 - 645 = 598

đáp số : a) 645

             b) 598

ai tk mình mình tk lại cho

Lã Gia Hưng Hôm qua lúc 12:51

So a la :

      (1234 + 56) : 2 = 645

So b la :

       645 - 56 = 598

             Dap so : So a: 645

                          So b: 598

Le Quoc Huy 08/03/2017 lúc 20:45

\(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}-\frac{4}{8}=\frac{1-4}{8}=\frac{3}{8}\)

\(-\frac{11}{12}-\left(-1\right)=-\frac{11}{12}+1=-\frac{11}{12}+\frac{12}{12}=\frac{-11+12}{12}=\frac{1}{12}\)

tích nha

Mr Valentine 08/03/2017 lúc 20:56

Ta có: 1/8 - 1/2 = 1/8 - 4/8 = -3/8

          -11/12 - (-1) = -11/12 - -12/12 = 1/12

Le Quoc Huy 08/03/2017 lúc 20:50

mik sai cho \(\frac{3}{8}\)

phải là -3 nhé so sorry

Truong_tien_phuong 23/02/2017 lúc 12:17

Số lớn là: ( 98 + 34 ) : 2 = 66

Số bé là: 98 - 66 = 32 

Đáp Số: ............

Nhók_Minh_Méo 23/02/2017 lúc 12:20

Số bé là :  ( 98 - 32 ) :2 = 32

Số lớn là :  98 - 32 = 66 

                   Đ/S : 

Nguyễn Phụ Thắng 23/02/2017 lúc 12:16

ST1 là: [98 - 34] : 2 =32

ST2 là: 98 - 32 =66

       Đ/S: ST1:66

               ST2:32

Nhók_Minh_Méo 21/02/2017 lúc 17:15

TỔNG 2 SỐ GẤP 7 LẦN SỐ BÉ => SỐ BÉ CHIẾM 1 PHẦN THÌ SỐ LỚN CHIẾM 7 PHẦN 

   VẬY SÓ BÉ LÀ ;

     66 : (7-1)X1 = 11

              Đ/S

Nguyen Duc Khoi 21/02/2017 lúc 17:16

tổng hai số gấp 7 lần số bé,=}số bé 1 phần,số lớn 6 phần.

hiệu số phần bằng nhau là:6-1=5(phần)

số bé là:66:5x1=13,2

số lớn là:13,2+66=79,2

ĐS:13,2 và 79,2

Thu Hiền 21/02/2017 lúc 17:13

số bé là 11 à nha 

at the speed of light 21/02/2017 lúc 11:46

số thứ 1 là:(4-2);2=1

số thứ 2 là:4-1=3

đáp số: 1 và 3

Nhók_Minh_Méo 21/02/2017 lúc 12:10

Số thứ 1 là (4-2);2=1

Số thứ 2 là :4-1=3

    Đ/S

tieu thu nha em 21/02/2017 lúc 11:46

số bé là (4-2):2]=1

số lớn là 4-1=3

     đáp số :1 và 3

Đoàn Lan Hương 20/02/2017 lúc 11:55

                                    Mai làm được số hoa là:

                                             (56+12):2 = 34(bông)

                                   Hoa có số bông hoa là:

                                            34-12=22(bông)

                                                     Đáp số:Mai:34 bông hoa

                                                                Hoa:22 bông hoa 

Nguyen Minh Nguyet 26/02/2017 lúc 18:12

tk cho mk mk tk laj

Nguyễn Minh Nguyệt 27/02/2017 lúc 13:59

mai:34 bông 

hoa : 22 bông

at the speed of light 19/02/2017 lúc 15:01

số thứ 1 là:(4-2):2=1

số thứ 2 là:4-1=3

đáp số:1 và 3

shadow fight 2 19/02/2017 lúc 17:52

1 và 3 

tk nha 

thanks 

đáp số 1 và 3

Vũ Huy Khoa 19/02/2017 lúc 15:06

số 1 là :

 (4-2):2=1

số 2 là :

 1+2=3

Ma Kết _ Capricorn 16/02/2017 lúc 19:50

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

     473,95 : 2 = 236,975 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là:

     ( 236,975 + 1 ) : 2 = 118,9875 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là:

     118,9875 - 1 = 117,9875 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là:

     118,9875 x 117,9875 = 14039,03766 ( m2 )

             Đáp số: 14039,03766 m2.

Nguyễn Văn B 17/03/2015 lúc 11:01

lúc đầu kho 1 hơn kho 2 số tấn là:

             3 * 2 - 2,4 =  3,6 ( tấn )

lúc đầu kho thứ nhất có :

            ( 45,8 + 3,6 ) : 2 = 24,7 ( tấn )

 lúc đầu kho thứ hai có :

             24,7 - 3,6 = 21,1 ( tấn )

                          đáp số: kho1 : 24,7 tấn

                                      kho2 : 21,1 tấn

hoàng tử bóng đêm 17/03/2015 lúc 10:46

lúc đầu kho 1 hơn kho 2 số tấn là:

             3 * 2 - 2,4 =  3,6 ( tấn )

lúc đầu kho thứ nhất có :

            ( 45,8 + 3,6 ) : 2 = 24,7 ( tấn )

 lúc đầu kho thứ hai có :

             24,7 - 3,6 = 21,1 ( tấn )

                          đáp số: kho1 : 24,7 tấn

                                      kho2 : 21,1 tấn

Lê Thị Yến Chi 14/03/2017 lúc 21:00

kho 1 = 24,7 tan 

kho 2 = 21,1 tan

chuc ban hoc gioi nhe

Yêu Một Người Không Yêu Mình 21/06/2015 lúc 22:57

2.ta có : trung bình cộng số cây 3 lớp =220 nên :a+b+c=220 (1)

và theo đề bài :a-30=b+80=c+40 (2)->a=b+110,c=b+40 thế vào 1 ta có :

b+110+b+b+40=220->b=70/3,a=400/3,c=190/3..

bạn cần xem lại nha bạn ^^ chúc bạn may mắn

Nguyễn Gia Nghi 22/11/2015 lúc 16:41

170

280

210

Trần Phượng Ngân 11/03/2017 lúc 09:49

5a:280

5b:170

5c:210

Bùi Anh Đức 28/02/2015 lúc 10:21

Cạnh của hình vuông là:

     132 : 4 = 33 ( cm )

Chiều dài của hình chữ nhật là:

           33 + 5 = 38 ( cm )

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

        33 - 5 = 28 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

        38 x 28 = 1064 ( cm2)

                  Đáp số: 1064 cm2   


 

   

Lê Hương Giang 19/02/2017 lúc 16:44

1064 cm vuông là đúng đấy

phamthithaovy 29/02/2016 lúc 14:23

cạnh hình vuông là:                                                                                                                                                                         132 : 4 = 33 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều dài của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 + 5 = 38 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều rộng của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 - 5 = 28 (cm)                                                                                                                                                                                    diện tích hình chữ nhật đó là:                                                                                                                                                                 38 * 28 = 1064 (cm2)                                                                                                                                                                                     Đáp số : 1064 cm2

trần như 10/03/2015 lúc 16:01

hiệu hai số là:

20 x 2 + 2 = 42

số bé là:

(2014 - 42) : 2 = 986

số lớn là:

2014 - 986 = 1028

đáp số: SB: 986.

            SL: 1028.

L 09/02/2017 lúc 21:18

hieu 2 so la 

   28x2+2=58

so thu 1 la

   (2014-58):2=978

so thu 2 la 

   2014-978=1036

k nha

Trần Quân 15/02/2017 lúc 20:15

1028 nha cac ban

Kilala 02/03/2015 lúc 20:18

số bé là :

( 2469 - 1 ) : 2 = 1234

đáp số : 1234

Bảo Bình Đáng Yêu 02/03/2015 lúc 20:17

số bé là :(2469-1):2=1234

Bui Minh Thang 06/03/2016 lúc 16:30

Số bé là : (2469-1):2=1234

công chúa xinh xắn 05/12/2016 lúc 19:19

Sau khi chuyển mỗi hộp có số kg chè là :

13,6 : 2 = 6,8 ( kg )

Lúc đầu hộp thứ nhất có số kg chè là :

6,8 + 1,2 = 8 ( kg )

Lúc đầu hộp thứ hai có số kg chè là :

6,8 - 1,2 = 5,6 ( kg )

Đáp số :....

goku 2005 01/12/2016 lúc 18:29

hộp thứ nhất:8 kg chè 

hộp thứ hai:5,6 kg chè

Nguyễn Hồng Diễm 17/11/2015 lúc 19:13

Bạn vào câu hỏi tương tự nhé ! 

Sẽ có câu trả lời mà bạn cần 

le tien thanh 28/12/2014 lúc 08:13

Lúc đầu tui thứ nhất hơn túi thứ hai số kg gạo là :                                                                                  (3.5*2) + 0.9 = 7.9 (kg)

Lúc đầu túi thứ nhất có số kg gạo là :                                                                                                     (24.5+7.9) / 2 = 16.2(kg)                                                                                                                                   Đáp số : 16.2 kg

tran thi phuong nhi thao 18/12/2016 lúc 14:50

16,2 đây mình thi rồi

nguyen duc khai nguyen 08/03/2015 lúc 18:59

nếu bớt chiều dài đi 15 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông 

vậy chiều rộng hcn kém chiều dài 15 cm

Nửa chu vi hcn là 170 : 2 = 85 cm

bài toán tổng - hiệu

chiều dài hcn là (85 + 15) : 2 = 50 cm

Chiều rộng hcn là (85 - 15) : 2= 35 cm

Vậy diện tích hcn là 50 x 35 = 1750 cm vuông

Trần thị Loan 08/03/2015 lúc 18:42

nếu bớt chiều dài đi 15 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông 

vậy chiều rộng hcn kém chiều dài 15 cm

Nửa chu vi hcn là 170 : 2 = 85 cm

bài toán tổng - hiệu

chiều dài hcn là (85 + 15) : 2 = 50 cm

Chiều rộng hcn là (85 - 15) : 2= 35 cm

Vậy diện tích hcn là 50 x 35 = 1750 cm vuông

Naruto 14/02/2017 lúc 11:33

1750 cm2

Takishama Kei 19/01/2015 lúc 20:38

Vậy ban đầu chiều dài hơn chiều rộng là : 9 - 7 = 2 ( m )

Nửa chu vi thửa ruộng là :

   184 : 2 = 92 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :

  ( 92 + 2 ) : 2 = 47 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

   92 - 47 = 45 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

   47 x 45 = 2115 ( m2 )

       Đáp số : 2115 m2

 

 

Lê Quang Thế 19/01/2015 lúc 20:39

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 184m. nếu giảm chiều dài đi 9m và giảm chiều rộng đi 7m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ?

Nữa chu vi HCN là : 184 : 2 = 92m

Hiệu CD và CR là: 9 - 7 = 2 m;   DẠNG TỔNG - HIỆU 

CD là: (92+ 2 ) : 2 = 47m

CR là : 47 - 2 = 45m

Diện tích HCN là :  47 x 45 = 2115m2

nguyen phuong anh 15/03/2016 lúc 21:26

Ket qua dung la 21,15 dam vuong

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: