Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tổng - hiệu


☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 6 tháng 9 lúc 7:19
Báo cáo sai phạm

                       Bài giải :

Số bò là :

\(\left(915+73\right)\div2=494\left(bò\right).\)

Số trâu là :

\(915-494=421\left(trâu\right).\)

                       Đáp số : Bò : 494 con

                                    Trâu : 421 con.

Đọc tiếp...
Doris Doris 6 tháng 9 lúc 7:19
Báo cáo sai phạm

                      giải 

         trại đó nuôi được số con bò là :      

       ( 915 + 73 ) : 2 =  494 ( con )

        trại đó nuôi số con trâu là :

        494 - 73= 421  ( con )

             đáp số :  số bò : 494 

                          : số trâu : 421

Đọc tiếp...
Ngô Quỳnh Hương Ngô Quỳnh Hương 10 tháng 10 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm
Số bò là:494 con Số trâu là:421 con Đó là câu trả lời của mình nha !!!!!!!!!🤓
Đọc tiếp...
Ngô Quỳnh Hương Ngô Quỳnh Hương 10 tháng 10 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm
3175000 đồng và 3795000 đồng nha bạn !!!!!!😉
Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 2 tháng 8 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Bg: Nếu đội 1 có thêm 800000 đồng nữa thì số tiền thưởng ở đội 1 bằng đội 2 nên số tiền thưởng của đội 2 hơn đội 1 là 800000 đồng .

      Số tiền thưởng ở đội 1 là : (7150000-800000) :2= 3175000 ( đồng )

      Số tiền thưởng ở đội số 2 là: 7150000- 3175000 = 3795000 ( đồng )

=> Số tiền thưởng của đội 1 và đội 2 lần lượt là: 3175000 đồng và 3795000 đồng .

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 5 tháng 9 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

                         Bài giải

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn thì số lớn gấp 10 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là :

\(10+1=11\left(\text{phần}\right).\)

Số lớn là :

\(803\div11\times10=730.\)

Số bé là :

\(803-730=73.\)

                      Đáp số : Số lớn : 730

                                    Số bé : 73.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Quỳnh Nguyễn Hoàng Quỳnh 17 tháng 6 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Giải: - Vì nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn nên số lớn gấp 10 lần số bé.

Ta có sơ đồ:

SL: 10 phần

SB: 1 phần

Tổng 803

Số bé là: 803:( 10+1) =73

Số lớn là:  803 - 73= 730

   ĐS : SB: 73

              SL: 730

Đọc tiếp...
Hoàng gia phong Hoàng gia phong 17 tháng 6 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Nhanh mik nha

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Nam Anh Vũ Nguyễn Nam Anh 6 tháng 6 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

=Gọi 2 số cần tìm là a và b

Từ đề bài => \(\hept{\begin{cases}\frac{5}{8}\left(a+b\right)-16=a-b\\\frac{1}{2}\left(a+b\right)=8\times\frac{1}{2}\left(a-b\right)\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}5a+5b-128=8a-8b\\a+b=8a-8b\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}13b-128=3a\\7a=9b\end{cases}}\)=>\(\hept{\begin{cases}7a+4b-128=3a\\7a=9b\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}4a+4b=128\\7a=9b\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}a+b=32\\7a=9b\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}7a+7b=224\\7a=9b\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}16b=224\\7a=9b\end{cases}}\)=>\(\hept{\begin{cases}b=14\\7a=9b\end{cases}}\)=>\(\hept{\begin{cases}b=14\\a=\left(9\times14\right):7=18\end{cases}}\)

Vậy 2 số phải tìm là 18 và 14

Đọc tiếp...
Ngô Quỳnh Hương Ngô Quỳnh Hương 10 tháng 10 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm
191 và 215 nhé !!!!🤗
Đọc tiếp...
Hoàng hôn  ( Cool Team ) Hoàng hôn ( Cool Team ) 31 tháng 5 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số là : 11 x 2 + 2 = 24

Số bé là : (406 - 24) : 2 = 191

Số lớn là : 191 + 24 = 215                    

Đáp số : 191 và 215

Đọc tiếp...
Phạm Lê Hưng Phạm Lê Hưng 2 tháng 6 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là: 42+[4 nhân 2] = 50 [ tuổi ]

tuổi mẹ là: [50+30] : 2 = 40 [tuổi]

tuổi con là: 40-30 = 10 [tuổi]

Đọc tiếp...
Trần Tấn Tài Trần Tấn Tài 9 tháng 5 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Con:16 tuổi

Mẹ:46 tuổi

Đọc tiếp...
Selena Tư Dạ Selena Tư Dạ 30 tháng 4 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

                                                           

      Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con là không đổi,

vẫn là 30 tuổi. 

      Tuổi của con hiện nay là:

             ( 42 - 30 ) : 2 + 4 = 10 ( tuổi )

      Tuổi của mẹ hiện nay là:

                10 + 30 = 40 ( tuổi )

                       Đ/s : mẹ : 40 tuổi

                               con : 10 tuổi

     

Đọc tiếp...
Trần Vũ Đình Huy Trần Vũ Đình Huy 24 tháng 4 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

số tiên của An: ( 72 000 + 11 200) : 2= 41 600 (đồng)

Số tiền của Bình: 72 000 - 41 600= 30400 ( đồng)

Đọc tiếp...
Đinh Thị Hà My Đinh Thị Hà My 20 tháng 4 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

bạn làm đúng rồi đấy

Đọc tiếp...
le trung quan le trung quan 3 tháng 4 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

cam on ban

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 ⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 14 tháng 4 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

        Gà trống :  |-----------|

        Gà mái   :  |-----------|-----------|-----------|-----------| 10 con

        Gà choai :  |-----------|-----------|-----------|-----------|------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        1 + 4 + 4 = 9 ( phần )

    Số gà trống là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 1 =  5 ( con )

    Số gà mái là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 =  20 ( con )

    Số gà choai là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 + 10 = 30 ( con )

                                Đáp số : Gà trống : 5 con

                                               Gà mái : 20 con

                                               Gà choai : 30 con

 Bài 2

                                Bài giải

    Số thứ ba là :

        100 - 64 = 36 

    Số thứ nhất là :

        100 - 58 = 42

    Số thứ ba là :

        100 - 36 - 42 = 22

                Đáp số : Số thứ nhất :  42

                              Số thứ hai : 22

                              Số thứ nhất :  36

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Bài 2

                                Bài giải

    Số thứ ba là :

        100 - 64 = 36

    Số thứ nhất là :

        100 - 58 = 42

    Số thứ hai là :

        100 - 36 - 42 = 22

                 Đáp số : Số thứ nhất : 36

                               Số thứ hai : 42

                               Số thứ ba : 22

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

        Gà trống  : |------------|

        Gà Mái    : |------------|------------|------------|------------| 10con

        Gà choai : |------------|------------|------------|------------|------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        1 + 4 + 4 = 9 ( phần )

    Giá trị mỗi phần là :

        ( 55 - 10 ) : 9 = 5 ( con )

    Số gà trống của nhà An là :

        5 x 1 = 5 ( con )

    Số gà mái của nhà An là :

        5 x 4 = 20 ( con )

    Số gà choai của nhà An là :

        5 x 4 + 10 = 30 ( con )

                     Đáp số : Gà trống : 5 con

                                    Gà mái : 20 con

                                    Gà choai : 30 con

Đọc tiếp...
nguyễn quốc dũng nguyễn quốc dũng 21 tháng 3 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a,b theo bài ra ta có: a - b = 53

                                                                    a,b = 356 - 53 = 303

                                                                     a = 303 - 53 =250

                                                                     b = 250 - 53 = 197

                        Vậy số bị trừ và số trừ là : 250 , 197 

Đọc tiếp...
Thiên Điểu Thiên Điểu 15 tháng 3 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Gọi số bị trừ là a, số trừ là b. (Thực ra bước này ko cần nhưng mình gọi cho dễ).

Theo bài ra ta có: a-b = 53.

                                a + b + 53 = 356 => a+ b = 356 - 53 = 303.

Lúc này bài toán đưa về tìm 2 số khi biết tổng và hiệu.

Số bị trừ là: (303+53) : 2 = 178

Số trừ là: 178 - 53 = 125

            

Đọc tiếp...
An Nguyễn Tiến Anh An Nguyễn Tiến Anh 19 tháng 2 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nha!

Đọc tiếp...
I am➻Minh I am➻Minh 19 tháng 2 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số cần tìm là a,b,c

TBR ta có a+b+c = 1978 ; a-(b+c)=58

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=1018\\b+c=960\end{cases}}\)

mà bớt số thứ 2 đi 36 đơn vị thì st2 bằng st3

\(\Rightarrow b-c=36\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}b=498\\c=462\end{cases}}\)

vậy 3 số cần tìm là 1018, 498, 462

Đọc tiếp...
An Nguyễn Tiến Anh An Nguyễn Tiến Anh 19 tháng 2 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Làm giùm mình nha, mình đang cần gấp

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 8 tháng 11 2019 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hcn là:

   50: 2 = 25 (cm)

Chiều dài hcn là:

   (25 + 15) : 2 = 20 (cm)

Chiều rộng hcn là:

   (25 - 15) : 2 = 5 (cm)

hoặc 20 - 15 = 5 (cm)

Diện tích hcn là:

   20 . 5 = 100 (cm2)

Vì chu vi hcn bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông bằng 100 cm2

Cạnh của hình vuông là:

   100 : 10 = 10 (cm)

Chu vi hình vuông là:

  10 . 4 = 40 (cm)

     Đáp số: 40 cm

Đọc tiếp...
.•°¤*(¯`★´¯)*¤° ɳɡʉɤễɳ❤ƙɩềʉ❤ɳɡọͼ❤ɖɩệρ ⁀ᶦᵈᵒᶫ .•°¤*(¯`★´¯)*¤° ɳɡʉɤễɳ❤ƙɩềʉ❤ɳɡọͼ❤ɖɩệρ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 22 tháng 12 2019 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi HCN là:

50:2=25(cm)

chiều dài HCN là:

(25+15):2=20(cm)

chiều rộng HCN là:

25-20=5(cm)

Diện tích HCN hoặc diện tích hình vuông là:

20x5=100(cm2)

Đ/S:100cm2

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 6 tháng 9 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

                       Bài giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

 \(50\div2=25\left(cm\right).\)

Chiều dài hình chữ nhật là :

\(\left(25+15\right)\div2=20\left(cm\right).\)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

 \(20-15=5\left(cm\right).\)

Diện tích hình chữ nhật là :

 \(20\times5=100\left(cm^2\right).\)

Mà diện tích hình chữ nhật bằng DT hình vuông nên DT hình vuông là \(100cm^2\)

Vì \(100=10\times10\)

\(\Rightarrow\)Cạnh hình vuông bằng \(10cm.\)

Chu vi hình vuông là :

 \(10\times4=40\left(cm\right)\)

                Đáp số : 40 cm.

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜSυρɾεмε༉⁀ᶦᵈᵒᶫ ๖²⁴ʱ๖ۣۜSυρɾεмε༉⁀ᶦᵈᵒᶫ 22 tháng 9 2019 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Số lớn là

\(\left(12+6\right):2=9\)

Số bé là

\(12-9=3\)

Đáp số : Số lớn 9

             Số bé 3

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 6 tháng 9 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

            Bài giải

Số lớn là

\(\left(12+6\right)\div2=9.\)

Số bé là

\(12-9=3.\)

               Đáp số : Số lớn 9

                             Số bé 3.

Đọc tiếp...
❖ Ƙɦǿเ ❖ Ƙɦǿเ 22 tháng 9 2019 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

TL :

Số bé là :

( 12 - 6 ) : 2 = 3

Số lớn là

  3 +  6  =  9

Hok tốt nhé :33

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 31 tháng 7 2019 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Tác giả đã sửa đề bài: thì thùng 1 sẽ nhiều hơn thùng 2 là 14 lít dầu

Ta thấy nếu chuyển từ thùng 1 sang thùng 2 12l dầu và chuyển từ thùng 2 về thùng 1 7 lít thì thùng 2 sẽ được thêm 12 - 7 = 5 lít so với ban đầu

Vì chuyển giữa hai thùng thì tổng số dầu có trong 2 thùng không thay đổi

Sau khi chuyển thì thùng 2 có là:

(132 + 14) : 2 = 73 (l)

Ban đầu thùng 2 có số dầu là:

73 - 5 = 68(l)

Ban đầu thùng 1 có là:

132 - 68 = 64(l)

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 30 tháng 7 2019 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Thiếu đề bạn ui

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 30 tháng 7 2019 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

nếu chuyển xong thì thế nào hả bạn?

Thiếu đề rùi nè!!!

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy Trần Quốc Huy 14 tháng 8 2019 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

                                 Giải 

  Nếu Nam cho Khánh 15 viên thì Khánh nhiều hơn Nam 8 viên nên Nam nhiều hơn Khánh số viên bi là : 15 x 2 - 8 = 22 viên

         Số viên bi của Nam là : 

            ( 100 + 22 ) : 2 = 61 ( viên )

         Số viên bi của Khánh là : 

            ( 100 - 22 ) : 2 = 39 ( viên )

                     Đáp số : Nam có 61 viên bi

                                   Khánh có 39 viên bi

Đọc tiếp...
thiếu gia khó tính thiếu gia khó tính 30 tháng 7 2019 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

số viên bi của mỗi bn sau khi Nam cho Khánh là :

100 : 2 = 50 ( viên )

số viên bi lúc đầu Khánh có là :

50 - 15 = 35 ( viên )

số viên bi lúc đầu Nam có là ;

50 + 15 = 65 ( viên )

           Đ/S : 35 viên 

                    65 viên 

hok tốt !

Đọc tiếp...
꧁༺Ŧℌư✔(ṨỰŊŊƳ)༻꧂ ꧁༺Ŧℌư✔(ṨỰŊŊƳ)༻꧂ 29 tháng 7 2019 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Số viên bi của mỗi bạn sau khi Nam cho Khánh là:

            100 : 2 = 50 (viên)

Số viên bi lúc đầu  Nam có là:

            50 + 15 = 65(viên)

Số viên bi lúc đầu Khánh có là:

             50 - 15 = 35(viên)

                        Đ/S: 65 viên

                                35 viên.

Đọc tiếp...
Xyz Xyz 29 tháng 7 2019 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m bớt chiều dài đi 5 m thì chu vi của hình chữ nhật không thay đổi 

Mà chu vi của hình chữ nhật mới bằng chu vi hình vuông và bằng 120 m

=> Cạnh của hình vuông đó là : 

120 : 4 = 30 m

=> Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là : 

30 - 5 = 25 m 

=> Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là : 

30 + 5 = 35 m

=> Diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 

25 x 35 = 875 m2

             Đáp số 875 m2

Đọc tiếp...
TQ..Trường ; ★ Fones ★ TQ..Trường ; ★ Fones ★ 4 tháng 7 2019 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Số lớn là: ( 1 + 0,2 ) : 2 = 0,6 

Số bé là: 0,6 - 0,2 = 0,4 

Bài 2:

Số lớn là: \(\left(\frac{7}{4}+\frac{1}{6}\right):2=\frac{23}{24}\) 

Số bé là: \(\frac{23}{24}-\frac{1}{6}=\frac{19}{24}\) 

Bài 3:

Tổng 2 số là: 11,5 x 2 = 23

Số lớn là: ( 23 + 1,2 ) : 2 = 12,1

Số bé là: 12,1 - 1,2 = 10,9

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: