Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hương Ly 1 tháng 3 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài làm cùa mình đây:

Chiều dài dài hơn chiều rộng số m là: 4,5 + 5,5 =10 (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 96 : 2 = 48 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (48+10) : 2 = 29 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 48- 29= 19 (m)

Diện tích mảnh đất là: 29x 19= 551 (m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 16 tháng 5 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng số m là:

4.5+5.5=10(m)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

96 :2=48(m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

(48+10):2=29(m)

Chiều roonh mảnh đất hình chữ nhật đó là:

29-10=19(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

29 x 19 =551(m2)

Đáp số : 551 m2

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Hikari 1 tháng 3 2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Cách mình dễ hiểu hơn nè!

cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

chiều rộng mảnh đất là:

24 - 4,5 = 19,5 (m)

chiều dài mảnh đất là:

24 + 5,5 = 29,5 (m)

diện tích mảnh đất là:

29,5 x 19,5 = 575,25 (m2)

đáp số: 575,25 m2.
 

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16 tháng 1 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số bên trái số bé được số lớn nghĩa là:

Số bé = 1/10 số lớn

 tổng số phần bằng nhau là:
10 + 1 = 11 ( phần )
Vậy số bé là:
198 : 11 = 18

Đáp số: .................

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 19 tháng 1 2018 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Do tổng của hai số là 198 mà xóa chữ số bên trái của số lớn thì được số bé nên số lớn có 3 chữ số, số bé có một chữ số.

Hơn nữa chữ số hàng trăm của số lớn chỉ có thể là 1.

Vậy số lớn hơn số bé 100 đơn vị.

Vậy số bé là:   (198 - 100) : 2 - 49

Số lớn là:         49 + 100 = 149

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 19 tháng 11 2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số bên trái số bé được số lớn nghĩa là:

Số bé = 1/10 số lớn

 tổng số phần bằng nhau là:
10 + 1 = 11 ( phần )
Vậy số bé là:
198 : 11 = 18

Đáp số: .................

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Trần Thái Tuấn 4 tháng 11 2014 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Vì tổng bằng số thứ nhất cộng số thứ hai nên số thứ nhất cộng số thứ hai cộng tổng chính là 2 lần tổng 2 số 

         Tổng 2 số là : 

                  2010 : 2 = 1005

          Số bé là :

                   (1005-129) :2 = 438

           Số lớn là :

                     1005 -438 = 567

                                    Đáp số : Số bé : 438

                                             Số lớn : 567

Đọc tiếp...
My little heart 14 tháng 2 2018 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là :

2010 : 2 = 1005

Số bé là :

( 1005 - 129 ) : 2 = 438

Số lớn là :

 1005 - 438 = 567

Đáp số : số bé = 438

                số lớn = 567

    

Đọc tiếp...
wan win shi 12 tháng 3 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

số lớn:567

số bé:438     

                                                                                                                                                                                  

Đọc tiếp...
barbieprincess 25 tháng 2 2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là:

120:2=60(m)

Chiều dài mảnh đất là:

(60+10):2=35(m)

Chiều rộng  mảnh đất là:

60-35=25(m)

Diện tích mảnh đất là:

35*25=875(m2)

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 22 tháng 4 2015 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 120/2=60(m)

Chiều dài là: (60+10)/2=35(m)

Chiều rộng là: 60-35=25(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 35*25=875(m2)

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 9 tháng 4 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là 

120/2=60m

chiều dài là

(60+10)/2=35

chiều rộng là

60-35=25

diện tích là 

25*35=875 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 6 tháng 8 2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng :

2,5 + 2,5 = 5 ( m )

Nửa chu vi mảnh đất là :

54 : 2 = 27 ( m )

Chiều dài mảnh đất là :

( 27 + 5 ) : 2 = 16 ( m )
Chiều rộng mảnh đất là :

16 - 5 = 11 ( m )

Diện tích mảnh đất là :

16 x 11 = 176 ( m2 )

     Đáp số : ....

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 8 2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng:

2, 5 + 2, 5 = 5 ( m )

Nửa chu vi mảnh đất là:

54 : 2 = 27 ( m )

Chiều dài mảnh đất là:

( 27 + 5 ) : 2 = 16 ( m )

Chiều rộng mảnh đất là:

27 - 16 = 11 ( m )

Diện tích mảnh đất là:

16 x 11 = 176 ( m2 )

Đọc tiếp...
Ngọc Anh Dũng 7 tháng 8 2017 lúc 7:22
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng là :

2,5 + 2,5 = 5 ( m )

Nửa chu vi là :

54 : 2 = 27 ( m )

Chiều dài mảnh đất là :

( 27 + 5 ) : 2 = 16 ( m )

Chiều rộng mảnh đất là :

16 - 5 = 11 ( m )

Diện tích là :

11 x 16 = 176 ( m2)

Đáp số : 176m2

Đọc tiếp...
olympic 26 tháng 4 2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Số học nữ có là :

(1138 - 92) : 2 = 523 (học sinh)

Số học sinh nam có là :

1138 - 523 = 615 (học sinh)

ĐS : nữ : 523 học sinh

       nam : 615 học sinh 

**** mình nha !

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

Số học nữ có là : (1138 - 92) : 2 = 523 (học sinh)

Số học sinh nam có là : 1138 - 523 = 615 (học sinh)

Đáp số : Nữ : 523 học sinh

             Nam : 615 học sinh 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 4 2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

hoc sinh nữ có là :

( 1138 - 92 ) : 2 = 523 ( học sinh )

Số học sinh nam sẽ có là :

1138 - 523 = 615 ( học sinh )

Đáp số : nữ : 523 hs . nam : 615 hs .

Đọc tiếp...
Đặng Thu Hà 1 tháng 1 2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

sai bét bè be ra ấy chứ!

 

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 26 tháng 5 2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nếu không lấy 3,5 kg túi thứ nhất nặng hơn túi thứ 2 là

       \(3,5+0,6=4,1\) kg gạo 

Túi thứ hai nặng số ki - lô - gam là 

        \(''25,4-4,1''\div2=10,2\) kg gạo 

Túi thứ nhất nặng số ki - lô -gam là

            \(10,2+4,1=14,3\) kg gạo 

Lúc đầu túi thứ nhất nặng 14,3 kg gạo

Lưu ý ; Dấu mở ngược sẽ thay cho dấu ngoặc đơn 

            Chúc bạn Phạm Thị Huyền Trang học giỏi

Đọc tiếp...
gfgjgucgui 24 tháng 10 2016 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Hiệu: 3,5x2+0,9=7,9

túi thứ nhất :(24,5+7,9):2=16,2 (kg)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Trà 10 tháng 4 2018 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

nhớ k cho tớ nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Trà 10 tháng 4 2018 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

số dầu ở thung b sau khi chuyển la:

[315+7] :2=161(l)

số dầu lúc đầu ở thùng b là

161 - 25 = 136 ( l )

số dầu lúc đầu ở thùng a là

315-136= 179 ( l )

ĐS:

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Trà 10 tháng 4 2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

đợi mai tớ trả lời nhé bây giờ nức đầu quá

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 25 tháng 1 2015 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có ba chữ số: 999

số lớn nhất có hai chữ số: 99

số thứ nhất là:

(999 - 99) : 2 = 450

số thứ hai là:

999 - 450 = 540

đáp số: số thứ nhất: 450.

            số thứ hai: 540.

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nghia 22 tháng 1 2015 lúc 23:35
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99.

Gọi x,y là 2 số cần tìm với x > y, ta có: x + y = 999 và x - y = 99

Suy ra 2x = 999 + 99

-> x = (999 + 99) / 2 = 549

Đọc tiếp...
Girl_ cá tính 6 tháng 4 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

lớn nhất có 3 chữ số:999

bé nhất có 2 chữ số:99

số thứ1 là:

(999-99: 2= 450

số thứ 2 là:

999-450=540

Đ/S: STN:450

         STH:540

CÓ GÌ SAI THÌ CHỈ NHÉ

Đọc tiếp...
Hồ Anh Khôi 10 tháng 4 2015 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

 

cạnh hình vuông là : 36:4=9 (cm)

chiều dài hình chữ nhật là 9+5 =14 (cm)

chiều rộng hình chữ nhật là : 9-5=4 (cm)

S hình chữ nhật là : 4*14= 56 (cm)

Đọc tiếp...
Cô chủ dễ thương 3 tháng 4 2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông là : 36:4=9 (cm)

chiều dài hình chữ nhật là 9+5 =14 (cm)

chiều rộng hình chữ nhật là : 9-5=4 (cm)

S hình chữ nhật là : 4*14= 56 (cm)

Đọc tiếp...
Ngô Xuân Bách 5 tháng 4 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là :                                                                                                                                                                                                         36 :4 = 9 cm                                                                                                                                                                        Chiều dài hình chữ nhật là:                                                                                                                                                                                              9+5=14 cm                                                                                                                                                                           Chiều rộng hình chữ nhật là                                                                                                                                                                                            9 - 5 =4 cm                                                                                                                                                                                       Diện tích hình chữ nhật là                                                                                                                                                                                             14x4=56 cm                                                                                                                                                                                                                       Đáp số:

Đọc tiếp...
bùi quang hưng 22 tháng 2 2016 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

ta có:

60%+100%=160%,160%=8/5

số lớn là:266,5:13x8=164

                            Đáp số: 164

Đọc tiếp...
Nguyễn Bích Ngọc 13 tháng 2 2016 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

tao ko biết

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 4 tháng 10 2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

164 nha Kiều Trang 

Đọc tiếp...
Phạm Hải Anh 21 tháng 4 2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

số bé :

267

số lớn :

304

Đọc tiếp...
Doan Quynh 10 tháng 2 2016 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm
Số bé là 267 Số lớn là 304 nha vé đầu tiên
Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng 27 tháng 1 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Số lớn là: 

(571 + 1) : 2 = 286

Số bé là : 

 (571 – 1) : 2 = 285

Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:

Số lớn đó là: 

 286 + 18 = 304

Số bé đó là: 

 285 – 18 = 267

Đáp số: ...................

Đọc tiếp...
Pokemon XYZ 16 tháng 12 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :

36 : 2 = 18 {m}

chiều rộng là :

{18 - 6} : 2 = 6{m}

chiều dài là :

6+6= 12 {m}

diện tích của mảnh vườn là :

12 x 6 = 72 {m2}

trung bình m2 đất thu được là :

144 : 72 = 2 {kg}

đ/s:2kg

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

2 kg nha bn

chuc ban hoc gioi

happy new year

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Vinh Sang 16 tháng 12 2016 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của mảnh đất đó là :

36 : 2 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh đất đó là :

( 18 + 6 ) : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của mảnh đất đó là :

12 - 6 = 6 (m)

Diện tích của mảnh đất đó là :

12 . 6 = 72 (m2)

Trung bình mỗi m2 đất thu được số rau là :

144 : 72 = 2 (kg)

Đáp số : 2 (kg) .

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 24 tháng 8 2015 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Tuổi con:I-----I

Tuổi mẹ: I-----I-----I-----I-----I3I

Tuổi của mẹ là:

                          (58-3):(4+1).4+3=47(tuổi)

Tuổi của con là:

                          58-47=11(tuổi)

Vậy con 11 tuổi, mẹ 47 tuổi.

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 20 tháng 7 2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Tuổi của mẹ là :

         ( 58 - 3 ) : ( 4 + 1 ) x 4 + 3 = 47 ( tuổi )

Tuổi con là :

            58 - 47 = 11 ( tuổi )

ĐS : ....

Đọc tiếp...
Đặng Thị Phương Thảo 26 tháng 4 2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

192:2=96(m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

(96-4):2=46(m)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

96-46=50(m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

46x50=2300(m^2)

Số ta lúa thu được là:

2300:100x70=1610(kg)

Đổi 1610kg = 16,1 tạ.

Đọc tiếp...
eaeaeae 26 tháng 4 2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

192:2=96(m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

(96-4):2=46(m)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

96-46=50(m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

46x50=2300(m^2)

Số ta lúa thu được là:

2300:100x70=1610(kg)

Đổi 1610kg = 16,1 tạ.

Đọc tiếp...
TRần hương trang 10 tháng 5 2015 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

22 x 2 = 44

Số thứ nhất là :

( 44 + 9,5 ) : 2 = 26,75

Số thứ hai là :

44 - 26,75 = 17,25

Đáp số : 26,75 và 17,25

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo Hiệp sĩ 10 tháng 5 2015 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

ơ sao bạn TRần hương trang chép bài của tớ

Đọc tiếp...
Akashi 10 tháng 5 2015 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

22 x 2 = 44

Số thứ nhất là :

( 44 + 9,5 ) : 2 = 26,75

Số thứ hai là :

44 - 26,75 = 17,25

Đáp số : 26,75 và 17,25

Đọc tiếp...
Thùy Linh 7 tháng 3 2015 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

Giữa hai số có tất cả 6 số tự nhiên khác suy ra hai số hơn kém nhau 7 đơn vị

Số lớn là : (2015+7):2=1011

Số bé là : 2015-1011= 1004   

Đọc tiếp...
Thùy Linh 7 tháng 3 2015 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

Giữa hai số đó có 6 số tự nhiên khác suy ra hai số hơn kém nhau 7 đơn vị

Số lớn là : (2015-7):2 = 1011

Số bé là : 2015-1011 = 1004

Đọc tiếp...
Hàn Mộc Linh 24 tháng 3 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm
  • số lớn là ;1011
  • số bé là :1004
  • học tốt nhé v:
  • ấn k cho mình nhé <:>
Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 1 tháng 5 2015 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

Số học sinh khối 6 là :

960 : 100 x 43,75 = 420 ( học sinh )

Tổng số học sinh khối 7 và khối 8 là :

960 - 420 = 540 ( học sinh )

( số học sinh khối 7 nhiều hơn số học sinh khối 8 là 140 học sinh mà tổng số học sinh của khối 7 và khối 8 là 540 học sinh vậy muốn tìm số học sinh khối 7 và khối 8 thì ta làm theo dạng bài tổng - hiệu )

Số học sinh khối 7 là :

( 540 + 140 ) : 2 = 340 ( học sinh )

Số học sinh khối 8 là :

540 - 340 = 200 ( học sinh )

Đáp số : Khối 6 : 420 học sinh

             Khối 7 : 340 học sinh

             Khối 8 : 200 học sinh

Đọc tiếp...
ngô thế trường 11 tháng 4 2018 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

số học sinh khối 6 là:

960:100x43,75=4209hocj sinh)

số học sinh khối 7 là:

(540+140):2=340(học sinh)

số học sinh khối 8 là;

540-340=200(học sinh)

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 1 tháng 5 2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Số học sinh khối 6 có là:
960 x 43,75% = 420 (học sinh)
Tổng số học sinh khối 7 và 8 là:
960 - 420 = 540 (học sinh)
Số học sinh khối 7 có là:
(540 + 140) : 2 = 340 (học sinh)
Số học sinh khối 8 co là:
540 - 340 = 200 (học sinh)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 20 tháng 3 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Nếu xe thứ 1 chở nhiều hơn xe thứ 2 , xe thứ 2 chở nhiều hơn xe thứ 3 thì xe thứ 1 chở nhiều hơn xe thứ 3

Xe thứ 1 chở nhiều hơn xe thứ 3 :

293 + 252 = 545 ( kg )

Xe thứ 1 chở :

( 7915 + 545 ) : 2 = 4230 ( kg )

Xe thứ 3 chở :

7915 - 4230 = 3685 ( kg )

Xe thứ 2 chở :

3685 + 293 = 3978 ( kg )

Đáp số : ......

Đọc tiếp...
Lâm TatThanh 20 tháng 3 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Bạn Khánh Huyền đúng rồi đó cho bạn 1 k nè.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: