Giúp tôi giải toán


ngo nhat huy 13 giờ trước (11:11)

ngan mot nhieu hon ngan 2 = 4*2=8  (quyen sach )

ngan hai co so sach la (84-8):2=38(quyen sach)

ngan mot co so sach la :84-38=46(quyen sach)

nguyen huu hai minh 09/01/2016 lúc 20:23

vi sao vua ly thai to lai roi do

 

gv 07/10/2014 lúc 08:22

gọi AB, CD là hai số tự nhiên ban đầu (giả sử AB > CD)

AB + CD = 46

ABCD - CDAB = 2178

=> ABx100 + CD - CDx100 - AB = 2178

=> ABx99 - CDx99 = 2178

=> (AB - CD)x99 = 2178

=> AB - CD = 2178 : 99 = 22

Vậy đưa về bài toán tìm 2 số (AB, CD) biết tổng (46) và hiệu (22)

=> CD = (46 - 22)/2 = 12

     AB = 12 + 22 = 34

Vậy 2 số đã cho là 12 và 34

miko hậu đậu 26/12/2014 lúc 09:57

Diện tích của nó là 525

Chiều dài là 35

Chiều rộng là 15

 

Đào Thị Ngọc Anh 18/01/2016 lúc 11:10

theo mih:

 dien tich la :525 m vuong

chieu dai la:35 m

chieu rong la:15 m

ban oi dung 100%  do tick cho mih nha tick cho mih nha

xin do xin do xin do 

ngo nhat huy 13 giờ trước (11:01)

dau tien tinh chieu hon chieu rong=15+5=20(m)nua chu vi la:100:2=50(m)

chieu rong  la:(50-20):2=15(m) chieu dai la:50-15=35(m)

dien h:35*15=525(m)

Gà Mờ 18/06/2017 lúc 14:59

Lớp 5A kém lớp 5B:

5+6=11(hs)

Nếu mỗi lớp đều có số hs như lp 5c thì tổng số hs của cả 3 lp là:

112+11+6=129(hs)'

Số hs ở lp 5c là:

129:3=43(hs)

Số hs ở lp  5B là:

43-6=37(hs)

Số hs ở lp 5a là:

37-5=32(hs)

đ/s:....

Bui Thi Anh Tuyet 18/11/2014 lúc 09:17

minh co the giai nhung neu sai thi xin loi nhe

neu tang chieu rong len 4,5m va giam cd 4,5 m ne chỉu dai hon cr la 4,5+4,5=9 m

nua chu vi hcn la 94:2=47

sau do tro thanh tong hieu cau tu lam not nha

Đào Thị Ngọc Anh 18/01/2016 lúc 11:02

Mình có thể giải giúp cậu được nhưng mình không chắc chắn lắm đâu nếu sai thì cho mình xin lỗi nhé!

                                                          giải

neu tang chieu rong len 4,5 m ma chieu dai cung tang len 4,5 m thi suy ra chieu dai hon chieu rong la :4,5+4,5 =9 m

nua chu vi hcn la:  94:2=47 m

chieu rong la: 47-9:2 =19 m

chieu dai la:19+9=28 m

dien tich hcn la : 28 *19 =532m vuong

ban oi o may tinh ko co dau ngoac nen o phep tinh tinh chieu rong minh da viet khong co ngoac

ban oi tick cho minh nha

minh xin ban do

va ban ket ban ca minh di xin day xin day

 

trần như 28/04/2015 lúc 21:27

  Bài giải

                                                      Lúc đầu số táo hơn số cam là :

                                                                  126 + 60 = 186 (quả)

                                                          Số quả táo là :

                                                (412 + 186) : 2 = 299 (quả)

                                                           Số quả cam là :

                                                          412 – 299 = 113 (quả)

                                                                   Đáp số : Số táo : 299 quả.

                                         Số cam : 113 quả.       

Edogawa Conan 02/05/2017 lúc 20:27

Số tao lúc đầu hơn số cam :

126 + 60 = 186 ( qua )

Số quả táo có là :

( 412 + 186 ) : 2 = 299 ( qua )

Số quả cam có :

412 - 299 = 113 ( qua )

Đáp số : Tao :299 qua

             : Cam : 113 qua

chúc bn học giỏi !

Lại Trọng Hải Nam 28/04/2015 lúc 21:21

táo :299 quả,cam:113 quả                                                                            

Nguyễn Minh Lan 25/10/2014 lúc 14:18

số nhỏ +số lớn=694
số lớn =số nhỏ +2 (2 số chẵn liên tiếp)
vậy số nhỏ +số nhỏ +2=694
2 lần số nhỏ=694-2=692
nên số nhỏ=694 : 2 =346
số lớn =348

Nguyễn Lan Anh 12/11/2016 lúc 11:42

Hai lần số bé là :

   694-2=692

Số bé là:

694:2=346

Số lớn là:

346+2=348

ngo nhat huy 13 giờ trước (11:19)

minh lay 694:2=347

so be la:347-1=346

so lon la:347+1+348

Mạnh Châu 12/06/2017 lúc 06:08

Số thứ nhất là :

 ( 1978 + 58 ) : 2 = 1018

Tổng của hai số còn lại là :

 1978 – 1018 = 960

Số thứ hai là :

 ( 960 + 36 ) : 2 = 498

Số thứ ba là :

 960 – 498  462

nguyen thi lan huong 01/08/2016 lúc 22:05

Số thứ nhất là:

( 1978 + 58 ) : 2 = 1018

Tổng 2 số kia là:

1978  - 1018 = 960

Số thứ hai là:

( 960 + 36 ) : 2 = 498

Số thứ ba là : 

960 - 498 = 462

phạm văn nhất 11/06/2017 lúc 22:35

Số thứ nhất là:(1978+58):2=1018

Tổng 2 số kia là:

1978 - 1018 = 960

Số thứ 2 là:

(960+36):2=498

số thứ 3 là:

960-498=462

Đáp số:,.......Tự làm

Nguyễn Thị Thu Hương 23/10/2016 lúc 19:35

Chu vi hình vuông là:

170 - ( 15 x 2 ) = 140 (cm)

Độ dài cạnh hình vuông là :

140 : 4 = 35 (cm)

Suy ra chiều rộng HCN là 35 cm ( bớt chiều dài đi 15 cm thì chiều dài sẽ bằng chiều rộng vì HCN chuyển thành hình vuông )

Chiều dài HCN là :

35 + 15 = 50 (cm)

Diện tích HCN là :

50 x 35 = 1750 (cm 2)

Cách làm là như thế còn trình bày thì tùy theo ý hiểu  !

Hoàng Thị Phương Anh 17/01/2017 lúc 11:08

tổng của ba số đó là: 175x3=525

số thứ ba là :{525-75-75-48}:3=109

số thứ hai là: 109+75=184

số thứ nhất là: 184+48=232

                                    Đáp số: ST1: 232

                                                  ST2:184

                                                  ST3:109

kiệt đẹp trai 29/06/2015 lúc 09:25

số vịt là:1350:2=675

=>số ngan và ngỗng cũng là 675

Số ngan là: (675+125):2=400

số ngỗng là:400-125=275

Đinh Tuấn Việt 29/06/2015 lúc 09:22

=> Số vịt hay tổng số ngan và ngỗng là :

1350 : 2 = 675 (con)

Số ngan là :

(675 + 125) : 2 = 400

Số ngỗng là :

400 - 125 = 275

Kudo Shinichi 29/06/2015 lúc 09:23

số con vịt là : 

1350 : 2 = 675 ( con ) 

số con ngan là : 

( 675 + 125 ) : 2 = 400 ( con ) 

số con ngỗng là : 

675 - 400 =  275 ( con ) 

                      đáp số : số con vịt : 675 con

                                   số con ngan : 400 con 

                                  số con ngỗng 275 con

Lê Quang Tuấn Kiệt 07/06/2017 lúc 10:38

Số kg gạo Bác Lan mua là :

{ 37 + 5 } : 2 = 21 { kg }

Số kg gạo Bác Hương mua là :

37 - 21 = 16 { kg }

Số kg gạo Bác Hồng mua là :

37 - 3 = 34 { kg }

Đ/S : .....

trung bình cộng của 2 hay 3 bác vậy

Lê Thị Trà My 05/05/2017 lúc 21:44

không biết làm hoang thi tam thử làm ra đi 

Phạm Hải Anh 21/04/2015 lúc 21:00

số bé :

267

số lớn :

304

Doan Quynh 10/02/2016 lúc 09:39
Số bé là 267 Số lớn là 304 nha vé đầu tiên
Mạnh Châu 03/06/2017 lúc 16:27

Hiệu của chúng là :

 18 x 2 + 1 = 37

Số bé là :

 ( 571 – 37 ) : 2 = 267

Số lớn là :

 571 – 267 = 304

                Đ/S : . . .

Thám tử trung học Kudo Shinichi 31/05/2017 lúc 11:32

Tớ chỉ biết bài 1 a thôi

Số thứ 1 là : \(998\)

Số thứ 2 là : \(1008\)

Trần Thị Yến Nhi 31/05/2017 lúc 11:24

Bài 1 :

a, Hiệu 2 số là :

      5.2 = 10

   Số thứ nhất là :

      ( 2006 - 10 ) : 2 = 998

   Số thứ hai là :

       2006 - 998 = 1008

Câu b,c,d tí mk làm cho bạn nhé ! Chừ mk mắc việc rồi.

Nguyen Thi Lan Huong 29/05/2017 lúc 08:00

   Số học sinh nam là : 

( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( em )

    Số học sinh nữ là : 

   672 - 290 = 382 ( em )

             Đ/s : ...

sakura 29/05/2017 lúc 07:57

có số học sinh nam là:

( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( học sinh )

có số học sinh nữ là:

672 - 290 = 382 ( học sinh )

Đ/S:......

Lê Mạnh Tiến Đạt 29/05/2017 lúc 07:58

Số học sinh nam là :

 ( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( học sinh )

Số học sinh nữ là :

 290 + 92 = 382 ( học sinh )

               ĐS : . . .. 

Đinh Tuấn Việt 26/06/2015 lúc 10:38

Nếu Tuấn cho Tú 8 viên bi thì Tú nhiều hơn Tuấn 3 viên => Lúc đầu Tuấn nhiều hơn Tú 8 - 3 = 5 (viên)

Bài toán Tổng-Hiệu :

Số bi của Tuấn là :

(87 + 5) : 2 = 46 (viên)

Số bi của Tú là :

87 - 46 = 41 (viên)

nguyen huy hoang 26/06/2015 lúc 16:38

so bi cua tuan hon tu la

8​*2-3=13

số bi của tuấn là

[87+13]/2=50

số bi của tu la

87-50=37

 

vương tuấn khải 02/02/2017 lúc 20:13

tuấn:50

tú: 37

Mình làm rồi,300 đó

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: