Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Ngô Minh Trí 01/11/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Mình làm giống ban huong nha

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 29/07/2016 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Số thứ ba là:

8 - 4,7 = 3,3

Số thứ hai là :

5,5 - 3,3 = 2,2

Số thứ nhất là:

4,7 - 2,2 = 2,5

Đáp số : ...

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Đào Minh Tiến 16/11/2016 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Số gạo trong kho hai là:

77,5 - ( 2,5 + 2,5 + 3,5 ) : 3 = 23 ( kg )

Số gạo trong kho một là:

23 + 2,5 = 25,5 ( kg )
Số gạo trong kho ba là:

25,5 + 3,5 = 29 ( kg )

chúc bạn may mắn, k thêm mình 2 k nữa nhé!

Đọc tiếp...
Duong Trang 15/03/2015 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

Hieu giua hai so la 24+30 = 54

So be la (354-54) :2=150

So lon la (354+54) :2=154

                              Dap so : so be : 150

                                            So lon : 154

Đọc tiếp...
gv 16/11/2014 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Chuyển 7 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số lít ở hai thùng vẫn không đổi và bằng 42 lít.

Sau khi chuyển, tổng hai thùng là 42 lít, hiệu hai thùng là 12 lít (thùng thú hai nhiều hơn). Đây là bài toán tìm 2 số biết tổng và hiệu.

=> Thùng thứ nhất (số bé) là: (42 - 12) : 2 = 15 lít

     Thùng thứ hai (số lớn) là: 15 + 12 = 27 lít

Vậy khi chưa chuyển thì hai thùng có số lít là:

     Thùng thứ nhất: 15 + 7 = 22 lít

     Thùng thứ hai: 27 - 7 = 20 lít.

ĐS: 22 lít, 20 lít

Đọc tiếp...
Trần Trúc Lâm 16/03/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

  Thùng thứ nhất là: (42 - 12) :2=15 (lít)

  Thùng thứ hai là : 15 + 12 = 27 (lít)

Thật sự số thứ nhất là: 15 + 7 = 22 (lít)

Thực sự số thứ hai là :27 - 7 = 20 (lít)

Đáp số : 22,22 lít

Đọc tiếp...
Kẻ Ẩn Danh 23/02/2017 lúc 05:45
Báo cáo sai phạm

thùng 1 : 22 lít

thùng 2 : 20 lít

Đọc tiếp...
An Hoà 03/11/2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là : 156 x 3 = 468

Giả sử ta thêm vào số thứ hai 57 đơn vị thì được số mới = số thứ 1 = 3 lần số thứ 3

Vậy tổng mới là : 468 + 57 = 525

Số phần bằng nhau là : 3 + 3 + 1 = 7 ( phần )

Số thứ 3 là ; 525 : 7 x 1 = 75

Số thứ 1 là : 75 x 3 = 225

Số thứ 2 là : 225 - 57 = 168

Vậy 3 số cần tìm là : 225,168 và 75

Đọc tiếp...
Trần Xuân Khôi 03/11/2018 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Mình muốn làm thành bài giải cơ!

Đọc tiếp...
An Hoà 03/11/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là : 156 x 3 = 468

Ta có :

ST2 = ST1 - 57

ST3 = ST1 / 3

=> ST1 + ST2 + ST3 = ST1 + ( ST1 - 57 ) + ( ST1 / 3 ) = 468

=> ST1 + ST1 + ST1 / 3 = 525

=> 7/3 x  ST1 = 525

=> ST1 = 225

=> ST2 = 225 - 57 = 168

=> ST3 = 225/3=75

Vậy 3 số cần tìm là : 225 , 168 , 75

Đọc tiếp...
Trung Duong Chan 31/10/2014 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

số lớn = 5000

Số bé= 4998

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 31/07/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9998

Vì là hai số chẵn liên tiếp

=> Hiệu hai số đó là 2

Số bé là:

( 9998 - 2 ) : 2 = 4998

Số lớn là:

9998 - 4998 = 5000

Đ/s: 4998; 5000

Đọc tiếp...
Avli Asa 28/10/2018 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Bạn nào thick Avli thì kb nha! Chán quá

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 16/08/2015 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

                                                     

Bài giải

                                            Số thứ hai hơn số thứ nhất là : 142 + 78 = 220

                Số thứ nhất là :

                                                    (742 – 290) : 2 = 226

                                                    Số thứ hai là :

                                                       742 – 226 = 516

Đáp số : Số thứ nhất : 226.

              Số thứ hai : 516.       

Đọc tiếp...
Hoang Nguyen Thanh An 29/10/2018 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

stn:261

sth:481

Đọc tiếp...
phạm hữu sinh 29/10/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

hieu hai so do la:142 + 78 = 220

so thu nhat la :(742 - 220) : 2 = 261

so thu hai la:742 - 261 = 481

              D/S:so thu nhat:261

                     so thu hai:481

nho k nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Ly 31/08/2015 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

 Hai số có tổng là một số lẻ ( 77 ), thì hai số phải tìm phải là một số chẵn và một số lẻ. Nếu số bé là số chẵn thì số lớn phải là số lẻ hay ngược lại. 
Từ số bé đến số lớn, chính giữa có thêm 4 số chẵn, nên có tất cả là 6 số với 5 khoảng cách. 
Hai số tự nhiên liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị, còn hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Do đó: 
Số lớn hơn số bé là: 
1 x 1 + 4 x 2 = 9 
Số bé là: 
( 77 - 11 ) : 2 = 34 
Số lớn là: 
34 + 9 =43 
Hai số phải tìm là 34 và 43

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 12/02/2017 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 34 và 43.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
mjchi 17/06/2016 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

bạn ơi

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 28/10/2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

a + b = 100

a - b = 100

=> ( a + b ) + ( a - b ) = 100 + 100

=> 2a = 200

=> a = 100

Thay vào a - b = 100 => b = 0

Vậy a= 100

       b = 0

Đọc tiếp...
Xyz 28/10/2018 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Số a là (100+100) : 2 = 100

Số b là : 100 - 100 = 0

Đọc tiếp...
Ngọc Đạt Nguyễn 28/10/2018 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

vì có a - b = 100

nên a > b

số a là:

 (100 + 100) : 2 = 100

số b là:

 100 - 100 = 0

vậy a = 100 ; b = 0

Đọc tiếp...
zed chiến binh bóng đêm 31/10/2016 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

kết quả là

xe 1 : 207

xe 2 : 208

chắc chắn luôn

Đọc tiếp...
Hoàng Tuấn Long 27/10/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

xe thứ 2 là :

(415 + 25 ) : 2 = 220 ( thùng )

xe thứ 1 là :

415 - 220 = 195 ( thùng )

lúc đầu mỗi xe chở số thùng sách là :

415 + 12 + 25 = 452 ( thùng )

k cho mình nha !

Đọc tiếp...
gv Quản lý 07/08/2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

Số thứ nhất 2 2 Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư 45

Nếu coi số thứ ba là 1 phần => Số thứ tư là 4 phần, số thứ nhất 2 phần - 2, số thứ hai là 2 phần + 2

=> Tổng 4 số là:

số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba + số thứ tư = (2 phần - 2) + (2 phần + 2) + 1 phần + 4 phần = 9 phần

9 phần = 45 => 1 phần = 45 : 9 = 5

=> Số thứ ba là 5, số thứ tư là: 5 x 4 = 20; số thứ nhất là: 2 phần -2 = 2x5 - 2 = 8; số thứ hai là: 2 phần + 2 = 2 x 5 + 2 = 12.

ĐS: 8; 12; 5; 20

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 11/02/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

                                                                                      Giải :

Theo đề bài ta thấy: 
Số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, bớt 2 
Số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba, thêm 2 
Số thứ tư gấp 4 lần số thứ ba. 
Tổng số phần bằng nhau là : 
1 + 2 + 2 + 4 = 9 ( phần ) 
Số thứ ba là: 
( 45 - 2 + 2 ) : 9 = 5 
Số thứ nhất là: 
5 x 2 - 2 = 8 
Số thứ hai là: 
5 x 2 + 2 = 12 
Số thứ tư là: 
5 x 4 = 20 
Đáp số: 
8 ; 12 ; 5 ; 20

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 07/08/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

gv làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Trang 19/08/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Thùng thứ nhất hơn thùng hai là:

33 x 2 - 15 = 51(l)

Thùng 2 là :

(275 - 51) : 2 = 112 (l)

Thùng 1 là :

275 - 112 = 163 (L)

Đọc tiếp...
oOo Lê Việt Anh oOo 23/11/2016 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít dầu là:

     33 x 2=66(l)

Thùng thứ 2 đựng số lít dầu là:

    (275 - 51) : 2 =112(l)

Thùng thứ nhất đựng số lít dầu là:

     275 - 112 =163(l)

                    Đ/S:112l và 163l

Đọc tiếp...
sutulop5 12/02/2018 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

112 và 163

Đọc tiếp...
Vy Võ Minh 30/10/2014 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

sau 3 năm bố vẫn hơn con 32 tuổi

tuổi con là:

(48+32) :2 =.....(tự tính đi)

      đáp số : .....tuổi                 (cho phép tính tự giải đi)

Đọc tiếp...
Hân Lâm 24/10/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

giải cho mình cách thứ 2 được ko?

Đọc tiếp...
Hân Lâm 24/10/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

40 tuổi

Đọc tiếp...
Le Hai 27/10/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Một hình chữ nhật có chu vi là 36 cm. Nếu giảm chiều dài 3 cm, chiều rộng tăng 3 cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật?

Đọc tiếp...
le anh tu 26/10/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

nguyen khanh huyen

Đọc tiếp...
Thùy Dung 12/10/2018 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

x+2,4=4,6

       x=4,6-2,4

       x=2,2

Con:10 tuổi

Ba:40 tuổi

k mk nha

Học tốt

Đọc tiếp...
Đặng Trịnh Gia Phát 12/10/2018 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

x= 4,6 - 2,4= 2,2

Đọc tiếp...
nguyen nguyen 12/10/2018 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

x+ 2,4 = 4,6 => x = 2,2

Tuổi ba là:

(50+30) : 2 = 40 ( tuổi)

Tuổi con là:

50 - 40 = 10 (t)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 16/09/2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Vì 3 số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 900 nên số ở giữa là TBC của 3 số .
Số ở giữa là:900:3=300
Số bé nhất:
300-1=299
P/s:...
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
kirishima Touka 07/09/2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Vì 3 số tự nhiên là ba số liên tiếp

=> hiệu của chúng bằng 3

số bé nhất là

( 900 - 3 ) :3= 299

D/S:299

Tui hok cấp 2 nên cũng hơi quên xíu của tiểu học thông cảm :p

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đức 07/09/2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số là x , x+1 , x+2

ta có : x+x+1+x+2=900

         3x+3=900

         3x=897

         x = 299

số bé nhất là 299

      

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 12/08/2018 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Phân số thứ 2 là :

      ( \(\frac{28}{5}\)-  \(\frac{7}{4}\)) : 2 = \(\frac{15}{10}\)

                               đ/s:.........

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 13/08/2018 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

thank you các bạn nha

Đọc tiếp...
oh hae young 12/08/2018 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

phân số thứ 2 là : ( 28/5 - 7/4 ) : 2 = 15/10

Đọc tiếp...
Việt Anh 21/11/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Hiệu hai số đó là:

   2 x [3+1] = 8

Số lẻ bé là :

   [182-8]:2 =87

Số lẻ lớn là:

    182 -87 = 95

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 21/11/2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 số là :

2 x ( 3 + 1 ) = 8

Số bé là : ( 182 - 8 ) : 2 = 87

Số lớn là : 87 + 8 = 95

Đáp số : 87 và 95

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 25/04/2017 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số lẻ cần tìm là :

            2*4=8

so be can tim la:

(182-8):2=87

số lớn cần tìm là:

87+8=95

           đáp số : số lẻ bé  87; số lẻ lớn 95

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: