Giúp tôi giải toán và làm văn


kirishima Touka 07/09/2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Vì 3 số tự nhiên là ba số liên tiếp

=> hiệu của chúng bằng 3

số bé nhất là

( 900 - 3 ) :3= 299

D/S:299

Tui hok cấp 2 nên cũng hơi quên xíu của tiểu học thông cảm :p

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 16/09/2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Vì 3 số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 900 nên số ở giữa là TBC của 3 số .
Số ở giữa là:900:3=300
Số bé nhất:
300-1=299
P/s:...
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đức 07/09/2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số là x , x+1 , x+2

ta có : x+x+1+x+2=900

         3x+3=900

         3x=897

         x = 299

số bé nhất là 299

      

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 12/08/2018 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Phân số thứ 2 là :

      ( \(\frac{28}{5}\)-  \(\frac{7}{4}\)) : 2 = \(\frac{15}{10}\)

                               đ/s:.........

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 13/08/2018 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

thank you các bạn nha

Đọc tiếp...
oh hae young 12/08/2018 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

phân số thứ 2 là : ( 28/5 - 7/4 ) : 2 = 15/10

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 04/08/2017 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là ( 1978 + 58 ) : 2 = 1018

Tổng hai số kia là 1978 - 1018 = 960

Số thứ hai là ( 960 + 36 ) : 2 = 498

Số thứ ba là 960 - 498 = 462


 
Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 16/10/2014 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là 1018. số thứ hai là 498. số thứ ba là 462.

Đọc tiếp...
GV Quản lý 20/09/2017 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Trước hết ta tính số tiền còn lại của Mai và Hổng. Tổng tiền còn lại của hai bạn là 20600đ, Mai hơn Hồng 1600đ nên đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu.

Số tiền còn lại của Hồng là: (20600 - 1600) : 2 = 9 500đ  (lấy tổng trừ đi hiệu rồi chia cho 2)

Số tiền còn lại của Mai là: 9500 + 1600 = 11 100đ.

Mai đã tiêu 4/5 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/5 số tiền mang đi và bằng 11 100đ. Vậy số tiền Mai mang đi là:

   11 100 x 5 = 55 500 (đ)

Hồng đã tiêu 2/3 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/3 số tiền mang đi và ứng với 9 500đ. Vậy số tiền Hồng mang đi là:

  9 500 x 3 = 28 500 (đ)

ĐS: 55 500đ và 28 500đ

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 20/09/2017 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tiền còn lại của Mai là :

 1 - 4/5 = 1/5 ( tổng số tiền ban đầu của Mai )

Phân số chỉ số tiền còn lại của Hồng là:

  1 - 2/3 = 1/3 ( tổng số tiền ban đầu của Hồng )

Số tiền còn lại của Hồng là :

( 20600 - 1600 ) : 2 = 9500 ( đồng)

Số tiền còn lại của Mai là :

 20600 - 9500 = 11100 ( đồng )

Số tiền Mai mang đi là :

 11100 : 1/5 = 55500 ( đồng )

Số tiền Hồng mang đi là :

 9500 : 1/3 = 28500 ( đồng)

       Đáp số: Hồng : 28 500 đồng

                      Mai : 55 500 đồng 

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 25/09/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Theo mình nghĩ các bạn nên làm thế này mới đúng : 

Phân số chỉ số tiền còn lại của Mai là :

 \(1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}\) ( tổng số tiền ban đầu của Mai )

Phân số chỉ số tiền còn lại của Hồng là:

 \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) ( tổng số tiền ban đầu của Hồng )

Số tiền còn lại của Hồng là :

( 20600 - 1600 ) : 2 = 9500 ( đồng)

Số tiền còn lại của Mai là :

 20600 - 9500 = 11100 ( đồng )

Số tiền Mai mang đi là :

 11100 : \(\frac{1}{5}\) = 55500 ( đồng )

Số tiền Hồng mang đi là :

 9500 : \(\frac{1}{3}\) = 28500 ( đồng)

       Đáp số: Hồng : 28 500 đồng

                      Mai : 55 500 đồng 

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 18/07/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

/3 34% Đề thi tuyển vào lớp 6 Môn thi : Toán (Thời gian làm ... vao do ma tim nhe ban

Đọc tiếp...
sakura 06/04/2017 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là:

(117-5-5-5):3=34

số thứ hai là:

34+5=39

số thứ ba là:

39+5=44

Đ/S:......

ai tk mk thì mk tk lại

Đọc tiếp...
Tạ Giang Thùy Loan 29/03/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là: (117-5-5-5):3=34

Số thứ hai là: 34+5=39

Số thứ ba là: 39+5=44

Đáp số : 34,39và44

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 03/01/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình tam giác tăng thêm :

8 x 2 : 2 = 8 ( m )

Chiều cao hình thang là ;

90 : 8 = 11,25 ( m )

Tổng 2 đáy là :

11,25 x 2 = 22,5 ( m )

Đáy bé là :

( 22,5 - 6 ) : 2 = 8,25 ( m )

Đáy lớn là :

22,5 - 8,25 = 14,25 ( m )

Đáp số : đáy bé:  8,25 m

             đáy lớn : 14,25 m 

Đọc tiếp...
Bạn đã vào tầm ngắm 22/04/2018 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số là 519 ==) Trong 2 số có 1 số là số le 1 số là số chẵn

Các số chẵn cách đều nhau 2 đơn vị 

21 số thì có 20 khoảng cách.

Hiệu 2 số cần tìm là : 20 x 2 + 1 = 41

Số bé là : ( 519 - 41 ) : 2 = 239

Số lớn là : 519 - 239 = 280 

          Đ/S......
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Trà 10/04/2018 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

nhớ k cho tớ nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Trà 10/04/2018 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

số dầu ở thung b sau khi chuyển la:

[315+7] :2=161(l)

số dầu lúc đầu ở thùng b là

161 - 25 = 136 ( l )

số dầu lúc đầu ở thùng a là

315-136= 179 ( l )

ĐS:

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Trà 10/04/2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

đợi mai tớ trả lời nhé bây giờ nức đầu quá

Đọc tiếp...
Cao Nguyễn 01/07/2015 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 3 cha con sau 5 năm nữa là :

62 + 5 + 5 + 5 = 77 ( tuổi )

Tuổi cha sau 5 năm nữa là :

( 77 + 23 ) : 2 = 50 ( tuổi )

Tuổi con thứ 2 sau 5 năm nữa là :

50 - 39 = 11 ( tuổi )

Tuổi cha hiện nay là :

50 - 5 = 45 ( tuổi )

Tuổi con thứ 2 hiện nay là :

11 - 5 = 6 ( tuổi )

Tuổi người con còn lại là :

62 - 45 - 6 = 11 ( tuổi )

Đọc tiếp...
edogawa conan 01/07/2015 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

tuổi người con còn lại 11 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Sau 5 nữa tổng số tuổi của ba cha con là :

\(62+5\times3=77\) (tuổi)

Bài toán Tổng-Hiệu :

Tuổi cha sau 5 năm nữa là :

\(\left(77+23\right):2=50\) (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là :

\(50-5=45\) (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của cha với con thứ hai ko thay đổi nên tuổi con thứ hai hiện nay là :

\(45-39=6\) (tuổi)

Tuổi con thứ nhất là :

\(62-\left(45+6\right)=11\) (tuổi)

Đọc tiếp...
nguyễn lê hoàng 19/07/2016 lúc 07:45
Báo cáo sai phạm

bài này khó quá

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 28/07/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Số người tổ 3 là:

     200 : (3 + 1) = 50(người)

Số người cả tổ 1 và tổ 2 là:

     200 - 50 = 150(người)

Số người tổ 1 là:

     (200 - 50 - 10) : 2 + 10 = 80(người)

Số người tổ 2 là:

     80 - 10 = 70(người)

Mk ko viết lí luận

Đọc tiếp...
nguyen thi thin 03/08/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Số người tổ 3 là:

200:(3+1)= 50 (người)

Số người cả tổ 1 và 2 là:

200-15= 150 (người)

Số người tổ 1 là:

(200-15-10):2+10=80 (người)

Số người tổ 2 là:

80-10= 70 (người)

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16/07/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18/01/2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/11/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)504 m vuông nha bạn 

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số là:

6 x 2 + 1 = 13

số bé là:

(465 - 13) : 2 = 226

số lớn là:

465 - 226 = 239

đáp số: SB: 226.

            SL: 239.

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 10/05/2015 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

Tổng của chúng là : 999

hiệu của chúng là :   99

 Số bé là :

            [999 -99 ] : 2 = 450

Số lớn là :

            999 - 450 = 549

đúng cái bạn nhé

Đọc tiếp...
Hồ Thị Thanh Hoa 31/05/2015 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

tổng là:999            hiệu là:99

số bé cần tìm là:

[999-99]:2=450

số lớn cần tìm là:

450+99=549

đáp số:....

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 20/05/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Đáp số:549

Đọc tiếp...
Dải Ngân Hà 19/04/2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là:40:2=20(cm)

Nếu tăng chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì trở thành hình vuông . Vậy chiều dài hơn chiều rộng 4 cm.

Chiều rộng là:(20-4):2=8(cm)

Chiều dài là:8+4=12(cm)

Diện tích là:8 x 12=96(cm)

 

Đọc tiếp...
Special Delivery! 19/04/2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

nữa chu vi HCN là:

40 :2= 20 (cm)

chiều dài là:

(20+4):2=12 (cm)

chiều rộng là:

20-12=8 (cm)

diện tích HCN là:

8x12 =96 (cm2)

đáp số: 96 cm2

Đọc tiếp...
phạm hồng nhung 20/07/2016 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi:40:2=20

chiều dài:(20+4):2=12

chiều rộng:20-12=8

diện tích:8x12=96

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 09/05/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là:98

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:987

Số bé là:

 (987-98):2=444,5

Số lớn là:

987-444,5=542,5

Đ/S:....

tk mk đi mk lm giúp bn r

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 09/05/2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là : 98

số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là : 998

số lớn là : ( 998 + 98 ) : 2 = 548

số bé là : 998 - 548 =  450

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 09/05/2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là:98

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:987

Số bé là:

 (987-98):2=444,5

Số lớn là:

987-444,5=542,5

Đáp số:Số lớn:542,5

            Số bé:444,5  

Đọc tiếp...
olympic 26/04/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Số học nữ có là :

(1138 - 92) : 2 = 523 (học sinh)

Số học sinh nam có là :

1138 - 523 = 615 (học sinh)

ĐS : nữ : 523 học sinh

       nam : 615 học sinh 

**** mình nha !

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28/04/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

hoc sinh nữ có là :

( 1138 - 92 ) : 2 = 523 ( học sinh )

Số học sinh nam sẽ có là :

1138 - 523 = 615 ( học sinh )

Đáp số : nữ : 523 hs . nam : 615 hs .

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 22/04/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

giải

số học sinh nam là:

(1138+92):2=615(học sinh)

số học sinh nữ là:

1138-615=523(học sinh)

đáp số ;nam:615 học sinh

nữ:523 học sinh

Đọc tiếp...
Doan Thanh Nha 30/10/2014 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 4 chữ số là:9999

Số bé nhất có 4 chữ số mà là số lẻ là:1001

Số lớn là:(9999+1001):2=5500

Số bé là:9999-5500=4499

                            Đáp số:số lớn là 5500 và số bé là:4499

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 28/10/2014 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 4 chữ số là : 9999

số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là : 1001

Số lớn là : ( 9999 + 1001 ) : 2 = 5500

số bé là :  5500 - 1001 = 4499

ĐS : 5500 và  4499

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 27/05/2018 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 4 chữ số là :9 999

Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là:1 001

     Số bé là :[ 9 999 - 1 001 ] : 2= 4 499

      Số lớn là : 4 499 + 1 001=5 500

             đấp số : số bé :4 499

                           số lớn : 5 500

Đọc tiếp...
duong nhat minh 29/10/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

minh sinh nam 1999

 

Đọc tiếp...
Trịnh Thu 14/02/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

mẹ sinh năm 1999

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 16/11/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của Minh là a, của mẹ là b

Ta có: b-a=26 và b+a=48

=> a=(48-26):2=11

Vậy năm sinh của Minh là:               2010-11=1999

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: