Giúp tôi giải toán và làm văn


Ngyễn Văn Đính 12 tháng 3 2015 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

số góc tạo thành là 20 góc

Đọc tiếp...
Tony Spicer 11 tháng 3 2015 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

20 góc(vì lúc nào cõ n đường thẳng đi qua 1 diểm phân biệt thì cũng có 2n góc được tạo thành)

Đọc tiếp...
Mãi là tôi 21 tháng 8 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

đinh tuấn việt em yêu anh chưa chắc mỗi mình cậu tên như thế cứ như là tên cậu hiếm lắm đấy mà có mỗi mình tên Đinh Tuấn Việt ha nếu muốn chửi người khác thì phải xem xét kĩ cậu nghĩ mỗi mình cậu tên Đinh Tuấn Việt thôi sao , chú tớ cũng tên Đinh Tuấn Việt nhớ tốt nhất đừng có chửi người khác khi cậu chưa biết gì hết , việc của cậu tôi đã báo cáo với giáo viên Online Math rồi đấy cho cậu chừa lần sau đừng có mà tái phạm nữa .

Đọc tiếp...
đinh tuấn việt em yêu anh 9 tháng 6 2015 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

hey tên kia ai cho mày giả mạo việt của tao hả?

Đọc tiếp...
witch roses 9 tháng 6 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

gọi số đội tham gia là n

ta có:

n(n-1):2=45

=>n(n-1)=90

do 90=9x10, n , n-1 là 2 số tự nhiên liên tiếp 

=>n(n-1)=9.10

=>n=10

vậy có 10 đội

hazi lại xuất hiện rồi sợ thiệt!

 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 30 tháng 6 2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

\(\text{Từ 1 điểm vẽ được }n-1\text{ đoạn thẳng tới }n-1\text{ điểm còn lại.}\)

\(\Rightarrow\text{Từ n điểm vẽ được }n\left(n-1\right)\text{ đoạn thẳng.}\)

\(\text{Tuy nhiên, các mỗi đoạn thẳng bị đếm 2 lần (AB;BA) nên số đoạn thẳng thực tế là }\frac{n\left(n-1\right)}{2}\)

\(\text{Theo đề : }\frac{n\left(n-1\right)}{2}=105\Leftrightarrow n^2-n-210=0\Leftrightarrow n=15\text{ hoặc }n=-14\left(\text{loại}\right)\)

\(\text{Vậy có 15 điểm.}\)

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24 tháng 8 2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Vì cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng mà không có 3 điểm nào thẳng hàng nên qua 1 điểm ta vẽ được n-1 đường thẳng \Rightarrow n điểm vẽ được n(n-1) đường thẳng 
mà số đường thẳng này đã dược lặp lại 2 lần nên số đường thẳng vẽ được là : 
Theo bài ra ta có:  nên n (n - 1) = 210 
\(\Rightarrow\) n (n - 1) = 2.3.5.7 = 15.14 
Vậy n = 15

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 19 tháng 7 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

\(n\left(n-1\right):2=105\)

\(n\left(n-1\right)=210\)

\(n\left(n-1\right)=14.15\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=15\\n-1=14\end{cases}\Rightarrow n=15}\)

Đọc tiếp...
Xuân Hinh 20 tháng 12 2016 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm
quang trung kien 17 tháng 12 2016 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm
GT VINH 15 tháng 12 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm
Nước Mắt Của Thiên Thần 23 tháng 6 2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Bác cần :

7 x ( 7 - 1 ) : 2 = 21

Đáp số : 21

Đọc tiếp...
SKT_Twisted Fate Âm Phủ 23 tháng 6 2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Thế cậu k mk đi

7 x ( 7 - 1 ) : 2 = 21

Tó học rồi dạng toán bắt tay

Đọc tiếp...
Quỳnh Mai Aquarius 23 tháng 6 2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Bác cần :

7 x ( 7 - 1 ) : 2 = 21 ( lần )

  Đ/S : 21 lần

Đọc tiếp...
nguyễn văn tâm 10 tháng 6 2015 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

theo công thức 

(số người-1)x số người :2=số cái bắt tay

(số người-1)x số người= 55x2=110

Mà 110=11x10

=>số người đến dự là 10 người

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 24 tháng 3 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

11 chứ

Đọc tiếp...
lê việt anh 23 tháng 8 2016 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

10 người nha 

Đọc tiếp...
phung viet hoang 5 tháng 3 2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Mỗi đường thẳng cắt 100 đường thẳng còn lại nên tạo nên 100 giao điểm. Có 101 đường thẳng nên có 101. 100 giao điểm, nhưng mỗi giao điểm đã được tính hai lần nên chỉ có :
101. 100 : 2 = 5050 (giao điểm).
Chú ý : Tổng quát với n đường thẳng , có n(n−1):2 giao điểm.

Đọc tiếp...
Trần đình nhật 19 tháng 5 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

như vậy 1 đường thẳng  trong 101 đường thẳng sẽ cắt 100 đường thằng còn lại và tạo ra 100 giao điểm , mà có lẫn 101 đường thẳng nên có 100 x 101 =10100( đường thẳng )

Mà mỗi giao điểm lặp lại 2 lần nên có 10100:2=5050 (đường thẳng)

                                    Đáp số :5050 đường thẳng

Đọc tiếp...
Giot Buon Lai Roi 28 tháng 5 2015 lúc 7:10
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng 

=>có :2005.2006 giao điểm. nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần=>số giao điểm thực tế là:

(2005x2006):2=1003x2005= 2011015(giao điểm)

Đọc tiếp...
Long's Nhỏ's 28 tháng 5 2015 lúc 6:57
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng .suy ra có :2005.2006 giao điểm. Nhưng mỗi giao điểm được tính hai lần suy ra số giao điểm thực tế là 

(2005.2006):2 =1003.2005= 2011015 giao điểm 

nhớ l-i-k-e cho mình nhé.....

Đọc tiếp...
Hai Pham 22 tháng 2 2016 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

kết quả  là : 2011015 

100% lun

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 5 tháng 2 2017 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Có 191 tia

Đọc tiếp...
Linh Hương 3 tháng 4 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

191 tia nhé

Đọc tiếp...
Ninh Đức Quang 3 tháng 4 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

có 191 tia nha

Đọc tiếp...
NAU TE 29 tháng 4 2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có các số :456;465;654;645;546;564.

Ta có :456+465+654+645+546+564=3330

đúng nha

Đọc tiếp...
Tran minh man 29 tháng 4 2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Ta co cac so :

456;465;654;645;546;564.

Ta co :

456+465+654+645+546+564=3330

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 13 tháng 2 2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

duong nguyen ai nhan đáp án và cách làm sai nha, mặc dù chưa tìm ra cách giải nhưng đáp án là 1359502364 tam giác nha

Đọc tiếp...
duong nguyen ai nhan 5 tháng 5 2017 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Nếu cố cứ định 1 điểm thì ta có thể nối với 2013 điểm còn lại tạo thành 2013 tam giác.Có 2014 điểm thì sẽ có số tam giác là:

                             2014.(2014-1) =4054182(tam giác)

Nhưng trên thực tế, mỗi tam giác được tính 3 lần, nên số tam giác là:

                            4054182:3= 1351394 (tam giác0

Vậy có 2014 điểm thì sẽ có 1351394 tam giác
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14 tháng 3 2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Lấy 1 đường thẳng nối với 101 - 1 = 100 đường thẳng còn lại ta được 100 giao điểm. Làm như vậy với tất cả 101 đường thẳng, ta được 100.101 giao điểm. Nhưng làm như vậy thì mỗi giao điểm được tính 2 lần. Số giao điểm tạo thành là:100.101:2=5050(giao điểm). Vậy 101 đường thẳng cắt nhau tạo thành 5050 giao điểm

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

5050 nha bn 

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14 tháng 3 2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

vay dap an la 5050 ban nhe

 

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 19 tháng 2 2016 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Số tiền để đóng bảo hiểm là : 6 000 000 - 5 550 000 = 450 000

Số tiền để đóng bảo hiểm = : 450 000 : 6 000 000 x 100 = 7,5 %

                         đs : 7.5 %

Đọc tiếp...
Trần Thị Uyên 27 tháng 1 2016 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

lập duoc 200 chư so

 

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 25 tháng 6 2015 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

14 điểm tớ nhớ mang máng bài này 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 25 tháng 6 2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

5050                                                         

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Nguyệt 10 tháng 3 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

số giao điểm là 5050

Đọc tiếp...
Anh Dao Tuan 15 tháng 3 2015 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Chọn 1 điểm. Nối điểm đó với 19 điểm còn lại, ta được 19 đường thẳng.

Làm như vậy với 20 điểm đã cho ta có: 20.19 ( đường thẳng )

Nhưng như vậy số đường thẳng sẽ được tính 2 lần

Vậy số đường thẳng thực có là:

                                      20.19 / 2 = 190 (đường thẳng )

Đáp số: .............                     

 

Đọc tiếp...
girl hoc đường - 2k8 8 tháng 3 lúc 6:14
Báo cáo sai phạm

đáp số là 190 nha đảm bảo 100% 

k mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: