Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen Thi Duyen 22/06/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử trong 20 điểm , không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là: 19.20:2=190(đường thẳng)

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng=>số đường thẳng vẽ được là:(a-1)a:2. Thực tế, trong a điểm này ta chỉ vẽ được một đường thẳng.Vậy ta có:190-(a-1)a:2+1=170

=>a=7

Vậy a=7

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Cứ 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng nên ta có thể suy luận:
*Tổng quát: 
Cứ n điểm không thẳng hàng thì vẽ được n(n - 1)/2 đường thẳng [*]
(Từ 20 điểm đáng ra phải dựng được 20(20-1)/2 = 190 đương thẳng

Nhưng vì có a điểm thẳng hàng nên chỉ vẽ được 170 đường thẳng. 
Nghĩa là thiếu đi 190 – 170 = 20 đường thẳng
* Theo công thức [*] trong 20 điểm, cứ có x điểm thẳng hàng thì mất đi 
[x(x – 1) /2] – 1 (đường) Vì bản thân x điểm tạo 1 đường thẳng
( Theo đề ta có [x(x – 1) /2] – 1 = 20 ( x(x– 1)/2 = 21
( x(x– 1) = 42 [**] với x ( N và x > 1
Vì 42 là hợp số có thể phân tích thành 2 thừa số là 6 x 7 . 
Đó là 2 số nguyên liên tiếp thỏa mãn điều kiện [**]. ( x=7
Áp dụng vào bài toán ta có a = x = 7 . Đáp số a = 7 (điểm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22/06/2015 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

bạn cũng nhìn trong câu hỏi tương tự rồi chép theo thôi

Đọc tiếp...
Phạm Minh Quang 28/02/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

CÓ TẤT CẢ LÀ 5050 GIAO ĐIẺM

Đọc tiếp...
duong 20/03/2017 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

bang 5050 nha ban

bang 5050 nha ban

bang 5050 nha ban

k cho minh nha

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen phuong 28/02/2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

1 duong thang se cat 100 duong thang con lai ma co 101 duong thang se cat nhau tao ra 10100 giao diem. thuc te chung da duoc tinh 2 lan nen so giao diem la 10100:2=5050

Đọc tiếp...
Tuấn 13/01/2018 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

cái này lớp 10 chứ nhỉ :v
vì có 3 toa mà 4 khách nên có ít nhất 1 toa có 2 khách. Do đề cho lên 3 toa nên ta có các TH sau
a, TH1 : toa 1 ,2 có 1 khách, toa 3 có 2 khách => 4C2*2 cách
 tương tự với mấy cái còn lại nhé 
b, câu b thì kiểu gì cũng cso toa trống nên : 
TH1 : toa 1 trống, toa 2 1nguoiwsf ; toa 3 a3a người => 4C3 cách
tương tự ...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 11/07/2015 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

- chữ số hàng trăm có 6 cách chọn

- Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm có 5 cách chọn chữ số hàng chục

- Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục có 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Vậy có 6 x 5 x 4 = 120 số có 3 chữ số khác nhau 

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 11/01/2018 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số :

1000;1002;...;2010

Số các số hạng là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

                        Đ/s : 506 số

Đọc tiếp...
linh 20/10/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

số các số là:

    (2011-1001)/2+1=506(số)

                Đáp số: 506 số

Đọc tiếp...
Tran Thi Hai Yen 28/03/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

số các số là:   [2010-1000]:2+1=506[so]

                              Đáp số:506 so

XIN LOI MAY MIK KO AN DUOC DAU

Đọc tiếp...
Giot Buon Lai Roi 28/05/2015 lúc 07:10
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng 

=>có :2005.2006 giao điểm. nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần=>số giao điểm thực tế là:

(2005x2006):2=1003x2005= 2011015(giao điểm)

Đọc tiếp...
Long's Nhỏ's 28/05/2015 lúc 06:57
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng .suy ra có :2005.2006 giao điểm. Nhưng mỗi giao điểm được tính hai lần suy ra số giao điểm thực tế là 

(2005.2006):2 =1003.2005= 2011015 giao điểm 

nhớ l-i-k-e cho mình nhé.....

Đọc tiếp...
Hai Pham 22/02/2016 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

kết quả  là : 2011015 

100% lun

Đọc tiếp...
duong nguyen ai nhan 05/05/2017 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

Nếu cố cứ định 1 điểm thì ta có thể nối với 2013 điểm còn lại tạo thành 2013 tam giác.Có 2014 điểm thì sẽ có số tam giác là:

                             2014.(2014-1) =4054182(tam giác)

Nhưng trên thực tế, mỗi tam giác được tính 3 lần, nên số tam giác là:

                            4054182:3= 1351394 (tam giác0

Vậy có 2014 điểm thì sẽ có 1351394 tam giác
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Khánh Linh 30/07/2016 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Có 5 chữ số lẻ gồm: 1; 3; 5; 7; 9
Số các số có 3 chữ số được lập là: 5 x 4 x 3 = 60 ( số ) 
Với 60 số ở mỗi hàng được chia đều cho 5 chữ số đó.
Mỗi chữ số xuất hiện: 60 : 5 = 12 ( lần ) 
Nên tổng là:
          ( 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ) x 12 x 100 + ( 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ) x 12 x 10 + ( 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ) = 25 x 12 x 111 = 33 300 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 15/05/2015 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm . Mà có 2006 đường thẳng => có 2005 x 2006 giao điểm 

Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần => số giao điểm thực tế là:

         2006 x 2005   : 2 = 2011015 giao điểm

đúng nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Minh Thuận 15/05/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Nó chỉ có một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm.Mà nó lại có 2006 đường thẳng

Nhưng mỗi lần giao điểm được tính 2 lần số điểm thực tế

     2006x2005:2=2011015 giao điểm

Xin lỗi bạn nhé mình viết có một chút khó hiểu mong bạn bỏ qua vì minh học toán nâng cao nên quen rồi

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/02/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

bang 2011015 kết bạn với tớ nhé

Đọc tiếp...
Mr Lazy 30/06/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

\(\text{Từ 1 điểm vẽ được }n-1\text{ đoạn thẳng tới }n-1\text{ điểm còn lại.}\)

\(\Rightarrow\text{Từ n điểm vẽ được }n\left(n-1\right)\text{ đoạn thẳng.}\)

\(\text{Tuy nhiên, các mỗi đoạn thẳng bị đếm 2 lần (AB;BA) nên số đoạn thẳng thực tế là }\frac{n\left(n-1\right)}{2}\)

\(\text{Theo đề : }\frac{n\left(n-1\right)}{2}=105\Leftrightarrow n^2-n-210=0\Leftrightarrow n=15\text{ hoặc }n=-14\left(\text{loại}\right)\)

\(\text{Vậy có 15 điểm.}\)

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Vì cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng mà không có 3 điểm nào thẳng hàng nên qua 1 điểm ta vẽ được n-1 đường thẳng \Rightarrow n điểm vẽ được n(n-1) đường thẳng 
mà số đường thẳng này đã dược lặp lại 2 lần nên số đường thẳng vẽ được là : 
Theo bài ra ta có:  nên n (n - 1) = 210 
\(\Rightarrow\) n (n - 1) = 2.3.5.7 = 15.14 
Vậy n = 15

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 24/08/2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

co 15 diem

Đọc tiếp...
kha trần 29/09/2014 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm
 Để lấy chắc chắn ít nhất 02 viên bi đỏ bạn phải lấy ít nhất 7 viên. (5 xanh + 02 đỏ, đây là trường hợp ít viên bi đỏ nhất, các trường hợp khác số bi đỏ có thể lớn hơn 2). 
- Để lấy chắc chắn ít nhất 03 viên bi xanh bạn phải lấy ít nhất 10 viên. (7 đỏ + 3 xanh, đay là trường hợp ít bi xanh nhất, các trường hợp khác bi xanh có thể lớn hơn 03) 
Vậy để lấy chắc chắn 02 đỏ, 03 xanh bạn phải lấy ít nhất 10 viên (hợp của hai tập hợp). (khi đó bi xanh chắc chắn >= 03, bi đỏ > 02)
  •  
Đọc tiếp...
Phước Lợi Đinh 22/09/2015 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

Lấy 5 viên thì lỡ 5 viên bi đều xanh ==> không được(may mắn thì được hihi :)  )

Lấy 6 viên thì lỡ 5 viên bi đều xanh, có 1 đỏ ==> không được

Lấy 7 viên thì lỡ 7 viên bi đều đỏ ==> không được

Lấy 8 viên thì lỡ 7viên bi đều đỏ,1 xanh ==> không được

Lấy 9 viên thì lỡ 7 viên bi đều đỏ, 2 xanh ==> không được

lấy 10 viên, dù có lỡ 7 đỏ cũng còn 3 xanh. OK

Đọc tiếp...
khuong minh quang 05/01/2016 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

10 nha cac ban cac ban nho tick cho minh sau nay minh cho nick ngoc rong knight age vip nha

 

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Lớp Học 13/10/2016 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

ta có công thức tính số đoạn thẳng n(n-1)/2 = 105 <=> n(n-1) = 210 <=> n = 15  ( do 210 = 14*15)

Vậy n=15

Đọc tiếp...
Magic Super Power 09/02/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Công thức :
\(n\left(n-1\right):2\)

\(\Rightarrow\)Số đoạn thẳng vẽ được là :
\(n\left(n+1\right):2=105\)

\(\Leftrightarrow\)\(n\left(n-1\right)=210\)

Do 210 = 14 x 15

\(\Rightarrow\)n = 15.

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 11/09/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Vì cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng mà không có 3 điểm nào thẳng hàng nên qua 1 điểm ta vẽ được n-1 đường thẳng

\(\Rightarrow\)n điểm vẽ được n(n-1) đường thẳng 

mà số đường thẳng này đã dược lặp lại 2 lần nên số đường thẳng vẽ được là : 

Theo bài ra ta có:  nên n (n - 1) = 210 
\(\Rightarrow\) n (n - 1) = 2.3.5.7 = 15.14 

Vậy n = 15

Đọc tiếp...
Sakura Lovely girl 18/11/2016 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

các số là 135 và 315 nha !

chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
I love you 10/12/2016 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

135 cà 315 nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Tràm 01/12/2016 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

135 và 315 k và kb nhé bạn

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 02/07/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là:

5 x (5 - 1) : 2 = 10 (đường thẳng)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 02/07/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Số đường thẳng đi qua 5 điểm đó là:

5 x ( 5 - 1 ) : 2 = 10 ( đường thẳng )

                         Đ/s: ...

Đọc tiếp...
Nữ Thần Bình Minh 16/09/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

tất cả đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm đó là

      5 x ( 5 - 1) : 2 =10( đường thẳng)

                   Đáp số : 10 đường thẳng

Đọc tiếp...
nguyen ba tuanduc 16/12/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Số các số mà chữ số j đứng ở hàng thứ i là 5!

với i,j=1,2,3,4,5,6

Gọi tổng S là tổng phải tìm thì:

S=5@(1+2+3+4+5+6)+5!(1+2+3+4+5+6)10+5!(1+2+3+4+5+6)100+...+5!(1+2+3+4+5+6)10000=5!(1+2+3+4+5+6)(1+10+...+10000)=279999720

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Việt 16/12/2015 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

20 cap tia doi nhau 100%nha ban mik lam roi 

 

Đọc tiếp...
Soyeon Park 31/01/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Gỉa dụ ta sẽ vẽ 2 điểm nằm trên một đường thẳng. Khi đó ta đếm sẽ có 2 cặp tia đối nhau.Hoặc ta vẽ 3 điểm nằm trên 1 đường thẳng.Khi đó ta cũng đếm được 3 cặp tia đối nhau.Vậy ta có công thức:n điểm (trên cùng một đường thẳng)=n cặp tia đối nhau.Vậy sẽ có 20 cặp tia đối nhau.

Đọc tiếp...
Đường Đồng Ái Nhi 15/12/2016 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

20 cặp bài 12 con giáp mình đúng được 100 /100 luôn đó nha

cố lên mọi người

tất cả 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: