Giúp tôi giải toán và làm văn


Người lạnh lùng 03/01/2017 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

10 đoạn thẳng đó bạn

chúc bạn học giỏi

tk mk nha

Đọc tiếp...
le thi thien thu 14/10/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

lấy 1 điểm nối với 4 điểm còn lại ta được 4 đường thẳng

vậy 5 điểm cứ nối 2 điểm cho một đường thẳng ta có số đường thẳng là:

            5 . 4 = 20 (đường thẳng)

mỗi đường thẳng được vẽ 2 lần vậy số đường thẳng sẽ là:

           20 : 2 = 10 (đường thẳng)

vậy có 20 đường thẳng và có 7 đoạn thẳng

Đọc tiếp...
Nguyen Phung Hung 02/09/2016 lúc 07:47
Báo cáo sai phạm

10 đoạn thẳng nhớ k cho mình nha

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 24/12/2014 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

13 = 0 + 1+2+3+7

Đáp số : 73210

Đọc tiếp...
Bùi Huy Hiếu 11/12/2016 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

94000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 đầu bài chưa rõ bạn phải nó rõ chứ ko thì kết quả là số rất lơn như mình nêu trên cò có số lớn hơn số mình đưa ra

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 27/11/2016 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

BẠN SAI RÙI SỐ ĐO PHẢI LÀ 1111111111111

Đọc tiếp...
a 01/03/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

105 115  125 135 145 155 165 175 185 195 =10 chữ số 

100 200 300 400 500 600 700 800 900=9 chữ số 

10*9=90 số

 

Đọc tiếp...
okinuyasa 13/10/2017 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

  115 ;135 ;155 ; 175 ; 195 tất cả các số có chữ số đầu và số giữa là 1 3 5 7 9 và chữ số tận cùng là 5 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hoài 13/10/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

105,115,125,135,145,155,165,175,185,195.co 10 chu so

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thùy Trang 20/08/2016 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Ta gọi các chữ số phải tìm là a , b , c trong đó a > b > c > 0. Hai số lớn nhất đc lập bởi ba chữ số trên là abc và acb

Ta có : abc + acb =1444

so sánh cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng của c và b không có nhớ. Vậy c + b = 4 mà b > c > 0 nên  b = 3, c = 1

ta xét cột hàng trăm : a + a = 14 nên a = 7. 

Vậy a = 7, b = 3, c = 1.

Đọc tiếp...
Dung Viet Nguyen 09/11/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Gọi các chữ số phải tìm là a,b,c trong đó a > b > c > 0 .

Hai số lớn nhất được lập bởi cả ba chữ số trên là abc + acb = 1444

Ta so sánh các cột đơn vị và cột hàng chục , ta thấy phép cộng c + b không nhớ .

Vậy c + b = 4 mà b > c > 0 nên b = 3 , c = 1

Xét cột hàng trăm : a + a = 14 nên a = 7

Vậy ba chữ số cần tìm là 7,3,1

Ta có : 731 + 713 = 1444

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 13/08/2016 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Gọi các chữ số phải tìm là a, b, c trong đó a>b>c>0. 

Hai số lớn nhất lập bởi cả ba chữ số trên là abc¯+acb¯=1444.

So sánh các cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng c+b không có nhớ.

Vậy c+b=4, mà b>c>0 nên b=3,c=1.

Xét cột hàng trăm : a+a=14 nên a=7. 

Ba chữ số phải tìm là 7, 3, 1.

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 08/10/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

120 chu so khac nhau vi:

1x2x3x4x5= 120

Đọc tiếp...
Trần Phương Linh 08/10/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

có 5 cách chọn số thứ nhất

4 cách cọn số thứ hai

3 cách chọn số thứ ba

2 cáh chọn số thứ tư

1 cách chọn số thứ 5

=> với cùng cả năm chữ số này có thể lập được 5.4.3.2.1=120 số có năm chữ số

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 02/07/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là:

5 x (5 - 1) : 2 = 10 (đường thẳng)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 02/07/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Số đường thẳng đi qua 5 điểm đó là:

5 x ( 5 - 1 ) : 2 = 10 ( đường thẳng )

                         Đ/s: ...

Đọc tiếp...
Nữ Thần Bình Minh 16/09/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

tất cả đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm đó là

      5 x ( 5 - 1) : 2 =10( đường thẳng)

                   Đáp số : 10 đường thẳng

Đọc tiếp...
Anh Minh 18/09/2015 lúc 05:43
Báo cáo sai phạm

Công thức n.(n-1) :2 
Vẽ được : 100.(100-1):2 = 4950 đường thẳng
Làm chi tiết thì :
Lấy 1 điểm nối với 99 điểm còn lại được 99 đường thẳng.
Có 100 điểm nên có 99.100 = 9900 đường thẳng 
Vì các đường thẳng trên được tính hai lần nên có 9900:2 = 4950 đường thẳng.

Đọc tiếp...
Phạm Thúy An 28/01/2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Qua 1 điểm , ta vẽ đường thẳng đi qua điểm này lần lượt với 99 điểm còn lại được 99 đường thẳng .

       Làm như vậy với 100 điểm ta được số đường thẳng là: 

                                           100.99=9900 ( đường thẳng ) 

        Nhưng mỗi đường thẳng được tính 2 lần nên có số đường thẳng là : 

                                           9900 : 2 =4950 ( đường thẳng ) 

                                                         Đáp số : 4950 đường thẳng 

Đọc tiếp...
Nguyễn ngọc huyền 06/10/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

4950 đường thăng

Đọc tiếp...
Thân Thị Yến Ngọc 10/01/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Lời giải chi tiết:

Số gồm 3 chữ số trong đó có chứa một chữ số 4 gồm 2 dạng:

+) Dạng 1: 4bc¯. Chữ số b có 10 cách chọn là: 0; 1; 2; 3;...; 9. Chữ số c có 10 cách chọn là 0; 1;..; 9. Do đó, các số dạng này có tất cả 10.10 = 100(số).

+) Dạng 2: a4c¯. Chữ số a có 9 cách chọn là: 1; 2;...; 9. Chữ số c có 10 cách chọn là: 0; 1; ...; 9. Do đó, các số có dạng này có tất cả 9.10 = 90(số).
 Cậu chỉ cần giải bằng 2 dạng này là được

k mk nha

Đọc tiếp...
Katherine Lilly Filbert 01/06/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Mình đồng tình với Đinh Tuấn Việt 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

có bao nhiêu chữ số là sao ? mình tưởng bao nhiêu số chứ !

Đọc tiếp...
Đặng Thùy Dương 22/06/2015 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

có 4 cách chọn chữ số hàng trăm (2,4,6,8)

có 5 cách chọn chữ số hàng chục (0,2,4,6,8)

có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị

=> có 4*5*5=100 số có 3 chữ số mà cả 3 chữa số đều chẵn

Đọc tiếp...
Nguyen Thai Hoc 24/01/2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

101,  105, 109,.................................997

(997 - 101) : 4 + 1  = 225 số

Đọc tiếp...
OOO Nhóc Bướng Bỉnh OOO 05/10/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

255 số

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 22/09/2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Ta lập các số có hai số từ năm chữ số trên như sau: 
25;20;26;21; 
50;56;51 
61 
16,10,15,12 
60;65;62; 
52 
Tổng cộng có 16 số

Đọc tiếp...
AnandiShiv 04/12/2016 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

16 số nhé

tk mk nha các bạn 

mk sẽ tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lệ 16/10/2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

HÀNG CHỤC CÓ 4 CÁCH LẬP

HÀNG ĐƠN VỊ CÓ 4 CÁCH LẬP 

4x4=16(SỐ)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 26/11/2014 lúc 06:11
Báo cáo sai phạm

có công thức (n.n-1):2 để tim2 số đường thăng 

20 đường nen n =20 

20.19:2=190 

kết quả la 190 đường

Đọc tiếp...
Trần Phương Anh 15/06/2017 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

1885 nha bn

^^hoc gioi!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Nhã 15/06/2017 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

Ta có: n=abbc chia hết cho 5 => c=5

Vậy: ab thuộc {1;8}

Nhưng hiện nay là năm 2017 nên ô tô phải được ra đời trước hiện nay.

=> a=1; b=8

Đáp án: Ô tô ra đời vào năm 1885.

Đọc tiếp...
nguyễn thị anh thư 13/08/2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

thế à

số đường thẵng được vẽ là

n(n1) chia 2 (đường thẳng)

Đọc tiếp...
Gia Đình Hạnh Phúc 23/09/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu bạn giải rõ hơn đi ,nhắn luôn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng 17/12/2016 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời bài  này được ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: