Giúp tôi giải toán và làm văn


Long Nguyễn 29/10/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Số cách chọn : \(5\times6\times6\times6=1080\)(vì chỉ có 5 cách chọn số đứng đầu)

b) số cách lập số tự nhiên có 4 chữ số :

-Có 5 cách chọn chữ số làm số đầu (1;2;3;4;5) vì số 0 không đứng đầu được

-Có 5 cách chon số thứ hai vì đã chọn 1 số đứng đầu

-Có 4 cách chọn số thứ ba vì đã chọn hai số đầu 

-có 3 cách chon số thứ 4 vì chọn 3 số đầu

Suy ra có số cách chọn : \(5\times5\times4\times3=300\)

Đọc tiếp...
Phạm Ngô Bảo Trâm 21/11/2014 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

a) 28 quả . Vì nếu ta lấy ra 15 quả màu xanh và 10 quả màu vàng tức là không có màu đỏ thì ta tiếp tục lấy 3 quả nữa mới được 3 quả màu đỏ . Mà 15+10+3=28 . Vậy bạn biết đáp án rồi chứ . 

b) 5 quả . VD lúc đầu chúng ta lấy một quả xanh và một quả đỏ thì chúng ta phải lấy ít nhất 2 quả xanh hoặc 2 quả đỏ hoặc 3 quả . các trương hợp khác cũng vậy 

 

c) 36 quả . tôi tiếp tục cho VD để dễ hiểu : Lúc đầu chúng ta lấy 20 quả màu đỏ , rồi lại lấy đúng 15 quả màu xanh thì chúng ta phải lấy thêm 1 quả màu xanh nữa thì mới có 3 quả khác màu . vậy lấy : 20+15+=36 

 

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc hương 02/04/2016 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

chào các bạn đáp án của mình là 36 k cho mình nhé

Đọc tiếp...
nguyễn thanh bình 13/01/2017 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

a. Hộp đó có tất cả số bong xanh và vàng là:

15 + 10 = 25 (quả)

Nếu lấy ra 25 quả bóng thì chưa chắc trong đó đã có bóng màu đỏ. Vậy muốn có chắc chắn 3 quả bóng màu đỏ được lấy ra thì ta phải lấy ít nhất số quả bóng là:

25 + 3 = 28 (quả)

b) Số bóng trong hộp chỉ có ba màu đỏ, xanh và vàng nên nếu lấy ít nhất 7 quả thì chắc chắn sẽ có ba quả cùng màu.

c) Hộp đó có tất cả số bóng đỏ và xanh là:

20 + 15 = 35 (quả)

Nếu lấy ra 35 quả thì chưa chắc trong đó đã có bóng vàng. Vậy muốn chắc chắn có 3 quả bóng khác màu thì ta phải lấy ít nhất số quả bóng là:

35 + 1 = 36 (quả)

Đáp số: a) 28 quả.

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 08/06/2015 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

( 9 × 10 × 10 ) - ( 9 × 9 × 8 ) = 252 số. 

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 11/06/2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đáp án:252 số

~hok tốt~

=^-^=

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Linh 25/02/2016 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

có 252 số

Đọc tiếp...
Milky Way 01/03/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

SỐ GIAO ĐIỂM LÀ :

\(\frac{101.\left(101-1\right)}{2}\)= 5050 ( GIAO ĐIỂM )

Đọc tiếp...
oreen 01/03/2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 5050 chắc chắn đúng bạn nhé nhớ like đúng nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 05/11/2016 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

 62784  bạn nhé 

k nha

Đọc tiếp...
Lê Phương Anh 08/06/2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Có tất cả các số có 5 chữ số là : \(\left(99999-10000\right)\div1+1=90000\) ( số )

Ta có cách chọn các số có 5 chữ số mà mỗi chữ số đều \(\ne\):

  • Có 9 cách chọn hàng chục nghìn
  • Có 9 cách chọn hàng nghìn
  • Có 8 cách chọn hàng trăm
  • Có 7 cách chọn hàng chục
  • Có 6 cách chọn hàng đơn vị

Có tất cả các số có 5 chữ số khác nhau là : \(9\times9\times8\times7\times6=27216\) ( số )

Có tất cả các số có 5 chữ số mà mỗi số có ít nhất 2 chữ số giống nhau là :

                                      \(90000-27216=62784\) ( số )

                                                     ĐÁP SỐ : \(62784\)SỐ

Đọc tiếp...
lê thị hà my 21/06/2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm
phạm Moonie 21/07/2015 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

có : 2 * 4 * 3 = 24 (số có 3 chữ số khác nhau)

Đọc tiếp...
ho duc truong 08/06/2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số có 3 chữ số là abc

a có 5 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

Vậy lập được 5 * 4 * 3 = 60 số có 3 chữ số khác nhau

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 12/07/2015 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Đình Dũng sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Ánh 05/06/2018 lúc 07:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Ta lập đc : 123 ; 124 ; 125 ; 132 ; 134 ; 135 ; 142 ; 143 ; 145 ; 152 ; 153 ; 154 

                 213 ; 214 ; 215 ; 231 ; 234 ; 235 ; 241 ; 243 ; 245 ; 251 ; 253 ; 254

                 312 ; 314 ; 315 ; 321 ; 324 ; 325 ; 341 ; 342 ; 345 ; 351 ; 352 ; 354

                 412 ; 413 ; 415 ; 421 ; 423 ; 425 ; 431 ; 432 ; 435 ; 451 ; 452 ; 453

                 512 ; 513 ; 514 ; 521 ; 523 ; 524 ; 531 ; 532 ; 534 ; 541 ; 542 ; 543

Hok tốt ! ^.^

Đọc tiếp...
Ác Mộng 20/06/2015 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:

2379ab+23ab79+7923ab+79ab23+ab7923+ab2379=2989896

=>237900+ab+230079+100.ab+792300+ab+790023+100.ab+10000.ab+7923+10000.ab+2379=2989896

=>20202.ab+2060604=2989896

=>20202.ab=2989896-2060604=929292

=>ab=929292:20202=46

Đọc tiếp...
pham kim han 20/06/2015 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:

2379ab+23ab79+7923ab+79ab23+ab7923+ab2379=2989896

=>237900+ab+230079+100.ab+792300+ab+790023+100.ab+10000.ab+7923+10000.ab+2379=2989896

=>20202.ab+2060604=2989896

=>20202.ab=2989896-2060604=929292

=>ab=929292:20202=46

bam dung cho minh nhe

minh tra loi truoc ma

Đọc tiếp...
Dương Quốc Khánh 03/06/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

tự làm đi

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 18/07/2015 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Mỗi bạn đấu với 3 bạn còn lại 3 ván đấu. Có 4 bạn nên số ván đấu là: 3x4 = 12 (ván)  

Tuy nhiên mỗi ván đấu được tính 2 lần.  

Số ván đấu thực sự có là: 12 : 2 = 6 (ván)  

Tổng số điển cả 4 bạn đạt được là: 1x6 = 6 điểm  

Số điểm của Xuân là: 6 - (1,5 + 1 + 1) = 2,5 điểm  

Do vậy Xuân thắng 2 ván hòa 1 ván.  

Nếu Xuân sẽ thắng hoặc hòa với Hạ.

 Nếu Xuân hòa Hạ khi đấu với Thu và Đông sẽ có 2 ván hóa, hoặc 1 thắng 1 hòa.

Cả hai trường hợp này đều không có 3 ván hòa.

Do vậy không xảy ra trường hợp Xuân hòa Hạ.  

Vậy kết quả ván cờ giữa Xuân và Hạ thì Xuân thắng.  

Đ/S: Xuân thắng

Đọc tiếp...
Đinh Trần Nhật Minh 18/07/2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

người làm ở tương tự lại đi copy ở trang khác.

Đọc tiếp...
ffffffffffffffffffffffffffffffff 14/10/2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

xuan thang va diem la 2,5

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 01/06/2018 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Cách của bạn nguyen duc thang cũng đúng , mik có cách khác nè : 

Bảng B có 4 đội thi đấu vòng tròn nên số trận đấu là :

\(4\times3:2=6\) ( trận )
Mỗi trận thắng thì đội thắng được 3 điểm đội thua thì được 0 điểm nên tổng số điểm là :

\(3+0=3\)( điểm ) 

Mỗi trận hòa thì mỗi đội được 1 điểm nên tổng số điểm là :

\(1+1=2\)( điểm ) 
Giả sử 6 trận đều hòa thì số điểm ở bảng B là :

\(6\times2=12\)( điểm ) 

Số điểm bảng B bị hụt đi :

\(17-12=5\)( điểm ) 

Sở dĩ bị hụt đi 5 điểm là vì mỗi trận hòa kém mỗi trận thắng là :

\(3-2=1\)( điểm ) 

Vậy : 

Số trận thắng là : 

\(5:1=5\)( trận ) 

Số trận hòa là :

\(6-5=1\)( trận ) 

Đ/s : \(1\)trận 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 01/06/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Giải

Bảng B có 4 đội thi đấu vòng tròn nên số trận đấu là : 4 x 3 : 2 = 6 (trận)

Mỗi trận thắng thì đội thắng được 3 điểm đội thua thì được 0 điểm nên tổng số điểm là : 3 + 0 = 3 (điểm). Mỗi trận hòa thì mỗi đội được 1 điểm nên tổng số điểm là : 1 + 1 = 2 (điểm).

 Giả sử 6 trận đều thắng thì tổng số điểm là : 6 x 3 = 18 (điểm). Số điểm dôi ra là : 18 - 17 = 1 (điểm). Sở dĩ dôi ra 1 điểm là vì một trận thắng hơn một trận hòa là : 3 - 2 = 1 (điểm). Vậy số trận hòa là : 1 : 1 = 1 (trận)

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Ánh 01/06/2018 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/question/3271.html

Bạn có thể vào đây tham khảo nhé!

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
nguyenduytuan 31/03/2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

minh tra loi nham

 

Đọc tiếp...
Phương Ngân 01/06/2018 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

29 lần nha

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 01/06/2018 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Có 9 số dạng 88c gồm:880,881,882,883,884,885,886,887,889 (c khác 8)

Có 9 số dạng 8b8 gồm:808,818,828,838,848,858,868,878,898 (b khác 8)

Có 8 số dạng a88 gồm:188,288,388,488,588,688,788,988(a khác 8) và 1 số 888

Tổng cộng có 9+9+8+1=27 số

Đọc tiếp...
Inuyasha 22/11/2014 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

1a) gọi số cần lập là abcde
(a khác 0...)

chọn a thuộc tập số trên\{0} => có 4 cách chọn
chọn b có 5 c
chọn c có 5c
chọn d có 5c
 chọn e có 5c
ADQT nhân có 4x5x5x5x5 = ....
vậy có....
b)chọn a khác 0 có 4 c
chọn b khác a có 4c
chọn c khác a và b có 3 c
chọn d khác a, b, c, có 2c
=> ADQT nhân có 4x4x3x2 =...
vậy...
c) chọn a khác o có 4 c
chọn các c/số còn lại là 1 chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử(trừ a) => có 4A2 cách
ADQT nhân có 4x 4A2 =...
Vậy...
d) tương tự câu a
 

 

Đọc tiếp...
Iron man 08/06/2016 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Ô tô đi với vận tốc 50km/giờ vì :

         100 : 2 = 50

                   đs : 50

Đọc tiếp...
nhất sông núi 12/07/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1a) gọi số cần lập là abcde
(a khác 0...)

chọn a thuộc tập số trên\{0} => có 4 cách chọn
chọn b có 5 c
chọn c có 5c
chọn d có 5c
 chọn e có 5c
ADQT nhân có 4x5x5x5x5 = ....
vậy có....
b)chọn a khác 0 có 4 c
chọn b khác a có 4c
chọn c khác a và b có 3 c
chọn d khác a, b, c, có 2c
=> ADQT nhân có 4x4x3x2 =...
vậy...
c) chọn a khác o có 4 c
chọn các c/số còn lại là 1 chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử(trừ a) => có 4A2 cách
ADQT nhân có 4x 4A2 =...
Vậy...
d) tương tự câu a
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Việt 16/12/2015 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

20 cap tia doi nhau 100%nha ban mik lam roi 

 

Đọc tiếp...
Soyeon Park 31/01/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Gỉa dụ ta sẽ vẽ 2 điểm nằm trên một đường thẳng. Khi đó ta đếm sẽ có 2 cặp tia đối nhau.Hoặc ta vẽ 3 điểm nằm trên 1 đường thẳng.Khi đó ta cũng đếm được 3 cặp tia đối nhau.Vậy ta có công thức:n điểm (trên cùng một đường thẳng)=n cặp tia đối nhau.Vậy sẽ có 20 cặp tia đối nhau.

Đọc tiếp...
Đường Đồng Ái Nhi 15/12/2016 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

20 cặp bài 12 con giáp mình đúng được 100 /100 luôn đó nha

cố lên mọi người

tất cả 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 31/07/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Các số đó là : 2035 ; 2053 ; 2305 ; 2350 ; 2503 ; 2530

                     3025 ; 3052 ; 3205 ; 3250 ; 3502 ; 3520

                     5023 ; 5032 ; 5203 ; 5230 ; 5302 ; 5320

Tổng các số đó : 

2035 + 2053 + 2305 + 2350 + 2503 + 2530 + 3025 + 3052 + 3205 + 3250 + 3502 + 3520 + 5023 + 5032 + 5203 + 5230 + 5302 + 5320 = 64440

                            Đáp số : 64440

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 31/07/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

cách giải hợp lí, không rờm rà thì may ra ........

Đọc tiếp...
Nguyen Viet Dat 01/08/2015 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

cac so lap duoc co 3x3x2=18

tong la (2+3+5)x6x1000+(2+3+5)x6x100+(2+3+5)x6x10+(2+3+5)x6=64440

Đọc tiếp...
phung viet hoang 05/03/2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Mỗi đường thẳng cắt 100 đường thẳng còn lại nên tạo nên 100 giao điểm. Có 101 đường thẳng nên có 101. 100 giao điểm, nhưng mỗi giao điểm đã được tính hai lần nên chỉ có :
101. 100 : 2 = 5050 (giao điểm).
Chú ý : Tổng quát với n đường thẳng , có n(n−1):2 giao điểm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Ngọc 18/01/2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

a) có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số : 0,3,5,6 ?

b) trong các số đã lập được ở trên (phần  a)) có bao nhiêu số chia hết cho 9 ?

a/ Hàng trăm có 3 cc, hàng chục có 3cc, hàng đv có 2 cc : 3 x 3 x 2 = 18 số

b/ Các số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9. Chỉ có 0+3+6 chia hết cho 9 

SỐ CÁC SỐ: 2 X 2 X 1 = 4 SỐ

Đọc tiếp...
nguyen minh huyen 17/05/2018 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

này hoài ngọc ơi cc là gì đấy ,mình không hiểu cho lắm .

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do đó số tam giác thực có là: \(\frac{\text{4022030}}{2}\) = 2011015

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 02/01/2017 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do số tam giác thực có là :\(\frac{4022030}{2}=2011015\)

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Đọc tiếp...
nguyen khanh linh 04/08/2018 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Toàn Quyền Nguyễn cắp của bạn trên hay sao í

Đọc tiếp...
nguyễn thị anh thư 13/08/2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

thế à

số đường thẵng được vẽ là

n(n1) chia 2 (đường thẳng)

Đọc tiếp...
Gia Đình Hạnh Phúc 23/09/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu bạn giải rõ hơn đi ,nhắn luôn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng 17/12/2016 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời bài  này được ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: