Giúp tôi giải toán và làm văn


hồng nguyen thi 10/09/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Tick cho mình , mình giải giúp cho 

Đọc tiếp...
Lê Thị Khánh Linh 14/06/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

b, 2,021,055 đường thẳng

Áp dụng công thức n.(n-1):2

mình ko bít có đúng ko đó

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 04/02/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a)

Kẻ từ 1 điểm đến 9 điểm còn lại được 9 đường thẳng.

Có 10 điể4m, nên kẻ được 10.9 = 90(đường thẳng), nhưng mỗi đường thẳng đã được tính hai lần nên số đường thẳng tạo thành là

90 : 2 = 45 (đường thẳng).

Vậy kẻ được 45 đường thẳng.

  b);c) làm tương tự câu a).

^_^

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 11/01/2018 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số :

1000;1002;...;2010

Số các số hạng là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

                        Đ/s : 506 số

Đọc tiếp...
obichis 12/02/2018 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu chữ số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012?

Có:1013

+Vì ta lấy số 2012-1000=1012+1=1013

 Vậy số đó là:1013

Đọc tiếp...
linh 20/10/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

số các số là:

    (2011-1001)/2+1=506(số)

                Đáp số: 506 số

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 21/07/2015 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Mỗi đườg thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm .

Mà có 2006 đường thẳng \(\Rightarrow\)có : 2005.2006 giao điểm . Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần  \(\Rightarrow\) so giao diem thuc te la : 

(2005.2006):2=1003.2005=2011015 giao điểm

Đọc tiếp...
bay van ba 02/02/2016 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

bay di dung thi dung sai thi thoi

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 22/09/2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Ta lập các số có hai số từ năm chữ số trên như sau: 
25;20;26;21; 
50;56;51 
61 
16,10,15,12 
60;65;62; 
52 
Tổng cộng có 16 số

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 03/02/2018 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Hàng chục có 2 cách lập.

Hàng đơn vị có 2 cách lập.

=> Từ 5 chữ số đó có thể lập được số số có 2 chữ số khác nhau là:

       4 x 4 = 16 (số)

          Đáp số: 16 số.

Đọc tiếp...
AnandiShiv 04/12/2016 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

16 số nhé

tk mk nha các bạn 

mk sẽ tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
Công Lương Sỹ 22/10/2014 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

với bài này trường hợp ít nhất là 52 bạn sinh rải ra 12 tháng.

(mà 52 : 12 =4 dư 4)

vì 4 dư 4 sẽ bàng 4+1=5 nên có ít nhất 5 bạn học sinh cùng tháng sinh.

Đọc tiếp...
Mầm non Hạnh Nhân 22/10/2014 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

1 năm chỉ có 12 tháng

12.4=48 

còn 4 học sinh giả sử cho vào tháng 1,2,3,4 

thì những tháng còn lại 5,6,7,8,9,10,11,12 chỉ có 4 học sinh trùng tháng

vậy có ít nhất 4 học sinh cùng tháng

Đọc tiếp...
le anh tuan 01/02/2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

hoc sinh cung 5 thang sinh nha ban

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 01/07/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Tổng số quả các loại trong 5 rổ là : 

       104+115+132+136+148=635( quả )

Tổng số quả là 1 số chia hết cho 5. Sau khi bán đi một rổ cam thì số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại nên tổng số quả hai loại còn lại cũng là 1 số chia hết cho 5 như vậy rổ cam bán đi là rổ đựng 115 quả Số quả cam và chanh còn lại là : 

             635-115=520 (quả)

Số quả cam còn lại là:

        520:(4+1)=104 (quả)

Tổng số cam là : 

     104+115=219 (quả) 

Số quả chanh là:

      635-219=416 (quả )

Đọc tiếp...
LÊ HỒNG ANH 21/01/2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Tổng số cam và chanh của cửa hàng là:

104 + 115 + 132 + 136 + 148 = 635 (quả)

Số chanh còn lại gấp 4 lần số cam cho nên tổng số quả còn lại phải chia hết cho 5. Suy ra số cam đã bán phải chia hết cho 5. Trong số 5 rổ cam và chanh của cửa hàng chỉ có rổ đựng 115 quả là chia hết cho 5. Vậy cửa hàng đó đã bán rổ đựng 115 quả cam.

Số cam còn lại bằng 1515 quả chưa bán. Do đó số cam còn lại là:

(104 + 132 + 136 + 148) : 5 = 104 (quả)

Suy ra rổ đựng 104 quả là rổ cam còn lại và 3 rổ đựng 132; 136 và 148 quả là các rổ chanh.

Số cam lúc đầu cửa hàng có là:

115 + 104 = 219 (quả)

Số chanh lúc đầu cửa hàng có là:

635 - 219 = 416 (quả)

Đáp số: Số cam: 219 quả

              Số chanh: 416 quả

Đọc tiếp...
D_ _ Bê Đe 29/01/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần 

Đọc tiếp...
D_ _ Bê Đe 29/01/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần tôi bị bê đê con dê tôi bị tâm thần 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 02/02/2015 lúc 07:42
Báo cáo sai phạm

có công thưc [n . (n-1)]:2

n là số điểm

[4.(4-1)]:2=6

6 đường thẳng 

Đọc tiếp...
oOo Jin oOo 27/01/2018 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp trốn
Nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu?
Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi.Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra.

ĐK:
Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay,
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao?

Đôi khi cô đơn, giết anh từng cơn. Em hỡi!
Bao nhiêu nước mắt để đổi bình yên bên em
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra .

ĐK:
Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi, tình ơi
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vôi thay,
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay
Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao?

Đọc tiếp...
nguyenquangduy 06/02/2016 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

 

 

 

Lấy 1 điểm nối với 3 điểm còn lại ta được:1*3=3(đường nối)

4 điểm nối với nhau sẽ được :4*3=12(đường nối)

vì nếu làm như thế thì số đường nối sẽ được tính 2 lần nên số đường nối được là:12/2=6(đường nối)

Đọc tiếp...
Giot Buon Lai Roi 28/05/2015 lúc 07:10
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng 

=>có :2005.2006 giao điểm. nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần=>số giao điểm thực tế là:

(2005x2006):2=1003x2005= 2011015(giao điểm)

Đọc tiếp...
Long's Nhỏ's 28/05/2015 lúc 06:57
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng .suy ra có :2005.2006 giao điểm. Nhưng mỗi giao điểm được tính hai lần suy ra số giao điểm thực tế là 

(2005.2006):2 =1003.2005= 2011015 giao điểm 

nhớ l-i-k-e cho mình nhé.....

Đọc tiếp...
Hai Pham 22/02/2016 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

kết quả  là : 2011015 

100% lun

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 15/05/2015 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm . Mà có 2006 đường thẳng => có 2005 x 2006 giao điểm 

Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần => số giao điểm thực tế là:

         2006 x 2005   : 2 = 2011015 giao điểm

đúng nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Minh Thuận 15/05/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Nó chỉ có một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm.Mà nó lại có 2006 đường thẳng

Nhưng mỗi lần giao điểm được tính 2 lần số điểm thực tế

     2006x2005:2=2011015 giao điểm

Xin lỗi bạn nhé mình viết có một chút khó hiểu mong bạn bỏ qua vì minh học toán nâng cao nên quen rồi

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/02/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

bang 2011015 kết bạn với tớ nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Duyen 22/06/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử trong 20 điểm , không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là: 19.20:2=190(đường thẳng)

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng=>số đường thẳng vẽ được là:(a-1)a:2. Thực tế, trong a điểm này ta chỉ vẽ được một đường thẳng.Vậy ta có:190-(a-1)a:2+1=170

=>a=7

Vậy a=7

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Cứ 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng nên ta có thể suy luận:
*Tổng quát: 
Cứ n điểm không thẳng hàng thì vẽ được n(n - 1)/2 đường thẳng [*]
(Từ 20 điểm đáng ra phải dựng được 20(20-1)/2 = 190 đương thẳng

Nhưng vì có a điểm thẳng hàng nên chỉ vẽ được 170 đường thẳng. 
Nghĩa là thiếu đi 190 – 170 = 20 đường thẳng
* Theo công thức [*] trong 20 điểm, cứ có x điểm thẳng hàng thì mất đi 
[x(x – 1) /2] – 1 (đường) Vì bản thân x điểm tạo 1 đường thẳng
( Theo đề ta có [x(x – 1) /2] – 1 = 20 ( x(x– 1)/2 = 21
( x(x– 1) = 42 [**] với x ( N và x > 1
Vì 42 là hợp số có thể phân tích thành 2 thừa số là 6 x 7 . 
Đó là 2 số nguyên liên tiếp thỏa mãn điều kiện [**]. ( x=7
Áp dụng vào bài toán ta có a = x = 7 . Đáp số a = 7 (điểm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22/06/2015 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

bạn cũng nhìn trong câu hỏi tương tự rồi chép theo thôi

Đọc tiếp...
CONAN và KUDO SHINICHI 18/08/2015 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

{a1b1,a1b2,a1b3,a2b1,a2b2,a2b3}

Đọc tiếp...
CONAN và KUDO SHINICHI 18/08/2015 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

này mik làm cho cậu rùi mà Nguyễn Nữ Tú

Đọc tiếp...
ho thi to uyen 18/08/2015 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Sách đó hình như có đáp án , bạn zào xem mục lục đó

Đọc tiếp...
Âu Quang Duy 03/03/2017 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

64440 nhé

Đọc tiếp...
Trịnh Lan Vy 11/03/2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

64440 đấy nhé

Đọc tiếp...
Trương Thừa Long 11/03/2017 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

64440 nha

Đọc tiếp...
Inuyasha 22/11/2014 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

1a) gọi số cần lập là abcde
(a khác 0...)

chọn a thuộc tập số trên\{0} => có 4 cách chọn
chọn b có 5 c
chọn c có 5c
chọn d có 5c
 chọn e có 5c
ADQT nhân có 4x5x5x5x5 = ....
vậy có....
b)chọn a khác 0 có 4 c
chọn b khác a có 4c
chọn c khác a và b có 3 c
chọn d khác a, b, c, có 2c
=> ADQT nhân có 4x4x3x2 =...
vậy...
c) chọn a khác o có 4 c
chọn các c/số còn lại là 1 chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử(trừ a) => có 4A2 cách
ADQT nhân có 4x 4A2 =...
Vậy...
d) tương tự câu a
 

 

Đọc tiếp...
Iron man 08/06/2016 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Ô tô đi với vận tốc 50km/giờ vì :

         100 : 2 = 50

                   đs : 50

Đọc tiếp...
nhất sông núi 12/07/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1a) gọi số cần lập là abcde
(a khác 0...)

chọn a thuộc tập số trên\{0} => có 4 cách chọn
chọn b có 5 c
chọn c có 5c
chọn d có 5c
 chọn e có 5c
ADQT nhân có 4x5x5x5x5 = ....
vậy có....
b)chọn a khác 0 có 4 c
chọn b khác a có 4c
chọn c khác a và b có 3 c
chọn d khác a, b, c, có 2c
=> ADQT nhân có 4x4x3x2 =...
vậy...
c) chọn a khác o có 4 c
chọn các c/số còn lại là 1 chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử(trừ a) => có 4A2 cách
ADQT nhân có 4x 4A2 =...
Vậy...
d) tương tự câu a
 

Đọc tiếp...
Phạm Minh Quang 28/02/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

CÓ TẤT CẢ LÀ 5050 GIAO ĐIẺM

Đọc tiếp...
duong 20/03/2017 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

bang 5050 nha ban

bang 5050 nha ban

bang 5050 nha ban

k cho minh nha

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen phuong 28/02/2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

1 duong thang se cat 100 duong thang con lai ma co 101 duong thang se cat nhau tao ra 10100 giao diem. thuc te chung da duoc tinh 2 lan nen so giao diem la 10100:2=5050

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 13/02/2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

duong nguyen ai nhan đáp án và cách làm sai nha, mặc dù chưa tìm ra cách giải nhưng đáp án là 1359502364 tam giác nha

Đọc tiếp...
duong nguyen ai nhan 05/05/2017 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

Nếu cố cứ định 1 điểm thì ta có thể nối với 2013 điểm còn lại tạo thành 2013 tam giác.Có 2014 điểm thì sẽ có số tam giác là:

                             2014.(2014-1) =4054182(tam giác)

Nhưng trên thực tế, mỗi tam giác được tính 3 lần, nên số tam giác là:

                            4054182:3= 1351394 (tam giác0

Vậy có 2014 điểm thì sẽ có 1351394 tam giác
 

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 02/07/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là:

5 x (5 - 1) : 2 = 10 (đường thẳng)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 02/07/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Số đường thẳng đi qua 5 điểm đó là:

5 x ( 5 - 1 ) : 2 = 10 ( đường thẳng )

                         Đ/s: ...

Đọc tiếp...
Nữ Thần Bình Minh 16/09/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

tất cả đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm đó là

      5 x ( 5 - 1) : 2 =10( đường thẳng)

                   Đáp số : 10 đường thẳng

Đọc tiếp...
nguyen ba tuanduc 16/12/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Số các số mà chữ số j đứng ở hàng thứ i là 5!

với i,j=1,2,3,4,5,6

Gọi tổng S là tổng phải tìm thì:

S=5@(1+2+3+4+5+6)+5!(1+2+3+4+5+6)10+5!(1+2+3+4+5+6)100+...+5!(1+2+3+4+5+6)10000=5!(1+2+3+4+5+6)(1+10+...+10000)=279999720

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: