Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Minh Quang 28 tháng 2 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

CÓ TẤT CẢ LÀ 5050 GIAO ĐIẺM

Đọc tiếp...
duong 20 tháng 3 2017 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

bang 5050 nha ban

bang 5050 nha ban

bang 5050 nha ban

k cho minh nha

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen phuong 28 tháng 2 2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

1 duong thang se cat 100 duong thang con lai ma co 101 duong thang se cat nhau tao ra 10100 giao diem. thuc te chung da duoc tinh 2 lan nen so giao diem la 10100:2=5050

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 15 tháng 5 2015 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm . Mà có 2006 đường thẳng => có 2005 x 2006 giao điểm 

Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần => số giao điểm thực tế là:

         2006 x 2005   : 2 = 2011015 giao điểm

đúng nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Minh Thuận 15 tháng 5 2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Nó chỉ có một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm.Mà nó lại có 2006 đường thẳng

Nhưng mỗi lần giao điểm được tính 2 lần số điểm thực tế

     2006x2005:2=2011015 giao điểm

Xin lỗi bạn nhé mình viết có một chút khó hiểu mong bạn bỏ qua vì minh học toán nâng cao nên quen rồi

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Hân 13 tháng 2 2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

bang 2011015 kết bạn với tớ nhé

Đọc tiếp...
Bùi Minh Tuấn 15 tháng 2 2015 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

câu hỏi là : có bao nhiêu đường thẳng mới đúng

nếu trong 105 điểm mà ko có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta có : 105.104/2 = 5460 (đường thẳng)

nếu trong 5 điểm mà ko có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta có : 5.4/2 = 10 (đường thẳng)

nếu ta cho 5 điểm mà ko có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta vẽ được 10 đường thẳng còn nếu vẽ 5 điểm thẳng hàng thi ta chỉ có 1 đường thẳng nên số đường thẳng trong hình vẽ có là : 5460 - (10-1) = 5451 (đường thẳng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 5 tháng 2 2017 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Có 191 tia

Đọc tiếp...
lê phát minh 5 tháng 2 2017 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm
Cô dâu xinh đẹp như hoa hồng nở dưới ánh bình minh 19 tháng 1 2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

171

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
tiểu thư adagaki aki 28 tháng 2 2017 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

có 171 số bn ạ!tk mk nha mk tk lại!

Đọc tiếp...
Nguyen Tien Long 7 tháng 2 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm
Anh Dao Tuan 15 tháng 3 2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

đúng thì cho mình cái like nhé

Đọc tiếp...
Anh Dao Tuan 15 tháng 3 2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

chết viết thiếu mỗi cách chọn cho ta 1 số 

vậy có thể viết được tất cả số số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1;3;5;7;9 là :5x4x3=60(số)

Đọc tiếp...
Anh Dao Tuan 15 tháng 3 2015 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

_Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm

_ Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm có 4 cách chọn chữ số hàng chục, khác chữ số hàng trăm đã chọn

_ Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm, hàng chục đã chọn ta có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị khác chữ số hàng trăm, hàng chục đã chọn

Mỗi cách chọn cho ta 1 số

Vậy có thể viết đượctất cả số số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1;3;5;7;9

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Duyen 22 tháng 6 2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử trong 20 điểm , không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là: 19.20:2=190(đường thẳng)

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng=>số đường thẳng vẽ được là:(a-1)a:2. Thực tế, trong a điểm này ta chỉ vẽ được một đường thẳng.Vậy ta có:190-(a-1)a:2+1=170

=>a=7

Vậy a=7

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 6 2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Cứ 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng nên ta có thể suy luận:
*Tổng quát: 
Cứ n điểm không thẳng hàng thì vẽ được n(n - 1)/2 đường thẳng [*]
(Từ 20 điểm đáng ra phải dựng được 20(20-1)/2 = 190 đương thẳng

Nhưng vì có a điểm thẳng hàng nên chỉ vẽ được 170 đường thẳng. 
Nghĩa là thiếu đi 190 – 170 = 20 đường thẳng
* Theo công thức [*] trong 20 điểm, cứ có x điểm thẳng hàng thì mất đi 
[x(x – 1) /2] – 1 (đường) Vì bản thân x điểm tạo 1 đường thẳng
( Theo đề ta có [x(x – 1) /2] – 1 = 20 ( x(x– 1)/2 = 21
( x(x– 1) = 42 [**] với x ( N và x > 1
Vì 42 là hợp số có thể phân tích thành 2 thừa số là 6 x 7 . 
Đó là 2 số nguyên liên tiếp thỏa mãn điều kiện [**]. ( x=7
Áp dụng vào bài toán ta có a = x = 7 . Đáp số a = 7 (điểm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22 tháng 6 2015 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

bạn cũng nhìn trong câu hỏi tương tự rồi chép theo thôi

Đọc tiếp...
Mr Lazy 30 tháng 6 2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

\(\text{Từ 1 điểm vẽ được }n-1\text{ đoạn thẳng tới }n-1\text{ điểm còn lại.}\)

\(\Rightarrow\text{Từ n điểm vẽ được }n\left(n-1\right)\text{ đoạn thẳng.}\)

\(\text{Tuy nhiên, các mỗi đoạn thẳng bị đếm 2 lần (AB;BA) nên số đoạn thẳng thực tế là }\frac{n\left(n-1\right)}{2}\)

\(\text{Theo đề : }\frac{n\left(n-1\right)}{2}=105\Leftrightarrow n^2-n-210=0\Leftrightarrow n=15\text{ hoặc }n=-14\left(\text{loại}\right)\)

\(\text{Vậy có 15 điểm.}\)

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24 tháng 8 2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Vì cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng mà không có 3 điểm nào thẳng hàng nên qua 1 điểm ta vẽ được n-1 đường thẳng \Rightarrow n điểm vẽ được n(n-1) đường thẳng 
mà số đường thẳng này đã dược lặp lại 2 lần nên số đường thẳng vẽ được là : 
Theo bài ra ta có:  nên n (n - 1) = 210 
\(\Rightarrow\) n (n - 1) = 2.3.5.7 = 15.14 
Vậy n = 15

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 24 tháng 8 2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

co 15 diem

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14 tháng 3 2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Lấy 1 đường thẳng nối với 101 - 1 = 100 đường thẳng còn lại ta được 100 giao điểm. Làm như vậy với tất cả 101 đường thẳng, ta được 100.101 giao điểm. Nhưng làm như vậy thì mỗi giao điểm được tính 2 lần. Số giao điểm tạo thành là:100.101:2=5050(giao điểm). Vậy 101 đường thẳng cắt nhau tạo thành 5050 giao điểm

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

5050 nha bn 

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14 tháng 3 2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

vay dap an la 5050 ban nhe

 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 3 tháng 8 2015 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

a. Nếu có đúng 3 điểm thẳng hàng thì số đường thẳng vẽ được là:

50.49/2=1225 (đường thẳng)

b. Thấy nếu có đúng 3 điểm thẳng hàng thì vẽ được 1225 đường thẳng nhưng do có 10 điểm thẳng hàng nên số đường thẳng bị giảm đi là:

10.9/2 - 1=44 (đường thẳng)

=> SỐ đường thẳng vẽ được là:

1225-44=1181 (đường thẳng)

Đọc tiếp...
Dương Khánh Linh 24 tháng 9 2016 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

đg rùi 

nhg cậu có thể trình bày khái quát hơn k

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 18 tháng 7 2015 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Mỗi bạn đấu với 3 bạn còn lại 3 ván đấu. Có 4 bạn nên số ván đấu là: 3x4 = 12 (ván)  

Tuy nhiên mỗi ván đấu được tính 2 lần.  

Số ván đấu thực sự có là: 12 : 2 = 6 (ván)  

Tổng số điển cả 4 bạn đạt được là: 1x6 = 6 điểm  

Số điểm của Xuân là: 6 - (1,5 + 1 + 1) = 2,5 điểm  

Do vậy Xuân thắng 2 ván hòa 1 ván.  

Nếu Xuân sẽ thắng hoặc hòa với Hạ.

 Nếu Xuân hòa Hạ khi đấu với Thu và Đông sẽ có 2 ván hóa, hoặc 1 thắng 1 hòa.

Cả hai trường hợp này đều không có 3 ván hòa.

Do vậy không xảy ra trường hợp Xuân hòa Hạ.  

Vậy kết quả ván cờ giữa Xuân và Hạ thì Xuân thắng.  

Đ/S: Xuân thắng

Đọc tiếp...
Đinh Trần Nhật Minh 18 tháng 7 2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

người làm ở tương tự lại đi copy ở trang khác.

Đọc tiếp...
Kirito 26 tháng 11 2018 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

ko có ai tên x,h,t,đ

Đọc tiếp...
Long Nguyễn 29 tháng 10 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Số cách chọn : \(5\times6\times6\times6=1080\)(vì chỉ có 5 cách chọn số đứng đầu)

b) số cách lập số tự nhiên có 4 chữ số :

-Có 5 cách chọn chữ số làm số đầu (1;2;3;4;5) vì số 0 không đứng đầu được

-Có 5 cách chon số thứ hai vì đã chọn 1 số đứng đầu

-Có 4 cách chọn số thứ ba vì đã chọn hai số đầu 

-có 3 cách chon số thứ 4 vì chọn 3 số đầu

Suy ra có số cách chọn : \(5\times5\times4\times3=300\)

Đọc tiếp...
Phạm Ngô Bảo Trâm 21 tháng 11 2014 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

a) 28 quả . Vì nếu ta lấy ra 15 quả màu xanh và 10 quả màu vàng tức là không có màu đỏ thì ta tiếp tục lấy 3 quả nữa mới được 3 quả màu đỏ . Mà 15+10+3=28 . Vậy bạn biết đáp án rồi chứ . 

b) 5 quả . VD lúc đầu chúng ta lấy một quả xanh và một quả đỏ thì chúng ta phải lấy ít nhất 2 quả xanh hoặc 2 quả đỏ hoặc 3 quả . các trương hợp khác cũng vậy 

 

c) 36 quả . tôi tiếp tục cho VD để dễ hiểu : Lúc đầu chúng ta lấy 20 quả màu đỏ , rồi lại lấy đúng 15 quả màu xanh thì chúng ta phải lấy thêm 1 quả màu xanh nữa thì mới có 3 quả khác màu . vậy lấy : 20+15+=36 

 

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc hương 2 tháng 4 2016 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

chào các bạn đáp án của mình là 36 k cho mình nhé

Đọc tiếp...
nguyễn thanh bình 13 tháng 1 2017 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

a. Hộp đó có tất cả số bong xanh và vàng là:

15 + 10 = 25 (quả)

Nếu lấy ra 25 quả bóng thì chưa chắc trong đó đã có bóng màu đỏ. Vậy muốn có chắc chắn 3 quả bóng màu đỏ được lấy ra thì ta phải lấy ít nhất số quả bóng là:

25 + 3 = 28 (quả)

b) Số bóng trong hộp chỉ có ba màu đỏ, xanh và vàng nên nếu lấy ít nhất 7 quả thì chắc chắn sẽ có ba quả cùng màu.

c) Hộp đó có tất cả số bóng đỏ và xanh là:

20 + 15 = 35 (quả)

Nếu lấy ra 35 quả thì chưa chắc trong đó đã có bóng vàng. Vậy muốn chắc chắn có 3 quả bóng khác màu thì ta phải lấy ít nhất số quả bóng là:

35 + 1 = 36 (quả)

Đáp số: a) 28 quả.

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 8 tháng 6 2015 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

( 9 × 10 × 10 ) - ( 9 × 9 × 8 ) = 252 số. 

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 11 tháng 6 2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đáp án:252 số

~hok tốt~

=^-^=

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Linh 25 tháng 2 2016 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

có 252 số

Đọc tiếp...
Milky Way 1 tháng 3 2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

SỐ GIAO ĐIỂM LÀ :

\(\frac{101.\left(101-1\right)}{2}\)= 5050 ( GIAO ĐIỂM )

Đọc tiếp...
oreen 1 tháng 3 2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 5050 chắc chắn đúng bạn nhé nhớ like đúng nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: