Giúp tôi giải toán


Huỳnh Thị Ánh Ngọc 29/06/2015 lúc 09:17

Các số đó là : 203 , 230 , 302 , 320 .

đúng cho mik nhé !

kiệt đẹp trai 29/06/2015 lúc 09:21

các số đó là 320, 302, 230, 203

top scorer 23/07/2015 lúc 08:20

Mỗi dãy từ 100 đến 199 có 10 chữ số 9 ở hàng đơn vị và có 10 chữ số xuất hiện ở hàng chuc. Vậy trong dãy này có 20 chữ số 9. 

Tương tự cho các khỏang cách 200->299,.....900->999. Ta có tất cả 9 dãy nhỏ như vậy

Tổng số chữ số 9 là 20 x 9= 180chữ số chưa tính hàng trăm là chữ số 9.

Từ 900 đến 999 có 100 chữ số 9 ở hàng trăm.

Vậy tất cả có: 180+100=280 chữ số 9.

li-ke mk ha Đỗ Hoàng Minh

Namikaze Minato 22/06 lúc 16:28

\(280\) chữ số 9

Trần Tiến Đạt 29/03/2017 lúc 10:09

vay co tat ca

  180 + 100 = 280 

dap so 280

Phạm Thế Mạnh 12/10/2016 lúc 16:49
Chữ số hàng trăm có 3 cách chọn, hàng chục có 3 cách chọn và hàng đơn vị có 2 cách chọn. Vậy có 3*3*2=18 ( số ). Vậy viết được 18 số
Kabaneri of the iron fortress 11/10/2016 lúc 10:37

t4ergdfgd

Phạm Thái Hòa 22/01/2016 lúc 18:52

Có 18 số là:204;240;206;260;246;264;406;460;402;420;426;462;624;642;640;604;620;602.

Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2015 lúc 21:24

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do đó số tam giác thực có là: \(\frac{\text{4022030}}{2}\) = 2011015

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Toàn Quyền Nguyễn 02/01/2017 lúc 11:51

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do số tam giác thực có là :\(\frac{4022030}{2}=2011015\)

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Lê Quang Tuấn Kiệt 21/06 lúc 17:29

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do đó số tam giác thực có là: \(\frac{\text{40220302}}{2}\)  = \(\text{2011015}\)

Nguyễn Thanh Huyền 05/11/2016 lúc 14:13

 62784  bạn nhé 

k nha

Đỗ Kim Lâm 16/06/2017 lúc 15:14

62784

lê thị hà my 21/06 lúc 16:23

62784

Công Lương Sỹ 22/10/2014 lúc 21:18

với bài này trường hợp ít nhất là 52 bạn sinh rải ra 12 tháng.

(mà 52 : 12 =4 dư 4)

vì 4 dư 4 sẽ bàng 4+1=5 nên có ít nhất 5 bạn học sinh cùng tháng sinh.

Mầm non Hạnh Nhân 22/10/2014 lúc 13:16

1 năm chỉ có 12 tháng

12.4=48 

còn 4 học sinh giả sử cho vào tháng 1,2,3,4 

thì những tháng còn lại 5,6,7,8,9,10,11,12 chỉ có 4 học sinh trùng tháng

vậy có ít nhất 4 học sinh cùng tháng

lê thị yến phương 07/03/2017 lúc 21:25

có 5 hs

Trần Thị Vân Anh 18/11/2014 lúc 19:47

6 đường

 

 

Trần Văn Hiếu 21/12/2016 lúc 19:31

6 con duong

Trần Văn Hiếu 11/01/2017 lúc 13:08

6 đường

nguyển văn hải 17/06/2017 lúc 07:59

có  n * (n +1) :2

hình như là vậy 

.........

uzumaki naruto 17/06/2017 lúc 07:59

Số góc đc tạo thành là:

n.(n+1) 

Nguyễn Khánh Ly 17/06/2017 lúc 08:20

Số góc được tạo thành là:

n.(n+1)     (góc)

tk cho mk nha!!!

Nguyễn Trung Hiếu 10/08/2015 lúc 09:23

Số các số chẵn là

(9998-1000):2+1=4500 số

Đáp số:4500 số

tth 16/06/2017 lúc 15:32

Số các số chẳn:

(9998 - 1000) : 2 + 1 = 4500 số

Đs

Nguyễn Tiến Dũng 17/06/2017 lúc 10:44

Số các số có là:

(9998-1000):2+1=4500 số

ffffffffg 19/12/2014 lúc 19:42

Gỉa sử không có a điểm nào thẳng hàng thì vẽ được : 20.19 : 2 = 190 (đường thẳng)

Số đường thẳng dôi ra là : 190 - 170 = 20 (đường thẳng)

Ta có :

              \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}-1\)= 20

            \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\)= 20 + 1

          \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\) = 21

                a x (a - 1) = 21 x 2 = 42 = 7 x 6 

Vậy a = 7

 

 

Nguyễn Hà Trang 01/03/2017 lúc 21:53

Đáp số: 7.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đỗ Thị Hằng 04/02/2016 lúc 21:33

; Giả sử trong 20 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là;  19 . 20:2 = 190

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng.Số đường thẳng vẽ được là ;   (a – 1 ) a : 2 . Thực tế, trong a điểm này ta chi vẽ được 1 đường thẳng. Vậy ta có ;    190 – ( a- 1)a : 2 + 1 = 170    =>    a = 7

Trần Phương Anh 15/06/2017 lúc 09:34

1885 nha bn

^^hoc gioi!

Nguyễn Thị Minh Nhã 15/06/2017 lúc 09:24

Ta có: n=abbc chia hết cho 5 => c=5

Vậy: ab thuộc {1;8}

Nhưng hiện nay là năm 2017 nên ô tô phải được ra đời trước hiện nay.

=> a=1; b=8

Đáp án: Ô tô ra đời vào năm 1885.

giang ho dai ca 15/05/2015 lúc 10:38

Một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm . Mà có 2006 đường thẳng => có 2005 x 2006 giao điểm 

Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần => số giao điểm thực tế là:

         2006 x 2005   : 2 = 2011015 giao điểm

đúng nha

Nguyễn Hữu Minh Thuận 15/05/2015 lúc 10:46

Nó chỉ có một đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo ra 2005 giao điểm.Mà nó lại có 2006 đường thẳng

Nhưng mỗi lần giao điểm được tính 2 lần số điểm thực tế

     2006x2005:2=2011015 giao điểm

Xin lỗi bạn nhé mình viết có một chút khó hiểu mong bạn bỏ qua vì minh học toán nâng cao nên quen rồi

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/02/2017 lúc 14:35

bang 2011015 kết bạn với tớ nhé

Nguyễn Quang Thành 18/02/2015 lúc 09:11

Cu 1 duong thang cat 100 duong thang con lai thi tao thanh 100 giao diem. Ma co 101 duong thang nhu the nen co tat ca:

       101.100=10100 (giao diem)

Nhung moi duong thang duoc tinh 2 lan nen co tat ca:

       10100:2=5050(giao diem)

nguyen minh nghia 18/02/2015 lúc 09:07

Hey co dung khong ban

 

nguyen minh nghia 18/02/2015 lúc 08:59

Cu 1 duong thang cat 100 duong thang con lai thi tao thanh 100 giao diem. Ma co 101 duong thang nhu the nen co tat ca:

       101.100=10100 (giao diem)

Nhung moi duong thang duoc tinh 2 lan nen co tat ca:

       10100:2=5050(giao diem)

Vay co tat ca 5050 giao diem.

Mạnh Châu 03/06/2017 lúc 14:54

Ta lập được :

15 ; 25 ; 35 ; 45 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 ; 65 ; 75 ; 85 ; 95

Vậy có 18 số  tự nhiên có hai chữ số sao cho trong mỗi số có ít nhất một chữ số 5 

Nguyễn Thị Minh Nhã 03/06/2017 lúc 14:48

Sử dụng liệt kê: 15;25;35;45;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;65;75;85;95.

=> Có 18 chữ số thỏa mãn đề bài.

Nguyễn Lê Thành Khôi 16/06/2017 lúc 11:44

Chắc chắn là 18 rồi !!!!!

Nguyễn Thị Thảo Ly 10/08/2015 lúc 16:16

Các số từ 1000 -> 9999 là các số có 4 chữ số.

=>Số có đúng 3 chữ số giống nhau từ 1000 -> 9999 có 1 trong các dạng sau:

abaa ; aaba ; aaab ; baaa. ( a \(\ne\) b )

+ Số có dạng abba ( a \(\ne\) 0 ; a \(\ne\) b ) :

Chữ số a có 9 cách chọn.

Chữ số b có 9 cách chọn ( b \(\ne\)a ).

=>Số các số có dạng abaa có:

         9 x 9 = 81 (số)

+ Số có dạng aaba ( a \(\ne\) 0 ; a \(\ne\)b ):

Chữ số a có 9 cách chọn.

Chữ số b có 9 cách chọn.

=>Số các số có dạng aaba có:

         9 x 9 = 81 (số)

+Số có dạng aaab có 81 số (tương tự số có dạng abaa và aaba).

+Số có dạng baaa ( b \(\ne\) 0 ; a \(\ne\) b ):

Chữ số a có 9 cách chọn.

Chữ số b có 9 cách chọn.

=>Số các số có dạng baaa có 81 số.

Từ số 1000 -> 10000 có số các số có đúng 3 chữ số giống nhau là:

         81 + 81 + 81 + 81 = 324 (số)

                                    Đ/s:324 số

**** cho mik nha bạn

đăng khanh giang 10/08/2015 lúc 15:46

36 số từ 1000 --> 10000

Sóng gió phủ kín đời trai 06/10/2016 lúc 18:54

324 là đúng đấy 

Công Chúa Giá Băng 23/08/2015 lúc 13:02

ta xét các trường hợp sau : 

- Các số từ 100 đến 999 chứa các số có đúng ba chữ số giống nhau là: 111; 222; 333; ...; 999 => Có 9 số 

- Xét các chữ số có 4 chữ số : Số có đúng ba chữ số giống nhau thì số đó có thể có dạng  aaab; aaba; abaa; baaa

+) Xét số có dạng aaab: Có 9 cách chọn chữ số a ( từ 1 đến 9) ; có 9 cách chọn chữ số b ( từ 0 đến 9 ; trừ đi chữ số a đã chọn)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng aaab

+) Xét số có dạng aaba : Có 9 cách chọn chữ số a ( từ 1 đến 9) ; có 9 cách chọn chữ số b ( từ 0 đến 9 ; trừ đi chữ số a đã chọn)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng aaba

+) Xét số có dạng abaa : Có 9 cách chọn chữ số a ( từ 1 đến 9) ; có 9 cách chọn chữ số b ( từ 0 đến 9 ; trừ đi chữ số a đã chọn)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng abaa

+) Xét số có dạng baaa : có 9 cách chọn chữ số b ( từ 1 đến 9) ; 9 cách chọn chữ số a ( từ 0 đến 9 trừ đi chữ số b)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng baaa

Vậy 9 + 81 x 6 = 333 số

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: