Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Dũng 31/07/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Các số đó là : 2035 ; 2053 ; 2305 ; 2350 ; 2503 ; 2530

                     3025 ; 3052 ; 3205 ; 3250 ; 3502 ; 3520

                     5023 ; 5032 ; 5203 ; 5230 ; 5302 ; 5320

Tổng các số đó : 

2035 + 2053 + 2305 + 2350 + 2503 + 2530 + 3025 + 3052 + 3205 + 3250 + 3502 + 3520 + 5023 + 5032 + 5203 + 5230 + 5302 + 5320 = 64440

                            Đáp số : 64440

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 31/07/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

cách giải hợp lí, không rờm rà thì may ra ........

Đọc tiếp...
Nguyen Viet Dat 01/08/2015 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

cac so lap duoc co 3x3x2=18

tong la (2+3+5)x6x1000+(2+3+5)x6x100+(2+3+5)x6x10+(2+3+5)x6=64440

Đọc tiếp...
phung viet hoang 05/03/2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Mỗi đường thẳng cắt 100 đường thẳng còn lại nên tạo nên 100 giao điểm. Có 101 đường thẳng nên có 101. 100 giao điểm, nhưng mỗi giao điểm đã được tính hai lần nên chỉ có :
101. 100 : 2 = 5050 (giao điểm).
Chú ý : Tổng quát với n đường thẳng , có n(n−1):2 giao điểm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Ngọc 18/01/2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

a) có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số : 0,3,5,6 ?

b) trong các số đã lập được ở trên (phần  a)) có bao nhiêu số chia hết cho 9 ?

a/ Hàng trăm có 3 cc, hàng chục có 3cc, hàng đv có 2 cc : 3 x 3 x 2 = 18 số

b/ Các số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9. Chỉ có 0+3+6 chia hết cho 9 

SỐ CÁC SỐ: 2 X 2 X 1 = 4 SỐ

Đọc tiếp...
nguyen minh huyen 17/05/2018 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

này hoài ngọc ơi cc là gì đấy ,mình không hiểu cho lắm .

Đọc tiếp...
Ngọc Anh Đặng 06/01/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là abcd

-nếu a=1 => có 9 cách chọn b trong các chữ số 0,2,3,...,9

với mỗi cách chọn b có 8 cách chọn c ( để c khác b)

với mỗi cách chọn c có 7 cách chọn d (để d khác c)

=> với a=1 thì có tất cả 9x8x7=504 (số) 

-nếu b=1 => có 8 cách chọn a trong các chữ số 2,3,...9 (vì a khác 0)

với mỗi cách chọn a có 8 cách chọn c

với mỗi cách chọn c có 7 cách chọn d

=> với b=1 có tất cả 8x8x7=448( số)

-Tương tự khi c=1 và d=1 cũng tính đc 448 số

vậy số các số thỏa mãn là:504+448+448+448=1848 số

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 06/01/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Trường hợp 1 : 1 ở hàng đơn vị

Hàng nghìn có 8 cc

Hàng trăm có 8 cc

hàng chục có 7 cc

hàng Kỹ thuật đóng vai có 1 cc

8 x 8 x 7 x 1 = 448

tương tự : 8 x 1 x 8 x7 và 8 x 8 x 1 x7 và 1 x 9 x 8 x 7

tổng cộng : 448 x 3 + 504 = 1848

Đọc tiếp...
Nhân Nghĩa 01/05/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

1848 số

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do đó số tam giác thực có là: \(\frac{\text{4022030}}{2}\) = 2011015

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 02/01/2017 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do số tam giác thực có là :\(\frac{4022030}{2}=2011015\)

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 21/06/2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do đó số tam giác thực có là: \(\frac{\text{40220302}}{2}\)  = \(\text{2011015}\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị anh thư 13/08/2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

thế à

số đường thẵng được vẽ là

n(n1) chia 2 (đường thẳng)

Đọc tiếp...
Gia Đình Hạnh Phúc 23/09/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu bạn giải rõ hơn đi ,nhắn luôn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng 17/12/2016 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời bài  này được ko

Đọc tiếp...
Katherine Lilly Filbert 29/05/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Cứ mỗi điểm trong  25 điểm ta kẻ được 24 đường thẳng đến 24 điểm còn lại, cứ làm như vậy đối với 25 điểm thì số đường thẳng kẻ được là:

25.24=600 (đường thẳng)

Nếu tính như trên thì mỗi đường thẳng được tính 2 lần, nên số đường thẳng thực tế là:

600:2=300 (đường thẳng)

 

Nếu thay 25 điểm là n thì số đường thẳng là \(\frac{n\left(n-1\right)}{2}\) đường thẳng

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Số đường thẳng kẻ đc từ 25 điểm là \(\frac{25.\left(25-1\right)}{2}=300\) (đường thẳng)

Nếu thay25 điểm là n thì số đường thẳng kẻ đc là \(\frac{n\left(n-1\right)}{2}\) (đường thẳng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh 07/02/2016 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

n=n nhân n-1 rồi chia 2

suy ra n=300

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 27/04/2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

nếu ta lấy thì trường hợp xấu nhất là 9 viên đỏ;9 viên vàng;9 viên xanh nên chỉ cần lấy thêm 1 viên nữa

vậy số bi ít nhất phải lấy ra là:9.3+1=28

Đọc tiếp...
olympic 27/04/2015 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Tổng số bi cần lấy ra là : 15 + 14 + 10 = 39 (viên)

Vì chưa đủ 10 nên thêm vào 1 viên là : 39 + 1 = 40 (viên)

Số bi cần lấy là : 40 - 10 = 30 (viên)

Ko chắc đâu nha !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Ngân 24/09/2016 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

648 nha bn

k mk nha bn 

thanks

Đọc tiếp...
shizadin 20/02/2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

có 648 số bạn ạ

Đọc tiếp...
La Thị Kim Ngân 10/04/2018 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

mk ra đáp án là 648

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Duyen 22/06/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử trong 20 điểm , không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là: 19.20:2=190(đường thẳng)

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng=>số đường thẳng vẽ được là:(a-1)a:2. Thực tế, trong a điểm này ta chỉ vẽ được một đường thẳng.Vậy ta có:190-(a-1)a:2+1=170

=>a=7

Vậy a=7

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Cứ 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng nên ta có thể suy luận:
*Tổng quát: 
Cứ n điểm không thẳng hàng thì vẽ được n(n - 1)/2 đường thẳng [*]
(Từ 20 điểm đáng ra phải dựng được 20(20-1)/2 = 190 đương thẳng

Nhưng vì có a điểm thẳng hàng nên chỉ vẽ được 170 đường thẳng. 
Nghĩa là thiếu đi 190 – 170 = 20 đường thẳng
* Theo công thức [*] trong 20 điểm, cứ có x điểm thẳng hàng thì mất đi 
[x(x – 1) /2] – 1 (đường) Vì bản thân x điểm tạo 1 đường thẳng
( Theo đề ta có [x(x – 1) /2] – 1 = 20 ( x(x– 1)/2 = 21
( x(x– 1) = 42 [**] với x ( N và x > 1
Vì 42 là hợp số có thể phân tích thành 2 thừa số là 6 x 7 . 
Đó là 2 số nguyên liên tiếp thỏa mãn điều kiện [**]. ( x=7
Áp dụng vào bài toán ta có a = x = 7 . Đáp số a = 7 (điểm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22/06/2015 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

bạn cũng nhìn trong câu hỏi tương tự rồi chép theo thôi

Đọc tiếp...
ngô thế trường 04/04/2018 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

tổng số giao điểm là:

3x2=6(giao điểm phụ)

có số giao điểm là:

6.2006=12036(giao điểm)

đáp số:12036 giao điểm

Đọc tiếp...
Đạt 21/08/2016 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Tính :

Ta tính ra:

2011015 đường

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 04/04/2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

tổng số giao điểm là: 3x2=6

(giao điểm phụ)

có số giao điểm là: 6.2006=12036(giao điểm)

đáp số:12036 giao điểm

Đọc tiếp...
Âu Quang Duy 03/03/2017 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

64440 nhé

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 02/04/2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

kết quả là 64440

Đọc tiếp...
Trịnh Lan Vy 11/03/2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

64440 đấy nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Thai Hoc 24/01/2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

101,  105, 109,.................................997

(997 - 101) : 4 + 1  = 225 số

Đọc tiếp...
OOO Nhóc Bướng Bỉnh OOO 05/10/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

255 số

Đọc tiếp...
Mr Lazy 30/06/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

\(\text{Từ 1 điểm vẽ được }n-1\text{ đoạn thẳng tới }n-1\text{ điểm còn lại.}\)

\(\Rightarrow\text{Từ n điểm vẽ được }n\left(n-1\right)\text{ đoạn thẳng.}\)

\(\text{Tuy nhiên, các mỗi đoạn thẳng bị đếm 2 lần (AB;BA) nên số đoạn thẳng thực tế là }\frac{n\left(n-1\right)}{2}\)

\(\text{Theo đề : }\frac{n\left(n-1\right)}{2}=105\Leftrightarrow n^2-n-210=0\Leftrightarrow n=15\text{ hoặc }n=-14\left(\text{loại}\right)\)

\(\text{Vậy có 15 điểm.}\)

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Vì cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng mà không có 3 điểm nào thẳng hàng nên qua 1 điểm ta vẽ được n-1 đường thẳng \Rightarrow n điểm vẽ được n(n-1) đường thẳng 
mà số đường thẳng này đã dược lặp lại 2 lần nên số đường thẳng vẽ được là : 
Theo bài ra ta có:  nên n (n - 1) = 210 
\(\Rightarrow\) n (n - 1) = 2.3.5.7 = 15.14 
Vậy n = 15

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 24/08/2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

co 15 diem

Đọc tiếp...
ffffffffg 19/12/2014 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử không có a điểm nào thẳng hàng thì vẽ được : 20.19 : 2 = 190 (đường thẳng)

Số đường thẳng dôi ra là : 190 - 170 = 20 (đường thẳng)

Ta có :

              \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}-1\)= 20

            \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\)= 20 + 1

          \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\) = 21

                a x (a - 1) = 21 x 2 = 42 = 7 x 6 

Vậy a = 7

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 01/03/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 7.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hằng 04/02/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

; Giả sử trong 20 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là;  19 . 20:2 = 190

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng.Số đường thẳng vẽ được là ;   (a – 1 ) a : 2 . Thực tế, trong a điểm này ta chi vẽ được 1 đường thẳng. Vậy ta có ;    190 – ( a- 1)a : 2 + 1 = 170    =>    a = 7

Đọc tiếp...
Dung Viet Nguyen 16/11/2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Giải : a) Ta đếm các số tự nhiên có 3 chữ số rồi bớt đi các số ba chữ số không chứa chữ số 1 .

Số có ba chữ số là : 100 , 101 , ... , 999 , có 900 số (1) . Trong các số trên , số không chứa chữ số 1 có dạng abc , trong đó a có 8 cách chọn ( từ 2 đến 9 ) , b có 9 cách chọn ( từ 0 đến 9 nhưng khác 1 ) , c có 9 cách chọn như trên , có : 8 . 9 . 9 = 648 ( số ) (2).

Vậy số lượng số phải đếm là : 900 - 648 = 252 ( số ).

b) Ta thêm chữ số 0 vào dãy 1 , 2 , ... , 999 thành dãy mới 000 , 001 , ... , 999 để đếm số được dễ dàng .

Trước hết ta đếm các số không chứa chữ số 1 của dãy này : đó là các số có dạng abc trong đó mỗi chữ số a,b,c đều có 9 cách chọn ( từ 0 đến 9 nhưng khác 1 ) , tất cả có : 9 . 9 . 9 = 729 ( số ) . Vậy số lượng các số từ 1 đến 999 không chứa chữ số 1 có :

729 - 1 = 728 ( số ).

Số lượng các số từ 1 đến 999 có chứa chữ số 1 là :

999 - 728 = 271 ( số ).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: