Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Số vô tỉ


Phúc Nightcore Phúc Nightcore 24 tháng 3 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+3}\)

\(A=-1\Leftrightarrow\frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+3}=-1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}-5=-\sqrt{x}-3\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}=2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=1\Leftrightarrow x=1\)

:>

Đọc tiếp...
Trần Dương Dũng Trần Dương Dũng 4 tháng 7 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+3}\)

\(A=-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+3}=-1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}-5=-\sqrt{x}-3\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}=2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=1\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 9 tháng 3 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{7x+5y}{3x-7y}=\frac{7z+5t}{3z-7t}\)

=> (7x + 5y)(3z - 7t) = (3x - 7y)(7z + 5t)

=> 21xz - 49xt + 15yz - 35yt = 21xz + 15xt - 49yz - 35yt

=> - 49xt + 15yz = 15xt - 49yz

=> 49yz + 15yz = 15xt + 49xt

=> 64yz = 64xt

=> yz = xt

=> \(\frac{x}{y}=\frac{z}{t}\left(\text{đpcm}\right)\)

Đọc tiếp...
Jennie Kim Jennie Kim 26 tháng 7 2019 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

a, \(\left(\sqrt{x}-1\right)^2=0,5625\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x}-1=0,75\\\sqrt{x}-1=-0,75\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x}=1,75\\\sqrt{x}=0,25\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3,0625\\x=0,0625\end{cases}}\)

b,  giả sử \(\sqrt{7}\) là số hữu tỉ 

\(\Rightarrow\)  \(\sqrt{7}=\frac{m}{n}\)

\(\Rightarrow7=\frac{m^2}{n^2}\)

\(\Rightarrow m^2=7n^2\)

\(\Rightarrow m^2⋮n^2\)

\(\Rightarrow m⋮n\) (vô lí)

vậy giả sử trên sai => \(\sqrt{7}\) là số vô tỉ

Đọc tiếp...
Bùi Đức Vinh Bùi Đức Vinh 26 tháng 7 2019 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

a) TA CÓ : (\(\sqrt{x}\)- 1 ) = 0,5625 = ( 0,75 )2

=> \(\sqrt{x}\)- 1 = 0,75

=>    \(\sqrt{x}\)     = 1,75

=> x = 3,0625 

Vậy x = 3,0625

b) TA DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN CHỨNG

Giả sử\(\sqrt{7}\)là số hữu tỉ => \(\sqrt{7}\)sẽ có thể viết dưới dạng một phân số tối giản có dạng \(\frac{a}{b}\)

Ta có : \(\sqrt{7}\)\(\frac{a}{b}\)=> 7 = \(\frac{a^2}{b^2}\)

=> a2 = 7b=> a2 chia hết cho b2

=> a chia hết cho b ( vô lý vì \(\frac{a}{b}\)đã là phân số tối giản )

VẬY GIẢ SỬ PHẢN CHỨNG LÀ SAI => \(\sqrt{7}\)LÀ SỐ VÔ TỈ ( ĐPCM )

NẾU THẤY ĐÚNG THÌ NHỚ CHO MÌNH NHA!!!><

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh Nguyễn Nhật Minh 18 tháng 7 2019 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Bạn @tam mai ơi, nếu bạn không biết làm thì thôi, mình cần cách làm tử tế chứ không cần bấm máy tính như bạn, nếu vậy ai chả làm được.

Đọc tiếp...
tam mai tam mai 17 tháng 7 2019 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

uh một cách giải ngoài dự đoán của bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh Nguyễn Nhật Minh 17 tháng 7 2019 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Liên quan gì bạn @Tam Mai, chứng minh chứ không phải bấm máy tính

Đọc tiếp...
🐑_Bạch Dương_🐑 🐑_Bạch Dương_🐑 17 tháng 2 2019 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

=6

học giỏi nhé bn

  mik nhé

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 2019 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

1+5=6 nha bạn, bạn bị sai chủ đề

Đọc tiếp...
Attention Attention 28 tháng 4 2019 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

1+5=6

HỌC TỐT

Đọc tiếp...
việt hoàng việt hoàng 14 tháng 10 2018 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

a)Số tự nhiên:1,2,3,4

Số hữu tỉ:4,5;6,13;9,3;12,785

Số vô tỉ:54,53632...;2,637645...;65,5315467...;13,63275...

Số nguyên tố:2,3,5,7

b, Có số hữu tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn vì số thập phân vô hạn không tuần hoàn viết được dưới dạng phân số mà phân số là một số hữu tỉ

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 2019 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số vô tỉ vì nó có chu kì không tuần hoàn và không thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng Trần Minh Hoàng 26 tháng 1 2019 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

con cặc!

Đọc tiếp...
ultimate mystic gohan ultimate mystic gohan 30 tháng 10 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số tp hữu hạn=>là hữu tỉ nha bn (nó có 54 cs sao ấy)

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 2019 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

- Hằng số \(\pi\)

- Số logarit tự nhiên e 

\(\sqrt{2}\)

\(\sqrt{5}\)

\(\sqrt{11}\)

Đọc tiếp...
minh phượng minh phượng 25 tháng 9 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

mấy bn kia làm đúng rồi đó bn,

học tốt

bn k cho mấy bn kia đi nhé

Đọc tiếp...
OBELISK OBELISK 25 tháng 9 2018 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

Lên mạng ấy bn

Đọc tiếp...
Cuong Dang Cuong Dang 17 tháng 9 2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Note: Mình tạm gọi căn 2 là c nhé.
CM c vô tỉ: GS c là số hữu tỉ >> c = a/b ( a,b khác 0; ƯCLN = 1)
>> c^2 = 2 = a^2/b^2
>>a^2 : 2 =b^2
Mà ta có ƯCLN của a,b = 1 >> vô lý >> c là số vô tỉ
CM 1+c vô tỉ: GS 1+c = d. GS d là số hữu tỉ >> d-1=c. Có d và 1 là 2 số hữu tỉ>> d-1 là số hữu tỉ mà c là số vô tỉ >> vô lý >> d là số vô tỉ

Đọc tiếp...
sssongokusss sssongokusss 17 tháng 9 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa nguyen dieu hoa 20 tháng 6 2018 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Hãy viết các tập hợp : 

a, \(ℚ\bigcap\text{II}=\varnothing\)

b, \(ℝ\bigcap\text{II}=\text{II}\)

Chúc hok tốt.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hạnh Bùi Thị Hạnh 29 tháng 5 2018 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Dạng tổng quát của tập hợp số hữu tỉ là : \(ℚ=\)\(x|x\in\frac{m}{n};m\inℤ,n\inℤ^∗\)}. Còn tập hợp số vô tỉ là : \(ℝ\backslashℚ=\){\(x|x\ne\frac{\text{m}}{\text{n}}\forall m\inℤ,\forall n\inℤ^∗\)}

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải Cô nàng cự giải 29 tháng 5 2018 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là \(ℚ\)

Tổng quát : 

\(ℚ=\left\{x\text{|}x=\frac{m}{n};m\inℤ,n\inℤ^{\text{*}}\right\}\)

Tập hợp số vô tỉ ký hiệu là \(\text{II}\)

Tổng quát :

\(\text{II}=\left\{x|x\ne\frac{m}{n}\forall m\inℤ,\forall n\inℤ^{\text{*}}\right\}\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI CÔNG CHÚA ÔRI 29 tháng 5 2018 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

Một phần tư

Trong toán học, số hữu tỉ là các số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số (thương) a/b, trong đó a và b là các số nguyên với b  0. Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là .

Một cách tổng quát:

Đọc tiếp...
❄️Yumina♫ ❄️Yumina♫ 6 tháng 1 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Câu 1:

 Các tập hợp số trong hình là:

  -Tập hợp N: tập hợp số tự nhiên

  -Tập hợp Z: tập hợp số nguyên

  -Tập hợp Q: tập họp số hữu tỉ

  - Tập hợp I: tập hợp số vô tỉ

  - Tập hợp R: tập hợp số thực

Câu 2:  Số thực gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ

Câu 3: bạn mở SGK ( nếu ko có mở Wikipedia)

Câu 4:  \(N\subset Z\subset Q\subset R\) và \(I\subset R\)

Học tốt

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa nguyen dieu hoa 30 tháng 1 2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Các kí hiệu toán học được sử dụng trong hình vẽ là :

ℕ : Tập hợp số tự nhiên

 : Tập hợp số nguyên

 : Tập hợp số hữu tỉ

 : Tập hợp số vô tỉ

R : Tập hợp số thực.

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Forever_Alone Forever_Alone 14 tháng 11 2017 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\sqrt{7}< \sqrt{9}=3\)

\(\sqrt{11}< \sqrt{16}=4\)

\(\sqrt{32}< \sqrt{36}=6\)

\(\sqrt{40}< \sqrt{49}=7\)

Cộng vế theo vế của bất đẳng thức ta được 

\(\sqrt{7}+\sqrt{11}+\sqrt{32}+\sqrt{40}< \sqrt{9}+\sqrt{16}+\sqrt{36}+\sqrt{49}=2+4+6+7=19\)

Vậy ....

cách làm thì như vậy nhưng tui nghĩ mãi ko ra , đề sai chăng  

Đọc tiếp...
minhtai minhtai 14 tháng 11 2017 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

cách này ko dược rồi 

Đọc tiếp...
minhtai minhtai 14 tháng 11 2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

CHO MÌNH LỜI GIẢI CỤ THỂ , RÕ RÀNG

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: